FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMTIDENS ARBEJDSMARKED"

Transkript

1 FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence

2 Jobmarkedets udvikling 2 Interim Competence har hermed fornøjelsen af at præsentere konklusioner på undersøgelsen af branchens vurdering af fremtidens arbejdsmarked samt erfaringer med at sætte holdet i en projektdrevet organisation. Vi inviterede 3 branchefolk i danske virksomheder og organisationer til at deltage i undersøgelsen. Værdien af at bemande på tidsbegrænsede kontrakter Hos Interim Competence specialiserer vi os i at give nuværende og fremtidige samarbejdspartnere de bedste betingelser og fuld udbytte af vores viden. Et af vores fokusområder er at informere om værdien af at anvende professionelle konsulenter på tidsbegrænsede kontrakter. Denne undersøgelse bekræfter os i, at markedet efterspørger ekstern arbejdskraft, som med stor fleksibilitet og høj specialisering hurtigt kan indgå i projekter, når din virksomhed har brug for det. Hvad mange ikke ved, er, at Interim Competence med 3 professionelle konsulenter i vores netværk, også tilbyder en fuldt udbygget proces, der understøtter hele bemandingsforløbet. Jeg håber du finder ny inspiration og indsigt ved at læse rapporten. Kontakt Interim Competence, hvis du har yderligere spørgsmål til rapporten, eller vores konsulent- og rekrutteringsydelser. Venlig hilsen Interim Competence Stig Weilborg Administrerende Direktør & Partner

3 Jobmarkedets udvikling 3 27 % % Stort behov for fleksibel arbejdsstyrke i 9 53 % Hvordan kommer jobmarkedet til at udvikle sig de næste år? Det er et af de store spørgsmål, som Interim Competence og branchen stiller sig selv i øjeblikket. Det er ingen hemmelighed, at finanskrisen allerede har haft dyb effekt på arbejdsmarkedet og med stor sandsynlighed fortsat vil få det i fremtiden. 1 Spørgsmål 12: Hvordan mener du, at jobmarkedet vil udvikle sig over de næste to til fem år? Finanskrisen vil give øget fokus på omkostningseffektive projektforløb Der bliver behov for stigende specialisering Der vil blive behov for at vi kommer tidligere i kontakt med relevante kandidater, fordi udbudet vil blive mindre Der bliver mulighed for at vente med at kontakte relevante kandidater, fordi udbudet vil blive større I undersøgelsen forudser flertallet, 64 %, at finanskrisen fortsat gennem de næste 2 5 år vil medføre et øget fokus på omkostningseffektive projektforløb. Konsekvensen vil blandt andet være et stigende behov for fleksibel specialist- arbejdskraft, så det bliver muligt at optimere både økonomi og kvalitet i projekterne. Derfor er der også god logik i at de, som forudser et øget fokus på omkostningseffektive projektforløb, også fremhæver fordelen i en fleksibel faglig arbejdsstyrke, som hurtigt kan træde til, når der er behov for det.

4 Anvendelsen af konsulenter 4 kryds Spørgsmål 12 med spørgsmål 2: finanskrisen vil give øget fokus på omkostningseffektive projektforløb Specifikke opgaver, som vi ikke selv har fagkompetence til at løse Opgaver, som vi ikke selv har tidsmæssig kapacitet til at løse De, der mener, at krisen vil medføre et øget fokus på omkostningseffektive projektforløb, anvender især konsulenter til specifikke opgaver, de ikke selv har fagkompetence eller tid til at løse (69 %). Behovet for konsulenter stiger Analysen viser således, at der er flere faktorer, som spiller ind. Men en stærk tendens i undersøgelsen er gennemgående: at behovet for konsulenter i øjeblikket er stabilt til stigende. 77 % af deltagerne i undersøgelsen vil ikke, trods finanskrise, have et mindre behov for konsulenter i 9, og 15 % vil anvende flere konsulenter i 9 end i 8. Så de fagspecifikke opgaver findes stadig i samme omfang som før, og kun et mindretal af virksomhederne vil også fremover selv have kompetence eller tid til at løse opgaverne. Undersøgelsen viser også, at hele % af deltagerne kender mindst 5 % af de projekter for 9, som skal bemandes. Dermed vil der være et potentiale i både økonomi og mandetimer ved at koordinere rekrutteringen af specialister så tidligt som muligt, således at processerne ikke nødvendigvis skal startes op for hver enkelt specialist, når virksomheden får behov for det.

5 Anvendelsen af konsulenter 5 Eksterne konsulenters fulde potentiale bliver overset Alle deltagere i undersøgelsen har erfaring med at anvende konsulenter. Heraf benytter 57 % regelmæssigt konsulenter, mens resten gør det i mere sjældent omfang. Diagrammet viser, at flertallet anvender konsulenter til specifikke opgaver, som virksomheden ikke selv har den faglige kompetence eller tid til. At analysen viser følgende anvendelse af konsulenter, bekræftes yderligere af, at hele 67 % fremhæver, at det primært er samarbejdspartnerens evne til at finde de rigtige specialister, som er afgørende, når man anvender konsulenter (i højere grad end f.eks. erfaring med virksomhedens marked). Det er således fagfolk, der ansætter fagfolk i branchen. Og dette kunne pege på at der måske finder lidt silo-tænkning sted: Når man som f.eks. projektchef eller lignende skal finde konsulenter, ser man i højere grad på behovet fra projekt til projekt, og får ikke nødvendigvis koordineret på tværs af virksomhedens afdelinger. En koordinering, der i nogle tilfælde ville kunne medføre en optimering af udbyttet af både den enkelte konsulent, men ikke mindst af virksomhedens samlede udbytte af de hyrede konsulenter. 27 % % % Spørgsmål 1: I hvor høj grad benytter I jer af konsulenter (betegnelsen dækker her over vidensmedarbejdere og fagspecialister)? Vi supplerer i omfattende omfang vores egen stab af vidensmedarbejdere og fagspecialister med konsulenter Vi benytter konsulenter i et mindre omfang og bemander de fleste projekter med vores egen stab af vidensmedarbejdere og fagspecialister 53 % Vi benytter meget sjældent konsulenter Vi benytter aldrig konsulenter 32 % 34 % 68 % 66 % 11 %

6 Bemandingsprocessen med konsulenter 6 Spørgsmål2: I hvilke situationer anvender I typisk konsulenter? Vi anvender konsulenter til specifikke opgaver, som vi ikke selv har fagkompetence til at løse Vi anvender konsulenter til opgaver, som vi ikke selv har tidsmæssig kapacitet til at løse Vi anvender konsulenter som en strategisk ressource i forhold til at byde på projekter, som vi ellers ikke ville komme i betragtning til Vi anvender konsulenter for hurtigt at kunne skaffe arbejdskraft, når behovet er der og frigøre den igen, når opgaven er løst Værdien af ekstern samarbejdspartner undervurderes På trods af at mange fremhæver behovet for en ekstern samarbejdspartner med spidskompetencer til at finde specialister, siger 83 % alligevel, at de ikke har behov for Interim Competence som strategisk rådgiver, og 15 % kender ikke muligheden. Analysen viser, at der sandsynligvis på nuværende tidspunkt ikke er tradition for at bruge samarbejdspartnere som en strategiressource. Dette ser man i lande som Holland og England, hvor konsulentbureauer er med til at optimere bemandingen med store omkostningsbesparelser i projekttunge virksomheder. Spørgsmål15 a: Hvorfor anvender i ikke interim competence som rådgiver? 1 Vi har ikke behovet Jeg var ikke klar over muligheden Vi anvender andre sparringspartnere

7 Bemandingsprocessen med konsulenter 7 Anvendelse af konsulenter tager hånd om efterspurgt fleksibilitet og I undgår unødvendige fastansættelser Flertallet i undersøgelsen har fokus på den faglige værdi, som konsulenter bringer ind i virksomhederne. Det medfører, at branchen primært stiller krav til samarbejdspartnere om ekspertise i det at finde de rette fagspecialister. Derimod lægger deltagerne i undersøgelsen ikke så stor vægt på, om samarbejdspartneren kan bidrage på et forretningsstrategisk niveau. Flertallet mener, at fordelen ved at anvende konsulenter er, at det giver en mere fagligt fleksibel arbejdsstyrke, mens kun 11 % ser konsulentanvendelse som en økonomisk fordelagtig mulighed for at anvende specialkompetencer i markedet. Deltagerne peger på én ulempe ved at anvende konsulenter: % angiver, at de tager viden og erfaring med sig, når de forlader organisationen igen efter et projekt. Det er klart, at det kan medføre et videnstab, især når konsulenterne har en specialistrolle og derfor er det naturligvis vigtigt at implementere en overleveringsproces, der så vidt muligt kan sikre, at viden forankres i organisationen. ikke valgt Spørgsmål 4: Hvilke fordele oplever I, at der er ved at anvende konsulenter frem for at fastansætte? Det giver en mere fagligt fleksibel arbejdsstyrke Det giver en økonomisk fordelagtig mulighed for at tilbyde vores marked specialkompetencer Det giver fastansatte større jobsikkerhed, idet vi undgår at afskedige og ansætte i forhold til, hvor fuld ordrebogen er Det medfører, at vi leverer højere faglig kvalitet Det giver mindre personaleadministration Det giver os mulighed for at se en person an og evt. ansætte personen senere Det giver færre uddannelsesomkostninger Omkostningerne til konsulenter er lavere pr. effektiv time, end de er til fastansatte

8 Bemandingsprocessen med konsulenter 8 Mange anvender store interne ressourcer i bemandingsprocessen med konsulenter Undersøgelsen viser et stigende behov for konsulenter på tidsbegrænsede kontakter. Men mange virksomheder vælger tilsyneladende ikke at benytte sig af fordelene ved en samarbejdspartner som Interim Competence. Dermed fraskriver virksomhederne sig muligheden for at trække på en fuldt udbygget og skræddersyet proces, der understøtter hele forløbet i konsulentbemandingen. 5 % 12 % Spørgsmål3: Hvordan er din proces i de fleste tilfælde for at bemande projekter med konsulenter? Vores ressource managementsystem håndterer afdelingslederes, projektchefers eller lignendes ressourceefterspørgsel 45 % 38 % Vores etablerede netværk af samarbejdspartnere hjælper os med at finde de rigtige profiler Vi anvender eget netværk fra gang til gang Vi annoncerer selv Diagrammet viser, at 45 % anvender eget netværk, 12 % har et ressourcemanagement system, der håndterer rekrutteringen, og 5 % annoncerer selv. Dvs. i alt klarer 62 % ansættelserne uden ekstern bistand, mens 38 % bruger samarbejdspartnere.

9 Jobmarkedets udvikling 9 Spørgsmål 1: Hvad ligger til grund for dit valg, når du vælger samarbejdspartner til rekruttering af konsulenter? Evnen til at finde de rigtige specialister / vidensmedarbejdere Erfaring med vores marked Professionelt samarbejde At samarbejdspartneren har indgående kendskab til vores organisation / marked At samarbejdspartneren har en struktureret og effektiv proces for hele forløbet Hjælp til de praktiske elementer ved rekruttering af konsulenter Ovenstående diagram viser, at ud af de, der anvender samarbejdspartnere til rekruttering af konsulenter, angiver 67 %, at den væsentligste baggrund for at anvende samarbejdspartnere er deres evne til at finde de rigtige specialister, samt at samarbejdet er professionelt,(det mener 42 %). Hvorimod kendskab til virksomhedens marked vælges af 34 %, en struktureret og effektiv proces vælges af 22 % og hjælp til den praktiske del af ansættelserne vælges af 8 %. Analysen af tallene viser, at flertallet ikke er opmærksomme på eller har kendskab til, at samarbejdspartnere som Interim Competence faciliterer alle led i bemandingsprocessen med fagkonsulenter.

10 Jobmarkedets udvikling 1 35 % 3 % 16 % kryds Spørgsmål 1 med spørgsmål 3: Hvordan er din proces i de fleste tilfælde for at bemande projekter med konsulenter? Vores ressource managementsystem håndterer afdelingslederes, projektchefers eller lignendes ressourceefterspørgsel Vores etablerede netværk af samarbejdspartnere hjælper os med at finde de rigtige profiler 47 % Vi anvender eget netværk fra gang til gang Vi annoncerer selv Af de, som har svaret, at de bruger konsulenter i omfattende omfang, anvender 47 % samarbejdspartnere til at finde de rigtige profiler. Så i gruppen af virksomheder med et stort behov for konsulenter, er det kun halvdelen, som får ekstern hjælp fra samarbejdspartner, hvorimod den anden halvdel med stort behov for konsulenter, vælger at bruge egne interne ressourcer i selve bemandingsprocessen. Perspektivering I undersøgelsen tegner der sig klare linjer for, hvordan projektdrevne organisationer forudser, at arbejdsmarkedet ser ud i fremtiden. Mange ved allerede, at der i 9 er et stigende behov for eksterne konsulenter, der i tidsbegrænsede perioder kan varetage fagspecifikke opgaver over et bredt felt af specialiserede områder. For selv om mange forudser et øget fokus på omkostningseffektive projektforløb, så har flertallet et stærkt fokus på høj faglighed. I det perspektiv ligger der nogle eskalerende udfordringer især for de mange virksomheder, som i høj grad varetager bemandingsprocessen uden ekstern bistand. Hvis du vil klædes på til fremtidens udfordringer, er det under alle omstændigheder en god ide, at tage en snak med en ekstern samarbejdspartner, som kan give et bud på, hvordan hele bemandingsprocessen, samlet set, kan implementeres med mest mulig effekt for både projekternes kvalitet, resultat, effektivitet og for virksomhedens økonomi i et bredt perspektiv.

11 Interim Competence A/S Marielundvej Herlev Scandinavian Center Margrethepladsen 3 Århus C Tlf: Fax:

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Fremtidens arbejdsplads

Fremtidens arbejdsplads Fremtidens arbejdsplads INDHOLD Indholdsfortegnelse Fremtidens arbejdsplads er fokuseret og fleksibel 3 Om fremtidssyn generelt 4 Fremtidens arbejdsplads - Konklusioner 5 Medarbejderne i 2010 - Når arbejdet

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen HOVEDRAPPORT Oktober 2004 Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

og forretningsservice

og forretningsservice sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje!

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! HR & personale DI s HR- uddannelse- 2012 Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! 2 DI S hr-uddannelse 2012 DI s HR-uDdannelse hele vejen rundt om HR-opgaverne For at virksomheden

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing?

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? White Paper Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? Udarbejdet for KMD af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow Carsten Schmidt, Managing Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010

Læs mere

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Den 16. juni 2011 kna SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Resumé SKI s rammeaftaler egner sig ikke til køb af videnrådgivning, fordi videnrådgivning kræver tilpasning

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere