Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S"

Transkript

1 Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

2 Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets Redegørelse vedr. sikring af vandkvaliteten. Baggrund i Køgesagen samt diverse forureninger på danske vandforsyninger.

3 Følgegruppen Vandværksforeningerne : FVD v. Bent Solberg DANVA v. Karin Larsen Vandværksrepræsentanter : Vandværket Lyngen v. Per Hauge Århus Vand v. Pia Jacobsen By- og Landskabsstyrelsen : Gunver Heidemann Catharina Carstensen

4 Bidragydere Erfaringer med ledelsessystemer Brønderslev Vand A/S Jyllinge Vandværk A.m.b.a. Odense Vandselskab as / Vandcenter Syd Solrød Vandværk A.m.b.a. TRE-FOR Århus Vand og Spildevand Datamateriale fra overvågning af vandkvalitet på alle almene vandværker for Silkeborg Kommune Syddjurs Kommune

5 Hvorfor er ledelsessystemer interessante? Water Safety Plants Kommende krav i EU s drikkevandsdirektiv. Lovhjemmel til at kræve ledelsessystemer på vandforsyninger i DK i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn.

6 Indhold En vurdering af ledelsessystemers faser og indhold En vurdering af hvilke almene vandværker, der kan have fordel af et ledelsessystem og behovet for tilpasning efter vandforsyningernes størrelse En opgørelse af, hvor mange vandforsyninger, der i dag har ledelsessystemer med fokus på produktkvalitet Omkostningerne og det forventede udbytte ved indførelse af sådanne systemer I tilknytning til en forøget egenkontrol, vurderes om vandforsyningernes personale har det nødvendige faglige niveau

7 På dansk ledelsessystemer og vandkvalitet. Virker det? Hvor stort behøver det at være? Hvad koster det? Er det til at finde ud af?

8 Hvad fandt vi så ud af? 1. Det virker ledelsessystemer kan medvirke til at forebygge kvalitetsproblemer. 2. Ledelsessystemet behøver ikke være specielt omfattende jo mere kompleks forsyningen er organiseret jo mere omfattende er systemet. 3. Det behøver ikke koste en bondegård men jo mindre forsyningen er jo dyrere er det pr. m3 4. Det er til at finde ud af, men der skal ske tilpasninger af uddannelserne og udarbejdes de nødvendige paradigmer

9 Ledelsessystem med fokus på produktsikkerhed. Størst effekt, hvis krav om ledelsessystemer gælder for alle almene vandforsyninger Alle forbrugere bør stilles ens hvad angår Drikkevandssikkerhed. Omfanget af ledelsessystem og egenkontrol kan variere. Krav til systemets faser og indhold bør være de samme Et system der kontrolleres af trediepart, formodes at give størst effekt.

10 Alle forsyninger bør være omfattet metode og egenkontrolkrav kan variere Konklusion enstemmig opbakning fra styregruppen: Ingen forskel på de væsentlige processer Ingen forskel på kerneydelsen Branchebetragtning Forbrugerbeskyttelse Myndighedskrav Leverings- og kvalitetsforpligtigelse Dokumentationskrav fra myndighederne

11 Ledelsessystemet IMPLEMENTERING

12 Ledelsessystemets faser - DRIFT

13 Ledelsessystem den korte et system til sikring af kontrol og dokumentation. Definer målsætning og politik og fastsæt kvalitetsmål Identificer, vurder og beskriv risikofaktorer Iværksæt styrende foranstaltninger (styring af risici) Gennemfør løbende dokumentation, evaluering og korrigerende handlinger HUSK: Fravær af et ledelsessystem betyder ikke, at vandforsyningen ikke har styr på drikkevandskvaliteten

14 Målsætning defineres ud fra vandforsyningens interessenter.

15 Politik og kvalitetsmål Defineres af forsyningen ud fra vurdering af interessenterne. Lovgivningskrav er minimumskrav man må gerne være bedre. Krav om løbende forbedringer Formål er at opsætte målbare mål, at sikre tillid mellem forbrugere og forsyning, reklame

16 Identificer, vurder og beskriv RISIKOFAKTORER Udføres af vandforsyningen evt. med processtøtte Alle organisatoriske lag bør være repræsenteret Åbenhed om risikoforhold Skal afspejle virkeligheden Hvad er det værste der kan ske? HUSK forebyggende foranstaltninger er næste skridt Hvad gør vi for at forebygge, f.eks.: Flere analyser Membran over rentvandsbeholder Sløjfning af udendørs beholdernedgange Lukkede systemer etc.

17 De væsentligste processer:

18 Omkostninger - implementering Kat. Udpumpet m3/år Antal forsyninger Omkostningsinterval kr. pr. forsyning Små < Mellem store Store >

19 Omkostninger - drift Kat. Udpumpet m3/år Antal forsyninger Omkostningsinterval kr. pr. m3 Små < Væsentlige, selv små beløb vil slå igennem Mellemstore ,1-0,2 Store > ,05 (0,1) 0,01

20 Udbytte vurdering af historiske data fra 153 vandforsyninger i Silkeborg og Syddjurs kommuner. Geologisk betinget: Overskridelser, som er betinget af den særlige geologi, der findes i området f.eks. ledningsevne, ph, arsen, aggressiv kulsyre mv. Vandbehandling: Overskridelser, som er betinget af utilstrækkelig vandbehandling f.eks. jern, mangan, nitrit, ammonium, arsen og aggressiv kulsyre. Forurening: Overskridelser eller fund, som er betinget af udefrakommende forureninger f.eks. Bakteriologiske forureninger, pesticider, miljøfremmede stoffer mv.

21 214 hændelser fra 1. januar april 2009.

22 Effektvurdering. Størsteparten af de 76 sager vedrørende vandbehandling kunne med høj grad af sandsynlighed være undgået Størsteparten af de 22 sager med geologisk betingede overskridelser kunne med høj grad af sandsynlighed være undgået Størsteparten af de 58 sager, hvor forureningen havde teknologiske årsager, kunne være undgået.

23 Ledelsessystemer - hvorfor Reducere risikoen for forurening af drikkevandet. Minimere konsekvenserne, når der sker noget Forebygges blot en enkelt drikkevandsforurening hver 3-5. år vil omkostningerne ved systemet være tjent hjem. Generationsskifte lettes Plejer bliver skrevet ned nemmere for andre at følge efter

24 Delkonklusion - interviewresultater Synlig og aktiv ledelsesopbakning er vigtig Risikofaktoranalysen og opfølgningen på denne er omdrejningspunktet Betydning/Spørgsmål der skal afklares: Metoden til at udføre risikofaktoranalyse, skal være tydelig og overskuelig for alle typer af vandforsyninger, Hvad er ledelsesopgaven i de små forsyninger, som ikke har nogen egentlig organisation

25 Anbefalinger Gør det ikke sværere end det er skriv af, brug hinanden også forsyningerne imellem. Brug tid på risikofaktor analysen Sig aldrig aldrig Brug krudtet på vandforsyningens kerneydelse levering af vand - ikke på endnu et system en database eller andet forchromet. Systemet er ikke bedre end de folk der arbejder med det.engager, motiver, inddrag Vær sikker på, at alle er med på hvad der skal kigges efter og hvorfor.

26 Masterminding Sustainable Progress

27 Nødvendige paradigmer / standarder skal udarbejdes centralt Målsætning med minimumsambitionsniveau og gyldighedsområde Beskrivelse af organisering Flowdiagram og støtte til at identificere følsomme forbrugere, forbrugere med kritiske installationer, lovkrav og lokale krav i tilladelser oggodkendelser Risikofaktoranalyse med minimums væsentlighedskriterier som støtte til vurdering af risikofaktorer Standard / Udkast til beskrivelser, som håndterer risikofaktorer

28 Nødvendige paradigmer / standarder fortsat Minimumskrav til egenkontrol og kvalitetssikring Eksempler på arbejdsbeskrivelser og paradigme for en samlet sikkerhedsplan Paradigme for minimumsniveau for kontrol og dokumentationsbehov

29 Scenarium 1 stor vandforsyning 2,5 mio. m³/år - Kildepladser og 25 boringer husstande inkl. følsomme forbrugere og forbrugere med kritiske installationer - 4 afdelinger (sekretariat, indvinding, lednings- og anlægsafdeling, teknik- og planlægningsafdeling) - 20 ansatte

30 Scenarier mellemstor vandforsyning A: Et vandværk m³/år 2 kildepladser og 10 boringer husstande inkl. følsomme forbrugere og forbrugere med kritiske installationer 1-2 ansatte og en bestyrelse B: Vandværkssamarbejde Vandværkssamarbejde 5 vandværker Samme karakteristika som A, indgå i en gruppe Implementering opbygges via en serie af seminarer m. ekstern støtte Ledelsessystem udvikles over en fælles ramme med støtte af standardsystemer

31 Scenarie små vandforsyninger m³/år 1 kildeplads og maks. 5 boringer 400 husstande inkl. få følsomme forbrugere og få forbrugere med kritiske installationer Deltids vandværkspasser Implementering gennemføres i samarbejde med 10 vandforsyninger Høj grad af støtte fra standardmaterielse Ekstern bistand til proces workshops mv.

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

SIND i udvikling. Evaluering af implementeringen af Landsforeningen SINDs nye vedtægter og holdninger hertil. April 2015

SIND i udvikling. Evaluering af implementeringen af Landsforeningen SINDs nye vedtægter og holdninger hertil. April 2015 SIND i udvikling Evaluering af implementeringen af Landsforeningen SINDs nye vedtægter og holdninger hertil. April 2015 Titel: SIND i udvikling Evaluering af implementeringen af Landsforeningen SINDs nye

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Medarbejderens værdisæt

Medarbejderens værdisæt 1. Hvad er værdier? EFQM: Værdier værdigrundlag Fælles forståelse og forventninger til medarbejdernes adfærd hvad de interne og eksterne relationer er baseret på (fx. tillid, støtte og ærlighed) Værdierne

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Evaluering af brøndboreruddannelserne

Evaluering af brøndboreruddannelserne TEKNOLOGISK INSTITUT Evaluering af brøndboreruddannelserne Jeg er blevet klogere, mere opmærksom, men ikke bedre til at bore (Erfaren boreleder om udbyttet af efteruddannelsen) Projektnummer: AMU2241BAI

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Mere end flødeskum Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Indhold Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Side 1 Fakta om standardprogrammet Side 2 Holberghus - med løftet pande - og kvalitet Side

Læs mere