DM-vinder som 1 3 årig. Interview med DSR s Henning Bay. Side: 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DM-vinder som 1 3 årig. Interview med DSR s Henning Bay. Side: 6"

Transkript

1 Hvad gør man, når maven bliver for stor til at kunne nå frem i åretagene? Graviditet og træning side: 4 NR. 2 Maj ÅRGANG 83 DM-vinder som 1 3 årig. Interview med DSR s Henning Bay. Side: 6 DM oplevet gennem to sæt øjne. Side: 8 DSR NR 3 September 201 3

2 DSR bladet DSR - medlemsblad for Danske Studenters Roklub. Udkommer fire gange årligt. Strandvænget København Ø Dan Nielsen (ansvarsh.) Tlf Asbjørn Torp Tlf Tryk: Visions Graphic Oplag: Peter Koefoed Tlf Gunvor Bjerre Tlf Lars Bundesen Tlf Birgitte Wraae Frydendahl Tlf Marianne Bentzen Tlf Peder Riis Hedegaard Tlf Søren Strange Tlf Bente Kjøller Tlf Materiale til bladet bedes sendt pr. til: Indlæg kan også sendes på CD-rom, papir eller andre medier til DSR, att. Redaktionen. (kan evt afleveres i DSR's postkasse) Elektroniske indlæg sendes mest praktisk som vedhæftede filer. Alle indlæg bedes forsynet med forfatternavn. Ved medsendte fotos bedes man oplyse om fotografens navn og foreslå billedtekst. Citater fra bladet er tilladt med kildeangivelse. Brug af dele af eller hele artikler samt fotos skal aftales med redaktøren. Deadline for indlæg til næste nummer: 1 0. august Medlemmer Indmeldelse sker lettest ved at udfylde den elektroniske formular på klubbens hjemmeside (www.danskestudentersroklub.dk) eller ved at udfylde og indbetale et indmeldelsesgirokort. Indmeldelsesgirokortet kan findes på kontorets dør i bådhallen. Indbetalingen dækker de tre første måneders kontingent. Kontingent opkræves kvartalsvis forud via giro eller betalingsservice. Ved overskridelse af betalingsfristen pålægges et gebyr på 25 kr. pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling, kan der ses bort fra rykkeren, men gebyret vil blive opkrævet det følgende kvartal. Kontingentet er 750 kr. pr. kvartal. Medlemmer i aldersgruppen år betaler 500 kr. pr. kvartal. Det første kvartals kontingent er dog 750 kr. Forskellen 250 kr. modregnes ved det følgende kvartals opkrævning. Forside: Forårsrengøring i bådhallen Foto: Søren Strange 2 Redaktionen: DSR NR 2 Maj Udmeldelse skal ske skriftligt til kontingentkassereren, enten pr. brev til DSR eller pr. til Udmeldelse skal ske med mindst 3 dages varsel til den første dag i en kvartalsmåned (1 /1, 1 /4, 1 /7 og 1 /1 0). Genindmeldelse fra personer, der har udmeldt sig af klubben inden for de seneste 1 2 måneder, accepteres kun mod betaling af kontingent for perioden fra udmeldelse til genindmeldelsen. Udmeldelse ved restance sker ikke automatisk. Man er medlem og kontingentpligtig indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om DSR's faciliteter og aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først finde sted ved en restance svarende til ½ -1 års kontingent, og restancen vil om nødvendigt blive inddrevet ved inkasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af skyldneren. Adresseændring : Henvendelser om adresseændring og manglende levering af bladet skal rettes til Ole Hansen på adressen: Adgang til klubben sker ved hjæp af en elektronisk nøglebrik. Nøglebrikken fås ved at skrive til og oplyse medlemsnummer og navn. Samtidig indbetales depositum, kr. 200,- på reg. nr , konto nr Når depositum er modtaget, gøres brikken klar, og du får besked på mail om afhentning.

3 Kommunikation Roklubbens bestyrelse har for nylig offentliggjort sin kommunikationspolitik, hvis formål bl. a. er at sætte DSRs medlemmer i indbyrdes kontakt med hinanden og at skabe kontakt mellem ledelsen og medlemmerne. Som beskrevet længere inde i bladet, består kommunikationskanalerne for tiden af en hjemmeside, et ugentligt nyhedsbrev, groupcare, DSRs facebookside og medlemsbladet. Medlemsbladet adskiller sig på to væsentlige punkter fra de øvrige formidlingskanaler. Medlemsbladet er primært papirbaseret og produktionstiden fra det sidste punktum er sat til bladet ankommer til modtagernes postkasser er mere end 1 4 dage. De øvri- Indhold ge informationskanaler er i modsætning hertil i stand til at sprede informationer, inspirationer og invitationer med internettets hastighed. Medlemsbladet belaster årligt klubbens økonomi med et pænt stykke over kr. for de 4 numre, der i de seneste år har været kvoten. Det kan med rette spørges, om det er rimeligt at anvende et beløb af denne størrelsesorden sammen med de ikke ubetydelige ressourcer som dele af redaktionsgruppen lægger i layout og komposition af bladet. Er konklusionen, at kommunikationen i DSR inden for kort tid kun skal være digital? d. Leder Hvad nu, lille du? Eliteroer med roforskning som speciale DM i ergometerroning Sejrsmastens historie En fristende genvej DSR Klub Kollektion Langtursstyrmandsret i praksis Ud og se med DFfR Moritz Schwarz De syngende langtursroere Hvorfor er der ikke roresultater i bladet? Sommeraktiviteter i Svanemøllen I øvrigt mener jeg... DSR NR 2 Maj

4 Hvad nu, lille du? Hvor meget må man træne under en graviditet? Det rigtige antal streger på graviditetstesten siger positiv. Det vender som regel op og ned på ens liv og rejser en masse spørgsmål. Et af dem kan være: Hvad så med træning? Kan man fortsætte som man plejer? Og hvor længe? Gunilla Sommer og Juliane Elander er begge meget aktive roere Juliane på olympisk niveau - og begge har for nylig fået børn. De siger samstemmende: Bliv ved med at træne, så længe du kan. Du mærker selv, hvis du går over stregen. Badevægten svigter Der sker mange forandringer med ens krop, når man er gravid. Badevægten svigter én og kan sagtens vise kilo mere i slutningen af graviditeten hos nogle endda det dobbelte. Men aktiv træning kan være med til at formindske vægtstigningen, så man undgår for meget overflødigt fedt.. og så er der jo også mindre at skulle af med efter fødslen! Børn af mødre, der har trænet, vejer ofte lidt mindre end andre nyfødte (ca. 500 g), men det skyldes som regel ikke, at fostret er underernæret, snarere at det bliver en mindre fed baby, fordi moderen ikke har taget så meget på under graviditeten. Naturlige begrænsninger Selvfølgelig er der nogle fysiske begrænsninger, siger Juliane. Det siger jo sig selv. Da jeg var 7 måneder henne, måtte jeg tage kortere åretag på grund af maven og jeg blev også meget forpustet. Gunilla supplerer grinende: Da jeg næsten ikke kunne læne mig frem, så jeg bare på alle mændene med tykke maver og så efterlignede jeg dem, sådan med knæene ud til siden. Sent i graviditeten kan fostret skubbe lungerne sammen, så det kan være svært at trække vejret, og barnet kan også trykke så meget på de store vener, at der ikke pumpes så meget blod til hjertet og derfor heller ikke så store mængder iltet blod ud fra hjertet. Det kan påvirke én, så man ikke har så mange kræfter og energi til at træne. 4 DSR NR 2 Maj Børn og idrætskarriere? Kan man kombinere det at være roer på eliteplan og alligevel få de børn, man gerne vil? Det kan man sagtens, siger Juliane. Jeg besluttede mig efter OL i 201 2, at jeg gerne ville have et barn mere og alligevel stille op til OL i Det er et spørgsmål om planlægning. Det ser ud om Julianes planlægning har virket. Hun blev gravid kort efter 4.-pladsen i kvindernes letvægtsdobbeltsculler i London og er netop her i blevet verdensmester i ergometerroning i sin aldersklasse. Man kommer jo hurtigt i form igen efter en fødsel, når man har trænet sine muskler under graviditeten, siger hun. Juliane er i dag 36 år, har arbejde som pædagog og datteren Vera på 5. Men det kræver et godt bagland og at man har en klar arbejdsdeling på hjemmefronten og respekt for hinandens træningsbehov. Faktisk ville hun gerne have 4 børn, men de sidste 2 må nok vente til efter OL i i Rio. Gunilla oplever det heller ikke som noget problem: Der er god plads i DSR til at komme med et lille barn. Jeg har haft Hannibal med til både svømning, gymnastik og ergometertræning. Og når jeg skulle i bad, var der altid nogen, der gerne ville dikke. Folk er helt vildt hjælpsomme, både før og efter fødslen. Mens jeg var gravid, var der ikke grænser for, hvor meget folk hjalp med at løfte, skubbe og trække. Færre gener Roning er en af de sportsgrene, hvor man kan fortsætte længe med at træne, fordi det er en rolig sport, dvs. der er ingen voldsomme explosive bevægelser, som f.eks. i boldsport eller kampsport. Det betyder meget, fordi hormonerne bløder sener og ledbånd op, så der ikke er den naturlige begrænsning, som man er vant til og derved kan man komme til at forstrække sig. Men generelt er god træning med til at nedsætte generne under graviditeten. Stopper man med træ-

5 Gunilla sommer og Hannibal Foto: Lars Bundesen ning, forfalder kroppen hurtigt, med alt hvad det medfører. Men der er selvfølgelig nogle ting, man skal tage hensyn til. F.eks. er det vigtigt, at man får jern nok. En gravid kvinde forøger sin blodmængde med 1 1 ½ liter blod, hvoraf meget er væske. Derved bliver mængden af røde blodlegemer færre, så hvis blodprocenten ikke skal falde, må man tage ekstra jerntilskud. Og væske. Drik meget, både før, under og efter træning, især i varmt vejr. Lettere fødsel? Men hvad så med fødslen? Bliver det ikke sværere at føde, når man har en stærk, veltrænet muskulatur? Statistikken siger nej ja, ligefrem tværtimod. En stærk muskulatur hjælper med til at presse barnet ud. Juliane passer ikke ind i den statistik. Hun havde en lang fødsel, mens Gunilla oplevede, at det var en fordel at have gode muskler til at presse med men begge siger samstemmende, at de meget hurtigt kom i form igen efter fødslen. Jeg roede ca km under min graviditet og blev ved, til dagen før jeg fødte, siger Gunilla. Ganske vist som styrmand til sidst, men for mig var det at være med i klubbens fællesskab og at komme på vandet og få frisk luft altafgørende. Begge de to roende kvinder siger: Fortsæt med at træne. Lyt til din krop. Kroppen passer på. Mærk efter - og nyd din graviditet. Disse gode råd er hermed givet videre. Gunvor Bjerre DSR NR 2 Maj

6 Eliteroer med roforskning som speciale Portræt af et DSR medlem - Henning Bay Nielsen Nogen bliver født med en sølvske i hånden andre med en åre, sådan er det for medlemsnummer 0943, Henning Bay Nielsen, som for nyligt kunne fejre sin 50 års fødselsdag. Henning er formand for DFfR; tidligere eliteroer med masser af medaljer; sidder med til bords hos det internationale roforbund FISA; løb New York Marathon i år 2000 og kunne sidste år fejre sit 25 års jubilæum i DSR. En mand, hvor du skal løbe mere end almindeligt stærkt for at fange ham mellem forbundsmøder og sit lægehverv på Rigshospitalet. Henning Bay Nielsen Foto: Lars Bundesen Fra motorbådsfører til elitekaproer Henning Bay Nielsens far var aldrig hjemme af den simple grund, at han var aktiv roer og træner i Skjold. Så derfor var det helt naturligt, at Henning blev indmeldt i Skjold i og blev motorbådsfører. Ligeså naturligt var det, at Henning i en alder af 1 3 år, udrustet med sten og værktøj i lommerne, så han vejede nok, sad styrmand i en ikke klinkbygget 2-åres inrigger på Brabrand Sø og styrede sin far efter indledende løb - til en andenplads ved DM. Året efter debuterer Henning og Hans Jørgen Davidsen i dobbelt sculler/junior C drenge på Maribo Sø og vinder første løb. Det var startskuddet til et hav af medaljer og sejre for Henning Bay Nielsen. Og i 1 980, 81, og 83 vinder han alt i sin klasse som juniorroer. Og kommer siden på landsholdet fra Trods den intense træning bliver der dog også tid til fester og sjov, hvilket tit foregår i DSR, hvor Hennings træningsmakker, Per Arnoldi bor oppe i tag6 DSR NR 2 Maj lejligheden. Allerede dengang er DSR en stor klub med masser af unge mennesker og med middag hver tirsdag, hvilket trækker gevaldigt. Så i vælger Henning at blive Svanemølle-roer og medlem af DSR. Året efter vinder han VM-sølv i letvægts-otter på Tasmanien i Australien. Trods skønne ture langs kysten og roning af alle bådtyper, så er det outrigger roningen, som er Hennings passion, og derfor bliver det meste af tiden brugt på kaproning på Bagsværd Sø, hvilket i både og fører til vundne Danmarksmesterskaber i otter. De sidste ti år har Henning roet Master roning i firer med tre gutter fra Bagsværd roklub, som han har trænet med i mange år. De har et par gange roet Master kaproning ved aftenkaproninger på Bagsværd sø og Henning lægger vægt på, at han altid har repræsenteret DSR. Som da han sidste år dannede makkerpar med vores formand, Lauritz Rauer Nielsen ved langdistancen på Øresund i coastal 2x.

7 Fra pizzahenter til anæstesilæge Henning Bay Nielsens arbejdsliv er tæt forbundet med roning. I bliver han cand. med fra KU. Men kombinationen af lægegerning og ro-forskning starter dog allerede i 1 991, hvor Henning møder op på en vis Niels Sechers (red.: mangeårigt medlem af DSR) kontor på Rigshospitalet og spørger, om der ikke er noget, som han kan lave. Jo, du kan da gå ned i laboratoriet i kælderen og hjælpe Birgitte Hanel svarer Secher. Og dermed startede en forskningskarriere i ro-fysiologisk/kredsløbsfysiologisk laboratorium på Rigshospitalet ikke med forskning, men som pizzahenter. Dog bliver interessen for roning og lægevidenskab hurtigt kombineret, og via sin tilknytning til landsholdet er Henning bl.a. med til at hjælpe med antidoping procedurer og som læge ved regattaer. Niels Secher er også den person, som en sen nattetime bliver konsulteret, da Henning ringer fra en bænk ved runddelen og siger til Secher: Hvad skal jeg dog være? Secher svarer prompte: Du skal da være anæstesilæge. Og sådan går det til, efter disputats med fokus på ilttransport under roning og en række videnskabelige artikler (pt 1 00), at Henning i 2008 kan kalde sig overlæge i anæstesi på Rigshospitalet. Den dag i dag arbejder Niels Secher og Henning Bay Nielsen tæt sammen dør om dør på Riget og plejer ofte deres fælles interesser. Som roer er det netop et spørgsmål om et få et kredsløb, som honorerer ambitionen om at ro stærkt og som anæstesilæge varetager man jo patientens kredsløb, så det kan modstå kirurgi og blødning. Så det går rigtigt fint hånd i hånd med hinanden. Roning har altid været og vil altid være en del af mit liv I 2006 bliver Henning indvalgt i FISA Sports Medicine Commission (her sidder ro-læger fra Frankrig, USA, Tyskland, Japan, Kroatien, Canada, Italien). Her vejleder han FISA om antidoping procedurer samt deltager ved World Cup og VM som FISAlæge. Seneste bidrag er indførelse af obligatoriske helbredstest af roere, som deltager ved VM. Siden har Henning siddet som formand for DFfR. Og er dybt involveret i rosportens verden med adskillige bestyrelsesposter i henholdsvis Danmarks Rocenter, KK-fonden, og IS Danmarks Rostadion. Desuden er han involveret i arbejde til opgradering af Danmarks Rostadion og organisationen af World Masters Regatta på Bagsværd sø i Har tit tænkt på, hvorfor roning netop blev familiens sport Privat er Henning gift med Birgitte, som er overlæge i patologi på Rigshospitalet. De spotter hinanden på studiet, har siden fået tre piger og bor i dag i Virum. Frederikke (1 9 år) har vundet DM og NM som junior for Bagsværd Roklub. Nikoline (1 6 år) er også roer i Bagsværd Roklub. Og Mathilde (1 2 år) har været skoleroer i Bagsværd, men spiller mest fodbold. Deres fætre og kusiner ror i Bagsværd Roklub. Og fornyligt er Birgitte så også begyndt at ro, men i Hellerup Roklub, ikke mindst fordi det kan kombineres med vinterbadning. Hennings farfar var meget involveret i sportens verden. Han var Danmarksmester i vandpolo i 1 920; startede håndboldklubben Ajax, som han var formand for i femten år fra og så var han under krigen i kontakt med Carl Schmidt (som var en ledende figur i Københavnskredsen med Gudmund Schack). Der igennem bliver Hennings far formentlig introduceret til rosporten, men klubben blev dog hverken DSR (Gudmund Schacks klub) eller KR (Carls klub), men Skjold. Og Henning selv ror jo i DSR. Og på den vis er historie en lidt pudsig størrelse, hvor ringe har det med at slutte før eller siden. Marianne Bentzen DSR NR 2 Maj

8 DM i ergometerroning Set fra to vinkler Lørdag d. 31. januar blev der afholdt DM i ergometer i Gladsaxehallen, og igen i år var DSR flot repræsenteret i mange løb og aldersklasser. Roerne fra DSR nøjedes dog ikke med at deltage, idet de igen i år viste kraftfuld roning, som resulterede i adskillige medaljer til klubben. DM er for mange roere kulminationen på et par måneders hårdt arbejde i romaskinen og er en dag, der bliver set frem til med både glæde og nervøsitet. Men hvordan forbereder roerne sig til at præstere på dagen og ro de 2 km så hurtigt som muligt? Det har vi spurgt OL-guldvinder Mads Rasmussen (33 år), som til DM i år stillede op for 1 6.gang, og AnneKatrine Kiilgaard (1 6 år), en del af DSR s nystartede pige-juniorgruppe under Anders Brems, som i år roede sit første DM, om. Hvordan forløb jeres træning de sidste to uger op mod DM? Mads: De sidste to uger op mod DM kører vi gerne 4 dage med distancer. Distancernes længde afhænger af, hvad jeg synes, jeg har behov for at køre på dagen, men alt mellem 500 og meter. Dagen inden ror vi en halv times steady state med lidt opvarmning og afroning. Anne-Katrine: Vi kørte de samme programmer, som vi plejer, men nok lidt hårdere end vi plejer. Den sidste uge op til DM trappede vi ned, så vi kunne være helt klar. Hvilke tanker havde du inden DM? Mads: Der er ingen grund til at ligge søvnløs i flere nætter over DM. Eller nogle andre løb for den sags skyld. Hvis det dukker op i tankerne inden dagen, så skyder jeg det væk og tænker på noget andet. Forår på Bagsværd Sø Foto: Søren Strange 8 DSR NR 2 Maj 201 5

9 Først på dagen tænker jeg mit løb igennem et par gange for at forberede mig. Anne-Katrine: Det var mit allerførste DM, og derfor var jeg ret nervøs, faktisk allerede 2 uger inden. Samtidig glædede jeg mig dog også til at se, hvad jeg kunne også i forhold til de andre i min aldersklasse. Hvordan gik dagen? Mads: Det gik forrygende jeg roede så hurtigt, som jeg kunne, med den form, jeg havde på dagen, og så kan man jo ikke være andet end tilfreds. Jeg ville gerne have roet en lille smule hurtigere, men min tid på er jeg også godt tilfreds med (Mads blev nr.2 ). Anne-Katrine: Det gik rigtigt fint, og jeg fik en tredjeplads i min årgang i tiden Jeg synes, det var en rigtig god oplevelse at være med til DM. Både at se, hvordan et indendørs ergometerstævne fungerer men, også at være sammen med alle de andre DSR-roere, som var derude for at ro, heppe eller noget helt tredje. Hvad skal du ro i den kommende sæson? Mads: Jeg skal ro dobbeltsculler i den kommende sæson. Vi i letvægts herre-scullergruppen ror netop nu om pladserne, og målet er at kvalificere båden til OL. Anne-Katrine: Jeg regner med at skulle ro i en dobbeltsculler med Amalie (Amalie Brems endnu en af pigerne i juniorgruppen). Jeg er ikke helt sikker på, hvilke regattaer vi skal deltage i, men den første regatta bliver Odense langdistance. Hedvig Lærke Rasmussen Sejrsmastens historie Anker Jørgensen skriver i sine erindringer Fra mine dagbøger, bind 1 side 1 70, om et besøg i ærkeenglens katedral i Kreml: Ærkeenglen Mikal, som har givet navn til katedralen, er malet i fuld størrelse med store vinger... Dette har givet anledning til følgende overvejelser. Som de flest ved, er det et fast indslag ved den ordinære generalforsamling, at et kaproningsmandskab eller en kaproer, for et år ad gangen, bliver tildelt den evigt vandrende præmie ved navn Sejrsmasten. Præmien er en miniature (bord)flagstang med roklubbens stander i top og med 36 små DSR-farvede vimpler neden under. Antallet af standere symboliserer det antal sejre, som roklubben vandt i Ideen til sejrsmasten er ikke kommet ud af den blå luft. Danske Studenters Roklub havde den gang den tradition, at der for hver sejr blev bundet en lille blå stander på flagsnoren under den store DSRstander, der sidder i flagstangen i rosæsonen. Så vidt det kan konstateres, forsvandt denne tradition, da bådehuset brændte og roklubben flyttede til sin nuværende position. Måske skulle bestyrelsen overveje at genoplive denne tradition enten fra vor flagstang ud mod Svanemøllehavnen, eller måske fra en ny Sejrsmast i fuld størrelse ved vort nye containerbådehus på Nordre Molehoved? Arkivfoto Dan Nielsen DSR NR 2 Maj

10 En fristende genvej Brug af dopingmidler er udbredt i elitesport og blandt almindelige motionister. Hvad gør de ved dig.. og hvordan ser det ud inden for rosporten? Når du drejer ind på Strandvænget til DSR, passerer du plakatstanderen med billeder af lækre slanke modeller, der præsenterer undertøj for H&M eller parfume for Hugo Boss. Og når du så kigger på dig selv i spejlene i ergometerrummet, hvordan er det så lige, du selv ser ud? Det kan også være, at du træner benhårdt og skal til en kaproningskonkurrence, hvor meget står på spil. Præstationsangsten gnaver i indvoldene, og forventningerne til dig er tårnhøje. Kan du leve op til dem? Så er der jo en hjælp at få, en let genvej, som mange alt for mange benytter sig af: doping. Arkivfoto 10 DSR NR 2 Maj Fordele med en dyr pris Benytter du denne genvej, får du en masse fordele: Du får svulmende muskler, kraftigt forøget energi, så du kan træne længe og meget og præstere, når der skal præsteres. Det er noget, der giver selvtillid og måske endda respekt fra omgivelserne. Man føler sig ovenpå. Men genvejen har sin pris. De anabolske steroider har voldsomme bivirkninger. Er du mand, risikerer du at din sexlyst og evne forsvinder. Du kan ikke få den op at stå. Din sædkvalitet formindskes til næsten 0, du bliver tyndhåret, du kan udvikle bryster, dine testikler skrumper

11 ind, du kan få bylder og bumser på ryg og skuldre. Er du kvinde, risikerer du, at din menstruation forsvinder, du kan blive steril, udvikle maskuline træk (f.eks. skægvækst), forstørret klitoris og mindre bryster. For begge køns vedkommende kan man få åreforkalkning, hjerte- og leverskader og. og og ja, bivirkningerne er mangfoldige. Og dette er kun de fysiske bivirkninger. Steroiderne påvirker også psyken: aggression og kort lunte, voldsomme raserianfald, depressioner og angstanfald. Uanmeldt besøg Flere gange årligt banker kontrollanter fra Anti Doping Danmark uanmeldt på Mads Rasmussens og Juliane Elanders dør på første sal i klubben og beder om en urinprøve. De står begge på en prioriteret testliste, fordi de deltager på eliteidrætsplan, men kontrollanterne kan også dukke op hos almindelige motionister på etagen nedenunder i klubben eller ved roanlægget ved Bagsværd sø. Fra 2 til 4 års karantæne Jakob Mørkebjerg, der arbejder for Anti Doping Danmark fortæller, at man får 4 års karantæne, hvis man som top-idrætsudøver bliver taget. Karantænen er lige pr. 1. januar i år fordoblet fra 2 til 4 år. For almindelige motionister er det udelukkelse fra klubidræt i 2 år. Men rosporten er ikke den værste sport mht. doping. Hvor procentdelen af dopede top-idrætsudøvere generelt er på 1 %, så er den kun ½ % for roeres vedkommende. Han fortsætter: Hos roerne er det ikke så ofte anabolske steroider, vi ser blive misbrugt. Det er snarere EPO og blodtransfusioner. Roere har ikke så megen brug for de svulmende bodybuilder-muskler, men derimod for udholdenhed, motivation og overskud. De har en anden kropsform end bodybuilderne, siger Jakob Mørkeberg Roernes doping EPO er et kunstigt fremstillet hormon, der øger mængden af røde blodlegemer. Derved kan blodet transportere større mængder ilt op til 1 0% - rundt i kroppen. Det giver mere ilt til musklerne, der derfor får øget energi og kan yde langt mere uden at blive trætte. Men også EPO har kraftige bivirkninger. Det kan give muskel- og ledsmerter, sukkersyge og unormal vækst af hjerte, lunger og knoglevæv, ligesom man har langt større risiko for blodpropper og hjertestop, fordi blodet bliver tykkere. Arkivfoto Socialt acceptabelt Undersøgelser viser, at den største risikofaktor for at vælge at bruge doping er, hvis man færdes i et miljø, hvor nære sociale relationer anvender det. Med andre ord, at det er socialt acceptabelt. Det har man jo set, ikke mindst inden for cykelsporten, men det trives også i fitnesscentre og i sportsklubber. Men udover at være ulovligt, så har brugen af dopingmidler som sagt en meget høj pris. Det er, om man så må sige, som at tisse i bukserne for at holde varmen. Gunvor Bjerre Vil du vide mere, så gå ind på Har du brug for rådgivning, så ring til Dopinglinjen: , åben mandag og torsdag kl DSR NR 2 Maj

12 DSR KLUB KOLLEKTION På lager. Kan købes i baren Athletes Own: For mere info: Trikot, Herre. Pris: kr. 650,- Trikot, Dame. Pris: kr. 650,- T-shirt, Herre / Dame. Pris: kr. 390,- T-shirt, Børn. Pris: kr. 360,- Rotrøje, Herre / Dame. Pris: kr. 41 5,- Godfrey: For mere info: se Godfreys hjemmeside: Rovest, Classic. Herre / Dame Pris: kr. 550,- Rovest, Elite. Herre / Dame Pris: kr. 625,- Rovest, Mazu. Herre / Dame Pris: kr. 670,- Craft: Svedtrøje, lange- eller korte ærmer, Herre / Dame Pris: kr. 200,- Ro-sæde: Pris: kr. 80,- 12 DSR NR 2 Maj 201 5

13 DSR KLUB KOLLEKTION Til bestilling Athletes Own. Obs. : Minimum 5 stk. i assorterede størrelser. Kontakt DSR tøjudvalg. Priser inkl. levering til DSR. Ro Kjole, Dame. Pris: kr. 785,- Combi Trikot, 3/4 ben, Dame. Pris: kr. 71 0,- Tank Top. Herre / Dame Pris: kr. 375,- Badedragt, Dame. Pris: kr. 575,- Ro shorts. Herre / Dame Pris: kr. 365,- Piratbuks. Herre / Dame Pris: kr. 385,- Tights. Herre / Dame Pris: kr. 395,- DSR NR 2 Maj

14 Langtursstyrmandsret i praksis En livsfilosofi til lands og til vands Når vi døber nye både, vælger vi ofte navne fra de nordiske eller græske guder, hvis kvaliteter herefter gerne må have en god og vindende indflydelse på bådens og mandskabernes fremtidige færd til søs. Bag den græske tankegang ligger også en filosofi, som præger rosporten, nemlig evnen til at mestre praktisk klogskab, som netop er den bærende egenskab hos en styrmand og et mandskab, der kan ro ud både i godt vejr og klare sig hjem i hårdt vejr. Hvorfor bliver man langtursstyrmand? Hvilke overvejelser ligger bag? Efter en længere pause fra roningen fik jeg lov til at deltage i kaninlangturen til Rungsted Roklub sidste år. Den bragte minderne tilbage til de langture, jeg havde været på, da jeg som 1 4-årig var begyndt at ro i Roklubben Ægir i det nordjyske. Også dengang var indholdet på en god langtur, at man kommer afsted med en forventningsfuld fornemmelse i maven om gode oplevelser, hvor roning, kammeratskab, venligt drilleri og fælleskabsopbyggende oplevelser er det bærende element af helheden. En rejse begynder Jeg husker langture, hvor komfort ikke var et issue. Hvor det var ok at have samme rotøj på tredje dag i træk, og hvor den tilbagevendende morsomme begivenhed bestod i at trække lod om, hvem, der skulle grave hullet til toiletspanden, og hvem, der skulle tømme den og grave hullet til ved afrejsen. Der var ture for de ældre og ture for de unge og for dem midt imellem. Der var ture, hvor vi kaproere kom afsted sammen, så vi kunne have noget socialt med hinanden ved siden af de mange træningstimer. Vi roede afsted i de hjemmestrikkede sokker i klubfarverne, som jeg havde fået idé til at strikke, så vi var varme om fødderne i begyndelsen og i slutningen af sæsonen og så ens ud. Dengang som nu var det bedste tiden på langturene, som gik med at løse de praktiske opgaver, som alle havde, så vi kom af sted, fik landet forsvarligt, fik lavet mad og spottet rent drikkevand, fik rullet 14 DSR NR 2 Maj soveposen ud under et regntæt tag og havde tid til at spille kort, drille hinanden med dagens mere eller mindre heldige begivenheder og fortælle historier som gerne måtte overdrives og have et drag af usandhedens fortryllende magi. Tæt på hinanden Stadigvæk hviler balancen på en god langtur i spændet mellem, at det godt må være lidt gysende ulækkert, men også gerne fyldt med komfort. Der spilles stadig brætspil eller andre spil, hvor man lærer hinanden at kende ved at spørge og svare på generelle emner. Man griner ad og med hinanden, og alle må yde og nyde og lave mad og løse opgaver sammen. Alle har et ansvar, og alle deltager. Og alle snorker om kap side om side, når roen forsøger at falde over lejren. Den gamle græske tænker Aristoteles er hele tiden på færde med sine betragtninger om menneskets dyder og laster og evne til at kategorisere, som i den grad er på spil, når et mandskab tager ud. Det er det, som er fascinerende og tiltrækkende ved rolangturslivet: Der skal tages bestik af de forskellige situationer, som opstår undervejs, så alle vender sikkert hjem. Der skal udvises godt sømandskab, og man opdager hinandens mere eller mindre heldige, men nødvendige færdigheder og evner, mens turen skrider frem både evnen til at trække en båd hjem, når mandskabet er træt, og evnen til at opmuntre, når humøret er for nedadgående. Roernes bestemte støbning træder frem, når vejr og vind husker os på, at vi til tider befinder os i ret små både på et temmelig stort hav. Her er vi prisgivet vor evne til at tage bestik af den samlede situation, vi er i, og at vi i yderste konsekvens bærer ansvaret for hinandens liv med vore beslutninger. Plads til alle Når vi så er roet ud, kan vi lære hinanden at kende. Vi er alle forskellige. Nogen foretrækker at efterlade den ene tanke efter den anden i stilhed, mens kilometerne tilbagelægges og sanserne åbnes mere og mere nærværende for de landskaber, der passeres både uden for og inde i en selv, mens man glider

15 Foto: Lars Bundesen afsted. Andre holder af at samtale om alt det, der opleves. Der drilles og fortælles historier eller synges og skråles. Der er hele tiden mulighed for at kunne veksle mellem tale og stilhed. Mulighed for at blande rundt på mandskaberne i flere både, så alle har en god oplevelse med at være i en båd, hvor lysten til at være udadvendt eller indadvendt den pågældende dag er mulig, eller lysten og kræfterne er der til at ro en lang eller kort distance. Alt kan lade sig gøre, når bådhold er sat med omtanke og styrmændene har husket det meget vigtige for en langtur: Noget godt styrmandsslik. Inkluderende venskab En særegen kvalitet ved rosporten er venskabet. Jeg husker, hvordan de ældre og mere erfarne roere sørgede for at se efter de nye og yngre roere blandt andet ved, at de yngre ikke fik indtaget for meget skummende havvand ved roklubfesterne, som der var mange af ligesom der også er mange gode fester i DSR i dag. Mine ungdomsår i Ægir har helt sikkert præget mit livssyn positivt grundet på den erfaring, at jeg kan noget sammen med andre mennesker, og det har udviklet et godt og trygt socialt gen hos mig. Det særegne venskab i rosporten defineres ved, at det er inkluderende. Når tre mennesker i en båd lægger fra land og ligger til igen sammen, er køn, alder, nationalitet, uddannelse og livssyn underordnede faktorer. Da er det de praktiske evner og erfaringer og viljen til at gennemføre, som er det overordnede. Det er det, som er den tilfredsstillende udfordring at det stort set altid lykkes, og det, at man undervejs har en oplevelse med hinanden. Det er fællesskabsopbyggende og på sigt venskabsgivende. Det er et venskab, som er bygget op om, at man ikke dyrker konkurrencesport, når man er på turroning og at fokus ligger på, at man kan overraske hinanden positivt med at opløfte et regnfuldt intermezzo til noget episk eller give udtryk for en spontan eksistentiel glæde ved en smuk solskinstur. Den oplevelse har jeg lyst til at give videre igen i rosammenhæng. Mit første år i DSR er da gået med at lære klubben og dens medlemmer at kende og generhverve mine tidligere rettigheder som kort- og langtursstyrmand og instruktør, så jeg kan være givende som en del af fællesskabet i den kommende sæson. Tilbage til rødderne ved Limfjorden En del af det at blive uddannet langtursstyrmand består i at blive fortrolig med materiellet og kunne udbyde en langtur. I DSR er der tradition for, at en ny langtursstyrmand først får sin rettighed tildelt, når DSR NR 2 Maj

16 en aspiranttur er gennemført. Her får den kommende nye langtursstyrmand mulighed for at planlægge og afholde en langtur med assistance fra en erfaren langtursstyrmand en mentor. Her er en græsk mytologisk terminologi endnu engang på færde: Mentor er oprindeligt ikke et begreb, men navnet på den ældre og erfarne ven og rådgiver, som Odysseus var vokset op med og siden efterlod sin unge søn, Telemakos, hos, da Odysseus begav sig afsted på sin lange manddomsfærd til lands og til vands. Viden og erfaring gives videre og respekteres. Det er kongstanken bag godt sømandsskab og venskab i rosporten. Min aspiranttur bliver en tur på Limfjorden en oplevelsestur i ro og mag, med udgangspunkt i min tidligere roklub, Roklubben Ægir, berammet til slutningen af juni. Herved er en ring sluttet på 1 2 gode år i min tidlige ungdom i Roklubben Ægir og nu godt begyndt i mit fritidsliv med roning som livsstil i DSR, Danske Studenters Roklub. Marlene Evensen Marlene Evensen anno i roklubben Ægir Arkivfoto Vores fælles hukommelse Har du sjove anekdoter, morsomme oplevelser, skægge episoder, fortællinger om historiske medlemmer eller andet sjovt, som fortæller noget om klubbens historie i nutiden og fortiden? Eller ligger du inde med historiske fotos fra livet i klubben efter 1 967? Så send dem til redaktionen af Jubilæumsbogen, der skal udkomme i anledning af klubbens 1 00 års og studenterroningens 1 50 års jubilæum i De kan være med til at gøre beretningen om vores klubs historie sjov og læseværdig. Redaktionens adresse er: 16 DSR NR 2 Maj 201 5

17 Ud og se med DFfR Vil du ud og se på Danmark fra vandsiden, så kan du leje både rundt omkring i landet. Har du lyst til at se andet end farvandet omkring Svanemøllen, så var det måske en idé at finde nogle af dine rovenner (inkl. en langtursstyrmand), der har det ligesådan, og tage på en langtur til nogle af de skønne, smukke vande rundt omkring i Danmark. Du behøver ikke ringe til forskellige roklubber for at låne båd. Dansk Forening for Rosport har udstationeret en række både i forskellige byer, som man kan leje for en uge eller på dagbasis. Har du lyst til at besøge vandene omkring Skive, Sønderborg, Svendborg, Rudkøbing, Nykøbing Sj., Vordingborg eller Nakskov, så klik dig ind på Dansk Forening for Rosports hjemmeside: under Roaktiviteter. Her finder du alle informationer og et ansøgningsskema. Det koster 825 for en uge og 1 65 kr. for en dag. Her kan du også se, hvilke dage/uger, der er ledige. Se også informationerne om langture på DSR s egen hjemmeside. Når du har udfyldt ansøgningsskemaet, skal du have det godkendt og underskrevet af DSR s bestyrelse (langtursrochefen) og indsende den til DFfR. God tur. Gunvor Bjerre Moritz Schwarz Foto: Gunvor Bjerre Lørdag d. 21.februar tikkede en SMS ind på mobilen: Mulle sov lige så stille ind kl i nat. Det betød, at DSR s ældste aktive medlem var død. 93 år gammel. Egentlig hed han Moritz Schwarz, men i venne - og familiekredse blev han kun kaldt Mulle. Vennekredsen i DSR er identisk med morgengymnastikholdets medlemmer. De har kendt Mulle siden 1 997, hvor han startede til gymnastikken og senere også kastede sig ud i morgenroningen. 2 gange om ugen er Mulle troligt dukket op til morgengymnastikken med nybagte hjemmelavede brød, som efter de fysiske anstrengelser blev indtaget til den fælles morgenmad. Indtil sommeren Da måtte han give op. Efter et fald var han blevet så svimmel, at han ikke kunne holde balancen og derfor ikke turde lave gymnastik længere. 92 år gammel. Men indtil da, havde han hoppet rundt med de andre gymnaster og deltaget aktivt i alle de alternative aktiviteter, som morgengymnastikholdet har foretaget sig: rejser, teater m.m. I det virkelige liv var Mulle tandlæge og fortsatte med sin praksis til langt op i 70-års alderen. Vennerne i morgengymnastikken er blevet fattigere efter Mulles bortgang. Gunvor Bjerre DSR NR 2 Maj

18 De syngende langtursroere Samarbejdet med Studentersangforeningen kan meget vel være startet i af et usædvanlig farverigt medlem af DSR, eventyreren Ulf Kaarsberg ( ). Omtale i DSR s årbog for Arkivfoto Syngende tallerkenvaskere Foto: J. Madsen Hil dig, du mægtige tandbetvinger. Tillykke. Christian Rex. skaber for livet blev etableret. En af disse var tandlægen Ulf Kaarsberg, og i jubilæumsskriftet samt i flere af årbøgerne fra (som Bente Kjøller var så venlig at stille til min rådighed), har jeg fundet dels en stribe beretninger fra Tæ s egen hånd og dels omtaler af nogle af hans meriter i klubben. Tilsammen tegner dette materiale et spændende og tankevækkende billede af tiden og af den stemning, der på dét tidspunkt var omkring langtursroerne. Man fornemmer en stemning af de gamle vikinger, når man f.eks. læser om turen Østersøen rundt, et projekt Kaarsberg var 1 0 år om at fuldføre, og som han beskrev i fyldige, velskrevne af og til rimede beretninger, ledsaget af egne fotos eller tegninger. Dette eller lignende telegrammer fra kongehuset blev hvert år d.1 6. marts læst op af en højtideligt stemt stationsforstander ved den lille norske station Haugastøl på Bergensbanen, hvor Tæ, som Kaarsberg også kaldte sig selv, yndede at tilbringe sin fødselsdag, altid i den samme hytte, omgivet af roer- eller sangervenner. Hans fødselsdag havde også kongehusets bevågenhed, men på dette tidspunkt (1 930 erne) var kronprins Frederik jo også blandt klubbens medlemmer og spillede ofte skak med Tæ. Disse og andre forunderlige beretninger har Kaarsbergs ældste datter Mette Franchetti Pardo nedfældet i bogen Med far på taget (1 989, Carit Andersens Forlag). Jeg er selv født i og i forbindelse med research til en bog om bl.a. mine forældres liv før og under besættelsen eftersøgte jeg beretninger fra DSR, da jeg vidste at min far, Børge Kjærulff-Knudsen, fra ca og en del år frem var medlem. Efter nogle år i Kvik fandt min far i DSR en del venner, der også var studentersangere, og nære ven18 DSR NR 2 Maj Uovertruffen dyreimitator og mandolinspiller. Ulf Kaarsberg var en mand med umådelig mange talenter: som tandlæge ( Tæ mentes at være en forkortelse af tænder ) kunne han finde på at spotte folk med tandpine på Hovedbanegården, og selv sent om aftenen tilbyde dem sin hjælp. En habil digter og forfatter af maleriske rejsebeskrivelser var han, og tillige en god tegner. Som tryllekunstner og

19 imitator af et væld af dyrestemmer var han populær blandt børn og voksne. Hans stemme blev bl.a. brugt i tegnefilmen Fyrtøjet fra Kaarsberg var også litteratur- og filosofikyndig, talte flere sprog og så var han en stabil 2. bas i Studentersangernes kor. I årbogen for kan man læse, at Kaarsberg og Stig Mervild ved standerhejsningen 2. påskedag, der i øvrigt blev overværet af kronprins Frederik, mødte op med en halv Snes Studentersangere, som gjorde stor Lykke (de sang bl.a. Der er ingenting, der maner.. ) og gav Dagen det festlige Præg. Jeg er ikke i nogen tidligere årbøger stødt på noget om studentersang. Men den tyske besættelse der netop her i er genstand for dobbelt opmærk-somhed (hhv. 70 og 75 året) medførte jo også en øget interesse for danske værdier, ikke mindst vores sangskat, som de dygtige studentersangere i de 5 svære år var både flittige og uhyre populære fortolkere af. Det er også i man kan læse, at Kaarsberg arrangerer en såkaldt propagandatur med deltagelse af syngende roere. Turen går fra Aarhus, syd om Fyn og nord om Sjælland til København. Deres sang gør stor lykke, hvor de kommer frem, og DSR får god reklame. Tæ var tillige i mange år regelmæssigt initiativtager til traveture i Nordsjælland, hvor roere og sangere med deres koner eller kærester tilbragte en fridag i et samvær, som de selv mange år senere mindedes med glæde og taknemmelighed. På grund af stikkeri var min far i december som den eneste i denne vennekreds så uheldig at havne i kz-lejren Neuengamme, som følge af blot nogle få ugers træning i undergrundshæren. I sin beretning, der blev skrevet lige efter hjemkomsten, fremhæver han sin gode fysik der jo bl.a. skyldtes roningen som en væsentlig årsag til, at han overlevede de 6 måneder i helvede. Året efter, i 1 946, tager vennerne igen afsted, på hvad der siden betegnedes som en uforglemmelig tur til Telemarken i Norge. Der var 9 roere og 9 vandrere, og man mødtes så om aftenen i en fælles lejr. Om denne tur skrev min far også en lang beretning. Den er gengivet i årbogen for samme år. Kærligheden til naturen og til de danske sange. Den særlige kombination af glæden ved naturen, den aktive interesse for de mange gode danske sange samt for den lyrik, som melodierne understøtter, var karakteristisk for den kreds af venner, hvortil Tæ og min far hørte. Begge kunne recitere en mængde klassiske digte og gjorde det gerne, når lejligheden bød sig. Vandringsmand i Norge Foto: B. Kjærulff Viking på Hugin Arkivfoto Ulf Kaarsberg var naturligvis med på turen til England i med vikingeskibet Hugin. Hele dén historie er beskrevet i bogen På vikingefærd med Hugin af Jørgen Røjel (Samleren 1 949). Skulle nogen efter læsning have supplerende oplysninger om Tæ og hans vennekreds der kunne jo være andre efterkommere af datidens roere i klubben så hører jeg gerne om det. Steffen Kjærulff st. com Den 55-årige Kaarsberg på langtur i Norge Arkivfoto DSR NR 2 Maj

20 Hvorfor er der ikke roresultater i bladet? Dette spørgsmål hører vi nu og da i redaktionen og vil gerne hermed gengive klubbens kommunikationsstrategi 1 : Nyhedsbrevet Nyhedsbrevet kommer som udgangspunkt en gang om ugen og udsendes til alle, der har tilmeldt sig på mailing-listen på hjemmesiden. Nyhedsbrevet bringer aktuelle opslag såsom ro-resultater, indbydelse til fester, indkaldelse til standerhejsning og strygning og andre informationer, der skal hurtigt ud og kræver aktion her og nu. 2: Groupcare (www.dsr.groupcare.dk ) På Groupcare kan alle DSR s medlemmer kommunikere med hinanden om roning, gymnastik m.m. Man kan oprette grupper og invitere andre grupper til at deltage. Grupperne kan være åbne for alle eller lukkede og rette sig til en bestemt flok deltagere. 3: Facebook (Danske studenters roklub) Klubben har en officiel facebook-side (og flere interesse-sider, f.eks. kaproning, orienteringsløb m.m.) Her kommunikerer medlemmerne direkte med hinanden, inviterer folk til at deltage i ture, oplyser om arrangementer etc. Facebooksiden er uden redaktion og fremstår som det, medlemmerne gør den til. Foto: Lars Bundesen 20 DSR NR 2 Maj : DSR bladet Bladet udkommer 4 gange om året og bringer almindelige oplysninger om DSR og aktiviteter i klubben. Det bringer først og fremmest baggrundsoplysninger, portrætter og gode beretninger om livet i klubben. Bladet er med til at opbygge klubbens identitet og formidle bredden af klubbens aktiviteter til nye og gamle medlemmer af klubben. Indholdet skrives af medlemmer og af en redaktion. Det udkommer på papir og sendes til alle medlemmer. 5. Hjemmesiden (www.danskestudentersroklub.dk ) Klubbens officielle ansigt udadtil. Hjemmesiden henvender sig både til folk udefra, der vil vide noget om klubben, f.eks. hvordan man melder sig ind og til medlemmerne med faktuelle informationer, f.eks. klubbens organisation, bestyrelse, links til bestyrelsesreferater, til tidligere numre af bladet, til andre relevante ro-sites m.m. Her kan man også finde informationer om arrangementer. Gunvor Bjerre

21 Sommeraktiviteter i Svanemøllen InKa (Inriggerkaproning) InKa er DSR s tilbud til de ambitiøse motionsroere i Svanemøllen, der sætter kaproning i centrum. Målet for træningen er at klare sig bedst muligt (at ro på fremragende vis) og opnå de bedste resultater i de konkurrencer, hvor DSR s stander og farver vises frem. Derfor træner vi målrettet gennem hele sæsonen og giver den en skalle frem mod diverse regattaer og races Coastal roning Vil du gerne i god form og ro hurtigt på havet, så er coastal-tilbuddet en god mulighed for dig. Vi træner lidt mere end gennemsnittet og deltager også gerne i en del løb. Da bådene kræver, at man er i god form for at undgå skader i bølger, forventer vi, at du træner regelmæssigt, og helst med to årer, så du bliver god til det. Puls og Program (POP) POP er et tilbud om fokuseret holdtræning til dig, der gerne vil have det sjovt, når du ror, og samtidig få pulsen op og forbedre din teknik på vandet. Du skal være indstillet på intensiv indsats fremfor hyggeroning, at presse dig selv, og at lave hurtige præcise skift. Under vejledning af træner ror vi typisk et program på godt 1 0 km i intervaller af forskellig længde og/eller tid. Hertil kommer opvarmning og afroning. Træning på vandet tager i alt 1 ½-2 timer. Tur Har du lyst til en rotur til Skovshoved og spise is, til Taarbæk og hilse på Knud undervejs eller blot til en motionstur på Øresund med plads til røverhistorier undervejs, så er Tur lige dig. Vi mødes på bådpladsen og fordeler hold, alt efter, hvilke ønsker der måtte være. Tur er selvorganiseret, og der vil derfor ikke være en rovagt. Om fredagen er der ture til Langelinje, Nyhavn eller en måneskinstur. Info om disse ture vil som reglen blive slået op via Roaftaler på Groupcare og er også i en vis grad selvorganiseret. Teknik Har du lyst, kan du få din ro-teknik pudset af og blive bedre til at søge vandet, ikke trække med ryggen og meget mere. Disse små justeringer kan på sigt gøre dig til en bedre roer og dermed hjælpe dig til at undgå skader. Der er en gang om ugen mulighed for at blive kigget efter af en teknik-træner. Ræserkanin Ræserkanintilbuddet er for alle nye roere, som har lyst til regelmæssig træning og til at teste smagen for konkurrence. Teknik, fart og fællesskab går hånd i hånd hele vejen. Vi sætter fokus på samarbejde i båden og det hele kulminerer ved den traditionsrige dyst mellem Svanemøllehavnens roklubber Svanemøllematchen, som ligger i starten af september. Kasper Haagensen DSR NR 2 Maj

22 I øvrigt mener jeg... at medlemmerne skal have et meget stort klap på skulderen for deres deltagelse i store rengøringsdag, hvor ikke mindre end 60 arbejdsivrige dukkede op og gjorde klubben standerhejsningsklar. FLOT. Lad os så håbe, at alle medlemmer ved brug af klubben i rosæsonen tænker på det store arbejde, der er udført og sørger for at holde standarden og løbende rydde op efter sig, og synes du der er noget som trænger til en kærlig hånd, SÅ MELD DIG TIL AT GØRE DET!!! at der atter skal lyde stor tak for det store og nødvendige arbejde som er lagt i klargøring af bådene i den korte vinterperiode. Det har krævet en del logistik at få det til at hænge sammen, men resultatet er blevet at vi med god samvittighed kan lufte vores fartøjer, som nu er både tætte og pæne at se på. at vi alle sammen skal tænke på den store, kompetente og for klubben livsnødvendige indsats der ydes fra bestyrelses- og udvalgsmedlemmerne. Tænker DU på det? ellers burde du måske, og et par påskønnende ord til dem ind imellem er helt sikkert værdsat. at også et par hjertesuk er på sin plads (her), idet vi i nummer 1 fra februar undrede os over det mystiske havuhyre som lå på scullerpontonens plads. Siden da har der på forpladsen ligget nogle store vandkasser som måtte antages at skulle Mange af klubbens medlemmer var mødt op til forårsrengøringen Foto: Søren Strange 22 DSR NR 2 Maj bruges til genopretning af pontonen uden at det dog af den grund er blevet til noget. Gad vide om sæsonen kommer til at se pontonen brugsklar.!! at lyset i herresaunaen fortsat ikke fungerer trods gentagne forsøg på genopret(lys)ning. Hvor svært kan det dog være Har DSR betalt en elektriker for forsøget - skal vi vist have refusion ikk? at det ville være smukt, hvis DSR igen gik over til at bruge DSR-blåt i annoncer, plakater og foldere. DSR-blåt er dog ganske pænt. at Bjarke under vintervedligeholdelsen pludselig fik nogle meget mørkeblå årer. Det skulle efter sigende ikke være en forkert maling, men formentlig bare, at malingen ikke blev rørt op. Trods forsøg på rettelse af farvemix, så er der vist ingen tvivl om, at årerne ikke er helt DSR blå..! PS! IGEN-IGEN-IGEN HUSK når vi nu har været aktive ved roning og gymnastik så lad det våde og lugtende tøj forblive i omklædningsrummet eller i lukkede tasker i garderoben og ikke siddende på medlemmerne på verandaen til gene for alle andre som opholder sig dér. Vores polstrede møbler synes heller ikke om det. Peter Koefoed

23 Bestyrelse og udvalg Formand Laurits Rauer Nielsen Kasserer Johan Frydendahl Materielforvalter Anne Yde / Instruktionschef Henrik Stenberg Asmussen Marianne Stæhr Olsen Sportsrochef Vacant Kasper Haagensen Langtursrochef Husforvalter Mads Reinholdt Rasmussen Barudvalg Anette Frost Jensen Pia Åbo Østergaard Kaproningschef Motionsrochef Niels Bak Henriksen Sekretær Tøjudvalg Juliane Elander Rasmussen Danske Studenters Roklub Strandvænget 55, København Ø Bankkontonr.: Girokonto: Hjemmeside: Kajakrochef Lars Fomsgaard Orienteringssektion Formand Ronald Clausen Kontingent kasserer Danske bank: Båddåb by proxy Foto: Lars Bundesen DSR NR 2 Maj

24 Afsender: Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, København Ø

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Danmarks rekord på 24 timer

Danmarks rekord på 24 timer Danmarks rekord på 24 timer Bagsværd Roklub gentager succes en op på Teatertorvet i Lyngby Storcenter Fredag d. 9. januar kl. 13:00 til Lørdag d. 9. januar kl. 13:00 Projektet Bagsværd Roklub vil, i samarbejde

Læs mere

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Søndag d. 23. juni 2013 Skt. Hans Aftens dag Skovshoved Roklub har hermed i sit 75. jubilæumsår fornøjelsen at invitere danske og udenlandske

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00 Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa, 03.04.2008 Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00 Tilstede var: Anne Gryning, Annelise Furdal, Annemette From, Christian Geerthsen, Jesper Hansen, Marianne Æbeløe og

Læs mere

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema.

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema. Kære roere og forældre! Dato: 05/03/2014 Hermed oversigt over træningstider, KCM-samlinger, regattaer m.v. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE

HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE Iskæmisk hjertesygdom - en folkesygdom Iskæmisk hjertesygdom er en fælles betegnelse for sygdomme i hjertet, der skyldes forsnævring af de årer, der forsyner hjertet

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007 BAGSVÆRD ROKLUB Foræ Forældremø ldremøde Fremlægning af sæson 2007 Dagsorden Evaluering af sæson 2006 Præsentation af trænere Præsentation af projekter 2007 Krav til deltagelse i projekterne / kraftcenteret

Læs mere

Nyhedsarkiv 2013. Endnu en fondsgave

Nyhedsarkiv 2013. Endnu en fondsgave Nyhedsarkiv 2013 Endnu en fondsgave Trygfonden har tildelt os 30 stk. oppustelige redningsveste. Det var da en god julegave. Alle ønskes hermed en glædelig jul og et godt nytår fra bestyrelsen i Middelfart

Læs mere

Fyn Rundt i Coastal 4x+

Fyn Rundt i Coastal 4x+ Coastalroning danner baggrund for én af de helt store og spændende udfordringer Fyn Rundt i Coastal 4x+ Fre. 05 juni til Søn. 07. juni 2015 Kolding Roklub og Aarhus Roklub er gået sammen om et spændende

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR kæreste sexpartner legekammerat www.erotichotspot.dk Nej! Jeg ser heller ikke så godt ud, og jeg kan heller ikke bare lade mit gode

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

NYHEDSARKIV 2004. Resultater fra Vinterkaproningen. Vinterkaproning. Generalforsamling GENERALFORSAMLING. 8 grand prix. Billeder fra Klubmesterskabet

NYHEDSARKIV 2004. Resultater fra Vinterkaproningen. Vinterkaproning. Generalforsamling GENERALFORSAMLING. 8 grand prix. Billeder fra Klubmesterskabet NYHEDSARKIV 2004 Resultater fra Vinterkaproningen Nu er de første billeder fra weekenden kommet, desuden kan tiderne studeres. Der kan også indtastes en kommentar angående arrangementet 200424.nov Vinterkaproning

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

Formøde den 7. maj 2013

Formøde den 7. maj 2013 Formøde den 7. maj 2013 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Joan Lindholdt, Sven Lyster, Per S. Christensen, Marie S. Rasmussen og Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1. Deltagelse i Maritime

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Velkommen til Camp Fredensborg Tak for den interesse I allerede har vist for Camp Fredensborg. Her kommer den endelige invitation til de unge deltagere.

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Handlingsplan 2009. Ungdomsroere i Odder Roklub strækker sig fra 10 til 20 år, og i denne gruppe er der ca. 50 roere den 1.

Handlingsplan 2009. Ungdomsroere i Odder Roklub strækker sig fra 10 til 20 år, og i denne gruppe er der ca. 50 roere den 1. Handlingsplan 2009 Med ca. 60 ungdomsroere er det mere end nødvendigt at strukturere ungdomsroninodder Roklub mere end nogensinde. Odder Roklub har siden 2001 været i stand til vedholdende at arbejde målrettet

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation. Roklubben Stevns Generalforsamling torsdag den 16. februar 2012. Tilstede 37 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Budget. 5. Fastsættelse

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen.

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Vi er glade for I ønsker at repræsentere de danske farver ved NM i Horten. Med venlig hilsen Hold lederne

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP (Billede af tutorteamet 2015) DANMARKS INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK ARTS AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN PÅ

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Bækkenbunden

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Bækkenbunden Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Bækkenbunden 2 www.krop-fysik.dk Svært ved at holde tæt? Næsten hver 10. dansker (op mod 450.000) er inkontinent, dvs. kan i større eller mindre grad ikke holde

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Alexandra en helt særlig fighter

Alexandra en helt særlig fighter Alexandra en helt særlig fighter 15-årige Alexandra og hendes familie har været mere udfordret end de fleste. Men et stærkt familiesammenhold, en reservemormor og forældrenes indsats for også at være kærester

Læs mere

Formøde og bestyrelsesmøde 25. maj 2005

Formøde og bestyrelsesmøde 25. maj 2005 Formøde og bestyrelsesmøde 25. maj 2005 Mastersudvalget, Svend: Masters har deltaget i pinseregatta på Esrum sø og i 4x til Forårsregattaen på Bagsværd sø, begge dele med pæne resultater. De ville gerne

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Introduktion til Udspring. En guide for tilskuere

Introduktion til Udspring. En guide for tilskuere Introduktion til Udspring En guide for tilskuere Juli 2012 Udspring er en æstetisk sport, hvor ynde kombineres med styrke og smidighed, mens udspringeren bevæger sig gennem luften. Udspringeren skal have

Læs mere

Opgavekort til Stjerneløb

Opgavekort til Stjerneløb Opgavekort til Stjerneløb Her finder du otte opgavekort, som kan bruges til et stjerneløb enten i forløbet Fit for fight eller Træk vejret. Til en klasse på 25-30 elever er det en god ide at lave et løb

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Vovse idet vi ønsker at stimulere Vovse s behov som hund således at Vovse ikke lider afsavn i forhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

Tab to buksestørrelser på 6 uger

Tab to buksestørrelser på 6 uger Tab to buksestørrelser på 6 uger Der er ingen grund til at gå rundt om den varme grød længere. Få de smalle hofter tilbage med en 6-ugers kur, der giver dig synlige resultater og måske blod på tanden til

Læs mere