32. årgang. December Nr. 121

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "32. årgang. December 2011. Nr. 121"

Transkript

1 32. årgang. December Nr

2 Opel Forsikring kun kr. * CORSA FORSIKRINGEN FYLDER HELLER IKKE MEGET I BUDGETTET. Kom forbi til en prøvetur. Corsa fås fra kr. * For kunder over 25 år og med en selvrisiko på kr. Gælder ikke Corsa med 1.6 og 1.7 motor. Gælder til og med Prisen er ekskl. leveringsomkostninger på kr. samt det viste udstyr. Brændstofforbrug ved blandet kørsel 13,2 28,6 km/l. CO g/km. Energiklasse fra/til Den Gamle Redacteur Nyt TV-signal i januar og hva så? Klokken nærmer sig den 11. januar 2012, og du sætter dig foran tv et for at se Nyheder og hvad er nu det? Sne og kun sne!!! Hva Fa... er det? Og så kommer der nogle gloser, som vi ikke vil trykke her i bladet. Dette spørgsmål dukker op i me dierne igen og igen for tiden. Reklamer fra radio-/tv-forretninger slår på, at du måske skal købe et nyt fjernsyn for at kunne se DR 1 og TV2 fremover. Det er anden gang på to år, at der sker ændringer i måden, TV-signalet bliver sendt på. Det er anden del af det medieforlig, der blev indgået mellem den daværende regering og dansk Folkeparti. En alliance, som nu betyder, at danskerne igen kan risikere at skulle investere i nyt TV. Det generelle krav til udstyret er, at man enten har et tv, der kan modtage det nye mpeg4-signal eller køber en boks, der kan modtage dette. Fortvivl ikke! Parkposten har henvendt sig til Dansk Bredbaand for at høre, hvad der sker i Runeparken. Skal vi allesammen ud at købe nyt fjernsyn, hvis apparatet er mere end to år gammelt? Dansk Bredbaands Kundeservice svarer, at man i 2012 fortsat vil kunne modtage billeder som sædvanlig. De lover, at der stadig sendes både analoge og digitale signaler - de digitale i både mpeg2 og mpeg4 (kaldes af Dansk Brebaand for HD), som efter sigende skulle give endnu flottere billeder. Ved overgangen til digitalt TV i 2009 var der meget information om at antennenettet skiftede til det digitale signal, mens informationen denne gang er mere begrænset. Informationen får vi i denne omgang fra radio-/tv-branchen, som får det til at lyde, som om vi alle får sort skærm, hvis vi ikke køber nyt fjernsyn nu. Dansk Bredbaands Kundecenter udtaler sluttelig, at som DB-kunde, vil man... fortsat kunne køre videre, med sin nuværende opsætning. TV2 I november meddelte antenenselskabet i et brev til beboerne, at TV2 fortsætter i programpakkerne mod en merpris på ca. kr. 10,-. Som noget nyt kommer TV2 også i en HD version, og vi får desuden TVregionernes nye regionale kanaler med. 2 3

3 Læserindlæg Det var ikke os - vi havde travlt med så meget andet Når man læser den gamle redacteurs indlæg, kunne man godt få det indtryk, at den bestyrelse, der sad med E. Mollerup som formand, og med mig som medlem, drog hærgende gennem Runeparken med en motorsav. Men den gode redacteur må dog blande flere bestyrelser sammen. Det var i hvert fald ikke os, der fjernede beplantningen omkring legepladserne, det var be styrel sen efter os. Det er dog korrekt, at vi også nåede at fælde træer af forskellige årsager, og det er også korrekt, at vi overvejede ting omkring beplantningen i Runeparken. Vi havde dog historisk mange projekter i den periode, her i blandt et meget stort et af slagsen. Beplantningsprojektet nåede derfor kun til idé-planet inden vi, af årsager, som vil være de fleste bekendt, valgte at nedlægge arbejdet i samlet flok. Der var derfor ikke noget projekt at overdrage! Det skal dog ikke forhindre den nye bestyrelse i at optræde pro-aktivt og tage denne idé op! Det bedste for en stor grundejerforening som os, ville egentlig være, at få en anlægsgartner til at udarbejde en tegning/plan over hvilke planter, der kunne anvendes forskellige steder i Parken. Det ville dog koste nogle penge, og når jeg tænker på sidste generalforsamlings diskussion omkring belysning på P-pladserne, må jeg nok konstatere, at generel forskønnelse ikke er i højsædet i disse krisetider. En mindre forkromet idé, kunne være at lade Ejler foretage denne vurdering sammen med bestyrelsen og lade os få en plan og nogle tal på bordet til næste generalforsamling. Jeg kan læse, at bestyrelsen føler sig hårdt presset over de daglige opgaver, men før eller siden finder man vel sine egne ben, og dette kunne da være et fint lille projekt at arbejde videre med. Kommentar til A. Johnsens og H. Roslunds indlæg: Jeg er fuldstændig enig i, at det er uacceptabelt, at IT problemer blokerer for kommunikation til/fra bestyrelsen i et halvt år, uanset årsagen. Hvis ikke bestyrelsen besidder den nødvendige viden, og der ikke er en eneste person i bebyggelsens 308 huse man kan spørge til råds, må vi købe den nødvendige ekspertise. Hvis det oven i købet har betydning for samarbejdet med ejendomsmæglerne, som H. Roslund antyder, er det helt galt. Det er oplysninger som vi oven i købet tjener penge på at levere. Med venlig hilsen Henrik Vejby Johansen Sankt Mikkels Alle 96 Den Gamle Redacteur Håndværkerfradrag på selvangivelsen Siden 1. juni har det været muligt at trække de første kr af hånd værker løn-regningen fra i skat pr. voksen i en husstand. altså kr for et samboende par. Mange håndværkere har fået forrygende travlt i årets anden halvdel, fordi kunderne i nogle tilfælde har valgt at fremrykke en renovering, hvad enten det drejer sig om nye vinduer, nyt tag. Man skal dog være opmærksom på, at det ikke kun drejer sig om de store Læserindlæg Ensartethed forsvundet I Parkpostens september-udgave udtrykker bestyrelsen bekymring om u-ensartethed på grund af manglende tagplader til overdækning af gårde og carporte. Men bestyrelsen er åbenbart ikke bekymret over et andet område, der er meget mere synlig med hensyn til forskellighed. Nemlig de individuelle renove ringer af plankeværk/låger. Steen Bach-Vilhelmsen Sankt Ibs Alle 12 renoveringer. Det er alle steder, hvor der en håndværker ind over, der kan trækkes fra. Viduespolering En del beboere i Runeparken har bl.a. en fast vinduespudser, der kommer en gang om måneden, og også i dette tilfælde kan man benyttes sig af fradraget. Lov nr. 572 af 7. juni 2011 om hjemmeservice gør det nemlig muligt at få skattelettelsen. Private kan få skattefradrag for en lang række ydelser i hjemmet. For eksempel vinduespolering og rensning af tagrender. Det eneste man skal gøre, er at sørge for, at man har fået en faktura, som skal indberettes til Skat ved årets slutning. Ved opgørelsen af din skattepligtige indkomst fradrager Skat så dine udgifter på samme måde som for eksempel fagforeningskontingentet. På din årsopgørelse bliver det fradragsberettigede beløb trukket fra den sum, du skal betale skat af, så du kan se, at har fået fradraget. 4 5

4 Læserindlæg - bestyrelsen Bestyrelsen informerer Kommunen har henvendt sig til Runeparkens bestyrelse, idet den ønskede at få ryddet op i de gamle papirer. De ønsker således at få at vide antal af carporte, placering og nummerering og om hvem, der har brugsret til de enkelte carporte. Derfor er der nogle beboere, der lagde mærke til, at Ole Friis på et tidspunkt gik fra den ene parkeringsplads til den anden med blok og blyant, tegnede og skrev carportnumre op. Nogle blev lidt nervøse for, om der var noget galt, men det er der ikke i første omgang. Men vi er sikre på, at der er en hel del beboere, der ikke har deres brugsret kontrakter i orden. Derfor vil vi bede alle, der gør brug af en carport om, at se efter i deres papirer om de har en kontrakt, der lyder på deres eget navn. Hvis man opdager at man ikke kan finde sin kontrakt, eller at kontrakten lyder på en tidligere ejer, bedes man henvende sig til: Ole Friis, Sankt Mikkels Alle 18, tlf Så vil der blive printet en ny kontrakt med det rigtige navn. Når dette er bragt i orden vil det blive videresendt til Kommunen. I kontrakten står der bl.a. at carporte kun må benyttes til indregistrerede motorkøretøjer og således ikke af alt muligt andet. Desuden at det er brugeren, der skal vedligeholde carporten, herunder rette op på sunkne stolper, skæve tage og tagrender samt male træværket. Alle tage der er større end 50 m², skal være tilsluttet via tagrender til rigtig kloak. En enkelt carports tag er 16 m². Så se lige på jeres carport om den trænger til en håndsrækning, og om I skal bede om en ny kontrakt! Containerpladsen Bestyrelsen og Jørn Boelsmand er kede af at reglerne om storskraldsaffald meget ofte ikke bliver overholdt. Vi ser køleskabe, vaskemaskiner cykler møbler og andet affald blive slængt hen på containerpladsen på alle mulige tidspunkter end den dag, det er annonceret at containeren står parat. Ifølge vore regler må man kun komme med sit storskrald på selve dagen, der er informeret om at containeren er opstillet og kun mellem kl til Vi henstiller derfor til samtlige beboere i Runeparken om at følge reglerne, alt andet er utilgiveligt. Affald 2012 Høje-Taastrup Kommunes plan for indsamling af have- og storskraldsaffald er ved redaktionens slutning endnu ikke tilgængelig. Følg med på: Bestyrelsen indkalder herved til Ordinær generalforsamling Rotter i Runeparken? Der er observeret rotter af beboere på Sankt Mikkels Alle. Dette er selvfølgelig blevet meldt til Høje-Taastrup Kommune, som har været her og opstillet fælder. Men hvis der er andre, der ser rotter i kvarteret, bedes man omgående kontakte grundejerforeningen og Kommunen, så der kan blive gjort noget ved problemet. I den forbindelse må vi anbefale at alt dyrefoder bliver hængt op, så rotter og mus ikke kan komme til det. Det gælder også ved opbevaring i udhusene. Vi har set, at nogen strør fodret ud på græsplænen det går slet ikke. Kulturcentret Mandag den 19. marts 2012 kl sal A Dagsorden og regnskab vil blive delt ud til de enkelte husstande senere. Medlemmer, der måtte ønske punkter behandlet på generalforsamlingen, skal sørge for, at disse er bestyrelsen i hænde inden onsdag den 1. februar (Postkassen Sankt Mikkels Alle 38) 6 7

5 Rikke Skoleskifte - set fra en elevs synspunkt Det er nu et stykke tid siden, at vor kære Rønnevang skole lukkede. Men hvad skete der med eleverne? Ja, de er jo blevet flyttet over til Borgerskolen og spredt ud i klasserne. Det er jo et fint valg, da Borgerskolen ligger forholdsvis tæt på. - Hvad vil det sige at skifte skole? Jo, at skifte skole betyder jo, at man skifter fra en skole til en anden. Nogen gør det af eget valg, og andre fordi at de ikke længere kan være på den forrige skole. Som i tilfældet med Rønnevang. Men skoleskift er lidt en omvæltning af den hverdag man kender og elsker. Nye venner, nye lærere, nye bygninger, nye læremetoder. Alt er nyt! Men spørgsmålet på forskellen er også om man flytter alene, eller sammen med andre. Og eventuelt hvor mange andre. Hvis man flytter alene kan det være en meget skræmmende oplevelse, især hvis man kommer midt i skoleåret. Det kan tage længere tid at falde til, medmindre man har flere ting til fælles med andre osv. Hvis man er flere kan det være lidt nemmere. Sådan oplevede jeg det i hvert fald da næsten hele min klasse og jeg flyttede til Vestegnens Privatskole. - Hvorfor skifte skole? Jamen der kan jo være flere grunde. Bl.a. kan det være fordi at skolen luk ker og man derfor er nødt til at blive flyttet til en anden skole. Hvis det er til fældet er det meget sjældent, at der ikke er nogen man kender, medmindre man flytter til en helt anden skole end den ens klassekammerater bliver flyttet til. Det kan også være fordi, at forældrene og barnet måske ikke finder undervisningen optimal, eller at man føler man bliver overset måske. Der kan være alle mulige grunde, og her er der kun få eksempler. Meninger og holdninger Voksen: - Hvad er din holdning til skoleskift? Jeg vil sige at jeg synes det både kan være en god og en dårlig ting. På den ene side, kan det være godt for den rette person, på det rette tidspunkt. Men på den anden side kan det også være modsat, så det er fordi at man vælger flugtens vej fra f. eks mobning. Og det er en dårlig ting. Man skal flytte ved lyst, ikke ved problemer. For at sige det kort; Man skal aldrig flygte. Barn: - Hvad er din holdning til skoleskift? Hvis man kommer ind i starten af skoleåret, hvor alle lige er kommet fra sommerferie, føler jeg ikke at det er det største problem, men hvis man kommer ind midt i året er det sværere at falde til fordi at folk på en måde allerede er kommet ind i den daglige rutine som så pludselig bliver brudt af ny tilstedeværelse. Parkposten vil hermed ønske sine læsere og forretningsforbindelser Glædelig jul samt et Godt og lykkebringende Nyt år Parkposten har fået egen hjemmeside 8 9

6 Den Unge Euphrosúnê Den Unge Euphrosúnê Cykling er faktisk forbudt Lange fingre i Runeparken Når man går rundt på Rune parkens stier, sker det ofte, at man møder cyklister. Ifølge skilte, som er sat op rundt omkring ved indgangene til stierne, så må man faktisk slet ikke cykle på stierne. Men de skilte er der tilsyne ladende mange, der ikke forstår. Mere held end forstand Indtil flere gange har det været tæt på, at der er sket sammenstød mellem en cyklist og en fodgænger eller en hund for den sags skyld. De små stier i Runeparken er nemlig ikke indrettet sådan, at man har fuldt overblik over, om der kommer nogen lige rundt om hjørnet, når man passerer krydset på sin cykel eller til fods. Der kan derfor komme mange hvinende bremser eller forskrækkede lyde, når en cyklist og en fodgænger mødes. Indtil videre har det nok været mere held end forstand, at der ikke er kommet et større sammenstød, hvor den ene af parterne er kommet til skade. Forskellige typer cyklister I Runeparken har vi forskellige typer af cyklister. Nogle kører mere uhensigtsmæssigt end andre. Der er dem, der bare farer igennem diverse kryds ninger på stierne for fuld Modelfoto fart uden at tage hensyn til andre på stien. Så er der dem, som synes det er okay, at de bare lige ringer en gang med klokken for at sige: Her kommer jeg. Så er du advaret. Træd ikke ud foran. Det kan vel egentlig sammenlignes med, at man i sin bil dytter, når man kører ud i et kryds for at bede de andre om at holde tilbage, selvom der er grønt for dem. Så er der de cyklister, som kører stille og roligt i håbet om, at de så kan nå at bremse, hvis der skulle komme nogen. Og endelig er der dem, der trækker cyklen. Der er naturligvis langt fra den ene ende af Runeparken til den anden, og det er forståeligt, hvis man fristes til at cykle, men skal det gå stærkt, må man ty til Husmandsvej eller Runeparkstien. Runeparken har et rigtig godt ry. Det er et stille og roligt sted med en bred sammensætning af mennesker, og generelt er der en hyggelig stemning, når man går rundt i området. På det seneste har nogle beboer dog oplevet, at der er nogle der har haft lange fingre. Flere ting er blevet stjålet. Det da løgn Der hersker et godt naboskab. Nogle steder er man så heldig, at man har en kreativ nabo, som nogle gange overrasker med en hjemmelavet krans af blade og blomster, som man kan hænge på sin låge eller dør. Sådan er det bl.a. i rækken på Sankt Olavs Allé. Igennem en måned hang der tre næsten ens kranse på to af ræk vær kerne ud mod stien og på hoveddøren. Hver gang man gik forbi kransene, blev man mindet om, hvor sød en nabo man har, fordi hun gider at lave kranse til sine naboer. Men lige pludselig en dag, så var den ene af kransene væk. Den var ikke bare blevet taget ned. Kransen var sat fast med ståltråd som var snoet, og man kunne se, at der var en der havde klippet ståltråden over. Det da løgn, tænker man så. Hvem tager en krans? Andre tilfælde Men efter at have snakket med beboere rundt om i Runeparken er det kommet frem i lyset, at der har været flere tilfælde, hvor der er blevet stjålet nogle ting i folks gårdhaver eller fra bedene ud mod stierne. En har for eksempel oplevet at få stjålet tøj, som hang til tørre ude i gårdhaven, og en anden er kommet ud foran sit hus og har opdaget, at en af vedkommendes krukker var væk. Lad det være i fred De fleste beboere bruger tid på at gøre deres bede og indgangsparti pænt. Det er derfor ærgerligt, at krukker og andet pynt ikke kan få lov til at være i fred. Det er ikke store ting, der er blevet stjålet, men det burde ikke være nødvendigt. Til sidst ender det med, at det kun er sorte rækværker vi kan se langs stierne, fordi beboerne ikke vil have, at deres ting forsvinder. Lokalpolitiet i Taastrup beder beboerne om at henvende sig, når der sker tyveri, så politiet derved får indblik i, hvad der sker i området

7 Den Unge Euphrosúnê - m.fl. Jul i Runeparken December er kold, mørk og til tider lidt trist. Men december er også familiens tid, julestemning, god mad og masser af hyggelig julepynt. For børnene er det især julegaverne og sneen, der er favoritten. Og i denne forbindelse må det gode råd ikke glemmes: Spis ikke gul sne!. I denne hyggelige tid er det fantastisk at bo i et rækkehuskvarter. Der bliver pyntet op i alle haver med julelys, og man kan, hvis man er så fræk, se, hvor hyggeligt der er pyntet op i alles stuer. Sådan er det også i Runeparken. Stemningen er fantastisk. Men et sted uden for Runeparken sidder nissepigen Katrine. Hun er omringet af gaver og julelys, og det hele burde være så hyggeligt. Men Katrine er bekymret, for julemanden, hendes far, er ked af det. Han har ikke fået særlig mange breve fra børnene i det ganske danske land og ej heller fra børnene i Runeparken. I de seneste år er antallet af breve fra børnene bare faldet og faldet. Julemanden tror, at børnene har glemt ham. Nissepigen Katrine har været ude i Runeparken for at se, hvor alle brevene blev af. Hun har tjekket postkasserne i nærheden for at se, om de er blevet tømt. Og hun har kigget ind af vinduerne i husene for at se, om brevene lå på køkkenbordet og bare aldrig havde nået postkassen. Men nej Katrine fandt ikke flere breve end dem, julemanden allerede havde fået. Julemanden var derfor utrøstelig, for han var overbevist om, at børnene ikke troede på ham mere, og han var sikker på, at når først én grundejerforening var på vej til at glemme ham, så ville det ikke vare længe før, den næste også ville gøre det. Han havde måttet tage den konsekvens at opsige flere små nissepiger og nissedrenge, da der ganske enkelt ikke var nok at lave til dem alle. Juleværkstedet summede ikke længere af liv og glade stemmer, og der duftede ikke længere af æbleskiver og julegløgg. Nissepigen Katrine beslutter sig derfor for, at hun endnu en gang vil vende tilbage til Runeparken for at finde ud af, hvorfor børnene ikke længere sender post til julemanden. Med sin røde nissehue, nissekjole og træsko går Katrine rundt omkring i området for at finde ud af, hvor alle børnene er henne. Der er stadig pyntet smukt op i Runeparken med lys og julehjerter. På fodboldbanerne finder hun et par børn, der er i gang med at bygge en fin snemand med en orange spids tud, og Katrine ser også, at der er nogle enkelte børn på legepladserne iført varme klæder. Men der er slet ikke så mange at se, som der var for nogle år siden, og nissepigen er virkelig bekymret er der mon nogen, der har bortført børnene, stjålet dem og gemt dem væk under Sydens sol? Nissepigen Katrine støder på sin bedste ven Rudolph, hvis næse lyser rødt af ophidselse, for han har fundet børnene! De er ikke bortført, næh nej de er faktisk slet ikke samlet, men de sidder hver og én på deres værelse i kvisten med øjnene stift rettet på en firkantet skærm, og nogle af dem har ydermere hænderne placeret på nogle små firkantede dimsedutter og det er ganske vist, fortæller Rudolph, for han har selv set det med sine egne brune øjne, da han var ude for at lufte kanen. Det går op for Katrine, at samfundet har ændret sig. Børnene leger ikke på samme måde, som de gjorde for 10 år siden. Dukker og futtog er erstattet af computerspil og dvd er, og udendørs lege er erstattet af et indendørs miljø. Børnene tror ikke, at julemanden forstår sig på moderne teknik, så derfor gider de ikke skrive til ham! Nissepigen haster hjem til julemanden, og i det samme begynder sneen at dale så fint. Der skal nyt kanel på risengrøden, og alle nissepigerne og nissedrengene skal omskoles der skal for fremtiden laves gaver, som både kan stimulere det aktive barn og det barn, der gerne vil lege med teknik. Når først børnene finder ud af, at julemanden også kan sms e, vil de begynde at skrive til ham igen det er Katrine sikker på! 12 13

8 Den Gamle Redacteur Parkpostens læsere fik adgang til Taastrup Vandtårn Solen skinnede fra en skyfri himmel, da Parkposten i midten af oktober holdt Åbent Hus i Taa strups gamle vandtårn. Et højtryk lå i disse dag over Danmark og gav frost om natten og klar himmel om dagen. Inde i tårnet var det køligt, men man fik hurtigt varmen, når man bevægede sig op ad de 113 trin til toppen af vandtårnet, hvor der denne dag var en fantastisk udsigt til København og Øresund. Det var utroligt smukt, var den gentagne kommentar fra dem, der havde været de 32 meter oppe i tårnet. Alle var impo neret over, hvor langt det var mu ligt at se, og alle udtrykte stor glæde over, at det var lykkedes for initiativtagerne til Vandtårnets bevarelse at bevare dette vartegn for byen. Vandtårnet er bygget i 1908 og blev indviet som udsigtstårn i Kirsten Pedersen fra Vandtårnsudvalget var så venlig at åbne vandtårnet ekstraordinært for Parkpostens læsere, og fortalte entuiastisk om den tid, hvor en gruppe mennesker kontaktede Høje-Taastrup Kommune om bevarelse af tårnet. I området omkring tårnet er der på den anden side af Gasværksvej en park med en lille legeplads. Parken fortsætter på vandtårnets side med en rosenhave. Det kunne måske være en idé, at lukke Gasværksvej i denne ende, og dermed give mulighed for etablering af en sammenhængende park omkring vandtårnet. Haveafffald og storskrald Hårde hvidevarer Ring til Borgerservice på eller skriv på og aftal tid og sted for afhentning, f.eks.: parkeringspladsen Sankt? Alle. Parkpostens Redaktion: Henning Nielsen Den Gamle Redacteur (ansv.) Sankt Olavs Allé 36, Tlf (tlf (mobil)) Carina Wetlesen (Den Unge Euphrosúnê) Sankt Olavs Alle 84, tlf Rikke Riising (Rikke) Parkposten er et gratis blad for Grundejerforeningen Runeparkens beboere. Oplag: 325 eksemplarer Digitalprint: Rosendahl Schultz-Grafisk A/S. Bladet må gengives med anførsel af kilde. Lokalhistorisk Arkiv modtager 2 eksemplarer. Deadline for næste nummer: Mandag den 6. februar 2012 Afhenting af haveaffald Dec.: Ingen afhentning. Høje-Taastrups plan for 2012 er endnu ikke tilgængelig Aflevering af storskrald Pladsen Sankt Bendts Alle (mellem kl ) Dec.: Ingen afhentning Høje-Taastrups plan for 2012 er endnu ikke tilgængelig Bestyrelsen henstiller, at der ikke samles storskrald på pladsen uden for ovenstående datoer. Uden for ovennævnte datoer skal beboerne selv bringe deres storskrald til Genbrugsstationen. Grundejerforeningen Runeparken Sankt Mikkels Allé Brian Kirkebæk, formand Sankt Olavs Alle 76 Tlf Lonnie Lindquist, næstformand Sankt Olavs Alle 32 Tlf Karina Acthon, kasserer Sankt Olavs Alle 38 Tlf Ole Friis, sekretær Sankt Mikkels Alle 18 Tlf Erik Hornsleth, bestyrelsesmedlem Sankt Ibs Alle 99 Tlf

9 Jeg tror, jeg sælger huset og ta r ud at rejse... Du behøver da ikke sælge! Du er jo født autocamper! Ny bolig? Lad det stærkeste team sælge din bolig, så du kan komme videre. Kontakt Nybolig Mads Østergaard for en uforpligtende salgsvurdering, så er du sikker på at få solgt til markedets højst opnåelige pris. Nybolig Mads Østergaard Taastrup Hovedgade Taastrup Tlf Hovedgaden Hedehusene Tlf

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 1 Ny Opel Corsa. Den har fået et facelift. Men du kan kende den på prisen. Kom ind og få en prøvetur. Sidste år var det undervogn,

Læs mere

33. årgang. September 2012. Nr. 124

33. årgang. September 2012. Nr. 124 33. årgang. September 2012. Nr. 124 1 Den Unge Euphrosúnê Runeparkens sommerfest Den Gamle Redacteur Cycle Team starter ud fra Runeparken I Runeparken er der en tradition. En tradition for at holde vejfest.

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

DOWN&UP LIVET MED TVILLINGER AT ELSKE DET U PERFEKTE FERIEBESKRIVELSE NYT FRA LEV GENERALFORSAMLING FORÆLDREKURSUS LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM

DOWN&UP LIVET MED TVILLINGER AT ELSKE DET U PERFEKTE FERIEBESKRIVELSE NYT FRA LEV GENERALFORSAMLING FORÆLDREKURSUS LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM 1 4. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 201 4 DOWN&UP LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM GENERALFORSAMLING FORÆLDREKURSUS LIVET MED TVILLINGER AT ELSKE DET U PERFEKTE FERIEBESKRIVELSE NYT FRA LEV DOWN &UP LANDSFORENINGEN

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Orkanen Bodil bragte to familier tættere sammen: Alarmerende godt naboskab 150 MIO. RETUR TIL GF-BILISTER DIN IDENTITET - PAS PÅ DEN

Orkanen Bodil bragte to familier tættere sammen: Alarmerende godt naboskab 150 MIO. RETUR TIL GF-BILISTER DIN IDENTITET - PAS PÅ DEN FORÅR 2014 150 MIO. RETUR TIL GF-BILISTER DIN IDENTITET - PAS PÅ DEN TØR DU LÅNE AF DIN NABO? Orkanen Bodil bragte to familier tættere sammen: Alarmerende godt naboskab 10 MINUTTER med GF Forsikring Nabohjælp:

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 12 November 2013 Naboskab spirer frem i Sangergården

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

3B s beboerblad. Gourmet i stor stil i Kløvermarken. Side 8-10. Lønstrupgård Børneopdragelse på tværs af kulturer. Side 4-5

3B s beboerblad. Gourmet i stor stil i Kløvermarken. Side 8-10. Lønstrupgård Børneopdragelse på tværs af kulturer. Side 4-5 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 5 - maj 2010 Gourmet i stor stil i Kløvermarken

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom.

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom. Nr. 2 oktober 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i denne omgang fokus på beboerne i byggesager. Hvordan oplever de for løbet, og hvilken betydning har de for bygge sagens udvikling. 14 Vedligeholdelseskonto

Læs mere

Forord til generalforsamlingen 2005

Forord til generalforsamlingen 2005 Nummer 3 Årgang 38 November 2005 Efterårsfarver på Hundiegårdsvej Forord til generalforsamlingen 2005 I 2005 har vi ikke kunnet præsentere nye legepladser eller skulpturer. Bestyrelsen har dog ikke ligget

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

Bilag 1.2 - Deltagerobservationer d. 08.04.15... 4. Bilag 1.3- Deltagerobservationer d. 08.04.15... 6

Bilag 1.2 - Deltagerobservationer d. 08.04.15... 4. Bilag 1.3- Deltagerobservationer d. 08.04.15... 6 BILAG Indholdsfortegnelse Bilag 1.2 - Deltagerobservationer d. 08.04.15... 4 Bilag 1.3- Deltagerobservationer d. 08.04.15... 6 Bilag 1.4- Deltagerobservationer d. 08.04.15... 9 Bilag 2.1- Deltagerobservationer

Læs mere