Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015. Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1"

Transkript

1 Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015 Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1

2 Agenda Intro til Grunddataprogrammet Intro til Datafordeleren Datafordelerens arkitektur Forventningerne til Datafordeleren

3 Digitaliseringsstrategien De første tre strategier sigtede på ud- og opbygningen af den fælles, digitale infrastruktur Digital signatur, NemID, NemLog-in, Virk.dk, borger.dk, sundhed.dk, Digital Post, ESDH, e-fakturering mv. Den nuværende strategi er rettet mod brugen af digitale løsninger og en markant udbredelse af digital kontakt med borgere og virksomheder

4 Det offentlige registrerer en række grundlæggende oplysninger om borgere, virksomheder, fast ejendom, bygninger, adresser mv. Oplysningerne betegnes grunddata og anvendes overalt i den offentlige sektor. Genbrug af grunddata af høj kvalitet er en væsentlig forudsætning for, at myndighederne kan varetage deres opgaver korrekt og effektivt på tværs af enheder, forvaltninger og sektorer.

5 Grunddataprogrammet sikrer gode sammenhængende grunddata, der opdateres ét sted og anvendes af alle sikrer fri adgang til offentlige grunddata for myndigheder, virksomheder og borgere Om aftalen: igangsat af regeringen og KL regionerne også med investeringer for ca. 930 mio. kroner frem til 2016 etablering af fællesoffentlig datafordeler fælles arkitektur og datamodel etablering af en tværoffentlig grunddatabestyrelse

6 Grunddataprogrammets data

7 Ejendomsdata Der etableres en forbedret og sammenhængende infrastruktur på ejendomsområdet med tre registre: Matrikel Ejerfortegnelse BBR Et fælles ejendomsbegreb: Bestemt Fast Ejendom ESR udfases 7

8 Adressedata Danmarks Adresseregister (DAR) CPR og CVR trækker fra DAR Aktualiteten og kvaliteten af adressedata øges Et stednavnesystem etableres Danmarks administrative geografiske inddeling (DAGI) udbygges som et grundregister, De kommunale inddelinger og distrikter vedligeholdes efter ensartede standarder og normer 8

9 Geografiske data Geografiske grunddata er frikøbt Danmarks Højdemodel bliver ajourført fremadrettet Etablering af et fælles grundlag til vandforvaltning og klimatilpasning 9

10 Persondata Analyse af en mere effektiv og sammenhængende personregistrering og distribution af persondata Persondata vil fortsat være beskyttet 1 0

11 Virksomhedsdata CVR- og selskabsdata får et kvalitets forbedres Virksomheder under kr. i årlig omsætning registreres Udenlandske virksomheder kan registreres SE-numre udfases om muligt Tegningsreglerne struktureres til anvendelse i digital forvaltning 1 1

12 Grunddataprogrammets organisering Bestyrelse Programsekretariat PMO og betjening af bestyrelse, programkoordination og gevinstfora Arkitekturforum Tværgående arkitektur og løsningsdesign Programkoordination Programleder DIGST Alle delprogramledere Evt. KL, DR, SKM, DST og ATP Sektorspecifikke gevinstfora, fx - Finanssektoren - Kommunerne/KL (flere kommer til) GD 1 (Ejendomme) GD 2 (Adresser) GD 3/4 (Vand-og geodata) GD 5 (Persondata) GD 6 (Virksomheds data) GD 7 (Distribution) GD 8 (Arkitektur) Projekter i delprogrammer

13 Agenda Intro til Grunddataprogrammet Intro til Datafordeleren Datafordelerens arkitektur Forventningerne til Datafordeleren

14 SIDE 14 Datafordelerens primære formål at effektivisere datadistribution i det offentlige, både ved at konsolidere eksisterende distributionsløsninger, men også ved at sikre, at der fremadrettet eksisterer en fælles platform, som andre offentlige data kan distribueres fra. Datafordeleren Ny infrastruktur - Datafordeleren

15 Datafordeleren integrerer data og anvendelse

16 Datafordelerens formål og potentialer Myndigheder og virksomheder der bruger grunddata, skal kunne modtage data hurtigt og pålideligt. Samtidigt skal der spares penge ved at distribuere data ad en fælles kanal fremfor ad flere forskellige. Når vi samler data, opstår der også nye muligheder for at forstå og kombinere autoritative data. Det gør, at Datafordeleren kan gøre grunddata til en potentiel kilde til innovation og værdiskabelse. Datafordeleren skal ikke selv udvikle løsningerne. Men vi vil skabe rammerne for, at offentlige og private udviklere kan bruge den nye indsigt til at udvikle værdiskabende løsninger til gavn for os alle sammen.

17 Vi valgte leverandør sommeren 2014 Fakta Kontrakten for etablering, drift, vedligeholdelse videreudvikling af den Fællesoffentlige Datafordeler er tildelt til KMD, der har afgivet det samlet set økonomisk mest fordelagtige tilbud. KMD s tilbud på etablering og drift af Datafordeleren i otte år lyder på 80,2 mio. kr. Kontrakten vil løbe i 4 år med mulighed for forlængelse af 4 gange 1 år.

18 Kontrakten med KMD underskrevet 30. juni 2014 Afklaringsfasen gik i gang umiddelbart efter Fredag den 17. oktober godkendte vi KMDs reviderede materiale

19 Geodatastyrelsens tre kasketter Registermyndighed Etableringsansvarlig Driftsansvarlig (Operatør)

20 Datafordelerens etablering Vi designer fyrtårnet afklaringsfasen Vi bygger fundamentet Delleverance 0 Basisinfrastruktur Delleverance 2 - Registerplatform Delleverance 3 Geodataplatform Option 3A hændelsesfordeler Vi bygger fyrtårnet Delleverance 4 - Konsolidering af OIS/AWS Grunddata (OIS, AWS, Plan, BBR m.fl.) Delleverance 5 - Konsolidering af Kortforsyningens Grunddata (Matrikel, Ejer, m.fl.) Vi indretter fyrtårnet Option 1 - Konsolidering af CPR Grunddata Option 2 - Konsolidering af CVR Grunddata Option 3B - Udvidet Platform (linked data og udviklingsrammeværk)

21 Datafordelerens tidsplan FASE 0 Afklaring FASE 1 Vi bygger fundamentet FASE 2 Vi bygger huset FASE 3 Vi indretter FASE X Skal vi bygge til

22 Datafordelerens interessenter Regeringen Regioner E-Nettet Nuværende udviklere Nuværende brugere Center for Cybersikkerhed Registermyndighe der KL/ Kombit SKAT ATP/ UDK FM/ DIGST Nye private løsningsudviklere Øvrige Myndighe der Private virksomheder Kommuner Nye offentlige Løsningsudviklere

23 Agenda Intro til Grunddataprogrammet Intro til Datafordeleren Datafordelerens arkitektur Forventningerne til Datafordeleren

24 KMD A/S Tjenester Konfigurerbar Synkronisering Opdatering Skalering Cache Datamodel

25 KMD A/S Cloud Dynamiske applikations services Skalerbar

26 Udviklet til forandring KMD A/S

27 ARKITEKTUREN I LØSNINGEN 27. FEBRUAR 2015 KMD A/S DIAS 27 DOKUMENT NR./VERSION

28 ARKITEKTUREN I LØSNINGEN 27. FEBRUAR 2015 KMD A/S DIAS 28 DOKUMENT NR./VERSION Grunddata Register Grunddata Register Opdatering Synkronis ering PostGre PostGre De-normaliserede data (performancehensyn) Core System PostGre Services Soap Rest File WMS/WMTS WFS WCS Dataleverance specifikation SQL Server System data Postgre- SQL Grunddata Opdateringsmønster Datamodel Tjenester Mv. Konfigurerbar

29 DATAFORDELERENS TJENESTER 27. FEBRUAR 2015 KMD A/S DIAS 29 DOKUMENT NR./VERSION Tjenestetyper: Filudtræk WMS/ Fildistribution WCS WFS Geonøgler Prædefinerede filudtræk WMTS Leverance på et par håndfulde formater og ca. 40 projektioner. X Geodatatjenester MapInfo TAB Esri Shape X DSFL OGC X Caris ntx X Autocad DXF TMS X Autocad DWG X Geomedia Access SOAP X Ascii Grid X Esri Fil geodatabase REST X Microstation DGN (V7,V8) X Lidar, LAS (for punktsky X højdedata) Paging og wildcard søgning (Geo)Tiff X X KML (Geo)JSON X JSONP Fonetisk søgning (Option 3) X GML (ver til 3.2.1) X X X PNG X JPEG X ECW X X CADRG (militært raster format) X Geografisk kriterie (Bounding box, DAGI X polygon, Punkt/radius)

30 DATAFORDELERENS ABONNEMENT OG HÆNDELSER 27. FEBRUAR 2015 KMD A/S DIAS 30 DOKUMENT NR./VERSION Abonnement på filudtræk: Periodisk leverance Notifikation når der er nye data Kundespecifikke parametre kan opsættes (Lister over dataentiteter der abonneres på) Abonnement på hændelser Datanære såvel som forretningshændelser Entitet oprettet, ændret eller slettet (F.eks person født, person flyttet, person død) Abonnement på hændelsestype (alle af en bestemt type) Abonnement på udvalgte hændelsestyper på udvalgte Dataentiteter Geografisk afgrænsning af abonnement via Bounding box, DAGI-område eller Punkt/radius

31 KMD A/S AGENDA Intro til Grunddataprogrammet Intro til Datafordeleren Datafordelerens arkitektur Forventningerne til Datafordeleren

32 Forventninger til Datafordeleren Anvendere/løsningsudviklere; Én indgang til fællesoffentlige data Single point of contact Tidlig inddragelse i ændringer Transparens i planer og roadmap Sikre stabil drift

33 Forventninger til Datafordeleren II Registermyndigheder; Leverandør af fællesoffentlige data Bringe registrene sikkert på Datafordeleren Drive en omkostningseffektiv og fleksibel distributionsplatform Sikre stabil drift; smart, brugervenligt og forvaltningsmæssigt forsvarligt

34 Datafordeleren er en succes når Registermyndighederne anser Datafordeleren som deres leverandør af vores fællesoffentlige data. Anvenderne oplever Datafordeleren som én sammenhængende distributionskanal, der leverer grunddata sikkert, stabilt og let tilgængeligt.

35 Hvor stort er Grunddataprogrammet egentligt?

36 INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER Mads Bjørn-Møldrup Tlf.: SIDE 36 linkedin.com/in/madsmoeldrup

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

LEVERANDØRMØDE. DAR og BBR 2.0. 2. september 2014

LEVERANDØRMØDE. DAR og BBR 2.0. 2. september 2014 LEVERANDØRMØDE DAR og BBR 2.0 2. september 2014 Agenda Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10 Status for den kommunale del af Grunddataprogrammet, herunder udbud af BBR 2.0 og DAR

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde FKG Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde 22. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Baggrund... 4 1.2. Målet for webbaseret

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for en række opgaver inden for by- og boligområdet, udvikling af landdistrikter og bedre informationer

Læs mere

GIS-Strategiplan 2008

GIS-Strategiplan 2008 Rapport Version 1.06 GIS-Strategiplan 2008 Udarbejdet af GIS-funktionen, Administration, Teknisk Forvaltning: Anja Jerow (akj53) og Erling Kristensen (ekr53) I samarbejde med COWI a/s: Minna Vadskjær (mvd)

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Styr på data er fundamentet for værdi

Styr på data er fundamentet for værdi APOS2 - det decentrale støttesystem i rammearkitekturen - baseret på Sag og Dokument standarderne Styr på data er fundamentet for værdi Få APOS2 som maskinrum til rammearkitekturens gevinster Få styr på

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata 23. maj 2012 Rettelser og tilføjelser 26. juni og 10.-25. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund MBBL s initiativ

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal Serviceorientering af Danmarks Miljøportal 1. november 2007 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Arkitekturstrategi for Miljøportalen-v1 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Bilag 2, Kundens IT Miljø

Bilag 2, Kundens IT Miljø Bilag, Kundens IT Miljø Version Ændringer Dato.1 Punkt 1.1 udgået Ændringer i: 06-0-014 - Punkt 1 - Punkt - Punkt.1 - Tabel i punkt.1 - Punkt.. - Punkt..5 - Punkt..7 - Punkt..8 - Punkt..9 - Punkt..10 -

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere