Folkeoplysningsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeoplysningsudvalget"

Transkript

1 Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 22. april 2010 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende ML-FRE-Rådhus 0.23 Presse, borger, VIP rum Ordinært møde Renate Weilov, Steen Klarup kl Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen (V) Pia Karlsen (V) Bent H. Pedersen Steen Klarup Elin Hovedskov - Formand Henrik Carlsen Renate Weilov Karina Gajhede Bo Christensen Jens Porsborg (C) Peter Laigaard (UP) Bruno Müller (A) Birthe Marie Pilgaard (A) John Christensen (V) Asger Mortensen

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Valg af 2 medlemmer til FUF s styrelse Ophør af foreningen FDF Frederikshavn Søkreds og mulig overdragelse af træsejlskibet "Fie" til Frederikshavn Kommune Sæby Scenen - ansøgning om tilskud Godkendelse af Eksperimenterende Danske Radioamatører FFK - anmodning om optagelse af nyt lån og forlængelse af lejeaftale Sæby Gymnastikforening - ansøgning om tilskud fra initiativpuljen Hjemmesideportaler foreningsområdet Henvendelser og invitationer til Folkeoplysningsudvalget Eventuelt DDS Peter Wessel Gruppe - ansøgning Underskrifter: Folkeoplysningsudvalget - Referat april 2010 Side 2 af 16

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /10 Åben FIE - besigtigelse notat fra besøget /10 Åben Sæby Scenen - ansøgning om tilskud i forbindelse med udskiftning af eksisterende el-installationer /10 Åben Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening - Lokalafd. af Experimenterende Danske Radioamatører /10 Åben FFK - Ansøgning om tilladelse til optagelse af nyt lån - forlængelse lejeaftale /10 Åben Sæby Gymnastikforening - ansøgning om tilskud fra initiativpuljen /10 Åben Materiale vedr. portalen aftenskole.nu /10 Åben Materiale vedr. foreningsportal /10 Åben Prospekt fra Erik Holm /10 Åben Regionale fyraftensmøder om indholdet af folkeoplysningsloven samt om folkeoplysningsudvalgenes muligheder /10 Åben DDS Peter Wessel Gruppe - ansøgning i forbindelse med spejderhytte Folkeoplysningsudvalget - Referat april 2010 Side 3 af 16

4 1. Valg af 2 medlemmer til FUF s styrelse I styrelsen for Frederikshavn Ungdoms Fællesråd indgår 2 medlemmer fra Folkeoplysningsudvalget. Sagsnr: 09/18742 Sbh: tost Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget vælger 2 medlemmer til at indtræde i styrelsen for Frederikshavn Ungdoms Fællesråd. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18. marts 2010 Udsat grundet afbud. - Folkeoplysningsudvalget den 22. april 2010 Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget vælger 2 medlemmer til at indtræde i styrelsen for Frederikshavn Ungdoms Fællesråd. Valgt: Pia Karlsen Birthe Marie Pilgaard Fraværende: Renate Weilov. Folkeoplysningsudvalget - Referat april 2010 Side 4 af 16

5 2. Ophør af foreningen FDF Frederikshavn Søkreds og mulig overdragelse af træsejlskibet "Fie" til Frederikshavn Kommune Foreningen FDF Frederikshavn Søkreds har den 10. december 2009 meddelt forvaltningen, at foreningen er ophørt med virkning fra 1. januar Foreningens ophør skyldes længere tids nedgang i medlemstilslutningen primært på ledersiden. Sagsnr: 09/21768 Sbh: tasv Endvidere har foreningen i forbindelse med lukningen indsendt skrivelse vedr. mulig overdragelse af træsejlskibet "Fie" til Frederikshavn Kommune. Skibet er i sin tid bygget på Strandby værft i "Fie" har igennem de sidste 25 år været en fast bestanddel af det maritime miljø i Frederikshavn og dermed af bybilledet. På vedlagte bilag er anført de væsentlige data for skibet til brug for vurdering af et muligt projekt. Forvaltningen kan oplyse, at der ikke findes midler i budgettet til vedligeholdelse af skibet. FDF Frederikshavn Søkreds eftersender årsregnskab for 2009 samt dokumentation for aktiviteterne i 2009 når disse foreligger. Endvidere indsendes kopi af referat fra den afsluttende generalforsamling, hvorpå lukningen af kredsen endeligt vedtages. Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender lukningen og drøfter henvendelsen om en mulig overdragelse af træsejlskibet "Fie". Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18. februar 2010 Udvalget godkender lukning af foreningen. Bruno Müller og Peter Laigaard deltager i et møde med foreningen. Supplerende sagsfremstilling - Folkeoplysningsudvalget den 22. april 2010 Bruno Müller og Peter Laigaard vil redegør for besøget på møde. - Folkeoplysningsudvalget den 22. april 2010 Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager orientering til efterretning. Taget til orientering. Videresendes til Børne- og Ungdomsudvalget. Fraværende: Renate Weilov. Folkeoplysningsudvalget - Referat april 2010 Side 5 af 16

6 Bilag FIE - besigtigelse notat fra besøget (dok.nr.37106/10) Folkeoplysningsudvalget - Referat april 2010 Side 6 af 16

7 3. Sæby Scenen - ansøgning om tilskud Foreningen Sæby Scenen ansøger om tilskud til udskiftning af de eksisterende elinstallationer til lejemål i Kulturhus Skovlyst i Sæby. Udskiftningen omfatter ny stikledning, ny hovedtavle og 2 nye undertavler. Sagsnr: 10/1466 Sbh: tasv Foreningens formål er at danne ramme om et aktivt arbejde med dramatisk kunst, og med dette som grundlag at udøve teatervirksomhed på amatørbasis, samt medvirke til styrkelse af kulturlivet i Sæby. Forvaltningen kan oplyse, at der er indhentet tilbud på kr ,00 ekskl. moms. Endvidere kan det oplyses at Kulturhus Skovlyst er et anpartsselskab som Sæby Scenen ejer en andel af. Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18. februar 2010 Genoptages. Udvalget ønsker ejerforholdene belyst. Supplerende sagsfremstilling - Folkeoplysningsudvalget den 22. april 2010 Forvaltningen har fredag den 19. marts 2010 afholdt møde med Sæby Scenen og kan konstatere at bygningen ejes og vedligeholdes af Sæby Scenen. Foreningen lejer grunden som ejes af Julius Arenfeldt. - Folkeoplysningsudvalget den 22. april 2010 Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget imødekommer ansøgningen med et beløb på kr Ansøgningen imødekommes med et a conto beløb på kr., og udgiften kan medtages som renoveringsopgørelse. Fraværende: Renate Weilov Bilag Sæby Scenen - ansøgning om tilskud i forbindelse med udskiftning af eksisterende elinstallationer (dok.nr.16017/10) Folkeoplysningsudvalget - Referat april 2010 Side 7 af 16

8 4. Godkendelse af Eksperimenterende Danske Radioamatører Foreningen Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) ansøger om godkendelse som folkeoplysende forening under folkeoplysningsloven og "Frederikshavner Ordningen". Sagsnr: 10/2492 Sbh: tasv Foreningen har til formål at samle amatørradiointeresserede, at virke for amatørradioens udvikling, at arbejde for en forbedring af radioamatørernes arbejdsvilkår samt at støtte den enkelte radioamatør i bestræbelserne for at forbedre den tekniske kunnen, og at repræsentere radioamatørerne over for andre organisationer og myndigheder. Foreningen har i alt 41 medlemmer, hvor af de 14 er over 60 år. Forvaltningen har gennemgået foreningens vedtægter, og finder dem i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og "Frederikshavner Ordningen". Der kan fra forvaltningens side oplyses, at foreningen har af tekniske grunde en lejeaftale med Teknisk Forvaltning, Beredskabsafdelingen. Aftalen vedrører lokaler i beredskabets kommandocentral, Sæbygaardvej. Foreningen betaler på nuværende tidspunkt et lejebeløb på kr pr. år til beredskabet. I henhold til Folkeoplysningsloven 22 vedrørende anvisning af lokaler, skal udvalget fastsætte gebyrtakst til foreningen og endvidere skal det opkrævede gebyr tilfalde Folkeoplysningsudvalget. Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender Lokalafdelingen af Eksperimenterende Danske Radioamatører som folkeoplysende forening, såfremt opløsningsparagraffen tilpasses ordlyden i Frederikshavner Ordningen. Endvidere indstilles, at udvalget dækker gebyrudgiften for foreningslokalet samt fastsætter et årligt gebyr til foreningen på kr jf. Folkeoplysningsloven 22, stk. 5. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18. marts 2010 Udsat. Supplerende sagsfremstilling - Folkeoplysningsudvalget den 22. april 2010 Forvaltningen har haft møde med foreningen og samtidig set på lokaliteten. Forvaltningen kan oplyse, at det vil være vanskeligt at finde anden placering grundet specielt udstyr, antenne mv. - Folkeoplysningsudvalget den 22. april 2010 Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget - Referat april 2010 Side 8 af 16

9 godkender Lokalafdelingen af Eksperimenterende Danske Radioamatører som folkeoplysende forening, såfremt opløsningsparagraffen tilpasses ordlyden i Frederikshavner Ordningen. Endvidere indstilles, at udvalget dækker gebyrudgiften for foreningslokalet samt fastsætter et årligt gebyr til foreningen på kr jf. Folkeoplysningsloven 22, stk. 5. Godkendes som forening. Ansøgning kan ikke imødekommes vedr. husleje, da den indeholder betalin g for kommunalt lokale. Fraværende: Renate Weilov. Bilag Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening - Lokalafd. af Eksperimenterende Danske Radioamatører (dok.nr.28063/10) Folkeoplysningsudvalget - Referat april 2010 Side 9 af 16

10 5. FFK - anmodning om optagelse af nyt lån og forlængelse af lejeaftale Frederikshavn Firma Klubber anmoder økonomiudvalget om tilladelse til optagelse af nyt lån til ombygning af hal 2. Endvidere anmodes om forlængelse af lejeaftale. Sagsnr: 10/2121 Sbh: ufbo /KFU Det overordnede formål med projektet er at give FFK Centret et løft, og ændre brugen fra at være udlejer til at være et aktivt center for Firma Idrætten. Ændring af hal 2 fra alm. idrætshal til Multihus opdelt i 3 sale: 1. ca. 320 m2 - motionsrum til cirkeltræning 2. ca. 180 m2 - Body Bike rum 3. ca. 550 m2 til bl.a. gymnastik, dans, badminton, volleyball Forvaltningen kan oplyse, at bygningerne ejes af Frederikshavn Firma Klubber, men ligger på Frederikshavn Kommunes jord. Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget: Tager orientering til efterretning. Videresender med anbefaling til Kultur- og Fritidsudvalget for endelig godkendelse i Økonomiudvalget. Sagen tages af dagsordenen. Fraværende Renate Weilov. Bilag FFK - Ansøgning om tilladelse til optagelse af nyt lån - forlængelse lejeaftale (dok.nr.25771/10) Folkeoplysningsudvalget - Referat april 2010 Side 10 af 16

11 6. Sæby Gymnastikforening - ansøgning om tilskud fra initiativpuljen Sæby Gymnastikforening ansøger om tilskud fra Initiativpuljen i forbindelse med deltagelse i Kvalitetssikrings projekt og certificering. Sagsnr: 09/21119 Sbh: tasv Der er i dette projekt lagt vægt p en struktureret udviklingsproces i egen forening. Når DGl certificerer, så tjekker vi, om I lever op til jeres egen standard. Dvs, der bliver ikke en fælles standard som det kendes fra stjerner på en campingplads eller fra hotelbranchen (ISO standard) og ligeledes er det ikke tanken, at 2 foreninger kan måles sig med hinanden. Målet er alene at styrke kvaliteten i foreningen til gavn for medlemmer, instruktører og ledelse. DGl rådgiveren har en spørgeramme, der sikrer, at I kommer omkring alle væsentlige procedurer i foreningen fra børneattester, medlemsundersøgelser, instruktørkvalitet til ånden i foreningen. Indhold i processen en startpakke med analyse og dokumentation af foreningen i dag og en visions- afklaringsdag en udviklingspakke med tilknyttet DGl rådgiver. En struktureret procesplan for kvalitetssikringen af foreningen. Udviklingspakke forløber og 2 lørdage plus arbejde i mellem for instruktører og ledelsen i foreningen. Det forventes at strække sig over august til november Her får i adgang til elektronisk spørgeskemaer til jeres medlemmer (surway). Certificeringsproce s, hvor et certificeringsudvalg gennemgår jeres kvalitetsstandarder også sker i praksis. Afsluttes senest april 2011 afhængig af jeres kvalitetsproces. Formålet med projektet er at udvikle Sæby Gymnastikforening i retningen mod nye behov for borgere i alle aldersgrupper. Initiativet er rettet dels mod medlemmer, nye medlemmer, instruktører og ledelse. Der ansøges om kr. Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen. Ansøgningen overføres til leder- og instruktørpuljen. Fraværende: Renate Weilov. Bilag Sæby Gymnastikforening - ansøgning om tilskud fra initiativpuljen 2010 (dok.nr.37104/10) Folkeoplysningsudvalget - Referat april 2010 Side 11 af 16

12 7. Hjemmesideportaler foreningsområdet Folkeoplysningsudvalget godkendte den 24. januar 2008, at indgå i "projekt fælles hjemmesideportal for aftenskolerne under hovedområde 1". Udvalget bevilligede i den forbindelse en engangsudgift på kr samt et årligt beløb til drift på kr Hjemmesiden skulle være en fælles indgang til aftenskoleområdet. Aalborg og Odense Kommune har nu lavet ny driftsoverenskomst med Folkeoplysningssamvirket i Aalborg Kommune - gældende fra januar Folkeoplysningssamvirket har deltaget i hele processen omkring udvikling af portalen og har netop ansat en sekretariatsleder på fuld tid, til bl.a. at varetage Sagsnr: 10/3326 Sbh: tasv opgaven omkring Det har derfor været nødvendigt at finde en økonomisk model, der fremover sikrer forankring og videreudvikling af portalen. Dette betyder bl.a. at Frederikshavn Kommune, fra 1. januar 2010 skal forpligtige sig til at betale et årligt beløb på kr.? oveni det der i forvejen bliver opkrævet. Endvidere er der indkommet tilbud fra Nordjysk Webdesign, om oprettelse af foreningsportal til Frederikshavn Kommune. Portalen fungerer dels som en vejviser til kommunens foreningsliv, dels som et arbejdsredskab for forvaltningen. Der ønskes i udvalget en første drøftelse af området med udgangspunkt i anvendelsen af disse muligheder. Mange af foreningerne har i dag egne hjemmesider og der ønskes en drøftelse behovet i foreningerne for tværgående hjemmesider eller kommunikationsmuligheder. På baggrund af drøftelsen vil sagen forelægges udvalget efterfølgende til beslutning. Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen. Sagens genoptages på næste møde. Steen Klarup forlod mødet kl.18. Fraværende: Renate Weilov og Steen Klarup. Bilag Materiale vedr. portalen aftenskole.nu (dok.nr.35608/10) Materiale vedr. foreningsportal (dok.nr.36806/10) Folkeoplysningsudvalget - Referat april 2010 Side 12 af 16

13 8. Henvendelser og invitationer til Folkeoplysningsudvalget 2010 Sagsnr: 10/571 Sbh: tasv Prospekt fra Erik Holm, Historiefortælleren Regionale fyraftensmøder om indholdet af folkeoplysningsloven samt om folkeoplysningsudvalgenes muligheder Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager orientering til efterretning. Taget til orientering. Fraværende: Renate Weilov og Steen Klarup. Bilag Prospekt fra Erik Holm (dok.nr.36840/10) Regionale fyraftensmøder om indholdet af folkeoplysningsloven samt om folkeoplysningsudvalgenes muligheder (dok.nr.37694/10) Folkeoplysningsudvalget - Referat april 2010 Side 13 af 16

14 9. Eventuelt Indhentning af børneattester Sagsnr: 09/21125 Sbh: tasv Taget til orientering. Fraværende: Renate Weilov og Steen Klarup. Folkeoplysningsudvalget - Referat april 2010 Side 14 af 16

15 10. DDS Peter Wessel Gruppe - ansøgning DDS Peter Wessel Gruppe har henvendt sig til forvaltningen, da vinteren har været hård ved deres spejdehytte. Foreningen har ikke tappet vandet af systemet, inden frosten satte ind, og vandrør i køkken og på badeværelset er frostsprængt. Sagsnr: 09/21123 Sbh: tasv Hytten er derfor pga. situationen pt. ubrugelig. Hytten benyttes af foreningens selv men der udlejes også til andre foreninger, institutioner mv. Foreningen oplyser at likviditeten er helt i bund og de ansøger derfor om økonomisk hjælp fra kommunen. Forvaltningen kan oplyse at der ansøges om ca kr. Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen. Ansøgningen kan ikke imødekommes. Fraværende: Renate Weilov og Steen Klarup. Bilag DDS Peter Wessel Gruppe - ansøgning i forbindelse med spejderhytte (dok.nr.42470/10) Folkeoplysningsudvalget - Referat april 2010 Side 15 af 16

16 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Frode Thule Jensen Pia Karlsen Bent H. Pedersen Steen Klarup Elin Hovedskov Henrik Carlsen Renate Weilov Karina Gajhede Bo Christensen Jens Porsborg Peter Laigaard Bruno Müller Birthe Marie Pilgaard John Christensen Asger Mortensen Folkeoplysningsudvalget - Referat april 2010 Side 16 af 16

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Folkeoplysningsudvalget 31-10-2013 Dato 31. oktober 2013 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML 0.23 (byrådslounge) Ordinært møde Pia Karlsen, Bent H. Pedersen, Jens Porsborg,

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

22-11-2011. Dato 22. november 2011. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder. Anders G. Mikkelsen (A) Bruno Müller (A)

22-11-2011. Dato 22. november 2011. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder. Anders G. Mikkelsen (A) Bruno Müller (A) Referat Teknisk Udvalg 22-11-2011 Dato 22. november 2011 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Brian Pedersen (SF) Anders G. Mikkelsen (A) Bruno Müller

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 21-05-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødested: Mødelokale 422 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 24. juni 2015. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus. Der er indkommet et skriftligt spørgsmål.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 24. juni 2015. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus. Der er indkommet et skriftligt spørgsmål. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 24. juni 2015 Tid 19:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Der er indkommet et skriftligt spørgsmål. Jørgen Tousgaard Steen

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. marts 2015. Tid 15:00 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 4. marts 2015. Tid 15:00 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. marts 2015 Tid 15:00 Sted Koktvedparken, Koktvedparken 1, Fr.havn NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget 12-06-2008 Dato 12. juni 2008 Tid 16:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand Mogens Brag

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007. Page 1 of 37 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted 23. maj 2007 19:00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Medlemmer Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud Erik

Læs mere

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Fritidsudvalget, 24-09-2013 Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 25. marts 2015. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 25. marts 2015. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 25. marts 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Mogens Brag, Frode Thule Jensen, Lars Oldager, Peter E. Nielsen, Bent H. Pedersen

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 29. oktober 2008 Onsdag 29.10.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kultur- og Fritidsudvalgets politikområdebeskrivelser

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Evaluering af pilotprojekt - kontraktstyring Vesthimmerlands Biblioteker samt orientering

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere