Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden"

Transkript

1 Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

2 Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info fra Greenkeeper... side... 4 Hjertestarter... side... 7 Vi mangler sponsorer... side... 7 Regeludvalget... side... 8 Turneringsudvalget Klubturneringer side Synoptik Cup... side Regionsgolf... side Klubber i klubben Rødvinsklubben... side Veterangolf... side Herredagen... side Juniorudvalget... side Åbningstider i sekretariatet... side Golfovernatning... side Klubhus - bygningsudvalg... side Træner - Teamet... side Nyholm Golf Academy... side Indkaldelse til generalforsamling... side Årsberetning... side Resultatopgørelse for perioden 1. januar december side Balance Aktiver... side Balance Passiver... side Noter til regnskab... side Budget med underkonti... side Pengestrøm... side Kommentarer til budget... side Forslag til nye priser... side Annoncer Lennart Mileheim Heimdalsvej 47, 3 tv.3600 Frederikssund Tlf Mobil DEADLINE - NR Indlæg sendes til:

3 Nummer 1 Årgang 2010 side 3 Formanden har ordet Til medlemmer, medarbejdere, sponsorer og øvrige. Lige nu er banen bundfrosset. Vi har haft sne og vinter i 65 dage til stor glæde for mange børn og til lidt mindre glæde for os golfentusiaster. Jeg tror, at vi alle længes efter at se grønne marker og grønne fairways, så vi kan komme i gang. Vejret er en af de få ting, som vi ikke kan gøre noget ved. Vi forbereder os i Frederikssund Golfklub til den kommende sæson. Vi er klar med nyt trænerhold. Vi er klar med styrket administration, og vi er ved at finde en daglig leder/forretningsfører/direktør. Vi er fuld gang med at skaffe sponsorer. Sponsorer er meget vigtige for os. De skulle meget gerne bidrage med kr i år. Hvis nogen af jer har gode ideer, må I meget gerne hjælpe til ved at rette henvendelse til sponsorudvalget. Jeg ved, at der i år vil blive gjort ekstra meget for sponsorerne i form af sponsordage og andet. Det bliver spændende at være sponsor i Frederikssund Golfklub i 2010, ikke mindst efter at vi har fået Nyholm Golfakademi med. Der er mulighed for gode arrangementer begge veje. Lige nu arbejdes der med planer om samarbejde mellem forskellige klubber, hvor det for et meget beskedent beløb, vil være muligt for medlemmerne at spille i andre klubber. På nuværende tidspunkt er der forhandlinger i gang. Så snart der er noget på plads, vil medlemmerne blive informeret. Jeg tror, at mange af os har forsøgt at huske tilbage på, hvornår vi sidst har haft en så lang vinter. Jeg tror, at det er år siden. Den gang tror jeg ikke, at den varede så længe som nu. Vi skal nu se fremad til en kanon god sæson, en god bane og en veldrevet golfklub. Vi skal se frem til en generalforsamling, hvor vi som sædvanlig skal have en god debat. Vi skal se frem til at stå sammen om at drive Frederikssund Golfklub også i disse svære tider. Vi har nu knækket kurven for medlemsafgang, men vi må lave flere initiativer for at fastholde de nuværende medlemmer og få flere lokale medlemmer fra Hornsherred, Jægerpris, Frederikssund og Slangerup samt omegn. Jeg tror, at vi alle brænder for at komme i gang. Vedrørende overdækning er vi så tæt på at arbejdet kan igangsættes. Det gamle skur er revet ned. Henrik Helt og hans folk er i gang med at lægge vintermåtter ud, så frosten kan komme af jorden, og vi kan komme i gang. Overdækningen skulle gerne være klar til sæsonstart. I, som kommer i klubben her om vinteren, har nok bemærket, at der har været aktivitet i proshoppen. Leif Nyholm har længe haft arbejdstøjet på sammen med sine folk og har indrettet sig i proshoppen. De mangler blot at få varer på hylderne, så de er klar til sæsonstart. Sæsonstarten vil være meget afhængig af vejret. De fleste håber nok på at komme i gang medio marts, men lad os nu se. Med ønsket om et snarligt gensyn på banen og til generalforsamlingen den 11. marts 2010, kl Leif Tullberg

4 Nummer 1 Årgang 2010 side 4 Info fra greenkeeperen Banens tilstand lige nu, og hen over foråret. Kære medlemmer, det er nu tid til at begynde at se hen imod foråret, der forhåbentligt snart står for døren. Inden jeg kommer ind på græssets tilstand, vil jeg starte med at komme med den kedelige påstand at det bliver et skidt forår, set med en golfspillers øjne. Begrundelsen for denne påstand, baserer jeg på at vi stadig har så meget sne, og at temperaturen ligger et godt stykke under frysepunktet om natten. DMI varsler et koldt forår. Havene omkring Danmark er kolde, og påvirker derved temperaturen på land i negativ retning, set med vore øjne. I og med at DMI forudser at temperaturen i løbet af foråret ikke vil komme ret meget over 10 grader, vil der gå lang tid før jordtemperaturen begynder at stige. Om græssets evne til at overvintre under disse forhold kan jeg faktisk kun gætte. Jeg har ligesom alle andre ikke set græsset i flere måneder. Jeg har været ude og grave et par huller i sneen, for at danne mig et lille indtryk af situationen. Ud fra hvad jeg har set, kan jeg konkludere at græsset ser rimeligt godt ud situationen taget i betragtning. Bladspidserne er begyndt at blive blege til gullige, hvilket godt kan tyde på manglende lys (det kommer jo nok ikke bag på nogen). Med hensyn til svampeangreb, kan jeg kun gætte, da et par kvadratmeter ud af godt en hektar ikke er nok til at give et ordentligt billede af situationen. Vi fik i løbet af efteråret luftet jorden godt igennem med store og små spyd og ad flere omgange. Det, samt en sprøjtning mod svamp lige inden jul (med lovlige pesticider) giver mig en forhåbning om, at vi kommer nådigt igennem vinteren. Det har været et emne til diskussion blandt greenkeepere, om man skal rydde sine greens for sne. Man kan gøre det op i for og imod. Fordelen vil helt klart være at græsset vil få lys, luft og frost, hvis man rydder sine greens for sne. Hvis man starter på at rydde sine greens, skal man så bare huske på, at det vil kræve lige så meget arbejde, som det kræver at holde gader og stræder fri. Og der vil blive en trafik på de sårbare greens af en anden verden. Der vil også hobe sig dynger af sne op omkring greens, som det vil tage nogen tid for at smelte, og dermed udskyde en eventuel åbning af vore greens yderligere. Der har været eksempler på, at snerydning af greens har skabt et lag af is, der yderligere har givet det problemer, at man dermed har lukket helt for ilttilførslen. Græsset begyndte derefter at dø under isskorpen. Det at der efter en periode med tøvejr bliver skabt et is lag, er noget jeg er meget opmærksom på, da det efter min overbevisning er det eneste alvorlige problem, som vi kan blive udsat for i forbindelse med snevejret. Med hensyn til svampeangreb, skal vi desværre nok regne med at der vil forekomme nogen pletter, når sneen smelter. Hvor meget er det svært at spå om. Men jeg kan nok godt tillade mig at sige, at jeg er ligeså spændt på at se græsset, som de fleste af klubbens medlemmer. Det vil nok være nødvendigt at holde banen lukket det første stykke tid efter at sneen er smeltet. I og med at der er store mængder vand, der skal ledes bort, samtidigt med at jorden stadig er frosset, gør at overfladen er meget sårbar i den periode. Hvor lang tid der vil gå, er svært at forudse. Når banen atter er farbar, vil vi så småt begynde at klargøre banen til sæsonen. (Fortsættes på side 5)

5 Nummer 1 Årgang 2010 side 5 Info fra greenkeeperen (Fortsat fra side 4) Det er min forhåbning, at vi når at få vertikalskåret vores fairways og teesteder inden sommersæsonen tager rigtigt fat. Omkring midten af april vil vi tage propper op af vores greens. Dette vil være startskuddet til et større renoveringsarbejde, der vil komme til at strække sig over en længere periode. Greens vil til daglig være åbne for spil, men hvis man vil være helt sikker på at kunne spille en hel runde uden nævneværdige forstyrrelser, skal man nok vælge at spille om eftermiddagen eller i weekenden. Man kan forvente, at det meste af arbejdet er tilrettelagt sådan, at det ligger i ugerne efter de store turneringer. Det bevirker at banen får to til tre uger til at rette sig. Til sidst vil jeg oplyse om, at jeg vil vende tilbage hver gang vi tager fat på en ny plejeopgave, for at beskrive opgaven og hvorfor den udføres. Så hold øje med hjemmesiden. Brug af pesticider Her er en kort redegørelse fra greenkeeperen, omhandlende hvor vi står i forhold til den seneste tids skriverier i dagspressen om brug af ulovlige pesticider. Det er blevet oplyst at der er fundet ulovlige pesticider på 18 ud af 25 udvalgte golfbaner. Frederikssund Golfklub var en af de 18 klubber der havde ulovlige pesticider opbevaret. Det skal siges meget klart, at de kun er blevet opbevaret, og ikke er blevet anvendt. Der er tale om pesticider der har stået forsvarligt opbevaret i årevis. (Fortsættes på side 6)

6 Nummer 1 Årgang 2010 side 6 Info fra greenkeeperen Da vi blev gjort opmærksom på de ulovlige pesticider i forbindelse med besøget af miljøstyrelsens kemikalie-inspektion, blev de øjeblikkeligt bortskaffet på forsvarlig vis. Pesticiderne var og er lovlige at anvende i landbruget. Derfor var det naturligt at afhænde disse til en landmand, der kunne anvende dem, frem for at de skulle destrueres. Der er selvfølgelig blevet kvitteret for, at pesticiderne er blevet afhændet, og Miljøstyrelsen har meldt tilbage at det er foregået på tilfredsstillende vis. Her i Frederikssund Golfklub tilstræber vi desuden at bruge så lidt pesticider som muligt. Helt at undgå brugen af disse er desværre nok ikke muligt. Som DGU s banekonsulent også har nævnt i sin seneste banerapport for vores klub (2009), så er der faktisk for meget ukrudt at finde. Det er for mig at se et tegn på, at vi i hvert fald ikke har overdrevet brugen af pesticider. Jeg vil til sidst nævne, at vi selvfølgelig opgiver mængden af anvendt aktivt stof til DGU s database, ligesom resten af Danmarks golfbaner gør hvert år. Jeg håber at jeg med ovenstående kan være med til at bringe lys over situationen, sådan at alle kan være sikre på, at vi ikke anvender ulovlige midler. Med venlig hilsen Karl Andersen Chefgreenkeeper

7 Nummer 1 Årgang 2010 side 7 Hjertestarter Frederikssund Golfklub har fået stillet en hjertestarter til rådighed af TrygFonden, foreløbig for en periode på 3 år. Hjertestarteren blev overrakt af Preben Pamsgaard, der sidder i repræsentantskabet for TryghedsGruppen. Hjertestarteren vil blive sat op sidst i april måned og den 28. april skal alle ansatte i Frederikssund Golfklub på kursus i at betjene hjertestarteren. Det vil sige personalet i sekretariatet og i restauranten, greenkeepere, trænere og ansatte i proshoppen. Dette skal sikre, at der næsten altid er en på området, der har lært at betjene hjertestarteren. Vi mangler sponsorer Kære medlemmer vi har brug for jeres hjælp. Vi mangler sponsorer og annoncører, vi har et budget på kr og på nuværende tidspunkt har vi nået ca.40 %. Alle vore sponsorer og annoncører kommer med på hjemmesiden, der har mange tusinde hits om måneden i sæsonen. Det vil sige, at alle kan klikke på den enkelte sponsors eller annoncørs logo og komme til deres hjemmeside. Jeg vedhæfter links til vort sponsorkatalog og gør opmærksom på, at der kan tegnes annoncer fra kr ,- + moms. Der skal fremsendes færdigt annoncemateriale. Kontakt sekretariatet på tlf tast 4, eller undertegnede så vil vi tage hånd om det. Vi er overbevist om, at når det bliver kendt, at man kan støtte klubben med beløb fra 1.800,-+ moms, så er der flere der vil stille op. Til alle medlemmer og læsere, støt vores annoncører og sponsorer de støtter FGK. På forhånd tak Leif Tullberg

8 Nummer 1 Årgang 2010 side 8 Regeludvalget REGELMÆSSIGT v/frank Pedersen Regelspørgsmål fra medlemmerne Spørgsmål 1. En spiller spillede sin bold fra et areal under reparation med spilleforbud. Hvad siger reglerne om det? Svar: 2 straffeslag (tabt hul i hulspil). Det gælder i enhver situation, hvor bolden spilles fra et sted, hvor det pågældende areal er i spil, dvs. bolden ligger i arealet og/eller spilleren står i arealet, og/eller svinget rammer noget, der vokser i arealet (sidstnævnte tilfælde kan også forekomme, selvom både spiller og bold befinder sig uden for arealet). Lokal Regel. Spørgsmål 2. Bolden ligger helt tæt på en nybeplantning, hvor der er ret til frit drop jf. en Lokal Regel. Spilleren finder nærmeste punkt for lempelse, som imidlertid viser sig at være et sted, hvor svinget generes af en anden nybeplantning tæt ved, hvor der også er frit drop. Skal spilleren nu annullere det fundne nærmeste punkt for lempelse og finde et nyt fælles punkt, hvor der ikke er gene fra nogen af de to beplantninger? Svar: Nej, det første punkt fastholdes, selvom der er ved dette punkt er gene fra den anden beplantning. Hvis det så viser sig (efter at bolden er droppet inden for 1 køllelængde), at der nu er gene fra en anden nybeplantning med ret til frit drop, skal spilleren tage stilling til den nye situation, finde nærmeste punkt for lempelse og droppe inden for 1 køllelængde herfra. Spilleren må altså ikke slå to (eller flere) fluer med ét smæk. Regel 25-1 jf. Lokal Regel (nybeplantning) og decision 24-2b/9, som ækvivalerer. Spørgsmål 3. Spiller A er ved en fejltagelse kommet til at slå til spiller B s bold i roughen, og spillede altså derved en forkert bold. Bolden havnede 150 m længere fremme. B skal selvfølgelig slå sit slag fra det sted, hvor A slog til bolden, men må B placere en anden bold på dette sted, så han slipper for at skulle hente sin oprindelige bold 150 m fremme? Svar: Ja, B må placere en anden bold (en erstatningsbold). I Regel 15-3b står, at spilleren skal placere en bold på det sted, hvorfra den forkerte bold først blev spillet. Hvis der i reglen havde stået placere bolden, havde B skullet hente og spille sin oprindelige bold. Spørgsmål 4. En bold er havnet bag 16. green på FGK s bane så tæt på greenkeeper-huset, at spillerens sving generes af husets mur. Hvad så? Svar: Bolden er ikke out of bounds, og er altså i spil. Huset er en ikke flytbar forhindring, og spilleren kan uden straf droppe fri, hvilket, afhængigt af flagplaceringen, kan blive et godt stykke fra det sted, hvor bolden ligger. Nærmeste punkt for lempelse + 1 køllelængde, vil formentlig pga. husets placering i f.t. green skulle findes i retning mod træningsbanen (driving range) for at undgå at komme nærmere flaget. Regel 24-2.

9 Nummer 1 Årgang 2010 side 9 Regeludvalget Spørgsmål 5. Spiller A brugte en tee til at markere sin bold på green. Spiller B puttede og hans bold ramte A s tee og ændrede retning. Hvad siger reglerne om den situation? Svar: B skal spille videre fra det sted, hvor bolden kom til hvile. B kunne før slaget have bedt A markere ud til siden eller markere med et mindre markeringsmærke. Den utrolige Ulla Hansen i FGK forstod til at begynde med ikke, hvad det var, der hændte med bolden, da hun for et halvt års tid siden rutinemæssigt, men nok med lidt mere action end hun plejede, sendte sit drive af sted på 13. hul. Hvad skete der, udbrød hun. Bolden ramte birketræet lige fremme og sprang til højre, sagde en af de andre spillere i gruppen. Nej, den ramte birketræet og sprang til venstre, brød en anden spiller ind. Hvabehar begge dele kunne vel ikke være sandt eller hvad? Joh, begge observationer var sådan set rigtige nok. Ullas bold havde ganske rigtigt ramt birketræet, og de umiddelbart modstridende opfattelser af, hvad der derefter skete, skyldtes, at kollisionen med træet fik bolden til at brække i to dele, der fløj til hver sin side af træet. Hvad skulle Ulla nu gøre? Reglerne: Hun skulle uden straf spille en ny bold fra teestedet. Regel 5 siger, at hvis en bold går i flere stykker som resultat af et slag, annulleres slaget, og spilleren skal spille en bold uden straf så nær som muligt fra det sted, hvorfra den oprindelige bold blev spillet. (Kontakt Frank på tlf eller hvis du har oplevet eller hørt om - en utrolig episode med den sprælske golfbold. Din historie vil så blive bragt i et kommende nummer af golfbladet - sammen med en lille snak om de regler, der evt. måtte være knyttet til historien)

10 Nummer 1 Årgang 2010 side 10 Turneringsudvalget KLUBTURNERINGER 2010 Dato Turnering Tilmeldingsstart i Golfbox Slut for tilmelding Startliste offentliggøres Lørdag 24/4 Bøllehuus Søndag 25/4 Åbningsturnering Lørdag 13. marts Lørdag 17. april Onsdag 21. april Torsdag 13/5 DFDS Seaways Forårsturnering * Torsdag 1. april Torsdag 6. maj Søndag 9. maj Lørdag 15/5 Hidsig Søndag 16/5 Golfer Søndag 23/5 Søndag 13/6 Bounty Club Pinseturnering Invitationsturnering Søndag 11. april Søndag 16. maj Torsdag 20. maj Søndag 2. maj Søndag 6. juni Torsdag 10. juni Lørdag 3/7 Carlsberg Flagturnering Lørdag 22. maj Lørdag 26. juni Onsdag 30. juni Lørdag 24/7 Teetime Open Søndag 8. maj Søndag 11. juli Lørdag 17. juli Søndag 1/8 Klubturnering Søndag 20. juni Søndag 25. juli Torsdag 29. juli Lørdag 28/8 Klubmesterskaber Søndag 29/8 Slagspil Lørdag 4/9 Klubmesterskaber Søndag 5/9 Hulspil Lørdag 19. juni Lørdag 21. aug. Onsdag25. aug. Lørdag 19. juni Torsdag 29. juli Mandag 2. aug. Søndag 12/9 Søndag 3/10 2-generations turnering Nordea Andeturnering Søndag 1. aug. Søndag 5. sep. Onsdag 8. sep. Søndag 22. aug. Søndag 26. sep. Torsdag 30. sep. * Forårsturneringen er også kvalifikationsturnering til Hidsig Golfer Den fulde turneringskalender kan ses på hjemmesiden under Turneringer.

11 Nummer 1 Årgang 2010 side 11 Turneringsudvalget Synoptik Cup Frederikssund Golfklub har i år valgt at deltage i den landsdækkende turnering under DGU, kaldet Synoptik Cup. Klubberne udvælger mellem egne turneringer de klubturneringer, der skal tælle med i turneringen. Om turneringen tæller med i Synoptik Cup fremgår af turneringsbetingelserne i Golfbox samt turneringskalenderen. Der spilles i 5 rækker opdelt efter handicap. Du deltager altså automatisk, når du deltager i de turneringer, som klubben har udvalgt, hvis du opfylder følgende kriterier: fuldgyldig medlem, født 1991 eller tidligere, der har FGK som hjemmeklub, og har max. handicap 42. Turneringerne spilles i perioden 1. april til 29. august, og vinderne af de fem rækker går videre til de landsdækkende finaler. De fem vindere udgør så klubbens hold og kæmper mod de andre klubber. Der kan læses mere på FGK s Synoptik Cup-ansvarlige Anders Kjeldsen Turneringsudvalget

12 Nummer 1 Årgang 2010 side 12 Regionshold - Royal Unibrew Golf Regionsgolf Royal Unibrew Golf er en turnering for klubhold som har været spillet gennem flere år. Turneringen er måske bedre kendt som regionsholdsturneringen. I Royal Unibrew Golf mødes klubhold indenfor forskellige kategorier inddelt efter handicap i A-D rækkerne og efter alder i Senior og Veteranrækkerne. Der spilles en dame- og tre herresingler samt en mixfoursome. Der spilles hulspil uden handicap Holdene er inddelt i grupper typisk med fire klubhold i hver. Et regionshold møder tre andre klubbers hold og der spilles såvel ude som hjemmekampe og et regionsgrundspil består således af 6 kampe.vinderne går herefter videre til mellem og slutrunder. Grundspillet foregår om foråret og forsommeren og mellem og slutspil i efteråret. Frederikssund golfklub har været med i mange år og har haft pæn sportslig succes. I år har klubben tilmeldt 9 hold, som interesserede spillere kan melde sig til via Golfbox på samme måde, som man tilmelder sig de almindelige klubturneringer. Det er det største antal hold, som en klub kan tilmelde,og klubben håber derfor, at mange spillere vil tilmelde sig inden tilmeldelsesfristen udløber den 26. marts 2010, kl Holdene udtages af de udpegede holdkaptajner, og de skal sætte det stærkeste hold som udgangspunkt efter spillehandicap. Det er i år muligt i A-D rækkerne, senior- og veteranrækkerne at spille sig til en plads på et regionshold, hvis man mener sig bedre kvalificeret end en af de udtagne spillere. Der henvises i øvrigt til opslagene om tilmelding og regionsholdsudfordring på tavlen i klubhuset eller på hjemmesiden under turneringer. Martin Schrøder Regionsholdskoordinator HUSK AT STØTTE VORES SPONSORER DE STØTTER OS

13 Nummer 1 Årgang 2010 side 13 Rødvinsmatchen er for alle! Klubber i klubben Det kan være, at der er nogle, som har set eller hørt noget om en rødvinsmatch i vores herlige klub. De har måske endda tænkt, at det lød hyggeligt, men at det nok var for en lille indspist skare, som mange af de andre private turneringer er det. Men nej. Sådan er det ikke. Rødvinsmatchen er for alle uanset alder, køn og handicap. Vi taler her om en match, som i sin grundide er med til at stimulere kammeratskab og sammenhold i vores klub. Altså en rigtig social event. Ingen udelukkes fra at deltage. Og hvad er det så, man nu kan være med til, hvis man vil? Jo, man mødes senest onsdag morgen. Vi spiller hver onsdag hele året rundt. Man skal ikke melde sig i forvejen, men bare møde op, hvis man har lyst til at deltage. Jamen, skal man ikke bestille tid på Golfbox? Nej, det er der taget vare på. Når man møder op, slipper man 10 kroner og skriver sig på startlisten. Når klokken er trækker de meget flinke officials, der styrer arrangementet, lod om hvem der skal spille med hvem. Og det er jo hele ideen i matchen. Man kan komme til at spille med mennesker, man måske ikke kender, eller som man af og til har set i klubben og gerne ville prøve at spille med, men aldrig rigtigt har fået taget sig sammen til. De er sikkert lige så søde og hyggelige, som dem man normalt spiller med, men lidt variation er da herlig af og til. Vi spiller stableford med personligt handicap. Vi slår normalt ud i firebolde. Spillerne inddeles i handicapgrupper med fire i hver på tværs af alle holdene, og for hver af disse små handicapgrupper er der en flaske god rødvin til vinderen. Man spiller altså ikke nødvendigvis mod dem man går med, men mod de fra samme handicapgruppe i de andre firebolde. (Fortsættes på side 14)

14 Nummer 1 Årgang 2010 side 14 Klubber i klubben (Fortsat fra side 13) Rødvinen overrækkes under passende applaus efter matchen under en lille hyggestund i restauranten. I forbindelse med jul / nytår afholder vi en form for sæsonafslutning for dem som vil være med, med fælles spisning, hygge, sang og musik, klappepræmier, auktion over donerede effekter og putting konkurrence eller hvad vi nu finder på. Så hvis du har lyst, så mød op og vær med. Ernst - John - Krølle - Keld. Veterangolf Vi er en lille flok ældre golfspillere der mødes hver anden fredag i golfsæsonen til en runde golf med efterfølgende hyggeligt samvær. Et par gange i løbet af sommeren spiller vi en runde på fremmede baner. Er du dame over 60 år eller herre over 65 år skulle du måske overveje at få nogle hyggelige timer sammen med andre veteraner. Du kan holde dig orienteret på vores opslagstavle i klubhuset, hvor der angives hvornår vi begynder, starttider samt telefonnumre på andre veteranspillere. På gensyn til veterangolf i 2010 Flemming Frøslev medl. nr. 1661

15 Nummer 1 Årgang 2010 side 15 Klubber i klubben Informationsmøde Herredag Det vil glæde os at se alle Frederikssunds golfklubs seniorer (herrer), som har bagmærke. Tirsdag den 16. marts 2010 kl i restauranten. Vi vil fortælle om: Matchformer Gennemgående turnering Åbningsturnering d.13. april Måneds match Månedsvinder (Nyheder!) ECLECTIC/Puttekonkurrence/Tættest flaget Information om træning/ Martin Kold/ Nyholm Golf Academy Udflugter til andre golfbaner Weekend tur til Sverige d september Afslutningsturnering d.28. september Spisning + Præmier & Generalforsamling Vi spiller hver tirsdag fra 13. april til 28. sep Deltagelse i Herredagen 2010 koster 300 kroner. Med venlig hilsen Herredagsudvalget Åbningstider i sekretariatet Fra d. 1. april 2010 til og med d. 30. september 2010 har sekretariatet følgende åbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Hilsen Lilian

16 Nummer 1 Årgang 2010 side 16 Juniorudvalget Hvor er det hvidt derude..mon græsset er grønt nedenunder? Hver morgen og eftermiddag når jeg kører forbi golfbanen, ser jeg meget lille aktivitet på Frederikssund golfklub og tænker Mon alle ligesom juniorerne er gået i vinterhi? Der har dog ikke været helt stille på juniorsiden. Vi har igennem de sidste måneder haft lidt forskellige arrangementer i juniorafdelingen. I november mødtes vi til gennemgang og undervisning i Golfbox, da alle turneringer jo efterhånden bookes denne vej. Det var et vellykket arrangement med stor tilslutning. I december afholdt vi julegolf med æbleskiver og varm kakao, hvor vi fik bevidst at vores juniorer er super seje det var hundekoldt men alle gennemførte matchen. I januar skulle vi have afholdt vinterklubmesterskab, men dette er udsat pga. vejret. Der var flere af klubben juniorer, der synes, at de dog trængte til lidt golfstemning, så en god flok var på Golf Messen i Bella, hvor 4 af vores juniorer også var bemanding på DGU s stand. Er andet vellykket arrangementet var vores forældremøde med trænerteamet, Martin og Morten, hvor ca. 24 forældre var mødt op til præsentation af tankerne og filosofien bag den kommende juniortræning i FGK. Træningen vil ændre sig en del forhold til den tidligere juniortræning fx vil der blive lagt mere vægt på golf-indlæringen og den fysiske træning. Helt sikkert noget,der vil øge lysten til golf og få sveden frem på panden hos vores unge spillere. Yderligere information om træningshold og træningstider vil blive sendt til alle juniorer primo marts. I næsten weekend (28/2) tager vi hul på 2010 golfen denne gang i Grøndalscenteret, hvor vi skal spille SIM-golf og få rystet rusten af svinget. Vi GLÆDER os til snart at komme i gang med en ny kanon sæson i FGK og se det grønne græs igen. I år vil vi som tidligere afholde en række forskellige arrangementer for at styrke juniorgolfen i Frederikssund. Og som noget nyt har vi i år planlagt en turnering, hvor vi håber at kunne bringe klubben juniorer, ynglinge og seniorer tættere sammen. Så den august afholder vi for første gang Kop & Kande RYDERCUP. Så synes du, det kunne være sjovt at spille mod klubbens (Fortsættes på side 17)

17 Nummer 1 Årgang 2010 side 17 Juniorudvalget (Fortsat fra side 16) junior/ynglinge, lære dem at kende og måske give dem et godt golfråd med på rejsen, så sæt allerede kryds nu i kalenderen det bliver helt sikkert en festlig weekend Andre krydser der er gode allerede nu af få i kalenderen for juniorerne er: Åbningsturnering 11. april kl. 12 med efterfølgende fælles spisning og informationsmøde for forældre Træningslejr den april, som er for alle juniorer, både juniorerne med og uden bagmærke. Husk på at selvom det er hvidt derude kan formen styrkes og svinget trænes inden døre. Så en opfordring til alle som ikke allerede er i gang kom i gang med løbetræningen og styrketræningen. Der findes mange gode programmer på Internettet som kan hjælpe dig i gang det vil helt sikkert ikke skade din golf at være i form inden græsset bliver grønt så god fornøjelse! På vegne af juniorudvalget Jeanette Stids-Jønsby

18 Nummer 1 Årgang 2010 side 18 Hvor skal vi sove i nat? Af Stig Thomsen, direktør golfovernatning.dk Endelig er der kommet en portal, hvor vi golfere kan finde overnatningsmuligheder, på eller nær de golfbaner, vi besøger i løbet af året. Oftest er vi flere af sted, når vi skal spille på andre baner end hjemmebanen. Når vi har spillet, vil vi måske gerne se lokalområdet, eller bare nyde at være sammen. Har vi familien med, ønsker vi måske at bo ved stranden eller andre steder, hvor der er seværdigheder, som giver oplevelsesmuligheder for dem der ikke spiller golf. Derfor er det vigtigt for os at finde overnatningsmuligheder, der tilgodeser vore skiftende - og meget forskellige - behov. Til formålet har vi lavet et sted, hvor du kan få et overblik over mulighederne for overnatning - golfovernatning.dk. Der er også mange af os golfere, der har udlejningssteder på eller i nærheden af golfbaner. For os er golfovernatning.dk et godt supplement til de udlejningsaftaler vi ellers måtte have. Man kan selv oprette sin udlejning direkte på golfovernatning.dk og løbende ændre i tekst, priser og billeder, skulle man have forskellige udlejningsbehov hen over året. Tag en tur omkring golfovernatning.dk og se hvad vi tilbyder. Skriv dig på mailinglisten, så du også kan følge udviklingen af portalen. Alle ønskes et godt golf år! Golfovernatning

19 Nummer 1 Årgang 2010 side 19 Klubhus - og Bygningsudvalg Overdækning af driving range For ca. 2 år siden besluttede vi i Frederikssund Golfklub at udbygge vores driving range med overdækninger således at vi både havde to helt lukkede pladser til benyttelse for vores træner og samtidigt fik overdækket fire pladser, således at medlemmerne kunne slå bolde ud og træne i stort set al slags vejr. Desværre viste det sig at tilbuddene på den nye bygning lå så højt, at vores økonomi ikke kunne bære. Vi prøvede at afsøge markedet og på et tidspunkt kom Lyngsoe a/s på banen med deres nye koncept for overdækninger af driving range. For næsten det samme beløb, som to udslagspladser kostede i det første projekt, fik vi en pris på overdækning med 6 udslagspladser jfr. nedenstående perspektivtegning af overdækningen. Fra 1. januar 2010 har Frederikssund Golfklub indgået en 3 årig kontrakt med Leif Nyholm Golf Akademi om træning af klubbens medlemmer. Da Nyholm Golf Akademi NGA udelukkende underviser ved brug af videooptagelser fik vi aftalt en bredde på overdækningen på 7,5 m, således at et videokamera kan placeres i en afstand af 5 m bag eleven og et andet kamera ca. 2 m fra siden kan optage eleven. Det betyder at der skal bruges 2 udslagspladser til undervisning pr. elev. Ifølge vores sæsonplan skulle vi gerne kunne ibrugtage overdækningen omkring starten af april, men vejret viser sig ikke ligefrem fra sin mest gunstige side når det gælder byggeri. Det forventes dog at alle arbejderne kan nås forinden, da selve opførelsen kun tager ca. 1 uge, men vi skal også have alle øvrige arbejdsopgaver løst. Her tænkes bl.a. på afledning af regnvand, flisebelægning, el-installationer m.v. Vi forventer et godt og fremtidssikret produkt, hvor det er tanken hen ad vejen at få alle 16 udslagspladser overdækket og der med tiden kan installeres strålevarme, lys i selve udslagshuset og halogenlys ud på driving range. Med venlig hilsen. Henrik Helt

20 Nummer 1 Årgang 2010 side 20 Spil golf indefra og ud! Træner - Teamet Målet med denne artikel er at inspirere dig til at træne din hjerne, så du kan bruge den til din fordel på og udenfor golfbanen. Spørg dig selv: Hvem styrer mit humør og mine resultater på golfbanen? Hvis du svarer noget andet end dig selv, så skal du læse videre her. Hvis du svarer dig selv, så er du nok nysgerrig nok til at læse videre alligevel. Hvis du lader dig styre af dine tidligere resultater, er det, fordi du reagerer ubevidst gennem dine 5 sanser (se, høre, føle, lugte og smage). Det medfører nedenstående beslutningsproces: Kilde: Thinking Into Results, Bob Proctor & Sandy Callagher. I Danmark ved Det bliver altså dine tidligere resultater, der dikterer dine tanker, dine følelser og i sidste ende dine handlinger. Du spiller altså golf udefra og ind. Ikke i den klassiske golfsvings forstand, hvor kølle hovedet passerer bolden på tværs af mållinjen, men i den forstand at dine omgivelser styrer dig, i stedet for at det er DIG, der styrer dig. Hvis du vil styre dit humør og dine resultater på golfbanen og i resten af dit liv, så skal du arbejde indefra og ud. Det betyder at ovenstående beslutningsproces skal ændres til: Først bruger du din bevidsthed til at forestille dig, hvad du gerne vil, så omsætter du det til en følelse, som din underbevidsthed så kan omsætte til handling og derfra får du et nyt resultat. Resultatet registrerer du med dine 5 fysiske sanser (se, høre, føle, smage og lugte) og du bruger så din bevidsthed og dine 6 mentale muskler (hukommelse, evnen til at tænke/ræsonnere, opfattelse, forestillingsevne/fantasi, fokus/vilje, intuition) til at reagere med. Nu er det dig, der er i kontrol over dine tanker, følelser, handlinger og nye resultater og derved spiller du golf indefra og ud. Du er nu i kontrol over dig selv. (Fortsættes på side 21)

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne regnskabsår, herunder beretning fra udvalgene.

Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne regnskabsår, herunder beretning fra udvalgene. Årsberetning 2010 Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne regnskabsår, herunder beretning fra udvalgene. Der er i året afholdt 11 bestyrelsesmøder, tlf. møder, samt herudover løbende mail korrespondance

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB 2015 SPONSOR & MARKEDSFØRINGSKATALOG 1 BESTYRELSE OG DAGLIG LEDELSE Klubbens bestyrelse består i henhold l klubbens vedtægter af 7 medlemmer. For 2015 består bestyrelsen

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Informationer til nye golfspiller

Informationer til nye golfspiller Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab med en varighed på 3 måneder, som introduktion til golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på. Et prøvemedlemsskab for 2015 indeholder:

Læs mere

Sankthans aften i klubben

Sankthans aften i klubben Årgang 2011 Nummer 4 Juni Frederikssund Golfklub Klubbladet Sankthans aften i klubben Foto Henrik Helt Nummer 4 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Sekretariatet...

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul DANSK GOLF UNION Golfkørekortet Nu er der ikke langt til 1. hul TEORI prøver spil Golfkørekortet Golf er den mest populære voksensport i Danmark, og det er der mange grunde til. Og en ting er sikkert:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

Prøvemedlemskab 2015

Prøvemedlemskab 2015 Prøvemedlemskab 2015 Information og praktiske oplysninger Prøvemedlemskab - 2015 Måske har du aldrig prøvet at spille golf og overvejer du om det er noget for dig? Måske har du spillet pay and play golf

Læs mere

Førsteholdet efter sejr over Asserbo søndag 2. maj

Førsteholdet efter sejr over Asserbo søndag 2. maj Årgang 2010 Nummer 3 Maj Frederikssund Golfklub Klubbladet Førsteholdet efter sejr over Asserbo søndag 2. maj Nummer 3 - Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Sekretariatet...

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2012

Juniorafdelingen Sæson 2012 Juniorafdelingen Sæson 2012 Velkommen til endnu en golf sæson Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg for at I har den

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 6-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K Baneguide 2012 4 7 3 5 8 2 6 DRIVING RANGE 9 1 1 KLUB HUS 6 7 5 4 2 9 18 10 P 3 8 17 12 11 14 16 13 15 A R T - W O R K Velkommen til Køge Golf Klub Banens første 9 huller er anlagt i 1970 og de sidste

Læs mere

- meget mere end golf

- meget mere end golf Mollerup Golf Club - meget mere end golf graphichouse.dk Møder, kurser, firmafester og events (Company day & Golf for sjov) MGC_Brochure.indd 2 25/11/13 14.15 Skal du eller din virksomhed holde firmafest,

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Siden sidst Så er sæsonen ved at tage sin afslutning og diverse Klub i Klub, ungdoms- og elite afdelinger afholder i disse dage deres årlige afslutningsarrangementer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 30. juni 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: Hans Christian

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

En Hurtig Guide til Golfreglerne

En Hurtig Guide til Golfreglerne En Hurtig Guide til Golfreglerne Regelkomiteen Regelkomiteen Ret til ændringer forbeholdes indtil endelig godkendelse fra The R&A, St. Andrews foreligger. En Hurtig Guide til Golfreglerne Da golfspillet

Læs mere

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford)

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) Golfregler Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) SPØRGSMÅL 1: Maria driver ud på hul 1 og lægger sig langt ud til venstre. Hun er bange for, at bolden er out of bounds, så hun

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Formanden Formanden bød velkommen og udtrykte en stor tak til alle frivillige i GKL, og til greenkeepere og administration. Økonomien

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 13. marts 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Bragh, Peter D. Svendsen, Klaus Frejo Dagsorden: 08-11: Godkendelse af

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 12. marts 2008 Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der på smukkeste vis

Læs mere

Eksklusivt tilbud fra din Pro

Eksklusivt tilbud fra din Pro Eksklusivt tilbud fra din Pro I samarbejde med The Mental Scorecard Academy, er vi 4 PGA-proer der tilbyder dig 6 dage på et fantastisk golf ressort i det nordlige Spanien, hvor du kommer til at arbejde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 27. oktober 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

FAQ om FGK's golfbane

FAQ om FGK's golfbane FAQ om FGK's golfbane (Ofte stillede spørgsmål) Indhold Banens turnering... 3 Hvad er det for en turnering?... 3 Banens længde.... 4 Er banens længde altid de meter der står på scorekortet?... 4 Bunkerriven....

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Der indkaldes til ordinær generalforsamling i ÅSKOV GOLFKLUB torsdag den 20. november 2014 i Klubhuset. Kl. 18.30 Fællesspisning menu: Wienerschnitzel med tilbehør. Kl. 19.30

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 40 års Jubilæum + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 3 dage med masser af golf, puttekonkurrencer, short games, fest samt muligheden for at prøve helt nye træningsforside: 40 år + indvielse

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Begynderkursus 2015 SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Velkommen til Sydsjællands Golfklub Mogenstrup Historie. Sydsjællands Golfklub blev den 6. juni 1974 tilmeldt Dansk Golf Union som klub nr. 42. Golfarkitekt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Frederikssund Golfklub

Frederikssund Golfklub Frederikssund Golfklub Bestyrelsen side 4 Indkaldelse til Generalforsamling side 8 Sekretariatet side 7 Greenkeeperen side 10 Blad Nr 1 Januar 2012 Trænerteamet side 26 Frederikssund Golfklub Egelundsgården

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 Torben Larsen 16-04-2012 VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben...

Læs mere