Sektion vedrørende Hund, Kat og Smådyr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sektion vedrørende Hund, Kat og Smådyr"

Transkript

1 SvHKS vil bl.a. gøre en aktiv indsats for at styrke kattens status i Danmark. Sektionen tror og håber på, at obligatorisk mærkning af ejerkatte er vejen frem. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen konstituerede sig 1. januar 2011 med Karina Ryborg som ny formand efter Jan Birch. Bestyrelsen har derudover haft en enkelt udskiftning, da Tine Kildal har valgt at stoppe. I stedet er Lisbeth Rem Jessen indtrådt samt Stine Elkjær Madsen. De større opgaver varetages af: Efteruddannelse: Jens Eslau, Stine Elkjær Madsen, Lisbeth Rem Jessen. Regnskabsansvarlig: Inge Ottesen Redaktør for Journalen: Marianne Rom Sektionens hjemmeside: Annebeth Abrahamsen FECAVA og det Internationale Udvalg: Hanne Werner Med ny formand og to nye bestyrelsesmedlemmer gik 2011 i gang, og på visionsmødet ved årets begyndelse blev der skabt overblik over arbejdsopgaver. I et ønske om at være på forkant med antibiotika- og resistensproblemstillingen på smådyrssiden har Sektion vedrørende Hund, Kat og Smådyr (SvHKS) i samarbejde med regionalforeningerne holdt tre foredragsaftener med Christian Friis om det korrekte antibiotikavalg. Ydermere har vi taget initiativ til at oprette en arbejdsgruppe, der skal udarbejde vejledende retningslinjer om det ansvarlige valg, som forventes færdig i slutningen af året. Vi glæder os over allerede på Dyrlægernes Dag fredag den 7. oktober at kunne invitere til foredrag og workshop om antibiotika og resistens. Første marts valgte vores dygtige sekretær, fagkonsulent Johanne Østerbye at stoppe sit mangeårige virke i Dyrlægeforeningen. Vi ser frem til samarbejdet med vores nye sekretær fagkonsulent, Ida Tingman Møller, og takker samtidig Anette Villum Pedersen for god assistance i foråret. Hovedbestyrelsen Wilfried Goecke er forsat SvHKS kontaktperson i hovedbestyrelsen. Der her- > FOTO: ULRIK JANTZEN/SCANPIX DVT

2 sker god kommunikation forud for alle bestyrelses- og hovedbestyrelsesmøder, og Wilfried deltog sammen med DDDs formand, Arne Skjoldager, på vores aprilmøde. Der blev bl.a. diskuteret foreningens fremtidige tilgang til antibiotika- og resistensproblematikken samt den fremtidige struktur i foreningen. Det årlige strategimøde imellem sektionerne og hovedbestyrelsen blev holdt i marts. Der var enighed om, at den nuværende struktur ikke virker fremmende på kommunikationen og arbejdsfordelingen, og at en strukturændring med repræsentation via en formand fra hver sektion i hovedbestyrelsen kunne være en løsning. I sekretariatet arbejdes der videre med ideen, som lægger op til en vedtægtsændring på generalforsamlingen Samarbejde med PDA Der har ikke været det helt store sammenfald af opgaver i Dog stod vi sammen i sagen, hvor et foderfirma tog munden for fuld og lovede, at dyrlæger i hele maj måned ville udføre gratis tandtjek og udlevere foderprøver. Fra PDAs fond har vi søgt om penge til flere igangværende projekter. Samarbejde med Willis Der bliver hvert år afholdt et orienteringsmøde med Willis og sektionerne, hvor der bliver orienteret om status for forsikringsordningerne. Der er tendens til, at skadeprocenten på ansvarsskader er faldende efter nogle meget dårlige år i 2007 og 2008 dog med forbehold for, at mange sager ikke er afgjort endnu, og der derfor er afsat reserver, hvis man taber sagerne. Der argumenteres for lavere præmier, da finanskrisen har gjort erstatningskravene for både heste og smådyr mindre end før, da den enkelte hest/hund ikke er så dyr som før. Dyrlægerne har desuden mange steder omsætningsnedgang og har fyret assistenter, dvs. lavere risiko for skader. På arbejdsskadeforsikringen er der tendens til, at skadeprocenten er stigende. Fremadrettet vil man overveje at udbyde forsikringerne enkeltvis eller samlet til flere selskaber for at se, hvor man kan få den billigste pris.» SvHKS håber, at rigtig mange vil bakke ISO dyrlægen op - desto flere deltagere, desto mere vidensdeling kan der foregår, og desto større kvalitet vil vi få i det fremtidige arbejde. Efteruddannelse Årsmødet 2010 Årsmødet var meget velbesøgt med masser af glade deltagere. SvHKS bestyrelse har besluttet, at ville tilbyde efteruddannelse på universitetsniveau til smådyrspraktiserende dyrlæger. Vi mener selv, at vi i 2010 har opfyldt målet med internationalt anerkendte forelæsere for både dyrlæger og veterinærsygeplejersker. Den faglige udstilling var som de foregående år fuldstændig udsolgt. Det er vigtigt for sektionen at have en stor bredde på udstillingen. Efteruddannelsesudvalget har i 2011 fået plads til flere udstillere. Medlemsmødet var velbesøgt, hvortil ca. 100 medlemmer havde fundet vej. På mødet var der fokus på certificeringsordningen, hundeloven og vores lidt problematiske forhold til hovedbestyrelsen. Fredag aften begyndte med et meget levende og engageret foredrag af Chris MacDonald. Efter en times foredrag fortsatte festen med dans til langt ud på natten. Lørdag aften blev årsmødet traditionen tro afsluttet med et brag af en galla fest. Forårskurssus 2011 Forårskurset satte rekord mht. deltagerantal med over 80 deltagere. Kurset varede to dage og omhandlede 2. del af dr. Susan Little s enorme vidensbank inden for kattemedicin. Kurset var henlagt til hotel Marina i Vedbæk i forårssol, og rammerne var perfekte for det store arrangement. Vi havde deltagelse af tre nordiske kolleger, hvilket ikke er nok med den mængde annoncering, der i år er sket i Norge og Sverige. Intentionen er at gøre kurset mere»nordisk«, hvorfor det afholdes i København og omegn. Der skal lyde en stor tak til Merial for sponsorering af kurset endnu engang. Forårskurset 2012 Forårskurset næste år vil handle om hoste, dyspnea og andre respiratoriske symptomer hos hund og kat. Kurset vil dække primære lidelser i det respiratoriske system samt kardiologiske lidelser, der giver symptomer fra luftvejene. Der vil være fokus på medicinsk og radiologisk udredning samt behandling, og der vil være en dag dedikeret til billeddiagnostik med fokus på røntgenfund. Foredragsholdere er Mike Martin, intern mediciner og kardiolog fra England samt Fintan Mc- Evoy, som vil dække det billeddiagnostiske. Kurset forventes afholdt i det københavnske opland. KU LIFE Masterudvalg Siden årsskiftet har tidligere bestyrelsesmedlem, Tine Kildal, været en af DDDs repræsentanter i Masterudvalget et udvalg mellem DDD og KU LIFE, der har til formål at udforme et efteruddannelsesprogram, der kan munde ud i en mastergrad indenfor Companion Animal (smådyr). Det er blevet til et masterprogram over fire år kan dog strækkes op til seks år. Der er endvidere mulighed for afstigning efter to år og samtidig opnå det, der svarer til den gamle fagdyrlægetitel. Er man allerede fagdyrlæge, og har man samtidig vedligeholdt sin titel, kan man opnå 30 DVT

3 Navn og logo for ISO-Dyrlægen registreres og er dermed beskyttet. mastergrad efter to år. Modulerne er lagt i klumper to gange årligt, så der er taget hensyn til dagligdagen i klinikkerne. Desuden er det konstrueret således, at hver enkelt dyrlæge ved tilmelding til masterprogrammet får en personlig erhvervsvejleder! Projektet er nu i afslutningsfasen og det er håbet, at de første hold kan begynde i efteråret. Dansk Kennelklub (DKK) SvHKS holdt i oktober et møde med DKK. DKK ønsker, at vi som dyrlæger er mere bekendte med de forskellige muligheder for undersøgelser og attester, som ligger inde på hundeweb. Bl.a. har flere dyrlæger ikke kendskab til undersøgelse for patellaluxation. For at imødekomme ønsket er der oprettet spalteplads i Journalen til»nyt fra DKK«. Halekupering var igen i år på programmet. SvHKS frygter, at der fra opdrætternes side spekuleres i kuld, som fødes stumphalede, da disse indenfor visse racer nemmere kan sælges. SvHKS har opfordret DKK til, at hvalpe, som fødes stumphalede, skal have en attest udfærdiget hos en dyrlæge indenfor første leveuge, hvilke berigtiger dette. Arbejdsgruppen om avl af dyr SvHKS formand er af hovedbestyrelsen indstillet til at deltage i Justitsministeriets»Arbejdsgruppen om avl af dyr«. Peter Sandøe er formand for arbejdsgruppen, der har haft tre møder i indeværende år og er blevet delt op i to - en for familiedyr og en for produktionsdyr. Gruppen forventes at være færdig med den endelige rapport juli Der er fokus på arvelige sygdomme og overtypningens konsekvens for familiedyrenes sundhed, og hvad der kan gøres ved det. Kattelov I 2009 opnåede SvHKS enighed med diverse interessenter og dyreværnsorganisationer om at arbejde for obligatorisk mærkning af ejerkatte. Dette mundede ud i et fælles brev til Justitsministeriet, som dog desværre i februar måned 2010 sendte afslag på den fælles opfordring. Nu har der imidlertid åbnet sig et nyt vindue i sagen. Den belgiske sundhedsminister har i efteråret 2010 annonceret, at Belgien vil be nytte sit EU-formandskab til at understrege den samfundsmæssige nøglerolle, kæledyr, hunde og katte spiller. Hun vil aktivt støtte en EU-strategi for dyrevelfærd med særligt fokus på kæledyr. På den baggrund har bestyrelsen besluttet igen at rette henvendelse til Justitsministeriet. Projekter På bestyrelsens visionsmøde i januar blev det udover arbejdet med katteloven, besluttet at arbejde på følgende projekter i 2011: Antibiotika og retningslinjer for behandling af familiedyr. En vejledende forventes færdigt i december Ulovlig import af hvalpe. Bestyrelsen har taget initiativ til et samarbejde med DKK, Fødevarestyrelsen og VAFU. Der arbejdes med guidelines til grænsedyrlægen og den praktiserende dyrlæge indenfor området, men også en oplysningskampagne rettet mod hvalpekøberne. Oplysningerne forventes at komme ud som pop-ups på diverse hjemmesider. Politikpapirer om kemoterapi og politikpapir om organtransplantation er begge tæt på at kunne offentliggøres. I politikpapiret om adfærd lægges der i første omgang vægt på korrekte træningsprincipper, og hundeavlens betydning for adfærd. Hospitalsudvalget Hospitalsudvalget og dermed godkendelsesordningen har i 2010 været inde i en positiv udvikling med en tilgang af nye klinikker på 10 %. Udvalget har afholdt to møder i 2010, hvor de kommende hospitalsbesøg er planlagt og de skrevne rapporter er gennemgået. Der har desuden været diskuteret overgangen til ISO-ordningen og de faglige krav, der skal stilles til klinikkerne/hospitalerne i den forbindelse. På SvHKS bestyrelsesmøde i december blev det definitivt vedtaget, at man vil omdanne Godkendelsesordningen i den kendte form til en ISO-baseret certificering. Hospitalsudvalget vil fremover fungere som certificeringsudvalg og hospitalsudvalg. Der er sidst på året nedsat en styregruppe med to repræsentanter fra Hospitalsudvalget - en fra SvHKS bestyrelse og Johanne Østerbye som sekretær. Denne styregruppe skal planlægge overgangen til ISO-Dyrlægen. Der er i 2010 udsendt fire nyhedsbreve til de godkendte klinikker sponsoreret af Hill s. Hospitalsudvalget har i 2010 haft en god økonomi og kan fremvise et mindre overskud, der sikkert kan finde anvendelse i forbindelse med overgangen til ISO-Dyrlægen. ISO-Dyrlægen I en tid hvor omgivelserne stiller større og større krav - regler for arbejdsmiljø, medicin osv. skærpes, og kunderne ønsker gennemskuelighed og kvalitetssikring - har den praktiserende dyrlæge brug for støtte. Dette imødekommes, når ISO dyrlægen i efteråret 2011 går i luften. I al sin enkelhed går det ud på: Skriv hvad du gør, og gør hvad du skriver! SvHKS håber, at rigtig mange vil bakke ISO dyrlægen op - desto flere deltagere, desto mere vidensdeling kan der foregå, og desto større kvalitet vil vi få i det fremtidige arbejde. I foråret blev der nedsat en styregruppe bestående af Torben Lindbjerg og Niels Hofman Hansen fra Hospitalsudvalget, Jens Eslau fra SvHKS bestyrelse og Johanne Østerbye. Styregruppen skal udarbejde og planlægge overgangen fra den kendte godkendelsesordning til en ISO-lignende certificering. Der er muligt at»sample«alle klinikker i ordningen, hvilket medfører, at alle deltagende klinikker kan få en rigtig ISO 9001 godkendelse. Til en samplingsmodel kræ- > DVT

4 ves, at der etableres et hovedkvarter, som skal auditeres hvert år. Til gengæld skal klinikkerne kun auditeres stikprøvevis. Johanne Østerbye ansættes i en måned som faglig konsulent, for sammen med kommunikationsfirmaet Soii.dk at fremstille hjemmesiden dk, som gik i luften 1. maj Besøg denne meget flotte og informative side. Soii.dk har udviklet et elektronisk værktøj, kaldet epraksis, der skal bruges til dokumentstyring og ledelse i klinikkerne samt fungere som samarbejdsværktøj imellem ISO-godkendte klinikker, hvor det er muligt at dele procedurer og viden på tværs af praksis. Øjenudvalget Øjenudvalget (ØU) består af Claus Nicolet, Pia Haubro og Claus Bundgaard Nielsen samt Jens Møller som observatør fra Aspirantgruppen og Finn Boserup som observatør fra NEEC. Der har i 2010 været afholdt to møder. Økonomien i ØU går godt, og på baggrund af et overskud i driften reduceres det årlige administrationsgebyr til 800 kr./årligt. A conto betalingen fra aspiranterne til eksamen er uændret kr./år. Det er derudover besluttet kun at afholde et ordinært møde i forbindelse med eksamen og løse andre opgaver administrativt eller via mails/telefonmøder. I forbindelse med godkendelse af øjenundersøgelser godkender ØU alle ECVO undersøgelser og attester, som er udført lege artis, uanset om disse er registreret i DKK eller andetsteds. Hjemmelavede attester eller journaludskrifter mv. godkendes ikke. Under barselsperiode er man udenfor statistik, dvs. at når barselsperioden slutter og man igen arbejder som øjenlyser/ panelmedlem, skal der registreres igen, og der registreres forholdsmæssigt for året. Angående National Board har ØU i samarbejde med DSVO opdelt funktionerne i National Board mellem sig. ØUs fremtidige opgaver er: At opretholde øjenpaneldyrlægernes ESE status, at sørge for aspiranternes uddannelsesforløb og indstilling til eksamen samt at have kontakt til NEEC. DSVOs fremtidige opgave er bl.a.: Kontakten til ECVO (og DKK mv.), at afholde panelmøder, og at varetage second opinion. Der afholdes instrumentkursus ved Nordisk Øjenmøde i Finland i august. Dette kursus betragtes obligatorisk for aspiranter, der ikke er i eksamensforløb og erstatter tidligere DVD og materiale vedr. instrumentlære. Internationale forhold FECAVA The Federation of European Companiom Animal Veterinary Association, FECAVA, er den europæiske smådyrsforening. Alle medlemmer af SvHKS er medlemmer af FECAVA. Vi betaler et kontingent pr. medlem. ECAVA repræsenterer ca smådyrsdyrlæger i Europa. FECAVA arbejder bl.a. med at sikre efteruddannelse og uddannelse af personale til vores fag, producerer politikpapirer, fremme kommunikation på tværs af landegrænser og laver lobbyarbejde for at påvirke meninger og beslutninger i EUregi. Økonomien i FECAVA er pt. sund, og der er bl.a. afsat penge til ny hjemmeside. FECAVAs tidsskrift EJCAP bliver snart online, og dette vil spare distributionsudgifter. Der er to årlige FECAVA møder. I 2011 har der været et møde i Moskva i april, og til september skal der være et møde i Istanbul. Bestyrelsen holder flere møder, og arbejdsgrupperne mødes efter behov. Af aktuelle arbejdsgrupper skal nævnes at gruppen, som har produceret hygiejne- og infektionsanbefalingerne, nu arbejder på retningslinjer i forbindelse med brug af antibiotika. Der foreligger snart et politikpapir på anbefalinger omkring id-mærkning af hunde i EU (anbefalingerne er allerede gældende i DK) og her er tilføjet brug mikrochip med landekode så man kan se, hvor hvalpen er blevet chippet. Internationalt udvalg (IU) IU under DDD mødes to gange årligt for at diskutere, hvad der forgår på internationalt plan med hovedvægt på europæisk plan. Dagsordner bliver gennemgået, og holdningstilkendegivelser bliver diskuteret og formuleret, så DDDs holdninger kommer til udtryk. WSAVA Den årlige kongres i World Small Animal Association (WSAVA) foregår i Korea oktober. Karina Ryborg deltager i såvel medlemsmødet som kongressen, og referat fra både kongres og medlemsmøde vil blive bragt i Journalen. Kommunikation Journalen Året 2010 blev andet og sidste år, hvor DDDs kommunikationsafdeling og SvHKS samarbejdede om tilblivelsen af Journalen. Samarbejdet forløb meget tilfredsstillende, men økonomiske forhold gjorde, at sektionen søgte og fandt en ny og mere rentabel samarbejdspartner. Journalen er nu lanceret i elektronisk form på DDDs hjemmeside, hvilket vi håber, medlemmerne benytter sig af. Der er ikke planer om, for nuværende, at afskaffe det trykte blad. I den forgangne periode synes vi, det er lykkedes at få mere fagligt indhold i bladet. En tak til kollegerne på Aarhus Dyrehospital, som alle er mere end søde til at bidrage til fagligheden med stort og småt. Der er i hvert blad nyt fra DKK, og der er kommet et samarbejde med Felis Danica. Et medlem af bestyrelsen bidrager med internationalt nyt fra samarbejdet med FECAVA og WSAVA. Bestyrelsen bidrager som vanligt med»kære Kollega«, og de forkortede referater fra vores nylig afholdte møder, hvilket informerer medlemmerne om, hvad der foregår nu og her politisk og fagligt. Journalen tænkes fortsat i samme skabelon, og med bidrag og billeder fra medlemmerne håber bestyrelsen, at bladet stadig vil være en værdifuld informationskilde og interessant læsning både som trykt og digitalt medie. Hjemmesiden og netværksfora Siden sidste år er der blevet opdateret en 32 DVT

5 del på DDDs hjemmeside og på netværksfora, således at det er blevet lettere for brugerne at benytte netværksfora bl.a. at vedhæfte filer og åbne dem. Desværre kan man stadig ikke vedhæfte dokumenter. De skal stadigvæk uploades under»fælles dokumenter«, hvilket kan virke tungt for brugerne. DDDs hjemmeside er også blevet lettere at bruge for de, der skal lægge materiale ind, idet der er fjernet nogle godkendelsestrin i proceduren. SvHKS fået opdateret forsiden med flere nye tiltag, bl.a. er journalen nu kommet på, så man kan se både det aktuelle nummer og de gamle numre, forudsat at man er logget ind, og der lægges løbende nyheder på, hvis der kommer noget aktuelt her kan fx nævnes vejledning til hundeloven og vejledning til bekendtgørelse 785 om dyrlægers anvendelse og udlevering af medicin. Alle opfordres til at opdatere deres profil på DDDs hjemmeside, idet det fremover vil være her, al tilmelding til kurser og download af kursusmateriale vil finde sted. Det vil være en stor fordel, hvis alle giver tilladelse til, at deres profil kan ses af andre, og at man angiver sin adresse, så det er muligt for sektionen/ DDD at sende informationer denne vej. Til den nye ISO-dyrlægeordning er der oprettet en helt ny hjemmeside, hvor al information om ordningen bliver lagt ud, således at både»gamle«godkendte dyreklinikker og hospitaler, der overvejer at gå med i ISO-projektet, kan hente informationer her. Se mere om dette under punktet ISO-dyrlægen. Den klientrettede del af hjemmesiden»gode råd om dyr«trænger til en opdatering, og sektionen har, på grund af omkostningerne ved at holde siden opdateret, foreløbig besluttet at reservere siden til informationer, der er mere generelle og politisk eller lovgivningsmæssigt orienterende. Regnskab Ligesom foregående år gav 2010 også overskud, dog mindre end det halve af det i Bestyrelsen havde ved sidste års generalforsamling fået pålagt ikke at samle større forråd. Til trods for dette ender regnskabet alligevel med et overskud i 2010 på kr. mod kr. i Overskuddet er primært grundlagt på årsmødet, som positiv konsekvens af det øgede deltagerantal. Vores afkast fra investeringspuljen i Sydbank gav også overskud trods den finansielle krise. Så alt i alt et pænt resultat. I 2011 er der budgetteret med store beløb til bl.a. projektet om antibiotika og ISO-certificerings projektet. SvHKS medlemmer opfodres til at > > FOTO: PIA RINDOM DVT

6 møde op til sektionens generalforsamling og få uddybet regnskabet 2010 samt budgettet Arbejdet nu og i fremtiden Bestyrelsen lider ikke af mangel på opgaver, tværtimod, må vi prioritere benhårdt, hvor vi skal lægge vores ressourcer. Vi ser stadig os selv som en vigtig og uafhængig distributør af efteruddannelse til vores medlemmer, hvilket de høje deltagertal i årsmøde og forårskursus også bevidner. Vi har i vores vision og mission et ønske om at kunne handle proaktivt på henvendelser fra presse og medlemmer, og dette kræver, at vi til stadighed prioriterer opdatering af gamle politikpapirer og skabelsen af nye højt. På dyrvelfærdsområdet koncentrerer vi indsatsen her og nu om kattens status i Danmark og ulovlig import af hvalpe. Vi tror og håber på, at obligatorisk mærkning af ejerkatte er vejen frem, og har ikke opgivet kampen endnu, især ikke hvor vi også har opbakning fra EU. Vi vil fortsat arbejde på at smådyrsdyrlægen bliver respekteret for sin faglighed af omgivelserne og for kvaliteten i vores arbejde. Dette gøres bl.a. ved at skubbe ISO dyrlægen i gang her i efteråret, men en vejledning til vores medlemmer i ansvarlig brug af antibiotika sender også et signal til omgivelserne om, at vi som stand arbejder og handler seriøst og ansvarsbevidst. Aktivitetsbudget 2012 Regnskab 2010 (kr.) Budget 2011 (kr.) Budget 2012 (kr.) Indtægter Kontingent SDF Journalen Årsmøde Forårskursus Øjenudvalget Hospitalsudvalg Andre indtægter Indtægter i alt Udgifter Generalforsamling Bestyrelsesmøder Årsmøde Forårskursus Hospitalsudvalg Øjenudvalg WSAVA FECAVA SDF Journalen Andre møder Puljekøb Projekt Blue Dog Projekt ISO Certificering Projekt (øvrige) Formandshonorar DDD kontingent/administration Administrationsomkostninger i øvrigt Tab på debitorer Udgifter i alt Ordinært resultat før finansielle poster Finansielle poster Årets resultat En uddybende udgave af den skriftlige beretning kan hentes på SvHKS netværksfora på DDDs hjemmeside. Budgetforklaring: Aktivitetsbudgettet er baseret på regnskabet for 2010 samt budget for Kontingentsætningen er 350 kr. pr. kvartal for fuldtidsansatte medlemmer. Kontingentsætningen er 280 kr. pr. kvartal for deltidsansatte medlemmer. Kontingentsætningen er 175 kr. pr. kvartal for ledige medlemmer. Kontingentsætningen for passive/fuldtid er 140 kr. pr. kvartal. Pr. 1. april 2011 var der 746 fuldtidsansatte medlemmer, 40 deltid, 26 ledige medlemmer, 37 kontingentfrie, 68 passive fuldtidsmedlemmer og 91 medlemmer, der var pensionister. I alt medlemmer. 34 DVT

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Generalforsamling Iflg. foreningens vedtægter skal formanden, fagudvalgene, landskasserer, redaktør og forretningsfører aflægge deres beretninger/regnskaber og

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening Årsberetning 2008 Polyteknisk Forening 5. februar 2009 Indhold 1 PF Organisationen 7 1.1 Bestyrelsen............................. 7 1.2 Fællesrådet............................. 10 1.2.1 Fællesrådets Forretningsudvalg..............

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress NR.4 2007 Reportage: Generalforsamling i Selskabet KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1/14 Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1. Valg af dirigent: Claus Iversen, faglig sekretær i DJ, blev foreslået og valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs.

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs. 2005 nr.2 april DRS bestyrelse 2003-2005 Formand Birthe Højlund Bech Overlæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 45 22 99 FAX: 35 45 34 47 E-mail: formand@drs.dk

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen

Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen Indledning Af Iben Danielsen, formand for FreelanceGruppen I 2011 har FreelanceGruppen fulgt sit arbejdsprogram som det blev vedtaget på generalforsamlingen

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011 Leder Foreninger

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere