Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje"

Transkript

1 Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 6. semester Hold marts 2014

2 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Indholdsfortegnelse 6. Semester... 2 Oversigt over fag... 2 Oversigt over fagenes fordeling... 2 Sygeplejevidenskab... 2 Sygeplejekursus Strategier for klinisk kvalitetsudvikling... 3 Introduktion til kvalitetsudvikling, metoder og strategier... 3 Processer og metoder i kvalitetsudvikling, herunder evidens... 3 Klinisk beslutningstagen, evidens og kliniske retningslinjer... 3 Kvalitetsindikatorer og standarder... 3 Kvalitetsudvikling med fokus på patientforløb optimeret/accelererede og pakke forløb... 4 Integreret kvalitetsudvikling... 4 Teoretisk grundlag for dokumentation... 4 Sygeplejekursus Profession og fagidentitet... 6 Historisk perspektiv på videns- og kundskabsudvikling i sygeplejen... 6 Teoretisk kundskabsudvikling i sygeplejen... 6 At arbejde med referenceramme... 6 Interaktionel sygeplejepraksis som referenceramme for omsorg og sygepleje... 6 Forskellige videnskabelige positioner som vidensgrundlag for forskellige professionelle praksisformer i sundhedspraksis... 7 Forskellige positioner inden for humanistisk sundhedsforskning... 7 Sammenhængen mellem videnskabsteori og metodologi... 7 Kan forskning bruges i praksis?... 8 Sygeplejeforskning... 8 Workshop... 8 Samfundsvidenskab... 9 Organisation og ledelse, del 2, 6. semester

3 6. Semester Oversigt over fag Fag Antal Antal ECT lektioner S Sygeplejekursus 10 2,5 23 Sygeplejekursus Organisation og ledelse 2 4,5 42 Oversigt over fagenes fordeling Fag Uge Sygeplejekursus 10 Sygeplejekursus 11 Organisation og ledelse 2 Sygeplejevidenskab Sygeplejekursus 10 Standarder for dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling af klinisk sygepleje Antal ECTS: 2,5 Lektioner: 23 Pensum: 230 sider Mål: Målet er, at den studerende får kendskab til strategier for klinisk kvalitetsudvikling, og forståelse for det teoretiske grundlag for dokumentation, samt tilegner sig viden om processer og metoder, der sikrer evidens og kvalitetsudvikling af den kliniske sygepleje. Kompetenceniveau: Intellektuel kompetence: Kan forholde sig kritisk vurderende til centrale områder indenfor dokumentation, standarder, kvalitets- og udviklingsarbejde (niveau 3). Faglig kompetence: Er fortrolig med centrale metoder, procedurer og redskaber, der anvendes i vurderinger, handlinger og evalueringer i professionsudøvelse (niveau 3). Er fortrolig med generelle dokumentationsstrategier, klassifikationssystemer og standarder indenfor sundhedsvæsenet (niveau 3). Er fortrolig med metoder, processer og barrierer knyttet til kvalitets- og udviklingsarbejde i sygepleje (niveau 3). Kursusindhold: Dokumentation af sygepleje og evidens. Udvalgte sygeplejeteorier. Kvalitetsudvikling og evaluering. 2

4 Klassifikation, dokumentation, evidens, MTV, kvalitetsudvikling og evaluering Sundhedsstyrelsen VIPS Forskningsdesign Sygeplejens genstandsfelt Undervisningsformer: Forelæsninger/oplæg, dialog og diskussion, øvelser i studiegrupper, workshop Eksamensform: På baggrund af sygeplejekursus 10 og 11 udarbejdes en individuel skriftlig opgave Censur: Intern Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Strategier for klinisk kvalitetsudvikling Introduktion til kvalitetsudvikling, metoder og strategier 3 lektioner Mainz, Jan og Andersen, Yrsa: Kvalitetsudvikling I: Egerod, Ingrid (red): Dokumentation og kvalitetsudvikling 2. udgave. Nyt Nordisk forlag Arnold Busck 2007 side (17 s.) Susanne Jønson (2008): Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet I: Nielsen, B.K.: Sygeplejebogen 2 1. del. Gads forlag 2. udgave. Kap. 9: (14s) Eksempler: Nakorsanut. Nr. 1, Tema: Kvalitetssikring (kopi) Processer og metoder i kvalitetsudvikling, herunder evidens Klinisk beslutningstagen, evidens og kliniske retningslinjer 5 lektioner Egerod, Ingrid: Evidensbaseret praksis I: Egerod, Ingrid (red): Dokumentation og kvalitetsudvikling 2. udgave. Nyt Nordisk forlag Arnold Busck Side (15s). Hørdam, B, Pedersen, P.U. (2008): Evidens fra klinikerens perspektiv I: Hørdam, B, Overgaard, D, Pedersen, P.U: Klinisk sygeplejeforskning, Gad s , (Kopi) (17 s) Sussie Lausteen, Evidensbaseret viden i klinisk sygepleje. I: Klinisk sygepleje 5/2000. side (4s) (kopi). Kvalitetsindikatorer og standarder 3 lektioner Vibeke Krøll, Tværfaglige kvalitetsindikatorer og standarder. Det Nationale indikatorprojekt (NIP) udfordrer sygeplejen. Tidsskrift for Sygeplejeforskning nr. 1/2003. Side (5s). 3

5 Uddrag fra: Det nationale indikatorprojekt, Apoplexi, standarder, indikatorer og prognostiske faktorer, udarbejdet af indikatorgruppen 2006 (23 s) Jan Mainz, Det nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser, Tidsskrift for Sygeplejeforskning nr. 1/2003. Side 6-12 (7s). Case: DIH s Apopleximappe (DIH-standard) Kvalitetsudvikling med fokus på patientforløb - optimeret/accelererede og pakke forløb 5 lektioner Hanne Dahlerup(2008): Patientforløb i teori og praksis I: Kamp Nielsen, Birthe: Sygeplejebogen 2 1. del. Gads forlag 2. udgave 2008 Kap 8 s (20 s.) Hjortbak, E og B: Sammenhængende og koordinerende patientforløb. I: Danielsen, Marie: Sundhedsvæsenet på tværs opgaver, organisering og regulering. Akademia 2009 kap 10 s (16 s.) Vibeke Krøll(2007) Den danske kvalitetsmodel set i et kvalitetsudviklingsperspektiv I: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen nr.10/ Side (4 s.) Kehlet Henrik: Accelererede patientforløb. En faglig og administrativ udfordring. Ugeskrift for læger 163/ side (4s) kopi Til gruppearbejde: Norlyk, Annelise mfl.: Accelererede operationsforløb patientens perspektiv. Sygeplejersken 8/2010. s (5 s) kopi Egerod, Ingrid m.fl.: En pakkeløsning til patienten, Sygeplejersken 17/2006 s (7 s) kopi Kjærgaard, Grete m.fl.: Patientens oplevelse af et koordineret forløb. Sygeplejersken 9/2010 s (4 s) kopi Integreret kvalitetsudvikling 2 lektioner Krøll, Vibeke: Integreret kvalitetsudvikling I: Egerod, Ingrid (red): Dokumentation og kvalitetsudvikling 2. udgave. Nyt Nordisk forlag Arnold Busck Side (14 s.) Teoretisk grundlag for dokumentation 3 lektioner Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser (5s.) (kopi) 4

6 Egerod, Ingrid og Darmer, Mette Rosendal: Diagnostik i sygeplejen I: Egerod, Ingrid (red) (2007): Dokumentation og kvalitetsudvikling. 2. udgave. Nyt Nordisk forlag Arnold Busck. S (12s.) Lindholm, Henrik: Den elektroniske patientjournal I: Egerod, Ingrid (red) (2007): Dokumentation og kvalitetsudvikling 2. udgave. Nyt Nordisk forlag Arnold Busck. Kap 10 s Darmer, Mette Rosendahl: Det sundhedsfaglige indhold i den elektroniske patientjournal I: Egerod, Ingrid (red) (2007): Dokumentation og kvalitetsudvikling. 2. udgave. Nyt Nordisk forlag Arnold Busck. Kap 11 s Britta Søndergaard: Papirpleje, Sygeplejersken nr. 2/2009 side (3s) og side (2s) (kopi) Egerod, Ingrid (2000): VIPS modellen i dansk sygepleje I: Sygeplejersken nr. 38/2000.side (5s) (kopi) Sygeplejekursus 11 Sygepleje som profession og videnskab, herunder sygeplejefagets videnskabs-teoretiske grundlag, fagudvikling og forskning i sygeplejen Antal ECTS: 5 Lektioner: 46 Pensum: 450 sider Mål: Målet er, at den studerende tilegner sig grundlag for at kunne forholde sig reflekterende til sundhedsvidenskabeligt forsknings- og udviklingsarbejde. Kompetenceniveau: Intellektuel kompetence: Kan opsøge, sortere, tilegne sig og vurdere forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet (niveau 2). Kan anvende videnskabsteori og forskningsmetodologi i forskningsprojekter og kritisk vurdere empiri, teori og videnskab (niveau 2). Eventuel deltagelse i forskningsprojekter. Faglig kompetence: Er fortrolig med metoder, processer og barrierer knyttet til kvalitets- og udviklings- og forskningsarbejde og til implementering af resultater fra forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis (niveau 2). Kursusindhold: Der undervises i udvalgte teorier og metoder og disses videnskabsteoretiske grundantagelser og deres konsekvenser for sygeplejerskens virksomhedsområde, sygeplejerskens fagidentitet, kundskabsudvikling, forskning og sygeplejevidenskab Sygeplejevidenskab. Sygeplejeteori som referenceramme Profession og fagudvikling. Sygeplejeforskning. Konkrete eksempler på sygeplejeforskning og -udviklingsarbejde som anskueliggør bredden og variationen inden for den sygeplejefaglige forskning. Forskelligheder i forskningspositioner, paradigmer og metoder. Eksamensform: På baggrund af sygeplejekursus 10 og 11 udarbejdes en individuel skriftlig opgave Censur: Intern Bedømmelse: Bestået/ikke bestået 5

7 Profession og fagidentitet 5 lektioner Bo-Kristensen, Kirsten (2009): Kampen om den sygeplejefaglige Identitet I: Sygeplejersken Nr. 8, 2009 årgang, Dansk Sygeplejeråd. Laursen, Per Fibæk et al (2005): Professionalisering en grundbog. Roskilde universitetsforlag s Historisk perspektiv på videns- og kundskabsudvikling i sygeplejen 3 lektioner Kirkevold, Marit (2003): Videnskab for praksis? København, Gads Forlag, s Teoretisk kundskabsudvikling i sygeplejen 3 lektioner Hall, Elisabeth OC. (2010): Sygeplejeteori udvikling, begreber og anvendelse. I: Jørgensen, Birgit Bidstrup; Steenfeldt, Vibeke Østergaard. Med sygeplejeteori som referenceramme i forskning og udvikling. København, Gads Forlag, s Kirkevold, Marit (2002): Hvad slags vitenskap er sykepleievitenskapen? I: Uhrenfeldt, Lisbeth m. fl. (red.). Fokus på sygepleje videnskab og samfund. København, Munksgaard Danmark, s (kopi) At arbejde med referenceramme 1 lektion Elgaard Sørensen, Erik (2010): Interaktionel sygeplejepraksis som referenceramme i undersøgelsen af hospitalssygeplejerskers ledelsespraksis. I: Jørgensen og Steenfeldt: Med sygeplejeteori som referenceramme. Gads Forlad s (19s) kopi Interaktionel sygeplejepraksis som referenceramme for omsorg og sygepleje 6 lektioner Vidensgrundlag og centrale begreber i interaktionel sygepleje, sygeplejens to niveauer. Grundlæggende forholde- og handlemåder i sygeplejepraksis samt perspektiver på dialektikken mellem omsorg og egenomsorg. Scheel, Merry (2005). Interaktionel sygeplejepraksis. 3. udgave. København: Munksgaard. Side 87-97, , , Elgaard Sørensen, Erik (2010): Interaktionel sygeplejepraksis som referenceramme i undersøgelsen af hospitalssygeplejerskers ledelsespraksis. I: Jørgensen og Steenfeldt: Med sygeplejeteori som referenceramme. Gads Forlag. s (16 s) 6

8 Forskellige videnskabelige positioner som vidensgrundlag for forskellige professionelle praksisformer i sundhedspraksis - Biomedicinsk forskning som grundlag for en sygdomsorienteret indsats. - Humanistisk sundhedsforskning som grundlag for en situationsorienteret indsats. - Samfundsvidenskabelig forskning som grundlag for en samfundsorienteret indsats. 4 lektioner Borg, Tove og Jensen, Uffe Juul (2005): Paradigmer og praksisformer i rehabilitering en analytisk tilgang. Arbejdspapir, Hammel Neurocenter. (Kopi, 18 sider). Forskellige positioner inden for humanistisk sundhedsforskning Fænomenologi over for praksisteori. Et videnskabsteoretisk perspektiv. 3 lektioner. Aagaard, Tine, Borg, Tove og Hounsgaard, Lise (2012): Hverdagsliv og daglig livsførelse. I: Grønlandsk Kultur- og Samfundsforskning Ilisimatusarfik/Forlaget Atuagkat. (Kopi, 21 sider). Jensen, Uffe Juul (2012): Patientperspektivet i en sundhedspraksis under forandring. I: Bente Martinsen m. fl. (red.): Patientperspektivet En kilde til viden. Munksgaard. S (kopi). Sammenhængen mellem videnskabsteori og metodologi - Forskellige videnskabsteoretiske tilgange afføder forskellige metoder, ved hjælp af hvilke der udvikles forskellige former for viden med forskellige anvendelsesmuligheder. - Evidensbasering af viden og viden i praksis. 7 lektioner. Thorgård, Keld (2012): Patientperspektivets epistemologi. I: Bente Martinsen m. fl. (red.): Patientperspektivet En kilde til viden. Munksgaard. S (kopi) Schwandt, Thomas A. (2005): The Centrality of Practice to Evaluation. American Journal of Evaluation, 26: 95. (Kopi, 10 sider). Ramhøj, Pia (2003): Sundhedsforskningens brug af hverdagslivsteorier. I: Lunde, Inga Marie og Ramhøj, Pia (red.): Humanistisk forskning inden for sundhedsvidenskab Kvalitative metoder. Akademisk Forlag. (Kopi, 16 sider). Malterud, Kirsti m. fl. (2011): EPICURE Et dialogisk redskab til evaluering af kvalitativ forskning. Nordisk Sygeplejeforskning nr. 1. (Kopi, 23 sider). Hounsgaard, Lise m. fl. (2012): At håbe det bedste, men forberede sig på det værste - Kvinders levede erfaringer med at gennemgå operation for kræft i æggestokkene. Sygeplejersken nr. 14. (Kopi, 12 sider). Pedersen, Preben Ulrik m. fl. (1999): Aktiv inddragelse af ældre ortopædkirurgiske patienter i egen kostforplejning øger energi- og proteinindtagelsen postoperativt. Sygeplejersken nr. 21. (Kopi, 8 sider). 7

9 Kan forskning bruges i praksis? Praksisforskning som en enhed af teoretisk udvikling og udvikling af professionel praksis. 6 lektioner. Kirkevold, Marit (2003): Anvendelse af videnskabelig viden modeller og metoder. Kapitel i: Marit Kirkevold: Videnskab for praksis? Gads Forlag. (24 sider). Dreier, Ole (1996): Ændring af professionel praksis på sundhedsområdet gennem praksisforskning. I: Uffe Juul Jensen, Jens Qvesel & Peter Fuur Andersen (red.): Forskelle og Forandring bidrag til humanistisk sundhedsforskning. Philosophia. (Kopi, 27 sider). Sygeplejeforskning Konkrete eksempler på sygeplejeforskning og -udviklingsarbejde som anskueliggør bredden og variationen inden for den sygeplejefaglige forskning 4 lektioner. Raunkjær, Mette (2010): Forestillinger og erfaringer om døden på plejehjem. I: København, Munksgaard Danmark. Klinisk sygepleje, nr. 1, 24. årgang, s Hundrup, Yrsa Andersen m. fl. (2009): Effekt af ernæringsmæssig screening og intervention blandt plejehjemsbeboere. I: København, Munksgaard Danmark. Klinisk sygepleje, nr. 4, 23. årgang, s Moos, Inger (2003): Livshistorier i demensplejen case-studier med lingvistisk og narrativ analyse. I: Lorensen, Margrete m. fl. (red.). Forskning i klinisk sygepleje 2 Metoder og vidensudvikling. København, Akademisk Forlag, s (kopi) Norlyk, Annelise (2009): Patient i et accelereret operationsforløb. I: Holen, Mari; Winther, Bodil (red.): Akut, kritisk og kompleks sygepleje samfunds- og humanvidenskabelige artikler. København, Munksgaard Danmark, s (kopi) Workshop 6 lektioner De studerende vælger hver en artikel, som de forbereder en analyse og fremlæggelse af for holdet og tilknyttede vejledere. Lektionerne er fordelt på 2 dage. 8

10 Samfundsvidenskab Organisation og ledelse, del 2, 6. semester Mål: Målet er at den studerende får en forståelse af social- og sundhedsvæsenets organisation og funktion samt det politiske og administrative systems betydning. at den studerende får indføring i og viden om forskellige organisations-, administrations- og ledelsesteorier samt deres relevans og grundlag for ledelse af sygeplejen. at den studerende ud fra en forståelse for organisation og administration kan forvalte ressourcer, menneskelige som økonomiske ud fra en sygeplejefaglig begrundelse. Kompetence niveau: Faglig kompetence: Har kendskab til og kan redegøre for sundhedsvæsnets organisation, herunder ansvarsfordeling mellem de forskellige sektorer, afdelinger og aktører og kan analysere professionsudøvelse i lyset af organisatoriske og administrative rammer og samfundsmæssige vilkår. Har kendskab til og kan redegøre for forskellige ledelsesteorier og kan analyse deres betydning for den daglige ledelse af sygeplejen. Kan anvende ressourcestyring som redskab i den daglige planlægning. Kursusindhold: Undervisningen giver en indføring social- og sundhedsvæsenets opbygning samt i sygeplejerskens organisatoriske indplacering og en indføring i de administrative og ledelses- og udviklingsmæssige opgaver, sygeplejersken har. Organisering af primær og sekundær sundhedstjeneste samt organisationskulturelle aspekter og deres betydning. Administration og ledelse af sygeplejen samt udvikling og ressourcestyring i sundhedsvæsnet. Undervisningsformer: Forelæsninger, oplæg til opgaver, opgaver Ledelsesspil Eksamen: Skriftlig individuel prøve i organisation og ledelse Bedømmelse: Ekstern censur. GGS-skala Antal ECTS: 4,5 Lektioner: 42 Pensum: 405 sider (345) Centrale elementer: Organisations- og ledelsesteori: Indføring i organisations- og ledelsesteoriernes historiske udvikling og deres aktuelle anvendelse Præsentation af forskellige organisations- og ledelsesteorier, samt disses konkrete anvendelse inden for sundhedsvæsenet og sygeplejen Præsentation af organisationskulturelle aspekter og teorier om forandring. Administration og ledelse af sygeplejen: Mål og rammestyring Arbejdstilrettelæggelse Plejeformer og deres indflydelse på kontinuitet og kvalitet Normering Personalepolitik Fagligt og tværfagligt samarbejde Gruppelederen Organisationens indflydelse på kontinuitet og kvalitet Den daglige ressourcestyring 9

11 Udvikling og ressourcestyring: Dokumentation (gennemgås på sygeplejekursus 10) Principper for standarder (gennemgås på sygeplejekursus 10) Referenceprogrammer Accelererende patientforløb Teknologivurdering (gennemgås på sygeplejekursus 10) Bydam, Jens m.fl.(2003): Organisering og ledelse af sygeplejen. Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busk Kbh. s , (2 s), (24 s), (13 s), (14s). Elgaard Sørensen og Uhrenfelt, Lisbeth (2011): Teorier om og forståelser af ledelse og sygepleje I: Urhenfelt, Vibeke og Elgaard Sørensen, Erik: Sundhedsfaglig ledelse. Gads forlag s (20s) kopi. Else Marie Michelsen (2011); Afdelingssygeplejersken faglighed i ledelse af afsnittet. I: Urhenfelt, Vibeke og Elgaard Sørensen, Erik: Sundhedsfaglig ledelse. Gads forlag s (12 s) kopi. Danielsen, Marie (2009): Organisering og organiseringsformer i sundhedsvæsenet I: Danielsen, Marie (red): Sundhedsvæsenet på Tværs. Academica. s (20 s) (kopi) Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik (2008): Hvordan organisationer fungerer. Hans Reitzels Forlag. 2. udgave. Kap 3: organisationsstruktur s (9 s) (kopi) Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik (2008): Hvordan organisationer fungerer. Hans Reitzels Forlag. 2. udgave. Kap 12 ledelse i organisationer s (42 s) (kopi). Rhode, P., Krøll, V. & Mainz, J. (2011): Patientforløb som sundhedsvæsenets udfordring. I: J. Mainz et al. (red.). Kvalitetsudvikling i praksis. Kbh.: Munksgaard, Danmark, s (13s) (kopi) Bendix, Henrik W.(2012) m.fl.: Hospitalsledelse. Kap: 16: Borger og brugerperspektivet. S , Gyldendal Public (21s) Møller Pedersen, Kjeld (red) (2005): Sundhedsvæsenets økonomi, organisation og ledelse. Gads forlag. Kapitel 7: Sygepleje og ledelse kapitel (19s) (kopi) Lyngaa, Janne (red) (2002): Sygeplejefag, refleksion og handling. Munksgaard, 2. udgave. Kapitel 9. Birthe D. Pedersen og Karen Sølvsteen Sygeplejefagets ledelsesmæssige dimension. s (11s) Holm, Søren (2007): Medicinsk teknologivurdering I: Egerod, Ingrid (red): Dokumentation og kvalitetsudvikling. 2. udgave. Nyt Nordisk forlag Arnold Busck. side (9s) Stuegang, en medicinsk teknologivurdering med fokus på vidensproduktion (uddrag) DSI rapport Sundhedsstyrelsen (ca. 20s) Wisborg, S., (2004): Fra sygeplejerske til leder At blive leder indenfor en profession [Online]. Tidsskrift for Arbejdsliv, årg. 6, nr.1, s Tilgængelig fra: [Lokaliseret ] (11 s) Benner, Patricia (1999): Fra Novice til ekspert. Munksgaard, s , 55, (31s) (kopi) Lund, Jørn, og Tange, Kim (2005): Ledelse for praktikere. Kap 4: Forandringsledelse. S , Gyldendal (21 s) (kopi) 10

12 I alt 328 sider, der suppleres af underviser, samt egen søgning 11

Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejeuddannelsen. Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje

Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejeuddannelsen. Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejeuddannelsen Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje 1. semester Hold 2010 Indhold 1. Semester 3 Oversigt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan!

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan! FAM STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE Studietilbud, hvad og hvordan! FAM OUH Odense Universitetshospital Udarbejdet af: Tenna Kjær April 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje 2. semester Hold 2013 9. januar 2014 2. Semester lektionskatalog

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Hold: Sept./13 Netunderstøttet uddannelse Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje 6.semester Hold 2010 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST

STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST 2014-2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 STUDIEVEJLEDNINGENS INDHOLD...1

Læs mere

Kompetenceprofil for sygeplejersker

Kompetenceprofil for sygeplejersker Kompetenceprofil for sygeplejersker Februar 2014 1 Indhold 1.0. Baggrund og formål... 3 2.0. Overordnet rammebeskrivelse... 4 3.0. Begrebsafklaring... 5 3.1. Kvalifikation... 5 3.2. Kompetence... 5 3.3.

Læs mere

sygeplejerskens virksomhedsområde At lede sygepleje DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG

sygeplejerskens virksomhedsområde At lede sygepleje DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde Dorte Samson Eldrup og Tine Glasscock

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009 Journalnummer:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Sygepleje - Efterårssemestret 2012 1. semester Kursus 1 (15 ECTS) KBH.

Kandidatuddannelsen i Sygepleje - Efterårssemestret 2012 1. semester Kursus 1 (15 ECTS) KBH. Kursusbeskrivelse: Kandidatuddannelsen i Sygepleje - Efterårssemestret 2012 1. semester Kursus 1 (15 ECTS) KBH. Titel: Kursus 1 Sygeplejens teoriudvikling og kernefaglighed Undervisningstimer: Kursusansvarlige:

Læs mere

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

En af metoderne til at bevise sygeplejens

En af metoderne til at bevise sygeplejens 4 Kopiering ikke tilladt Munksgaard Danmark 16. årgang nr. 3 august 2002 KLINISK SYGEPLEJE EVIDENS Birthe Kamp Nielsen Evidensbaseret sygepleje eller kejserens nye klæder? Evidensbaseret sygepleje er et

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA09 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011 STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse 1. juli 2011 Moduloversigt revideret 18. december 2014 sfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens formål... 5 3. Uddannelses varighed... 5 4. Uddannelsens

Læs mere

Radiografuddannelsen. Bachelorprojekt. Modul 14. Hold R10V

Radiografuddannelsen. Bachelorprojekt. Modul 14. Hold R10V Modul 14 Hold R10V 10. oktober 2012 Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 14... 3 Prøve... 4 Ansøgning om autorisation... 4 Studieintroduktion... 5... 6 Bachelorseminar... 9 Praktisk

Læs mere

Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen

Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen 2010 2014 Onkologisk Afdeling R Indholdsfortegnelse Strategi for sygeplejen... 3 Baggrund... 3 Indsatsområder... 4 Uddannelsesmæssige fundament... 4 Uddannelsesniveau...

Læs mere

STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M)

STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M) STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M) Kapitel 1: Uddannelsens formål I henhold til 1 i Bekendtgørelse om jordemoderuddannelsen (nr. 234 af 30. marts

Læs mere

Studieordning. September 2006. Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus

Studieordning. September 2006. Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus Studieordning September 2006 Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus Jysk Center for Videregående Uddannelse Revideret juli 2007 Efter indhentet

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015 STUDIEGUIDE for studiepakken Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme Syddansk Universitet 2014-2015 Side1 Del I: Overblik over Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme... 5 Studiepakkens profil...

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration 2011 Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration (Bachelor of Public Administration) Studieordning studiestart august/september 2011 Indhold Forord...4 1. Uddannelsens formål og varighed...5

Læs mere