Sektion vedrørende Hund, Kat og Smådyr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sektion vedrørende Hund, Kat og Smådyr"

Transkript

1 SvHKS vil bl.a. gøre en aktiv indsats for at styrke kattens status i Danmark. Sektionen tror og håber på, at obligatorisk mærkning af ejerkatte er vejen frem. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen konstituerede sig 1. januar 2011 med Karina Ryborg som ny formand efter Jan Birch. Bestyrelsen har derudover haft en enkelt udskiftning, da Tine Kildal har valgt at stoppe. I stedet er Lisbeth Rem Jessen indtrådt samt Stine Elkjær Madsen. De større opgaver varetages af: Efteruddannelse: Jens Eslau, Stine Elkjær Madsen, Lisbeth Rem Jessen. Regnskabsansvarlig: Inge Ottesen Redaktør for Journalen: Marianne Rom Sektionens hjemmeside: Annebeth Abrahamsen FECAVA og det Internationale Udvalg: Hanne Werner Med ny formand og to nye bestyrelsesmedlemmer gik 2011 i gang, og på visionsmødet ved årets begyndelse blev der skabt overblik over arbejdsopgaver. I et ønske om at være på forkant med antibiotika- og resistensproblemstillingen på smådyrssiden har Sektion vedrørende Hund, Kat og Smådyr (SvHKS) i samarbejde med regionalforeningerne holdt tre foredragsaftener med Christian Friis om det korrekte antibiotikavalg. Ydermere har vi taget initiativ til at oprette en arbejdsgruppe, der skal udarbejde vejledende retningslinjer om det ansvarlige valg, som forventes færdig i slutningen af året. Vi glæder os over allerede på Dyrlægernes Dag fredag den 7. oktober at kunne invitere til foredrag og workshop om antibiotika og resistens. Første marts valgte vores dygtige sekretær, fagkonsulent Johanne Østerbye at stoppe sit mangeårige virke i Dyrlægeforeningen. Vi ser frem til samarbejdet med vores nye sekretær fagkonsulent, Ida Tingman Møller, og takker samtidig Anette Villum Pedersen for god assistance i foråret. Hovedbestyrelsen Wilfried Goecke er forsat SvHKS kontaktperson i hovedbestyrelsen. Der her- > FOTO: ULRIK JANTZEN/SCANPIX DVT

2 sker god kommunikation forud for alle bestyrelses- og hovedbestyrelsesmøder, og Wilfried deltog sammen med DDDs formand, Arne Skjoldager, på vores aprilmøde. Der blev bl.a. diskuteret foreningens fremtidige tilgang til antibiotika- og resistensproblematikken samt den fremtidige struktur i foreningen. Det årlige strategimøde imellem sektionerne og hovedbestyrelsen blev holdt i marts. Der var enighed om, at den nuværende struktur ikke virker fremmende på kommunikationen og arbejdsfordelingen, og at en strukturændring med repræsentation via en formand fra hver sektion i hovedbestyrelsen kunne være en løsning. I sekretariatet arbejdes der videre med ideen, som lægger op til en vedtægtsændring på generalforsamlingen Samarbejde med PDA Der har ikke været det helt store sammenfald af opgaver i Dog stod vi sammen i sagen, hvor et foderfirma tog munden for fuld og lovede, at dyrlæger i hele maj måned ville udføre gratis tandtjek og udlevere foderprøver. Fra PDAs fond har vi søgt om penge til flere igangværende projekter. Samarbejde med Willis Der bliver hvert år afholdt et orienteringsmøde med Willis og sektionerne, hvor der bliver orienteret om status for forsikringsordningerne. Der er tendens til, at skadeprocenten på ansvarsskader er faldende efter nogle meget dårlige år i 2007 og 2008 dog med forbehold for, at mange sager ikke er afgjort endnu, og der derfor er afsat reserver, hvis man taber sagerne. Der argumenteres for lavere præmier, da finanskrisen har gjort erstatningskravene for både heste og smådyr mindre end før, da den enkelte hest/hund ikke er så dyr som før. Dyrlægerne har desuden mange steder omsætningsnedgang og har fyret assistenter, dvs. lavere risiko for skader. På arbejdsskadeforsikringen er der tendens til, at skadeprocenten er stigende. Fremadrettet vil man overveje at udbyde forsikringerne enkeltvis eller samlet til flere selskaber for at se, hvor man kan få den billigste pris.» SvHKS håber, at rigtig mange vil bakke ISO dyrlægen op - desto flere deltagere, desto mere vidensdeling kan der foregår, og desto større kvalitet vil vi få i det fremtidige arbejde. Efteruddannelse Årsmødet 2010 Årsmødet var meget velbesøgt med masser af glade deltagere. SvHKS bestyrelse har besluttet, at ville tilbyde efteruddannelse på universitetsniveau til smådyrspraktiserende dyrlæger. Vi mener selv, at vi i 2010 har opfyldt målet med internationalt anerkendte forelæsere for både dyrlæger og veterinærsygeplejersker. Den faglige udstilling var som de foregående år fuldstændig udsolgt. Det er vigtigt for sektionen at have en stor bredde på udstillingen. Efteruddannelsesudvalget har i 2011 fået plads til flere udstillere. Medlemsmødet var velbesøgt, hvortil ca. 100 medlemmer havde fundet vej. På mødet var der fokus på certificeringsordningen, hundeloven og vores lidt problematiske forhold til hovedbestyrelsen. Fredag aften begyndte med et meget levende og engageret foredrag af Chris MacDonald. Efter en times foredrag fortsatte festen med dans til langt ud på natten. Lørdag aften blev årsmødet traditionen tro afsluttet med et brag af en galla fest. Forårskurssus 2011 Forårskurset satte rekord mht. deltagerantal med over 80 deltagere. Kurset varede to dage og omhandlede 2. del af dr. Susan Little s enorme vidensbank inden for kattemedicin. Kurset var henlagt til hotel Marina i Vedbæk i forårssol, og rammerne var perfekte for det store arrangement. Vi havde deltagelse af tre nordiske kolleger, hvilket ikke er nok med den mængde annoncering, der i år er sket i Norge og Sverige. Intentionen er at gøre kurset mere»nordisk«, hvorfor det afholdes i København og omegn. Der skal lyde en stor tak til Merial for sponsorering af kurset endnu engang. Forårskurset 2012 Forårskurset næste år vil handle om hoste, dyspnea og andre respiratoriske symptomer hos hund og kat. Kurset vil dække primære lidelser i det respiratoriske system samt kardiologiske lidelser, der giver symptomer fra luftvejene. Der vil være fokus på medicinsk og radiologisk udredning samt behandling, og der vil være en dag dedikeret til billeddiagnostik med fokus på røntgenfund. Foredragsholdere er Mike Martin, intern mediciner og kardiolog fra England samt Fintan Mc- Evoy, som vil dække det billeddiagnostiske. Kurset forventes afholdt i det københavnske opland. KU LIFE Masterudvalg Siden årsskiftet har tidligere bestyrelsesmedlem, Tine Kildal, været en af DDDs repræsentanter i Masterudvalget et udvalg mellem DDD og KU LIFE, der har til formål at udforme et efteruddannelsesprogram, der kan munde ud i en mastergrad indenfor Companion Animal (smådyr). Det er blevet til et masterprogram over fire år kan dog strækkes op til seks år. Der er endvidere mulighed for afstigning efter to år og samtidig opnå det, der svarer til den gamle fagdyrlægetitel. Er man allerede fagdyrlæge, og har man samtidig vedligeholdt sin titel, kan man opnå 30 DVT

3 Navn og logo for ISO-Dyrlægen registreres og er dermed beskyttet. mastergrad efter to år. Modulerne er lagt i klumper to gange årligt, så der er taget hensyn til dagligdagen i klinikkerne. Desuden er det konstrueret således, at hver enkelt dyrlæge ved tilmelding til masterprogrammet får en personlig erhvervsvejleder! Projektet er nu i afslutningsfasen og det er håbet, at de første hold kan begynde i efteråret. Dansk Kennelklub (DKK) SvHKS holdt i oktober et møde med DKK. DKK ønsker, at vi som dyrlæger er mere bekendte med de forskellige muligheder for undersøgelser og attester, som ligger inde på hundeweb. Bl.a. har flere dyrlæger ikke kendskab til undersøgelse for patellaluxation. For at imødekomme ønsket er der oprettet spalteplads i Journalen til»nyt fra DKK«. Halekupering var igen i år på programmet. SvHKS frygter, at der fra opdrætternes side spekuleres i kuld, som fødes stumphalede, da disse indenfor visse racer nemmere kan sælges. SvHKS har opfordret DKK til, at hvalpe, som fødes stumphalede, skal have en attest udfærdiget hos en dyrlæge indenfor første leveuge, hvilke berigtiger dette. Arbejdsgruppen om avl af dyr SvHKS formand er af hovedbestyrelsen indstillet til at deltage i Justitsministeriets»Arbejdsgruppen om avl af dyr«. Peter Sandøe er formand for arbejdsgruppen, der har haft tre møder i indeværende år og er blevet delt op i to - en for familiedyr og en for produktionsdyr. Gruppen forventes at være færdig med den endelige rapport juli Der er fokus på arvelige sygdomme og overtypningens konsekvens for familiedyrenes sundhed, og hvad der kan gøres ved det. Kattelov I 2009 opnåede SvHKS enighed med diverse interessenter og dyreværnsorganisationer om at arbejde for obligatorisk mærkning af ejerkatte. Dette mundede ud i et fælles brev til Justitsministeriet, som dog desværre i februar måned 2010 sendte afslag på den fælles opfordring. Nu har der imidlertid åbnet sig et nyt vindue i sagen. Den belgiske sundhedsminister har i efteråret 2010 annonceret, at Belgien vil be nytte sit EU-formandskab til at understrege den samfundsmæssige nøglerolle, kæledyr, hunde og katte spiller. Hun vil aktivt støtte en EU-strategi for dyrevelfærd med særligt fokus på kæledyr. På den baggrund har bestyrelsen besluttet igen at rette henvendelse til Justitsministeriet. Projekter På bestyrelsens visionsmøde i januar blev det udover arbejdet med katteloven, besluttet at arbejde på følgende projekter i 2011: Antibiotika og retningslinjer for behandling af familiedyr. En vejledende forventes færdigt i december Ulovlig import af hvalpe. Bestyrelsen har taget initiativ til et samarbejde med DKK, Fødevarestyrelsen og VAFU. Der arbejdes med guidelines til grænsedyrlægen og den praktiserende dyrlæge indenfor området, men også en oplysningskampagne rettet mod hvalpekøberne. Oplysningerne forventes at komme ud som pop-ups på diverse hjemmesider. Politikpapirer om kemoterapi og politikpapir om organtransplantation er begge tæt på at kunne offentliggøres. I politikpapiret om adfærd lægges der i første omgang vægt på korrekte træningsprincipper, og hundeavlens betydning for adfærd. Hospitalsudvalget Hospitalsudvalget og dermed godkendelsesordningen har i 2010 været inde i en positiv udvikling med en tilgang af nye klinikker på 10 %. Udvalget har afholdt to møder i 2010, hvor de kommende hospitalsbesøg er planlagt og de skrevne rapporter er gennemgået. Der har desuden været diskuteret overgangen til ISO-ordningen og de faglige krav, der skal stilles til klinikkerne/hospitalerne i den forbindelse. På SvHKS bestyrelsesmøde i december blev det definitivt vedtaget, at man vil omdanne Godkendelsesordningen i den kendte form til en ISO-baseret certificering. Hospitalsudvalget vil fremover fungere som certificeringsudvalg og hospitalsudvalg. Der er sidst på året nedsat en styregruppe med to repræsentanter fra Hospitalsudvalget - en fra SvHKS bestyrelse og Johanne Østerbye som sekretær. Denne styregruppe skal planlægge overgangen til ISO-Dyrlægen. Der er i 2010 udsendt fire nyhedsbreve til de godkendte klinikker sponsoreret af Hill s. Hospitalsudvalget har i 2010 haft en god økonomi og kan fremvise et mindre overskud, der sikkert kan finde anvendelse i forbindelse med overgangen til ISO-Dyrlægen. ISO-Dyrlægen I en tid hvor omgivelserne stiller større og større krav - regler for arbejdsmiljø, medicin osv. skærpes, og kunderne ønsker gennemskuelighed og kvalitetssikring - har den praktiserende dyrlæge brug for støtte. Dette imødekommes, når ISO dyrlægen i efteråret 2011 går i luften. I al sin enkelhed går det ud på: Skriv hvad du gør, og gør hvad du skriver! SvHKS håber, at rigtig mange vil bakke ISO dyrlægen op - desto flere deltagere, desto mere vidensdeling kan der foregå, og desto større kvalitet vil vi få i det fremtidige arbejde. I foråret blev der nedsat en styregruppe bestående af Torben Lindbjerg og Niels Hofman Hansen fra Hospitalsudvalget, Jens Eslau fra SvHKS bestyrelse og Johanne Østerbye. Styregruppen skal udarbejde og planlægge overgangen fra den kendte godkendelsesordning til en ISO-lignende certificering. Der er muligt at»sample«alle klinikker i ordningen, hvilket medfører, at alle deltagende klinikker kan få en rigtig ISO 9001 godkendelse. Til en samplingsmodel kræ- > DVT

4 ves, at der etableres et hovedkvarter, som skal auditeres hvert år. Til gengæld skal klinikkerne kun auditeres stikprøvevis. Johanne Østerbye ansættes i en måned som faglig konsulent, for sammen med kommunikationsfirmaet Soii.dk at fremstille hjemmesiden dk, som gik i luften 1. maj Besøg denne meget flotte og informative side. Soii.dk har udviklet et elektronisk værktøj, kaldet epraksis, der skal bruges til dokumentstyring og ledelse i klinikkerne samt fungere som samarbejdsværktøj imellem ISO-godkendte klinikker, hvor det er muligt at dele procedurer og viden på tværs af praksis. Øjenudvalget Øjenudvalget (ØU) består af Claus Nicolet, Pia Haubro og Claus Bundgaard Nielsen samt Jens Møller som observatør fra Aspirantgruppen og Finn Boserup som observatør fra NEEC. Der har i 2010 været afholdt to møder. Økonomien i ØU går godt, og på baggrund af et overskud i driften reduceres det årlige administrationsgebyr til 800 kr./årligt. A conto betalingen fra aspiranterne til eksamen er uændret kr./år. Det er derudover besluttet kun at afholde et ordinært møde i forbindelse med eksamen og løse andre opgaver administrativt eller via mails/telefonmøder. I forbindelse med godkendelse af øjenundersøgelser godkender ØU alle ECVO undersøgelser og attester, som er udført lege artis, uanset om disse er registreret i DKK eller andetsteds. Hjemmelavede attester eller journaludskrifter mv. godkendes ikke. Under barselsperiode er man udenfor statistik, dvs. at når barselsperioden slutter og man igen arbejder som øjenlyser/ panelmedlem, skal der registreres igen, og der registreres forholdsmæssigt for året. Angående National Board har ØU i samarbejde med DSVO opdelt funktionerne i National Board mellem sig. ØUs fremtidige opgaver er: At opretholde øjenpaneldyrlægernes ESE status, at sørge for aspiranternes uddannelsesforløb og indstilling til eksamen samt at have kontakt til NEEC. DSVOs fremtidige opgave er bl.a.: Kontakten til ECVO (og DKK mv.), at afholde panelmøder, og at varetage second opinion. Der afholdes instrumentkursus ved Nordisk Øjenmøde i Finland i august. Dette kursus betragtes obligatorisk for aspiranter, der ikke er i eksamensforløb og erstatter tidligere DVD og materiale vedr. instrumentlære. Internationale forhold FECAVA The Federation of European Companiom Animal Veterinary Association, FECAVA, er den europæiske smådyrsforening. Alle medlemmer af SvHKS er medlemmer af FECAVA. Vi betaler et kontingent pr. medlem. ECAVA repræsenterer ca smådyrsdyrlæger i Europa. FECAVA arbejder bl.a. med at sikre efteruddannelse og uddannelse af personale til vores fag, producerer politikpapirer, fremme kommunikation på tværs af landegrænser og laver lobbyarbejde for at påvirke meninger og beslutninger i EUregi. Økonomien i FECAVA er pt. sund, og der er bl.a. afsat penge til ny hjemmeside. FECAVAs tidsskrift EJCAP bliver snart online, og dette vil spare distributionsudgifter. Der er to årlige FECAVA møder. I 2011 har der været et møde i Moskva i april, og til september skal der være et møde i Istanbul. Bestyrelsen holder flere møder, og arbejdsgrupperne mødes efter behov. Af aktuelle arbejdsgrupper skal nævnes at gruppen, som har produceret hygiejne- og infektionsanbefalingerne, nu arbejder på retningslinjer i forbindelse med brug af antibiotika. Der foreligger snart et politikpapir på anbefalinger omkring id-mærkning af hunde i EU (anbefalingerne er allerede gældende i DK) og her er tilføjet brug mikrochip med landekode så man kan se, hvor hvalpen er blevet chippet. Internationalt udvalg (IU) IU under DDD mødes to gange årligt for at diskutere, hvad der forgår på internationalt plan med hovedvægt på europæisk plan. Dagsordner bliver gennemgået, og holdningstilkendegivelser bliver diskuteret og formuleret, så DDDs holdninger kommer til udtryk. WSAVA Den årlige kongres i World Small Animal Association (WSAVA) foregår i Korea oktober. Karina Ryborg deltager i såvel medlemsmødet som kongressen, og referat fra både kongres og medlemsmøde vil blive bragt i Journalen. Kommunikation Journalen Året 2010 blev andet og sidste år, hvor DDDs kommunikationsafdeling og SvHKS samarbejdede om tilblivelsen af Journalen. Samarbejdet forløb meget tilfredsstillende, men økonomiske forhold gjorde, at sektionen søgte og fandt en ny og mere rentabel samarbejdspartner. Journalen er nu lanceret i elektronisk form på DDDs hjemmeside, hvilket vi håber, medlemmerne benytter sig af. Der er ikke planer om, for nuværende, at afskaffe det trykte blad. I den forgangne periode synes vi, det er lykkedes at få mere fagligt indhold i bladet. En tak til kollegerne på Aarhus Dyrehospital, som alle er mere end søde til at bidrage til fagligheden med stort og småt. Der er i hvert blad nyt fra DKK, og der er kommet et samarbejde med Felis Danica. Et medlem af bestyrelsen bidrager med internationalt nyt fra samarbejdet med FECAVA og WSAVA. Bestyrelsen bidrager som vanligt med»kære Kollega«, og de forkortede referater fra vores nylig afholdte møder, hvilket informerer medlemmerne om, hvad der foregår nu og her politisk og fagligt. Journalen tænkes fortsat i samme skabelon, og med bidrag og billeder fra medlemmerne håber bestyrelsen, at bladet stadig vil være en værdifuld informationskilde og interessant læsning både som trykt og digitalt medie. Hjemmesiden og netværksfora Siden sidste år er der blevet opdateret en 32 DVT

5 del på DDDs hjemmeside og på netværksfora, således at det er blevet lettere for brugerne at benytte netværksfora bl.a. at vedhæfte filer og åbne dem. Desværre kan man stadig ikke vedhæfte dokumenter. De skal stadigvæk uploades under»fælles dokumenter«, hvilket kan virke tungt for brugerne. DDDs hjemmeside er også blevet lettere at bruge for de, der skal lægge materiale ind, idet der er fjernet nogle godkendelsestrin i proceduren. SvHKS fået opdateret forsiden med flere nye tiltag, bl.a. er journalen nu kommet på, så man kan se både det aktuelle nummer og de gamle numre, forudsat at man er logget ind, og der lægges løbende nyheder på, hvis der kommer noget aktuelt her kan fx nævnes vejledning til hundeloven og vejledning til bekendtgørelse 785 om dyrlægers anvendelse og udlevering af medicin. Alle opfordres til at opdatere deres profil på DDDs hjemmeside, idet det fremover vil være her, al tilmelding til kurser og download af kursusmateriale vil finde sted. Det vil være en stor fordel, hvis alle giver tilladelse til, at deres profil kan ses af andre, og at man angiver sin adresse, så det er muligt for sektionen/ DDD at sende informationer denne vej. Til den nye ISO-dyrlægeordning er der oprettet en helt ny hjemmeside, hvor al information om ordningen bliver lagt ud, således at både»gamle«godkendte dyreklinikker og hospitaler, der overvejer at gå med i ISO-projektet, kan hente informationer her. Se mere om dette under punktet ISO-dyrlægen. Den klientrettede del af hjemmesiden»gode råd om dyr«trænger til en opdatering, og sektionen har, på grund af omkostningerne ved at holde siden opdateret, foreløbig besluttet at reservere siden til informationer, der er mere generelle og politisk eller lovgivningsmæssigt orienterende. Regnskab Ligesom foregående år gav 2010 også overskud, dog mindre end det halve af det i Bestyrelsen havde ved sidste års generalforsamling fået pålagt ikke at samle større forråd. Til trods for dette ender regnskabet alligevel med et overskud i 2010 på kr. mod kr. i Overskuddet er primært grundlagt på årsmødet, som positiv konsekvens af det øgede deltagerantal. Vores afkast fra investeringspuljen i Sydbank gav også overskud trods den finansielle krise. Så alt i alt et pænt resultat. I 2011 er der budgetteret med store beløb til bl.a. projektet om antibiotika og ISO-certificerings projektet. SvHKS medlemmer opfodres til at > > FOTO: PIA RINDOM DVT

6 møde op til sektionens generalforsamling og få uddybet regnskabet 2010 samt budgettet Arbejdet nu og i fremtiden Bestyrelsen lider ikke af mangel på opgaver, tværtimod, må vi prioritere benhårdt, hvor vi skal lægge vores ressourcer. Vi ser stadig os selv som en vigtig og uafhængig distributør af efteruddannelse til vores medlemmer, hvilket de høje deltagertal i årsmøde og forårskursus også bevidner. Vi har i vores vision og mission et ønske om at kunne handle proaktivt på henvendelser fra presse og medlemmer, og dette kræver, at vi til stadighed prioriterer opdatering af gamle politikpapirer og skabelsen af nye højt. På dyrvelfærdsområdet koncentrerer vi indsatsen her og nu om kattens status i Danmark og ulovlig import af hvalpe. Vi tror og håber på, at obligatorisk mærkning af ejerkatte er vejen frem, og har ikke opgivet kampen endnu, især ikke hvor vi også har opbakning fra EU. Vi vil fortsat arbejde på at smådyrsdyrlægen bliver respekteret for sin faglighed af omgivelserne og for kvaliteten i vores arbejde. Dette gøres bl.a. ved at skubbe ISO dyrlægen i gang her i efteråret, men en vejledning til vores medlemmer i ansvarlig brug af antibiotika sender også et signal til omgivelserne om, at vi som stand arbejder og handler seriøst og ansvarsbevidst. Aktivitetsbudget 2012 Regnskab 2010 (kr.) Budget 2011 (kr.) Budget 2012 (kr.) Indtægter Kontingent SDF Journalen Årsmøde Forårskursus Øjenudvalget Hospitalsudvalg Andre indtægter Indtægter i alt Udgifter Generalforsamling Bestyrelsesmøder Årsmøde Forårskursus Hospitalsudvalg Øjenudvalg WSAVA FECAVA SDF Journalen Andre møder Puljekøb Projekt Blue Dog Projekt ISO Certificering Projekt (øvrige) Formandshonorar DDD kontingent/administration Administrationsomkostninger i øvrigt Tab på debitorer Udgifter i alt Ordinært resultat før finansielle poster Finansielle poster Årets resultat En uddybende udgave af den skriftlige beretning kan hentes på SvHKS netværksfora på DDDs hjemmeside. Budgetforklaring: Aktivitetsbudgettet er baseret på regnskabet for 2010 samt budget for Kontingentsætningen er 350 kr. pr. kvartal for fuldtidsansatte medlemmer. Kontingentsætningen er 280 kr. pr. kvartal for deltidsansatte medlemmer. Kontingentsætningen er 175 kr. pr. kvartal for ledige medlemmer. Kontingentsætningen for passive/fuldtid er 140 kr. pr. kvartal. Pr. 1. april 2011 var der 746 fuldtidsansatte medlemmer, 40 deltid, 26 ledige medlemmer, 37 kontingentfrie, 68 passive fuldtidsmedlemmer og 91 medlemmer, der var pensionister. I alt medlemmer. 34 DVT

Jeg skaber og fastholder værdi. Fra idé til strategi.

Jeg skaber og fastholder værdi. Fra idé til strategi. Jeg skaber og fastholder værdi. Fra idé til strategi. CV Faglig profil Skaber forandring gennem en klar strategi, der sikrer relevante interessenters engagement og handlekraft. Erfaring med ledelse af

Læs mere

Dagsordener og aktivitetsbudgetter for generalforsamlinger i Den Danske Dyrlægeforening 2015

Dagsordener og aktivitetsbudgetter for generalforsamlinger i Den Danske Dyrlægeforening 2015 Tillæg til Dansk Veterinærtidsskrift 11. 2015. 98. årgang Dagsordener og aktivitetsbudgetter for generalforsamlinger i Den Danske Dyrlægeforening 2015 Ordinære generalforsamlinger i: Den Danske Dyrlægeforening

Læs mere

Foreløbige dagsordner DDD generalforsamlinger 2013

Foreløbige dagsordner DDD generalforsamlinger 2013 Foreløbige dagsordner DDD generalforsamlinger 2013 Fredag den 4. og lørdag den 5. oktober på Med henvisning til 6 i vedtægterne for henholdsvis Den Danske Dyrlægeforening, Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Om medlemskab. Dyrlægeforening

Om medlemskab. Dyrlægeforening Om medlemskab af Den Danske Dyrlægeforening Fællesskab, faglighed og fagforening Den Danske Dyrlægeforening (DDD) er den danske dyrlægestands faglige organisation de ansatte dyrlægers fagforening og praksisejernes

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Deltagere: Lisbeth, Suzette, Marina og Mette L. Fraværende: Anne Mette, Linda, Mette A. og Mette B. Referant: Mette L. 1. Opfølgning på sidste møde og opgaver.:

Læs mere

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening.

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening. Regionalforeningen SydØstjyllands Vejledende vedtægter for regionalforeningen stiftet d. 22/4-2015 ved genforening af Vejle Amts Dyrlægeforening samt Horsens og Omegns Foreningernes fælles historie er

Læs mere

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur Rapport fra Dansk Akvakultur Afrapportering for projekt Fiskesygdomskurser under tilskudsordningen til fremme af kompetanceudviklende aktiviteter indenfor fiskeri- og akvakultursektoren DATABLAD Serietitel:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne, v. formand Kjeld Egebo Larsen. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

(Som vedtaget af Etisk Nævn, den 27. februar 2014 og godkendt af Hovedbestyrelsen den 11. marts 2014)

(Som vedtaget af Etisk Nævn, den 27. februar 2014 og godkendt af Hovedbestyrelsen den 11. marts 2014) Etisk kodeks (Som vedtaget af Etisk Nævn, den 27. februar 2014 og godkendt af Hovedbestyrelsen den 11. marts 2014) ANNONCERING Det anses som værende god etik at annoncere med medlemskab af DDD DDDs godkendelse

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for DDD pr. 01.01.2016

Forslag til ændring af vedtægter for DDD pr. 01.01.2016 Forslag til ændring af vedtægter for DDD pr. 01.01.2016 Foreningens opbygning Nuværende Forslag Bemærkninger 2 Den Danske Dyrlægeforening består af: et antal faglige og fagpolitiske foreninger herefter

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

Den mundtlige beretning

Den mundtlige beretning Den mundtlige beretning Planer for det fremtidige arbejde i 2012 Vi havde i april 2010 et fællesmøde, hvor regionsledelsen havde inviteret træningskoordinatorerne, udvalgsmedlemmerne og andre, der har

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested Haraldsted den 11. oktober 2011 Til stede: Thorkild, Aase, Marianne, Lisbeth webmaster: Jørgen Etisk udvalg: Lotte Messeudvalg: Susan Weber Ikke tilstede: Anne Mette, Nina (bogholder) Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening LANDSFORMAND 96/13 Til Lokalforeningerne, Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige, HB REFERAT fra: Torben Ibsen Tårupvej 26 8963 Auning Tlf: 5355 2100 torben@dch-danmark.dk

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Til stede var Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand Birgitte Gothen Lars Højdam Kristensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

www.cavalierklubben.dk Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel

www.cavalierklubben.dk Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel Generalforsamling i Cavalierklubben den 27. April 2014 27. April 2014 Agenda Hvad er de gældende avlsrestriktioner for Cavalieren i DKK? Hvilke

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2011 i Langhårsklubben Fredag den 17. juni 2011 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Kim Lybker, KL Leif Hansen, LH Jørgen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 9. april 2015 Kl. 15.00 Hauser Plads 20, 3

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 9. april 2015 Kl. 15.00 Hauser Plads 20, 3 Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 9. april 2015 Kl. 15.00 Hauser Plads 20, 3 Til stede: Hanne Sterndorf, Michael Tettinek, Pia Rubin-Grøn, Winnie O. Sørensen, Bente Jacobsen, Allan El-Zayat og Linda

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul Dagsorden i henhold til 12 Referat af DISK s generalforsamlingen den 30. marts 2012. 1. Valg af dirigent Valgt: Ole Søager ole@soeager.dk Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 08-2010 22. september 2010 Telefonmøde kl. 19.00 2. Godkendelse af referat fra møde 07-2010 3. Bestyrelsens siden sidst Bestyrelsens

Læs mere

Veterinærforliget, fyraftensmøde Meget få ændringer i bekendtgørelsen Vigtigt at bemærke: Den nye vejledning

Veterinærforliget, fyraftensmøde Meget få ændringer i bekendtgørelsen Vigtigt at bemærke: Den nye vejledning Kvægposten Sikke en fantastisk sommer det har været i år. Jeg håber, at I alle har nydt det, og fået tanket op med oplevelser, energi og D-vitaminer, så I er klar til at tage udfordringerne op i det kommende

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense.

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Referat Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00 Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Deltagere: PEJ, EH, SF, VJ, HJ, TM, SG, BH og LN 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Interne/kritiske revisorer Jan Olsen, SDC Mogens Pedersen, Sparekassen Sjælland Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Revisionsprotokollat 2012 - side 1 af 5 1. Interne/kritiske

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK

Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK Indhold Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK 1 Indledning...1 2 Egen profil...2 2.1 Blå medlems profil...2 2.2 Orange bruger profil...2 3 Overblik...3 4 Indstillinger...4 5 Kommunikation (email)...4

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30 Se bestyrelsens bud på et referat af generalforsamlingen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, 1. juli.

Læs mere

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Referat fra møde 01-15 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Til stede: Bjørn Ejlersen, Jesper Lorentzen, Susanne Mainz, Dan Guldhammer, Niels Høgfeldt, Michael Jacobsen, Nina Ravn Meden Referatet af bestyrelsesmødet

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 4-2012. Sted: Gl. Estrup Dyrskue. Randersvej 4, 8963 Auning vi mødes ved den gamle stald Dato: 03.06.2012 Tid. 11.00 Slut : Ca.15.30 Indkaldte Deltagere: Pernille

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Appaloosa horse club Danmark

Appaloosa horse club Danmark I det følgende dokument vil du til alle tider kunne finder Appaloosa Horse Club Danmarks referater fra. Hhv. Generalforsamlingerne, samt bestyrelsens møder i de respektive år. 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af RSK-mødet 22. 24. august 2014

Referat af RSK-mødet 22. 24. august 2014 Referat af t 22. 24. august 2014 Dagsorden 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde 3. Oplæsning af koncepter og NA s visioner for service 4. Oplæsning af dagens tekst og et medlem deler om den 5. Godkendelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Vedtægter for TalentCampDK

Vedtægter for TalentCampDK Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer. TalentcampDK er en ny og dynamisk organisation som er inde i en god udvikling, hvor der er behov for nogle justeringer af vedtægterne. Vedtægter

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann.

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Referat af bestyrelsesmøde den 15. Juli 2009 i Fredericia Kl. 14-18. Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Ole Kirketerp havde skrevet, at han ønskede at

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011 Deltagere: Philip Saerens, Michael Tandrup, Nikolaj Fjellvang-Sølling, Rasmus Lundby Kontor: Heidi Jensen, Anders Olesen, Nils Henrik Stene Afbud: Lea Krag Fogh, Tue David Bak Sted: kl. 17:30 Idrættens

Læs mere

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård.

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. 1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. Til mødet var: Henrik Hansen, Camilla Juelsgaard, Connie Svane, Thorleif Rigenstrup, Peter Bloch og Helle Golstrup, ref.. Afbud fra:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers Generalforsamling "Trinity", Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Den 3. november 2012 kl. 8.30 DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere