Sengen med vridfrie hjul. Hovedrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sengen med vridfrie hjul. Hovedrapport"

Transkript

1

2 Titelblad Titel: Forfattere: SPI4 Brian Weidemann Sinan Hendi Kenneth Fisker SPM4 Faraidon K. Wahab Marianne Gudnor SPX6 Morten Michelsen Thomas Danielsen 1. udgave, 1. oplag, 4. juni 2008 Forlag: Via University College Danmark, Chr. M. Østergårdsvej 4, 8700 Horsens Denmark Tlf Side 2 af 82

3 Abstrakt Denne rapport er udarbejdet som afsluttende studieprojekt på 4.semester for maskiningeniør og it-uddannelsen, samt 6.semester for eksportingeniøruddannelsen ved VIA University College Danmark. Rapporten tager udgangspunkt i et vridfrit hjul til eksempelvis hospitalssenge, således disse kan bevæge sig frit i alle retninger. Der ønskes udviklet en overordnet konstruktion med mulighed for senere implementering af styring. I rapporten beskrives det, hvordan en sådan konstruktion kan se ud. Materialevalg og idégenerering, som er anvendt til konstruktionen beskrives. Der er udført en opslagstegning af selve konstruktionen, hvor der henvises til de enkelte delopslagstegninger, hvis udspecificering ønskes. Der er udført beregninger på kritiske steder. Konstruktionen er udformet således, at der er taget hensyn til personen, som skal betjene den. Derfor er der et afsnit, der fortæller om sikkerhed i henhold til maskindirektivet. Marketingmæssigt undersøges det hvordan sengen vil kunne sælges, og en fremgangsmåde for udviklings- og salgsprocessen stilles op. Til sidst gives et bud på en SWOT og et marketing mix. Slutteligt konkluderes det om konstruktionen er brugbar til dens formål. Side 3 af 82

4 Forord Vi har igennem projektet søgt hjælp ved flere undervisere på Vitusbering Danmark. Jan Munch Pedersen, Lars Pedersen og Henrik Christensen, vores vejledere under projektet, har været yderst behjælpelige ved problemer eller spørgsmål omkring hjulet samt designdelen. Arbejdet med vores projekt har hovedsagligt foregået på VIA University College Danmark, Chr. M. Østergårdsvej i Horsens. Rapporten er opstillet med henblik på læservenlighed. Det vil blandt andet sige, at linieafstanden er halvanden, hvilket gør at rapporten er væsentlig længere end ved normal side opsætning. Indholdet af rapporten svarer til ca 47 normalsider med 1800 anslag pr. side. God læselyst. Brian Weidemann Faraidon K. Wahab Thomas Danielsen Sinan Hendi Marianne Gudnor Kenneth Fisker Morten Michelsen Side 4 af 82

5 Indholdsfortegnelse Indhold bilagsmappe... 8 Indledning... 9 Teknisk design Metode Idé generering til hjuldesign Løsningsforslag 1 Kuglehjul Løsningsforslag 2 - Motor på siden af fælgen Løsningsforslag 3 - Motor på siden af ophænget Løsningsforslag 4 - Navmotoren Valg af løsning Løsningsforslag Dimensionering af motor til primær fremdrift Beregningsmodel: Valg af motor/hjul til primær fremdrift Dimensionering af motor til drejning af hjul Valg af motor for drejning af hjul Valg af encoder Valg af slæbering Beregning af lejer for hjulophæng Akseldimensionering Beregningsmodel svejsning ANSYS Illustration fra ANSYS samt forklaringer Produktionsbeskrivelse Motorophæng Gaffelben Adapter plade Montage af det komplette hjulophæng MTM studie Udregning af Maskintid Kostpris Side 5 af 82

6 Sikkerhed Maskindirektivet Risikovurdering Selvgodkendelse Sikkerhed Mærkning Miljø Løsnings forslag til digital styringsmodel Model og metodevalg/fremgangsmåde Arbejdsfordeling System Overview Indsamling af informationer Fremgangsmåde Kravspecifikation Succeskriterier for styringsmodellen Realiseringsvurdering Metoder og UML UseCase diagram Planlægning accepttest Domain / Class diagram Activity diagram State machine Bevægelsesberegning Aflæsning af joystick Aflæsning af trykfølsomme håndtag Styring af hjul i forhold til sengen Styring af hjulet Bevægelsesmønstre Kommunikationsmuligheder Marketingdelen Market research Hvem skal med i fokusgruppen? De individuelle roller Forløb af fokusgruppen Observation Side 6 af 82

7 Skolemetoden Kravspecifikation Konsekvenser af skolemetoden Inden lancering Swot-analyse: Marketing mix: Konklusion Litteraturfortegnelse Bøger: Internet sider: Øvrigt: Side 7 af 82

8 Indhold bilagsmappe CD med digitale data - rapporter, modeller og tegninger. Billagsrapport Tegninger Opslag komplet hjul ophæng 01 Samlingstegning hjul ophæng komplet 001 Samlingstegning hjul ophæng 002 Detailtegning lejehus 0009 Detailtegning plade for ophæng 0007 Detailtegning stiver hjul ophæng 0006 Samlingstegning gaffelben 003 Detailtegning gaffelben højre 0004 Detailtegning gaffelben venstre 0003 Detailtegning tvær rør gaffelben 0005 Detailtegning endeplade gaffelben 0002 Detailtegning aksel for gafelben 0001 Detailtegning adapter plade for encoder Detailtegning dæk Processrapport Side 8 af 82

9 Indledning Som henholdsvis maskin-, it- og eksportingeniørstuderende på VIA University College, har gruppen valgt at konstruere et vridfrit hjul. Der er et væsentligt behov især indenfor sygehus samt handicapområdet for et sådant hjul, da det vil bevirke at senge og eksempelvis rullestole vil kunne bevæge sig frit i alle retninger, hovedsageligt for at aflaste brugerne af disse. Det er således et krav at hjulet skal kunne bevæge sig frit i alle retninger uden vrid og ved samtidig mindst mulig pladsbrug. Ydermere skal maskinen overholde maskindirektivets krav. Ud fra disse krav er der udarbejdet 4 principper, hvoraf et enkelt udvælges til en yderligere proces med idégenerering. Herfra er det endelige løsningsforslag opstået. Idégenereringsprocesserne og beskrivelserne for det vridfrie hjul indgår i projektrapporten. Der udføres en hovedopslagstegning af selve konstruktionen, hvor der henvises til de enkelte delopslagstegninger og detailtegninger, hvis udspecificering ønskes. Der vil blive udført beregninger på kritiske steder, samt på dele hvor dimensionering kræves. Da sikkerhed er afgørende for konstruktionens udseende og funktioner, vil der være et afsnit om dette i henhold til maskindirektivet. For at få en fornemmelse af konstruktionens omfang prismæssigt, laves en kostprisberegning, der i store træk viser en overslagspris for hele konstruktionen. Slutteligt undersøges markedet med henblik på salg af produktet, og en plan for produktets udvikling udarbejdes. Side 9 af 82

10 Teknisk design Metode Indenfor videnskabeligt arbejde begrundes ens viden ved at argumentere for de resultater man er nået frem til. Den måde, hvorpå man begrunder sin viden kaldes for metode. Man kan altså ikke bare hævde at noget er rigtigt, fordi man selv mener det. Man er nødt til at begrunde, hvorfor det er rigtigt. Man kan heller ikke gøre noget på en måde fordi sådan plejer vi at gøre. Man kan jo ikke begrunde, hvorfor man gør, som man plejer at gøre. Videnskab frembringer viden, der begrunder sig fundamentalt anderledes end det er tilfældet i for eksempel religion. Videnskab har metode som sit fundament. Metode adskiller sig fra at tro ved at metodens procedurer er tilgængelige og gennemskuelige. Det er selve fundamentet for metode. Indenfor søger videnskab man ikke efter den endegyldige løsning. Man søger derimod efter en så sikker viden som muligt netop nu under de givne omstændigheder. I dette projekt er mål m.m foreksempel understøttet af beregninger. Der er anvendt projektorienterede metoder som fremgangsmåde. Maskiningeniørerne har eksempelvis valgt at arbejde efter et gantt-kort som er en grafisk repræsentation af en tidsplan. Gantt-kortet har fungeret som en tidsplan for projektets gennemførelse. Den praktiske planlægning består i at fastlægge aktiviteternes rækkefølge den enkelte aktivitets tidsforbrug eventuel afhængighed mellem de forskellige aktiviteter. Generelt set går teknikken ud på, at man inddeler en tavle i perioder og aktiviteter. Så kan man med forskellige symboler angive den enkelte aktivitets tidsmæssige placering ( figur 1.). Side 10 af 82

11 Figur 1 Idé generering til hjuldesign Brainstorming er blevet anvendt som idé genereringsmetode, da denne giver hver person mulighed for at fremsætte sine ideer. Resultatet af en brainstorming kan give en komplet løsning samt idéer til løsningsmåder og derfor egnede den sig mest. Til brainstormingen er anvendt SWOT diagrammer som strategi. Ud fra brainstormingen opstod følgende 4 løsningsforslag, som den endelige løsning har taget udgangspunkt i. De 4 løsningsforslag er skitseret og beskrevet med fordele og ulemper: Side 11 af 82

12 Løsningsforslag 1 Kuglehjul I teorien kan kuglehjulet bevæge sig frit i alle retninger, uden at skulle vride sig omkring en centreret vertikal aksel, hvor friktionsproblemet er størst. Figur 2 Figur 3 Side 12 af 82

13 Løsningsforslag 2 - Motor på siden af fælgen Her sidder en motor på siden af akslen som driver hjulet. Figur 4 Figur 5 Side 13 af 82

14 Løsningsforslag 3 - Motor på siden af ophænget Her er motoren sat på siden af ophænget. Figur 6 Figur 7 Side 14 af 82

15 Løsningsforslag 4 - Navmotoren Her er motoren indbygget i navet. Figur 8 Figur 9 Side 15 af 82

16 Valg af løsning Den valgte løsning blev løsningsforslag 4 da dette havde et godt design og var forholdsvis nemt at masseproducere samt at prefabrikere. Gruppen har altså valgt at ændre den oprindelige model som er beskrevet i projektbeskrivelsen 1. Det er blevet ændret fra at være et kuglehjul til et vridfrit hjul. Modellen er blevet simplificeret. Modellen er således nu nemmere dels at masseproducere dels at prefabrikere. Konceptet er nemmere at forstå, det er mere rengøringsvenligt samt nemmere at vedligeholde. Ydermere har det vridfrie hjul større anvendelighed. Hjulet er bevægeligt i alle retninger uden vrid på overfladen. Der er også en større kraftoverførsel pga. færre led. Med denne løsning kan modellen vises samt principperne, hvilket ikke var tilfældet med den tidligere model. Kort sagt der er mere potentiale i den valgte løsning. 1 Se venligst processrapporten. Side 16 af 82

17 Løsningsforslag Efter princippet blev fastlagt for løsningen, blev der gjort overvejelser for resten af konstruktionens funktioner ved hjælp af et mindmap. Figur 10 Side 17 af 82

18 Dimensionering af motor til primær fremdrift Den primære fremdrift af sengen foregår ved hjælp af de fire navmotorer, som er placeret i hvert hjul. Kræfterne som motorerne skal kunne overkomme, er rullemodstanden mellem hjul og gulv, samt den kraft som er krævet for at accelerere sengen (der ses bort fra vindmodstand). Det anslås at seng samt bruger vil have en samlet masse på 300kg. For at sikre at sengen også vil være i stand til at køre op af en let stigning, dimensioneres motorerne efter, at de skal kunne trække sengen op af en stigning på 10 % (5,7º). Figur 11 Det anslås at sengen skal have en max hastighed på 8 km/t v = 2,22 m/s. Vi finder det acceptabelt at det må tage 5 sekunder at nå max hastigheden, hvilket medfører en acceleration på følgende: a = 2,22/5 = 0,444m/s 2 Ud fra en beregningsmodel kan kræfterne, som motorerne skal kunne overkomme beregnes. For at få et overblik over dette sættes kræfterne op i et koordinatsystem. Side 18 af 82

19 Beregningsmodel: Figur 12 Først beregnes kræfterne i Y-retningen da disse anvendes til at fastslå rullemodstanden. Fy 0 F F 0 F F n n g, y n m g cos(5,7) 2931N Efterfølgende beregnes kræfterne i X-retningen. Først beregnes rullemodstanden (Fw), ud fra følgende formel 2 : Fw = Fn * r f Fn = den kraft som påvirker hjulet f = rullefriktions tal for gummi/beton = 0,15 r = radius for hjul = 125mm Figur 13 2 Tabellenbuch side 41 Side 19 af 82

20 Rullemodstanden bliver således: f 0,15 FW Fn 2931N 1, 8N r 125 Ved denne beregning er rullemodstanden blevet regnet som værende på et enkelt hjul. I princippet er normalkraften fordelt på alle fire hjul, som har hver deres rullemodstand. Da dette giver det samme resultat i den sidste ende, når rullemodstanden bliver summeret op, kan den regnes som værende på et enkelt hjul. Kraften som motoren skal overkomme bliver således: F x 0 F 1,8 9,82300 cos(84,7) F F W motor F g, x F 428N motor m a motor 3000,444 Efterfølgende kan motorernes nødvendige effekt beregnes: P = F V = 428 2, 22 = 950W Da der er 4 motorer til at drive sengen kan effekten fordeles på de 4 motorer. Den nødvendige effekt pr motor bliver således: 950 / 4 = 237, 5W. For at kunne opnå max hastighed på 8 km/t skal motorerne have følgende omdrejningstal: v = * d * n 1000 n = V *1000 2,2m / s *1000 = * d * 250 mm = 2,83 sek ,6 min -1 Motorens nødvendige torsionsmoment(t) bliver således: P 237,5 T = 13,4Nm 2 169,6 * 60 Side 20 af 82

21 Valg af motor/hjul til primær fremdrift Til den primære fremdrift er der valgt at anvende navmotorer. Motoren udgør fælg og nav, hvorpå der kan monteres dæk direkte. Figur 14 Der er valgt at anvende en 36V DC navmotor af typen JD 36HUB 3. Denne motor har indbygget kobling og speed reducer. Motoren har en effekt på 300W og kan levere et moment på 19,6 Nm. Det maksimale omdrejningstal for motoren er 174min -1. Ved dette omdrejningstal kan følgende max hastighed opnås: V max = * d * n 1000 * 250 *174 = 1000 * 60 = 2,28m/s 8,2km/t Da det ikke har været muligt at finde et standard dæk, som kan leve op til kravene, er der valgt et specielt design. For at der ikke skal komme for meget vrid, når hjulet er i skrå stilling, er der designet et dæk med en lav profil i massivt gummi. Figur 15 3 Se bilag 3 side 3 i bilagsrapporten for datablad. Side 21 af 82

22 For at opnå kugleeffekten når dækket roteres sideværts, udformes det således, at det har samme krumning som radius 4. Skitse tværsnit af dæk: Dækket har en brede på 60mm. Hjulet monteres i en vinkel på 11º. Ved denne vinkel opnår man følgende radius på den cirkel hjulet drejer omkring: r = 125*tan 11= 24,3mm Når hjulet drejes 90 grader tilbagelægges følgende længde: L= ½ *π *r L= ½ *π*24,3 = 38,2 mm. Figur 16 Figur 17 4 Se tegning af hjul, detailtegning Side 22 af 82

23 Dimensionering af motor til drejning af hjul Det antages at en acceptabel tid for at dreje hjulet 90º er 1 sekund. Det medfører en hastighed på 0,0382 m/s, samtidig medfører det også en acceleration på 0,0382 m/s 2. I det punkt hjulet drejer omkring vil det altid køre på en radius på 125mm på grund af den kuglelignende overflade. Rullemodstanden vil derfor være den samme, når hjulet drejes, som ved dets fremadgående bevægelse. Rullemodstanden blev tidligere beregnet til Fw = 1,8N. Kræften som motoren skal kunne overkomme, kan igen regnes efter samme metode, som ved den fremadgående bevægelse. Der regnes igen med, at sengen skal kunne forcere en stigning på 10 %. Kraften bliver således: Figur 18 Fx = 0 - Fw Fg,x + F motor = m * a - 1,8 9,82*300 *cos 84,7 + F motor = 300*0,0382 F motor = 295N Efterfølgende kan motorernes nødvendige effekt beregnes på følgende måde: P = F * V = 295*0,0382 = 11,3W Som det kan ses af beregningen, er det en meget lille effekt, som er krævet for at dreje hjulet. Til disse beregninger er der i teorien regnet med, at hele sengens vægt er placeret på et enkelt hjul. Dette medfører, at der i virkeligheden ville kunne anvendes en mindre motor på hvert hjul, men da der er et begrænset udvalg af egnede motorer, vil der alligevel blive anvendt en overdimensioneret motor. Da det er fastslået, at det må tage 1 sekund at dreje hjulet 90º, medfører det en omdrejningshastighed for motoren på 15 min -1. Side 23 af 82

24 Valg af motor for drejning af hjul Til drejningen af hjulet har vi valgt at anvende en 24V DC snekkegears motor af typen WHD fra firmaet Transmotec Sweden AB 5 Denne motor har en effekt på 340W, et moment på 78Nm og et omdrejningstal på 29 min -1. Motoren er mere en rigelig stor, men er alligevel blevet valgt, da det ikke har været muligt at finde en mindre motor med dimensioner og specifikationer, som er ønskeligt i denne konstruktion. Figur 19 Da motoren næsten har det dobbelte omdrejningstal af det ønskede, vil tiden, som det tager at dreje hjulet blive halveret. Dette vil naturligvis kræve en større effekt, men da motoren alligevel er alt for stor, vil det ikke blive et problem. Vi har valgt at anvende en snek-kegears motor, med mulighed for en gen-nemgående aksel for at opnå en så lav højde på hjulophænget som muligt. Denne type motor/gear giver desuden mulighed for efterfølgende at kunne koble en encoder og slæbering på akslen. Snekkegearet har desuden den fordel, at når motoren ikke kører vil hjulet være låst. Figur 20 5 Se bilag 4 side 12. Side 24 af 82

25 Valg af encoder For at kunne fastslå drejningspositionen for hjulet monteres en encoder til at give signal til styringen om akslens position. Der er valgt at anvende en encoder af typen 25T fra Firmaet Encoder Products Company 6 Denne type er med et gennemgående hul til akslen. Ved at anvende denne type, gives der mulighed for at montere en slæbering i enden af akslen. Figur 21 Valg af slæbering Der er valgt at anvende en slæbering fra firmaet Mercotac model Slæberingen gør det muligt for akslen at rotere frit, således at kablerne til navmotoren ikke bliver revet over. Denne type slæbering er med 4 ledere og kan overføre optil 250V og 30 ampere, hvilket er mere end rigeligt til denne konstruktion. 6 Se datablad bilag 5 side Se datablad bilag 6 side 16 Side 25 af 82

26 Beregning af lejer for hjulophæng Akslen, hvorpå hjulgaflen er monteret, er lejret ved hjælp af to cylindriske rullelejer fra FAG af typen NUP2205-E-TVP2 som ses på figur x. Denne leje type kan både optage radiale og aksiale kræfter. Der dimensioneres ud fra statisk belastede lejer, da lejerne aldrig vil blive drejet mere end en ¼ omgang. De kræfter som påvirker lejerne kommer fra sengen samt brugers egenvægt (750N pr. hjul). Hertil lægges en belastning på 750N, som en ekstra sikkerhed i tilfælde af at en besøgende vil sætte sig på kanten af sengen. Figur 22 For at beregne kræfterne som påvirker lejerne opsættes en beregningsmodel: F X = F * sin 79 = 1472N F Y = F * cos 79 = 286N Fx = 0 F X F Leje,X = 0 F Leje,X = F X = 1472N M,B = 0 F Y *326 F Leje,A,Y *28 F X * 24,3 = 0 F Leje,A,Y = 2052N M,A = 0 F Leje,B,Y *28 + F Y * 298 F X * 24,3 = 0 F Leje,B,Y = 1766N Figur 23 Side 26 af 82

27 Som det kan ses af beregningerne er det lejet i punktet A, som er hårdest belastet, derfor udføres der kun kontrol på dette leje. Der kan efter FAG s katalog om rulningslejer beregnes en sikkerhedsfaktor. Ud fra denne kan det ses, om det valgte leje, kan modstå de pålagte kræfter. Der beregnes først på om lejet kan holde til den aksiale kraft (F Leje,X = 1500N). Da der regnes på lejet som stillestående, beregnes den max. tilladelige aksiale kraft, som må påføres lejet ud fra nedenstående formel 8. k B værdien 9 er aflæst til 18. D og d er den indre og ydre diameter på lejet. Den aksiale kraft er på 1500N. Derved kan lejet uden problemer holde til den aksiale belastning. For at beregne den statiske sikkerhedsfaktor, for den radiale belastning, benyttes den radiale kraft (F Leje,A,Y = 2052N) som den statiske ækvivalens belastning P 0. Herefter kan den statiske sikkerhedsfaktor f s beregnes således: 8 Se FAG s katalog side Se FAG katalog side 364 for leje af typen NUP22-E. Side 27 af 82

28 C 0 er lejets statiske bæretal. Sikkerhedsfaktoren er regnet efter FAG s egne forskrifter 10. Den statiske faktor er et mål for sikkerheden mod for stor plastisk deformation ved berøringsstederne mellem rulningslegemer og løbebaner. Efter FAG s forskrifter er følgende sikkerhedsfaktorer gældende: Som det kan ses er den beregnede sikkerhedsfaktor tilstrækkelig stor til at lejet ikke bliver plastisk deformeret. Ud fra dette kan det konkluderes, at den valgte leje type kan benyttes. 10 Se side 9 i FAG s tekniske informations hæfte. Side 28 af 82

29 Akseldimensionering Figur 24 Der udarbejdes en overslagsdimensionering for akslen. Akslen udsættes både for bøjning og torsion, derfor er der beregnet et sammenligningsmoment som udgangspunkt for selve akseldimensioneringen 11. Som torsionsmoment er anvendt motorens torsionsmoment i tilfælde af hjulet skulle stå på en kant og blive udsat for vrid. Som materiale til akslen er valgt konstruktionsstål S235, da dette vurderes at kunne holde. Desuden er S235 svejsbart, hvilket er vigtigt, da akslen bliver svejst på. 11 Se venligst mathcadberegninger bilag 1 side 4. Side 29 af 82

30 Beregningsmodel svejsning Da svejsesømmen er belastet af både bøjning og torsion er der valgt at beregne en wv sammenligningsspænding 12, for at se om denne er mindre end den højst tilladelige 13. Derefter konkluderes hvorvidt svejsningen vil kunne holde wv wr wr wtill 85 wtill F y 0 F1 FQ 0 F1 FQ FQ F cos(79 deg) F x 0 F 2 FN 0 F 2 FN FN F cos(11deg) Figur Se venligst mathcadberegninger for svejsesamling bilag 2 side Jf. Fig 8.1 side 108 i Svejste konstruktioner. Side 30 af 82

31 ANSYS ANSYS Finite element metoden er en numerisk metode, som med stor fordel kan anvendes til at beregne deformationer, spændinger, temperaturer, flow og mange andre ting for diverse konstruktioner. Når man anvender metoden, genereres et ofte meget stort antal (mange hundrede tusinde) lineære ligninger, med et tilsvarende antal ubekendte. Det er indlysende, at det ikke er praktisk muligt at løse et sådant antal ligninger med håndkraft, hvorfor man passende kan anvende en computer til opgaven. Illustration fra ANSYS samt forklaringer Det er valgt at styrkeberegne på den del af ophænget, som er udsat for lejebelastning 14. Figur For beregninger af lejelast henvises til lejeberegninger. Side 31 af 82

32 Figur 27 Figur 27 herover ses eksempelvis hvorledes lejelasten på 1766 [N] er påsat i ANSYS på den invendige side, hvor lejet overfører kraften. Figur 28 Equivalent Stress. Von-Mises Side 32 af 82

33 Von-Mises spændingen skal i dette tilfælde, hvor materialet er konstruktionsstål være under flydespændingen, derved flyder materialet ikke. Er Von-Mises spændingen over flydespændingen, kan man sætte trykket ned og/eller ændre materialevalget. Det ses at den maksimale spænding er 32.5 Mpa. Materialet er S235. Sét angiver at hovedanvendelsen er konstruktionsstål. 235 Mpa er den garanterede flydespænding for mindste pladetykkelse. Der er således ingen grund til bekymring. Materialet vil kunne holde til lejebelastningen. Det vil formentlig endda være muligt at gøre pladetykkelsen mindre uden at svække konstruktionen, da spændingen er meget lav, hvilket vil kunne give besparelser mht. materialeomkostninger. Ydermere er der valgt at udføre styrkeberegninger på selve gaffelophænget med aksel. Herunder ses hvorledes kraften på 1500 N er fordelt med ¼ på hvert gaffelben. Akslen er fastgjort med henholdsvis fixed support og displacement. Figur 29 Side 33 af 82

34 Det ses nedenfor på figur 30 mere nøjagtigt hvor kraften er påsat. Figur 30 Figur 31 Det ses at den maksimale spænding er på 193 Mpa. Det er en lidt høj spænding. Dette skyldes antallet af knudepunkter og elementer i beregningerne. Der er elementer og knudepunkter som kan ses i tabelen nedenfor. Side 34 af 82

35 Tabel 1 Model > Mesh Object Name Mesh State Solved Defaults Physics Preference Mechanical Relevance 0 Advanced Relevance Center Coarse Element Size Default Shape Checking Standard Mechanical Solid Element Midside Nodes Program Controlled Straight Sided Elements No Initial Size Seed Active Assembly Smoothing Low Transition Fast Statistics Nodes Elements Man kan gøre beregningerne mere troværdige ved at gøre elementerne mindre. Ved at ændre relevancen fra 0 til eks -100 vil elementernes størrelse ændres. I dette tilfælde vil det være en god idé at forfine elementerne. Side 35 af 82

36 Herunder i tabelen ses resultatet når man har forfinet elementerne. Tabel 2 Model > Mesh Object Name Mesh State Solved Defaults Physics Preference Mechanical Relevance -100 Advanced Relevance Center Coarse Element Size Default Shape Checking Standard Mechanical Solid Element Midside Nodes Program Controlled Straight Sided Elements No Initial Size Seed Active Assembly Smoothing Low Transition Fast Statistics Nodes Elements 5855 Det ses nu at der er blevet væsentligt færre knudepunkter og elementer. Beregningerne er nu bedre. Spændingen er nu 143 Mpa. Dette kan ses nedenfor på figur 32, hvor det er forstørret op for, at man bedre kan se, hvor den maksimale spænding er. Figur 32 Her er den maksimale spænding også under flydespændingen på 235 Mpa. Der er altså heller ikke i dette tilfælde grund til bekymring. Materialet vil kunne holde. Side 36 af 82

37 Produktionsbeskrivelse For at få et overblik over fremstilling af hjulophænget, samt for at kunne estimere tidsforbruget til fremstilling, laves en produktionsbeskrivelse. Der vil til produktionsbeskrivelsen blive brugt fiktive tider som bygger på erfaringer fra tidligere jobs. Produktionsmetoderne, som anvendes, er valgt med henblik på at hjulophænget masseproduceres og de anslåede tider kan kun forventes ved masseproduktion. Produktionsbeskrivelsen omhandler udelukkende fremstilling af selve ophænget. Hjulophænget består hovedsageligt af to svejste konstruktioner, motor ophænget 15 og gaffelbenet 16. Disse to komponenter forventes fremstillet på følgende måde: Motorophæng Motorophænget består af en bukket plade, to stivere og et lejehus 17 Disse komponenter forventes fremstillet på følgende måde. Figur 33 Grundpladen, samt stiver laserskæres, tid samlet 1min Grundpladen bukkes i kantpresse, tid 30 sek Lejehuset drejes i et fuldautomatisk CNC bearbejdningscenter, tid 10min Konstruktionen ophæftes og Mag svejses tid 12min Indvendig svejsning planslibes, emnet afrenses, tid 4 min Lejehus bearbejdes igen efter svejsning for at sikre tolerancer overholdes, tid 14min Efterfølgende pulverlakeres emnet, tid + pris ukendt. Samlet tid for fremstilling af motorophæng = 41 min og 30 sek. 15 Se samlingstegning Se samlingstegning Se samlingstegning 002 samt tilhørende detailtegninger. Side 37 af 82

38 Gaffelben Gaffelbenet består af en aksel, to gaffelben, et tvær rør og 4 endeplader 18. Komponenterne som indgår i konstruktionen forventes fremstillet på følgende måde: Figur 34 Akslen laves i et fuldautomatisk CNC bearbejdningscenter, tid 15min Gaffelben + tværrør saves op i båndsav, tid samlet 5min Tværrør + venstre gaffelben får boret hul til kabel + reifning manuelt, tid samlet 4min Venstre + højre gaffelben fræses for akselgennemføring, tid samlet 5min Endeplader klippes i hydraulisk saks, tid samlet 20sek Endeplader bukkes i kantpresse, tid samlet 1,5min Konstruktionen ophæftes og Tig svejses tid 25min Retning af emne 5min Efterfølgende pulverlakeres emnet, tid + pris ukendt. Samlet tid for fremstilling af gaffelben = 55 min og 50 sek Adapter plade Adapter pladen 19 fremstilles efter følgende måde: Pladen laserskæres, tid = 20 sek Efterfølgende pulverlakeres emnet, tid + pris ukendt. Huller reifes og der laves gevind, tid samlet 1min 40 sek Figur 35 Samlet tid for fremstilling af adapter plade = 2 min. 18 Se samlingstegning 003 samt tilhørende detailtegninger. 19 Se evt. detailtegning Side 38 af 82

39 Montage af det komplette hjulophæng Den sidste proces i selve opbygningen af det komplette hjulophæng 20 er monteringen af de færdige dele og alle standard komponenterne. Monteringen af delene skal foregå i følgende rækkefølge: Lejer monteres i lejehuset Låseringe placeres i lejehus for at fiksere lejer Gaffelben s akslen indsættes i lejerne Akslen fikseres med låsering Feder placeres i not gang på akslen Motor placeres på akslen og boltes fast til motorophænget Adapter pladen boltes oven på motor Encoder fikseres på akslen og boltes til adapter pladen Slæberings kontakt fikseres i enden af akslen Dæk monteres på nav-motor Navmotor monteres på gaffelben Figur 36 Det anslås at monteringen sammenlagt vil tage 25min. Den samlede tid for opbygning af et hjulophæng bliver således = 2 timer 4 min og 20 sek. Disse anslåede tider går udelukkende på den mekaniske opbygning af hjulophænget og bygger udelukkende på erfaringer. Der findes forskellige værktøjer, som kan bruges til at fastslå, hvor lang tid en arbejdsproces tager, blandt andet kan man lave et MTM studie, eller foretage tidstagninger og ud fra disse lave en procesoversigt. 20 Se evt. samlingstegning 001 og opslag 01. Side 39 af 82

40 MTM studie For at fastslå hvor lang tid en arbejdsproces tager, kan man lave et MTM studie af processen (Metode-Tids-Måling). MTM studiet bygger på tanken om at enhver arbejdsproces, kan deles op i en række grundbevægelser, som kræves for at udføre en given arbejdsoperation. MTM systemet består af en række grundbevægelser, som hver har en bogstavkode, og en bestemt tid fastsat efter bevægelsens art. Disse tider og bevægelser findes i et skema, over standarterne inden for MTM studie, hvor tiderne kan aflæses. Ud fra disse skemaer kan man udfylde et MTM analyse skema 21, og finde den samlede anslåede tid for en given arbejdsproces. MTM studiet giver altså mulighed for at lave et overslag på tidsforbruget for en arbejdsproces før produktionen sættes i gang, og derved også mulighed for at få et overblik over det nødvendige tidsforbrug uden at udføre arbejdsopgaven og tage tidsmålinger. Det er dog vores vurdering, at man altid vil stå bedre med et reelt tidsstudium af arbejdsprocessen. I den fase hvor projektet stadigt er i ide -fasen, kan det imidlertid være et udmærket værktøj til at give en ide om de nødvendige tidsressourcer til en given arbejdsopgave. For at give et eksempel på hvordan en MTM analyse af en arbejdsproces kan se ud, er der valgt at lave en analyse af processen, hvor tværrøret til gaffelbenet saves ud på en båndsav. På skemaet vil der være tillagt en maskintid for selve oversavningen af røret 20 sekunder (fiktiv, anslået ud fra erfaring). Et andet godt værktøj til bestemmelse af tiden på en arbejdsproces, kan være at beregne maskintiden, for en maskinel bearbejdning. 21 Analyse skemaet til dette MTM studie kan ses i bilag 7 side 19. Side 40 af 82

Udarbejdet af maskiningeniørstuderende Marianne Gudnor

Udarbejdet af maskiningeniørstuderende Marianne Gudnor aug. 008 Udarbejdet af maskiningeniørstuderende Indholdsfortegnelse: Indledning...3 Formål...3 Manuelle beregninger...6 The radius of circular area of contact, a...6 The maximum compressive stress, σ...7

Læs mere

Sengen med vridfrie hjul Bilagsrapport

Sengen med vridfrie hjul Bilagsrapport Titelblad Titel: Frit bevægeligt hjul Forfattere: SPI4 SPM4 SPX6 Brian Weidemann Sinan Hendi Kenneth Fisker Faraidon K. Wahab Marianne Gudnor Morten Michelsen Thomas Danielsen 1. udgave, 1. oplag, 4. juni

Læs mere

Sengen med vridfrie hjul Processrapport

Sengen med vridfrie hjul Processrapport Titelblad Titel: Forfattere: SPI4 Brian Weidemann Sinan Hendi Kenneth Fisker SPM4 Faraidon K. Wahab Marianne Gudnor Morten Michelsen SPX6 Thomas Danielsen 1. udgave, 1. oplag, 4. juni 2008 Forlag: Via

Læs mere

Teknikfagsrapportens indhold. Design og Produktion, Maskinteknik

Teknikfagsrapportens indhold. Design og Produktion, Maskinteknik Teknikfagsrapportens indhold HTX-afdelingen Design og Produktion, Maskinteknik 2. udgave november 2002 Niels Aarup 2 Indholdet i en teknikfagsrapport En teknikfagsrapport kan typisk indeholde følgende

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

Bøjninger og afgreninger i mejerirør

Bøjninger og afgreninger i mejerirør VVS-branchens efteruddannelse Bøjninger og afgreninger i mejerirør 100 Bøjninger og afgreninger i mejerirør Bøjninger og afgreninger i mejerirør Bøjninger Ved rørinstallationer i mejerirør forekommer det,

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 KZ Ventilrobot Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 Version 11.10 Dansk. Presentation KZ Handels AB har sammen med Goteborgs vandværk, udviklet dette hjælpemiddel som anvendes

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

FØR BRUG Indstilling af tid. Indstilling af dato

FØR BRUG Indstilling af tid. Indstilling af dato BRUGSANVISNING B877 FØR BRUG Dette ur er ikke drevet med et almindelig batteri, men ved at omdanne lys energi til elektrisk energi. Før du bruger uret, udsættes for dagslys, og sørg for uret er tilstrækkeligt

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6.

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6. INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er C-akse egentlig? 2 Værktøjsholdere 3 Koblingssystemer 4 Værktøjsopmåling 5 C-akse programmering 6 Bolthulcirkel 6 Not-fræsning 6 Spiral fræsning 7 Boring med udspåning aksialt

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Svejsetraktor WELDYCAR

Svejsetraktor WELDYCAR Svejsetraktor WELDYCAR 1/10 1 -Beskrivelse Weldycar er en 4-hjulstrukken transportabel svejsetraktor, som er specielt designet for mekaniseret svejsning i forskellige positioner (vandret, skrå eller lodret).

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

CNC drejning med C-akse AMU nr.: 47454

CNC drejning med C-akse AMU nr.: 47454 CNC drejning med C-akse AMU nr.: INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvad er C-akse egentligt? 4 Værktøjsholdere 5 Koblingssystemer 6 Værktøjsopmåling 7 C-akse programmering 8 Bolthulcirkel 8 Not-fræsning 8 Spiral

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Bukkemaskine. Fremstilling af en bukkemaskine. Forord

Bukkemaskine. Fremstilling af en bukkemaskine. Forord Forord Fremstilling af en bukkemaskine Den foreliggende bukkemaskine kan fremstilles af en dygtig smed hvor som helst i verden. Udgangspunktet for konstruktionen af bukkemaskinen er, at der bliver anvendt

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Gruppe 1. Mine opgaver:

Gruppe 1. Mine opgaver: Christian Dinnsen Field Robot Summer Course 2014 Gruppe 1 27/8-14 FieldRobot Projektet, Field Robot, går ud på at lave en robot som kan navigere af sig selv, i en majs mark. Det er et meget tidsbegrænset

Læs mere

VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise

VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise E Produktbeskrivelse: I henhold til figur A, B, C, D, E, 1. Højre barre Håndtag 2. Plade 3. Dækplade 4. Knæstøtter 5. Fødder 6. Kontrolpanel 7. Skruer Dækplade

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Hvad skal De vælge? Protema

Hvad skal De vælge? Protema Protema Protema Hvad skal De vælge? Protema løftevogne har i mange år været solgt til mange forskellige brancher, i store dele af verden. Vi har mødt de fleste håndterings problemer og kan derfor sætte

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Bedømmelsesplan, svendeprøve - industritekniker

Bedømmelsesplan, svendeprøve - industritekniker Bedømmelsesplan til Industriteknikuddannelsen Bedømmelsesplan, svendeprøve - industritekniker Ved den afsluttende prøve, tages der udgangspunkt i den opgave det faglige udvalg stiller. Prøven indeholder

Læs mere

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende:

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende: Anlægsdokumentation Til enhver Trykluftinstallation skal der udfærdiges: Brugsanvisning Teknisk Dossier Risikovurdering Udstyrsjournal (Kontrolbog) Udstyrsliste EF-Overensstemmelseserklæring CE-mærke Brugsanvisning

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 1 af 17 KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 2 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

CNC drejning med C-akse, avanceret (2-sidet) AMU nr.:47455

CNC drejning med C-akse, avanceret (2-sidet) AMU nr.:47455 CNC drejning med C-akse, avanceret (2-sidet) AMU nr.: INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Opretning af radiale C-akse værktøjer 4 Drejning med pinolstøtte 5 Drejning mellem pinoler 6 Valg af værktøj ved pinoldrejning

Læs mere

Bolte, skruer og låseanordninger

Bolte, skruer og låseanordninger Bolte, skruer og låseanordninger Gevindtyper Gevindtyper Whitworth gevind Unified gevind ISO-metrisk gevind ISO-metrisk gevind Metrisk gevind er millimetergevind. Gevindstigningen udtrykkes i dette system

Læs mere

Niels Christian Nielsen. Maskindirektiv og CE 07. nov. 16

Niels Christian Nielsen. Maskindirektiv og CE 07. nov. 16 & 1 Sikkerhed & Industrirobotter DI BSC Metal- og maskinindustrien Fagretslige jura med overenskomst, arbejdstid etc. Arbejdsmiljø Uddannelse Interessevaretagelse MMI arbejdsmiljø udvalg Arbejdsmiljø vejledninger

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

Kom i gang med Course Tool 1.2

Kom i gang med Course Tool 1.2 Kom i gang med Course Tool 1.2 Indhold Indledning...2 Pris beregning...2 Anvendelse...2 Open Source...2 Anbefalinger...2 Installation...3 USB-Pen...3 Download Libre Office (Draw)...3 Indstil makrosikkerhed...4

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

3D-grafik Karsten Juul

3D-grafik Karsten Juul 3D-grafik 2005 Karsten Juul Når der i disse noter står at du skal få tegnet en figur, så er det meningen at du skal få tegnet den ved at taste tildelinger i Mathcad-dokumentet RumFig2 Det er selvfølgelig

Læs mere

Instruktioner til spor

Instruktioner til spor Instruktioner til spor Indhold Introduktion... 2 Generelle sikkerheds regler... 2 Leverede enheder... 3 Ting du selv skal huske... 3 Anbefalet værktøj... 3 Landskabs forberedelser... 4 Samling af sporsektioner...

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

FR 200 KÆDETRANSPORTØR

FR 200 KÆDETRANSPORTØR Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger Side 2 af 18 1. Overensstemmelseserklæring FREMA EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik.

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. M4 Dynamik 1. Kræfter i ligevægt Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. Fx har nøglen til forståelsen af hvad der foregår i det indre af en stjerne været betragtninger

Læs mere

SizeWare. Bruger Manual. JVL Industri Elektronik A/S. Skive. Tandrem. Spindel. JVL Industri Elektronik A/S - Bruger Manual - SizeWare LB0041-02GB

SizeWare. Bruger Manual. JVL Industri Elektronik A/S. Skive. Tandrem. Spindel. JVL Industri Elektronik A/S - Bruger Manual - SizeWare LB0041-02GB SizeWare Bruger Manual ä Skive ä Tandrem ä Spindel JVL Industri Elektronik A/S LB0041-02GB Revised 23-3-99 1 2 Copyright 1997, JVL Industri Elektronik A/S. Der tages forbehold for ændringer af indholdet

Læs mere

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen 10. november 2009 2 Nyt direktiv vedtaget 17. maj 2006 Træder i kraft 29. december 2009 Kun overgangsordning for boltepistoler

Læs mere

SLAGSAKS BRUGSANVISNING

SLAGSAKS BRUGSANVISNING SLAGSAKS BRUGSANVISNING MODEL.: 750 + 1000 SERIENR.: INDHOLDSFORTEGNELSE TRANSPORT- OG HÅNDTERINGSVEJLEDNING... 3 SLAGSAKS MODEL 750... 3 SLAGSAKS MODEL 1000... 3 MONTERINGSVEJLEDNINGEN... 4 HVIS DER ER

Læs mere

Introduktion Gripit GI1319 Storyboard Detaljering

Introduktion Gripit GI1319 Storyboard Detaljering Produktrapport 7 8 1 16 Introduktion Gripit GI1319 Storyboard Detaljering Asbjørn Maigaard Axelsen Hans Toft Hornemann Ditte Maria Buus Nielsen Betina Røge Jensen Terkel Skou Steffensen 4 Projekttitel

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING HG TRANSPORTBÅND 1. Indholdsfortegnelse. 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Introduktion.... 3 2.1 Garanti... 3 3. Advarsel... 3 3.1 Piktogram forklaring... 4 4. Betjeningsmidler.... 5

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44. Manual SCANTOOL 1065 COMBI

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44. Manual SCANTOOL 1065 COMBI Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual SCANTOOL 1065 COMBI EF-overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst Danmark www.scantool.dk Tlf: 98 23 60

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 REV. 2 /08.11.11 SMH/jj 70128DK INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 3 3.0.0 ADVARSEL... 3 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Glide stykke og nålerør

Glide stykke og nålerør Glide stykke og nålerør Mens vi venter på at lejerne tørre, kan vi passende gå videre med et par småting på pan en. (Den anden chassis halvdel.) Når bilen er samlet, er der erfaring for at pan en rent

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

PATENTSKRIFT. (74) Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT. (74) Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK m " Patent- og Varemærkestyrelsen (12) PATENTSKRIFT (1 O) (51) lnt.ci.: F 16 C 35100 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2011 00619 (22) lndleveringsdato: 2011-08-17 (24) Løbedag: 2011-08-17

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

1.1 Løsningsfase del 1 Løsningfase del 1 blev brugt til at udvikle koncepter til løsninger af problemstillinger

1.1 Løsningsfase del 1 Løsningfase del 1 blev brugt til at udvikle koncepter til løsninger af problemstillinger 1 Løsningsfase I dette kapitel vil der blive udarbejdet forskellige løsnings forslag der vil leve op til problem beskrivelsen samt de opstillede kravspecifikationer 1.1 Løsningsfase del 1 Løsningfase del

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer Grundlæggende elektroteknisk teori Side 43 8. Jævn- og vekselstrømsmotorer 8.1. Jævnstrømsmotorer 8.1.1. Motorprincippet og generatorprincippet I afsnit 5.2 blev motorprincippet gennemgået, men her repeteres

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3 bjælkelag, og med maks. belastning på 301 kg, pr bjælkelag.

Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3 bjælkelag, og med maks. belastning på 301 kg, pr bjælkelag. Resultatet af undersøgelsen må kun gengives i sin helhed. I uddrag kun med skriftlig godkendelse fra Teknologisk Institut TEKNISK RAPPORT Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3

Læs mere

APPLICATION SHEET Juli

APPLICATION SHEET Juli Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse 2. Anvendelse - Data 3. Valg af produkt og dimensionering 4. Motovario løsning 1. Beskrivelse Skærmene til cricketbaner er en del af det nødvendige udstyr til cricketspillet.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

Afstande, skæringer og vinkler i rummet

Afstande, skæringer og vinkler i rummet Afstande, skæringer og vinkler i rummet Frank Nasser 9. april 20 c 2008-20. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her.

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

1. Installere Logger Pro

1. Installere Logger Pro Programmet Logger Pro er et computerprogram, der kan bruges til at opsamle og behandle data i de naturvidenskabelige fag, herunder fysik. 1. Installere Logger Pro Første gang du installerer Logger Pro

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning GASS dækunderstøtning Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Indholdsfortegnelse Side: 4 Systembeskrivelse 6 Højdekombinationer 8 Breddekombinationer 10 Placering af rammer 12 Montage vha. montagedæk

Læs mere

Theory Danish (Denmark)

Theory Danish (Denmark) Q1-1 To mekanikopgaver (10 points) Læs venligst den generelle vejledning i en anden konvolut inden du går i gang. Del A. Den skjulte metalskive (3.5 points) Vi betragter et sammensat legeme bestående af

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

GANGKOMFORT OG RULLEMODSTAND

GANGKOMFORT OG RULLEMODSTAND Myndighederne kræver, at gulvene skal have "passende fjedring", men der angives dog ingen metode til måling af fjedringen. Der er metoder til måling af støddæmpning og deformation i gulvbelægninger. Et

Læs mere

Jema Autolifte A/S, Industrihegnet 2, 4030 Tune, Denmark www.jemaautolifte.dk info@jemaautolifte.dk

Jema Autolifte A/S, Industrihegnet 2, 4030 Tune, Denmark www.jemaautolifte.dk info@jemaautolifte.dk Bemærk: Vores produkter er undersøgt og godkendt af, National Technological Quality Surveillance Bureau. Vores fabrik overholder følgende standard Q/YDY001-1999. Indholdsfortegnelse Beskrivelse af afbalanceringsmaskinen........2

Læs mere