V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden"

Transkript

1 V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

2 Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol i kølerum med isværk Introduktion til egenkontrol Egenkontrol er de systematiske handlinger, virksomheden udfører for at sikre, at fødevarelovgivningen overholdes. Egenkontrollen skal sikre, at kølerum med isværk har procedurer til at overvåge at fisken (råvaren) ikke udgør en sundhedsmæssig risiko, herunder at fødevarelovgivningen i øvrigt overholdes. Den enkelte fiskeriforening skal selv udarbejde et egenkontrolprogram, som udarbejdes i henhold til erhvervets branchekode. I henhold til Fødevarestyrelsen skal egenkontrollen fastsættes under hensyntagen til de aktiviteter, der udøves og skal omfatte: Råvarer Produktion Færdigvarer Vedligeholdelse Rengøring og desinfektion Personlig hygiejne Egenkontrollen er opbygget efter HACCP princippet, hvor der udarbejdes en risikoanalyse for arbejdsprocessen. Ud fra arbejdsprocessen fastlægges risikoen for den kemisk, fysisk eller mikrobiologiske kontaminering af produktet, herunder hvor vidt der skal iværksættes kontrol foranstaltninger og procedure. Disse punkter kaldes for kritiske kontrol punkter (CCP), der medføre dokumentation fx i form af et skema, der fastsætter kriterier for mikrobiologiske parameter, herunder prøveudtagningsplan.

3 Branchekode Brancheorganisationer kan jf. gældende lovgivning udarbejde branchekoder, hvor fiskeriforeningerne kan benytte sig af den pågældende branchekode i forbindelse med etablering af egenkontrollen. Den gældende lovgivning danner grundlag for Danmarks Fiskeriforenings branchekode. Branchekoden dækker kølerum med eget isværk. Danmarks Fiskeriforenings branchekode er opbygget med følgende afsnit: Datablad knyttet til det pågældende kølerum Procesbeskrivelse Lovgivning Flowdiagram over arbejdsprocessen Risikoanalyse Procedurer Nedkøling Rengøring af kølerum Personlig hygiejne Klassificering af produkter Vedligehold Fejlprotokol (Afvigelsesrapport) Årlig kontrol og revision Leverandørliste og diverse dokumenter Kontrolskemaer Risikovurdering og kritiske kontrolpunkter Fiskeriforeningen skal foretage en risikovurdering, herunder udpege kritiske kontrolpunkter og fastlægge overvågningsprocedurer for disse. Forholdene skal være beskrevet inden opbevaring af fiskevare. Kritiske kontrolpunkter er betegnelsen for de steder og processer ved opbevaring i kølerum og brug af isværk, som er kritiske for fødevaresikkerheden, og som kan kontrolleres.

4 De kritiske kontrolpunkter i branchekoden for egenkontrol ved opbevaring i kølerum er udpeget efter HACCP principperne. For de kritiske kontrolpunkter skal der være en løbende overvågning med dokumentation i form af udfyldelse af kontrolskemaer o.a. Såfremt der opstår en fejl udføres en korrigerende handling. Grænseværdier Det er den ansvarlige for isværket, det skal sikre at kvaliteten af drikkevandet der anvendes til produktion af is overholder gældende grænseværdier. Dette sker ved at der indhentes dokumentation fra den pågældende forsyningsvirksomhed. Ansvarsafgrænsning Ved endt landing overdrages ansvaret til anden virksomhed. Den præcise ansvarsafgrænsning i forbindelse med landing specificeres i det enkelte egenkontrolprogram. Indretnings og vedligeholdelse Generelt skal der for kølerummet være glatte og rengøringsvenlig overfalde udført i et rengøringsvenlig materiale, herunder skal riste være aftagelige. Branchekoden indeholder en procedure for det rutinemæssige og systematiske vedligehold af kølerummet. Vand og is kvalitet Der er i procedurerne angivet, at der skal benyttes vand af god beskaffenhed. Hermed menes, at der ved brug af drikkevand skal sikres, at vandet hentes fra godkendt vandforsyning. Is, der kommer i kontakt med fødevarer, eller som kan forurene fødevarer, skal være fremstillet af drikkevandvand. Isen skal fremstilles, håndteres og opbevares under forhold, som beskytter den mod forurening.

5 Dokumentation Der er krav om, at egenkontrollen skal kunne dokumenteres. Dette gøres bl.a. ved hjælp af udfyldte kontrolskemaer. For kritisk kontrolpunkter (CCP) skal man registrere hver gang, man foretager en overvågning, og ikke kun ved fejl/overskridelser. Denne overvågning skal registreres på kontrolskemaerne i egenkontrolprogrammet. Den ansvarlige skal så med fastsatte mellemrum samle op på disse registreringer og se, om der er nogle uhensigtsmæssige procedurer. Hvis dette er tilfældet, skal man se, om der er noget i processen, man kan forbedres med det samme. Dokumentation i form af kontrolskemaer og analyseresultater opbevares i 2 år Implementering Fiskeriforeningen skal udarbejde et egenkontrolprogrammet for kølerum der opbevare fiskevare, samt eventuel tilhørende isværk. Danmarks Fiskeriforenings branchekode for egenkontrol kan bruges af branchen i forbindelse med udarbejdelse af egenkontrolprogrammet ved at hente inspiration til de relevante procedurer og flowdiagrammer i branchekoden. Det skal understreges, at procedurerne m.m. er tænkt som en vejledning til de enkelte fiskeriforeninger, og at flowdiagrammer, procesbeskrivelser og procedurer i branchekoden er mulige eksempler herpå. Ovennævnte skal i hvert enkelt tilfælde tilpasses det konkrete kølerum og isværk ligesom egenkontrolprogrammet skal indeholde datablad med navn, adresse osv., samt en principskitse over kølerummet. I forbindelse med nye autorisationer skal egenkontrollen fastlægges før start, og indsendes til registrering af den lokale fødevareenhed. Egenkontrollen vurderes ved autorisatonsbesøg

6 Overvågningsprocedurer Den ansvarlige for kølerummet skal fastlægge overvågningsprocedurer for alle kritiske kontrolpunkter i forhold til godkendelse. Det skal være hensigtsmæssige overvågningsprocedurer, der passer ind i arbejdsgangen. Overvågningsprocedurerne skal give den fornødne sikkerhed og skal derfor efterprøves (verificeres) med jævne mellemrum, som beskrevet i egenkontrolprogrammet. Korrigerende handling Der skal udarbejdes en procedure, der fastlægger, hvordan fejl håndteres, så det på forhånd er klart, hvad der skal ske, hvis der opstår fejl, herunder hvad der skal ske med fisken, og hvad der skal gøres for at undgå at fejlen opstår igen. Efterprøvning og revision af egenkontrolprogrammet Den ansvarlige for kølerummet skal fastlægge, hvordan egenkontrollen holdes opdateret, så den hele tiden tilpasses aktiviteterne. Revisionen skal ske når der indføres nye processer, når processerne ændres væsentligt, hvis kontrolskemaerne viser, at der bør foretages ændringer, samt mindst en gang om året. Ved revision gennemgås samtlige procedurer. Eventuelle ændringer eller tilpasninger foretages og de nye procedurer sættes ind i egenkontrolprogrammet. Herefter kasseres de gamle procedurer. Fødevareenheden vil gennemgå egenkontrolprogrammet ved tilsyn. Egenkontrollen skal vedligeholdes HUSK hvis i ændre arbejdsgange eller arbejdsprocesser, skal egenkontrollen tilpasses. I kan f.eks. efter brug af kølerrummet gennemgå kontrol skemaerne for eventuelle afvigelser og kvittere på kontrolskemaet med dato og underskrift.

7 Egne notater

8 Materialet er udarbejdet af REV LH

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

Vejledning af 2. april 2012 fødevarehygiejne

Vejledning af 2. april 2012 fødevarehygiejne Vejledning af 2. april 2012 om fødevarehygiejne Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-20-2301-00898 02.04.2012 Hygiejnevejledningen 2. april 2012 1. Indledning... 13 1.1 Regler om fødevarehygiejne... 13 1.2 Regler

Læs mere

Om keramik, glas og lignende til fødevarer

Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas, porcelæn og fajance beregnet til fødevarekontakt og om de regler, der skal overholdes ved fremstilling eller salg af fx fade, skåle, kander,

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse SUNDHEDSLEDELSESSYSTEM En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse Søfartens Arbejdsmiljøråd Seahealth Denmark Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Generelt 4 2 Sundhedspolitik 7 3 Rederiets ansvar

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 14/10-2008 J. nr. 2008-20-214-00324 HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

FPC-system. Del 2. Procedurer

FPC-system. Del 2. Procedurer FPC-system Del 2 Procedurer Indholdsfortegnelse Udgave 2.1 Ledelsens evaluering 2.2 Personale 2.3 Udstyr 2.4 Råvarer og delkomponenter 2.5 Produktionsproces 2.6 Produktprøvning og -evaluering 2.7 Afvigende

Læs mere

Økologirapport. (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse)

Økologirapport. (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse) Bilag 3: Eksempel på økologi rapport: Økologirapport (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse) Indhold: Økologianmeldelse. Økologirapport. Bilag nr. (så mange der er med

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere