Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje"

Transkript

1 Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 6. semester Hold marts 2014

2 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Indholdsfortegnelse 6. Semester... 2 Oversigt over fag... 2 Oversigt over fagenes fordeling... 2 Sygeplejevidenskab... 2 Sygeplejekursus Strategier for klinisk kvalitetsudvikling... 3 Introduktion til kvalitetsudvikling, metoder og strategier... 3 Processer og metoder i kvalitetsudvikling, herunder evidens... 3 Klinisk beslutningstagen, evidens og kliniske retningslinjer... 3 Kvalitetsindikatorer og standarder... 3 Kvalitetsudvikling med fokus på patientforløb optimeret/accelererede og pakke forløb... 4 Integreret kvalitetsudvikling... 4 Teoretisk grundlag for dokumentation... 4 Sygeplejekursus Profession og fagidentitet... 6 Historisk perspektiv på videns- og kundskabsudvikling i sygeplejen... 6 Teoretisk kundskabsudvikling i sygeplejen... 6 At arbejde med referenceramme... 6 Interaktionel sygeplejepraksis som referenceramme for omsorg og sygepleje... 6 Forskellige videnskabelige positioner som vidensgrundlag for forskellige professionelle praksisformer i sundhedspraksis... 7 Forskellige positioner inden for humanistisk sundhedsforskning... 7 Sammenhængen mellem videnskabsteori og metodologi... 7 Kan forskning bruges i praksis?... 8 Sygeplejeforskning... 8 Workshop... 8 Samfundsvidenskab... 9 Organisation og ledelse, del 2, 6. semester

3 6. Semester Oversigt over fag Fag Antal Antal ECT lektioner S Sygeplejekursus 10 2,5 23 Sygeplejekursus Organisation og ledelse 2 4,5 42 Oversigt over fagenes fordeling Fag Uge Sygeplejekursus 10 Sygeplejekursus 11 Organisation og ledelse 2 Sygeplejevidenskab Sygeplejekursus 10 Standarder for dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling af klinisk sygepleje Antal ECTS: 2,5 Lektioner: 23 Pensum: 230 sider Mål: Målet er, at den studerende får kendskab til strategier for klinisk kvalitetsudvikling, og forståelse for det teoretiske grundlag for dokumentation, samt tilegner sig viden om processer og metoder, der sikrer evidens og kvalitetsudvikling af den kliniske sygepleje. Kompetenceniveau: Intellektuel kompetence: Kan forholde sig kritisk vurderende til centrale områder indenfor dokumentation, standarder, kvalitets- og udviklingsarbejde (niveau 3). Faglig kompetence: Er fortrolig med centrale metoder, procedurer og redskaber, der anvendes i vurderinger, handlinger og evalueringer i professionsudøvelse (niveau 3). Er fortrolig med generelle dokumentationsstrategier, klassifikationssystemer og standarder indenfor sundhedsvæsenet (niveau 3). Er fortrolig med metoder, processer og barrierer knyttet til kvalitets- og udviklingsarbejde i sygepleje (niveau 3). Kursusindhold: Dokumentation af sygepleje og evidens. Udvalgte sygeplejeteorier. Kvalitetsudvikling og evaluering. 2

4 Klassifikation, dokumentation, evidens, MTV, kvalitetsudvikling og evaluering Sundhedsstyrelsen VIPS Forskningsdesign Sygeplejens genstandsfelt Undervisningsformer: Forelæsninger/oplæg, dialog og diskussion, øvelser i studiegrupper, workshop Eksamensform: På baggrund af sygeplejekursus 10 og 11 udarbejdes en individuel skriftlig opgave Censur: Intern Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Strategier for klinisk kvalitetsudvikling Introduktion til kvalitetsudvikling, metoder og strategier 3 lektioner Mainz, Jan og Andersen, Yrsa: Kvalitetsudvikling I: Egerod, Ingrid (red): Dokumentation og kvalitetsudvikling 2. udgave. Nyt Nordisk forlag Arnold Busck 2007 side (17 s.) Susanne Jønson (2008): Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet I: Nielsen, B.K.: Sygeplejebogen 2 1. del. Gads forlag 2. udgave. Kap. 9: (14s) Eksempler: Nakorsanut. Nr. 1, Tema: Kvalitetssikring (kopi) Processer og metoder i kvalitetsudvikling, herunder evidens Klinisk beslutningstagen, evidens og kliniske retningslinjer 5 lektioner Egerod, Ingrid: Evidensbaseret praksis I: Egerod, Ingrid (red): Dokumentation og kvalitetsudvikling 2. udgave. Nyt Nordisk forlag Arnold Busck Side (15s). Hørdam, B, Pedersen, P.U. (2008): Evidens fra klinikerens perspektiv I: Hørdam, B, Overgaard, D, Pedersen, P.U: Klinisk sygeplejeforskning, Gad s , (Kopi) (17 s) Sussie Lausteen, Evidensbaseret viden i klinisk sygepleje. I: Klinisk sygepleje 5/2000. side (4s) (kopi). Kvalitetsindikatorer og standarder 3 lektioner Vibeke Krøll, Tværfaglige kvalitetsindikatorer og standarder. Det Nationale indikatorprojekt (NIP) udfordrer sygeplejen. Tidsskrift for Sygeplejeforskning nr. 1/2003. Side (5s). 3

5 Uddrag fra: Det nationale indikatorprojekt, Apoplexi, standarder, indikatorer og prognostiske faktorer, udarbejdet af indikatorgruppen 2006 (23 s) Jan Mainz, Det nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser, Tidsskrift for Sygeplejeforskning nr. 1/2003. Side 6-12 (7s). Case: DIH s Apopleximappe (DIH-standard) Kvalitetsudvikling med fokus på patientforløb - optimeret/accelererede og pakke forløb 5 lektioner Hanne Dahlerup(2008): Patientforløb i teori og praksis I: Kamp Nielsen, Birthe: Sygeplejebogen 2 1. del. Gads forlag 2. udgave 2008 Kap 8 s (20 s.) Hjortbak, E og B: Sammenhængende og koordinerende patientforløb. I: Danielsen, Marie: Sundhedsvæsenet på tværs opgaver, organisering og regulering. Akademia 2009 kap 10 s (16 s.) Vibeke Krøll(2007) Den danske kvalitetsmodel set i et kvalitetsudviklingsperspektiv I: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen nr.10/ Side (4 s.) Kehlet Henrik: Accelererede patientforløb. En faglig og administrativ udfordring. Ugeskrift for læger 163/ side (4s) kopi Til gruppearbejde: Norlyk, Annelise mfl.: Accelererede operationsforløb patientens perspektiv. Sygeplejersken 8/2010. s (5 s) kopi Egerod, Ingrid m.fl.: En pakkeløsning til patienten, Sygeplejersken 17/2006 s (7 s) kopi Kjærgaard, Grete m.fl.: Patientens oplevelse af et koordineret forløb. Sygeplejersken 9/2010 s (4 s) kopi Integreret kvalitetsudvikling 2 lektioner Krøll, Vibeke: Integreret kvalitetsudvikling I: Egerod, Ingrid (red): Dokumentation og kvalitetsudvikling 2. udgave. Nyt Nordisk forlag Arnold Busck Side (14 s.) Teoretisk grundlag for dokumentation 3 lektioner Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser (5s.) (kopi) 4

6 Egerod, Ingrid og Darmer, Mette Rosendal: Diagnostik i sygeplejen I: Egerod, Ingrid (red) (2007): Dokumentation og kvalitetsudvikling. 2. udgave. Nyt Nordisk forlag Arnold Busck. S (12s.) Lindholm, Henrik: Den elektroniske patientjournal I: Egerod, Ingrid (red) (2007): Dokumentation og kvalitetsudvikling 2. udgave. Nyt Nordisk forlag Arnold Busck. Kap 10 s Darmer, Mette Rosendahl: Det sundhedsfaglige indhold i den elektroniske patientjournal I: Egerod, Ingrid (red) (2007): Dokumentation og kvalitetsudvikling. 2. udgave. Nyt Nordisk forlag Arnold Busck. Kap 11 s Britta Søndergaard: Papirpleje, Sygeplejersken nr. 2/2009 side (3s) og side (2s) (kopi) Egerod, Ingrid (2000): VIPS modellen i dansk sygepleje I: Sygeplejersken nr. 38/2000.side (5s) (kopi) Sygeplejekursus 11 Sygepleje som profession og videnskab, herunder sygeplejefagets videnskabs-teoretiske grundlag, fagudvikling og forskning i sygeplejen Antal ECTS: 5 Lektioner: 46 Pensum: 450 sider Mål: Målet er, at den studerende tilegner sig grundlag for at kunne forholde sig reflekterende til sundhedsvidenskabeligt forsknings- og udviklingsarbejde. Kompetenceniveau: Intellektuel kompetence: Kan opsøge, sortere, tilegne sig og vurdere forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet (niveau 2). Kan anvende videnskabsteori og forskningsmetodologi i forskningsprojekter og kritisk vurdere empiri, teori og videnskab (niveau 2). Eventuel deltagelse i forskningsprojekter. Faglig kompetence: Er fortrolig med metoder, processer og barrierer knyttet til kvalitets- og udviklings- og forskningsarbejde og til implementering af resultater fra forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis (niveau 2). Kursusindhold: Der undervises i udvalgte teorier og metoder og disses videnskabsteoretiske grundantagelser og deres konsekvenser for sygeplejerskens virksomhedsområde, sygeplejerskens fagidentitet, kundskabsudvikling, forskning og sygeplejevidenskab Sygeplejevidenskab. Sygeplejeteori som referenceramme Profession og fagudvikling. Sygeplejeforskning. Konkrete eksempler på sygeplejeforskning og -udviklingsarbejde som anskueliggør bredden og variationen inden for den sygeplejefaglige forskning. Forskelligheder i forskningspositioner, paradigmer og metoder. Eksamensform: På baggrund af sygeplejekursus 10 og 11 udarbejdes en individuel skriftlig opgave Censur: Intern Bedømmelse: Bestået/ikke bestået 5

7 Profession og fagidentitet 5 lektioner Bo-Kristensen, Kirsten (2009): Kampen om den sygeplejefaglige Identitet I: Sygeplejersken Nr. 8, 2009 årgang, Dansk Sygeplejeråd. Laursen, Per Fibæk et al (2005): Professionalisering en grundbog. Roskilde universitetsforlag s Historisk perspektiv på videns- og kundskabsudvikling i sygeplejen 3 lektioner Kirkevold, Marit (2003): Videnskab for praksis? København, Gads Forlag, s Teoretisk kundskabsudvikling i sygeplejen 3 lektioner Hall, Elisabeth OC. (2010): Sygeplejeteori udvikling, begreber og anvendelse. I: Jørgensen, Birgit Bidstrup; Steenfeldt, Vibeke Østergaard. Med sygeplejeteori som referenceramme i forskning og udvikling. København, Gads Forlag, s Kirkevold, Marit (2002): Hvad slags vitenskap er sykepleievitenskapen? I: Uhrenfeldt, Lisbeth m. fl. (red.). Fokus på sygepleje videnskab og samfund. København, Munksgaard Danmark, s (kopi) At arbejde med referenceramme 1 lektion Elgaard Sørensen, Erik (2010): Interaktionel sygeplejepraksis som referenceramme i undersøgelsen af hospitalssygeplejerskers ledelsespraksis. I: Jørgensen og Steenfeldt: Med sygeplejeteori som referenceramme. Gads Forlad s (19s) kopi Interaktionel sygeplejepraksis som referenceramme for omsorg og sygepleje 6 lektioner Vidensgrundlag og centrale begreber i interaktionel sygepleje, sygeplejens to niveauer. Grundlæggende forholde- og handlemåder i sygeplejepraksis samt perspektiver på dialektikken mellem omsorg og egenomsorg. Scheel, Merry (2005). Interaktionel sygeplejepraksis. 3. udgave. København: Munksgaard. Side 87-97, , , Elgaard Sørensen, Erik (2010): Interaktionel sygeplejepraksis som referenceramme i undersøgelsen af hospitalssygeplejerskers ledelsespraksis. I: Jørgensen og Steenfeldt: Med sygeplejeteori som referenceramme. Gads Forlag. s (16 s) 6

8 Forskellige videnskabelige positioner som vidensgrundlag for forskellige professionelle praksisformer i sundhedspraksis - Biomedicinsk forskning som grundlag for en sygdomsorienteret indsats. - Humanistisk sundhedsforskning som grundlag for en situationsorienteret indsats. - Samfundsvidenskabelig forskning som grundlag for en samfundsorienteret indsats. 4 lektioner Borg, Tove og Jensen, Uffe Juul (2005): Paradigmer og praksisformer i rehabilitering en analytisk tilgang. Arbejdspapir, Hammel Neurocenter. (Kopi, 18 sider). Forskellige positioner inden for humanistisk sundhedsforskning Fænomenologi over for praksisteori. Et videnskabsteoretisk perspektiv. 3 lektioner. Aagaard, Tine, Borg, Tove og Hounsgaard, Lise (2012): Hverdagsliv og daglig livsførelse. I: Grønlandsk Kultur- og Samfundsforskning Ilisimatusarfik/Forlaget Atuagkat. (Kopi, 21 sider). Jensen, Uffe Juul (2012): Patientperspektivet i en sundhedspraksis under forandring. I: Bente Martinsen m. fl. (red.): Patientperspektivet En kilde til viden. Munksgaard. S (kopi). Sammenhængen mellem videnskabsteori og metodologi - Forskellige videnskabsteoretiske tilgange afføder forskellige metoder, ved hjælp af hvilke der udvikles forskellige former for viden med forskellige anvendelsesmuligheder. - Evidensbasering af viden og viden i praksis. 7 lektioner. Thorgård, Keld (2012): Patientperspektivets epistemologi. I: Bente Martinsen m. fl. (red.): Patientperspektivet En kilde til viden. Munksgaard. S (kopi) Schwandt, Thomas A. (2005): The Centrality of Practice to Evaluation. American Journal of Evaluation, 26: 95. (Kopi, 10 sider). Ramhøj, Pia (2003): Sundhedsforskningens brug af hverdagslivsteorier. I: Lunde, Inga Marie og Ramhøj, Pia (red.): Humanistisk forskning inden for sundhedsvidenskab Kvalitative metoder. Akademisk Forlag. (Kopi, 16 sider). Malterud, Kirsti m. fl. (2011): EPICURE Et dialogisk redskab til evaluering af kvalitativ forskning. Nordisk Sygeplejeforskning nr. 1. (Kopi, 23 sider). Hounsgaard, Lise m. fl. (2012): At håbe det bedste, men forberede sig på det værste - Kvinders levede erfaringer med at gennemgå operation for kræft i æggestokkene. Sygeplejersken nr. 14. (Kopi, 12 sider). Pedersen, Preben Ulrik m. fl. (1999): Aktiv inddragelse af ældre ortopædkirurgiske patienter i egen kostforplejning øger energi- og proteinindtagelsen postoperativt. Sygeplejersken nr. 21. (Kopi, 8 sider). 7

9 Kan forskning bruges i praksis? Praksisforskning som en enhed af teoretisk udvikling og udvikling af professionel praksis. 6 lektioner. Kirkevold, Marit (2003): Anvendelse af videnskabelig viden modeller og metoder. Kapitel i: Marit Kirkevold: Videnskab for praksis? Gads Forlag. (24 sider). Dreier, Ole (1996): Ændring af professionel praksis på sundhedsområdet gennem praksisforskning. I: Uffe Juul Jensen, Jens Qvesel & Peter Fuur Andersen (red.): Forskelle og Forandring bidrag til humanistisk sundhedsforskning. Philosophia. (Kopi, 27 sider). Sygeplejeforskning Konkrete eksempler på sygeplejeforskning og -udviklingsarbejde som anskueliggør bredden og variationen inden for den sygeplejefaglige forskning 4 lektioner. Raunkjær, Mette (2010): Forestillinger og erfaringer om døden på plejehjem. I: København, Munksgaard Danmark. Klinisk sygepleje, nr. 1, 24. årgang, s Hundrup, Yrsa Andersen m. fl. (2009): Effekt af ernæringsmæssig screening og intervention blandt plejehjemsbeboere. I: København, Munksgaard Danmark. Klinisk sygepleje, nr. 4, 23. årgang, s Moos, Inger (2003): Livshistorier i demensplejen case-studier med lingvistisk og narrativ analyse. I: Lorensen, Margrete m. fl. (red.). Forskning i klinisk sygepleje 2 Metoder og vidensudvikling. København, Akademisk Forlag, s (kopi) Norlyk, Annelise (2009): Patient i et accelereret operationsforløb. I: Holen, Mari; Winther, Bodil (red.): Akut, kritisk og kompleks sygepleje samfunds- og humanvidenskabelige artikler. København, Munksgaard Danmark, s (kopi) Workshop 6 lektioner De studerende vælger hver en artikel, som de forbereder en analyse og fremlæggelse af for holdet og tilknyttede vejledere. Lektionerne er fordelt på 2 dage. 8

10 Samfundsvidenskab Organisation og ledelse, del 2, 6. semester Mål: Målet er at den studerende får en forståelse af social- og sundhedsvæsenets organisation og funktion samt det politiske og administrative systems betydning. at den studerende får indføring i og viden om forskellige organisations-, administrations- og ledelsesteorier samt deres relevans og grundlag for ledelse af sygeplejen. at den studerende ud fra en forståelse for organisation og administration kan forvalte ressourcer, menneskelige som økonomiske ud fra en sygeplejefaglig begrundelse. Kompetence niveau: Faglig kompetence: Har kendskab til og kan redegøre for sundhedsvæsnets organisation, herunder ansvarsfordeling mellem de forskellige sektorer, afdelinger og aktører og kan analysere professionsudøvelse i lyset af organisatoriske og administrative rammer og samfundsmæssige vilkår. Har kendskab til og kan redegøre for forskellige ledelsesteorier og kan analyse deres betydning for den daglige ledelse af sygeplejen. Kan anvende ressourcestyring som redskab i den daglige planlægning. Kursusindhold: Undervisningen giver en indføring social- og sundhedsvæsenets opbygning samt i sygeplejerskens organisatoriske indplacering og en indføring i de administrative og ledelses- og udviklingsmæssige opgaver, sygeplejersken har. Organisering af primær og sekundær sundhedstjeneste samt organisationskulturelle aspekter og deres betydning. Administration og ledelse af sygeplejen samt udvikling og ressourcestyring i sundhedsvæsnet. Undervisningsformer: Forelæsninger, oplæg til opgaver, opgaver Ledelsesspil Eksamen: Skriftlig individuel prøve i organisation og ledelse Bedømmelse: Ekstern censur. GGS-skala Antal ECTS: 4,5 Lektioner: 42 Pensum: 405 sider (345) Centrale elementer: Organisations- og ledelsesteori: Indføring i organisations- og ledelsesteoriernes historiske udvikling og deres aktuelle anvendelse Præsentation af forskellige organisations- og ledelsesteorier, samt disses konkrete anvendelse inden for sundhedsvæsenet og sygeplejen Præsentation af organisationskulturelle aspekter og teorier om forandring. Administration og ledelse af sygeplejen: Mål og rammestyring Arbejdstilrettelæggelse Plejeformer og deres indflydelse på kontinuitet og kvalitet Normering Personalepolitik Fagligt og tværfagligt samarbejde Gruppelederen Organisationens indflydelse på kontinuitet og kvalitet Den daglige ressourcestyring 9

11 Udvikling og ressourcestyring: Dokumentation (gennemgås på sygeplejekursus 10) Principper for standarder (gennemgås på sygeplejekursus 10) Referenceprogrammer Accelererende patientforløb Teknologivurdering (gennemgås på sygeplejekursus 10) Bydam, Jens m.fl.(2003): Organisering og ledelse af sygeplejen. Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busk Kbh. s , (2 s), (24 s), (13 s), (14s). Elgaard Sørensen og Uhrenfelt, Lisbeth (2011): Teorier om og forståelser af ledelse og sygepleje I: Urhenfelt, Vibeke og Elgaard Sørensen, Erik: Sundhedsfaglig ledelse. Gads forlag s (20s) kopi. Else Marie Michelsen (2011); Afdelingssygeplejersken faglighed i ledelse af afsnittet. I: Urhenfelt, Vibeke og Elgaard Sørensen, Erik: Sundhedsfaglig ledelse. Gads forlag s (12 s) kopi. Danielsen, Marie (2009): Organisering og organiseringsformer i sundhedsvæsenet I: Danielsen, Marie (red): Sundhedsvæsenet på Tværs. Academica. s (20 s) (kopi) Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik (2008): Hvordan organisationer fungerer. Hans Reitzels Forlag. 2. udgave. Kap 3: organisationsstruktur s (9 s) (kopi) Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik (2008): Hvordan organisationer fungerer. Hans Reitzels Forlag. 2. udgave. Kap 12 ledelse i organisationer s (42 s) (kopi). Rhode, P., Krøll, V. & Mainz, J. (2011): Patientforløb som sundhedsvæsenets udfordring. I: J. Mainz et al. (red.). Kvalitetsudvikling i praksis. Kbh.: Munksgaard, Danmark, s (13s) (kopi) Bendix, Henrik W.(2012) m.fl.: Hospitalsledelse. Kap: 16: Borger og brugerperspektivet. S , Gyldendal Public (21s) Møller Pedersen, Kjeld (red) (2005): Sundhedsvæsenets økonomi, organisation og ledelse. Gads forlag. Kapitel 7: Sygepleje og ledelse kapitel (19s) (kopi) Lyngaa, Janne (red) (2002): Sygeplejefag, refleksion og handling. Munksgaard, 2. udgave. Kapitel 9. Birthe D. Pedersen og Karen Sølvsteen Sygeplejefagets ledelsesmæssige dimension. s (11s) Holm, Søren (2007): Medicinsk teknologivurdering I: Egerod, Ingrid (red): Dokumentation og kvalitetsudvikling. 2. udgave. Nyt Nordisk forlag Arnold Busck. side (9s) Stuegang, en medicinsk teknologivurdering med fokus på vidensproduktion (uddrag) DSI rapport Sundhedsstyrelsen (ca. 20s) Wisborg, S., (2004): Fra sygeplejerske til leder At blive leder indenfor en profession [Online]. Tidsskrift for Arbejdsliv, årg. 6, nr.1, s Tilgængelig fra: [Lokaliseret ] (11 s) Benner, Patricia (1999): Fra Novice til ekspert. Munksgaard, s , 55, (31s) (kopi) Lund, Jørn, og Tange, Kim (2005): Ledelse for praktikere. Kap 4: Forandringsledelse. S , Gyldendal (21 s) (kopi) 10

12 I alt 328 sider, der suppleres af underviser, samt egen søgning 11

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde?

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? PATIENTPERSPEKTIVET Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk PATIENTPERSPEKTIVET En kilde til viden Bente Martinsen,

Læs mere

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan!

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan! FAM STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE Studietilbud, hvad og hvordan! FAM OUH Odense Universitetshospital Udarbejdet af: Tenna Kjær April 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Pensumliste Modul 12

Pensumliste Modul 12 Pensumliste Modul 12 Geriatrisk Afdeling er i besiddelse af de bøger, der er henvist til i pensumlisten. Bøgerne kan lånes mod udfyldt udlånskvittering. Udlånskvittering afleveres til klinisk vejleder

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

En af metoderne til at bevise sygeplejens

En af metoderne til at bevise sygeplejens 4 Kopiering ikke tilladt Munksgaard Danmark 16. årgang nr. 3 august 2002 KLINISK SYGEPLEJE EVIDENS Birthe Kamp Nielsen Evidensbaseret sygepleje eller kejserens nye klæder? Evidensbaseret sygepleje er et

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget. Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG

Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget. Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG Workshoppen. 1. Ledelse af et fag Sygepleje 2. Visioner på hvilket strategier niveau

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje Modul 1 F15 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Bachelor i sygepleje

Bachelor i sygepleje Studieordning for uddannelse til Bachelor i sygepleje Bachelor of Science in Nursing 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik /Institut for sygepleje og sundhedsforskning Jagtvej 2, Box 1499 3900 Nuuk Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje December 2008 Årgang 1 Nummer 2 Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje Preben Ulrich Pedersen, Ph.d., Linda Schumann Scheel cand., Ph.D. Center for Kliniske retningslinjer er nu veletableret.

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOB08 MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sygepleje Videnskabsteori og forskningsmetodologi Filosofi, religion og etik University College Lillebaelt

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Viborg Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Dokumentationskonference

Dokumentationskonference Dokumentationskonference 29. og 30. september 2014 Ensartet dokumentation - Ven eller fjende? Utopi eller virkelighed? Ensartet dokumentation hvad er det? Ensartet terminologi et fælles sprog? Ensartet

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Strategi. for ledelse af sygepleje i det danske sundhedsvæsen

Strategi. for ledelse af sygepleje i det danske sundhedsvæsen Strategi for ledelse af sygepleje i det danske sundhedsvæsen Sygeplejefaget og sundhedsvæsenet har de sidste mange år været i konstant og markant udvikling. Sygepleje er blevet tilført flere og nye faglige

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr.

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr. Gældende fra september 2009 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte... 4 4.1

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Kim jørgensen (red.) Kommunikation. for sundhedsprofessionelle. 2. udg.

Kim jørgensen (red.) Kommunikation. for sundhedsprofessionelle. 2. udg. Kim jørgensen (red.) Kommunikation for sundhedsprofessionelle 2. udg. Kommunikation for sundhedsprofessionelle Red: Kim Jørgensen Kommunikation for sundhedsprofessionelle Kim Jørgensen (red.) Gads Forlag

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Valgfaget afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland UCC, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Valgfaget afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland UCC, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Modul 13 Valgfag 1 Fra det akutte patientforløb til at leve med kronisk sygdom ECTS-point teoretisk klinisk Sygepleje 4 6 Valgfaget afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland UCC, Carlsbergvej 14,

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA09 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 1 Sygepleje, fag og profession Hold: Febr. 15 foråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 13. Sygepleje Praksis-, udviklingsog forskningsviden.

Modulbeskrivelse for Modul 13. Sygepleje Praksis-, udviklingsog forskningsviden. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 13. Sygepleje Praksis-, udviklingsog forskningsviden. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 23. februar 2015 AMFR Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje

Studieordning for Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje Ansvarligt fakultet: Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn: Studienævnet for kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje Campusby: Odense Årgang(e): 2014 Revideret: Maj 2013 Syddansk universitet

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Partnerskab mellem forskning, uddannelse og praksis. Ole V. Rasmussen. Centerchef Børne- og Ungerådgivningen. www.ballerup.dk

Partnerskab mellem forskning, uddannelse og praksis. Ole V. Rasmussen. Centerchef Børne- og Ungerådgivningen. www.ballerup.dk Partnerskab mellem forskning, uddannelse og praksis Ole V. Rasmussen Centerchef Børne- og Ungerådgivningen www.ballerup.dk Side 2 Vidensbaseret socialrådgivning VIBASO Hvordan viden i praksis De fleste

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Baggrund Sygeplejen i Neurocentret ønsker at leve op til Rigshospitalets vision om at være Danmarks internationale hospital. Rigshospitalet har tre hovedopgaver:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Efteruddannelse i Pædiatri for sygeplejersker Hold 2013-2014

Efteruddannelse i Pædiatri for sygeplejersker Hold 2013-2014 Efteruddannelse i Pædiatri for sygeplejersker Hold 2013-2014 Udbudt af HR & Uddannelse i Region Hovedstaden i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol og Juliane Marie Centret på 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19 Aarhus Universitetshospital Risskov Sengeafsnit M2 Pensumliste til sygeplejestuderende Modul 8 Sengeafsnit M2 Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 784 71410 Revideret august 2012 antal sider Buus, Niels

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

SundhedsPÆDAGOGIK. i i sundhedsfremme. (red.) (red.) Venka SimoVSka Jeanette magne JenSen

SundhedsPÆDAGOGIK. i i sundhedsfremme. (red.) (red.) Venka SimoVSka Jeanette magne JenSen SundhedsPÆDAGOGIK i i sundhedsfremme (red.) (red.) Venka SimoVSka Jeanette magne JenSen G G a a d d s s F F o o r r lll a a G G SundhedsPÆDAGOGIK i sundhedsfremme SundhedsPÆDAGOGIK i sundhedsfremme Venka

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når opgaver skal flyttes

Når opgaver skal flyttes Når opgaver skal flyttes DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger til tillidsrepræsentanter, Kreds Midtjylland Indledning Denne pjece er en vejledning til dig som tillidsrepræsentant, således at du, på vegne

Læs mere

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd Forskning i Fremtiden DaSys forskningskonference, 16. November 2011 Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd 2 En fremtid for forskning i sygepleje Er der en fremtid for sygeplejen? Hvad er fremtiden

Læs mere

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Fagområde 1: Socialt Arbejde Semester: Socialrådgiveruddannelsen, 3. semester, efterår

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

SYGEPLEJEFAGLIG REFERENCERAMME for ÆLDREOMRÅDET 2010/32869

SYGEPLEJEFAGLIG REFERENCERAMME for ÆLDREOMRÅDET 2010/32869 SYGEPLEJEFAGLIG REFERENCERAMME for ÆLDREOMRÅDET 1 2 Indholdsfortegnelse Forord 4 Formålet med referencerammen 4 Teoretisk referenceramme 6 Virginia Henderson 7 Kari Martinsen 10 Aaron Antonovsky 16 3 Forord

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere