Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden"

Transkript

1 Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

2 Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info fra Greenkeeper... side... 4 Hjertestarter... side... 7 Vi mangler sponsorer... side... 7 Regeludvalget... side... 8 Turneringsudvalget Klubturneringer side Synoptik Cup... side Regionsgolf... side Klubber i klubben Rødvinsklubben... side Veterangolf... side Herredagen... side Juniorudvalget... side Åbningstider i sekretariatet... side Golfovernatning... side Klubhus - bygningsudvalg... side Træner - Teamet... side Nyholm Golf Academy... side Indkaldelse til generalforsamling... side Årsberetning... side Resultatopgørelse for perioden 1. januar december side Balance Aktiver... side Balance Passiver... side Noter til regnskab... side Budget med underkonti... side Pengestrøm... side Kommentarer til budget... side Forslag til nye priser... side Annoncer Lennart Mileheim Heimdalsvej 47, 3 tv.3600 Frederikssund Tlf Mobil DEADLINE - NR Indlæg sendes til:

3 Nummer 1 Årgang 2010 side 3 Formanden har ordet Til medlemmer, medarbejdere, sponsorer og øvrige. Lige nu er banen bundfrosset. Vi har haft sne og vinter i 65 dage til stor glæde for mange børn og til lidt mindre glæde for os golfentusiaster. Jeg tror, at vi alle længes efter at se grønne marker og grønne fairways, så vi kan komme i gang. Vejret er en af de få ting, som vi ikke kan gøre noget ved. Vi forbereder os i Frederikssund Golfklub til den kommende sæson. Vi er klar med nyt trænerhold. Vi er klar med styrket administration, og vi er ved at finde en daglig leder/forretningsfører/direktør. Vi er fuld gang med at skaffe sponsorer. Sponsorer er meget vigtige for os. De skulle meget gerne bidrage med kr i år. Hvis nogen af jer har gode ideer, må I meget gerne hjælpe til ved at rette henvendelse til sponsorudvalget. Jeg ved, at der i år vil blive gjort ekstra meget for sponsorerne i form af sponsordage og andet. Det bliver spændende at være sponsor i Frederikssund Golfklub i 2010, ikke mindst efter at vi har fået Nyholm Golfakademi med. Der er mulighed for gode arrangementer begge veje. Lige nu arbejdes der med planer om samarbejde mellem forskellige klubber, hvor det for et meget beskedent beløb, vil være muligt for medlemmerne at spille i andre klubber. På nuværende tidspunkt er der forhandlinger i gang. Så snart der er noget på plads, vil medlemmerne blive informeret. Jeg tror, at mange af os har forsøgt at huske tilbage på, hvornår vi sidst har haft en så lang vinter. Jeg tror, at det er år siden. Den gang tror jeg ikke, at den varede så længe som nu. Vi skal nu se fremad til en kanon god sæson, en god bane og en veldrevet golfklub. Vi skal se frem til en generalforsamling, hvor vi som sædvanlig skal have en god debat. Vi skal se frem til at stå sammen om at drive Frederikssund Golfklub også i disse svære tider. Vi har nu knækket kurven for medlemsafgang, men vi må lave flere initiativer for at fastholde de nuværende medlemmer og få flere lokale medlemmer fra Hornsherred, Jægerpris, Frederikssund og Slangerup samt omegn. Jeg tror, at vi alle brænder for at komme i gang. Vedrørende overdækning er vi så tæt på at arbejdet kan igangsættes. Det gamle skur er revet ned. Henrik Helt og hans folk er i gang med at lægge vintermåtter ud, så frosten kan komme af jorden, og vi kan komme i gang. Overdækningen skulle gerne være klar til sæsonstart. I, som kommer i klubben her om vinteren, har nok bemærket, at der har været aktivitet i proshoppen. Leif Nyholm har længe haft arbejdstøjet på sammen med sine folk og har indrettet sig i proshoppen. De mangler blot at få varer på hylderne, så de er klar til sæsonstart. Sæsonstarten vil være meget afhængig af vejret. De fleste håber nok på at komme i gang medio marts, men lad os nu se. Med ønsket om et snarligt gensyn på banen og til generalforsamlingen den 11. marts 2010, kl Leif Tullberg

4 Nummer 1 Årgang 2010 side 4 Info fra greenkeeperen Banens tilstand lige nu, og hen over foråret. Kære medlemmer, det er nu tid til at begynde at se hen imod foråret, der forhåbentligt snart står for døren. Inden jeg kommer ind på græssets tilstand, vil jeg starte med at komme med den kedelige påstand at det bliver et skidt forår, set med en golfspillers øjne. Begrundelsen for denne påstand, baserer jeg på at vi stadig har så meget sne, og at temperaturen ligger et godt stykke under frysepunktet om natten. DMI varsler et koldt forår. Havene omkring Danmark er kolde, og påvirker derved temperaturen på land i negativ retning, set med vore øjne. I og med at DMI forudser at temperaturen i løbet af foråret ikke vil komme ret meget over 10 grader, vil der gå lang tid før jordtemperaturen begynder at stige. Om græssets evne til at overvintre under disse forhold kan jeg faktisk kun gætte. Jeg har ligesom alle andre ikke set græsset i flere måneder. Jeg har været ude og grave et par huller i sneen, for at danne mig et lille indtryk af situationen. Ud fra hvad jeg har set, kan jeg konkludere at græsset ser rimeligt godt ud situationen taget i betragtning. Bladspidserne er begyndt at blive blege til gullige, hvilket godt kan tyde på manglende lys (det kommer jo nok ikke bag på nogen). Med hensyn til svampeangreb, kan jeg kun gætte, da et par kvadratmeter ud af godt en hektar ikke er nok til at give et ordentligt billede af situationen. Vi fik i løbet af efteråret luftet jorden godt igennem med store og små spyd og ad flere omgange. Det, samt en sprøjtning mod svamp lige inden jul (med lovlige pesticider) giver mig en forhåbning om, at vi kommer nådigt igennem vinteren. Det har været et emne til diskussion blandt greenkeepere, om man skal rydde sine greens for sne. Man kan gøre det op i for og imod. Fordelen vil helt klart være at græsset vil få lys, luft og frost, hvis man rydder sine greens for sne. Hvis man starter på at rydde sine greens, skal man så bare huske på, at det vil kræve lige så meget arbejde, som det kræver at holde gader og stræder fri. Og der vil blive en trafik på de sårbare greens af en anden verden. Der vil også hobe sig dynger af sne op omkring greens, som det vil tage nogen tid for at smelte, og dermed udskyde en eventuel åbning af vore greens yderligere. Der har været eksempler på, at snerydning af greens har skabt et lag af is, der yderligere har givet det problemer, at man dermed har lukket helt for ilttilførslen. Græsset begyndte derefter at dø under isskorpen. Det at der efter en periode med tøvejr bliver skabt et is lag, er noget jeg er meget opmærksom på, da det efter min overbevisning er det eneste alvorlige problem, som vi kan blive udsat for i forbindelse med snevejret. Med hensyn til svampeangreb, skal vi desværre nok regne med at der vil forekomme nogen pletter, når sneen smelter. Hvor meget er det svært at spå om. Men jeg kan nok godt tillade mig at sige, at jeg er ligeså spændt på at se græsset, som de fleste af klubbens medlemmer. Det vil nok være nødvendigt at holde banen lukket det første stykke tid efter at sneen er smeltet. I og med at der er store mængder vand, der skal ledes bort, samtidigt med at jorden stadig er frosset, gør at overfladen er meget sårbar i den periode. Hvor lang tid der vil gå, er svært at forudse. Når banen atter er farbar, vil vi så småt begynde at klargøre banen til sæsonen. (Fortsættes på side 5)

5 Nummer 1 Årgang 2010 side 5 Info fra greenkeeperen (Fortsat fra side 4) Det er min forhåbning, at vi når at få vertikalskåret vores fairways og teesteder inden sommersæsonen tager rigtigt fat. Omkring midten af april vil vi tage propper op af vores greens. Dette vil være startskuddet til et større renoveringsarbejde, der vil komme til at strække sig over en længere periode. Greens vil til daglig være åbne for spil, men hvis man vil være helt sikker på at kunne spille en hel runde uden nævneværdige forstyrrelser, skal man nok vælge at spille om eftermiddagen eller i weekenden. Man kan forvente, at det meste af arbejdet er tilrettelagt sådan, at det ligger i ugerne efter de store turneringer. Det bevirker at banen får to til tre uger til at rette sig. Til sidst vil jeg oplyse om, at jeg vil vende tilbage hver gang vi tager fat på en ny plejeopgave, for at beskrive opgaven og hvorfor den udføres. Så hold øje med hjemmesiden. Brug af pesticider Her er en kort redegørelse fra greenkeeperen, omhandlende hvor vi står i forhold til den seneste tids skriverier i dagspressen om brug af ulovlige pesticider. Det er blevet oplyst at der er fundet ulovlige pesticider på 18 ud af 25 udvalgte golfbaner. Frederikssund Golfklub var en af de 18 klubber der havde ulovlige pesticider opbevaret. Det skal siges meget klart, at de kun er blevet opbevaret, og ikke er blevet anvendt. Der er tale om pesticider der har stået forsvarligt opbevaret i årevis. (Fortsættes på side 6)

6 Nummer 1 Årgang 2010 side 6 Info fra greenkeeperen Da vi blev gjort opmærksom på de ulovlige pesticider i forbindelse med besøget af miljøstyrelsens kemikalie-inspektion, blev de øjeblikkeligt bortskaffet på forsvarlig vis. Pesticiderne var og er lovlige at anvende i landbruget. Derfor var det naturligt at afhænde disse til en landmand, der kunne anvende dem, frem for at de skulle destrueres. Der er selvfølgelig blevet kvitteret for, at pesticiderne er blevet afhændet, og Miljøstyrelsen har meldt tilbage at det er foregået på tilfredsstillende vis. Her i Frederikssund Golfklub tilstræber vi desuden at bruge så lidt pesticider som muligt. Helt at undgå brugen af disse er desværre nok ikke muligt. Som DGU s banekonsulent også har nævnt i sin seneste banerapport for vores klub (2009), så er der faktisk for meget ukrudt at finde. Det er for mig at se et tegn på, at vi i hvert fald ikke har overdrevet brugen af pesticider. Jeg vil til sidst nævne, at vi selvfølgelig opgiver mængden af anvendt aktivt stof til DGU s database, ligesom resten af Danmarks golfbaner gør hvert år. Jeg håber at jeg med ovenstående kan være med til at bringe lys over situationen, sådan at alle kan være sikre på, at vi ikke anvender ulovlige midler. Med venlig hilsen Karl Andersen Chefgreenkeeper

7 Nummer 1 Årgang 2010 side 7 Hjertestarter Frederikssund Golfklub har fået stillet en hjertestarter til rådighed af TrygFonden, foreløbig for en periode på 3 år. Hjertestarteren blev overrakt af Preben Pamsgaard, der sidder i repræsentantskabet for TryghedsGruppen. Hjertestarteren vil blive sat op sidst i april måned og den 28. april skal alle ansatte i Frederikssund Golfklub på kursus i at betjene hjertestarteren. Det vil sige personalet i sekretariatet og i restauranten, greenkeepere, trænere og ansatte i proshoppen. Dette skal sikre, at der næsten altid er en på området, der har lært at betjene hjertestarteren. Vi mangler sponsorer Kære medlemmer vi har brug for jeres hjælp. Vi mangler sponsorer og annoncører, vi har et budget på kr og på nuværende tidspunkt har vi nået ca.40 %. Alle vore sponsorer og annoncører kommer med på hjemmesiden, der har mange tusinde hits om måneden i sæsonen. Det vil sige, at alle kan klikke på den enkelte sponsors eller annoncørs logo og komme til deres hjemmeside. Jeg vedhæfter links til vort sponsorkatalog og gør opmærksom på, at der kan tegnes annoncer fra kr ,- + moms. Der skal fremsendes færdigt annoncemateriale. Kontakt sekretariatet på tlf tast 4, eller undertegnede så vil vi tage hånd om det. Vi er overbevist om, at når det bliver kendt, at man kan støtte klubben med beløb fra 1.800,-+ moms, så er der flere der vil stille op. Til alle medlemmer og læsere, støt vores annoncører og sponsorer de støtter FGK. På forhånd tak Leif Tullberg

8 Nummer 1 Årgang 2010 side 8 Regeludvalget REGELMÆSSIGT v/frank Pedersen Regelspørgsmål fra medlemmerne Spørgsmål 1. En spiller spillede sin bold fra et areal under reparation med spilleforbud. Hvad siger reglerne om det? Svar: 2 straffeslag (tabt hul i hulspil). Det gælder i enhver situation, hvor bolden spilles fra et sted, hvor det pågældende areal er i spil, dvs. bolden ligger i arealet og/eller spilleren står i arealet, og/eller svinget rammer noget, der vokser i arealet (sidstnævnte tilfælde kan også forekomme, selvom både spiller og bold befinder sig uden for arealet). Lokal Regel. Spørgsmål 2. Bolden ligger helt tæt på en nybeplantning, hvor der er ret til frit drop jf. en Lokal Regel. Spilleren finder nærmeste punkt for lempelse, som imidlertid viser sig at være et sted, hvor svinget generes af en anden nybeplantning tæt ved, hvor der også er frit drop. Skal spilleren nu annullere det fundne nærmeste punkt for lempelse og finde et nyt fælles punkt, hvor der ikke er gene fra nogen af de to beplantninger? Svar: Nej, det første punkt fastholdes, selvom der er ved dette punkt er gene fra den anden beplantning. Hvis det så viser sig (efter at bolden er droppet inden for 1 køllelængde), at der nu er gene fra en anden nybeplantning med ret til frit drop, skal spilleren tage stilling til den nye situation, finde nærmeste punkt for lempelse og droppe inden for 1 køllelængde herfra. Spilleren må altså ikke slå to (eller flere) fluer med ét smæk. Regel 25-1 jf. Lokal Regel (nybeplantning) og decision 24-2b/9, som ækvivalerer. Spørgsmål 3. Spiller A er ved en fejltagelse kommet til at slå til spiller B s bold i roughen, og spillede altså derved en forkert bold. Bolden havnede 150 m længere fremme. B skal selvfølgelig slå sit slag fra det sted, hvor A slog til bolden, men må B placere en anden bold på dette sted, så han slipper for at skulle hente sin oprindelige bold 150 m fremme? Svar: Ja, B må placere en anden bold (en erstatningsbold). I Regel 15-3b står, at spilleren skal placere en bold på det sted, hvorfra den forkerte bold først blev spillet. Hvis der i reglen havde stået placere bolden, havde B skullet hente og spille sin oprindelige bold. Spørgsmål 4. En bold er havnet bag 16. green på FGK s bane så tæt på greenkeeper-huset, at spillerens sving generes af husets mur. Hvad så? Svar: Bolden er ikke out of bounds, og er altså i spil. Huset er en ikke flytbar forhindring, og spilleren kan uden straf droppe fri, hvilket, afhængigt af flagplaceringen, kan blive et godt stykke fra det sted, hvor bolden ligger. Nærmeste punkt for lempelse + 1 køllelængde, vil formentlig pga. husets placering i f.t. green skulle findes i retning mod træningsbanen (driving range) for at undgå at komme nærmere flaget. Regel 24-2.

9 Nummer 1 Årgang 2010 side 9 Regeludvalget Spørgsmål 5. Spiller A brugte en tee til at markere sin bold på green. Spiller B puttede og hans bold ramte A s tee og ændrede retning. Hvad siger reglerne om den situation? Svar: B skal spille videre fra det sted, hvor bolden kom til hvile. B kunne før slaget have bedt A markere ud til siden eller markere med et mindre markeringsmærke. Den utrolige Ulla Hansen i FGK forstod til at begynde med ikke, hvad det var, der hændte med bolden, da hun for et halvt års tid siden rutinemæssigt, men nok med lidt mere action end hun plejede, sendte sit drive af sted på 13. hul. Hvad skete der, udbrød hun. Bolden ramte birketræet lige fremme og sprang til højre, sagde en af de andre spillere i gruppen. Nej, den ramte birketræet og sprang til venstre, brød en anden spiller ind. Hvabehar begge dele kunne vel ikke være sandt eller hvad? Joh, begge observationer var sådan set rigtige nok. Ullas bold havde ganske rigtigt ramt birketræet, og de umiddelbart modstridende opfattelser af, hvad der derefter skete, skyldtes, at kollisionen med træet fik bolden til at brække i to dele, der fløj til hver sin side af træet. Hvad skulle Ulla nu gøre? Reglerne: Hun skulle uden straf spille en ny bold fra teestedet. Regel 5 siger, at hvis en bold går i flere stykker som resultat af et slag, annulleres slaget, og spilleren skal spille en bold uden straf så nær som muligt fra det sted, hvorfra den oprindelige bold blev spillet. (Kontakt Frank på tlf eller hvis du har oplevet eller hørt om - en utrolig episode med den sprælske golfbold. Din historie vil så blive bragt i et kommende nummer af golfbladet - sammen med en lille snak om de regler, der evt. måtte være knyttet til historien)

10 Nummer 1 Årgang 2010 side 10 Turneringsudvalget KLUBTURNERINGER 2010 Dato Turnering Tilmeldingsstart i Golfbox Slut for tilmelding Startliste offentliggøres Lørdag 24/4 Bøllehuus Søndag 25/4 Åbningsturnering Lørdag 13. marts Lørdag 17. april Onsdag 21. april Torsdag 13/5 DFDS Seaways Forårsturnering * Torsdag 1. april Torsdag 6. maj Søndag 9. maj Lørdag 15/5 Hidsig Søndag 16/5 Golfer Søndag 23/5 Søndag 13/6 Bounty Club Pinseturnering Invitationsturnering Søndag 11. april Søndag 16. maj Torsdag 20. maj Søndag 2. maj Søndag 6. juni Torsdag 10. juni Lørdag 3/7 Carlsberg Flagturnering Lørdag 22. maj Lørdag 26. juni Onsdag 30. juni Lørdag 24/7 Teetime Open Søndag 8. maj Søndag 11. juli Lørdag 17. juli Søndag 1/8 Klubturnering Søndag 20. juni Søndag 25. juli Torsdag 29. juli Lørdag 28/8 Klubmesterskaber Søndag 29/8 Slagspil Lørdag 4/9 Klubmesterskaber Søndag 5/9 Hulspil Lørdag 19. juni Lørdag 21. aug. Onsdag25. aug. Lørdag 19. juni Torsdag 29. juli Mandag 2. aug. Søndag 12/9 Søndag 3/10 2-generations turnering Nordea Andeturnering Søndag 1. aug. Søndag 5. sep. Onsdag 8. sep. Søndag 22. aug. Søndag 26. sep. Torsdag 30. sep. * Forårsturneringen er også kvalifikationsturnering til Hidsig Golfer Den fulde turneringskalender kan ses på hjemmesiden under Turneringer.

11 Nummer 1 Årgang 2010 side 11 Turneringsudvalget Synoptik Cup Frederikssund Golfklub har i år valgt at deltage i den landsdækkende turnering under DGU, kaldet Synoptik Cup. Klubberne udvælger mellem egne turneringer de klubturneringer, der skal tælle med i turneringen. Om turneringen tæller med i Synoptik Cup fremgår af turneringsbetingelserne i Golfbox samt turneringskalenderen. Der spilles i 5 rækker opdelt efter handicap. Du deltager altså automatisk, når du deltager i de turneringer, som klubben har udvalgt, hvis du opfylder følgende kriterier: fuldgyldig medlem, født 1991 eller tidligere, der har FGK som hjemmeklub, og har max. handicap 42. Turneringerne spilles i perioden 1. april til 29. august, og vinderne af de fem rækker går videre til de landsdækkende finaler. De fem vindere udgør så klubbens hold og kæmper mod de andre klubber. Der kan læses mere på FGK s Synoptik Cup-ansvarlige Anders Kjeldsen Turneringsudvalget

12 Nummer 1 Årgang 2010 side 12 Regionshold - Royal Unibrew Golf Regionsgolf Royal Unibrew Golf er en turnering for klubhold som har været spillet gennem flere år. Turneringen er måske bedre kendt som regionsholdsturneringen. I Royal Unibrew Golf mødes klubhold indenfor forskellige kategorier inddelt efter handicap i A-D rækkerne og efter alder i Senior og Veteranrækkerne. Der spilles en dame- og tre herresingler samt en mixfoursome. Der spilles hulspil uden handicap Holdene er inddelt i grupper typisk med fire klubhold i hver. Et regionshold møder tre andre klubbers hold og der spilles såvel ude som hjemmekampe og et regionsgrundspil består således af 6 kampe.vinderne går herefter videre til mellem og slutrunder. Grundspillet foregår om foråret og forsommeren og mellem og slutspil i efteråret. Frederikssund golfklub har været med i mange år og har haft pæn sportslig succes. I år har klubben tilmeldt 9 hold, som interesserede spillere kan melde sig til via Golfbox på samme måde, som man tilmelder sig de almindelige klubturneringer. Det er det største antal hold, som en klub kan tilmelde,og klubben håber derfor, at mange spillere vil tilmelde sig inden tilmeldelsesfristen udløber den 26. marts 2010, kl Holdene udtages af de udpegede holdkaptajner, og de skal sætte det stærkeste hold som udgangspunkt efter spillehandicap. Det er i år muligt i A-D rækkerne, senior- og veteranrækkerne at spille sig til en plads på et regionshold, hvis man mener sig bedre kvalificeret end en af de udtagne spillere. Der henvises i øvrigt til opslagene om tilmelding og regionsholdsudfordring på tavlen i klubhuset eller på hjemmesiden under turneringer. Martin Schrøder Regionsholdskoordinator HUSK AT STØTTE VORES SPONSORER DE STØTTER OS

13 Nummer 1 Årgang 2010 side 13 Rødvinsmatchen er for alle! Klubber i klubben Det kan være, at der er nogle, som har set eller hørt noget om en rødvinsmatch i vores herlige klub. De har måske endda tænkt, at det lød hyggeligt, men at det nok var for en lille indspist skare, som mange af de andre private turneringer er det. Men nej. Sådan er det ikke. Rødvinsmatchen er for alle uanset alder, køn og handicap. Vi taler her om en match, som i sin grundide er med til at stimulere kammeratskab og sammenhold i vores klub. Altså en rigtig social event. Ingen udelukkes fra at deltage. Og hvad er det så, man nu kan være med til, hvis man vil? Jo, man mødes senest onsdag morgen. Vi spiller hver onsdag hele året rundt. Man skal ikke melde sig i forvejen, men bare møde op, hvis man har lyst til at deltage. Jamen, skal man ikke bestille tid på Golfbox? Nej, det er der taget vare på. Når man møder op, slipper man 10 kroner og skriver sig på startlisten. Når klokken er trækker de meget flinke officials, der styrer arrangementet, lod om hvem der skal spille med hvem. Og det er jo hele ideen i matchen. Man kan komme til at spille med mennesker, man måske ikke kender, eller som man af og til har set i klubben og gerne ville prøve at spille med, men aldrig rigtigt har fået taget sig sammen til. De er sikkert lige så søde og hyggelige, som dem man normalt spiller med, men lidt variation er da herlig af og til. Vi spiller stableford med personligt handicap. Vi slår normalt ud i firebolde. Spillerne inddeles i handicapgrupper med fire i hver på tværs af alle holdene, og for hver af disse små handicapgrupper er der en flaske god rødvin til vinderen. Man spiller altså ikke nødvendigvis mod dem man går med, men mod de fra samme handicapgruppe i de andre firebolde. (Fortsættes på side 14)

14 Nummer 1 Årgang 2010 side 14 Klubber i klubben (Fortsat fra side 13) Rødvinen overrækkes under passende applaus efter matchen under en lille hyggestund i restauranten. I forbindelse med jul / nytår afholder vi en form for sæsonafslutning for dem som vil være med, med fælles spisning, hygge, sang og musik, klappepræmier, auktion over donerede effekter og putting konkurrence eller hvad vi nu finder på. Så hvis du har lyst, så mød op og vær med. Ernst - John - Krølle - Keld. Veterangolf Vi er en lille flok ældre golfspillere der mødes hver anden fredag i golfsæsonen til en runde golf med efterfølgende hyggeligt samvær. Et par gange i løbet af sommeren spiller vi en runde på fremmede baner. Er du dame over 60 år eller herre over 65 år skulle du måske overveje at få nogle hyggelige timer sammen med andre veteraner. Du kan holde dig orienteret på vores opslagstavle i klubhuset, hvor der angives hvornår vi begynder, starttider samt telefonnumre på andre veteranspillere. På gensyn til veterangolf i 2010 Flemming Frøslev medl. nr. 1661

15 Nummer 1 Årgang 2010 side 15 Klubber i klubben Informationsmøde Herredag Det vil glæde os at se alle Frederikssunds golfklubs seniorer (herrer), som har bagmærke. Tirsdag den 16. marts 2010 kl i restauranten. Vi vil fortælle om: Matchformer Gennemgående turnering Åbningsturnering d.13. april Måneds match Månedsvinder (Nyheder!) ECLECTIC/Puttekonkurrence/Tættest flaget Information om træning/ Martin Kold/ Nyholm Golf Academy Udflugter til andre golfbaner Weekend tur til Sverige d september Afslutningsturnering d.28. september Spisning + Præmier & Generalforsamling Vi spiller hver tirsdag fra 13. april til 28. sep Deltagelse i Herredagen 2010 koster 300 kroner. Med venlig hilsen Herredagsudvalget Åbningstider i sekretariatet Fra d. 1. april 2010 til og med d. 30. september 2010 har sekretariatet følgende åbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Hilsen Lilian

16 Nummer 1 Årgang 2010 side 16 Juniorudvalget Hvor er det hvidt derude..mon græsset er grønt nedenunder? Hver morgen og eftermiddag når jeg kører forbi golfbanen, ser jeg meget lille aktivitet på Frederikssund golfklub og tænker Mon alle ligesom juniorerne er gået i vinterhi? Der har dog ikke været helt stille på juniorsiden. Vi har igennem de sidste måneder haft lidt forskellige arrangementer i juniorafdelingen. I november mødtes vi til gennemgang og undervisning i Golfbox, da alle turneringer jo efterhånden bookes denne vej. Det var et vellykket arrangement med stor tilslutning. I december afholdt vi julegolf med æbleskiver og varm kakao, hvor vi fik bevidst at vores juniorer er super seje det var hundekoldt men alle gennemførte matchen. I januar skulle vi have afholdt vinterklubmesterskab, men dette er udsat pga. vejret. Der var flere af klubben juniorer, der synes, at de dog trængte til lidt golfstemning, så en god flok var på Golf Messen i Bella, hvor 4 af vores juniorer også var bemanding på DGU s stand. Er andet vellykket arrangementet var vores forældremøde med trænerteamet, Martin og Morten, hvor ca. 24 forældre var mødt op til præsentation af tankerne og filosofien bag den kommende juniortræning i FGK. Træningen vil ændre sig en del forhold til den tidligere juniortræning fx vil der blive lagt mere vægt på golf-indlæringen og den fysiske træning. Helt sikkert noget,der vil øge lysten til golf og få sveden frem på panden hos vores unge spillere. Yderligere information om træningshold og træningstider vil blive sendt til alle juniorer primo marts. I næsten weekend (28/2) tager vi hul på 2010 golfen denne gang i Grøndalscenteret, hvor vi skal spille SIM-golf og få rystet rusten af svinget. Vi GLÆDER os til snart at komme i gang med en ny kanon sæson i FGK og se det grønne græs igen. I år vil vi som tidligere afholde en række forskellige arrangementer for at styrke juniorgolfen i Frederikssund. Og som noget nyt har vi i år planlagt en turnering, hvor vi håber at kunne bringe klubben juniorer, ynglinge og seniorer tættere sammen. Så den august afholder vi for første gang Kop & Kande RYDERCUP. Så synes du, det kunne være sjovt at spille mod klubbens (Fortsættes på side 17)

17 Nummer 1 Årgang 2010 side 17 Juniorudvalget (Fortsat fra side 16) junior/ynglinge, lære dem at kende og måske give dem et godt golfråd med på rejsen, så sæt allerede kryds nu i kalenderen det bliver helt sikkert en festlig weekend Andre krydser der er gode allerede nu af få i kalenderen for juniorerne er: Åbningsturnering 11. april kl. 12 med efterfølgende fælles spisning og informationsmøde for forældre Træningslejr den april, som er for alle juniorer, både juniorerne med og uden bagmærke. Husk på at selvom det er hvidt derude kan formen styrkes og svinget trænes inden døre. Så en opfordring til alle som ikke allerede er i gang kom i gang med løbetræningen og styrketræningen. Der findes mange gode programmer på Internettet som kan hjælpe dig i gang det vil helt sikkert ikke skade din golf at være i form inden græsset bliver grønt så god fornøjelse! På vegne af juniorudvalget Jeanette Stids-Jønsby

18 Nummer 1 Årgang 2010 side 18 Hvor skal vi sove i nat? Af Stig Thomsen, direktør golfovernatning.dk Endelig er der kommet en portal, hvor vi golfere kan finde overnatningsmuligheder, på eller nær de golfbaner, vi besøger i løbet af året. Oftest er vi flere af sted, når vi skal spille på andre baner end hjemmebanen. Når vi har spillet, vil vi måske gerne se lokalområdet, eller bare nyde at være sammen. Har vi familien med, ønsker vi måske at bo ved stranden eller andre steder, hvor der er seværdigheder, som giver oplevelsesmuligheder for dem der ikke spiller golf. Derfor er det vigtigt for os at finde overnatningsmuligheder, der tilgodeser vore skiftende - og meget forskellige - behov. Til formålet har vi lavet et sted, hvor du kan få et overblik over mulighederne for overnatning - golfovernatning.dk. Der er også mange af os golfere, der har udlejningssteder på eller i nærheden af golfbaner. For os er golfovernatning.dk et godt supplement til de udlejningsaftaler vi ellers måtte have. Man kan selv oprette sin udlejning direkte på golfovernatning.dk og løbende ændre i tekst, priser og billeder, skulle man have forskellige udlejningsbehov hen over året. Tag en tur omkring golfovernatning.dk og se hvad vi tilbyder. Skriv dig på mailinglisten, så du også kan følge udviklingen af portalen. Alle ønskes et godt golf år! Golfovernatning

19 Nummer 1 Årgang 2010 side 19 Klubhus - og Bygningsudvalg Overdækning af driving range For ca. 2 år siden besluttede vi i Frederikssund Golfklub at udbygge vores driving range med overdækninger således at vi både havde to helt lukkede pladser til benyttelse for vores træner og samtidigt fik overdækket fire pladser, således at medlemmerne kunne slå bolde ud og træne i stort set al slags vejr. Desværre viste det sig at tilbuddene på den nye bygning lå så højt, at vores økonomi ikke kunne bære. Vi prøvede at afsøge markedet og på et tidspunkt kom Lyngsoe a/s på banen med deres nye koncept for overdækninger af driving range. For næsten det samme beløb, som to udslagspladser kostede i det første projekt, fik vi en pris på overdækning med 6 udslagspladser jfr. nedenstående perspektivtegning af overdækningen. Fra 1. januar 2010 har Frederikssund Golfklub indgået en 3 årig kontrakt med Leif Nyholm Golf Akademi om træning af klubbens medlemmer. Da Nyholm Golf Akademi NGA udelukkende underviser ved brug af videooptagelser fik vi aftalt en bredde på overdækningen på 7,5 m, således at et videokamera kan placeres i en afstand af 5 m bag eleven og et andet kamera ca. 2 m fra siden kan optage eleven. Det betyder at der skal bruges 2 udslagspladser til undervisning pr. elev. Ifølge vores sæsonplan skulle vi gerne kunne ibrugtage overdækningen omkring starten af april, men vejret viser sig ikke ligefrem fra sin mest gunstige side når det gælder byggeri. Det forventes dog at alle arbejderne kan nås forinden, da selve opførelsen kun tager ca. 1 uge, men vi skal også have alle øvrige arbejdsopgaver løst. Her tænkes bl.a. på afledning af regnvand, flisebelægning, el-installationer m.v. Vi forventer et godt og fremtidssikret produkt, hvor det er tanken hen ad vejen at få alle 16 udslagspladser overdækket og der med tiden kan installeres strålevarme, lys i selve udslagshuset og halogenlys ud på driving range. Med venlig hilsen. Henrik Helt

20 Nummer 1 Årgang 2010 side 20 Spil golf indefra og ud! Træner - Teamet Målet med denne artikel er at inspirere dig til at træne din hjerne, så du kan bruge den til din fordel på og udenfor golfbanen. Spørg dig selv: Hvem styrer mit humør og mine resultater på golfbanen? Hvis du svarer noget andet end dig selv, så skal du læse videre her. Hvis du svarer dig selv, så er du nok nysgerrig nok til at læse videre alligevel. Hvis du lader dig styre af dine tidligere resultater, er det, fordi du reagerer ubevidst gennem dine 5 sanser (se, høre, føle, lugte og smage). Det medfører nedenstående beslutningsproces: Kilde: Thinking Into Results, Bob Proctor & Sandy Callagher. I Danmark ved Det bliver altså dine tidligere resultater, der dikterer dine tanker, dine følelser og i sidste ende dine handlinger. Du spiller altså golf udefra og ind. Ikke i den klassiske golfsvings forstand, hvor kølle hovedet passerer bolden på tværs af mållinjen, men i den forstand at dine omgivelser styrer dig, i stedet for at det er DIG, der styrer dig. Hvis du vil styre dit humør og dine resultater på golfbanen og i resten af dit liv, så skal du arbejde indefra og ud. Det betyder at ovenstående beslutningsproces skal ændres til: Først bruger du din bevidsthed til at forestille dig, hvad du gerne vil, så omsætter du det til en følelse, som din underbevidsthed så kan omsætte til handling og derfra får du et nyt resultat. Resultatet registrerer du med dine 5 fysiske sanser (se, høre, føle, smage og lugte) og du bruger så din bevidsthed og dine 6 mentale muskler (hukommelse, evnen til at tænke/ræsonnere, opfattelse, forestillingsevne/fantasi, fokus/vilje, intuition) til at reagere med. Nu er det dig, der er i kontrol over dine tanker, følelser, handlinger og nye resultater og derved spiller du golf indefra og ud. Du er nu i kontrol over dig selv. (Fortsættes på side 21)

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Forslag Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 Deltagere: Leif Tullberg, John Gothjelpsen, Henrik Helt, Mette Overby, Andy McCourt, Flemming Gottschalck.

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Fjorden Rundt. Ny Super Greenfee Ordning (SGO)

Frederikssund Golfklub. Fjorden Rundt. Ny Super Greenfee Ordning (SGO) Årgang 2010 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Fjorden Rundt Ny Super Greenfee Ordning (SGO) Her bliver aftalen underskrevet d. 31. marts 2010 Fra venstre: Johnny Frandsen (Fr.sund Golfklub),

Læs mere

VELKOMMEN! JUNIOR OPSTARTSMØDE 2013

VELKOMMEN! JUNIOR OPSTARTSMØDE 2013 ! VELKOMMEN! JUNIOR OPSRTSMØDE 2013 JUNIORUDVALG Lene Thomsen Formand Mette Kaysen Bo Damgaard Susanne Salling Hans Henrik Søllested Thomas Axelsen DET FÅR DU SOM JUNIOR Fast ugentlig træning af klubbens

Læs mere

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S:

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. juli 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet BEGYNDERMAPPE Din guide til golfkørekortet 1 Begynderudvalget 2016 Torben Schütt 50551045 tortov@webspeed.dk Henrik Mortensen 47333036/2532 2203 hmort@frederikssund.dk Preben Rasmussen 46733179/30253179

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev Hedens Golfklub juni. 2017 Hedens Golfklub xx. måned år Hedens golfklub 2017 Formanden har ordet Foråret er gået på held, og vi er nu godt på vej ind i sommerperioden. Vi håber derfor på mere stabilt vejr

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Velkommen til Prøvemedlem skab. Yngling/senior 2017 Kr.995,- GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Sådan kommer du i gang med at spille golf som YNGLING eller SENIOR i Viborg Golfklub. 2 Kig op til Kjeld

Læs mere

Generel orientering af sekretariatet m.fl.:

Generel orientering af sekretariatet m.fl.: Til stede ved bestyrelsesmødet den 1. juni 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Claus Pedersen (CP) Karsten Skogstad (KS) Sussie Hørlyk (SH) Niels Rasmussen (NR) Johnny Poulsen

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Prøvemedlem HELE 2018 for KUN kr. 995,-

Prøvemedlem HELE 2018 for KUN kr. 995,- Prøvemedlem HELE 2018 for KUN kr. 995,- inkl. uddannelse og efterfølgende tilladelse til at spille på banen i Gyttegård og på andre golfbaner (DGU-kort (F)) INFORMATION Se også mere på www.gyttegaardgolfklub.dk

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Kursus for begyndere 2017

Kursus for begyndere 2017 Kursus for begyndere 2017 Norddjurs Golfklub byder dig velkommen i klubben Velkommen Begynderudvalget i Norddjurs Golfklub byder dig velkommen som aktiv nybegynder. I denne folder finder du gode råd og

Læs mere

Særlig meddelelse fra bestyrelsen:

Særlig meddelelse fra bestyrelsen: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. april 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2014

Nyhedsbrev marts 2014 Nyhedsbrev marts 2014 marts 2014 Ny leder i Roskilde Golf Klub Det er med stor glæde, at bestyrelsen kan præsentere Thomas Wichmann som klubbens ny forretningsfører. Thomas har de seneste 5 år været ansat

Læs mere

Vinter 4-kølleturnering 2017.

Vinter 4-kølleturnering 2017. Fra: Breinholtgård golfklub Sendt: 13. februar 2017 15:32 Emne: Breinholtgård Golfklub - Nyhedsbrev Vinter 4-kølleturnering 2017. I anledning af at Proshoppen og Restauranten er på plads og klar til sæsonen

Læs mere

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB 2016 SPONSOR & MARKEDSFØRINGSKATALOG 1 BESTYRELSE OG DAGLIG LEDELSE Klubbens bestyrelse består i henhold l klubbens vedtægter af 7 medlemmer. For 2015 består bestyrelsen

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2017 Velkommen Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke Det midlertidige bagmærke skal

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Velkommen på golfskole i Sebber Kloster Golf Klub

Velkommen på golfskole i Sebber Kloster Golf Klub Velkommen på golfskole i Sebber Kloster Golf Klub Golf er en af Danmarks største sportsgrene med 150.000 medlemmer i 190 klubber landet over. Så mange mennesker kan ikke tage fejl golf ER en fantastisk

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

1. REGIONSGOLF !!!!

1. REGIONSGOLF !!!! 1. Regionsgolf 2015 2016!! 2. Undervisere søges! 3. Indspil v. Jørn Anderson 4. Hole in one 5. Herreklubben 6. HCA-G3 7. Parmatchklubben 8. Mandagspigerne 9 Suppegolf 10. Åben vintergolf 11. Begynderudvalget

Læs mere

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB 2015 SPONSOR & MARKEDSFØRINGSKATALOG 1 BESTYRELSE OG DAGLIG LEDELSE Klubbens bestyrelse består i henhold l klubbens vedtægter af 7 medlemmer. For 2015 består bestyrelsen

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017.

KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017. KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017. 2 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2017. Sponsor: SPORT OUTLET / INTER SPORT KALUNDBORG. Matchform: Greensome Høj / Lav. Max. HCP. 44,0 Mødetid: Kl. 9:00 Gunstart Kl. 10:00

Læs mere

Gyttegård Nyt marts 2016. VELKOMMEN TIL SÆSON 2016 ved formand Hans Bennetzen

Gyttegård Nyt marts 2016. VELKOMMEN TIL SÆSON 2016 ved formand Hans Bennetzen VELKOMMEN TIL SÆSON 2016 ved formand Hans Bennetzen Så nærmer tiden sig til en ny, og forhåbentlig spændende golfsæson. Den 3. april er der vor traditionelle åbningsmatch, hvor vi håber rigtig mange tilmelder

Læs mere

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetninger 2012 fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011 Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetning fra Sponsorudvalget 2012 Netop

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 5-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 5-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 5-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

Turneringskalender 2015

Turneringskalender 2015 APRIL Tirsdag 7 12.30-19.00 Gunstart 1-12 Herredag Åbningsturnering Herredag max 84 Texas Herredagsudvalg Torsdag 9 10.00-19.00 Gunstart 18 Damedag Åbningsturnering Damedag max 72 Stableford Damedagsudvalg

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Udvalget og turneringslederne bag ægteparturneringen består af:

Udvalget og turneringslederne bag ægteparturneringen består af: Ægtepargolf 2015 1 Udvalget og turneringslederne bag ægteparturneringen består af: Eli Hage Niels Hage Kirsten Kobborg Niels Kobborg 30662176 51493432 40306135 30740848 labo@mail.dk kirstenkobborg@youmail.dk

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2011

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2011 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2011 Økonomi I de seneste års beretninger har økonomien fyldt en del. Det gør den også i år, men kun for at beskrive, at vi er nød til at passe på udgifterne, når

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 4. november 2009: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Spændende SPONSOR - MATCHER i nærmeste fremtid:

Spændende SPONSOR - MATCHER i nærmeste fremtid: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. marts 2012: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Niels Rasmussen (NR) Johnny Poulsen (JP) Sussie Hørlyk (SH) Claus Pedersen (CP) Christa

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Prøvemedlem 2015. Velkommen. Her får du glad golf for alle aldre

Prøvemedlem 2015. Velkommen. Her får du glad golf for alle aldre Prøvemedlem 2015 Velkommen Her får du glad golf for alle aldre Silkeborgvej 44 / 8700 Horsens / Tlf. 7561 5151 / info@horsensgolf.dk / www.horsensgolfklub.dk Prøvemedlemskab 2015 Horsens Golfklub kan tilbyde

Læs mere

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil?

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil? Teoriprøve Prøven er bestået, såfremt der er højest 2 fejl i golfregel spørgsmålene og højest 1 fejl i etikette spørgsmålene. Der er en time til besvarelsen, og der må bruges golfregler og andet kaninlitteratur

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2014

Juniorafdelingen Sæson 2014 Juniorafdelingen Sæson 2014 Velkommen til endnu en golfsæson i Odsherred Golfklub Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter, og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg

Læs mere

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden:

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: klubhuset Ordstyrer. PM Dagsorden: Referent: RK Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd for klubber i klubben,

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne regnskabsår, herunder beretning fra udvalgene.

Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne regnskabsår, herunder beretning fra udvalgene. Årsberetning 2010 Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne regnskabsår, herunder beretning fra udvalgene. Der er i året afholdt 11 bestyrelsesmøder, tlf. møder, samt herudover løbende mail korrespondance

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle.

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2010: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

vind, scorekort, handicapsystemet, sikkerhed og ikke mindst samværet med andre glade golftosser.

vind, scorekort, handicapsystemet, sikkerhed og ikke mindst samværet med andre glade golftosser. BEGYNDERHÅNDBOGEN Velkommen til Brøndby Golfklub Brøndby Golfklub blev grundlagt i 1999, hvor det lykkedes at etablere en 9 hullers golfbane i Den grønne kile. Banen blev udvidet fra 9 til 18 huller i

Læs mere

Til stede: William Grahn, Michael Tvede, Peter Jacobsen, Gerd Stafanger, Per Knudsen, Peter Fredgaard, Stig Borg og Arne K Larsen (klubchef).

Til stede: William Grahn, Michael Tvede, Peter Jacobsen, Gerd Stafanger, Per Knudsen, Peter Fredgaard, Stig Borg og Arne K Larsen (klubchef). Referat af bestyrelsesmøde den 12. april 2012. Til stede: William Grahn, Michael Tvede, Peter Jacobsen, Gerd Stafanger, Per Knudsen, Peter Fredgaard, Stig Borg og Arne K Larsen (klubchef). Referent: Arne

Læs mere

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet En af HGK s talentfulde juniorer, 15-årige Anne Lasthein Hansen snuppede den samlede sejr i Girls Only Tour 2017. DGU turneringen "Girls Only Tour" består af

Læs mere

Afbud: Karen Margrethe Harder (KMH) og Martin Høgh (MH) og Kai Dinesen (KD)

Afbud: Karen Margrethe Harder (KMH) og Martin Høgh (MH) og Kai Dinesen (KD) Brøndby Golfklub Referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2010. Til stede var: Tage Jensen (TJ), Stig Bindner (SB), Heidi Andersen (HA) Helge Michelsen (HM), Jørn Schlichting (JS), Janne Andreasen (JA)

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 2. december 2009: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul DANSK GOLF UNION Golfkørekortet Nu er der ikke langt til 1. hul TEORI prøver spil Golfkørekortet Golf er den mest populære voksensport i Danmark, og det er der mange grunde til. Og en ting er sikkert:

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 2. juni 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Regelquiz. Hvor godt kender du reglerne i golf??

Regelquiz. Hvor godt kender du reglerne i golf?? Regelquiz Hvor godt kender du reglerne i golf?? Hvis du i løbet af sommeren bliver forhindret i at spille golf pga ferie eller dårligt vejr, kan du bruge lidt tid på at løse denne regelquiz og måske få

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2012

Juniorafdelingen Sæson 2012 Juniorafdelingen Sæson 2012 Velkommen til endnu en golf sæson Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg for at I har den

Læs mere

Par-3 banen G O LFK LU B. Baneguide

Par-3 banen G O LFK LU B. Baneguide Par-3 banen 3 2 4 5 1 GILLELEJE G O LFK LU B Baneguide 60 56 m fra tee Hul 1 68 m til midt-green 86 60 m herfra til midt-green Hul 2 102 m 91 72 Hul 3 105 m 53 Hul 4 60 m 51 41 45 Hul 5 63 m 1) Tidsbestilling

Læs mere

Begynderhåndbogen 2016

Begynderhåndbogen 2016 Begynderhåndbogen 2016 Velkommen til Brøndby Golfklub. Brøndby Golfklub blev grundlagt i 1999, hvor det lykkedes at etablere en 9 hullers golfbane i Den grønne kile. Banen blev udvidet fra 9 til 18 huller

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni 2017 Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl. 19.00 21.00 Indkaldt Klaus Gundertofte (KG) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe Sørensen (PLS) Peter Bundgaard Hansen

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011, kl. 9.30 på Folkets Hus i Snogebæk. Se i øvrigt dagsorden sidst i dette Nyhedsbrev.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011, kl. 9.30 på Folkets Hus i Snogebæk. Se i øvrigt dagsorden sidst i dette Nyhedsbrev. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. februar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 31-1-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 1-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer

Bestyrelsesmøde. Møde den 31-1-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 1-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer Bestyrelsesmøde Møde den 31-1-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 1-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen () Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

- tage kærlig hånd om nye golfspillere og introducere dem for golfspillets facetter.

- tage kærlig hånd om nye golfspillere og introducere dem for golfspillets facetter. Begynderhåndbogen Velkommen til Brøndby Golfklub. Brøndby Golfklub blev grundlagt i 1999, hvor det lykkedes at etablere en 9 hullers golfbane i Den grønne kile. Banen blev udvidet fra 9 til 18 huller i

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/ PLANLAGTE MATCHER 2016.

KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/ PLANLAGTE MATCHER 2016. KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/1 2016 PLANLAGTE MATCHER 2016. 3 Apr. ÅBNINGS-MATCH. Intersport / Sport Outlet Kalundborg Matchen 2016. Sponsor: SPORT OUTLET / INTER SPORT KALUNDBORG. Matchform: Greensome høj/lav

Læs mere

Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene.

Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene. Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer Vejledning til birdie prøve: Prøven består af 25 spørgsmål. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene.

Læs mere

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen.

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen. Referat af bestyrelsesmøde, torsdag 3. december kl. 19.00 Mødested: Kontor Syd Afbud: John Larssen 1. Godkendelse af referat fra den 15. oktober 2015 Referatet er godkendt 2. Økonomi samt medlemsstatus.

Læs mere

Årets første hole in one. SCL - Tryk. Pink Cup En rigtig dame match hvor pengene går ubeskåret til Støt brysterne.

Årets første hole in one. SCL - Tryk. Pink Cup En rigtig dame match hvor pengene går ubeskåret til Støt brysterne. Kalø Golf Club Club Golf Kalø N y h e d s b r e v A p r i l 2 0 1 0 N r. 2 Pink Cup En rigtig dame match hvor pengene går ubeskåret til Støt brysterne. Alle damer i klubben kan allerede nu sætte kryds

Læs mere

NYHEDSBREV NR Pink Cup. 17. maj Familie-Golf 3. Golf & Gourmet 4. Wilson Demo dag 5. Resultater klubbens hold og Elite

NYHEDSBREV NR Pink Cup. 17. maj Familie-Golf 3. Golf & Gourmet 4. Wilson Demo dag 5. Resultater klubbens hold og Elite 1. Pink Cup 2. Familie-Golf 3. Golf & Gourmet 4. Wilson Demo dag 5. Resultater klubbens hold og Elite 1. Pink Cup Skynd dig - at tilmelde dig Pink Cup - den meget farverige og festlige golfturnering som

Læs mere

Ungdomsundervisning 2012

Ungdomsundervisning 2012 1 Ungdomsundervisning 2012 Sådan kommer du i gang med ungdomsgolf på Lyngbygaard Lyngbygårdsvej 29, 8220 Brabrand. Tlf 8744 1070 info@lyg.dk www.lyg.dk Kære junior / ungdomsspiller Velkommen på Lyngbygaard

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 12. august 2013. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 12. august 2013. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 12. august 2013 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

Vinteraktiviteter 1. november 2011-15. marts 2012

Vinteraktiviteter 1. november 2011-15. marts 2012 Vinteraktiviteter 1. november 2011-15. marts 2012 Golf spilles hele året - i hvert fald i Smørum Smørum Golfcenter Åben og aktiv - hele året!! 27 lange huller, par 35, 35, 36 9 huller Intermediate 9 huller

Læs mere

Turneringsprogram 2017

Turneringsprogram 2017 Turneringsprogram 2017 Information fra turneringsudvalget om aktiviteter for året 2017. Der sker en del forandringer i forhold til sidste års turneringsplan. Der er ikke så mange turneringer. Vi gentager

Læs mere

Sydsjællands Golfklub Mogenstrup

Sydsjællands Golfklub Mogenstrup DGU Dansk Golf Union Ønsket påklædning for medlemmer og gæster i Golfklubben. Sydsjællands Golfklub Mogenstrup Dress code for members Stiftet den 6. juni 1974 and guests of the Golf Club. Ønsket påklædning

Læs mere