Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden"

Transkript

1 Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

2 Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info fra Greenkeeper... side... 4 Hjertestarter... side... 7 Vi mangler sponsorer... side... 7 Regeludvalget... side... 8 Turneringsudvalget Klubturneringer side Synoptik Cup... side Regionsgolf... side Klubber i klubben Rødvinsklubben... side Veterangolf... side Herredagen... side Juniorudvalget... side Åbningstider i sekretariatet... side Golfovernatning... side Klubhus - bygningsudvalg... side Træner - Teamet... side Nyholm Golf Academy... side Indkaldelse til generalforsamling... side Årsberetning... side Resultatopgørelse for perioden 1. januar december side Balance Aktiver... side Balance Passiver... side Noter til regnskab... side Budget med underkonti... side Pengestrøm... side Kommentarer til budget... side Forslag til nye priser... side Annoncer Lennart Mileheim Heimdalsvej 47, 3 tv.3600 Frederikssund Tlf Mobil DEADLINE - NR Indlæg sendes til:

3 Nummer 1 Årgang 2010 side 3 Formanden har ordet Til medlemmer, medarbejdere, sponsorer og øvrige. Lige nu er banen bundfrosset. Vi har haft sne og vinter i 65 dage til stor glæde for mange børn og til lidt mindre glæde for os golfentusiaster. Jeg tror, at vi alle længes efter at se grønne marker og grønne fairways, så vi kan komme i gang. Vejret er en af de få ting, som vi ikke kan gøre noget ved. Vi forbereder os i Frederikssund Golfklub til den kommende sæson. Vi er klar med nyt trænerhold. Vi er klar med styrket administration, og vi er ved at finde en daglig leder/forretningsfører/direktør. Vi er fuld gang med at skaffe sponsorer. Sponsorer er meget vigtige for os. De skulle meget gerne bidrage med kr i år. Hvis nogen af jer har gode ideer, må I meget gerne hjælpe til ved at rette henvendelse til sponsorudvalget. Jeg ved, at der i år vil blive gjort ekstra meget for sponsorerne i form af sponsordage og andet. Det bliver spændende at være sponsor i Frederikssund Golfklub i 2010, ikke mindst efter at vi har fået Nyholm Golfakademi med. Der er mulighed for gode arrangementer begge veje. Lige nu arbejdes der med planer om samarbejde mellem forskellige klubber, hvor det for et meget beskedent beløb, vil være muligt for medlemmerne at spille i andre klubber. På nuværende tidspunkt er der forhandlinger i gang. Så snart der er noget på plads, vil medlemmerne blive informeret. Jeg tror, at mange af os har forsøgt at huske tilbage på, hvornår vi sidst har haft en så lang vinter. Jeg tror, at det er år siden. Den gang tror jeg ikke, at den varede så længe som nu. Vi skal nu se fremad til en kanon god sæson, en god bane og en veldrevet golfklub. Vi skal se frem til en generalforsamling, hvor vi som sædvanlig skal have en god debat. Vi skal se frem til at stå sammen om at drive Frederikssund Golfklub også i disse svære tider. Vi har nu knækket kurven for medlemsafgang, men vi må lave flere initiativer for at fastholde de nuværende medlemmer og få flere lokale medlemmer fra Hornsherred, Jægerpris, Frederikssund og Slangerup samt omegn. Jeg tror, at vi alle brænder for at komme i gang. Vedrørende overdækning er vi så tæt på at arbejdet kan igangsættes. Det gamle skur er revet ned. Henrik Helt og hans folk er i gang med at lægge vintermåtter ud, så frosten kan komme af jorden, og vi kan komme i gang. Overdækningen skulle gerne være klar til sæsonstart. I, som kommer i klubben her om vinteren, har nok bemærket, at der har været aktivitet i proshoppen. Leif Nyholm har længe haft arbejdstøjet på sammen med sine folk og har indrettet sig i proshoppen. De mangler blot at få varer på hylderne, så de er klar til sæsonstart. Sæsonstarten vil være meget afhængig af vejret. De fleste håber nok på at komme i gang medio marts, men lad os nu se. Med ønsket om et snarligt gensyn på banen og til generalforsamlingen den 11. marts 2010, kl Leif Tullberg

4 Nummer 1 Årgang 2010 side 4 Info fra greenkeeperen Banens tilstand lige nu, og hen over foråret. Kære medlemmer, det er nu tid til at begynde at se hen imod foråret, der forhåbentligt snart står for døren. Inden jeg kommer ind på græssets tilstand, vil jeg starte med at komme med den kedelige påstand at det bliver et skidt forår, set med en golfspillers øjne. Begrundelsen for denne påstand, baserer jeg på at vi stadig har så meget sne, og at temperaturen ligger et godt stykke under frysepunktet om natten. DMI varsler et koldt forår. Havene omkring Danmark er kolde, og påvirker derved temperaturen på land i negativ retning, set med vore øjne. I og med at DMI forudser at temperaturen i løbet af foråret ikke vil komme ret meget over 10 grader, vil der gå lang tid før jordtemperaturen begynder at stige. Om græssets evne til at overvintre under disse forhold kan jeg faktisk kun gætte. Jeg har ligesom alle andre ikke set græsset i flere måneder. Jeg har været ude og grave et par huller i sneen, for at danne mig et lille indtryk af situationen. Ud fra hvad jeg har set, kan jeg konkludere at græsset ser rimeligt godt ud situationen taget i betragtning. Bladspidserne er begyndt at blive blege til gullige, hvilket godt kan tyde på manglende lys (det kommer jo nok ikke bag på nogen). Med hensyn til svampeangreb, kan jeg kun gætte, da et par kvadratmeter ud af godt en hektar ikke er nok til at give et ordentligt billede af situationen. Vi fik i løbet af efteråret luftet jorden godt igennem med store og små spyd og ad flere omgange. Det, samt en sprøjtning mod svamp lige inden jul (med lovlige pesticider) giver mig en forhåbning om, at vi kommer nådigt igennem vinteren. Det har været et emne til diskussion blandt greenkeepere, om man skal rydde sine greens for sne. Man kan gøre det op i for og imod. Fordelen vil helt klart være at græsset vil få lys, luft og frost, hvis man rydder sine greens for sne. Hvis man starter på at rydde sine greens, skal man så bare huske på, at det vil kræve lige så meget arbejde, som det kræver at holde gader og stræder fri. Og der vil blive en trafik på de sårbare greens af en anden verden. Der vil også hobe sig dynger af sne op omkring greens, som det vil tage nogen tid for at smelte, og dermed udskyde en eventuel åbning af vore greens yderligere. Der har været eksempler på, at snerydning af greens har skabt et lag af is, der yderligere har givet det problemer, at man dermed har lukket helt for ilttilførslen. Græsset begyndte derefter at dø under isskorpen. Det at der efter en periode med tøvejr bliver skabt et is lag, er noget jeg er meget opmærksom på, da det efter min overbevisning er det eneste alvorlige problem, som vi kan blive udsat for i forbindelse med snevejret. Med hensyn til svampeangreb, skal vi desværre nok regne med at der vil forekomme nogen pletter, når sneen smelter. Hvor meget er det svært at spå om. Men jeg kan nok godt tillade mig at sige, at jeg er ligeså spændt på at se græsset, som de fleste af klubbens medlemmer. Det vil nok være nødvendigt at holde banen lukket det første stykke tid efter at sneen er smeltet. I og med at der er store mængder vand, der skal ledes bort, samtidigt med at jorden stadig er frosset, gør at overfladen er meget sårbar i den periode. Hvor lang tid der vil gå, er svært at forudse. Når banen atter er farbar, vil vi så småt begynde at klargøre banen til sæsonen. (Fortsættes på side 5)

5 Nummer 1 Årgang 2010 side 5 Info fra greenkeeperen (Fortsat fra side 4) Det er min forhåbning, at vi når at få vertikalskåret vores fairways og teesteder inden sommersæsonen tager rigtigt fat. Omkring midten af april vil vi tage propper op af vores greens. Dette vil være startskuddet til et større renoveringsarbejde, der vil komme til at strække sig over en længere periode. Greens vil til daglig være åbne for spil, men hvis man vil være helt sikker på at kunne spille en hel runde uden nævneværdige forstyrrelser, skal man nok vælge at spille om eftermiddagen eller i weekenden. Man kan forvente, at det meste af arbejdet er tilrettelagt sådan, at det ligger i ugerne efter de store turneringer. Det bevirker at banen får to til tre uger til at rette sig. Til sidst vil jeg oplyse om, at jeg vil vende tilbage hver gang vi tager fat på en ny plejeopgave, for at beskrive opgaven og hvorfor den udføres. Så hold øje med hjemmesiden. Brug af pesticider Her er en kort redegørelse fra greenkeeperen, omhandlende hvor vi står i forhold til den seneste tids skriverier i dagspressen om brug af ulovlige pesticider. Det er blevet oplyst at der er fundet ulovlige pesticider på 18 ud af 25 udvalgte golfbaner. Frederikssund Golfklub var en af de 18 klubber der havde ulovlige pesticider opbevaret. Det skal siges meget klart, at de kun er blevet opbevaret, og ikke er blevet anvendt. Der er tale om pesticider der har stået forsvarligt opbevaret i årevis. (Fortsættes på side 6)

6 Nummer 1 Årgang 2010 side 6 Info fra greenkeeperen Da vi blev gjort opmærksom på de ulovlige pesticider i forbindelse med besøget af miljøstyrelsens kemikalie-inspektion, blev de øjeblikkeligt bortskaffet på forsvarlig vis. Pesticiderne var og er lovlige at anvende i landbruget. Derfor var det naturligt at afhænde disse til en landmand, der kunne anvende dem, frem for at de skulle destrueres. Der er selvfølgelig blevet kvitteret for, at pesticiderne er blevet afhændet, og Miljøstyrelsen har meldt tilbage at det er foregået på tilfredsstillende vis. Her i Frederikssund Golfklub tilstræber vi desuden at bruge så lidt pesticider som muligt. Helt at undgå brugen af disse er desværre nok ikke muligt. Som DGU s banekonsulent også har nævnt i sin seneste banerapport for vores klub (2009), så er der faktisk for meget ukrudt at finde. Det er for mig at se et tegn på, at vi i hvert fald ikke har overdrevet brugen af pesticider. Jeg vil til sidst nævne, at vi selvfølgelig opgiver mængden af anvendt aktivt stof til DGU s database, ligesom resten af Danmarks golfbaner gør hvert år. Jeg håber at jeg med ovenstående kan være med til at bringe lys over situationen, sådan at alle kan være sikre på, at vi ikke anvender ulovlige midler. Med venlig hilsen Karl Andersen Chefgreenkeeper

7 Nummer 1 Årgang 2010 side 7 Hjertestarter Frederikssund Golfklub har fået stillet en hjertestarter til rådighed af TrygFonden, foreløbig for en periode på 3 år. Hjertestarteren blev overrakt af Preben Pamsgaard, der sidder i repræsentantskabet for TryghedsGruppen. Hjertestarteren vil blive sat op sidst i april måned og den 28. april skal alle ansatte i Frederikssund Golfklub på kursus i at betjene hjertestarteren. Det vil sige personalet i sekretariatet og i restauranten, greenkeepere, trænere og ansatte i proshoppen. Dette skal sikre, at der næsten altid er en på området, der har lært at betjene hjertestarteren. Vi mangler sponsorer Kære medlemmer vi har brug for jeres hjælp. Vi mangler sponsorer og annoncører, vi har et budget på kr og på nuværende tidspunkt har vi nået ca.40 %. Alle vore sponsorer og annoncører kommer med på hjemmesiden, der har mange tusinde hits om måneden i sæsonen. Det vil sige, at alle kan klikke på den enkelte sponsors eller annoncørs logo og komme til deres hjemmeside. Jeg vedhæfter links til vort sponsorkatalog og gør opmærksom på, at der kan tegnes annoncer fra kr ,- + moms. Der skal fremsendes færdigt annoncemateriale. Kontakt sekretariatet på tlf tast 4, eller undertegnede så vil vi tage hånd om det. Vi er overbevist om, at når det bliver kendt, at man kan støtte klubben med beløb fra 1.800,-+ moms, så er der flere der vil stille op. Til alle medlemmer og læsere, støt vores annoncører og sponsorer de støtter FGK. På forhånd tak Leif Tullberg

8 Nummer 1 Årgang 2010 side 8 Regeludvalget REGELMÆSSIGT v/frank Pedersen Regelspørgsmål fra medlemmerne Spørgsmål 1. En spiller spillede sin bold fra et areal under reparation med spilleforbud. Hvad siger reglerne om det? Svar: 2 straffeslag (tabt hul i hulspil). Det gælder i enhver situation, hvor bolden spilles fra et sted, hvor det pågældende areal er i spil, dvs. bolden ligger i arealet og/eller spilleren står i arealet, og/eller svinget rammer noget, der vokser i arealet (sidstnævnte tilfælde kan også forekomme, selvom både spiller og bold befinder sig uden for arealet). Lokal Regel. Spørgsmål 2. Bolden ligger helt tæt på en nybeplantning, hvor der er ret til frit drop jf. en Lokal Regel. Spilleren finder nærmeste punkt for lempelse, som imidlertid viser sig at være et sted, hvor svinget generes af en anden nybeplantning tæt ved, hvor der også er frit drop. Skal spilleren nu annullere det fundne nærmeste punkt for lempelse og finde et nyt fælles punkt, hvor der ikke er gene fra nogen af de to beplantninger? Svar: Nej, det første punkt fastholdes, selvom der er ved dette punkt er gene fra den anden beplantning. Hvis det så viser sig (efter at bolden er droppet inden for 1 køllelængde), at der nu er gene fra en anden nybeplantning med ret til frit drop, skal spilleren tage stilling til den nye situation, finde nærmeste punkt for lempelse og droppe inden for 1 køllelængde herfra. Spilleren må altså ikke slå to (eller flere) fluer med ét smæk. Regel 25-1 jf. Lokal Regel (nybeplantning) og decision 24-2b/9, som ækvivalerer. Spørgsmål 3. Spiller A er ved en fejltagelse kommet til at slå til spiller B s bold i roughen, og spillede altså derved en forkert bold. Bolden havnede 150 m længere fremme. B skal selvfølgelig slå sit slag fra det sted, hvor A slog til bolden, men må B placere en anden bold på dette sted, så han slipper for at skulle hente sin oprindelige bold 150 m fremme? Svar: Ja, B må placere en anden bold (en erstatningsbold). I Regel 15-3b står, at spilleren skal placere en bold på det sted, hvorfra den forkerte bold først blev spillet. Hvis der i reglen havde stået placere bolden, havde B skullet hente og spille sin oprindelige bold. Spørgsmål 4. En bold er havnet bag 16. green på FGK s bane så tæt på greenkeeper-huset, at spillerens sving generes af husets mur. Hvad så? Svar: Bolden er ikke out of bounds, og er altså i spil. Huset er en ikke flytbar forhindring, og spilleren kan uden straf droppe fri, hvilket, afhængigt af flagplaceringen, kan blive et godt stykke fra det sted, hvor bolden ligger. Nærmeste punkt for lempelse + 1 køllelængde, vil formentlig pga. husets placering i f.t. green skulle findes i retning mod træningsbanen (driving range) for at undgå at komme nærmere flaget. Regel 24-2.

9 Nummer 1 Årgang 2010 side 9 Regeludvalget Spørgsmål 5. Spiller A brugte en tee til at markere sin bold på green. Spiller B puttede og hans bold ramte A s tee og ændrede retning. Hvad siger reglerne om den situation? Svar: B skal spille videre fra det sted, hvor bolden kom til hvile. B kunne før slaget have bedt A markere ud til siden eller markere med et mindre markeringsmærke. Den utrolige Ulla Hansen i FGK forstod til at begynde med ikke, hvad det var, der hændte med bolden, da hun for et halvt års tid siden rutinemæssigt, men nok med lidt mere action end hun plejede, sendte sit drive af sted på 13. hul. Hvad skete der, udbrød hun. Bolden ramte birketræet lige fremme og sprang til højre, sagde en af de andre spillere i gruppen. Nej, den ramte birketræet og sprang til venstre, brød en anden spiller ind. Hvabehar begge dele kunne vel ikke være sandt eller hvad? Joh, begge observationer var sådan set rigtige nok. Ullas bold havde ganske rigtigt ramt birketræet, og de umiddelbart modstridende opfattelser af, hvad der derefter skete, skyldtes, at kollisionen med træet fik bolden til at brække i to dele, der fløj til hver sin side af træet. Hvad skulle Ulla nu gøre? Reglerne: Hun skulle uden straf spille en ny bold fra teestedet. Regel 5 siger, at hvis en bold går i flere stykker som resultat af et slag, annulleres slaget, og spilleren skal spille en bold uden straf så nær som muligt fra det sted, hvorfra den oprindelige bold blev spillet. (Kontakt Frank på tlf eller hvis du har oplevet eller hørt om - en utrolig episode med den sprælske golfbold. Din historie vil så blive bragt i et kommende nummer af golfbladet - sammen med en lille snak om de regler, der evt. måtte være knyttet til historien)

10 Nummer 1 Årgang 2010 side 10 Turneringsudvalget KLUBTURNERINGER 2010 Dato Turnering Tilmeldingsstart i Golfbox Slut for tilmelding Startliste offentliggøres Lørdag 24/4 Bøllehuus Søndag 25/4 Åbningsturnering Lørdag 13. marts Lørdag 17. april Onsdag 21. april Torsdag 13/5 DFDS Seaways Forårsturnering * Torsdag 1. april Torsdag 6. maj Søndag 9. maj Lørdag 15/5 Hidsig Søndag 16/5 Golfer Søndag 23/5 Søndag 13/6 Bounty Club Pinseturnering Invitationsturnering Søndag 11. april Søndag 16. maj Torsdag 20. maj Søndag 2. maj Søndag 6. juni Torsdag 10. juni Lørdag 3/7 Carlsberg Flagturnering Lørdag 22. maj Lørdag 26. juni Onsdag 30. juni Lørdag 24/7 Teetime Open Søndag 8. maj Søndag 11. juli Lørdag 17. juli Søndag 1/8 Klubturnering Søndag 20. juni Søndag 25. juli Torsdag 29. juli Lørdag 28/8 Klubmesterskaber Søndag 29/8 Slagspil Lørdag 4/9 Klubmesterskaber Søndag 5/9 Hulspil Lørdag 19. juni Lørdag 21. aug. Onsdag25. aug. Lørdag 19. juni Torsdag 29. juli Mandag 2. aug. Søndag 12/9 Søndag 3/10 2-generations turnering Nordea Andeturnering Søndag 1. aug. Søndag 5. sep. Onsdag 8. sep. Søndag 22. aug. Søndag 26. sep. Torsdag 30. sep. * Forårsturneringen er også kvalifikationsturnering til Hidsig Golfer Den fulde turneringskalender kan ses på hjemmesiden under Turneringer.

11 Nummer 1 Årgang 2010 side 11 Turneringsudvalget Synoptik Cup Frederikssund Golfklub har i år valgt at deltage i den landsdækkende turnering under DGU, kaldet Synoptik Cup. Klubberne udvælger mellem egne turneringer de klubturneringer, der skal tælle med i turneringen. Om turneringen tæller med i Synoptik Cup fremgår af turneringsbetingelserne i Golfbox samt turneringskalenderen. Der spilles i 5 rækker opdelt efter handicap. Du deltager altså automatisk, når du deltager i de turneringer, som klubben har udvalgt, hvis du opfylder følgende kriterier: fuldgyldig medlem, født 1991 eller tidligere, der har FGK som hjemmeklub, og har max. handicap 42. Turneringerne spilles i perioden 1. april til 29. august, og vinderne af de fem rækker går videre til de landsdækkende finaler. De fem vindere udgør så klubbens hold og kæmper mod de andre klubber. Der kan læses mere på FGK s Synoptik Cup-ansvarlige Anders Kjeldsen Turneringsudvalget

12 Nummer 1 Årgang 2010 side 12 Regionshold - Royal Unibrew Golf Regionsgolf Royal Unibrew Golf er en turnering for klubhold som har været spillet gennem flere år. Turneringen er måske bedre kendt som regionsholdsturneringen. I Royal Unibrew Golf mødes klubhold indenfor forskellige kategorier inddelt efter handicap i A-D rækkerne og efter alder i Senior og Veteranrækkerne. Der spilles en dame- og tre herresingler samt en mixfoursome. Der spilles hulspil uden handicap Holdene er inddelt i grupper typisk med fire klubhold i hver. Et regionshold møder tre andre klubbers hold og der spilles såvel ude som hjemmekampe og et regionsgrundspil består således af 6 kampe.vinderne går herefter videre til mellem og slutrunder. Grundspillet foregår om foråret og forsommeren og mellem og slutspil i efteråret. Frederikssund golfklub har været med i mange år og har haft pæn sportslig succes. I år har klubben tilmeldt 9 hold, som interesserede spillere kan melde sig til via Golfbox på samme måde, som man tilmelder sig de almindelige klubturneringer. Det er det største antal hold, som en klub kan tilmelde,og klubben håber derfor, at mange spillere vil tilmelde sig inden tilmeldelsesfristen udløber den 26. marts 2010, kl Holdene udtages af de udpegede holdkaptajner, og de skal sætte det stærkeste hold som udgangspunkt efter spillehandicap. Det er i år muligt i A-D rækkerne, senior- og veteranrækkerne at spille sig til en plads på et regionshold, hvis man mener sig bedre kvalificeret end en af de udtagne spillere. Der henvises i øvrigt til opslagene om tilmelding og regionsholdsudfordring på tavlen i klubhuset eller på hjemmesiden under turneringer. Martin Schrøder Regionsholdskoordinator HUSK AT STØTTE VORES SPONSORER DE STØTTER OS

13 Nummer 1 Årgang 2010 side 13 Rødvinsmatchen er for alle! Klubber i klubben Det kan være, at der er nogle, som har set eller hørt noget om en rødvinsmatch i vores herlige klub. De har måske endda tænkt, at det lød hyggeligt, men at det nok var for en lille indspist skare, som mange af de andre private turneringer er det. Men nej. Sådan er det ikke. Rødvinsmatchen er for alle uanset alder, køn og handicap. Vi taler her om en match, som i sin grundide er med til at stimulere kammeratskab og sammenhold i vores klub. Altså en rigtig social event. Ingen udelukkes fra at deltage. Og hvad er det så, man nu kan være med til, hvis man vil? Jo, man mødes senest onsdag morgen. Vi spiller hver onsdag hele året rundt. Man skal ikke melde sig i forvejen, men bare møde op, hvis man har lyst til at deltage. Jamen, skal man ikke bestille tid på Golfbox? Nej, det er der taget vare på. Når man møder op, slipper man 10 kroner og skriver sig på startlisten. Når klokken er trækker de meget flinke officials, der styrer arrangementet, lod om hvem der skal spille med hvem. Og det er jo hele ideen i matchen. Man kan komme til at spille med mennesker, man måske ikke kender, eller som man af og til har set i klubben og gerne ville prøve at spille med, men aldrig rigtigt har fået taget sig sammen til. De er sikkert lige så søde og hyggelige, som dem man normalt spiller med, men lidt variation er da herlig af og til. Vi spiller stableford med personligt handicap. Vi slår normalt ud i firebolde. Spillerne inddeles i handicapgrupper med fire i hver på tværs af alle holdene, og for hver af disse små handicapgrupper er der en flaske god rødvin til vinderen. Man spiller altså ikke nødvendigvis mod dem man går med, men mod de fra samme handicapgruppe i de andre firebolde. (Fortsættes på side 14)

14 Nummer 1 Årgang 2010 side 14 Klubber i klubben (Fortsat fra side 13) Rødvinen overrækkes under passende applaus efter matchen under en lille hyggestund i restauranten. I forbindelse med jul / nytår afholder vi en form for sæsonafslutning for dem som vil være med, med fælles spisning, hygge, sang og musik, klappepræmier, auktion over donerede effekter og putting konkurrence eller hvad vi nu finder på. Så hvis du har lyst, så mød op og vær med. Ernst - John - Krølle - Keld. Veterangolf Vi er en lille flok ældre golfspillere der mødes hver anden fredag i golfsæsonen til en runde golf med efterfølgende hyggeligt samvær. Et par gange i løbet af sommeren spiller vi en runde på fremmede baner. Er du dame over 60 år eller herre over 65 år skulle du måske overveje at få nogle hyggelige timer sammen med andre veteraner. Du kan holde dig orienteret på vores opslagstavle i klubhuset, hvor der angives hvornår vi begynder, starttider samt telefonnumre på andre veteranspillere. På gensyn til veterangolf i 2010 Flemming Frøslev medl. nr. 1661

15 Nummer 1 Årgang 2010 side 15 Klubber i klubben Informationsmøde Herredag Det vil glæde os at se alle Frederikssunds golfklubs seniorer (herrer), som har bagmærke. Tirsdag den 16. marts 2010 kl i restauranten. Vi vil fortælle om: Matchformer Gennemgående turnering Åbningsturnering d.13. april Måneds match Månedsvinder (Nyheder!) ECLECTIC/Puttekonkurrence/Tættest flaget Information om træning/ Martin Kold/ Nyholm Golf Academy Udflugter til andre golfbaner Weekend tur til Sverige d september Afslutningsturnering d.28. september Spisning + Præmier & Generalforsamling Vi spiller hver tirsdag fra 13. april til 28. sep Deltagelse i Herredagen 2010 koster 300 kroner. Med venlig hilsen Herredagsudvalget Åbningstider i sekretariatet Fra d. 1. april 2010 til og med d. 30. september 2010 har sekretariatet følgende åbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Hilsen Lilian

16 Nummer 1 Årgang 2010 side 16 Juniorudvalget Hvor er det hvidt derude..mon græsset er grønt nedenunder? Hver morgen og eftermiddag når jeg kører forbi golfbanen, ser jeg meget lille aktivitet på Frederikssund golfklub og tænker Mon alle ligesom juniorerne er gået i vinterhi? Der har dog ikke været helt stille på juniorsiden. Vi har igennem de sidste måneder haft lidt forskellige arrangementer i juniorafdelingen. I november mødtes vi til gennemgang og undervisning i Golfbox, da alle turneringer jo efterhånden bookes denne vej. Det var et vellykket arrangement med stor tilslutning. I december afholdt vi julegolf med æbleskiver og varm kakao, hvor vi fik bevidst at vores juniorer er super seje det var hundekoldt men alle gennemførte matchen. I januar skulle vi have afholdt vinterklubmesterskab, men dette er udsat pga. vejret. Der var flere af klubben juniorer, der synes, at de dog trængte til lidt golfstemning, så en god flok var på Golf Messen i Bella, hvor 4 af vores juniorer også var bemanding på DGU s stand. Er andet vellykket arrangementet var vores forældremøde med trænerteamet, Martin og Morten, hvor ca. 24 forældre var mødt op til præsentation af tankerne og filosofien bag den kommende juniortræning i FGK. Træningen vil ændre sig en del forhold til den tidligere juniortræning fx vil der blive lagt mere vægt på golf-indlæringen og den fysiske træning. Helt sikkert noget,der vil øge lysten til golf og få sveden frem på panden hos vores unge spillere. Yderligere information om træningshold og træningstider vil blive sendt til alle juniorer primo marts. I næsten weekend (28/2) tager vi hul på 2010 golfen denne gang i Grøndalscenteret, hvor vi skal spille SIM-golf og få rystet rusten af svinget. Vi GLÆDER os til snart at komme i gang med en ny kanon sæson i FGK og se det grønne græs igen. I år vil vi som tidligere afholde en række forskellige arrangementer for at styrke juniorgolfen i Frederikssund. Og som noget nyt har vi i år planlagt en turnering, hvor vi håber at kunne bringe klubben juniorer, ynglinge og seniorer tættere sammen. Så den august afholder vi for første gang Kop & Kande RYDERCUP. Så synes du, det kunne være sjovt at spille mod klubbens (Fortsættes på side 17)

17 Nummer 1 Årgang 2010 side 17 Juniorudvalget (Fortsat fra side 16) junior/ynglinge, lære dem at kende og måske give dem et godt golfråd med på rejsen, så sæt allerede kryds nu i kalenderen det bliver helt sikkert en festlig weekend Andre krydser der er gode allerede nu af få i kalenderen for juniorerne er: Åbningsturnering 11. april kl. 12 med efterfølgende fælles spisning og informationsmøde for forældre Træningslejr den april, som er for alle juniorer, både juniorerne med og uden bagmærke. Husk på at selvom det er hvidt derude kan formen styrkes og svinget trænes inden døre. Så en opfordring til alle som ikke allerede er i gang kom i gang med løbetræningen og styrketræningen. Der findes mange gode programmer på Internettet som kan hjælpe dig i gang det vil helt sikkert ikke skade din golf at være i form inden græsset bliver grønt så god fornøjelse! På vegne af juniorudvalget Jeanette Stids-Jønsby

18 Nummer 1 Årgang 2010 side 18 Hvor skal vi sove i nat? Af Stig Thomsen, direktør golfovernatning.dk Endelig er der kommet en portal, hvor vi golfere kan finde overnatningsmuligheder, på eller nær de golfbaner, vi besøger i løbet af året. Oftest er vi flere af sted, når vi skal spille på andre baner end hjemmebanen. Når vi har spillet, vil vi måske gerne se lokalområdet, eller bare nyde at være sammen. Har vi familien med, ønsker vi måske at bo ved stranden eller andre steder, hvor der er seværdigheder, som giver oplevelsesmuligheder for dem der ikke spiller golf. Derfor er det vigtigt for os at finde overnatningsmuligheder, der tilgodeser vore skiftende - og meget forskellige - behov. Til formålet har vi lavet et sted, hvor du kan få et overblik over mulighederne for overnatning - golfovernatning.dk. Der er også mange af os golfere, der har udlejningssteder på eller i nærheden af golfbaner. For os er golfovernatning.dk et godt supplement til de udlejningsaftaler vi ellers måtte have. Man kan selv oprette sin udlejning direkte på golfovernatning.dk og løbende ændre i tekst, priser og billeder, skulle man have forskellige udlejningsbehov hen over året. Tag en tur omkring golfovernatning.dk og se hvad vi tilbyder. Skriv dig på mailinglisten, så du også kan følge udviklingen af portalen. Alle ønskes et godt golf år! Golfovernatning

19 Nummer 1 Årgang 2010 side 19 Klubhus - og Bygningsudvalg Overdækning af driving range For ca. 2 år siden besluttede vi i Frederikssund Golfklub at udbygge vores driving range med overdækninger således at vi både havde to helt lukkede pladser til benyttelse for vores træner og samtidigt fik overdækket fire pladser, således at medlemmerne kunne slå bolde ud og træne i stort set al slags vejr. Desværre viste det sig at tilbuddene på den nye bygning lå så højt, at vores økonomi ikke kunne bære. Vi prøvede at afsøge markedet og på et tidspunkt kom Lyngsoe a/s på banen med deres nye koncept for overdækninger af driving range. For næsten det samme beløb, som to udslagspladser kostede i det første projekt, fik vi en pris på overdækning med 6 udslagspladser jfr. nedenstående perspektivtegning af overdækningen. Fra 1. januar 2010 har Frederikssund Golfklub indgået en 3 årig kontrakt med Leif Nyholm Golf Akademi om træning af klubbens medlemmer. Da Nyholm Golf Akademi NGA udelukkende underviser ved brug af videooptagelser fik vi aftalt en bredde på overdækningen på 7,5 m, således at et videokamera kan placeres i en afstand af 5 m bag eleven og et andet kamera ca. 2 m fra siden kan optage eleven. Det betyder at der skal bruges 2 udslagspladser til undervisning pr. elev. Ifølge vores sæsonplan skulle vi gerne kunne ibrugtage overdækningen omkring starten af april, men vejret viser sig ikke ligefrem fra sin mest gunstige side når det gælder byggeri. Det forventes dog at alle arbejderne kan nås forinden, da selve opførelsen kun tager ca. 1 uge, men vi skal også have alle øvrige arbejdsopgaver løst. Her tænkes bl.a. på afledning af regnvand, flisebelægning, el-installationer m.v. Vi forventer et godt og fremtidssikret produkt, hvor det er tanken hen ad vejen at få alle 16 udslagspladser overdækket og der med tiden kan installeres strålevarme, lys i selve udslagshuset og halogenlys ud på driving range. Med venlig hilsen. Henrik Helt

20 Nummer 1 Årgang 2010 side 20 Spil golf indefra og ud! Træner - Teamet Målet med denne artikel er at inspirere dig til at træne din hjerne, så du kan bruge den til din fordel på og udenfor golfbanen. Spørg dig selv: Hvem styrer mit humør og mine resultater på golfbanen? Hvis du svarer noget andet end dig selv, så skal du læse videre her. Hvis du svarer dig selv, så er du nok nysgerrig nok til at læse videre alligevel. Hvis du lader dig styre af dine tidligere resultater, er det, fordi du reagerer ubevidst gennem dine 5 sanser (se, høre, føle, lugte og smage). Det medfører nedenstående beslutningsproces: Kilde: Thinking Into Results, Bob Proctor & Sandy Callagher. I Danmark ved Det bliver altså dine tidligere resultater, der dikterer dine tanker, dine følelser og i sidste ende dine handlinger. Du spiller altså golf udefra og ind. Ikke i den klassiske golfsvings forstand, hvor kølle hovedet passerer bolden på tværs af mållinjen, men i den forstand at dine omgivelser styrer dig, i stedet for at det er DIG, der styrer dig. Hvis du vil styre dit humør og dine resultater på golfbanen og i resten af dit liv, så skal du arbejde indefra og ud. Det betyder at ovenstående beslutningsproces skal ændres til: Først bruger du din bevidsthed til at forestille dig, hvad du gerne vil, så omsætter du det til en følelse, som din underbevidsthed så kan omsætte til handling og derfra får du et nyt resultat. Resultatet registrerer du med dine 5 fysiske sanser (se, høre, føle, smage og lugte) og du bruger så din bevidsthed og dine 6 mentale muskler (hukommelse, evnen til at tænke/ræsonnere, opfattelse, forestillingsevne/fantasi, fokus/vilje, intuition) til at reagere med. Nu er det dig, der er i kontrol over dine tanker, følelser, handlinger og nye resultater og derved spiller du golf indefra og ud. Du er nu i kontrol over dig selv. (Fortsættes på side 21)

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

Eventyr Golf 2015. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt

Eventyr Golf 2015. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2015 Årsmagasin Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2015 Årsmagasin 2 INDHOLD : Formanden har ordet 5 Priser 2015 6 Eventyrligt samarbejde 7 Medlemsundersøgelsen 8 Arkitekten bag

Læs mere

Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004

Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004 Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004 ROSKILDE GOLF KLUB Margrethehåbsvej 116 4000 Roskilde Formand: Lis Reisby.............46 35 03 44 Bestyrelsesmedlemmer: Klaus Truesen..........46 37 25 75 Henning Olsen.........46

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk bgc@tiscali.dk Sekretariatet/ Golf Manager: Michael Klose

Læs mere

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golf Klubs Bestyrelse 2014: Lone Dahl Bilstrup Formand Mob.: 26 74 16 23 formand@skivegolfklub.dk Palle Nielsen Økonomiansvarlig Mob.: 31 20 92 61 kasserer@skivegolfklub.dk

Læs mere

Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007

Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007 Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007 Greve Golfklub Karlslunde Centervej 45 2690 Karlslunde info@grevegolfklub.dk http://www.grevegolfklub.dk Formand Allan B. Corfitsen allan@acpc.dk Næstformand Klaus

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Vi spiller i Elitedivisionen i 2012

Vi spiller i Elitedivisionen i 2012 Årgang 2011 Nummer 6 Oktober Frederikssund Golfklub Klubbladet Vi spiller i Elitedivisionen i 2012 Nummer 6 Årgang 2011 side 2 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

RGK Medlemsblad. En lunefuld sommer i jubilæumsåret. Juli 2012. Nummer 2. 35. Årgang HOVEDSPONSOR

RGK Medlemsblad. En lunefuld sommer i jubilæumsåret. Juli 2012. Nummer 2. 35. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad Juli 2012. Nummer 2. 35. Årgang En lunefuld sommer i jubilæumsåret HOVEDSPONSOR Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste fiskeafdeling, Med de dygtigste fiskeeksperter. Velkommen

Læs mere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 19. årgang Nr. 2 September 2011. en golfoplevelse rigere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 19. årgang Nr. 2 September 2011. en golfoplevelse rigere L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 19. årgang Nr. 2 September 2011 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L En glad golfspiller En glad golfspiller en golfoplevelse rigere Bestyrelsen/udvalg Mollerup Golf

Læs mere

LEMVIG GOLFKLUB. Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. www.lemviggolfklub.dk

LEMVIG GOLFKLUB. Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. www.lemviggolfklub.dk ÅRSSKRIFT 2013 3. årgang LEMVIG GOLFKLUB Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. Bestyrelse Formand Flemming Nielsen... 9782 2127 Næstformand Bente Knudsen...

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk info@bggc.dk Kontoret/Golf Manager Carina Tranum 75 11

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Sankthans aften i klubben

Sankthans aften i klubben Årgang 2011 Nummer 4 Juni Frederikssund Golfklub Klubbladet Sankthans aften i klubben Foto Henrik Helt Nummer 4 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Sekretariatet...

Læs mere

Himmerland Golf & Country Club

Himmerland Golf & Country Club Himmerland Golf & Country Club Nr. 2 April 2008 Here come the men in black... Staben i Starters House er klar! Børge Fuglsang, Erik Rynkeby, Poul J. Andersen ny mand i huset og Jørn Overgaard ser frem

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 8 Oktober 2012

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 8 Oktober 2012 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 8 Oktober 2012 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk bgk@tiscali.dk Sekretariatet/Golf Manager Michael Klose

Læs mere

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19.

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00 ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse med dagsorden. 3 Bestyrelsens beretning

Læs mere

LLIGAN. Medlemsblad for MOLLERUP. 16. årgang Nr. 3 December 2008. Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 B U C F L E O G

LLIGAN. Medlemsblad for MOLLERUP. 16. årgang Nr. 3 December 2008. Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 B U C F L E O G L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 16. årgang Nr. 3 December 2008 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

HOVEDSPONSOR. RGK Medlemsblad. April 2010. Nummer 1. 33. Årgang

HOVEDSPONSOR. RGK Medlemsblad. April 2010. Nummer 1. 33. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad April 2010. Nummer 1. 33. Årgang Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste delikatesse, med de dygtigste delikatesseassistenter Velkommen på Rungsted Bytorv vi glæder

Læs mere

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø Golf M A R I B O Nr. 2 December 2013 Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø 2 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ Refshalegården Refshale Byvej 22, 4930 Maribo Telefon: 54 78 26 55 www.maribogolf.dk maribogolf@maribogolf.dk

Læs mere

Juniormappe 2013. Den spillermappe, du nu holder i hånden, er vores samlede information fra juniorudvalget til juniormedlemmerne.

Juniormappe 2013. Den spillermappe, du nu holder i hånden, er vores samlede information fra juniorudvalget til juniormedlemmerne. Forord Den spillermappe, du nu holder i hånden, er vores samlede information fra juniorudvalget til juniormedlemmerne. Vores mål med mappen er at give dig og dine forældre svar på flest mulige spørgsmål,

Læs mere

RGK Medlemsblad. Juniorugen igen en succes. Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR

RGK Medlemsblad. Juniorugen igen en succes. Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR Juniorugen igen en succes Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks flotteste bagerafdeling. Med de dygtigste bagerekspedienter. Velkommen

Læs mere

Eventyr Golf 2014. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt

Eventyr Golf 2014. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2014 Årsmagasin Klubinformation Kalender Kontakt 1993-2014 Velkommen til Eventyr Golf 2014 Årsmagasin 2 INDHOLD : Formanden har ordet 5 Klubsekretærens side 6 Centerkontoret - nyt i 2014 9

Læs mere

NR. 5 / OKTOBER 2013. MÅSKE SIDSTE NUMMER AF input?... og meget meget mere

NR. 5 / OKTOBER 2013. MÅSKE SIDSTE NUMMER AF input?... og meget meget mere NR. 5 / OKTOBER 2013 MÅSKE SIDSTE NUMMER AF input?... og meget meget mere 6 Seniorer, Sol og Samvær 20 12 2 INPUT 5/2013 AARHUS AADAL GOLF CLUB 10 8 INDHOLD 26 4 Nyt fra formanden 6 Dead or alive? 8 Synoptik

Læs mere

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

ARBEJDERNES TENNIS KLUB ARBEJDERNES TENNIS KLUB Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614,

Læs mere