10. klasse i Vordingborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. klasse i Vordingborg"

Transkript

1 10. klasse i Vordingborg Præsentation af ZBC ZBC (Zealand Business College) er en erhvervsskole med gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser med afdeling i Vordingborg, Næstved og Ringsted. ZBC er resultatet af en fusion i 2010 mellem Handelsskolen Sjælland Syd (tidl. fusion af Vordingborg Handelsskole og Næstved Handelsskole) og EUC Ringsted. På baggrund af fusionen blev det muligt at udbyde flere uddannelser i Vordingborg, så der aktuelt udbydes følgende fem uddannelser på ZBC i Vordingborg: Gymnasiale uddannelser: hhx, htx Erhvervsuddannelser: Grundforløbene Merkantil (hg), Mad til mennesker og Strøm styring og it. Med udbuddet af disse tre erhvervsuddannelser vil ZBC efter reformen dække tre af de fire hovedområder (Kontor, handel og forretningsservice, Fødevarer, jordbrug og oplevelser og Teknologi, byggeri og transport). Fusionen har for afdelingen i Vordingborg været særdeles succesfuld, idet udbuddet af de tre nye uddannelser har betydet en kraftig vækst af i antallet af årselever fra 373 i 2009 til 677 i Baggrund Vordingborg Kommune ønsker etablering af en 10. klasse, som fungerer som indskoling til ungdomsuddannelse. Det vil sige en 10. klasse som både sikrer, at eleverne bliver afklaret med hensyn til deres uddannelsesvalg og at de bliver i stand til at starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Politisk er der i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (feb. 2014) fremsat nye mål: 1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse a. Mindst 25 % i 2020 b. Mindst 30 % i Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse 3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle unge, så de bliver så dygtige de kan Side 1

2 Et mål med den nye folkeskolereform er, at flere elever skal være uddannelsesparate efter 9. klasse, hvorfor det må forventes, at der fremadrettet er langt færre elever, der tager en 10. klasse. Den demografiske udvikling i Vordingborg viser, at der i løbet af de næste år bliver færre og færre unge. For at sikre en kvalificeret lokal arbejdskraft er det derfor nødvendigt at en større andel af de unge sikres en god uddannelse. Nedenfor beskrives med udgangspunkt i ovenstående et scenarie for en 10. klasse i Vordingborg. 10. klasse i overenskomst med ZBC Formålet med en overenskomstmodel er at integrere 10. klasse på ZBC i et ungdomsuddannelsesmiljø, der hjælper de unge til en lettere overgang til ungdomsuddannelse, så der er flere der starter og flere der gennemfører en ungdomsuddannelse. Jf. folkeskoleloven 19a. (LBK nr. 655 af 20/06/2014): Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Grundet aktuel pladsmangel har skolen planer om udbygning af ZBC i Vordingborg. I den forbindelse er det muligt at skabe en tættere integration mellem 10. klasse og ungdomsuddannelserne, idet 10. klasse kan tænkes ind på en måde, der sikrer en optimal beliggenhed i forhold til de eksisterende uddannelser. Ligesom fokus vil være på etablering af attraktive og inspirerende læringsmiljøer, der understøtter elevernes lyst til at lære (se bilag 1, s. 11). Ved en integration af 10. klasse på ZBC er det muligt at skabe en øget fleksibilitet omkring tilrettelæggelse af undervisningen, herunder bl.a. afvikling af brobygning og 20/20model. Modeller Med udgangspunkt i de eksisterende love og bekendtgørelser kan ZBC tilbyde tre overordnede modeller for 10. klasseforløb. De tre modeller er: Gymnasierettet Erhvervsrettet Side 2

3 EUD-10 I nedenstående uddybes modellerne med beskrivelser af målgruppe og indhold Ligesom det beskrives hvordan de eksisterende linjer i den nuværende 10. klasse kan indgå i de tre modeller. Gymnasierettet 10. klasse Gymnasierettet 10. klasse - En uddannelse med høj faglighed Målgruppe 1. Elever der er (rimelig) afklarede om, at de gerne vil læse videre på en gymnasial uddannelse og forberede sig bedst muligt inden opstart. 2. Elever, der er interesserede i et højt niveau og som godt vil hurtigt videre Linjer 1. - Medie og IT linjen - Globallinjen - Sciencelinjen - Sportslinjen - Design og kunstlinjen 2. Businesslinjen Indhold 1. Gymnasial Undervisningen er tilrettelagt med fokus på høj faglighed, tværfagligt samarbejde og flere projektopgaver, herunder både skriftlige og mundtlige opgaver, som forbereder eleverne til de kommende krav og arbejdsformer på en gymnasial uddannelse. Den høje faglighed skabes gennem samarbejde med de lokale gymnasiale uddannelser omkring fag som økonomi, matematik, samfundsfag, mediefag, spansk og fysik/kemi. Eleverne får desuden mulighed for at fordybe sig og vælge mellem faglige områder som innovation og internationalisering samt smagsprøver på idræt, design og kommunikation. 2. EUX Business Den gymnasierettede model er også mulig som en 20/20 model* målrettet EUX Business, for de elever der gerne vil hurtigt videre og/eller gerne vil have flere muligheder åbne. Eleverne vil her få tre fag på C-niveau Dansk, Engelsk og Samfundsfag. Med en 20/20 model har eleverne efterfølgende mulighed for at vælge en gymnasial uddannelse eller at fortsætte med GF2 (grundforløb 2) på en teknisk eller merkantil erhvervsuddannelse efter eget valg. Hvis de vælger at fortsætte på EUX efter GF 2, har de opnået kompetence til at gå i lære og/eller læse videre (på samme niveau som med HF) allerede 1,5 år efter, de er færdige med 10. klasse. Med 20/20 modellen tilrettelægges uddannelsen, så der i løbet af året veksles mellem undervisning i 10. klasses fag og fag på EUD. Der planlægges særlige brobygningsforløb målrettet de gymnasiale uddannelser. I 20/20 modellen indgår brobygning som en del af 10. klasses undervisningen. * For at blive optaget på 20/20 modellen, skal eleverne leve op til optagelseskravene på en erhvervsuddannelse (2 i dansk og matematik og vurderes uddannelsesparate). Side 3

4 Erhvervsrettet 10. klasse Erhvervsrettet 10. klasse - En praktisk uddannelse med et erhvervsfagligt perspektiv Målgruppe Elever, der er rimelig afklarede om at de vil på en erhvervsuddannelse og som ønsker og/eller har brug for et skoleår med kombination af skole og praktik samt ekstra vejledning. Linjer Fag- og erhvervslinjen Mad- og sundhedslinjen Indhold Forløbet har fokus på at motivere og afklare skoletrætte elever gennem praksisnær undervisning med tæt samarbejde med erhvervsuddannelser og erhvervsliv samt ekstra vejledning. Der gennemføres et udvidet brobygnings- og erhvervsforløb i samarbejde med de lokale erhvervsskoler og virksomheder, hvor hverdagen varieres med brobygning og/eller praktik en til to dage om ugen. Gennem forløbet arbejdes (med inspiration og gode erfaringer fra ZBCs brobygningsprojekt) med: At styrke den unges uddannelsesmotivation og motivation for at lære At styrke den unges læse-, skrive- og regnefærdigheder samt danskforudsætninger og faglige viden At introducere til arbejdsmarkedet og forventninger til den unge på en arbejdsplads At give støtte til at løse sociale og personlige problemer og få skabt struktur i dagligdagen, herunder kompetencer til at flytte hjemmefra At give den unge tro på sig selv og realistiske forudsætninger for at træffe et uddannelsesvalg og tage ansvar for sin uddannelse Den erhvervsrettede model er også mulig som en 20/20 model*, hvor undervisningen tilrettelægges med 20 uger i 10. klasse og 20 uger på GF1 (grundforløb 1) inden for fagretningen Mad og oplevelser (målrettet kok, tjener, bager, konditor, ernæringsassistent) Uddannelsen tilrettelægges, så der i løbet af året veksles mellem undervisning i 10. klasses fag og fag på EUD. Brobygning indgår som en del af 10. klasses undervisningen. Med en 20/20 model har eleverne efterfølgende mulighed for at vælge en gymnasial uddannelse eller at fortsætte med GF2 (grundforløb 2) på en teknisk eller merkantil erhvervsuddannelse efter eget valg. * For at blive optaget på 20/20 modellen, skal eleverne leve op til optagelseskravene på en erhvervsuddannelse (2 i dansk og matematik og vurderes uddannelsesparate EUD 10 EUD 10 - En praktisk uddannelse med muligheder Målgruppe Indhold Side 4

5 Elever, der er interesserede i en erhvervsuddannelse, men som mangler karakteren 2 i dansk og matematik eller er usikre på om en erhvervsuddannelse er det rette valg. Linjer Businesslinjen Fag- og erhvervslinjen Mad og sundhedslinjen På EUD10 er der fokus på at styrke elevernes faglige kompetencer og introducere dem til de fire nye hovedområder, så de bliver afklaret i forhold til deres valg af erhvervsuddannelse. De fire hovedområder er: Omsorg, sundhed og pædagogik Kontor, handel og forretningsservice Fødevarer, jordbrug og oplevelser Teknologi, byggeri og transport. Undervisningen er tilrettelagt med en obligatorisk del, der svarer til en almen 10. klasse, men med en toning mod erhvervsuddannelserne og med en valgfri del der introducerer specifikt til erhvervsuddannelserne med obligatorisk brobygning samt fag og elementer der introducerer til de fire hovedområder. Som en del af undervisningen er der fokus på opkvalificering af eleverne i dansk, engelsk og matematik. Den valgfrie del målrettet erhvervsuddannelserne vil have en varighed af uger. Undervisningen sker i tæt samarbejde med EUC Sjælland og SOSU Sjælland. Det endelige udbud af modeller og linjer sammensættes i samarbejde med Vordingborg Kommune, under hensyntagen til antallet af elever og konkrete ønsker. Brobygning Uanset model skal eleverne i brobygning i en varighed af 5-6 uger. Brobygningen målrettes det uddannelsesområde eleverne er interesserede i. Brobygningen er takstfinansieret af staten. Afklaringsforløb Uanset model og valg af linje starter 10. klasse på ZBC med et 14 dages intensivt afklaringsforløb. I løbet af de 14 dage afdækkes elevernes kompetencer og ønsker til uddannelse med henblik på at vurdere deres uddannelsesparathed og eventuelle behov for særlig støtte og vejledning. Herved sikrer vi også, at det udelukkende er de elever, der har behov for et år med ekstra afklaring og opkvalificering, der tager 10. klasse. Andre elever opfordres til at gå direkte i gang med en ungdomsuddannelse. Desuden vil der efter en måned blive gennemført samtaler med de elever der vurderes parate til at starte på en ungdomsuddannelse. For at sikre at flere elever hurtigt kommer i gang med en ungdomsuddannelse opfordres eleverne (igen) til at starte på en ungdomsuddannelse. For at støtte eleverne i overgangen tilknyttes de en mentor (kontaktlæreren), som de kan kontakte i den første periode og som vil kontakte dem efter 14 dage på ungdomsuddannelsen. Side 5

6 Pædagogik på ZBC Undervisningen i 10. klasse tilrettelægges og gennemføres så eleverne har mulighed for at styrke deres faglige, sociale og personlige kvalifikationer og blive så dygtige de kan. Skolens pædagogik er beskrevet i det fælles grundlag for didaktik og pædagogik på erhvervsuddannelserne (se bilag 1). Heri findes bl.a. en beskrivelse af medarbejderprofil og skolens fire indsatsområder: Øget inddragelse af erhvervslivet, Styrkelse af læringsmiljøet, Styrket differentiering og Øget trivsel på uddannelsen. På ZBC har vi generelt en stor erfaring med at fastholde udfordrede (personligt, socialt eller fagligt) unge i uddannelse. Dette gør sig særligt gældende via projekt Brobygning til uddannelse, hvor det er lykkedes at fastholde så mange elever, at ministeriet er blevet opmærksomme på og har udtrykt interesse for projektets succes. Brobygningsforløbet er bygget op omkring flere aktiviteter som fra forskellige indgangsvikler er med til at understøtte eleverne: - Praktisk konflikthåndtering - Privatøkonomi - Samfundsfag - Kost og motion - Livsstil og temaoplæg - Uddannelsesværksted - Kompetenceafklaring - CV og ansøgninger Desuden har hver elev haft tilknyttet en brobygger (brobygningsvejleder), som har været den samme gennem hele forløbet. Brobyggeren har i forhold til eleven fokus på: - At støtte op om mødestabilitet og deltagelse - Relationsopbygning - Afklaring af kompetence i forhold til uddannelse - Samarbejdsøvelser - At sætte tydelige rammer - Italesætning og hjælp til uhensigtsmæssig adfærd Læringsmiljøet på ZBC ZBC Vordingborg er del af et moderne og udviklingsorienteret ungdomsuddannelsesmiljø på Vordingborg Uddannelsescenter, i tæt forening med Side 6

7 Vordingborg Gymnasium og HF. Læringsmiljøet på Vordingborg Uddannelsescenter matcher behovene i forhold til den nye EUD-reform og de fire gymnasiale uddannelser. Ud over hhx, stx, htx og hf er tre af indgangene til de nye EUDuddannelser til stede på uddannelsescenteret. Dvs. bortset fra social- og sundhedsområdet dækkes hele uddannelsesspektret. Det vil være naturligt, at 10.-klasse i sin egenskab af indskoling til ungdomsuddannelse indgår aktivt i dette miljø. Med den faglighed og den erfaring, der er på ZBC, vil 10. klasse kunne udvikles, så der etableres en klar og tydelig progression i elevernes forløb hen imod ungdomsuddannelserne. ZBC s erfaring med praksisnær undervisning, adgang til laboratorie- og værkstedsfaciliteter samt gode samarbejde med handels- og erhvervsliv (bl.a. gennem afvikling af camps, konkurrencer, talentarbejde, cases, projekter og læring i bevægelse) sikrer en alsidig undervisning, der er med til at motivere og inspirere eleverne til videre uddannelse og arbejdsliv. ZBC er sammen med bl.a. Vordingborg Gymnasium og UCSJ langt i et samarbejde med Vordingborg Kommune om at udvikle et Campus Vordingborg med henblik på at sætte endnu mere fokus på uddannelsesmiljøerne i kommunen og en styrkelse af samarbejdet. Forslag til overenskomst Undervisningen i 10. klasse på ZBC følger folkeskolelovens bestemmelser jf. kapitel 2a 10. klasses struktur og indhold. Overenskomsten henviser til 22, stk. 1 nr. 7 i folkeskoleloven (LBK nr. 665 af 20/06/2014) om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en uddannelsesinstitution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning. Ved indgåelse af en overenskomst sker der overførsel af undervisningen i Vordingborg Kommune i 10. klasse til ZBC, således at ZBC i aftaleperioden varetager undervisningen på vegne af kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune. ZBC skal ifølge overenskomsten tilbyde undervisning til elever i Vordingborg Kommune, der efter opfyldelse af 9 års undervisningspligt ønsker et 10. skoleår for at styrke deres faglige, sociale og personlige kvalifikationer, således at de opnår større indsigt og sikkerhed med hensyn til deres efterfølgende valg og gennemførelse af en ungdomsuddannelse (STX, HHX, HTX, HF og gymnasiale enkeltfag, EUD, herunder EUX). Side 7

8 Indhold Optagelseskriterier ZBC optager de elever, som ønsker at starte i 10. klasse på et helårsforløb på ZBC. ZBC kan i samråd med UU Sjælland Syd ligeledes optage elever, som ønsker at starte i helårsforløb i løbet af året. ZBC vil have samarbejde med UU om optagelse, information, vejledning mv i relation til 10. klasse. Optagelse på 10. klasse på ZBC sker via Det frie skolevalg betyder, at ZBC kan optage elever fra andre kommuner. ZBC kan optage elever på 10. klasse direkte fra andre kommuner, og ZBC afregner direkte med pågældende kommune. Elever på 10. klasse på ZBC vil kunne have ret til befordring jf. 26. LBK nr. 665 af 20/06/2014. Udgifter til elevernes befordring dækkes af Vordingborg Kommune. Elevernes forældre skal meddele samtykke for optagelse på 10. klasse på ZBC. Prøver og standpunktskarakter Prøverne afholdes efter reglerne om folkeskolens prøver. Eleverne modtager efter endt uddannelse på ZBC afgangsbevis efter Vordingborg kommunes anvisninger mht. standard og udformning. ZBC skal efter afholdelse af 10. klasses prøver jf. 19 f. meddele Vordingborg Kommune resultatet af prøverne samt sende kopi af afgangsbeviserne. Prøverne planlægges og gennemføres af ZBC med deltagelse af censorer fra Vordingborg Kommunes censorring. Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Sjælland Syd har det overordnede ansvar for vejledning i relation til 10. klasse på ZBC. ZBC står for den daglige vejledning og for, at UU-vejlederne har de nødvendige informationer i forhold til deres vejledning af eleverne. Eleverne på 10. klasse skal uddannelsesparathedsvurderes ved overgang fra 10. klasse til ungdomsuddannelse. De ansvarlige klasselærere på 10. klasse på ZBC Side 8

9 samarbejder med UU-vejlederne med henblik på gennemførelse, udfærdigelse af en uddannelsesplan og uddannelsesparathedsvurdering. Tilrettelæggelse 10. klasse på ZBC tilrettelægges som helårsforløb over et helt skoleår (40 uger). 10. klasse på ZBC vil som minimum bestå af 840 undervisningstimer (420 undervisningstimer til den obligatoriske del og 126 undervisningstimer til obligatorisk brobygning samt 294 undervisningstimer til den valgfri del). Fortrolige oplysninger Fortrolige oplysninger om elever kan kun indhentes af ZBC efter samtykke fra forældremyndighedsindehaver. I tilfælde af behov for indhentning af oplysninger anvendes formelle samtykkeerklæringer fra Vordingborg Kommune. Ansvarsregler Elever i 10. klasse på ZBC hører under de gældende ansvarsregler på ZBC. Tilsynsregler ZBC fører tilsyn med eleverne i skoletiden jf. LBK 703 af 23/06/ Ordensregler ZBC fastsætter ordensregler for 10. klasse på ZBC jf. 52 LBK 665 af 20/06/2014 og fastsætter foranstaltninger, såfremt ordensreglerne overtrædes. Varighed Overenskomsten er gældende for en treårig periode med start i skoleåret og overenskomsten er uopsigelig i aftaleperioden. Overenskomsten evalueres ved hvert skoleårs udgang og tre gange i overenskomstperioden. Side 9

10 Organisering Med denne overenskomst sker en virksomhedsoverdragelse af ledere og medarbejdere fra Vordingborg Kommune til ZBC. For at sikre samarbejdet med kommune, andre uddannelsesinstitutioner og aktører omkring 10. klasse nedsættes en styregruppe bestående af: ZBC (tovholder) Vordingborg Kommune, direktør/skolechef Vordingborg Gymnasium og HF EUC Sjælland SOSU UU Sjælland Syd Vordingborg Ungdomsskole Produktionsskolen Evt. andre aktører på området Styregruppen sikrer, gennem evt. ad hoc grupper, at samarbejdet effektueres gennem: - løbende, relevant og udviklende dialog om samarbejdet og aktiviteterne - udarbejdelse af kortsigtede og langsigtede planer for udvikling og gennemførelse af aktiviteter - understøtning af initiativer til nye aktiviteter - formidling af samarbejdets konkrete aktiviteter i relevante medier og kanaler - koordinering, kvalitetsstyring og evaluering af konkrete aktiviteter, herunder evaluering af samarbejdet Herudover etableres i overgangsfasen en projektgruppe med fokus på den daglige drift. Projektgruppen består af deltagere fra: ZBC (tovholder) 10. klasse, afdelingsleder Vordingborg Gymnasium og HF EUC Sjælland UU Sjælland Syd Vordingborg Ungdomsskole Side 10

11 Kompetenceudvikling af ledere og lærere Som et krav i forbindelse med eud-reformen ligger, at der skal ske et strategisk kompetenceløft. Det indebærer, at alle ledere skal have pædagogiske ledelseskompetencer svarende til et modul i pædagogisk ledelse. Ligesom lærerne på erhvervsuddannelserne i løbet af de næste fem år skal have erhvervspædagogiske kompetencer på 10 ECTS-point på mindst diplomniveau. Kompetenceløftet af lærerne skal ske inden for følgende syv områder: 1. Viden om og fokus på elevernes læring og progression 2. Klasseledelse med fokus på elevernes læring 3. Planlægning og gennemførelse af en differentieret undervisning, der tager udgangspunkt i elevernes behov og potentialer 4. Eleverne skal støttes i arbejdet med at skabe sammenhæng i læringen mellem skole og praktikforløb 5. Elevaktiverende undervisningsmetoder 6. Praksisrelateret undervisning 7. Pædagogisk brug af it Ved en overenskomst omkring 10. klasse mellem ZBC og Vordingborg Kommune forudsættes det, at ledere og lærere i 10. klasse deltager i denne opkvalificering, da det er et krav til at kunne undervise på eud. ZBCs kompetenceudviklingsstrategi for erhvervsuddannelserne er vedhæftet til orientering (se bilag 2). Økonomi Ved 118 elever der tager 10. klasse skal Vordingborg Kommune betale kr. til ZBC, hvoraf kr. udgør et fast beløb og kr. er variabelt i forhold til antallet af elever. Alle beløb i denne aftale er eksklusiv moms. Beløbet forefalder med 50 % henholdsvis 1. oktober og 1. januar. Antallet af elever opgøres for skoleåret den 30. august. Beløbet indekseres med nettoprisindekset. Ved ændringer i antallet af elever i op- eller nedafgående retning ændres det beløb Vordingborg Kommune skal betale ZBC med kr. pr. elev. Beløbet dækker: Undervisning Skoleledelse Sekretær Elevrelaterede udgifter Bygninger, IT Side 11

12 Det skal bemærkes, at ZBC ikke kan genkende beløbet som Kommunen i deres 10. kl. budget for skoleåret 2014/15 har udgifter til bygninger og IT, da ZBC i skoleåret 2013/14 har opkrævet kr. for denne ydelse. Det forventes, at for skoleåret 2014/15 vil ydelsen stige, da 10. kl. centeret har fået stillet yderligere lokaler til rådighed. Der tages forbehold for fejl i udbudsmaterialet. 10. klasse under ungdomsskolen i samarbejde med ZBC Såfremt der ikke kan indgås aftale om en overenskomst mellem ZBC og Vordingborg Kommune er ZBC interesserede i at samarbejde på alle områder, hvor det er relevant. Det drejer sig om: - Brobygning - 20/20 model I forhold til EUD 10 vil vi foreslå, at der udarbejdes en fælles model i et samarbejde mellem Vordingborg Kommune (ungdomsskolen), EUC Sjælland og ZBC. Side 12

Notat vedrørende mulige modeller for indhold og organisering af 10. klasse inkl. EUD10 Udarbejdet af skoleafdelingen/14112014

Notat vedrørende mulige modeller for indhold og organisering af 10. klasse inkl. EUD10 Udarbejdet af skoleafdelingen/14112014 Notat vedrørende mulige modeller for indhold og organisering af 10. klasse inkl. EUD10 Udarbejdet af skoleafdelingen/14112014 Resume Med vedtagelsen af den nye erhvervsuddannelsesreform blev det samtidigt

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Overenskomst mellem Ringsted Kommune og Sorø Kommune

Overenskomst mellem Ringsted Kommune og Sorø Kommune Driftsoverenskomst mellem Sorø Kommune og Ringsted Kommune om drift af undervisning i 10. klasse jf. folkeskoleloven 19a-i. Derudover det erhvervsrettede 10. klasseforløb (eud10) jf. folkeskoleloven 19j

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Formål og hensigt EUD10 Djursland

Formål og hensigt EUD10 Djursland EUD 10 Djursland Formål og hensigt EUD10 Djursland er et samarbejde mellem Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen. Forløbet vil på en konstruktiv, målrettet og nytænkende

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning som kollektivt arrangement

Vejledning som kollektivt arrangement Vejledning som kollektivt arrangement -besparelse eller nye muligheder - nyt fra UVM Jørgen Brock Undervisningsministeriet, Kontor for vejledning og Overgange jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Uddannelse og Arbejdsmarked den fælles opgave fra barn til beskæftigelse Dagtilbud

Læs mere

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 TØNDER 10 Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 På Campus Tønder skabes et spændende uddannelsesmiljø for unge. Her er et levende og inspirerende

Læs mere

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering Særlige forløb for ikke uddannelsesparate

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Særlige forløb for ikke

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

EUD10 i Tønder Kommune

EUD10 i Tønder Kommune EUD10 i Tønder Kommune På baggrund af kommissoriet for arbejdet med udvikling af Tønder Kommunes EUD10 tilbud har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag opdelt i følgende temaer. Sikring af lovmæssige krav

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse skoleåret 2015/2016 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus klasse 10. klassehæftet for skoleåret 2015/2016 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Evaluering af EUD10, 2016. EUD10-forløbet i elevperspektiv

Evaluering af EUD10, 2016. EUD10-forløbet i elevperspektiv Evaluering af EUD10, 2016 EUD10-forløbet i elevperspektiv ECALUERING AF EUD10, 2016 EUD10-forløbet i elevperspektiv FORMÅL 3 METODEVALG 3 HVAD ER EUD10? 3 EUD10 i Næstved 4 Eleverne i EUD10 4 Hvorfor har

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

En stærk start med 10. klasse. - Høj faglighed og fedt studiemiljø

En stærk start med 10. klasse. - Høj faglighed og fedt studiemiljø En stærk start med 10. klasse - Høj faglighed og fedt studiemiljø En stærk start på din ungdomsuddannelse Aalborg Kommunes 10. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Skolens hovedadresse er: Viden Djurs N. P. Josiassens vej 44e 8500 Grenaa Telefon:

Skolens hovedadresse er: Viden Djurs N. P. Josiassens vej 44e 8500 Grenaa Telefon: Viden Djurs - Den lokale undervisningsplan niveau I Det første niveau af den lokale undervisningsplan er gældende for alle skolens erhvervsuddannelser. 1.1 - Praktiske oplysninger Viden Djurs er en erhvervsskole

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Driftsoverenskomst vedr. erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) mellem Tradium og Randers Kommune 2016/17 og 2017/18

Driftsoverenskomst vedr. erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) mellem Tradium og Randers Kommune 2016/17 og 2017/18 Driftsoverenskomst vedr. erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) mellem Tradium og Randers Kommune 2016/17 og 2017/18 Tradium Vester Allé 26 8900 Randers C CVR-nr.: 32 80 68 72 Randers Kommune Laksetorvet

Læs mere

Forslag om EUD10 Aarhus

Forslag om EUD10 Aarhus Forslag om EUD10 Aarhus 12. maj 2015 Erhvervsskolernes forslag til EUD10 i Aarhus Kommune /aku Erhvervsskolerne i Aarhus foreslår, at den erhvervsrettede linje i 10. klasse - EUD10 - fra skoleåret 2016

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10)

Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) 1 of 8 Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) mellem Viden Djurs N P Josiassens Vej 44 8500 Grenaa Cvr nr. 10520509 og Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 1. Formålsbeskrivelse

Læs mere

KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS

KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS 10. klassehæftet for skoleåret 2016/2017 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune,

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse Oplæg om ungdomsuddannelser for forældre til elever i 7.klasse Dagsorden: Ny lovgivning, nye reformer: Uddannelsesparathedsvurdering i 8.klasse Fokusering af vejledningsindsatsen Ug.dk og e-vejledning

Læs mere

10. klassecenter Frederikshavn. Et skoleår hvor der er fokus på DIG. Giv mig tilpas med udfordringer

10. klassecenter Frederikshavn. Et skoleår hvor der er fokus på DIG. Giv mig tilpas med udfordringer Et skoleår hvor der er fokus på DIG Giv mig tilpas med udfordringer Et anderledes skoleår for DIG En god start på din ungdomsuddannelse Se mig som den Jeg er 10. klassecenter Frederikshavn 2016/2017 1

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

EUD10 på Tingagerskolen

EUD10 på Tingagerskolen Beskrivelse af Eud 10 på i samarbejde med Svendborg Erhvervsskole EUD10 på EUD10 er for dig Der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne Eller er usikker på, om

Læs mere

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole Eud 10 er for dig Der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne Der er usikker på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg Altså er du i tvivl om du er klar til

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Grundforløb 1 for EUD og EUX. Tradium, Vester Alle 26, Randers

Grundforløb 1 for EUD og EUX. Tradium, Vester Alle 26, Randers Grundforløb 1 for EUD og EUX Tradium, Vester Alle 26, Randers Er en erhvervsuddannelse noget for dig? Her har du mulighed for en vekseluddannelse mellem skole og virksomhed, hvor både hoved og hænder bliver

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evalueringens struktur Evalueringen har fulgt to spor, nemlig 1) selvevaluering i medarbejderteamet og bestyrelsen, samt spørgeskema

Læs mere

En stærk start med 10. klasse. - Høj faglighed og fedt studiemiljø

En stærk start med 10. klasse. - Høj faglighed og fedt studiemiljø En stærk start med 10. klasse - Høj faglighed og fedt studiemiljø Aalborg Kommunes 10. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Tech College tilbyder vi dig

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, 2013 Kompetenceudviklingen skal medvirke til at gøre undervisningen bedre og give

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser skolen Skole Skolen Ungdomsskole Hovedtotal Grundskolen 82 53 33 34 13 4 219 10.Andet 1 2 1 4

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

FLEX10 Hvis du har svært ved at bestemme dig og er uafklaret omkring dit valg af ungdomsuddannelse, kan FLEX10 være det rigtige for dig.

FLEX10 Hvis du har svært ved at bestemme dig og er uafklaret omkring dit valg af ungdomsuddannelse, kan FLEX10 være det rigtige for dig. Aalborg Kommunes 10. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Tech College tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb, der er afstemt efter de planer,

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Tradium Business. GF1 for EUD Business og EUX Business

Tradium Business. GF1 for EUD Business og EUX Business Tradium Business GF1 for EUD Business og EUX Business Hvornår tager man grundforløb 1 (GF1) på Tradium Business? Du skal normalt altid begynde på grundforløb 1 (GF1) direkte efter folkeskolens 9. eller

Læs mere

STEP 10. Det første skridt på vejen LEARNMARK.DK/STEP10

STEP 10. Det første skridt på vejen LEARNMARK.DK/STEP10 STEP 10 Det første skridt på vejen LEARNMARK.DK/STEP10 På Step 10 kan du udvikle dig personligt og fagligt i et fedt ungdomsmiljø. STEP 10 Begynd din ungdomsuddannelse i 10. klasse på Step 10. Du bliver

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse Et anderledes

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesinfo På vej mod ungdomsuddannelse Program Klar til at træffe det overordnede valg EUD - GYM High School - 10. Klasse? Første overordnede valg Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU?

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Program UU-vejledning 10. klasse Erhvervsuddannelser EUX Gymnasiale uddannelser Andre og individuelle udd. Afrunding Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Uddannelsesvejledning

Læs mere

Overenskomst, EUD10. mellem. Fredensborg Kommune, herefter benævnt som kommunalbestyrelsen. Erhvervsskolen Nordsjælland, herefter benævnt Esnord

Overenskomst, EUD10. mellem. Fredensborg Kommune, herefter benævnt som kommunalbestyrelsen. Erhvervsskolen Nordsjælland, herefter benævnt Esnord Overenskomst, EUD10 mellem Fredensborg Kommune, herefter benævnt som kommunalbestyrelsen og Erhvervsskolen Nordsjælland, herefter benævnt Esnord Kommunalbestyrelsen indgår hermed overenskomst med Esnord,

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Fremtidig organisering af 10. klasse.

Fremtidig organisering af 10. klasse. Punkt 4. Fremtidig organisering af 10. klasse. 2014-35882. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets drøftelse forskellige modeller for fremtidig organisering af 10. klasse med henblik på stillingtagen

Læs mere

10. klasse på NEXT NEXT Juni Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser

10. klasse på NEXT NEXT Juni Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser 10. klasse på NEXT NEXT 2020 Juni 2017 Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser - 10. klasse på NEXT Uddannelse Den teknologiske udvikling betyder,

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

"Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne

Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Skoleudvalgsmøde tirsdag d. 16. maj 2017 "Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Centerleder UU Ole Ervolder Samarbejde erhvervsuddannelser I 2020 skal 25% vælge EUD/EUX direkte fra 9./10. klasse

Læs mere

EUD10-samarbejdet - i et lærer- og lederperspektiv

EUD10-samarbejdet - i et lærer- og lederperspektiv Evaluering af EUD10, 2016 EUD10-samarbejdet - i et lærer- og lederperspektiv EVALUERING AF EUD10, 2016 EUD10-samarbejdet i et lærer- og lederperspektiv FORMÅL 3 METODEVALG 3 HVAD ER EUD10? 3 EUD10 3 EUD10

Læs mere

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed En helt ny slags 10. klasse EUD10 En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud Erhverv og Sundhed Her kan du forberede dig på en erhvervsuddannelse - som håndværker, som ansat i butik eller kontor, som

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 775 af 14/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/08383 Senere

Læs mere

Tradiums bestyrelse har skarpt strategisk fokus på 10. klasse fysisk placeret på erhvervsskolen

Tradiums bestyrelse har skarpt strategisk fokus på 10. klasse fysisk placeret på erhvervsskolen Tradiums bestyrelse har skarpt strategisk fokus på 10. klasse fysisk placeret på erhvervsskolen Bestyrelsens strategiske ønske om at få 10. klasse placeret fysisk på erhvervsskolen hvorfor? Et flerårigt

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Bilag vedr. 10. klasse

Bilag vedr. 10. klasse Bilag vedr. 10. klasse Lovgivning om 10. klasse Folkeskolelovens 19 a: Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om

Læs mere