Forretningsplan. for Auning Idræts- og Kulturcenter FEBRUAR 2011 WEB-VERSION [1]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsplan. for Auning Idræts- og Kulturcenter FEBRUAR 2011 WEB-VERSION [1]"

Transkript

1 Forretningsplan for Auning Idræts- og Kulturcenter WEB-VERSION Side 2 - Indledning Side 3 - Vision 2015 for AIK Side 4 - Mission for AIK Side 5 - AIK-værdier Side 6 - Information Side 7 - Dialog Side 8 - Ydelser Side 9 - Økonomi Side 10 - Budget 2011 Side 13 - Udviklingspotentiale Bilag Side 16 - Tal fra den hidtidige drift [1]

2 Forretnings plan for AIK Denne forretningsplan er en beskrivelse af hvordan bestyrelsen for AIK vil drive og udvikle AIK. Både på den korte bane og den lange bane. En del af forretningsplanen handler om AIK s vision, mission og værdier. Disse afsnit er vigtige, da vision, mission og værdier skal være rettesnore for bestyrelsen, centerchef, personalet og brugerne af centret. Med udgangspunkt i visionen, der rækker frem til 2020 (se Sportsportalen) har vi formuleret en delvision, der rækker frem til Forretningsplanen vil desuden forsøge at samle trådene fra det udvalgsarbejde og de større møder, der har været holdt i bestræbelserne for at forny idrætscentret i Auning. Arbejdet med forretningsplanen har været begrænset af at AIK ikke har haft afgang til væsentlige informationer om bl.a. belægningsprocenter i hallerne, Multisalen og øvrige lokaler samt energiforbruget i centret. Derfor har vi i budgettet ikke kunne medtage alle forventede synergieffekter ved en samlet ledelse og drift af hele idrætscentret. Målet er at denne forretningsplan vil gøre bestyrelsesarbejdet mere overskuelig og at alle interessenter i Aunings nye idræts- og kulturcenter vil kunne få indblik i hvad der er vi stræber efter og hjælpe med at føre planerne ud i livet. Forretningsplanen skal også bruges som grundlag for kommunikation med banken og kommunen og overbevise dem om at give AIK de bedste vilkår. I første halvdel af 2011 vil AIK desuden arbejde for en omlægning af den kommunale tilskudsordning. AIK vil foreslå kommunen en model, der i højere grad giver foreningerne incitament til at øge aktiviteten. Når vi nævner brugere, kan det både være foreninger, private og virksomheder. God læselyst! - Har du spørgsmål til denne forretningsplan, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen eller centerchefen. Venlig hilsen Bestyrelsen for AIK [2]

3 Vision 2015 for AIK Visionen er det AIK stræber efter. En vision skal være uden for umiddelbar rækkevidde, altså mere end 12 måneder ude i fremtiden. De enkelte punkter i visionen skal være rimelige nemme at konstatere, hvornår de er nået frem mod I 2015 vil AIK fremstå på følgende måde: AIK er det foretrukne idræts- og kulturcenter på Djursland, med særlig fokus på børn og unge Vi er det fortrukne sted for både indendørs og udendørs aktiviteter Vi tiltrækker brugere fra hele Djursland, samt egnens turister AIK er et professionelt og moderne idræts- og kulturcenter De daglige rutiner kører effektivt og fleksibelt Der udvikles løbende nye aktiviteter, der sikrer en sund økonomi Vi er en udfordrende og attraktiv arbejdsplads Vi er præget af et godt arbejdsmiljø, hvor det er lysten der driver værket Det er naturligt for brugerne og medarbejderne at engagere sig AIK betegnes som en innovativ virksomhed Med innovativ menes, at AIK går i spidsen for hele tiden at kunne tilbyde nye tilbud AIK er brandet som det foretrukne sted for større arrangementer i Østjylland AIK er et naturligt samlingssted for lokale borgere i alle aldre, når der skal dyrkes idræt eller motion Vi viser, både i tanke og handling, at alle er velkomne [3]

4 Mission for AIK Missionen beskriver det AIK vil gøre for brugerne her og nu eller snarest muligt AIK er kendetegnet ved at være åbent for enhver, organiseret, selvorganiseret eller uorganiseret, der gerne vil være aktiv kulturelt, åndeligt eller idrætsligt. AIK vil udvikle og styrke den enkeltes mulighed for sundhed og trivsel på tværs af alder, social status og etnisk baggrund. Vi vil tilstræbe at holde centret mest muligt åbent, til gavn for brugerne og foreningerne. AIK vil vedligeholde - og om muligt udbygge sine handicapvenlige faciliteter. AIK vil tilstræbe at udvise socialt ansvar. Vi vil sætte særlig fokus på at skaffe faciliteter til de aktiviteter som vores brugere ønsker at benytte. AIK skal udvikles til at være et naturligt samlingssted for lokale borgere i alle aldre, uanset om man ønsker at være aktiv eller nyde andres aktiviteter. AIK skal i kraft af sit engagement, fremstå som værende fleksibel. Der skal vises respekt og forståelse for andre mennesker. Det er væsentligt at man både i tanke og handling viser at alle er velkomne. AIK skal have en velfungerende cafe, der skal være et naturligt samlingspunkt for centerets brugere. Vi vil øge de sunde tilbud og minimere de usunde produkter i størst mulig omfang. Som bruger og gæst har du gratis trådløst netværk overalt på AIK. [4]

5 AIK-værdier Vores værdier er det der kendetegner vores væremåde over for andre. I AIK-værdierne beskriver vi, hvordan vi vil behandle og omgås hinanden. Værdierne skal efterleves og det skal have en konsekvens, hvis man gentagne gange ikke lever op til værdierne. Som bruger kan du forvente at medarbejderne Yder en professionel og selvstændig arbejdsindsats Optræder kundevenligt og imødekommende over for alle centrets gæster Handler miljøansvarligt med hensyn til ressourcer og materiel Altid vil gøre sit bedste for at gøre dine timer i AIK til en god oplevelse Som bruger skal du vide, at AIK s medarbejdere forventer At du optræder venligt og imødekommende over for centrets øvrige gæster At du optræder venligt og imødekommende over for centrets medarbejdere At du udviser miljøansvarligt med hensyn til ressourcer og materiel At du har sat dig ind i de regler (anvisninger) der er for det område hvori du færdes Som medarbejder skal man vide at bestyrelsen og centerchefen forventer At man som medarbejder kan administrere en stor grad af frihed og er parat til at påtage sig et ansvar samt yde en professionel og selvstændig arbejdsindsats At man optræder kundevenligt og imødekommende over for alle centrets gæster At man handler ansvarligt med hensyn til ressourcer og materiel i AIK s og miljøets interesse Som medarbejder kan man forvente at bestyrelsen og centerchefen Skaber en udfordrende og attraktiv arbejdsplads, der er præget af et godt arbejdsmiljø, hvor det er lysten der driver værket og hvor det er naturligt at engagere sig Viser tillid, åbenhed og respekt for den enkelte medarbejder 2 gange årligt gennemfører personaleudviklingssamtale med hver enkelt medarbejder Tage hensyn til den enkelte medarbejders behov for frihed, ligesom medarbejderne tager hensyn til AIK s behov for fleksibilitet [5]

6 Information AIK-bestyrelsen har et klart ønske om at holde et højt informationsniveau over for brugerne, foreningerne, ejerne, medarbejderne, samarbejdspartnere, kommunen og det omgivende samfund. Vi vil sikre informationsniveauet på følgende måder: Informationsskærm i indgangspartiet Vores brugere og gæster skal bydes velkommen allerede når de træder ind i vindfanget ved indgangspartiet. Her vil vi informere om dagens aktiviteter samt kommende aktiviteter. På informationsskærmen vil vi også præsentere fakta-oplysninger om de enkelte foreninger. F.eks. med åbningstider, aktiviteter, flotte billeder og kontaktpersoner. Informationsskærmen kan finansieres via reklamer. Informationsbreve Med jævne mellemrum vil bestyrelsen og centerchefen udsende informationsbreve i stil med det informationsbrev, der blev sendt ud den Sportsportalen Bestyrelsen vil også i høj grand anvende Sportsportalen til at kommunikere med brugerne. Her vil man altid kunne finde centrale dokumenter, mødereferater og informationsbreve. Her vil man kunne skaffe sig et overblik over ledige lokaler og kunne booke sig en bane eller plads på et hold. Sociale medier Vi vil etablere en Facebook-side hvor bestyrelsen og centerchefen kan kommunikere med brugerne på en mere uforpligtende måde. Vi vil også anvende - for at nå endnu bredere ud. Pressen Vi vil holde en tæt kontakt med pressens medarbejdere, så vi får den nødvendige omtale i Folkebladet, Lokalavisen og Amtsavisen. Og ved større begivenheder også TV og radio. De største udfordringer i forhold til information: At fastholde prioriteringen, så der altid afses den nødvendige tid til information og opdatering At kunne informere præcist uden at blive misforstået [6]

7 Dialog Bestyrelsen ønsker specielt at holde en tæt dialog med De foreninger der anvender centret De 2 ejere: AIF Hallernes Fond og Svømmehallen A/S Norddjurs Kommune Disse parter er naturlige modtagere af bestyrelsens informationsbreve, men vi vil også holde kontakten via halvårlige møder med disse parter. Og vi vil altid være åbne for ad hoc møder, når der er behov for dette. De største udfordringer i forhold til dialog: At skabe høj tillid og lyst til samarbejde til gavn for alle At takle omstilling fra traditionel centerdrift til et moderne og tidsvarende idræts- og kulturcenter. [7]

8 Ydelsen Livsnerven er vores ydelse til brugerne = foreninger, private, virksomheder og arrangører (af f.eks. udstillinger). AIK har i dag følgende tilbud til brugerne: 1. 2 haller til sport, udstillinger eller større arrangementer 2. Svømmehal med varmvandsbassin 3. Fitnesscenter og spinningscykler 4. Mødelokaler i flere størrelser 5. Multisal 6. Industrikøkken 7. Kiosk/cafe Udviklingsmuligheder: 1. Højere belægningsprocenter gennem online bookning og markedsføring 2. Nye attraktive tilbud til nye og nuværende brugere 3. At AIK overtager kommunens drift og vedligeholdelse af boldbaner og de udendørs idrætsfaciliteter. Behov hos nuværende og kommende brugere, som AIK kan dække: 1. Træningslokaler 2. Svømmebassin 3. Klublokaler 4. Badeforhold 5. Omklædningsrum 6. Mødelokaler 7. Bespisning og kioskvarer Udviklingsmuligheder: 1. Højere belægningsprocenter gennem online bookning og markedsføring 2. Nye attraktive tilbud til nye og nuværende brugere 3. At AIK overtager kommunens drift og vedligeholdelse af boldbaner og de udendørs idrætsfaciliteter. [8]

9 Økonomi Bestyrelsens og centerchefens vigtigste opgave frem til 1. maj 2011, er at få overblik over 3 vigtige emner: 1. Optimering af nuværende indtægter 2. Effektivering af nuværende drift 3. Udvikle nye indtægtsgivende aktiviteter Målet er at skabe sund økonomi, der gør det muligt at A. Ansætte en centerchef på fuld tid primo 2012 B. Sikre løbende vedligeholdelse af udendørsarealer, lokaler og faciliteter C. Stille udstyr og personale til rådighed for nye aktiviteter, når ideerne er veldokumenterede Se i øvrigt BILAG 1 Hvordan vil vi optimere nuværende indtægter de næste 3 måneder? Tænke i helheder, selvom vi er flere enheder, har vi et fælles center. Indgå i dialog med brugerne, altså de foreninger og private som anvender AIK. Få afklaret om AIK kan forbedre tilbuddet og eventuelt opnå bedre dækningsbidrag. Hvordan vil vi effektuere den nuværende drift de næste 3 måneder? Tænke i helheder, selvom vi er flere enheder, har vi et fælles center. Inddrage eksperter i energistyring, der hvor vi mangler viden om mulige effektivitets forbedringer. Bruge ekspertrapporten fra Carl Bro til at opnå driftsforbedringer i svømmehallen. Skaffe kapital til mere rentable installationer, der kan tjene sig selv ind relativt hurtigt. Tjekke underleverandørernes konkurrenceevne. Anvende en sund og naturlig økonomiske fornuft i vurderinger af alle omkostninger. Fælles effektivt bogholderi og økonomirapportering på delområder. Samle den daglige administration og ledelse i et fælles effektivt kontor, så det bedste samarbejde opnås. Hvordan vil vi udvikle nye indtægtsgivende aktiviteter de næste 3 måneder? Tænke i helheder, selvom vi er flere enheder, har vi et fælles center. Lade centerchefen få frie hænder til at sætte nye indtægtsgivende aktiviteter i gang. Tænke nuværende faciliteter ind i nye sammenhænge (f.eks. fællesspisning i Multisal - køkkenet står klar) Bruge erfaringen fra andre idrætscentre, der har haft succes med nye tiltag. De største udfordringer i forhold til økonomien: At sikre økonomi til vedligeholdelse af bygninger, lokaler og installationer Samtidig med at der skal skabes økonomi til nye initiativer. At AIK kan skabe forståelse for at brugerne nødvendigvis må betale mere for at bruge faciliteterne i idrætscentret. [9]

10 Budget 2011 for AIK Kolonne 1 er det oprindelige budget for 2011 for svømmehallen og idrætshallen. Kolonne 2 er AIK bestyrelsens umiddelbare reviderede budgetforslag, der peger på muligheden af at tilvejebringe en forøget omsætning i svømmehallen og idrætshallen på tilsammen kr. i løbet af det første driftsår. Det skal understreges at det alene er bestyrelsen og centerchefens forslag og at det endnu ikke er drøftet med de daglige ledere, brugere eller andre interessenter. Kolonne 1 Kolonne 2 INDTÆGTER Nuværende Revideret Idrætshal Kommunale tilskud Lokaleudlejning, Multisalen Lokaleudlejning, Spinning Lokaleudlejning, Juniorklub Anden udlejning Diverse udlejning Reklameindtægter Events Idrætshallerne i alt Svømmehal Udlejning Offentlig åbning m.v Husleje Fitness Driftstilskud svømmehal Øvrige indtægter Nye tiltag Fitness Events Svømmehal i alt Cafe Omsætning cafe Automater Bonus Cafe i alt Events 0 0 Indtægter i alt På indtægtssiden er der peget på yderligere ca i kommunale tilskud Dette skyldes at den indgåede driftsaftale har et stort misforhold mellem tilskuddet til foreningernes brug af idrætshallerne og betalingen for skolens brug heraf. Relativt set betaler skolen mindre end ¼ af prisen for brugen i forhold til foreningstilskuddet. Der bør derfor foretages en justering af skolens betaling for brugen af idrætshallerne, af mindst den foreslåede størrelsesorden. [10]

11 Der peges desuden på en forøget indtægt på udlejning af haller og Multisalen Med hensyn til en forøget indtægt på hallerne vil alene en optimering af udlejningsprocedurer (især i forhold til eksterne brugere) medføre øgede indtægter, men også en mere aggressiv markedsføring kan givet skaffe øget udlejning. For svømmehallens vedkommende forventes det at det vil være muligt at øge den offentlige åbningstid en smule med en forøget indtægt heraf. Alene ved at markedsføre svømmehallen i forbindelse med større arrangementer i hallen vil der umiddelbart kunne opnås en indtægt på dette område. I samarbejde med Fitness og Auning Motions Klub forventes det at der vil kunne skabes øget aktivitet for ca kr. årligt. For idrætshallen og svømmehallen tilsammen er der peget på en indtægt på kr. i forbindelse med diverse events. Der tænkes i den forbindelse især på følgende: 1. Oktoberfest i hele centret, forventet overskud ,- 2. Fællesspisninger ca. 25 arr. á 30 deltagere á 100 kr.; forventet overskud ,- 3. Wellness arrangementer: 10. arr. á 40 delt. á 100 kr., forventet overskud ,- 4. Firmaarrangementer/aftaler, forventet overskud ,- Hertil kommer evt. mulighed for øgede reklameindtægter evt. i forbindelse med firmaaftaler. Dette skal dog undersøges nærmere, da der ikke bør opstå konkurrence med foreningernes sponsoraftaler. Kolonne 1 Kolonne 2 UDGIFTER Nuværende Revideret Drift svømmehal Drift idrætshal Drift i alt Varekøb idrætshal Salgsomkostning idrætshal Salgsomkostning svømmehal Varekøb og salgsomkostning Adm. Idrætshal Adm. Svømmehal Administration i alt Løn m.v. Idrætshal Løn m.v. svømmehal Løn ledelse Løn m.v. i alt Husleje svømmehal Husleje idrætshal Husleje i alt Afskrivning inventar mv Renter mv Resultat På udgiftssiden er der især udgiften til centerchefen på kr. det første år, der belaster. [11]

12 Der er i øvrigt påregnet øgede udgifter til løn i forbindelse med øget aktivitet på tilsammen ca og driftsudgifter i forbindelse med øget åbning på tilsammen ca kr. Endelig forventes det at være muligt at nedbringe idrætshallernes kassekredit og dermed renteomkostningerne. På udgiftssiden er tillige afsat i alt til betaling af husleje med henholdsvis til svømmehallen og til idrætshaller, svarende til den nuværende lejekontrakt i svømmehallen og de forventede bygningsafskrivninger i idrætshallen. Der er i budgetterne afsat ca til løbende vedligehold af driftsinventar ( i svømmehallen og til idrætshallerne). Der burde afsættes langt større beløb til vedligeholdelse af svømmehallen og idrætshallerne, men i den nuværende økonomiske situation er dette ikke muligt. AIK forventer at der i 2011 kan skabes grundlag for at der kan afsættes tilstrækkelige midler i budget For at dette bliver realistisk, skal der forhandles med kommunen om de løbende vedligeholdelser af både svømmehal og hallerne udendørs og indendørs. Såfremt ovenstående holder stik, vil der således det første drifts år kunne tilvejebringes et driftsoverskud på ca efter at der kontant er udbetalt til henholdsvis svømmehal og idrætshal. Da resultatet givet vil kunne optimeres yderligere, f.eks. ved energibesparende foranstaltninger, indikerer ovenstående at der allerede efter 1. drifts år vil være midler til en fuldtids leder og alligevel skabe likvid økonomi i driften. Nødvendige udbedringer og vedligeholdelse af svømmehallen Ifølge en rapport udarbejdet af Carl Bro, januar 2010 bør nedenstående punkter igangsættes inden udgangen af Derfor vil AIK snarest mulig indgå i en dialog med Svømmehallen A/S for at få vurderet de enkelte punkter, samt udarbejde en handlingsplan for at få foretaget de nødvendige udbedringer og vedligeholdelse. Svømmehallen A/S har økonomien til at gennemføre nedenstående (via indbetalt husleje fra driftsselskabet). Udbedring af kuldebro på nordfacaden Prøvegravning og TV-inspektion af faskiner Udbedring af gulvafløb Limtræsfod Lukning af dør til teknikrum Rust på stålsøjler Supplerende sladredræn Adgang til tanke Bandetovsposer Ny ophængning af rør Understøbning af pumper Ventilationsanlæg, udsugningsanlæg mm Ekstraordinær dækning af nødvendig vedligeholdelse I alt [12]

13 Udviklingspotentiale - ideliste Vi har samlet en foreløbig liste med ideer, som kan have potentiale til at øge indtægterne i centeret. Vi vil udvikle videre på ideerne i samarbejde med personale og de forskellige brugerforeninger. Og vi håber alle vil bidrage med flere ideer. Samlet er vores målsætning, at der i 2011 skal skaffes en merindtjening på kr. Fællesspisning i Multisalen Potentialet er 100 kuverter max 16 gange årlig = hver 14. dag. Det kunne være tirsdag, onsdage eller torsdag. Mulighed for at bestille mad til afhentning (take away). Ingen fællesspisning 8 sommerferieuger og december. Afpasset efter om Multisalen har anden indtægt givende aktivitet. Vi har kontakt til 2 lokale kokke, som er interesseret i at påtage sig opgaven. Vi skal gøre det sjovt og attraktivt at deltage i fællesspisningen i Multisalen: Legeland for børn i hal A. Udstilling af kunsthåndværk fra lokal kunstner. Fællessang. Musik til maden af lokale folk Familieaktiviteter lørdag formiddag Kl Pris f.eks. 40 kr. pr. person for idrætsaktiviteter, og 70 kr. hvis det er inkl. svømmehallen. Idrætsaktiviteterne kunne evt. variere i udbud fra gang til gang, men med nogle faste elementer. Dette kunne også være en del af tilbuddet i en erhvervsklub, hvor virksomhederne køber retten til et antal besøg for deres medarbejdere eller de betaler et beløb, så deres medarbejdere med familie altid kan bruge det til f.eks. 20 kr. pr. person. Mulighed for ved ankomst at bestille en lækker børnevenlig middag til kl. 12 til f.eks. 50 kr. pr. stk. som familien kan slutte af med. Gymnastik og bordtennis hjem til AIK Giver større aktivitet og mulighed for bl.a. mersalg i kiosken. Event i svømmehallen Eventuelt hver anden fredag aften kl med fortæring. Det kunne være: Wellness-aften med massagetilbud og hjemmepresset juice med isterninger og lækkert udskåret frugt. Mandeaften med øl og pølser Tøseaften med hvidvin og rejemad Klassiskmusikaften med rødvin, snack og ost Sydlandsk-aften med drinks og sandwich Ungdomsaften med drinks, cola og pizza "Sæt dig et mål: 5, 10 eller 15 banelængder (á 15,8 m) og derefter går vi i varmtvandsbassinet og hygger os". Pris 100 kr. eller 5-turskort for 400 kr. Halfest med spisning revy og dans Der har tidligere været mange rigtig gode fester for voksne i hallen gennem tiden, med spisning revy og dans - mon ikke vi kunne relancerer dette i en eller anden form, hvor vi kunne få hele byen med. [13]

14 Julekoncerter Måske i samarbejde med folkene bag Rock i Parken og Tråd. Auning Skolen og Auning Kirken var også mulige samarbejdspartnere til en julekoncert i AIK. Vi kunne gøre det til et fælles tilbagevendende begivenhed. Nu er vi jo også et kulturcenter! Sørøverleg i hallen kl I sommerperioden hvor hallen står tom. Pris f.eks. 50 kr. pr. person. Alkoholfrit diskotek Arrangeret i samarbejde med ungdomsklubben og/eller forældrene. Lokalebookning Alle lokaler overgår til udlejning på timebasis via Sportsportalens bookningssystem. Man lejer kun lokalerne i passende tidsmoduler, sådan at der kan afholdes flere arrangementer på samme dag i f.eks. Multisalen. Flere behandlere (fysioterapeuter, massører, zoneterapeuter mm) kan derved deles om samme lokale. Lejen kan differentieres sådan at lokalerne er billigere i de mindst efterspurgte timer. Fitness før sengetid Ved at øge åbningstiderne med 20 timer om ugen, giver vi forældrene i børnefamilierne mulighed for at træne efter børnene er puttet. Spinning med mere teknik Vi kan tiltrække aktive spinnere ved at kunne tilbyde noget at det nye tekniske udstyr til at måle puls, pedalkraften og følge med i sidemandens ihærdighed. Storskærm med kendte bjergetaper er også et hit. Investeringen er overkommelig og måske kan udstyret sponsoreres. Børnefødselsdagsfester Da vi lavede optælling i efteråret stod hallen tom i timerne mellem 14 og 16. I denne periode kunne hallen lejes ud til børnefødselsdag med rundebold, høvdingebold eller almindelig leg. Eventuelt med tilkøb af legeonkel og boller og kakao eller lignende. Vi kunne have rekvisitterne hertil og bøger til inspiration, hvis de unge forældre har glemt alle de sjove lege vi andre legede som børn. Kan I fx. huske To mand frem for en enke - det er der ingen der kender i dag - Susanne legede det tit med ungerne, da Susanne var håndboldtræner. Da børnene havde fået det lært, ville de lege det hele tiden! Wellness-arrangementer Med f.eks. vand-jet massage, saunagus og udendørs vildmarksbad. I Skallerup feriecenter har de et lille rum med vand-jet massage, der er konstant kø og folk ventede gladelig i op til 45 min på 8 min massage. [14]

15 Polterabend i svømmehallen Vores waterball i svømmeafdelingen må da kunne bruges til at lokke folk til i den offentlige åbningstid. Eller til polterabend med waterball, vandpolo eller lign. Vandpoloturnering som gadeturnering for byens borgere - vi har før arrangeret rundbold og fodbold som gadeturnering. Indendørs fodbold fredag aften Udlejning til indendørs fodbold og måske anden holdspil kl Bookning på nettet á 15 min. Baseres på unge mennesker. Sommer-internatkurser Fodboldskole, svømmeskole, håndboldskole, gymnastikskole, badmintonskole eller hvad der kan samles børn til. Her er vist allerede nogle aftaler til denne sommer. Sommerferietilbud primært til turister Bookning af badmintonbaner, Tennisbaner (softbold) og bordtennis samt bolde og ketcher via Sportsportalen. Et tilbud til turister, som sidder i regnvejr på Auning Camping eller i lejet sommerhus. Kom op og få nogle gode timer i hallen. Campingfatter kan ordne bookningen på campingpladsen. Sommerhusfolket kan booke på nettet eller booke på terminal i hallen. Book en badmintonbane Er introduceret, men mangler en kraftig markedsføring. Markedsføres på velkomstskærm, Facebook og flyers. Vinter-spinning for løbere Flere løbere går i stå i vinterhalvåret, da de ikke tør løbe når det er glat og mørkt. Disse løbere tilbydes spinning til særpris en til to gange om ugen. Dette giver højere belægningsprocent på spinningscyklerne og højere indtjening. Idrætsmesse En årlig idrætsmesse vil øge interessen for at dyrke motion. Derved bliver der flere medlemmer i foreningerne og en øget kontingentindtægt. Spejle i Multisalen Et stort spejl på hele væggen ud mod hal A vil gøre lokalet mere egnet til en række aktiviteter. Og Multisalen vil derved kunne få en højere udlejningsprocent pr. år. Alle er velkomne til at bidrage med flere ideer, om hvad I har lyst til at være med til at arrangere, eller hvad I har lyst til at ville deltage i. [15]

16 BILAG 1: Tal fra den hidtidige drift AIF Hallernes Fond Hallernes økonomiske problemer er ikke af nyere dato, men starter i hvert fald helt tilbage i 2003/04. Som det fremgår af ovenstående opstilling, har skiftende ledelser og bestyrelser måtte acceptere det ene store underskud efter det andet, og de årlige generalforsamlinger i AIF har måttet acceptere, at hele egenkapitalen støt og roligt er blevet tæret op. Rent faktisk er der tale om et samlet tab på hen over årene, så det er helt afgørende for fremtiden, at der i 2010 er sket en opbremsning af ophobning af underskud, hvis det skal lykkes at rette skuden op. Resultatet af de løbende underskud er, at AIF Hallernes Fond er blevet mere og mere gældsat. Ved udgangen af 2009 var der en kortfristet gæld på kr. Det er blandt andet en kassekredit på kr. Desuden har AIF Fonden i sommeren 2009 måttet optaget et lån på kr. hos AIF. Dette lån skal afdrages med kr. pr. år, første gang i Lånet blev optaget for at undgå en truende betalingsstandsning. Desuden har man klaret sig ved, at modtage forudbetaling fra kommunen af hal-lejen for foreningernes brug. Det er desværre de færreste, der har et klart billede af, hvor galt det i virkeligheden står til økonomisk med AIF Hallernes Fond. Og at der derfor alene af økonomiske grunde er brug for afgørende ændringer. Regnskabstallene for året 2010 er ikke klar endnu. Men der forventes for første gang et plus på bundlinjen. Men det er med en opbremsning i udgifterne/aktiviteterne som ikke er holdbart, hvis indtægterne skal fastholdes. Fakta er, at AIF Hallernes Fond står i en alvorlig situation. At undlade at gøre noget, vil være katastrofalt. Derfor er det meget vigtigt, at det bliver klart for alle, at AIF Hallernes Fond faktisk har kørt med konstant underskud (uanset hvilken ledelse der har været) og at det derfor må blive en fælles opgave at få vendt skuden. Det grundlæggende økonomiske problem er, at brugerne ikke betaler nok til centeret til, at det er rentabelt og kan udvikle sig. Det kan både skyldes, at brugerne betaler for lidt, men også en tilskuds- og timefordelingskultur, der ikke skaber incitament for nye aktiviteter og dermed øgede indtægter. Derfor er det vigtigt at foreningerne og andre forstår, at det er en fælles opgave at skaffe indtægter til idrætscenteret. AIF Hallernes Fond har både været ejer- og driftsselskab. Derfor har der ikke været en egentlig husleje, men en afskrivning på bygningerne som skulle have været en opsparing til vedligeholdelse. Men på grund af underskuddene er fonden blevet gældsat, i stedet for at spare op til udvikling af faciliteterne. Tal i 1000 kr. [16]

17 Svømmehallens driftsselskab Det har været sundt for svømmehallen, at den har haft en opdeling i et drifts- og et ejerselskab. Det har tvunget driftsselskabet til, at driften skulle være sund, for der har ikke været noget, man kunne belåne til at køre med underskud. Optimismen ved starten i 2002, at man fra dag ét kunne optjene til en husleje på kr. om året, holdt dog slet ikke stik. Derfor blev der foretaget en aftale med kreditorerne fra byggeriet, at gælden blev nedskrevet så huslejen kunne starte ved kr. og stige med kr. om året, samt at man i nogle år kunne modtage ekstraordinær støtte fra kommunen. På den baggrund kunne driftsselskabet, med en sund drift, opbygge en pæn egenkapital, som desværre næsten er tæret op, af to katastrofale år. Regnskabet for 2010 ligger ikke klar endnu, men der er igen sikret, at driften lander i plus. Det er på baggrund af et ekstraordinært tilskud fra kommunen på kr., men efter at der er betalt en husleje til ejerselskabet på kr. Tal i 1000 kr. Svømmehallens ejerselskab A/S I forhold til AIF Hallernes Fond har Svømmehallen A/S en sund økonomi. Baggrunden er, at Svømmehallen A/S modtager en meget høj husleje fra driftsselskabet til bl.a. renovering og vedligehold, så man kan sikre, at der også er en intakt svømmehal om 20 år, hvis ellers driften kører fornuftigt. Så der er ingen grund til at frygte, at Svømmehallen vil kunne trække AIF hallernes Fond med ned, ved at driften af hallerne forpagtes ud til det fælles driftsselskab AIK. Men det vil også være afgørende, at det modsatte ikke sker. Derfor er det også vigtigt, at AIK i en forpagtningsaftale kun forpligter sig på den fremtidige drift og betaler en husleje til Auning Hallernes Fond for dette. Bestyrelsen for AIK mener, at der bestemt er en mulighed for, at sikre en sund drift i hele centeret, hvis vi alle bidrager til en fælles løsning. Derfor mener vi, det er tvingende nødvendigt, at driften af hallerne og svømmehallen samles i ét driftsselskab. Men AIK kan ikke vende skuden alene, det kræver samarbejde mellem alle parter omkring idrætscentret og opbakning fra lokalsamfundet. Bestyrelsen for AIK, 23. februar 2011 [17]

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks Sammenligning af Fitness Centre Den 20. August 2015, var repræsentanter fra Mariagerfjord Kommunes Haller på tur tre steder, for at hører noget om forskellige måder at drive Fitness Center på. Dette er

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

GIC Wellness ApS. Situationsrapport

GIC Wellness ApS. Situationsrapport GIC Wellness ApS Situationsrapport I rapporten indgår regnskabstal, som ikke er endelige, da hverken driftsregnskab 2008 eller anlægsregnskabet er afsluttet. Der kan stadig komme ukendte udgifter, og i

Læs mere

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER STØT ETABLERINGEN AF SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER Vi står bag projektet: Skårup Hallen SIF Skårup Idrætsforening Skårup Borgerforening Hvad går projektet ud på? Skårup-Vejstrup området er et dynamisk

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Indhold Side 1 Forside Side 2 Prisliste Side 3 Indledning, budget grundlag Side 4 Driftbudget Side 5 Hal leje Side 6 Halfordeling 1. & 2. kvartal Side 7 Halfordeling

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Et stort velkommen til

Et stort velkommen til Et stort velkommen til 1 Philip Green Centerleder 15 år ved Gardehusarerne Befalingsmand / springrytter / stuntman 15 år ved erhvervsuddannelser Underviser Leder af merkonom aftenskolen Rektor for Handelsgymnasiet

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Et aktivitetscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Tendenser og fremtiden Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter Vejen april

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Succes eller fiasko. Driftsoptimeringsværktøjer til den flittige halchef

Succes eller fiasko. Driftsoptimeringsværktøjer til den flittige halchef Succes eller fiasko Driftsoptimeringsværktøjer til den flittige halchef 2007 underskud kr. 1.293.199 2008 underskud kr. 1.711.930 2009 underskud kr. 2.102.136 2010 underskud kr. 1.444.506 2011 juni underskud

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Sundhedspolitik for Sønderrisklubben.

Sundhedspolitik for Sønderrisklubben. Esbjerg d. 15. november 2011 Sundhedspolitik for Sønderrisklubben. Klubbens sundhedspolitik er udarbejdet på baggrund af: Esbjerg kommunes Sundhedspolitik. Politik for sundhedsfremme. Esbjerg kommunes

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT Præsentation af VEJLE SVØMMEKLUB TRITON Triton i tal Ca. 1.900 medlemmer Hvoraf ca. 1.800 er tilknyttet svømmeskole og ca. 100 er konkurrencesvømmere Fuldtidsansat

Læs mere

Referat af Erhvervs- & Sponsorudvalgsmøde d. 28/8-2013

Referat af Erhvervs- & Sponsorudvalgsmøde d. 28/8-2013 Referat af Erhvervs- & Sponsorudvalgsmøde d. 28/8-2013 Til stede: Tove Vestergaard, Jan Lauridsen, HC Ralking, Niels Balshøj, Esben Kjeldsen, Marianne Maegaard, Søren Jensen, Poul Lindberg, Per Bech og

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKT - FRA IDRÆTSCENTER TIL SPORTSPARK Danmarks mest attraktive arena for flexfodbold Danmarks mest attraktive arena for helårsgolf

UDVIKLINGSPROJEKT - FRA IDRÆTSCENTER TIL SPORTSPARK Danmarks mest attraktive arena for flexfodbold Danmarks mest attraktive arena for helårsgolf UDVIKLINGSPROJEKT - FRA IDRÆTSCENTER TIL SPORTSPARK Danmarks mest attraktive arena for flexfodbold Danmarks mest attraktive arena for helårsgolf Projektet er et delprojekt i Blåvandshuk Idrætscenter`s

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Udleveret: Tirsdag den 19.05.2015 Afleveres: Torsdag den 11.06.2015. Skriftlig opgave på maksimum 6 normalsider, der mailes til henholdsvis kahu@ucn.dk

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN DFGUs strategi for fodboldgolf FOR FODBOLDGOLFEN DFGUs grundlæggende ide - formålsparagraf

Læs mere

Successtrategier for moderne idrætsanlæg

Successtrategier for moderne idrætsanlæg Successtrategier for moderne idrætsanlæg Idrættens rum og rammer Frederikshavn, onsdag den 25. februar 2009 Indhold 1. Konkurrencesituationen 2. Behov for strategier 3. Metode i strategiarbejdet 4. Case

Læs mere

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Udarbejdet af Guide til fundraising Hvad gør man, hvis man har en god idé, men ingen penge? Det skal denne guide

Læs mere

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11 Generalforsamling i RyCC 27-1- 11 Ca. 45 personer mødte op, hvilket er meget tilfredsstillende for en klub med i alt 141 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent: Claus Dam- Tholstrup blev valgt til

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET

FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET Indholdsfortegnelse Ledelsens erklæring... 2 Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor... 3 Budgetbemærkninger... 4-5 Resultatbudget... 6 Noter til budgettet...

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Ejerforhold og økonomi Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet og åbenhed Sundhed Tilfredshedsanalyser Specialister & specialfaciliteter 25. maj 2011 Vejen 1 Faciliteter

Læs mere

INNOVATIONSINDSATS FOR ROSKILDE BADENE 2014 & 2015

INNOVATIONSINDSATS FOR ROSKILDE BADENE 2014 & 2015 INNOVATIONSINDSATS FOR ROSKILDE BADENE 2014 & 2015 NYTÆNKNING Innovationsindsats for Roskilde Badene INDLEDNING I Roskilde kommune ønsker vi at gøre en forskel på svømmeområdet. Borgene skal ikke bare

Læs mere

Company Profile Presentation

Company Profile Presentation Company Profile Presentation The first bite... Idégrundlag Cookiefactory er et designfællesskab med både butik, webshop og cafe tilknyttet. Ideen bag Cookiefactory er, at det skal være et sted, hvor individuelle

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014 NR. 1 2014 KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT Kalø Golf Club 2014 Klubhus 2014 Bagskabe Ekstraordinær generalforsamling / Infomøde tirsdag d. 18/3 SPONSORER Bliv sponsor i Kalø Golf Club ORGANISATION Præsentation

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Udviklingsplan 2010-2013

Udviklingsplan 2010-2013 CAMPING HYTTER VANDLAND WELLNESS ACTION CAFE BUTIK NATUR Limfjords Camping & Vandland Ålbæk Strandvej 5 DK-7860 Spøttrup Tel.: +45 9756 0250 E-mail: camping@limfjords.dk Internet: www.limfjords.dk Udviklingsplan

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Mariagerfjord Ungdomsråd og UngMariagerfjord byder alle velkommen til DUSKnetsamling i Hadsund, fredag d. 1. til søndag d. 3. april

Læs mere

Roskilde Tennis Klub. Afbud: Ingen

Roskilde Tennis Klub. Afbud: Ingen Referat af bestyrelsesmødet mandag den 28. oktober kl. 18:00 på Dronning Sofies Vej Deltagere: Folmer Sørensen, Hans Chr. Stigaard, Jan Winther, Jonas Nyrop Vestermann, Karen Marie Olsen, Per Krogh Rants

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune 19/05/15 Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - haludviklingsproces! 18. Maj 2015 Opstartsmøde med repræsentanter for hallerne Aftenens program 18.30 Velkomst v. Kultur- og fri+dsudvalgsformand Tim

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Mejrup gymnastik og ungdomsforening

Mejrup gymnastik og ungdomsforening Side 1 af 7 Regnskab: Mejrup gymnastik og ungdomsforening Dato: 01-01-2012-31-12-2012 Mejrup gymnastik og ungdomsforening 11 Cykling Resultatopgørelse Indtægter kiosk 902 Varesalg m/moms 903 Varesalg arrangementer

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Hillerød GI Damefodbold af 2010. Årsrapport 2011

Hillerød GI Damefodbold af 2010. Årsrapport 2011 Hillerød GI Damefodbold af 2010 Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Årsberetning 2 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 3 Regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6

Læs mere

Værdier og. målsætninger

Værdier og. målsætninger Værdier og målsætninger Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere værdi- og visionsgrundlaget for AAB. Vi håber, at alle vil bruge det som inspiration og arbejdsredskab i den fremtidige udvikling af

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

INVITATION TIL SVØMME-CAMP

INVITATION TIL SVØMME-CAMP INVITATION TIL SVØMME-CAMP Kære svømmere, trænere og familier, Det er en stor glæde igen at invitere alle unge med interesse for svømning til Hans Christian Andersen City Games. Arrangementet vil i 2014

Læs mere

Fremtidens idrætsfaciliteter

Fremtidens idrætsfaciliteter Fremtidens idrætsfaciliteter..og potentialet i bedre idrætsledelse Vejen, den 30. maj 2012 Indhold 1. Idrætsfaciliteterne i Danmark 2. Krav til organisatoriske forandringer 3. Grundlaget for at skabe forandringer

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Tennisklubben Ryvang. Årsrapport 2014. (32. regnskabsår)

Tennisklubben Ryvang. Årsrapport 2014. (32. regnskabsår) Tennisklubben Ryvang Årsrapport 2014 (32. regnskabsår) Indhold Påtegninger og erklæring... 3 Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning... 5 Foreningsoplysninger... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter 29.568 Kultur arrangementer -87.830-31.918 1030 Paradiso

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter hallen 2.012 2013 2013 2.014 INDTÆGTER 1000 Kontingent

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE INVITATION VANDPOLO-STÆVNE Kære aktive, trænere, dommere og familier. Det er en stor glæde at invitere alle med interesse i vandpolo til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Vandpoloturnering.

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Faciliteterne skal bruges i alle dagtimer. Her er åbenlyse muligheder:

Faciliteterne skal bruges i alle dagtimer. Her er åbenlyse muligheder: Faciliteterne skal bruges i alle dagtimer. Her er åbenlyse muligheder: Samarbejde mellem skoler, Sfo er, daginstitioner, m.m. Vort underlag giver en unik følelse af frihed, så selv meget små børn føler

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere