Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord"

Transkript

1 Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4. Standard for regulativer i Aalborg Kommune (Klaus) 5. Eventuelt

2 Orientering fra Vandmyndigheden

3 Ny drikkevandsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr af 31/ om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 15 Vandværket skal foranledige at laboratoriet underretter kommune og vandværk om overskridelser af de mikrobiologiske kvalitetskrav straks. 26 Vandværket skal foranledige at laboratoriet senest 6 uger efter prøvetagning, indberetter resultatet af kontrollen til Jupiter.

4 Ny drikkevandsbekendtgørelse 28 Information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet kan fremover ske på vandforsyningens hjemmeside eller mindst en gang om året i et trykt medie. Bilag 7 Fra 1. januar 2012 erstattes listen over pesticider og nedbrydningsprodukter i vejledning 3/2005 jf. vejledning om og liste over pesticider og nedbrydningsprodukter, der skal analyseres for ved boringskontrol og kontrol med drikkevand (16/6 2011).

5 Mere vandkvalitet Sundhedsstyrelsen og Naturstyrelsen har udgivet erfaringsopsamling om Mikrobiologiske drikkevandsforureninger Relevant løbende at fokusere på driften for at minimere risikoen for forureningshændelser Tjek jeres rentvandstanke

6 Notat om vandkvaliteten Er udsendt til vandværkerne i høring Forelægges Forsyningsudvalget den 7. december 2011 Der udsendes en pressemeddelelse Det lægges på Fokus på Pesticider Nitrat Mikrobiologi

7 VVM-screening af drikkevandsledninger Ved etablering af ny ledning eller renovering (hvis den ikke tidligere er blevet screenet) Vandledninger over større afstande Kontakt os i god tid

8 Pesticidfølsomme områder Naturstyrelsen har den 6.oktober 2011 skrevet til kommunerne, at det er muligt at anvende MBL 26a til at sikre drikkevandsinteresser mod pesticidforurening. Selvom der ikke foreligger en statslig kortlægning af pesticidsårbarheden Konkret viden om stor grundvandsdannelse, arealanvendelse og forureningskilder

9 Forsyningsvirksomhedernes hjemmeside Vandforsyningsplan Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse referater fra diverse møder mv. kan findes på

10 Orientering om indsatsplanlægning og grundvandsbeskyttelse Status på indsatsplanen

11 Orientering om indsatsplanlægning og grundvandsbeskyttelse Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for: Hvorup-området blev vedtaget i oktober 2005 af NJA Hammerbakker blev vedtaget i december 2006 af NJA Hammerbakker Vandforsyningsselskab blev vedtaget i oktober 2010 af Aalborg Kommune

12

13

14

15 Orientering om indsatsplanlægning og grundvandsbeskyttelse Frivillige forhandlinger om grundvandsbeskyttelse: Forhandlingerne om grundvandsbeskyttelsen er godt i gang i Hvorup-området Møde i Hvorup den 23. marts 2011 vdr. opstart af frivillige forhandlinger Der er forhandlinger i gang med 3 af områdets 7 lodsejere Forarbejdet til de kommende forhandlinger i Hammerbakker er så småt i gang De involverede vandværker i Hammerbakker-området indkaldes til opstartsmøde forud for de frivillige forhandlinger

16 Standard for regulativer i Aalborg Kommune

17 Tidligere regulativer Fællesregulativ for vandværkerne i Hals Kommune, juni 2004 Regulativ for private vandværker i Sejlflod Kommune, maj 1998 Regulativ for private vandforsyninger i Nibe Kommune, oktober 1994 Regulativ for Aalborg Forsyning, Vand A/S, januar 2011

18 Ønske om en fælles standard for regulativer i den nye Aalborg Kommune Oplæg fra Vandplanudvalgets arbejdsgruppe: Baseret på FVD s opdaterede udgave af Normalregulativ for private vandforsyninger, Miljøstyrelsen Vandværkets nuværende regulativ er fortsat gældende indtil vandværket anmoder om at få godkendt et nyt. Fremtidige regulativer kan med fordel baseres på den nye standard.

19 Forslag til standard for regulativer i Aalborg Kommune Ændringer i forhold til Normalregulativet Information om regulativ og takster gives på vandværkets hjemmeside (eller udleveres) Ingen fast forbindelse mellem vandinstallationen og evt. egen boring/brønd. Stikledningens placering fastsættes af vandværket efter drøftelse med ejendommens ejer. Volder vandet skade på personer eller ting gælder dansk rets almindelige regler for skadesdækning. Oplysning om vandværkets forsikring. afsnit

20 Forslag til standard for regulativer i Aalborg Kommune Ændringer i forhold til Normalregulativet Beredskabscentret skal på vandværkets begæring oplyse om vandforbruget fra brandhaner ved indsats og afprøvning, samt varsle vandværket om planlagte afprøvninger af brandhaner. Krav om tilbagestrømssikring på vandinstallationer og dokumentation for at de er udført/virker. afsnit Krav om minimumsforbrug på en vandinstallation Krav om tæthedsprøvning af mistænkelig jordledning Ejerens pligt til selvaflæsning og indberetning til vandværket 9.5 Aftale om fjernaflæsning af afregningsmåleren. 9.5 Skønsmæssig fastsættelse af vandforbrug efter drøftelse med ejeren

21 Forslag til standard for regulativer i Aalborg Kommune Ændringer i forhold til Normalregulativet afsnit Lukkemulighed ved nægtelse af reparation af utæt jordledning 10.2 Det er op til ejeren at dokumentere tidligere betalte tilslutningsbidrag. Det er op til vandværket, om man vil give refusion af vandafgift/statsafgift ved vandspild. Lovhenvisningen udgår. Vandværket laver bestemmelser om regningsudskrivning, restanceinddrivelse, varsling ved lukning, gebyr for afbrydelse og reetablering af forsyningen. Depositum eller anden sikkerhed for fremtidig betaling. Mulighed for lukning, hvis der ikke stilles sikkerhed Pligt til at give vandværket oplysninger ved konkurs og tvangsauktion

22 Forslag til standard for regulativer i Aalborg Kommune Videre forløb Dato Bemærkninger fra de 7 kontaktgrupper Anbefaling fra Vandplanudvalget Fremsendelse til Forsyningsvirksomhederne Teknisk og juridisk vurdering og evt. justering Udsendes til vandværkerne med anbefaling fra Aalborg Kommune og Vandplanudvalget 1. kvt. 2012

Referat. Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010. Deltagere:

Referat. Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010. Deltagere: Referat Dato: 07.11.2011 Sagsnr.: 2010-40854 Dok. nr.: 2010-337789 Direkte telefon: 7743 9177 Initialer: JØ/LDN/LTB Vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg 2015 Indhold 1. Indledende bestemmelser... 4 1.1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg... 4 1.1.1 Regulativet...

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Vandforsyningsplan 2011 2023

Vandforsyningsplan 2011 2023 Vandforsyningsplan 2011 2023 1. INDLEDNING 3 1.1 Høringsperiode 4 1.2 Definitioner 5 1.3 Det forpligtende kommunale samarbejde 6 2. RETNINGSLINJER 7 2.1 Retningslinjer for tilstrækkelig vandforsyning 7

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Regulativ for vandforsyning

Regulativ for vandforsyning Regulativ for vandforsyning Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledende bemærkninger 2 2. Vandforsyningens styrelse 4 3. Ret til forsyning med vand 4 4. Forsyningsledninger

Læs mere

KL s høringssvar til vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger og vejledning om takster for vand

KL s høringssvar til vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger og vejledning om takster for vand NOTAT KL s høringssvar til vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger og vejledning om takster for vand Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk

Læs mere

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning 29. august 2013 Indhold 1. Indledning... 7 1.1 Definitioner... 8 2. Vandkvalitet... 10 2.1 Generelt... 10 2.2 Fastsættelse af

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning 1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 5 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 6 5 STIKLEDNINGER...

Læs mere

REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007

REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007 REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007 Erstatter tidligere regulativer for Hanstholm, Thisted og Sydthy Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Indledende bestemmelser 3 2 Vandforsyningens styrelse

Læs mere

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER...

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... 5 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S 1 Vandforsyningens organisation Kalundborg Vandforsyning A/S ejer vandforsyningen, som tidligere var ejet af Kalundborg Kommune (herefter "Vandforsyningen").

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Dato: 15-11-2011 Ref.: BHJ Kopi: Velkomst Udbud vandanalyser 2012 2015 v/peder Dall Jørgensen Gennemgang af den

Læs mere

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen Team Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 28. januar 2014 Hardy Skov Direkte tlf. 79947460 hask@varde.dk Journalnr. 6044/14 Sagsnr. 12/1728 Varde Kommunes

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg. Maj 2015

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg. Maj 2015 Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Maj 2015 Titel: Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: 13-11-2014 Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent.

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Notat Vand J.nr. bls-415-00119 Ref. Den 22. november 2010 Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Titel: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Indhold: 1.1 Formål og baggrund... 1 1.2 Definitioner... 2 1.3 Hvilke anlæg skal underkastes et regelmæssigt teknisk tilsyn?... 3 1.4 Hvor

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere