Folkeoplysningsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeoplysningsudvalget"

Transkript

1 Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 24. juni 2010 Tid 16:30 Sted Maskinhallen NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen, Pia Karlsen, Steen Klarup, Jens Porsborg, Peter Laigaard, Bruno Müller Frode Thule Jensen (V) Pia Karlsen (V) Bent H. Pedersen Steen Klarup Elin Hovedskov - Formand Henrik Carlsen Renate Weilov Karina Gajhede Bo Christensen Jens Porsborg (C) Peter Laigaard (UP) Bruno Müller (A) Birthe Marie Pilgaard (A) John Christensen (V) Asger Mortensen

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af foreningen "Blænde 9900" som folkeoplysende forening Ansøgning til "Akut-puljen" fra Sæby Atletik Stadion til sikkerhedsnet Ansøgning til "Akut-puljen" fra Dybvad Tennisklub i forbindelse med hærværk Hjemmesideportaler foreningsområdet Orientering om Eksperimenterende Danske Radioamatører Nedsættelse af arbejdgruppe vedr. lokalefordeling/planbook 2010/ Renoveringsprojekt for Maskinhallen Temadrøftelse Planlægning af tur rundt i Kommunen Eventuelt Underskrifter: Folkeoplysningsudvalget - Referat juni 2010 Side 2 af 17

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /10 Åben Ansøgning om godkendelse af foreningen "Blænde 9900" som folkeoplysende forening /10 Åben Vedtægter for "Blænde 9900" /10 Åben Sæby Atletikstadion - indhentet tilbud på Diskos- Beskyttelsesnet /10 Åben Sæby Atletikstadion - ansøgning om net til hammerkast/diskoskast /10 Åben Dybvad Tennisklub - ansøgning i forbindelse med hærværk ved tennisbaner /10 Åben Materiale vedr. portalen aftenskole.nu Folkeoplysningsudvalget - Referat juni 2010 Side 3 af 17

4 1. Godkendelse af foreningen "Blænde 9900" som folkeoplysende forening Foreningen "Blænde 9900" ansøger om godkendelse som folkeoplysende forening under folkeoplysningsloven og "Frederikshavner Ordningen". Sagsnr: 10/5629 Foreningen blev stiftet den 16. maj 2010 og har til formål at samle personer i Frederikshavn Kommune og omegn som har interesse i og erfaring med kreative fotografering med digitalt spejlreflekskamera og digital billedbehandling, samt at skabe et fællesskab for fremme af denne interesse. Foreningen er åben for alle, som har interesse i at støtte foreningens formål. Forvaltningen har gennemgået foreningens vedtægter, og finder dem i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og "Frederikshavnerordningen". Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender "Blænde 9900" som folkeoplysende forening. Godkendt. Bilag Ansøgning om godkendelse af foreningen "Blænde 9900" som folkeoplysende forening (dok.nr.64324/10) Vedtægter for "Blænde 9900" (dok.nr.64322/10) Folkeoplysningsudvalget - Referat juni 2010 Side 4 af 17

5 2. Ansøgning til "Akut-puljen" fra Sæby Atletik Stadion til sikkerhedsnet Sæby Atletik Stadion søger om tilskud til indkøb af net til hammerkast/diskoskast. Sagsnr: 10/5677 Forvaltningen har besigtiget foreningens sikkerhedsnet til hammer og diskoskast. Nettet er hullet og ikke af en sikkerhedsmæssig standard. Det er lykkedes Sæby Atletikklub at få arrangementet "Summer Camp" for Nordens bedste juniorer til Sæby. I denne forbindelse har Dansk Atletikforbund gjort foreningen opmærksom på at anlægget til hammer- og diskoskast ikke opfylder de sikkerhedsmæssige krav. Forvaltningen kan oplyse at der er vedlagt indhentet tilbud fra Virklund Sport på kr Rammen for "Akut-puljen" 2010: kr Puljen tilgår pludselige opstået skader/hændelser på anlæg, der foreligger dog ikke konkrete udarbejdet præmisser/regler for fordeling af "Akut-puljen". Børne-og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen. Ansøgningen støttes med kr. Bilag Sæby Atletikstadion - indhentet tilbud på Diskos-Beskyttelsesnet (dok.nr.64857/10) Sæby Atletikstadion - ansøgning om net til hammerkast/diskoskast (dok.nr.64854/10) Folkeoplysningsudvalget - Referat juni 2010 Side 5 af 17

6 3. Ansøgning til "Akut-puljen" fra Dybvad Tennisklub i forbindelse med hærværk Dybvad Tennisklub søger om tilskud til dækning af udgifter i forbindels e med omfattende hærværk ved tennisbaner. Sagsnr: 10/5928 Foreningen har, for at modvirke hærværket, investeret i et hegn omkring klubhuset. Der er ødelagt borde, bænke, ruder, dør samt elektrisk belysning. Endvidere er der ødelagt anvisningsskilte, redskaber, blomsterkummer er anvendt til bål og der er malet på klubhuset. Foreningen oplyser, at der vil blive en samlet udgift i forbindelse med det omfattende hærværk på ca. kr : kr til hegn kr øvrige skader Rammen for "Akut-puljen" 2010: kr Puljen tilgår pludselige opstået skader/hændelser på anlæg, der foreligger dog ikke konkrete udarbejdet præmisser/regler for fordeling af "Akut-puljen". Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen. Ansøgningen støttes med kr. Foreningerne opfordres til at forsikrer anlæg og inventar. Bilag Dybvad Tennisklub - ansøgning i forbindelse med hærværk ved tennisbaner (dok.nr.67500/10) Folkeoplysningsudvalget - Referat juni 2010 Side 6 af 17

7 4. Hjemmesideportaler foreningsområdet Folkeoplysningsudvalget godkendte den 24. januar 2008, at indgå i "projekt fælles hjemmesideportal for aftenskolerne under hovedområde 1". Udvalget bevilligede i den forbindelse en engangsudgift på kr samt et årligt beløb til drift på kr Hjemmesiden skulle være en fælles indgang til aftenskoleområdet. Aalborg og Odense Kommune har nu lavet ny driftsoverenskomst med Folkeoplysningssamvirket i Aalborg Kommune - gældende fra januar Folkeoplysningssamvirket har deltaget i hele processen omkring udvikling af portalen og har netop ansat en sekretariatsleder på fuld tid, til bl.a. at varetage Sagsnr: 10/3326 opgaven omkring Det har derfor været nødvendigt at finde en økonomisk model, der fremover sikrer forankring og videreudvikling af portalen. Dette betyder bl.a. at Frederikshavn Kommune, fra 1. januar 2010 skal forpligtige sig til at betale et årligt beløb på ca. kr oveni det der i forvejen bliver opkrævet. Dvs. der fremover vil blive opkrævet i alt kr Endvidere er der indkommet tilbud fra Nordjysk Webdesign, om oprettelse af foreningsportal til Frederikshavn Kommune. Portalen fungerer dels som en vejviser til kommunens foreningsliv, dels som et arbejdsredskab for forvaltningen. Der ønskes i udvalget en første drøftelse af området med udgangspunkt i anvendelsen af disse muligheder. Mange af foreningerne har i dag egne hjemmesider og der ønskes en drøftelse behovet i foreningerne for tværgående hjemmesider eller kommunikationsmuligheder. På baggrund af drøftelsen vil sagen forelægges udvalget efterfølgende til beslutning. Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22. april 2010 Sagens genoptages på næste møde. Steen Klarup forlod mødet kl.18. Fraværende: Renate Weilov og Steen Klarup. Supplerende sagsfremstilling - Folkeoplysningsudvalget den 20. maj 2010 Folkeoplysningsudvalget godkendte den 24. januar 2008, at indgå i "projekt fælles hjemmesideportal for aftenskolerne under hovedområde 1". Udvalget bevilligede i den forbindelse en engangsudgift på kr samt et årligt beløb til drift på kr Folkeoplysningsudvalget - Referat juni 2010 Side 7 af 17

8 Hjemmesiden skulle være en fælles indgang til aftenskoleområdet. Aalborg og Odense Kommune har nu lavet ny driftsoverenskomst med Folkeoplysningssamvirket i Aalborg Kommune - gældende fra januar Folkeoplysningssamvirket har deltaget i hele processen omkring udvikling af portalen og har netop ansat en sekretariatsleder på fuld tid, til bl.a. at varetage opgaven omkring Det har derfor været nødvendigt at finde en økonomisk model, der fremover sikrer forankring og videreudvikling af portalen. Dette betyder bl.a. at Frederikshavn Kommune, fra 1. januar 2010 skal forpligtige sig til at betale et årligt beløb på ca. kr oveni det der i forvejen bliver opkrævet. Dvs. der fremover vil blive opkrævet i alt kr I forlængelse af udvalgets drøftelse på sidste møde, skal det besluttes hvorvidt det ønskes at forsætte med deltagelse i aftenskole.nu. - Folkeoplysningsudvalget den 20. maj 2010 Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20. maj 2010 Punktet genoptages. Forvaltningen tager kontakt til Aalborg Kommune. Fraværende: Pia Karlsen, Asger Mortensen, Bruno Müller og Birthe Marie Pilgaard Supplerende sagsfremstilling - Folkeoplysningsudvalget den 24. juni 2010 Forvaltningen har siden sidste møde haft kontakt med Aalborg Kommune. Frederikshavn Kommune skal fremover betale ca. kr , såfremt man ønsker at indgå i samarbejdet omkring forankring og videreudvikling af aftenskoleportalen. Beløbet på ca. kr er fordelt således: Oprindelig aftale: Udvidet aftale: Årlige driftsomkostninger for hosting udgør mellem kr. pr. kommune - afhængig af hvor mange der er med kr. til vedligehold, videreudvikling, arbejdskraft, markedsføring mv. Forvaltningen kan oplyse at de kommuner der ikke vælger at indgå i det udvidet samarbejde forsat vil være en del af aftenskoleportalen. - Folkeoplysningsudvalget den 24. juni 2010 Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen. Folkeoplysningsudvalget - Referat juni 2010 Side 8 af 17

9 Udvalget anbefalder ophør af abonnement iht. opsigelsesvarsler. Bilag Materiale vedr. portalen aftenskole.nu (dok.nr.35608/10) Folkeoplysningsudvalget - Referat juni 2010 Side 9 af 17

10 5. Orientering om Eksperimenterende Danske Radioamatører Foreningen Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) ansøger om godkendelse som folkeoplysende forening under folkeoplysningsloven og "Frederikshavner Ordningen". Sagsnr: 10/2492 Foreningen har til formål at samle amatørradiointeresserede, at virke for amatørradioens udvikling, at arbejde for en forbedring af radioamatøre rnes arbejdsvilkår samt at støtte den enkelte radioamatør i bestræbelserne for at forbedre den tekniske kunnen, og at repræsentere radioamatørerne over for andre organisationer og myndigheder. Foreningen har i alt 41 medlemmer, hvor af de 14 er over 60 år. Forvaltningen har gennemgået foreningens vedtægter, og finder dem i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og "Frederikshavner Ordningen". Der kan fra forvaltningens side oplyses, at foreningen har af tekniske grunde en lejeaftale med Teknisk Forvaltning, Beredskabsafdelingen. Aftalen vedrører lokaler i beredskabets kommandocentral, Sæbygaardvej. Foreningen betaler på nuværende tidspunkt et lejebeløb på kr pr. år til beredskabet. I henhold til Folkeoplysningsloven 22 vedrørende anvisning af lokaler, skal udvalget fastsætte gebyrtakst til foreningen og endvidere skal det opkrævede gebyr tilfalde Folkeoplysningsudvalget. Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender Lokalafdelingen af Eksperimenterende Danske Radioamatører som folkeoplysende forening, såfremt opløsningsparagraffen tilpasses ordlyden i Frederikshavner Ordningen. Endvidere indstilles, at udvalget dækker gebyrudgiften for foreningslokalet samt fastsætter et årligt gebyr til foreningen på kr jf. Folkeoplysningsloven 22, stk. 5. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18. marts 2010 Udsat. Supplerende sagsfremstilling - Folkeoplysningsudvalget den 22. april 2010 Forvaltningen har haft møde med foreningen og samtidig set på lokaliteten. Forvaltningen kan oplyse, at det vil være vanskeligt at finde anden placering grundet specielt udstyr, antenne mv. - Folkeoplysningsudvalget den 22. april 2010 Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget - Referat juni 2010 Side 10 af 17

11 godkender Lokalafdelingen af Eksperimenterende Danske Radioamatører som folkeoplysende forening, såfremt opløsningsparagraffen tilpasses ordlyden i Frederikshavner Ordningen. Endvidere indstilles, at udvalget dækker gebyrudgiften for foreningslokalet samt fastsætter et årligt gebyr til foreningen på kr jf. Folkeoplysningsloven 22, stk. 5. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22. april 2010 Godkendes som forening. Ansøgning kan ikke imødekommes vedr. husleje, da den indeholder betaling for kommunalt lokale. Fraværende: Renate Weilov. Supplerende sagsfremstilling - Folkeoplysningsudvalget den 24. juni 2010 Forvaltningen har efter sidste møde haft kontakt med Beredskabsafdelingen vedrørende foreningens lokalesituation. Beredskabsafdelingen har ikke haft viden om kommunens lokalemæssige forpligtigelse i forhold til folkeoplysningsloven. Foreningen Eksperimenterende Danske Radioamatører vil derfor fremover ikke blive opkrævet leje for lokalerne. - Folkeoplysningsudvalget den 24. juni 2010 Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager orientering til efterretning. Orientering taget til efterretning. Fraværende: Peter Laigaard, Pia Karlsen, Frode Thule Je nsen, Bruno Müller, Folkeoplysningsudvalget - Referat juni 2010 Side 11 af 17

12 6. Nedsættelse af arbejdgruppe vedr. lokalefordeling/planbook 2010/2011 I forbindelse med den årlige lokalefordeling foreligges evt. overbookninger og principielle spørgsmål for en arbejdsgruppe nedsat af Folkeoplysningsudvalget, som er myndighedsudvalg på området, bestående af formand og 2 medlemmer. Sagsnr: 10/1874 Forvaltningen foreslår at arbejdsgruppen mødes torsdag den 1. juli 2010 kl og færdiggøre lokalefordelingen. Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget udpeger 2 medlemmer til arbejdsgrupper. Elin Hovedskov, Karina Gajhede og Bo Christensen blev valgt. Folkeoplysningsudvalget - Referat juni 2010 Side 12 af 17

13 7. Renoveringsprojekt for Maskinhallen Forvaltningen viser rundt i Maskinhallen og orienterer om det forestående renoveringsprojekt. Sagsnr: 09/2835 Sbh: liad Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager orienterinng til efterretning. Orientering taget til efterretning. Folkeoplysningsudvalget - Referat juni 2010 Side 13 af 17

14 8. Temadrøftelse Folkeoplysningsudvalget har ved flere lejligheder udtrykt ønske om temadrøftelser af forskellige områder indenfor udvalgets arbejde. Sagsnr: 10/818 Formanden indstiller, at der igangsættes en proces til at forberede temadrøftelser i udvalget. Det foreslås at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af 3 medlemmer fra Folkeoplysningsudvalget inkl. formanden. Arbejdsgruppens opgaver er at udpege 3-4 temaområder og forberede oplæg til drøftelse på kommende møder i efteråret. På mødet er der mulighed for at notere forslag til kommende temaer. Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget: nedsætter arbejdsgruppe vælger 2 repræsentanter til gruppen Henrik Carlsen, Karina Gajhede og Steen Klarup - Bent Pedersen suppleant. Folkeoplysningsudvalget - Referat juni 2010 Side 14 af 17

15 9. Planlægning af tur rundt i Kommunen Der planlægges i efteråret en dagstur for udvalget. Formålet med turen er at besøge forskellige foreningsaktiviteter og anlæg. Sagsnr: 10/818 Forvaltningen ønsker forslag til besøgssteder inden planlægning af turen. Turen foreslås placeret i sammenhæng af ordinært møde den 26. august eller 28. oktober Dagsturen er fra kl til 18.00, derefter ordinært møde. Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen. 26. august 2010 kl Folkeoplysningsudvalget - Referat juni 2010 Side 15 af 17

16 10. Eventuelt Budgetsituationen drøftet. Sagsnr: 09/21125 Folkeoplysningsudvalget - Referat juni 2010 Side 16 af 17

17 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Frode Thule Jensen Pia Karlsen Bent H. Pedersen Steen Klarup Elin Hovedskov Henrik Carlsen Renate Weilov Karina Gajhede Bo Christensen Jens Porsborg Peter Laigaard Bruno Müller Birthe Marie Pilgaard John Christensen Asger Mortensen Folkeoplysningsudvalget - Referat juni 2010 Side 17 af 17

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 22. april 2010 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende ML-FRE-Rådhus 0.23 Presse, borger, VIP rum Ordinært møde Renate Weilov, Steen Klarup kl.18.00 Stedfortræder

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Folkeoplysningsudvalget 31-10-2013 Dato 31. oktober 2013 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML 0.23 (byrådslounge) Ordinært møde Pia Karlsen, Bent H. Pedersen, Jens Porsborg,

Læs mere

22-11-2011. Dato 22. november 2011. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder. Anders G. Mikkelsen (A) Bruno Müller (A)

22-11-2011. Dato 22. november 2011. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder. Anders G. Mikkelsen (A) Bruno Müller (A) Referat Teknisk Udvalg 22-11-2011 Dato 22. november 2011 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Brian Pedersen (SF) Anders G. Mikkelsen (A) Bruno Müller

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder Referat Handicaprådet Ekstraordinært møde Dato 11. januar 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 13. december 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde i Administrationsbygningen,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 10. februar 2015 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Irene Hjortshøj (A) Brian Kjær (A) Kenneth

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. februar 2015 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Udvalget godkendte, at nyt punkt 3 tilføjes dagsordenen: Tilsyn i forhold til IMS Service

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d.28.08.2013 Onsdag 28.08.2013 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Statisik 1. halvår 2013 3 Tilslutningsaftale

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 28. september 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Ivan Leth, formand

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Underudvalget for Teknik og Miljø. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Underudvalget for Teknik og Miljø. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Underudvalget for Teknik og Miljø Beslutningsprotokol Dato: 9. oktober 2006 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere