Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten"

Transkript

1 Lønforhandlinger på arbejdspladsen - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Maj 2012

2 Dét skal man vide om lokale lønforhandlinger Lønforhandlinger skal ske mindst én gang om året, hvis en af parterne, typisk ledelsen eller tillidsrepræsentanten, anmoder om det. Det er ledelsens ansvar at sikre midler til lønforhandlingerne på den enkelte arbejdsplads. Det er ledelsen, der fastlægger og beslutter, hvor mange midler der skal anvendes ved lokale lønforhandlinger. Der er ikke fra centralt hold afsat puljer til de lokale lønforhandlinger. Ledelsen skal ikke aftale med tillidsrepræsentanten, hvor mange midler, der skal anvendes til de lokale lønforhandlinger. Det kan ledelsen beslutte alene. Den forhandlingsberettigede organisation indgår organisationsaftalen. Den forhandler og aftaler tillæg for alle medarbejdere, der er omfattet af organisationsaftalen. Også for medarbejdere der ikke er medlem af organisationen. Medarbejdere, der ikke er medlem af den forhandlingsberettigede organisation, skal indgå i forhandlingen på lige fod med de øvrige medarbejdere. For nogle grupper er der mulighed for individuel lønforhandling, hvor lønforhandlingen foregår direkte mellem leder og medarbejder. Ved de lokale lønforhandlinger kan man kun forhandle om og indgå aftale om løntillæg. Der er forskel på at forhandle og at aftale. Aftalen formaliserer forhandlingsresultatet endeligt. Det er ikke altid de samme, der har kompetence til at forhandle og at aftale løntillæg. Der kan som udgangspunkt kun udbetales lokale løntillæg, hvis de lokale parter har indgået en formel aftale om løntillæg. Husk opsigelsesbestemmelser i de lokale aftaler om løntillæg. Ved brud på en lokal aftale om løntillæg, kan der ikke indgås forlig om bod på den enkelte arbejdsplads. Det er kun de centrale parter, der kan indgå forlig om bod. En lønpolitik skal ikke underskrives af parterne, da den ikke er en aftale. Hvis ledelsen og tillidsrepræsentanterne ikke kan blive enige om en lønpolitik, kan ledelsen ensidigt fastsætte lønpolitikken.

3 Lønforhandlinger på arbejdspladsen Dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Maj 2012

4 Lønforhandlinger på arbejdspladsen - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen Publikationen kan bestilles hos: Rosendahls - Schultz Grafisk Herstedvang Albertslund Tlf Fax Publikationen kan hentes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Moderniseringsstyrelsen Landgreven København K Tlf Design Moderniseringsstyrelsen (indhold), Bgraphic (omslag) Foto Jeppe Gudmundsen Tryk Prinfo Holbæk-Hedehusene-Køge Oplag 850 stk. ISBN Elektronisk publikation ISBN

5 Indhold Indledning... 3 Læsevejledning Nye lønsystemer i staten Lokale løntillæg Pensionsbidrag Lønpolitik Lønforhandlinger på arbejdspladsen Uenighed i forhandlingerne Indgåelse af lokale aftaler om løntillæg Begrundelser og åbenhed Fortolkning og brud på en lokal aftale om et løntillæg Ofte stillede spørgsmål

6 2

7 Indledning Denne pjece henvender sig til ledere og HR-medarbejdere, der beskæftiger sig med løn og lokale lønforhandlinger. Pjecen giver en introduktion til, hvad der gælder for medarbejdere i staten, der er ansat på nye lønsystemer og ikke er chefer. Pjecen beskriver de nye lønsystemer og rammerne for lønforhandlingerne på den enkelte arbejdsplads. MEDARBEJDERE PÅ NYE LØNSYSTEMER Med staten menes det område, hvor Finansministeriet har kompetencen til at forhandle og fastsætte løn- og ansættelsesvilkårene, herunder også folkekirken og selvejende institutioner. I pjecen Lokale aftaler om løntillæg hvad er god praksis kan du få vejledning til, hvad der bør stå i en lokal aftale om løntillæg. Pjecen beskriver også, hvad der gælder ved opsigelse af lokale aftaler om løntillæg. På Moderniseringsstyrelsens hjemmeside kan du finde skabeloner til lokale aftaler om løntillæg. Vil du vide mere? Du kan finde uddybende oplysninger om fx opbygningen af de nye lønsystemer, tilrettelæggelse af motiverende lønforhandlinger og udtræk af lønstatistiske oplysninger her: På Moderniseringsstyrelsens hjemmeside I PAV - Personaleadministrativ Vejledning På oplysninger om løn til lokale lønforhandlinger I de enkelte organisationsaftaler, aftaler om nye lønsystemer og overenskomster. Der kan ske ændringer i regelgrundlaget i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Du kan se de til enhver tid gældende overenskomster, organisationsaftaler mv. på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. VEJLEDNING TIL UDFORMNING AF LOKALE AFTALER OM LØNTILLÆG YDERLIGERE INFORMATION 3

8 4

9 Læsevejledning I staten findes forskellige regelsæt for medarbejdere på nye lønsystemer. For medarbejdergrupper, der er omfattet af en organisationsaftale og rammeaftalen om nye lønsystemer, gælder: Rammeaftalen sætter rammerne for de nye lønsystemer og de overordnede spilleregler for lønforhandlinger på arbejdspladsen. Det konkrete nye lønsystem er aftalt i den enkelte organisationsaftale. Se ellipsen til venstre i figur 1 på næste side. For tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte, der er omfattet af nye lønsystemer, gælder: Rammeaftalen sætter rammerne for de nye lønsystemer og de overordnede spilleregler for lønforhandlinger på arbejdspladsen. Det konkrete lønsystem er aftalt i aftaler om nye lønsystemer. Se den midterste ellipse i figur 1 på næste side. For andre medarbejdergrupper på nye lønsystemer gælder: Løndannelsen er aftalt i en overenskomst. Overenskomsten fastsætter både rammerne for de lokale lønforhandlinger og selve lønsystemet. Se ellipsen til højre i figur 1 på næste side. FORSKELLIGE REGELSÆT OMFATTET AF RAMME- AFTALEN OG ORGANISA- TIONSAFTALER TJENESTEMANDS- ANSATTE OVERENSKOMSTER, DER FASTSÆTTER RAMMER FOR FORHANDLINGERNE OG LØNSYSTEMET Overordnet set er der tale om relativt parallelle regler med mindre forskelle. Denne pjece tager udgangspunkt i, hvad der gælder for overenskomstansatte medarbejdere på nye lønsystemer, der er omfattet af en organisationsaftale. Det vil sige ellipsen til venstre i figur 1. Hvis der gælder andre forhold for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte på nye lønsystemer, er det markeret med en gul boks nederst i det relevante afsnit. BOKSE, DER SIGNALERER AFVIGELSER OG UNDTAGELSER Hvis der gælder andre forhold for medarbejdere på nye lønsystemer, hvor løndannelsen er aftalt i en overenskomst, er det markeret med en blå boks nederst i det relevante afsnit. 5

10 BEMÆRK: ADVARSELSTREKANT, DER VISER SÆRLIGT VIGTIGE FORHOLD Dét skal du vide om lokale lønforhandlinger Når du arbejder med løn, er der forhold, som er særligt vigtige at kende til. Noget du skal vide. I pjecen er de forhold markeret med en advarselstrekant i sidernes margen. De er også samlet på indersiden af pjecens omslag. Figur 1. Aftalegrundlaget for forskellige faggruppers lønsystemer Organisationsaftale, fx for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere Nyt lønsystem for tjenestemænd, fx for tekniske og administrative tjenestemænd Overenskomst, fx for akademikere i staten Rammeaftale om nye lønsystemer Medarbejderne er omfattet af rammeaftalen og organisationsaftalen Medarbejderne er enten tjenestemandsansatte eller tjenestemandslignende ansatte. De er omfattet af rammeaftalen og en aftale om nye lønsystemer For medarbejderne er både rammerne for de lokale lønforhandlinger og selve lønsystemet fastsat i en overenskomst 6

11 1. Nye lønsystemer i staten Fra et arbejdsgiversynspunkt er formålet med de nye lønsystemer først og fremmest, at løn skal anvendes som et aktivt ledelsesinstrument. Ved at sætte fokus på den enkelte medarbejders kvalifikationer og resultater bidrager nye lønsystemer til mere effektive og attraktive arbejdspladser. Det er også med til at sikre grundlaget for rekruttering og fastholdelse af velkvalificerede medarbejdere. FORMÅLET MED NYE LØNSYSTEMER Lokale lønforhandlinger lykkes bedst, når de foregår i en god og konstruktiv dialog mellem ledelsen, medarbejderne og tillidsrepræsentanten. I staten består de nye lønsystemer af en centralt aftalt grundløn og eventuelle centralt og lokalt aftalte tillæg. Grundlønnen er typisk enten en basisløn eller en intervalløn og kan være afhængig af anciennitet og stillingsniveau. Grundlønnen kan suppleres med lokale løntillæg. Det vil sige tillæg, der bliver forhandlet og aftalt på den enkelte arbejdsplads. GRUNDLØN + EVT. CENTRALE TILLÆG + EVT. LOKALE TILLÆG Figur 2: Hvad kan forhandles og aftales lokalt og centralt? Aftaleniveau Forhandlings- og Løndele aftaleparter Centralt niveau: Typisk Finansministeriet Basisløn eller Hele staten og de faglige organisationer løninterval Centrale tillæg Lokalt niveau: Typisk ledelsen og Kvalifikationstillæg Den enkelte tillidsrepræsentanten Funktionstillæg arbejdsplads Engangsvederlag Resultatløn Placering i løninterval Centralt niveau: Hvem forhandler, og hvad kan aftales? Finansministeriet og de faglige organisationer aftaler på centralt niveau overenskomstforlig, der fastlægger de generelle lønændringer. FINANSMINISTERIET OG DE FAGLIGE ORGANISATIONER Hertil kommer rammeaftalen om nye lønsystemer, der sætter rammerne for forhandlinger på den enkelte arbejdsplads, samt organisationsaftaler, der fastlægger grundløn og eventuelle centralt fastsatte tillæg for faggrupper. 7

12 LOKALE AFTALER LOKALE KVALIFIKATIONS- TILLÆG KAN VÆRE UREGULEREDE GRUNDBELØBSNIVEAU REGULERINGSPROCENT OG GRUNDBELØBS- BEREGNER Lokalt niveau: Hvem forhandler, og hvad kan aftales? Hvis parterne på den enkelte arbejdsplads har fået delegeret forhandlingskompetencen og aftaleretten, kan de forhandle og aftale lokale tillæg for den enkelte medarbejder eller for grupper af medarbejdere. Parterne er typisk ledelsen og tillidsrepræsentanten. Hvordan bliver lønnen reguleret? De generelle lønændringer regulerer grundlønnen og tillæg. Man kan lokalt aftale, at de lokale kvalifikationstillæg ikke er omfattet af lønreguleringen. Det kan skabe større råderum til de lokale lønforhandlinger. Løndele, som er omfattet af den generelle regulering, skal fastsættes i et grundbeløbsniveau. Den aktuelle værdi af lønnen fås derefter ved, at grundbeløbet ganges op med den seneste reguleringsprocent, som Finansministeriet melder ud. Den aktuelle reguleringsprocent findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Her er også en grundbeløbsberegner. Med den kan grundbeløb omregnes til aktuelt niveau og omvendt. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte særlige forhold Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte på nye lønsystemer er som udgangspunkt omfattet af rammeaftalen om nye lønsystemer. Deres løn fastlægges ikke i en organisationsaftale, men i en aftale om nyt lønsystem. Som eksempel kan nævnes aftalen om nyt lønsystem for tjenestemænd i Skat og Landsskatteretten. Det er som udgangspunkt centralorganisationen, der er den forhandlingsberettigede organisation for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte på nye lønsystemer. Ansatte på nye lønsystemer uden for rammeaftalen særlige forhold Rammeaftalen om nye lønsystemer gælder ikke for fx akademikere i staten (AC) og lærere og pædagogiske ledere ved det almene gymnasium (GL). For disse grupper er der aftalt en overenskomst, som både fastsætter lønsystemet og rammerne for lønforhandlinger på arbejdspladsen. Overenskomsten fastlægger også grundløn og evt. centralt fastsatte tillæg. For medarbejdere, der er omfattet af AC-overenskomsten, kan der aftales decentrale tillæg eller ændringer heri efter overenskomstens bilag 6, forudsat at betingelserne i AC-overenskomsten 5, stk. 2 med tilhørende cirkulærebemærkninger opfyldes. 8

13 2. Lokale løntillæg I staten kan et løntillæg aftales som: Varigt løntillæg Midlertidigt løntillæg Engangsvederlag Hvilke løntillæg kan man forhandle og aftale på den enkelte arbejdsplads? På den enkelte arbejdsplads kan aftales følgende typer løntillæg: Kvalifikationstillæg Funktionstillæg Engangsvederlag - herunder resultatløn Placering i løninterval Kvalifikationstillæg er som hovedregel varige, men kan også være midlertidige. Det kan fx være aktuelt at aftale et midlertidigt kvalifikationstillæg, hvis kvalifikationskravene på den enkelte arbejdsplads er omskiftelige, eller hvis det er svært at vurdere en ny medarbejders kvalifikationer. Funktionstillæg er knyttet til en funktion. Det kan fx være relevant at aftale et midlertidigt funktionstillæg, hvis: Løntillægget gives for en opgave, og tillægget skal bortfalde, når opgaven er fuldført, eller når opgaven ikke længere varetages af den pågældende. Den funktion, der gives løntillæg for, kan ændre sig over tid i kvantitet, karakter, relevans mv. VARIGE OG MIDLERTI- DIGE LØNTILLÆG SAMT ENGANGSVEDERLAG TILLÆGSTYPER KVALIFIKATIONSTILLÆG FUNKTIONSTILLÆG Hvis den tillægsgivende funktion derimod er en integreret del af selve stillingsindholdet, kan der aftales et varigt funktionstillæg. Engangsvederlag vil typisk være relevante, hvis der er tale om en efterfølgende honorering af en særlig indsats. Resultatløn tildeles på baggrund af en række på forhånd definerede resultatmål. Målene er aftalt på den enkelte arbejdsplads. Resultatlønnen udløses, i det omfang betingelserne i resultatlønsaftalen er opfyldt. ENGANGSVEDERLAG RESULTATLØN 9

14 PLACERING I LØNINTERVAL Placering i løninterval: For medarbejdere på intervalløn aftales den konkrete placering i lønintervallet på arbejdspladsen. Ansatte på nye lønsystemer uden for rammeaftalen særlige forhold For special- og chefkonsulenter på AC-overenskomsten er der aftalt en intervalbasisløn. LØNTILLÆG TIL ENKELT- PERSONER OG GRUPPER AF MEDARBEJDERE Aftaler man løntillæg til enkeltpersoner eller til grupper af medarbejdere? Det besluttes i forhandlingen på den enkelte arbejdsplads, om løntillæggene skal aftales til enkeltpersoner eller til grupper af medarbejdere. Der er mulighed for at indgå forhåndsaftaler om løntillæg. I en forhåndsaftale er kriterierne og typen af løntillæg fastlagt. Løntillæg udmøntes, når én eller flere medarbejdere opfylder de aftalte kriterier. Man skal være opmærksom på, at forhåndsaftaler fremadrettet binder lønmidler. BEMÆRK: VED LØNFORHANDLIN- GER KAN DER ALENE FORHANDLES LØNTIL- LÆG BRUTTOTRÆK- ORDNINGER MÅ IKKE AFTALES Hvad kan man ikke forhandle og aftale? I en lønforhandling i staten er der kun mulighed for at forhandle og aftale løntillæg. Andre tjenstlige goder som fx deltagelse i kurser, mobiltelefon, hjemmearbejdsplads og avis er derfor ikke en del af lønforhandlingen. Der er heller ikke adgang til at anvende nedsættelse af kontantlønnen, de såkaldte bruttotrækordninger. Derfor kan ledelsen ikke indgå aftale med en medarbejder eller dennes tillidsrepræsentant om fx pendlerkort, hvor betaling sker ved træk i medarbejderens løn før skat. 10

15 3. Pensionsbidrag For nogle tillægstyper aftaler man på arbejdspladsen, om der skal indbetales pensionsbidrag af tillægget. Tillæg, hvor der skal indbetales pensionsbidrag Der skal indbetales pensionsbidrag af: Basisløn og intervalløn Lokalt aftalte varige og midlertidige løntillæg PENSIONSBIDRAG Disse regler kan ikke fraviges ved lokal aftale. Tillæg, hvor man kan aftale, om der indbetales pensionsbidrag Man kan lokalt aftale, om der skal indbetales pensionsbidrag af: Engangsvederlag Resultatløn Tillæg, hvor man ikke kan aftale, at der indbetales pensionsbidrag Hvis et centralt aftalt løntillæg ikke er pensionsgivende, kan man ikke på den enkelte arbejdsplads aftale, at der ydes pensionsbidrag af løntillægget. Hvor meget skal man give i pension? Det fremgår af de konkrete organisationsaftaler, hvilken pensionsbidragsprocent der er gældende. Indbetaling sker efter de regler, der i øvrigt er fastsat i den relevante fællesoverenskomst og organisationsaftale. PENSIONSPROCENTEN FREMGÅR AF ORGANISA- TIONSAFTALEN Arbejdsgiveren indbetaler det samlede pensionsbidrag og skal indbetale hele beløbet, selvom 1/3 anses for at være medarbejderens eget bidrag. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte særlige forhold Der er indgået en rammeaftale om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer. Derudover er der i forbindelse med alle aftaler om nye lønsystemer for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte indgået særlige aftaler om pensionsforhold. Der henvises til disse aftaler. Lokalt aftalte tillæg til tjenestemænd på nye lønsystemer kan aftales pensionsgivende eller ikkepensionsgivende. 11

16 Ansatte på nye lønsystemer uden for rammeaftalen særlige forhold Nogle overenskomster, fx AC-overenskomsten, giver mulighed for, at man lokalt kan aftale, at der ikke indbetales pensionsbidrag af et midlertidigt løntillæg. Det kan fx være relevant, hvis der er tale om et lokalt løntillæg, der strækker sig over et relativt begrænset tidsrum, fx mindre end et år. Ansatte på AC-overenskomsten kan vælge, at den andel af pensionsbidraget, der overstiger 16,8 pct., udbetales som løn. 12

17 4. Lønpolitik En lønpolitik er et værdifuldt redskab i dialogen om løn på arbejdspladsen. Lønpolitikken bør beskrive de overordnede principper for anvendelse af løn på arbejdspladsen, herunder de generelle kriterier for at komme i betragtning til et løntillæg. Det er vigtigt, at alle medarbejdere er omfattet af lønpolitikken. Lønpolitikken kan formuleres i samarbejdsudvalget eller fx i et særligt nedsat lønudvalg. En fælles lønpolitik kan bidrage til, at både ledelse og tillidsrepræsentant føler ansvar både for principperne bag udmøntningen af tillæg og for den lokale forhandlingsproces. Hvis ledelsen og tillidsrepræsentanten ikke kan nå til enighed, kan ledelsen ensidigt fastsætte en lønpolitik. INDHOLDET AF EN LØNPOLITIK LØNPOLITIKKEN FORMU- LERES SOM UDGANGS- PUNKT I FÆLLESSKAB Hvilke spørgsmål kan man fx behandle i en lønpolitik? Hvad er målet med vores lønpolitik og vores løndannelse? Hvad er sammenhængen med vores øvrige politikker, så vores værdier, mål, strategier og opgaver understøttes i lønforhandlingerne? Hvad er de fælles kriterier for at komme i betragtning til et løntillæg? Hvordan afholder vi lønforhandlinger? Hvordan formidler vi resultatet af lønforhandlinger og begrundelser for tillæg? En lønpolitik er ikke en aftale om den konkrete udmøntning af løn og skal derfor ikke underskrives af tillidsrepræsentanten. Lønpolitikken kan derfor heller ikke behandles i det fagretlige system, hvis der lokalt opstår uenighed om fortolkning af teksten. BEMÆRK: EN LØNPOLITIK ER IKKE EN AFTALE MELLEM PARTERNE Ansatte på nye lønsystemer uden for rammeaftalen særlige forhold I nogle overenskomster, fx AC-overenskomsten, forudsættes det, at der forud for de lokale lønforhandlinger aftales rammer og principper for forhandlingsproceduren, for sammenhængen mellem den lokale personalepolitik, kompetenceudvikling og lønpolitik samt for indgåelse af eventuelle forhåndsaftaler. 13

18 14

19 5. Lønforhandlinger på arbejdspladsen Hvem forhandler? Det er typisk ledelsen og tillidsrepræsentanten, der forhandler og aftaler lokale løntillæg. Forhandlingen kan varetages af de ledere, der har direkte personaleansvar. For nogle grupper kan ledelsen fastsætte og udbetale løntillæg efter forhandling med den enkelte medarbejder. Det fremgår af den enkelte organisationsaftale, hvem der er omfattet af ordninger af denne art. Der er forskel på at forhandle og at aftale. Aftalen formaliserer forhandlingsresultatet endeligt. Det er ikke altid de samme, der har kompetence til at forhandle og at aftale løntillæg. Hvad skal der til for, at der kan udbetales lokale løntillæg? Som udgangspunkt kan man kun udbetale løntillæg på den enkelte arbejdsplads, hvis de lokale parter, typisk ledelsen og tillidsrepræsentanten, har indgået en formel aftale om løntillægget. Det gælder også for engangsvederlag og resultatløn. Hvor tit skal man forhandle løn? Lønforhandlinger skal finde sted mindst en gang årligt, hvis ledelsen eller tillidsrepræsentanten beder om det. I så fald er der pligt til at forhandle, men ikke pligt til at aftale løntillæg. Selvom der ikke er fastsat en decideret frist, kan det være en god idé at starte forhandlinger hurtigst muligt efter, at anmodningen er fremsat. LEDELSEN OG TILLIDS- REPRÆSENTANTEN FASTSÆTTELSE AF LØN- TILLÆG EFTER FORHAND- LING MED DEN ENKELTE MEDARBEJDER BEMÆRK: DER ER FORSKEL PÅ AT FORHANDLE OG AT AFTALE BEMÆRK: UDBETALING AF LOKALE TILLÆG FORUDSÆTTER EN FORMEL AFTALE BEMÆRK: LØNFORHANDLING MINDST ÉN GANG OM ÅRET Lønforhandlinger kan i øvrigt afholdes løbende, hvis der er enighed om det. Hvad gør man, hvis der ikke er nogen tillidsrepræsentant? Hvis der ikke er en tillidsrepræsentant, foregår forhandlingerne mellem ledelsen og lokalafdelingen af den forhandlingsberettigede organisation. Hvis der ikke er nogen lokalafdeling, foregår forhandlingerne med selve organisationen. FORHANDLING DIREKTE MED ORGANISATIONEN, NÅR DER IKKE ER NOGEN TILLIDSREPRÆSENTANT Hvis medarbejderne ønsker en forhandling, vil det være lokalafdelingen af den faglige organisation, der skal rette henvendelse til ledelsen på arbejdspladsen. 15

20 Da det blandt andet af ressourcehensyn kan være praktisk, at lønforhandlingerne sker samlet, kan det være i ledelsens interesse at oplyse lokalafdelingen om, hvornår forhandlingerne finder sted. BEMÆRK: DEN FORHANDLINGS- BERETTIGEDE ORGANISA- TION FORHANDLER FOR ALLE MEDARBEJDERE, DER ER OMFATTET AF ORGANISATIONSAFTALEN Den forhandlingsberettigede organisation Den forhandlingsberettigede organisation fremgår af organisationsaftalen og er ofte den organisation, der har underskrevet aftalen. Organisationen forhandler og aftaler løn for alle medarbejdere, der er omfattet af organisationsaftalen på arbejdspladsen. Den forhandler og aftaler også løn for medarbejdere, der ikke er medlem af organisationen. Dvs. også for medarbejdere, der er medlem af en anden faglig organisation, og medarbejdere, der ikke er medlem af en faglig organisation. Medarbejdere, der ikke er medlem af den forhandlingsberettigede organisation, skal indgå i forhandlingen på lige fod med de øvrige medarbejdere. BEMÆRK: INDIVIDUEL LØNFOR- HANDLING Forhandlinger direkte mellem ledelse og medarbejdere For nogle grupper er det aftalt, at lønforhandlingerne foregår direkte mellem ledelsen og den enkelte medarbejder. Det kan medvirke til at gøre processen omkring lønforhandlingen mere motiverende, gennemskuelig og vedkommende for såvel lederen som medarbejderen. Når den individuelle lønforhandling er overstået, skal tillidsrepræsentanten som oftest godkende resultatet af lønforhandlingen. SPECIFIKKE REGLER FREM- GÅR AF ORGANISATIONS- AFTALEN De specifikke regler for individuel lønforhandling fremgår af den enkelte organisationsaftale. På Moderniseringsstyrelsens hjemmeside findes en liste med de organisationsaftaler, hvor der er aftalt individuelle forhandlingsregler. 16

21 Hvor mange penge skal der bruges til lokale løntillæg? Det forventes, at der foregår en vis løndannelse lokalt. Men det er ikke fastlagt fra centralt hold, hvor mange midler man skal anvende til lokal løndannelse på den enkelte arbejdsplads 1. Der er heller ikke afsat puljer fra centralt hold til den lokale løndannelse. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne skønnes det, hvor meget den lokale løndannelse vil udgøre i perioden. Skønnet er dog hverken normerende for den lokale løndannelse eller udtryk for, at der er afsat puljer til lokal løndannelse. Det er alene udtryk for parternes skøn på forligstidspunktet for den lønudvikling, der ligger ud over de aftalte generelle lønreguleringer. Det er ledelsens ansvar at sikre midler til lønforhandlingerne på den enkelte arbejdsplads. Det er dermed også ledelsen, der prioriterer og beslutter, hvor mange penge der kan bruges til løn inden for institutionens økonomiske rammer. Ledelsen skal hverken forhandle eller aftale en pulje til lokale tillæg med tillidsrepræsentanten. Men det kan være en god ide at orientere tillidsrepræsentanterne om, hvor mange penge der omtrentligt er til rådighed. Det kan ske som led i forventningsafstemningen forud for lønforhandlingen. På side 27 beskrives det, hvilke overvejelser ledelsen bør gøre sig i forhold til en strategisk brug af de lokale lønmidler. DER FORVENTES EN VIS LØNDANNELSE LOKALT BEMÆRK: INGEN PULJER FRA CEN- TRALT HOLD TIL LOKAL LØNUDVIKLING BEMÆRK: LEDELSEN SKAL SIKRE MIDLER TIL LOKALE LØN- FORHANDLINGER BEMÆRK: PULJENS STØRRELSE SKAL IKKE FORHANDLES MED TILLIDSREPRÆSEN- TANTEN. MEN INFORMER GERNE OM DEN 1 Der gælder dog særlige regler på friskoleområder, hvor der er aftalt et midlertidigt lønsystem. 17

22 INGEN PLIGT TIL GENAN- VENDELSE AF MIDLER Er der krav om at genanvende midler fra tillæg til fratrådte medarbejdere? Der er ikke krav om, at midler fra tillæg til fratrådte medarbejdere, engangsvederlag fra sidste år mv. skal genanvendes. Det er ledelsen, der prioriterer og vurderer, hvor meget der skal anvendes til lokale tillæg. Ansatte på nye lønsystemer uden for rammeaftalen særlige forhold Special- og chefkonsulenter, omfattet af AC-overenskomsten, har som udgangspunkt individuel forhandlingsret for midlertidige og varige tillæg. For engangsvederlag gælder det, at ledelsen fastsætter og udbetaler vederlag efter forhandling med den enkelte ansatte. 18

23 6. Uenighed i forhandlingerne Hvis man ikke kan blive enige om lokale løntillæg Hvis ledelsen og tillidsrepræsentanten ikke kan blive enige ved forhandlingerne på den enkelte arbejdsplads, og hvis en af parterne beder om det, kan forhandlingen videreføres som vist i boksen nedenfor. VED UENIGHED LOKALT KAN FORHANDLINGERNE VIDEREFØRES PÅ TRE NIVEAUER Figur 3: Oversigt over forhandlingsniveauer ved uenighed ved de lokale lønforhandlinger Niveau I På arbejdspladsen Den lokale arbejdsgiver forhandler med tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen eller en repræsentant fra den forhandlingsberettigede organisation. NIVEAU I Niveau II Inddragelse af den forhandlingsberettigede organisation og ministeriet Forhandling løftes et niveau og kan foregå i ressortministeriet med deltagelse af repræsentanter fra den forhandlingsberettigede organisation og ressortministeriet. NIVEAU II Frist: Forhandling skal afholdes inden for en måned, medmindre andet aftales. Niveau III Inddragelse af organisationsaftalens parter Forhandling løftes et niveau igen, og forhandlingen foregår mellem parterne i organisationsaftalen. Det vil oftest være Moderniseringsstyrelsen, der forhandler for arbejdsgiversiden. NIVEAU III Hvis parterne heller ikke her kan blive enige, kan sagen ikke videreføres. Konsekvensen er, at de tillæg, der er uenighed om, ikke kan udbetales. Frist: Forhandlingen skal afholdes inden for en måned, medmindre andet aftales. 19

24 20

25 7. Indgåelse af lokale aftaler om løntillæg Resultatet af de lokale lønforhandlinger formaliseres i en lokal aftale om et løntillæg, som underskrives af aftaleparterne. Det vil typisk være ledelsen og tillidsrepræsentanten, der underskriver aftalen. EN LOKAL AFTALE OM ET LØNTILLÆG UNDERSKRI- VES AF PARTERNE Der er en række forhold, man skal være opmærksom på, når man udarbejder en lokal aftale om løntillæg. Når man lokalt udformer en aftale om løntillæg, skal man huske Klart og utvetydigt indhold: Hvem er omfattet af aftalen Tidspunkt for ikrafttrædelse Løntillæggets størrelse Løntillæggets type og regulering Løntillæggets varighed Om der indbetales pensionsbidrag Eventuelle betingelser for ydelse af et løntillæg Bestemmelser om opsigelse, udløb og/eller bortfald Hjemmelsgrundlag Dato og underskrifter OPMÆRKSOMHEDS- PUNKTER, NÅR EN LOKAL AFTALE OM ET LØNTIL- LÆG SKAL UDFORMES I pjecen Lokale aftaler om løntillæg hvad er god praksis, kan man læse mere om, hvad man skal være opmærksom på, når man udarbejder lokale aftaler om løntillæg. Det er særligt vigtigt at være opmærksom på opsigelsesbestemmelser. I pjecen optræder derfor eksempler på opsigelsesbestemmelser. Pjecen beskriver også, hvad der gælder, hvis en aftale skal opsiges, og et løntillæg skal bortfalde. Det overordnede princip for opsigelse af lokale aftaler om løntillæg er, at de kan opsiges i overensstemmelse med reglerne i den enkelte aftale. For at undgå uenighed ved opsigelse af en lokal aftale om løntillæg, bør man derfor aftale konkrete opsigelsesbestemmelser for aftalen. På Moderniseringsstyrelsens hjemmeside findes skabeloner til lokale aftaler om løntillæg. LÆS MERE I PJECEN LOKALE AFTALER OM LØNTILLÆG HVAD ER GOD PRAKSIS BEMÆRK: HUSK OPSIGELSES- BESTEMMELSER I LOKALE AFTALER OM LØNTILLÆG SKABELONER FOR LØNTILLÆGSAFTALER 21

26 22

27 8. Begrundelser og åbenhed Hvem har ansvaret for, at løntillæg begrundes? Ledelsen og tillidsrepræsentanten på den enkelte arbejdsplads har et fælles ansvar for loyalt at begrunde, hvorfor en medarbejder har fået eller ikke har fået et løntillæg. Ledelsen har dog et særligt ansvar for at begrunde både for medarbejdere, som har fået et tillæg og for medarbejdere, som ikke har fået et tillæg. Må man offentliggøre resultatet af lønforhandlingerne fx på arbejdspladsens intranet? Som hovedregel kan resultatet af lønforhandlingerne offentliggøres internt på arbejdspladsen. Det er en forudsætning, at ledelsen har overvejet argumenter for og imod forud for offentliggørelsen. FÆLLES ANSVAR FOR LOYAL BEGRUNDELSE FOR LØNTILLÆG ELLER EJ SOM UDGANGSPUNKT KAN LEDELSEN OFFENT- LIGGØRE RESULTATET INTERNT Ledelsen må ikke videregive begrundelser for løntillæg, der indeholder negative udtalelser om medarbejderen. Ledelsen må heller ikke videregive oplysninger om: Medarbejderens fagforeningsmæssige tilhørsforhold Andre følsomme oplysninger Hvis ledelsen videregiver lønoplysninger til en bredere kreds af medarbejdere, fx på intranettet, bør ledelsen informere medarbejderne forud for videregivelsen. INFORMERE DEN ANSAT- TE OM VIDEREGIVELSE AF LØNOPLYSNINGER Læs mere om hvilke overvejelser ledelsen skal foretage sig i henhold til persondataloven, inden offentliggørelse af lønoplysninger på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. 23

28 24

29 9. Fortolkning og brud på en lokal aftale om et løntillæg Hvad hvis en lokal aftale om et løntillæg ikke overholdes eller fortolkes forkert? Hvis en lokal aftale om et løntillæg ikke overholdes, er der tale om brud på aftalen. Brud på en lokal aftale om et løntillæg kan medføre, at der skal betales en bod. BRUD PÅ EN AFTALE Brud på lokale aftaler og uenighed om fortolkning af lokale aftaler behandles i det fagretlige system. To situationer to typer procedurer I figuren nedenfor kan du se, hvad der sker, hvis enten ledelsen eller tillidsrepræsentanten mener, at der er sket brud på en lokal aftale om løntillæg. Eller hvis ledelsen og tillidsrepræsentanten er uenige om, hvordan en lokal aftale om løntillæg skal fortolkes. Figur 4: Forhandlingsniveauer Forhandlingsniveauer ved påstand om brud på en lokal aftale om løntillæg Forhandlingsniveauer ved uenighed om fortolkning af en lokal aftale om løntillæg Den lokale ledelse mødes med tillidsrepræsentanten eller en repræsentant fra den forhandlingsberettigede organisation om uenigheden. FORHANDLINGSNIVEAUER VED UENIGHED OM FORTOLKNING AF EN AFTALE OG VED BRUD PÅ EN AFTALE Moderniseringsstyrelsen og hovedorganisationen forhandler om det påståede brud ved et fællesmøde. Moderniseringsstyrelsen og den forhandlingsberettigede organisation forhandler om uenigheden ved et mæglingsmøde. Spørgsmålet om brud afgøres i sidste instans i Arbejdsretten. Spørgsmålet om uenighed afgøres i sidste instans i Voldgiftsretten. 25

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Udarbejdet af Frie Skolers Lærerforening og Efterskoleforeningen Oktober 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Løn- og personalepolitik... 3 3. Forhandlingen...

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

tat meddelelse J. nr. 5.1./

tat meddelelse J. nr. 5.1./ tat meddelelse 15.06.04 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Teknisk vejledning om indgåelse af lokale aftaler på det statslige forhandlingsområde SKAF (Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab) har den

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011 Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen og Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke På Skoleskibet DANMARK 2008-2011 2 1. Denne overenskomst gælder for hovmestre og kokke på skoleskibet DANMARK.

Læs mere

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 Løn på EUD, AMU og TAMU TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 OVERSIGT Lønsystemet Lønseddel Løntabel Ny løn Det lokale råderum Krav til lokaler aftaler LØNSYSTEM PÅ ERHVERVSSKOLER Basisløn Faste

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole

Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole Cirkulære om Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole 2002 Cirkulære af 5. november 2003 Perst. nr. 075-03 PKAT nr. 163 J.nr. 01-333/06-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2004 Cirkulære af 19. februar 2004 Perst. nr. 011-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/26-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til de

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer for afvikling

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden FINANSMINISTERIET Cirkulære om Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden 1999 1 AFTALE OM VILKÅR VED FORSØG MED NYE LØNSY- STEMER FOR LAGER- OG HANDELSARBEJDERE

Læs mere

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation)

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) 2005 Cirkulære af 29. maj 2006 Perst. nr. 028-06 PKAT nr. 289 J.nr. 04-333/02-21 Dataark PKAT med specifikation 289 Fællesoverenskomst

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003.

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003. Forhandlingsprotokol over forhandlingerne om revision af aftalen om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kystdirektoratet inden for HK/STAT, Trafik og Jernbanes område af 1.

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem 1. juni 213 Vejledning om lønsystemet for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler, herunder beregning af trin 4-tillæg Enighed om et

Læs mere

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2007 Cirkulære af 28. januar 2008 Perst. nr. 002-08 PKAT nr. 640 J.nr. 07-333/04-2 Dataark

Læs mere

Aftale om principperne for afvikling af lønforhandlinger på AU

Aftale om principperne for afvikling af lønforhandlinger på AU Aftale om principperne for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden

Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden Cirkulære af 20. juni 2011 Perst.nr. 030-11 PKAT 0136 J.nr. 10-333/08-2 Cirkulære om organisationsaftale for Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden 2011 Dataark PKAT med specifikation Lager- og handelsarbejdere

Læs mere

Aftale for akademiske medarbejdere på Syddansk Erhvervsskole om løn. Endelig version 30.11.2010

Aftale for akademiske medarbejdere på Syddansk Erhvervsskole om løn. Endelig version 30.11.2010 Aftale for akademiske medarbejdere på Syddansk Erhvervsskole om løn. Endelig version 30.11.2010 Formål: Aftaleparterne ønsker at skabe et gennemskueligt og fleksibelt lønsystem der tilstræber, at skolen

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat 1999 INDHOLD SIDE Cirkulære Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...1 1. Til 1. Dækningsområde...

Læs mere

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet Cirkulære om organisationsaftale for Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 041-13 PKAT nr. 0058, 0246 J.nr. 12-333/09-15

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 Mellem Finansministeriet og AC er der enighed om fornyelse af aftaler og overenskomster mellem Finansministeriet og AC/AC s medlemsorganisationer

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer 2014 Cirkulære af 7. maj 2014 Modst.nr.

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT)

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2008 Cirkulære af 6. april

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 040-15 PKAT nr.

Læs mere

Generelle principper for forhandlingsforløbet og aftaleindgåelse

Generelle principper for forhandlingsforløbet og aftaleindgåelse Bilag 7e Retningsline for løntillæg på Viby Gymnasium og HF Formålet med retningslinjen er at konkretisere skolens lønpolitik, som vedtaget af bestyrelsen ved Viby Gymnasium og HF den 23. maj 2007. Løndannelsen

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 039-15 PKAT nr. 0151 J.nr. 2014-1513-0160 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl.

Læs mere

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE INDGÅET MELLEM HELSINGØR KOMMUNE, HELSINGØR LÆRERFORENING (HLF) OG LANDSFORBUNDET AF VOKSEN- OG UNGDOMSUNDERVISERE (LVU)

Læs mere

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om organisationsaftale for Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). 2008 Cirkulære af den 3. juli 2009 Perst. nr. 050-09 PKAT nr. 117 J.nr.

Læs mere

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Lønpolitik Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 033-14 PKAT nr.

Læs mere

Lokal aftale om løn efter ny AC-overenskomst for ansatte ved administrationen på Aalborg Universitet

Lokal aftale om løn efter ny AC-overenskomst for ansatte ved administrationen på Aalborg Universitet 29. marts 2010 J.nr.: Skriv journalnummer Lokal aftale om løn efter ny AC-overenskomst for ansatte ved administrationen på Aalborg Universitet Nærværende aftale er gældende for samtlige akademikere, der

Læs mere

Løn og lønforhandling for kirkefunktionærer Københavns Stift. Program

Løn og lønforhandling for kirkefunktionærer Københavns Stift. Program 16-09- Københavns Stift 1 Program Velkomst og indledning Overenskomstsystemet Lønsystemerne og hvad der kan forhandles Hvem skal der forhandles med og hvornår Proceduren for lønforhandlingen Niveau 1 Videreførelse

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem Cirkulære om organisationsaftale for Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem 2008 Cirkulære af 4. juli 2008 Perst. nr. 037-08 PKAT nr. 134 J.nr. 07-333/51-12 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Retningslinjer for afvikling af lønforhandling

Retningslinjer for afvikling af lønforhandling Retningslinjer for afvikling af lønforhandling I henhold til personalepolitikken er det Aarhus Universitets mål, at de ansattes løn afspejler deres funktion, ansvar, indsats og relevante kompetencer. Dette

Læs mere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere De årlige lokale lønforhandlinger for ledere Der er ved de seneste mange overenskomstrunder afsat specifikke midler til lokal løndannelse med en forpligtelse til udmøntning. Både i 2011 og 2013 blev det

Læs mere

Den administrative håndtering af lønfastsættelsen

Den administrative håndtering af lønfastsættelsen Den administrative håndtering af lønfastsættelsen Indledning Direktionen har det overordnede ansvar for udmøntningen af kommunens lønpolitik, lønudviklingen og løndannelsen i kommunen. Det er personalechefen

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016 Lokal løndannelse i Aarhus Kommune Temamøde den 14. november 2016 1. Overblik 1. Overblik 2. Baggrund 1. Formål med drøftelsen 3. Begreber 1. Om lokal løndannelse 2. Centrale begreber 4. Overblik 1. Andel

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 040-11 PKAT 201, 211 J.nr. 10-330/21-42 Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.30 Side 2 Kapitel 1 Område, definition og formål... 3 1. Aftalens område...3 2.

Læs mere

Skov- og landskabsingeniører

Skov- og landskabsingeniører Cirkulære om organisationsaftale for Skov- og landskabsingeniører 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 038-13 PKAT nr. 0174 J.nr. 12-333/75-50 Dataark PKAT med specifikation 0174 Skov- og landskabsingeniører

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

Hospitalsenheden Vest Danske Fysioterapeuter/ Ergoterapeutforeningen. Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter

Hospitalsenheden Vest Danske Fysioterapeuter/ Ergoterapeutforeningen. Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter Dato: 5. april 2013 Journalnr: 1-13-7-18-10 Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter Aftalen gælder fra 1. april 2013 og indeholder generelle bestemmelser og følgende

Læs mere

Undervisningsassistenter ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)

Undervisningsassistenter ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 042-14 PKAT nr.

Læs mere

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse.

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2011:30 / 24. marts 2011 Forenklet og fri lokal løndannelse KL har ved O.11 opnået et paradigmeskift med lokal løndannelse. Der er fortsat forudsat lokal løndannelse.

Læs mere

Skov- og landskabsingeniører

Skov- og landskabsingeniører Cirkulære af 19. januar 2012 Perst.nr. 003-12 PKAT nr. 0174 J.nr. 10-333/21-44 Cirkulære om organisationsaftale for Skov- og landskabsingeniører 2011 Dataark PKAT med specifikation 0174 Skov- og landskabsingeniører

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Organisationsaftale. for. faglærte håndværkere. ved DSB Vedligehold A/S

Organisationsaftale. for. faglærte håndværkere. ved DSB Vedligehold A/S Organisationsaftale for faglærte håndværkere ved DSB Vedligehold A/S pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Organisationsaftalens dækningsområde side 3 2 Ansættelse side 3 4 Løn side 3 10 Arbejdsbestemte

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for sygeplejersker i staten (overenskomstansatte og tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte)

Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for sygeplejersker i staten (overenskomstansatte og tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte) Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for sygeplejersker i staten (overenskomstansatte og tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte) 2002 1 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER Midlertidigt lønsystem i OK 2008 Der aftaltes nedenstående midlertidige justeringer. sbestemmelser med virkning fra 1.4.2009. er den mindste samlede løn en lærer/bh.kl.leder

Læs mere

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk Løn i kommunen Løn Emner Hvad er 100 kr.? Reguleringsordning samt med/uden pension Hvad er centralt aftalt løn? Kend din OK øvelse Hvad er lokalt aftalt løn? Lønsedlen Kend din lønseddel / tjek af lønseddel

Læs mere

Cirkulære af 9. september Perst.nr PKAT 50, 198. J.nr /15-5. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 9. september Perst.nr PKAT 50, 198. J.nr /15-5. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 9. september 2011 Perst.nr. 045-11 PKAT 50, 198 J.nr. 10-333/15-5 Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer,

Læs mere

Farmakonomer og Defektricer

Farmakonomer og Defektricer Cirkulære om organisationsaftale for Farmakonomer og Defektricer 2017 Cirkulære af 25. januar 2017 Modst. nr. 006-17 PKAT nr. 0242 J.nr. 2014-1513-0128 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM:

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA, BROMMEPARKEN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Farmakonomer og Defektricer

Farmakonomer og Defektricer Cirkulære om organisationsaftale for Farmakonomer og Defektricer 2008 Cirkulære af 22. september 2008 Perst. nr. 053-08 PKAT nr. 0242 J.nr. 07-333/31-14 Dataark PKAT med specifikation 0242 Farmakonom/defektrice

Læs mere

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant eller til Dansk Psykolog Forening med dine overvejelser og argumenter så forhandler

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Skatteministeriet

Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Skatteministeriet Cirkulære af 5. oktober 2011 Perst.nr. 050-11 PKAT 0201, 0243, 0257 J.nr. 10-333/31-34 Cirkulære om organisationsaftale for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Denne publikation

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER HÅNDSAFTALE IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med

Læs mere

Individuel forhandlingsret for offentligt ansatte Vejledning. September 2013

Individuel forhandlingsret for offentligt ansatte Vejledning. September 2013 Individuel forhandlingsret for offentligt ansatte Vejledning September 2013 Indhold Del 1: Fordele og ulemper ved individuel lønforhandling... 2 1.1. Individuel lønforhandling i de offentlige overenskomster...

Læs mere

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Analyse af svar på Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i april 2015 gennemført en undersøgelse på

Læs mere

Vejledning til skabelon til en resultatlønsaftale

Vejledning til skabelon til en resultatlønsaftale Vejledning til skabelon til en resultatlønsaftale Her er vejledningen til skabeloner til en lokal resultatlønsaftale, som tillidsrepræsentanten kan anvende i forhandlinger med ledelsen om en resultatlønsaftale.

Læs mere

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Det Jordbrugsvidenskabelige

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Det Jordbrugsvidenskabelige Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet 2008 Cirkulære af 28. juli 2008 Perst.

Læs mere

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter MINISTERIET FOR MBBL er dialog en vigtig forudsætning for, at lønpolitikken bliver konkret, gennemsigtig og fungerer som et fælles udgangspunkt for løndannelse i ministeriet. Derfor er lønpolitikken blevet

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter.

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. REGION NORDJYLLAND 6. februar 2009 kkd Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. Denne rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske

Læs mere