Forretningsplan. for Auning Idræts- og Kulturcenter FEBRUAR 2011 WEB-VERSION [1]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsplan. for Auning Idræts- og Kulturcenter FEBRUAR 2011 WEB-VERSION [1]"

Transkript

1 Forretningsplan for Auning Idræts- og Kulturcenter WEB-VERSION Side 2 - Indledning Side 3 - Vision 2015 for AIK Side 4 - Mission for AIK Side 5 - AIK-værdier Side 6 - Information Side 7 - Dialog Side 8 - Ydelser Side 9 - Økonomi Side 10 - Budget 2011 Side 13 - Udviklingspotentiale Bilag Side 16 - Tal fra den hidtidige drift [1]

2 Forretnings plan for AIK Denne forretningsplan er en beskrivelse af hvordan bestyrelsen for AIK vil drive og udvikle AIK. Både på den korte bane og den lange bane. En del af forretningsplanen handler om AIK s vision, mission og værdier. Disse afsnit er vigtige, da vision, mission og værdier skal være rettesnore for bestyrelsen, centerchef, personalet og brugerne af centret. Med udgangspunkt i visionen, der rækker frem til 2020 (se Sportsportalen) har vi formuleret en delvision, der rækker frem til Forretningsplanen vil desuden forsøge at samle trådene fra det udvalgsarbejde og de større møder, der har været holdt i bestræbelserne for at forny idrætscentret i Auning. Arbejdet med forretningsplanen har været begrænset af at AIK ikke har haft afgang til væsentlige informationer om bl.a. belægningsprocenter i hallerne, Multisalen og øvrige lokaler samt energiforbruget i centret. Derfor har vi i budgettet ikke kunne medtage alle forventede synergieffekter ved en samlet ledelse og drift af hele idrætscentret. Målet er at denne forretningsplan vil gøre bestyrelsesarbejdet mere overskuelig og at alle interessenter i Aunings nye idræts- og kulturcenter vil kunne få indblik i hvad der er vi stræber efter og hjælpe med at føre planerne ud i livet. Forretningsplanen skal også bruges som grundlag for kommunikation med banken og kommunen og overbevise dem om at give AIK de bedste vilkår. I første halvdel af 2011 vil AIK desuden arbejde for en omlægning af den kommunale tilskudsordning. AIK vil foreslå kommunen en model, der i højere grad giver foreningerne incitament til at øge aktiviteten. Når vi nævner brugere, kan det både være foreninger, private og virksomheder. God læselyst! - Har du spørgsmål til denne forretningsplan, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen eller centerchefen. Venlig hilsen Bestyrelsen for AIK [2]

3 Vision 2015 for AIK Visionen er det AIK stræber efter. En vision skal være uden for umiddelbar rækkevidde, altså mere end 12 måneder ude i fremtiden. De enkelte punkter i visionen skal være rimelige nemme at konstatere, hvornår de er nået frem mod I 2015 vil AIK fremstå på følgende måde: AIK er det foretrukne idræts- og kulturcenter på Djursland, med særlig fokus på børn og unge Vi er det fortrukne sted for både indendørs og udendørs aktiviteter Vi tiltrækker brugere fra hele Djursland, samt egnens turister AIK er et professionelt og moderne idræts- og kulturcenter De daglige rutiner kører effektivt og fleksibelt Der udvikles løbende nye aktiviteter, der sikrer en sund økonomi Vi er en udfordrende og attraktiv arbejdsplads Vi er præget af et godt arbejdsmiljø, hvor det er lysten der driver værket Det er naturligt for brugerne og medarbejderne at engagere sig AIK betegnes som en innovativ virksomhed Med innovativ menes, at AIK går i spidsen for hele tiden at kunne tilbyde nye tilbud AIK er brandet som det foretrukne sted for større arrangementer i Østjylland AIK er et naturligt samlingssted for lokale borgere i alle aldre, når der skal dyrkes idræt eller motion Vi viser, både i tanke og handling, at alle er velkomne [3]

4 Mission for AIK Missionen beskriver det AIK vil gøre for brugerne her og nu eller snarest muligt AIK er kendetegnet ved at være åbent for enhver, organiseret, selvorganiseret eller uorganiseret, der gerne vil være aktiv kulturelt, åndeligt eller idrætsligt. AIK vil udvikle og styrke den enkeltes mulighed for sundhed og trivsel på tværs af alder, social status og etnisk baggrund. Vi vil tilstræbe at holde centret mest muligt åbent, til gavn for brugerne og foreningerne. AIK vil vedligeholde - og om muligt udbygge sine handicapvenlige faciliteter. AIK vil tilstræbe at udvise socialt ansvar. Vi vil sætte særlig fokus på at skaffe faciliteter til de aktiviteter som vores brugere ønsker at benytte. AIK skal udvikles til at være et naturligt samlingssted for lokale borgere i alle aldre, uanset om man ønsker at være aktiv eller nyde andres aktiviteter. AIK skal i kraft af sit engagement, fremstå som værende fleksibel. Der skal vises respekt og forståelse for andre mennesker. Det er væsentligt at man både i tanke og handling viser at alle er velkomne. AIK skal have en velfungerende cafe, der skal være et naturligt samlingspunkt for centerets brugere. Vi vil øge de sunde tilbud og minimere de usunde produkter i størst mulig omfang. Som bruger og gæst har du gratis trådløst netværk overalt på AIK. [4]

5 AIK-værdier Vores værdier er det der kendetegner vores væremåde over for andre. I AIK-værdierne beskriver vi, hvordan vi vil behandle og omgås hinanden. Værdierne skal efterleves og det skal have en konsekvens, hvis man gentagne gange ikke lever op til værdierne. Som bruger kan du forvente at medarbejderne Yder en professionel og selvstændig arbejdsindsats Optræder kundevenligt og imødekommende over for alle centrets gæster Handler miljøansvarligt med hensyn til ressourcer og materiel Altid vil gøre sit bedste for at gøre dine timer i AIK til en god oplevelse Som bruger skal du vide, at AIK s medarbejdere forventer At du optræder venligt og imødekommende over for centrets øvrige gæster At du optræder venligt og imødekommende over for centrets medarbejdere At du udviser miljøansvarligt med hensyn til ressourcer og materiel At du har sat dig ind i de regler (anvisninger) der er for det område hvori du færdes Som medarbejder skal man vide at bestyrelsen og centerchefen forventer At man som medarbejder kan administrere en stor grad af frihed og er parat til at påtage sig et ansvar samt yde en professionel og selvstændig arbejdsindsats At man optræder kundevenligt og imødekommende over for alle centrets gæster At man handler ansvarligt med hensyn til ressourcer og materiel i AIK s og miljøets interesse Som medarbejder kan man forvente at bestyrelsen og centerchefen Skaber en udfordrende og attraktiv arbejdsplads, der er præget af et godt arbejdsmiljø, hvor det er lysten der driver værket og hvor det er naturligt at engagere sig Viser tillid, åbenhed og respekt for den enkelte medarbejder 2 gange årligt gennemfører personaleudviklingssamtale med hver enkelt medarbejder Tage hensyn til den enkelte medarbejders behov for frihed, ligesom medarbejderne tager hensyn til AIK s behov for fleksibilitet [5]

6 Information AIK-bestyrelsen har et klart ønske om at holde et højt informationsniveau over for brugerne, foreningerne, ejerne, medarbejderne, samarbejdspartnere, kommunen og det omgivende samfund. Vi vil sikre informationsniveauet på følgende måder: Informationsskærm i indgangspartiet Vores brugere og gæster skal bydes velkommen allerede når de træder ind i vindfanget ved indgangspartiet. Her vil vi informere om dagens aktiviteter samt kommende aktiviteter. På informationsskærmen vil vi også præsentere fakta-oplysninger om de enkelte foreninger. F.eks. med åbningstider, aktiviteter, flotte billeder og kontaktpersoner. Informationsskærmen kan finansieres via reklamer. Informationsbreve Med jævne mellemrum vil bestyrelsen og centerchefen udsende informationsbreve i stil med det informationsbrev, der blev sendt ud den Sportsportalen Bestyrelsen vil også i høj grand anvende Sportsportalen til at kommunikere med brugerne. Her vil man altid kunne finde centrale dokumenter, mødereferater og informationsbreve. Her vil man kunne skaffe sig et overblik over ledige lokaler og kunne booke sig en bane eller plads på et hold. Sociale medier Vi vil etablere en Facebook-side hvor bestyrelsen og centerchefen kan kommunikere med brugerne på en mere uforpligtende måde. Vi vil også anvende - for at nå endnu bredere ud. Pressen Vi vil holde en tæt kontakt med pressens medarbejdere, så vi får den nødvendige omtale i Folkebladet, Lokalavisen og Amtsavisen. Og ved større begivenheder også TV og radio. De største udfordringer i forhold til information: At fastholde prioriteringen, så der altid afses den nødvendige tid til information og opdatering At kunne informere præcist uden at blive misforstået [6]

7 Dialog Bestyrelsen ønsker specielt at holde en tæt dialog med De foreninger der anvender centret De 2 ejere: AIF Hallernes Fond og Svømmehallen A/S Norddjurs Kommune Disse parter er naturlige modtagere af bestyrelsens informationsbreve, men vi vil også holde kontakten via halvårlige møder med disse parter. Og vi vil altid være åbne for ad hoc møder, når der er behov for dette. De største udfordringer i forhold til dialog: At skabe høj tillid og lyst til samarbejde til gavn for alle At takle omstilling fra traditionel centerdrift til et moderne og tidsvarende idræts- og kulturcenter. [7]

8 Ydelsen Livsnerven er vores ydelse til brugerne = foreninger, private, virksomheder og arrangører (af f.eks. udstillinger). AIK har i dag følgende tilbud til brugerne: 1. 2 haller til sport, udstillinger eller større arrangementer 2. Svømmehal med varmvandsbassin 3. Fitnesscenter og spinningscykler 4. Mødelokaler i flere størrelser 5. Multisal 6. Industrikøkken 7. Kiosk/cafe Udviklingsmuligheder: 1. Højere belægningsprocenter gennem online bookning og markedsføring 2. Nye attraktive tilbud til nye og nuværende brugere 3. At AIK overtager kommunens drift og vedligeholdelse af boldbaner og de udendørs idrætsfaciliteter. Behov hos nuværende og kommende brugere, som AIK kan dække: 1. Træningslokaler 2. Svømmebassin 3. Klublokaler 4. Badeforhold 5. Omklædningsrum 6. Mødelokaler 7. Bespisning og kioskvarer Udviklingsmuligheder: 1. Højere belægningsprocenter gennem online bookning og markedsføring 2. Nye attraktive tilbud til nye og nuværende brugere 3. At AIK overtager kommunens drift og vedligeholdelse af boldbaner og de udendørs idrætsfaciliteter. [8]

9 Økonomi Bestyrelsens og centerchefens vigtigste opgave frem til 1. maj 2011, er at få overblik over 3 vigtige emner: 1. Optimering af nuværende indtægter 2. Effektivering af nuværende drift 3. Udvikle nye indtægtsgivende aktiviteter Målet er at skabe sund økonomi, der gør det muligt at A. Ansætte en centerchef på fuld tid primo 2012 B. Sikre løbende vedligeholdelse af udendørsarealer, lokaler og faciliteter C. Stille udstyr og personale til rådighed for nye aktiviteter, når ideerne er veldokumenterede Se i øvrigt BILAG 1 Hvordan vil vi optimere nuværende indtægter de næste 3 måneder? Tænke i helheder, selvom vi er flere enheder, har vi et fælles center. Indgå i dialog med brugerne, altså de foreninger og private som anvender AIK. Få afklaret om AIK kan forbedre tilbuddet og eventuelt opnå bedre dækningsbidrag. Hvordan vil vi effektuere den nuværende drift de næste 3 måneder? Tænke i helheder, selvom vi er flere enheder, har vi et fælles center. Inddrage eksperter i energistyring, der hvor vi mangler viden om mulige effektivitets forbedringer. Bruge ekspertrapporten fra Carl Bro til at opnå driftsforbedringer i svømmehallen. Skaffe kapital til mere rentable installationer, der kan tjene sig selv ind relativt hurtigt. Tjekke underleverandørernes konkurrenceevne. Anvende en sund og naturlig økonomiske fornuft i vurderinger af alle omkostninger. Fælles effektivt bogholderi og økonomirapportering på delområder. Samle den daglige administration og ledelse i et fælles effektivt kontor, så det bedste samarbejde opnås. Hvordan vil vi udvikle nye indtægtsgivende aktiviteter de næste 3 måneder? Tænke i helheder, selvom vi er flere enheder, har vi et fælles center. Lade centerchefen få frie hænder til at sætte nye indtægtsgivende aktiviteter i gang. Tænke nuværende faciliteter ind i nye sammenhænge (f.eks. fællesspisning i Multisal - køkkenet står klar) Bruge erfaringen fra andre idrætscentre, der har haft succes med nye tiltag. De største udfordringer i forhold til økonomien: At sikre økonomi til vedligeholdelse af bygninger, lokaler og installationer Samtidig med at der skal skabes økonomi til nye initiativer. At AIK kan skabe forståelse for at brugerne nødvendigvis må betale mere for at bruge faciliteterne i idrætscentret. [9]

10 Budget 2011 for AIK Kolonne 1 er det oprindelige budget for 2011 for svømmehallen og idrætshallen. Kolonne 2 er AIK bestyrelsens umiddelbare reviderede budgetforslag, der peger på muligheden af at tilvejebringe en forøget omsætning i svømmehallen og idrætshallen på tilsammen kr. i løbet af det første driftsår. Det skal understreges at det alene er bestyrelsen og centerchefens forslag og at det endnu ikke er drøftet med de daglige ledere, brugere eller andre interessenter. Kolonne 1 Kolonne 2 INDTÆGTER Nuværende Revideret Idrætshal Kommunale tilskud Lokaleudlejning, Multisalen Lokaleudlejning, Spinning Lokaleudlejning, Juniorklub Anden udlejning Diverse udlejning Reklameindtægter Events Idrætshallerne i alt Svømmehal Udlejning Offentlig åbning m.v Husleje Fitness Driftstilskud svømmehal Øvrige indtægter Nye tiltag Fitness Events Svømmehal i alt Cafe Omsætning cafe Automater Bonus Cafe i alt Events 0 0 Indtægter i alt På indtægtssiden er der peget på yderligere ca i kommunale tilskud Dette skyldes at den indgåede driftsaftale har et stort misforhold mellem tilskuddet til foreningernes brug af idrætshallerne og betalingen for skolens brug heraf. Relativt set betaler skolen mindre end ¼ af prisen for brugen i forhold til foreningstilskuddet. Der bør derfor foretages en justering af skolens betaling for brugen af idrætshallerne, af mindst den foreslåede størrelsesorden. [10]

11 Der peges desuden på en forøget indtægt på udlejning af haller og Multisalen Med hensyn til en forøget indtægt på hallerne vil alene en optimering af udlejningsprocedurer (især i forhold til eksterne brugere) medføre øgede indtægter, men også en mere aggressiv markedsføring kan givet skaffe øget udlejning. For svømmehallens vedkommende forventes det at det vil være muligt at øge den offentlige åbningstid en smule med en forøget indtægt heraf. Alene ved at markedsføre svømmehallen i forbindelse med større arrangementer i hallen vil der umiddelbart kunne opnås en indtægt på dette område. I samarbejde med Fitness og Auning Motions Klub forventes det at der vil kunne skabes øget aktivitet for ca kr. årligt. For idrætshallen og svømmehallen tilsammen er der peget på en indtægt på kr. i forbindelse med diverse events. Der tænkes i den forbindelse især på følgende: 1. Oktoberfest i hele centret, forventet overskud ,- 2. Fællesspisninger ca. 25 arr. á 30 deltagere á 100 kr.; forventet overskud ,- 3. Wellness arrangementer: 10. arr. á 40 delt. á 100 kr., forventet overskud ,- 4. Firmaarrangementer/aftaler, forventet overskud ,- Hertil kommer evt. mulighed for øgede reklameindtægter evt. i forbindelse med firmaaftaler. Dette skal dog undersøges nærmere, da der ikke bør opstå konkurrence med foreningernes sponsoraftaler. Kolonne 1 Kolonne 2 UDGIFTER Nuværende Revideret Drift svømmehal Drift idrætshal Drift i alt Varekøb idrætshal Salgsomkostning idrætshal Salgsomkostning svømmehal Varekøb og salgsomkostning Adm. Idrætshal Adm. Svømmehal Administration i alt Løn m.v. Idrætshal Løn m.v. svømmehal Løn ledelse Løn m.v. i alt Husleje svømmehal Husleje idrætshal Husleje i alt Afskrivning inventar mv Renter mv Resultat På udgiftssiden er der især udgiften til centerchefen på kr. det første år, der belaster. [11]

12 Der er i øvrigt påregnet øgede udgifter til løn i forbindelse med øget aktivitet på tilsammen ca og driftsudgifter i forbindelse med øget åbning på tilsammen ca kr. Endelig forventes det at være muligt at nedbringe idrætshallernes kassekredit og dermed renteomkostningerne. På udgiftssiden er tillige afsat i alt til betaling af husleje med henholdsvis til svømmehallen og til idrætshaller, svarende til den nuværende lejekontrakt i svømmehallen og de forventede bygningsafskrivninger i idrætshallen. Der er i budgetterne afsat ca til løbende vedligehold af driftsinventar ( i svømmehallen og til idrætshallerne). Der burde afsættes langt større beløb til vedligeholdelse af svømmehallen og idrætshallerne, men i den nuværende økonomiske situation er dette ikke muligt. AIK forventer at der i 2011 kan skabes grundlag for at der kan afsættes tilstrækkelige midler i budget For at dette bliver realistisk, skal der forhandles med kommunen om de løbende vedligeholdelser af både svømmehal og hallerne udendørs og indendørs. Såfremt ovenstående holder stik, vil der således det første drifts år kunne tilvejebringes et driftsoverskud på ca efter at der kontant er udbetalt til henholdsvis svømmehal og idrætshal. Da resultatet givet vil kunne optimeres yderligere, f.eks. ved energibesparende foranstaltninger, indikerer ovenstående at der allerede efter 1. drifts år vil være midler til en fuldtids leder og alligevel skabe likvid økonomi i driften. Nødvendige udbedringer og vedligeholdelse af svømmehallen Ifølge en rapport udarbejdet af Carl Bro, januar 2010 bør nedenstående punkter igangsættes inden udgangen af Derfor vil AIK snarest mulig indgå i en dialog med Svømmehallen A/S for at få vurderet de enkelte punkter, samt udarbejde en handlingsplan for at få foretaget de nødvendige udbedringer og vedligeholdelse. Svømmehallen A/S har økonomien til at gennemføre nedenstående (via indbetalt husleje fra driftsselskabet). Udbedring af kuldebro på nordfacaden Prøvegravning og TV-inspektion af faskiner Udbedring af gulvafløb Limtræsfod Lukning af dør til teknikrum Rust på stålsøjler Supplerende sladredræn Adgang til tanke Bandetovsposer Ny ophængning af rør Understøbning af pumper Ventilationsanlæg, udsugningsanlæg mm Ekstraordinær dækning af nødvendig vedligeholdelse I alt [12]

13 Udviklingspotentiale - ideliste Vi har samlet en foreløbig liste med ideer, som kan have potentiale til at øge indtægterne i centeret. Vi vil udvikle videre på ideerne i samarbejde med personale og de forskellige brugerforeninger. Og vi håber alle vil bidrage med flere ideer. Samlet er vores målsætning, at der i 2011 skal skaffes en merindtjening på kr. Fællesspisning i Multisalen Potentialet er 100 kuverter max 16 gange årlig = hver 14. dag. Det kunne være tirsdag, onsdage eller torsdag. Mulighed for at bestille mad til afhentning (take away). Ingen fællesspisning 8 sommerferieuger og december. Afpasset efter om Multisalen har anden indtægt givende aktivitet. Vi har kontakt til 2 lokale kokke, som er interesseret i at påtage sig opgaven. Vi skal gøre det sjovt og attraktivt at deltage i fællesspisningen i Multisalen: Legeland for børn i hal A. Udstilling af kunsthåndværk fra lokal kunstner. Fællessang. Musik til maden af lokale folk Familieaktiviteter lørdag formiddag Kl Pris f.eks. 40 kr. pr. person for idrætsaktiviteter, og 70 kr. hvis det er inkl. svømmehallen. Idrætsaktiviteterne kunne evt. variere i udbud fra gang til gang, men med nogle faste elementer. Dette kunne også være en del af tilbuddet i en erhvervsklub, hvor virksomhederne køber retten til et antal besøg for deres medarbejdere eller de betaler et beløb, så deres medarbejdere med familie altid kan bruge det til f.eks. 20 kr. pr. person. Mulighed for ved ankomst at bestille en lækker børnevenlig middag til kl. 12 til f.eks. 50 kr. pr. stk. som familien kan slutte af med. Gymnastik og bordtennis hjem til AIK Giver større aktivitet og mulighed for bl.a. mersalg i kiosken. Event i svømmehallen Eventuelt hver anden fredag aften kl med fortæring. Det kunne være: Wellness-aften med massagetilbud og hjemmepresset juice med isterninger og lækkert udskåret frugt. Mandeaften med øl og pølser Tøseaften med hvidvin og rejemad Klassiskmusikaften med rødvin, snack og ost Sydlandsk-aften med drinks og sandwich Ungdomsaften med drinks, cola og pizza "Sæt dig et mål: 5, 10 eller 15 banelængder (á 15,8 m) og derefter går vi i varmtvandsbassinet og hygger os". Pris 100 kr. eller 5-turskort for 400 kr. Halfest med spisning revy og dans Der har tidligere været mange rigtig gode fester for voksne i hallen gennem tiden, med spisning revy og dans - mon ikke vi kunne relancerer dette i en eller anden form, hvor vi kunne få hele byen med. [13]

14 Julekoncerter Måske i samarbejde med folkene bag Rock i Parken og Tråd. Auning Skolen og Auning Kirken var også mulige samarbejdspartnere til en julekoncert i AIK. Vi kunne gøre det til et fælles tilbagevendende begivenhed. Nu er vi jo også et kulturcenter! Sørøverleg i hallen kl I sommerperioden hvor hallen står tom. Pris f.eks. 50 kr. pr. person. Alkoholfrit diskotek Arrangeret i samarbejde med ungdomsklubben og/eller forældrene. Lokalebookning Alle lokaler overgår til udlejning på timebasis via Sportsportalens bookningssystem. Man lejer kun lokalerne i passende tidsmoduler, sådan at der kan afholdes flere arrangementer på samme dag i f.eks. Multisalen. Flere behandlere (fysioterapeuter, massører, zoneterapeuter mm) kan derved deles om samme lokale. Lejen kan differentieres sådan at lokalerne er billigere i de mindst efterspurgte timer. Fitness før sengetid Ved at øge åbningstiderne med 20 timer om ugen, giver vi forældrene i børnefamilierne mulighed for at træne efter børnene er puttet. Spinning med mere teknik Vi kan tiltrække aktive spinnere ved at kunne tilbyde noget at det nye tekniske udstyr til at måle puls, pedalkraften og følge med i sidemandens ihærdighed. Storskærm med kendte bjergetaper er også et hit. Investeringen er overkommelig og måske kan udstyret sponsoreres. Børnefødselsdagsfester Da vi lavede optælling i efteråret stod hallen tom i timerne mellem 14 og 16. I denne periode kunne hallen lejes ud til børnefødselsdag med rundebold, høvdingebold eller almindelig leg. Eventuelt med tilkøb af legeonkel og boller og kakao eller lignende. Vi kunne have rekvisitterne hertil og bøger til inspiration, hvis de unge forældre har glemt alle de sjove lege vi andre legede som børn. Kan I fx. huske To mand frem for en enke - det er der ingen der kender i dag - Susanne legede det tit med ungerne, da Susanne var håndboldtræner. Da børnene havde fået det lært, ville de lege det hele tiden! Wellness-arrangementer Med f.eks. vand-jet massage, saunagus og udendørs vildmarksbad. I Skallerup feriecenter har de et lille rum med vand-jet massage, der er konstant kø og folk ventede gladelig i op til 45 min på 8 min massage. [14]

15 Polterabend i svømmehallen Vores waterball i svømmeafdelingen må da kunne bruges til at lokke folk til i den offentlige åbningstid. Eller til polterabend med waterball, vandpolo eller lign. Vandpoloturnering som gadeturnering for byens borgere - vi har før arrangeret rundbold og fodbold som gadeturnering. Indendørs fodbold fredag aften Udlejning til indendørs fodbold og måske anden holdspil kl Bookning på nettet á 15 min. Baseres på unge mennesker. Sommer-internatkurser Fodboldskole, svømmeskole, håndboldskole, gymnastikskole, badmintonskole eller hvad der kan samles børn til. Her er vist allerede nogle aftaler til denne sommer. Sommerferietilbud primært til turister Bookning af badmintonbaner, Tennisbaner (softbold) og bordtennis samt bolde og ketcher via Sportsportalen. Et tilbud til turister, som sidder i regnvejr på Auning Camping eller i lejet sommerhus. Kom op og få nogle gode timer i hallen. Campingfatter kan ordne bookningen på campingpladsen. Sommerhusfolket kan booke på nettet eller booke på terminal i hallen. Book en badmintonbane Er introduceret, men mangler en kraftig markedsføring. Markedsføres på velkomstskærm, Facebook og flyers. Vinter-spinning for løbere Flere løbere går i stå i vinterhalvåret, da de ikke tør løbe når det er glat og mørkt. Disse løbere tilbydes spinning til særpris en til to gange om ugen. Dette giver højere belægningsprocent på spinningscyklerne og højere indtjening. Idrætsmesse En årlig idrætsmesse vil øge interessen for at dyrke motion. Derved bliver der flere medlemmer i foreningerne og en øget kontingentindtægt. Spejle i Multisalen Et stort spejl på hele væggen ud mod hal A vil gøre lokalet mere egnet til en række aktiviteter. Og Multisalen vil derved kunne få en højere udlejningsprocent pr. år. Alle er velkomne til at bidrage med flere ideer, om hvad I har lyst til at være med til at arrangere, eller hvad I har lyst til at ville deltage i. [15]

16 BILAG 1: Tal fra den hidtidige drift AIF Hallernes Fond Hallernes økonomiske problemer er ikke af nyere dato, men starter i hvert fald helt tilbage i 2003/04. Som det fremgår af ovenstående opstilling, har skiftende ledelser og bestyrelser måtte acceptere det ene store underskud efter det andet, og de årlige generalforsamlinger i AIF har måttet acceptere, at hele egenkapitalen støt og roligt er blevet tæret op. Rent faktisk er der tale om et samlet tab på hen over årene, så det er helt afgørende for fremtiden, at der i 2010 er sket en opbremsning af ophobning af underskud, hvis det skal lykkes at rette skuden op. Resultatet af de løbende underskud er, at AIF Hallernes Fond er blevet mere og mere gældsat. Ved udgangen af 2009 var der en kortfristet gæld på kr. Det er blandt andet en kassekredit på kr. Desuden har AIF Fonden i sommeren 2009 måttet optaget et lån på kr. hos AIF. Dette lån skal afdrages med kr. pr. år, første gang i Lånet blev optaget for at undgå en truende betalingsstandsning. Desuden har man klaret sig ved, at modtage forudbetaling fra kommunen af hal-lejen for foreningernes brug. Det er desværre de færreste, der har et klart billede af, hvor galt det i virkeligheden står til økonomisk med AIF Hallernes Fond. Og at der derfor alene af økonomiske grunde er brug for afgørende ændringer. Regnskabstallene for året 2010 er ikke klar endnu. Men der forventes for første gang et plus på bundlinjen. Men det er med en opbremsning i udgifterne/aktiviteterne som ikke er holdbart, hvis indtægterne skal fastholdes. Fakta er, at AIF Hallernes Fond står i en alvorlig situation. At undlade at gøre noget, vil være katastrofalt. Derfor er det meget vigtigt, at det bliver klart for alle, at AIF Hallernes Fond faktisk har kørt med konstant underskud (uanset hvilken ledelse der har været) og at det derfor må blive en fælles opgave at få vendt skuden. Det grundlæggende økonomiske problem er, at brugerne ikke betaler nok til centeret til, at det er rentabelt og kan udvikle sig. Det kan både skyldes, at brugerne betaler for lidt, men også en tilskuds- og timefordelingskultur, der ikke skaber incitament for nye aktiviteter og dermed øgede indtægter. Derfor er det vigtigt at foreningerne og andre forstår, at det er en fælles opgave at skaffe indtægter til idrætscenteret. AIF Hallernes Fond har både været ejer- og driftsselskab. Derfor har der ikke været en egentlig husleje, men en afskrivning på bygningerne som skulle have været en opsparing til vedligeholdelse. Men på grund af underskuddene er fonden blevet gældsat, i stedet for at spare op til udvikling af faciliteterne. Tal i 1000 kr. [16]

17 Svømmehallens driftsselskab Det har været sundt for svømmehallen, at den har haft en opdeling i et drifts- og et ejerselskab. Det har tvunget driftsselskabet til, at driften skulle være sund, for der har ikke været noget, man kunne belåne til at køre med underskud. Optimismen ved starten i 2002, at man fra dag ét kunne optjene til en husleje på kr. om året, holdt dog slet ikke stik. Derfor blev der foretaget en aftale med kreditorerne fra byggeriet, at gælden blev nedskrevet så huslejen kunne starte ved kr. og stige med kr. om året, samt at man i nogle år kunne modtage ekstraordinær støtte fra kommunen. På den baggrund kunne driftsselskabet, med en sund drift, opbygge en pæn egenkapital, som desværre næsten er tæret op, af to katastrofale år. Regnskabet for 2010 ligger ikke klar endnu, men der er igen sikret, at driften lander i plus. Det er på baggrund af et ekstraordinært tilskud fra kommunen på kr., men efter at der er betalt en husleje til ejerselskabet på kr. Tal i 1000 kr. Svømmehallens ejerselskab A/S I forhold til AIF Hallernes Fond har Svømmehallen A/S en sund økonomi. Baggrunden er, at Svømmehallen A/S modtager en meget høj husleje fra driftsselskabet til bl.a. renovering og vedligehold, så man kan sikre, at der også er en intakt svømmehal om 20 år, hvis ellers driften kører fornuftigt. Så der er ingen grund til at frygte, at Svømmehallen vil kunne trække AIF hallernes Fond med ned, ved at driften af hallerne forpagtes ud til det fælles driftsselskab AIK. Men det vil også være afgørende, at det modsatte ikke sker. Derfor er det også vigtigt, at AIK i en forpagtningsaftale kun forpligter sig på den fremtidige drift og betaler en husleje til Auning Hallernes Fond for dette. Bestyrelsen for AIK mener, at der bestemt er en mulighed for, at sikre en sund drift i hele centeret, hvis vi alle bidrager til en fælles løsning. Derfor mener vi, det er tvingende nødvendigt, at driften af hallerne og svømmehallen samles i ét driftsselskab. Men AIK kan ikke vende skuden alene, det kræver samarbejde mellem alle parter omkring idrætscentret og opbakning fra lokalsamfundet. Bestyrelsen for AIK, 23. februar 2011 [17]

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter Renoveringsprojekt for Auning Idræts- og Kulturcenter Ansøgning til fase 1 i en samlet udviklingsplan for et moderne idrætscenter til gavn for kommunens borgere og til profilering af Norddjurs Kommune

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT KLUBBER Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter VIRKSOM- HEDER Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller BORGERE INSTITU- TIONER 22-01-2013

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks Sammenligning af Fitness Centre Den 20. August 2015, var repræsentanter fra Mariagerfjord Kommunes Haller på tur tre steder, for at hører noget om forskellige måder at drive Fitness Center på. Dette er

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Fritids - og Ungdoms KLUB Gørløse Fritids og Ungdomsklub Gørløse Fritids- og Ungdomsklub 2013-14 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder Anne -souschef Jannik -

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011

Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011 Udviklingsplan 2010-2013 Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011 Denne udviklingsplan for Faaborg Fritidscenter tager udgangspunkt i dialog forløb i bestyrelsen i 2010. Centerets udvikling er baseret

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Idrætscenter Syd Budget for 1. og 2. driftsår (efter tilbygning)

Idrætscenter Syd Budget for 1. og 2. driftsår (efter tilbygning) DEN SELVEJENDE INSTITUTION CVR 21851590 IDRÆTS CENTER SYD Idrætscenter Syd Budget for 1. og 2. driftsår (efter tilbygning) Indholdsfortegnelse Side Budgetberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Budgetforudsætninger

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen

Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen LØRDAG AFTEN 18 24 Velkommen til Håndboldevent 2012 for Vi byder velkommen til en stor håndboldweekend for alle interesserede. Vi håber at rigtig mange børn og

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014 Velkommen til GBK Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. Ved Stadion 4, 2820 Gentofte. Tel: +45 3965 0400 - gbk@gbk.dk. Side 1 af 6 Velkommen Ungdomsspillerudvalget

Læs mere

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund UDVIKLING & ERHVERV Kultur & fritid Dato: 20-10-2014 Kontaktperson: Henning Steen Jensen Dir. tlf.: 7996 6380 E-mail: hsj@vejenkom.dk NOTAT Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter Baggrund

Læs mere

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER STØT ETABLERINGEN AF SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER Vi står bag projektet: Skårup Hallen SIF Skårup Idrætsforening Skårup Borgerforening Hvad går projektet ud på? Skårup-Vejstrup området er et dynamisk

Læs mere

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen Aalborg Kommune Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen 2016-17 Idræt og Kultur Har du lyst til at deltage eller har brug for flere oplysninger, så kontakt os på følgende tlf nr. Britt :25 20

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc.

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Lejre Bevægelsesanlæg Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Inde- og udendørs Cafe Styrketræning/ spinning Fitness Motorikbane/Crossfit Ankomstplads Projektoplæg til styrkelse

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

FC Helsingborg vs. Linköping

FC Helsingborg vs. Linköping SSL Floorball event 4. marts 2017 FC Helsingborg vs. Linköping Indhold: 1. Baggrund 2. Plan og målsætninger 3. Budget 4. Eksponering Dette arbejdsdokument opdateres løbende: Status lige nu d. 16/12 2016:

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN Horsens Kommunes Idrætspolitik December 2006 Indholdsfortegnelse 1. Mission... 3 2. Vision... 3 3. Målsætninger og indsatsområder... 3 3.1 Breddeidræt:... 3 3.1.1 Målsætning...

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Indhold Side 1 Forside Side 2 Prisliste Side 3 Indledning, budget grundlag Side 4 Driftbudget Side 5 Hal leje Side 6 Halfordeling 1. & 2. kvartal Side 7 Halfordeling

Læs mere

Aftale mellem Svømmecenter Nordvest, Varmtvandsbadeanstalten, Ans Varmtvandsbassin,

Aftale mellem Svømmecenter Nordvest, Varmtvandsbadeanstalten, Ans Varmtvandsbassin, Aftale mellem Svømmecenter Nordvest, Varmtvandsbadeanstalten, Ans Varmtvandsbassin, Kjellerup Svømmesal og kultur- og fritidschef Freddie Davidsen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer

Læs mere

Tidsplan vandfaldsmodel. Hvad er det første der skal gøres? Dialogmøde med Trim hvor vores planer og ideer diskuteres.

Tidsplan vandfaldsmodel. Hvad er det første der skal gøres? Dialogmøde med Trim hvor vores planer og ideer diskuteres. Samarbejde med foreningerne Få et mere åbent center. Vi ønsker et tættere samarbejde med Trim, for at få åbnet motionscenteret op for flere brugere. (klippekort, ugepris, sommerhus kort mm) Vi ønsker et

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi.

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi. Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Organisation. Plan indtil nu. Leverandører. Kort over havn og p-områder. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Markedsføring. Økonomi. Hvad er Hals

Læs mere

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Ledertræf på tværs Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Agenda - Danmarks Bowling Forbund - Hvad kan vi gøre som klub - Affiliate partner - Gode ideer - Stars & Strikes eksempel - Spørgsmål Salg & Marketing

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune. - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter

Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune. - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter Aftenens program 18.00 Velkomst v. Kultur- og fritidsudvalgsformand

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens.

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens. ASSENS KOMMUNE Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens Dato 24.02.2017 Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Kommune Kongevej 57 Att.: Økonomiudvalget Tønder d. 11/8 2015 nder, den 10. august 2015 Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Handelsstandsforening ansøger om økonomiske

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget - Dagsorden 18. november 2014 PRINT Ældre- og Handicapudvalget Åben Dagsorden 2. Driftsaftale med Bolbro Brugerhus (Åbent) Tirsdag den 18-11-2014 kl. 08:30 Lysningen, Østerdalen

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Ansøgningsskema til udviklingspuljen

Ansøgningsskema til udviklingspuljen cc? - 524/(2 - - Ansøgningsskema til udviklingspuljen Dato 03-08-2016 15:56:50 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (456a 31865683-4225-6183-8eed 34fabbeb) 03-08.2016 1556:50 Side 1 af 7 Ansøger Ansøgningens

Læs mere

GIC Wellness ApS. Situationsrapport

GIC Wellness ApS. Situationsrapport GIC Wellness ApS Situationsrapport I rapporten indgår regnskabstal, som ikke er endelige, da hverken driftsregnskab 2008 eller anlægsregnskabet er afsluttet. Der kan stadig komme ukendte udgifter, og i

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup.

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. FK Odsherred Bestyrelse Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. Tilstede: Torben Møller Brian V. Madsen Linette S. Mortensen Kirsten Harthimmer Jørgen

Læs mere

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION Velkommen til Karlslunde Fodbold Tak fordi du har meldt dig som træner og leder i Karlslunde Fodbold. Med denne folder vil vi sørge for, at du kommer godt

Læs mere

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Udleveret: Tirsdag den 19.05.2015 Afleveres: Torsdag den 11.06.2015. Skriftlig opgave på maksimum 6 normalsider, der mailes til henholdsvis kahu@ucn.dk

Læs mere

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF Værdi-og styringsgrundlag Varde IF BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL NY MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014

Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014 1 Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014 Helligåndshuset Fritidscentret www.fritidscentret.dk 2 Indhold: 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Fritidscentret hvem

Læs mere

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Opsummering af samlet strategidokument HILLERØD SVØMMEKLUB December 1, 2012 HDP Vision Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Visionen for

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning Hvordan kommer du eller dit barn i gang med at dyrke idræt i Danmark 3 At gå til idræt er en helt enestående

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning At gå til idræt er en helt enestående mulighed for at danne netværk, finde nye venner, lære sproget og

Læs mere

Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden. Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009

Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden. Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009 Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009 Forskningsprojekt i fire kommuner Kortlægning af eksisterende

Læs mere

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010.

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. 5 temaer Borgeren i centrum Frivillige vs. professionelle De frivillige skal støttes i deres initiativer. Der skal være opbakning fra

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Indsendelse #2821 Roskilde Kommune

Indsendelse #2821 Roskilde Kommune Indsendelse #2821 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/2821 Side 1 af 1 20-01-2015 Forening Jyllinge FC Foreningens CVR nummer 27462510 Hvad søger du til? Midler til Multibane og udendørs

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

FC Helsingborg vs. Pixbo

FC Helsingborg vs. Pixbo SSL Floorball event 30. Januar 2016 FC Helsingborg vs. Pixbo Indhold: 1. Baggrund 2. Plan og målsætninger 3. Budget 4. Eksponering Dette arbejdsdokument opdateres løbende: Status lige nu d. 26/9 2015:

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U8 U17 / Piger U8 U15) 2. 5. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U8 U17 / Piger U8 U15) 2. 5. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U8 U17 / Piger U8 U15) 2. 5. juli 2015 NYT NYT NYT - udvides med U-8 drenge og U-8 piger (Mini BIF-Cup afholdes

Læs mere

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda Kom og vær med når første sæson af Rødding på KRYDS & TVÆRS løber af stablen. Der bliver mulighed for at prøve kræfter med en masse sjove og fornøjelige aktiviteter for både store og små, unge og gamle.

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Årsberetning 2013-14 AVGIF gymnastik Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Vi er takket være vores 29 kompetente og succesfulde

Læs mere

Notat vedr. analyse af Værestedet.

Notat vedr. analyse af Værestedet. HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDL. Dato: 20.07.2009 Notat vedr. analyse af Værestedet. Værestedet flytter pr. 1.9.2009 til nye lokaler i Humlehuset på Bryggerivej. Efter aftale med direktør Ulla Andersen er der

Læs mere

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT Præsentation af VEJLE SVØMMEKLUB TRITON Triton i tal Ca. 1.900 medlemmer Hvoraf ca. 1.800 er tilknyttet svømmeskole og ca. 100 er konkurrencesvømmere Fuldtidsansat

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE/AFTALE OM STØTTE

SAMARBEJDSAFTALE/AFTALE OM STØTTE J.nr. 118875 hls/mg/ka SAMARBEJDSAFTALE/AFTALE OM STØTTE Mellem Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe (Herefter benævnt FMK) og Foreningen Faaborg Outdoor Event (Herefter benævnt FOE) er der

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014.

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014. Til Københavns kommune Kultur- og fritidsforvaltningen Planlægning & tilskud Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Att. Julie Birkvig København d. 20. oktober 2013 Ansøgning til Københavns kommunes kultur-

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Afbud Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Afbud Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat dagsorden, side 1 d.27. september 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmøde d.27.9.2012, kl.15.00. Formøde afholdt kl. 14.00 for Kirsten

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Inspirationsdag. Ilskov Kultur- og Idrætsliv

Inspirationsdag. Ilskov Kultur- og Idrætsliv Inspirationsdag Ilskov Kultur- og Idrætsliv - Tilbageblik Inspirationsaftenen i januar 2016 - Nyt fra Ilskov Hallen - Nyt fra Ilskov Gymnastikforening & Ilskov Idrætsforening - Fremtidsplaner Tilbageblik

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

HÅNDBOLD. Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl.

HÅNDBOLD. Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Nyhedsbrev #1, side 1 ud af 5 #1, 2014/15 HÅNDBOLD Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Hermed et forsinket nyhedsbrev fra denne sæson, men stadig vigtige informationer for dig, som har et

Læs mere

Dialogmøder. Fokusgruppen Unge. Mål med mødet: Jeres holdninger til udviklingen af klyngen!

Dialogmøder. Fokusgruppen Unge. Mål med mødet: Jeres holdninger til udviklingen af klyngen! Fokusgruppen Unge Om Fokusgruppen: 1 Socialt fællesskab Fælles fysiske faciliteter Aktivitetsmuligheder Andet! Modige / X Nysgerrige X 5 X Optimistiske 1 Kreative / Gode til at samarbejde/ X Videbegærlige

Læs mere

Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde

Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde Indledning Varde Fri/dscenter rummer i dag en lang række /lbud /l idrætslivet. Det er primært foreningsbaserede ak/viteter, der præger centeret. De>e

Læs mere

Åbningstiden er hver dag fra kl til kl (mandag åbner vi kl , da 2. klasserne har fri kl ). Fredag lukker kl

Åbningstiden er hver dag fra kl til kl (mandag åbner vi kl , da 2. klasserne har fri kl ). Fredag lukker kl VELKOMMEN I FRITIDSHJEM 2 SKALMEJEGÅRDEN 2014 Fritidshjem 2 Her tilbyder vi en bred vifte af aktiviteter, som børnene har medindflydelse på. Gennem disse aktiviteter og oplevelser skal vi medvirke til

Læs mere

DM i foreningsudvikling

DM i foreningsudvikling DM i foreningsudvikling - en ikke helt tilfældig begivenhed Dorte With Formand for DM i Foreningsudvikling Medlem af DGI s hovedbestyrelse Formand for DGI Gymnastik og Fitness Situationsanalyse oktober

Læs mere

Fritidscenter i Ryomgård. Prospekt

Fritidscenter i Ryomgård. Prospekt 1 of 9 Fritidscenter i Ryomgård Prospekt Et fritidscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i

Læs mere

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud.

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud. Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2016-2017 Roskilde Kunstforening 1. oktober 2015 Mellem

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere