Nordborg Golfklub. Sønderborg Køkkenets Junior Turnering. 14. årgang Oktober 2004 Nr. 4.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordborg Golfklub. Sønderborg Køkkenets Junior Turnering. 14. årgang Oktober 2004 Nr. 4. www.nordborg-golfklub.dk"

Transkript

1 Nordborg Golfklub 14. årgang Oktober 2004 Nr. 4 Sønderborg Køkkenets Junior Turnering

2 2 Nordborg Golfklub Medlemsblad for Nordborg Golfklub Udkommer 5 gange årligt. Oplag 375 Klubbens adresse Nordborg Golfklub Postboks Nordborg Redaktion Svend-Erik Boysen Mobil (ansv. red.) PR. Annonce & Sponsorudvalg Poul Christensen Jan Carstensen Svend-Erik Boysen Webmaster Svend-Erik Boysen DGU kort, bagmærker, m.m. Marie Petersen Pro Træner Steen B. Lund Mobil Greenkeepere Jes Jessen Chresten Jørgensen Mogens Toft Tryk Grafisk Arbejde A/S Guderup Brug klubbens hjemmeside: Bestyrelse Formand Poul Christensen Næstformand Frede Nicolaisen Kasserer Jan Carstensen Sekretær Marie Petersen Medlemmer Henning Christiansen Dennis Zanchetta Svend-Erik Boysen Udvalgsformænd Baneudvalg Henning Christiansen Begynderudvalg Frede Nicolaisen Dameklub Marie Petersen Driving Range Baneudvalget Herreklub Frede Hansen Juniorudvalg Svend-Erik Boysen Matchudvalg Marie Petersen PR. Udvalg Poul Christensen Seniorklub Gerda Mortensen Klubhusudvalg Samtlige udvalgs formænd Indlæg i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for hverken bestyrelsens eller redaktionens holdninger

3 Nordborg Golfklub 3 Herreklubben indkalder til ordinær Generalforsamling Lørdag den 13.november 2004 kl i klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4.Fastsættelse af kontingent og medlemskriterier 5. Indkomne forslag 6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 2 år og en suppleant for 1 år. På valg til bestyrelsen: Christian Madsen, ønsker ikke genvalg. Frede Hansen, ønsker ikke genvalg. Som suppleant: Mogens Olsen, som genopstiller. 7. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5 Indkomne forslag skal, skriftlig være bestyrelsen i hænde 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Program for dagen. Vi mødes kl og spiller 9 huller. Der er flotte præmier på spil, så mød op og deltag. Bestyrelsen for herreklubben Formand: Frede Hansen Kasserer: Jan Heiss Medlem: Chr. Madsen Medlem: Benny Jørgensen Medlem: Michael Heiss. Formanden for herreklubben Generalforsamling afholdes kl i klubhuset. Efter generalforsamlingen spises der gule ærter for puttekassen.

4 4 Nordborg Golfklub Af: Baneudvalget Så er endnu en sommer slut og vi er nået ind i efteråret. Denne sommer har været præget af skiftende vejr med regn og sol. Temperaturerne har dog været forholdsvis høje, og det har medført optimale vækstbetingelser for vores bane. Dette har selvfølgelig givet greenkeeperne masser af travlhed, da der har været "gang i græsset". Henover sommeren er der kun sket enkelte nye tiltag på banen, men det nye tee-sted på 8. hul er nu taget i brug, og det glæder os meget. Det er blevet et noget vanskeligere hul at spille, så der skal tænkes lidt anderledes nu. Da vi nu går ind i efteråret, hvor græsset nok ikke gror så voldsomt mere, håber vi at der bliver tid til at færdiggøre nogle af de opgaver, der endnu mangler lidt. Vores vintergreens er nu klippet 1. gang, og de vil henover efteråret blive klippet og dresset. Det ses tydeligt, at de er en del større end sidste år, så der vil nok blive brug for putteren til vinter. Vintertee-stederne bliver først anlagt senere på året. Der ligger endnu nogle arbejdsopgaver og venter, derfor vil der blive lavet en arbejdsdag på et senere tidspunkt hen i efteråret. Der vil ligeledes blive indkøbt og plantet ca 50 nye træer på banen i år. Dette arbejde forestår vores greemkeepere. Denne proces vil fortsætte i flere år fremover, så vi får en bane, hvor ikke kun græsset er fint, men også omgivelserne. Når jeg nu nævner omgivelserne; baneudvalget har valgt at inddrage samtlige små skraldespande på banen. Årsagen er simpel. Banens brugere smider alligevel affald fra sig efter behag. Jeg nævner; knækkede tees/ cigaretskodder/ bananskræller/ øl - og sodavandsdåser og flasker samt indtil flere ødelagte paraplyer. Hvis vi som brugere ikke kan rydde op på vores bane, er det trist. Det er sikkert ikke kun klubbens medlemmer, som laver dette svineri, men mon ikke vi er kraftigt medvirkende. Derfor står der nu kun de store skraldespande ved hvert 3. hul: BRUG DEM. Vi vil gerne have en flot og velholdt bane, det bliver den kun hvis vi rydder op, retter nedslagsmærker og lægger tørv på plads. Vi har i Baneudvalget forfattet en "IDEmappe", så har du forslag til forbedring af enkelte huller eller hele banen, så kom frem med dem. Der er mange ideer, der naturligvis ikke kan gennemføres her og nu, men lad os få dem så de kan blive vurderet. For at få nye ideer tager Baneudvalget og greenkeeperne på ekskursion til Gut Kaden i Hamburg d Her vil vi tilbringe dagen med Chefgreenkeeper Helmuth Schultze, en greenkeeper der jævnligt skal levere optimale forhold til diverse større turneringer, bl.a. Deutsche Bank Open. Vi kommer sandsynligvis hjem med en del erfaringer om hvordan tingene også kan gøres, og dette kan senere blive til glæde for brugerne af vores bane. Pas nu godt på vores bane, det er den eneste vi har.

5 Nordborg Golfklub 5 Af: Kirsten Pinholt Inspireret af redaktørens indlæg i blad nr. 3/2004 vedr. stof til klubbladet fandt jeg alle de foregående eksemplarer med få undtagelser frem fra reolen. Og jeg bladede og kikkede lidt hist og her. Det var helt underligt at sidde med det allerførste lille ydmyge eksemplar på bare fire sider, hvor bagsiden var optaget af en liste over bestyrelsesmedlemmer og udvalg de første! samt en annonce. Referat fra Stiftende Generalforsamling, som blev afholdt den. 20. febr fyldte hele forsiden. Men i nederste højre hjørne var en lille ramme, hvor der stod: Du sidder med det første nummer af Nordborg Golfklubs medlemsblad i hånden. Tænk engang. Nu var Golfklubben en realitet og vi havde et klubblad!! Jeg bladede videre i bunken, og masser af glade minder om dejlige dage og herligt samvær under den spæde begyndelse i Pøl kom dumpende hulter til bulter. Minder om venskab og store forventninger. Blad nr. 2/ 94 havde overskriften: Fuldt medlemskab af Golfunionen! Og så Nej, jeg skal ikke trætte læserne med fortælling om flere gode minder. Men jeg vil gerne slå et slag for, at vi fortsat har et klubblad. Det kan altså bare ikke lade sig gøre, hvis ikke vi af og til fodrer redaktøren med lidt stof. Et klubblad skal selvfølgelig først og fremmest være orienterende og oplysende, men det gør ingenting, hvis det samtidigt er lidt morsomt og underholdende. Med hensyn til udsendelse af bladet: Det er vel ikke så mærkeligt, at bestyrelsen gerne vil spare de mange penge til porto. Det kommer jo da også trods alt os alle sammen til gode. I blad nr. 1/2004 er der en tydelig datoliste for deadline og ankomst af bladet. Desuden bliver det ved opsalg på tavlen bekendtgjort, at bladet er kommet, og hvor det ligger til afhentning, så der er ingen undskyldning for ikke at tage det med sig. (Måske kunne man forestille sig, at de medlemmer, der ikke ønsker bladet, meddelte det til redaktøren. Så kunne man jo spare trykningen af de eksemplarer). (Kirsten Pinholt har tidligere været redaktør af klubbladet i Sønderjyllands Golfklub 1988/91.)

6 6 Nordborg Golfklub

7 Nordborg Golfklub 7 Hvem er faren? I en gammel revyvise, jeg hørte i radioen for nylig, spurgte præsten: hvad er barnets navn. Moren sagde: Jacobsen, og det var stort set også det eneste hun kunne oplyse om faren. Hvem er så faren til vor golfklub? Et ved jeg, årstallet for undfangelsen er Da blev jeg nemlig spurgt, om jeg ville være med i en forening, der skulle undersøge, om der var behov for en golfbane i Nordborg. Det var Jacobsen, der spurgte mig, men jeg arbejdede den gang sammen med Kofoed, Per Fredsted og Lorenz Hansen, og de var i hvert fald også med i foreningen. Der gik vel kun tre-fire måneder, så var det helt tydeligt, at der var et barn på vej, og Nordborg Golfklub blev stiftet i februar Den gang troede vi, at det ville vare mange år, inden vi fik en rigtig stor golfbane, og da vi i 1994 indviede de første rigtige 9 huller, var vi rigtig glade, for det var godt nok nogle lange huller, når vi nu kun var vant til de 6 par tre huller i Pøl. Vi havde i 1994 en plan for udvidelsen til 18 huller, men vi var jo ikke så mange, og spørgsmålet vi stillede os selv var: Hvordan bærer vi os ad med at få så mange medlemmer, at vi kan få de næste 9 huller. Det var et stort beløb, der skulle skaffes. For at blive medlem skulle alle betale et indskud på 2000kr. og seniormedlemmer skulle samtidig købe for 4000 kr. anparter i Golfbanen. Juniorog pensionistmedlemmer skulle ikke købe anparter. I bestyrelsen blev så enige om, at det skulle være muligt at blive medlem uden at betale indskud og købe anparter. I stedet skulle kontingentet for disse medlemmer forhøjes med 10% af indskuddet 2000 kr. og for seniormedlemmer også med 10% af de 4000 kr. anparterne kostede. Denne beslutning har i den grad resulteret i en medlemstilgang, som har gjort det muligt i dag at vi kan fejre den rigtige golfbanes 10års fødselsdag. Nu er det jo ikke kun antallet af medlemmer, der er årsagen til, at vi er kommet så langt. Der er nogle personer, som har gjort en meget stor uselvisk indsats, uden det ikke var gået så godt. Jacobsen, jeg begyndte med at nævne som navnet på faren, var sig sit ansvar bevist, og selv om han til tider kunne være irriterende i sin omsorg for barnet, så gik han på med krum hals, og hvo intet vover heller intet spilder. Det lykkedes at få barnet godt i vej, og faren rejste. Der var imidlertid forskellige kriser de første år, hvor der så var andre, som følte et ansvar og som påtog sig at passe banen og holde den ved lige. Der var især en, som var vant til lugten i bageriet, der tog fat, og med ham flere andre.

8 8 Nordborg Golfklub Uden Jacobsens og bagerens indsats til gavn for os alle, tror jeg ikke vi var kommet så langt. Dem skylder vi en stor tak. De 3 borgmestre, klubben ind til dato har levet under, og vist stor forståelse for klubbens betydning. Både for os indbyggere i kommunen, men også for at det gode omdømme Nordborg har. Jeg har ikke glemt vor nuværende bestyrelse. Det er beundringsværdigt, alt det de har fået sat i gang, og vi er meget heldige, at de kan og gør så meget for, at vi kan spille på så fin en bane med så mange gode faciliteter. Og så har de en fremragende 10 års plan, der gør, at vi kan se frem til endnu store forbedringer. Jeg har heller ikke glemt greenkeeperne. De passer og plejer banen på fremragende vis. Dette indlæg er skrevet af Ole K. Boje som en tale der desværre aldrig blev holdt til klubfesten, men den fortjener alligevel at blive bragt. (Artiklen skulle have været bragt i sidste nummer af klubbladet, men ved en fejl var den ikke med, så jeg retter hermed fejlen. red.) HUSK deadline for næste klubblad. Søndag d. 07. november 2004 Efterårstræning! Så er udslagsmåtten på min undervisningsplads tilbage, og vi kan nu tage undervisnings spejlene på drivingrangen i brug. Her kan du se både forfra og fra siden hvad du gør og hvad du ikke skal gøre når du svinger din kølle. Kom ind og tal med mig om brug af spejlene. Alle er velkomne til at bruge spejlene! Træner Sten Golf i Tunesien! Mange forskellige spændende baner. Privat rejse Gruppegolf Matchture Golfskole for alle, teori praktisk undervisning spil på stor bane. Bestil katalog hos Bravo Tours eller ved Sten B Lund

9 Nordborg Golfklub 9 Juniorafdelingen Af: Svend-Erik Boysen Ja, så nærmer sæson afslutningen sig desværre for i år, det har været en god sæson, måske en del våd til tider, men set henover sæsonen så har Nordborg Golfklub virkelig markeret sig i de forskellige juniores turneringer rundt omkring. Der er blevet spillet til tider rigtig flot golf, og det er en glæde, at se der også er piger imellem med store resultater. Undertegnede har haft den glæde, at være med ved fleste af turneringerne der er spillet, og det er rart, at være med når der fra klubberne vi besøger altid bliver sagt rosende ord om vores opførsel både på og uden for banen, på den måde er det også altid godt, at være med som leder, så bliv ved med det. Som tidligere skrevet har der været mange aktiviteter i løbet af sæsonen. Vi har fået afsluttet den nystartede U.13 (mini tour som er for spillere fra 10 til 13 år) hvor sidste afdeling blev spillet i Faaborg Golfklub. Vore juniorer har virkelig markeret sig på touren med fine placeringer i de 4 afdelinger, som så har givet fine resultater sammenlagt. U.15 og U.13 er afsluttet, hvor den sidste afdeling spilledes i Kolding. Der kan findes mere information omkring de turneringer vi har deltaget i på distrikt3s hjemmeside Men som det ser ud lige nu bliver vi repræsenteret med en spiller i Super Cup, som skal spilles de første 3 dage af efterårs ferien. Super Cup spilles i år på Sjælland, nærmere betegnet i Hillerød, Asserbo og Helsinge Golfklubber. G7. turneringen har spillet sidste afdeling som spilledes i Benniksgård, også der har vi opnået virkelige fine placeringer. Som det ser ud lige i øjeblikket står Nordborg Golfklub til, at løbe med pokalen i år. Og hvis vi ser på vore egne klubturneringer så er der næsten altid en eller flere juniorer i præmie rækkerne, hvilket er en meget positiv udvikling som vidner om, at der bliver gjort noget ved træningen og spillet som helhed, så bliv bare ved i den retning. Juniorafdelingen vil allerede nu opfordre forældre og klubmedlemmer som brænder for, at give en hjælpende hånd med til at melde sig til undertegnede eller et medlem af juniorudvalget. Hvis vi fortsat skal opretholde den aktivitet med over 70 juniorer som vi har haft i år og der kommer helt sikkert flere til næste år, og aktiviteterne vil sikkert vil blive yderligere øget, er det bydende nødvendig med noget mere hjælp. Så kom frem og tilbyd jeres hjælp, det er ikke nødvendigt, at man selv spiller golf. Det vidner om, at vi om få år forhåbentligt kan få et Danmarks serie hold op at køre, der vil blive lavet retningslinier for hvad, hvad der skal til før vi kan stille med et sådan hold. Det er helt klart vi skal have nogle rutinerede spillere ind som grund-

10 10 Nordborg Golfklub stamme, hvor der så kobles juniorer på hen af vejen, så de på denne måde kan opnå den rutine og det pres der vil komme når der spilles på dette niveau. Talent gruppen har også været meget aktive der kan læser mere om dette andet steds i bladet. Som afslutning på sæsonen tager vi lørdag den 9. oktober til Sønderborg Fun Bowling hvor vi vil spille bowling og få noget godt, at spise. Juniorafdelingen vil i løbet af efteråret/vinteren afholde nogle aftener/dage med regel undervisning, men dette vil der blive informeret nærmere om når vi når så langt. Som de fleste medlemmer i klubben nok har bemærket er juniorafdelingen blevet udstyret med en rigtig flot trailer til transport af udstyr når vi tager ud til turneringer. Traileren har juniorafdelingen fået sponseret af LINAK A/S. Der skal hermed fra juniorafdelingen lyde en stor tak for trailer til Linak. Traileren har allerede været brugt flittigt. Som afslutning vil undertegnede sige tak til alle der har været involveret i juniorarbejdet i sæsonen 2004 ingen nævnt ingen glemt. OBS. Hold øje med opslagstavlen og junior siden på hjemmesiden, også her i vinter der kommer informationer når der sker noget nyt. I løbet af kort tid vil der hjemmesiden blive lavet noget så du kan tilmelde dig en nyhedstjeneste, det vil sige du får information via Internettet.

11 Nordborg Golfklub 11

12 12 Nordborg Golfklub Af: Kirsten Pinholt Da jeg jo altid kommer til fods til golfbanen, har jeg haft lejlighed til at betragte omgivelserne. På generalforsamlingen i 2003 tillod jeg mig at brokke mig over indkørsels og parkeringsforholdene ved banen. Jeg sagde: Vi kan ikke være det bekendt. Det er da vort ansigt udadtil! Heldigvis bakkede Arne Asmussen mig op. Men jeg skal lige love for, at det ser ganske anderledes ud nu. Nu er det en fornøjelse at se, og vi kan være rigtig stolte både m.h.t. bane, bygningerne og omgivelserne. Næsten hver gang, man kommer derover, er der sket en forbedring stor eller lille, ude som inde. Men det pynter på helhedsindtrykket! Og hver gang er det spændende at se, hvad der er sket! Derfor: Masser af ros og tak til bestyrelsen! Specielt baneudvalgsformanden, greenkeepere og medhjælpere, men også de mange frivillige. Alle har gjort et stort og godt stykke arbejde! Jeg er så glad og stolt af min golfbane! Og tænk så er det kun godt og vel 13 år, siden det hele begyndte! Af: Kirsten Pinholt I juli fik jeg endelig lejlighed til at prøve Trehøje Golfbane. Og den var lige så smuk og svær som jeg havde hørt. Som der står side 276 i Danske Golfbaner 2004: en unik Golfbane en naturmæssig oplevelse o.s.v. Men tag lige en overnatning først på Borbjerg Mølle Kro! Den er et besøg værd. Venlige mennesker lækker mad smukke omgivelser. Og så er der en sjov lille 9 hullers golfbane lige uden for døren. Den er ikke særlig lang, men med mange spændende huller. Bl.a. et superkort par-3 hul inde i skoven. Green kan nås med et sandjern. Men man skal altså lige over træer, som står sådan ca. 6-7 meter foran teestedet på kanten af en lille kløft. Heldigvis er der udspændt et net lige foran træerne til at fange mislykkede drives, så man ikke risikerer at få bolden tilbage igen i fuld fart og måske i tilgift et blåt øje. Kroen er hjemsted for ikke mindre en ca. 800 elefanter! Passer det ikke? Jo, elefanter lige fra den allermindste fine elefantfigur af glas og til store elefanter udskåret i træ. I alle mulige udgaver og materialer samlet på rejser overalt i verden. Elefanter på gulve, på hylder, i skabe, på småborde, i vindueskarme overalt! Selv i mit badeværelse stod den sødeste lille gule keramikelefant. Og så har Borbjerg Mølle Kro greenfee aftale omliggende golfbaner. (OBS der ligger en brochure i klublokalet). TANKER PÅ TVÆRS Holdbarhed Hvis man som dansker Går hen og bliver gammel, Så bliver man nærmest kasseret som skrammel; man kan dog undgå en skæbne så tung, hvis man bliver ved med at holde sig ung. DJORN JUNI (sakset fra Jyske Vestkysten) JA, SPIL GOLF

13 Nordborg Golfklub 13 Seniorgolfernes sommertur til Bornholm Af: Ole K. Boje Onsdag den 11. august kørte 34 seniorgolfere fra Nordborg, og målet var Bornholm, hvor vi skulle spille på øens tre baner. Vejret var fint, humøret højt og forventningerne store, så nu var det spændende, om disse ville blive indfriet, men begyndelsen var god, vi fandt hurtigt ud af, at en bedre chauffør end Peter Platz findes ikke i dronningeriget. Da vi kom til Rønne, blev vi mødt af en lokal tolder, der gjorde os opmærksom på de særlige regler for turister. Blandt meget andet fik vi at vide, at hver person ved afrejsen skulle betale en skat på 25 øre for hver solskinstime, der havde været under opholdet på øen. Tolderen var nu guide for os på vejen til Grethas Pension i Sandvig. Efter indkvarteringen fik vi ved nitiden vores aftensmad, og bagefter kunne vi sidde ude og nyde den fine aften. Torsdag kørte vi til Bornholms Golfbane ved Rønne, hvor vi indledte 3-dages turneringen i det flotteste solskinsvejr, og det var en gang i mellem lige ved at være for varmt, men alle fuldførte efter en oplevelsesrig runde på en spændende bane. Aftensmaden måtte rykkes lidt, da vi alle havde brug for at få skyllet støv og sved af. Efter en usædvanlig god fiskefilet kunne vi gå en tur i byen, hvor der i nærheden, inden for hørevidde fra pensionatet, var en fin jazzunderholdning med mulighed for dans. Der har måske været en eller anden, der syntes, at der var sol og varme nok om torsdagen, og som derfor havde fortalt det til de højere magter. Under alle omstændigheder måtte vi fredag spille uden sol, og støvede blev vi ikke. Til gengæld blev vi våde, for det regnede lige fra første hold gik ud til lang tid efter, at vi var blevet færdige med anden runde. Alle tog det med godt humør, men det blæste jo heller ikke, og temperaturen var passende høj. Efter aftensmaden var der underholdning med dans i Grethas Pension. Dagens absolutte højdepunkt, i hvert fald for Henning Lousen, var på Dueodde Golfbanes hul 9, hvor han lavede hole in one. Det er et rimeligt svært hul, for selv om det kun er på 135 meter, så skal bolden over nogle høje træer for at komme direkte på green. Henning gav en omgang til os alle, men Nexø Golf Klub gav ingen whisky, så den måtte han vente med at få til afslutningen lørdag aften.

14 14 Nordborg Golfklub Henning Lousen Hole in one den 13. august på Dueodde Golfbane Sidste runde på touren spillede vi på Nordbornholms Golfbane ved Rø, og hvor vi den første dag havde det meget varmt, og andendagen meget vådt, fik vi tredjedagen megen blæst til at begynde med, men så fik vi jo tørret det våde værktøj, bags med mere, så alle kom ind tørre og en fantastisk oplevelse rigere. Banen har nogle meget særprægede, klippeprægede, huller, som ingen af os vist har oplevet andre steder. Det er en bane mange af os gerne vil spille igen. Efter runden var det muligt at købe store fadøl og saltsild, en bornholmsk specialitet, hvilket flere skulle prøve, og der var bedre tid end de foregående dage, da banen ikke ligger langt fra Grethas Pension, og vi først skulle indfinde os til aftensmaden kl. 19. Efter aftensmaden var der præmieoverrækkelse og offentliggørelse af resultaterne. Seniorgolfernes Bornholmstour, stablefordturnering over tre dage, blev spillet i fire rækker, og vinderne var: Damerække A: Marie Petersen med 90 point (hcp. 21,3) Damerække B: Edith Erichsen med 89 point (hcp. 35,5) Herrerække A: Knud Risbjerg Johansen med 86 point (hcp. 9,7) Herrerække B: Jørgen Schack med 92 point (hcp. 32,4)

15 Nordborg Golfklub 15 P.G.A.-touren, der kun gjaldt turneringen lørdag i Rø, blev vundet af Jørgen Schack med 41 point. På andenpladsen kom Edith Erichsen med 36 point og på tredjepladsen Poul Esbjerg Christensen med 32 point. Trofæerne til de tre blev overrakt af Kurt Nielsen, der var den officielle repræsentant for Pension Grethas Amatør-tour. Endvidere overrakte Kurt et trofæ til Henning Lousen for hans Hole in one. Aftenen var igen fin, så vi kunne denne sidste aften sidde ude i haven og nyde det. Søndag tog vi så hjem, og vi kom til Nordborg ved 20-tiden efter godt samvær i nogle dejlige dage. De 34 deltagere i turen til Bornholm Skal bilen være klar til ferien kør ind til

16 16 Nordborg Golfklub ALTID GODE TILBUD

17 Nordborg Golfklub 17 Set og sket i 2004 Junior -talentgruppen Nordborg Golfklub Talentgruppen er en gruppe med 12 friske juniorer i alderen år med en målsætning om ønske at vi skal have 4 juniorer fra gruppen i singel hcp efter en 3 års periode. Børnene startede alle med et hcp omkring for 1 år siden, i dag er der over 50 % som har kæmpet sig ned under 30, og 25 % under 20. Flot! Vi venter med spænding på næste års resultat! Yderligere en rapport kommer i november måned, Lidt tilbage blik: Sommerudflugt i Nørreskoven med konkurrencer, bad og lunch i skoven. Udflugt til Haderslev Ekstra træningen om lørdage Match på par 3 bane Sommermatcher Teori: Regler - banestrategi Besøg på Danfoss Fysisk øvelser på stor bold, mm Testspil stor bane Lørdagsmatch Sommertest: Bedst ud af 5 runder Flyvetur over Als og golfbane med Karlog air Deltagelse i forskellige matcher

18 18 Nordborg Golfklub Billeder fra 2004 Samling hos Crawack i Nørreskoven Opsamling af bolde i havet 1 tee Nørreskoven- udslag i havet En eftertænksom Damir Agic hul 11 Haderslev Første Tee med nerver af stål! Ud og svæve i det blå Nordborg Golfklub Du vil finde alle billeder på junior hjemmesiden under talentgruppen Sidste nyt: Nordborg Golfklub blev vindere af årets G7 turnering og fik hermed overrakt vandrepokalen for denne præstation. Se slutresultat og pokal på næste side.

19 19 Nordborg Golfklub Sønderborg flyveplads Teknisk træning Balancetræning Vi bliver bare gode i bunker Træning af ryggen Fest sammenhold og god mad Slutresultat fra Junior Tour Sønderjylland (G7) Total Alssund 16 5 Benniksgård 6 7 Haderslev 13 6 Nordborg 30 Årets Vinder Sønderjylland 18 4 Toftlund 20 3 Tønder 26 2 Aabenraa 5 8

20 20 Nordborg Golfklub Resultat fra årets Begynder Turnering 9. lers stabelford 1. Brian Christensen 27 point 2. René Grau 22 point 3. Anker Meier 19 point 4. Egon Lorenzen 16 point 5. Jens Chr. Jensen 15 point 6. Bjarne Mathiesen 15 point Deltager Vindere

21 Nordborg Golfklub 21

22 22 Nordborg Golfklub Klubmester damerækken Sanne K. Tiettje Klubmestre 2004 Klubmester herrerækken Jan B. Tiettje Juniormester pigerækken Juniormester drengerækken Karen T. Kjærgaard Brian Jensen Mid Age damer Mid Age herrer Ingen deltagere Jan B. Tiettje Senior damer Senior herrer Linda Kückelhahn Knud R. Johansen Veteran damer Veteran herrer Anna Krogh Egon Hansen Vinder af sommerpokalen Henning Christiansen Vindere

23 Nordborg Golfklub 23

24 24 Nordborg Golfklub Husk læg Tørv på plads og ret Nedslags mærker op. Nogle greens ser ud som om der har været haglvejr blot med golfbolde. Skån vintergreens træk og gå ikke hen over disse, vi skal gerne have gode greens til vinter Lidt til lattermusklerne Golferen møder en nydelig dame på 1.tee, og de bliver enige om, at følges på runden, hvor de spiller rigtig godt, og de udvikler en ikke ubetydelig sympati for hinanden, og efter en drink i baren går det helt galt, da de bliver enige om, at tage hjem til damen og "hygge" sig. Da golferen et par timer senere kører hjem til sin kone, melder den dårlige sin samvittighed sig, utroskab er ikke dagligdag for ham, så han beslutter, at fortælle sin kone om sit fejltrin. Da han træder ind af døren, siger konen: "Det var du minsandten længe om i dag". Så begyndte golferen sin beretning om sit eventyr med en anden dame, men midt i hans forklaring, afbrød konen: "Hold så op med dit pral - tror du ikke jeg ved du har gået 36 huller"! 2 golfere havde en spændende match, og var lige, da de drivede ud på 18.hul, men her var den ene uheldig at lande på klubbens asfalterede parkeringsplads. Da de nåede ud til den uheldiges bold, krævede han at få et frit drop, men hans modstander sagde: "Nej - nej spil bolden som den ligger" De diskuterede lidt men der var ikke noget at gøre, så den uheldige gik i gang med nogle gevaldige øve sving, som slog mægtige gnister når han ramte asfalten. Endelig stillede han op, og slog et perfekt slag ind til green. Han modstander spurgte lidt surt: "Hvad jern brugte du?" " Det glemte jeg at fortælle, det var dit 5-jern, tak for lån". Den skotte der opfandt golf, og kaldte det morsomt, er den samme som opfandt sækkepiben, og kaldte det musik. Placering af river i bunkers Placerer venligst riverne nede i bunkeren med skaftet pegende mod spilleretningen. Når riverne har skaftet oppe på banen, skal greenkeeperen af klipperen hver gang der skal klippe rundt om bunkeren

25 Nordborg Golfklub 25 HUL SPONSORER 18 HULS BANEN

26 26 Nordborg Golfklub HUL SPONSORER PAR 3 BANEN SPONSORER PUTTINGGREEN DRIVINGRANGE SCOREKORT HOLE IN ONE KLUBHUS

27 Nordborg Golfklub 27 Bestyrelsen 2003 Formand Poul Christensen Tlf Næstformand Frede Nicolaisen Tlf Kasserer Jan Carstensen Tlf Sekretær Marie Petersen Tlf Bestyrelses medlem Henning Christiansen Tlf Bestyrelses medlem Dennis Zanchetta Tlf Bestyrelses medlem Svend-Erik Boysen Tlf

28 28 Nordborg Golfklub Støt vore sponsorer, de støtter os

Nordborg Golfklub NYT SYN TURNERING. 15. årgang Juli 2005 Nr. 3. Se mere inde i bladet. www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub NYT SYN TURNERING. 15. årgang Juli 2005 Nr. 3. Se mere inde i bladet. www.nordborg-golfklub.dk Nordborg Golfklub 15. årgang Juli 2005 Nr. 3 NYT SYN TURNERING Se mere inde i bladet www.nordborg-golfklub.dk 2 Nordborg Golfklub Medlemsblad for Nordborg Golfklub Udkommer 5 gange årligt. Oplag 375 Klubbens

Læs mere

Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007

Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007 Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007 Greve Golfklub Karlslunde Centervej 45 2690 Karlslunde info@grevegolfklub.dk http://www.grevegolfklub.dk Formand Allan B. Corfitsen allan@acpc.dk Næstformand Klaus

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift MARIBO SØ 25 ÅR GOLF K LU B 1989-2014 Jubilæumsskrift 1 Golfklubben er en gave Borgmester Holger Schou Rasmussen Maribo Sø Golfklub bliver 25 år, og det skal selvfølgelig fejres. Klubben er en del af det

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 8 Oktober 2012

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 8 Oktober 2012 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 8 Oktober 2012 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk bgk@tiscali.dk Sekretariatet/Golf Manager Michael Klose

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk bgc@tiscali.dk Sekretariatet/ Golf Manager: Michael Klose

Læs mere

LLIGAN. Medlemsblad for MOLLERUP. 16. årgang Nr. 3 December 2008. Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 B U C F L E O G

LLIGAN. Medlemsblad for MOLLERUP. 16. årgang Nr. 3 December 2008. Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 B U C F L E O G L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 16. årgang Nr. 3 December 2008 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 19. årgang Nr. 2 September 2011. en golfoplevelse rigere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 19. årgang Nr. 2 September 2011. en golfoplevelse rigere L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 19. årgang Nr. 2 September 2011 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L En glad golfspiller En glad golfspiller en golfoplevelse rigere Bestyrelsen/udvalg Mollerup Golf

Læs mere

medlemsblad for: blokhus golf klub nr. 3 november 2012

medlemsblad for: blokhus golf klub nr. 3 november 2012 medlemsblad for: blokhus golf klub nr. 3 november 2012 Der blev spillet Fodboldgolf under årets sommerlejr. Her er Niels, Marc og Sebastian i sving! 1 Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115 9492 Blokhus Tlf.

Læs mere

RGK Medlemsblad. En lunefuld sommer i jubilæumsåret. Juli 2012. Nummer 2. 35. Årgang HOVEDSPONSOR

RGK Medlemsblad. En lunefuld sommer i jubilæumsåret. Juli 2012. Nummer 2. 35. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad Juli 2012. Nummer 2. 35. Årgang En lunefuld sommer i jubilæumsåret HOVEDSPONSOR Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste fiskeafdeling, Med de dygtigste fiskeeksperter. Velkommen

Læs mere

LEMVIG GOLFKLUB. Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. www.lemviggolfklub.dk

LEMVIG GOLFKLUB. Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. www.lemviggolfklub.dk ÅRSSKRIFT 2013 3. årgang LEMVIG GOLFKLUB Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. Bestyrelse Formand Flemming Nielsen... 9782 2127 Næstformand Bente Knudsen...

Læs mere

Breinholtgård Golf Klub 3. September 2008

Breinholtgård Golf Klub 3. September 2008 Breinholtgård Golf Klub 3 September 2008 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg V. E-mail: bgk@tiscali.dk www.breinholtgaardgolfklub.dk Klubbladet: Ansvarsh./ Jakob Kristensen...40 29 47

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

NR. 5 / OKTOBER 2013. MÅSKE SIDSTE NUMMER AF input?... og meget meget mere

NR. 5 / OKTOBER 2013. MÅSKE SIDSTE NUMMER AF input?... og meget meget mere NR. 5 / OKTOBER 2013 MÅSKE SIDSTE NUMMER AF input?... og meget meget mere 6 Seniorer, Sol og Samvær 20 12 2 INPUT 5/2013 AARHUS AADAL GOLF CLUB 10 8 INDHOLD 26 4 Nyt fra formanden 6 Dead or alive? 8 Synoptik

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk info@bggc.dk Kontoret/Golf Manager Carina Tranum 75 11

Læs mere

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN NR. 61 / 2001 LEDER Redaktionen består af : Morten Ingemann Pedersen Flemming Selchau Jesper Hede, Søren Kamper Kære Club kammerat! Nu er det igen blevet tid til at servere en omgang Startist med frække

Læs mere

Glædelig Jul og Godt Nytår LÆS OM... Kære medlemmer

Glædelig Jul og Godt Nytår LÆS OM... Kære medlemmer Faaborg Golfklub December 2007 16. årg. nr. 5 LÆS OM... Kære medlemmer Valg til bestyrelsen Årsregnskab Indkaldelse til generalforsamling A/S Golf for "fine" mænd og kvinder Nyt fra Driverklubben Dameklubben

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø Golf M A R I B O Nr. 2 December 2013 Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø 2 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ Refshalegården Refshale Byvej 22, 4930 Maribo Telefon: 54 78 26 55 www.maribogolf.dk maribogolf@maribogolf.dk

Læs mere

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

ARBEJDERNES TENNIS KLUB ARBEJDERNES TENNIS KLUB Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614,

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

Bliver det nogensinde

Bliver det nogensinde RGK Medlemsblad April 2011. Nummer 1. 34. Årgang Bliver det nogensinde en golfbane igen? Læs side 20 Den første sol på terrassen Læs side 38 Er eliten pengene værd? Læs side 22 HOVEDSPONSOR Velkommen på

Læs mere

RGK MEDLEMSBLAD NOVEMBER 2014. NUMMER 3. 37. ÅRGANG. Måske Danmark s bedste bane denne vinter!

RGK MEDLEMSBLAD NOVEMBER 2014. NUMMER 3. 37. ÅRGANG. Måske Danmark s bedste bane denne vinter! RGK MEDLEMSBLAD NOVEMBER 2014. NUMMER 3. 37. ÅRGANG Måske Danmark s bedste bane denne vinter! 2 NUMMER 3 Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste fiskeafdeling, Med de dygtigste fiskeeksperter.

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

HOVEDSPONSOR. RGK Medlemsblad. April 2010. Nummer 1. 33. Årgang

HOVEDSPONSOR. RGK Medlemsblad. April 2010. Nummer 1. 33. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad April 2010. Nummer 1. 33. Årgang Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste delikatesse, med de dygtigste delikatesseassistenter Velkommen på Rungsted Bytorv vi glæder

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere