Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation."

Transkript

1 Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret så mange patienter årligt som nu. Intensivafdelingernes målrettede arbejde med organdonation og ethvert organdonationsforløb bidrager til at fastholde denne positive udvikling. Der har i de senere år været et øget politisk fokus på indsatsen omkring organdonation. Dansk Center for Organdonation (DCO) blev i slutningen af 2007 etableret som et nationalt center med en selvstændig bevilling på finansloven. I februar 2011 vedtog et enigt Folketing en målsætning, der skal understøtte DCO s arbejde med at styrke kvaliteten i arbejdet med organdonation fra afdøde og sikre en koordineret indsats i Danmark for at udnytte donorpotentialet optimalt. DCO har fra start af arbejdet målrettet med at identificerer de hindringer, der kan være for, at potentielle donorer også bliver reelle donorer og iværksætte initiativer, der kan fjerne disse hindringer. Der er arbejdet med at opbygge en solid organisation omkring donationsarbejdet i den enkelte intensivafdeling og udviklet undervisningstilbud til læger og sygeplejersker, som er målrettet det kompetenceniveau, de skal varetage opgaverne i afdelingen på. Alle intensivafdelinger skal kunne gennemføre et donationsforløb og alt sundhedspersonale skal i princippet have opmærksomhed på organdonation i hverdagen. Dette krav er organisatorisk og uddannelsesmæssigt en stor udfordring. Organdonation er for mange intensivafdelinger en forholdsvis sjælden opgave, og det kan være vanskeligt at opnå og fastholde erfaring i de lægefaglige og sygeplejefaglige opgaver i donationsforløbet. Når en potentiel donor pludselig melder sig, er det da også en opgave der fylder utroligt meget hos det involverede personale. I den nye organisation omkring organdonation har det været intensionen at sikre, at intensivafdelinger kan få massiv faglig støtte fra de mest erfarne læger og sygeplejersker i landet både til det mere generelle arbejde med organdonation og til de aktuelle donationsforløb - og denne støtte er gratis for afdelingen. Manglende erfaring hos afdelingens personale må ikke være en hindring for at identificerer potentielle donorer og gennemføre donationsforløb, som opleves vellykkede af både personale og pårørende. 1

2 Faglig støtte fra de mest erfarne læger og sygeplejersker Alle intensivafdelinger har i dag udpeget minimum én læge og én sygeplejerske som donationsansvarlig nøgleperson samt en donationsansvarlig ledelse. Nøglepersonernes opgaver er at sikre at afdelingerne er forberedte på og kan håndtere et donationsforløb f.eks. ved at udarbejde en lokal instruks, være opmærksomme på potentielle donorer i afdelingen, medvirke til monitoreringen samt være formidlere af viden inden for donationsområdet og kunne støtte de kollegaer, der har stået med et donationsforløb. Regionale donationsansvarlige læger og sygeplejersker Afdelingernes donationsansvarlige nøglepersoner har fået en sparringspartner i de regionale donationsansvarlige læger og sygeplejersker. En neurointensivsygeplejerkse og en neurokirurg fra hver af landets fire neurointensive og neurokirurgiske afdelinger er i dag tilknyttet DCO i en del af deres arbejdstid. De er selv donationsansvarlige nøglepersoner i egen afdeling, og står til rådighed med faglig støtte til de opgaver, som ligger i nøglepersonernes ansvarsområde. Flere intensivafdelinger har brugt de regionale donationsansvarlige læger og sygeplejersker som inspirator i arbejdet med bl.a. at udarbejde eller opdatere afdelingens instrukser og til at planlægge og gennemføre undervisning i afdelingen. Læger og sygeplejersker i en udrykningsfunktion Fra 2011 har alle intensivafdelinger fået mulighed for at få faglig støtte fra neurointensivsygeplejersker i behandlingen og plejen af donor, og der er hjælp at hente fra en neurokirurg til at gennemføre hjernedødsundersøgelsen og stille hjernedødsdiagnosen sammen med den behandlende læge. Både neurokirurgen og neurointensivsygeplejersken kan også deltage i pårørendesamtalerne. Når afdelingen har identificeret en potentiel donor, kontaktes transplantationskoordinatoren, og det er også på dette tidspunkt, at afdelingen gennem transplantationskoordinator kan rekvirere udrykningslæge eller -sygeplejerske, som så rent fysisk vil komme ud i afdelingen. Meningen med ordningen er ikke at udrykningssygeplejerskeren skal overtage opgaven, men støtte og vejlede afdelingens personale igennem forløbet. Sygeplejerskerne i udrykningsfunktionen har alle stor viden om og erfaring i organdonationsforløb fra deres egen neurointensive afdeling. De har specialuddannelsen i intensivsygepleje og har gennemført træning i samtalerne om organdonation. I 2011 blev der kaldt på en sygeplejerske fra udrykningsfunktionen i mere end hver andet donationsforløb uden for de neurointensive afdelinger. Afdelingernes erfaring med at bruge en udrykningssygeplejerske fremgår af evalueringen af funktionen offentliggjort marts 2011 af Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. 2

3 Afdelingerne, som har brugt udrykningsfunktionen, udtrykker begejstring og tilfredshed. Især er det aspekter som læring og evnen til at skabe ro samt få tingene til at køre i et vist flow, der står tilbage hos personalet, som en meget positiv oplevelse. DCO samarbejde med ledelserne for de neurointensive afdelinger for, at vi i løbet af 2012 også kan bruge sygeplejerskerne fra udrykningsfunktionen i donationsforløb i egen afdeling. Undervisningstilbud og træning i organdonation For at få et grundlag for at styrke uddannelsen inden for organdonationsområdet gennemførte DCO i 2010 spørgeskemaundersøgelser på intensivafdelingerne i Danmark. Undersøgelsen viste bl.a., at lidt mere end halvdelen (51 %) af alle læger og sygeplejersker mente at have tilstrækkelig viden til at forklare de pårørende om hjernedød. 35 % svarede, at de ikke mente, at de havde tilstrækkelig viden. Sundhedspersonalet tilkendegav samtidig, at de vil kunne få gavn af mere viden indenfor samtlige elementer i donationsprocessen. Der er nu tilrettelagt en decideret uddannelsesstruktur på området for organdonation, hvor det er muligt at få undervisning på afdelingsniveau, på temadage på regionalt niveau eller på specialistkurser på nationalt niveau. Ønsker afdelingen inspiration og faglig støtte til at planlægge og gennemfører målrettede undervisningsaktiviteter i afdelingen, kan DCO altid kontaktes. Ofte vil den regionale donationsansvarlige læge eller sygeplejerske også kunne forestå selve undervisningen. Flere afdelinger har brugt DCO i forbindelse med undervisning fx i donordetektion eller samtalerne med pårørende. Ofte er disse undervisningstilbud lagt i forlængelse af konferencen eller som en del af afdelingens øvrige planlagte undervisning. Andre afdelinger har fået hjælp til at tilrettelægge og gennemføre en temaeftermiddag eller temaaften, hvor hele donationsforløbet eller etiske emner er blevet behandlet. Disse tilbud er også gratis for afdelingen. På regionalt niveau tilbydes en temadag, hvor vi på et mere generelt niveau kommer omkring alle aspekter i organdonation fra donordetektion til transplantation. Den primære målgruppe er intensivpersonalet. Mange afdelinger har prioriteres at tilmelde nyansatte i afdelingen til denne undervisning. Temadagene afholdes forår og efterår i Midt- og Nordjylland, Syddanmark og i Østdanmark. På nationalt niveau tilbydes 2 kurser årligt i kommunikationstræning specifikt i samtalerne med pårørende om organdonation EDHEP-kurset. Kurset henvender sig til sygeplejersker og læger, som har ønske om at styrke deres kompetencer i at tale om organdonation med 3

4 pårørende. Endvidere har DCO udviklet et simulationskursus i behandling og pleje af den ustabile donorpatient. Denne kursus henvender sig primært til ansatte på de neurointensive afdelinger. På DCO s hjemmeside organdonation.dk kan du finde en mere udførlig beskrivelse af de forskellige undervisningstilbud, og det er også her du hurtig, nemt og helt gratis kan tilmelde dig. Via DCO s hjemmeside kan interesserede også få mere viden om DCO s indsatsområder og nøglepersonernes arbejdsområder. På hjemmesiden findes også hjælp til undervisning af sundhedspersonale i organdonation via undervisersiden lærerværelset. På siden findes der power point præsentationer og mange små film om tilgangen til blandt andet pårørendesamtalerne samt klip med pårørende til organdonorer. Faktaboks: Dansk Center for Organdonation Hvem er vi: Dansk Center for Organdonation er et nationalt center, som fysisk er placeret i tilknytning til Aarhus Universitetshospital, Skejby. Vi har organisatorisk inddelt landet efter de neurointensive afdelinger på universitetshospitalerne og arbejder geografisk således med fire regioner: Region Hovedstaden og Region Sjælland, Region Midtjylland, Region Midtjylland samt Region Nordjylland I Skejby arbejder centerleder, sekretær, akademisk fuldmægtig og udviklingssygeplejerske. Vi har 4 neurointensivsygeplejersker og 4 neurokirurger tilknyttet deltids i funktionen som regionale donationsansvarlige læger og sygeplejersker. De arbejder til dagligt også på de neurointensive og neurokirurgiske afdelinger på Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital, Aarhus og Aarhus Universitetshospital, Aalborg. Herudover har vi tilknyttet en transplantationskoordinator deltids fra hvert af transplantationscentre, som ligger i Aarhus, Odense og på Rigshospitalet. Opgaveområder: Undervisningstilbud til læger og sygeplejersker i organdonation fx donordetektion, donorpleje og behandling, samtalerne med pårørende om organdonation mm. 4

5 Undervisningsmaterialer til brug for undervisning af sundhedspersonale i organdonation, herunder også om afskeden, ritualer og etik. Faglig støtte til personalet og de donationsansvarlige nøglepersoner i det daglige arbejde med organdonation og i donationsforløb. Drift af den kliniske kvalitetsdatabase "Organdonationsdatabasen", som bl.a. følger udviklingen i årsagerne til at potentielle donorer ikke bliver reelle donorer - et kvalitetsudviklingsredskab for intensivafdelingerne. Kvalitative undersøgelser af fx holdninger til og viden om organdonation blandt intensivpersonalet, etiske udfordringer for sundhedspersonalet i donationsforløbet mm. Du finder os på www. organdonation.dk Faktaboks: Donations- og transplantationstal for 2011 Der var 77 donorer i patienter blev transplanteret i 2011: 235 patienter fik transplanteret en nyre, heraf var 100 nyrer givet af en levende donor 51 patienter fik transplanteret en lever, 29 patienter et hjerte og 30 patienter lunger. Ved udgangen af 2011 stod 529 patienter på venteliste: 451 til en nyre 28 til en lever 18 til et hjerte 32 til lunger I alt 48 patienter dødede i 2011 mens de stod på ventelisten. 5

Aktivitet i 2013 og planlagte aktiviteter i 2014 DANSK CENTER FOR ORGANDONATION

Aktivitet i 2013 og planlagte aktiviteter i 2014 DANSK CENTER FOR ORGANDONATION Aktivitet i 2013 og planlagte aktiviteter i 2014 Organdonationskorpsets udrykningsfunktion Baggrund Formål Retningslinjer / opgaver Aktivitet i 2013 Forsøgsordningen i ØST bistand fra udrykningssygeplejerskerne

Læs mere

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation Arbejdsgruppens anbefalinger til Handlingsplan for Organdonation Udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat af Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jf. kommissorie: dok. nr. 1140795 af 23. januar 2013 I

Læs mere

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION PÅ BAGGRUND AF ARBEJDSGRUPPENS FAGLIGE ANBEFALINGER VEDRØRENDE ORGANDONATION JULI 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Baggrund hvor langt er vi?... 5 Hvad

Læs mere

En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet

En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet - En rapport baseret på resultaterne fra casebaseret audit CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N En beskrivelse

Læs mere

Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport

Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Til - donationsansvarlige nøglepersoner, donationsansvarlige ledelser og afdelings- og afsnitsledelser Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Organdonationsdatabasen blev etableret som en national

Læs mere

60673_Organ-for+ryg_2002 16/12/02 17:06 Side 2. Organdonation. Manual til nøglepersoner

60673_Organ-for+ryg_2002 16/12/02 17:06 Side 2. Organdonation. Manual til nøglepersoner 60673_Organ-for+ryg_2002 16/12/02 17:06 Side 2 Organdonation Manual til nøglepersoner 2003 60673 Faneblade 16/12/02 17:07 Side 1 Forord Introduktion Del 1 Nøglepersonernes opgaver Hvordan udføres opgaven?

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Afslutnings- og status rapport

Afslutnings- og status rapport Afslutnings- og status rapport Indsats til forebyggelse af selvmord blandt ældre i Region Nordjylland 2006-2009 Elene Fleischer, Ph.d Jonna Pleisner, Overlæge Projektleder Projektansvarlig fleischer@elene.dk

Læs mere

Evaluering af konfliktråd

Evaluering af konfliktråd Evaluering af konfliktråd - den landsdækkende ordning August 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af konfliktråd - den landsdækkende ordning August 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Evaluering af modelprojekt om

Evaluering af modelprojekt om Evaluering af modelprojekt om kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet 2009 Evaluering af modelprojekt om kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet Udarbejdet af ALS Research ApS for Sundhedsstyrelsen, september

Læs mere

Projekt. Træning som Hjælp

Projekt. Træning som Hjælp Projekt Træning som Hjælp 2011 Evalueringsrapport Center for Ældre og Handicap Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume... 3 Baggrund... 4 Formål... 4 Succeskriterier... 5 Målgruppe... 5 Eksklusion...

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

PROJEKT PINK PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE

PROJEKT PINK PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE PROJEKT PINK PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Delrapport 1 Udarbejdet af: Mette Raunkiær, Christel Nøhr Kronborg og Karen Tind Nielsen, november

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Et undervisnings- og demokratiprojekt for 9.- og 10.-klasser.

Et undervisnings- og demokratiprojekt for 9.- og 10.-klasser. ETISK FORUM FOR UNGE Organdonation - LIVET OG DØDEN Et undervisnings- og demokratiprojekt for 9.- og.-klasser. ETISK FORUM FOR UNGE Etisk Forum for Unge 2011 Organdonation - livet og døden ISBN: 978-87-91112-93-5

Læs mere

Nyhedsbrev. Videncenter for. kommunikation og læring i sundhedssektoren. Indhold:

Nyhedsbrev. Videncenter for. kommunikation og læring i sundhedssektoren. Indhold: Nyhedsbrev Videncenter for Kommunikation og Læring i sundhedssektoren Indhold: Side 1: Om videncenteret. Hvad kan videncenteret tilbyde? Etablering af netværk. Side 2: Anerkendelsesfokuseret ledelse af

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere