Økologisk Landsforenings Generalforsamling 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økologisk Landsforenings Generalforsamling 2013"

Transkript

1 Økologisk Landsforenings Generalforsamling 2013 Mellem bedrag og den rette kurs! GMO - set i et økologisk perspektiv De økologiske forbrugere Økologers og forbrugernes syn på alternativer til konventionel husdyrgødning... 1 Lær hvad GMO egentlig er, og vær med i en debat om fremtiden... Hvem er den økologiske forbruger, og hvordan er udviklingen i deres indkøbsmønster... side 18 side 32 side 27

2 2 Indhold 3 Leder 4 Fredagens program Velkommen til Økologisk Landsforenings arrangement 1. og 2. marts Lørdagens program 6 Ministermøde 8 Fagudvalgs årsmøder 9 Praktiske oplysninger 10 Derfor tager vi af sted Blok A 12 Kødudvalget 14 U-landsudvalget 16 Svineudvalget 18 Temamøder Blok B 20 Virksomhedsudvalget 22 Frugt-, bær og grønt 24 Planteavlsudvalget 26 Temamøder Blok C 28 Mælkeudvalget 30 Æg- og fjerkræudvalget 32 Temamøder 34 Kalender 35 Udstilling 2 36 Sponsorer

3 Vel mødt til 2 dage med økologi Inden længe skriver vi 2013 i kalenderen. Derfor er det snart tid til, at vi skal mødes til Generalforsamlingen, som i år afholdes på Hotel Opus i Horsens. Tidspunktet er det samme som altid. Første fredag og lørdag i marts. Jeg vil gerne opfordre alle til at deltage i generalforsamlingen og til at lade jeres stemmer høre og gøre jeres og økologiens indflydelse gældende. Økologisk Landsforening er økologiske landmænds stærkeste kort til indflydelse på politik, regler, myndighedskontrol og andre rammevilkår for økologien. Jo flere, der aktivt står bag og bidrager til økologiens mandat, jo stærkere står det. Grund til optimisme men der er også klare udfordringer 2012 har vist sig at være mindst lige så præget af hårdt arbejde og fortsat økonomisk stilstand, som forudsagt. For nogen er det hårdere end for andre. Ingen nævnt ingen glemt. Det til trods bliver der samlet set solgt mere økologi end nogensinde før både i Danmark og på det globale marked. Det spirer i den offentlige sektor, og flere og flere køkkener går økovejen bl.a. som følge af regeringens målsætning om 60 procent økologi på offentlige tallerkner. Jeg synes, der er god grund til optimisme på økologiens vegne, men det står lige så klart, at der står nogle faglige og markedsmæssige udfordringer foran ikke bare os, men også andre steder i samfundet, som skal løses. Adgangen for lokale producenter til grossister og storkøkkener, miljøgodkendelser og landbrugsforskrækkelse i finansektoren, 100 procent økologisk gødning, gene- rationsskifter, konkurrenceevne, jordfordeling og recirkulering af næringsstoffer især fosfor, for bare at nævne nogle af dem. På generalforsamlingen har vi som medlemmer muligheden for at sætte vores præg på foreningens linje og indsats i forhold til de udfordringer, der venter forude for danske, økologiske landmænd, virksomheder og forbrugere. Vi har fået fødevareministeren til at deltage fredag eftermiddag, så der bliver mulighed for at debattere nogle af udfordringerne med hende. I løbet af såvel fredag som lørdag er der desuden en række temamøder med eksempelvis offentlig bespisning, udfasning af konventionelle inputs og GMO i et økologisk perspektiv som omdrejningspunkt. Husk fagudvalgenes årsmøder Det er ikke mindst på fagudvalgenes årsmøder lørdag, vi har muligheden for at ytre vores holdninger, særlige udfordringer eller måske frustrationer, over for kolleger. På årsmøderne vælger vi også det enkelte udvalgs sammensætning for det kommende foreningsår. Alle kan stille op som kandidater enten på forhånd eller under selve møderne. Går du med tanker om at stille op til enten bestyrelse og/eller fagudvalg, har du muligheden for på forhånd at annoncere dit kandidatur og dine mærkesager i Økologi & Erhverv. Redaktionen hører gerne fra dig og laver et kort interview. Ændret pris for middagen Belært af erfaringer ved vi, at fredagen ofte er velbesøgt af studerende. Men vi ved også, at de ofte tager hjem igen inden middagen og festlighederne om aftenen. Vi synes, det er ærgerligt, hvis prisen på middagen afholder næste generation af økologiske landmænd fra at deltage i en hyggelig festaften, som også kan være en god lejlighed til at netværke. Vi har i bestyrelsen derfor besluttet at lave en udligningsordning, så middagen bliver billigere for studerende, mens prisen for øvrige deltagere bliver 500 kroner. Det er naturligvis frivilligt, om man vælger at tilmelde sig middagen eller ej. Tilbage er der bare at sige, at jeg glæder mig til at se rigtig mange af jer første weekend i marts. Vel mødt. Formand Evald Vestergaard 3

4 Fredag 1. marts 2013 kl Indregistrering og velkomstkaffe Velkomst ved formand Evald Vestergaard Generalforsamling: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere 2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens årsregnskab 4. Behandling af indkomne forslag A. Godkendelse af foreningens vision og mission Frokost Behandling af indkomne forslag (fortsat) B. Drøftelse og vedtagelse af strategisk indsatsområde for Økologisk Landsforening C. Øvrige forslag stillet skriftligt til sekretariatet senest 18. januar 2013 Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring 5. Godkendelse af budget for indeværende regnskabsår 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Kaffe Valg af formand 8. Valg af 2 interne revisorer og 1 intern revisorsuppleant (Revisorer og revisorsuppleant må ikke være medlem af bestyrelsen) 9. Eventuelt Regeringens Økologipolitiske Dagsorden Fødevareministeren er inviteret til debat Afslutning Baren åbner Middag og dans 4

5 Lørdag 2. marts 2013 kl Morgenmad Årsmøder Kødudvalget Ulandsudvalget Svineudvalget Blok A Temamøder Kaffepause Mellem bedrag og den rette kurs Fremtidens økologiske mælk Økologi i Foodservice i samspil med lokale avlere Årsmøder Virksomhedsudvalget Frugt-, bær- og grøntudvalget Planteavlsudvalget Blok B Frokost Temamøder Økologernes virkemuligheder i forhold til klimapåvirkning De økologiske forbrugere hvem er de og hvordan er udviklingen i deres indkøbsmønster Direkte afsætning af kød større indtjening til landmanden og bedre kvalitet til forbrugerne Årsmøder Mælkeudvalget Æg- og fjerkræudvalget Blok C Temamøder GMO set i et økologisk perspektiv Fødevaresikkerhed og økologi Økologiske fisk og skaldyr Kaffe og opbrud 5

6 Hvem kan deltage i dagene den marts? Alle, der tilmelder sig arrangementet er velkomne Dog er deltagelse for ikke-medlemmer for egen regning, således at ikke-medlemmer opkræves kostpris for forplejning. Det vil ikke være muligt at fravælge forplejning i forbindelse med deltagelse. Alle medlemmer af foreningen deltager gratis i dagsarrangementerne. Deltagelse i middagen fredag aften koster 500 kr. + drikkevarer dog 150 kr + drikkevarer for studerende. Bestyrelsen har besluttet at hæve prisen på middagen for at lave en udligningsordning, så ordinære medlemmer af foreningen bidrager til, at unge under uddannelse f.eks. unge potentielle landmænd fra landbrugsskolerne også har råd til at deltage i aftenarrangementet med mulighed for at netværke. Stemmeret For at kunne stemme til generalforsamlingen skal man være medlem af Økologisk Landsforening efter reglerne i vedtægternes 4. Alle medlemstyper har stemmeret. Øko-ven regnes i denne sammenhæng ikke som et medlemskab. Kontingentet skal være betalt. Deltagere, der ikke har betalt rettidigt, kan blive afkrævet kvittering/dokumentation for betalingen for at få udleveret stemmekort. Der kan ikke stemmes med fuldmagt, og man kan kun repræsentere ét medlemskab. Supplerende materiale I ugen op til generalforsamlingen vil de tilmeldte deltagere modtage: Årsregnskabet 2012 Forslagene til strategisk indsatsområde Yderligere bilag hvis der er indkommet forslag Budget 2013 Kørselsvejledning (følg også med på Såfremt du ikke kan deltage på generalforsamlingen, kan du ved henvendelse til sekretariatet tlf.: få fremsendt materialet. Se også på foreningens hjemmeside Plenummøde den 1. marts kl Kom og hør fødevareminister Mette Gjerskov og deltag i debatten. Regeringens Økologipolitiske Dagsorden Fødevareminister Mette Gjerskov er dybt engageret i udvikling af regeringens økologipolitiske dagsorden, bl.a. via Den Økologiske Handlingsplan 2020, Naturog Landbrugskommissionens arbejde og målet om 60% økologi i offentlig bespisning. På generalforsamlingen vil ministeren uddybe, hvorfor regeringsgrundlaget peger på økologi som en af kun to hovedveje 6 for fremtidens danske landbrug. Og hvordan de ambitiøse mål om en fordobling af det økologiske areal i Danmark skal fremmes de kommende år. Derefter er der en times tid til dialog med ministeren om den økologipolitiske dagsorden. Hvilke politiske initiativer flytter mest, og hvad skal til? Ministeriet tager forbehold for, at de med kort varsel kan blive nødsaget til at aflyse ministerens deltagelse grundet regeringsmøder, udenlandsrejer eller lignede.

7 Generalforsamling 2013 Frist for forslag til generalforsamlingen er 18. januar 2013 Valg og forslag På valg i 2013 er: Randi Kok Evald Vestergaard Mette Meldgaard Hans Jørgen Kristensen (stiller ikke op igen) Karsten Kjærgaard Lars Quist Ibsen Og suppleanterne: Michael Jensen Susanne Mortensen Valg til Bestyrelsen Bestyrelsen består af 13 medlemmer. De 12 vælges direkte på generalforsamlingen således at der vælges 6 medlemmer hvert år for en 2-årig periode. Ydermere skal vælges 2 suppleanter for 1 år. Den 13. bestyrelsespost er medarbejderrepræsentantens. Alle personlige- eller erhvervsmedlemmer er valgbare (jvf. definitionerne i vedtægternes 4). Ved personvalg benyttes prioriteringsmetoden. Der skal være skriftlige forslag til kandidater. I foreningen praktiseres det således, at der opstilles en tavle, hvor kandidaterne skrives på frem indtil dagsordens punkt 6. Kandidater kom frit frem og få spalteplads i avisen For at give det bedste grundlag at vælge kandidaterne på baggrund af, så opfordres alle kandidater til senest den 11. februar 2013 at melde sig for at kunne blive portrætteret i Økologi & Erhverv, som udkommer den 22. februar. For at komme med der, skal du senest den 11. februar have kontaktet avisen direkte pr. telefon. Så tager en journalist på Økologi & Erhverv kontakt til dig. Du er naturligvis også velkommen til at skrive læserbreve eller andet, som viser, hvad du gerne vil arbejde med i foreningen. Forslag Vision og mission til afstemning Under generalforsamlingens punkt 4A skal foreningens vision og mission sættes til afstemning. Bestyrelsen indstiller at følgende vedtages: Økologisk Landsforenings vision: Økologi er Danmarks passion og stolthed. Økologisk Landsforenings mission: Sammen skaber vi nye veje for mere økologi og bæredygtige forandringer. Bestyrelsen vil begrunde indstillingen på generalforsamlingen. Strategisk Indsatsområde Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændring. Bestyrelsen stiller forslag om strategisk indsatsområde vedrørende sund og økologisk mad i Danmarks offentlige køkkener. Øvrige forslag Forslag til generalforsamlingen, der ønskes behandlet, skal være sekretariatet ved Christina Udby Hansen i hænde senest fredag 18. januar Forslag til strategisk indsatsområde skal beskrives i særligt skema. Skema til strategisk indsatsområde findes på foreningens hjemmeside. Forslag mm. vil blive offentliggjort på hjemmesiden fra ultimo januar

8 Fagudvalgs Årsmøder Fagudvalg fællesskaber efter interesse I Økologisk Landsforening findes pt. 8 fagudvalg. Hvert udvalg arbejder inden for deres specifikke arbejdsfelt. Der findes udvalg for mælkeproducenter, kødproducenter, svineproducenter, æg- og fjerkræproducenter, planteproducenter, frugt-, bær- og grøntproducenter, ulandsudvalg og et virksomhedsudvalg. Det er hvert fagudvalgs fornemste opgave at varetage medlemmernes interesser på området. Fagudvalgenes arbejde er vigtigt for hele foreningens virke, og udvalgene er aktive i forhold til f.eks. temadage og studieture samt ikke mindst fagpolitisk arbejde i forhold til regler og udvikling på området. Årsmøder mulighed for debat og indflydelse De 8 fagudvalg skal alle hvert år afholde årsmøde. På årsmødet fortæller fagudvalget, hvad der er arbejdet med i det forgangne år, og hvilke udfordringer udvalget har håndteret. Ligeledes er der plads til, at planer og forventninger til det kommende års arbejde kan præsenteres og stilles til debat. Årsmøderne danner derfor gode rammer for, at medlemmerne kan påvirke udvalgenes arbejde direkte, og det er muligt selv at sætte emner til debat. På årsmøderne skal valg til udvalgene også gennemføres mælkeudvalget undtaget. Som udgangspunkt gennemføres personvalg skriftligt og efter reglerne om almindeligt flertal jf. vedtægternes 9. Hvert fagudvalg er reguleret af et kommissorium, hvor det er beskrevet, hvem der kan vælges til netop det fagudvalg og hvem der er stemmeberettigede. Kommissorierne vil fra midten af januar kunne findes på foreningens hjemmeside ligesom det er muligt at gå ind på foreningens øko-forum og læse mere om fagudvalgene, hvem der pt. er udvalgsmedlemmer mm. Flere muligheder Årsmøderne afvikles i 3 runder. Det giver mulighed for at kunne deltage i 3 årsmøder, have indflydelse på flere fagområder og dermed arbejdet i det kommende år. Mulighed for at etablere netværk omkring udvalgene vil også kunne drøftes. Aktive faglige netværk vil kunne støtte udvalgene i deres arbejde gennem hele året. 8

9 Praktiske oplysninger Generalforsamling og årsmøder/temamøder afholdes på Hotel Opus Egebjergvej 1, 8700 Horsens. Tlf , Kørselsvejledning tilsendes til tilmeldte deltagere forud for generalforsamlingen Bespisning Krav om TILMELDING! Af hensyn til køkkenet er det meget vigtigt, at der sker tilmelding til arrangementet via hjemmesiden. Marker venligst tydeligt, hvis der ønskes vegetarmad. Når der er bestilt middag er tilmeldingen bindende. Betaling for middag (500 kr./person landbrugsstuderende 150 kr) sker til sekretariatet i lobbyen på hotellet den 1. marts. Drikkevarer til middagen er for egen regning. Og der skal betales kontant for det hele. Ved alle måltider skal ikke-medlemmer betale kostprisen. Overnatning på Hotel Opus Priserne er følgende: Enkeltværelse á kr. 845,00 pr. person Dobbeltværelse á kr. 487,50 pr. person 3-sengsværelse á kr. 390,00 pr. person Hvis man har en, som man efter aftale gerne vil dele værelse med, kan det anføres på tilmeldingsblanketten. Reservation af værelser, samt fordeling af værelsestyper sker efter først til mølle princippet. Hvis du ønsker at booke overnatning på Hotel Opus mellem den 1. og 2. marts 2013, skal du kontakte hotellet direkte. Det er vigtigt, at al henvendelse foregår til enten: Helena Biehl på tlf: eller Line Terling på tlf: Ved henvendelsen skal du oplyse Økologisk Landsforening fgl.: Navn / navne hvis I er flere, der skal overnatte på samme værelse (maks. 3 pers.) Ønsket værelsestype (enkelt, dobbelt eller 3-sengs værelse) Adresse og telefonnummer på kontaktpersonen Mail på kontaktpersonen så hotellet kan fremsende en bekræftelse Betaling Hotel Opus Der kan betales på følgende måder: Depositum via Danske Bank (Reg.nr Kontonr ) Det er vigtigt, at du noterer navn (kontaktpersonen) og det individuelle bekræftelsesnummer, som står på værelsets bookningsbekræftelse. Hotellet kan dog ikke udskrive en faktura, før arrangementet er overstået. Betale med kort/kontant ved afrejse. Afgive kreditkortoplysninger ved reservation, men igen kan hotellet ikke udskrive en faktura, før arrangementet er overstået. Overnatning på BYGHOLM Landbrugsskole og Kursuscenter Ved direkte kontakt til Bygholm Landbrugsskole, Tina Højgaard på tlf , er det muligt at booke overnatning på Landbrugsskolen, som har adressen Hattingvej 49, 8700 Horsens. Opredning i klasselokale inkl. madras, lagen, dyne og pude med betræk og inkl. morgenmad: 250 kr. Enkeltværelse med bad, opredning og morgenmad: 425 kr. I et enkeltværelse kan der tilkøbes ekstra opredning på madras til 250 kr. Adgangstidspunkt mm. aftales direkte ved bestilling. Bestilling er bindende. Tilmelding senest 15. februar 2013 kan ske via link på hvor du indtaster din mail og får tilsendt en kode. Hvis der er problemer med at tilmelde sig, kan der ringes til sekretariatet på tlf:

10 Én siger, at det er alle tiders fest, en anden at økologer er mægtig gode til at danse. En tredje, at maden er fantastisk: Alt muligt økologisk, som man ellers aldrig var stødt på. Der er meget godt at hente på Økologisk Landsforenings generalforsamling. Men for alle er den vigtigste grund til at tage til generalforsamling muligheden for at få indflydelse tage del i udviklingen af økologien. Det er vigtigt at være med Søren Egge Rasmussen: Jeg har været med længe, men også i forskellige skikkelser: Jeg begyndte at tage til generalforsamling som forbrugermedlem. Da jeg så fik uddannelse og arbejde som landmand, blev det som landmandsmedlem, og nu er det som politiker. Men i alle tre tilfælde er generalforsamlingen simpelthen stedet, hvis man skal følge med i økologiens udvikling og være med til at præge den. Bente Haugaard: Da jeg tog til min første generalforsamling, var det på Kalø med mulighed for overnatning i sovepose i gymnastiksalen. Og på trods af det tog jeg også til den næste og den næste, for der er altså rigtig meget at komme efter. Og jeg har da været med stort set hver gang lige siden. Ja, og så er forholdene blevet bedre og bedre. Det er snart den rene luksus sammenlignet med starten. Jeg er aldrig kommet hjem fra en generalforsamling i Økologisk Landsforening uden at have fået en masse ud af det både fagligt og socialt. Men man skal da være med. Er man der ikke, får man heller ingen indflydelse. Anne Marie Brandt: Jeg regner med at skulle til generalforsamling denne gang. De to sidste gange er jeg blevet forhindret, fordi der har været ting, der skulle klares i familien. Og det er ærgerligt, for jeg vil meget gerne. - Det er interessant at høre om, hvad der sker, og rigtig rart at møde nogle af de mennesker, man ellers kun hører om. Og når vi så begge to er af sted, har vi mulighed for at være med i meget mere og kan føre hinanden up to date bagefter. 10

11 Derfor tager vi afsted Martin Jørgensen: Det er selvfølgelig for at netværke, møde kolleger, høre nyt, men det er også for at kunne være med til at påvirke udviklingen af vores organisation. Det er vigtigt, at vi hele tiden er opmærksomme på udviklingen og justerer tingene. Tænk blot på fagforeningerne. De udviklede sig ikke, før det blev for sent. Sådan skal det ikke gå med Økologisk Landsforening. Så jeg har nogle gange været kritisk, når jeg synes, der er gået selvfedme i den, og der er heldigvis også blevet lyttet. Der er mulighed for at få indflydelse på tingene. Men ellers ville jeg da heller ikke gide blive ved med at møde op. Anne Mette Riber: Jeg har været med ca. 7 gange eller rettere jeg har ikke været med, for jeg opfatter altså ikke mig selv som konen, der er med manden. Næ, jeg er til generalforsamling, fordi det giver mening og jeg deltager gerne igen. Det er inspirerende både sådan hyggeligt, sjovt at møde ligesindede, og så lærer jeg noget nyt hvert år. Det er også derfor blandingen af workshops, temamøder, udvalgsmøder og generalforsamling er så vigtig. Afvekslingen giver en god dynamik med mulighed for mange forskellige indtryk. Selv om jeg har del i bedriften, opfatter jeg mig egentlig mere som forbruger end som landmand, også når jeg er til generalforsamling. Producenter er jo også forbrugere, og i sidste ende er det jo forbrugerne der afgør, hvordan det går med økologien. 11

12 Blok A Der er plads til meget mere kød 12

13 Kødudvalget Lars Qvist Ibsen, formand for Økologisk Landsforenings Kødudvalg. Årsmøde Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Årsberetning om udvalgets arbejde Debat og spørgsmål 3. Planer for næste års arbejde i udvalget 4. Valg af 3 udvalgsmedlemmer og 1 suppleant Der skal vælges 3 udvalgsmedlemmer for 2 år, samt 1 suppleant for 1 år. På valg i 2013 er Erling Fischer Madsen, Jens Christensen, Johannes Østergaard Larsen samt suppleanten Mads Lystbæk. 5. Eventuelt Økologisk kød er stort. Større, end man får indtryk af, når man kigger i supermarkedernes kølediske. Der sælges meget store mængder direkte fra avlere overalt i landet, siger Lars Qvist Ibsen, formand for Økologisk Landsforenings Kødudvalg. Men der er plads til meget mere økologisk oksekød både i kølediskene i danske butikker, ude i gårdbutikkerne og på eksportmarkederne. Det økologiske kød udgør kun godt tre pct. af den mængde kød, der bliver solgt I dagligvarehandelen. Til sammenligning dækker den økologiske mælk 30 pct. af mælkesalget, så der er et stort og uudnyttet potentiale for afsætning af økologisk oksekød. Det diskuterede vi også, da vi holdt tema-dag om afsætning af økologisk kød på Kalø her i efteråret. Her kunne deltagerne få inspiration og viden om afsætning af egne produkter. Det er jo interessant for nogle af os. Så er der alle dem, der sender alle deres dyr til slagteri, og der er dem, der både sælger direkte og sender nogle dyr på slagteri. Og nu håber vi så, at vi snart kan sikre en ny afsætningskanal. I Økologisk Landsforening arbejder vi på at opbygge en virtuel markedsplads, hvor landmænd og forbrugere kan mødes og handle økologisk kød. Det bliver en database, hvor man kan melde ind, hvis man har kød til salg, og finde kød, hvis man gerne vil købe. Vi har også fået gang i en ERFA-gruppe, hvor avlere og professionelle madfolk mødes og diskuterer udvikling af det økologiske kød. Det skulle gerne resultere i nye kvaliteter, varianter og produkter, som kan være med til at få efterspørgslen op. En mulighed kunne måske være, at avlerne starter eget andelsslagteri, hvor man kunne slagte dyrene, så det foregik i direkte forlængelse af den tilværelse, de har levet ude på marken. De skulle nok ankomme en eller to dage før slagtning, så de fik tid til at falde til ro. Det ville blive dyrere, men det kunne også sikre en kvalitet, som ikke kan opnås på anden måde. Så det ville ikke blive nogen konkurrence til de eksisterende slagterier. Snarere et supplement, hvor der kunne laves helt ekstraordinær kvalitet, siger Lars Qvist. 13

14 Blok A Aktiviteten er steget voldsomt 14

15 Ulandsudvalget Bjarne Larsen, formand for Økologisk Landsforenings Ulandsudvalg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Årsberetning om udvalgets arbejde Debat og spørgsmål 3. Planer for næste års arbejde i udvalget 4. Valg af 3 udvalgsmedlemmer og 2 suppleanter. Der skal vælges 3 udvalgsmedlemmer for 2 år, samt 2 suppleanter for 1 år. På valg i 2013 er Klaus Sall, Mette Vaarst, Nina Tofte Hansen samt suppleanterne Sven Jensen og Morten Erbs 5. Eventuelt Det er en ikke utilfreds Bjarne Larsen, der som formand ser tilbage på U-landssekretariatet første hele år og fremad mod de næste. foto: Sven Jensen Det er det første hele år, og vi har fået hævet aktiviteten temmelig kraftigt. Det er meget mærkbart, at vi har fået eget sekretariat i Økologiens Hus. Vores internationale konsulent har meget dygtigt fået sat de første projekter i gang og skabt samarbejder med partnerne og søsterorganisationer i syd. Nu venter vi på svar på, om vi får bevillinger til to projekter i henholdsvis Uganda og Zanzibar. Og vi er i gang med det politiske arbejde med et tredje. Et stort projekt, der dækker alle de fem østafrikanske lande. Planen er her, at vi i samarbejde med de stedlige økologiske organisationer skal styrke deres certificeringsarbejde og hjælpe med at udbrede kendskab og forståelse af økologien både hos forbrugere og landmænd i landene. På den hjemlige front arbejder vi med det agroøkologiske netværk. Vi er i Økologisk Landsforening tovholdere på et netværk, hvor de danske bistandsorganisationer og NGO er er med. Der er i dag omkring 20 medlemmer i netværket, og vi arbejder på at fremme de økologiske metoder i deres landbrugs- og fødevareprojekter. Og så skal vi mobilisere frivillige til de projekter, vi arbejder med. Frivillige, der vil og kan gøre et ordenligt stykke ulandsarbejde. Det drejer sig selvfølgelig om mennesker med faglig baggrund. Også interesserede uden faglig baggrund, som gerne vil gøre en positiv forskel, og med ønske om at opleve lokale afrikanske kulturer og levevis, og som kan bidrage med noget godt i projekterne, skal vi prøve at skabe muligheder for, siger Bjarne Larsen. 15

16 Blok A Udvalg udstiller svin i Roskilde 16

17 Svineudvalget Randi Vinfeldt, formand for Økologisk Landsforenings Svineudvalg. Årsmøde Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Årsberetning om udvalgets arbejde Debat og spørgsmål 3. Valg af 3 udvalgsmedlemmer og 1 suppleant Der skal vælges 3 udvalgsmedlemmer for 2 år, samt 1 suppleant for 1 år. På valg i 2013 er Bertel Hestbjerg, Karin Stavnskær, Poul Skovgaard samt suppleanten Tine Frederiksen. 4. Planer for næste års arbejde i udvalget 5. Eventuelt På næste sommers Roskilde Dyrskue vil tusinder af forbrugere ved selvsyn kunne konstatere, hvor godt økologiske svin har det. Midt på dyrskuepladsen vil en flok økogrise trisse rundt i en 120 kvadratmeter stor fold, mudderbade, æde, sove og bedre end mange ord demonstrere kvaliteterne ved økologisk svineproduktion. Det er lige gået i orden, fortæller Randi Vinfeldt, formand for Økologisk Landsforenings Svineudvalg. Dyrskuet har gennem flere år haft udstilling med konventionel svineproduktion. Det er dejligt, at vi nu får mulighed for at vise, hvordan tingene går til i den økologiske ende. Men udvalget har ikke kun succes i den lidt lettere del af sit arbejdsfelt. På det seneste er det også lykkedes at få lavet aftaler om at være med, når der planlægges og gennemføres forskning rundt om på de forskellige forskningsinstitutioner. - Vi vil gerne, at forskningen har en tæt forbindelse til hverdagen, så resultaterne er umiddelbart anvendelige i primærproduktionen, siger hun. Vi er meget optaget af, at Forskningsmidlerne bruges hensigtsmæssigt, så vi vil også forsøge at sikre, at der ikke forskes i det samme flere steder. Og forskningsinstitutterne er heldigvis med på, at vi blander os. Udvalget har også blandet sig i forhandlingerne om et veterinærforlig og fortsætter nu, da forliget skal udmøntes. - Vi arbejder for at få mere fleksible medicinregler. Ikke fordi vi ønsker at medicinere mere, men reglerne er ikke hensigtsmæssige, siger Randi Vinfeldt. Vi må have reglerne lavet, så de passer til den økologiske produktionsform, f.eks. med brug af smertestillende medicin ved kastration, ligesom vi skal have en fornuftig løsning på problemet med overskudsmedicin. Nu må vi se, om svaret er nye pakningsstørrelser eller en postkasseordning. Men et svar skal vi under alle omstændigheder have. 17

18 Blok A Mellem bedrag og den rette kurs! Økologers og forbrugeres syn på alternativer til konventionel husdyrgødning. De økologiske foreninger har lavet en principbeslutning om at udfase brugen af konventionel husdyrgødning i økologisk planteavl. Men hvad siger de økologiske landmænd; er de rede til at benytte sig af alternativer som ubehandlet slam eller rent fosfat udvundet af spildevandsslam? Og hvad med forbrugerne; er de parate til at lukke næringsstofkredsløbet mellem land og by med slam og organisk husholdningsaffald? Oplægget vil præsentere resultaterne fra et sociologisk studie af økologers og forbrugeres holdninger. Hvor de økologiske planteavleres holdning er baseret på hensyn til økologiske kredsløb, praktiske forhold på deres brug og økonomi; er forbrugerne tilsyneladende mest optaget af risiko for miljøet og især deres egen sundhed. Desuden viser det sig, at mange forbrugere er helt uvidende om det udbredte brug af den konventionelle husdyrgødning i økologien - noget der får nogle til at sætte spørgsmål ved økologiens troværdighed. Oplæg: Lektor i fødevaresociologi Jesper Lassen, Institut for Fødevarer og ressourceøkonomi, Københavns Universitet Ordstyrer: Landmand Jens Krogh, næstformand i Økologisk Landsforening Fremtidens økologiske mælk Mælkeudvalget i Økologisk Landsforening inviterer landmænd, forbrugere og virksomheder til workshop om fremtidens økologiske mælk. Salget af drikkemælk har været svagt faldende gennem det sidste års tid, ligesom der med mellemrum opleves priskrig på økologisk mæk, som på kort sigt er til glæde for den enkelte forbruger, men ikke er løsningen på lang sigt for hverken landmand eller forbruger. Hvordan vender vi kurven, så vi kan få flere forbrugere til at lægge den økologiske mælk i indkøbsvognen. Mælkeudvalget vil på workshoppen komme med deres bud på, hvordan de ser Fremtidens økologiske mælk, men vil meget gerne have alle andres bud på og input til i hvilken retning, vi skal styre i fremtiden. Der vil blive diskussion i mindre grupper ud fra dilemmakort, hvor bl.a. følgende emner vil være til diskussion. Forbrugernes forventninger til fremtidens økologiske mælk Dyrevelfærd Den sunde mælk Indleder og ordstyrer: Ole Sørensen, formand for Mælkeudvalget i Økologisk Landsforening. 18

19 Temamøder Økologi i foodservice i samspil med lokale avlere Det økologiske spisemærke og regeringens mål om 60% økologi i det offentlige sætter økologi i de offentlige køkkener på dagsordenen. Som økologisk landmand og avler giver det mening at kunne levere til de omkringliggende køkkener i kantiner, hospitaler og daginstitutioner, men er det en reel mulighed? Kom og hør om de konkrete muligheder for at få de økologiske varer ud i gryderne hos køkkenerne. Klaus Sall præsenterer hvilke regler i EUlovgivningen, som giver reelle muligheder for at komme i betragtning i forbindelse med fødevareindkøb i det offentlige En grossist præsenterer, hvordan de samarbejder med lokale/danske økologiske producenter Efter de tre oplæg vil der være tid til spørgsmål og debat. Ordstyrer: Rikke Thorøe Grønning, Økologisk Landsforening Grantoftegård præsenterer deres samarbejde og levering af kød til plejehjemskøkkenerne i Ballerup Kommune 19

