10. klasse i Vordingborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. klasse i Vordingborg"

Transkript

1 10. klasse i Vordingborg Præsentation af ZBC ZBC (Zealand Business College) er en erhvervsskole med gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser med afdeling i Vordingborg, Næstved og Ringsted. ZBC er resultatet af en fusion i 2010 mellem Handelsskolen Sjælland Syd (tidl. fusion af Vordingborg Handelsskole og Næstved Handelsskole) og EUC Ringsted. På baggrund af fusionen blev det muligt at udbyde flere uddannelser i Vordingborg, så der aktuelt udbydes følgende fem uddannelser på ZBC i Vordingborg: Gymnasiale uddannelser: hhx, htx Erhvervsuddannelser: Grundforløbene Merkantil (hg), Mad til mennesker og Strøm styring og it. Med udbuddet af disse tre erhvervsuddannelser vil ZBC efter reformen dække tre af de fire hovedområder (Kontor, handel og forretningsservice, Fødevarer, jordbrug og oplevelser og Teknologi, byggeri og transport). Fusionen har for afdelingen i Vordingborg været særdeles succesfuld, idet udbuddet af de tre nye uddannelser har betydet en kraftig vækst af i antallet af årselever fra 373 i 2009 til 677 i Baggrund Vordingborg Kommune ønsker etablering af en 10. klasse, som fungerer som indskoling til ungdomsuddannelse. Det vil sige en 10. klasse som både sikrer, at eleverne bliver afklaret med hensyn til deres uddannelsesvalg og at de bliver i stand til at starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Politisk er der i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (feb. 2014) fremsat nye mål: 1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse a. Mindst 25 % i 2020 b. Mindst 30 % i Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse 3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle unge, så de bliver så dygtige de kan Side 1

2 Et mål med den nye folkeskolereform er, at flere elever skal være uddannelsesparate efter 9. klasse, hvorfor det må forventes, at der fremadrettet er langt færre elever, der tager en 10. klasse. Den demografiske udvikling i Vordingborg viser, at der i løbet af de næste år bliver færre og færre unge. For at sikre en kvalificeret lokal arbejdskraft er det derfor nødvendigt at en større andel af de unge sikres en god uddannelse. Nedenfor beskrives med udgangspunkt i ovenstående et scenarie for en 10. klasse i Vordingborg. 10. klasse i overenskomst med ZBC Formålet med en overenskomstmodel er at integrere 10. klasse på ZBC i et ungdomsuddannelsesmiljø, der hjælper de unge til en lettere overgang til ungdomsuddannelse, så der er flere der starter og flere der gennemfører en ungdomsuddannelse. Jf. folkeskoleloven 19a. (LBK nr. 655 af 20/06/2014): Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Grundet aktuel pladsmangel har skolen planer om udbygning af ZBC i Vordingborg. I den forbindelse er det muligt at skabe en tættere integration mellem 10. klasse og ungdomsuddannelserne, idet 10. klasse kan tænkes ind på en måde, der sikrer en optimal beliggenhed i forhold til de eksisterende uddannelser. Ligesom fokus vil være på etablering af attraktive og inspirerende læringsmiljøer, der understøtter elevernes lyst til at lære (se bilag 1, s. 11). Ved en integration af 10. klasse på ZBC er det muligt at skabe en øget fleksibilitet omkring tilrettelæggelse af undervisningen, herunder bl.a. afvikling af brobygning og 20/20model. Modeller Med udgangspunkt i de eksisterende love og bekendtgørelser kan ZBC tilbyde tre overordnede modeller for 10. klasseforløb. De tre modeller er: Gymnasierettet Erhvervsrettet Side 2

3 EUD-10 I nedenstående uddybes modellerne med beskrivelser af målgruppe og indhold Ligesom det beskrives hvordan de eksisterende linjer i den nuværende 10. klasse kan indgå i de tre modeller. Gymnasierettet 10. klasse Gymnasierettet 10. klasse - En uddannelse med høj faglighed Målgruppe 1. Elever der er (rimelig) afklarede om, at de gerne vil læse videre på en gymnasial uddannelse og forberede sig bedst muligt inden opstart. 2. Elever, der er interesserede i et højt niveau og som godt vil hurtigt videre Linjer 1. - Medie og IT linjen - Globallinjen - Sciencelinjen - Sportslinjen - Design og kunstlinjen 2. Businesslinjen Indhold 1. Gymnasial Undervisningen er tilrettelagt med fokus på høj faglighed, tværfagligt samarbejde og flere projektopgaver, herunder både skriftlige og mundtlige opgaver, som forbereder eleverne til de kommende krav og arbejdsformer på en gymnasial uddannelse. Den høje faglighed skabes gennem samarbejde med de lokale gymnasiale uddannelser omkring fag som økonomi, matematik, samfundsfag, mediefag, spansk og fysik/kemi. Eleverne får desuden mulighed for at fordybe sig og vælge mellem faglige områder som innovation og internationalisering samt smagsprøver på idræt, design og kommunikation. 2. EUX Business Den gymnasierettede model er også mulig som en 20/20 model* målrettet EUX Business, for de elever der gerne vil hurtigt videre og/eller gerne vil have flere muligheder åbne. Eleverne vil her få tre fag på C-niveau Dansk, Engelsk og Samfundsfag. Med en 20/20 model har eleverne efterfølgende mulighed for at vælge en gymnasial uddannelse eller at fortsætte med GF2 (grundforløb 2) på en teknisk eller merkantil erhvervsuddannelse efter eget valg. Hvis de vælger at fortsætte på EUX efter GF 2, har de opnået kompetence til at gå i lære og/eller læse videre (på samme niveau som med HF) allerede 1,5 år efter, de er færdige med 10. klasse. Med 20/20 modellen tilrettelægges uddannelsen, så der i løbet af året veksles mellem undervisning i 10. klasses fag og fag på EUD. Der planlægges særlige brobygningsforløb målrettet de gymnasiale uddannelser. I 20/20 modellen indgår brobygning som en del af 10. klasses undervisningen. * For at blive optaget på 20/20 modellen, skal eleverne leve op til optagelseskravene på en erhvervsuddannelse (2 i dansk og matematik og vurderes uddannelsesparate). Side 3

4 Erhvervsrettet 10. klasse Erhvervsrettet 10. klasse - En praktisk uddannelse med et erhvervsfagligt perspektiv Målgruppe Elever, der er rimelig afklarede om at de vil på en erhvervsuddannelse og som ønsker og/eller har brug for et skoleår med kombination af skole og praktik samt ekstra vejledning. Linjer Fag- og erhvervslinjen Mad- og sundhedslinjen Indhold Forløbet har fokus på at motivere og afklare skoletrætte elever gennem praksisnær undervisning med tæt samarbejde med erhvervsuddannelser og erhvervsliv samt ekstra vejledning. Der gennemføres et udvidet brobygnings- og erhvervsforløb i samarbejde med de lokale erhvervsskoler og virksomheder, hvor hverdagen varieres med brobygning og/eller praktik en til to dage om ugen. Gennem forløbet arbejdes (med inspiration og gode erfaringer fra ZBCs brobygningsprojekt) med: At styrke den unges uddannelsesmotivation og motivation for at lære At styrke den unges læse-, skrive- og regnefærdigheder samt danskforudsætninger og faglige viden At introducere til arbejdsmarkedet og forventninger til den unge på en arbejdsplads At give støtte til at løse sociale og personlige problemer og få skabt struktur i dagligdagen, herunder kompetencer til at flytte hjemmefra At give den unge tro på sig selv og realistiske forudsætninger for at træffe et uddannelsesvalg og tage ansvar for sin uddannelse Den erhvervsrettede model er også mulig som en 20/20 model*, hvor undervisningen tilrettelægges med 20 uger i 10. klasse og 20 uger på GF1 (grundforløb 1) inden for fagretningen Mad og oplevelser (målrettet kok, tjener, bager, konditor, ernæringsassistent) Uddannelsen tilrettelægges, så der i løbet af året veksles mellem undervisning i 10. klasses fag og fag på EUD. Brobygning indgår som en del af 10. klasses undervisningen. Med en 20/20 model har eleverne efterfølgende mulighed for at vælge en gymnasial uddannelse eller at fortsætte med GF2 (grundforløb 2) på en teknisk eller merkantil erhvervsuddannelse efter eget valg. * For at blive optaget på 20/20 modellen, skal eleverne leve op til optagelseskravene på en erhvervsuddannelse (2 i dansk og matematik og vurderes uddannelsesparate EUD 10 EUD 10 - En praktisk uddannelse med muligheder Målgruppe Indhold Side 4

5 Elever, der er interesserede i en erhvervsuddannelse, men som mangler karakteren 2 i dansk og matematik eller er usikre på om en erhvervsuddannelse er det rette valg. Linjer Businesslinjen Fag- og erhvervslinjen Mad og sundhedslinjen På EUD10 er der fokus på at styrke elevernes faglige kompetencer og introducere dem til de fire nye hovedområder, så de bliver afklaret i forhold til deres valg af erhvervsuddannelse. De fire hovedområder er: Omsorg, sundhed og pædagogik Kontor, handel og forretningsservice Fødevarer, jordbrug og oplevelser Teknologi, byggeri og transport. Undervisningen er tilrettelagt med en obligatorisk del, der svarer til en almen 10. klasse, men med en toning mod erhvervsuddannelserne og med en valgfri del der introducerer specifikt til erhvervsuddannelserne med obligatorisk brobygning samt fag og elementer der introducerer til de fire hovedområder. Som en del af undervisningen er der fokus på opkvalificering af eleverne i dansk, engelsk og matematik. Den valgfrie del målrettet erhvervsuddannelserne vil have en varighed af uger. Undervisningen sker i tæt samarbejde med EUC Sjælland og SOSU Sjælland. Det endelige udbud af modeller og linjer sammensættes i samarbejde med Vordingborg Kommune, under hensyntagen til antallet af elever og konkrete ønsker. Brobygning Uanset model skal eleverne i brobygning i en varighed af 5-6 uger. Brobygningen målrettes det uddannelsesområde eleverne er interesserede i. Brobygningen er takstfinansieret af staten. Afklaringsforløb Uanset model og valg af linje starter 10. klasse på ZBC med et 14 dages intensivt afklaringsforløb. I løbet af de 14 dage afdækkes elevernes kompetencer og ønsker til uddannelse med henblik på at vurdere deres uddannelsesparathed og eventuelle behov for særlig støtte og vejledning. Herved sikrer vi også, at det udelukkende er de elever, der har behov for et år med ekstra afklaring og opkvalificering, der tager 10. klasse. Andre elever opfordres til at gå direkte i gang med en ungdomsuddannelse. Desuden vil der efter en måned blive gennemført samtaler med de elever der vurderes parate til at starte på en ungdomsuddannelse. For at sikre at flere elever hurtigt kommer i gang med en ungdomsuddannelse opfordres eleverne (igen) til at starte på en ungdomsuddannelse. For at støtte eleverne i overgangen tilknyttes de en mentor (kontaktlæreren), som de kan kontakte i den første periode og som vil kontakte dem efter 14 dage på ungdomsuddannelsen. Side 5

6 Pædagogik på ZBC Undervisningen i 10. klasse tilrettelægges og gennemføres så eleverne har mulighed for at styrke deres faglige, sociale og personlige kvalifikationer og blive så dygtige de kan. Skolens pædagogik er beskrevet i det fælles grundlag for didaktik og pædagogik på erhvervsuddannelserne (se bilag 1). Heri findes bl.a. en beskrivelse af medarbejderprofil og skolens fire indsatsområder: Øget inddragelse af erhvervslivet, Styrkelse af læringsmiljøet, Styrket differentiering og Øget trivsel på uddannelsen. På ZBC har vi generelt en stor erfaring med at fastholde udfordrede (personligt, socialt eller fagligt) unge i uddannelse. Dette gør sig særligt gældende via projekt Brobygning til uddannelse, hvor det er lykkedes at fastholde så mange elever, at ministeriet er blevet opmærksomme på og har udtrykt interesse for projektets succes. Brobygningsforløbet er bygget op omkring flere aktiviteter som fra forskellige indgangsvikler er med til at understøtte eleverne: - Praktisk konflikthåndtering - Privatøkonomi - Samfundsfag - Kost og motion - Livsstil og temaoplæg - Uddannelsesværksted - Kompetenceafklaring - CV og ansøgninger Desuden har hver elev haft tilknyttet en brobygger (brobygningsvejleder), som har været den samme gennem hele forløbet. Brobyggeren har i forhold til eleven fokus på: - At støtte op om mødestabilitet og deltagelse - Relationsopbygning - Afklaring af kompetence i forhold til uddannelse - Samarbejdsøvelser - At sætte tydelige rammer - Italesætning og hjælp til uhensigtsmæssig adfærd Læringsmiljøet på ZBC ZBC Vordingborg er del af et moderne og udviklingsorienteret ungdomsuddannelsesmiljø på Vordingborg Uddannelsescenter, i tæt forening med Side 6

7 Vordingborg Gymnasium og HF. Læringsmiljøet på Vordingborg Uddannelsescenter matcher behovene i forhold til den nye EUD-reform og de fire gymnasiale uddannelser. Ud over hhx, stx, htx og hf er tre af indgangene til de nye EUDuddannelser til stede på uddannelsescenteret. Dvs. bortset fra social- og sundhedsområdet dækkes hele uddannelsesspektret. Det vil være naturligt, at 10.-klasse i sin egenskab af indskoling til ungdomsuddannelse indgår aktivt i dette miljø. Med den faglighed og den erfaring, der er på ZBC, vil 10. klasse kunne udvikles, så der etableres en klar og tydelig progression i elevernes forløb hen imod ungdomsuddannelserne. ZBC s erfaring med praksisnær undervisning, adgang til laboratorie- og værkstedsfaciliteter samt gode samarbejde med handels- og erhvervsliv (bl.a. gennem afvikling af camps, konkurrencer, talentarbejde, cases, projekter og læring i bevægelse) sikrer en alsidig undervisning, der er med til at motivere og inspirere eleverne til videre uddannelse og arbejdsliv. ZBC er sammen med bl.a. Vordingborg Gymnasium og UCSJ langt i et samarbejde med Vordingborg Kommune om at udvikle et Campus Vordingborg med henblik på at sætte endnu mere fokus på uddannelsesmiljøerne i kommunen og en styrkelse af samarbejdet. Forslag til overenskomst Undervisningen i 10. klasse på ZBC følger folkeskolelovens bestemmelser jf. kapitel 2a 10. klasses struktur og indhold. Overenskomsten henviser til 22, stk. 1 nr. 7 i folkeskoleloven (LBK nr. 665 af 20/06/2014) om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en uddannelsesinstitution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning. Ved indgåelse af en overenskomst sker der overførsel af undervisningen i Vordingborg Kommune i 10. klasse til ZBC, således at ZBC i aftaleperioden varetager undervisningen på vegne af kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune. ZBC skal ifølge overenskomsten tilbyde undervisning til elever i Vordingborg Kommune, der efter opfyldelse af 9 års undervisningspligt ønsker et 10. skoleår for at styrke deres faglige, sociale og personlige kvalifikationer, således at de opnår større indsigt og sikkerhed med hensyn til deres efterfølgende valg og gennemførelse af en ungdomsuddannelse (STX, HHX, HTX, HF og gymnasiale enkeltfag, EUD, herunder EUX). Side 7

8 Indhold Optagelseskriterier ZBC optager de elever, som ønsker at starte i 10. klasse på et helårsforløb på ZBC. ZBC kan i samråd med UU Sjælland Syd ligeledes optage elever, som ønsker at starte i helårsforløb i løbet af året. ZBC vil have samarbejde med UU om optagelse, information, vejledning mv i relation til 10. klasse. Optagelse på 10. klasse på ZBC sker via Det frie skolevalg betyder, at ZBC kan optage elever fra andre kommuner. ZBC kan optage elever på 10. klasse direkte fra andre kommuner, og ZBC afregner direkte med pågældende kommune. Elever på 10. klasse på ZBC vil kunne have ret til befordring jf. 26. LBK nr. 665 af 20/06/2014. Udgifter til elevernes befordring dækkes af Vordingborg Kommune. Elevernes forældre skal meddele samtykke for optagelse på 10. klasse på ZBC. Prøver og standpunktskarakter Prøverne afholdes efter reglerne om folkeskolens prøver. Eleverne modtager efter endt uddannelse på ZBC afgangsbevis efter Vordingborg kommunes anvisninger mht. standard og udformning. ZBC skal efter afholdelse af 10. klasses prøver jf. 19 f. meddele Vordingborg Kommune resultatet af prøverne samt sende kopi af afgangsbeviserne. Prøverne planlægges og gennemføres af ZBC med deltagelse af censorer fra Vordingborg Kommunes censorring. Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Sjælland Syd har det overordnede ansvar for vejledning i relation til 10. klasse på ZBC. ZBC står for den daglige vejledning og for, at UU-vejlederne har de nødvendige informationer i forhold til deres vejledning af eleverne. Eleverne på 10. klasse skal uddannelsesparathedsvurderes ved overgang fra 10. klasse til ungdomsuddannelse. De ansvarlige klasselærere på 10. klasse på ZBC Side 8

9 samarbejder med UU-vejlederne med henblik på gennemførelse, udfærdigelse af en uddannelsesplan og uddannelsesparathedsvurdering. Tilrettelæggelse 10. klasse på ZBC tilrettelægges som helårsforløb over et helt skoleår (40 uger). 10. klasse på ZBC vil som minimum bestå af 840 undervisningstimer (420 undervisningstimer til den obligatoriske del og 126 undervisningstimer til obligatorisk brobygning samt 294 undervisningstimer til den valgfri del). Fortrolige oplysninger Fortrolige oplysninger om elever kan kun indhentes af ZBC efter samtykke fra forældremyndighedsindehaver. I tilfælde af behov for indhentning af oplysninger anvendes formelle samtykkeerklæringer fra Vordingborg Kommune. Ansvarsregler Elever i 10. klasse på ZBC hører under de gældende ansvarsregler på ZBC. Tilsynsregler ZBC fører tilsyn med eleverne i skoletiden jf. LBK 703 af 23/06/ Ordensregler ZBC fastsætter ordensregler for 10. klasse på ZBC jf. 52 LBK 665 af 20/06/2014 og fastsætter foranstaltninger, såfremt ordensreglerne overtrædes. Varighed Overenskomsten er gældende for en treårig periode med start i skoleåret og overenskomsten er uopsigelig i aftaleperioden. Overenskomsten evalueres ved hvert skoleårs udgang og tre gange i overenskomstperioden. Side 9

10 Organisering Med denne overenskomst sker en virksomhedsoverdragelse af ledere og medarbejdere fra Vordingborg Kommune til ZBC. For at sikre samarbejdet med kommune, andre uddannelsesinstitutioner og aktører omkring 10. klasse nedsættes en styregruppe bestående af: ZBC (tovholder) Vordingborg Kommune, direktør/skolechef Vordingborg Gymnasium og HF EUC Sjælland SOSU UU Sjælland Syd Vordingborg Ungdomsskole Produktionsskolen Evt. andre aktører på området Styregruppen sikrer, gennem evt. ad hoc grupper, at samarbejdet effektueres gennem: - løbende, relevant og udviklende dialog om samarbejdet og aktiviteterne - udarbejdelse af kortsigtede og langsigtede planer for udvikling og gennemførelse af aktiviteter - understøtning af initiativer til nye aktiviteter - formidling af samarbejdets konkrete aktiviteter i relevante medier og kanaler - koordinering, kvalitetsstyring og evaluering af konkrete aktiviteter, herunder evaluering af samarbejdet Herudover etableres i overgangsfasen en projektgruppe med fokus på den daglige drift. Projektgruppen består af deltagere fra: ZBC (tovholder) 10. klasse, afdelingsleder Vordingborg Gymnasium og HF EUC Sjælland UU Sjælland Syd Vordingborg Ungdomsskole Side 10

11 Kompetenceudvikling af ledere og lærere Som et krav i forbindelse med eud-reformen ligger, at der skal ske et strategisk kompetenceløft. Det indebærer, at alle ledere skal have pædagogiske ledelseskompetencer svarende til et modul i pædagogisk ledelse. Ligesom lærerne på erhvervsuddannelserne i løbet af de næste fem år skal have erhvervspædagogiske kompetencer på 10 ECTS-point på mindst diplomniveau. Kompetenceløftet af lærerne skal ske inden for følgende syv områder: 1. Viden om og fokus på elevernes læring og progression 2. Klasseledelse med fokus på elevernes læring 3. Planlægning og gennemførelse af en differentieret undervisning, der tager udgangspunkt i elevernes behov og potentialer 4. Eleverne skal støttes i arbejdet med at skabe sammenhæng i læringen mellem skole og praktikforløb 5. Elevaktiverende undervisningsmetoder 6. Praksisrelateret undervisning 7. Pædagogisk brug af it Ved en overenskomst omkring 10. klasse mellem ZBC og Vordingborg Kommune forudsættes det, at ledere og lærere i 10. klasse deltager i denne opkvalificering, da det er et krav til at kunne undervise på eud. ZBCs kompetenceudviklingsstrategi for erhvervsuddannelserne er vedhæftet til orientering (se bilag 2). Økonomi Ved 118 elever der tager 10. klasse skal Vordingborg Kommune betale kr. til ZBC, hvoraf kr. udgør et fast beløb og kr. er variabelt i forhold til antallet af elever. Alle beløb i denne aftale er eksklusiv moms. Beløbet forefalder med 50 % henholdsvis 1. oktober og 1. januar. Antallet af elever opgøres for skoleåret den 30. august. Beløbet indekseres med nettoprisindekset. Ved ændringer i antallet af elever i op- eller nedafgående retning ændres det beløb Vordingborg Kommune skal betale ZBC med kr. pr. elev. Beløbet dækker: Undervisning Skoleledelse Sekretær Elevrelaterede udgifter Bygninger, IT Side 11

12 Det skal bemærkes, at ZBC ikke kan genkende beløbet som Kommunen i deres 10. kl. budget for skoleåret 2014/15 har udgifter til bygninger og IT, da ZBC i skoleåret 2013/14 har opkrævet kr. for denne ydelse. Det forventes, at for skoleåret 2014/15 vil ydelsen stige, da 10. kl. centeret har fået stillet yderligere lokaler til rådighed. Der tages forbehold for fejl i udbudsmaterialet. 10. klasse under ungdomsskolen i samarbejde med ZBC Såfremt der ikke kan indgås aftale om en overenskomst mellem ZBC og Vordingborg Kommune er ZBC interesserede i at samarbejde på alle områder, hvor det er relevant. Det drejer sig om: - Brobygning - 20/20 model I forhold til EUD 10 vil vi foreslå, at der udarbejdes en fælles model i et samarbejde mellem Vordingborg Kommune (ungdomsskolen), EUC Sjælland og ZBC. Side 12

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Velkommen til. EUD-reformen og Ungdomsskolen. Lad det gro!

Velkommen til. EUD-reformen og Ungdomsskolen. Lad det gro! Velkommen til EUD-reformen og Ungdomsskolen Lad det gro! 8. april Bygning 55 DGI-byen Velkommen! Finn Lillelund Christensen, kst. formand for Ungdomsskoleforeningen Jacob Fuglsang, Uddannelsesredaktør

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10)

Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) 1 of 8 Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) mellem Viden Djurs N P Josiassens Vej 44 8500 Grenaa Cvr nr. 10520509 og Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 1. Formålsbeskrivelse

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt.

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt. UU INFO April 2011 Indhold Parat til uddannelse side 1 Klar-Parat-Start på Århus Produktionsskole side 3 Fastholdelseskaravanen - særlig indsats side 4 Min Vej til Uddannelse - nyt initiativ i UU side

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl.

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl. Skolens navn: Indgang: TietgenSkolen Tietgen HG Lerchesgade 29 5000 Odense C Tlf. 65 45 26 00 E-mail: hg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk Den merkantile indgang Medarbejdere Øverst ansvarlige for

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE I 2015 2016 Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelserne

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere