DM-vinder som 1 3 årig. Interview med DSR s Henning Bay. Side: 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DM-vinder som 1 3 årig. Interview med DSR s Henning Bay. Side: 6"

Transkript

1 Hvad gør man, når maven bliver for stor til at kunne nå frem i åretagene? Graviditet og træning side: 4 NR. 2 Maj ÅRGANG 83 DM-vinder som 1 3 årig. Interview med DSR s Henning Bay. Side: 6 DM oplevet gennem to sæt øjne. Side: 8 DSR NR 3 September 201 3

2 DSR bladet DSR - medlemsblad for Danske Studenters Roklub. Udkommer fire gange årligt. Strandvænget København Ø Dan Nielsen (ansvarsh.) Tlf Asbjørn Torp Tlf Tryk: Visions Graphic Oplag: Peter Koefoed Tlf Gunvor Bjerre Tlf Lars Bundesen Tlf Birgitte Wraae Frydendahl Tlf Marianne Bentzen Tlf Peder Riis Hedegaard Tlf Søren Strange Tlf Bente Kjøller Tlf Materiale til bladet bedes sendt pr. til: Indlæg kan også sendes på CD-rom, papir eller andre medier til DSR, att. Redaktionen. (kan evt afleveres i DSR's postkasse) Elektroniske indlæg sendes mest praktisk som vedhæftede filer. Alle indlæg bedes forsynet med forfatternavn. Ved medsendte fotos bedes man oplyse om fotografens navn og foreslå billedtekst. Citater fra bladet er tilladt med kildeangivelse. Brug af dele af eller hele artikler samt fotos skal aftales med redaktøren. Deadline for indlæg til næste nummer: 1 0. august Medlemmer Indmeldelse sker lettest ved at udfylde den elektroniske formular på klubbens hjemmeside (www.danskestudentersroklub.dk) eller ved at udfylde og indbetale et indmeldelsesgirokort. Indmeldelsesgirokortet kan findes på kontorets dør i bådhallen. Indbetalingen dækker de tre første måneders kontingent. Kontingent opkræves kvartalsvis forud via giro eller betalingsservice. Ved overskridelse af betalingsfristen pålægges et gebyr på 25 kr. pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling, kan der ses bort fra rykkeren, men gebyret vil blive opkrævet det følgende kvartal. Kontingentet er 750 kr. pr. kvartal. Medlemmer i aldersgruppen år betaler 500 kr. pr. kvartal. Det første kvartals kontingent er dog 750 kr. Forskellen 250 kr. modregnes ved det følgende kvartals opkrævning. Forside: Forårsrengøring i bådhallen Foto: Søren Strange 2 Redaktionen: DSR NR 2 Maj Udmeldelse skal ske skriftligt til kontingentkassereren, enten pr. brev til DSR eller pr. til Udmeldelse skal ske med mindst 3 dages varsel til den første dag i en kvartalsmåned (1 /1, 1 /4, 1 /7 og 1 /1 0). Genindmeldelse fra personer, der har udmeldt sig af klubben inden for de seneste 1 2 måneder, accepteres kun mod betaling af kontingent for perioden fra udmeldelse til genindmeldelsen. Udmeldelse ved restance sker ikke automatisk. Man er medlem og kontingentpligtig indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om DSR's faciliteter og aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først finde sted ved en restance svarende til ½ -1 års kontingent, og restancen vil om nødvendigt blive inddrevet ved inkasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af skyldneren. Adresseændring : Henvendelser om adresseændring og manglende levering af bladet skal rettes til Ole Hansen på adressen: Adgang til klubben sker ved hjæp af en elektronisk nøglebrik. Nøglebrikken fås ved at skrive til og oplyse medlemsnummer og navn. Samtidig indbetales depositum, kr. 200,- på reg. nr , konto nr Når depositum er modtaget, gøres brikken klar, og du får besked på mail om afhentning.

3 Kommunikation Roklubbens bestyrelse har for nylig offentliggjort sin kommunikationspolitik, hvis formål bl. a. er at sætte DSRs medlemmer i indbyrdes kontakt med hinanden og at skabe kontakt mellem ledelsen og medlemmerne. Som beskrevet længere inde i bladet, består kommunikationskanalerne for tiden af en hjemmeside, et ugentligt nyhedsbrev, groupcare, DSRs facebookside og medlemsbladet. Medlemsbladet adskiller sig på to væsentlige punkter fra de øvrige formidlingskanaler. Medlemsbladet er primært papirbaseret og produktionstiden fra det sidste punktum er sat til bladet ankommer til modtagernes postkasser er mere end 1 4 dage. De øvri- Indhold ge informationskanaler er i modsætning hertil i stand til at sprede informationer, inspirationer og invitationer med internettets hastighed. Medlemsbladet belaster årligt klubbens økonomi med et pænt stykke over kr. for de 4 numre, der i de seneste år har været kvoten. Det kan med rette spørges, om det er rimeligt at anvende et beløb af denne størrelsesorden sammen med de ikke ubetydelige ressourcer som dele af redaktionsgruppen lægger i layout og komposition af bladet. Er konklusionen, at kommunikationen i DSR inden for kort tid kun skal være digital? d. Leder Hvad nu, lille du? Eliteroer med roforskning som speciale DM i ergometerroning Sejrsmastens historie En fristende genvej DSR Klub Kollektion Langtursstyrmandsret i praksis Ud og se med DFfR Moritz Schwarz De syngende langtursroere Hvorfor er der ikke roresultater i bladet? Sommeraktiviteter i Svanemøllen I øvrigt mener jeg... DSR NR 2 Maj

4 Hvad nu, lille du? Hvor meget må man træne under en graviditet? Det rigtige antal streger på graviditetstesten siger positiv. Det vender som regel op og ned på ens liv og rejser en masse spørgsmål. Et af dem kan være: Hvad så med træning? Kan man fortsætte som man plejer? Og hvor længe? Gunilla Sommer og Juliane Elander er begge meget aktive roere Juliane på olympisk niveau - og begge har for nylig fået børn. De siger samstemmende: Bliv ved med at træne, så længe du kan. Du mærker selv, hvis du går over stregen. Badevægten svigter Der sker mange forandringer med ens krop, når man er gravid. Badevægten svigter én og kan sagtens vise kilo mere i slutningen af graviditeten hos nogle endda det dobbelte. Men aktiv træning kan være med til at formindske vægtstigningen, så man undgår for meget overflødigt fedt.. og så er der jo også mindre at skulle af med efter fødslen! Børn af mødre, der har trænet, vejer ofte lidt mindre end andre nyfødte (ca. 500 g), men det skyldes som regel ikke, at fostret er underernæret, snarere at det bliver en mindre fed baby, fordi moderen ikke har taget så meget på under graviditeten. Naturlige begrænsninger Selvfølgelig er der nogle fysiske begrænsninger, siger Juliane. Det siger jo sig selv. Da jeg var 7 måneder henne, måtte jeg tage kortere åretag på grund af maven og jeg blev også meget forpustet. Gunilla supplerer grinende: Da jeg næsten ikke kunne læne mig frem, så jeg bare på alle mændene med tykke maver og så efterlignede jeg dem, sådan med knæene ud til siden. Sent i graviditeten kan fostret skubbe lungerne sammen, så det kan være svært at trække vejret, og barnet kan også trykke så meget på de store vener, at der ikke pumpes så meget blod til hjertet og derfor heller ikke så store mængder iltet blod ud fra hjertet. Det kan påvirke én, så man ikke har så mange kræfter og energi til at træne. 4 DSR NR 2 Maj Børn og idrætskarriere? Kan man kombinere det at være roer på eliteplan og alligevel få de børn, man gerne vil? Det kan man sagtens, siger Juliane. Jeg besluttede mig efter OL i 201 2, at jeg gerne ville have et barn mere og alligevel stille op til OL i Det er et spørgsmål om planlægning. Det ser ud om Julianes planlægning har virket. Hun blev gravid kort efter 4.-pladsen i kvindernes letvægtsdobbeltsculler i London og er netop her i blevet verdensmester i ergometerroning i sin aldersklasse. Man kommer jo hurtigt i form igen efter en fødsel, når man har trænet sine muskler under graviditeten, siger hun. Juliane er i dag 36 år, har arbejde som pædagog og datteren Vera på 5. Men det kræver et godt bagland og at man har en klar arbejdsdeling på hjemmefronten og respekt for hinandens træningsbehov. Faktisk ville hun gerne have 4 børn, men de sidste 2 må nok vente til efter OL i i Rio. Gunilla oplever det heller ikke som noget problem: Der er god plads i DSR til at komme med et lille barn. Jeg har haft Hannibal med til både svømning, gymnastik og ergometertræning. Og når jeg skulle i bad, var der altid nogen, der gerne ville dikke. Folk er helt vildt hjælpsomme, både før og efter fødslen. Mens jeg var gravid, var der ikke grænser for, hvor meget folk hjalp med at løfte, skubbe og trække. Færre gener Roning er en af de sportsgrene, hvor man kan fortsætte længe med at træne, fordi det er en rolig sport, dvs. der er ingen voldsomme explosive bevægelser, som f.eks. i boldsport eller kampsport. Det betyder meget, fordi hormonerne bløder sener og ledbånd op, så der ikke er den naturlige begrænsning, som man er vant til og derved kan man komme til at forstrække sig. Men generelt er god træning med til at nedsætte generne under graviditeten. Stopper man med træ-

5 Gunilla sommer og Hannibal Foto: Lars Bundesen ning, forfalder kroppen hurtigt, med alt hvad det medfører. Men der er selvfølgelig nogle ting, man skal tage hensyn til. F.eks. er det vigtigt, at man får jern nok. En gravid kvinde forøger sin blodmængde med 1 1 ½ liter blod, hvoraf meget er væske. Derved bliver mængden af røde blodlegemer færre, så hvis blodprocenten ikke skal falde, må man tage ekstra jerntilskud. Og væske. Drik meget, både før, under og efter træning, især i varmt vejr. Lettere fødsel? Men hvad så med fødslen? Bliver det ikke sværere at føde, når man har en stærk, veltrænet muskulatur? Statistikken siger nej ja, ligefrem tværtimod. En stærk muskulatur hjælper med til at presse barnet ud. Juliane passer ikke ind i den statistik. Hun havde en lang fødsel, mens Gunilla oplevede, at det var en fordel at have gode muskler til at presse med men begge siger samstemmende, at de meget hurtigt kom i form igen efter fødslen. Jeg roede ca km under min graviditet og blev ved, til dagen før jeg fødte, siger Gunilla. Ganske vist som styrmand til sidst, men for mig var det at være med i klubbens fællesskab og at komme på vandet og få frisk luft altafgørende. Begge de to roende kvinder siger: Fortsæt med at træne. Lyt til din krop. Kroppen passer på. Mærk efter - og nyd din graviditet. Disse gode råd er hermed givet videre. Gunvor Bjerre DSR NR 2 Maj

6 Eliteroer med roforskning som speciale Portræt af et DSR medlem - Henning Bay Nielsen Nogen bliver født med en sølvske i hånden andre med en åre, sådan er det for medlemsnummer 0943, Henning Bay Nielsen, som for nyligt kunne fejre sin 50 års fødselsdag. Henning er formand for DFfR; tidligere eliteroer med masser af medaljer; sidder med til bords hos det internationale roforbund FISA; løb New York Marathon i år 2000 og kunne sidste år fejre sit 25 års jubilæum i DSR. En mand, hvor du skal løbe mere end almindeligt stærkt for at fange ham mellem forbundsmøder og sit lægehverv på Rigshospitalet. Henning Bay Nielsen Foto: Lars Bundesen Fra motorbådsfører til elitekaproer Henning Bay Nielsens far var aldrig hjemme af den simple grund, at han var aktiv roer og træner i Skjold. Så derfor var det helt naturligt, at Henning blev indmeldt i Skjold i og blev motorbådsfører. Ligeså naturligt var det, at Henning i en alder af 1 3 år, udrustet med sten og værktøj i lommerne, så han vejede nok, sad styrmand i en ikke klinkbygget 2-åres inrigger på Brabrand Sø og styrede sin far efter indledende løb - til en andenplads ved DM. Året efter debuterer Henning og Hans Jørgen Davidsen i dobbelt sculler/junior C drenge på Maribo Sø og vinder første løb. Det var startskuddet til et hav af medaljer og sejre for Henning Bay Nielsen. Og i 1 980, 81, og 83 vinder han alt i sin klasse som juniorroer. Og kommer siden på landsholdet fra Trods den intense træning bliver der dog også tid til fester og sjov, hvilket tit foregår i DSR, hvor Hennings træningsmakker, Per Arnoldi bor oppe i tag6 DSR NR 2 Maj lejligheden. Allerede dengang er DSR en stor klub med masser af unge mennesker og med middag hver tirsdag, hvilket trækker gevaldigt. Så i vælger Henning at blive Svanemølle-roer og medlem af DSR. Året efter vinder han VM-sølv i letvægts-otter på Tasmanien i Australien. Trods skønne ture langs kysten og roning af alle bådtyper, så er det outrigger roningen, som er Hennings passion, og derfor bliver det meste af tiden brugt på kaproning på Bagsværd Sø, hvilket i både og fører til vundne Danmarksmesterskaber i otter. De sidste ti år har Henning roet Master roning i firer med tre gutter fra Bagsværd roklub, som han har trænet med i mange år. De har et par gange roet Master kaproning ved aftenkaproninger på Bagsværd sø og Henning lægger vægt på, at han altid har repræsenteret DSR. Som da han sidste år dannede makkerpar med vores formand, Lauritz Rauer Nielsen ved langdistancen på Øresund i coastal 2x.

7 Fra pizzahenter til anæstesilæge Henning Bay Nielsens arbejdsliv er tæt forbundet med roning. I bliver han cand. med fra KU. Men kombinationen af lægegerning og ro-forskning starter dog allerede i 1 991, hvor Henning møder op på en vis Niels Sechers (red.: mangeårigt medlem af DSR) kontor på Rigshospitalet og spørger, om der ikke er noget, som han kan lave. Jo, du kan da gå ned i laboratoriet i kælderen og hjælpe Birgitte Hanel svarer Secher. Og dermed startede en forskningskarriere i ro-fysiologisk/kredsløbsfysiologisk laboratorium på Rigshospitalet ikke med forskning, men som pizzahenter. Dog bliver interessen for roning og lægevidenskab hurtigt kombineret, og via sin tilknytning til landsholdet er Henning bl.a. med til at hjælpe med antidoping procedurer og som læge ved regattaer. Niels Secher er også den person, som en sen nattetime bliver konsulteret, da Henning ringer fra en bænk ved runddelen og siger til Secher: Hvad skal jeg dog være? Secher svarer prompte: Du skal da være anæstesilæge. Og sådan går det til, efter disputats med fokus på ilttransport under roning og en række videnskabelige artikler (pt 1 00), at Henning i 2008 kan kalde sig overlæge i anæstesi på Rigshospitalet. Den dag i dag arbejder Niels Secher og Henning Bay Nielsen tæt sammen dør om dør på Riget og plejer ofte deres fælles interesser. Som roer er det netop et spørgsmål om et få et kredsløb, som honorerer ambitionen om at ro stærkt og som anæstesilæge varetager man jo patientens kredsløb, så det kan modstå kirurgi og blødning. Så det går rigtigt fint hånd i hånd med hinanden. Roning har altid været og vil altid være en del af mit liv I 2006 bliver Henning indvalgt i FISA Sports Medicine Commission (her sidder ro-læger fra Frankrig, USA, Tyskland, Japan, Kroatien, Canada, Italien). Her vejleder han FISA om antidoping procedurer samt deltager ved World Cup og VM som FISAlæge. Seneste bidrag er indførelse af obligatoriske helbredstest af roere, som deltager ved VM. Siden har Henning siddet som formand for DFfR. Og er dybt involveret i rosportens verden med adskillige bestyrelsesposter i henholdsvis Danmarks Rocenter, KK-fonden, og IS Danmarks Rostadion. Desuden er han involveret i arbejde til opgradering af Danmarks Rostadion og organisationen af World Masters Regatta på Bagsværd sø i Har tit tænkt på, hvorfor roning netop blev familiens sport Privat er Henning gift med Birgitte, som er overlæge i patologi på Rigshospitalet. De spotter hinanden på studiet, har siden fået tre piger og bor i dag i Virum. Frederikke (1 9 år) har vundet DM og NM som junior for Bagsværd Roklub. Nikoline (1 6 år) er også roer i Bagsværd Roklub. Og Mathilde (1 2 år) har været skoleroer i Bagsværd, men spiller mest fodbold. Deres fætre og kusiner ror i Bagsværd Roklub. Og fornyligt er Birgitte så også begyndt at ro, men i Hellerup Roklub, ikke mindst fordi det kan kombineres med vinterbadning. Hennings farfar var meget involveret i sportens verden. Han var Danmarksmester i vandpolo i 1 920; startede håndboldklubben Ajax, som han var formand for i femten år fra og så var han under krigen i kontakt med Carl Schmidt (som var en ledende figur i Københavnskredsen med Gudmund Schack). Der igennem bliver Hennings far formentlig introduceret til rosporten, men klubben blev dog hverken DSR (Gudmund Schacks klub) eller KR (Carls klub), men Skjold. Og Henning selv ror jo i DSR. Og på den vis er historie en lidt pudsig størrelse, hvor ringe har det med at slutte før eller siden. Marianne Bentzen DSR NR 2 Maj

8 DM i ergometerroning Set fra to vinkler Lørdag d. 31. januar blev der afholdt DM i ergometer i Gladsaxehallen, og igen i år var DSR flot repræsenteret i mange løb og aldersklasser. Roerne fra DSR nøjedes dog ikke med at deltage, idet de igen i år viste kraftfuld roning, som resulterede i adskillige medaljer til klubben. DM er for mange roere kulminationen på et par måneders hårdt arbejde i romaskinen og er en dag, der bliver set frem til med både glæde og nervøsitet. Men hvordan forbereder roerne sig til at præstere på dagen og ro de 2 km så hurtigt som muligt? Det har vi spurgt OL-guldvinder Mads Rasmussen (33 år), som til DM i år stillede op for 1 6.gang, og AnneKatrine Kiilgaard (1 6 år), en del af DSR s nystartede pige-juniorgruppe under Anders Brems, som i år roede sit første DM, om. Hvordan forløb jeres træning de sidste to uger op mod DM? Mads: De sidste to uger op mod DM kører vi gerne 4 dage med distancer. Distancernes længde afhænger af, hvad jeg synes, jeg har behov for at køre på dagen, men alt mellem 500 og meter. Dagen inden ror vi en halv times steady state med lidt opvarmning og afroning. Anne-Katrine: Vi kørte de samme programmer, som vi plejer, men nok lidt hårdere end vi plejer. Den sidste uge op til DM trappede vi ned, så vi kunne være helt klar. Hvilke tanker havde du inden DM? Mads: Der er ingen grund til at ligge søvnløs i flere nætter over DM. Eller nogle andre løb for den sags skyld. Hvis det dukker op i tankerne inden dagen, så skyder jeg det væk og tænker på noget andet. Forår på Bagsværd Sø Foto: Søren Strange 8 DSR NR 2 Maj 201 5

9 Først på dagen tænker jeg mit løb igennem et par gange for at forberede mig. Anne-Katrine: Det var mit allerførste DM, og derfor var jeg ret nervøs, faktisk allerede 2 uger inden. Samtidig glædede jeg mig dog også til at se, hvad jeg kunne også i forhold til de andre i min aldersklasse. Hvordan gik dagen? Mads: Det gik forrygende jeg roede så hurtigt, som jeg kunne, med den form, jeg havde på dagen, og så kan man jo ikke være andet end tilfreds. Jeg ville gerne have roet en lille smule hurtigere, men min tid på er jeg også godt tilfreds med (Mads blev nr.2 ). Anne-Katrine: Det gik rigtigt fint, og jeg fik en tredjeplads i min årgang i tiden Jeg synes, det var en rigtig god oplevelse at være med til DM. Både at se, hvordan et indendørs ergometerstævne fungerer men, også at være sammen med alle de andre DSR-roere, som var derude for at ro, heppe eller noget helt tredje. Hvad skal du ro i den kommende sæson? Mads: Jeg skal ro dobbeltsculler i den kommende sæson. Vi i letvægts herre-scullergruppen ror netop nu om pladserne, og målet er at kvalificere båden til OL. Anne-Katrine: Jeg regner med at skulle ro i en dobbeltsculler med Amalie (Amalie Brems endnu en af pigerne i juniorgruppen). Jeg er ikke helt sikker på, hvilke regattaer vi skal deltage i, men den første regatta bliver Odense langdistance. Hedvig Lærke Rasmussen Sejrsmastens historie Anker Jørgensen skriver i sine erindringer Fra mine dagbøger, bind 1 side 1 70, om et besøg i ærkeenglens katedral i Kreml: Ærkeenglen Mikal, som har givet navn til katedralen, er malet i fuld størrelse med store vinger... Dette har givet anledning til følgende overvejelser. Som de flest ved, er det et fast indslag ved den ordinære generalforsamling, at et kaproningsmandskab eller en kaproer, for et år ad gangen, bliver tildelt den evigt vandrende præmie ved navn Sejrsmasten. Præmien er en miniature (bord)flagstang med roklubbens stander i top og med 36 små DSR-farvede vimpler neden under. Antallet af standere symboliserer det antal sejre, som roklubben vandt i Ideen til sejrsmasten er ikke kommet ud af den blå luft. Danske Studenters Roklub havde den gang den tradition, at der for hver sejr blev bundet en lille blå stander på flagsnoren under den store DSRstander, der sidder i flagstangen i rosæsonen. Så vidt det kan konstateres, forsvandt denne tradition, da bådehuset brændte og roklubben flyttede til sin nuværende position. Måske skulle bestyrelsen overveje at genoplive denne tradition enten fra vor flagstang ud mod Svanemøllehavnen, eller måske fra en ny Sejrsmast i fuld størrelse ved vort nye containerbådehus på Nordre Molehoved? Arkivfoto Dan Nielsen DSR NR 2 Maj

10 En fristende genvej Brug af dopingmidler er udbredt i elitesport og blandt almindelige motionister. Hvad gør de ved dig.. og hvordan ser det ud inden for rosporten? Når du drejer ind på Strandvænget til DSR, passerer du plakatstanderen med billeder af lækre slanke modeller, der præsenterer undertøj for H&M eller parfume for Hugo Boss. Og når du så kigger på dig selv i spejlene i ergometerrummet, hvordan er det så lige, du selv ser ud? Det kan også være, at du træner benhårdt og skal til en kaproningskonkurrence, hvor meget står på spil. Præstationsangsten gnaver i indvoldene, og forventningerne til dig er tårnhøje. Kan du leve op til dem? Så er der jo en hjælp at få, en let genvej, som mange alt for mange benytter sig af: doping. Arkivfoto 10 DSR NR 2 Maj Fordele med en dyr pris Benytter du denne genvej, får du en masse fordele: Du får svulmende muskler, kraftigt forøget energi, så du kan træne længe og meget og præstere, når der skal præsteres. Det er noget, der giver selvtillid og måske endda respekt fra omgivelserne. Man føler sig ovenpå. Men genvejen har sin pris. De anabolske steroider har voldsomme bivirkninger. Er du mand, risikerer du at din sexlyst og evne forsvinder. Du kan ikke få den op at stå. Din sædkvalitet formindskes til næsten 0, du bliver tyndhåret, du kan udvikle bryster, dine testikler skrumper

11 ind, du kan få bylder og bumser på ryg og skuldre. Er du kvinde, risikerer du, at din menstruation forsvinder, du kan blive steril, udvikle maskuline træk (f.eks. skægvækst), forstørret klitoris og mindre bryster. For begge køns vedkommende kan man få åreforkalkning, hjerte- og leverskader og. og og ja, bivirkningerne er mangfoldige. Og dette er kun de fysiske bivirkninger. Steroiderne påvirker også psyken: aggression og kort lunte, voldsomme raserianfald, depressioner og angstanfald. Uanmeldt besøg Flere gange årligt banker kontrollanter fra Anti Doping Danmark uanmeldt på Mads Rasmussens og Juliane Elanders dør på første sal i klubben og beder om en urinprøve. De står begge på en prioriteret testliste, fordi de deltager på eliteidrætsplan, men kontrollanterne kan også dukke op hos almindelige motionister på etagen nedenunder i klubben eller ved roanlægget ved Bagsværd sø. Fra 2 til 4 års karantæne Jakob Mørkebjerg, der arbejder for Anti Doping Danmark fortæller, at man får 4 års karantæne, hvis man som top-idrætsudøver bliver taget. Karantænen er lige pr. 1. januar i år fordoblet fra 2 til 4 år. For almindelige motionister er det udelukkelse fra klubidræt i 2 år. Men rosporten er ikke den værste sport mht. doping. Hvor procentdelen af dopede top-idrætsudøvere generelt er på 1 %, så er den kun ½ % for roeres vedkommende. Han fortsætter: Hos roerne er det ikke så ofte anabolske steroider, vi ser blive misbrugt. Det er snarere EPO og blodtransfusioner. Roere har ikke så megen brug for de svulmende bodybuilder-muskler, men derimod for udholdenhed, motivation og overskud. De har en anden kropsform end bodybuilderne, siger Jakob Mørkeberg Roernes doping EPO er et kunstigt fremstillet hormon, der øger mængden af røde blodlegemer. Derved kan blodet transportere større mængder ilt op til 1 0% - rundt i kroppen. Det giver mere ilt til musklerne, der derfor får øget energi og kan yde langt mere uden at blive trætte. Men også EPO har kraftige bivirkninger. Det kan give muskel- og ledsmerter, sukkersyge og unormal vækst af hjerte, lunger og knoglevæv, ligesom man har langt større risiko for blodpropper og hjertestop, fordi blodet bliver tykkere. Arkivfoto Socialt acceptabelt Undersøgelser viser, at den største risikofaktor for at vælge at bruge doping er, hvis man færdes i et miljø, hvor nære sociale relationer anvender det. Med andre ord, at det er socialt acceptabelt. Det har man jo set, ikke mindst inden for cykelsporten, men det trives også i fitnesscentre og i sportsklubber. Men udover at være ulovligt, så har brugen af dopingmidler som sagt en meget høj pris. Det er, om man så må sige, som at tisse i bukserne for at holde varmen. Gunvor Bjerre Vil du vide mere, så gå ind på Har du brug for rådgivning, så ring til Dopinglinjen: , åben mandag og torsdag kl DSR NR 2 Maj

12 DSR KLUB KOLLEKTION På lager. Kan købes i baren Athletes Own: For mere info: Trikot, Herre. Pris: kr. 650,- Trikot, Dame. Pris: kr. 650,- T-shirt, Herre / Dame. Pris: kr. 390,- T-shirt, Børn. Pris: kr. 360,- Rotrøje, Herre / Dame. Pris: kr. 41 5,- Godfrey: For mere info: se Godfreys hjemmeside: Rovest, Classic. Herre / Dame Pris: kr. 550,- Rovest, Elite. Herre / Dame Pris: kr. 625,- Rovest, Mazu. Herre / Dame Pris: kr. 670,- Craft: Svedtrøje, lange- eller korte ærmer, Herre / Dame Pris: kr. 200,- Ro-sæde: Pris: kr. 80,- 12 DSR NR 2 Maj 201 5

13 DSR KLUB KOLLEKTION Til bestilling Athletes Own. Obs. : Minimum 5 stk. i assorterede størrelser. Kontakt DSR tøjudvalg. Priser inkl. levering til DSR. Ro Kjole, Dame. Pris: kr. 785,- Combi Trikot, 3/4 ben, Dame. Pris: kr. 71 0,- Tank Top. Herre / Dame Pris: kr. 375,- Badedragt, Dame. Pris: kr. 575,- Ro shorts. Herre / Dame Pris: kr. 365,- Piratbuks. Herre / Dame Pris: kr. 385,- Tights. Herre / Dame Pris: kr. 395,- DSR NR 2 Maj

14 Langtursstyrmandsret i praksis En livsfilosofi til lands og til vands Når vi døber nye både, vælger vi ofte navne fra de nordiske eller græske guder, hvis kvaliteter herefter gerne må have en god og vindende indflydelse på bådens og mandskabernes fremtidige færd til søs. Bag den græske tankegang ligger også en filosofi, som præger rosporten, nemlig evnen til at mestre praktisk klogskab, som netop er den bærende egenskab hos en styrmand og et mandskab, der kan ro ud både i godt vejr og klare sig hjem i hårdt vejr. Hvorfor bliver man langtursstyrmand? Hvilke overvejelser ligger bag? Efter en længere pause fra roningen fik jeg lov til at deltage i kaninlangturen til Rungsted Roklub sidste år. Den bragte minderne tilbage til de langture, jeg havde været på, da jeg som 1 4-årig var begyndt at ro i Roklubben Ægir i det nordjyske. Også dengang var indholdet på en god langtur, at man kommer afsted med en forventningsfuld fornemmelse i maven om gode oplevelser, hvor roning, kammeratskab, venligt drilleri og fælleskabsopbyggende oplevelser er det bærende element af helheden. En rejse begynder Jeg husker langture, hvor komfort ikke var et issue. Hvor det var ok at have samme rotøj på tredje dag i træk, og hvor den tilbagevendende morsomme begivenhed bestod i at trække lod om, hvem, der skulle grave hullet til toiletspanden, og hvem, der skulle tømme den og grave hullet til ved afrejsen. Der var ture for de ældre og ture for de unge og for dem midt imellem. Der var ture, hvor vi kaproere kom afsted sammen, så vi kunne have noget socialt med hinanden ved siden af de mange træningstimer. Vi roede afsted i de hjemmestrikkede sokker i klubfarverne, som jeg havde fået idé til at strikke, så vi var varme om fødderne i begyndelsen og i slutningen af sæsonen og så ens ud. Dengang som nu var det bedste tiden på langturene, som gik med at løse de praktiske opgaver, som alle havde, så vi kom af sted, fik landet forsvarligt, fik lavet mad og spottet rent drikkevand, fik rullet 14 DSR NR 2 Maj soveposen ud under et regntæt tag og havde tid til at spille kort, drille hinanden med dagens mere eller mindre heldige begivenheder og fortælle historier som gerne måtte overdrives og have et drag af usandhedens fortryllende magi. Tæt på hinanden Stadigvæk hviler balancen på en god langtur i spændet mellem, at det godt må være lidt gysende ulækkert, men også gerne fyldt med komfort. Der spilles stadig brætspil eller andre spil, hvor man lærer hinanden at kende ved at spørge og svare på generelle emner. Man griner ad og med hinanden, og alle må yde og nyde og lave mad og løse opgaver sammen. Alle har et ansvar, og alle deltager. Og alle snorker om kap side om side, når roen forsøger at falde over lejren. Den gamle græske tænker Aristoteles er hele tiden på færde med sine betragtninger om menneskets dyder og laster og evne til at kategorisere, som i den grad er på spil, når et mandskab tager ud. Det er det, som er fascinerende og tiltrækkende ved rolangturslivet: Der skal tages bestik af de forskellige situationer, som opstår undervejs, så alle vender sikkert hjem. Der skal udvises godt sømandskab, og man opdager hinandens mere eller mindre heldige, men nødvendige færdigheder og evner, mens turen skrider frem både evnen til at trække en båd hjem, når mandskabet er træt, og evnen til at opmuntre, når humøret er for nedadgående. Roernes bestemte støbning træder frem, når vejr og vind husker os på, at vi til tider befinder os i ret små både på et temmelig stort hav. Her er vi prisgivet vor evne til at tage bestik af den samlede situation, vi er i, og at vi i yderste konsekvens bærer ansvaret for hinandens liv med vore beslutninger. Plads til alle Når vi så er roet ud, kan vi lære hinanden at kende. Vi er alle forskellige. Nogen foretrækker at efterlade den ene tanke efter den anden i stilhed, mens kilometerne tilbagelægges og sanserne åbnes mere og mere nærværende for de landskaber, der passeres både uden for og inde i en selv, mens man glider

15 Foto: Lars Bundesen afsted. Andre holder af at samtale om alt det, der opleves. Der drilles og fortælles historier eller synges og skråles. Der er hele tiden mulighed for at kunne veksle mellem tale og stilhed. Mulighed for at blande rundt på mandskaberne i flere både, så alle har en god oplevelse med at være i en båd, hvor lysten til at være udadvendt eller indadvendt den pågældende dag er mulig, eller lysten og kræfterne er der til at ro en lang eller kort distance. Alt kan lade sig gøre, når bådhold er sat med omtanke og styrmændene har husket det meget vigtige for en langtur: Noget godt styrmandsslik. Inkluderende venskab En særegen kvalitet ved rosporten er venskabet. Jeg husker, hvordan de ældre og mere erfarne roere sørgede for at se efter de nye og yngre roere blandt andet ved, at de yngre ikke fik indtaget for meget skummende havvand ved roklubfesterne, som der var mange af ligesom der også er mange gode fester i DSR i dag. Mine ungdomsår i Ægir har helt sikkert præget mit livssyn positivt grundet på den erfaring, at jeg kan noget sammen med andre mennesker, og det har udviklet et godt og trygt socialt gen hos mig. Det særegne venskab i rosporten defineres ved, at det er inkluderende. Når tre mennesker i en båd lægger fra land og ligger til igen sammen, er køn, alder, nationalitet, uddannelse og livssyn underordnede faktorer. Da er det de praktiske evner og erfaringer og viljen til at gennemføre, som er det overordnede. Det er det, som er den tilfredsstillende udfordring at det stort set altid lykkes, og det, at man undervejs har en oplevelse med hinanden. Det er fællesskabsopbyggende og på sigt venskabsgivende. Det er et venskab, som er bygget op om, at man ikke dyrker konkurrencesport, når man er på turroning og at fokus ligger på, at man kan overraske hinanden positivt med at opløfte et regnfuldt intermezzo til noget episk eller give udtryk for en spontan eksistentiel glæde ved en smuk solskinstur. Den oplevelse har jeg lyst til at give videre igen i rosammenhæng. Mit første år i DSR er da gået med at lære klubben og dens medlemmer at kende og generhverve mine tidligere rettigheder som kort- og langtursstyrmand og instruktør, så jeg kan være givende som en del af fællesskabet i den kommende sæson. Tilbage til rødderne ved Limfjorden En del af det at blive uddannet langtursstyrmand består i at blive fortrolig med materiellet og kunne udbyde en langtur. I DSR er der tradition for, at en ny langtursstyrmand først får sin rettighed tildelt, når DSR NR 2 Maj

16 en aspiranttur er gennemført. Her får den kommende nye langtursstyrmand mulighed for at planlægge og afholde en langtur med assistance fra en erfaren langtursstyrmand en mentor. Her er en græsk mytologisk terminologi endnu engang på færde: Mentor er oprindeligt ikke et begreb, men navnet på den ældre og erfarne ven og rådgiver, som Odysseus var vokset op med og siden efterlod sin unge søn, Telemakos, hos, da Odysseus begav sig afsted på sin lange manddomsfærd til lands og til vands. Viden og erfaring gives videre og respekteres. Det er kongstanken bag godt sømandsskab og venskab i rosporten. Min aspiranttur bliver en tur på Limfjorden en oplevelsestur i ro og mag, med udgangspunkt i min tidligere roklub, Roklubben Ægir, berammet til slutningen af juni. Herved er en ring sluttet på 1 2 gode år i min tidlige ungdom i Roklubben Ægir og nu godt begyndt i mit fritidsliv med roning som livsstil i DSR, Danske Studenters Roklub. Marlene Evensen Marlene Evensen anno i roklubben Ægir Arkivfoto Vores fælles hukommelse Har du sjove anekdoter, morsomme oplevelser, skægge episoder, fortællinger om historiske medlemmer eller andet sjovt, som fortæller noget om klubbens historie i nutiden og fortiden? Eller ligger du inde med historiske fotos fra livet i klubben efter 1 967? Så send dem til redaktionen af Jubilæumsbogen, der skal udkomme i anledning af klubbens 1 00 års og studenterroningens 1 50 års jubilæum i De kan være med til at gøre beretningen om vores klubs historie sjov og læseværdig. Redaktionens adresse er: 16 DSR NR 2 Maj 201 5

17 Ud og se med DFfR Vil du ud og se på Danmark fra vandsiden, så kan du leje både rundt omkring i landet. Har du lyst til at se andet end farvandet omkring Svanemøllen, så var det måske en idé at finde nogle af dine rovenner (inkl. en langtursstyrmand), der har det ligesådan, og tage på en langtur til nogle af de skønne, smukke vande rundt omkring i Danmark. Du behøver ikke ringe til forskellige roklubber for at låne båd. Dansk Forening for Rosport har udstationeret en række både i forskellige byer, som man kan leje for en uge eller på dagbasis. Har du lyst til at besøge vandene omkring Skive, Sønderborg, Svendborg, Rudkøbing, Nykøbing Sj., Vordingborg eller Nakskov, så klik dig ind på Dansk Forening for Rosports hjemmeside: under Roaktiviteter. Her finder du alle informationer og et ansøgningsskema. Det koster 825 for en uge og 1 65 kr. for en dag. Her kan du også se, hvilke dage/uger, der er ledige. Se også informationerne om langture på DSR s egen hjemmeside. Når du har udfyldt ansøgningsskemaet, skal du have det godkendt og underskrevet af DSR s bestyrelse (langtursrochefen) og indsende den til DFfR. God tur. Gunvor Bjerre Moritz Schwarz Foto: Gunvor Bjerre Lørdag d. 21.februar tikkede en SMS ind på mobilen: Mulle sov lige så stille ind kl i nat. Det betød, at DSR s ældste aktive medlem var død. 93 år gammel. Egentlig hed han Moritz Schwarz, men i venne - og familiekredse blev han kun kaldt Mulle. Vennekredsen i DSR er identisk med morgengymnastikholdets medlemmer. De har kendt Mulle siden 1 997, hvor han startede til gymnastikken og senere også kastede sig ud i morgenroningen. 2 gange om ugen er Mulle troligt dukket op til morgengymnastikken med nybagte hjemmelavede brød, som efter de fysiske anstrengelser blev indtaget til den fælles morgenmad. Indtil sommeren Da måtte han give op. Efter et fald var han blevet så svimmel, at han ikke kunne holde balancen og derfor ikke turde lave gymnastik længere. 92 år gammel. Men indtil da, havde han hoppet rundt med de andre gymnaster og deltaget aktivt i alle de alternative aktiviteter, som morgengymnastikholdet har foretaget sig: rejser, teater m.m. I det virkelige liv var Mulle tandlæge og fortsatte med sin praksis til langt op i 70-års alderen. Vennerne i morgengymnastikken er blevet fattigere efter Mulles bortgang. Gunvor Bjerre DSR NR 2 Maj

18 De syngende langtursroere Samarbejdet med Studentersangforeningen kan meget vel være startet i af et usædvanlig farverigt medlem af DSR, eventyreren Ulf Kaarsberg ( ). Omtale i DSR s årbog for Arkivfoto Syngende tallerkenvaskere Foto: J. Madsen Hil dig, du mægtige tandbetvinger. Tillykke. Christian Rex. skaber for livet blev etableret. En af disse var tandlægen Ulf Kaarsberg, og i jubilæumsskriftet samt i flere af årbøgerne fra (som Bente Kjøller var så venlig at stille til min rådighed), har jeg fundet dels en stribe beretninger fra Tæ s egen hånd og dels omtaler af nogle af hans meriter i klubben. Tilsammen tegner dette materiale et spændende og tankevækkende billede af tiden og af den stemning, der på dét tidspunkt var omkring langtursroerne. Man fornemmer en stemning af de gamle vikinger, når man f.eks. læser om turen Østersøen rundt, et projekt Kaarsberg var 1 0 år om at fuldføre, og som han beskrev i fyldige, velskrevne af og til rimede beretninger, ledsaget af egne fotos eller tegninger. Dette eller lignende telegrammer fra kongehuset blev hvert år d.1 6. marts læst op af en højtideligt stemt stationsforstander ved den lille norske station Haugastøl på Bergensbanen, hvor Tæ, som Kaarsberg også kaldte sig selv, yndede at tilbringe sin fødselsdag, altid i den samme hytte, omgivet af roer- eller sangervenner. Hans fødselsdag havde også kongehusets bevågenhed, men på dette tidspunkt (1 930 erne) var kronprins Frederik jo også blandt klubbens medlemmer og spillede ofte skak med Tæ. Disse og andre forunderlige beretninger har Kaarsbergs ældste datter Mette Franchetti Pardo nedfældet i bogen Med far på taget (1 989, Carit Andersens Forlag). Jeg er selv født i og i forbindelse med research til en bog om bl.a. mine forældres liv før og under besættelsen eftersøgte jeg beretninger fra DSR, da jeg vidste at min far, Børge Kjærulff-Knudsen, fra ca og en del år frem var medlem. Efter nogle år i Kvik fandt min far i DSR en del venner, der også var studentersangere, og nære ven18 DSR NR 2 Maj Uovertruffen dyreimitator og mandolinspiller. Ulf Kaarsberg var en mand med umådelig mange talenter: som tandlæge ( Tæ mentes at være en forkortelse af tænder ) kunne han finde på at spotte folk med tandpine på Hovedbanegården, og selv sent om aftenen tilbyde dem sin hjælp. En habil digter og forfatter af maleriske rejsebeskrivelser var han, og tillige en god tegner. Som tryllekunstner og

19 imitator af et væld af dyrestemmer var han populær blandt børn og voksne. Hans stemme blev bl.a. brugt i tegnefilmen Fyrtøjet fra Kaarsberg var også litteratur- og filosofikyndig, talte flere sprog og så var han en stabil 2. bas i Studentersangernes kor. I årbogen for kan man læse, at Kaarsberg og Stig Mervild ved standerhejsningen 2. påskedag, der i øvrigt blev overværet af kronprins Frederik, mødte op med en halv Snes Studentersangere, som gjorde stor Lykke (de sang bl.a. Der er ingenting, der maner.. ) og gav Dagen det festlige Præg. Jeg er ikke i nogen tidligere årbøger stødt på noget om studentersang. Men den tyske besættelse der netop her i er genstand for dobbelt opmærk-somhed (hhv. 70 og 75 året) medførte jo også en øget interesse for danske værdier, ikke mindst vores sangskat, som de dygtige studentersangere i de 5 svære år var både flittige og uhyre populære fortolkere af. Det er også i man kan læse, at Kaarsberg arrangerer en såkaldt propagandatur med deltagelse af syngende roere. Turen går fra Aarhus, syd om Fyn og nord om Sjælland til København. Deres sang gør stor lykke, hvor de kommer frem, og DSR får god reklame. Tæ var tillige i mange år regelmæssigt initiativtager til traveture i Nordsjælland, hvor roere og sangere med deres koner eller kærester tilbragte en fridag i et samvær, som de selv mange år senere mindedes med glæde og taknemmelighed. På grund af stikkeri var min far i december som den eneste i denne vennekreds så uheldig at havne i kz-lejren Neuengamme, som følge af blot nogle få ugers træning i undergrundshæren. I sin beretning, der blev skrevet lige efter hjemkomsten, fremhæver han sin gode fysik der jo bl.a. skyldtes roningen som en væsentlig årsag til, at han overlevede de 6 måneder i helvede. Året efter, i 1 946, tager vennerne igen afsted, på hvad der siden betegnedes som en uforglemmelig tur til Telemarken i Norge. Der var 9 roere og 9 vandrere, og man mødtes så om aftenen i en fælles lejr. Om denne tur skrev min far også en lang beretning. Den er gengivet i årbogen for samme år. Kærligheden til naturen og til de danske sange. Den særlige kombination af glæden ved naturen, den aktive interesse for de mange gode danske sange samt for den lyrik, som melodierne understøtter, var karakteristisk for den kreds af venner, hvortil Tæ og min far hørte. Begge kunne recitere en mængde klassiske digte og gjorde det gerne, når lejligheden bød sig. Vandringsmand i Norge Foto: B. Kjærulff Viking på Hugin Arkivfoto Ulf Kaarsberg var naturligvis med på turen til England i med vikingeskibet Hugin. Hele dén historie er beskrevet i bogen På vikingefærd med Hugin af Jørgen Røjel (Samleren 1 949). Skulle nogen efter læsning have supplerende oplysninger om Tæ og hans vennekreds der kunne jo være andre efterkommere af datidens roere i klubben så hører jeg gerne om det. Steffen Kjærulff st. com Den 55-årige Kaarsberg på langtur i Norge Arkivfoto DSR NR 2 Maj

20 Hvorfor er der ikke roresultater i bladet? Dette spørgsmål hører vi nu og da i redaktionen og vil gerne hermed gengive klubbens kommunikationsstrategi 1 : Nyhedsbrevet Nyhedsbrevet kommer som udgangspunkt en gang om ugen og udsendes til alle, der har tilmeldt sig på mailing-listen på hjemmesiden. Nyhedsbrevet bringer aktuelle opslag såsom ro-resultater, indbydelse til fester, indkaldelse til standerhejsning og strygning og andre informationer, der skal hurtigt ud og kræver aktion her og nu. 2: Groupcare (www.dsr.groupcare.dk ) På Groupcare kan alle DSR s medlemmer kommunikere med hinanden om roning, gymnastik m.m. Man kan oprette grupper og invitere andre grupper til at deltage. Grupperne kan være åbne for alle eller lukkede og rette sig til en bestemt flok deltagere. 3: Facebook (Danske studenters roklub) Klubben har en officiel facebook-side (og flere interesse-sider, f.eks. kaproning, orienteringsløb m.m.) Her kommunikerer medlemmerne direkte med hinanden, inviterer folk til at deltage i ture, oplyser om arrangementer etc. Facebooksiden er uden redaktion og fremstår som det, medlemmerne gør den til. Foto: Lars Bundesen 20 DSR NR 2 Maj : DSR bladet Bladet udkommer 4 gange om året og bringer almindelige oplysninger om DSR og aktiviteter i klubben. Det bringer først og fremmest baggrundsoplysninger, portrætter og gode beretninger om livet i klubben. Bladet er med til at opbygge klubbens identitet og formidle bredden af klubbens aktiviteter til nye og gamle medlemmer af klubben. Indholdet skrives af medlemmer og af en redaktion. Det udkommer på papir og sendes til alle medlemmer. 5. Hjemmesiden (www.danskestudentersroklub.dk ) Klubbens officielle ansigt udadtil. Hjemmesiden henvender sig både til folk udefra, der vil vide noget om klubben, f.eks. hvordan man melder sig ind og til medlemmerne med faktuelle informationer, f.eks. klubbens organisation, bestyrelse, links til bestyrelsesreferater, til tidligere numre af bladet, til andre relevante ro-sites m.m. Her kan man også finde informationer om arrangementer. Gunvor Bjerre

21 Sommeraktiviteter i Svanemøllen InKa (Inriggerkaproning) InKa er DSR s tilbud til de ambitiøse motionsroere i Svanemøllen, der sætter kaproning i centrum. Målet for træningen er at klare sig bedst muligt (at ro på fremragende vis) og opnå de bedste resultater i de konkurrencer, hvor DSR s stander og farver vises frem. Derfor træner vi målrettet gennem hele sæsonen og giver den en skalle frem mod diverse regattaer og races Coastal roning Vil du gerne i god form og ro hurtigt på havet, så er coastal-tilbuddet en god mulighed for dig. Vi træner lidt mere end gennemsnittet og deltager også gerne i en del løb. Da bådene kræver, at man er i god form for at undgå skader i bølger, forventer vi, at du træner regelmæssigt, og helst med to årer, så du bliver god til det. Puls og Program (POP) POP er et tilbud om fokuseret holdtræning til dig, der gerne vil have det sjovt, når du ror, og samtidig få pulsen op og forbedre din teknik på vandet. Du skal være indstillet på intensiv indsats fremfor hyggeroning, at presse dig selv, og at lave hurtige præcise skift. Under vejledning af træner ror vi typisk et program på godt 1 0 km i intervaller af forskellig længde og/eller tid. Hertil kommer opvarmning og afroning. Træning på vandet tager i alt 1 ½-2 timer. Tur Har du lyst til en rotur til Skovshoved og spise is, til Taarbæk og hilse på Knud undervejs eller blot til en motionstur på Øresund med plads til røverhistorier undervejs, så er Tur lige dig. Vi mødes på bådpladsen og fordeler hold, alt efter, hvilke ønsker der måtte være. Tur er selvorganiseret, og der vil derfor ikke være en rovagt. Om fredagen er der ture til Langelinje, Nyhavn eller en måneskinstur. Info om disse ture vil som reglen blive slået op via Roaftaler på Groupcare og er også i en vis grad selvorganiseret. Teknik Har du lyst, kan du få din ro-teknik pudset af og blive bedre til at søge vandet, ikke trække med ryggen og meget mere. Disse små justeringer kan på sigt gøre dig til en bedre roer og dermed hjælpe dig til at undgå skader. Der er en gang om ugen mulighed for at blive kigget efter af en teknik-træner. Ræserkanin Ræserkanintilbuddet er for alle nye roere, som har lyst til regelmæssig træning og til at teste smagen for konkurrence. Teknik, fart og fællesskab går hånd i hånd hele vejen. Vi sætter fokus på samarbejde i båden og det hele kulminerer ved den traditionsrige dyst mellem Svanemøllehavnens roklubber Svanemøllematchen, som ligger i starten af september. Kasper Haagensen DSR NR 2 Maj

22 I øvrigt mener jeg... at medlemmerne skal have et meget stort klap på skulderen for deres deltagelse i store rengøringsdag, hvor ikke mindre end 60 arbejdsivrige dukkede op og gjorde klubben standerhejsningsklar. FLOT. Lad os så håbe, at alle medlemmer ved brug af klubben i rosæsonen tænker på det store arbejde, der er udført og sørger for at holde standarden og løbende rydde op efter sig, og synes du der er noget som trænger til en kærlig hånd, SÅ MELD DIG TIL AT GØRE DET!!! at der atter skal lyde stor tak for det store og nødvendige arbejde som er lagt i klargøring af bådene i den korte vinterperiode. Det har krævet en del logistik at få det til at hænge sammen, men resultatet er blevet at vi med god samvittighed kan lufte vores fartøjer, som nu er både tætte og pæne at se på. at vi alle sammen skal tænke på den store, kompetente og for klubben livsnødvendige indsats der ydes fra bestyrelses- og udvalgsmedlemmerne. Tænker DU på det? ellers burde du måske, og et par påskønnende ord til dem ind imellem er helt sikkert værdsat. at også et par hjertesuk er på sin plads (her), idet vi i nummer 1 fra februar undrede os over det mystiske havuhyre som lå på scullerpontonens plads. Siden da har der på forpladsen ligget nogle store vandkasser som måtte antages at skulle Mange af klubbens medlemmer var mødt op til forårsrengøringen Foto: Søren Strange 22 DSR NR 2 Maj bruges til genopretning af pontonen uden at det dog af den grund er blevet til noget. Gad vide om sæsonen kommer til at se pontonen brugsklar.!! at lyset i herresaunaen fortsat ikke fungerer trods gentagne forsøg på genopret(lys)ning. Hvor svært kan det dog være Har DSR betalt en elektriker for forsøget - skal vi vist have refusion ikk? at det ville være smukt, hvis DSR igen gik over til at bruge DSR-blåt i annoncer, plakater og foldere. DSR-blåt er dog ganske pænt. at Bjarke under vintervedligeholdelsen pludselig fik nogle meget mørkeblå årer. Det skulle efter sigende ikke være en forkert maling, men formentlig bare, at malingen ikke blev rørt op. Trods forsøg på rettelse af farvemix, så er der vist ingen tvivl om, at årerne ikke er helt DSR blå..! PS! IGEN-IGEN-IGEN HUSK når vi nu har været aktive ved roning og gymnastik så lad det våde og lugtende tøj forblive i omklædningsrummet eller i lukkede tasker i garderoben og ikke siddende på medlemmerne på verandaen til gene for alle andre som opholder sig dér. Vores polstrede møbler synes heller ikke om det. Peter Koefoed

23 Bestyrelse og udvalg Formand Laurits Rauer Nielsen Kasserer Johan Frydendahl Materielforvalter Anne Yde / Instruktionschef Henrik Stenberg Asmussen Marianne Stæhr Olsen Sportsrochef Vacant Kasper Haagensen Langtursrochef Husforvalter Mads Reinholdt Rasmussen Barudvalg Anette Frost Jensen Pia Åbo Østergaard Kaproningschef Motionsrochef Niels Bak Henriksen Sekretær Tøjudvalg Juliane Elander Rasmussen Danske Studenters Roklub Strandvænget 55, København Ø Bankkontonr.: Girokonto: Hjemmeside: Kajakrochef Lars Fomsgaard Orienteringssektion Formand Ronald Clausen Kontingent kasserer Danske bank: Båddåb by proxy Foto: Lars Bundesen DSR NR 2 Maj

24 Afsender: Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, København Ø

Gift/ samlevende /familie Single

Gift/ samlevende /familie Single Navn: Steffen Bonde Alder: 24, født 5. december 1989 Adresse: Havneholmen 38, 2. tv Mail: sbj@citius-remex.com Telefon: +45 31 12 30 33 Facebookside: CitiusRemex og Steffen Bonde Evt webside: www.citius-remex.com

Læs mere

Roning Sund og. sjov motion. i årevis

Roning Sund og. sjov motion. i årevis Roning Sund og sjov motion i årevis Hvordan får man på samme tid mulighed for at komme i god form, tabe sig (hvis nødvendigt), opnå personlige resultater, hygge sig sammen med gode kammerater og nyde oplevelser

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Danske mesterskaber 2016

Danske mesterskaber 2016 Dansk Forening for Rosport afholder sammen med Holstebro Roklub Danske mesterskaber 2016 Danmarksmesterskaber Forbundsmesterskaber Juniormesterskaber TU - Cup Finale Invitation På Vandkraftsøen i Holstebro

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

Danske mesterskaber 2012

Danske mesterskaber 2012 Dansk Forening for Rosport afholder sammen med Københavns Regattaforening Danske mesterskaber 2012 Danmarksmesterskaber Forbundsmesterskaber Juniormesterskaber TU - Cup Finale Invitation På Bagsværd Sø

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000.

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. 2. interview Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. Briefing: Der er ikke nogen forkerte svar. Er du kunstinteresseret? Ja, meget. Jeg arbejder

Læs mere

Odense langdistance (lørdag)

Odense langdistance (lørdag) Odense langdistance (lørdag) Odense landistance sidst i april mødes den samlede danske elite for at teste om vinterens træning har båret frugt, om bådeholdene er sammensat rigtigt eller der skal ske ændringer.

Læs mere

2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning Udvalgsformændene ganske kort

2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning Udvalgsformændene ganske kort Dansk Forening for Rosport www.roning.dk 26. februar 2016 DFfR s ordinær generalforsamling den 12. marts 2016 Endelig Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens-

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR kæreste sexpartner legekammerat www.erotichotspot.dk Nej! Jeg ser heller ikke så godt ud, og jeg kan heller ikke bare lade mit gode

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

KAPRONINGSMØDE SØNDAG D. 16. MARTS 2014

KAPRONINGSMØDE SØNDAG D. 16. MARTS 2014 KAPRONINGSMØDE SØNDAG D. 16. MARTS 2014 AGENDA FROKOST OG VELKOMST MÅL OG VISIONER SIKKERHED TRÆNING REGATTAER SÆSONOVERSIGT ØKONOMI BÅDFORDELING KAPRONINGSUDVALG HÅNDTERING AF BÅDE OG INDSTILLINGER KAPRONING

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

DRC Testregatta den oktober 2016 og testinformation angående ergometer test den 15. oktober 2016

DRC Testregatta den oktober 2016 og testinformation angående ergometer test den 15. oktober 2016 DRC Testregatta den 1. - 2. oktober 2016 og testinformation angående ergometer test den 15. oktober 2016 Rammer for afholdelse af testregatta på Bagsværd Sø Sidste frist for ordinær tilmelding: onsdag

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub

Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub Støt vores lokale sponsorer: Bilsyn Ulsted Mejdahls Bageri XL Byg Hals Lund El Hals Marine Forening og Skyttelaug Byens Kiosk Gandrup Element Claudi Fisher Lund Dahl

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Danmarks bedste motionsroklub MTU søsætter Motionsturneringen DM i Motionsroning

Danmarks bedste motionsroklub MTU søsætter Motionsturneringen DM i Motionsroning Danmarks bedste motionsroklub MTU søsætter Motionsturneringen DM i Motionsroning Af Leif Thygesen. De udgør vel omkring 96-97 procent af Danmarks cirka 16.000 roere, alligevel er det sjældent at man kan

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer Stiftet den 21. Marts 1904 Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer VRK tryk april 2013 Lidt om os selv... Vordingborg

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Danmarks rekord på 24 timer

Danmarks rekord på 24 timer Danmarks rekord på 24 timer Bagsværd Roklub gentager succes en op på Teatertorvet i Lyngby Storcenter Fredag d. 9. januar kl. 13:00 til Lørdag d. 9. januar kl. 13:00 Projektet Bagsværd Roklub vil, i samarbejde

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling.

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter HUSK på søndag Loppemarked på BØF! Der er stadig plads til DIG og dine LOPPER så kom frisk. Søndag d.18. maj fra

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Både kaproning - og motionsroning...

Både kaproning - og motionsroning... Både kaproning - og motionsroning... Et godt tilbud til alle roere om at komme i form! Til ungdomsroere, seniorroere, ældreroere, kaniner, nye, gamle og eliteroere! 10 km motions-kaproning ca. hver anden

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø.

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø. ROREGLEMENT Roklubben Furesø Medlem af Dansk Forening for Rosport Under Dansk Idræts Forbund Vedtaget af bestyrelsen den 24 november 2014, gældende fra vintersæsonens start i 2015 Afsnit A. Roning i dagligt

Læs mere

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projekt Reklamefilm Kom/IT 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projektbeskrivelse Projektet går ud på at der skal udarbejdes en reklamefilm, der reklamere for en virksomhed/institution/produkt,

Læs mere

Fyn Rundt i Coastal 4x+

Fyn Rundt i Coastal 4x+ Coastalroning danner baggrund for én af de helt store og spændende udfordringer Fyn Rundt i Coastal 4x+ Fre. 05 juni til Søn. 07. juni 2015 Kolding Roklub og Aarhus Roklub er gået sammen om et spændende

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning

OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning Af Nanna Winbladh, naturvejleder i Kolding Kommune OutdoorMums er efterfødselstræning i naturen kombineret med naturvejledning. Hver torsdag formiddag

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Søndag d. 23. juni 2013 Skt. Hans Aftens dag Skovshoved Roklub har hermed i sit 75. jubilæumsår fornøjelsen at invitere danske og udenlandske

Læs mere

cross f t Medlemskontrakt mellem undertegnede og CrossFit Sønderborg Fulde navn Adresse Post nr Mail adresse Mobilnr Fødselsdato

cross f t Medlemskontrakt mellem undertegnede og CrossFit Sønderborg Fulde navn Adresse Post nr Mail adresse Mobilnr Fødselsdato Medlemskontrakt mellem undertegnede og CrossFit Sønderborg Fulde navn Adresse Post nr By Mail adresse Mobilnr Fødselsdato Medlemstype (se nedenfor) Har du læst betingelserne på side 2? Så skriv under her:

Læs mere

OdenseSport.dk. Varieret tilbud til børn mellem lem 8 og 12 år. Prøv 5 på stribe. Cykling - Svømning - Roning - Vandpolo - Triathlon

OdenseSport.dk. Varieret tilbud til børn mellem lem 8 og 12 år. Prøv 5 på stribe. Cykling - Svømning - Roning - Vandpolo - Triathlon OdenseSport.dk Varieret tilbud til børn mellem lem 8 og 12 år Prøv 5 på stribe Cykling - Svømning - Roning - Vandpolo - Triathlon www.odensesport.dk Velkommen til OdenseSport.dk "Ved du, hvad der er sjovt?"

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007 BAGSVÆRD ROKLUB Foræ Forældremø ldremøde Fremlægning af sæson 2007 Dagsorden Evaluering af sæson 2006 Præsentation af trænere Præsentation af projekter 2007 Krav til deltagelse i projekterne / kraftcenteret

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Jan Hockey-turnering To

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

Syng eller skriv en Nepal-rap med Per Vers

Syng eller skriv en Nepal-rap med Per Vers Side 1/5 Syng eller skriv en Nepal-rap med Per Vers Her kan du at lave en sjov aktivitet med eleverne, der involverer musik og lyrik. I kan se og høre en fed rap med Per Vers og DR s børnekor om forskellen

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

Løbetræning for begyndere 1

Løbetræning for begyndere 1 Løbetræning for begyndere 1 Lige nu sidder du med en PDF-fil der forhåbentlig vil gavne dig og din løbetræning. Du sidder nemlig med en guide til løbetræning for begyndere. Introduktion Denne PDF-fil vil

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere