32. årgang. December Nr. 121

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "32. årgang. December 2011. Nr. 121"

Transkript

1 32. årgang. December Nr

2 Opel Forsikring kun kr. * CORSA FORSIKRINGEN FYLDER HELLER IKKE MEGET I BUDGETTET. Kom forbi til en prøvetur. Corsa fås fra kr. * For kunder over 25 år og med en selvrisiko på kr. Gælder ikke Corsa med 1.6 og 1.7 motor. Gælder til og med Prisen er ekskl. leveringsomkostninger på kr. samt det viste udstyr. Brændstofforbrug ved blandet kørsel 13,2 28,6 km/l. CO g/km. Energiklasse fra/til Den Gamle Redacteur Nyt TV-signal i januar og hva så? Klokken nærmer sig den 11. januar 2012, og du sætter dig foran tv et for at se Nyheder og hvad er nu det? Sne og kun sne!!! Hva Fa... er det? Og så kommer der nogle gloser, som vi ikke vil trykke her i bladet. Dette spørgsmål dukker op i me dierne igen og igen for tiden. Reklamer fra radio-/tv-forretninger slår på, at du måske skal købe et nyt fjernsyn for at kunne se DR 1 og TV2 fremover. Det er anden gang på to år, at der sker ændringer i måden, TV-signalet bliver sendt på. Det er anden del af det medieforlig, der blev indgået mellem den daværende regering og dansk Folkeparti. En alliance, som nu betyder, at danskerne igen kan risikere at skulle investere i nyt TV. Det generelle krav til udstyret er, at man enten har et tv, der kan modtage det nye mpeg4-signal eller køber en boks, der kan modtage dette. Fortvivl ikke! Parkposten har henvendt sig til Dansk Bredbaand for at høre, hvad der sker i Runeparken. Skal vi allesammen ud at købe nyt fjernsyn, hvis apparatet er mere end to år gammelt? Dansk Bredbaands Kundeservice svarer, at man i 2012 fortsat vil kunne modtage billeder som sædvanlig. De lover, at der stadig sendes både analoge og digitale signaler - de digitale i både mpeg2 og mpeg4 (kaldes af Dansk Brebaand for HD), som efter sigende skulle give endnu flottere billeder. Ved overgangen til digitalt TV i 2009 var der meget information om at antennenettet skiftede til det digitale signal, mens informationen denne gang er mere begrænset. Informationen får vi i denne omgang fra radio-/tv-branchen, som får det til at lyde, som om vi alle får sort skærm, hvis vi ikke køber nyt fjernsyn nu. Dansk Bredbaands Kundecenter udtaler sluttelig, at som DB-kunde, vil man... fortsat kunne køre videre, med sin nuværende opsætning. TV2 I november meddelte antenenselskabet i et brev til beboerne, at TV2 fortsætter i programpakkerne mod en merpris på ca. kr. 10,-. Som noget nyt kommer TV2 også i en HD version, og vi får desuden TVregionernes nye regionale kanaler med. 2 3

3 Læserindlæg Det var ikke os - vi havde travlt med så meget andet Når man læser den gamle redacteurs indlæg, kunne man godt få det indtryk, at den bestyrelse, der sad med E. Mollerup som formand, og med mig som medlem, drog hærgende gennem Runeparken med en motorsav. Men den gode redacteur må dog blande flere bestyrelser sammen. Det var i hvert fald ikke os, der fjernede beplantningen omkring legepladserne, det var be styrel sen efter os. Det er dog korrekt, at vi også nåede at fælde træer af forskellige årsager, og det er også korrekt, at vi overvejede ting omkring beplantningen i Runeparken. Vi havde dog historisk mange projekter i den periode, her i blandt et meget stort et af slagsen. Beplantningsprojektet nåede derfor kun til idé-planet inden vi, af årsager, som vil være de fleste bekendt, valgte at nedlægge arbejdet i samlet flok. Der var derfor ikke noget projekt at overdrage! Det skal dog ikke forhindre den nye bestyrelse i at optræde pro-aktivt og tage denne idé op! Det bedste for en stor grundejerforening som os, ville egentlig være, at få en anlægsgartner til at udarbejde en tegning/plan over hvilke planter, der kunne anvendes forskellige steder i Parken. Det ville dog koste nogle penge, og når jeg tænker på sidste generalforsamlings diskussion omkring belysning på P-pladserne, må jeg nok konstatere, at generel forskønnelse ikke er i højsædet i disse krisetider. En mindre forkromet idé, kunne være at lade Ejler foretage denne vurdering sammen med bestyrelsen og lade os få en plan og nogle tal på bordet til næste generalforsamling. Jeg kan læse, at bestyrelsen føler sig hårdt presset over de daglige opgaver, men før eller siden finder man vel sine egne ben, og dette kunne da være et fint lille projekt at arbejde videre med. Kommentar til A. Johnsens og H. Roslunds indlæg: Jeg er fuldstændig enig i, at det er uacceptabelt, at IT problemer blokerer for kommunikation til/fra bestyrelsen i et halvt år, uanset årsagen. Hvis ikke bestyrelsen besidder den nødvendige viden, og der ikke er en eneste person i bebyggelsens 308 huse man kan spørge til råds, må vi købe den nødvendige ekspertise. Hvis det oven i købet har betydning for samarbejdet med ejendomsmæglerne, som H. Roslund antyder, er det helt galt. Det er oplysninger som vi oven i købet tjener penge på at levere. Med venlig hilsen Henrik Vejby Johansen Sankt Mikkels Alle 96 Den Gamle Redacteur Håndværkerfradrag på selvangivelsen Siden 1. juni har det været muligt at trække de første kr af hånd værker løn-regningen fra i skat pr. voksen i en husstand. altså kr for et samboende par. Mange håndværkere har fået forrygende travlt i årets anden halvdel, fordi kunderne i nogle tilfælde har valgt at fremrykke en renovering, hvad enten det drejer sig om nye vinduer, nyt tag. Man skal dog være opmærksom på, at det ikke kun drejer sig om de store Læserindlæg Ensartethed forsvundet I Parkpostens september-udgave udtrykker bestyrelsen bekymring om u-ensartethed på grund af manglende tagplader til overdækning af gårde og carporte. Men bestyrelsen er åbenbart ikke bekymret over et andet område, der er meget mere synlig med hensyn til forskellighed. Nemlig de individuelle renove ringer af plankeværk/låger. Steen Bach-Vilhelmsen Sankt Ibs Alle 12 renoveringer. Det er alle steder, hvor der en håndværker ind over, der kan trækkes fra. Viduespolering En del beboere i Runeparken har bl.a. en fast vinduespudser, der kommer en gang om måneden, og også i dette tilfælde kan man benyttes sig af fradraget. Lov nr. 572 af 7. juni 2011 om hjemmeservice gør det nemlig muligt at få skattelettelsen. Private kan få skattefradrag for en lang række ydelser i hjemmet. For eksempel vinduespolering og rensning af tagrender. Det eneste man skal gøre, er at sørge for, at man har fået en faktura, som skal indberettes til Skat ved årets slutning. Ved opgørelsen af din skattepligtige indkomst fradrager Skat så dine udgifter på samme måde som for eksempel fagforeningskontingentet. På din årsopgørelse bliver det fradragsberettigede beløb trukket fra den sum, du skal betale skat af, så du kan se, at har fået fradraget. 4 5

4 Læserindlæg - bestyrelsen Bestyrelsen informerer Kommunen har henvendt sig til Runeparkens bestyrelse, idet den ønskede at få ryddet op i de gamle papirer. De ønsker således at få at vide antal af carporte, placering og nummerering og om hvem, der har brugsret til de enkelte carporte. Derfor er der nogle beboere, der lagde mærke til, at Ole Friis på et tidspunkt gik fra den ene parkeringsplads til den anden med blok og blyant, tegnede og skrev carportnumre op. Nogle blev lidt nervøse for, om der var noget galt, men det er der ikke i første omgang. Men vi er sikre på, at der er en hel del beboere, der ikke har deres brugsret kontrakter i orden. Derfor vil vi bede alle, der gør brug af en carport om, at se efter i deres papirer om de har en kontrakt, der lyder på deres eget navn. Hvis man opdager at man ikke kan finde sin kontrakt, eller at kontrakten lyder på en tidligere ejer, bedes man henvende sig til: Ole Friis, Sankt Mikkels Alle 18, tlf Så vil der blive printet en ny kontrakt med det rigtige navn. Når dette er bragt i orden vil det blive videresendt til Kommunen. I kontrakten står der bl.a. at carporte kun må benyttes til indregistrerede motorkøretøjer og således ikke af alt muligt andet. Desuden at det er brugeren, der skal vedligeholde carporten, herunder rette op på sunkne stolper, skæve tage og tagrender samt male træværket. Alle tage der er større end 50 m², skal være tilsluttet via tagrender til rigtig kloak. En enkelt carports tag er 16 m². Så se lige på jeres carport om den trænger til en håndsrækning, og om I skal bede om en ny kontrakt! Containerpladsen Bestyrelsen og Jørn Boelsmand er kede af at reglerne om storskraldsaffald meget ofte ikke bliver overholdt. Vi ser køleskabe, vaskemaskiner cykler møbler og andet affald blive slængt hen på containerpladsen på alle mulige tidspunkter end den dag, det er annonceret at containeren står parat. Ifølge vore regler må man kun komme med sit storskrald på selve dagen, der er informeret om at containeren er opstillet og kun mellem kl til Vi henstiller derfor til samtlige beboere i Runeparken om at følge reglerne, alt andet er utilgiveligt. Affald 2012 Høje-Taastrup Kommunes plan for indsamling af have- og storskraldsaffald er ved redaktionens slutning endnu ikke tilgængelig. Følg med på: Bestyrelsen indkalder herved til Ordinær generalforsamling Rotter i Runeparken? Der er observeret rotter af beboere på Sankt Mikkels Alle. Dette er selvfølgelig blevet meldt til Høje-Taastrup Kommune, som har været her og opstillet fælder. Men hvis der er andre, der ser rotter i kvarteret, bedes man omgående kontakte grundejerforeningen og Kommunen, så der kan blive gjort noget ved problemet. I den forbindelse må vi anbefale at alt dyrefoder bliver hængt op, så rotter og mus ikke kan komme til det. Det gælder også ved opbevaring i udhusene. Vi har set, at nogen strør fodret ud på græsplænen det går slet ikke. Kulturcentret Mandag den 19. marts 2012 kl sal A Dagsorden og regnskab vil blive delt ud til de enkelte husstande senere. Medlemmer, der måtte ønske punkter behandlet på generalforsamlingen, skal sørge for, at disse er bestyrelsen i hænde inden onsdag den 1. februar (Postkassen Sankt Mikkels Alle 38) 6 7

5 Rikke Skoleskifte - set fra en elevs synspunkt Det er nu et stykke tid siden, at vor kære Rønnevang skole lukkede. Men hvad skete der med eleverne? Ja, de er jo blevet flyttet over til Borgerskolen og spredt ud i klasserne. Det er jo et fint valg, da Borgerskolen ligger forholdsvis tæt på. - Hvad vil det sige at skifte skole? Jo, at skifte skole betyder jo, at man skifter fra en skole til en anden. Nogen gør det af eget valg, og andre fordi at de ikke længere kan være på den forrige skole. Som i tilfældet med Rønnevang. Men skoleskift er lidt en omvæltning af den hverdag man kender og elsker. Nye venner, nye lærere, nye bygninger, nye læremetoder. Alt er nyt! Men spørgsmålet på forskellen er også om man flytter alene, eller sammen med andre. Og eventuelt hvor mange andre. Hvis man flytter alene kan det være en meget skræmmende oplevelse, især hvis man kommer midt i skoleåret. Det kan tage længere tid at falde til, medmindre man har flere ting til fælles med andre osv. Hvis man er flere kan det være lidt nemmere. Sådan oplevede jeg det i hvert fald da næsten hele min klasse og jeg flyttede til Vestegnens Privatskole. - Hvorfor skifte skole? Jamen der kan jo være flere grunde. Bl.a. kan det være fordi at skolen luk ker og man derfor er nødt til at blive flyttet til en anden skole. Hvis det er til fældet er det meget sjældent, at der ikke er nogen man kender, medmindre man flytter til en helt anden skole end den ens klassekammerater bliver flyttet til. Det kan også være fordi, at forældrene og barnet måske ikke finder undervisningen optimal, eller at man føler man bliver overset måske. Der kan være alle mulige grunde, og her er der kun få eksempler. Meninger og holdninger Voksen: - Hvad er din holdning til skoleskift? Jeg vil sige at jeg synes det både kan være en god og en dårlig ting. På den ene side, kan det være godt for den rette person, på det rette tidspunkt. Men på den anden side kan det også være modsat, så det er fordi at man vælger flugtens vej fra f. eks mobning. Og det er en dårlig ting. Man skal flytte ved lyst, ikke ved problemer. For at sige det kort; Man skal aldrig flygte. Barn: - Hvad er din holdning til skoleskift? Hvis man kommer ind i starten af skoleåret, hvor alle lige er kommet fra sommerferie, føler jeg ikke at det er det største problem, men hvis man kommer ind midt i året er det sværere at falde til fordi at folk på en måde allerede er kommet ind i den daglige rutine som så pludselig bliver brudt af ny tilstedeværelse. Parkposten vil hermed ønske sine læsere og forretningsforbindelser Glædelig jul samt et Godt og lykkebringende Nyt år Parkposten har fået egen hjemmeside 8 9

6 Den Unge Euphrosúnê Den Unge Euphrosúnê Cykling er faktisk forbudt Lange fingre i Runeparken Når man går rundt på Rune parkens stier, sker det ofte, at man møder cyklister. Ifølge skilte, som er sat op rundt omkring ved indgangene til stierne, så må man faktisk slet ikke cykle på stierne. Men de skilte er der tilsyne ladende mange, der ikke forstår. Mere held end forstand Indtil flere gange har det været tæt på, at der er sket sammenstød mellem en cyklist og en fodgænger eller en hund for den sags skyld. De små stier i Runeparken er nemlig ikke indrettet sådan, at man har fuldt overblik over, om der kommer nogen lige rundt om hjørnet, når man passerer krydset på sin cykel eller til fods. Der kan derfor komme mange hvinende bremser eller forskrækkede lyde, når en cyklist og en fodgænger mødes. Indtil videre har det nok været mere held end forstand, at der ikke er kommet et større sammenstød, hvor den ene af parterne er kommet til skade. Forskellige typer cyklister I Runeparken har vi forskellige typer af cyklister. Nogle kører mere uhensigtsmæssigt end andre. Der er dem, der bare farer igennem diverse kryds ninger på stierne for fuld Modelfoto fart uden at tage hensyn til andre på stien. Så er der dem, som synes det er okay, at de bare lige ringer en gang med klokken for at sige: Her kommer jeg. Så er du advaret. Træd ikke ud foran. Det kan vel egentlig sammenlignes med, at man i sin bil dytter, når man kører ud i et kryds for at bede de andre om at holde tilbage, selvom der er grønt for dem. Så er der de cyklister, som kører stille og roligt i håbet om, at de så kan nå at bremse, hvis der skulle komme nogen. Og endelig er der dem, der trækker cyklen. Der er naturligvis langt fra den ene ende af Runeparken til den anden, og det er forståeligt, hvis man fristes til at cykle, men skal det gå stærkt, må man ty til Husmandsvej eller Runeparkstien. Runeparken har et rigtig godt ry. Det er et stille og roligt sted med en bred sammensætning af mennesker, og generelt er der en hyggelig stemning, når man går rundt i området. På det seneste har nogle beboer dog oplevet, at der er nogle der har haft lange fingre. Flere ting er blevet stjålet. Det da løgn Der hersker et godt naboskab. Nogle steder er man så heldig, at man har en kreativ nabo, som nogle gange overrasker med en hjemmelavet krans af blade og blomster, som man kan hænge på sin låge eller dør. Sådan er det bl.a. i rækken på Sankt Olavs Allé. Igennem en måned hang der tre næsten ens kranse på to af ræk vær kerne ud mod stien og på hoveddøren. Hver gang man gik forbi kransene, blev man mindet om, hvor sød en nabo man har, fordi hun gider at lave kranse til sine naboer. Men lige pludselig en dag, så var den ene af kransene væk. Den var ikke bare blevet taget ned. Kransen var sat fast med ståltråd som var snoet, og man kunne se, at der var en der havde klippet ståltråden over. Det da løgn, tænker man så. Hvem tager en krans? Andre tilfælde Men efter at have snakket med beboere rundt om i Runeparken er det kommet frem i lyset, at der har været flere tilfælde, hvor der er blevet stjålet nogle ting i folks gårdhaver eller fra bedene ud mod stierne. En har for eksempel oplevet at få stjålet tøj, som hang til tørre ude i gårdhaven, og en anden er kommet ud foran sit hus og har opdaget, at en af vedkommendes krukker var væk. Lad det være i fred De fleste beboere bruger tid på at gøre deres bede og indgangsparti pænt. Det er derfor ærgerligt, at krukker og andet pynt ikke kan få lov til at være i fred. Det er ikke store ting, der er blevet stjålet, men det burde ikke være nødvendigt. Til sidst ender det med, at det kun er sorte rækværker vi kan se langs stierne, fordi beboerne ikke vil have, at deres ting forsvinder. Lokalpolitiet i Taastrup beder beboerne om at henvende sig, når der sker tyveri, så politiet derved får indblik i, hvad der sker i området

7 Den Unge Euphrosúnê - m.fl. Jul i Runeparken December er kold, mørk og til tider lidt trist. Men december er også familiens tid, julestemning, god mad og masser af hyggelig julepynt. For børnene er det især julegaverne og sneen, der er favoritten. Og i denne forbindelse må det gode råd ikke glemmes: Spis ikke gul sne!. I denne hyggelige tid er det fantastisk at bo i et rækkehuskvarter. Der bliver pyntet op i alle haver med julelys, og man kan, hvis man er så fræk, se, hvor hyggeligt der er pyntet op i alles stuer. Sådan er det også i Runeparken. Stemningen er fantastisk. Men et sted uden for Runeparken sidder nissepigen Katrine. Hun er omringet af gaver og julelys, og det hele burde være så hyggeligt. Men Katrine er bekymret, for julemanden, hendes far, er ked af det. Han har ikke fået særlig mange breve fra børnene i det ganske danske land og ej heller fra børnene i Runeparken. I de seneste år er antallet af breve fra børnene bare faldet og faldet. Julemanden tror, at børnene har glemt ham. Nissepigen Katrine har været ude i Runeparken for at se, hvor alle brevene blev af. Hun har tjekket postkasserne i nærheden for at se, om de er blevet tømt. Og hun har kigget ind af vinduerne i husene for at se, om brevene lå på køkkenbordet og bare aldrig havde nået postkassen. Men nej Katrine fandt ikke flere breve end dem, julemanden allerede havde fået. Julemanden var derfor utrøstelig, for han var overbevist om, at børnene ikke troede på ham mere, og han var sikker på, at når først én grundejerforening var på vej til at glemme ham, så ville det ikke vare længe før, den næste også ville gøre det. Han havde måttet tage den konsekvens at opsige flere små nissepiger og nissedrenge, da der ganske enkelt ikke var nok at lave til dem alle. Juleværkstedet summede ikke længere af liv og glade stemmer, og der duftede ikke længere af æbleskiver og julegløgg. Nissepigen Katrine beslutter sig derfor for, at hun endnu en gang vil vende tilbage til Runeparken for at finde ud af, hvorfor børnene ikke længere sender post til julemanden. Med sin røde nissehue, nissekjole og træsko går Katrine rundt omkring i området for at finde ud af, hvor alle børnene er henne. Der er stadig pyntet smukt op i Runeparken med lys og julehjerter. På fodboldbanerne finder hun et par børn, der er i gang med at bygge en fin snemand med en orange spids tud, og Katrine ser også, at der er nogle enkelte børn på legepladserne iført varme klæder. Men der er slet ikke så mange at se, som der var for nogle år siden, og nissepigen er virkelig bekymret er der mon nogen, der har bortført børnene, stjålet dem og gemt dem væk under Sydens sol? Nissepigen Katrine støder på sin bedste ven Rudolph, hvis næse lyser rødt af ophidselse, for han har fundet børnene! De er ikke bortført, næh nej de er faktisk slet ikke samlet, men de sidder hver og én på deres værelse i kvisten med øjnene stift rettet på en firkantet skærm, og nogle af dem har ydermere hænderne placeret på nogle små firkantede dimsedutter og det er ganske vist, fortæller Rudolph, for han har selv set det med sine egne brune øjne, da han var ude for at lufte kanen. Det går op for Katrine, at samfundet har ændret sig. Børnene leger ikke på samme måde, som de gjorde for 10 år siden. Dukker og futtog er erstattet af computerspil og dvd er, og udendørs lege er erstattet af et indendørs miljø. Børnene tror ikke, at julemanden forstår sig på moderne teknik, så derfor gider de ikke skrive til ham! Nissepigen haster hjem til julemanden, og i det samme begynder sneen at dale så fint. Der skal nyt kanel på risengrøden, og alle nissepigerne og nissedrengene skal omskoles der skal for fremtiden laves gaver, som både kan stimulere det aktive barn og det barn, der gerne vil lege med teknik. Når først børnene finder ud af, at julemanden også kan sms e, vil de begynde at skrive til ham igen det er Katrine sikker på! 12 13

8 Den Gamle Redacteur Parkpostens læsere fik adgang til Taastrup Vandtårn Solen skinnede fra en skyfri himmel, da Parkposten i midten af oktober holdt Åbent Hus i Taa strups gamle vandtårn. Et højtryk lå i disse dag over Danmark og gav frost om natten og klar himmel om dagen. Inde i tårnet var det køligt, men man fik hurtigt varmen, når man bevægede sig op ad de 113 trin til toppen af vandtårnet, hvor der denne dag var en fantastisk udsigt til København og Øresund. Det var utroligt smukt, var den gentagne kommentar fra dem, der havde været de 32 meter oppe i tårnet. Alle var impo neret over, hvor langt det var mu ligt at se, og alle udtrykte stor glæde over, at det var lykkedes for initiativtagerne til Vandtårnets bevarelse at bevare dette vartegn for byen. Vandtårnet er bygget i 1908 og blev indviet som udsigtstårn i Kirsten Pedersen fra Vandtårnsudvalget var så venlig at åbne vandtårnet ekstraordinært for Parkpostens læsere, og fortalte entuiastisk om den tid, hvor en gruppe mennesker kontaktede Høje-Taastrup Kommune om bevarelse af tårnet. I området omkring tårnet er der på den anden side af Gasværksvej en park med en lille legeplads. Parken fortsætter på vandtårnets side med en rosenhave. Det kunne måske være en idé, at lukke Gasværksvej i denne ende, og dermed give mulighed for etablering af en sammenhængende park omkring vandtårnet. Haveafffald og storskrald Hårde hvidevarer Ring til Borgerservice på eller skriv på og aftal tid og sted for afhentning, f.eks.: parkeringspladsen Sankt? Alle. Parkpostens Redaktion: Henning Nielsen Den Gamle Redacteur (ansv.) Sankt Olavs Allé 36, Tlf (tlf (mobil)) Carina Wetlesen (Den Unge Euphrosúnê) Sankt Olavs Alle 84, tlf Rikke Riising (Rikke) Parkposten er et gratis blad for Grundejerforeningen Runeparkens beboere. Oplag: 325 eksemplarer Digitalprint: Rosendahl Schultz-Grafisk A/S. Bladet må gengives med anførsel af kilde. Lokalhistorisk Arkiv modtager 2 eksemplarer. Deadline for næste nummer: Mandag den 6. februar 2012 Afhenting af haveaffald Dec.: Ingen afhentning. Høje-Taastrups plan for 2012 er endnu ikke tilgængelig Aflevering af storskrald Pladsen Sankt Bendts Alle (mellem kl ) Dec.: Ingen afhentning Høje-Taastrups plan for 2012 er endnu ikke tilgængelig Bestyrelsen henstiller, at der ikke samles storskrald på pladsen uden for ovenstående datoer. Uden for ovennævnte datoer skal beboerne selv bringe deres storskrald til Genbrugsstationen. Grundejerforeningen Runeparken Sankt Mikkels Allé Brian Kirkebæk, formand Sankt Olavs Alle 76 Tlf Lonnie Lindquist, næstformand Sankt Olavs Alle 32 Tlf Karina Acthon, kasserer Sankt Olavs Alle 38 Tlf Ole Friis, sekretær Sankt Mikkels Alle 18 Tlf Erik Hornsleth, bestyrelsesmedlem Sankt Ibs Alle 99 Tlf

9 Jeg tror, jeg sælger huset og ta r ud at rejse... Du behøver da ikke sælge! Du er jo født autocamper! Ny bolig? Lad det stærkeste team sælge din bolig, så du kan komme videre. Kontakt Nybolig Mads Østergaard for en uforpligtende salgsvurdering, så er du sikker på at få solgt til markedets højst opnåelige pris. Nybolig Mads Østergaard Taastrup Hovedgade Taastrup Tlf Hovedgaden Hedehusene Tlf

32. årgang. Marts 2012. Nr. 122

32. årgang. Marts 2012. Nr. 122 32. årgang. Marts 2012. Nr. 122 1 Spar 50 % på serviceaftaler hvis du køber en Opel i weekenden* CORSA ESSENTIA PLUS 109.990 FOR SÅ MEGET TYSK BIL?! HAR I TABT SUTTEN? Kom til Åbent Hus den 3. og 4. marts

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 1 Ny Opel Corsa. Den har fået et facelift. Men du kan kende den på prisen. Kom ind og få en prøvetur. Sidste år var det undervogn,

Læs mere

33. årgang. September 2012. Nr. 124

33. årgang. September 2012. Nr. 124 33. årgang. September 2012. Nr. 124 1 Den Unge Euphrosúnê Runeparkens sommerfest Den Gamle Redacteur Cycle Team starter ud fra Runeparken I Runeparken er der en tradition. En tradition for at holde vejfest.

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Den nye bestyrelse: Hermed en kort introduktion til den nye bestyrelse, som nu varetager jeres nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse med det skønne

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET November 2009 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

33. årgang. Juni 2013. Nr. 127

33. årgang. Juni 2013. Nr. 127 33. årgang. Juni 2013. Nr. 127 1 Der sker faktisk en masse i City2 Ingen sankthansbål i år NIKE FACTORY STORE Nike åbner stor outlet-butik i Copenhagen Designer Outlets, der åbner til juni 2014. Men så

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store og den

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007 ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007 Indhold : Forsikring Side 1 Korrektion af indlæg Problemer med antennesignal i Ørenlyd nr. 132 Side 2 Arbejdsweekend

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges.

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges. 1 Husorden for Andelsboligforeningen Kyndby Huse Forord: En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Vi er alle mere eller mindre afhængige af hinanden - vi er fælles om mange ting - og det er derfor

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Velkommen. til Haveforeningen Engly

Velkommen. til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Når man køber hus i Engly, skal man godkendes af bestyrelsen. Det fremgår af Haveforeningen Englys vedtægter, som nye beboere forpligter

Læs mere

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse Beboerinformation Måløv Park december 2003 Affald ved varmemesterkontoret I sidste beboerinformation meldte afd.best. ud at der ikke må hensættes affald på den lille plads ved varmemesterkontoret. Ejendomsfunktionærer

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2009. april 2009. Afdeling 16

AAB Afdeling 16. Beretning 2009. april 2009. Afdeling 16 AAB Afdeling 16 april 2009 Beretning 2009 Afdeling 16 Postkasser Fra den 1. januar 2010 skal alle etageejendomme være udstyret med postkasser i stueplan. Afdelingen har modtaget et særdeles godt tilbud

Læs mere

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nr. 2 december 2005 GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 1. Formandsklumme v/ Hans Eklund 2. Indsamling af papir 3. Sidste nyt fra festudvalget v/ Margrethe Heering 4. Til udlån

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 38. årgang nr. 2 April 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 afholder Grundejerforeningen Beringsminde ordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Rasmus H. Jensen Bjørnebo

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen I dette nummer vil du kunne læse om: Et halloween indlæg fra skolens store græskarmand om efterår og kommunevalg Velkommen til Nyt Nuntius. Velkommen til et nyt layout og en ny måde at præsentere vores

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Ejerforeningen Arnbjerg Allé

Ejerforeningen Arnbjerg Allé Ejerforeningen Arnbjerg Allé Bestyrelsesmøde fredag den 6. Februar 2009 Deltagere: Torben Skovgaard (formand), Anni Øgaard (kasserer), Gitte Morsund (sekretær) Afbud fra: Ketty Klein (suppleant) Sted:

Læs mere

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE E/F SLOTSENGEN S HISTORIE I april 2010 satte DanBolig et projekt byggeri til salg på Slotsherrensvej 203. Det havde været til salg for ca. 10 år siden med blev opgivet på grund af forurening. Men nu skulle

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 :

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : referat fra generalforsamling april 2006 formandens beretning godkendt regnskab 2005 og budget 2006 annonce : Træ til salg - Ry 246 motiv fra Rypevænget Grundejerforeningen

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Andelsboligforeningen Provstegården

Andelsboligforeningen Provstegården Andelsboligforeningen Provstegården Rentemestervej 48-50 og Provstevej 19-21 2400 København NV Velkomstbrev Opdateret marts 2012 1 Kære nye beboer Velkommen til andelsboligforeningen Provstegården. Dette

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. 29. marts 2008 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. Endnu et forenings år gået og vi er igen forsamlet til generalforsamling. Dette er den 26. ordinære generalforsamling. Siden vi sidst

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

AB Toftevang. Nyhedsbrev

AB Toftevang. Nyhedsbrev AB Toftevang Nr. 5/Dec. 2012 Nyhedsbrev Bestyrelsen ønsker alle i Toftevang en rigtig God Jul og et Godt Nytår Kontakt til bestyrelsen: Formand Peter Sørensen, Toftevang 40, 1.th. tlf. 21727973 Næstformand

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Husorden for Andelsbol igforeni ngen Matr. nr.: la Storgård, Terslev Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Revideret af bestyrelsen april. 2013 Denne husorden er udarbejdet af bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus

Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus Østerbrohuset Lokale 7, Århusgade 103 Lørdag den 26. april 2014 kl. 14-17 Side 1 af 9 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 26. april 2014

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Generalforsamling i G/F Valby Have

Generalforsamling i G/F Valby Have Onsdag den 30. juni 2010 kl. 19:00 22:00 i S1, K1, K2 & K3 s fælleslokale. Første punkt var valg af ordstyrer og referent. Ordstyre blev Mie Sand G/F Kirsebærparken 3, referent blev Rasmus Anker G/F Kirsebærparken

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133.

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. Husorden Afdeling 8 Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD SIDE INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER, PARABOLER

Læs mere

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO AAB Afd.18 1.oktober 2015 Blad nr. 7 BEBOERINFO Kære Beboere Efteråret har meldt sin ankomst, med det følger mange opgaver i afd.18 blandt andet afdelingsmødet som blev afholdt torsdag d. 3. september

Læs mere

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANSØGNINGER 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 4 DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING...

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere