Af statsminister Anders Fogh Rasmussen. til 100 gange i Europa-Parlamentet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af statsminister Anders Fogh Rasmussen. til 100 gange i Europa-Parlamentet."

Transkript

1 Sort 072 aburetten NR. 3 MAJ Dansk EU-formandskab 2002 stor udfordring, stort ansvar! EU s fremtid: Ja til forfatning - Nej til kompetencekatalog. Læs Oles Klumme på side 3 4 Skatteminister Svend Erik Hovmand skriver om regeringens skattestop og dets fortolkning på side 4 5 Den 5. juni er det 153 år siden den første grundlov blev vedtaget. Læs om Venstres grundlovsmøder på side 5 Når Danmark 1. juli 2002 overtager formandskabet for EU er det sjette gang det sker. Opgaven er stor og det samme er ansvaret. I et halvt år frem til den 31. december 2002 vil det være Danmarks opgave at sætte dagsordenen, være drivkraft og skabe kompromiser i EU-samarbejdet. Af statsminister Anders Fogh Rasmussen Det er en opgave der er vokset betydeligt siden Danmark sidst var formand. Nye samarbejdsområder er kommet til, samspillet med Europa-Parlamentet er blevet langt mere omfattende, medlemskredsen er vokset fra 12 til 15 lande, og yderligere 10 lande står på tærsklen til at blive optaget i unionen. Dertil kommer, at EU i dag vejer tungere på den globale scene, hvorfor den internationale presses interesse i EU-samarbejdet er steget tilsvarende. Opgavens omfang På den baggrund venter der en kæmpe arbejdsopgave forude. Helt konkret betyder formandskabet f.eks. at danske ministre tilsammen skal optræde helt op U-landshjælp effektivisér og lad grønthøsteren stå Af Martin Paldam, professor, dr.oecon, Århus Universitet til 100 gange i Europa-Parlamentet. Herunder er det forventet, at alene Europaminister Bertel Haarder skal møde i Europa-Parlamentet arbejdsdage i løbet af formandskabets 6 måneder. Det er meget, men det er nødvendigt. Vi ønsker at sætte en ny og højere standard end hidtil for inddragelsen af Europa-Parlamentet i det løbende arbejde under formandskabet. Det vil sikre det demokratiske indspil - og Europa-Parlamentet er klar til at løse opgaven under deres nye og dynamiske liberale formand Pat Cox. Ift. Ministerrådet er den danske opgave ligeledes betragtelig. Formandskabet skal tage sig af alle EU's arbejdsgrupper under Rådet. Der er tale om over 100 arbejdsgrupper, som afholder i hundredvis af møder i løbet af perioden. Derudover er der afholdelsen af de to store topmøder i Det Europæiske Råd. Det første har vi valgt at placere i Bruxelles (i oktober), mens det sidste finder sted i København december Formandskabsopgaven indebærer også, at Danmark skal være EU's ansigt udadtil, f.eks. ved møder i internationale organisationer som FN og OSCE, over for tredjelande samt ved internationale konferencer. Vi er igang Opgaverne i forbindelse med formandskabet er dog allerede startet, det kan Nationalisme og socialisme Af Hans Hauge min kalender vidne om. Megen tid går nu med at rejse rundt og diskutere formandskabet igennem og søge løsninger på de problemer der ligger i kortene, især ift. udvidelsen. Desuden indgår vi allerede her i første halvår af 2002 i et tæt samarbejde med det spanske formandskab og kan løbende blive tildelt opgaver. Det vil sige, at det danske formandskab i allerhøjeste grad allerede præger regeringens dagsorden. Men det er kun godt, for det er tegn på, at vi tager opgaven seriøst og er os ansvaret bevidste. Derfor finder jeg det også mildest talt mærkværdigt at kunne læse i dags Fortsættes side 6. 8 Regeringens udfordring til sundhedsvæsenet tages op. Amtsborgmester i Sønderjyllands Amt, Carl Holst kommer med sit bud på side 8 9 MF Flemming Oppfeldt hjælper regeringen med at bryde den sociale arv. Læs om Rådet for Socialt Udsatte på side 9 Begivenhederne fra valget og indtil den nye finanslov var vedtaget viser, at der ikke bør udskrives valg midt under finanslovsforhandlingerne. Under sådanne omstændigheder får man let en ny regering, der på kortest mulig tid skal have en finanslov på plads, og som er tvunget til at opfylde sine valgløfter så godt den kan. Så bliver det til grønthøsterbesparelser - ikke effektiviseringer. Det er synd for alle parter. Et af de områder, der er blevet nedskåret med denne metode var u-landshjælpen. Det er et område, der har haft brug for at blive effektiviseret. Det har nemlig længe været et område med alt for mange penge, der ledte efter en fornuftig anvendelse, og samtidig et område præget af højtravende målsætninger og bløde usammenlignelige evalueringer. Også her har det vist sig svært at spare, og hele udgiftsapparatet har bekæmpet den slags på sædvanlig vis. En meget ond regering Under arbejdet med lynhurtigt at spare de lovede 1 1 /2 milliard på området skete der alle de typiske ting, der næsten parodisk illustrerer, hvordan udgiftssystemer bekæmper sparerunder. Der har sikkert været mange ting i det mere skjulte, men lad mig nævne to eksempler der begge har været på TV: Folkekirkens Nødhjælps dygtige og charmerende PR-chef stod omgående frem og meddelte, at når de var tvunget til at spare, så ville hendes organisation koncentrere besparelserne om AIDS-ramte børn i Afrika. Det tema tog oppositionens leder kort tid efter op. Det er naturligvis Der er ingen, der tror på 1. maj. Alligevel er radio, Tv og aviser fyldt med reportager, kommentarer, indslag, analyser, diskussioner, så man næsten kunne få det indtryk, at dette stykke socialistiske totalteater betød noget. Nogle gamle nostalgikere kniber sikkert en tåre, når de forsøger at synge om røde flag, medens politikerne kynisk lader, som om de finder det vigtigt men det er dilettant og skuespil. De spiller arbejderpolitikere for en dag. Det er et mindretal, der møder op; det gør, at de kan beholde magten over det flertal, der nyder livet og strømmer til byen og holder hjulene i gang, medens mindretallet holder taler, drikker og laver fjendebilleder, som de kan bruge i fremtiden. I Århus er der to socialdemokrater, der blev omtalt i JPÅrhus d. 1. maj. På forsiden er der et billede af den reformerede kommunist, LO-formand Hans Halvorsen (S). Han sidder i byrådet og er en stor tilhænger af anti-globaliseringsbevægelsen ATTAC og en storlufthavn. Ganske original er han, for han vil advare imod gæt engang højredrejningen, som er af usete dimensioner. Fortsættes side 6. Fortsættes side 7.

2 Sort 072 Københavns Amt Lars Stolshøj tlf Homepage: Formand for amtsrådsgruppen Bent Larsen tlf.: Gentofte Inés Wandel tlf.: Kirkeminister Tove Fergo, MF tlf.: Lyngby Søren Lund Tlf Flemming Oppfeldt, MF Tlf Ballerup Ole Jørgensen tlf: Pia Larsen, MF tlf.: Glostrup Hans-Christian Ellegaard Statsminister Anders Fogh Rasmussen, MF tlf.: Hellerup Hans-Georg Nielsen tlf.: Kirkeminister Tove Fergo, MF tlf.: Gladsaxe Vibeke Nielsen tlf.: Gitte Lillelund Bech, MF tlf.: Hvidovre Bent Hansen tlf.: Ulla Prip tlf.: Politisk Udvalgsarbejde Venstre i Københavns amt - Opgaver og adresser Af Bent Hansen Venstre i Københavns amt indbyder Venstres medlemmer til deltagelse i 1 eller flere af vore politiske udvalg. Deltagelse i udvalgsarbejdet kræver ingen særlig forberedelse og man kan møde op til udvalgsarbejdet 3-4 gange på et år. Man kan være medlem af et udvalg 4-5 måneder og så skifte til et nyt udvalg, såfremt det er det man ønsker. Der er mange valgmuligheder. Målsætninger for udvalgsarbejdet: At engagere en bred kreds af medlemmer i det politiske arbejde og i den politiske debat At være bindeled mellem vore folkevalgte og medlemmer At videreudvikle den liberale politik At være sparringspartner for vore politikere og bestyrelser At udvikle nye kandidater til det politiske håndværk Politiske udvalg i Københavns amts Venstre: Udenrigs- & Sikkerhedsudvalget: Fmd.: Chr. Bjørn Andersen, Forsvar, værnepligtige, udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål samt udviklingssamarbejde. Kirkeudvalget: Formand ikke valgt endnu. Folkekirken og andre trossamfunds stilling. Sundheds- & Socialudvalget: Fmd.: Tina Strand, Sundhedssektoren, forebyggelse, etik og forskning, pensioner, social bistand, dagpenge, aktivering m.m. Europa-udvalget: Fmd.: Lars Kristensen, Sager der behandles i EU og WTO og koordinering af folketingets behandling af disse sager. Forskningsudvalget: Fmd.: Kjeld Danneskiold-Samsøe, Forskningspolitik, informationsteknologi, telesektoren. Miljø- & Planlægning: Fmd.: Anker Jacobsen, Miljø- og naturbeskyttelse, fysisk planlægning, genteknologi, fredninger, råstoffer i jord og havbund. Boligudvalget: Fmd.: Chr. Bjørn Andersen, Byggeri, byfornyelse, bolig- og lejeforhold. Energiudvalget: Fmd.: Helge Sølgaard, Energiplanlægning og forsyning, efterforskning og produktion, vedvarende enegi og energibesparelser, Kulturudvalget: Fmd.: Annie Howaldt Christensen, Kulturelle og kunstneriske anliggender, herunder radio, fjernsyn, museer, teatre, film, idræt samt ophavsret. Landbrugs- & Fiskeriudvalget (Fødevarer): Fmd.: Bendt Lyngsøe Hansen, Fødevarer, havebrug, veterinærvæsen samt grundforbedring. Retsudvalget: Fmd.: Søren D. Sørensen, Rets- og politivæsen, herunder retsplejeloven, straffelovgivning, familieret, udlændingelovgivning, dyreværn. Økonomi- & Skatteudvalget: Fmd.: Jørgen Howaldt Christensen, Indkomstskat til staten, afgifter, pensionskapitaler, told, merværdiafgift, punktafgifter samt arbejdsmarkedsfonde. Trafikudvalget: Fmd.: Carl-Erik Andersen, Færdselslovgivning, jernbaner, veje, godstransport, færgefart, kollektiv trafik, luftfart, kystsikring, postvæsen. Uddannelsesudvalget: Fmd.: Hanne Holdt Hansen, Folkeskolen, gymnasier, folkeoplysning, højskoler, seminarier, folkehøjskoler, uddannelsesstøtte, universiteter, m.m. Integrationsudvalget: Fmd.: Tina Jensen, Erhversudvalget: Fmd.: Kurt Damsted, Erhvervslivet generelt, selskabslovgivning, lovgivning vedr. prissætning, patenter, erhvervsfremme, m.m. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg: Fmd: Niels G. Carlsen, Arbejdsmarkedsforhold, arbejdsløshedsforsikring, arbejdsmiljø, arbejdsformidling og arbejdsmarkedsuddannelse. Alle medlemmer af Venstre i Københavns Amt er velkommen til at deltage i de ovennævnte udvalg. Tilmelding til udvalgsarbejdet kan foretages ved direkte kontakt til udvalgsformanden, per telefon eller mail. Amager Tove Malzer tlf.: Marion Pedersen tlf.: Rødovre Kredsformand: Flemming Jensen, tlf , : Kjeld Danneskjold- Samsøe tlf.: VU i Storkøbenhavn Peter Larsen tlf.: øre ville kunne betale én eksponering af dit budskab i dette blad Få dit budskab ud til læsere i København og Frederiksberg Kommuner, samt i Københavns Amt. En annonce på 9 cm over 2 spalter koster: 500 kr. Der er ingen startomkostninger. Kontakt redaktionen for flere oplysninger: Næste deadline: 22. august 2002.

3 Sort Oles Klumme Fri konkurrence i Danmark? Eksistensen af mere end 200 fælleskommunale selskaber vidner om, at kommunerne for længst har opdaget fordelene ved stordrift. Men når en kommunalbestyrelse alligevel har besluttet sig for at flytte opgaveløsningen ud af eget regi, hvorfor entrerer kommunen så med et fælleskommunalt selskab frem for et privat? Private virksomheder er - ud over de frie markedskræfter - underkastet konkurrenceloven, der har til formål at fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom konkurrence. Yderst fornuftigt, men kommunalbestyrelser og bestyrelser i kommunale fællesskaber har adgang til at indføre en konkurrencebegrænsning. Dermed kan de undtage egen opgaveløsning fra lovens overordnede mål om fri konkurrence. Ved fravær af konkurrence har prisen en tilbøjelighed til at blive unødvendig høj, og den regel kan de kommunale opgaveløsere ikke undtage sig selv fra. Indenrigsministerens forslag om privat udfordringsret er et lille men helt rigtigt skidt mod fri konkurrence i Danmark. Kort fortalt går forslaget ud på, at private virksomheder skal kunne udfordre en kommune med konkrete tilbud på de opgaver, som kommunen udfører for sig selv. Kommunen skal så sammenholde tilbudet med omkostningerne ved kommunens egen opgaveudførelse, og derefter skal kommunalbestyrelsen ikke administrationen træffe en politisk afgørelse. Kommunernes Landsforening er imod forslaget om privat udfordringsret. Det skyldes primært, at kommunalbestyrelsen ikke på forhånd selv må bestemme, hvilke områder man vil udfordres på. Set med vælgerøjne forekommer den holdning ugennemtænkt. Hvad kan være mere tilfredsstillende for landets kommunalpolitikere, end at man i det konkrete arbejde får mulighed for at sende klare politiske signaler til vælgerne? Valgløfter fulgt op af tilsvarende konkrete handlinger fører som regel til genvalg. Af Jens Frimand Ja til forfatning - Nej til kompetencekatalog Siden februar har arbejdet i Konventet om EU s fremtid været i gang. 105 medlemmer, som repræsenterer regeringer og parlamenter fra medlemslande og ansøgerlande samt Europa-Parlamentet diskuterer hvordan morgendagens EU skal se ud, - hvilken model for EU skal det ende med? Mange forslag hertil er allerede kendte. Skal EU udvikles til Europas forenede Stater, Den Europæiske Union af medlemsstater, en føderation af nationalstater eller et EU som en europæisk konføderation. Det er de forslag, der oftest er nævnt, men der findes en del flere. Der er naturligvis tale om en akademisk diskussion, men diskussionen handler basalt om, hvor stor betydning EU skal have i borgernes hverdag - og derfor er den relevant for alle. Skal EU s betydning for borgerne være stor, middel eller lille? EU-konventets formand, den tidligere franske præsident Giscard d Estaing vil tillægge EU meget stor betydning. Den franske præsidentkandidat fra det netop overståede franske valg, den højre-radikale Jean-Marie Le Pen, ønsker, at EU s indflydelse skal være så lille som mulig. Jeg synes den skal være temmelig stor. EU er utvivlsomt vort bedste politiske instrument til at skabe fred, tryghed, velstand og respekt for menneskerettigheder i Europa på kort sigt, og i verden på længere sigt. EU s beslutningsproceser meget komplicerede - for komplicerede, er alle enige om; hvem gør hvad og hvordan? Derfor er der Af Ole Andreasen, MEP (V) udbredt enighed om, at EU s traktatgrundlag skal laves om så beslutningsgangene bliver mere enkle, effektive og gennemsigtige. Et realistisk bud på resultatet af konventets arbejde må være et forslag til en forfatning - eller en forfatningsmæssig traktat - som består af to dele: en forfatningsdel, som beskriver de institutionelle forhold, og en anden del, som beskriver EU s politikker. Kompetencekatalog udelukker udvikling Er det en god ide at lave et egentligt kompetencekatalog i EU s kommende forfatning, som nøje beskriver hvilke kompetencer EU henholdsvis medlemsstaterne har? Næppe, det vil være for ufleksibelt. På langt de flest områder er der delt kompetence mellem EU og medlemsstaterne. Som eksempler kan nævnes landbrugspolitikken, miljøpolitikken og arbejdsmarkedspolitikken. Der er heller ingen grund til at udelukke en fremtidig udvikling af EU s kompetencegrundlag. Det er kun 17 år siden at EU begyndte at integrere landbrugs- og miljøpolitikken. Det er i dag svært at forstå, at det har været adskilte politikområder. Derfor skal vi heller ikke udelukke lignende udviklinger i fremtiden; måske arbejdsmarkedspolitikken, sundhedspolitikken og uddannelsespolitikken er uadskillelige politikområder om føje år. Men det er nødvendigt at klargøre, hvor EU har enekompetence, samt hvor der er tale om delt kompetence mellem EU på den ene side, og medlemsstaterne og regionerne på den anden side. EU har få enekompetencer: Handels- og konkurrencepolitikken, det in- dre marked, samt politikker der relateres til den Økonomiske og Monetære Union. Med hensyn til EU s øvrige politikker er der delt kompetence mellem EU og medlemsstaterne/regionerne. F.eks. landbrugs-, fiskeri-, miljø- og arbejdsmarkedspoltik illustrerer dette. En lang række andre politikker hører alene ind under medlemsstaternes ansvar. Her kan nævnes konstitutionelle anliggender, indre politiske og administrative strukturer, fordelingspolitikken, skatteindkomstpolitik, skolepolitik, forholdet mellem stat og kirke, kompetencefordelingen mellem stat, amter og kommuner. Der er næppe grund til, at medlemsstaternes ansvarsområder skal omtales i EU s fremtidige kompetencefordeling, idet det opfattes som eksplicit, at alle kompetencer, der ikke hører under EU pr. definition er nationale ansvarsområder. Dog skal man ikke udelukke - af politiske årsager - at man kan nedfælde medlemsstaternes kompetencer i en præambel til traktaten. EU's nuværende struktur er det berømte søjlesystem, hvor bl.a. det indre marked, landbrug og fiskeri, og økonomiske politik ligger. Den anden søjle repræsenterer den fælles udenrigsog sikkerhedspolitik. Den tredje og sidste søjle rummer de retlige og indre anliggender. En revision af denne struktur er påkrævet: Søjlestrukturen skal ophæves. Et enstrenget system hvor brugen af flertalsafgørelser gøres til den almindelige beslutningsmetode. Ny verdensorden nødvendiggør FUSP Navnlig den nye verdensorden efter den 11. septem- ber 2001, samt krisen i Mellemøsten viser, at EU s udenrigspolitik samt den fælles forsvars- og sikkerhedspolitik må styrkes. Der er ikke tale om at gøre EU til en militær supermagt, men snarere tale om, at EU s militære kapacitet i forhold til USA s skal afbalanceres. Krigen mod terroren og krisen i Mellemøsten er tydelige eksempler på EU s underlegenhed i forhold til amerikanerne. Derfor skal EU s identitet i verden styrkes, og det kan kun ske gennem en styrket udenrigspolitik. De seneste nationale valgkampe i Europa - ikke mindst i Frankrig og nu i Holland - viser, at EU s handlemuligheder inden for de retlige og indre anliggender ligeledes skal tillægges meget højere prioritet. Bekæmpelsen af international kriminalitet, narkotikahandel, handel med kvinder og børn, samt terrorbekæmpelse er meget presserende opgaver, som også skal løses på EU-plan. Endelig må fælles regler med hensyn til asyl- og indvandringspolitik også styrkes. Det er nødvendigt, at EU står sammen om denne udfordring; ingen kan være interesseret i, at flygtningeproblematikken skal være et problem, som alle medlemsstaterne forsøger at skubbe fra sig. Endnu engang kan man kun ærgre sig over, at Danmark har forbehold på så vigtige områder. Det betyder, at Danmark ikke kan være med til at præge politikudviklingen på disse for borgerne så vigtige områder. Man kan kun håbe på, at de danske forbehold snart vil være fortid.

4 Sort Skattestop er nytænkning Af skatteminister Svend Erik Hovmand (V) føre eller forhøje en miljøafgift. Hvis Danmark bliver tvunget til at sænke en skat eller afgift som følge af en beslutning i EU eller internationale aftaler, kan de mindre indtægter kompenseres gennem forhøjelser af andre skatter eller afgifter. Sådanne omlægninger skal altid være provenuneutrale. En helt central del af skattestoppet er, at der lægges loft over ejendomsværdiskatten. Boligejerne skal i fremtiden højest betale, hvad de betaler i år, hvis de bliver boende i deres nuværende bolig. Der er endda mulighed for at komme til at betale mindre, hvis ejendomsvurderingen falder. Så det er virkelig nye tider i dansk politik. Igennem de sidste mange år har borgerne oplevet en fortsat stigning i betalingen af skatter og afgifter. Oplevelsen er, at skatteskruen tilsyneladende ingen ende har. Regeringen vil gøre op med den ufattelige kreativitet og nidkærhed, som den tidligere regering besad i form af opfindelse af nye skatter og afgifter. Derfor har regeringen indført et skattestop, der gælder for de beslutninger, som den nye regering træffer. Man kan sige, at vi dermed har indgået en kontrakt med befolkningen. En kontrakt som de kan holde regeringen op på ved næste valg. På denne måde demonstrerer regeringen, at det er nye tider i dansk politik. Ikke bare skal det være stop med de evindelige stigninger i skatter og afgifter, men befolkningen skal også kunne stole på de løfter, som politikerne giver. Og efter ni år med Poul Nyrup Rasmussen er det virkeligt nyt. Skattestoppet er et forvarsel om de nye tider. I fremtiden skal de folkevalgte være politikere og ikke administratorer. Fra nu af kan et forslag, der kræver nye udgifter ikke bare ordnes ved at sætte en skat eller afgift op, sådan som rygmarvsreaktionen var hos den tidligere regering. Nej, politikerne må prioritere. De er nødt til at bekende politisk kulør. På lidt længere sigt er det regeringens målsætning, at skatten på arbejdsindkomst skal ned. Men der skal først skabes økonomisk råderum hertil. For vi vil ikke slække på målet om at halvere den offentlige sektors gæld inden 2010, så velfærdssamfundet er klar til at møde udfordringen fra den ændrede befolkningssammensætning, uden at skatterne stiger. Det betyder også, at de forskellige interesseorganisationer må have forståelse for, at vi meget gerne vil lette skatten på både biler og aktieavancer, men alle fortidens synder, kan ikke løses i én valgperiode. Skattestoppets fortolkning Skattestoppet har været genstand for mange (mis)- fortolkninger. Regeringen har konkret lovet, at vi ikke vil hæve nogen procentsats, hvor skatten er udtrykt i procent, eller noget kronebeløb, hvor skatten er i faste beløb. Hvis der er tvingende grunde til at indføre eller forhøje en skat eller afgift, vil det ske således, at merprovenuet ubeskåret anvendes til at sænke en anden skat eller afgift. Samme princip vil blive anvendt, hvis det af miljømæssige grunde er ønskeligt at ind- Hvad er social ansvarlighed? Tirsdag den 4. juni 2002 kl i Foredragssalen i Medborgerhuset, Danasvej 30B. Flemming Oppfeldt, MF (V) og Kenneth Barrett (V) folketingskandidat. debatterer. MØD OP OG DELTAG I DEBATTEN! TIVOLI som virksomhed nu og fremtiden ØKOFIN-konference om Danmark og Europa Søndag den 8. september 2002, kl i Islands Brygges Kulturhus. Europas økonomi- og finansministre (ØKOFIN) holder ministerrådsmøde i København i dagene september for at drøfte den økonomiske udvikling i Europa. Møde med Tivoli's direktør, Lars Liebst, T ORSDAG DEN 20. JUNI KL. 17:15 i "Gule Sal" i Tivolis Koncertsalsbygning. Der bliver indgang ved Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, hvor en af Tivolis kontrolører fra kl vil lukke deltagere ind. T ilmelding til Kirstine Rejkjær senest den 12. juni via eller tlf Der tilsendes en billet, som skal vises ved indgangen. Danmark har taget flere forbehold. Hvad betyder det for Danmarks indflydelse og hvad siger arbejdsmarkedets parter og regeringen til dette? Vi indbyder alle interesserede Venstremedlemmer til en spændende konference om dette helt aktuelle emne, sammen med politikere og andre specialister. Program udsendes i juni. Interesserede kan få det tilsendt ved henvendelse til Jens Damgaard, tlf eller

5 GRUNDLOVSDAG GRUNDLOVSMØDE OG FROKOST I DET GRØNNE 5. juni kl Grundlovsmøde i Søndermarken Sportsplænen 5. juni 2002 kl Venstre i Hvidovre afholder Grundlovsarrangement i det naturskønne område Kystagerparken. Arrangementet begynder kl , hvor vi mødes ved Bjerget kendt fra de mange Zentropafilm (bl.a. Små ulykker ). Der er parkeringsmuligheder ved Åmarkens Station, hvorfra Bjerget kan ses. Linie A kører til stationen. Dagens taler bliver MF er Flemming Oppfeldt Medlemmerne medbringer selv retter til en (forhåbentlig) overdådig fælles buffet. Pris pr. deltager: 25 kr. Flemming Oppfeldt Vi glæder os til at se dig/jer. Tilmelding til Hvidovres lokalformand på: eller tlf.: senest den 29. maj Ole Andreasen Søren Pind Ulrik Kragh Velkomst Ole Andreasen, medlem af Europaparlamentet (V) Søren Pind, borgmester i København (V) Ulrik Kragh, MF (V) Deltagelse er gratis og alle er velkomne. Sportsplænen ligger i Søndermarkens sydvestlige hjørne ned mod Valby. I tilfælde af regn gennemføres arrangementet på Frederiksberg Slot. Venstre i København og på Frederiksberg byder velkommen Grundlovsmøde i Edelgave 5. juni kl VENSTRE I SØLLERØD GRUNDLOVSMØDE Carlsminde, Søllerødvej 30, 2840 Holte Onsdag den 5. juni 2002 kl Fri adgang Tove Fergo Program: fortæller Rita Holm om Edelgave taler Tove Fergo taler Lars Stolshøj Lars Stolshøj Derudover er der underholdning på plænen. Entré: 25 kr, Øl, vand og kaffe sælges af VU. Kørselsvejledning: Fra Ballerup køres mod Smørum. Efter Smøromovre fortsættes mod Nybølle ad Edelgavevej og efter ca. 1,5 km ligger Edelgave på højre hånd. Jens Skipper Rasmussen Erik Fabrin Partisekretær Jens Skipper Rasmussen holder Grundlovstalen, og derefter taler borgmester Erik Fabrin Underholdning: Tryllekunstneren Peter Nørgaard fra Vedbæk giver børnene oplevelser i fantasi og magi et par gange i løbet af eftermiddagen. Rundvisning på Carlsminde Venstres hovedsæde: Inspektør Kenneth på Carlsminde vil efter behov give rundvisning og orientering om Carlsmindes historie og anvendelse samt åbne mulighed for at bese staldene. I pausen serveres sandwich til alle. Vand og øl kan købes. Velkommen til Venstres grundlovsmøde i Søllerød

6 Sort 072 fortsat fra side 1 Dansk EU-formandskab 2002 stor udfordring, stort ansvar! pressen (senest i Politikens leder 25/4-02), at det at vi vil gennemføre det danske formandskab til en lavere pris end det Sverige brugte på sit, skulle være tegn på at vi ikke tager opgaven seriøst. Det er i udgangspunktet en mærkelig kritik, for hvad er da den optimale pris på et EU-formandskab? Men derudover vil jeg påstå, at kritikken afspejler en meget forkert grundindstilling. Det vigtigste omkring formandskabet er ikke prale-effekten, der er ikke pragten omkring møderne, det er ikke de lange konvojer af store sorte biler, det er ikke gaverne til journalisterne i pressecentret, det er ikke festtalerne og de bonede gulve. Bevares, i et eller andet omfang skal det naturligvis til, men det vigtigste er nu en gang resultaterne. Det er i bund og grund et spørgsmål om, at vi skal bruge det europæiske samarbejde seriøst. EU-samarbejdet er for vigtigt til andet og afkræver den respekt. Man skal huske at alt det udenom legitimeres gennem resultater. Det er på den baggrund, at jeg under Barcelona-topmødet foreslog, at vi fremover skal være mere fortsat fra side 1 fokuserede under topmøderne - og søge at afholde flere af dem i Bruxelles. Det vil gøre dem mere almindelige i karakter og dermed skabe mere effektivitet og handlekraft. Vi går selv i spidsen på det punkt og afholder det første af vores to møder i Det Europæiske Råd i Bruxelles i oktober. Derved, og gennem vores generelt meget seriøse behandling af formandskabet, kan vi være med til at forme det fremtidige samarbejde og skabe mere dynamik, mere handlekraft og igen: resultater. Programmet for dansk EU-formandskab? Det officielle og endelige formandskabsprogram fremlægger vi først i slutningen af juni (26/6-02), dels fordi det er god tone ikke at søge at stjæle opmærksomheden fra spanierne, der i øjeblikket gør et kæmpe stykke arbejde, og dels fordi vi ikke allerede nu kan vide, hvordan status vil være på de forskellige politik områder, førend spanierne er færdige med deres arbejde. De argumenter burde være forståelige for enhver, men alligevel har oppositionen for nylig prøvet at skabe lidt (tiltrængt) fokus på dem selv ved at kritisere regeringen på dette punkt og forlange, at vi allerede nu oplyser de præcise prioriteter for formandskabet. Men det er altså useriøst af oppositionen. Når det så er sagt, er det dog muligt allerede nu at skitsere nogle af de vigtigste områder, som vil komme op i andet halvår 2002, idet mange opgaver allerede ligger i systemet. Populært sagt består et formandskab af 85% løbende forretninger, 10% kriser og 5% prioriteter. Det forventes derfor, at formandskabslandet tjener hele Fællesskabets interesse. Det er i sig selv en dansk interesse, at ethvert formandskab overholder disse spilleregler. Blandt emnerne der trænger sig på ift. den danske dagsorden er det naturligvis udvidelsen der dominerer. I vores tilfælde betyder det, at en vigtig del af de løbende forretninger er i fuld overensstemelse med danske prioriteter, da udvidelsen jo igennem mange år har været en dansk mærkesag. Udvidelsen mod øst har været undervejs i et årti, blev for alvor startet op i København med formuleringen af de såkaldte Københavnskriterier, og står nu til, at falde på plads i København i december. Fra København til København cirklen sluttes. Men inden da er der en række problemer der skal løses først. De største tilbageværende problemer er : Cypern problematikken vedr. den delte Ø, kan en sådan optages i EU? Irerne og Nice-traktaten vil irerne stemme for Nice-traktaten til efteråret? Slovakiet har gjort store fremskridt siden 1998, men det er uafklaret hvordan landet vil reagere, hvis den nationalistiske Meciar vinder det kommende valg og genvinder den magt han tabte i Polen vigtigt land ift. udvidelsen. Polen gør dog fornuftige fremskridt og de tilbageværende problemer ser ud til at kunne løses, eksempelvis er spørgsmålet om køb af jord nu blevet løst via en 12-års overgangsordning. Pengene (spørgsmålet om strukturfondene og landbrugspolitikken samt de institutionelle spørgsmål i EU-systemet. Dvs. EU s egne forhold). Blandt de øvrige emner der kommer på dagsordenen er kampen mod terror, spørgsmålet om den fælles landbrugspolitik, genforhandlingen af fiskeripolitikken (hvilket ikke løber stille af sig som vi allerede har set i medierne), fødevaresikkerhed, Lissabon-processen, skattepakken, gennemførelse af det indre marked for finansielle tjenesteydelser samt visse initiativer vedrørende forbrugerpolitik og miljø. Dertil kommer EU s politik om den Nordlige Dimension der har udgangspunkt i Østersøområdet og som er særligt interessant for det danske formandskab pga. relationerne til Rusland, specielt med sigte på den kommende udvidelse af Nato, der finder sted under dansk EU-formandskab. Endelig skal debatten om Europas fremtid videreføres og fremmes. De drøftelser, der er påbegyndt efter EU-konventets start d. 28/2-02, omhandler hele grundlaget for det fremtidige EU-samarbejde og kan derfor få afgørende betydning for vores kontinent. Ud over alle disse politiske områder er der endelig hele den eksterne dimension omkring formandskabet. Danmark vil som formandskabsland skulle være EU's ansigt udadtil i alle spørgsmål, og kommer til at løse mange betydningsfulde opgaver, når det gælder varetagelsen af EU's globale rolle. Særlig betydning får det FN Verdenstopmøde om Bæredygtig Udvikling, som vil finde sted i Sydafrika i september 2002, hvor vi på vegne af EU vil arbejde hårdt for at få en global aftale på plads. Denne global deal skal sikre udviklingslandene mere frihandel, mere bistand og mindre gældsbyrder, hvis de så til gengæld leverer en bedre regeringsførelse med fokus på mere frihed, demokrati og markedsøkonomi. En anden stor opgave ift. det globale sigte er ASEMtopmødet (Asia-Europe Meeting) som afholdes i København under det danske formandskab. Samarbejdet har hidtil manglet lidt på den indholdsmæssige side, men det søger vi nu fra dansk side at lave om, så der denne gang kommer flere konkrete resultater ud af mødet mellem de to kontinenters ledere. Og sådan kunne jeg blive ved med at remse opgaver op, som venter os. Opgaven er stor, men vi har de 6 mdr. fra 1. juli til at bevise at opgaven ikke er for stor. Vi skal ikke pleje overdrevne nationale interesser, men vi skal forsøge vores egen lille reform af EUsamarbejdet ved at afspejle effektivitet og handling og derigennem skabe resultater, der smitter af på det fremtidige samarbejde. U-landshjælp effektivisér og lad grønthøsteren stå en meget ond regering, der sparer på hjælpen til AIDSramte børn i Afrika. Den journalist, der hjalp PRchefen med at sælge dette budskab, spurgte ikke hvorfor det var dét projekt, som Folkekirkens Nødhjælp prioriterede allerlavest. Der blev også arrangeret et indlæg med den (ellers) meget fornuftige og vidende leder af IFPRI (et Danida-støttet landbrugsforskningsinstitut i Washington). Hans budskab var, at dansk u-landshjælp er et led i kampen imod den internationale terrorisme, og at det derfor ville føre til mere terror, at den blev skåret ned. Journalisten, der hjalp med PR-fremstødet, spurgte (naturligvis) ikke om der var blot den mindste evidens for disse åbenbart urimelige påstande, som falder helt udenfor IFPRIs kompetenceområde. Der er naturligvis ingen sammenhæng mellem dansk u-landshjælp (eller u-landshjælp i al almindelighed) og terror. Hvilken vej, en sådan sammenhæng skulle gå, er da også uklart. Der er ikke en gang fundet nogen klar sammenhæng mellem udbruddet af borgerkrige og u-landshjælp, og mellem krigenes varighed og mængden af hjælp, selv om der er regnet meget på disse ting. Mere for pengene Nu er der imidlertid god tid til næste finanslov, og det er tid til at tænke sig om. Hvordan får vi mere for pengene på u-landsområdet? Det er ikke så svært. Lad mig nævne tre simple principper, der ville hjælpe meget, hvis de blev indført: (1) Vi bør koncentrere hjælpen om de lande og de projekttyper, vi er gode til. Det kræver, at vi sørger for, at alle projekter har en klar målsætning og bliver evalueret kontant og i klare tal. Det lyder helt utroligt, men realiteten er, at Danida ikke har noget system til at evaluere projekter systematisk på en sådan måde, at resultaterne kan sammenfattes og analyseres. Hjælp, der spildes, fordi man ikke ved, hvad man gør, eller fordi kløften mellem mål og realiteter er for stor, er en tragedie og en hån imod skatteyderne. (2) Det er også vigtigt, at vi sikrer os - så godt vi kan - at de projekter, vi laver, er nogen som modtagerne ønsker at få og ikke blot nogen, vi ønsker at give. De fleste forfejlede projekter mislykkes, fordi de får lov til at gå i frø, efter at de er overgivet til modtagerlandet. De mislykkes altså, fordi de prioriteres lavt af modtageren. Vi synes naturligvis, at dansk miljøog ligestillingspolitik er rigtig ellers førte vi ikke disse politikker. Vi bør imidlertid se i øjnene, at andre lande ser anderledes på disse ting. Vi kan ikke få dem til blive enige med os, selv om vi giver dem projekter i vores ånd - det fører blot til mislykkede projekter. (3) Det er også vigtigt, at vi ikke koncentrerer hjælpen om de samme små lande som alle andre også hjælper. Vores hjælp gør mest gavn, dér hvor der ikke er en kø af donorer, der leder efter projekter. De lande, der får mindst hjælp pr. indbygger, er de store lande. Her kan vi let finde provinser og delstater, hvor der er meget langt mellem hjælpeprojekterne, og hvor det derfor er let at finde på gode nyttige projekter. Tilfældet Indien Jeg ved godt, at udenrigsministeren har besluttet sig til, at Indien ikke skal hjælpes, fordi det er et særlig slemt land - jeg har hørt ham nævne en række årsager hertil. Realiteten er imidlertid, at næsten alle de problemer, som han ganske rigtigt påpeger, at Indien har, dem har alle andre af vore samarbejdslande også, og i næsten alle tilfælde i højere grad. Lande er u-lande, fordi de fører dårlige politikker, er præget af ulighed, korruption og bureaukrati, har et lavt uddannelsesniveau og spændinger mellem stammer og regioner, osv. Vi kunne let finde et par indiske delstater, hvor vi kunne gøre en god indsats. Der er dog også andre store lande, som ikke får meget hjælp. Brasilien har en række delstater, der trænger til hjælp. Indonesien har også en række fattige øer, som får meget lidt hjælp. Og endelig er der kommet en række nye stater til i Centralasien, som hurtigt har fået store problemer.

7 Sort 072 fortsat fra side 1 Nationalisme og socialisme Af Hans Hauge Det er nu ikke derfor, han er på forsiden, det skyldes, at han skal i retten, fordi han er ansvarlig for noget fusk med millioner i AOF-bestyrelsen. Den slags er vi så vant til. Der findes et alternativ til kamp: Fredeligt demokrati. Avisen har også et interview med en anden og moderne ungsocialdemokrat, der læser til politiker på universitetet. Han vil som fagforeningspamperen manifestere et alternativ til højredrejningen. Hvad mon alternativet er? Fællesskab. Hvad er højredrejningens alternativ? Fællesskab. Højre og venstre har dermed et tilbud til frihedens europæiske børn: De skal tilbage til det varme, trygge, klæbrige fællesskab. Vi kan ikke have jer rendende derude i friheden. I skal hjem i folkets hus, skal I. Foto: Hasse Ferrold Fællesskab kæmper mod fællesskab Ideen er den samme på begge fløje, fanerne er lidt forskellige. 1. majs er røde og palæstinensiske. Højrenationalisternes og socialisternes diagnose af nutidens samfundsudvikling er stort set den samme. Og løsningen på alle problemerne er den samme. Fællesskab. Det er derfor, de hader hinanden i disse år, og derfor de kæmpede mod hinanden i 30 erne. De ligner hinanden for meget. Politikerne ved det, og det er baggrunden for, at arbejdere uden besvær bevæger sig fra højrepopulisme til folkesocialisme. Fra Holger K. til Pia K. Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier har udsendt en fremragende lille rapport om dette fænomen. En forsker, Cecilie Banke, spørger modigt og frygtløst: Hvor meget anderledes var det fællesskab, Socialdemokratiet havde som ideal i forhold til nazisternes? Socialisme, kommunisme, nazisme og antisemitisme var i 30 erne båret af samme ideal om et folkefællesskab, mener hun. Det var dengang. Der er forskel mellem dengang og i dag. For hvis vi ser bort fra det yderste venstre, er både de højrenationale og de socialistiske partier i dag demokratiske; men ligheden mellem dem er, at deres ideal endnu er folkefællesskabet. SID taler om fremtid i fællesskab. Og antisemitismen trives. 1. maj dyrkes dette folkefællesskab eller i al fald mindet om det. Det fungerer ikke helt; det er ligesom fodbold et tivolifællesskab, for ingen tror rigtig på det. Dyrkelse af fællesskab både det nationale og det socialistiske - udtrykkes ved marcher, faner, musik, og optog. Og når fællesskab udtrykkes på den måde, kan volden ikke undgås. Nazisterne holdt også 1. maj; stalinisterne gjorde det og nutidens socialister har ikke skiftet stalinismens symboler ud endnu. Og nationalisterne gør det. Le Pen vil demonstrere i Frankrig; men det kan ikke tillades. Fællesskabet opretholdes nemlig ved, at der er nogen, der skal holdes udenfor. Det kan kun trives, hvis der er fjender. I Danmark kaldes fjenderne, som man aldrig skal vise solidaritet overfor, de gule, de kristelige eller de uorganiserede. Uden vold, intet fællesskab. Men hvad så med den højredrejning, der har afløst den socialdemokratiske dominans i Europa? Den er et tegn på, at demokratiet er levende, for demokratiets ide er at kunne komme af med en regering og indsætte en ny uden vold. Det er kun venstrefløjen, der ikke accepterer demokratiet på det punkt. Gik højrefløjen i demonstrationstog, da Nyrup uden legitimitet støttet på 100 færinger beholdt magten? Nej, for de er høflige mennesker. Er der grund til bekymring? Ja og nej. Ikke meget har ændret sig i Europa de sidste mange år. For en ting må man indrømme. Det er ikke ret mange steder, at de liberale partier vinder frem. Kun i Danmark; lidt i Tyskland; næsten ikke i Frankrig; slet ikke i Østrig og Italien. Ikke på nogen måde i Grækenland. Måske vil der en dag komme en drejning væk fra nationalisme og socialisme en liberal vending. Måske. Den realteksisterende liberalisme findes i al fald ikke. Hvis der er noget, der ikke hærger, er det nyliberalismen. Heldigvis lever gammelliberalismen. Ellers havde det også set sort-rødt ud. Nyhedsmedier & politik brug og misbrug Mandag den 27. maj 2002 kl præcis! Mød Associate Professor Karsten Fledelius fra Institut for Film- og Medievidenskab KUA på Københavns Rådhus, Hovedkassen stuen vær. 106, (benyt indgangen ved Brandstationen). W eekendrejse for 2 til London 1. Kreds, Frederiksberg fik i efteråret sponsoreret en weekendr ejse for 2 til London af Brandstrup Travel. Salget af lodderne afsluttedes den 1. marts Vinderen blev udtrukket den 5. marts 2002 af Venstres ny partisekretær, Jens Skipper Rasmussen.Tilstede var også fungerende formand for Venstre på Frederiksberg Søren Thuesen Pedersen og formanden for 1. Kreds, Frederiksberg Jan Helsinghoff. Lida Lindholm vandt Den meget glade vinder, Lida Lindholm, blev direkte underrettet og fik senere overrakt gavekortet i Brandstrup Travels lokaler på Gammel Kongevej. Tak til de medlemmer der har deltaget ved køb af lodder, og derv ed bidraget lidt ekstra til foreningens kasse. Emner: Reaktioner i befolkningen på mediepåvirkning (TV, Presse osv.). Mediernes forhold til politikerne. Hvad kan de bruge (og "misbruge") hinanden til. Eksempler gives: Poul Nyrup, Hans Engell, Uffe Ellemann- Jensen, Erik Ninn-Hansen. Tilmelding med navn, adresse og tlf. nr., senest torsdag den 23. maj til: Astrid Søborg, - Tlf eller Hasse Ferrold, - Tlf eller Vagn Svendsen, - Tlf eller Production Manager Maria Petersen (tv.) overrakte gavekortet til vinderen af en weekend for 2 til London, Lida Lindholm, i overværelse af formanden for 1. Kreds Jan Helsinghoff (th.).

8 Sort om året, heraf 90 mio. kr. pr. år på sundhedsområdet. I mindre udviklede samfund har man for længst opdaget fordelene ved at samle patienterne, hvor ekspertisen findes. Vi tager regeringens udfordring op Foto: Hasse Ferrold Sundhedsudvalget har drøftet forskellige løsningsmuligheder og har sendt et forslag til høring om at samle specialerne på sygehusene i Aabenraa og Sønderborg. Det indebærer, at sygehusene i Haderslev og Tønder lukkes. Med færre og større enheder opnår vi en række fordele. Der bliver opbygget et stærkere fagligt miljø, som gør det mere attraktivt at arbejde på de enkelte afdelinger. Det betyder, at vi får bedre muligheder for at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Vi sikrer samtidig kvaliteten i behandlingen. Med operationer og behandlinger samlet bliver der opbygget større rutine og ekspertise i de enkelte specialer, hvilket vil føre til højere faglig kvalitet og tillige færre aflysninger til gavn for patienterne. Samtidig kan vi nedbringe omkostninger markant. Vore beregninger siger, at vi med denne løsning vil spare ca. 70 mio. kr. Af amtsborgmester Carl Holst (V), Sønderjyllands Amt Borgerne ønsker nærhed Debatten i det sønderjyske viser imidlertid klart, at for mange mennesker er kvalitet i sundhedsvæsenet ikke alene et spørgsmål om høj faglighed, men også om netop nærhed og menneskelig tryghed. Patienterne har krav på kortere ventetid, når de skal til undersøgelse og behandling på sygehuset. Det er et fælles mål for regeringen og amterne at nedbringe ventetiden. I amterne har vi arbejdet med opgaven længe og er også nået et godt stykke vej. Det er klart, at vi med flere midler til rådighed kan komme endnu længere. Derfor er regeringens kontante håndsrækning i form af 1,5 mia. kr. til nedbringelse af ventelisterne meget velkommen. Med det er også en udfordring, regeringen stiller amterne overfor. Hvor gerne vi end vil, kan vi ikke bare med et trylleslag få ryddet op i ventelisterne, selv om vi får en stor pose penge. Det kan umiddelbart lyde mærkeligt, men sandheden er, at det er svært for os at bruge pengene fra staten. Personalemangel For sagen er jo, at der ganske enkelt skal arbejdes mere på sygehusene for at forkorte ventetiden for patienterne. Det skal pengene bruges til. Men vi mangler personale inden for sundhedsvæsenet. Alene i Sønderjyllands Amt mangler vi 28 overlæger på sygehusene. Og der mangler også sygeplejersker, bioanalytikere, radiografer m.fl. Det nuværende personale yder en meget stor og flot indsats, og vi kan ikke forvente, at medarbejderne bare løber endnu hurtigere. Så vi er nødt til at ansætte flere. Det er imidlertid ikke særlig let for en region som Sønderjylland at skaffe yderligere sundhedspersonale. Rekrutteringen har længe været et problem, og problemet bliver endnu værre i de kommende år. Men i Sønderjyllands Amt er vi parate til at tage udfordringen fra regeringen op, og derfor forsøger vi ihærdigt at skaffe de nødvendige personaleressourcer. I den sammenhæng er vi indstillet på også at søge personale syd for den dansk-tyske grænse, hvis det bliver nødvendigt. Vi har i forvejen gode erfaringer med at samarbejde med vore tyske naboer inden for sundhedsområdet. Bl.a. har vi en aftale om, at sønderjyske kræftpatienter kan komme til strålebehandling på St. Franziskus Hospital i Flensborg. Det sikrer kortere ventetid og kortere transport, og det er et tilbud, som mange sønderjyder vælger at tage imod. Vore beregninger viser, at såfremt vi kan skaffe det nødvendige personale, kan vi med de midler, regeringen stiller til rådighed for Sønderjyllands Amt, rent faktisk fjerne de nuværende ventelister. Derfor vil vi naturligvis gøre alt for at skaffe personalet. Men let bliver det som nævnt ikke. Desuden løser alene en pose penge fra regeringen langt fra alle de problemer, vi står med inden for sundhedsvæsenet. Der skal også andre ting til. Kvalitet gennem centralisering I Sønderjyllands Amt er vi i øjeblikket i fuld gang med at drøfte og planlægge, hvordan vi fremtidssikrer sygehusvæsenet. Det er en debat, som meget forståeligt har sat sindene i kog. Sygehusvæsenets fremtid er et emne, som optager mange mennesker stærkt. Selv om debatten bestemt ikke altid er lige behagelig, så er vi nødt til at tage den, hvis vi ønsker et effektivt sygehusvæsen også om 10 og 25 år. Gør vi ingenting, får vi særdeles alvorlige problemer i løbet af nogle år. Udfordringen er kort sagt at sikre, at vi kan tiltrække det nødvendige personale og sikre høj kvalitet og ekspertise inden for de forskellige behandlingsområder, samtidig med at vi opnår besparelser. Økonomiudvalget har besluttet, at der fra og med 2004 skal gennemføres varige besparelser på ca. 160 mio. kr. Så når man samler kræfterne af hensyn til fagligheden og rekrutteringen, er det også nødvendigt at drøfte, hvordan man på anden vis kan sikre nærhed. I det forslag, der er sendt til høring i Sønderjyllands Amt, indgår derfor også en betydelig styrkelse af den præhospitale indsats, oprettelse af lokale småskadeklinikker og et sundhedscenter. Vi er i en situation, hvor vi er nødt til at spare. Vi kan ikke stramme skatteskruen mere. Og samtidig skal vi forbedre sundhedsvæsenet. I den situation må vi nødvendigvis prøve at skabe nye løsninger, som giver os mest mulig kvalitet for pengene. Jeg tror på, at samling af kræfterne er vejen frem, men jeg er åben over for andre løsninger end den, vi konkret har peget på, blot vi hele tiden holder os målet for øje: At sikre kvalitet og rekruttering og få økonomien til at hænge sammen.

9 Sort 072 Regeringen vil bryde den sociale arv Af Flemming Oppfeldt, MF(V), valgt i Lyngbykredsen På tværs af målgrupperne overvejer regeringen følgende nye initiativer: Etablering af 300 midlertidige botilbud og 75 alternative plejehjemspladser. Bostøtte til fastholdelse af boligen. Etablering af lettilgængelige tilbud om akutbistand udenfor normal åbningstid. Styrkelse af den frivillige indsats. Støtte til undersøgelser mv. indenfor Rådet for Socialt Udsatte. Nye initiativer for stofmisbrugere: Behandlingsgaranti døgnbehandling eller ambulant behandling skal ske indenfor en rimelig tidsfrist. Oprettelse af 100 døgnbehandlingspladser og 300 dagbehandlingspladser. Støtte til væresteder for stofmisbrugere. Udarbejdelse af klagevejledning, der skal styrke stofmisbrugernes retssikkerhed. Registrering af kvalitet og effekt af behandlingsforløb. Efteruddannelse af fagpersoner i kommuner og amter. Regeringen vil forbedre forholdene for de svage og udstødte i vores samfund gennem en mere målrettet indsats, end det er set i tidligere regeringer. Målet er, at hjælpen rettes mod de allersvageste, som alt for ofte må se hjælpeløst til, mens de knap så nødlidende æder størstedelen af kagen fra det offentlige. Der er en klar tendens, der viser, at den tidligere regerings indsats på det sociale område har ladt de allersvageste i vores samfund i stikken de hjemløse, narkomanerne, posedamerne og de sindslidende. Bag de fine tal, som viser en nedgang i den samlede arbejdsløshed, gemmer sig nemlig en stor gruppe af socialt udstøtte, som ikke har mærket nogen fremgang. Det drejer sig i nogle tilfælde om mennesker, for hvem det at have tag over hovedet er en luksus. Tal fra Danmarks Statistik 2000 viste således, at Hverdagen byder på kontraster, men ser vi de mennesker, der virkelig har brug for hjælp? Foto: Hasse Ferrold andelen af danskere med en årsindtægt på under kr. har været stigende de senere år. Narkotikarådet har dokumenteret, at antallet af hårde stofmisbrugere har ligget konstant siden begyndelsen af erne til trods for regeringens traditionelle satsning på området. Og der er heller intet, der tyder på, at antallet af hjemløse er faldet eller at de sindslidende har fået bedre vilkår, snarere tværtimod. I Venstre mener vi, at en regering bør vurderes på, hvordan den tager sig af sine mest nødlidende medborgere. Derfor har området højeste prioritet. Men problemerne løses ikke gennem flere offentlige bevillinger og firkantede systemer, der behandler borgere på samlebånd, som det tidligere er blevet gjort. Ligesom på alle andre områder af socialpolitikken, er der behov for handlingsplaner og løsningsmodeller, der tager udgangspunkt i det enkelte individ og dennes personlige historie. Rådet for Socialt Udsatte Et af de første initiativer, VK-regeringen har taget, er oprettelsen af Rådet for Socialt Udsatte, der skal fungere som et vigtigt og centralt talerør for de svage og udstøtte, som normalt har svært ved at komme til orde. Rådet skal udstikke retningslinjer for, hvordan vi kan forbedre indsatsen på området, og det skal ikke mindst komme med forslag til, hvordan det civile samfund inddrages stærkere i arbejdet. Løsningen ligger nemlig ikke i velfærdsstaten, men i velfærdssamfundet, som det klogt er formuleret i regeringens handlingsplaner. Hvis vi skal forebygge de problemer, der fører til personlig og social deroute for udsatte borgere, er det helt afgørende, at vi bruger de svageste gruppers egne livserfaringer, som findes ude i det virkelige liv blandt de frivillige organisationer. I dette arbejde er det hensigten, at Rådet for de Socialt Udsatte skal spille en central rolle. Det bliver uden tvivl en lang og sej proces at løse problemerne, men regeringen vil allerede i år tage konkrete skridt til forbedringer. Der er dels tale om initiativer på tværs af de svageste grupper, dels om handlingsforslag i forhold til den enkelte målgruppe. Det egentlige handlingsprogram offentliggøres senere på året, men her på siden er listet nogle af de mulige initiativer. Nye initiativer for alkoholmisbrugere: Etablering af enten 20 ekstra døgnpladser eller 12 døgnpladser og 60 dagbehandlingspladser. Visitation af behandlingstilbud i samarbejde mellem kommuner og læge. Nye initiativer for sindslidende: Bedømmelse af tilbud for mennesker med både en sindslidelse og et misbrug. Tydeliggørelse af de sociale myndigheders ansvar, så mennesker ikke udstødes fra systemet. Styrkelse af pårørendearbejdet. Mulighed for forpligtende behandlingskontrakter. Nye initiativer for hjemløse: Regeringen vil fastholde den eksisterende hjemløseplan som et højt prioriteret område. Nye initiativer for prostituerede: Støtte til den frivillige indsats på gadeplan. Videreførelse af det landsdækkende Pro-Center efter Rådgivning af udenlandske kvinder i prostitution. Vi laver rigtige fotografiske billeder fra alle digitale medier og i alle størrelser - du sætter selv grænsen. Besøg os, ring eller send dine billedfiler på . LOTUS FOTO ApS Svanemosegårdsvej 8, 1967 Frb.C tlf

10 Sort 072 Svar til Arzrouni: A- og B-aktier Af Karin Riis-Jørgensen, medlem af Europa-Parlamentet for Venstre Christopher Arzrouni Christopher Arzrouni skrev i det seneste nummer af dette blad om Kommissionens kommende forslag til direktiv om overtagelsestilbud. Her er svar på tiltale. Direktivet handler kort og godt om de regler, der skal gælde, når en investor vil opkøbe aktierne i en virksomhed, for dermed at overtage og opnå kontrol med virksomheden. Som det er nu, har hvert enkelt land sin egen lovgivning på området, og det er de fleste enige om er en forhindring for en fuld etablering af det indre marked. Som også beskrevet af Arzrouni var man sidste år meget tæt på at få vedtaget fælles europæiske regler på området, men forslaget faldt i sidste ende på grund af stemmelighed i Europa- Parlamentet. Vi i Venstre stemte naturligvis for forslaget, men altså desværre til ingen verdens nytte. Derfor besluttede Kommissionen, at en hurtigtarbejdende ekspertgruppe skulle udarbejde en rapport om emnet, for at Kommissionen hurtigst muligt kunne fremsætte et revideret forslag, naturligvis med håbet om bredere opbakning end sidste gang. Det er ekspertgruppens konklusioner Christopher Arzrouni nu kommenterer på, og han udtrykker sin bekymring over et af de elementer der ligger i ekspertgruppens anbefalinger. Det er spørgsmålet om A- og B-aktieejeres stemmerettigheder i forbindelse med overtagelsestilbud. Samtidig afslutter han sit indlæg med et venskabeligt skub til Venstre, som han beder om at komme på banen "...både i Europa- Parlamentet og i regeringen", som det formuleres. Jeg kan berolige Arzrouni med, at Venstre allerede er på banen i Europa-Parlamentet. Jeg har selv rejst spørgsmålet overfor den ansvarlige kommissær, Frits Bolkestein, både officielt med et spørgsmål til Kommissionen, og uofficielt i forbindelse med en liberal arbejdsfrokost. Han svarede mig i begge sammenhænge, at Kommissionen kender til problemstillingen vedrørende A- og B- aktier, men at han endnu ikke kunne sige noget om Kommissionens endelige forslag, da man stadig er i gang med at se på den helt konkrete udformning. Jeg kan samtidig love Arzrouni, at jeg vil holde et skarpt øje med det endelige forslag fra Kommissionen, som er bebudet inden sommerferien. Det er også klart for mig, at det ville være meget uheldigt lovgivningsmæssigt at ændre på nogle stemmerettigheder, som aktieejerne i forbindelse med deres køb troede var anderledes. Det ville tendere imod ekspropriering. Omvendt må jeg sige, at jeg tror, at markedet - og dermed investorerne - i højere og højere grad vil kræve stemmerettigheder og dermed indflydelse, førend de vil investere i en virksomhed. På den vis vil virksomheder, der i dag har både A- og B-aktier, risikere at få sværere ved at skaffe investorer. Det er naturligvis i sidste ende deres eget problem, og ikke et der skal "løses" ved hjælp af lovgivning med tilbagevirkende kraft. Også i denne sammenhæng vil markedet selv regulere udviklingen. Det går godt i folkeskolen men kan gå endnu bedre Af Gitte Lillelund Bech, MF(V), uddannelsespolitisk ordfører I Venstre synes vi, at Folkeskoleloven fra 1993 er et super fundament for fremtidens folkeskole. I hvilke andre lande kan vi finde en formålsparagraf, der i så høj grad lægger vægt på udvikling af det enkelte barn til at begå sig i en stadig stigende omskiftelig verden. Danske folkeskoleelever er da også blandt de børn i verden, der er mest selvstændige og gladest for at gå i skole. Det går derfor godt i den danske folkeskole men det kan gå endnu bedre! Venstre ønsker i fremtidens folkeskole, at udviklingen af elevernes almene kompetencer går hånd i hånd med fagligheden. De seneste 10 års internationale undersøgelser har vist, at fagligheden halter mange steder i folkeskolen, og det bør der derfor fremover sættes fokus på. Senest har vi set, at knap 20% af eleverne, der forlader folkeskolen i disse år, er funktionelle analfabeter. De vil ikke kunne læse denne tekst. Derfor mener Venstre, at tiden er inde til en række justeringer af folkeskoleloven for at styrke fagligheden. Samtidig skal der skabes yderligere fleksible rammer for kommunerne med henblik på mere effektiv ressourceanvendelse samt større grad af frihed for forældre, elever og lærere. Muligheden for fleksibilitet i undervisningen holddeling på kryds og tværs af klasser og årgange er for mig at se en oplagt måde, at kunne undervisningsdifferentiere. I dag er der strenge restriktioner for, hvordan og hvor meget der må holddeles i de enkelte klasser i fremtidens skole bruges holddeling som et aktivt middel til at stimulere flere forskellige dele af børnenes udvikling. Det kan være med lærerbestemte grupperinger, fællessamlinger, hvor alle klasser er samlet, deling i drenge og piger eller deling i forhold til fagligt niveau. Færre restriktioner og større fleksibilitet ser jeg gerne som en del af fremtidens folkeskole, da det i mine øjne vil være fremmende for fagligheden. Et andet fokuspunkt, der vil være fremmende for fagligheden, er klare mål for hver enkelt elev og derefter mulighed for evaluering af, hvordan og om målene nås. Flere folkeskoler er allerede i fuld gang med dette der arbejdes med individuelle elevplaner mv., og dette arbejde bør udbredes til mange flere folkeskoler. Det skal snarere være normen end undtagelsen, hvilket flere skolefolk heldigvis også synes. Undervisningsministerens udspil om 10 skridt mod en bedre folkeskole ser vi som et bredt forhandlingsoplæg, som vi håber, at størstedelen af Folketingets partier vil være med til at diskutere. Sammen kan vi sikre verdens bedste folkeskole på alle niveauer. Advokatfirmaet Peter Hesselholt RET & RÅD Peter Hesselholt (H) Annette Schepler (L) Brian Bruun Hansen Kontorets advokater er certificerede enten som boligadvokat eller som erhvervsadvokat Bydammen Ballerup Fax Ballerup Revision Registreret revisor Søren Dalsgaard, HD Centrumgaden 2 A, 1. sal, 2750 Ballerup Tlf

11 Nyt focus Siden januar 1993, har vort arbejde i Venstre været præget af målet om at vinde næste folketingsvalg, et arbejde der nu har givet det fortjente resultat. Ikke alene er vi igen i regering, men vi er samtidig det regeringsbærende parti, en status der forpligter, derfor er det tid til at ændre focus i vort daglige arbejde. Trods en ny focus, skal der ikke ændres i vor målsætning om ligeledes at vinde det næste folketingsvalg - det er derfor vi er her, men det er vigtigt at vi nu sætter øget focus på hvorledes vi vil anvende magten de kommende to valgperioder. Det fundament der er skabt de første 100 dage, Af Amtsformand Lars Stolshøj hvor regeringen har gennemført præcis hvad Venstre lovede i valgkampen, er absolut værd at bygge på og skal vise sig at være stærkt nok til at bære en stærkere liberalisering af det danske samfund. Skal Venstre fastholde sin decentrale struktur, såvel når det gælder det organisatoriske som det politiske arbejde, kræver det at vi yderligere styrker arbejdet i lokalforeningerne og dermed i umiddelbar nærhed af vore medlemmer og vælgere. Det er en del af Venstres tradition og som det danske samfund har udviklet sig, er det mere aktuelt end nogensinde at give det enkelte individ mulighed for at få indflydelse på den politiske beslutningsproces, også når det gælder snævre områder der netop optager pågældende medlem eller vælger. Derfor skal vi fastholde vor struktur, en struktur der på ingen måder lægger op til en central beslutningsproces, men om strukturen ikke fungerer i det daglige arbejde, så tvinges vi nærmest til at træffe beslutningerne på baggrund af en stemning, der i stor udstrækning er præget af mediernes fremlægning af pågældende sagsområde. Nærhed Med en styrkelse af vort udvalgsarbejde i repektive amter, styrker vi samtidig dialogen mellem vor folketingsgruppe og ordførere hvilket sikrer, at Venstre får den nødvendige nærhed i sine politiske udspil og forslag. Det er netop dette der skal udgøre forskellen på os og de andre. En moderne politik der er baseret på en ideologisk holdning, men stærkt præget af de krav et moderne samfund samtidig stiller. Med andre ord, så er den decentrale struktur betinget af et rimeligt stort engagement i de lokale foreninger og udvalg, ikke mindst i en periode hvor Venstre udgør fundamentet i en regering og hvor statministeren er valgt i netop vort amt. Udvalg Som bekendt er udvalgsstrukturen i de enkelte amter opbygget præcis på sammme måde som i folketinget, hvorfor det altid vil være muligt at arbejde med de emner der er aktuelle for lovgivningen i folketinget. Det giver indflydelse på lovgivningen her og nu, men samtidig har udvalgene forpligtet sig til at arbejde mere langsigtet med de samme emner. Hvorledes løses tilsvarende problemer om 10 år, en tidshorisont der ikke er uaktuel for den nuværende regering. Der skal derfor lyde en stærk appél til vore medlemmer om at deltage i dette arbejde. At deltage i udvalgsarbejdet kræver på ingen måder at man behersker den danske lovgivning, det har vi vore folkevalgte til at klare, derimod har vi brug for udvalgsmedlemmer der har en holdning til ret og rimelighed, en holdning til hvorledes vort samfund skal udvikle sig. Yderligere oplysninger om de nedsatte udvalg i Københavns Amt, kan du finde på vor hjemmeside hvor der samtidig er en kort beskrivelse af udvalgets arbejde samt hvem der er formand, hvortil man kan tilmelde sig. Aktiviteter 2002 Vort langsigtede mål skal fortsat være at vi vinder det næste folketingsvalg og vore forudsætninger for at gøre det er langt bedre end tidligere. Forudsætningen er selvfølgelig at vi kan præsentere en stærk organisation og ikke mindst en tidssvarende politik. For at sikre en kontinuerlig styrkelse af partiet, skal vi konstant tilføre nyt blod, nye forudsætninger og dermed nye løsninger. Derfor er antallet af medlemmer og ikke mindst antallet af aktive medlemmer et krav for at realisere denne målsætning. Sort 072 Allerede i 2002 vil vi derfor tage initiativ til en række aktiviteter der skal tilføre os endnu flere medlemmer, til styrkelse af vore respektive lokalforeninger og dermed sikre ovenstående, men ligeledes at vi på alle niveauer kan stille stærke brede lister til valgene i Vi håber derfor, at samtlige medlemmer i Københavns Amt vil være os behjælpelige med at gøre denne aktivitet succesfuld, ved at deltage i arbejdet for at guide de interesserede til medlemsskab hos os. Antallet af medlemmer er ikke énsidigt vort mål, det skal samtidig gøre en forskel for den enkelte at være medlem af Venstre. Derfor vil vi bestræbe os på at sikre en langt bedre information til vore medlemmer, ikke alene ved en given møderække, men også ved, via nærværende medlemsblad og vor hjemmeside, at holde alle orienteret om det daglige arbejde og vore visioner. Medlemmer af Venstre skal fortsat være partiets katalysator, men ligeledes vore folkevalgtes loyale vagthunde. Derfor er netop dine tanker og meninger vigtige for partiet og vi opfordrer dig til at sende os et par ord om dine oplevelser eller idéer. Det er muligt at netop disse tanker vil gøre forskellen!! Med ønsket om fortsat god arbejdslyst! Sommermøde i Sengeløse med kirkeminister Tove Fergo Venstre i Københavns Amt Kulturudvalget indbyder til et spændende besøg i Niels Kongsbak`s Atelier, Rørholmsgade 10, kld. Lørdag d. 25. maj 2002 kl Niels Kongsbak er uddannet jurist og kommunalt ansat fra Fra 1995 autodidakt billedkunstner på fuld tid. NK har haft adskillige udstillinger udsmykningsopgaver specialopgaver og hans billeder hænger i såvel kommuner, som i private virksomheder. Program: Pris: Mødested: Niels Kongsbak vil fortælle om sig selv og om Rørholms gade som Gallerigade. Der bliver lejlighed til at stille spørgsmål. Kr. 30 incl. et glas hvidvin. Rørholmsgade 10, København K Mødet starter kl den 21. august med en rundvisning på Pometet, Landbohøjskolens Æblemuseum, Agrovej 1, 2630 Taastrup. Efter rundvisningen er der indlæg og debat med kirkeministeren i kantinen på Højbakkegård. Kørselsvejledning se Tilmelding: Senest Lørdag d. 18.maj til: Max: 30 deltagere. Anni Howaldt-Christensen tlf.: Gerda Rørbæk tlf.: Astrid Kaasgaard

12 Sort dp 153 aburetten Postbesørget blad 0900 KHC maj Besøg i Niels Kongsbak s atelier Kl i Rørholmsgade 10, kld. Kbh. K Se annoncen side 11 taburetten 19. årgang, nr ISSN-NR Udgiver Venstre i Københavns Amt. Bladets adresse taburetten Jens Frimand Bakkegårds Allé 20, 3. MF 1804 Frederiksberg C. Veni, vidi, vici. Af Brokkeren 27. maj Nyhedsmedier & politik brug og misbrug v/karsten Fledelius Kl præcis på Københavns Rådhus. Se annoncen side juni Grundlovsmøde i Hvidovre Kl i Kystagerparken med Flemming Oppfeldt, MF (V). Se annoncen side juni Grundlovsmøde på Edelgave Kl med Tove Fergo, MF(V) og amtsformand Lars Stolshøj, Københavns Amt (V). Se annoncen side 5. Adresseændringer Hvis du flytter så meld din nye adresse til: Venstre, Søllerødvej Holte Tlf Ansvarshavende redaktør Jens Frimand Redaktion Preben Falk Rangård Jens Løgstrup Madsen Christopher Arzrouni Jannick Nytoft Sune Wæsel Heino Juhl Produktion P. E. Offset & reklame Fotos: Hasse Ferrold Oplag: Signerede artikler udtrykker ikke nødvendigvis Venstres eller redaktionens synspunkter Deadline 22. august taburetten nr. 4 udkommer 10. sept Der er da snart heller ikke Noget ved Noget mere! Her har Forsvarschef Christian Hvidt gaaet og tjent sit Land og Flag trofast i Mange Herrens Aar - og saa kommer Jens en over alle Jenser, Krigsminister Jens(by) og nægter ham noget saa beskedent som en lille uanseelig Afskedsparade. Der var saamænd ikke Tale om noget Særligt, bare et par Tanks på Larvefødder, Batteriet Sixtus, nogle Dusin Jagerfly i Formation, Peder Skram og et par Æresmissiler mod udvalgte Sommerhuse og to-tre tusind Mænd, der med taktfaste Hil Hvidt hyldede den store Chef. Og de skulle skam have været paa Gaden alligevel. Næ, Menig Jensby har virkelig bevist, at han ganske har misforstaaet sin Opgave. Hvem har bildt ham ind, at han har Ret til at have en Mening om, hvor meget Forsvaret maa bruge paa at hylde sig selv (om det saa er 40 Millioner eller Trehundredetusinde)? Han skulle hellere have klappet Hælene sammen og bundet en Laurbærkrans til Forsvarschefens ædle Pande, skulle han. Jeg kan sandelig godt forstaa, at Christian Hvidt føler sig dolket i Ryggen. Hvad den Mand ikke bliver udsat for! Saa nægter Dansk Sprognævn dette Symposium af Røde Lejesvende og Smagsdommere ham at maatte stave Forsvaret med Stort F hvad ligner det? Saa blander man sig i, hvorvidt Forsvarschefen skal have standmæssige Transportmidler til sin Raadighed. Hvad er der galt i at laane en F-16-Jager, naar man skal et smut til Bageren efter Medaljer, om jeg maa spørge? Det er kun rimeligt, at Svend Aage Jensby nu skal forklare Sagen overfor Folketinget. Og Helge Adam Møller har ganske ret, naar han mener, at et saadant Forløb aldrig havde fundet Sted med en Konservativ Forsvarsminister ved Roret. Især ikke hvis Forsvarsministeren havde heddet Hans Engell. Jeg synes, at det er ualmindelig storsindet af Christian Hvidt, at han trods denne Ballade godt vil overveje at deltage i den uanstændigt beskedne - Afskedsceremoni, Ministeren allernaadigst vil bevillige ham. Det viser til fulde, hvilken stor Mand Forsvarschefen er en Mand af en svunden Tid. Lad os faa gamle Dage tilbage med fri Hastighed uden for Byerne for baade Kampfly og Civile Automobiler! 5. juni Grundlovsmøde i Søndermarken Kl på Sportsplænen med Ole Andreasen, MEP (V) og borgmester Søren Pind, V. Se annoncen side juni Grundlovsmøde på Carlsminde Kl i Søllerød med borgmester Erik Fabrin (V) og partisekretær Jens Skipper Rasmussen (V). Se annoncen side juni Tivoli som virksomhed nu og i fremtiden Kl i Tivolis koncertsals Gule sal med direktør Lars Liebst. Tilmelding nødvendig. Se annoncen side august Sommermøde med kirkeminister Tove Fergo, MF (V). Kl på Landbohøjskolens Æblemuseum i Taastrup Se annoncen se august Deadline for taburetten nr. 4 september september ØKOFIN-konference om Danmark og Europa kl i Islands Brygges Kulturhus. Se annoncen side sept. taburetten udsendes fra Københavns Postcenter Kalender

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting.

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting. EUROPA-FLØJE Danskernes EU-skepsis falder undtagen på den yderste højrefløj Af Gitte Redder @GitteRedder Tirsdag den 31. oktober 2017 De mest højreorienterede danskere bliver stadig mere skeptiske over

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig 9. oktober, 2012 Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig?aldrig siden anden verdenskrig har der været så store spændinger mellem Vesteuropas folk

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras Jeg er 43 år og blev premierminister i Grækenland i 2015. Jeg er formand for det venstreorienterede parti Syriza, som fik 36 procent af stemmerne og 149 ud af

Læs mere

Danmark og EU i Europa

Danmark og EU i Europa Mels Ersbøll og Jens Bostrup A 338939 Danmark og EU i Europa Gyldendal Indhold Forord 9 I. Danmark i den Europæiske Union 2S. maj - hvad stemmer vi om? Af Niels Ersbøll 13 Enten - eller 13 Spørg først

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet:

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Odense gågaden - En hjemløs råber efter mig føler mig lidt utilpas hvad vil han. han ville bare snakke så jeg

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den 20.10. 2017 Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den Danske Fagbevægelse Uge 43 / 44 2017 Indhold Kommissionen... 3 Uge 43... 3 Møde i Kommissionen... 3 Uge 44... 3 Ingen møder

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser?

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser? De spanske medier og arbejdsløsheden - Hvordan dækker de en af landets største kriser? Jeg ankom til Madrid den 14. november 2012 og blev mødt af demonstrationer, lyden af megafoner og graffiti malet over

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Organisation for erhvervslivet juni 2009 Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Den økonomiske krise skærper behovet for at omstille EU s budget, så det understøtter den fremtidige

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Den europæiske union

Den europæiske union Den europæiske union I de næste uger skal du arbejde med din synopsis om den europæiske union. Mere konkret spørgsmålet om unionens historie og dens formål. Der er tre hovedspørgsmål. Besvarelsen af dem

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN SAMFUNDSFAG 2017

UNDERVISNINGSPLAN SAMFUNDSFAG 2017 UNDERVISNINGSPLAN SAMFUNDSFAG 2017 Undervisningen følger Forenklede Fælles Mål for undervisningen i samfundsfag. Formål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET I EN NØDDESKAL

DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET I EN NØDDESKAL DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET I EN NØDDESKAL DET EUROPÆISKE RÅD EU S STRATEGISKE INSTITUTION Det Europæiske Råd er drivkraften bag Den Europæiske Union. Det fastlægger dens retningslinjer og dens politiske

Læs mere

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen Jeg er 52 år, leder af Venstre Danmarks liberale parti - og har været statsminister siden 2015. Selv om jeg er leder for et lille land, vil jeg forsøge at

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

APRIL BAG OM NYHEDERNE. Europa-Parlamentet den oversete indflydelse. Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv

APRIL BAG OM NYHEDERNE. Europa-Parlamentet den oversete indflydelse. Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv APRIL 2009 BAG OM NYHEDERNE Europa-Parlamentet den oversete indflydelse Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv Det kommende Europa-Parlament, som vælges i juni i år, får større indflydelse på EU

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet Statsministeriet Statsminister Hr. Anders Fogh Rasmussen Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Regeringens kvalitetsreform Kære Anders Fogh Rasmussen. Vedlagt fremsendes FOA Fag og Arbejdes oplæg/bemærkninger

Læs mere

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017 Folkehøring Christiansborg 25.-26. februar 2017 Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg Derfor holder Folketinget Folkehøringen Hvad er en folkehøring? Hvordan er deltagerne

Læs mere

Mange ting. Udvalget har den 8. november fået en oversigt over mine forskellige aktiviteter, og en ny oversigt er på vej.

Mange ting. Udvalget har den 8. november fået en oversigt over mine forskellige aktiviteter, og en ny oversigt er på vej. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 89 Offentligt Handels- og investeringsministeren Samråd i Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget den 28. november 2012, kl. 14.15. Spørgsmål:

Læs mere

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014.

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a38f7

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. oktober 2014 Europaudvalget (EUU) Europaudvalget holder normalt møde om fredagen kl. 10.00 eller kl.

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Årsplan for hold E i historie

Årsplan for hold E i historie Årsplan for hold E i historie Emne: Fra to til èn supermagt. 1945 1990 Trinmål historie: Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, beskrive forhold mellem Danmark og andre områder

Læs mere

1. Baggrund COSAC-mødet i Paris den november 2008 vil blive et møde præget af debatten om COSAC s rolle og fremtidige funktion.

1. Baggrund COSAC-mødet i Paris den november 2008 vil blive et møde præget af debatten om COSAC s rolle og fremtidige funktion. Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets repræsentant ved EU Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 COSAC Udviklingen i samarbejdet

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

INATSISARTUT OG DEMOKRATI

INATSISARTUT OG DEMOKRATI INATSISARTUT OG DEMOKRATI Om parlamentarisk demokrati i Grønland for unge FORORD Nu skal du læse en historie om et muligt forbud mod energi drikke. Nogle mener, at energidrikke er sundhedsfarlige og derfor

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

Debat om de fire forbehold

Debat om de fire forbehold Historiefaget.dk: Debat om de fire forbehold Debat om de fire forbehold Rollespil hvor modstandere og tilhængere af Danmarks fire EUforbehold diskuterer fordele og ulemper ved dansk EU-medlemskab uden

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

TALE HOLDT AF GISCARD D'ESTAING, FORMAND FOR DET EUROPÆISKE KONVENT PÅ DET INDLEDENDE MØDE I UNGDOMSKONVENTET. den 10. juli 2002 i Bruxelles

TALE HOLDT AF GISCARD D'ESTAING, FORMAND FOR DET EUROPÆISKE KONVENT PÅ DET INDLEDENDE MØDE I UNGDOMSKONVENTET. den 10. juli 2002 i Bruxelles TALE HOLDT AF GISCARD D'ESTAING, FORMAND FOR DET EUROPÆISKE KONVENT PÅ DET INDLEDENDE MØDE I UNGDOMSKONVENTET den 10. juli 2002 i Bruxelles 1 Hr. formand for Ungdomsudvalget Fru kommissær ---------------

Læs mere

Udvalget for Forretningsordenen UFO Alm.del Bilag 21 Offentligt

Udvalget for Forretningsordenen UFO Alm.del Bilag 21 Offentligt Udvalget for Forretningsordenen 2016-17 UFO Alm.del Bilag 21 Offentligt UDVALGSSEKRETARIATET NOTAT OM ÆNDRINGER AF STÅENDE UDVALGS SAGSOMRÅDER OG NAVNE Indstilling Det indstilles, at Udvalget for Forretningsordenen

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien:

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien: Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder Rettigheder er ifølge teorien: 1) Civile rettigheder = fri bevægelighed, retten til privatliv, religionsfrihed og frihed fra tortur. 2) Politiske rettigheder

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

FRANKRIG. ROLLEKORT: Præsident Emmanuel Macron ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET

FRANKRIG. ROLLEKORT: Præsident Emmanuel Macron ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET ROLLEKORT: Præsident Emmanuel Macron Jeg er 39 år, uddannet i filosofi og leder af det nye centrumparti En Marche!. Før jeg blev præsident i 2017, var jeg embedsmand og fra 2014-2016 var jeg finansminister

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU NOTAT DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk

Læs mere

[Indledning] 1. Tak for invitationen til at komme her i dag og tale om regeringens syn på internationale konventioner.

[Indledning] 1. Tak for invitationen til at komme her i dag og tale om regeringens syn på internationale konventioner. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Dato: 7. november 2016 Kontor: Task force Sagsbeh: Maria Aviaja Sander Holm Sagsnr.: 2016-0035-0378 Dok.:

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 246 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 246 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 246 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen

Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen Øvelse 1) Paneldebat 1. Læs temateksten Magt, dynamik og social mobilitet og inddel klassen i to halvdele. Den ene halvdel forsøger at argumentere

Læs mere

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008.

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Lars-Emil Johansen Ordførertale, Siumut Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Sig nærmer tiden Næsten symbolsk for historiens forløb afgik tidligere folketingsmedlem og en af grundlæggerne for Grønlands

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

Folkebevægelsen mod EUs første forslag til finanslov

Folkebevægelsen mod EUs første forslag til finanslov www.folkebevaegelsen.dk Folkebevægelsen mod EUs første forslag til finanslov 19,4 milliarder ekstra på budgettet! 2007 Folkebevægelsen mod EUs første forslag til finanslov 19,4 milliarder ekstra på budgettet!

Læs mere

INGEN BESPARELSER PÅ EU'S LANDBRUGSBUDGET

INGEN BESPARELSER PÅ EU'S LANDBRUGSBUDGET Januar 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: INGEN BESPARELSER PÅ EU'S LANDBRUGSBUDGET EU's statsledere har vedtaget en finansiel ramme for landbrugspolitikken, der indebærer en fastfrysning

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere