EM 2013/7-2. Jens B. Frederiksen. Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EM 2013/7-2. Jens B. Frederiksen. Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2."

Transkript

1 Jens B. Frederiksen Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2. behandling) Perioden mellem 1. og 2. behandlingen af dette forslag til Finanslov har desværre med al ønskelig tydelighed vist, at det nuværende Naalakkersuisut er ude af stand til at foretage politiske prioriteringer, og der er en alvorlig risiko for, at denne manglende evne til at træffe rigtige og velovervejede beslutninger bliver særdeles dyrt for hele vort samfund. Naalakkersuisut holder således fast i, at det er helt i orden at have underskud i 2014 og 2015 og så have overskud i 2016 og 2017, så det ender med at hele perioden balancerer. Principielt set er Demokraterne enige i denne betragtning, men vi har desværre ikke set tegn på, at Naalakkersuisut for alvor har forstået, hvad det vil kræve. Vi må konstatere, at der tilsyneladende blot er tale om flotte ord og fluffy betragtninger. Og et historisk tilbageblik på, hvad der skete sidste gang Siumut havde magten er et stort bevis på vores påstand. Tillad mig at kigge lidt tilbage i tiden. Først på året i 2006 vedtog den daværende Siumut-ledede koalition sin første Finanslov. Denne finanslov budgetterede med et underskud på 51,2 millioner kroner. Budgetoverslagsårene så dog fine ud. I 2007 budgetterede man med et underskud på 109,8 millioner kroner, hvorefter Siumut og co. forudså, at underskud blev vendt til overskud. I 2008 skulle vi få et overskud på 47,5 millioner kroner og i 2009 kunne vi regne med et overskud på 61,7 millioner kroner. Altså præcis samme scenarium som i dag. Vi starter med to år med underskud efterfulgt af to år med overskud. Sådan var planen og tankegangen i 2006, og det er præcis den samme plan og den samme tankegang, der ligger til grund for den finanspolitiske prioritering i den nuværende koalition. Så lad os da for en god ordens skyld kigge på om det så lykkedes for Siumut at holde sig til sin plan fra I 2006 budgetterede Siumut altså med et underskud på 51,2 millioner kroner. Glæden må derfor have været stor hos Siumut, da partiet senere kunne glæde sig over, at resultatet for året var et overskud på 39,8 millioner kroner. I 2007 gik det ikke helt så godt. Siumut havde i tilbage i 2006 forventet et underskud på 109,8 millioner kroner. Resultatet blev et underskud på 266,7 millioner kroner. J.nr /13EM-LABU Side 1

2 I 2008 gik det endnu værre. Siumut havde tilbage i 2006 peget på dette som året, hvor økonomien ville vende, og budgetteret med et overskud på 47,5 millioner kroner. Resultatet blev et underskud 317 millioner kroner. I 2009 blev Siumuts forudsigelser så fuldstændig grinagtige. Tilbage i 2006 havde man peget på, at overskuddet i 2009 ville blive på 61,7 millioner kroner. Resultatet var et underskud på rundt regnet 950 millioner kroner. Det skal dog retfærdigvis siges, at ud af dette underskud udgjorde et akut lån samt kapitaltilskud til Royal Greenland 500 millioner kroner, som måtte ydes i løbet af året. Der bliver dog stadigvæk et underskud på mere end 400 millioner kroner tilbage. Med andre ord regnede Siumut lige omkring en halv milliard kroner forkert. Demokraterne må altså konstatere, at Siumut tilbage i 2006 var meget dårlige til at forudsige den fremtidige økonomiske situation, og vi nærer ingen illusioner om, at partiet er blevet bedre til den disciplin. På den baggrund betragter vi den nuværende koalitions strategi om underskud de første to år efterfulgt af overskud de to næste som forfejlet. Økonomisk Råd har da også konstateret, at denne strategi har en indbygget risiko, fordi udgifterne realiseres før finansieringselementerne. Demokraterne er helt enige, og det er de historiske fakta altså også. Det vil dog glæde Demokraterne, hvis Naalakkersuisoq for Finanser vil berolige såvel os som Økonomisk Råd. Det kan han for eksempel gøre ved her og nu at fortælle, hvad han vil gøre for at sikre, at historien ikke gentager sig. Hvilke reformer vil Naalakkersuisut sætte i gang? Hvilke indtægter/indtægtsmuligheder vil Naalakkersuisut skabe? Hvilke besparelser vil man gennemføre? Hvor vil man effektivisere, og hvordan vil man gøre det? Naalakkersuisoq for Finanser skylder os alle at besvare disse spørgsmål. Spin og manipulationer Så er det vist blevet tid til at rose Naalakkersuisoq for Finanser en smule. Der er nemlig en politisk disciplin, han er blevet rigtig dygtig til; spin. Han har således flere gange med held fået plantet historier i pressen om, at han har haft held til at nedbringe underskuddet på Finanslovsforslaget for Et eller andet sted er det rigtigt nok, at underskuddet i løbet af finanslovsprocessen er blevet nedbragt i denne periode, men det skyldes jo ikke prioriteringer, reformer eller fremsynede politiske tiltag. Tværtimod skyldes det teknikaliteter, tåbelige salg af aktier og helt forkerte prioriteringer på handicapområdet, hvor man tilsyneladende har besluttet helt at droppe et rådgivningscenter for handicappede, der ellers har nydt bred politisk opbakning. Naalakkersuisut bedes venligst uddybe denne beslutning i forbindelse med denne debat. J.nr /13EM-LABU Side 2

3 Demokraterne vil med det samme erklære, at vi er uenige i at sælge Selvstyrets aktiepost i GrønlandsBANKEN. Aktieposten har vist sig at være en god forretning, og der er intet der tyder på, at den ikke også vil være det fremover. Et salg, der udelukkende har til formål at lukke et hul i Finansloven vil derfor være uacceptabelt. At sælge en aktiepost for at dække over manglende styring af Landskassens driftsudgifter er utrolig kortsigtet. Det svarer til at tisse i bukserne for at holde varmen men det bliver hurtigt koldt igen, og ovenikøbet har man fået våde bukser. Demokraterne har i den forbindelse noteret sig, at både Grønlands Arbejdsgiverforening og Grønlands Økonomiske Råd anbefaler, at man ikke sælger ud af den pågældende aktiepost. Endelig skal vi inderligt anmode Naalakkersuisoq for Finanser om at stoppe sine manipulationer med befolkningen. Vi kan således konstatere, at Naalakkersuisoq for Finanser flere steder i forbindelse med det forventede aktieslag har udtalt, at NunaFonden er kontrolleret af Selvstyret. Det er NunaFonden ikke. Selvstyret har ingen indflydelse på de beslutninger, der bliver truffet i NunaFonden det har alene NunaFondens bestyrelse. Og desværre er der ikke tale om et enkeltstående tilfælde. I en pressemeddelelse i slutningen af oktober gjorde Demokraterne således opmærksom på, at Naalakkersuisoq for Finanser kom med forkerte oplysninger om partitilskuddets størrelse i et svarnotat til Inatsisartut. Vi skal derfor bede Naalakkersuisoq for Finanser om fremover at holde sig til sandheden. Det er på ingen måde fremmende for samarbejdet med Inatsisartut, at Naalakkersuisoq for Finanser har en så lemfældig omgang med sandheden. Ændringsforslagene Naalakkersuisut har i forbindelse med denne 2. behandling fremsat en række ændringsforslag 125 for at være helt præcis. Demokraterne vil i det følgende komme ind på nogle af dem. Indledningsvis vil vi gerne rose Naalakkersuisut for at have lyttet til de advarsler vi fremkom med i vores ordførerindlæg i forbindelse med 1. behandlingen. Her gjorde vi det meget klart, at det ville være en dårlig idé at sælge et stort antal af Selvstyrets boliger på en gang, da det efter vores opfattelse ville underminere hele boligmarkedet. Den finansielle sektor gav os ret, og Naalakkersuisut valgte heldigvis at lytte til vores advarsler. Tak for det. Demokraterne finder det også særdeles positivt, at Naalakkersuisut har afsat penge til en kræftplan. Da Demokraterne i sin tid stillede forslaget var der opbakning fra alle partier, og det er meget positivt, at vi alle på den måde kan samarbejde om noget godt. Endnu en gang tak men hold nu fast i planen. Til gengæld ser vi ingen grund til at rose Naalakkersuisut for den helt igennem uacceptable beslutning om egenhændigt at omfordele i kommunernes bloktilskud. Vi tager afgrundsdyb J.nr /13EM-LABU Side 3

4 afstand fra, at Naalakkersuisut begik et klokkeklart brud på den skriftlige aftale med kommunerne og med den ene hånd som en tyv om natten flåede 20 millioner kroner ud af kommunekassen i Kommuneqarfik Sermersooq for med den anden hånd at give dem til henholdsvis Kommune Kujalleq og Qaasuitsup Kommunia. Det ligner en tanke, at det er Kommuneqarfik Sermersooq, der er styret af Demokraterne og IA, der skal betale til de Siumutstyrede kommuner i syd og nord. Konsekvensen for borgerne i Kommuneqarfik Sermersooq har været hård. En direkte følge af beslutningen fra Naalakkersuisut har nemlig været en skatteforhøjelse på et procentpoint. Naalakkersuisut har ingen grund til at være stolt af sin handlemåde i denne sag. Vi kan læse i betænkningen, at Finansudvalget har udsat sin stillingtagen til ændringsforslag nr. 120, hvor Naalakkersuisut har ønsket at nedsætte de forventede indtægter på hovedkonto effekter af reformtiltag, i 2016 og 2017 med henholdsvis 20 og 50 millioner kroner - men uden at oplyse så meget som ét eneste ord om baggrunden for denne store ændring! Denne fremgangsmåde er desværre meget typisk for dette Naalakkersuisut, som ellers under valgkampen lovede at være det mest åbne og lovlydige Naalakkersuisut nogensinde. Virkeligheden viste sig desværre at være den stik modsatte. Demokraterne er under alle omstændigheder skeptiske overfor at der budgetteres med indtægter på henholdsvis hele 112 og 172 mio. kr. i 2016 og 2017 på den nævnte hovedkonto Naalakkersuisut har indtil videre ikke kunnet bekvemme sig til at melde reelt og ærligt ud til befolkningen og Inatsisartut om hvad Naalakkersuisut mener om Skatte- og Velfærdskommissionens anbefalinger. Men alligevel budgetteres der med store indtægter fra reformtiltag på baggrund af kommissionens arbejde. Skal reformerne bare listes igennem i ly af natten og først forelægges så sent, at det er umuligt for Inatsisartut at sige nej? Vi så det senest omkring behandlingen af forslaget om ophævelse af nultolerancen. Her holdt Naalakkersuisut rapporter tilbage fra Inatsisartut. Nu holder Naalakkersuisut igen oplysninger tilbage. Hvor længe kan Naalakkersuisuts spinkle flertal i Inatsisartut leve med at Naalakkersuisut behandler Inatsisartut med en så total mangel på respekt? På trods af Naalakkersuisuts manglende lyst og evne til at informere Inatsisartut har Demokraterne erfaret, at Naalakkersuisut tilsyneladende arbejder ud fra en forventning om at ændre på fradragsreglerne på pensionsområdet f.s.v. angår private pensioner. Her i Salen er vi ellers alle bekendt med, at der mange gange har været advaret mod en sådan reform. I 2003 måtte et tilsvarende forslag trækkes tilbage efter massiv modstand fra en lang række fagforeninger. En tilsvarende reform har senest været prøvet på Færøerne, hvor mildest talt har været tvivlsomme. Derudover er det selvfølgelig nationaløkonomisk anskuet et usundt tiltag, som alene har til formål at fremrykke det offentlige forbrug til mulig skade for vores efterkommere og som samtidig er til ugunst for fleksibiliteten på arbejdsmarkedet. Jeg skal i den J.nr /13EM-LABU Side 4

5 forbindelse spørge Naalakkersuisut, hvornår han har tænkt sig at gå i reel og åben dialog med arbejdsmarkedets parter, pensionskasserne og fagforeningerne om dette tiltag hvis det da ellers stadigvæk indgår i planerne. Når vi kommer til afstemningerne om ændringsforslagene bliver det klart, at Finansudvalget har udsat deres stillingtagen til rigtig mange af disse ændringsforslag. Det er tydeligt, at udvalget har manglet tilstrækkeligt med oplysninger for at kunne tage stilling. Dette understreger endnu engang, at Naalakkersuisut ikke udviser den fornødne respekt for Inatsisartut. Fremadrettede tiltag Demokraterne ser gerne, at der kan skabes enighed om, at indkomstskatten - det vil sige skatten på arbejde - ikke stiger i de næste fire år. Vi ser gerne, at vi her i dag giver hinanden håndslag på, at det i resten af denne valgperiode bliver sådan, at indtægter findes andre steder end ved skattestigninger på arbejde. Vi ser også gerne, at selskabsskatten bliver nedsat betragteligt, så den bliver konkurrencedygtig i forhold til andre lande. Dette bør ske hurtigst muligt. Endelig ser vi gerne, at der bliver sat gang i et større analysearbejde, hvorigennem det bliver fastslået på hvilke områder det er hensigtsmæssigt at have nettostyrede selskaber, på hvilke områder der er hensigtsmæssigt med offentligt ejede aktieselskaber og på hvilke områder det vil være hensigtsmæssigt med egentlige privatiseringer. Demokraterne kan på nuværende tidspunkt ikke tilkendegive hverken tilslutning eller afstandtagen til Naalakkersuisuts forslag til Finanslov for Vi tager endelig stilling hertil i forbindelse med 3. behandlingen. Vores stillingtagen vil afhænge af, om Naalakkersuisoq for Finanser vil være imødekommende overfor vores ønsker til finansloven. Vi henviser forslaget til Finansudvalget til endnu en grundig gennemgang. Tak. J.nr /13EM-LABU Side 5

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 17. mødedag, onsdag den 4. november 2009 kl. 11:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Mødet

Læs mere

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 36. møde Torsdag den 19. januar 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til transportministeren om betalingsringens konsekvenser.

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 8. mødedag, mandag den 26. april 2010, kl. 13.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet for Inatsisartut) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2.

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2. 2. november 2012 BETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Finanslov for 2013 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået af: Inatsisartutmedlem

Læs mere

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. 17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl. 10.00 Mødets åbning. (Landstingets Formandsskab) Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 16. november 2012 EM/2012/S2 FM2012/52 BETÆNKNING afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om Grønlands Råstoffond (Medlem afnaalakkersuisutfor Erhverv

Læs mere

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 83. møde Onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem).

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1 Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). 3. møde Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

33. møde. Onsdag den 16. december 2009 (D) 1

33. møde. Onsdag den 16. december 2009 (D) 1 Onsdag den 16. december 2009 (D) 1 33. møde Onsdag den 16. december 2009 kl. 9.00 Dagsorden 1) 1. del af 3. behandling af lovforslag nr. L 1: Forslag til finanslov for finansåret 2010. Af finansministeren

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00

ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET DEN 29. NOVEMBER 2006 ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00 René Skau

Læs mere

105. møde. Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1. (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

105. møde. Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1. (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1 (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 105. møde Torsdag den 30. maj 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 184: Forslag

Læs mere

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 48. møde Tirsdag den 1. februar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 20: Forespørgsel til miljøministeren om affolkning af landdistrikterne.

Læs mere

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. 10. mødedag, onsdag den 10. oktober, 2007 kl. 13:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 2. november 2012 (D) 1 Kl. 10:00 13. møde Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 34: Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og

Læs mere

92. møde. Onsdag den 13. maj 2009 (D) 1

92. møde. Onsdag den 13. maj 2009 (D) 1 Onsdag den 13. maj 2009 (D) 1 92. møde Onsdag den 13. maj 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). Økonomi- og erhvervsministeren og videnskabsministeren

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 Punkt 65 Forslag til beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at etablere en misbrugsbehandleruddannelse i Grønland. (Atassut s medlemmer af Inatsisartut:

Læs mere

80. møde. Onsdag den 13. april 2011 (D) 1. dagtilbudslovens bestemmelser om klubtilbud ind i folkeskoleloven? (Spm. nr. S 1555).

80. møde. Onsdag den 13. april 2011 (D) 1. dagtilbudslovens bestemmelser om klubtilbud ind i folkeskoleloven? (Spm. nr. S 1555). Onsdag den 13. april 2011 (D) 1 80. møde Onsdag den 13. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til statsministeren til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til

Læs mere

Styrk kommunestyret og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen

Styrk kommunestyret og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen Styrk kommunestyret og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen Først vil jeg henvise til KANUKOKA-bestyrelsens beretning til delegeretmødet her i 2013, som blev rundsendt sammen med det øvrige

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og ejendomsavancebeskatningsloven.

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og ejendomsavancebeskatningsloven. Page 1 of 99 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 41. møde Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Julie Skovsby

Læs mere