20 Blok B Virksomheder ser ud over grænserne 20

21 Virksomhedsudvalget Poul Pedersen, formand for Økologisk Landsforenings Virksomhedsudvalg. Årsmøde Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Årsberetning om udvalgets arbejde Debat og spørgsmål 3. Planer for næste års arbejde i udvalget 4. Valg af 2 udvalgsmedlemmer for 2 år, 1 udvalgsmedlem for 1 år og 2 suppleanter for 1 år På valg i 2013 er Poul Pedersen, Jørgen Bonde og suppleanterne Sven Jensen og Nelly Riggelsen. Peder G. Jessen har trukket sig fra udvalgsarbejdet, hvorfor der skal vælges et udvalgsmedlem for 1 år. 5. Eventuelt Fleksible økologiregler skal, skal ikke? De danske økologiske virksomheder har diskuteret det længe, men diskussionen er ikke færdig, mener Poul Pedersen, der er formand for Økologisk Landsforenings Virksomhedsudvalg Nationale, økologiske særordninger vil kunne gøre økologien mere fleksibel. Vi kan klart se fordelene, men lige så tydeligt ulemperne. Vi kan godt forstå, hvorfor nogen ønsker de nationale særregler, men vi er nervøse for, om det vil skade dansk økologis muligheder uden for landets grænser. Og det er væsentligt. For hjemmemarked er godt, men eksport er vejen til vækst. Vi har et dejligt stort hjemmemarked, og det klarer sig stadig overraskende godt, selv om gassen er gået lidt af ballonen, når vi snakker indtjening og vækst. Flot det har klaret sig så længe, men vi er mange, der forudser udfordringer i Der bliver brug for både iderigdom og sparsommelighed i de kommende halve år. Men så kommer der heldigvis øgede markedsmuligheder i cateringsektoren, og det er jo en hjælp til alle økologiske virksomheder. Men det bliver eksporten, der skal trække væksten i den økologiske eksport. Og der er heldigvis gode muligheder nær ved. Dansk økologi er allerede kommet godt ind syd for grænsen, men der er stadig mange huller, som vi kan fylde op. Der er absolut muligheder. Og så er der er garanteret også gode muligheder længere ude for nogle af virksomhederne. Det vil være en stor hjælp, hvis vi kan få rige, fjernøstlige lande til at spise økologi, og det tror jeg, at vi kan. Flere steder er der en voksende velstand, flere penge blandt mange og et ønske om at kunne være sikker på, hvad det er, man putter i munden. Og her står vi godt med rene, sunde og sikre fødevarer. Jeg er sikker på, at Fjernøsten kan blive et nyt, spændende område for økologien i Danmark. Det kan virke uoverskueligt at komme i gang med, men faktisk er det jo nok, bare vi kommer godt ind i en enkelt kinesisk storby - der er jo et større marked i bare én af dem end i hele vores hjemmemarked, siger Poul Pedersen. 21

22 Blok B Øget produktion i bedre rammer 22

23 Frugt-, bær- og grøntudvalget Michael Jensen, formand for Økologisk Landsforenings Frugt, bær- og grøntudvalg. Årsmøde Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Årsberetning om udvalgets arbejde Debat og spørgsmål 3. Planer for næste års arbejde i udvalget 4. Valg af 2 udvalgsmedlemmer og 1 suppleant Der skal vælges 2 udvalgsmedlemmer for 2 år, samt 1 suppleant for 1 år. På valg i 2013 er Karl Kamp, Poul Rytter Larsen samt suppleanten Henning Bæk Hansen 5. Eventuelt Michael Jensen glæder sig i denne tid. Som formand for Økologisk Landsforenings udvalg for frugt, bær og grønt har han netop været til møde i Fødevareministeriet, hvor han var med til at diskutere muligheden for et større tilskud et såkaldt fastholdelsestilskud til frugt-, grønt- og bærproducenterne. Vi får samme EU-tilskud som alle andre jordbrugere, men vores produktioner er så at sige meget mere koncentrerede. Der er langt større værdier på spil på den enkelte hektar end i anden jordbrugsproduktion. Flere steder i udlandet gives der tilskud på kr. pr. hektar til vores type produktioner. Nu ved jeg slet ikke, om det ender med øgede tilskud og i givet fald hvor store, men sådan noget som tilskuddene her er et typisk eksempel på, hvordan vi arbejder med erhvervets rammevilkår. Et andet område, vi har arbejdet med og givet vil arbejde med fremover, er at styrke produktionen. Vi har gennemført flere rigtig godt besøgte temamøder for at forberede avlerne på udfasningen af konventionel gødning og halm. Senere blev tidsplanen for udfasningen lavet om, men det er mit indtryk, at avlerne godt er klar over, at det kun vil få ændringen til at ramme så meget voldsommere, når den senere kommer på én gang i stedet for gradvist. Så det er givet et emne, vi også fremover vil beskæftige os med. Som et minimum vil vi finde ud af og fortælle om, hvordan man kan udnytte grøngødning ved at køre det gennem et biogasanlæg. Det er noget, der interesserer vores medlemmer. Spørgsmålet om gødning og tilstrækkeligt med gødning er vitalt for os. Meget få af vores produkter kan noget som helst uden at få tilført megen gødning. Og så vil vi også fremover fortsat have fokus på frugten og bærrene. De har den helt særlige problemstilling, at produktionen er meget mindre, end forbrugerne angiveligt ønsker. Desværre er rammevilkårene så ringe, at ingen kan få fornuft i at øge produktionen. Her skal vi arbejde på rammevilkårene og sammen med Fagligt Team i Økologisk Landsforening lave forsøg med hjælpestoffer og forskellige dykningsteknikker, der kan skabe fornuft i frugt- og bærproduktion. 23

24 Blok B Konventionel interesse for økologiske sorter 24

25 Planteudvalget Anders Lund, formand for Økologisk Landsforenings Planteudvalg. Årsmøde Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Årsberetning om udvalgets arbejde Debat og spørgsmål 3. Planer for næste års arbejde i udvalget Udvalget ønsker bl.a. at sætte økologisk såsæd til debat som basis for strategiudvikling. 4. Valg af 3 udvalgsmedlemmer og 1 suppleant samt evt. 1 repræsentant for virksomhederne Der skal vælges 3 udvalgsmedlemmer for 2 år, samt 1 suppleant for 1 år. Endvidere kan der vælges 1 virksomhedsrepræsentant for 2 år. På valg i 2013 er Kurt Hvid Frost, Søren Moeslund Larsen, suppleant Hans Chr. Toftegaard, Andres Lassen og virksomhedsmedlem Allan H. Hansen (DanishAgro). 5. Eventuelt Efter at Økologisk Landsforening i år har fået plads i fagudvalget for sortsafprøvning, hvor sorter godkendes til den officielle såsædssortsliste, har det vist sig, at økologerne har flere sammenfaldende interesser med den konventionelle planteavl end forudset. For i takt med lovgivningens pres på brug af sprøjtegifte og gødning tager til, er også det konventionelle landbrug begyndt at interessere sig for sunde planter med større bladfylde og rodnet, som dermed kræver mindre input og udnytter næringsstoffer bedre. Og samtidig har vi fået en faglig og konstruktiv dialog omkring sortsudvikling, som bidrager til, at vi får mulighed for et bredere sortsvalg på lang sigt, siger Anders Lund, der er formand for Økologisk Landsforenings Planteavlsudvalg. Det kan vi nu også gøre i bestyrelsen for Frøafgiftsfonden. Her er vi med, når der fordeles penge til forskellige udviklingsprojekter inden for frøavl Så også her kan vi være med til at trække tingene i en mere grøn retning. Såsædsudvikling er i det hele taget et væsentligt felt for udvalget. I det kommende år er vi således med i et større udbytteforsøg med vårbyg. Det omfatter 40 sorter, som vi i dag ikke kender i Danmark. Udvalget arbejder med tre hovedområder: Sortsudvikling Udfasning Afsætning Udfasning af konventionel gødning er jo ikke opgivet bare udskudt, og der har vi en del projekter på vej, som skal sikre planteavlere de nødvendige næringsstoffer. På afsætningssiden arbejder Foreningen meget med direkte afsætning fra gårdene. Det fører frem til sporbare produkter og med historie og styrket troværdighed, som betyder meget for en del kunder, siger Anders Lund 25

26 Blok B Økologernes virkemuligheder i forhold til klimapåvirkning Ved at skræddersy Livscyklusanalyser (LCA er) til fjerkræproduktion, får fjerkræbranchen et nyttigt og overskueligt redskab til at reducere emission/udledning af drivhusgasser. I projektet Klimavenligt fjerkrækød har det overordnede mål været at udvikle en basismodel til beregning af udslip af drivhusgasser fra fjerkræproduktion. Den viden, et sådant værktøj vil give, er en forudsætning for at kunne sænke CO2 belastningen fra produktionskæden for økologiske æg. Modellen skal anskueliggøre effekten af energibesparende teknikker og hjælpe til at identificere managementmetoder, der kan reducere udslippet af drivhusgasser fra sektoren. 1. Den første del af temamødet vil sætte fokus på de største syndere inden for klimapåvirkning i den økologiske ægproduktion og samtidig give anvisning på, hvordan man kommer disse syndere til livs. Resultater og virkemuligheder fra projektet Klimavenlig fjerkrækød v/ Tina Clausen, projektmedarbejder, og Jette Søholm Petersen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug, fjerkræ. 2. Anden del af temamødet vil sætte fokus på investering i solceller ikke kun i forbindelse med økologisk fjerkræproduktion, men landbrug generelt. Solceller er det helt store hit for tiden - ikke mindst på grund af lavere priser og gunstige finansierings- og afregningsforhold. Men kan det også betale sig for landmænd? Oplægget vil kort beskrive solcellernes funktion og herefter beskrive økonomien ved investering i solceller og også driftsøkonomien ved at have solceller på taget. Solceller, men kan det betale sig? v/ Torben Wiborg. Ordstyrer: Lars Bredahl, næstformand, Fagudvalget for Økologiske æg- og fjerkræproducenter. De økologiske forbrugere hvem er de og hvordan er udviklingen i deres indkøbsmønster Økologiske forbrugere og afsætningen af økologiske produkter. På mødet præsenteres en ny arketypeanalyse, hvor de danske forbrugere først er delt i grupper på baggrund af deres holdninger til fødevarer og økologi. Derefter er arketypernes holdninger til fødevarer og økologi, demografiske karakteristika og forbrug af fødevarer beskrevet. 26 Finanskrise og mådehold og alligevel vækster økologien stadig i Danmark. Hvem er de forbrugere, der holder fast i økologien, og måske øger deres forbrug? Og hvem sænker deres økologi-procent? Den viden præsenteres, sammen med hvilke parametre der med fordel kan slås på i markedsføringen af økologiske produkter. De danske økologiske forbrugeres karakteristika. v/ Helle Bossen, Økologisk Landsforening. Økologisk afsætning hvilke tendenser vil vi se i detailhandelen? v/ Thomas Roland, chef for FDB s ansvarlighedsafdeling. Ordstyrer: Kim Quist, bestyrelsesmedlem i Økologisk Landsforening

27 Temamøder Direkte afsætning af kød større indtjening til landmanden og bedre kvalitet til forbrugerne Optimal slagtning og modning af kød Gourmandiet er en slagterbutik, og samtidig en bøfrestaurant på Østerbro. Økologi er en selvfølge, men kvaliteten rækker udover Ø-mærket. Modning på krog er en af parametrene, som adskiller kødet fra det, der kan købes i supermarkederne. Peter Steen vil fortælle om den optimale behandling af slagtekroppen og give inspiration til opskæring og anvendelse af kødet. Undervejs i sit oplæg vil han demonstrere udskæring af en bagfjerding. v/ Peter Steen, slagter og indehaver af Gourmandiet Direkte afsætning af kød Landmanden har mulighed for at tjene mere på sin produktion, hvis han afsætter kødet direkte til forbrugerne. Kunderne er parate til at betale en god pris, hvis de oplever at få noget for pengene. Kvaliteten skal være høj hver gang, og den er andet og mere end form, fedme og farve, som landmanden traditionelt afregnes efter fedtmarmorering, fedtsyresammensætning, smag, vandindhold, mørhed, opskæring, hygiejne, indpakning, pakkestørrelse, historie, service, stegeanvisning er også centrale parametre. v/ Thorkild Nissen, Økologisk Landsforening Sådan gør vi Anne-Marie og Ole Sørensen driver gården Højvang Økologi, med mælkeproduktion og studeproduktion. Studene og de fleste af slagtekøerne afsættes via direkte salg fra gårdbutik og web. Hvor er udfordringerne, mulighederne og økonomien ved direkte salg fra ejendommen? v/ Ole Sørensen, mælke- og kødproducent Hojvang-okologi.dk Ordstyrer: Lars Quist Ibsen, formand for Kødudvalget i Økologisk Landsforening 27

28 Blok C Udvalg vil vinde det tabte salg tilbage 28

29 Mælkeudvalget Ole Sørensen, formand for Økologisk Landsforenings Mælkeudvalg. Årsmøde Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Præsentation af udvalgets medlemmer 3. Årsberetning om udvalgets arbejde Debat og spørgsmål 4. Planer for næste års arbejde i udvalget 5. Eventuelt Torsten, Laust og Carsten. Tre økologiske mælkeproducenter er i denne tid her, der og alle vegne med deres fortælling om, hvorfor de har valgt økologien: For dyrenes, naturens og miljøets skyld. Det er Økologisk Landsforenings Mælkeudvalg, der står bag annoncekampagnen, som skal øge salget af økologisk mælk. Vi skal have gang i afsætningen. Den økologiske mælk tegnede sig tidligere for halvdelen af den drikkemælk, der blev solgt. Nu er det kun en tredjedel. Det salg skal vi simpelthen have vundet tilbage, siger Ole Sørensen, formand for Mælkeudvalget, der har sat afsætning øverst på sin dagsorden. Det er jo ikke, fordi forbrugerne ikke længere ønsker økologisk mælk. Men mælken er blevet offer for butikkernes indbyrdes konkurrence. Forretningerne har presset udsalgsprisen for konventionel mælk ned på et helt urealistisk niveau, fordi de bruger den som slagnummer til at trække kunderne ind i butikkerne. Det har ramt den økologiske mælk for på et eller andet tidpunkt bliver prisforskellen så stor, at forbrugernes velvilje knækker også selv om de helst ville have økologisk mælk. Vi er gået ind både på kort og langt sigt for at vinde dem tilbage, siger Ole Sørensen. På kort sigt med annoncekampagnen med Torben, Laust og Carsten. På længere sigt arbejder vi med at udvikle og tydeliggøre de økologiske kvaliteter, så det bliver endnu mere klart, hvad man får for merprisen. Et af projekterne hedder Hvordan gør vi den økologiske mælk endnu sundere?, hvor vi arbejder med hvilke foderemner, der skal suppleres med, for at gøre mælken endnu sundere. Vi skal i det hele taget fortsætte udviklingen af økologien. Annoncekampagne så ville du også drikke økologisk mælk. Som økologisk landmand arbejder jeg på at gøre naturens vilde planter, dyr og mikroorganismer til mine medspillere. Derfor bruger jeg ikke sprøjtegifte på mine marker. Jeg synes, det er interessant, at forskellige videnskabelige undersøgelser viser, at der er flere blomster og dyr på økologiske marker. Det vil jeg gerne arbejde for. Carsten Fredsted 43 år. Har siden 1994 drevet økologisk landbrug med malkekøer. Køb økologisk mælk og tag et medansvar for mangfoldigheden i naturen. Se filmen og få mere at vide om økologisk landbrug og Carsten. Eller læs mere på Hvad fylder du i dit glas? 29

30 Blok C Hvert hold skal ramme helt præcist 30

31 Æg- og fjerkræudvalget Flemming Haugaard, formand for Økologisk Landsforenings Æg- og fjerkræudvalg. Årsmøde Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Årsberetning om udvalgets arbejde Debat og spørgsmål 3. Planer for næste års arbejde i udvalget 4. Valg af 3 udvalgsmedlemmer og 1 suppleant Der skal vælges 3 udvalgsmedlemmer for 2 år, samt 1 suppleant for 1 år. På valg i 2013 er Jens Otto Rasmussen, Frank Boddum, Jakob Kjær samt suppleant Hardy Eskildsen (i det omfang det er muligt: 1 slagtefjerkræproducent på lige år og 1 på ulige år. På hvert årsmøde kan de økologiske æg- og fjerkræproducenter dog foreslå, opstille og vælge én repræsentant fra en af foreningens andre medlemsgrupper til udvalget for en 2 årig periode (i stedet for en producent). 5. Eventuelt Det kunne være bedre. Men det går da nogenlunde, mener Flemming Haugaard, når han skal bedømme, hvor ægbranchen er i øjeblikket. Men vi er som producenter underlagt markedskræfterne, og derfor lever vi p.t. med priser, der ikke lever op til det gode produkt, vi leverer. Det lægger et pres på os som producenter. Vi skal have et godt resultat for hvert eneste hold, vi sætter ind i husene, siger Haugaard, der er formand for Økologisk Landsforenings Ægog fjerkræudvalg. Vi skal ramme hver gang, og det er jo alt andet lige sværere, når man producerer økologisk der er væsentlig flere risikofaktorer end ved konventionel produktion. Men det er så også der, hvor vi sætter ind som udvalg. Vi arbejder på at forbedre producenternes vilkår og muligheder for at præstere optimalt hele tiden. For eksempel er vi om kort tid klar til, at der kan laves klimarapporter på den enkelte bedrift, og klar til at give den enkelte avler en værktøjskasse, som giver ham mulighed for at handle på rapporten. Det skulle gerne reducere i mindre CO2-udslip og mindre energiforbrug. Og det er jo umiddelbart økonomisk en fordel for den enkelte. Samlet vil en klimaindsats i hele branchen betyde et endnu bedre omdømme for vores produkter og dermed være med til at sælge endnu flere æg. Vi har også håb om, at vi nu kan få fælles EUregler for hønsegårdenes indretning, tomgangsperioder osv., så vi kan få samme vilkår som vores udenlandske konkurrenter. Udvalget har været med i forarbejdet og leveret vores oplæg til en god, fleksibel ordning. 31

32 Tema GMO set i økologisk perspektiv Er det fortsat en god ide, at økologisk produktion friholdes for GMO-afgrøder og GMO-tilsætningsstoffer? Det er spørgsmålet, som dette tema sætter til debat. GMO-industrien udvikler og får løbende godkendt nye GMO-afgrøder, med nye egenskabe. Arealet med GMO afgrøder i 2011 var på 1,6 mio. kvadratkilometer. og arealet er stadigt voksende. Klaus Sall vil indlede med et oplæg om, hvordan økologiens forsigtighedsprincip af flere grunde stiller sig i vejen for, at økologerne kan anvende GMOafgrøder. Han vil også beskrive nogle af de mere moderne metoder, som nu anvendes til at gøre traditionel forædling langt mere effektiv, og give eksempler på hvad man kan opnå med disse metoder. Formand Randi Vindfeldt fra Svineudvalget vil i sit debatoplæg beskrive dilemmaerne, man som producent står i. Øko-grisene klandres for, at have for dårlig foderudnyttelse især på fosfor til skade for miljø, dyrene og prisen på svinekødet. GMO-industrien har deres løsningsforslag klar GMO-fremstillet fytase, som kan optimere foderudnyttelsen og reducere udledningen af næringsstoffer, så den økologiske svineproduktion også i fremtiden kan matche det konventionelle landbrugs. Ordstyrer: Anders Lund, formand for Økologisk Landsforenings Planteavlsudvalg Efter oplæggene vil der være tid til spørgsmål og debat. Fødevaresikkerhed og Økologi Ulandsudvalget ønsker at sætte følgende til diskussion i forhold til økologi og ulande. Kan økologiske dyrkningsmetoder brødføde verden? Økologi og fødevaresuverænitet, - hvem ejer afgrøderne, og dermed maden? Er fødevarespekulation skyld i forhøjede fødevarepriser i ulande, - Og er dette skidt? Jordrettigheder contra land-grapping. Kan vi som udefrakommende blande os? Mødet indledes med korte oplæg inden debatten. Ordstyrer: formand Bjarne Larsen, Økologisk Landsforenings Ulandsudvalg 32

33 Økologiske fisk og skaldyr Økologiske fisk og skaldyr I 1997 blev det første spadestik taget mod etablering af et økologisk fiskeopdræt i Danmark, som alternativ til det konventionelle fiskeopdræt og til vilde fisk fra havet. I dag er Danmark blandt top 3 af de økologiske ørredproducenter i EU, og blandt Europas største nationer hvad angår produktion af økologisk fiskefoder og fiskeyngel til videreproduktion, alt imens udviklingen af økologisk opdræt af fisk og skaldyr er fortsat stigende i DK og på globalt plan. I Irland er hovedparten af den irske lakseproduktion økologisk. Hvilken betydning har denne udvikling for miljøet, for fiskene, for producenterne og for forbrugerne? Hvilke produkter af økologiske fisk og skaldyr er p.t. tilgængelige for de danske forbrugere herunder storkøkkener? Økologisk opdræt af fisk og skaldyr regler og udvikling i DK og udland v/ chefkonsulent Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur Opdræt og forædling af økologisk havørred v/ Lars Birger Nielsen, Bisserup Havbrug Økologiske opdrætsfisk og skaldyr i danske storkøkkener v/ Birte Brorson, omlægningskonsulent storkøkkener Ordstyrer: Henriette Winter, Økologisk Landsforening 33

34 Kalender TI 1 ON 2 TO 3 FR 4 LØ 5 SØ 6 MA 7 TI 8 ON 9 TO 10 FR 11 LØ 12 SØ 13 MA 14 TI 15 ON 16 TO 17 FR 18 LØ 19 SØ 20 MA 21 TI 22 ON 23 TO 24 FR 25 LØ 26 SØ 27 MA 28 TI 29 ON 30 TO 31 Januar Frist for forslag til behandling til Februar FR 1 Tilmelding til evt. udstilling LØ 2 SØ 3 MA 4 TI 5 ON 6 TO 7 FR 8 LØ 9 SØ 10 MA 11 TI 12 ON 13 TO 14 FR 15 Sidste tilmeldingsfrist Husk at booke overnatning LØ 16 SØ 17 MA 18 TI 19 ON 20 TO 21 FR 22 LØ 23 SØ 24 MA 25 TI 26 ON 27 TO 28 marts FR 1 Til Horsens - husk kontanter LØ 2 34

35 Gør en god handel Har du en produktion eller salg af økologiske produkter og ønske om at udstille? Så kontakt hurtigst muligt Christina Udby Hansen på Det er ikke muligt at udstille uden forudgående aftale. Udstilling og salg af økologiske produkter en mulighed I forbindelse med foreningens arrangement den 2. marts vil det være muligt at udstille produkter, som deltagerne kan se på i pausen og måske gøre en god handel? Det kan være en god ide at have kontanter med, ikke kun for at betale for drikkevarer ved middagen, men også for at handle om lørdagen. F.eks. udstiller VivaTex, som har flg. varer i økologisk bomuld med (GOTS-certificeret): Sengesæt med pude- og dynebetræk til baby, junior og voksen Lagner Badehåndklæder Baby-badeslag Toilettasker Mindre udvalg af metervarer Diverse herunder mindre udvalg af uld/silkevarer til baby & damer (bodystockings og bluser) Man er meget velkommen til at bestille og betale varer i shoppen, som så kan afhentes ved generalforsamlingen. Kig ind på el. vivatex.blogspot.com. Interesserede i at udstille skal melde sig til Christina Udby Hansen senest den 1. februar

36 Sponsorer Støt dem de støtter os Økologi & Erhverv 14. december 2012 nr sektion Silkeborgvej 260, 8230 Åbyhøj, 36

AKTUELT 15 MARK OG STALD 18 MAD OG MARKED. TEMA: MÆLK Mælk i fremgang

AKTUELT 15 MARK OG STALD 18 MAD OG MARKED. TEMA: MÆLK Mælk i fremgang De kalder mig Øko-Dan Økologiske lucernefrø Nu rykker kyllingerne Fødevareminister Dan Jørgensen følte sig blandt venner, da han talte til økologerne på generalforsamlingen i Økologisk Landsforening. DLF

Læs mere

Prognosen for økologisk mælkeproduktion er justeret 140.000 kr. op i 2013 for brug med 80-160 malkekøer.

Prognosen for økologisk mælkeproduktion er justeret 140.000 kr. op i 2013 for brug med 80-160 malkekøer. Forsvar for spisemærke 140.000 kr. mere til mælk Succes med torvehandel Spisemærket virker efter hensigten, og jeg vurderer ikke, det har den udvandende effekt for økologiens troværdighed. Prognosen for

Læs mere

Landbrugsreform på plads Robotter skal høste græs Solhjulet er landet i Silkeborg

Landbrugsreform på plads Robotter skal høste græs Solhjulet er landet i Silkeborg Landbrugsreform på plads Robotter skal høste græs Solhjulet er landet i Silkeborg LANDBRUGSSTØTTE: Det tog to år for Europa-Parlamentet og EU s Ministerråd at blive enige om en ny landbrugsreform. For

Læs mere

Seks vil i bestyrelsen i ØL Naboer bytter jord Danske æg triller til Dubai

Seks vil i bestyrelsen i ØL Naboer bytter jord Danske æg triller til Dubai Seks vil i bestyrelsen i ØL Naboer bytter jord Danske æg triller til Dubai Mød seks kandidater til fem bestyrelsesposter i Økologisk Landsforening. De nye bestyrelsesmedlemmer vælges på foreningens generalforsamling

Læs mere

AKTUELT 14 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Stikprøver afslører mange fejl

AKTUELT 14 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Stikprøver afslører mange fejl Økologi skaber værdi Kørespor i græs er oplagt Global fremgang for økologien g anbrug uaer e å ege f ane g ueer gå frre rugaer en nenne anbrug. ere aber g anbrug re rer fr afune. ere g ere ananer ar ur

Læs mere

L&F svækker økobudskaber Hamp til modenhed Grøn Fokus til Afrika. Otte af Nyborggaards 80 ha er sået til med hamp. Det

L&F svækker økobudskaber Hamp til modenhed Grøn Fokus til Afrika. Otte af Nyborggaards 80 ha er sået til med hamp. Det L&F svækker økobudskaber Hamp til modenhed Grøn Fokus til Afrika - om økologi. Otte af Nyborggaards 80 ha er sået til med hamp. Det med en almindelige mejetærsker. på jagt efter økologiske samarbejdspartnere

Læs mere

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne Et kendt ansigt Mange årsager til diarre Arla hæver øko-tillæg Den nye Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen er et kendt ansigt i dansk landbrug. Landbruget hilser hende velkommen tilbage i ministeriet,

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

Landmandsuddannelse duer ikke til økologer

Landmandsuddannelse duer ikke til økologer UD MED FREMMED FRUGT 4 KRYDSNINGER HOLDER HVAD DE LOVER 16 MEJERIERNE VIL SYDPÅ 5-6 ØKOLOGI&ERHVERV 24. SEPTEMBER 2010 NR. 463 30. ÅRGANG Græsset er grønnere, end du tror TEMA SIDE 11-13 Landmandsuddannelse

Læs mere

Modet til at tænke nyt

Modet til at tænke nyt Årsbrev 2013 Økologisk Landsforening 2013 Modet til at tænke nyt Det første år som formand er langt fra gået i skrivende stund, og alligevel har månederne siden formandsskiftet i marts været særdeles begivenhedsrige.

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

AKTUELT 10-11 MARK OG STALD 14-15 MAD OG MARKED. Direkte salg fra gårdene vokser

AKTUELT 10-11 MARK OG STALD 14-15 MAD OG MARKED. Direkte salg fra gårdene vokser Høstmarked søger værter Tema: Kompakt fuldfoder Landets første rismølle De økologiske høstmarkeder er et rigtig godt udstillingsvindue for økologien. Derfor vil Økologisk Landsforening gerne have endnu

Læs mere

Madmarked ramt af konkurs

Madmarked ramt af konkurs Projekt tager form Arbejdstid: 3-4 timer om ugen Aalbæk hærget af brand sommer k kologisk andsforening støtte fra Villum Fonden til et af foreningens mest ambitiøse projekter nogen sinde. Nu begynder aftalerne

Læs mere

Fire søer skal dele en stor farehytte i projektet Mer Frigris. Forsøgshytten blev i sidste uge samlet på Torben Langers mark vest for Holstebro.

Fire søer skal dele en stor farehytte i projektet Mer Frigris. Forsøgshytten blev i sidste uge samlet på Torben Langers mark vest for Holstebro. Hvem skal nu betale? Søer flytter sammen Stor rift om støttekroner Økologisk Landsforening vil flytte penge fra generel fødevareforskning over til økologi det vil økologerne i Landbrug & Fødevarer ikke

Læs mere

Coop booster økologien

Coop booster økologien 120 mio. kr. til mere økologi Tag de 500 kroner Bedste år for Hanegal Regeringen har sammen med Enhedslisten og SF indgået være tjent med at holde sig under 60 kg udnyttet N og indkassere ekstra 500 kr./ha

Læs mere

Så næste års gødning nu. Rækkedyrket vårsæd giver plads til en veludviklet kløvergødning. I vintersæd er løbet formentlig kørt

Så næste års gødning nu. Rækkedyrket vårsæd giver plads til en veludviklet kløvergødning. I vintersæd er løbet formentlig kørt Regler svækker konkurrencen Så næste års gødning nu Sund konkurrence i køledisken Den økologiske landmand skal følge de samme regler, som den konventionelle landmand. Resultatet er ofte, at den økologiske

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening December 2013 Læs bl.a om: Sådan optimerer jeg driften af markbruget på Tybjerggaard Interview

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Kunderne slagtede selv deres kyllinger, da Peter Kirk- Haugstrup sidste år arrangerede to vellykkede slagte- AKTUELT 9 MARK OG STALD 14 MAD OG MARKED

Kunderne slagtede selv deres kyllinger, da Peter Kirk- Haugstrup sidste år arrangerede to vellykkede slagte- AKTUELT 9 MARK OG STALD 14 MAD OG MARKED Det økologiske areal stagnerer Kunderne slagtede kyllinger Ørbæk tapper nyt overskud Mens salget af økologiske produkter bare vokser og vokser, stagnerer omlægningen til økologi - både når det handler

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014 Bladet JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Martha Petersen, side 4 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ Lærervejledning Forord Dette undervisningsmateriale er udarbejdet til faget samfundsfag i 9. og 10. klasse. Det stiller skarpt på valg og dilemmaer, som vi stilles overfor, når vi skal vælge fødevarer.

Læs mere

AKTUELT 17 MARK OG STALD 7 MAD OG MARKED

AKTUELT 17 MARK OG STALD 7 MAD OG MARKED Gift på ministerens bord Bæredygtig økologisk biogas Irma bager på ny brødserie Før sommerferien opfordrede Økologisk Landsforening miljøminister Kirsten Brosbøl til at gribe ind over for brugen af giften

Læs mere

ØKOLOGISK UDVIKLING. Samarbejde giver et løft Mælkeproducent og gulerodsavler har udviklet et lukrativt parløb, der giver gevinst til begge parter.

ØKOLOGISK UDVIKLING. Samarbejde giver et løft Mælkeproducent og gulerodsavler har udviklet et lukrativt parløb, der giver gevinst til begge parter. ØKOLOGISK UDVIKLING Økologiske bedrifter i udvikling september 2008 FOTO: GUSTAV BECH JENSEN Farmers market hitter i USA Farmers markets, abonnementsordninger og andre nye salgsformer vinder stærkt frem

Læs mere

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer FREMTIDENS ANDELSBOLIG Fremtidens Andelsbolig 2014 / 1 September 2014 2014 Andelsboligmessen Fremtidens Andelsbolig ABF byder dig velkommen i Odense Congress Center Lørdag d. 25. oktober 2014 ÅRETS ANDELSBOLIGMESSE

Læs mere

AKTUELT 8 MARK OG STALD 17 MAD OG MARKED

AKTUELT 8 MARK OG STALD 17 MAD OG MARKED Fra slam til biogødning Dyrlæger bakker økologer op Minister solgte mere økologi Landbrugets organisationer er ikke enige om, at recirkulerede næringsstoffer fra byerne skal gøde økologisk landbrug. Økologer

Læs mere

fødevaremagasinet Slagter Theilgaard i Esbjerg kåret som Årets Æresslagter :: SE SIDE 5 ::

fødevaremagasinet Slagter Theilgaard i Esbjerg kåret som Årets Æresslagter :: SE SIDE 5 :: #10 :: November 2012 :: TEMA : Økologi - og en ny inspiration til mad ud af huset fødevaremagasinet nyt fra specialfødevarehandelen detail producenter leverandører Slagter Theilgaard i Esbjerg kåret som

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere