Økologisk Landsforenings Generalforsamling 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økologisk Landsforenings Generalforsamling 2013"

Transkript

1 Økologisk Landsforenings Generalforsamling 2013 Mellem bedrag og den rette kurs! GMO - set i et økologisk perspektiv De økologiske forbrugere Økologers og forbrugernes syn på alternativer til konventionel husdyrgødning... 1 Lær hvad GMO egentlig er, og vær med i en debat om fremtiden... Hvem er den økologiske forbruger, og hvordan er udviklingen i deres indkøbsmønster... side 18 side 32 side 27

2 2 Indhold 3 Leder 4 Fredagens program Velkommen til Økologisk Landsforenings arrangement 1. og 2. marts Lørdagens program 6 Ministermøde 8 Fagudvalgs årsmøder 9 Praktiske oplysninger 10 Derfor tager vi af sted Blok A 12 Kødudvalget 14 U-landsudvalget 16 Svineudvalget 18 Temamøder Blok B 20 Virksomhedsudvalget 22 Frugt-, bær og grønt 24 Planteavlsudvalget 26 Temamøder Blok C 28 Mælkeudvalget 30 Æg- og fjerkræudvalget 32 Temamøder 34 Kalender 35 Udstilling 2 36 Sponsorer

3 Vel mødt til 2 dage med økologi Inden længe skriver vi 2013 i kalenderen. Derfor er det snart tid til, at vi skal mødes til Generalforsamlingen, som i år afholdes på Hotel Opus i Horsens. Tidspunktet er det samme som altid. Første fredag og lørdag i marts. Jeg vil gerne opfordre alle til at deltage i generalforsamlingen og til at lade jeres stemmer høre og gøre jeres og økologiens indflydelse gældende. Økologisk Landsforening er økologiske landmænds stærkeste kort til indflydelse på politik, regler, myndighedskontrol og andre rammevilkår for økologien. Jo flere, der aktivt står bag og bidrager til økologiens mandat, jo stærkere står det. Grund til optimisme men der er også klare udfordringer 2012 har vist sig at være mindst lige så præget af hårdt arbejde og fortsat økonomisk stilstand, som forudsagt. For nogen er det hårdere end for andre. Ingen nævnt ingen glemt. Det til trods bliver der samlet set solgt mere økologi end nogensinde før både i Danmark og på det globale marked. Det spirer i den offentlige sektor, og flere og flere køkkener går økovejen bl.a. som følge af regeringens målsætning om 60 procent økologi på offentlige tallerkner. Jeg synes, der er god grund til optimisme på økologiens vegne, men det står lige så klart, at der står nogle faglige og markedsmæssige udfordringer foran ikke bare os, men også andre steder i samfundet, som skal løses. Adgangen for lokale producenter til grossister og storkøkkener, miljøgodkendelser og landbrugsforskrækkelse i finansektoren, 100 procent økologisk gødning, gene- rationsskifter, konkurrenceevne, jordfordeling og recirkulering af næringsstoffer især fosfor, for bare at nævne nogle af dem. På generalforsamlingen har vi som medlemmer muligheden for at sætte vores præg på foreningens linje og indsats i forhold til de udfordringer, der venter forude for danske, økologiske landmænd, virksomheder og forbrugere. Vi har fået fødevareministeren til at deltage fredag eftermiddag, så der bliver mulighed for at debattere nogle af udfordringerne med hende. I løbet af såvel fredag som lørdag er der desuden en række temamøder med eksempelvis offentlig bespisning, udfasning af konventionelle inputs og GMO i et økologisk perspektiv som omdrejningspunkt. Husk fagudvalgenes årsmøder Det er ikke mindst på fagudvalgenes årsmøder lørdag, vi har muligheden for at ytre vores holdninger, særlige udfordringer eller måske frustrationer, over for kolleger. På årsmøderne vælger vi også det enkelte udvalgs sammensætning for det kommende foreningsår. Alle kan stille op som kandidater enten på forhånd eller under selve møderne. Går du med tanker om at stille op til enten bestyrelse og/eller fagudvalg, har du muligheden for på forhånd at annoncere dit kandidatur og dine mærkesager i Økologi & Erhverv. Redaktionen hører gerne fra dig og laver et kort interview. Ændret pris for middagen Belært af erfaringer ved vi, at fredagen ofte er velbesøgt af studerende. Men vi ved også, at de ofte tager hjem igen inden middagen og festlighederne om aftenen. Vi synes, det er ærgerligt, hvis prisen på middagen afholder næste generation af økologiske landmænd fra at deltage i en hyggelig festaften, som også kan være en god lejlighed til at netværke. Vi har i bestyrelsen derfor besluttet at lave en udligningsordning, så middagen bliver billigere for studerende, mens prisen for øvrige deltagere bliver 500 kroner. Det er naturligvis frivilligt, om man vælger at tilmelde sig middagen eller ej. Tilbage er der bare at sige, at jeg glæder mig til at se rigtig mange af jer første weekend i marts. Vel mødt. Formand Evald Vestergaard 3

4 Fredag 1. marts 2013 kl Indregistrering og velkomstkaffe Velkomst ved formand Evald Vestergaard Generalforsamling: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere 2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens årsregnskab 4. Behandling af indkomne forslag A. Godkendelse af foreningens vision og mission Frokost Behandling af indkomne forslag (fortsat) B. Drøftelse og vedtagelse af strategisk indsatsområde for Økologisk Landsforening C. Øvrige forslag stillet skriftligt til sekretariatet senest 18. januar 2013 Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring 5. Godkendelse af budget for indeværende regnskabsår 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Kaffe Valg af formand 8. Valg af 2 interne revisorer og 1 intern revisorsuppleant (Revisorer og revisorsuppleant må ikke være medlem af bestyrelsen) 9. Eventuelt Regeringens Økologipolitiske Dagsorden Fødevareministeren er inviteret til debat Afslutning Baren åbner Middag og dans 4

5 Lørdag 2. marts 2013 kl Morgenmad Årsmøder Kødudvalget Ulandsudvalget Svineudvalget Blok A Temamøder Kaffepause Mellem bedrag og den rette kurs Fremtidens økologiske mælk Økologi i Foodservice i samspil med lokale avlere Årsmøder Virksomhedsudvalget Frugt-, bær- og grøntudvalget Planteavlsudvalget Blok B Frokost Temamøder Økologernes virkemuligheder i forhold til klimapåvirkning De økologiske forbrugere hvem er de og hvordan er udviklingen i deres indkøbsmønster Direkte afsætning af kød større indtjening til landmanden og bedre kvalitet til forbrugerne Årsmøder Mælkeudvalget Æg- og fjerkræudvalget Blok C Temamøder GMO set i et økologisk perspektiv Fødevaresikkerhed og økologi Økologiske fisk og skaldyr Kaffe og opbrud 5

6 Hvem kan deltage i dagene den marts? Alle, der tilmelder sig arrangementet er velkomne Dog er deltagelse for ikke-medlemmer for egen regning, således at ikke-medlemmer opkræves kostpris for forplejning. Det vil ikke være muligt at fravælge forplejning i forbindelse med deltagelse. Alle medlemmer af foreningen deltager gratis i dagsarrangementerne. Deltagelse i middagen fredag aften koster 500 kr. + drikkevarer dog 150 kr + drikkevarer for studerende. Bestyrelsen har besluttet at hæve prisen på middagen for at lave en udligningsordning, så ordinære medlemmer af foreningen bidrager til, at unge under uddannelse f.eks. unge potentielle landmænd fra landbrugsskolerne også har råd til at deltage i aftenarrangementet med mulighed for at netværke. Stemmeret For at kunne stemme til generalforsamlingen skal man være medlem af Økologisk Landsforening efter reglerne i vedtægternes 4. Alle medlemstyper har stemmeret. Øko-ven regnes i denne sammenhæng ikke som et medlemskab. Kontingentet skal være betalt. Deltagere, der ikke har betalt rettidigt, kan blive afkrævet kvittering/dokumentation for betalingen for at få udleveret stemmekort. Der kan ikke stemmes med fuldmagt, og man kan kun repræsentere ét medlemskab. Supplerende materiale I ugen op til generalforsamlingen vil de tilmeldte deltagere modtage: Årsregnskabet 2012 Forslagene til strategisk indsatsområde Yderligere bilag hvis der er indkommet forslag Budget 2013 Kørselsvejledning (følg også med på Såfremt du ikke kan deltage på generalforsamlingen, kan du ved henvendelse til sekretariatet tlf.: få fremsendt materialet. Se også på foreningens hjemmeside Plenummøde den 1. marts kl Kom og hør fødevareminister Mette Gjerskov og deltag i debatten. Regeringens Økologipolitiske Dagsorden Fødevareminister Mette Gjerskov er dybt engageret i udvikling af regeringens økologipolitiske dagsorden, bl.a. via Den Økologiske Handlingsplan 2020, Naturog Landbrugskommissionens arbejde og målet om 60% økologi i offentlig bespisning. På generalforsamlingen vil ministeren uddybe, hvorfor regeringsgrundlaget peger på økologi som en af kun to hovedveje 6 for fremtidens danske landbrug. Og hvordan de ambitiøse mål om en fordobling af det økologiske areal i Danmark skal fremmes de kommende år. Derefter er der en times tid til dialog med ministeren om den økologipolitiske dagsorden. Hvilke politiske initiativer flytter mest, og hvad skal til? Ministeriet tager forbehold for, at de med kort varsel kan blive nødsaget til at aflyse ministerens deltagelse grundet regeringsmøder, udenlandsrejer eller lignede.

7 Generalforsamling 2013 Frist for forslag til generalforsamlingen er 18. januar 2013 Valg og forslag På valg i 2013 er: Randi Kok Evald Vestergaard Mette Meldgaard Hans Jørgen Kristensen (stiller ikke op igen) Karsten Kjærgaard Lars Quist Ibsen Og suppleanterne: Michael Jensen Susanne Mortensen Valg til Bestyrelsen Bestyrelsen består af 13 medlemmer. De 12 vælges direkte på generalforsamlingen således at der vælges 6 medlemmer hvert år for en 2-årig periode. Ydermere skal vælges 2 suppleanter for 1 år. Den 13. bestyrelsespost er medarbejderrepræsentantens. Alle personlige- eller erhvervsmedlemmer er valgbare (jvf. definitionerne i vedtægternes 4). Ved personvalg benyttes prioriteringsmetoden. Der skal være skriftlige forslag til kandidater. I foreningen praktiseres det således, at der opstilles en tavle, hvor kandidaterne skrives på frem indtil dagsordens punkt 6. Kandidater kom frit frem og få spalteplads i avisen For at give det bedste grundlag at vælge kandidaterne på baggrund af, så opfordres alle kandidater til senest den 11. februar 2013 at melde sig for at kunne blive portrætteret i Økologi & Erhverv, som udkommer den 22. februar. For at komme med der, skal du senest den 11. februar have kontaktet avisen direkte pr. telefon. Så tager en journalist på Økologi & Erhverv kontakt til dig. Du er naturligvis også velkommen til at skrive læserbreve eller andet, som viser, hvad du gerne vil arbejde med i foreningen. Forslag Vision og mission til afstemning Under generalforsamlingens punkt 4A skal foreningens vision og mission sættes til afstemning. Bestyrelsen indstiller at følgende vedtages: Økologisk Landsforenings vision: Økologi er Danmarks passion og stolthed. Økologisk Landsforenings mission: Sammen skaber vi nye veje for mere økologi og bæredygtige forandringer. Bestyrelsen vil begrunde indstillingen på generalforsamlingen. Strategisk Indsatsområde Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændring. Bestyrelsen stiller forslag om strategisk indsatsområde vedrørende sund og økologisk mad i Danmarks offentlige køkkener. Øvrige forslag Forslag til generalforsamlingen, der ønskes behandlet, skal være sekretariatet ved Christina Udby Hansen i hænde senest fredag 18. januar Forslag til strategisk indsatsområde skal beskrives i særligt skema. Skema til strategisk indsatsområde findes på foreningens hjemmeside. Forslag mm. vil blive offentliggjort på hjemmesiden fra ultimo januar

8 Fagudvalgs Årsmøder Fagudvalg fællesskaber efter interesse I Økologisk Landsforening findes pt. 8 fagudvalg. Hvert udvalg arbejder inden for deres specifikke arbejdsfelt. Der findes udvalg for mælkeproducenter, kødproducenter, svineproducenter, æg- og fjerkræproducenter, planteproducenter, frugt-, bær- og grøntproducenter, ulandsudvalg og et virksomhedsudvalg. Det er hvert fagudvalgs fornemste opgave at varetage medlemmernes interesser på området. Fagudvalgenes arbejde er vigtigt for hele foreningens virke, og udvalgene er aktive i forhold til f.eks. temadage og studieture samt ikke mindst fagpolitisk arbejde i forhold til regler og udvikling på området. Årsmøder mulighed for debat og indflydelse De 8 fagudvalg skal alle hvert år afholde årsmøde. På årsmødet fortæller fagudvalget, hvad der er arbejdet med i det forgangne år, og hvilke udfordringer udvalget har håndteret. Ligeledes er der plads til, at planer og forventninger til det kommende års arbejde kan præsenteres og stilles til debat. Årsmøderne danner derfor gode rammer for, at medlemmerne kan påvirke udvalgenes arbejde direkte, og det er muligt selv at sætte emner til debat. På årsmøderne skal valg til udvalgene også gennemføres mælkeudvalget undtaget. Som udgangspunkt gennemføres personvalg skriftligt og efter reglerne om almindeligt flertal jf. vedtægternes 9. Hvert fagudvalg er reguleret af et kommissorium, hvor det er beskrevet, hvem der kan vælges til netop det fagudvalg og hvem der er stemmeberettigede. Kommissorierne vil fra midten af januar kunne findes på foreningens hjemmeside ligesom det er muligt at gå ind på foreningens øko-forum og læse mere om fagudvalgene, hvem der pt. er udvalgsmedlemmer mm. Flere muligheder Årsmøderne afvikles i 3 runder. Det giver mulighed for at kunne deltage i 3 årsmøder, have indflydelse på flere fagområder og dermed arbejdet i det kommende år. Mulighed for at etablere netværk omkring udvalgene vil også kunne drøftes. Aktive faglige netværk vil kunne støtte udvalgene i deres arbejde gennem hele året. 8

9 Praktiske oplysninger Generalforsamling og årsmøder/temamøder afholdes på Hotel Opus Egebjergvej 1, 8700 Horsens. Tlf , Kørselsvejledning tilsendes til tilmeldte deltagere forud for generalforsamlingen Bespisning Krav om TILMELDING! Af hensyn til køkkenet er det meget vigtigt, at der sker tilmelding til arrangementet via hjemmesiden. Marker venligst tydeligt, hvis der ønskes vegetarmad. Når der er bestilt middag er tilmeldingen bindende. Betaling for middag (500 kr./person landbrugsstuderende 150 kr) sker til sekretariatet i lobbyen på hotellet den 1. marts. Drikkevarer til middagen er for egen regning. Og der skal betales kontant for det hele. Ved alle måltider skal ikke-medlemmer betale kostprisen. Overnatning på Hotel Opus Priserne er følgende: Enkeltværelse á kr. 845,00 pr. person Dobbeltværelse á kr. 487,50 pr. person 3-sengsværelse á kr. 390,00 pr. person Hvis man har en, som man efter aftale gerne vil dele værelse med, kan det anføres på tilmeldingsblanketten. Reservation af værelser, samt fordeling af værelsestyper sker efter først til mølle princippet. Hvis du ønsker at booke overnatning på Hotel Opus mellem den 1. og 2. marts 2013, skal du kontakte hotellet direkte. Det er vigtigt, at al henvendelse foregår til enten: Helena Biehl på tlf: eller Line Terling på tlf: Ved henvendelsen skal du oplyse Økologisk Landsforening fgl.: Navn / navne hvis I er flere, der skal overnatte på samme værelse (maks. 3 pers.) Ønsket værelsestype (enkelt, dobbelt eller 3-sengs værelse) Adresse og telefonnummer på kontaktpersonen Mail på kontaktpersonen så hotellet kan fremsende en bekræftelse Betaling Hotel Opus Der kan betales på følgende måder: Depositum via Danske Bank (Reg.nr Kontonr ) Det er vigtigt, at du noterer navn (kontaktpersonen) og det individuelle bekræftelsesnummer, som står på værelsets bookningsbekræftelse. Hotellet kan dog ikke udskrive en faktura, før arrangementet er overstået. Betale med kort/kontant ved afrejse. Afgive kreditkortoplysninger ved reservation, men igen kan hotellet ikke udskrive en faktura, før arrangementet er overstået. Overnatning på BYGHOLM Landbrugsskole og Kursuscenter Ved direkte kontakt til Bygholm Landbrugsskole, Tina Højgaard på tlf , er det muligt at booke overnatning på Landbrugsskolen, som har adressen Hattingvej 49, 8700 Horsens. Opredning i klasselokale inkl. madras, lagen, dyne og pude med betræk og inkl. morgenmad: 250 kr. Enkeltværelse med bad, opredning og morgenmad: 425 kr. I et enkeltværelse kan der tilkøbes ekstra opredning på madras til 250 kr. Adgangstidspunkt mm. aftales direkte ved bestilling. Bestilling er bindende. Tilmelding senest 15. februar 2013 kan ske via link på hvor du indtaster din mail og får tilsendt en kode. Hvis der er problemer med at tilmelde sig, kan der ringes til sekretariatet på tlf:

10 Én siger, at det er alle tiders fest, en anden at økologer er mægtig gode til at danse. En tredje, at maden er fantastisk: Alt muligt økologisk, som man ellers aldrig var stødt på. Der er meget godt at hente på Økologisk Landsforenings generalforsamling. Men for alle er den vigtigste grund til at tage til generalforsamling muligheden for at få indflydelse tage del i udviklingen af økologien. Det er vigtigt at være med Søren Egge Rasmussen: Jeg har været med længe, men også i forskellige skikkelser: Jeg begyndte at tage til generalforsamling som forbrugermedlem. Da jeg så fik uddannelse og arbejde som landmand, blev det som landmandsmedlem, og nu er det som politiker. Men i alle tre tilfælde er generalforsamlingen simpelthen stedet, hvis man skal følge med i økologiens udvikling og være med til at præge den. Bente Haugaard: Da jeg tog til min første generalforsamling, var det på Kalø med mulighed for overnatning i sovepose i gymnastiksalen. Og på trods af det tog jeg også til den næste og den næste, for der er altså rigtig meget at komme efter. Og jeg har da været med stort set hver gang lige siden. Ja, og så er forholdene blevet bedre og bedre. Det er snart den rene luksus sammenlignet med starten. Jeg er aldrig kommet hjem fra en generalforsamling i Økologisk Landsforening uden at have fået en masse ud af det både fagligt og socialt. Men man skal da være med. Er man der ikke, får man heller ingen indflydelse. Anne Marie Brandt: Jeg regner med at skulle til generalforsamling denne gang. De to sidste gange er jeg blevet forhindret, fordi der har været ting, der skulle klares i familien. Og det er ærgerligt, for jeg vil meget gerne. - Det er interessant at høre om, hvad der sker, og rigtig rart at møde nogle af de mennesker, man ellers kun hører om. Og når vi så begge to er af sted, har vi mulighed for at være med i meget mere og kan føre hinanden up to date bagefter. 10

11 Derfor tager vi afsted Martin Jørgensen: Det er selvfølgelig for at netværke, møde kolleger, høre nyt, men det er også for at kunne være med til at påvirke udviklingen af vores organisation. Det er vigtigt, at vi hele tiden er opmærksomme på udviklingen og justerer tingene. Tænk blot på fagforeningerne. De udviklede sig ikke, før det blev for sent. Sådan skal det ikke gå med Økologisk Landsforening. Så jeg har nogle gange været kritisk, når jeg synes, der er gået selvfedme i den, og der er heldigvis også blevet lyttet. Der er mulighed for at få indflydelse på tingene. Men ellers ville jeg da heller ikke gide blive ved med at møde op. Anne Mette Riber: Jeg har været med ca. 7 gange eller rettere jeg har ikke været med, for jeg opfatter altså ikke mig selv som konen, der er med manden. Næ, jeg er til generalforsamling, fordi det giver mening og jeg deltager gerne igen. Det er inspirerende både sådan hyggeligt, sjovt at møde ligesindede, og så lærer jeg noget nyt hvert år. Det er også derfor blandingen af workshops, temamøder, udvalgsmøder og generalforsamling er så vigtig. Afvekslingen giver en god dynamik med mulighed for mange forskellige indtryk. Selv om jeg har del i bedriften, opfatter jeg mig egentlig mere som forbruger end som landmand, også når jeg er til generalforsamling. Producenter er jo også forbrugere, og i sidste ende er det jo forbrugerne der afgør, hvordan det går med økologien. 11

12 Blok A Der er plads til meget mere kød 12

13 Kødudvalget Lars Qvist Ibsen, formand for Økologisk Landsforenings Kødudvalg. Årsmøde Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Årsberetning om udvalgets arbejde Debat og spørgsmål 3. Planer for næste års arbejde i udvalget 4. Valg af 3 udvalgsmedlemmer og 1 suppleant Der skal vælges 3 udvalgsmedlemmer for 2 år, samt 1 suppleant for 1 år. På valg i 2013 er Erling Fischer Madsen, Jens Christensen, Johannes Østergaard Larsen samt suppleanten Mads Lystbæk. 5. Eventuelt Økologisk kød er stort. Større, end man får indtryk af, når man kigger i supermarkedernes kølediske. Der sælges meget store mængder direkte fra avlere overalt i landet, siger Lars Qvist Ibsen, formand for Økologisk Landsforenings Kødudvalg. Men der er plads til meget mere økologisk oksekød både i kølediskene i danske butikker, ude i gårdbutikkerne og på eksportmarkederne. Det økologiske kød udgør kun godt tre pct. af den mængde kød, der bliver solgt I dagligvarehandelen. Til sammenligning dækker den økologiske mælk 30 pct. af mælkesalget, så der er et stort og uudnyttet potentiale for afsætning af økologisk oksekød. Det diskuterede vi også, da vi holdt tema-dag om afsætning af økologisk kød på Kalø her i efteråret. Her kunne deltagerne få inspiration og viden om afsætning af egne produkter. Det er jo interessant for nogle af os. Så er der alle dem, der sender alle deres dyr til slagteri, og der er dem, der både sælger direkte og sender nogle dyr på slagteri. Og nu håber vi så, at vi snart kan sikre en ny afsætningskanal. I Økologisk Landsforening arbejder vi på at opbygge en virtuel markedsplads, hvor landmænd og forbrugere kan mødes og handle økologisk kød. Det bliver en database, hvor man kan melde ind, hvis man har kød til salg, og finde kød, hvis man gerne vil købe. Vi har også fået gang i en ERFA-gruppe, hvor avlere og professionelle madfolk mødes og diskuterer udvikling af det økologiske kød. Det skulle gerne resultere i nye kvaliteter, varianter og produkter, som kan være med til at få efterspørgslen op. En mulighed kunne måske være, at avlerne starter eget andelsslagteri, hvor man kunne slagte dyrene, så det foregik i direkte forlængelse af den tilværelse, de har levet ude på marken. De skulle nok ankomme en eller to dage før slagtning, så de fik tid til at falde til ro. Det ville blive dyrere, men det kunne også sikre en kvalitet, som ikke kan opnås på anden måde. Så det ville ikke blive nogen konkurrence til de eksisterende slagterier. Snarere et supplement, hvor der kunne laves helt ekstraordinær kvalitet, siger Lars Qvist. 13

14 Blok A Aktiviteten er steget voldsomt 14

15 Ulandsudvalget Bjarne Larsen, formand for Økologisk Landsforenings Ulandsudvalg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Årsberetning om udvalgets arbejde Debat og spørgsmål 3. Planer for næste års arbejde i udvalget 4. Valg af 3 udvalgsmedlemmer og 2 suppleanter. Der skal vælges 3 udvalgsmedlemmer for 2 år, samt 2 suppleanter for 1 år. På valg i 2013 er Klaus Sall, Mette Vaarst, Nina Tofte Hansen samt suppleanterne Sven Jensen og Morten Erbs 5. Eventuelt Det er en ikke utilfreds Bjarne Larsen, der som formand ser tilbage på U-landssekretariatet første hele år og fremad mod de næste. foto: Sven Jensen Det er det første hele år, og vi har fået hævet aktiviteten temmelig kraftigt. Det er meget mærkbart, at vi har fået eget sekretariat i Økologiens Hus. Vores internationale konsulent har meget dygtigt fået sat de første projekter i gang og skabt samarbejder med partnerne og søsterorganisationer i syd. Nu venter vi på svar på, om vi får bevillinger til to projekter i henholdsvis Uganda og Zanzibar. Og vi er i gang med det politiske arbejde med et tredje. Et stort projekt, der dækker alle de fem østafrikanske lande. Planen er her, at vi i samarbejde med de stedlige økologiske organisationer skal styrke deres certificeringsarbejde og hjælpe med at udbrede kendskab og forståelse af økologien både hos forbrugere og landmænd i landene. På den hjemlige front arbejder vi med det agroøkologiske netværk. Vi er i Økologisk Landsforening tovholdere på et netværk, hvor de danske bistandsorganisationer og NGO er er med. Der er i dag omkring 20 medlemmer i netværket, og vi arbejder på at fremme de økologiske metoder i deres landbrugs- og fødevareprojekter. Og så skal vi mobilisere frivillige til de projekter, vi arbejder med. Frivillige, der vil og kan gøre et ordenligt stykke ulandsarbejde. Det drejer sig selvfølgelig om mennesker med faglig baggrund. Også interesserede uden faglig baggrund, som gerne vil gøre en positiv forskel, og med ønske om at opleve lokale afrikanske kulturer og levevis, og som kan bidrage med noget godt i projekterne, skal vi prøve at skabe muligheder for, siger Bjarne Larsen. 15

16 Blok A Udvalg udstiller svin i Roskilde 16

17 Svineudvalget Randi Vinfeldt, formand for Økologisk Landsforenings Svineudvalg. Årsmøde Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Årsberetning om udvalgets arbejde Debat og spørgsmål 3. Valg af 3 udvalgsmedlemmer og 1 suppleant Der skal vælges 3 udvalgsmedlemmer for 2 år, samt 1 suppleant for 1 år. På valg i 2013 er Bertel Hestbjerg, Karin Stavnskær, Poul Skovgaard samt suppleanten Tine Frederiksen. 4. Planer for næste års arbejde i udvalget 5. Eventuelt På næste sommers Roskilde Dyrskue vil tusinder af forbrugere ved selvsyn kunne konstatere, hvor godt økologiske svin har det. Midt på dyrskuepladsen vil en flok økogrise trisse rundt i en 120 kvadratmeter stor fold, mudderbade, æde, sove og bedre end mange ord demonstrere kvaliteterne ved økologisk svineproduktion. Det er lige gået i orden, fortæller Randi Vinfeldt, formand for Økologisk Landsforenings Svineudvalg. Dyrskuet har gennem flere år haft udstilling med konventionel svineproduktion. Det er dejligt, at vi nu får mulighed for at vise, hvordan tingene går til i den økologiske ende. Men udvalget har ikke kun succes i den lidt lettere del af sit arbejdsfelt. På det seneste er det også lykkedes at få lavet aftaler om at være med, når der planlægges og gennemføres forskning rundt om på de forskellige forskningsinstitutioner. - Vi vil gerne, at forskningen har en tæt forbindelse til hverdagen, så resultaterne er umiddelbart anvendelige i primærproduktionen, siger hun. Vi er meget optaget af, at Forskningsmidlerne bruges hensigtsmæssigt, så vi vil også forsøge at sikre, at der ikke forskes i det samme flere steder. Og forskningsinstitutterne er heldigvis med på, at vi blander os. Udvalget har også blandet sig i forhandlingerne om et veterinærforlig og fortsætter nu, da forliget skal udmøntes. - Vi arbejder for at få mere fleksible medicinregler. Ikke fordi vi ønsker at medicinere mere, men reglerne er ikke hensigtsmæssige, siger Randi Vinfeldt. Vi må have reglerne lavet, så de passer til den økologiske produktionsform, f.eks. med brug af smertestillende medicin ved kastration, ligesom vi skal have en fornuftig løsning på problemet med overskudsmedicin. Nu må vi se, om svaret er nye pakningsstørrelser eller en postkasseordning. Men et svar skal vi under alle omstændigheder have. 17

18 Blok A Mellem bedrag og den rette kurs! Økologers og forbrugeres syn på alternativer til konventionel husdyrgødning. De økologiske foreninger har lavet en principbeslutning om at udfase brugen af konventionel husdyrgødning i økologisk planteavl. Men hvad siger de økologiske landmænd; er de rede til at benytte sig af alternativer som ubehandlet slam eller rent fosfat udvundet af spildevandsslam? Og hvad med forbrugerne; er de parate til at lukke næringsstofkredsløbet mellem land og by med slam og organisk husholdningsaffald? Oplægget vil præsentere resultaterne fra et sociologisk studie af økologers og forbrugeres holdninger. Hvor de økologiske planteavleres holdning er baseret på hensyn til økologiske kredsløb, praktiske forhold på deres brug og økonomi; er forbrugerne tilsyneladende mest optaget af risiko for miljøet og især deres egen sundhed. Desuden viser det sig, at mange forbrugere er helt uvidende om det udbredte brug af den konventionelle husdyrgødning i økologien - noget der får nogle til at sætte spørgsmål ved økologiens troværdighed. Oplæg: Lektor i fødevaresociologi Jesper Lassen, Institut for Fødevarer og ressourceøkonomi, Københavns Universitet Ordstyrer: Landmand Jens Krogh, næstformand i Økologisk Landsforening Fremtidens økologiske mælk Mælkeudvalget i Økologisk Landsforening inviterer landmænd, forbrugere og virksomheder til workshop om fremtidens økologiske mælk. Salget af drikkemælk har været svagt faldende gennem det sidste års tid, ligesom der med mellemrum opleves priskrig på økologisk mæk, som på kort sigt er til glæde for den enkelte forbruger, men ikke er løsningen på lang sigt for hverken landmand eller forbruger. Hvordan vender vi kurven, så vi kan få flere forbrugere til at lægge den økologiske mælk i indkøbsvognen. Mælkeudvalget vil på workshoppen komme med deres bud på, hvordan de ser Fremtidens økologiske mælk, men vil meget gerne have alle andres bud på og input til i hvilken retning, vi skal styre i fremtiden. Der vil blive diskussion i mindre grupper ud fra dilemmakort, hvor bl.a. følgende emner vil være til diskussion. Forbrugernes forventninger til fremtidens økologiske mælk Dyrevelfærd Den sunde mælk Indleder og ordstyrer: Ole Sørensen, formand for Mælkeudvalget i Økologisk Landsforening. 18

19 Temamøder Økologi i foodservice i samspil med lokale avlere Det økologiske spisemærke og regeringens mål om 60% økologi i det offentlige sætter økologi i de offentlige køkkener på dagsordenen. Som økologisk landmand og avler giver det mening at kunne levere til de omkringliggende køkkener i kantiner, hospitaler og daginstitutioner, men er det en reel mulighed? Kom og hør om de konkrete muligheder for at få de økologiske varer ud i gryderne hos køkkenerne. Klaus Sall præsenterer hvilke regler i EUlovgivningen, som giver reelle muligheder for at komme i betragtning i forbindelse med fødevareindkøb i det offentlige En grossist præsenterer, hvordan de samarbejder med lokale/danske økologiske producenter Efter de tre oplæg vil der være tid til spørgsmål og debat. Ordstyrer: Rikke Thorøe Grønning, Økologisk Landsforening Grantoftegård præsenterer deres samarbejde og levering af kød til plejehjemskøkkenerne i Ballerup Kommune 19

20 Blok B Virksomheder ser ud over grænserne 20

21 Virksomhedsudvalget Poul Pedersen, formand for Økologisk Landsforenings Virksomhedsudvalg. Årsmøde Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Årsberetning om udvalgets arbejde Debat og spørgsmål 3. Planer for næste års arbejde i udvalget 4. Valg af 2 udvalgsmedlemmer for 2 år, 1 udvalgsmedlem for 1 år og 2 suppleanter for 1 år På valg i 2013 er Poul Pedersen, Jørgen Bonde og suppleanterne Sven Jensen og Nelly Riggelsen. Peder G. Jessen har trukket sig fra udvalgsarbejdet, hvorfor der skal vælges et udvalgsmedlem for 1 år. 5. Eventuelt Fleksible økologiregler skal, skal ikke? De danske økologiske virksomheder har diskuteret det længe, men diskussionen er ikke færdig, mener Poul Pedersen, der er formand for Økologisk Landsforenings Virksomhedsudvalg Nationale, økologiske særordninger vil kunne gøre økologien mere fleksibel. Vi kan klart se fordelene, men lige så tydeligt ulemperne. Vi kan godt forstå, hvorfor nogen ønsker de nationale særregler, men vi er nervøse for, om det vil skade dansk økologis muligheder uden for landets grænser. Og det er væsentligt. For hjemmemarked er godt, men eksport er vejen til vækst. Vi har et dejligt stort hjemmemarked, og det klarer sig stadig overraskende godt, selv om gassen er gået lidt af ballonen, når vi snakker indtjening og vækst. Flot det har klaret sig så længe, men vi er mange, der forudser udfordringer i Der bliver brug for både iderigdom og sparsommelighed i de kommende halve år. Men så kommer der heldigvis øgede markedsmuligheder i cateringsektoren, og det er jo en hjælp til alle økologiske virksomheder. Men det bliver eksporten, der skal trække væksten i den økologiske eksport. Og der er heldigvis gode muligheder nær ved. Dansk økologi er allerede kommet godt ind syd for grænsen, men der er stadig mange huller, som vi kan fylde op. Der er absolut muligheder. Og så er der er garanteret også gode muligheder længere ude for nogle af virksomhederne. Det vil være en stor hjælp, hvis vi kan få rige, fjernøstlige lande til at spise økologi, og det tror jeg, at vi kan. Flere steder er der en voksende velstand, flere penge blandt mange og et ønske om at kunne være sikker på, hvad det er, man putter i munden. Og her står vi godt med rene, sunde og sikre fødevarer. Jeg er sikker på, at Fjernøsten kan blive et nyt, spændende område for økologien i Danmark. Det kan virke uoverskueligt at komme i gang med, men faktisk er det jo nok, bare vi kommer godt ind i en enkelt kinesisk storby - der er jo et større marked i bare én af dem end i hele vores hjemmemarked, siger Poul Pedersen. 21

22 Blok B Øget produktion i bedre rammer 22

23 Frugt-, bær- og grøntudvalget Michael Jensen, formand for Økologisk Landsforenings Frugt, bær- og grøntudvalg. Årsmøde Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Årsberetning om udvalgets arbejde Debat og spørgsmål 3. Planer for næste års arbejde i udvalget 4. Valg af 2 udvalgsmedlemmer og 1 suppleant Der skal vælges 2 udvalgsmedlemmer for 2 år, samt 1 suppleant for 1 år. På valg i 2013 er Karl Kamp, Poul Rytter Larsen samt suppleanten Henning Bæk Hansen 5. Eventuelt Michael Jensen glæder sig i denne tid. Som formand for Økologisk Landsforenings udvalg for frugt, bær og grønt har han netop været til møde i Fødevareministeriet, hvor han var med til at diskutere muligheden for et større tilskud et såkaldt fastholdelsestilskud til frugt-, grønt- og bærproducenterne. Vi får samme EU-tilskud som alle andre jordbrugere, men vores produktioner er så at sige meget mere koncentrerede. Der er langt større værdier på spil på den enkelte hektar end i anden jordbrugsproduktion. Flere steder i udlandet gives der tilskud på kr. pr. hektar til vores type produktioner. Nu ved jeg slet ikke, om det ender med øgede tilskud og i givet fald hvor store, men sådan noget som tilskuddene her er et typisk eksempel på, hvordan vi arbejder med erhvervets rammevilkår. Et andet område, vi har arbejdet med og givet vil arbejde med fremover, er at styrke produktionen. Vi har gennemført flere rigtig godt besøgte temamøder for at forberede avlerne på udfasningen af konventionel gødning og halm. Senere blev tidsplanen for udfasningen lavet om, men det er mit indtryk, at avlerne godt er klar over, at det kun vil få ændringen til at ramme så meget voldsommere, når den senere kommer på én gang i stedet for gradvist. Så det er givet et emne, vi også fremover vil beskæftige os med. Som et minimum vil vi finde ud af og fortælle om, hvordan man kan udnytte grøngødning ved at køre det gennem et biogasanlæg. Det er noget, der interesserer vores medlemmer. Spørgsmålet om gødning og tilstrækkeligt med gødning er vitalt for os. Meget få af vores produkter kan noget som helst uden at få tilført megen gødning. Og så vil vi også fremover fortsat have fokus på frugten og bærrene. De har den helt særlige problemstilling, at produktionen er meget mindre, end forbrugerne angiveligt ønsker. Desværre er rammevilkårene så ringe, at ingen kan få fornuft i at øge produktionen. Her skal vi arbejde på rammevilkårene og sammen med Fagligt Team i Økologisk Landsforening lave forsøg med hjælpestoffer og forskellige dykningsteknikker, der kan skabe fornuft i frugt- og bærproduktion. 23

24 Blok B Konventionel interesse for økologiske sorter 24

25 Planteudvalget Anders Lund, formand for Økologisk Landsforenings Planteudvalg. Årsmøde Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Årsberetning om udvalgets arbejde Debat og spørgsmål 3. Planer for næste års arbejde i udvalget Udvalget ønsker bl.a. at sætte økologisk såsæd til debat som basis for strategiudvikling. 4. Valg af 3 udvalgsmedlemmer og 1 suppleant samt evt. 1 repræsentant for virksomhederne Der skal vælges 3 udvalgsmedlemmer for 2 år, samt 1 suppleant for 1 år. Endvidere kan der vælges 1 virksomhedsrepræsentant for 2 år. På valg i 2013 er Kurt Hvid Frost, Søren Moeslund Larsen, suppleant Hans Chr. Toftegaard, Andres Lassen og virksomhedsmedlem Allan H. Hansen (DanishAgro). 5. Eventuelt Efter at Økologisk Landsforening i år har fået plads i fagudvalget for sortsafprøvning, hvor sorter godkendes til den officielle såsædssortsliste, har det vist sig, at økologerne har flere sammenfaldende interesser med den konventionelle planteavl end forudset. For i takt med lovgivningens pres på brug af sprøjtegifte og gødning tager til, er også det konventionelle landbrug begyndt at interessere sig for sunde planter med større bladfylde og rodnet, som dermed kræver mindre input og udnytter næringsstoffer bedre. Og samtidig har vi fået en faglig og konstruktiv dialog omkring sortsudvikling, som bidrager til, at vi får mulighed for et bredere sortsvalg på lang sigt, siger Anders Lund, der er formand for Økologisk Landsforenings Planteavlsudvalg. Det kan vi nu også gøre i bestyrelsen for Frøafgiftsfonden. Her er vi med, når der fordeles penge til forskellige udviklingsprojekter inden for frøavl Så også her kan vi være med til at trække tingene i en mere grøn retning. Såsædsudvikling er i det hele taget et væsentligt felt for udvalget. I det kommende år er vi således med i et større udbytteforsøg med vårbyg. Det omfatter 40 sorter, som vi i dag ikke kender i Danmark. Udvalget arbejder med tre hovedområder: Sortsudvikling Udfasning Afsætning Udfasning af konventionel gødning er jo ikke opgivet bare udskudt, og der har vi en del projekter på vej, som skal sikre planteavlere de nødvendige næringsstoffer. På afsætningssiden arbejder Foreningen meget med direkte afsætning fra gårdene. Det fører frem til sporbare produkter og med historie og styrket troværdighed, som betyder meget for en del kunder, siger Anders Lund 25

26 Blok B Økologernes virkemuligheder i forhold til klimapåvirkning Ved at skræddersy Livscyklusanalyser (LCA er) til fjerkræproduktion, får fjerkræbranchen et nyttigt og overskueligt redskab til at reducere emission/udledning af drivhusgasser. I projektet Klimavenligt fjerkrækød har det overordnede mål været at udvikle en basismodel til beregning af udslip af drivhusgasser fra fjerkræproduktion. Den viden, et sådant værktøj vil give, er en forudsætning for at kunne sænke CO2 belastningen fra produktionskæden for økologiske æg. Modellen skal anskueliggøre effekten af energibesparende teknikker og hjælpe til at identificere managementmetoder, der kan reducere udslippet af drivhusgasser fra sektoren. 1. Den første del af temamødet vil sætte fokus på de største syndere inden for klimapåvirkning i den økologiske ægproduktion og samtidig give anvisning på, hvordan man kommer disse syndere til livs. Resultater og virkemuligheder fra projektet Klimavenlig fjerkrækød v/ Tina Clausen, projektmedarbejder, og Jette Søholm Petersen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug, fjerkræ. 2. Anden del af temamødet vil sætte fokus på investering i solceller ikke kun i forbindelse med økologisk fjerkræproduktion, men landbrug generelt. Solceller er det helt store hit for tiden - ikke mindst på grund af lavere priser og gunstige finansierings- og afregningsforhold. Men kan det også betale sig for landmænd? Oplægget vil kort beskrive solcellernes funktion og herefter beskrive økonomien ved investering i solceller og også driftsøkonomien ved at have solceller på taget. Solceller, men kan det betale sig? v/ Torben Wiborg. Ordstyrer: Lars Bredahl, næstformand, Fagudvalget for Økologiske æg- og fjerkræproducenter. De økologiske forbrugere hvem er de og hvordan er udviklingen i deres indkøbsmønster Økologiske forbrugere og afsætningen af økologiske produkter. På mødet præsenteres en ny arketypeanalyse, hvor de danske forbrugere først er delt i grupper på baggrund af deres holdninger til fødevarer og økologi. Derefter er arketypernes holdninger til fødevarer og økologi, demografiske karakteristika og forbrug af fødevarer beskrevet. 26 Finanskrise og mådehold og alligevel vækster økologien stadig i Danmark. Hvem er de forbrugere, der holder fast i økologien, og måske øger deres forbrug? Og hvem sænker deres økologi-procent? Den viden præsenteres, sammen med hvilke parametre der med fordel kan slås på i markedsføringen af økologiske produkter. De danske økologiske forbrugeres karakteristika. v/ Helle Bossen, Økologisk Landsforening. Økologisk afsætning hvilke tendenser vil vi se i detailhandelen? v/ Thomas Roland, chef for FDB s ansvarlighedsafdeling. Ordstyrer: Kim Quist, bestyrelsesmedlem i Økologisk Landsforening

27 Temamøder Direkte afsætning af kød større indtjening til landmanden og bedre kvalitet til forbrugerne Optimal slagtning og modning af kød Gourmandiet er en slagterbutik, og samtidig en bøfrestaurant på Østerbro. Økologi er en selvfølge, men kvaliteten rækker udover Ø-mærket. Modning på krog er en af parametrene, som adskiller kødet fra det, der kan købes i supermarkederne. Peter Steen vil fortælle om den optimale behandling af slagtekroppen og give inspiration til opskæring og anvendelse af kødet. Undervejs i sit oplæg vil han demonstrere udskæring af en bagfjerding. v/ Peter Steen, slagter og indehaver af Gourmandiet Direkte afsætning af kød Landmanden har mulighed for at tjene mere på sin produktion, hvis han afsætter kødet direkte til forbrugerne. Kunderne er parate til at betale en god pris, hvis de oplever at få noget for pengene. Kvaliteten skal være høj hver gang, og den er andet og mere end form, fedme og farve, som landmanden traditionelt afregnes efter fedtmarmorering, fedtsyresammensætning, smag, vandindhold, mørhed, opskæring, hygiejne, indpakning, pakkestørrelse, historie, service, stegeanvisning er også centrale parametre. v/ Thorkild Nissen, Økologisk Landsforening Sådan gør vi Anne-Marie og Ole Sørensen driver gården Højvang Økologi, med mælkeproduktion og studeproduktion. Studene og de fleste af slagtekøerne afsættes via direkte salg fra gårdbutik og web. Hvor er udfordringerne, mulighederne og økonomien ved direkte salg fra ejendommen? v/ Ole Sørensen, mælke- og kødproducent Hojvang-okologi.dk Ordstyrer: Lars Quist Ibsen, formand for Kødudvalget i Økologisk Landsforening 27

28 Blok C Udvalg vil vinde det tabte salg tilbage 28

29 Mælkeudvalget Ole Sørensen, formand for Økologisk Landsforenings Mælkeudvalg. Årsmøde Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Præsentation af udvalgets medlemmer 3. Årsberetning om udvalgets arbejde Debat og spørgsmål 4. Planer for næste års arbejde i udvalget 5. Eventuelt Torsten, Laust og Carsten. Tre økologiske mælkeproducenter er i denne tid her, der og alle vegne med deres fortælling om, hvorfor de har valgt økologien: For dyrenes, naturens og miljøets skyld. Det er Økologisk Landsforenings Mælkeudvalg, der står bag annoncekampagnen, som skal øge salget af økologisk mælk. Vi skal have gang i afsætningen. Den økologiske mælk tegnede sig tidligere for halvdelen af den drikkemælk, der blev solgt. Nu er det kun en tredjedel. Det salg skal vi simpelthen have vundet tilbage, siger Ole Sørensen, formand for Mælkeudvalget, der har sat afsætning øverst på sin dagsorden. Det er jo ikke, fordi forbrugerne ikke længere ønsker økologisk mælk. Men mælken er blevet offer for butikkernes indbyrdes konkurrence. Forretningerne har presset udsalgsprisen for konventionel mælk ned på et helt urealistisk niveau, fordi de bruger den som slagnummer til at trække kunderne ind i butikkerne. Det har ramt den økologiske mælk for på et eller andet tidpunkt bliver prisforskellen så stor, at forbrugernes velvilje knækker også selv om de helst ville have økologisk mælk. Vi er gået ind både på kort og langt sigt for at vinde dem tilbage, siger Ole Sørensen. På kort sigt med annoncekampagnen med Torben, Laust og Carsten. På længere sigt arbejder vi med at udvikle og tydeliggøre de økologiske kvaliteter, så det bliver endnu mere klart, hvad man får for merprisen. Et af projekterne hedder Hvordan gør vi den økologiske mælk endnu sundere?, hvor vi arbejder med hvilke foderemner, der skal suppleres med, for at gøre mælken endnu sundere. Vi skal i det hele taget fortsætte udviklingen af økologien. Annoncekampagne så ville du også drikke økologisk mælk. Som økologisk landmand arbejder jeg på at gøre naturens vilde planter, dyr og mikroorganismer til mine medspillere. Derfor bruger jeg ikke sprøjtegifte på mine marker. Jeg synes, det er interessant, at forskellige videnskabelige undersøgelser viser, at der er flere blomster og dyr på økologiske marker. Det vil jeg gerne arbejde for. Carsten Fredsted 43 år. Har siden 1994 drevet økologisk landbrug med malkekøer. Køb økologisk mælk og tag et medansvar for mangfoldigheden i naturen. Se filmen og få mere at vide om økologisk landbrug og Carsten. Eller læs mere på Hvad fylder du i dit glas? 29

30 Blok C Hvert hold skal ramme helt præcist 30

31 Æg- og fjerkræudvalget Flemming Haugaard, formand for Økologisk Landsforenings Æg- og fjerkræudvalg. Årsmøde Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Årsberetning om udvalgets arbejde Debat og spørgsmål 3. Planer for næste års arbejde i udvalget 4. Valg af 3 udvalgsmedlemmer og 1 suppleant Der skal vælges 3 udvalgsmedlemmer for 2 år, samt 1 suppleant for 1 år. På valg i 2013 er Jens Otto Rasmussen, Frank Boddum, Jakob Kjær samt suppleant Hardy Eskildsen (i det omfang det er muligt: 1 slagtefjerkræproducent på lige år og 1 på ulige år. På hvert årsmøde kan de økologiske æg- og fjerkræproducenter dog foreslå, opstille og vælge én repræsentant fra en af foreningens andre medlemsgrupper til udvalget for en 2 årig periode (i stedet for en producent). 5. Eventuelt Det kunne være bedre. Men det går da nogenlunde, mener Flemming Haugaard, når han skal bedømme, hvor ægbranchen er i øjeblikket. Men vi er som producenter underlagt markedskræfterne, og derfor lever vi p.t. med priser, der ikke lever op til det gode produkt, vi leverer. Det lægger et pres på os som producenter. Vi skal have et godt resultat for hvert eneste hold, vi sætter ind i husene, siger Haugaard, der er formand for Økologisk Landsforenings Ægog fjerkræudvalg. Vi skal ramme hver gang, og det er jo alt andet lige sværere, når man producerer økologisk der er væsentlig flere risikofaktorer end ved konventionel produktion. Men det er så også der, hvor vi sætter ind som udvalg. Vi arbejder på at forbedre producenternes vilkår og muligheder for at præstere optimalt hele tiden. For eksempel er vi om kort tid klar til, at der kan laves klimarapporter på den enkelte bedrift, og klar til at give den enkelte avler en værktøjskasse, som giver ham mulighed for at handle på rapporten. Det skulle gerne reducere i mindre CO2-udslip og mindre energiforbrug. Og det er jo umiddelbart økonomisk en fordel for den enkelte. Samlet vil en klimaindsats i hele branchen betyde et endnu bedre omdømme for vores produkter og dermed være med til at sælge endnu flere æg. Vi har også håb om, at vi nu kan få fælles EUregler for hønsegårdenes indretning, tomgangsperioder osv., så vi kan få samme vilkår som vores udenlandske konkurrenter. Udvalget har været med i forarbejdet og leveret vores oplæg til en god, fleksibel ordning. 31

32 Tema GMO set i økologisk perspektiv Er det fortsat en god ide, at økologisk produktion friholdes for GMO-afgrøder og GMO-tilsætningsstoffer? Det er spørgsmålet, som dette tema sætter til debat. GMO-industrien udvikler og får løbende godkendt nye GMO-afgrøder, med nye egenskabe. Arealet med GMO afgrøder i 2011 var på 1,6 mio. kvadratkilometer. og arealet er stadigt voksende. Klaus Sall vil indlede med et oplæg om, hvordan økologiens forsigtighedsprincip af flere grunde stiller sig i vejen for, at økologerne kan anvende GMOafgrøder. Han vil også beskrive nogle af de mere moderne metoder, som nu anvendes til at gøre traditionel forædling langt mere effektiv, og give eksempler på hvad man kan opnå med disse metoder. Formand Randi Vindfeldt fra Svineudvalget vil i sit debatoplæg beskrive dilemmaerne, man som producent står i. Øko-grisene klandres for, at have for dårlig foderudnyttelse især på fosfor til skade for miljø, dyrene og prisen på svinekødet. GMO-industrien har deres løsningsforslag klar GMO-fremstillet fytase, som kan optimere foderudnyttelsen og reducere udledningen af næringsstoffer, så den økologiske svineproduktion også i fremtiden kan matche det konventionelle landbrugs. Ordstyrer: Anders Lund, formand for Økologisk Landsforenings Planteavlsudvalg Efter oplæggene vil der være tid til spørgsmål og debat. Fødevaresikkerhed og Økologi Ulandsudvalget ønsker at sætte følgende til diskussion i forhold til økologi og ulande. Kan økologiske dyrkningsmetoder brødføde verden? Økologi og fødevaresuverænitet, - hvem ejer afgrøderne, og dermed maden? Er fødevarespekulation skyld i forhøjede fødevarepriser i ulande, - Og er dette skidt? Jordrettigheder contra land-grapping. Kan vi som udefrakommende blande os? Mødet indledes med korte oplæg inden debatten. Ordstyrer: formand Bjarne Larsen, Økologisk Landsforenings Ulandsudvalg 32

33 Økologiske fisk og skaldyr Økologiske fisk og skaldyr I 1997 blev det første spadestik taget mod etablering af et økologisk fiskeopdræt i Danmark, som alternativ til det konventionelle fiskeopdræt og til vilde fisk fra havet. I dag er Danmark blandt top 3 af de økologiske ørredproducenter i EU, og blandt Europas største nationer hvad angår produktion af økologisk fiskefoder og fiskeyngel til videreproduktion, alt imens udviklingen af økologisk opdræt af fisk og skaldyr er fortsat stigende i DK og på globalt plan. I Irland er hovedparten af den irske lakseproduktion økologisk. Hvilken betydning har denne udvikling for miljøet, for fiskene, for producenterne og for forbrugerne? Hvilke produkter af økologiske fisk og skaldyr er p.t. tilgængelige for de danske forbrugere herunder storkøkkener? Økologisk opdræt af fisk og skaldyr regler og udvikling i DK og udland v/ chefkonsulent Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur Opdræt og forædling af økologisk havørred v/ Lars Birger Nielsen, Bisserup Havbrug Økologiske opdrætsfisk og skaldyr i danske storkøkkener v/ Birte Brorson, omlægningskonsulent storkøkkener Ordstyrer: Henriette Winter, Økologisk Landsforening 33

34 Kalender TI 1 ON 2 TO 3 FR 4 LØ 5 SØ 6 MA 7 TI 8 ON 9 TO 10 FR 11 LØ 12 SØ 13 MA 14 TI 15 ON 16 TO 17 FR 18 LØ 19 SØ 20 MA 21 TI 22 ON 23 TO 24 FR 25 LØ 26 SØ 27 MA 28 TI 29 ON 30 TO 31 Januar Frist for forslag til behandling til Februar FR 1 Tilmelding til evt. udstilling LØ 2 SØ 3 MA 4 TI 5 ON 6 TO 7 FR 8 LØ 9 SØ 10 MA 11 TI 12 ON 13 TO 14 FR 15 Sidste tilmeldingsfrist Husk at booke overnatning LØ 16 SØ 17 MA 18 TI 19 ON 20 TO 21 FR 22 LØ 23 SØ 24 MA 25 TI 26 ON 27 TO 28 marts FR 1 Til Horsens - husk kontanter LØ 2 34

35 Gør en god handel Har du en produktion eller salg af økologiske produkter og ønske om at udstille? Så kontakt hurtigst muligt Christina Udby Hansen på Det er ikke muligt at udstille uden forudgående aftale. Udstilling og salg af økologiske produkter en mulighed I forbindelse med foreningens arrangement den 2. marts vil det være muligt at udstille produkter, som deltagerne kan se på i pausen og måske gøre en god handel? Det kan være en god ide at have kontanter med, ikke kun for at betale for drikkevarer ved middagen, men også for at handle om lørdagen. F.eks. udstiller VivaTex, som har flg. varer i økologisk bomuld med (GOTS-certificeret): Sengesæt med pude- og dynebetræk til baby, junior og voksen Lagner Badehåndklæder Baby-badeslag Toilettasker Mindre udvalg af metervarer Diverse herunder mindre udvalg af uld/silkevarer til baby & damer (bodystockings og bluser) Man er meget velkommen til at bestille og betale varer i shoppen, som så kan afhentes ved generalforsamlingen. Kig ind på el. vivatex.blogspot.com. Interesserede i at udstille skal melde sig til Christina Udby Hansen senest den 1. februar

36 Sponsorer Støt dem de støtter os Økologi & Erhverv 14. december 2012 nr sektion Silkeborgvej 260, 8230 Åbyhøj, 36

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

VEDTÆGTER. for Jysk Landbrug

VEDTÆGTER. for Jysk Landbrug VEDTÆGTER for Jysk Landbrug Marts 2015 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Jysk Landbrug med hjemsted i Billund Kommune. Foreningen er dannet i 2008 ved fusion mellem Brørup Landboforening og Midtjysk

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT KEMI & LIFE SCIENCE Torsdag den 19. marts 2015 NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ 2, 5800 NYBORG VIGTIGT! Der er vigtige vedtægtsændringer til afstemning på generalforsamlingen

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

økologisk din vej til... faglig udvikling, butikshylderne, forbrugeropbakning og politikerne

økologisk din vej til... faglig udvikling, butikshylderne, forbrugeropbakning og politikerne økologisk LANDSFORENING din vej til... faglig udvikling, butikshylderne, forbrugeropbakning og politikerne Økologisk Landsforening - din vej til faglig udvikling og fagpolitisk indflydelse Tæt på forbrugerne

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hf Engly 9. Marts 2013

Referat af ordinær generalforsamling i Hf Engly 9. Marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling i Hf Engly 9. Marts 2013 1. Valg af dirigent Peter (79) valgt som dirigent. 2. Valg af referenter Chriss (55) og Ruben (10) tager referat. 3. Godkendelse af referat

Læs mere

Vedtægter for Fanø Brugsforening

Vedtægter for Fanø Brugsforening Vedtægter for Fanø Brugsforening Indholdsfortegnelse Foreningen Navn. 1 Hjemsted. 2 Formål.. 3 Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar. 5 Foreningsmyndighederne Generalforsamling.. 6 Bestyrelse

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen Side 1 af 5 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN i REGION NORDJYLAND. 2 Formål Foreningens formål er at virke for en styrkelse af medlemmernes

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Det økologiske spisemærke

Det økologiske spisemærke Det økologiske spisemærke Hvordan kan det bidrage til omstilling i køkkenerne? Susanne Walter Johannessen Fødevarestyrelsen, Ernæring Agenda Økologisk Handlingsplan 2020 Facts om økologi Fordele ved at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter... 2 1 Foreningens navn, formål og hjemsted:... 2 2 Medlemmer:... 2 3 Foreningens indtægter og deres anvendelse:...

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED 1 Indledning side 1 2 Formål 3 Medlemmer side 2 4 Generalforsamlingen side 3 5 Bestyrelsens sammensætning side 4 6 Erhvervschef 7 Tegningsret 8

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde DFfR s projektgruppe vil gerne indbyde alle roere danske og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere