Sektion vedrørende Hund, Kat og Smådyr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sektion vedrørende Hund, Kat og Smådyr"

Transkript

1 SvHKS vil bl.a. gøre en aktiv indsats for at styrke kattens status i Danmark. Sektionen tror og håber på, at obligatorisk mærkning af ejerkatte er vejen frem. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen konstituerede sig 1. januar 2011 med Karina Ryborg som ny formand efter Jan Birch. Bestyrelsen har derudover haft en enkelt udskiftning, da Tine Kildal har valgt at stoppe. I stedet er Lisbeth Rem Jessen indtrådt samt Stine Elkjær Madsen. De større opgaver varetages af: Efteruddannelse: Jens Eslau, Stine Elkjær Madsen, Lisbeth Rem Jessen. Regnskabsansvarlig: Inge Ottesen Redaktør for Journalen: Marianne Rom Sektionens hjemmeside: Annebeth Abrahamsen FECAVA og det Internationale Udvalg: Hanne Werner Med ny formand og to nye bestyrelsesmedlemmer gik 2011 i gang, og på visionsmødet ved årets begyndelse blev der skabt overblik over arbejdsopgaver. I et ønske om at være på forkant med antibiotika- og resistensproblemstillingen på smådyrssiden har Sektion vedrørende Hund, Kat og Smådyr (SvHKS) i samarbejde med regionalforeningerne holdt tre foredragsaftener med Christian Friis om det korrekte antibiotikavalg. Ydermere har vi taget initiativ til at oprette en arbejdsgruppe, der skal udarbejde vejledende retningslinjer om det ansvarlige valg, som forventes færdig i slutningen af året. Vi glæder os over allerede på Dyrlægernes Dag fredag den 7. oktober at kunne invitere til foredrag og workshop om antibiotika og resistens. Første marts valgte vores dygtige sekretær, fagkonsulent Johanne Østerbye at stoppe sit mangeårige virke i Dyrlægeforeningen. Vi ser frem til samarbejdet med vores nye sekretær fagkonsulent, Ida Tingman Møller, og takker samtidig Anette Villum Pedersen for god assistance i foråret. Hovedbestyrelsen Wilfried Goecke er forsat SvHKS kontaktperson i hovedbestyrelsen. Der her- > FOTO: ULRIK JANTZEN/SCANPIX DVT

2 sker god kommunikation forud for alle bestyrelses- og hovedbestyrelsesmøder, og Wilfried deltog sammen med DDDs formand, Arne Skjoldager, på vores aprilmøde. Der blev bl.a. diskuteret foreningens fremtidige tilgang til antibiotika- og resistensproblematikken samt den fremtidige struktur i foreningen. Det årlige strategimøde imellem sektionerne og hovedbestyrelsen blev holdt i marts. Der var enighed om, at den nuværende struktur ikke virker fremmende på kommunikationen og arbejdsfordelingen, og at en strukturændring med repræsentation via en formand fra hver sektion i hovedbestyrelsen kunne være en løsning. I sekretariatet arbejdes der videre med ideen, som lægger op til en vedtægtsændring på generalforsamlingen Samarbejde med PDA Der har ikke været det helt store sammenfald af opgaver i Dog stod vi sammen i sagen, hvor et foderfirma tog munden for fuld og lovede, at dyrlæger i hele maj måned ville udføre gratis tandtjek og udlevere foderprøver. Fra PDAs fond har vi søgt om penge til flere igangværende projekter. Samarbejde med Willis Der bliver hvert år afholdt et orienteringsmøde med Willis og sektionerne, hvor der bliver orienteret om status for forsikringsordningerne. Der er tendens til, at skadeprocenten på ansvarsskader er faldende efter nogle meget dårlige år i 2007 og 2008 dog med forbehold for, at mange sager ikke er afgjort endnu, og der derfor er afsat reserver, hvis man taber sagerne. Der argumenteres for lavere præmier, da finanskrisen har gjort erstatningskravene for både heste og smådyr mindre end før, da den enkelte hest/hund ikke er så dyr som før. Dyrlægerne har desuden mange steder omsætningsnedgang og har fyret assistenter, dvs. lavere risiko for skader. På arbejdsskadeforsikringen er der tendens til, at skadeprocenten er stigende. Fremadrettet vil man overveje at udbyde forsikringerne enkeltvis eller samlet til flere selskaber for at se, hvor man kan få den billigste pris.» SvHKS håber, at rigtig mange vil bakke ISO dyrlægen op - desto flere deltagere, desto mere vidensdeling kan der foregår, og desto større kvalitet vil vi få i det fremtidige arbejde. Efteruddannelse Årsmødet 2010 Årsmødet var meget velbesøgt med masser af glade deltagere. SvHKS bestyrelse har besluttet, at ville tilbyde efteruddannelse på universitetsniveau til smådyrspraktiserende dyrlæger. Vi mener selv, at vi i 2010 har opfyldt målet med internationalt anerkendte forelæsere for både dyrlæger og veterinærsygeplejersker. Den faglige udstilling var som de foregående år fuldstændig udsolgt. Det er vigtigt for sektionen at have en stor bredde på udstillingen. Efteruddannelsesudvalget har i 2011 fået plads til flere udstillere. Medlemsmødet var velbesøgt, hvortil ca. 100 medlemmer havde fundet vej. På mødet var der fokus på certificeringsordningen, hundeloven og vores lidt problematiske forhold til hovedbestyrelsen. Fredag aften begyndte med et meget levende og engageret foredrag af Chris MacDonald. Efter en times foredrag fortsatte festen med dans til langt ud på natten. Lørdag aften blev årsmødet traditionen tro afsluttet med et brag af en galla fest. Forårskurssus 2011 Forårskurset satte rekord mht. deltagerantal med over 80 deltagere. Kurset varede to dage og omhandlede 2. del af dr. Susan Little s enorme vidensbank inden for kattemedicin. Kurset var henlagt til hotel Marina i Vedbæk i forårssol, og rammerne var perfekte for det store arrangement. Vi havde deltagelse af tre nordiske kolleger, hvilket ikke er nok med den mængde annoncering, der i år er sket i Norge og Sverige. Intentionen er at gøre kurset mere»nordisk«, hvorfor det afholdes i København og omegn. Der skal lyde en stor tak til Merial for sponsorering af kurset endnu engang. Forårskurset 2012 Forårskurset næste år vil handle om hoste, dyspnea og andre respiratoriske symptomer hos hund og kat. Kurset vil dække primære lidelser i det respiratoriske system samt kardiologiske lidelser, der giver symptomer fra luftvejene. Der vil være fokus på medicinsk og radiologisk udredning samt behandling, og der vil være en dag dedikeret til billeddiagnostik med fokus på røntgenfund. Foredragsholdere er Mike Martin, intern mediciner og kardiolog fra England samt Fintan Mc- Evoy, som vil dække det billeddiagnostiske. Kurset forventes afholdt i det københavnske opland. KU LIFE Masterudvalg Siden årsskiftet har tidligere bestyrelsesmedlem, Tine Kildal, været en af DDDs repræsentanter i Masterudvalget et udvalg mellem DDD og KU LIFE, der har til formål at udforme et efteruddannelsesprogram, der kan munde ud i en mastergrad indenfor Companion Animal (smådyr). Det er blevet til et masterprogram over fire år kan dog strækkes op til seks år. Der er endvidere mulighed for afstigning efter to år og samtidig opnå det, der svarer til den gamle fagdyrlægetitel. Er man allerede fagdyrlæge, og har man samtidig vedligeholdt sin titel, kan man opnå 30 DVT

3 Navn og logo for ISO-Dyrlægen registreres og er dermed beskyttet. mastergrad efter to år. Modulerne er lagt i klumper to gange årligt, så der er taget hensyn til dagligdagen i klinikkerne. Desuden er det konstrueret således, at hver enkelt dyrlæge ved tilmelding til masterprogrammet får en personlig erhvervsvejleder! Projektet er nu i afslutningsfasen og det er håbet, at de første hold kan begynde i efteråret. Dansk Kennelklub (DKK) SvHKS holdt i oktober et møde med DKK. DKK ønsker, at vi som dyrlæger er mere bekendte med de forskellige muligheder for undersøgelser og attester, som ligger inde på hundeweb. Bl.a. har flere dyrlæger ikke kendskab til undersøgelse for patellaluxation. For at imødekomme ønsket er der oprettet spalteplads i Journalen til»nyt fra DKK«. Halekupering var igen i år på programmet. SvHKS frygter, at der fra opdrætternes side spekuleres i kuld, som fødes stumphalede, da disse indenfor visse racer nemmere kan sælges. SvHKS har opfordret DKK til, at hvalpe, som fødes stumphalede, skal have en attest udfærdiget hos en dyrlæge indenfor første leveuge, hvilke berigtiger dette. Arbejdsgruppen om avl af dyr SvHKS formand er af hovedbestyrelsen indstillet til at deltage i Justitsministeriets»Arbejdsgruppen om avl af dyr«. Peter Sandøe er formand for arbejdsgruppen, der har haft tre møder i indeværende år og er blevet delt op i to - en for familiedyr og en for produktionsdyr. Gruppen forventes at være færdig med den endelige rapport juli Der er fokus på arvelige sygdomme og overtypningens konsekvens for familiedyrenes sundhed, og hvad der kan gøres ved det. Kattelov I 2009 opnåede SvHKS enighed med diverse interessenter og dyreværnsorganisationer om at arbejde for obligatorisk mærkning af ejerkatte. Dette mundede ud i et fælles brev til Justitsministeriet, som dog desværre i februar måned 2010 sendte afslag på den fælles opfordring. Nu har der imidlertid åbnet sig et nyt vindue i sagen. Den belgiske sundhedsminister har i efteråret 2010 annonceret, at Belgien vil be nytte sit EU-formandskab til at understrege den samfundsmæssige nøglerolle, kæledyr, hunde og katte spiller. Hun vil aktivt støtte en EU-strategi for dyrevelfærd med særligt fokus på kæledyr. På den baggrund har bestyrelsen besluttet igen at rette henvendelse til Justitsministeriet. Projekter På bestyrelsens visionsmøde i januar blev det udover arbejdet med katteloven, besluttet at arbejde på følgende projekter i 2011: Antibiotika og retningslinjer for behandling af familiedyr. En vejledende forventes færdigt i december Ulovlig import af hvalpe. Bestyrelsen har taget initiativ til et samarbejde med DKK, Fødevarestyrelsen og VAFU. Der arbejdes med guidelines til grænsedyrlægen og den praktiserende dyrlæge indenfor området, men også en oplysningskampagne rettet mod hvalpekøberne. Oplysningerne forventes at komme ud som pop-ups på diverse hjemmesider. Politikpapirer om kemoterapi og politikpapir om organtransplantation er begge tæt på at kunne offentliggøres. I politikpapiret om adfærd lægges der i første omgang vægt på korrekte træningsprincipper, og hundeavlens betydning for adfærd. Hospitalsudvalget Hospitalsudvalget og dermed godkendelsesordningen har i 2010 været inde i en positiv udvikling med en tilgang af nye klinikker på 10 %. Udvalget har afholdt to møder i 2010, hvor de kommende hospitalsbesøg er planlagt og de skrevne rapporter er gennemgået. Der har desuden været diskuteret overgangen til ISO-ordningen og de faglige krav, der skal stilles til klinikkerne/hospitalerne i den forbindelse. På SvHKS bestyrelsesmøde i december blev det definitivt vedtaget, at man vil omdanne Godkendelsesordningen i den kendte form til en ISO-baseret certificering. Hospitalsudvalget vil fremover fungere som certificeringsudvalg og hospitalsudvalg. Der er sidst på året nedsat en styregruppe med to repræsentanter fra Hospitalsudvalget - en fra SvHKS bestyrelse og Johanne Østerbye som sekretær. Denne styregruppe skal planlægge overgangen til ISO-Dyrlægen. Der er i 2010 udsendt fire nyhedsbreve til de godkendte klinikker sponsoreret af Hill s. Hospitalsudvalget har i 2010 haft en god økonomi og kan fremvise et mindre overskud, der sikkert kan finde anvendelse i forbindelse med overgangen til ISO-Dyrlægen. ISO-Dyrlægen I en tid hvor omgivelserne stiller større og større krav - regler for arbejdsmiljø, medicin osv. skærpes, og kunderne ønsker gennemskuelighed og kvalitetssikring - har den praktiserende dyrlæge brug for støtte. Dette imødekommes, når ISO dyrlægen i efteråret 2011 går i luften. I al sin enkelhed går det ud på: Skriv hvad du gør, og gør hvad du skriver! SvHKS håber, at rigtig mange vil bakke ISO dyrlægen op - desto flere deltagere, desto mere vidensdeling kan der foregå, og desto større kvalitet vil vi få i det fremtidige arbejde. I foråret blev der nedsat en styregruppe bestående af Torben Lindbjerg og Niels Hofman Hansen fra Hospitalsudvalget, Jens Eslau fra SvHKS bestyrelse og Johanne Østerbye. Styregruppen skal udarbejde og planlægge overgangen fra den kendte godkendelsesordning til en ISO-lignende certificering. Der er muligt at»sample«alle klinikker i ordningen, hvilket medfører, at alle deltagende klinikker kan få en rigtig ISO 9001 godkendelse. Til en samplingsmodel kræ- > DVT

4 ves, at der etableres et hovedkvarter, som skal auditeres hvert år. Til gengæld skal klinikkerne kun auditeres stikprøvevis. Johanne Østerbye ansættes i en måned som faglig konsulent, for sammen med kommunikationsfirmaet Soii.dk at fremstille hjemmesiden dk, som gik i luften 1. maj Besøg denne meget flotte og informative side. Soii.dk har udviklet et elektronisk værktøj, kaldet epraksis, der skal bruges til dokumentstyring og ledelse i klinikkerne samt fungere som samarbejdsværktøj imellem ISO-godkendte klinikker, hvor det er muligt at dele procedurer og viden på tværs af praksis. Øjenudvalget Øjenudvalget (ØU) består af Claus Nicolet, Pia Haubro og Claus Bundgaard Nielsen samt Jens Møller som observatør fra Aspirantgruppen og Finn Boserup som observatør fra NEEC. Der har i 2010 været afholdt to møder. Økonomien i ØU går godt, og på baggrund af et overskud i driften reduceres det årlige administrationsgebyr til 800 kr./årligt. A conto betalingen fra aspiranterne til eksamen er uændret kr./år. Det er derudover besluttet kun at afholde et ordinært møde i forbindelse med eksamen og løse andre opgaver administrativt eller via mails/telefonmøder. I forbindelse med godkendelse af øjenundersøgelser godkender ØU alle ECVO undersøgelser og attester, som er udført lege artis, uanset om disse er registreret i DKK eller andetsteds. Hjemmelavede attester eller journaludskrifter mv. godkendes ikke. Under barselsperiode er man udenfor statistik, dvs. at når barselsperioden slutter og man igen arbejder som øjenlyser/ panelmedlem, skal der registreres igen, og der registreres forholdsmæssigt for året. Angående National Board har ØU i samarbejde med DSVO opdelt funktionerne i National Board mellem sig. ØUs fremtidige opgaver er: At opretholde øjenpaneldyrlægernes ESE status, at sørge for aspiranternes uddannelsesforløb og indstilling til eksamen samt at have kontakt til NEEC. DSVOs fremtidige opgave er bl.a.: Kontakten til ECVO (og DKK mv.), at afholde panelmøder, og at varetage second opinion. Der afholdes instrumentkursus ved Nordisk Øjenmøde i Finland i august. Dette kursus betragtes obligatorisk for aspiranter, der ikke er i eksamensforløb og erstatter tidligere DVD og materiale vedr. instrumentlære. Internationale forhold FECAVA The Federation of European Companiom Animal Veterinary Association, FECAVA, er den europæiske smådyrsforening. Alle medlemmer af SvHKS er medlemmer af FECAVA. Vi betaler et kontingent pr. medlem. ECAVA repræsenterer ca smådyrsdyrlæger i Europa. FECAVA arbejder bl.a. med at sikre efteruddannelse og uddannelse af personale til vores fag, producerer politikpapirer, fremme kommunikation på tværs af landegrænser og laver lobbyarbejde for at påvirke meninger og beslutninger i EUregi. Økonomien i FECAVA er pt. sund, og der er bl.a. afsat penge til ny hjemmeside. FECAVAs tidsskrift EJCAP bliver snart online, og dette vil spare distributionsudgifter. Der er to årlige FECAVA møder. I 2011 har der været et møde i Moskva i april, og til september skal der være et møde i Istanbul. Bestyrelsen holder flere møder, og arbejdsgrupperne mødes efter behov. Af aktuelle arbejdsgrupper skal nævnes at gruppen, som har produceret hygiejne- og infektionsanbefalingerne, nu arbejder på retningslinjer i forbindelse med brug af antibiotika. Der foreligger snart et politikpapir på anbefalinger omkring id-mærkning af hunde i EU (anbefalingerne er allerede gældende i DK) og her er tilføjet brug mikrochip med landekode så man kan se, hvor hvalpen er blevet chippet. Internationalt udvalg (IU) IU under DDD mødes to gange årligt for at diskutere, hvad der forgår på internationalt plan med hovedvægt på europæisk plan. Dagsordner bliver gennemgået, og holdningstilkendegivelser bliver diskuteret og formuleret, så DDDs holdninger kommer til udtryk. WSAVA Den årlige kongres i World Small Animal Association (WSAVA) foregår i Korea oktober. Karina Ryborg deltager i såvel medlemsmødet som kongressen, og referat fra både kongres og medlemsmøde vil blive bragt i Journalen. Kommunikation Journalen Året 2010 blev andet og sidste år, hvor DDDs kommunikationsafdeling og SvHKS samarbejdede om tilblivelsen af Journalen. Samarbejdet forløb meget tilfredsstillende, men økonomiske forhold gjorde, at sektionen søgte og fandt en ny og mere rentabel samarbejdspartner. Journalen er nu lanceret i elektronisk form på DDDs hjemmeside, hvilket vi håber, medlemmerne benytter sig af. Der er ikke planer om, for nuværende, at afskaffe det trykte blad. I den forgangne periode synes vi, det er lykkedes at få mere fagligt indhold i bladet. En tak til kollegerne på Aarhus Dyrehospital, som alle er mere end søde til at bidrage til fagligheden med stort og småt. Der er i hvert blad nyt fra DKK, og der er kommet et samarbejde med Felis Danica. Et medlem af bestyrelsen bidrager med internationalt nyt fra samarbejdet med FECAVA og WSAVA. Bestyrelsen bidrager som vanligt med»kære Kollega«, og de forkortede referater fra vores nylig afholdte møder, hvilket informerer medlemmerne om, hvad der foregår nu og her politisk og fagligt. Journalen tænkes fortsat i samme skabelon, og med bidrag og billeder fra medlemmerne håber bestyrelsen, at bladet stadig vil være en værdifuld informationskilde og interessant læsning både som trykt og digitalt medie. Hjemmesiden og netværksfora Siden sidste år er der blevet opdateret en 32 DVT

5 del på DDDs hjemmeside og på netværksfora, således at det er blevet lettere for brugerne at benytte netværksfora bl.a. at vedhæfte filer og åbne dem. Desværre kan man stadig ikke vedhæfte dokumenter. De skal stadigvæk uploades under»fælles dokumenter«, hvilket kan virke tungt for brugerne. DDDs hjemmeside er også blevet lettere at bruge for de, der skal lægge materiale ind, idet der er fjernet nogle godkendelsestrin i proceduren. SvHKS fået opdateret forsiden med flere nye tiltag, bl.a. er journalen nu kommet på, så man kan se både det aktuelle nummer og de gamle numre, forudsat at man er logget ind, og der lægges løbende nyheder på, hvis der kommer noget aktuelt her kan fx nævnes vejledning til hundeloven og vejledning til bekendtgørelse 785 om dyrlægers anvendelse og udlevering af medicin. Alle opfordres til at opdatere deres profil på DDDs hjemmeside, idet det fremover vil være her, al tilmelding til kurser og download af kursusmateriale vil finde sted. Det vil være en stor fordel, hvis alle giver tilladelse til, at deres profil kan ses af andre, og at man angiver sin adresse, så det er muligt for sektionen/ DDD at sende informationer denne vej. Til den nye ISO-dyrlægeordning er der oprettet en helt ny hjemmeside, hvor al information om ordningen bliver lagt ud, således at både»gamle«godkendte dyreklinikker og hospitaler, der overvejer at gå med i ISO-projektet, kan hente informationer her. Se mere om dette under punktet ISO-dyrlægen. Den klientrettede del af hjemmesiden»gode råd om dyr«trænger til en opdatering, og sektionen har, på grund af omkostningerne ved at holde siden opdateret, foreløbig besluttet at reservere siden til informationer, der er mere generelle og politisk eller lovgivningsmæssigt orienterende. Regnskab Ligesom foregående år gav 2010 også overskud, dog mindre end det halve af det i Bestyrelsen havde ved sidste års generalforsamling fået pålagt ikke at samle større forråd. Til trods for dette ender regnskabet alligevel med et overskud i 2010 på kr. mod kr. i Overskuddet er primært grundlagt på årsmødet, som positiv konsekvens af det øgede deltagerantal. Vores afkast fra investeringspuljen i Sydbank gav også overskud trods den finansielle krise. Så alt i alt et pænt resultat. I 2011 er der budgetteret med store beløb til bl.a. projektet om antibiotika og ISO-certificerings projektet. SvHKS medlemmer opfodres til at > > FOTO: PIA RINDOM DVT

6 møde op til sektionens generalforsamling og få uddybet regnskabet 2010 samt budgettet Arbejdet nu og i fremtiden Bestyrelsen lider ikke af mangel på opgaver, tværtimod, må vi prioritere benhårdt, hvor vi skal lægge vores ressourcer. Vi ser stadig os selv som en vigtig og uafhængig distributør af efteruddannelse til vores medlemmer, hvilket de høje deltagertal i årsmøde og forårskursus også bevidner. Vi har i vores vision og mission et ønske om at kunne handle proaktivt på henvendelser fra presse og medlemmer, og dette kræver, at vi til stadighed prioriterer opdatering af gamle politikpapirer og skabelsen af nye højt. På dyrvelfærdsområdet koncentrerer vi indsatsen her og nu om kattens status i Danmark og ulovlig import af hvalpe. Vi tror og håber på, at obligatorisk mærkning af ejerkatte er vejen frem, og har ikke opgivet kampen endnu, især ikke hvor vi også har opbakning fra EU. Vi vil fortsat arbejde på at smådyrsdyrlægen bliver respekteret for sin faglighed af omgivelserne og for kvaliteten i vores arbejde. Dette gøres bl.a. ved at skubbe ISO dyrlægen i gang her i efteråret, men en vejledning til vores medlemmer i ansvarlig brug af antibiotika sender også et signal til omgivelserne om, at vi som stand arbejder og handler seriøst og ansvarsbevidst. Aktivitetsbudget 2012 Regnskab 2010 (kr.) Budget 2011 (kr.) Budget 2012 (kr.) Indtægter Kontingent SDF Journalen Årsmøde Forårskursus Øjenudvalget Hospitalsudvalg Andre indtægter Indtægter i alt Udgifter Generalforsamling Bestyrelsesmøder Årsmøde Forårskursus Hospitalsudvalg Øjenudvalg WSAVA FECAVA SDF Journalen Andre møder Puljekøb Projekt Blue Dog Projekt ISO Certificering Projekt (øvrige) Formandshonorar DDD kontingent/administration Administrationsomkostninger i øvrigt Tab på debitorer Udgifter i alt Ordinært resultat før finansielle poster Finansielle poster Årets resultat En uddybende udgave af den skriftlige beretning kan hentes på SvHKS netværksfora på DDDs hjemmeside. Budgetforklaring: Aktivitetsbudgettet er baseret på regnskabet for 2010 samt budget for Kontingentsætningen er 350 kr. pr. kvartal for fuldtidsansatte medlemmer. Kontingentsætningen er 280 kr. pr. kvartal for deltidsansatte medlemmer. Kontingentsætningen er 175 kr. pr. kvartal for ledige medlemmer. Kontingentsætningen for passive/fuldtid er 140 kr. pr. kvartal. Pr. 1. april 2011 var der 746 fuldtidsansatte medlemmer, 40 deltid, 26 ledige medlemmer, 37 kontingentfrie, 68 passive fuldtidsmedlemmer og 91 medlemmer, der var pensionister. I alt medlemmer. 34 DVT

Sektion vedr. Hund, Kat og Smådyr

Sektion vedr. Hund, Kat og Smådyr smådyr Sektion vedr. Hund, Kat og Smådyr 2010 begyndte vinterklædt - bestyrelsen for Sektion vedrørende Hund, Kat og Smådyr (SvHKS) har dog ikke haft problemer med at holde varmen. Året har bragt mange

Læs mere

Sektion vedr. Hund, Kat og Smådyr Beretning for 2007/2008

Sektion vedr. Hund, Kat og Smådyr Beretning for 2007/2008 SMÅDYR Sektion vedr. Hund, Kat og Smådyr Beretning for 2007/2008 Verden er i forandring, og nogle gange føles det som om, udviklingen i dyrlægepraksis kører i»fast-forward«. Bestyrelsen for Sektion vedrørende

Læs mere

Sektion vedr. Hund, Kat og Smådyr

Sektion vedr. Hund, Kat og Smådyr SMÅDYR Sektion vedr. Hund, Kat og Smådyr I skrivende stund, hvor syrenerne står i fuldt flor, og solen har fået sin styrke tilbage, føles året stadig nyt og forholdsvis ubrugt, og forventningens glæde

Læs mere

Jeg skaber og fastholder værdi. Fra idé til strategi.

Jeg skaber og fastholder værdi. Fra idé til strategi. Jeg skaber og fastholder værdi. Fra idé til strategi. CV Faglig profil Skaber forandring gennem en klar strategi, der sikrer relevante interessenters engagement og handlekraft. Erfaring med ledelse af

Læs mere

Nugældende Forslag Bemærkninger

Nugældende Forslag Bemærkninger Forslag til ændring af sektionernes vedtægter pr. 01.01.2017 Nugældende Forslag Bemærkninger Vedtægter gældende for Den Danske Dyrlægeforenings faggrupper Faggruppe erstatter Sektion også i bestemmelserne

Læs mere

Dagsordener og aktivitetsbudgetter for generalforsamlinger i Den Danske Dyrlægeforening 2016

Dagsordener og aktivitetsbudgetter for generalforsamlinger i Den Danske Dyrlægeforening 2016 Tillæg til Dansk Veterinærtidsskrift 11. 2016. 99. årgang Dagsordener og aktivitetsbudgetter for generalforsamlinger i Den Danske Dyrlægeforening 2016 Ordinære generalforsamlinger i: Den Danske Dyrlægeforening

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening.

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening. Regionalforeningen SydØstjyllands Vejledende vedtægter for regionalforeningen stiftet d. 22/4-2015 ved genforening af Vejle Amts Dyrlægeforening samt Horsens og Omegns Foreningernes fælles historie er

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Nyhedsbrev Oktober 2010 Kære kolleger og medlemmer af DSKH, Vigtigt: Hahnegal udkommer ikke mere al kommunikation foregår via mail og den nye dynamiske hjemmeside.husk

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Formandens beretning 2017

Formandens beretning 2017 Velkommen til årets generalforsamling. Traditionen tro, starter vi med at høre lidt om det forgangne år og hvad der venter her i 2017. Igen i år tak til Peter, for at vi kan være her og senere når vi skal

Læs mere

Dagsordener og aktivitetsbudgetter for generalforsamlinger i Den Danske Dyrlægeforening 2015

Dagsordener og aktivitetsbudgetter for generalforsamlinger i Den Danske Dyrlægeforening 2015 Tillæg til Dansk Veterinærtidsskrift 11. 2015. 98. årgang Dagsordener og aktivitetsbudgetter for generalforsamlinger i Den Danske Dyrlægeforening 2015 Ordinære generalforsamlinger i: Den Danske Dyrlægeforening

Læs mere

Den mundtlige beretning

Den mundtlige beretning Den mundtlige beretning Planer for det fremtidige arbejde i 2012 Vi havde i april 2010 et fællesmøde, hvor regionsledelsen havde inviteret træningskoordinatorerne, udvalgsmedlemmerne og andre, der har

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde i Eurasier Klub Danmark (EKD), afholdt 22. juni 2013, kl. 09:30-17:00 hos Ulla Røjgaard, Skolegade 52, 7400 Herning 22. juni 2013 Deltagere: Formand Legarth Brenbak (LB), næstformand

Læs mere

Sektion vedr. Hund, Kat og Smådyr

Sektion vedr. Hund, Kat og Smådyr SMÅDYR Sektion vedr. Hund, Kat og Smådyr Beretning for Sektion vedrørende Hund, Kat og Smådyr 2006/2007 Stor bevågenhed på smådyrsområdet giver mange input til bestyrelsesarbejdet. Året har budt på udfordringer

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Deltagere: Lisbeth, Suzette, Marina og Mette L. Fraværende: Anne Mette, Linda, Mette A. og Mette B. Referant: Mette L. 1. Opfølgning på sidste møde og opgaver.:

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Foreløbige dagsordner DDD generalforsamlinger 2013

Foreløbige dagsordner DDD generalforsamlinger 2013 Foreløbige dagsordner DDD generalforsamlinger 2013 Fredag den 4. og lørdag den 5. oktober på Med henvisning til 6 i vedtægterne for henholdsvis Den Danske Dyrlægeforening, Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Avl for forbedret velfærd hos hunde

Avl for forbedret velfærd hos hunde Avl for forbedret velfærd hos hunde Iben Meyer og Peter Sandøe IPH (SUND) & IFRO (SCIENCE) Københavns Universitet www.dyreetik.dk www.animalethics.net Fokus på avl af hunde 2 Deltagere i projektet Peter

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Den ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 18. februar 2013 kl. 18:45 22:00 i foyeren i bygning S på Handelshøjskolen. Program:

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 Vi mødes 27 marts 2015 kl. 14.00 hos: Ovl. Frank Schiødt, Endokrinologisk, gastroenterologisk Afdeling I, 5. Tværvej, Indgang 60. Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23,

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for regionalforeningerne i Den Danske Dyrlægeforening. Nugældende Forslag Bemærkninger

Forslag til ændring af vedtægter for regionalforeningerne i Den Danske Dyrlægeforening. Nugældende Forslag Bemærkninger Forslag til ændring af vedtægter for regionalforeningerne i Den Danske Dyrlægeforening Nugældende Forslag Bemærkninger Vejledende vedtægter for regionalforeninger Navn 1 Foreningens navn er... Foreningen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 27.11.2013

SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 27.11.2013 SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 27.11.2013 Leder af mødet: Cathrine Nørgaard. Deltagere: Cathrine Nørgaard, Pernille Libach Hansen, Pernille Nikolajsen, Tessa Dahl-Jensen og Helene Hørløck. 1. Underskrift

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE 11/7 2010 HOS NIELS JØRGEN

REFERAT BESTYRELSESMØDE 11/7 2010 HOS NIELS JØRGEN REFERAT BESTYRELSESMØDE 11/7 2010 HOS NIELS JØRGEN Tilstede: Niels Jørgen Andersen, Fritz Hansen, Sisse Dahlin, Lotte Dahlin, Kirstine Rasmussen, Jytte Madsen, Benice Nielsen og Louise Nielsen Godkendelse

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested Haraldsted den 11. oktober 2011 Til stede: Thorkild, Aase, Marianne, Lisbeth webmaster: Jørgen Etisk udvalg: Lotte Messeudvalg: Susan Weber Ikke tilstede: Anne Mette, Nina (bogholder) Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

Vedvarende udvikling af Den Kommunale Tandpleje

Vedvarende udvikling af Den Kommunale Tandpleje rsberetning 2004 årsberetning 2005 årsberet Vedvarende udvikling af Den Kommunale Tandpleje TNLs hovedbestyrelse sætter sundhedspolitikken til debat på generalforsamlingen den 7. oktober 2006 i Odense.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2006 i Langhårsklubben Fredag den 16. juni 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup, HB Svend

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Mandag d. 24. august 2015, kl. 17:00-19:00 Søllerødgade 33, Nørrebro Tilstede: Jakob, Anja, Anna, Henriette, Marianne, Yanaba (Pia Hegner

Læs mere

Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16

Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16 Mødedato: Søndag d. 17. januar 2016 Mødested: Deltagere: Johan Rantzaus Vej 17, 5610 Assens Kåringsudvalget, Avlsudvalget, Brugshundeudvalget, Udstillingsudvalget,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Deltagere: Liselotte W. Andersen, Pia Damgaard, Pia-Merethe Jacobsen, Randi V. Jensen, Kirsten Bertel, Susanne Pedersen og Dines Hansen Liselotte bød

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Tilstede: Per Salomonsen, Christian Niss, Leif Mikkelsen, Kurt Thomsen, Lilian Milek Madsen og Dorte Paludan. Afbud fra Lene Hadbjerg. Punkt 1. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog:

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog, NNF Lars Gram, Danske

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015

Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015 Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015 Til stede: Britt Falskov, Pia Nimann Kannegaard, Susanne Bro, Ingrid Titlestad, Anders Rinnov, Rikke Krogh-Madsen 1) Konstituering af bestyrelsen: Pia Nimann

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Glasmuseets Venners generalforsamling lørdag d. 27. februar 2016. Formandens beretning v. Karen Siune

Glasmuseets Venners generalforsamling lørdag d. 27. februar 2016. Formandens beretning v. Karen Siune Glasmuseets Venners generalforsamling lørdag d. 27. februar 2016. Formandens beretning v. Karen Siune I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet med at efterleve de målsætninger, som foreningen Glasmuseets

Læs mere

Begrundelse for valg af stambogsorganisation

Begrundelse for valg af stambogsorganisation Begrundelse for valg af stambogsorganisation Den internationale og nationale stambogs-situation Hvordan blev klubben for F. T. Spaniels skabt? Resume af sidste års generalforsamling Stambogssituationen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 9. januar 2016 på Hørning Kro og motel, 8362 Hørning

Bestyrelsesmøde d. 9. januar 2016 på Hørning Kro og motel, 8362 Hørning Bestyrelsesmøde d. 9. januar 2016 på Hørning Kro og motel, 8362 Hørning Tilstede: Hanne Veggerby (HVEG), Henrik Westerå ( HEWE), Anna Sofie Gothen ( ), Lene Toft(LETO), Mette Nødskov ( METN), Lone Hansen

Læs mere

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat af 14. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 18. juni 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Formandens beretning 2015. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad.

Formandens beretning 2015. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad. Men først en stor tak til Lotte Jensen, for at vi igen kan få lov til at afholde den årlige generalforsamling her på hendes arbejdsplads.

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm.

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE I ALTERNATIVET Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. Først og fremmest: tak, tak, tak! Vi kan ikke understrege nok, hvor glade vi er for, at

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

Kattelov og mærkning af katte

Kattelov og mærkning af katte Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 125 Offentligt Kattelov og mærkning af katte Karina Ryborg Formand, Sektion Vedr. Hund, Kat og Smådyr Historien om katte 2002 - Lovfor

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2011 kl. 10 17 Gl. Strand 46 Lille HB

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2011 kl. 10 17 Gl. Strand 46 Lille HB FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28.september2011kl.10 17 Gl.Strand46 LilleHB Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Tema 1.1. O-aftale Referat Mødt var: Helene Bagger, Hanne Fokdal Barnekow,

Læs mere

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Interne/kritiske revisorer Jan Olsen, SDC Mogens Pedersen, Sparekassen Sjælland Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Revisionsprotokollat 2012 - side 1 af 5 1. Interne/kritiske

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 9. april 2015 Kl. 15.00 Hauser Plads 20, 3

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 9. april 2015 Kl. 15.00 Hauser Plads 20, 3 Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 9. april 2015 Kl. 15.00 Hauser Plads 20, 3 Til stede: Hanne Sterndorf, Michael Tettinek, Pia Rubin-Grøn, Winnie O. Sørensen, Bente Jacobsen, Allan El-Zayat og Linda

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde d. 26. juli 2015

Referat til bestyrelsesmøde d. 26. juli 2015 Referat til bestyrelsesmøde d. 26. juli 2015 Tilstede: Eva Buxbom, Klaus Brostrøm, Peder Hindborg, Peter Bøgh, Jacob Beermann, Kenneth Kyvsgaard, Peter Andersen og Alex Thorsen. Referent: Eva Buxbom 1.

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Til stede: Jane Brøndum (JB), Jeppe Vestenaa (JV), Lisa Vogel (LV), Jannick Jakobsen (JJ), Dan Olvhøj (DO), Anders Gadkjær (AG), Coilin Jeritslev (CJ),

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Carsten Lawets, Ida Thyssen, IT og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Ida Thyssen, IT og Bent Hansen, BH REFERAT (Protokol) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2014 i Langhårsklubben Fredag den 3. januar 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Just Mikkelsen, JM Niels Grønbæk, NG Jens Jensen, JJ Jørgen Larsen, JL Leif

Læs mere

Møde med Sundhedsudvalg: Tina (TP) og Torben (TL) kl. 10.00 12.00:

Møde med Sundhedsudvalg: Tina (TP) og Torben (TL) kl. 10.00 12.00: Referat af bestyrelsesmøde nr. 36 Søndag d. 19. oktober 2014 kl. 09.00-16.00 Møde med Sundhedsudvalget kl. 10.00-12.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ Tilstede: Lars Wassileffsky (LAW), Lone

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 29. juni 2013 hos Linda

Referat fra bestyrelsesmøde 29. juni 2013 hos Linda Referat fra bestyrelsesmøde 29. juni 2013 hos Linda Til stede:,,,, Lasse Hansen, Allan Pedersen (1. suppleant) og Susanne Stig Hansen (Bladansvarlig) Afbud fra, se punkt 1. Referent: Dagsorden Referat

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Carsten Lawets, CLA, Ida Thyssen, IT, Jørgen Larsen, JL Henning Juul, HJ, Gitte Becher, GB og Niels Grønbæk, NG.

Carsten Lawets, CLA, Ida Thyssen, IT, Jørgen Larsen, JL Henning Juul, HJ, Gitte Becher, GB og Niels Grønbæk, NG. REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 5-2013 i Langhårsklubben Fredag den 27. september 2013 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Fraværende: Referent: Just Mikkelsen, JM Jens Jensen, JJ Leif Hansen,

Læs mere

Både Region og Kommuner vil prøve at undersøge muligheden for at der installeres CD-ord på de

Både Region og Kommuner vil prøve at undersøge muligheden for at der installeres CD-ord på de Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet 20. november 2012 Deltagere: Birgitte Sandahl, Ilse Irene Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Johnny Nielsen, Annemarie Sørensen. Fra skolen: Vibeke Nielsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014

Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014 Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014 Mødested: Århus Universitetshospital Skejby Dato: 11. september Mødetid: 09.00-14.30 Tilstede: Professor Henrik S. Thomsen (HST), Overlæge Karin Kastberg Petersen

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur Rapport fra Dansk Akvakultur Afrapportering for projekt Fiskesygdomskurser under tilskudsordningen til fremme af kompetanceudviklende aktiviteter indenfor fiskeri- og akvakultursektoren DATABLAD Serietitel:

Læs mere

Referat af RSK-mødet August 2016

Referat af RSK-mødet August 2016 Formandsposten på t varetages af andre medlemmer af administrationskomiteen. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Referat af t 12. - 14. August 2016 1 Indhold 1. Sindsro bøn... 3 2. Præsentationsrunde

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere