Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten"

Transkript

1 Lønforhandlinger på arbejdspladsen - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Maj 2012

2 Dét skal man vide om lokale lønforhandlinger Lønforhandlinger skal ske mindst én gang om året, hvis en af parterne, typisk ledelsen eller tillidsrepræsentanten, anmoder om det. Det er ledelsens ansvar at sikre midler til lønforhandlingerne på den enkelte arbejdsplads. Det er ledelsen, der fastlægger og beslutter, hvor mange midler der skal anvendes ved lokale lønforhandlinger. Der er ikke fra centralt hold afsat puljer til de lokale lønforhandlinger. Ledelsen skal ikke aftale med tillidsrepræsentanten, hvor mange midler, der skal anvendes til de lokale lønforhandlinger. Det kan ledelsen beslutte alene. Den forhandlingsberettigede organisation indgår organisationsaftalen. Den forhandler og aftaler tillæg for alle medarbejdere, der er omfattet af organisationsaftalen. Også for medarbejdere der ikke er medlem af organisationen. Medarbejdere, der ikke er medlem af den forhandlingsberettigede organisation, skal indgå i forhandlingen på lige fod med de øvrige medarbejdere. For nogle grupper er der mulighed for individuel lønforhandling, hvor lønforhandlingen foregår direkte mellem leder og medarbejder. Ved de lokale lønforhandlinger kan man kun forhandle om og indgå aftale om løntillæg. Der er forskel på at forhandle og at aftale. Aftalen formaliserer forhandlingsresultatet endeligt. Det er ikke altid de samme, der har kompetence til at forhandle og at aftale løntillæg. Der kan som udgangspunkt kun udbetales lokale løntillæg, hvis de lokale parter har indgået en formel aftale om løntillæg. Husk opsigelsesbestemmelser i de lokale aftaler om løntillæg. Ved brud på en lokal aftale om løntillæg, kan der ikke indgås forlig om bod på den enkelte arbejdsplads. Det er kun de centrale parter, der kan indgå forlig om bod. En lønpolitik skal ikke underskrives af parterne, da den ikke er en aftale. Hvis ledelsen og tillidsrepræsentanterne ikke kan blive enige om en lønpolitik, kan ledelsen ensidigt fastsætte lønpolitikken.

3 Lønforhandlinger på arbejdspladsen Dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Maj 2012

4 Lønforhandlinger på arbejdspladsen - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen Publikationen kan bestilles hos: Rosendahls - Schultz Grafisk Herstedvang Albertslund Tlf Fax Publikationen kan hentes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Moderniseringsstyrelsen Landgreven København K Tlf Design Moderniseringsstyrelsen (indhold), Bgraphic (omslag) Foto Jeppe Gudmundsen Tryk Prinfo Holbæk-Hedehusene-Køge Oplag 850 stk. ISBN Elektronisk publikation ISBN

5 Indhold Indledning... 3 Læsevejledning Nye lønsystemer i staten Lokale løntillæg Pensionsbidrag Lønpolitik Lønforhandlinger på arbejdspladsen Uenighed i forhandlingerne Indgåelse af lokale aftaler om løntillæg Begrundelser og åbenhed Fortolkning og brud på en lokal aftale om et løntillæg Ofte stillede spørgsmål

6 2

7 Indledning Denne pjece henvender sig til ledere og HR-medarbejdere, der beskæftiger sig med løn og lokale lønforhandlinger. Pjecen giver en introduktion til, hvad der gælder for medarbejdere i staten, der er ansat på nye lønsystemer og ikke er chefer. Pjecen beskriver de nye lønsystemer og rammerne for lønforhandlingerne på den enkelte arbejdsplads. MEDARBEJDERE PÅ NYE LØNSYSTEMER Med staten menes det område, hvor Finansministeriet har kompetencen til at forhandle og fastsætte løn- og ansættelsesvilkårene, herunder også folkekirken og selvejende institutioner. I pjecen Lokale aftaler om løntillæg hvad er god praksis kan du få vejledning til, hvad der bør stå i en lokal aftale om løntillæg. Pjecen beskriver også, hvad der gælder ved opsigelse af lokale aftaler om løntillæg. På Moderniseringsstyrelsens hjemmeside kan du finde skabeloner til lokale aftaler om løntillæg. Vil du vide mere? Du kan finde uddybende oplysninger om fx opbygningen af de nye lønsystemer, tilrettelæggelse af motiverende lønforhandlinger og udtræk af lønstatistiske oplysninger her: På Moderniseringsstyrelsens hjemmeside I PAV - Personaleadministrativ Vejledning På oplysninger om løn til lokale lønforhandlinger I de enkelte organisationsaftaler, aftaler om nye lønsystemer og overenskomster. Der kan ske ændringer i regelgrundlaget i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Du kan se de til enhver tid gældende overenskomster, organisationsaftaler mv. på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. VEJLEDNING TIL UDFORMNING AF LOKALE AFTALER OM LØNTILLÆG YDERLIGERE INFORMATION 3

8 4

9 Læsevejledning I staten findes forskellige regelsæt for medarbejdere på nye lønsystemer. For medarbejdergrupper, der er omfattet af en organisationsaftale og rammeaftalen om nye lønsystemer, gælder: Rammeaftalen sætter rammerne for de nye lønsystemer og de overordnede spilleregler for lønforhandlinger på arbejdspladsen. Det konkrete nye lønsystem er aftalt i den enkelte organisationsaftale. Se ellipsen til venstre i figur 1 på næste side. For tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte, der er omfattet af nye lønsystemer, gælder: Rammeaftalen sætter rammerne for de nye lønsystemer og de overordnede spilleregler for lønforhandlinger på arbejdspladsen. Det konkrete lønsystem er aftalt i aftaler om nye lønsystemer. Se den midterste ellipse i figur 1 på næste side. For andre medarbejdergrupper på nye lønsystemer gælder: Løndannelsen er aftalt i en overenskomst. Overenskomsten fastsætter både rammerne for de lokale lønforhandlinger og selve lønsystemet. Se ellipsen til højre i figur 1 på næste side. FORSKELLIGE REGELSÆT OMFATTET AF RAMME- AFTALEN OG ORGANISA- TIONSAFTALER TJENESTEMANDS- ANSATTE OVERENSKOMSTER, DER FASTSÆTTER RAMMER FOR FORHANDLINGERNE OG LØNSYSTEMET Overordnet set er der tale om relativt parallelle regler med mindre forskelle. Denne pjece tager udgangspunkt i, hvad der gælder for overenskomstansatte medarbejdere på nye lønsystemer, der er omfattet af en organisationsaftale. Det vil sige ellipsen til venstre i figur 1. Hvis der gælder andre forhold for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte på nye lønsystemer, er det markeret med en gul boks nederst i det relevante afsnit. BOKSE, DER SIGNALERER AFVIGELSER OG UNDTAGELSER Hvis der gælder andre forhold for medarbejdere på nye lønsystemer, hvor løndannelsen er aftalt i en overenskomst, er det markeret med en blå boks nederst i det relevante afsnit. 5

10 BEMÆRK: ADVARSELSTREKANT, DER VISER SÆRLIGT VIGTIGE FORHOLD Dét skal du vide om lokale lønforhandlinger Når du arbejder med løn, er der forhold, som er særligt vigtige at kende til. Noget du skal vide. I pjecen er de forhold markeret med en advarselstrekant i sidernes margen. De er også samlet på indersiden af pjecens omslag. Figur 1. Aftalegrundlaget for forskellige faggruppers lønsystemer Organisationsaftale, fx for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere Nyt lønsystem for tjenestemænd, fx for tekniske og administrative tjenestemænd Overenskomst, fx for akademikere i staten Rammeaftale om nye lønsystemer Medarbejderne er omfattet af rammeaftalen og organisationsaftalen Medarbejderne er enten tjenestemandsansatte eller tjenestemandslignende ansatte. De er omfattet af rammeaftalen og en aftale om nye lønsystemer For medarbejderne er både rammerne for de lokale lønforhandlinger og selve lønsystemet fastsat i en overenskomst 6

11 1. Nye lønsystemer i staten Fra et arbejdsgiversynspunkt er formålet med de nye lønsystemer først og fremmest, at løn skal anvendes som et aktivt ledelsesinstrument. Ved at sætte fokus på den enkelte medarbejders kvalifikationer og resultater bidrager nye lønsystemer til mere effektive og attraktive arbejdspladser. Det er også med til at sikre grundlaget for rekruttering og fastholdelse af velkvalificerede medarbejdere. FORMÅLET MED NYE LØNSYSTEMER Lokale lønforhandlinger lykkes bedst, når de foregår i en god og konstruktiv dialog mellem ledelsen, medarbejderne og tillidsrepræsentanten. I staten består de nye lønsystemer af en centralt aftalt grundløn og eventuelle centralt og lokalt aftalte tillæg. Grundlønnen er typisk enten en basisløn eller en intervalløn og kan være afhængig af anciennitet og stillingsniveau. Grundlønnen kan suppleres med lokale løntillæg. Det vil sige tillæg, der bliver forhandlet og aftalt på den enkelte arbejdsplads. GRUNDLØN + EVT. CENTRALE TILLÆG + EVT. LOKALE TILLÆG Figur 2: Hvad kan forhandles og aftales lokalt og centralt? Aftaleniveau Forhandlings- og Løndele aftaleparter Centralt niveau: Typisk Finansministeriet Basisløn eller Hele staten og de faglige organisationer løninterval Centrale tillæg Lokalt niveau: Typisk ledelsen og Kvalifikationstillæg Den enkelte tillidsrepræsentanten Funktionstillæg arbejdsplads Engangsvederlag Resultatløn Placering i løninterval Centralt niveau: Hvem forhandler, og hvad kan aftales? Finansministeriet og de faglige organisationer aftaler på centralt niveau overenskomstforlig, der fastlægger de generelle lønændringer. FINANSMINISTERIET OG DE FAGLIGE ORGANISATIONER Hertil kommer rammeaftalen om nye lønsystemer, der sætter rammerne for forhandlinger på den enkelte arbejdsplads, samt organisationsaftaler, der fastlægger grundløn og eventuelle centralt fastsatte tillæg for faggrupper. 7

12 LOKALE AFTALER LOKALE KVALIFIKATIONS- TILLÆG KAN VÆRE UREGULEREDE GRUNDBELØBSNIVEAU REGULERINGSPROCENT OG GRUNDBELØBS- BEREGNER Lokalt niveau: Hvem forhandler, og hvad kan aftales? Hvis parterne på den enkelte arbejdsplads har fået delegeret forhandlingskompetencen og aftaleretten, kan de forhandle og aftale lokale tillæg for den enkelte medarbejder eller for grupper af medarbejdere. Parterne er typisk ledelsen og tillidsrepræsentanten. Hvordan bliver lønnen reguleret? De generelle lønændringer regulerer grundlønnen og tillæg. Man kan lokalt aftale, at de lokale kvalifikationstillæg ikke er omfattet af lønreguleringen. Det kan skabe større råderum til de lokale lønforhandlinger. Løndele, som er omfattet af den generelle regulering, skal fastsættes i et grundbeløbsniveau. Den aktuelle værdi af lønnen fås derefter ved, at grundbeløbet ganges op med den seneste reguleringsprocent, som Finansministeriet melder ud. Den aktuelle reguleringsprocent findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Her er også en grundbeløbsberegner. Med den kan grundbeløb omregnes til aktuelt niveau og omvendt. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte særlige forhold Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte på nye lønsystemer er som udgangspunkt omfattet af rammeaftalen om nye lønsystemer. Deres løn fastlægges ikke i en organisationsaftale, men i en aftale om nyt lønsystem. Som eksempel kan nævnes aftalen om nyt lønsystem for tjenestemænd i Skat og Landsskatteretten. Det er som udgangspunkt centralorganisationen, der er den forhandlingsberettigede organisation for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte på nye lønsystemer. Ansatte på nye lønsystemer uden for rammeaftalen særlige forhold Rammeaftalen om nye lønsystemer gælder ikke for fx akademikere i staten (AC) og lærere og pædagogiske ledere ved det almene gymnasium (GL). For disse grupper er der aftalt en overenskomst, som både fastsætter lønsystemet og rammerne for lønforhandlinger på arbejdspladsen. Overenskomsten fastlægger også grundløn og evt. centralt fastsatte tillæg. For medarbejdere, der er omfattet af AC-overenskomsten, kan der aftales decentrale tillæg eller ændringer heri efter overenskomstens bilag 6, forudsat at betingelserne i AC-overenskomsten 5, stk. 2 med tilhørende cirkulærebemærkninger opfyldes. 8

13 2. Lokale løntillæg I staten kan et løntillæg aftales som: Varigt løntillæg Midlertidigt løntillæg Engangsvederlag Hvilke løntillæg kan man forhandle og aftale på den enkelte arbejdsplads? På den enkelte arbejdsplads kan aftales følgende typer løntillæg: Kvalifikationstillæg Funktionstillæg Engangsvederlag - herunder resultatløn Placering i løninterval Kvalifikationstillæg er som hovedregel varige, men kan også være midlertidige. Det kan fx være aktuelt at aftale et midlertidigt kvalifikationstillæg, hvis kvalifikationskravene på den enkelte arbejdsplads er omskiftelige, eller hvis det er svært at vurdere en ny medarbejders kvalifikationer. Funktionstillæg er knyttet til en funktion. Det kan fx være relevant at aftale et midlertidigt funktionstillæg, hvis: Løntillægget gives for en opgave, og tillægget skal bortfalde, når opgaven er fuldført, eller når opgaven ikke længere varetages af den pågældende. Den funktion, der gives løntillæg for, kan ændre sig over tid i kvantitet, karakter, relevans mv. VARIGE OG MIDLERTI- DIGE LØNTILLÆG SAMT ENGANGSVEDERLAG TILLÆGSTYPER KVALIFIKATIONSTILLÆG FUNKTIONSTILLÆG Hvis den tillægsgivende funktion derimod er en integreret del af selve stillingsindholdet, kan der aftales et varigt funktionstillæg. Engangsvederlag vil typisk være relevante, hvis der er tale om en efterfølgende honorering af en særlig indsats. Resultatløn tildeles på baggrund af en række på forhånd definerede resultatmål. Målene er aftalt på den enkelte arbejdsplads. Resultatlønnen udløses, i det omfang betingelserne i resultatlønsaftalen er opfyldt. ENGANGSVEDERLAG RESULTATLØN 9

14 PLACERING I LØNINTERVAL Placering i løninterval: For medarbejdere på intervalløn aftales den konkrete placering i lønintervallet på arbejdspladsen. Ansatte på nye lønsystemer uden for rammeaftalen særlige forhold For special- og chefkonsulenter på AC-overenskomsten er der aftalt en intervalbasisløn. LØNTILLÆG TIL ENKELT- PERSONER OG GRUPPER AF MEDARBEJDERE Aftaler man løntillæg til enkeltpersoner eller til grupper af medarbejdere? Det besluttes i forhandlingen på den enkelte arbejdsplads, om løntillæggene skal aftales til enkeltpersoner eller til grupper af medarbejdere. Der er mulighed for at indgå forhåndsaftaler om løntillæg. I en forhåndsaftale er kriterierne og typen af løntillæg fastlagt. Løntillæg udmøntes, når én eller flere medarbejdere opfylder de aftalte kriterier. Man skal være opmærksom på, at forhåndsaftaler fremadrettet binder lønmidler. BEMÆRK: VED LØNFORHANDLIN- GER KAN DER ALENE FORHANDLES LØNTIL- LÆG BRUTTOTRÆK- ORDNINGER MÅ IKKE AFTALES Hvad kan man ikke forhandle og aftale? I en lønforhandling i staten er der kun mulighed for at forhandle og aftale løntillæg. Andre tjenstlige goder som fx deltagelse i kurser, mobiltelefon, hjemmearbejdsplads og avis er derfor ikke en del af lønforhandlingen. Der er heller ikke adgang til at anvende nedsættelse af kontantlønnen, de såkaldte bruttotrækordninger. Derfor kan ledelsen ikke indgå aftale med en medarbejder eller dennes tillidsrepræsentant om fx pendlerkort, hvor betaling sker ved træk i medarbejderens løn før skat. 10

15 3. Pensionsbidrag For nogle tillægstyper aftaler man på arbejdspladsen, om der skal indbetales pensionsbidrag af tillægget. Tillæg, hvor der skal indbetales pensionsbidrag Der skal indbetales pensionsbidrag af: Basisløn og intervalløn Lokalt aftalte varige og midlertidige løntillæg PENSIONSBIDRAG Disse regler kan ikke fraviges ved lokal aftale. Tillæg, hvor man kan aftale, om der indbetales pensionsbidrag Man kan lokalt aftale, om der skal indbetales pensionsbidrag af: Engangsvederlag Resultatløn Tillæg, hvor man ikke kan aftale, at der indbetales pensionsbidrag Hvis et centralt aftalt løntillæg ikke er pensionsgivende, kan man ikke på den enkelte arbejdsplads aftale, at der ydes pensionsbidrag af løntillægget. Hvor meget skal man give i pension? Det fremgår af de konkrete organisationsaftaler, hvilken pensionsbidragsprocent der er gældende. Indbetaling sker efter de regler, der i øvrigt er fastsat i den relevante fællesoverenskomst og organisationsaftale. PENSIONSPROCENTEN FREMGÅR AF ORGANISA- TIONSAFTALEN Arbejdsgiveren indbetaler det samlede pensionsbidrag og skal indbetale hele beløbet, selvom 1/3 anses for at være medarbejderens eget bidrag. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte særlige forhold Der er indgået en rammeaftale om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer. Derudover er der i forbindelse med alle aftaler om nye lønsystemer for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte indgået særlige aftaler om pensionsforhold. Der henvises til disse aftaler. Lokalt aftalte tillæg til tjenestemænd på nye lønsystemer kan aftales pensionsgivende eller ikkepensionsgivende. 11

16 Ansatte på nye lønsystemer uden for rammeaftalen særlige forhold Nogle overenskomster, fx AC-overenskomsten, giver mulighed for, at man lokalt kan aftale, at der ikke indbetales pensionsbidrag af et midlertidigt løntillæg. Det kan fx være relevant, hvis der er tale om et lokalt løntillæg, der strækker sig over et relativt begrænset tidsrum, fx mindre end et år. Ansatte på AC-overenskomsten kan vælge, at den andel af pensionsbidraget, der overstiger 16,8 pct., udbetales som løn. 12

17 4. Lønpolitik En lønpolitik er et værdifuldt redskab i dialogen om løn på arbejdspladsen. Lønpolitikken bør beskrive de overordnede principper for anvendelse af løn på arbejdspladsen, herunder de generelle kriterier for at komme i betragtning til et løntillæg. Det er vigtigt, at alle medarbejdere er omfattet af lønpolitikken. Lønpolitikken kan formuleres i samarbejdsudvalget eller fx i et særligt nedsat lønudvalg. En fælles lønpolitik kan bidrage til, at både ledelse og tillidsrepræsentant føler ansvar både for principperne bag udmøntningen af tillæg og for den lokale forhandlingsproces. Hvis ledelsen og tillidsrepræsentanten ikke kan nå til enighed, kan ledelsen ensidigt fastsætte en lønpolitik. INDHOLDET AF EN LØNPOLITIK LØNPOLITIKKEN FORMU- LERES SOM UDGANGS- PUNKT I FÆLLESSKAB Hvilke spørgsmål kan man fx behandle i en lønpolitik? Hvad er målet med vores lønpolitik og vores løndannelse? Hvad er sammenhængen med vores øvrige politikker, så vores værdier, mål, strategier og opgaver understøttes i lønforhandlingerne? Hvad er de fælles kriterier for at komme i betragtning til et løntillæg? Hvordan afholder vi lønforhandlinger? Hvordan formidler vi resultatet af lønforhandlinger og begrundelser for tillæg? En lønpolitik er ikke en aftale om den konkrete udmøntning af løn og skal derfor ikke underskrives af tillidsrepræsentanten. Lønpolitikken kan derfor heller ikke behandles i det fagretlige system, hvis der lokalt opstår uenighed om fortolkning af teksten. BEMÆRK: EN LØNPOLITIK ER IKKE EN AFTALE MELLEM PARTERNE Ansatte på nye lønsystemer uden for rammeaftalen særlige forhold I nogle overenskomster, fx AC-overenskomsten, forudsættes det, at der forud for de lokale lønforhandlinger aftales rammer og principper for forhandlingsproceduren, for sammenhængen mellem den lokale personalepolitik, kompetenceudvikling og lønpolitik samt for indgåelse af eventuelle forhåndsaftaler. 13

18 14

19 5. Lønforhandlinger på arbejdspladsen Hvem forhandler? Det er typisk ledelsen og tillidsrepræsentanten, der forhandler og aftaler lokale løntillæg. Forhandlingen kan varetages af de ledere, der har direkte personaleansvar. For nogle grupper kan ledelsen fastsætte og udbetale løntillæg efter forhandling med den enkelte medarbejder. Det fremgår af den enkelte organisationsaftale, hvem der er omfattet af ordninger af denne art. Der er forskel på at forhandle og at aftale. Aftalen formaliserer forhandlingsresultatet endeligt. Det er ikke altid de samme, der har kompetence til at forhandle og at aftale løntillæg. Hvad skal der til for, at der kan udbetales lokale løntillæg? Som udgangspunkt kan man kun udbetale løntillæg på den enkelte arbejdsplads, hvis de lokale parter, typisk ledelsen og tillidsrepræsentanten, har indgået en formel aftale om løntillægget. Det gælder også for engangsvederlag og resultatløn. Hvor tit skal man forhandle løn? Lønforhandlinger skal finde sted mindst en gang årligt, hvis ledelsen eller tillidsrepræsentanten beder om det. I så fald er der pligt til at forhandle, men ikke pligt til at aftale løntillæg. Selvom der ikke er fastsat en decideret frist, kan det være en god idé at starte forhandlinger hurtigst muligt efter, at anmodningen er fremsat. LEDELSEN OG TILLIDS- REPRÆSENTANTEN FASTSÆTTELSE AF LØN- TILLÆG EFTER FORHAND- LING MED DEN ENKELTE MEDARBEJDER BEMÆRK: DER ER FORSKEL PÅ AT FORHANDLE OG AT AFTALE BEMÆRK: UDBETALING AF LOKALE TILLÆG FORUDSÆTTER EN FORMEL AFTALE BEMÆRK: LØNFORHANDLING MINDST ÉN GANG OM ÅRET Lønforhandlinger kan i øvrigt afholdes løbende, hvis der er enighed om det. Hvad gør man, hvis der ikke er nogen tillidsrepræsentant? Hvis der ikke er en tillidsrepræsentant, foregår forhandlingerne mellem ledelsen og lokalafdelingen af den forhandlingsberettigede organisation. Hvis der ikke er nogen lokalafdeling, foregår forhandlingerne med selve organisationen. FORHANDLING DIREKTE MED ORGANISATIONEN, NÅR DER IKKE ER NOGEN TILLIDSREPRÆSENTANT Hvis medarbejderne ønsker en forhandling, vil det være lokalafdelingen af den faglige organisation, der skal rette henvendelse til ledelsen på arbejdspladsen. 15

20 Da det blandt andet af ressourcehensyn kan være praktisk, at lønforhandlingerne sker samlet, kan det være i ledelsens interesse at oplyse lokalafdelingen om, hvornår forhandlingerne finder sted. BEMÆRK: DEN FORHANDLINGS- BERETTIGEDE ORGANISA- TION FORHANDLER FOR ALLE MEDARBEJDERE, DER ER OMFATTET AF ORGANISATIONSAFTALEN Den forhandlingsberettigede organisation Den forhandlingsberettigede organisation fremgår af organisationsaftalen og er ofte den organisation, der har underskrevet aftalen. Organisationen forhandler og aftaler løn for alle medarbejdere, der er omfattet af organisationsaftalen på arbejdspladsen. Den forhandler og aftaler også løn for medarbejdere, der ikke er medlem af organisationen. Dvs. også for medarbejdere, der er medlem af en anden faglig organisation, og medarbejdere, der ikke er medlem af en faglig organisation. Medarbejdere, der ikke er medlem af den forhandlingsberettigede organisation, skal indgå i forhandlingen på lige fod med de øvrige medarbejdere. BEMÆRK: INDIVIDUEL LØNFOR- HANDLING Forhandlinger direkte mellem ledelse og medarbejdere For nogle grupper er det aftalt, at lønforhandlingerne foregår direkte mellem ledelsen og den enkelte medarbejder. Det kan medvirke til at gøre processen omkring lønforhandlingen mere motiverende, gennemskuelig og vedkommende for såvel lederen som medarbejderen. Når den individuelle lønforhandling er overstået, skal tillidsrepræsentanten som oftest godkende resultatet af lønforhandlingen. SPECIFIKKE REGLER FREM- GÅR AF ORGANISATIONS- AFTALEN De specifikke regler for individuel lønforhandling fremgår af den enkelte organisationsaftale. På Moderniseringsstyrelsens hjemmeside findes en liste med de organisationsaftaler, hvor der er aftalt individuelle forhandlingsregler. 16

21 Hvor mange penge skal der bruges til lokale løntillæg? Det forventes, at der foregår en vis løndannelse lokalt. Men det er ikke fastlagt fra centralt hold, hvor mange midler man skal anvende til lokal løndannelse på den enkelte arbejdsplads 1. Der er heller ikke afsat puljer fra centralt hold til den lokale løndannelse. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne skønnes det, hvor meget den lokale løndannelse vil udgøre i perioden. Skønnet er dog hverken normerende for den lokale løndannelse eller udtryk for, at der er afsat puljer til lokal løndannelse. Det er alene udtryk for parternes skøn på forligstidspunktet for den lønudvikling, der ligger ud over de aftalte generelle lønreguleringer. Det er ledelsens ansvar at sikre midler til lønforhandlingerne på den enkelte arbejdsplads. Det er dermed også ledelsen, der prioriterer og beslutter, hvor mange penge der kan bruges til løn inden for institutionens økonomiske rammer. Ledelsen skal hverken forhandle eller aftale en pulje til lokale tillæg med tillidsrepræsentanten. Men det kan være en god ide at orientere tillidsrepræsentanterne om, hvor mange penge der omtrentligt er til rådighed. Det kan ske som led i forventningsafstemningen forud for lønforhandlingen. På side 27 beskrives det, hvilke overvejelser ledelsen bør gøre sig i forhold til en strategisk brug af de lokale lønmidler. DER FORVENTES EN VIS LØNDANNELSE LOKALT BEMÆRK: INGEN PULJER FRA CEN- TRALT HOLD TIL LOKAL LØNUDVIKLING BEMÆRK: LEDELSEN SKAL SIKRE MIDLER TIL LOKALE LØN- FORHANDLINGER BEMÆRK: PULJENS STØRRELSE SKAL IKKE FORHANDLES MED TILLIDSREPRÆSEN- TANTEN. MEN INFORMER GERNE OM DEN 1 Der gælder dog særlige regler på friskoleområder, hvor der er aftalt et midlertidigt lønsystem. 17

22 INGEN PLIGT TIL GENAN- VENDELSE AF MIDLER Er der krav om at genanvende midler fra tillæg til fratrådte medarbejdere? Der er ikke krav om, at midler fra tillæg til fratrådte medarbejdere, engangsvederlag fra sidste år mv. skal genanvendes. Det er ledelsen, der prioriterer og vurderer, hvor meget der skal anvendes til lokale tillæg. Ansatte på nye lønsystemer uden for rammeaftalen særlige forhold Special- og chefkonsulenter, omfattet af AC-overenskomsten, har som udgangspunkt individuel forhandlingsret for midlertidige og varige tillæg. For engangsvederlag gælder det, at ledelsen fastsætter og udbetaler vederlag efter forhandling med den enkelte ansatte. 18

23 6. Uenighed i forhandlingerne Hvis man ikke kan blive enige om lokale løntillæg Hvis ledelsen og tillidsrepræsentanten ikke kan blive enige ved forhandlingerne på den enkelte arbejdsplads, og hvis en af parterne beder om det, kan forhandlingen videreføres som vist i boksen nedenfor. VED UENIGHED LOKALT KAN FORHANDLINGERNE VIDEREFØRES PÅ TRE NIVEAUER Figur 3: Oversigt over forhandlingsniveauer ved uenighed ved de lokale lønforhandlinger Niveau I På arbejdspladsen Den lokale arbejdsgiver forhandler med tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen eller en repræsentant fra den forhandlingsberettigede organisation. NIVEAU I Niveau II Inddragelse af den forhandlingsberettigede organisation og ministeriet Forhandling løftes et niveau og kan foregå i ressortministeriet med deltagelse af repræsentanter fra den forhandlingsberettigede organisation og ressortministeriet. NIVEAU II Frist: Forhandling skal afholdes inden for en måned, medmindre andet aftales. Niveau III Inddragelse af organisationsaftalens parter Forhandling løftes et niveau igen, og forhandlingen foregår mellem parterne i organisationsaftalen. Det vil oftest være Moderniseringsstyrelsen, der forhandler for arbejdsgiversiden. NIVEAU III Hvis parterne heller ikke her kan blive enige, kan sagen ikke videreføres. Konsekvensen er, at de tillæg, der er uenighed om, ikke kan udbetales. Frist: Forhandlingen skal afholdes inden for en måned, medmindre andet aftales. 19

24 20

25 7. Indgåelse af lokale aftaler om løntillæg Resultatet af de lokale lønforhandlinger formaliseres i en lokal aftale om et løntillæg, som underskrives af aftaleparterne. Det vil typisk være ledelsen og tillidsrepræsentanten, der underskriver aftalen. EN LOKAL AFTALE OM ET LØNTILLÆG UNDERSKRI- VES AF PARTERNE Der er en række forhold, man skal være opmærksom på, når man udarbejder en lokal aftale om løntillæg. Når man lokalt udformer en aftale om løntillæg, skal man huske Klart og utvetydigt indhold: Hvem er omfattet af aftalen Tidspunkt for ikrafttrædelse Løntillæggets størrelse Løntillæggets type og regulering Løntillæggets varighed Om der indbetales pensionsbidrag Eventuelle betingelser for ydelse af et løntillæg Bestemmelser om opsigelse, udløb og/eller bortfald Hjemmelsgrundlag Dato og underskrifter OPMÆRKSOMHEDS- PUNKTER, NÅR EN LOKAL AFTALE OM ET LØNTIL- LÆG SKAL UDFORMES I pjecen Lokale aftaler om løntillæg hvad er god praksis, kan man læse mere om, hvad man skal være opmærksom på, når man udarbejder lokale aftaler om løntillæg. Det er særligt vigtigt at være opmærksom på opsigelsesbestemmelser. I pjecen optræder derfor eksempler på opsigelsesbestemmelser. Pjecen beskriver også, hvad der gælder, hvis en aftale skal opsiges, og et løntillæg skal bortfalde. Det overordnede princip for opsigelse af lokale aftaler om løntillæg er, at de kan opsiges i overensstemmelse med reglerne i den enkelte aftale. For at undgå uenighed ved opsigelse af en lokal aftale om løntillæg, bør man derfor aftale konkrete opsigelsesbestemmelser for aftalen. På Moderniseringsstyrelsens hjemmeside findes skabeloner til lokale aftaler om løntillæg. LÆS MERE I PJECEN LOKALE AFTALER OM LØNTILLÆG HVAD ER GOD PRAKSIS BEMÆRK: HUSK OPSIGELSES- BESTEMMELSER I LOKALE AFTALER OM LØNTILLÆG SKABELONER FOR LØNTILLÆGSAFTALER 21

26 22

27 8. Begrundelser og åbenhed Hvem har ansvaret for, at løntillæg begrundes? Ledelsen og tillidsrepræsentanten på den enkelte arbejdsplads har et fælles ansvar for loyalt at begrunde, hvorfor en medarbejder har fået eller ikke har fået et løntillæg. Ledelsen har dog et særligt ansvar for at begrunde både for medarbejdere, som har fået et tillæg og for medarbejdere, som ikke har fået et tillæg. Må man offentliggøre resultatet af lønforhandlingerne fx på arbejdspladsens intranet? Som hovedregel kan resultatet af lønforhandlingerne offentliggøres internt på arbejdspladsen. Det er en forudsætning, at ledelsen har overvejet argumenter for og imod forud for offentliggørelsen. FÆLLES ANSVAR FOR LOYAL BEGRUNDELSE FOR LØNTILLÆG ELLER EJ SOM UDGANGSPUNKT KAN LEDELSEN OFFENT- LIGGØRE RESULTATET INTERNT Ledelsen må ikke videregive begrundelser for løntillæg, der indeholder negative udtalelser om medarbejderen. Ledelsen må heller ikke videregive oplysninger om: Medarbejderens fagforeningsmæssige tilhørsforhold Andre følsomme oplysninger Hvis ledelsen videregiver lønoplysninger til en bredere kreds af medarbejdere, fx på intranettet, bør ledelsen informere medarbejderne forud for videregivelsen. INFORMERE DEN ANSAT- TE OM VIDEREGIVELSE AF LØNOPLYSNINGER Læs mere om hvilke overvejelser ledelsen skal foretage sig i henhold til persondataloven, inden offentliggørelse af lønoplysninger på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. 23

28 24

29 9. Fortolkning og brud på en lokal aftale om et løntillæg Hvad hvis en lokal aftale om et løntillæg ikke overholdes eller fortolkes forkert? Hvis en lokal aftale om et løntillæg ikke overholdes, er der tale om brud på aftalen. Brud på en lokal aftale om et løntillæg kan medføre, at der skal betales en bod. BRUD PÅ EN AFTALE Brud på lokale aftaler og uenighed om fortolkning af lokale aftaler behandles i det fagretlige system. To situationer to typer procedurer I figuren nedenfor kan du se, hvad der sker, hvis enten ledelsen eller tillidsrepræsentanten mener, at der er sket brud på en lokal aftale om løntillæg. Eller hvis ledelsen og tillidsrepræsentanten er uenige om, hvordan en lokal aftale om løntillæg skal fortolkes. Figur 4: Forhandlingsniveauer Forhandlingsniveauer ved påstand om brud på en lokal aftale om løntillæg Forhandlingsniveauer ved uenighed om fortolkning af en lokal aftale om løntillæg Den lokale ledelse mødes med tillidsrepræsentanten eller en repræsentant fra den forhandlingsberettigede organisation om uenigheden. FORHANDLINGSNIVEAUER VED UENIGHED OM FORTOLKNING AF EN AFTALE OG VED BRUD PÅ EN AFTALE Moderniseringsstyrelsen og hovedorganisationen forhandler om det påståede brud ved et fællesmøde. Moderniseringsstyrelsen og den forhandlingsberettigede organisation forhandler om uenigheden ved et mæglingsmøde. Spørgsmålet om brud afgøres i sidste instans i Arbejdsretten. Spørgsmålet om uenighed afgøres i sidste instans i Voldgiftsretten. 25

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 Løn på EUD, AMU og TAMU TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 OVERSIGT Lønsystemet Lønseddel Løntabel Ny løn Det lokale råderum Krav til lokaler aftaler LØNSYSTEM PÅ ERHVERVSSKOLER Basisløn Faste

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem 1. juni 213 Vejledning om lønsystemet for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler, herunder beregning af trin 4-tillæg Enighed om et

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Lønpolitik Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter MINISTERIET FOR MBBL er dialog en vigtig forudsætning for, at lønpolitikken bliver konkret, gennemsigtig og fungerer som et fælles udgangspunkt for løndannelse i ministeriet. Derfor er lønpolitikken blevet

Læs mere

Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD

Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD Formål Aftaleparterne ønsker at skabe et gennemskueligt og fleksibelt

Læs mere

LØNPOLITIK. En vej til skolens mål

LØNPOLITIK. En vej til skolens mål LØNPOLITIK En vej til skolens mål Inspirationspjece til frie grundskoler, efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler August 2005 LØNPOLITIK En vej til skolens mål Inspirationspjece til frie grundskoler,

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis 1 Lønpolitik Indledning Silkeborg Kommunes lønpolitik skal medvirke til at realisere kommunens overordnede politiske mål og skal til stadighed sikre den fornødne

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER Midlertidigt lønsystem i OK 2008 Der aftaltes nedenstående midlertidige justeringer. sbestemmelser med virkning fra 1.4.2009. er den mindste samlede løn en lærer/bh.kl.leder

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer 2005 Cirkulære af 15. marts 2007 Perst. nr. 032-07 PKAT nr. J.nr. 06-861-85 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Lønkommissionen. Løndannelse Beskrivelse af forhandlingssystemerne og lønsystemerne i den offentlige sektor

Lønkommissionen. Løndannelse Beskrivelse af forhandlingssystemerne og lønsystemerne i den offentlige sektor Beskrivelse af forhandlingssystemerne og lønsystemerne i den offentlige sektor Capacent Indhold 1. Indledning 1 2. Sammenfatning 3 2.1 Forhandlingssystemerne i de tre sektorer 3 2.1.2 Forhandlingsforløbet

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Denne publikation

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 15. maj 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0089: Offentligt Ansattes Organisationer og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB)

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) 1 Generelle bemærkninger Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Bibliotekarforbundet

Læs mere

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 4. januar 2012 Perst.nr. 001-12 PKAT nr. 0145, 0201 og 0211 J.nr. 10-333/65-4 Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten Cirkulære af 19. april 2012 Modst.nr. 017-12 PKAT nr. 608 (COII), 286 (DM) samt relevante AC-PKAT J.nr. 07-333/31-7 Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 021-12 PKAT nr. 106 J.nr. 07-333/31-15 Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Dansk Formands Forening Serviceforbundet Landsklubben For

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 Cirkulære om organisationsaftale for Håndværkere 2013 Cirkulære af 12. september 2013 Modst.nr. 044-13 PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 J.nr. 12-333/03-12 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2013-2015 Organisationsaftale mellem Den Offentlige Gruppe Finansministeriet og Dansk Metal, Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet i Danmark, Serviceforbundet,

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02175 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

PULS 2013 Information til medarbejdere

PULS 2013 Information til medarbejdere PULS 2013 Information til medarbejdere Oktober 2013 1 Information om PULS 2013 Nyt kapitel Denne vejledning er målrettet medarbejdere, der skal til PULS-samtale. PULS er ramme for performance-, udviklings-

Læs mere

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende.

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende. FORHÅNDSAFTALE MELLEM AARHUS KOMMUNE, BØRN & UNGE OG ÅRHUS LÆRERFORENING VEDRØRENDE LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE 1. Generelt Dækningsområde Aftalen er gældende for alle lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Lokalløn. Cirkulære af 2. september 2009 Perst. nr. 055-09. J.nr. 08-442/00-14

Cirkulære om aftale om. Lokalløn. Cirkulære af 2. september 2009 Perst. nr. 055-09. J.nr. 08-442/00-14 Cirkulære om aftale om Lokalløn 2008 Cirkulære af 2. september 2009 Perst. nr. 055-09 J.nr. 08-442/00-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 5 Organisationsaftale

Læs mere

Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv.

Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv. Cirkulære om organisationsaftale for Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr.

Læs mere

Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.)

Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.) Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.) Side 1 af 11 Løninformation om lønkørsel for LG 08/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. juli 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr.

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Aftaler & Vilkår Danmark Ver. 1 27. april 2012 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2012 2014 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 5

Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 5 Cirkulære om Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv.

Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 23. oktober 2013 Modst.nr. 047-13 PKAT nr. 0201, 0211, 0225 J.nr. 12-333/31-67 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.13 50/2013 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.13 50/2013 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F handlingskartellet HK/KOMMUNAL Malerforbundet i Danmark

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

man en lønpolitik på sin arbejdsplads? Spørgsmålet kan ikke besvares entydigt.

man en lønpolitik på sin arbejdsplads? Spørgsmålet kan ikke besvares entydigt. Psykologløn Af Lars Michaelsen Lønpolitik p å arbejdspladsen Det kan lade sig gøre at udfærdige en praktisk, anvendelig lønpolitik, der virker mere retfærdig og gennemsigtig og som kan forklares for medarbejderne

Læs mere