Nordborg Golfklub. Sønderborg Køkkenets Junior Turnering. 14. årgang Oktober 2004 Nr. 4.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordborg Golfklub. Sønderborg Køkkenets Junior Turnering. 14. årgang Oktober 2004 Nr. 4. www.nordborg-golfklub.dk"

Transkript

1 Nordborg Golfklub 14. årgang Oktober 2004 Nr. 4 Sønderborg Køkkenets Junior Turnering

2 2 Nordborg Golfklub Medlemsblad for Nordborg Golfklub Udkommer 5 gange årligt. Oplag 375 Klubbens adresse Nordborg Golfklub Postboks Nordborg Redaktion Svend-Erik Boysen Mobil (ansv. red.) PR. Annonce & Sponsorudvalg Poul Christensen Jan Carstensen Svend-Erik Boysen Webmaster Svend-Erik Boysen DGU kort, bagmærker, m.m. Marie Petersen Pro Træner Steen B. Lund Mobil Greenkeepere Jes Jessen Chresten Jørgensen Mogens Toft Tryk Grafisk Arbejde A/S Guderup Brug klubbens hjemmeside: Bestyrelse Formand Poul Christensen Næstformand Frede Nicolaisen Kasserer Jan Carstensen Sekretær Marie Petersen Medlemmer Henning Christiansen Dennis Zanchetta Svend-Erik Boysen Udvalgsformænd Baneudvalg Henning Christiansen Begynderudvalg Frede Nicolaisen Dameklub Marie Petersen Driving Range Baneudvalget Herreklub Frede Hansen Juniorudvalg Svend-Erik Boysen Matchudvalg Marie Petersen PR. Udvalg Poul Christensen Seniorklub Gerda Mortensen Klubhusudvalg Samtlige udvalgs formænd Indlæg i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for hverken bestyrelsens eller redaktionens holdninger

3 Nordborg Golfklub 3 Herreklubben indkalder til ordinær Generalforsamling Lørdag den 13.november 2004 kl i klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4.Fastsættelse af kontingent og medlemskriterier 5. Indkomne forslag 6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 2 år og en suppleant for 1 år. På valg til bestyrelsen: Christian Madsen, ønsker ikke genvalg. Frede Hansen, ønsker ikke genvalg. Som suppleant: Mogens Olsen, som genopstiller. 7. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5 Indkomne forslag skal, skriftlig være bestyrelsen i hænde 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Program for dagen. Vi mødes kl og spiller 9 huller. Der er flotte præmier på spil, så mød op og deltag. Bestyrelsen for herreklubben Formand: Frede Hansen Kasserer: Jan Heiss Medlem: Chr. Madsen Medlem: Benny Jørgensen Medlem: Michael Heiss. Formanden for herreklubben Generalforsamling afholdes kl i klubhuset. Efter generalforsamlingen spises der gule ærter for puttekassen.

4 4 Nordborg Golfklub Af: Baneudvalget Så er endnu en sommer slut og vi er nået ind i efteråret. Denne sommer har været præget af skiftende vejr med regn og sol. Temperaturerne har dog været forholdsvis høje, og det har medført optimale vækstbetingelser for vores bane. Dette har selvfølgelig givet greenkeeperne masser af travlhed, da der har været "gang i græsset". Henover sommeren er der kun sket enkelte nye tiltag på banen, men det nye tee-sted på 8. hul er nu taget i brug, og det glæder os meget. Det er blevet et noget vanskeligere hul at spille, så der skal tænkes lidt anderledes nu. Da vi nu går ind i efteråret, hvor græsset nok ikke gror så voldsomt mere, håber vi at der bliver tid til at færdiggøre nogle af de opgaver, der endnu mangler lidt. Vores vintergreens er nu klippet 1. gang, og de vil henover efteråret blive klippet og dresset. Det ses tydeligt, at de er en del større end sidste år, så der vil nok blive brug for putteren til vinter. Vintertee-stederne bliver først anlagt senere på året. Der ligger endnu nogle arbejdsopgaver og venter, derfor vil der blive lavet en arbejdsdag på et senere tidspunkt hen i efteråret. Der vil ligeledes blive indkøbt og plantet ca 50 nye træer på banen i år. Dette arbejde forestår vores greemkeepere. Denne proces vil fortsætte i flere år fremover, så vi får en bane, hvor ikke kun græsset er fint, men også omgivelserne. Når jeg nu nævner omgivelserne; baneudvalget har valgt at inddrage samtlige små skraldespande på banen. Årsagen er simpel. Banens brugere smider alligevel affald fra sig efter behag. Jeg nævner; knækkede tees/ cigaretskodder/ bananskræller/ øl - og sodavandsdåser og flasker samt indtil flere ødelagte paraplyer. Hvis vi som brugere ikke kan rydde op på vores bane, er det trist. Det er sikkert ikke kun klubbens medlemmer, som laver dette svineri, men mon ikke vi er kraftigt medvirkende. Derfor står der nu kun de store skraldespande ved hvert 3. hul: BRUG DEM. Vi vil gerne have en flot og velholdt bane, det bliver den kun hvis vi rydder op, retter nedslagsmærker og lægger tørv på plads. Vi har i Baneudvalget forfattet en "IDEmappe", så har du forslag til forbedring af enkelte huller eller hele banen, så kom frem med dem. Der er mange ideer, der naturligvis ikke kan gennemføres her og nu, men lad os få dem så de kan blive vurderet. For at få nye ideer tager Baneudvalget og greenkeeperne på ekskursion til Gut Kaden i Hamburg d Her vil vi tilbringe dagen med Chefgreenkeeper Helmuth Schultze, en greenkeeper der jævnligt skal levere optimale forhold til diverse større turneringer, bl.a. Deutsche Bank Open. Vi kommer sandsynligvis hjem med en del erfaringer om hvordan tingene også kan gøres, og dette kan senere blive til glæde for brugerne af vores bane. Pas nu godt på vores bane, det er den eneste vi har.

5 Nordborg Golfklub 5 Af: Kirsten Pinholt Inspireret af redaktørens indlæg i blad nr. 3/2004 vedr. stof til klubbladet fandt jeg alle de foregående eksemplarer med få undtagelser frem fra reolen. Og jeg bladede og kikkede lidt hist og her. Det var helt underligt at sidde med det allerførste lille ydmyge eksemplar på bare fire sider, hvor bagsiden var optaget af en liste over bestyrelsesmedlemmer og udvalg de første! samt en annonce. Referat fra Stiftende Generalforsamling, som blev afholdt den. 20. febr fyldte hele forsiden. Men i nederste højre hjørne var en lille ramme, hvor der stod: Du sidder med det første nummer af Nordborg Golfklubs medlemsblad i hånden. Tænk engang. Nu var Golfklubben en realitet og vi havde et klubblad!! Jeg bladede videre i bunken, og masser af glade minder om dejlige dage og herligt samvær under den spæde begyndelse i Pøl kom dumpende hulter til bulter. Minder om venskab og store forventninger. Blad nr. 2/ 94 havde overskriften: Fuldt medlemskab af Golfunionen! Og så Nej, jeg skal ikke trætte læserne med fortælling om flere gode minder. Men jeg vil gerne slå et slag for, at vi fortsat har et klubblad. Det kan altså bare ikke lade sig gøre, hvis ikke vi af og til fodrer redaktøren med lidt stof. Et klubblad skal selvfølgelig først og fremmest være orienterende og oplysende, men det gør ingenting, hvis det samtidigt er lidt morsomt og underholdende. Med hensyn til udsendelse af bladet: Det er vel ikke så mærkeligt, at bestyrelsen gerne vil spare de mange penge til porto. Det kommer jo da også trods alt os alle sammen til gode. I blad nr. 1/2004 er der en tydelig datoliste for deadline og ankomst af bladet. Desuden bliver det ved opsalg på tavlen bekendtgjort, at bladet er kommet, og hvor det ligger til afhentning, så der er ingen undskyldning for ikke at tage det med sig. (Måske kunne man forestille sig, at de medlemmer, der ikke ønsker bladet, meddelte det til redaktøren. Så kunne man jo spare trykningen af de eksemplarer). (Kirsten Pinholt har tidligere været redaktør af klubbladet i Sønderjyllands Golfklub 1988/91.)

6 6 Nordborg Golfklub

7 Nordborg Golfklub 7 Hvem er faren? I en gammel revyvise, jeg hørte i radioen for nylig, spurgte præsten: hvad er barnets navn. Moren sagde: Jacobsen, og det var stort set også det eneste hun kunne oplyse om faren. Hvem er så faren til vor golfklub? Et ved jeg, årstallet for undfangelsen er Da blev jeg nemlig spurgt, om jeg ville være med i en forening, der skulle undersøge, om der var behov for en golfbane i Nordborg. Det var Jacobsen, der spurgte mig, men jeg arbejdede den gang sammen med Kofoed, Per Fredsted og Lorenz Hansen, og de var i hvert fald også med i foreningen. Der gik vel kun tre-fire måneder, så var det helt tydeligt, at der var et barn på vej, og Nordborg Golfklub blev stiftet i februar Den gang troede vi, at det ville vare mange år, inden vi fik en rigtig stor golfbane, og da vi i 1994 indviede de første rigtige 9 huller, var vi rigtig glade, for det var godt nok nogle lange huller, når vi nu kun var vant til de 6 par tre huller i Pøl. Vi havde i 1994 en plan for udvidelsen til 18 huller, men vi var jo ikke så mange, og spørgsmålet vi stillede os selv var: Hvordan bærer vi os ad med at få så mange medlemmer, at vi kan få de næste 9 huller. Det var et stort beløb, der skulle skaffes. For at blive medlem skulle alle betale et indskud på 2000kr. og seniormedlemmer skulle samtidig købe for 4000 kr. anparter i Golfbanen. Juniorog pensionistmedlemmer skulle ikke købe anparter. I bestyrelsen blev så enige om, at det skulle være muligt at blive medlem uden at betale indskud og købe anparter. I stedet skulle kontingentet for disse medlemmer forhøjes med 10% af indskuddet 2000 kr. og for seniormedlemmer også med 10% af de 4000 kr. anparterne kostede. Denne beslutning har i den grad resulteret i en medlemstilgang, som har gjort det muligt i dag at vi kan fejre den rigtige golfbanes 10års fødselsdag. Nu er det jo ikke kun antallet af medlemmer, der er årsagen til, at vi er kommet så langt. Der er nogle personer, som har gjort en meget stor uselvisk indsats, uden det ikke var gået så godt. Jacobsen, jeg begyndte med at nævne som navnet på faren, var sig sit ansvar bevist, og selv om han til tider kunne være irriterende i sin omsorg for barnet, så gik han på med krum hals, og hvo intet vover heller intet spilder. Det lykkedes at få barnet godt i vej, og faren rejste. Der var imidlertid forskellige kriser de første år, hvor der så var andre, som følte et ansvar og som påtog sig at passe banen og holde den ved lige. Der var især en, som var vant til lugten i bageriet, der tog fat, og med ham flere andre.

8 8 Nordborg Golfklub Uden Jacobsens og bagerens indsats til gavn for os alle, tror jeg ikke vi var kommet så langt. Dem skylder vi en stor tak. De 3 borgmestre, klubben ind til dato har levet under, og vist stor forståelse for klubbens betydning. Både for os indbyggere i kommunen, men også for at det gode omdømme Nordborg har. Jeg har ikke glemt vor nuværende bestyrelse. Det er beundringsværdigt, alt det de har fået sat i gang, og vi er meget heldige, at de kan og gør så meget for, at vi kan spille på så fin en bane med så mange gode faciliteter. Og så har de en fremragende 10 års plan, der gør, at vi kan se frem til endnu store forbedringer. Jeg har heller ikke glemt greenkeeperne. De passer og plejer banen på fremragende vis. Dette indlæg er skrevet af Ole K. Boje som en tale der desværre aldrig blev holdt til klubfesten, men den fortjener alligevel at blive bragt. (Artiklen skulle have været bragt i sidste nummer af klubbladet, men ved en fejl var den ikke med, så jeg retter hermed fejlen. red.) HUSK deadline for næste klubblad. Søndag d. 07. november 2004 Efterårstræning! Så er udslagsmåtten på min undervisningsplads tilbage, og vi kan nu tage undervisnings spejlene på drivingrangen i brug. Her kan du se både forfra og fra siden hvad du gør og hvad du ikke skal gøre når du svinger din kølle. Kom ind og tal med mig om brug af spejlene. Alle er velkomne til at bruge spejlene! Træner Sten Golf i Tunesien! Mange forskellige spændende baner. Privat rejse Gruppegolf Matchture Golfskole for alle, teori praktisk undervisning spil på stor bane. Bestil katalog hos Bravo Tours eller ved Sten B Lund

9 Nordborg Golfklub 9 Juniorafdelingen Af: Svend-Erik Boysen Ja, så nærmer sæson afslutningen sig desværre for i år, det har været en god sæson, måske en del våd til tider, men set henover sæsonen så har Nordborg Golfklub virkelig markeret sig i de forskellige juniores turneringer rundt omkring. Der er blevet spillet til tider rigtig flot golf, og det er en glæde, at se der også er piger imellem med store resultater. Undertegnede har haft den glæde, at være med ved fleste af turneringerne der er spillet, og det er rart, at være med når der fra klubberne vi besøger altid bliver sagt rosende ord om vores opførsel både på og uden for banen, på den måde er det også altid godt, at være med som leder, så bliv ved med det. Som tidligere skrevet har der været mange aktiviteter i løbet af sæsonen. Vi har fået afsluttet den nystartede U.13 (mini tour som er for spillere fra 10 til 13 år) hvor sidste afdeling blev spillet i Faaborg Golfklub. Vore juniorer har virkelig markeret sig på touren med fine placeringer i de 4 afdelinger, som så har givet fine resultater sammenlagt. U.15 og U.13 er afsluttet, hvor den sidste afdeling spilledes i Kolding. Der kan findes mere information omkring de turneringer vi har deltaget i på distrikt3s hjemmeside Men som det ser ud lige nu bliver vi repræsenteret med en spiller i Super Cup, som skal spilles de første 3 dage af efterårs ferien. Super Cup spilles i år på Sjælland, nærmere betegnet i Hillerød, Asserbo og Helsinge Golfklubber. G7. turneringen har spillet sidste afdeling som spilledes i Benniksgård, også der har vi opnået virkelige fine placeringer. Som det ser ud lige i øjeblikket står Nordborg Golfklub til, at løbe med pokalen i år. Og hvis vi ser på vore egne klubturneringer så er der næsten altid en eller flere juniorer i præmie rækkerne, hvilket er en meget positiv udvikling som vidner om, at der bliver gjort noget ved træningen og spillet som helhed, så bliv bare ved i den retning. Juniorafdelingen vil allerede nu opfordre forældre og klubmedlemmer som brænder for, at give en hjælpende hånd med til at melde sig til undertegnede eller et medlem af juniorudvalget. Hvis vi fortsat skal opretholde den aktivitet med over 70 juniorer som vi har haft i år og der kommer helt sikkert flere til næste år, og aktiviteterne vil sikkert vil blive yderligere øget, er det bydende nødvendig med noget mere hjælp. Så kom frem og tilbyd jeres hjælp, det er ikke nødvendigt, at man selv spiller golf. Det vidner om, at vi om få år forhåbentligt kan få et Danmarks serie hold op at køre, der vil blive lavet retningslinier for hvad, hvad der skal til før vi kan stille med et sådan hold. Det er helt klart vi skal have nogle rutinerede spillere ind som grund-

10 10 Nordborg Golfklub stamme, hvor der så kobles juniorer på hen af vejen, så de på denne måde kan opnå den rutine og det pres der vil komme når der spilles på dette niveau. Talent gruppen har også været meget aktive der kan læser mere om dette andet steds i bladet. Som afslutning på sæsonen tager vi lørdag den 9. oktober til Sønderborg Fun Bowling hvor vi vil spille bowling og få noget godt, at spise. Juniorafdelingen vil i løbet af efteråret/vinteren afholde nogle aftener/dage med regel undervisning, men dette vil der blive informeret nærmere om når vi når så langt. Som de fleste medlemmer i klubben nok har bemærket er juniorafdelingen blevet udstyret med en rigtig flot trailer til transport af udstyr når vi tager ud til turneringer. Traileren har juniorafdelingen fået sponseret af LINAK A/S. Der skal hermed fra juniorafdelingen lyde en stor tak for trailer til Linak. Traileren har allerede været brugt flittigt. Som afslutning vil undertegnede sige tak til alle der har været involveret i juniorarbejdet i sæsonen 2004 ingen nævnt ingen glemt. OBS. Hold øje med opslagstavlen og junior siden på hjemmesiden, også her i vinter der kommer informationer når der sker noget nyt. I løbet af kort tid vil der hjemmesiden blive lavet noget så du kan tilmelde dig en nyhedstjeneste, det vil sige du får information via Internettet.

11 Nordborg Golfklub 11

12 12 Nordborg Golfklub Af: Kirsten Pinholt Da jeg jo altid kommer til fods til golfbanen, har jeg haft lejlighed til at betragte omgivelserne. På generalforsamlingen i 2003 tillod jeg mig at brokke mig over indkørsels og parkeringsforholdene ved banen. Jeg sagde: Vi kan ikke være det bekendt. Det er da vort ansigt udadtil! Heldigvis bakkede Arne Asmussen mig op. Men jeg skal lige love for, at det ser ganske anderledes ud nu. Nu er det en fornøjelse at se, og vi kan være rigtig stolte både m.h.t. bane, bygningerne og omgivelserne. Næsten hver gang, man kommer derover, er der sket en forbedring stor eller lille, ude som inde. Men det pynter på helhedsindtrykket! Og hver gang er det spændende at se, hvad der er sket! Derfor: Masser af ros og tak til bestyrelsen! Specielt baneudvalgsformanden, greenkeepere og medhjælpere, men også de mange frivillige. Alle har gjort et stort og godt stykke arbejde! Jeg er så glad og stolt af min golfbane! Og tænk så er det kun godt og vel 13 år, siden det hele begyndte! Af: Kirsten Pinholt I juli fik jeg endelig lejlighed til at prøve Trehøje Golfbane. Og den var lige så smuk og svær som jeg havde hørt. Som der står side 276 i Danske Golfbaner 2004: en unik Golfbane en naturmæssig oplevelse o.s.v. Men tag lige en overnatning først på Borbjerg Mølle Kro! Den er et besøg værd. Venlige mennesker lækker mad smukke omgivelser. Og så er der en sjov lille 9 hullers golfbane lige uden for døren. Den er ikke særlig lang, men med mange spændende huller. Bl.a. et superkort par-3 hul inde i skoven. Green kan nås med et sandjern. Men man skal altså lige over træer, som står sådan ca. 6-7 meter foran teestedet på kanten af en lille kløft. Heldigvis er der udspændt et net lige foran træerne til at fange mislykkede drives, så man ikke risikerer at få bolden tilbage igen i fuld fart og måske i tilgift et blåt øje. Kroen er hjemsted for ikke mindre en ca. 800 elefanter! Passer det ikke? Jo, elefanter lige fra den allermindste fine elefantfigur af glas og til store elefanter udskåret i træ. I alle mulige udgaver og materialer samlet på rejser overalt i verden. Elefanter på gulve, på hylder, i skabe, på småborde, i vindueskarme overalt! Selv i mit badeværelse stod den sødeste lille gule keramikelefant. Og så har Borbjerg Mølle Kro greenfee aftale omliggende golfbaner. (OBS der ligger en brochure i klublokalet). TANKER PÅ TVÆRS Holdbarhed Hvis man som dansker Går hen og bliver gammel, Så bliver man nærmest kasseret som skrammel; man kan dog undgå en skæbne så tung, hvis man bliver ved med at holde sig ung. DJORN JUNI (sakset fra Jyske Vestkysten) JA, SPIL GOLF

13 Nordborg Golfklub 13 Seniorgolfernes sommertur til Bornholm Af: Ole K. Boje Onsdag den 11. august kørte 34 seniorgolfere fra Nordborg, og målet var Bornholm, hvor vi skulle spille på øens tre baner. Vejret var fint, humøret højt og forventningerne store, så nu var det spændende, om disse ville blive indfriet, men begyndelsen var god, vi fandt hurtigt ud af, at en bedre chauffør end Peter Platz findes ikke i dronningeriget. Da vi kom til Rønne, blev vi mødt af en lokal tolder, der gjorde os opmærksom på de særlige regler for turister. Blandt meget andet fik vi at vide, at hver person ved afrejsen skulle betale en skat på 25 øre for hver solskinstime, der havde været under opholdet på øen. Tolderen var nu guide for os på vejen til Grethas Pension i Sandvig. Efter indkvarteringen fik vi ved nitiden vores aftensmad, og bagefter kunne vi sidde ude og nyde den fine aften. Torsdag kørte vi til Bornholms Golfbane ved Rønne, hvor vi indledte 3-dages turneringen i det flotteste solskinsvejr, og det var en gang i mellem lige ved at være for varmt, men alle fuldførte efter en oplevelsesrig runde på en spændende bane. Aftensmaden måtte rykkes lidt, da vi alle havde brug for at få skyllet støv og sved af. Efter en usædvanlig god fiskefilet kunne vi gå en tur i byen, hvor der i nærheden, inden for hørevidde fra pensionatet, var en fin jazzunderholdning med mulighed for dans. Der har måske været en eller anden, der syntes, at der var sol og varme nok om torsdagen, og som derfor havde fortalt det til de højere magter. Under alle omstændigheder måtte vi fredag spille uden sol, og støvede blev vi ikke. Til gengæld blev vi våde, for det regnede lige fra første hold gik ud til lang tid efter, at vi var blevet færdige med anden runde. Alle tog det med godt humør, men det blæste jo heller ikke, og temperaturen var passende høj. Efter aftensmaden var der underholdning med dans i Grethas Pension. Dagens absolutte højdepunkt, i hvert fald for Henning Lousen, var på Dueodde Golfbanes hul 9, hvor han lavede hole in one. Det er et rimeligt svært hul, for selv om det kun er på 135 meter, så skal bolden over nogle høje træer for at komme direkte på green. Henning gav en omgang til os alle, men Nexø Golf Klub gav ingen whisky, så den måtte han vente med at få til afslutningen lørdag aften.

14 14 Nordborg Golfklub Henning Lousen Hole in one den 13. august på Dueodde Golfbane Sidste runde på touren spillede vi på Nordbornholms Golfbane ved Rø, og hvor vi den første dag havde det meget varmt, og andendagen meget vådt, fik vi tredjedagen megen blæst til at begynde med, men så fik vi jo tørret det våde værktøj, bags med mere, så alle kom ind tørre og en fantastisk oplevelse rigere. Banen har nogle meget særprægede, klippeprægede, huller, som ingen af os vist har oplevet andre steder. Det er en bane mange af os gerne vil spille igen. Efter runden var det muligt at købe store fadøl og saltsild, en bornholmsk specialitet, hvilket flere skulle prøve, og der var bedre tid end de foregående dage, da banen ikke ligger langt fra Grethas Pension, og vi først skulle indfinde os til aftensmaden kl. 19. Efter aftensmaden var der præmieoverrækkelse og offentliggørelse af resultaterne. Seniorgolfernes Bornholmstour, stablefordturnering over tre dage, blev spillet i fire rækker, og vinderne var: Damerække A: Marie Petersen med 90 point (hcp. 21,3) Damerække B: Edith Erichsen med 89 point (hcp. 35,5) Herrerække A: Knud Risbjerg Johansen med 86 point (hcp. 9,7) Herrerække B: Jørgen Schack med 92 point (hcp. 32,4)

15 Nordborg Golfklub 15 P.G.A.-touren, der kun gjaldt turneringen lørdag i Rø, blev vundet af Jørgen Schack med 41 point. På andenpladsen kom Edith Erichsen med 36 point og på tredjepladsen Poul Esbjerg Christensen med 32 point. Trofæerne til de tre blev overrakt af Kurt Nielsen, der var den officielle repræsentant for Pension Grethas Amatør-tour. Endvidere overrakte Kurt et trofæ til Henning Lousen for hans Hole in one. Aftenen var igen fin, så vi kunne denne sidste aften sidde ude i haven og nyde det. Søndag tog vi så hjem, og vi kom til Nordborg ved 20-tiden efter godt samvær i nogle dejlige dage. De 34 deltagere i turen til Bornholm Skal bilen være klar til ferien kør ind til

16 16 Nordborg Golfklub ALTID GODE TILBUD

17 Nordborg Golfklub 17 Set og sket i 2004 Junior -talentgruppen Nordborg Golfklub Talentgruppen er en gruppe med 12 friske juniorer i alderen år med en målsætning om ønske at vi skal have 4 juniorer fra gruppen i singel hcp efter en 3 års periode. Børnene startede alle med et hcp omkring for 1 år siden, i dag er der over 50 % som har kæmpet sig ned under 30, og 25 % under 20. Flot! Vi venter med spænding på næste års resultat! Yderligere en rapport kommer i november måned, Lidt tilbage blik: Sommerudflugt i Nørreskoven med konkurrencer, bad og lunch i skoven. Udflugt til Haderslev Ekstra træningen om lørdage Match på par 3 bane Sommermatcher Teori: Regler - banestrategi Besøg på Danfoss Fysisk øvelser på stor bold, mm Testspil stor bane Lørdagsmatch Sommertest: Bedst ud af 5 runder Flyvetur over Als og golfbane med Karlog air Deltagelse i forskellige matcher

18 18 Nordborg Golfklub Billeder fra 2004 Samling hos Crawack i Nørreskoven Opsamling af bolde i havet 1 tee Nørreskoven- udslag i havet En eftertænksom Damir Agic hul 11 Haderslev Første Tee med nerver af stål! Ud og svæve i det blå Nordborg Golfklub Du vil finde alle billeder på junior hjemmesiden under talentgruppen Sidste nyt: Nordborg Golfklub blev vindere af årets G7 turnering og fik hermed overrakt vandrepokalen for denne præstation. Se slutresultat og pokal på næste side.

19 19 Nordborg Golfklub Sønderborg flyveplads Teknisk træning Balancetræning Vi bliver bare gode i bunker Træning af ryggen Fest sammenhold og god mad Slutresultat fra Junior Tour Sønderjylland (G7) Total Alssund 16 5 Benniksgård 6 7 Haderslev 13 6 Nordborg 30 Årets Vinder Sønderjylland 18 4 Toftlund 20 3 Tønder 26 2 Aabenraa 5 8

20 20 Nordborg Golfklub Resultat fra årets Begynder Turnering 9. lers stabelford 1. Brian Christensen 27 point 2. René Grau 22 point 3. Anker Meier 19 point 4. Egon Lorenzen 16 point 5. Jens Chr. Jensen 15 point 6. Bjarne Mathiesen 15 point Deltager Vindere

21 Nordborg Golfklub 21

22 22 Nordborg Golfklub Klubmester damerækken Sanne K. Tiettje Klubmestre 2004 Klubmester herrerækken Jan B. Tiettje Juniormester pigerækken Juniormester drengerækken Karen T. Kjærgaard Brian Jensen Mid Age damer Mid Age herrer Ingen deltagere Jan B. Tiettje Senior damer Senior herrer Linda Kückelhahn Knud R. Johansen Veteran damer Veteran herrer Anna Krogh Egon Hansen Vinder af sommerpokalen Henning Christiansen Vindere

23 Nordborg Golfklub 23

24 24 Nordborg Golfklub Husk læg Tørv på plads og ret Nedslags mærker op. Nogle greens ser ud som om der har været haglvejr blot med golfbolde. Skån vintergreens træk og gå ikke hen over disse, vi skal gerne have gode greens til vinter Lidt til lattermusklerne Golferen møder en nydelig dame på 1.tee, og de bliver enige om, at følges på runden, hvor de spiller rigtig godt, og de udvikler en ikke ubetydelig sympati for hinanden, og efter en drink i baren går det helt galt, da de bliver enige om, at tage hjem til damen og "hygge" sig. Da golferen et par timer senere kører hjem til sin kone, melder den dårlige sin samvittighed sig, utroskab er ikke dagligdag for ham, så han beslutter, at fortælle sin kone om sit fejltrin. Da han træder ind af døren, siger konen: "Det var du minsandten længe om i dag". Så begyndte golferen sin beretning om sit eventyr med en anden dame, men midt i hans forklaring, afbrød konen: "Hold så op med dit pral - tror du ikke jeg ved du har gået 36 huller"! 2 golfere havde en spændende match, og var lige, da de drivede ud på 18.hul, men her var den ene uheldig at lande på klubbens asfalterede parkeringsplads. Da de nåede ud til den uheldiges bold, krævede han at få et frit drop, men hans modstander sagde: "Nej - nej spil bolden som den ligger" De diskuterede lidt men der var ikke noget at gøre, så den uheldige gik i gang med nogle gevaldige øve sving, som slog mægtige gnister når han ramte asfalten. Endelig stillede han op, og slog et perfekt slag ind til green. Han modstander spurgte lidt surt: "Hvad jern brugte du?" " Det glemte jeg at fortælle, det var dit 5-jern, tak for lån". Den skotte der opfandt golf, og kaldte det morsomt, er den samme som opfandt sækkepiben, og kaldte det musik. Placering af river i bunkers Placerer venligst riverne nede i bunkeren med skaftet pegende mod spilleretningen. Når riverne har skaftet oppe på banen, skal greenkeeperen af klipperen hver gang der skal klippe rundt om bunkeren

25 Nordborg Golfklub 25 HUL SPONSORER 18 HULS BANEN

26 26 Nordborg Golfklub HUL SPONSORER PAR 3 BANEN SPONSORER PUTTINGGREEN DRIVINGRANGE SCOREKORT HOLE IN ONE KLUBHUS

27 Nordborg Golfklub 27 Bestyrelsen 2003 Formand Poul Christensen Tlf Næstformand Frede Nicolaisen Tlf Kasserer Jan Carstensen Tlf Sekretær Marie Petersen Tlf Bestyrelses medlem Henning Christiansen Tlf Bestyrelses medlem Dennis Zanchetta Tlf Bestyrelses medlem Svend-Erik Boysen Tlf

28 28 Nordborg Golfklub Støt vore sponsorer, de støtter os

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 12. marts 2008 Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der på smukkeste vis

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de ca. 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme.

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme. Generalforsamling tirsdag den 17. februar 2015. Formandens beretning. Årets løb. Baneudvalget. Mulighed for vanding af alle fore greens er startet i 2014 med etablering af springler med dyse til vanding

Læs mere

FAQ om FGK's golfbane

FAQ om FGK's golfbane FAQ om FGK's golfbane (Ofte stillede spørgsmål) Indhold Banens turnering... 3 Hvad er det for en turnering?... 3 Banens længde.... 4 Er banens længde altid de meter der står på scorekortet?... 4 Bunkerriven....

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Nordborg Golfklub. Glædelig Jul og godt nytår. På Gensyn i. 16. årgang December 2006 Nr.5. www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub. Glædelig Jul og godt nytår. På Gensyn i. 16. årgang December 2006 Nr.5. www.nordborg-golfklub.dk Nordborg Golfklub 16. årgang December 2006 Nr.5 Glædelig Jul og godt nytår På Gensyn i 2007 www.nordborg-golfklub.dk 2 Nordborg Golfklub Medlemsblad for Nordborg Golfklub Udkommer 5 gange årligt. Oplag

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Ligeledes begynder vi etablering af den ventede greenkeepergård senest uge 26.

Ligeledes begynder vi etablering af den ventede greenkeepergård senest uge 26. Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag 12. juni 2014 kl. 18:30 Mødested: Alssund Golfklub - klubhuset Afbud fra Bjarne P. Wulf, Claus Peter Christensen og Preben Mylliin. 1 Godkendelse af referat fra den

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Nordborg Golfklub NYT SYN TURNERING. 15. årgang Juli 2005 Nr. 3. Se mere inde i bladet. www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub NYT SYN TURNERING. 15. årgang Juli 2005 Nr. 3. Se mere inde i bladet. www.nordborg-golfklub.dk Nordborg Golfklub 15. årgang Juli 2005 Nr. 3 NYT SYN TURNERING Se mere inde i bladet www.nordborg-golfklub.dk 2 Nordborg Golfklub Medlemsblad for Nordborg Golfklub Udkommer 5 gange årligt. Oplag 375 Klubbens

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark fus Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning 1 2 3 4 Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Marts 2010 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark Side 1 af 8 1 Caféen Søren og Per tager

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 25. august 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 25. AUGUST 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner Club 25 på vulkaner Golf på Island? Ikke alle ved at der er mange golfbaner på sagaøen. 9 herrer fra Club 25 tog chancen fra mandag til fredag i første uge af juli. Arni mødte os i Keflavik og vi entrede

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

- meget mere end golf

- meget mere end golf Mollerup Golf Club - meget mere end golf graphichouse.dk Møder, kurser, firmafester og events (Company day & Golf for sjov) MGC_Brochure.indd 2 25/11/13 14.15 Skal du eller din virksomhed holde firmafest,

Læs mere

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia Turnerings Program 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August 2015 SHIO TOUREN 16. August Nordea Championship Lillebælt 20. Sep. Design Rengøring Open

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

Små, men vigtige ændringer, vedr. spil på banen. Redaktion: Nyt fra kontoret. Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub.

Små, men vigtige ændringer, vedr. spil på banen. Redaktion: Nyt fra kontoret. Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Udvalget består af: Peter Windfeld-Hansen (formand) Helle Hessellund Birte Linnebjerg Skriv til Kommunikationsudvalget

Læs mere

Referat af møde i Jelling Golfklub

Referat af møde i Jelling Golfklub Referat af møde i Jelling Golfklub Dato og tid: Mandag den 11. november 2013 kl. 17.30 Sted: Golfparkens fælleshus Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: Afbud: John Sahlertz Claus Kristiansen Maja V.

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 40 års Jubilæum + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 3 dage med masser af golf, puttekonkurrencer, short games, fest samt muligheden for at prøve helt nye træningsforside: 40 år + indvielse

Læs mere

Generalforsamling 17. februar 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 17. februar 2014 Formandens beretning Årets løb. Baneudvalget. Banen har i 2013 fået endnu et løft. Greenkeeperne, med Adam i spidsen har igen lavet et rigtigt flot stykke arbejde. Banen roses meget både af medlemmer og gæster. Nye tiltag

Læs mere

Informationer til nye golfspiller

Informationer til nye golfspiller Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab med en varighed på 3 måneder, som introduktion til golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på. Et prøvemedlemsskab for 2015 indeholder:

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere