Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje"

Transkript

1 Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 6. semester Hold marts 2014

2 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Indholdsfortegnelse 6. Semester... 2 Oversigt over fag... 2 Oversigt over fagenes fordeling... 2 Sygeplejevidenskab... 2 Sygeplejekursus Strategier for klinisk kvalitetsudvikling... 3 Introduktion til kvalitetsudvikling, metoder og strategier... 3 Processer og metoder i kvalitetsudvikling, herunder evidens... 3 Klinisk beslutningstagen, evidens og kliniske retningslinjer... 3 Kvalitetsindikatorer og standarder... 3 Kvalitetsudvikling med fokus på patientforløb optimeret/accelererede og pakke forløb... 4 Integreret kvalitetsudvikling... 4 Teoretisk grundlag for dokumentation... 4 Sygeplejekursus Profession og fagidentitet... 6 Historisk perspektiv på videns- og kundskabsudvikling i sygeplejen... 6 Teoretisk kundskabsudvikling i sygeplejen... 6 At arbejde med referenceramme... 6 Interaktionel sygeplejepraksis som referenceramme for omsorg og sygepleje... 6 Forskellige videnskabelige positioner som vidensgrundlag for forskellige professionelle praksisformer i sundhedspraksis... 7 Forskellige positioner inden for humanistisk sundhedsforskning... 7 Sammenhængen mellem videnskabsteori og metodologi... 7 Kan forskning bruges i praksis?... 8 Sygeplejeforskning... 8 Workshop... 8 Samfundsvidenskab... 9 Organisation og ledelse, del 2, 6. semester

3 6. Semester Oversigt over fag Fag Antal Antal ECT lektioner S Sygeplejekursus 10 2,5 23 Sygeplejekursus Organisation og ledelse 2 4,5 42 Oversigt over fagenes fordeling Fag Uge Sygeplejekursus 10 Sygeplejekursus 11 Organisation og ledelse 2 Sygeplejevidenskab Sygeplejekursus 10 Standarder for dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling af klinisk sygepleje Antal ECTS: 2,5 Lektioner: 23 Pensum: 230 sider Mål: Målet er, at den studerende får kendskab til strategier for klinisk kvalitetsudvikling, og forståelse for det teoretiske grundlag for dokumentation, samt tilegner sig viden om processer og metoder, der sikrer evidens og kvalitetsudvikling af den kliniske sygepleje. Kompetenceniveau: Intellektuel kompetence: Kan forholde sig kritisk vurderende til centrale områder indenfor dokumentation, standarder, kvalitets- og udviklingsarbejde (niveau 3). Faglig kompetence: Er fortrolig med centrale metoder, procedurer og redskaber, der anvendes i vurderinger, handlinger og evalueringer i professionsudøvelse (niveau 3). Er fortrolig med generelle dokumentationsstrategier, klassifikationssystemer og standarder indenfor sundhedsvæsenet (niveau 3). Er fortrolig med metoder, processer og barrierer knyttet til kvalitets- og udviklingsarbejde i sygepleje (niveau 3). Kursusindhold: Dokumentation af sygepleje og evidens. Udvalgte sygeplejeteorier. Kvalitetsudvikling og evaluering. 2

4 Klassifikation, dokumentation, evidens, MTV, kvalitetsudvikling og evaluering Sundhedsstyrelsen VIPS Forskningsdesign Sygeplejens genstandsfelt Undervisningsformer: Forelæsninger/oplæg, dialog og diskussion, øvelser i studiegrupper, workshop Eksamensform: På baggrund af sygeplejekursus 10 og 11 udarbejdes en individuel skriftlig opgave Censur: Intern Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Strategier for klinisk kvalitetsudvikling Introduktion til kvalitetsudvikling, metoder og strategier 3 lektioner Mainz, Jan og Andersen, Yrsa: Kvalitetsudvikling I: Egerod, Ingrid (red): Dokumentation og kvalitetsudvikling 2. udgave. Nyt Nordisk forlag Arnold Busck 2007 side (17 s.) Susanne Jønson (2008): Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet I: Nielsen, B.K.: Sygeplejebogen 2 1. del. Gads forlag 2. udgave. Kap. 9: (14s) Eksempler: Nakorsanut. Nr. 1, Tema: Kvalitetssikring (kopi) Processer og metoder i kvalitetsudvikling, herunder evidens Klinisk beslutningstagen, evidens og kliniske retningslinjer 5 lektioner Egerod, Ingrid: Evidensbaseret praksis I: Egerod, Ingrid (red): Dokumentation og kvalitetsudvikling 2. udgave. Nyt Nordisk forlag Arnold Busck Side (15s). Hørdam, B, Pedersen, P.U. (2008): Evidens fra klinikerens perspektiv I: Hørdam, B, Overgaard, D, Pedersen, P.U: Klinisk sygeplejeforskning, Gad s , (Kopi) (17 s) Sussie Lausteen, Evidensbaseret viden i klinisk sygepleje. I: Klinisk sygepleje 5/2000. side (4s) (kopi). Kvalitetsindikatorer og standarder 3 lektioner Vibeke Krøll, Tværfaglige kvalitetsindikatorer og standarder. Det Nationale indikatorprojekt (NIP) udfordrer sygeplejen. Tidsskrift for Sygeplejeforskning nr. 1/2003. Side (5s). 3

5 Uddrag fra: Det nationale indikatorprojekt, Apoplexi, standarder, indikatorer og prognostiske faktorer, udarbejdet af indikatorgruppen 2006 (23 s) Jan Mainz, Det nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser, Tidsskrift for Sygeplejeforskning nr. 1/2003. Side 6-12 (7s). Case: DIH s Apopleximappe (DIH-standard) Kvalitetsudvikling med fokus på patientforløb - optimeret/accelererede og pakke forløb 5 lektioner Hanne Dahlerup(2008): Patientforløb i teori og praksis I: Kamp Nielsen, Birthe: Sygeplejebogen 2 1. del. Gads forlag 2. udgave 2008 Kap 8 s (20 s.) Hjortbak, E og B: Sammenhængende og koordinerende patientforløb. I: Danielsen, Marie: Sundhedsvæsenet på tværs opgaver, organisering og regulering. Akademia 2009 kap 10 s (16 s.) Vibeke Krøll(2007) Den danske kvalitetsmodel set i et kvalitetsudviklingsperspektiv I: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen nr.10/ Side (4 s.) Kehlet Henrik: Accelererede patientforløb. En faglig og administrativ udfordring. Ugeskrift for læger 163/ side (4s) kopi Til gruppearbejde: Norlyk, Annelise mfl.: Accelererede operationsforløb patientens perspektiv. Sygeplejersken 8/2010. s (5 s) kopi Egerod, Ingrid m.fl.: En pakkeløsning til patienten, Sygeplejersken 17/2006 s (7 s) kopi Kjærgaard, Grete m.fl.: Patientens oplevelse af et koordineret forløb. Sygeplejersken 9/2010 s (4 s) kopi Integreret kvalitetsudvikling 2 lektioner Krøll, Vibeke: Integreret kvalitetsudvikling I: Egerod, Ingrid (red): Dokumentation og kvalitetsudvikling 2. udgave. Nyt Nordisk forlag Arnold Busck Side (14 s.) Teoretisk grundlag for dokumentation 3 lektioner Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser (5s.) (kopi) 4

6 Egerod, Ingrid og Darmer, Mette Rosendal: Diagnostik i sygeplejen I: Egerod, Ingrid (red) (2007): Dokumentation og kvalitetsudvikling. 2. udgave. Nyt Nordisk forlag Arnold Busck. S (12s.) Lindholm, Henrik: Den elektroniske patientjournal I: Egerod, Ingrid (red) (2007): Dokumentation og kvalitetsudvikling 2. udgave. Nyt Nordisk forlag Arnold Busck. Kap 10 s Darmer, Mette Rosendahl: Det sundhedsfaglige indhold i den elektroniske patientjournal I: Egerod, Ingrid (red) (2007): Dokumentation og kvalitetsudvikling. 2. udgave. Nyt Nordisk forlag Arnold Busck. Kap 11 s Britta Søndergaard: Papirpleje, Sygeplejersken nr. 2/2009 side (3s) og side (2s) (kopi) Egerod, Ingrid (2000): VIPS modellen i dansk sygepleje I: Sygeplejersken nr. 38/2000.side (5s) (kopi) Sygeplejekursus 11 Sygepleje som profession og videnskab, herunder sygeplejefagets videnskabs-teoretiske grundlag, fagudvikling og forskning i sygeplejen Antal ECTS: 5 Lektioner: 46 Pensum: 450 sider Mål: Målet er, at den studerende tilegner sig grundlag for at kunne forholde sig reflekterende til sundhedsvidenskabeligt forsknings- og udviklingsarbejde. Kompetenceniveau: Intellektuel kompetence: Kan opsøge, sortere, tilegne sig og vurdere forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet (niveau 2). Kan anvende videnskabsteori og forskningsmetodologi i forskningsprojekter og kritisk vurdere empiri, teori og videnskab (niveau 2). Eventuel deltagelse i forskningsprojekter. Faglig kompetence: Er fortrolig med metoder, processer og barrierer knyttet til kvalitets- og udviklings- og forskningsarbejde og til implementering af resultater fra forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis (niveau 2). Kursusindhold: Der undervises i udvalgte teorier og metoder og disses videnskabsteoretiske grundantagelser og deres konsekvenser for sygeplejerskens virksomhedsområde, sygeplejerskens fagidentitet, kundskabsudvikling, forskning og sygeplejevidenskab Sygeplejevidenskab. Sygeplejeteori som referenceramme Profession og fagudvikling. Sygeplejeforskning. Konkrete eksempler på sygeplejeforskning og -udviklingsarbejde som anskueliggør bredden og variationen inden for den sygeplejefaglige forskning. Forskelligheder i forskningspositioner, paradigmer og metoder. Eksamensform: På baggrund af sygeplejekursus 10 og 11 udarbejdes en individuel skriftlig opgave Censur: Intern Bedømmelse: Bestået/ikke bestået 5

7 Profession og fagidentitet 5 lektioner Bo-Kristensen, Kirsten (2009): Kampen om den sygeplejefaglige Identitet I: Sygeplejersken Nr. 8, 2009 årgang, Dansk Sygeplejeråd. Laursen, Per Fibæk et al (2005): Professionalisering en grundbog. Roskilde universitetsforlag s Historisk perspektiv på videns- og kundskabsudvikling i sygeplejen 3 lektioner Kirkevold, Marit (2003): Videnskab for praksis? København, Gads Forlag, s Teoretisk kundskabsudvikling i sygeplejen 3 lektioner Hall, Elisabeth OC. (2010): Sygeplejeteori udvikling, begreber og anvendelse. I: Jørgensen, Birgit Bidstrup; Steenfeldt, Vibeke Østergaard. Med sygeplejeteori som referenceramme i forskning og udvikling. København, Gads Forlag, s Kirkevold, Marit (2002): Hvad slags vitenskap er sykepleievitenskapen? I: Uhrenfeldt, Lisbeth m. fl. (red.). Fokus på sygepleje videnskab og samfund. København, Munksgaard Danmark, s (kopi) At arbejde med referenceramme 1 lektion Elgaard Sørensen, Erik (2010): Interaktionel sygeplejepraksis som referenceramme i undersøgelsen af hospitalssygeplejerskers ledelsespraksis. I: Jørgensen og Steenfeldt: Med sygeplejeteori som referenceramme. Gads Forlad s (19s) kopi Interaktionel sygeplejepraksis som referenceramme for omsorg og sygepleje 6 lektioner Vidensgrundlag og centrale begreber i interaktionel sygepleje, sygeplejens to niveauer. Grundlæggende forholde- og handlemåder i sygeplejepraksis samt perspektiver på dialektikken mellem omsorg og egenomsorg. Scheel, Merry (2005). Interaktionel sygeplejepraksis. 3. udgave. København: Munksgaard. Side 87-97, , , Elgaard Sørensen, Erik (2010): Interaktionel sygeplejepraksis som referenceramme i undersøgelsen af hospitalssygeplejerskers ledelsespraksis. I: Jørgensen og Steenfeldt: Med sygeplejeteori som referenceramme. Gads Forlag. s (16 s) 6

8 Forskellige videnskabelige positioner som vidensgrundlag for forskellige professionelle praksisformer i sundhedspraksis - Biomedicinsk forskning som grundlag for en sygdomsorienteret indsats. - Humanistisk sundhedsforskning som grundlag for en situationsorienteret indsats. - Samfundsvidenskabelig forskning som grundlag for en samfundsorienteret indsats. 4 lektioner Borg, Tove og Jensen, Uffe Juul (2005): Paradigmer og praksisformer i rehabilitering en analytisk tilgang. Arbejdspapir, Hammel Neurocenter. (Kopi, 18 sider). Forskellige positioner inden for humanistisk sundhedsforskning Fænomenologi over for praksisteori. Et videnskabsteoretisk perspektiv. 3 lektioner. Aagaard, Tine, Borg, Tove og Hounsgaard, Lise (2012): Hverdagsliv og daglig livsførelse. I: Grønlandsk Kultur- og Samfundsforskning Ilisimatusarfik/Forlaget Atuagkat. (Kopi, 21 sider). Jensen, Uffe Juul (2012): Patientperspektivet i en sundhedspraksis under forandring. I: Bente Martinsen m. fl. (red.): Patientperspektivet En kilde til viden. Munksgaard. S (kopi). Sammenhængen mellem videnskabsteori og metodologi - Forskellige videnskabsteoretiske tilgange afføder forskellige metoder, ved hjælp af hvilke der udvikles forskellige former for viden med forskellige anvendelsesmuligheder. - Evidensbasering af viden og viden i praksis. 7 lektioner. Thorgård, Keld (2012): Patientperspektivets epistemologi. I: Bente Martinsen m. fl. (red.): Patientperspektivet En kilde til viden. Munksgaard. S (kopi) Schwandt, Thomas A. (2005): The Centrality of Practice to Evaluation. American Journal of Evaluation, 26: 95. (Kopi, 10 sider). Ramhøj, Pia (2003): Sundhedsforskningens brug af hverdagslivsteorier. I: Lunde, Inga Marie og Ramhøj, Pia (red.): Humanistisk forskning inden for sundhedsvidenskab Kvalitative metoder. Akademisk Forlag. (Kopi, 16 sider). Malterud, Kirsti m. fl. (2011): EPICURE Et dialogisk redskab til evaluering af kvalitativ forskning. Nordisk Sygeplejeforskning nr. 1. (Kopi, 23 sider). Hounsgaard, Lise m. fl. (2012): At håbe det bedste, men forberede sig på det værste - Kvinders levede erfaringer med at gennemgå operation for kræft i æggestokkene. Sygeplejersken nr. 14. (Kopi, 12 sider). Pedersen, Preben Ulrik m. fl. (1999): Aktiv inddragelse af ældre ortopædkirurgiske patienter i egen kostforplejning øger energi- og proteinindtagelsen postoperativt. Sygeplejersken nr. 21. (Kopi, 8 sider). 7

9 Kan forskning bruges i praksis? Praksisforskning som en enhed af teoretisk udvikling og udvikling af professionel praksis. 6 lektioner. Kirkevold, Marit (2003): Anvendelse af videnskabelig viden modeller og metoder. Kapitel i: Marit Kirkevold: Videnskab for praksis? Gads Forlag. (24 sider). Dreier, Ole (1996): Ændring af professionel praksis på sundhedsområdet gennem praksisforskning. I: Uffe Juul Jensen, Jens Qvesel & Peter Fuur Andersen (red.): Forskelle og Forandring bidrag til humanistisk sundhedsforskning. Philosophia. (Kopi, 27 sider). Sygeplejeforskning Konkrete eksempler på sygeplejeforskning og -udviklingsarbejde som anskueliggør bredden og variationen inden for den sygeplejefaglige forskning 4 lektioner. Raunkjær, Mette (2010): Forestillinger og erfaringer om døden på plejehjem. I: København, Munksgaard Danmark. Klinisk sygepleje, nr. 1, 24. årgang, s Hundrup, Yrsa Andersen m. fl. (2009): Effekt af ernæringsmæssig screening og intervention blandt plejehjemsbeboere. I: København, Munksgaard Danmark. Klinisk sygepleje, nr. 4, 23. årgang, s Moos, Inger (2003): Livshistorier i demensplejen case-studier med lingvistisk og narrativ analyse. I: Lorensen, Margrete m. fl. (red.). Forskning i klinisk sygepleje 2 Metoder og vidensudvikling. København, Akademisk Forlag, s (kopi) Norlyk, Annelise (2009): Patient i et accelereret operationsforløb. I: Holen, Mari; Winther, Bodil (red.): Akut, kritisk og kompleks sygepleje samfunds- og humanvidenskabelige artikler. København, Munksgaard Danmark, s (kopi) Workshop 6 lektioner De studerende vælger hver en artikel, som de forbereder en analyse og fremlæggelse af for holdet og tilknyttede vejledere. Lektionerne er fordelt på 2 dage. 8

10 Samfundsvidenskab Organisation og ledelse, del 2, 6. semester Mål: Målet er at den studerende får en forståelse af social- og sundhedsvæsenets organisation og funktion samt det politiske og administrative systems betydning. at den studerende får indføring i og viden om forskellige organisations-, administrations- og ledelsesteorier samt deres relevans og grundlag for ledelse af sygeplejen. at den studerende ud fra en forståelse for organisation og administration kan forvalte ressourcer, menneskelige som økonomiske ud fra en sygeplejefaglig begrundelse. Kompetence niveau: Faglig kompetence: Har kendskab til og kan redegøre for sundhedsvæsnets organisation, herunder ansvarsfordeling mellem de forskellige sektorer, afdelinger og aktører og kan analysere professionsudøvelse i lyset af organisatoriske og administrative rammer og samfundsmæssige vilkår. Har kendskab til og kan redegøre for forskellige ledelsesteorier og kan analyse deres betydning for den daglige ledelse af sygeplejen. Kan anvende ressourcestyring som redskab i den daglige planlægning. Kursusindhold: Undervisningen giver en indføring social- og sundhedsvæsenets opbygning samt i sygeplejerskens organisatoriske indplacering og en indføring i de administrative og ledelses- og udviklingsmæssige opgaver, sygeplejersken har. Organisering af primær og sekundær sundhedstjeneste samt organisationskulturelle aspekter og deres betydning. Administration og ledelse af sygeplejen samt udvikling og ressourcestyring i sundhedsvæsnet. Undervisningsformer: Forelæsninger, oplæg til opgaver, opgaver Ledelsesspil Eksamen: Skriftlig individuel prøve i organisation og ledelse Bedømmelse: Ekstern censur. GGS-skala Antal ECTS: 4,5 Lektioner: 42 Pensum: 405 sider (345) Centrale elementer: Organisations- og ledelsesteori: Indføring i organisations- og ledelsesteoriernes historiske udvikling og deres aktuelle anvendelse Præsentation af forskellige organisations- og ledelsesteorier, samt disses konkrete anvendelse inden for sundhedsvæsenet og sygeplejen Præsentation af organisationskulturelle aspekter og teorier om forandring. Administration og ledelse af sygeplejen: Mål og rammestyring Arbejdstilrettelæggelse Plejeformer og deres indflydelse på kontinuitet og kvalitet Normering Personalepolitik Fagligt og tværfagligt samarbejde Gruppelederen Organisationens indflydelse på kontinuitet og kvalitet Den daglige ressourcestyring 9

11 Udvikling og ressourcestyring: Dokumentation (gennemgås på sygeplejekursus 10) Principper for standarder (gennemgås på sygeplejekursus 10) Referenceprogrammer Accelererende patientforløb Teknologivurdering (gennemgås på sygeplejekursus 10) Bydam, Jens m.fl.(2003): Organisering og ledelse af sygeplejen. Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busk Kbh. s , (2 s), (24 s), (13 s), (14s). Elgaard Sørensen og Uhrenfelt, Lisbeth (2011): Teorier om og forståelser af ledelse og sygepleje I: Urhenfelt, Vibeke og Elgaard Sørensen, Erik: Sundhedsfaglig ledelse. Gads forlag s (20s) kopi. Else Marie Michelsen (2011); Afdelingssygeplejersken faglighed i ledelse af afsnittet. I: Urhenfelt, Vibeke og Elgaard Sørensen, Erik: Sundhedsfaglig ledelse. Gads forlag s (12 s) kopi. Danielsen, Marie (2009): Organisering og organiseringsformer i sundhedsvæsenet I: Danielsen, Marie (red): Sundhedsvæsenet på Tværs. Academica. s (20 s) (kopi) Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik (2008): Hvordan organisationer fungerer. Hans Reitzels Forlag. 2. udgave. Kap 3: organisationsstruktur s (9 s) (kopi) Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik (2008): Hvordan organisationer fungerer. Hans Reitzels Forlag. 2. udgave. Kap 12 ledelse i organisationer s (42 s) (kopi). Rhode, P., Krøll, V. & Mainz, J. (2011): Patientforløb som sundhedsvæsenets udfordring. I: J. Mainz et al. (red.). Kvalitetsudvikling i praksis. Kbh.: Munksgaard, Danmark, s (13s) (kopi) Bendix, Henrik W.(2012) m.fl.: Hospitalsledelse. Kap: 16: Borger og brugerperspektivet. S , Gyldendal Public (21s) Møller Pedersen, Kjeld (red) (2005): Sundhedsvæsenets økonomi, organisation og ledelse. Gads forlag. Kapitel 7: Sygepleje og ledelse kapitel (19s) (kopi) Lyngaa, Janne (red) (2002): Sygeplejefag, refleksion og handling. Munksgaard, 2. udgave. Kapitel 9. Birthe D. Pedersen og Karen Sølvsteen Sygeplejefagets ledelsesmæssige dimension. s (11s) Holm, Søren (2007): Medicinsk teknologivurdering I: Egerod, Ingrid (red): Dokumentation og kvalitetsudvikling. 2. udgave. Nyt Nordisk forlag Arnold Busck. side (9s) Stuegang, en medicinsk teknologivurdering med fokus på vidensproduktion (uddrag) DSI rapport Sundhedsstyrelsen (ca. 20s) Wisborg, S., (2004): Fra sygeplejerske til leder At blive leder indenfor en profession [Online]. Tidsskrift for Arbejdsliv, årg. 6, nr.1, s Tilgængelig fra: [Lokaliseret ] (11 s) Benner, Patricia (1999): Fra Novice til ekspert. Munksgaard, s , 55, (31s) (kopi) Lund, Jørn, og Tange, Kim (2005): Ledelse for praktikere. Kap 4: Forandringsledelse. S , Gyldendal (21 s) (kopi) 10

12 I alt 328 sider, der suppleres af underviser, samt egen søgning 11

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 6. semester Hold 2012 29. april 2015 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 6. semester Hold 2012 April 2015 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje 6. semester Hold 2013 Marts 2016 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut

Læs mere

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje 6. semester Hold 2014 Jan. 2017 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut

Læs mere

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje 6. semester Hold 2013 Maj 2016 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Studieordning 2009

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 4. semester Hold 2012

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M).

Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M). Kommunikation Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M). Faget kommunikation har fået tildelt 1 teoretisk ECTS point på 2. semester, 1

Læs mere

Sygeplejefaglig referenceramme

Sygeplejefaglig referenceramme Professionalisme, holdninger & værdier i sygeplejen Sygeplejefaglig referenceramme sygehuslillebaelt.dk Sygeplejefaglig referenceramme 1. INDLEDNING De ledende sygeplejersker og kliniske sygeplejespecialister

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Hold: SYPL-2013-feb, forår 2015 Revideret 15.01.2015 1 Indhold Modul 9 - Sygepleje, etik og videnbaseret

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Forskning i og udvikling af professionspraksis

Forskning i og udvikling af professionspraksis Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel: Forskning i og udvikling af professionspraksis 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes: University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220

Læs mere

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis ECTS point 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense NØ Valgfagsansvarlig uddannelse

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015

Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015 Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015 Modul 14, Jordemoderuddannelsen J12V Profession, kundskab og metode Bachelor-projekt Teoretiske ECTS i alt 20 Modul 14, Profession, kundskab og metode...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Idealstudieplan for modul 12. Modulbeskrivelse for modul 12 Retningslinjer for klinisk undervisning

Idealstudieplan for modul 12. Modulbeskrivelse for modul 12 Retningslinjer for klinisk undervisning Uge Lektions nr. Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer 1 1 Introduktion til modul 1 Introduktion til klinisk undervisning - etablering af sparringsgrupper Modulbeskrivelse for modul

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Februar 2014 University

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Uddannelsesplan 6. SEMESTER

Uddannelsesplan 6. SEMESTER Uddannelsesplan 6. SEMESTER JUNI 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af semestret.

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 3. semester 7. SEMESTER I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af

Læs mere

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller 15.6.2016 Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske uddannelseselementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point og praktik (kliniske

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens Kompetenceprofil Social- og sundhedsassistenter for Hospitalsenheden Horsens Forord Som sundhedsprofessionel har man et konstant ansvar for at udvikle sine kompetencer rettet mod at løse fremtidens kerneopgaver.

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

basiskursus 7: Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan!

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan! FAM STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE Studietilbud, hvad og hvordan! FAM OUH Odense Universitetshospital Udarbejdet af: Tenna Kjær April 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Modul 9 Sygepleje etik og vidensbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje etik og vidensbaseret virksomhed Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og vidensbaseret virksomhed Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier, kultur og livsanskuelse. Modulet retter sig ligeledes

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

basiskursus 7: Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 9 Sygepleje,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Klinisk periode Refleksionsmateriale Sydvestjysk Sygehus

Klinisk periode Refleksionsmateriale Sydvestjysk Sygehus Klinisk periode Refleksionsmateriale Sydvestjysk Sygehus 1 Refleksion som et læringsredskab Refleksion betyder egentlig tilbagekastning! Det vil sige, at du tankemæssigt vender tilbage til noget, der er

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5. Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5. Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 5 Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 5 TVÆRPROFESSIONEL VIRKSOMHED...

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Kvalitet i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen - teknisk problemløsning eller situeret omsorg?

Kvalitet i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen - teknisk problemløsning eller situeret omsorg? Artikel Kvalitet i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen - teknisk problemløsning eller situeret omsorg? Marie Morley Stud. mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Hold S09S April 011 April 011 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 6, 4. semester...

Læs mere

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde?

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? PATIENTPERSPEKTIVET Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk PATIENTPERSPEKTIVET En kilde til viden Bente Martinsen,

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Studieordning 2009

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje- og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 4. semester Hold 2010 25.01.12

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Teoretisk undervisning. Modulbeskrivelse Modul 14 - Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S12Sx+y Uge 41, 2015 uge 4, 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Fag. Grundbog i sygepleje MUNKSGAARD. Kirsten Frederiksen og Birte Glinsvad (red.)

Fag. Grundbog i sygepleje MUNKSGAARD. Kirsten Frederiksen og Birte Glinsvad (red.) Fag Grundbog i sygepleje Kirsten Frederiksen og Birte Glinsvad (red.) MUNKSGAARD Indholdsfortegnelse Introduktion.... 15 Grunduddannelsen...16 Bogens struktur....16 Del 1 Det senmoderne samfund... 19 Kapitel

Læs mere

Lektionskatalog teori Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog teori Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog teori Bachelor i sygepleje 4. semester Hold 2015 Februar 2017 4. semester lektionskatalog...

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse, godkendelse og implementering af sygeplejefaglig klinisk retningslinje på Regionshospital Viborg, Skive

Vejledning i udarbejdelse, godkendelse og implementering af sygeplejefaglig klinisk retningslinje på Regionshospital Viborg, Skive Vejledning i udarbejdelse, godkendelse og implementering af sygeplejefaglig klinisk retningslinje på Regionshospital Viborg, Skive Lokalt Råd for Sygeplejefaglige Kliniske Retningslinjer Regionshospital

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Hold Februar 2013 Efterår 2013 1 Indhold Modul 3 - Somatisk sygdom og lidelse... 3 Oversigt over fag og ECTS-point...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 12

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 12 Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 12 Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Hold BosE13 Forår 2016 Revideret April 2016. Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Indledning... 5 Præsentation

Læs mere

til studerende: på sygeplejerskeuddannelsen Odense University College Lillebælt - spørgsmål og svar

til studerende: på sygeplejerskeuddannelsen Odense University College Lillebælt - spørgsmål og svar til studerende: på sygeplejerskeuddannelsen Odense University College Lillebælt - spørgsmål og svar Forord Denne pjece er tænkt som en guide til studerende ved sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark

Læs mere

Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen

Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen - ideer og tanker Lea D. Nielsen, Cand. Cur, Adjunkt, UC Syddanmark, Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen, Projektsygeplejerske

Læs mere

Studieguide FORELØBIG UDGAVE

Studieguide FORELØBIG UDGAVE Studieguide FORELØBIG UDGAVE Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 3. semester Brugerinddragelse i praksis og forskning Tidsmæssig placering af undervisning: Oktober december 2016 Tidspunkt for prøve:

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modulets tema Modulet retter sig

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet U& K, Okt ober Dorthe Nielsen Studieleder for Kandidat uddannelsen i Klinisk Sygepleje Hvorfor

Læs mere