2TIPS TIL RISK MANAGEMENT DET KRÆVER GLOBALT OVERBLIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2TIPS TIL RISK MANAGEMENT DET KRÆVER GLOBALT OVERBLIK"

Transkript

1 Simulering Opnå en bedre risikostyring med simulering DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Medtænk alle risici Ha overblik over risici ved alle engagementer Fra teori til praksis Start fra toppen og se på de psykologiske aspekter RISK Nr. 5 / Maj 10 MANAGEMENT 2TIPS TIL EN STÆRKERE VIRKSOMHED DET KRÆVER GLOBALT OVERBLIK Udviklingen af risikostyring er bevidst en evolution og ikke en revolution, der skal være praktisk anvendelig og give værdi. It-Risk Management. Vi kombinerer ledelsens målsætninger med vores ekspertise og erfaringer. Dét skaber resultater. grantthornton.dk

2 2 MAJ 2010 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET UDFORDRINGER Alle organisationer står over for en vis usikkerhed og risiko. Udfordringen er at afgøre hvor stor en risiko og usikkerhed, der er acceptabel, og hvordan man omkostningseffektivt kan håndtere risici og usikkerhed på en måde, der samtidig opfylder organisationens strategiske og operationelle mål. Risikostyring og robusthed: Forberedelse på det uventede VI ANBEFALER SIDE 4 Finn L. Meyer Statsautoriseret revisor hos KPMG og medlem af Komiteen for God Selskabsledelse. Den effektive risikostyring og et effektivt internt kontrolsystem medvirker til at reducere strategiske og forretningsmæssige risici. Med det globale økonomiske sammenbrud og en stigende tendens til globalisering, må alle organisationer, der er engagerede i tværjurisdiktionel forretning, være i stand til at vise deres interessenter, at de har en forsvarlig strategi for risikostyring, der kan sikre organisationens modstandskraft. Vær pro-aktiv Det afgørende for organisationer er, at de kan forstå og håndtere de risici, der findes mod deres aktiver, tjenester og aktiviteter. Det er ikke længere tilstrækkelig for organisationer re-aktivt at reagere på risici. I stedet skal organisationer være tilpasningsdygtige og pro-aktivt forberede sig på forestående trusler mod deres aktiver for at undgå tab af kapital og erhvervsmæssig værdi. Selv hvis det ikke kræves af love og regler, er proaktiv risiko- og robusthedsstyring et væsentligt element i god ledelse. Flere faktorer er med til at ændre den måde, virksomheder ser på de risici, der forbindes med en ødelæggende hændelse. Helhedsorienteret risikostyring og konvergensen af de discipliner, der hjælper med at håndtere og forbygge uønskede hændelser, har gjort gamle perspektiver som silotænkning inden for riskostyring forældet. Virksomhederne kan ikke bare vente på en afbrydelse, og så håndtere konsekvenserne med en driftsstabilitetsplan. For at organisationer omkostningseffektivt kan håndtere risici, må de udvikle afbalancerede strategier for tilpasningsdygtigt, pro-aktivt og re-aktivt at minimere både sandsynligheden for og konsekvenserne af ødelæggende/forstyrrende hændelser. Desuden dikterer helhedsorienteret risikostyring, at alle typer af risikostyring i en organisation skal passe sammen inden for de overordnede rammer for forvaltningen af organisationens risici. Dr. Marc H. Siegel, Commissioner, Global Standards Initiative, ASIS International. For at organisationer omkostningseffektivt kan håndtere risici, må de udvikle afbalancerede strategier for tilpasningsdygtigt, pro-aktivt og re-aktivt at minimere både sandsynligheden for og konsekvenserne af ødelæggende/forstyrrende hændelser. Ikke kun forsvar Opfattelsen af risici har ændret sig. Risikostyring er ikke længere fokuseret på én ødelæggende begivenhed, der finder sted, men snarere til virkningen på organisatoriske mål. Risikostyring ses som en strategisk disciplin, snarere end som trusselseller finansiel kontrol. Derfor har risikostyring bevæget sig ud over fokusering på forsvar (behandling) til fokus på angreb (mulighed). Risikostyring handler ikke kun om at minimere trusler, det handler også om at maksimere muligheder. Den integrerede perspektiv til risikostyring giver en samlet risikoprofil, der gør det muligt for organisationen bedre at forstå forholdet mellem risici og løsninger på problemet. Det giver en platform for perspektiver, viden og evner fra både afdelinger og enkeltpersoner i en organisation. Også på grund af den relativt lave sandsynlighed og de alligevel potentielt store konsekvenser, der er naturen af mange naturbestemte, tilsigtede eller utilsigtede trusler og farer, vil en integreret fremgangsmåde give en organisation mulighed for at etablerer de prioriteter, som fokuserer på det individuelle behov for at forvalte de operationelle risici i en økonomisk sund sammenhæng. Vi skaber succes for vores læsere! RISK MANAGEMENT 5. UDGAVE, MAJ 2010 Direktør: Jimmi Femö Redaktionschef: Anja Christensen Projektleder: Sebastian Hansen Tlf.: com Forretningsudvikler: Jeff Aksengor Layout & repro: Triin Voss Tekster: Jens Kisker Distribueret med: Børsen Mediaplanet kontaktinformation: Telefon: Fax: Web: Mediaplanet arbejder for at skabe nye kunder til vores annoncører ved at tilbyde vores læsere et redaktionelt indhold af høj kvalitet, der motiverer dem til at handle. UDSIGT OG INDSIGT I UNIKKE RAMMER Klik ind på KursusCentre.dk og bliv inspireret... Kurser Konferencer Møder Teambuilding Events Temafester Firmafester Weekendophold Ferieophold ANDERLEDES og OPLEVELSESRIGT mødested i NATUREN ved VANDET NEM AT KOMME TIL SVÆR AT KOMME FRA Middelfart Resort & KonferenceCenter. Oddevejen Middelfart. Tlf Karlslunde Strand Hotel & KonferenceCenter. Karlslunde Strandvej Karlslunde. Tlf MIDDELFART OG KARLSLUNDE STRAND

3 I læ af EKF Vi beskytter dine interna tionale forretninger. Vi garanterer mod tab, når kunderne ikke vil betale. Og vi skræddersyr det hele til dine behov Vi tager risikoen du får dine penge

4 4 MAJ 2010 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET NYHEDER GOD SELSKABS- LEDELSE ER GOD RISIKOSTYRING 1TIP SYSTEMATISK VURDERING Spørsmål: Hvordan sikrer ledelsen ordentlig risikostyring i virksomheden? Svar: Det gør de ved at gribe risikostyringen professionelt an baseret på en systematisk vurdering af væsentlighed og risiko. Enhver strategi medfører risici. Derfor er god ledelse også et spørgsmål om at have en strategi, der tager højde for risikostyring. I de nye Anbefalinger fra Komiteen for God Selskabsledelse indgår et kapitel om risikostyring og intern kontrol. Den effektive risikostyring og et effektivt internt kontrolsystem medvirker til at reducere strategiske og forretningsmæssige risici, forklarer Finn L. Meyer, statsautoriseret revisor hos KPMG og medlem af Komiteen for God Selskabsledelse. Vigtigt med åbenhed I årsregnskabsloven er der krav om, at ledelsen i ledelsesberetningen skal redegøre for risikostyring og intern kontrol i relation til regnskabsaflæggelsesprocessen. Men herudover kræver anbefalingen, at der mindst en gang årligt skal ske identifikation af de væsentligste forretningsmæssige risici,, der er forbundet med realiseringen af selskabets strategi og overordnede mål. For ledelsen er det væsentligt, at man kan følge op, når man eksempelvis godkender en limit for visse transaktioner på 100 millioner kroner. Her må man have et løbende overblik, således at man rettidigt kan træffe de nødvendige beslutninger. For omverdenen er det vigtigt, at der er åbenhed om virksomhedens risikostyring, siger Finn L. Meyer. Selve den overordnede identifikation af risici kan, ifølge Finn L. Meyer, for eksempel foregå som et enkelt diagram med pengeværdi og risiko ud af de to akser: Målet er, at der i den øverste ledelse er enighed om de væsentligste risici og om de foranstaltninger, der er gjort med henblik på at styre og begrænse disse risici. Det kan være vanskeligt at få en fælles reference, når ledelsen består af personer med forskellige kvalifikationer, det kan være HR, marketing eller produktion. Med et sådant skema får de en fælles reference, fortæller Finn L. Meyer. Tjek på risiciene Per Henriksen, erhvervsforsker ved Center for Virksomhedsudvikling Finn L. Meyer Statsautoriseret revisor hos KPMG og medlem af Komiteen for God Selskabsledelse. og Ledelse på Copenhagen Business School påpeger, at de minimumsforventninger, der ligger i papiret fra komiteen, dels kun gælder de børsnoterede virksomheder, dels er et udtryk for, at man via oplysningerne om risikostyring i sin årsrapport gør opmærksom på, at man har tjek på det: Dermed udtrykker man også, at det er trygt at investere i den pågældende virksomhed. Disse normer spreder sig hurtigt til den resterende del af erhvervslivet. Mindre fokus på symbolværdien Både Finn L. Meyer og Per Henriksen påpeger den store signalværdi, der ligger i risikostyringen og rapporteringen om den til omverden i blandt andet årsregnskaberne. I dag er det vigtige, at man gør det. Det kan måske ligefrem have en negativ betydning, hvis man ikke gør. Det gælder blandt hos de forskellige ratingsystemer, hvor det kan være en faktor. Det er svært at være en stor international spiller og ikke have risikostyring. Men grundlæggende handler det om at skabe et input til beslutningsprocessen, og det er den del, man skal fokusere på, mere end det symbolske, slutter Per Henriksen. Europæiske Emergency Management få styr på krisen før den styrer dig Europæiske har assisteret ved mere end 40 kriser og katastrofer siden Med et EEM abonnement får din virksomhed adgang til hele vores internationale netværk, der spiller sammen i Europæiske Emergency Management. Besøg er.dk/erhverv eller ring for mere information. A

5 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET MAJ STRATEGISK RISIKOSTYRING Enhver strategi medfører risici. Derfor er god ledelse også et spørgsmål om at have en strategi, der tager højde for risikostyring. FOTO: ISTOCKPHOTO.COM Husk at tænke alle risici med Ikke alle virksomheder har det fulde overblik over risiciene ved alle deres engagementer - det kan for eksempel være flere bankforbindelser - og det kan blive dyrt. EKSEMPEL Mange virksomheder arbejder målrettet med risikostyring, og mange har et godt overblik over risikoen, hvis deres bank skulle gå konkurs hvis de altså kun har én bankforbindelse. Og det er der rigtig mange, der ikke har, og dermed bliver det vigtigt med et løbende overblik over alle aktiver og passiver i forbindelse med virksomhedens bankengagementer, fortæller Knud Erik Keller, finanschef hos Difko: I dag er det desuden muligt via it-systemer at have dette overblik online, og ikke kun som noget, man kigger på kvartalsvis eller i årsregnskabet. Selskaber i flere lande Først skal man naturligvis tænke tanken, og overveje, hvad der kan gå galt, hvis banken går konkurs. Nogle banker har eksempelvis forskellige selskaber, og alt efter hvor man har sin kredit og sine likvider, så kan man jo risikere, at selskabet i det land, hvor man har sine penge, går konkurs. Dermed risikerer man kun at sidde tilbage med sin Knud Erik Keller Finanschef hos Difko. gæld til det danske selskab, siger Knud Erik Keller og tilføjer, at bankerne er gode til at vurdere sine risici på udlån, og det bør virksomhederne også være, når det gælder deres tilgodehavender i bankerne. Opgørelse over off-balance produkter Overblikket drejer sig blandt andet også om de urealiserede gevinster, som ikke er helt så gennemskuelige som den overskydende likviditet, som de fleste har overblik over. Det kan være off-balance produkter som rente- og valutaswaps, optioner, futures og lignende. Med moderne systemer kan man beregne og opgøre risici ved disse off-balance produkter eller derivater dagligt. Det er der dog, ifølge Knud Erik Keller, alt for få virksomheder, der gør: Man tænker ganske enkelt ikke på det. Det er meget vigtigt, at man kommer rundt om alle aktiv- og passiv typerne, og at bestyrelse og direktion kender til disse risici, således at de har det fulde overblik og gerne løbende. Når det specifikt drejer sig om at reducere risikoen ved valutahandel, henviser Knud Erik Keller til CLS (Continuous Linked Settlement), der er et internationalt system til afvikling af valutahandel mellem banker og andre valutahandlere. Systemet sikrer, at der ikke udbetales til den ene part, førend den anden part har indbetalt det aftalte beløb. KORTE NYHEDER Rapporter løbende Der rapporteres løbende om eksempelvis logistik, lager og indkøb, og ligeledes bør der rapporteres løbende på samme niveau om risici, og ledelsen bør kunne anvende denne rapportering aktivt, mener Klaus Fristrup, direktør hos RM-Group: Man kan ikke helt undgå risici, men konsekvenserne kan ændres. Ofte tror man ikke, at det sker for ens egen virksomhed, men den form for risikostyring går ikke. Tjen penge på risikostyring Manglende stillingtagen, handler dog, ifølge Klaus Fristrup, også om, at bestyrelsen ikke altid ved, hvad den skal kigge på i rapporteringer om risici. De fleste bestyrelses- og direktionsmedlemmer kender de økonomiske tal og termer, men ikke altid når det gælder risici. En del mangler grundlæggende viden om, hvad de skal kigge efter, og det er ærgerligt, for effektiv risikostyring giver mulighed for at upsize på andre områder. Sammen med effektiv ledelsesrapportering er det faktisk på nogen områder muligt at tjene penge på risikostyring, siger Klaus Fristrup og nævner vindmøller som et af disse.

6 6 MAJ 2010 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET EKSPERTPANEL Ulrik Mester Forsikringsansvarlig Posten Norden. Lene Østervig Boriths Head of Risk Management Novozymes. Michael Clement Director IT-Revision & Risikostyring Grant Thornton. Spørgsmål 1 Hvilke tanker og metoder vil du fremhæve som særlig vigtige i forbindelse med Risk Management? Enterprise Risk Management (ERM) skal være en velforankret, integreret del af virksomhedens øvrige styring, rapportering og tankesæt. Det vigtige ved ERM er at facilitere og vedligeholde et naturligt tankesæt, hvorved sandsynligheden for, at der indtræffer en uønsket hændelse, bliver mindre, og hvis hændelsen indtræffer, at konsekvensen er acceptabel. Til støtte for dette findes en del ERM-metoder og frameworks, der er fremragende til at sætte yderligere fokus på systematiseringen af sund fornuft. Balancegangen er at anvende disse metoder, uden at metoderne kommer i fokus for den vigtige, livlige diskussion af risiciene. En måde er at lade sig inspirere af anerkendte modeller og veje modellerne op mod virksomhedens kontekst og kultur for efterfølgende at kommunikere den tilpassede model uden for mange metodehenvisninger. Derved bliver metoden den usynlige ramme for den styrede identifikation af risici og prioritering af indsatser. At løbe risici er en naturlig del af det at drive forretning. Det er til gengæld vigtigt, at der er tale om kalkulerede risici, så virksomheden dermed øger sandsynlighed for succes. Udgangspunktet for Risk Management er en struktur med henblik på at få organisationen til at tænke risici og dermed proaktivt identificere, håndtere, rapportere risici. Dermed opnås et overblik, som virksomheden inklusiv ledelsen proaktivt kan forholde sig til herunder risikoreducerende tiltag, udarbejdelse af planer m.v., ligesom en overordnet vurdering og prioritering af omkostninger til imødegåelse af og/eller håndtering af risici kan fortages. Vigtige metoder! Det altafgørende i forbindelse med Risk Management er, at dette er forankret hos og accepteret af ledelsen samt tager udgangspunkt i virksomhedens forretning. F.eks. må en it-risikoanalyse samt stillingtagen til konsekvenserne heraf ikke stå alene som et produkt udarbejdet af it-afdelingen, men skal også involvere ledelsen og forretningen. Kun på den måde vil det være sikret, at risikovurderingen og styringen er målrettet mod virksomhedens forhold og behov. It-risikoanalysen er ledelsens strategiske beslutningsoplæg vedrørende risk management af it-området, mens det er itafdelingens værktøj til fokusering i dagligdagen, herunder at sikre, at økonomiske og menneskelige ressourcer anvendes målrettet mod virksomhedens risici. Spørgsmål 2 Med udgangspunkt i dine faglige kompetencer, hvilke udfordringer ser du for danske ledelser, hvis Risk Management ikke har været tilstrækkeligt prioriteret? ERM introducerer ikke i sig selv et nyt fokusområde for ledelsen eller medarbejderne. Sat på spidsen er ERM blot et, omend ganske fremragende, tankesæt, der blandt mange andre bidrager til fornuftige handlinger. Der hvor ERM har sin styrke er når risici og usikkerheder drøftes på tværs af faglige kompetencer. Hermed øges mulighederne for, at den holistiske vinkel i virksomhedens risici tilgodeses, og at der ikke tages suboptimerende beslutninger. Værdien af ERM opstår, når den rette kontekst er etableret, og alle er fortrolige med, at ERM også handler om at se verden skævt og bruge sin fantasi til at overveje muligheder og risici og ikke alene at skulle kvantificere en risikos sandsynlighed og konsekvens på en sekspunkts skala. De, der undlader at håndtere risici i det brede perspektiv, risikerer at tage beslutninger på et ufuldstændigt grundlag, hvad enten det drejer sig om virksomhedens drift eller produktudvikling. I takt med at virksomheder undergår større forandringer - bliver mere globale, tilkøber virksomheder, udvider forretningsområdet m.v., er der en risiko for, at virksomheden ikke samtidig har en struktur, der giver et overblik over, forståelse for og mulighed for håndtering af nye risici samt den eventuelle påvirkning af bestående. En anden udfordring er, at i takt med øget specialisering, nedskæringer, optimering og stor omkostningsbevidsthed mindskes fleksibiliteten - dvs. sikkerhedsmargin formindskes. Samtidig gennemgår virksomhedens kunder samme proces, hvorfor de stiller større krav til leverandøren og dennes leverancesikkerhed Just in Time leverancer stiller øgede krav til risikostyring. Hvis jeg tager udgangspunkt i eksemplet omkring it-risk management fra før, så er det vores erfaring, at hvis risk management ikke har været tilstrækkeligt prioriteret, er der stor risiko for, at der ikke er sammenhæng mellem virksomhedens it-risikoprofil, it-sikkerhedspolitik og nødberedskab. Dette giver også risiko for, at vægtningen af de implementerede sikkerhedsforanstaltninger ikke svarer til den reelle risikoprofil. En anden udfordring er den kontinuerlige ajourføring og vedligeholdelsen af de risk management analyser, som virksomheden udfører. For at effektivisere dette, kan virksomheden vælge at anvende nogle af de værktøjer, som er på markedet, og som er med til at skabe sammenhæng mellem risici og kontrolforanstaltninger. Risikostyring - Én it-løsning der sikrer overblik Mange virksomheder kender til vanskelighederne med at få samlet og koordineret data fra flere forskellige it-systemer i og uden for virksomheden for at sikre sig de nødvendige informationer til den optimale risikostyring. InsuBiz er en it-løsning, som har fokus på Risk Managerens arbejdsområde og som forsøger at indkapsle alle de forskellige data, som udgør nerven for beslutningen om virksomhedens fremadrettede risikopolitik. At samle disse data i ét system giver overskuelighed og øget effektivitet, samtidig med at det optimerer skadesforebyggelsen og risikokoordineringen. Situationen førhen har været, at jo flere samarbejdspartnere kunden har haft, desto større spredning og forskelligartet håndtering af kundens data Tel: har der været, siger Allan L. Nielsen, salgsdirektør i InsuBiz. Med InsuBiz kan kunden for første gang opleve at få synenergi mellem sine data på tværs af rådgiverdiscipliner, og tilmed på en måde hvor kunden opnår en uafhængighed af den enkelte rådgiver. Kvalitet i datagrundlaget og styrket ledelsesrapportering InsuBiz kan bruges aktivt til risikostyring, ved for eksempel at dokumentere sårbarhed overfor brand, tyveri, it-nedbrud, el-skader, oversvømmelse og meget andet. Kun fantasien sætter grænsen. Systemet rummer desuden mulighed for opsamling af virksomhedens skadeshistorik, således at der kan sættes ind med forebyggelsesarbejder netop der, hvor risikoen er størst. Alle eksterne samarbejdspartnere og rådgivere kan opnå login til disse data, hvormed kunden kan opnå en rådgivning på tværs af rådgiverdiscipliner, som er baseret på data, som udspringer fra samme kilde. Det styrker kundens beslutningsgrundlag påpeger Allan L. Nielsen og tilføjer, at samlingen af de operationelle informationer på samme platform ligeledes giver bedre grundlag for dialog mellem de involverede parter og i det hele taget styrker den ledelsesrapportering, der er nødvendig for at kunne træffe de rigtige strategiske beslutninger. Præmieallokering, afløbsrapportering til finanstilsynet over skadeudviklingen samt en portalløsning, som er værktøjet til Risk Managerens netværksstyring er yderligere en del af de mange muligheder i en InsuBizløsning.

7 år Kvalitetsstyring giver tilfredse kunder - DFK har arbejdet for sagen siden 1960 Dansk Forening for Kvalitet vil være Danmarks bedste arrangør af konferencer og netværk vedrørende kvalitetsstyring - herunder miljø, sikkerhed, bæredygtighed, risikostyring, excellence og audit. Med 4 velbesøgte konferencer om året og 6 etablerede netværksgrupper med ca. 100 deltagere skaber DFK rammen for debat og videndeling om alle aspekter af kvalitet. Hvem har brug for DFK? Alle brancher, der sætter kvalitetsstyring af samtlige ydelser i højsædet. Ikke blot kvalitetsmedarbejdere, men alle i virksomheden, som har interesse i styring af processen fra kundekontakt til leverance og tilfredse kunder. Bliv medlem af DFK Med et medlemskab af DFK får du en effektiv kilde til information om, hvad der rør sig indenfor området. Læs mere på send en mail til eller ring på Med venlig hilsen DFK s bestyrelse Dansk Forening for Kvalitet KÆMPE LAGERSALG på alle Franz Jäger pengeskabe... SPAR 40% på alle brugte skabe SPAR 30% på alle brand og dataskabe SPAR 20% på alle pengeskabe Franz Jäger 125 Brandskab Franz Jäger KP8 - I Pengeskab Diplomat DS1060E Dataskab Brandtest 60P EN Grade I Brandtest 90D Før 2890,- Nu 2023,- Før 11900,- Nu 9250,- Før 8250,- Nu 6600,- Alle priser er eks. moms Rabatten gælder i resten af maj måned eller så længe lager haves. Oplys kampagnekode LAGERSALG ved bestilling. Se mere på - Bestil nu på eller P r o t e c t s y o u r v a l u e s Sophienlundsvej 6 - Dk-4300 Holbæk

8 8 MAJ 2010 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET INSPIRATION Spørgsmål: Hvordan omsætter man den omfattende teori om Risk management til praksis? Svar: Først og fremmest gælder det om psykologisk forståelse og dernæst om at tage fat ét sted af gangen i den enkelte virksomhed, der selv må udvikle sit system. Psykologi og enkelthed giver mere succes I PRAKSIS Mange artikler og bøger, som omhandler Risk management i ikke-finansielle virksomheder, tager udgangspunkt i teoretiske procesbeskrivelser fra bestyrelse og ledelse og ud i virksomheden - og i langt mindre grad den praktiske anvendelighed fra teori til praksis. Men mange virksomheder er trætte af den her omtale af Risk management. Her gennemfører man Risk management hver dag, men spørgsmålet er, om det er nok, siger Kim Skafte Pedersen, MSc Risk Management og direktør og partner i virksomheden TimeRisk en rådgivningsvirksomhed i TimeGruppen. Man må begynde fra toppen og blandt andet se på de psykologiske aspekter. Der er hele den principielle tankegang omkring risiko eller måske rettere beslutningsproces fordi enhver beslutning indeholder en risiko og dermed en chance for gevinst eller en risiko for tab. Alle mennesker er forskellige, og derfor opfatter mennesker risiko forskelligt. Det er der ikke noget nyt i, men forstår man ikke disse psykologiske forhold omkring beslutningstagen, så falder resten på gulvet. Kendskab til mennesker Kim Skafte Pedersen tog selv sin uddannelse, fordi han mener, at det er interessant, hvorfor mennesker træffer beslutninger, og når man kender til dette, kan man begynde at tale om procesforløb. Desuden skal man lade virksomheden gøre det selv, for man skal selv kunne udføre processen, når konsulenten er gået. Skal man gøre det ordentligt, er man nødt til at bruge it, men det er ikke altid nødvendigt at have en holistisk tilgang. Nogle vil kun drive Risk management inden for logistik, og det er fint nok, så er det der, man begynder. Udfordringen er, hvordan man får det ind i dagligdagen, påpeger Kim Skafte Pedersen og tilføjer selv, at det ofte strander på, at man skal have en mand et sted i landet til at fortælle, hvordan det går, der hvor han er. Hvis du skal håndtere måske internationale eller globale risici så kan man ikke stole på udtalelser og håb, så skal der facts i kassen!, mener Kim Skafte Pedersen. PROFIL Kim Skafte Pedersen Alder: 47 år Stilling: Direktør og partner i rådgivnings- og forsikringsmæglervirksomheden TimeRisk et selskab i TimeGruppen Uddannelse: Mastergrad i Risk Management fra Caledonian University i Glasgow og har været beskæftiget med rådgivning omkring risiko og forsikring i snart 30 år Én ting af gangen Der er mange elementer i Risk management, men selv om Kim Skafte Pedersen selv beskæftiger sig med rådgivning om risiko og forsikringsforhold, mener han ikke, at forsikring er det væsentligste område det er blot en del af sagen: Ingen kan byde ind med det hele, men alle må byde ind fra deres vinkel og faglighed. Først der kan man i virksomheden begynde at danne sig et overblik over, hvordan det skal gøres. Det er dog en vigtig ledelsesdisciplin, at man sætter det hele på agendaen. Store virksomheder arbejder med Risk management hver dag, særligt inden for finanssektoren er der mange it-systemer og matematiske modeller, men inden for andre sektorer er det, ifølge Kim Skafte Pedersen, nødvendigt selv at udvikle systemet og bruge de dele af de gængse modeller, som virker i den pågældende virksomhed: Man må bygge det op i små dele, og det er ikke så svært, når man først kender til det. I offentlige virksomheder og institutioner er man også i fuld gang med arbejdet med Risk management. Det kommer blandt andet af, at borgere (og ikke mindst skatteydere) ikke tillader fejl på sygehuse, skoler og institutioner, den såkaldte zerotolerance kultur i vores samfund. Vigtigt med klart endemål Det er vigtigt at gå tilbage til rødderne. Man skal ikke fjerne værktøjsprocesserne, men være sikker på, hvor man bevæger sig hen og gøre sig endemålet klart, anbefaler Kim Skafte Pedersen, der ligeledes gør opmærksom på udfordringerne i hans egen rolle i virksomhederne: Min påstand er, at ingen leverandører kan hjælpe en virksomhed med alt dette. Nogle kan hjælpe med meget, andre med mindre, men fælles er det, at omfanget af risici i hvert fald i store virksomheder er enormt, og ingen individer har personlige kompetencer til at løse alle disse forhold. Men nogle mennesker med god indsigt i virksomhedens liv kan stå i spidsen for virksomhedens indsats og drive processerne. RiskMinder Fra holdning til handling Synlig risikostyring der betaler sig..! Realisér store gevinster og få overblik gennem rådgivning og vores RiskMinder-værktøj. Flere af Danmarks største virksomheder gør det Kontakt os på telefon eller

9 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET MAJ LEDELSES- OG RISK MANAGEMENT KURSER START FRA TOPPEN Man må begynde fra toppen og blandt andet se på de psykologiske aspekter. Der er hele den principielle tankegang omkring risiko eller måske rettere beslutningsproces fordi enhver beslutning indeholder en risiko og dermed en chance for gevinst eller en risiko for tab, mener Kim Skafte Pedersen, MSc Risk Management og direktør og partner i virksomheden TimeRisk. FOTO: BETTINA SØRENSEN Erkend behov for viden 1 Mange af de største virk- somheder har i dag medarbejdere eller ligefrem hele afdelinger, der tager sig af arbejdet med Risk management, men for mange mindre og mellemstore virksomheder er ressourcerne måske ikke til at afsætte medarbejdere eller klæde ledere på til at arbejde med Risk management. Klædt på til risikostyring 2 Først og fremmest skal ledelsen have den nødvendige viden i virksomheden, og en af løsningerne kan være at deltage i nogle af de mange ledelses- og Risk management kurser, der udbydes af både de store konsulentfirmaer og på flere uddannelsesinstitutioner. Kurserne er med til at klæde deltagerne på til at organisere og håndtere risikostyringen i virksomheden med henblik på at reducere eller fjerne risici, som virksomheden er eksponeret for. Overblik over muligheder 3 Der er mange udbydere og en af måderne at skaffe sig et overblik er på internetportalerne, hvor man i ro og mag kan læse om, hvad de enkelte kurser tilbyder, og hvad der passer til den virksomhed, man leder eller arbejder hos.

10 10 MAJ 2010 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET INSPIRATION 2TIP GLOBALT OVERBLIK Kristian Ehlern Divisionschef hos Chartis. Tænk forsikring ind i al risk management Forsikring er i dag mere end blot finansiering af forsikringsbare risici. En væsentlig del af Risk Management er samspillet med forsikringsselskabet. Risk management kræver globalt overblik Spørgsmål: Hvad er Vestas udfordringer i forhold til Risk management? Svar: Den store udbredelse med mange datterselskaber og underleverandører kræver et effektivt system og overblik. BAGGRUND Vestas vindmøller er kendt over det meste af verden, og nettet af datterselskaber og underleverandører er ligeledes spredt over hele kloden, hvilket kræver en systematisk og ambitiøs tilgang til Risk management i hele organisationen. Vores motivation er transparens, indsigt og praktiske anvendelige processer. Vi vil have en struktur og et set-up, der er let at opdatere, så man kan reagere hurtigt, fortæller Henrik Stamer, director, Risk Management / Group Finance & Operations, Vestas Wind Systems A/S. Samlet overblik I 2007 udarbejdede man en undersøgelse, der gjorde det klart, at der ikke nødvendigvis er en eller to store risici, der skal fokuseres på, men en række mindre, der kunne hindre virksomheden på vej mod målet, forklarer Henrik Stamer og tilføjer, at mange arbejdede med at reducere disse risici, men der manglede en mere integreret og systematisk tilgang, og at der var room for improvement. Det blev startskuddet til at virksomheden iværksatte en kontinuerlig forbedring af risikostyringen som omfatter alle tænkelige forhold. Vi ville gerne lave en proces, der jævnligt indsamler risikooplysningerne og sørger for en ordentlig håndtering af disse, foretaget af de rigtige personer. Der er tale om fast bestanddel af organisationen med en Senior Risk Officer og en Risk Officer i hvert datterselskab, der forankrer og koordinerer arbejdet med afdækning og FAKTA Vestas er en international virksomhed og opstillede sin første vindmølle i 1979 og har indtil i dag installeret mere end vindmøller i 65 lande og på fem kontinenter. I 2007 gennemførte Vestas en undersøgelse, hvis resultater lagde grunden til et forbedret arbejde med risikostyring. Målet er, at arbejdet med forbedring af risikostyring er et af de mange fokusområder, som bidrager positivt til sandsynligheden for, at Vestas når sine mål nu og i fremtiden. Det drejer sig også om at have fantasi, når man skal udvide sin risikostyring. Hvad kan der ske? Peter W. Kruse Senior Vice President Communication & Investor Relations og fast medlem af Group Risk Committee. håndtering af risici og formidler disse til alle dele af virksomheden. Udviklingen af risikostyring er bevidst en evolution og ikke en revolution, der skal være praktisk anvendelig og give værdi, siger Henrik Stamer, og i dag findes også et virtuelt organ i form af en Group Risk Committee, der har repræsentanter fra alle dele I dag er der en Senior Risk Officer og en Risk Officer i hvert datterselskab, der forankrer og koordinerer arbejdet med afdækning og håndtering af risici og formidler disse til alle dele af virksomheden. Det virtuelle organ Group Risk Committee, der har repræsentanter fra alle dele af virksomheden og sidder med det konsoliderede overblik, refererer jævnligt til ledelsen og bestyrelsen, der må tage de nødvendige beslutninger. DEN RETTE TILGANG Vestas vindmøller er kendt over det meste af verden, og nettet af datterselskaber og underleverandører er ligeledes spredt over hele kloden, hvilket kræver en systematisk og ambitiøs tilgang til Risk management i hele organisationen. Her transporteres vinger til vindmøller. af virksomheden og sidder med det konsoliderede overblik, ligesom den jævnligt refererer til ledelsen og bestyrelsen, der må tage de nødvendige beslutninger. Strategisk fokus Peter W. Kruse, SVP Communication & Investor Relations, Vestas, der er fast medlem af Group Risk Committee supplerer og tilføjer, at det er meget vigtigt, at tingene sker lokalt og er så konkrete som muligt: Det drejer sig også om at have fantasi, når man skal udvide sin risikostyring. Hvad kan der ske? Et godt eksempel er den seneste situation med askeskyen og luftfartsselskaberne. Man ved, at det sker en gang i mellem, hvorfor er man så ikke forsikret? Der er også mange risici at tage hensyn til som vindmøllefabrikant, men man må strategisk fokusere på de områder, der virkelig kan ramme hårdt, både internt og eksternt. Det er eksempelvis afhængigheden af underleverandører, hvor det gælder om at have parallelle systemer tilbage i forsyningskæden. Desuden er der områder, hvor vi kan ramme os selv og risikerer negativ omtale og lide skade på vores brand, forklarer Peter Kruse og tilføjer, at det i Vestas tilfælde nok er en ekstra udfordring, da karakteren af produktet, giver meget høje forventninger til virksomhedens ufejlbarlighed: Men vi er kun en virksomhed, og vi skal tjene penge. Opgaven er at sikre, at opfattelsen af os er i nærheden af virkeligheden. Der er en lang tradition for risikoevaluering af fysiske risici, og der arbejdes med komplicerede tabssimuleringer i forsikringsbranchen. De usynlige og indirekte risici kan dog også være ganske alvorlige for mange virksomheder, ja i visse tilfælde langt større end de fysiske risici, fortæller Kristian Ehlern, divisionschef hos Chartis. Risikoforbedrende anbefalinger og best practice er derfor ikke kun aktuelle for traditionel property forsikring (bygning, løsøre, driftstab), men i høj grad også produktansvar, tilbagekaldelse, miljøansvar, varetransport, arbejdsulykke, kriminalitet m.m. Samspillet mellem virksomhedens Risk management og forsikringsselskabets risikoanalyse er derfor, ifølge Kristian Ehlern, oplagt på mange områder. At minimere risikoen for forsikringsbare risici, forbedrer ofte uforsikrede risici og øger generelt risk awareness hos en virksomhed. Naturligvis gør det også en virksomhed endnu mere attraktiv for forsikringsselskabet hvilket gerne skulle udmøntes i forsikringsløsningen, siger Kristian Ehlern og tilføjer, at det grundlæggende handler om at udbrede de klassiske dyder fra Property til langt flere forsikringstyper. Udenlandske erfaringer nødvendig Benchmarking og best practice bruges for at forbedre risikoniveauet, og her er international erfaring vigtig. Når det kommer til større eller specielle virksomheder i Danmark, kan det være nødvendigt at se på udenlandske virksomheder, da sammenligningsgrundlaget er for lille i Danmark. Lovgivning og omkostningsniveau varierer internationalt og dermed konsekvensen af en skade, men risikoen for en skadebegivenhed er ikke så forskellig, og det giver derfor mening inden for skadeforebyggelse. Desuden er rigtig mange virksomheder direkte eller indirekte eksponeret uden for Danmarks grænser, siger Kristian Ehlern.

11 NYHEDER WE LL FIND A WAY or make one. VÆR BEREDT Simuleringer under skarpe vilkår er en af forudsætningerne for at være opdateret og ordentligt forberedt i tilfælde af krisesituation. PHOTO: ISTOCKPHOTO.COM Bedre risikostyring med simulering I andre lande er man bedre til at gennemføre simuleringsøvelser, som blandt andet sikrer opdateret viden. De fleste danske virksomheder tænker på Risk management i et eller andet omfang, men er ikke gode nok til at skaffe sig løbende opdateringer, gennemføre simuleringsøvelser og overvåge tendenser i online-medier, siger Katrine Steen, managing partner hos KREAB. Simulering er en forudsætning Man skal ikke længere væk end til Sverige for at finde eksempler på, at man er meget bedre til eksempelvis at simulere scenarier som led i sit beredskab. Simuleringer under skarpe vilkår er en af forudsætningerne for at være opdateret og ordentligt forberedt i tilfælde af krisesituation. Det er meget vigtigt at opbygge kendskab og relationer i rolige tider, hvis nu noget skulle ske en dag. Det skal ikke bare være skrivebordsøvelser, men simuleringer Katrine Steen Managing partner hos KREAB. der involverer hele det nødvendige ledelsesteam. Det giver blandt andet ny viden og ledelseserfaringer, der kan bruges til at løfte beredskabet, forklarer Katrine Steen og tilføjer, at hun taler med mange, der har et setup, men viger tilbage fra egentlige øvelser og simuleringer, og dermed ikke er tilstrækkeligt forberedt, hvis der opstår en konflikt eller krise. I skal sikre både materielle og immaterielle værdier Opfordringen gælder alle områder for risikostyring. Det er vigtigt at sikre både sine immaterielle og materielle værdier, understreger Katrine Steen. Afhængig af scenarierne tilkalder vi netop de specialister der skal til i de enkelte situationer, for at videnog erfaringsniveau er i top, når de gennemfører simuleringsøvelser i deres Crisis Management Academy. Man skal ikke springe over Det er ikke ualmindeligt, at en ledelse vurderer, at det ikke er nødvendigt med en ny simulering af en potentiel situation, for der var jo en sidste år. Det kan være korrekt, men man skal huske, at tingene kan have ændret sig med for eksempel nye medarbejdere eller nye eksterne trusler. Hvis man springer over, pådrager man sig et ledelsesansvar, hvis man bevidst har undladt vigtige opdateringer, påpeger Katrine Steen. I Chartis tror vi på innovation Hvis en risiko ikke umiddelbart kan forsikres via et hyldeprodukt, udvikler vi en løsning. Vi tager os tid til at analysere og forstå virksomhedens behov for risikoafdækning. Resultatet er brede og innovative løsninger, også for behov der hidtil ikke har været forsikret. Læs mere på: Chartis er et af verdens førende skadeforsikringsselskaber. Vi betjener mere end 40 mio. kunder i over 160 lande og jurisdiktioner. Med 90 års erfaring, samt et af forsikringsbranchens bredeste produkt- og serviceudbud, professionel skadebehandling og god finansiel styrke, giver Chartis såvel privat- som erhvervskunder en høj grad af sikkerhed. Nærværende materiale er kun at betragte som generel information om forsikringsdækningen, og intet heri kan danne grundlag for dækning.

12 gjensidige.dk KENDER DU DIN VIRKSOMHEDS RISICI? Risikostyring er kompleks viden At skabe overblik over virksomhedens risici og håndtere dem rigtigt kan være en videnskab i sig selv. Verden er i konstant forandring, og interne og eksterne faktorer påvirker dagligt virksomhedens sikkerhed. Det stiller bl.a. store krav til den rette forsikringsløsning. Hos Gjensidige Forsikring har vi den erfaring og de kompetencer, der skal til for at bistå med en kvalificeret vurdering af netop din virksomheds forsikringsmæssige risici. Det giver os det bedst mulige grundlag for at sammensætte den optimale forsikringsløsning - både hvad angår pris og dækning. For os er risikostyring mere end et buzzword. Vi giver vores kunder løbende rådgivning samt konkrete værktøjer til at identificere, vurdere og håndtere virksomhedens risici værktøjer, som skaber merværdi på strategisk niveau såvel som i hverdagen. Vil du høre mere om, hvad Gjensidige kan gøre for din virksomhed? Så er du velkommen til at kontakte salgschef, Erhverv Thomas Enna Larsen på telefon eller mail for en uforpligtende snak om risikostyring og erhvervsforsikring. Du kan også besøge os på gjensidige.dk/erhverv.

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP DANSK ERHVERV FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP HORESTA FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste dækninger

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009.

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009. Komitéen for god Selskabsledelse Sekretariatet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. Sendt til: cg-komite@eogs.dk København, den 4. februar 2010 Udkast til reviderede Anbefalinger

Læs mere

Risk Management i danske virksomheder

Risk Management i danske virksomheder Risk Management i danske virksomheder Ledelseidag.dk og journalist Lone Nyhuus spurgt om i virksomhederne Vestas, Novo Nordisk, LEGO og Danfoss. Vi har også spurgt om, hvordan de forholder sig til balancen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Certifikat i Risk Management

Certifikat i Risk Management Certifikat i Risk Management Et grundlæggende onlinekursus i risk management Certifikat i Risk Management Certifikat i Risk Management (CRM) henvender sig til personer med en professionel interesse i moderne

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed Professionel rådgivning og sparring Skaber værdi for din virksomhed Vi ser gerne, at du har høje forventninger til os Siden 1996 har Dansø rådgivet og sparret med virksomheder for at af Hos Dansø finder

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise?

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Krisekommunikation kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Bettina Køhlert, partner og kommunikationsrådgiver, Bottomline Communications A/S DIRF arrangement /11. februar 2010 En krise under opsejling.

Læs mere

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Hvad er en risiko og hvad er Management of Risks... 3 3. Introduktion til M_o_R Management of Risk... 3

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

PwC s CXO Network. PwC s CXO Network 1

PwC s CXO Network. PwC s CXO Network 1 PwC s CXO Network PwC s CXO Network 1 Toplederudvikling Bliv en del af PwC s CXO Network og få inspiration og indsigt fra en række topledere ansat i nogle af Danmarks største virksomheder. Vi kan med PwC

Læs mere

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

Årets seminar om revisionsudvalg

Årets seminar om revisionsudvalg Årets seminar om revisionsudvalg Revisionsudvalg i danske selskaber praktik, muligheder og udfordringer. Audit Committee Institute Sponsored by KPMG Revisionsudvalg i danske selskaber praktik, muligheder

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

IT-SIKKERHED SET FRA LEVERANDØRENS SIDE

IT-SIKKERHED SET FRA LEVERANDØRENS SIDE SLIDE 1 DATABESKYTTELSESDAGEN IT-SIKKERHED SET FRA LEVERANDØRENS SIDE v/ Koncernsikkerhedschef Rasmus Theede Offentlig AGENDA FRIDAY, 31 JANUARY 2014 SLIDE 2 Sikkerhed set fra kundens side, og leverandørens

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND

FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND KommuneForsikrings styrke er, at selskabet kender kommunernes behov og arbejdsgange. Der er en enestående forståelse for vores hverdag,

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

willis insurance pool

willis insurance pool WIP willis insurance pool willis insurance pool vi skaber overblik En af de væsentligste værdier i Willis er vigtig heden af at være proaktive for herigennem at skabe overblik og merværdi for vores kunder.

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

LEGAL RISK MANAGEMENT

LEGAL RISK MANAGEMENT LEGAL RISK MANAGEMENT GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER September 2017 Jens Blomgren-Hansen Partner Mobil: +45 24 86 00 76 Direkte: +45 38 77 43 09 jbh@kromannreumert.com Do you have a proactive approach

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Senest opdateret januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. OMFANG OG SIKKERHEDSNIVEAU... 3 3. HOVEDMÅLSÆTNINGER... 4 4. ORGANISERING OG ANSVAR...

Læs mere

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi?

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi? Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for integreret ledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Helhedsorienteret

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK Som leder og specialist står du ofte alene, når vigtige strategier og ledelsesmæssige beslutninger skal træffes, samtidig med

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Færre omkostninger. flere muligheder Invitation til Enterprise Briefing & Vision 2009 Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Hvilken

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Ledelse Organisationsudvikling

Ledelse Organisationsudvikling Personalestyrelsens temadag 12.april 2011 Gitte Mandrup Ledelse Organisationsudvikling Forstå behov og opgaver udefra og ind Tag ansvar indefra og ud Virksomhedens ydelser, resultatkrav, realiteter, udfordringer

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) 24. april 2012 Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Amaliegade 31 DK 1256 København k, Tlf. +45 3332 2981 Fax + 45 3393 9506 E-mail: info@ifr.dk www.ifr.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

KONCERNSERVICE STRATEGI 2020

KONCERNSERVICE STRATEGI 2020 KONCERNSERVICE STRATEGI 2020 KONCERNSERVICE STRATEGI 2020 Vi skaber bedre og billigere administration i samarbejde med forvaltningerne Det betyder, at: Vi udvikler og leverer fællesadministrative løsninger

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

for tandlæger AF TANDLÆGER En demokratisk sammenslutning af uafhængige tandklinikker med fokus på omsorg og sundhed

for tandlæger AF TANDLÆGER En demokratisk sammenslutning af uafhængige tandklinikker med fokus på omsorg og sundhed for tandlæger AF TANDLÆGER En demokratisk sammenslutning af uafhængige tandklinikker med fokus på omsorg og sundhed Grundlaget for dintandlæge For at få mere tid til den egentlige patientpleje, indledte

Læs mere

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

trygge events? Kan nationale og internationale retningslinjer vise os vejen?

trygge events? Kan nationale og internationale retningslinjer vise os vejen? Hvordan skaber man trygge events? Kan nationale og internationale retningslinjer vise os vejen? Læs om ConCom Safetys holdning. Den er baseret på viden indsamlet gennem internationalt samarbejde, akademisk

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere