10. klasse i Vordingborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. klasse i Vordingborg"

Transkript

1 10. klasse i Vordingborg Præsentation af ZBC ZBC (Zealand Business College) er en erhvervsskole med gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser med afdeling i Vordingborg, Næstved og Ringsted. ZBC er resultatet af en fusion i 2010 mellem Handelsskolen Sjælland Syd (tidl. fusion af Vordingborg Handelsskole og Næstved Handelsskole) og EUC Ringsted. På baggrund af fusionen blev det muligt at udbyde flere uddannelser i Vordingborg, så der aktuelt udbydes følgende fem uddannelser på ZBC i Vordingborg: Gymnasiale uddannelser: hhx, htx Erhvervsuddannelser: Grundforløbene Merkantil (hg), Mad til mennesker og Strøm styring og it. Med udbuddet af disse tre erhvervsuddannelser vil ZBC efter reformen dække tre af de fire hovedområder (Kontor, handel og forretningsservice, Fødevarer, jordbrug og oplevelser og Teknologi, byggeri og transport). Fusionen har for afdelingen i Vordingborg været særdeles succesfuld, idet udbuddet af de tre nye uddannelser har betydet en kraftig vækst af i antallet af årselever fra 373 i 2009 til 677 i Baggrund Vordingborg Kommune ønsker etablering af en 10. klasse, som fungerer som indskoling til ungdomsuddannelse. Det vil sige en 10. klasse som både sikrer, at eleverne bliver afklaret med hensyn til deres uddannelsesvalg og at de bliver i stand til at starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Politisk er der i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (feb. 2014) fremsat nye mål: 1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse a. Mindst 25 % i 2020 b. Mindst 30 % i Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse 3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle unge, så de bliver så dygtige de kan Side 1

2 Et mål med den nye folkeskolereform er, at flere elever skal være uddannelsesparate efter 9. klasse, hvorfor det må forventes, at der fremadrettet er langt færre elever, der tager en 10. klasse. Den demografiske udvikling i Vordingborg viser, at der i løbet af de næste år bliver færre og færre unge. For at sikre en kvalificeret lokal arbejdskraft er det derfor nødvendigt at en større andel af de unge sikres en god uddannelse. Nedenfor beskrives med udgangspunkt i ovenstående et scenarie for en 10. klasse i Vordingborg. 10. klasse i overenskomst med ZBC Formålet med en overenskomstmodel er at integrere 10. klasse på ZBC i et ungdomsuddannelsesmiljø, der hjælper de unge til en lettere overgang til ungdomsuddannelse, så der er flere der starter og flere der gennemfører en ungdomsuddannelse. Jf. folkeskoleloven 19a. (LBK nr. 655 af 20/06/2014): Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Grundet aktuel pladsmangel har skolen planer om udbygning af ZBC i Vordingborg. I den forbindelse er det muligt at skabe en tættere integration mellem 10. klasse og ungdomsuddannelserne, idet 10. klasse kan tænkes ind på en måde, der sikrer en optimal beliggenhed i forhold til de eksisterende uddannelser. Ligesom fokus vil være på etablering af attraktive og inspirerende læringsmiljøer, der understøtter elevernes lyst til at lære (se bilag 1, s. 11). Ved en integration af 10. klasse på ZBC er det muligt at skabe en øget fleksibilitet omkring tilrettelæggelse af undervisningen, herunder bl.a. afvikling af brobygning og 20/20model. Modeller Med udgangspunkt i de eksisterende love og bekendtgørelser kan ZBC tilbyde tre overordnede modeller for 10. klasseforløb. De tre modeller er: Gymnasierettet Erhvervsrettet Side 2

3 EUD-10 I nedenstående uddybes modellerne med beskrivelser af målgruppe og indhold Ligesom det beskrives hvordan de eksisterende linjer i den nuværende 10. klasse kan indgå i de tre modeller. Gymnasierettet 10. klasse Gymnasierettet 10. klasse - En uddannelse med høj faglighed Målgruppe 1. Elever der er (rimelig) afklarede om, at de gerne vil læse videre på en gymnasial uddannelse og forberede sig bedst muligt inden opstart. 2. Elever, der er interesserede i et højt niveau og som godt vil hurtigt videre Linjer 1. - Medie og IT linjen - Globallinjen - Sciencelinjen - Sportslinjen - Design og kunstlinjen 2. Businesslinjen Indhold 1. Gymnasial Undervisningen er tilrettelagt med fokus på høj faglighed, tværfagligt samarbejde og flere projektopgaver, herunder både skriftlige og mundtlige opgaver, som forbereder eleverne til de kommende krav og arbejdsformer på en gymnasial uddannelse. Den høje faglighed skabes gennem samarbejde med de lokale gymnasiale uddannelser omkring fag som økonomi, matematik, samfundsfag, mediefag, spansk og fysik/kemi. Eleverne får desuden mulighed for at fordybe sig og vælge mellem faglige områder som innovation og internationalisering samt smagsprøver på idræt, design og kommunikation. 2. EUX Business Den gymnasierettede model er også mulig som en 20/20 model* målrettet EUX Business, for de elever der gerne vil hurtigt videre og/eller gerne vil have flere muligheder åbne. Eleverne vil her få tre fag på C-niveau Dansk, Engelsk og Samfundsfag. Med en 20/20 model har eleverne efterfølgende mulighed for at vælge en gymnasial uddannelse eller at fortsætte med GF2 (grundforløb 2) på en teknisk eller merkantil erhvervsuddannelse efter eget valg. Hvis de vælger at fortsætte på EUX efter GF 2, har de opnået kompetence til at gå i lære og/eller læse videre (på samme niveau som med HF) allerede 1,5 år efter, de er færdige med 10. klasse. Med 20/20 modellen tilrettelægges uddannelsen, så der i løbet af året veksles mellem undervisning i 10. klasses fag og fag på EUD. Der planlægges særlige brobygningsforløb målrettet de gymnasiale uddannelser. I 20/20 modellen indgår brobygning som en del af 10. klasses undervisningen. * For at blive optaget på 20/20 modellen, skal eleverne leve op til optagelseskravene på en erhvervsuddannelse (2 i dansk og matematik og vurderes uddannelsesparate). Side 3

4 Erhvervsrettet 10. klasse Erhvervsrettet 10. klasse - En praktisk uddannelse med et erhvervsfagligt perspektiv Målgruppe Elever, der er rimelig afklarede om at de vil på en erhvervsuddannelse og som ønsker og/eller har brug for et skoleår med kombination af skole og praktik samt ekstra vejledning. Linjer Fag- og erhvervslinjen Mad- og sundhedslinjen Indhold Forløbet har fokus på at motivere og afklare skoletrætte elever gennem praksisnær undervisning med tæt samarbejde med erhvervsuddannelser og erhvervsliv samt ekstra vejledning. Der gennemføres et udvidet brobygnings- og erhvervsforløb i samarbejde med de lokale erhvervsskoler og virksomheder, hvor hverdagen varieres med brobygning og/eller praktik en til to dage om ugen. Gennem forløbet arbejdes (med inspiration og gode erfaringer fra ZBCs brobygningsprojekt) med: At styrke den unges uddannelsesmotivation og motivation for at lære At styrke den unges læse-, skrive- og regnefærdigheder samt danskforudsætninger og faglige viden At introducere til arbejdsmarkedet og forventninger til den unge på en arbejdsplads At give støtte til at løse sociale og personlige problemer og få skabt struktur i dagligdagen, herunder kompetencer til at flytte hjemmefra At give den unge tro på sig selv og realistiske forudsætninger for at træffe et uddannelsesvalg og tage ansvar for sin uddannelse Den erhvervsrettede model er også mulig som en 20/20 model*, hvor undervisningen tilrettelægges med 20 uger i 10. klasse og 20 uger på GF1 (grundforløb 1) inden for fagretningen Mad og oplevelser (målrettet kok, tjener, bager, konditor, ernæringsassistent) Uddannelsen tilrettelægges, så der i løbet af året veksles mellem undervisning i 10. klasses fag og fag på EUD. Brobygning indgår som en del af 10. klasses undervisningen. Med en 20/20 model har eleverne efterfølgende mulighed for at vælge en gymnasial uddannelse eller at fortsætte med GF2 (grundforløb 2) på en teknisk eller merkantil erhvervsuddannelse efter eget valg. * For at blive optaget på 20/20 modellen, skal eleverne leve op til optagelseskravene på en erhvervsuddannelse (2 i dansk og matematik og vurderes uddannelsesparate EUD 10 EUD 10 - En praktisk uddannelse med muligheder Målgruppe Indhold Side 4

5 Elever, der er interesserede i en erhvervsuddannelse, men som mangler karakteren 2 i dansk og matematik eller er usikre på om en erhvervsuddannelse er det rette valg. Linjer Businesslinjen Fag- og erhvervslinjen Mad og sundhedslinjen På EUD10 er der fokus på at styrke elevernes faglige kompetencer og introducere dem til de fire nye hovedområder, så de bliver afklaret i forhold til deres valg af erhvervsuddannelse. De fire hovedområder er: Omsorg, sundhed og pædagogik Kontor, handel og forretningsservice Fødevarer, jordbrug og oplevelser Teknologi, byggeri og transport. Undervisningen er tilrettelagt med en obligatorisk del, der svarer til en almen 10. klasse, men med en toning mod erhvervsuddannelserne og med en valgfri del der introducerer specifikt til erhvervsuddannelserne med obligatorisk brobygning samt fag og elementer der introducerer til de fire hovedområder. Som en del af undervisningen er der fokus på opkvalificering af eleverne i dansk, engelsk og matematik. Den valgfrie del målrettet erhvervsuddannelserne vil have en varighed af uger. Undervisningen sker i tæt samarbejde med EUC Sjælland og SOSU Sjælland. Det endelige udbud af modeller og linjer sammensættes i samarbejde med Vordingborg Kommune, under hensyntagen til antallet af elever og konkrete ønsker. Brobygning Uanset model skal eleverne i brobygning i en varighed af 5-6 uger. Brobygningen målrettes det uddannelsesområde eleverne er interesserede i. Brobygningen er takstfinansieret af staten. Afklaringsforløb Uanset model og valg af linje starter 10. klasse på ZBC med et 14 dages intensivt afklaringsforløb. I løbet af de 14 dage afdækkes elevernes kompetencer og ønsker til uddannelse med henblik på at vurdere deres uddannelsesparathed og eventuelle behov for særlig støtte og vejledning. Herved sikrer vi også, at det udelukkende er de elever, der har behov for et år med ekstra afklaring og opkvalificering, der tager 10. klasse. Andre elever opfordres til at gå direkte i gang med en ungdomsuddannelse. Desuden vil der efter en måned blive gennemført samtaler med de elever der vurderes parate til at starte på en ungdomsuddannelse. For at sikre at flere elever hurtigt kommer i gang med en ungdomsuddannelse opfordres eleverne (igen) til at starte på en ungdomsuddannelse. For at støtte eleverne i overgangen tilknyttes de en mentor (kontaktlæreren), som de kan kontakte i den første periode og som vil kontakte dem efter 14 dage på ungdomsuddannelsen. Side 5

6 Pædagogik på ZBC Undervisningen i 10. klasse tilrettelægges og gennemføres så eleverne har mulighed for at styrke deres faglige, sociale og personlige kvalifikationer og blive så dygtige de kan. Skolens pædagogik er beskrevet i det fælles grundlag for didaktik og pædagogik på erhvervsuddannelserne (se bilag 1). Heri findes bl.a. en beskrivelse af medarbejderprofil og skolens fire indsatsområder: Øget inddragelse af erhvervslivet, Styrkelse af læringsmiljøet, Styrket differentiering og Øget trivsel på uddannelsen. På ZBC har vi generelt en stor erfaring med at fastholde udfordrede (personligt, socialt eller fagligt) unge i uddannelse. Dette gør sig særligt gældende via projekt Brobygning til uddannelse, hvor det er lykkedes at fastholde så mange elever, at ministeriet er blevet opmærksomme på og har udtrykt interesse for projektets succes. Brobygningsforløbet er bygget op omkring flere aktiviteter som fra forskellige indgangsvikler er med til at understøtte eleverne: - Praktisk konflikthåndtering - Privatøkonomi - Samfundsfag - Kost og motion - Livsstil og temaoplæg - Uddannelsesværksted - Kompetenceafklaring - CV og ansøgninger Desuden har hver elev haft tilknyttet en brobygger (brobygningsvejleder), som har været den samme gennem hele forløbet. Brobyggeren har i forhold til eleven fokus på: - At støtte op om mødestabilitet og deltagelse - Relationsopbygning - Afklaring af kompetence i forhold til uddannelse - Samarbejdsøvelser - At sætte tydelige rammer - Italesætning og hjælp til uhensigtsmæssig adfærd Læringsmiljøet på ZBC ZBC Vordingborg er del af et moderne og udviklingsorienteret ungdomsuddannelsesmiljø på Vordingborg Uddannelsescenter, i tæt forening med Side 6

7 Vordingborg Gymnasium og HF. Læringsmiljøet på Vordingborg Uddannelsescenter matcher behovene i forhold til den nye EUD-reform og de fire gymnasiale uddannelser. Ud over hhx, stx, htx og hf er tre af indgangene til de nye EUDuddannelser til stede på uddannelsescenteret. Dvs. bortset fra social- og sundhedsområdet dækkes hele uddannelsesspektret. Det vil være naturligt, at 10.-klasse i sin egenskab af indskoling til ungdomsuddannelse indgår aktivt i dette miljø. Med den faglighed og den erfaring, der er på ZBC, vil 10. klasse kunne udvikles, så der etableres en klar og tydelig progression i elevernes forløb hen imod ungdomsuddannelserne. ZBC s erfaring med praksisnær undervisning, adgang til laboratorie- og værkstedsfaciliteter samt gode samarbejde med handels- og erhvervsliv (bl.a. gennem afvikling af camps, konkurrencer, talentarbejde, cases, projekter og læring i bevægelse) sikrer en alsidig undervisning, der er med til at motivere og inspirere eleverne til videre uddannelse og arbejdsliv. ZBC er sammen med bl.a. Vordingborg Gymnasium og UCSJ langt i et samarbejde med Vordingborg Kommune om at udvikle et Campus Vordingborg med henblik på at sætte endnu mere fokus på uddannelsesmiljøerne i kommunen og en styrkelse af samarbejdet. Forslag til overenskomst Undervisningen i 10. klasse på ZBC følger folkeskolelovens bestemmelser jf. kapitel 2a 10. klasses struktur og indhold. Overenskomsten henviser til 22, stk. 1 nr. 7 i folkeskoleloven (LBK nr. 665 af 20/06/2014) om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en uddannelsesinstitution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning. Ved indgåelse af en overenskomst sker der overførsel af undervisningen i Vordingborg Kommune i 10. klasse til ZBC, således at ZBC i aftaleperioden varetager undervisningen på vegne af kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune. ZBC skal ifølge overenskomsten tilbyde undervisning til elever i Vordingborg Kommune, der efter opfyldelse af 9 års undervisningspligt ønsker et 10. skoleår for at styrke deres faglige, sociale og personlige kvalifikationer, således at de opnår større indsigt og sikkerhed med hensyn til deres efterfølgende valg og gennemførelse af en ungdomsuddannelse (STX, HHX, HTX, HF og gymnasiale enkeltfag, EUD, herunder EUX). Side 7

8 Indhold Optagelseskriterier ZBC optager de elever, som ønsker at starte i 10. klasse på et helårsforløb på ZBC. ZBC kan i samråd med UU Sjælland Syd ligeledes optage elever, som ønsker at starte i helårsforløb i løbet af året. ZBC vil have samarbejde med UU om optagelse, information, vejledning mv i relation til 10. klasse. Optagelse på 10. klasse på ZBC sker via Det frie skolevalg betyder, at ZBC kan optage elever fra andre kommuner. ZBC kan optage elever på 10. klasse direkte fra andre kommuner, og ZBC afregner direkte med pågældende kommune. Elever på 10. klasse på ZBC vil kunne have ret til befordring jf. 26. LBK nr. 665 af 20/06/2014. Udgifter til elevernes befordring dækkes af Vordingborg Kommune. Elevernes forældre skal meddele samtykke for optagelse på 10. klasse på ZBC. Prøver og standpunktskarakter Prøverne afholdes efter reglerne om folkeskolens prøver. Eleverne modtager efter endt uddannelse på ZBC afgangsbevis efter Vordingborg kommunes anvisninger mht. standard og udformning. ZBC skal efter afholdelse af 10. klasses prøver jf. 19 f. meddele Vordingborg Kommune resultatet af prøverne samt sende kopi af afgangsbeviserne. Prøverne planlægges og gennemføres af ZBC med deltagelse af censorer fra Vordingborg Kommunes censorring. Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Sjælland Syd har det overordnede ansvar for vejledning i relation til 10. klasse på ZBC. ZBC står for den daglige vejledning og for, at UU-vejlederne har de nødvendige informationer i forhold til deres vejledning af eleverne. Eleverne på 10. klasse skal uddannelsesparathedsvurderes ved overgang fra 10. klasse til ungdomsuddannelse. De ansvarlige klasselærere på 10. klasse på ZBC Side 8

9 samarbejder med UU-vejlederne med henblik på gennemførelse, udfærdigelse af en uddannelsesplan og uddannelsesparathedsvurdering. Tilrettelæggelse 10. klasse på ZBC tilrettelægges som helårsforløb over et helt skoleår (40 uger). 10. klasse på ZBC vil som minimum bestå af 840 undervisningstimer (420 undervisningstimer til den obligatoriske del og 126 undervisningstimer til obligatorisk brobygning samt 294 undervisningstimer til den valgfri del). Fortrolige oplysninger Fortrolige oplysninger om elever kan kun indhentes af ZBC efter samtykke fra forældremyndighedsindehaver. I tilfælde af behov for indhentning af oplysninger anvendes formelle samtykkeerklæringer fra Vordingborg Kommune. Ansvarsregler Elever i 10. klasse på ZBC hører under de gældende ansvarsregler på ZBC. Tilsynsregler ZBC fører tilsyn med eleverne i skoletiden jf. LBK 703 af 23/06/ Ordensregler ZBC fastsætter ordensregler for 10. klasse på ZBC jf. 52 LBK 665 af 20/06/2014 og fastsætter foranstaltninger, såfremt ordensreglerne overtrædes. Varighed Overenskomsten er gældende for en treårig periode med start i skoleåret og overenskomsten er uopsigelig i aftaleperioden. Overenskomsten evalueres ved hvert skoleårs udgang og tre gange i overenskomstperioden. Side 9

10 Organisering Med denne overenskomst sker en virksomhedsoverdragelse af ledere og medarbejdere fra Vordingborg Kommune til ZBC. For at sikre samarbejdet med kommune, andre uddannelsesinstitutioner og aktører omkring 10. klasse nedsættes en styregruppe bestående af: ZBC (tovholder) Vordingborg Kommune, direktør/skolechef Vordingborg Gymnasium og HF EUC Sjælland SOSU UU Sjælland Syd Vordingborg Ungdomsskole Produktionsskolen Evt. andre aktører på området Styregruppen sikrer, gennem evt. ad hoc grupper, at samarbejdet effektueres gennem: - løbende, relevant og udviklende dialog om samarbejdet og aktiviteterne - udarbejdelse af kortsigtede og langsigtede planer for udvikling og gennemførelse af aktiviteter - understøtning af initiativer til nye aktiviteter - formidling af samarbejdets konkrete aktiviteter i relevante medier og kanaler - koordinering, kvalitetsstyring og evaluering af konkrete aktiviteter, herunder evaluering af samarbejdet Herudover etableres i overgangsfasen en projektgruppe med fokus på den daglige drift. Projektgruppen består af deltagere fra: ZBC (tovholder) 10. klasse, afdelingsleder Vordingborg Gymnasium og HF EUC Sjælland UU Sjælland Syd Vordingborg Ungdomsskole Side 10

11 Kompetenceudvikling af ledere og lærere Som et krav i forbindelse med eud-reformen ligger, at der skal ske et strategisk kompetenceløft. Det indebærer, at alle ledere skal have pædagogiske ledelseskompetencer svarende til et modul i pædagogisk ledelse. Ligesom lærerne på erhvervsuddannelserne i løbet af de næste fem år skal have erhvervspædagogiske kompetencer på 10 ECTS-point på mindst diplomniveau. Kompetenceløftet af lærerne skal ske inden for følgende syv områder: 1. Viden om og fokus på elevernes læring og progression 2. Klasseledelse med fokus på elevernes læring 3. Planlægning og gennemførelse af en differentieret undervisning, der tager udgangspunkt i elevernes behov og potentialer 4. Eleverne skal støttes i arbejdet med at skabe sammenhæng i læringen mellem skole og praktikforløb 5. Elevaktiverende undervisningsmetoder 6. Praksisrelateret undervisning 7. Pædagogisk brug af it Ved en overenskomst omkring 10. klasse mellem ZBC og Vordingborg Kommune forudsættes det, at ledere og lærere i 10. klasse deltager i denne opkvalificering, da det er et krav til at kunne undervise på eud. ZBCs kompetenceudviklingsstrategi for erhvervsuddannelserne er vedhæftet til orientering (se bilag 2). Økonomi Ved 118 elever der tager 10. klasse skal Vordingborg Kommune betale kr. til ZBC, hvoraf kr. udgør et fast beløb og kr. er variabelt i forhold til antallet af elever. Alle beløb i denne aftale er eksklusiv moms. Beløbet forefalder med 50 % henholdsvis 1. oktober og 1. januar. Antallet af elever opgøres for skoleåret den 30. august. Beløbet indekseres med nettoprisindekset. Ved ændringer i antallet af elever i op- eller nedafgående retning ændres det beløb Vordingborg Kommune skal betale ZBC med kr. pr. elev. Beløbet dækker: Undervisning Skoleledelse Sekretær Elevrelaterede udgifter Bygninger, IT Side 11

12 Det skal bemærkes, at ZBC ikke kan genkende beløbet som Kommunen i deres 10. kl. budget for skoleåret 2014/15 har udgifter til bygninger og IT, da ZBC i skoleåret 2013/14 har opkrævet kr. for denne ydelse. Det forventes, at for skoleåret 2014/15 vil ydelsen stige, da 10. kl. centeret har fået stillet yderligere lokaler til rådighed. Der tages forbehold for fejl i udbudsmaterialet. 10. klasse under ungdomsskolen i samarbejde med ZBC Såfremt der ikke kan indgås aftale om en overenskomst mellem ZBC og Vordingborg Kommune er ZBC interesserede i at samarbejde på alle områder, hvor det er relevant. Det drejer sig om: - Brobygning - 20/20 model I forhold til EUD 10 vil vi foreslå, at der udarbejdes en fælles model i et samarbejde mellem Vordingborg Kommune (ungdomsskolen), EUC Sjælland og ZBC. Side 12

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse skoleåret 2015/2016 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus klasse 10. klassehæftet for skoleåret 2015/2016 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10)

Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) 1 of 8 Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) mellem Viden Djurs N P Josiassens Vej 44 8500 Grenaa Cvr nr. 10520509 og Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 1. Formålsbeskrivelse

Læs mere

EUD10 i Tønder Kommune

EUD10 i Tønder Kommune EUD10 i Tønder Kommune På baggrund af kommissoriet for arbejdet med udvikling af Tønder Kommunes EUD10 tilbud har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag opdelt i følgende temaer. Sikring af lovmæssige krav

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse Oplæg om ungdomsuddannelser for forældre til elever i 7.klasse Dagsorden: Ny lovgivning, nye reformer: Uddannelsesparathedsvurdering i 8.klasse Fokusering af vejledningsindsatsen Ug.dk og e-vejledning

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole Eud 10 er for dig Der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne Der er usikker på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg Altså er du i tvivl om du er klar til

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Ændringer uddannelsesvejledning 2014

Ændringer uddannelsesvejledning 2014 Ændringer uddannelsesvejledning 2014 I forbindelse med skolereformen er der også kommet en ny vejledningsreform. Den er udarbejdet for at tilgodese blandt andet nævnte kriterier: - Fremrykket uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne STUK, Styrelsen for undervisning og kvalitet Undervisningsministeriet /v. Lone Kirk og Lisbeth

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Organisering af 10. klasse - 1. behandling

Organisering af 10. klasse - 1. behandling Punkt 5. Organisering af 10. klasse - 1. behandling 2014-35882 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoludvalget godkender, at en af de beskrevne modeller for den fremtidige organisering af 10. klasse sendes

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet

Nyt fra Undervisningsministeriet Nyt fra Undervisningsministeriet FUETS konference 2010 Jørgen Brock jb@uvm.dk 3395 5685 Claus Søe Claus.soe@uvm.dk 33955307 Side 1 Program Baggrund Unges og kommuners pligter Ungedatabasen E-vejledning

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere!

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere! Grundforløb til en erhvervsuddannelse på 10. klasses niveau - kombinationen gør det smartere! Sådan kan et ugeskema se ud: på 10. klasses niveau De obligatoriske fag kombineres med valgfagene: Hvorfor

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Vejledningskontorets informationsmøder september 2010 Kontorchef Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 Side 1 Program Velkomst og indledning Unges og kommuners

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer:

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer: Undervisningsministeriet 19. marts 2014 UDKAST Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., og andre love (Bedre

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere

Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere Nasjonalt Råd for lærerutdanning i Norge, maj 2015 NCE / Metropol Side 1 Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Brobygning. For alle 10. klasser. Uge 46. den 10 15. november 2014. Brobygningsugen Uge 46. 10 klasse Morgenprocedure: INGEN MORGENLØB

Brobygning. For alle 10. klasser. Uge 46. den 10 15. november 2014. Brobygningsugen Uge 46. 10 klasse Morgenprocedure: INGEN MORGENLØB Derefter morgennad I skal også smøre madpakker, da det varme mad serveres til aften Køkkenhold omkring spisesal mm. Kl. 08.00-17.20 Skema i naturvidenskabelige discipliner 10 klasse Morgenprocedure: Brobygningsugen

Læs mere

Årsplan 2015 Ungdomsskolen

Årsplan 2015 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2015 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Klubberne 1. Indledning Ungdomsskolen består

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere