Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab"

Transkript

1 Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monterings- anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr

2 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af vinkøleskabet...4 Døråbner...7 Døren åbnes...7 Døren lukkes...7 Tilbehør....8 Miljøbeskyttelse...9 Råd om sikkerhed og advarsler...10 Sådan spares der energi...18 Vinkøleskabet tændes og slukkes...19 Inden vinkøleskabet tages i brug...19 Beskyttelsesfolie...19 Rengøring og vedligeholdelse...19 Betjening af vinkøleskabet Vinkøleskabet tændes...19 Vinkøleskabet slukkes...20 Ved længere fravær Yderligere indstillinger...21 Lås...21 Akustiske signaler Displayets lysstyrke...23 Temperatur og luftkvalitet Temperatur...24 Temperaturer indstilles...25 Mulige temperaturindstillinger...26 Temperaturdisplay Luftkvalitet og -fugtighed...27 DynaCool (konstant luftfugtighed)...27 Luftudskiftning via aktivt kulfilter...28 Temperatur- og døralarm...29 Præsentationslys...31 Præsentationslyset til- og frakobles Præsentationslysets lysstyrke indstilles...31 Indstilling af præsentationslysets tilkoblingsvarighed...32 Opbevaring af vinflasker...33 Træhylder Træhylder flyttes...34 Træhylder tilpasses

3 Indholdsfortegnelse Tekst på træhylderne...35 Pyntehylde...36 Maksimal kapacitet...36 Automatisk afrimning...37 Rengøring og vedligeholdelse...38 Indvendigt, tilbehør, udvendigt, dør Ventilationsåbninger...40 Tætningsliste i døren...40 Luftfilter...40 Aktivt kulfilter...41 Aktivt kulfilter udskiftes...41 Småfejl udbedres...43 Støjårsager...48 Miele home...49 Service / garanti...51 Oplysninger til testinstitutter...54 Informationer til forhandlere Udstillingsprogram...55 Eltilslutning...57 Opstillingsanvisning...58 Side-by-side-opstilling...58 Opstillingssted...58 Klimaklasse Ventilation...59 Inden indbygning Døråbningsbegrænser...60 Mål...61 Hængslingssiden ændres...62 Vinkøleskabet underbygges...66 Vinkøleskabet forberedes...66 Vinkøleskabet tilpasses til højere køkkenskabsdøre...69 Vinkøleskabet skubbes ind i nichen...70 Vinkøleskabet fastgøres i nichen...71 Døren justeres i siderne...72 Adresser

4 Beskrivelse af vinkøleskabet Tænd/Sluk af hele vinkøleskabet Optisk interface (kun til Miele Teknisk Service) Valg af den øverste eller nederste vintempereringszone Tænd/Sluk af funktionen DynaCool (konstant luftfugtighed) Tænd/Sluk af præsentationslys Indstilling af temperatur ( for koldere) Bekræftelse af et valg (OK-tast) Indstilling af temperatur ( for varmere) Til- eller fravalg af indstillingsmodus Sluk af temperatur- eller døralarmen Display med temperaturangivelse og symboler (symboler kun synlige i indstillingsmodus; se skemaet for forklaring af symbolerne) 4

5 Beskrivelse af vinkøleskabet Symboler i indstillingsmodus: Symbol Betydning Funktion Lås Sikring mod utilsigtet slukning og ændring af indstillinger Akustiske signaler Til- og frakobling af tastelyden og advarselstonen ved døralarm Miele Home Kun synlig, når Miele home-kommunikationsmodul er isat og tilmeldt (se "Miele home") Udstillingsprogram (kun synligt, når udstillingsprogrammet er aktiveret) Deaktivering af udstillingsprogrammet Displayets lysstyrke Indstilling af displayets lysstyrke Aktivt kulfilter Lyser, når udskiftning af det aktive kulfilter er nødvendig Nettilslutning (kun synlig, når vinkøleskabet er slukket og efter strømafbrydelse) Bekræfter, at vinkøleskabet er elektrisk tilsluttet; blinker efter strømafbrydelse Alarm (kun synlig ved temperatur- eller døralarm) Viser en temperatur- eller døralarm 5

6 Beskrivelse af vinkøleskabet Døråbner Push2open Lysliste (i begge vintempereringszoner) Aktivt kulfilter Betjening af øverste og nederste vintempereringszone/isoleringsplade til termisk adskillelse af tempereringszonerne Isoleringslister til termisk adskillelse af tempereringszonerne Træhylder med lister til tekst (FlexiFrames med noteboard) Pyntehylde Glasdør af UV-bestandigt sikkerhedsglas Udluftningsrist med luftfilter 6

7 Døråbner Døråbner Push2open-systemet gør det nemmere at åbne døren. Vinkøleskabets dør reagerer på tryk. Døren åbnes Tryk kortvarigt på døren. Slip derefter. Døren åbner automatisk på klem. Åbn døren helt for fx at tage vinflasker ud. Undgå at beskadige døråbneren: - Bloker ikke døren, mens den åbnes. - Døråbneren må ikke trykkes ind eller holdes fast under lukningen. Beskyttelse mod uforsætlig åbning: Hvis døren ikke åbnes yderligere, lukker den automatisk igen efter ca. 3 sekunder. Døren lukkes Døren lukkes med et let tryk. 7

8 Tilbehør Medfølgende tilbehør Aktivt kulfilter Det aktive kulfilter i betjeningsdelen sørger for optimal luftudskiftning og dermed høj luftkvalitet i vinkøleskabet. Luftfilter Luftfilteret bag udluftningsristen forhindrer, at kuldeydelsen reduceres af støvaflejringer. Kridt Anvend det medfølgende kridt til at skrive på magnetlisterne på træhylderne med. Hermed fås en god oversigt over de opbevarede vinsorter. Ekstra tilbehør Aktivt kulfilter (Beskrivelse: Se Medfølgende tilbehør). Kridt (Beskrivelse: Se Medfølgende tilbehør). Luftfilter (Beskrivelse: Se Medfølgende tilbehør). Allround-mikrofiberklud Mikrofiberkluden er velegnet til fjernelse af fingeraftryk og lette tilsmudsninger på fronter i rustfrit stål, paneler, vinduer, møbler, bilruder osv. Ekstra tilbehør kan købes ved telefonisk henvendelse til vores reservedelsekspedition på tlf , hos Miele-forhandlere eller på 8

9 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter produktet mod transportskader. Emballagematerialet er valgt ud fra miljømæssige hensyn og er genanvendeligt. Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation/ opsamlingssted. Bortskaffelse af et gammelt produkt Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke den gamle emhætte med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg for, at rørene i kølesystemet ikke bliver beskadiget, før skabet bliver afleveret til miljørigtig bortskaffelse. På den måde forhindres ukontrolleret udsivning af kølemidlet. Sørg endvidere for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det bortskaffes. Se også afsnittet Råd om sikkerhed og advarsler. 9

10 Råd om sikkerhed og advarsler Dette vinkøleskab overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på både bruger og ting. Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen grundigt, inden vinkøleskabet tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om indbygning, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Derved beskyttes personer, og skader på vinkøleskabet undgås. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi rådene om sikkerhed og advarslerne ikke er blevet fulgt. Gem venligst brugs- og monteringsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer. Risiko for at komme til skade: Ved opstilling i over 1500 m højde kan dørens glaslag gå itu! Skarpe brudstykker kan give alvorlige kvæstelser! Retningslinjer vedrørende brugen Dette vinkøleskab er beregnet til brug i en almindelig husholdning og på husholdningslignende opstillingssteder. Vinkøleskabet er ikke beregnet til udendørs brug. Brug kun vinkøleskabet i almindelig husholdning til opbevaring af vin. Al anden anvendelse er på egen risiko. 10

11 Råd om sikkerhed og advarsler Vinkøleskabet er ikke egnet til opbevaring og køling af medikamenter, blodplasma, laboratoriepræparater eller andre medicinske produkter. Forkert brug af vinkøleskabet kan medføre skader på eller fordærv af indholdet i vinkøleskabet. Vinkøleskabet bør ikke opstilles i områder, hvor der er fare for eksplosion. Miele hæfter ikke for skader, der er opstået på grund af forkert brug eller betjening. Personer, som på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene vinkøleskabet sikkert, må ikke anvende det uden opsyn. Disse personer må kun bruge vinkøleskabet uden opsyn, hvis de er informeret om dets funktioner, så de kan betjene det sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. Børn i huset Børn under 8 år skal holdes væk fra vinkøleskabet, medmindre der holdes konstant opsyn med dem. Børn på 8 år eller derover må kun bruge vinkøleskabet uden opsyn, hvis de er informeret om dets funktioner, så de kan betjene det korrekt, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde vinkøleskabet uden opsyn. Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af vinkøleskabet. Lad dem aldrig lege med vinkøleskabet. 11

12 Råd om sikkerhed og advarsler Risiko for kvælning! Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (fx folier) eller trække det over hovedet og blive kvalt. Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde. Teknisk sikkerhed Kølemiddelkredsløbets tæthed er kontrolleret. Vinkøleskabet opfylder de relevante sikkerhedsbestemmelser og EU-retningslinjer. Dette vinkøleskab indeholder kølemidlet isobutan (R600a), et naturgasprodukt, der er meget miljøvenligt, men brændbart. Det beskadiger ikke ozonlaget og øger ikke drivhuseffekten. Anvendelse af dette miljøvenlige kølemiddel har til dels ført til et højere lydniveau. Ud over lyde fra kompressoren kan der forekomme strømningslyde fra hele kølekredsløbet. Dette kan desværre ikke undgås, men har ingen indflydelse på vinkøleskabets funktion. Sørg for, at ingen dele i kølekredsløbet bliver beskadiget under transport og ved indbygning/opstilling af vinkøleskabet. Udtrængende kølemiddel kan forårsage øjenskader! Ved beskadigelser: undgå alle former for åben ild, afbryd strømmen til vinkøleskabet, sørg for udluftning i nogle minutter af rummet, hvor vinkøleskabet står, og kontakt Miele Teknisk Service. 12

13 Råd om sikkerhed og advarsler Jo mere kølemiddel, der er i vinkøleskabet, desto større skal det rum være, hvori det opstilles. I tilfælde af brud på kølesystemet kan der i små rum dannes en brændbar gas-/luftblanding. Rummet skal være mindst 1 m 3 pr. 8 g kølemiddel. Mængden af kølemiddel er anført på typeskiltet, der er anbragt inde i vinkøleskabet. De tilslutningsdata (sikring, frekvens, spænding), der er angivet på vinkøleskabets typeskilt, skal ubetinget stemme overens med de eksisterende forhold på opstillingsstedet, så der ikke opstår skader på vinkøleskabet. Kontroller dette før tilslutning. I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør. Vinkøleskabets elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning skal være i orden. I tvivlstilfælde bør elinstallationen kontrolleres af en fagmand. Hvis tilslutningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en Miele-tekniker for at undgå fare for brugeren. Multistikdåser og forlængerledninger giver ikke den nødvendige sikkerhed (risiko for brand) og bør derfor ikke anvendes ved tilslutning af vinkøleskabet. Hvis de spændingsførende dele eller nettilslutningsledningen udsættes for fugt, kan der opstå kortslutning. Opstil derfor ikke vinkøleskabet i områder med fugt eller vandsprøjt (fx garager, vaskekældre etc.). 13

14 Råd om sikkerhed og advarsler Dette vinkøleskab må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (fx skibe). Et beskadiget vinkøleskab kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller derfor vinkøleskabet for synlige skader, inden det opstilles. Tag aldrig et beskadiget vinkøleskab i brug. Brug kun vinkøleskabet i indbygget tilstand af hensyn til sikkerheden. Vinkøleskabet skal være afbrudt fra elnettet under installation, vedligeholdelse og reparation. Det er kun afbrudt fra elnettet, når en af følgende betingelser er opfyldt: sikringerne i installationen er slået fra, eller skruesikringerne i installationen er skruet helt ud, eller stikket er trukket ud. Træk ikke i ledningen på tilslutningsledninger med netstik, men i stikket, når vinkøleskabet skal afbrydes fra elnettet. Installation, vedligeholdelse og reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren. Installation, vedligeholdelse og reparation bør kun udføres af Miele Teknisk Service eller en anden fagmand. Reparation af vinkøleskabet inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti. Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan Miele garantere, at sikkerhedskravene er opfyldt. 14

15 Råd om sikkerhed og advarsler Den daglige brug Vinkøleskabet er beregnet til en bestemt klimaklasse (rumtemperaturområde), hvis grænser absolut skal overholdes. Klimaklassen fremgår af typeskiltet inde i vinkøleskabet. En lavere rumtemperatur betyder længere pauser for kompressoren, således at vinkøleskabet ikke kan holde den nødvendige temperatur. Ventilationsgitrene må ikke tildækkes. Hvis dette sker, er der ikke sikret tilstrækkelig ventilation, hvorved energiforbruget øges, og skader på dele af vinkøleskabet ikke kan udelukkes. Hvis der opbevares fedt- eller olieholdige madvarer i vinkøleskabet eller i skabsdøren, skal man sørge for, at eventuelt fedt eller olie, der løber ud, ikke kommer i berøring med vinkøleskabets plastdele. Der kan opstå spændingsrevner i plastbelægningen. Opbevar aldrig eksplosive stoffer eller produkter med brændbare drivgasser (fx spraydåser) i vinkøleskabet. Antændelige gasblandinger kan forårsage brand- og eksplosionsfare pga. de elektriske komponenter! Brug aldrig elektriske apparater i vinkøleskabet (fx til fremstilling af softice). Der kan dannes gnister. Risiko for eksplosion! Anvend kun originalt Miele-tilbehør. Hvis der monteres andre dele, bortfalder kravet om garanti, reklamationsret og/eller produktansvar. 15

16 Råd om sikkerhed og advarsler Rengøring og vedligeholdelse Brug ikke olie eller fedt på dørlisten. Det gør den med tiden porøs. Brug aldrig et damprengøringsapparat til rengøring og afrimning af vinkøleskabet. Dampen kan trænge ind til de spændingsførende dele og medføre kortslutning. Brug aldrig spidse eller skarpe genstande til at fjerne rim eller is med. løsne fastfrosne isbakker eller madvarer med. De kan beskadige køleelementerne, så vinkøleskabet ikke kan anvendes. Brug aldrig en elektrisk varmekilde eller stearinlys til optøning. Plastdelene kan blive beskadiget. Brug ikke optøningsspray eller midler til afisning. De kan danne eksplosive gasser, indeholde opløsnings- eller drivmidler, der er skadelige for plastdelene, eller være sundhedsfarlige. 16

17 Råd om sikkerhed og advarsler Transport Transporter altid vinkøleskabet opretstående og i emballagen for at undgå beskadigelse. Transporter vinkøleskabet med hjælp fra en anden person, da det har en høj vægt. Fare for beskadigelse og for at komme til skade! Bortskaffelse af et gammelt vinkøleskab Gør låsen i det gamle vinkøleskab ubrugelig. Dette forhindrer legende børn i at lukke sig inde og komme i livsfare. Sørg for ikke at beskadige dele af kølesystemet, fx ved at stikke hul på kølemiddelkanalerne knække rørene kradse overfladebelægningen af. Kølemiddel kan ved uheld forårsage øjenskader! 17

18 Sådan spares der energi Opstilling/Vedligeholdelse Temperaturindstilling Brug Normalt energiforbrug Øget energiforbrug I rum med ventilation. I lukkede rum uden ventilation. Beskyttet mod direkte sollys. I direkte sollys. Ikke ved siden af en varmekilde (radiator, komfur). Ved ideel rumtemperatur på ca. 20 C. Undlad at tildække ventilationsåbningerne, og rengør dem jævnligt for støv. Tag luftfilteret ud mindst en gang om året, og støvsug det. Ved siden af en varmekilde (radiator, komfur). Ved høj rumtemperatur. Ved tildækkede eller tilstøvede ventilationsåbninger. Ved tilstøvet luftfilter. 10 til 12 C Jo lavere den indstillede temperatur er, jo højere bliver energiforbruget! Placering af trærhylderne som ved levering. Åbn kun døren efter behov og så kortvarigt som muligt. Anbring flaskerne i sorteret orden. Hylderne må ikke overfyldes. Luften skal kunne cirkulere imellem dem. Hyppig og langvarig åbning af døren medfører kuldetab og indstrømmende varm luft fra rummet. Vinkøleskabet forsøger at holde temperaturen nede, og kompressoren kører i længere tid. 18

19 Vinkøleskabet tændes og slukkes Inden vinkøleskabet tages i brug Emballagematerialer Fjern al emballage fra vinkøleskabets indvendige rum. Beskyttelsesfolie Ståloverfladerne er forsynet med folie, der beskytter vinkøleskabet under transport. Træk først beskyttelsesfolien af, når vinkøleskabet er stillet på plads. Start i et af de øverste hjørner. Betjening af vinkøleskabet Vinkøleskabet betjenes ved at berøre sensortasterne med en finger. Hver berøring bliver bekræftet med et akustisk signal. Dette signal kan slås fra (se Yderligere indstillinger - Akustiske signaler). Vinkøleskabet tændes Så snart vinkøleskabet er tilsluttet elnettet, vises nettilslutningssymbolet i displayet. Rengøring og vedligeholdelse Følg ubetinget anvisningerne i afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. Påfør Miele Stålrens (medfølger) på stålfladerne, så snart beskyttelsesfolien er trukket af. Vigtigt! Miele Stålrens til rustfrit stål danner en vand- og smudsafvisende beskyttelsesfilm efter anvendelse! Rengør vinkøleskabets indvendige flader og tilbehøret med lunkent vand, og tør efter med en tør klud. Berør tænd/sluk-tasten. Nettilslutningssymbolet slukker, og vinkøleskabet begynder at køle. På betjeningspanelet vises sensortasterne for de to mulige vintempereringszoner: øverste og nederste vintempereringszone. Den valgte vintempereringszone lyser gult, og i displayet vises temperaturen for den valgte vintempereringszone. Ved første ibrugtagning blinker sensortasterne for vintempereringszonerne samt alarmsymbolet, indtil den indstillede temperatur er nået. 19

20 Vinkøleskabet tændes og slukkes Så snart den indstillede temperatur er nået, lyser sensortasten for vintempereringszonen konstant, og alarmsymbolet slukker. Lyset i vinkøleskabet lyser ved åbning af døren. Der kan foretages individuelle indstillinger for hver vintempereringszone. Berør sensortasten for den vintempereringszone, der skal foretages indstillinger for. Den valgte sensortast lyser gult. Man kan nu indstille temperaturen, aktivere funktionen DynaCool. Yderligere oplysninger findes i de pågældende afsnit. Hvis der efterfølgende vælges en anden vintempereringszone, bibeholdes indstillingerne for den først valgte vintempereringszone. Vinkøleskabet slukkes Berør tænd/sluk-tasten. Hvis det ikke er muligt, er låsen aktiveret! På betjeningspanelet slukker sensortasterne for de to vintempereringszoner. I displayet slukker temperaturvisningen, og nettilslutningssymbolet vises. Lyset i vinkøleskabet slukker, og kølingen er frakoblet. Ved længere fravær Hvis vinkøleskabet ikke skal anvendes i længere tid: sluk vinkøleskabet, træk stikket ud, eller slå sikringen i installationen fra, rengør vinkøleskabet, og lad døren stå på klem for at undgå generende lugt i vinkøleskabet. Hvis der slukkes for vinkøleskabet ved længere tids fravær, og det ikke bliver rengjort, kan der dannes skimmel, hvis døren er lukket. 20

21 Yderligere indstillinger Visse indstillinger kan kun foretages i Indstillingsmodus. Mens der foretages indstillinger i indstillingsmodus, undertrykkes døralarmen automatisk. Lås Når låsen er aktiveret, kan vinkøleskabet sikres mod: utilsigtet frakobling, utilsigtet temperaturindstilling, utilsigtet valg af DynaCool, utilsigtet tilkobling af præsentationslyset. Låsen aktiveres/deaktiveres Ved berøring af tasterne eller kan man nu indstille, om låsen skal være aktiveret eller deaktiveret: 0: Låsen er deaktiveret 1: Låsen er aktiveret. Berør OK-tasten for at bekræfte valget. Den valgte indstilling gemmes, og symbolet blinker. Berør tasten til indstillinger. I displayet vises alle valgbare symboler, og symbolet blinker. Berør tasten til indstillinger for at forlade indstillingsmodus. Ellers afslutter elektronikken automatisk indstillingsmodus efter ca. et minut. Når låsen er tilkoblet, lyser symbolet i displayet. Berør OK-tasten for at bekræfte valget. I displayet blinker den senest valgte indstilling, og symbolet lyser. 21

22 Yderligere indstillinger Akustiske signaler Vinkøleskabet har akustiske signaler såsom tastelyd og alarmtone ved dørog temperaturalarm. Både tastelyden og alarmtonen ved døralarm kan til- eller frakobles. Temperaturalarmen kan ikke frakobles. Der kan vælges mellem fire indstillingsmuligheder. Indstilling ved levering: Mulighed 3, dvs. tastelyd og døralarm er tilkoblet. Akustiske signaler til-/frakobles Ved berøring af tasten eller kan man nu vælge: 0: Tastelyd frakoblet; døralarm frakoblet 1: Tastelyd frakoblet; døralarm tilkoblet (efter 4 min.) 2: Tastelyd frakoblet; døralarm tilkoblet (efter 2 min.) 3: Tastelyd tilkoblet; døralarm tilkoblet (efter 2 min.) Berør tasten til indstillinger. I displayet vises alle valgbare symboler, og symbolet blinker. Berør OK-tasten for at bekræfte valget. Den valgte indstilling gemmes, og symbolet blinker. Berør tasterne til indstilling af temperatur ( eller ) gentagne gange, indtil symbolet blinker i displayet. Berør OK-tasten for at bekræfte valget. I displayet blinker den senest valgte indstilling, og symbolet lyser. Berør tasten til indstillinger for at forlade indstillingsmodus. Ellers afslutter elektronikken automatisk indstillingsmodus efter ca. et minut. 22

23 Yderligere indstillinger Displayets lysstyrke Lysstyrken i displayet kan tilpasses lysforholdene i rummet. Displayets lysstyrke kan ændres trinvis fra 1 til 3. Indstilling ved levering: 3 (maks. lysstyrke). Displayets lysstyrke ændres Ved berøring af tasten eller kan displayets lysstyrke ændres: 1: min. lysstyrke 2: middel lysstyrke 3: maks. lysstyrke. Berør tasten til indstillinger. I displayet vises alle valgbare symboler, og symbolet blinker. Berør OK-tasten for at bekræfte valget. Den valgte indstilling gemmes, og symbolet blinker. Berør tasterne til indstilling af temperatur ( eller ) gentagne gange, indtil symbolet blinker i displayet. Berør tasten til indstillinger for at forlade indstillingsmodus. Ellers afslutter elektronikken automatisk indstillingsmodus efter ca. et minut. Berør OK-tasten for at bekræfte valget. I displayet blinker den senest valgte indstilling, og symbolet lyser. 23

24 Temperatur og luftkvalitet Vin fortsætter med at udvikle sig afhængigt af betingelserne i omgivelserne. Således er både temperaturen og luftkvaliteten afgørende for vinens holdbarhed. I dette vinkøleskab med en konstant temperatur, der er afstemt efter vinen, forhøjet luftfugtighed samt lugtfri omgivelser har vinen optimale opbevaringsbetingelser. Desuden reducerer opbevaring af vinen i vinkøleskab vibrationer, så vinens modningsproces ikke forstyrres. Temperatur Vine kan opbevares ved en temperatur mellem 6 og 18 C. Hvis rød- og hvidvine ønskes opbevaret sammen, vælges en temperatur mellem 12 og 14 C. Denne temperatur er både egnet til hvid- og rødvine. En for høj opbevaringstemperatur (over 22 C) får vinene til at modnes for hurtigt, så aromaen ikke kan videreudvikle sig. Ved en for lav opbevaringstemperatur (under 5 C) kan vin derimod ikke modnes optimalt. Ved varme udvider vinen sig, og ved kulde trækker den sig sammen - temperatursvingninger betyder stress for vinen, og modningen afbrydes derved. Det er derfor meget vigtigt, at opbevaringstemperaturen holdes på et konstant niveau. Vinsorter Anbefalet drikketemperatur Lette, frugtrige +14 C til +16 C rødvine: Kraftige +18 C rødvine: Rosévine: +8 C til +10 C Lette, aromatiske +8 C til +12 C hvidvine: Kraftige eller +12 C til +14 C søde hvidvine: Champagne, +6 C til +10 C Sekt, Prosecco: Tip: Opbevar vinen 1 til 2 C køligere end den pågældende anbefalede drikketemperatur, da den bliver varmere ved skænkning i glas. Kraftige rødvine bør åbnes 2-3 timer inden servering, så de kan iltes, og aromaen kan udvikle sig. 24

25 Temperatur og luftkvalitet Sikkerhed ved lave rumtemperaturer For at beskytte vinen mod lave temperaturer sørger en sikkerhedstermostat for, at temperaturen i vinkøleskabet ikke kan falde for meget. Hvis rumtemperaturen skulle blive lavere, tilkobles opvarmning af vinkøleskabet automatisk og holder en konstant temperatur i vinkøleskabet. Hvis rumtemperaturen falder yderligere, kobler vinkøleskabet til sidst automatisk fra. Isoleringsplader til termisk adskillelse Vinkøleskabet har en fast isoleringsplade, som opdeler det i to zoner, der kan tempereres forskelligt. Dette gør det muligt at opbevare forskellige vinsorter samtidigt, fx rødvin, hvidvin og champagne. Isoleringslisterne på indersiden af glasdøren forhindrer temperaturudligning mellem zonerne. Temperaturer indstilles Temperaturerne i de to vintempereringszoner kan indstilles uafhængigt af hinanden. Berør sensortasten for den vintempereringszone, temperaturen skal ændres for, så den lyser gult. I displayet vises den aktuelle temperatur for den valgte vintempereringszone. Indstil temperaturen med de to taster under displayet. Berøring af tasterne har følgende virkninger: Temperaturen bliver lavere Temperaturen bliver højere. Berør OK-tasten for at bekræfte valget. eller vent ca. 5 sekunder efter sidste tryk på en tast. 25

26 Temperatur og luftkvalitet Under indstillingen af temperaturen vises temperaturværdien blinkende. Ved tryk på tasterne vises følgende ændringer i temperaturdisplayet: Første tryk: Den sidst indstillede temperatur vises blinkende. Hver yderligere berøring: Temperaturen ændres i trin a1 C. Fingeren holdes på tasten: Temperaturen ændres fortløbende. Ca. 5 sekunder efter sidste tryk på en tast skifter temperaturvisningen automatisk til den aktuelle temperatur i vintempereringszonen. Hvis temperaturen er blevet ændret, varer det lidt, inden den ønskede temperatur har indstillet sig. Mulige temperaturindstillinger Temperaturen kan indstilles fra 5 til 20 C i begge vintempereringszoner. Temperaturdisplay Temperaturvisningen i displayet viser ved normal brug den faktiske temperatur i den pågældende temperaturzone. Hvis temperaturen i en zone ikke ligger inden for det temperaturområde, der kan vises, blinker kun streger i displayet. Alt efter omgivelsestemperatur og indstilling kan det vare nogle timer, inden den ønskede temperatur nås og vises konstant. Temperaturvisningen i displayet viser altid den faktiske temperatur. 26

27 Temperatur og luftkvalitet Luftkvalitet og -fugtighed I et almindeligt køleskab er luftfugtigheden for lav til vin, og derfor er et køleskab ikke egnet til opbevaring af vin. Høj luftfugtighed er meget vigtig ved opbevaring af vin, så proppen holdes fugtig udefra. Ved lav luftfugtighed tørrer proppen udefra og kan ikke længere holde flasken tæt tillukket. Derfor skal vinflasker også opbevares liggende, så vinen holder proppen fugtig indefra. Hvis der kommer luft ind i flasken, vil enhver vin uvægerligt fordærves! Undgå at gøre klimaet i vinkøleskabet fugtigere ved fx at anbringe en skål med vand. Luftfugtigheden stiger og kondenserer inde i vinkøleskabet. Kondensvandet kan forårsage skader på vinkøleskabet, fx korrosion. DynaCool (konstant luftfugtighed) Med DynaCool øges den relative luftfugtighed i hele vinkøleskabet. Samtidig fordeles luftfugtighed og temperatur ensartet, så alle vine opbevares under samme gode betingelser. Hermed opnås konstant et klima, som svarer til klimaet i en vinkælder. DynaCool tilkobles Hvis vinkøleskabet ønskes anvendt til langtidsopbevaring af vin, anbefales det at lade funktionen DynaCool være tilkoblet generelt. Tryk kortvarigt på tasten til konstant luftfugtighed, så den lyser gult. Selvom DynaCool-funktionen ikke er tilkoblet, tilkobler vinkøleskabet altid ventilatorerne automatisk, når kølingen starter. Herved sikres, at det optimale klima til vinen opretholdes. Når døren åbnes, frakobles ventilatorerne automatisk midlertidigt! 27

28 Temperatur og luftkvalitet DynaCool frakobles Da strømforbruget øges noget, når DynaCool er tilkoblet, og der også høres tydeligere lyde fra vinkøleskabet, kan den permanente DynaCool-funktion frakobles midlertidigt. Tryk kortvarigt på tasten til konstant luftfugtighed, så den ikke længere lyser gult. Luftudskiftning via aktivt kulfilter Det aktive kulfilter sørger for optimal luftudskiftning og dermed også høj luftkvalitet. Via det aktive kulfilter kommer der frisk luft udefra ind i vinkøleskabet. Denne fordeles derefter ensartet i vinkøleskabet ved hjælp af ventilatorerne (funktionen DynaCool). Filtreringen af luften udefra via det aktive kulfilter sikrer, at der kun kommer frisk støv- og lugtfri luft ind i vinkøleskabet. Herved beskyttes vinen også mod eventuel lugtoverførsel, da lugte kan overføres til vinen via propperne. Det aktive kulfilter bør udskiftes regelmæssigt. vises i displayet som påmindelse herom (se Aktivt kulfilter). 28

29 Temperatur- og døralarm Vinkøleskabet er udstyret med et alarmsystem, som sikrer, at temperaturen i de to temperaturzoner ikke ubemærket kan stige eller falde og dermed ødelægge vinen. Temperaturalarm Hvis temperaturen stiger eller falder med en bestemt værdi i en af vintempereringszonerne, blinker sensortasten for den pågældende vintempereringszone i betjeningspanelet. Alarmsymbolet blinker samtidig i displayet. Desuden lyder en advarselstone. Det akustiske og optiske signal aktiveres fx, hvis temperaturen i en temperaturzone afviger for meget fra den indstillede temperatur, når vinkøleskabet tændes, hvis der strømmer for meget varm luft ind, mens vinflaskerne omplaceres eller tages ud, hvis der lægges mange nye vinflasker ind på en gang, efter strømafbrydelse. Så snart alarmtilstanden er slut, stopper advarselstonen, og alarmsymbolet slukker. Sensortasten for den pågældende vintempereringszone lyser igen konstant. Alarmen afbrydes Hvis alarmen generer, kan den afbrydes. Berør sensortasten for at afbryde temperaturalarmen. Alarmen stopper. Den pågældende vintempereringszone i betjeningspanelet og alarmsymbolet i displayet blinker fortsat, indtil alarmtilstanden er slut. Sikkerhed ved lave rumtemperaturer For at beskytte vinen mod lave temperaturer sørger en sikkerhedstermostat for, at temperaturen i vinkøleskabet ikke kan falde for meget. Hvis rumtemperaturen skulle blive lavere, tilkobles opvarmning af vinkøleskabet automatisk og holder en konstant temperatur i vinkøleskabet. Hvis rumtemperaturen falder yderligere, kobler vinkøleskabet til sidst automatisk fra. 29

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 476 220

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 476 360

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 875 640

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab til temperering KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Køleskab

Brugs- og monteringsanvisning Køleskab Brugs- og monteringsanvisning Køleskab Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 774 220 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Køleskab

Brugs- og monteringsanvisning Køleskab Brugs- og monteringsanvisning Køleskab Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 512 330 Indhold

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med PerfectFresh og DynaCool K 14827 SD K 14827 SD ed/cs (-1) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med DynaCool K(S) 35222 id K(S) 37222 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 438 980

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med PerfectFresh og DynaCool K 34272 id K 35272 id K 37272 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab

Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 199 040 Indhold

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med fryseboks og DynaCool K 37442 idf da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1 Instruktions Manual Vinkøler: WKT55LI250S1 Produkt oversigt Kontrol panel Justerbare hylder Dørhåndtag Mindre hylder Skærmplade Glasdør Nivelleringsfødder Installering af vinkøler Lokalisering Når du udvælger

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med DynaCool K 11820 SD K 12820 SD K 12820 SD edt/cs da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med DynaCool K 14820 SD K 14820 SD ed/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 9 846 650 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed Br ugsanvi sni ng DK WKes653 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Bortskaffelse af emballage... 2 Gamle vinkøleskabe... 2 Teknisk sikkerhed... 2 Opstilling... 3 Tilslutning... 3 Klimaklasse...

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab

Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 774 230 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system og DynaCool KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system og DynaCool KFN(S) 37432 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 875 640

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab

Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab Læs venligst brugs- og monterings-anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 940

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

VINKØLESKAB Brugsanvisning Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com

VINKØLESKAB Brugsanvisning Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: P46S-HHB P46D-HHB Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et Pevino vinkøleskab. Venligst læs og følg alle sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system KDN 37132 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET FØRSTE GANGS BRUG Slut apparatet til strømforsyningen. På nogle modeller kan lydsignalet blive aktiveret. Det betyder, at temperaturalarmen er aktiveret: Tryk vedvarende på knappen til slukning af lydalarmerne.

Læs mere

Miele home Con ctivity XKM 2100 KM

Miele home Con ctivity XKM 2100 KM Monterings- og installationsanvisning Miele home Con ctivity XKM 2100 KM da-dk M.-Nr. 07 871 410 Indholdsfortegnelse Råd om sikkerhed og advarsler...5 Eltilslutning...7 Beskrivelse af produktet...9 Kommunikationsmodulet

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab

Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 774 240 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed Br ugsanvi sni ng DK WKEes553 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Bortskaffelse af emballage... 2 Gamle vinkøleskabe... 2 Teknisk sikkerhed... 2 Opstilling... 3 Tilslutning... 3 Klimaklasse...

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk SK 803 Brugermanual Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2 FRYSESKAB F73 ADVARSEL 1. Apparatet må ikke betjenes af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental formåen eller uden kendskab til eller erfaring med apparatet, medmindre de har

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 140 440 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen.

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen. LED-pærer holder i længere tid end almindelige pærer og er miljøvenlige. Kontakt Servicecentret, hvis der er brug for udskiftning. OVERSIGTSVEJLEDNING Stand by Tryk i 3 sekunder på knappen "Temp." for

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med DynaCool KF 37272 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

WSS 22. Brugsanvisning

WSS 22. Brugsanvisning WSS 22 Brugsanvisning Advarsel Da kølemidlet, som anvendes i apparatet, er en brændbar gasart, er det vigtigt at sikre, at kølekredsløb og rør ikke er beskadigede. Mængde og type af kølemiddel i apparatet

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Vinkøleskab V221S HN 7727. Brugervejledning

Vinkøleskab V221S HN 7727. Brugervejledning Vinkøleskab V221S HN 7727 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Vinkøleskabets indretning... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 3 Installationsanvisninger... 3 Ændring af dørens åbningsside... 3 Vigtige

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere