Pjece om kaniner DANMARKS KANINAVLERFORENING. Klargøring til udstilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pjece om kaniner DANMARKS KANINAVLERFORENING. Klargøring til udstilling"

Transkript

1 Ved større udstillinger skal der udnævnes en fællesdommer. Fællesdommeren har til opgave at arbejde på en ensartet bedømmelse af alle udstillingens dyr. 16. DANMARKS KANINAVLERFORENING Fællesdommeren må dog ikke rette i andre dommeres bedømmelser, medmindre bedømmelsen er i strid med Nordisk Kaninstandards bestemmelser, racebeskrivelser eller skalaer. Klargøring til udstilling Kaninerne skal vejes, og der skal klippes kløer. Der skal eventuelt renses kløer, ører og kønsorganer. Ligeledes skal transportkasser rengøres (og eventuelt vaskes) og fyldes med rent halm inden brug. Det er ikke tilladt at ændre eller påvirke dyrets udseende for at snyde (overtrimning). For eksempel farve kløer eller pels, klippe eller behandle pelsen kemisk. Dyrene afleveres til udstillingen på det af udstillingsledelsens bestemte sted, dag og tidsrum. Husk vandtrug til éndagsudstillinger og vand- og fodertrug hvis udstillingen varer flere dage. Udstillingsledelsen sørger normalt for fodring og vanding. Der ud over er der kun at sige: HELD OG LYKKE! Danmarks Kaninavlerforenings hjemmeside er Her finde du relevante adresser og tlf. nr. på formænd, salgskontor, redaktør, hovedkontor, avlerkatalog, pjecer om forskellige emner osv. Pjece om kaniner Hovedkontorets adresse Danmarks Kaninavlerforening v/ Susanna Mørck Kristensen Holstebrovej 73, 6900 Skjern

2 2. Kaninavlerforening for alle Danmarks Kaninavlerforening (DK) er en forening for alle, der er interesseret i kaniner på den ene eller anden måde. DK har medlemmer over hele landet. DK er både for opdrættere af racekaniner, slagteproducenter, pelsproducenter, kaninhoppere og ejere af kælekaniner. Hvad får du ud af et medlemskab af DK? 1. Du vil først og fremmest få glæden ved at dele din interesse for et lille dejligt dyr med en masse andre kaninglade mennesker. 2. Du får retten til at deltage på udstillinger i hele Danmark og få din(e) kanin(er) bedømt efter gældende retningslinjer med efterfølgende optagelse i Dansk Kanin Stambogsregister. 3. Du får Tidsskrift for Kaninavl tilsendt 11 gange årligt. Tidsskriftet er fyldt med artikler, råd og gode tips om pasning af kaniner samt oversigter over arrangementer og udstillinger. 4. Mulighed for at deltage i kaninhopkonkurrencer. 5. Du kan deltage i et fællesskab med ligestillede i lokalforeningen eller på tværs af foreningsskel - endda på tværs af landegrænser, da DK har nære forbindelser til især Norge, Sverige, Finland og Tyskland. Desuden er DK medlem af Europaforeningen. 6. Mulighed for råd og vejledning fra erfarne medlemmer og bestyrelsen i lokalforeningen. 7. Du vil desuden få gode forbindelser til forhandlere af redskaber, inventar, foder og litteratur. Alt sammen til og om kaniner. NB - Der er specielle regler ved medlemskab af Stampe. 15. Tatoveringstang købes ved Salgskontoret men mange avlere kan lokkes til både at vise dig, hvordan det gøres og mærke kaninerne for dig. Spørg i din lokalforening, hvem der evt. kan hjælpe. De arrangerende foreninger kan når som helst kontrollere oplysninger om de tilmeldte dyr. Konstateres det, at en udstiller mod bedre vidende har givet urigtige oplysninger om dyrene, kan udstilleren få frataget retten til at få dyrene bedømt. Udstillerne bærer i almindelighed selv ansvaret for de udstillede kaniner såvel under selve udstillingen som under transporten til og fra udstillingen. Det er absolut forbudt at anvende dyr til parring under selve udstillingen. Følgende kaniner er udelukket fra bedømmelse: Påviseligt syge dyr, misdannede eller lemlæstede dyr, højdrægtige hunner, kastrater eller krydsningskaniner. Mange foreninger afholder både Stampe- og Kældedyrsudstilling sammen med Racekaninudstillingen. Her behøver kaninen ikke være en racekanin, også krydsninger er velkomne. Hvis du godt kunne tænke dig at udstille på Stampe- eller Kæledyrsudstilling, så spørg din forening, om de ikke vil arrangere det. Dommere Den eller de arrangerende foreninger vælger dommere, der skal være autoriserede til at bedømme efter Nordisk Kaninstandard. Bedømmelse kan foretages af en dommer eller flere dommere i fællesskab. Dommere fra de øvrige nordiske lande kan indkaldes til bedømmelse på lige fod med danske dommere, men det kræver dog, at der skal være mindst en dansk dommer tilstede.

3 (stadepenge). Udstillingsoversigten bliver også bragt på Ved alle udstillinger og andre bedømmelser, der forestås af foreninger under Danmarks Kaninavlerforening, benyttes Nordisk Kaninstandard 6. udgave. Der kan udstilles kaniner og produkter fra kaniner - for eksempel skind, skindprodukter, strikkede, hæklede og filtede produkter af angoragarn og meget andet, kun fantasien sætter grænser. De udstillede kaniner skal være af en race, der er optaget i Nordisk Kaninstandard. Udstilleren skal være ejer af de udstillede kaniner. For produkter gælder, at udstilleren både skal være ejer og producent af produktet. Dyrene tilmeldes på udfyldte anmeldelsesblanketter. De kan fås hos din lokalforening og anvendes også som ejererklæring og sundhedsattest. Ved aflevering af dyrene på udstillingen skal bedømmelseskortet medbringes i udfyldt stand. Bedømmelseskort kan ligeledes købes ved salgskontoret, men også mange lokalforeninger ligger inde med dem. Vejledning i at udfylde anmeldelsesblanketter og bedømmelseskort kan du få i din lokalforening. Arbejdet med helt at undgå bedømmelseskort er i fuld gang her ved årsskiftet 2009/2010, om kort tid vil det hele nok kunne klares via EDB. Spørg i din lokalforening, hvor langt man er. Dyrene skal være kuldmærkede i venstre øre med fortløbende numre og kun med tal - minimum 3 cifre. Og samtidig skal dyrene være tatoveret i højre øre med et avlernummer, som udleveres af Hovedkontoret, når du bliver medlem. Tatovering af dyrene skal ske inden ungerne er 10 uger gamle. Er ørenummeret ulæseligt kan kaninen ikke bedømmes. DK's historie DK blev stiftet den 6. marts Indtil 1937 var navnet "Foreningen til Kaninavlens Fremme". I formålsparagraffen hedder det: "Det er foreningens formål på enhver måde at fremme kaninavlen i Danmark, især ved udgivelsen af et medlemsblad". Målet var at gøre kaninkød ligestillet med kartofler som næringsmiddel. Allerede i samme måned udkom Tidsskrift for Kaninavl for første gang, og har gjort det lige siden. I løbet af få måneder var der oprettet lokalforeninger rundt omkring i landet. I 1898 var der 24 lokalforeninger, og medlemstallet var på Til sammenligning er der i dag 40 lokalforeninger med ca medlemmer. Kaninernes historie Alle tamme kaninracer stammer fra vildkaniner. Disse lever stadig over det meste af Europa; også enkelte steder i Danmark. I årtusinder har mennesker og dyr jaget kaninerne som fødeemne. Men for nogle tusinde år siden fandt man i Middelhavsområdet ud af at holde kaniner i store murede folde, for at beskytte dem mod hunde og rovdyr, og der blev plantet buske i foldene for at beskytte mod rovfugle og den brændende sol. Man fandt ud af, at dyrene formerede sig særdeles villigt under de beskyttede forhold, og opdrættet af tamkaniner bredte sig over Europa med klostre og herresæder som foregangssteder. Kaninhold blev efterhånden så udbredt, at kaninen blev hvermands eje. Blandt de "tamme" kaniner opstod der nogle forandringer i størrelse, pels og farve. Ved at sætte kaninerne i enkeltbure kunne man bedre styre avlen af disse nye typer. Dermed opstod det, som vi i dag kender som raceavl. Indkøb Har du valgt at ville avle kaniner er det første spørgsmål: Hvilken race skal jeg vælge? Dette afhænger af mange ting. Hvor meget plads har du? Hvad vil du bruge kaninerne til? Hvor meget tid har du? Ja, spørgsmålene er mange, men de bør alle besvares, inden du anskaffer de første kaniner til avl.

4 4. Henvend dig til lokalforeningen i dit område. Der vil du kunne få råd og vejledning. Besøg en udstilling - det er det værd. Kom i kontakt med nogle avlere og stil spørgsmål! Når du har valgt race, skal du finde en avler af denne race. Det gælder om at få en rigtig start med sunde og veludviklede dyr. Det er betingelsen for, at du fremover kan få udbytte af dit kaninhold. Derfor bør følgende punkter tages i betragtning ved indkøb af avlsdyr: Start i det små med 1 han og 1-3 hunner og lad dig "vokse ind i foretagendet. Også hvis du planlægger at ende med rigtig mange kaniner. Spring ikke hovedkulds ud i det, men overvej og undersøg indgående forholdene, inden du starter. Det er fejlagtigt at tro, at kaninavl er det nemmeste her i verden. Køb om muligt dyrene beset - og helst i stalden, hvor man kan danne sig et indtryk af besætningens sundhedstilstand. 13. Skind-, uld- og slagteproduktion. Der foregår ikke meget egentlig produktion indenfor kaninavl i dag. Der er nogle få, der producerer Rexskind til Pelsauktionen på linje med minkskind. Det er en rimelig god forretning, hvis man er dygtig! Angoraavlere kan pt. komme af med alt det uld, de klipper af deres kaniner, - men mange bruger det også til selv at strikke af m.m.. Der er ingen kaninslagteri mere i Danmark, og der foregår så vidt vides heller ingen eksport til andre lande fra Danmark. Der bliver slagtet kaniner hos mange avlere, men de bliver spist af dem selv, og der bliver handlet lidt ved stalddørene. Kaninkød er magert og proteinrigt, det minder lidt om kyllingekød, og det siges at være særdeles godt for diabetikere og folk med kolesterolproblemer. Det er næsten kun en rød bøf, man ikke kan lave af kaninkød. I Tidsskrift for Kaninavl er der hver måned en ny opskrift. Se mere om slagtning på og så pjece om slagtning. Sygdomme Indkøb så vidt muligt kun dyr fra én besætning og ikke alle mulige steder fra. På den måde reduceres risikoen for sygdomme. Avlerens udstillingsresultater og viden giver en ide om, hvor racetypiske og gode dyr, der avles i stalden. Undersøg dyrene for øreskab og snue. Konstateres der nysen med udflåd fra næsen i besætningen, er der tale om en ondartet snue - en sygdom, som kan være vanskelig at få bugt med og er meget uheldig at starte med. Det er bedst at starte med unge hunner, som vænner sig til stald- og foderforhold, inden de parres 1. gang. Men det går som regel også fint, hvis man køber et par ifolede hunner. En af grundene til, at vi anbefaler at starte med få dyr, er også at lade dig finde ud af, om du kan lide at arbejde med kaniner. Hvis det er tilfældet, kan du forholdsvis hurtigt udvide besætningen til den ønskede størrelse ved at udvælge de bedste ungdyr efter de bedste avlsdyr i besætningen. Kaninen er ikke et sart dyr, men som alle andre dyr kan den selvfølgelig blive syg. Desværre får dyrlæger meget lidt undervisning i kaniner under deres uddannelse, så mange ved ikke så meget om kaninsygdomme. Pjecen om sygdomme, som findes på er skrevet af en af vore store kaninavlere gennem mange år og han er samtidig dyrlæge, så han ved, hvad han skriver om. Generelt må man sige, at det er bedre at forebygge end helbrede. Frisk foder og vand, alsidigt foder, tørt bur af passende størrelse, strø ofte med god halm og rens ud med passende mellemrum, ikke træk, ikke for mange store unger/ungdyr sammen er alt sammen med til at holde sygdomme væk. Udstillingsregler Kaninudstillinger afholdes af foreninger under Danmarks Kaninavlerforening. Udstillinger bliver annonceret i Tidsskrift for Kaninavl med angivelse af tid og sted for afholdelse, hvilke klasser der kan udstilles i, tilmeldingsfrist, kontaktperson og prisen pr. udstillet kanin

5 12. så de kan se og lugte hinanden, snuse og slikke hinanden, ligge op ad hinanden, men de kan også komme væk fra hinanden og dermed ikke skade hinanden. Så kan man - når man har tid og lyst lade dem rende frit sammen et neutral sted, hvor ingen af dem bestemmer, f.eks. i et værelse, på terrassen etc. Pas på elektriske ledninger kaniner kan ikke stå for dem, og det er rent bogstavelig LIVSFARLIGT. Kaninhop Mange har set kaninhop på TV eller til en opvisning eller stævne et sted og er blevet fascineret af det. Det ligner meget ridebanespringning med heste, men kaninen er unægtelig nemmere og billigere end en hest! Man starter med at vænne kaninen til sele, og så lister man og lokker den til at springe små bitte spring. Bortset fra sele, kræves der ikke en masse investering, de første spring kan være lavet af mælkekartoner med lidt sand i. Men det kræver tålmodighed at lære en kanin at hoppe! Det er vigtigt at kaninen ikke slår sig og bliver bange for at springe, derfor laves mange forhindringer f.eks. af plastik elektrikerrør. Inden du starter med at lære din kanin at springe, bør du besøge træning eller et stævne, hvor du kan spørge og lære noget, så du får startet rigtigt. Du kan læse meget mere om kaninhop i pjecen om kaninhop, som du finder på Danmarks Kaninavlerforenings hjemmeside og ligeledes kan du der finde informationer om både træning og stævner. Avl og parring Man kan tjekke om hunnen er parringsvillig ved at se på kønslæberne. er de hvide og rynkede, er der næppe chance for vellykket parring, er de hævede, glatte og røde så er der gode chancer. Sæt altid hunnen ind i hannens bur. En parring tager kun nogle ganske få minutter. Så snart hunnen er parret, fjernes den igen. Én vellykket parring er nok, når hannen bruges jævnligt. Nogle hunner kan være ret aggressive, pas på de ikke skader hannen, Især unge hanner kan gå helt i baglås, hvis hunnen er for voldsom. 5. Brug dobbeltparring af hunnen. Hermed menes, at hunnen parres igen 6-8 timer efter første parring. Dette system må især anbefales i de varme sommermåneder og om efteråret, hvor det kan være vanskeligt at få hunnen parret og få den drægtig. Det vil i mange tilfælde bevirke højere drægtighedsprocent. Den nemmeste tid at få hunner drægtige på er månederne fra februar til juni. Én han kan nemt klare 5-7 hunner. Hvis et kuld går tabt ved fødslen, lad da hunnen parre 3 dage senere. Normalt vænnes hunnen fra ungerne, når ungerne er 6-7 uger gamle. Hunnen er derefter nemmest at parre igen med godt resultat 2-3 dage efter. Venter man for længe med at parre, kan det blive svært at få hunnen drægtig igen. Skal hunnen ikke parres igen, er der mange, der lader ungerne gå ved hunnen et par uger mere end de 6-7 uger. Bure Bure kan bygges i forskellige variationer, størrelser og materialer. De kan bygges i en eller flere etager. Etagebure er plads- og materialebesparende. Indendørs bure bygges ofte i eksisterende huse eller i let byggeri.

6 De bygges i lette materialer og skal både være tætte og ventilerende. Indendørs stalde kan give problemer med stillestående luft og dermed større risiko for sygdomme. 6. Udendørs bure skal give læ mod blæst og nedbør. De skal give skygge og beskytte mod stærk varme. Derfor er det vigtigt med den rigtige placering. Materialerne skal være vind- og vandtætte. Kaniner dør ikke af kulde men af varme. Anbefalede mål Højde i burene Dværgracer cm Tre etager Små racer cm Tre etager Mellemstore racer cm Tre etager Store racer cm To etager Kæmperacer cm To etager Afstand fra gulv cm Kan varieres Max. dybde cm Min. areal for Eksempel hunner med unger dybde bredde Dværgracer 0,50 m 2 60 cm 80 cm Små racer 0,75 m 2 70 cm 110 cm Mellemstore racer 1,00 m 2 80 cm 125 cm Store racer 1,25 m 2 80 cm 160 cm Kæmperacer 1,50 m 2 80 cm 190 cm Forbræt, højde cm Burene kan hurtigere blive for små end for store! Det kan anbefales at bygge burene så store, at de med en (aftagelig) skillevæg kan deles til 2 enkeltrum. Folde er velegnede til enkeltdyr og flokke af ungdyr, men er pladskrævende. Det kan være en fordel at hæve bunden over gulvhøjde. Foldene skal være så høje, at kaninerne ikke springer over. En overdækning kan være nødvendig. En sammenklappelig forside kan lette arbejdet med foldene. 11. om morgenen det tager ikke meget tid og så fodre med alt det sjove og hyggelige senere på dagen. HUSK kaninen har fået tænder for at bruge dem. Hvis ikke man tilbyder dem et foder, hvor de får tilgodeset deres behov for at gnave, så kan det gå hårdt ud over bur, skåle osv. Derfor giv dem noget fornuftigt at beskæftige deres tænder med. Et stykke tørt brød eller knækbrød er et hit for mange kaniner Kaninen som kæledyr Mange køber kanin som kæledyr uden tanke om at avle. Mange kaniner bliver lige så tamme som en hund, lærer at være renlige osv. Man kan få utrolig meget fornøjelse af sådan en lille kælepotte. Ikke alle racer er lige velegnet som kæledyr, nogle kræver en større indsats end andre for at blive kælne, men næsten alle kan blive kælne. Spørg evt. i din forening hvilken race man vil anbefale dig. Mange synes, det er synd kun at have en kanin, man læser også at kaninen er et flokdyr. Men kaninen er kun et flokdyr, hvis den har masser af plads til at udfolde sig på og gemme sig på. Han og hun sammen giver unger 2 hanner sammen, der vil den dominerende kastrere den anden 2 hunner sammen kan af og til fungere, men selv ikke kuldsøskende trives med sikkerhed sammen, når de bliver kønsmodne. Kønsmodne hunner ønsker at have deres EGET hus, og vil meget ofte prøve at smide den anden ud. Dette foregår ikke konstant. Ind imellem kan de ligge fredeligt sammen og hygge sig, for i næste øjeblik at slås så pelstotterne flyver. Tænk på at du ikke observerer dem døgnet rundt, der foregår meget i de sene nattetimer. Synes man, at man gerne vil give sin kanin selskab, så er den sikreste metode at anskaffe 2 hunner og bygge et dobbeltbur med tråd imellem,

7 10. Særligt sundt for kaninen er krydderurter såsom: Persille, salvie, kommen, hjulkrone, bjergmynte, dild, løvstikke og mange andre. Pærer og specielt æbler spises med stor fornøjelse af kaninen, ligeledes grene fra frugtbuske og frugttræer. Ved frugttræer bør ikke fodres med grene fra træer med stenfrugt (blommer, kirsebær etc.), da disse indeholder blåsyre. Blade og grene fra birk, ask, fyr, elm, poppel, gran, gyvel og sargensæble er også godt foder og tidsfordriv. HUSK altid - pluk ikke grønt lige op ad trafikerede veje og vær sikker på, at det ikke er sprøjtet med gift. Sørg for ikke at give mere af grøntfoder m.m. end der er ædt op, inden der fodres igen, ellers skal det smides ud. Giftige planter Visse planter er giftige for kaninen. Hundepersille, tidløs, skarntyde, galnebær, sort natskygge, vår brandbæger, guldregn og taksvækster. Fra køkkenhaven bør du undgå kartoffelspirer og rå bønner. Generelt må frarådes at fodre med buske og blomster fra haven. Du må ikke stole på, at din kanin selv undgår disse giftplanter - så undlad at fodre med dem. Drikkevand Det er meget vigtigt, at kaninen altid har adgang til frisk drikkevand. Der er ikke saft nok i planter og grøntfoder til at dække kaninens behov for væske. Hun med unger drikker specielt masser af vand. Vandskåle skal ofte tømmes, skylles/vaskes og fyldes med frisk vand. Fodringen De fleste fodrer kun en gang dagligt. Hunner med unger har ofte brug for at få fyldt vand op 2 gange dagligt. Mange bruger også at give piller Græsningsbure kan bruges i sommermånederne. De bygges med et lærum og ellers med trådvæv, også i bunden. Det er altid en god ide at besøge andre stalde for at få gode ideer. Materialer Til bygning af bure kan bruges brædder, lister, lægter og krydsfinerplader (vandfaste). Materialer af træ er nemme at arbejde med men kræver vedligeholdelse, da træ ikke er bestandig eller bidefast. Træ er velegnet til bund, sider, lågerammer, stolper og understøtning. 7. Eternit er mere bestandig og kan anvendes til bund, sider, forbræt, let staldbyggeri og tagbyggeri. Eternit er holdbart, bidefast og er let at rengøre, men vanskeligt at arbejde med. Trådvæv kan bruges helt eller delvist til bure, men primært som låger og høhække. Til låger skal der bruges punktsvejset tråd (minktråd), for at beskytte tilstrækkeligt mod hunde, ræve etc. Trådvæv er meget holdbart og nemt at arbejde med. I øvrigt kan bruges trapezplader (aluminium eller plast) og tagpap til beklædning af udendørs bure og let staldbyggeri. Cementmørtel kan med fordel anvendes som bund. Tagasfalt og asfaltfugemasse er velegnet til tætning af bund og sider. Desuden skal der bruges hængsler, beslag, søm og skruer. Inventar i bure Foder- og vandskåle i plast, galvaniseret metal, keramik eller glas. Det anbefales at placere disse i trådvæv eller på bursiden. HUSK de skal være store nok, så der er plads til alle. Vandtrug bør ofte rengøres, især i den varme tid, ellers dannes der alger i vandet. Hø-/grønthække i trådvæv for at forhindre at kaniner "vader" i hø og grønt. Dermed er foderet altid friskt. En hæk kan desuden virke som skillerum mellem 2 bure. Forbræt - med metalkant - for at hindre at strøelsen falder ud. For at gøre det nemt at muge ud, bør brættet være aftageligt.

8 8 9. Fodring Det er yderst vigtigt for kaninens trivsel, at den får den rigtige kost. Det, du tilbyder din kanin, skal være af en god kvalitet, samme kvalitet som den mad du selv spiser - med de rigtige vitaminer og altid friskt. Kaninens kost må ikke ændres pludseligt - men skal ske gradvis enten det er sommer eller vinter. Ellers er der risiko for diarré. Husk ALTID sommer som vinter frisk vand hver dag, rigelig halm og gerne hø. Kaninen har brug for godt halm for at få dækket sit behov for træstof, - godt hø er altid et superfoder. Pas på muggent halm, hø og piller, det er gift for kaninen. I vintersæsonen kan foderet bestå af rodfrugter, grøntsager, frugt og tørfoder (kaninpiller, halm og hø). Om sommeren kan foderet bestå af diverse grønt, grøntsager, frugt og tørfoder. Kaninpiller Der er udviklet foderblandinger, der er velegnet til kaniner. Foderet indeholder alle de vitaminer, en kanin har brug for. Foderet kan købes hos foderstoffer, detailhandlere og specialbutikker med dyrefoder. Foderblandingerne er et fuldfoder og kan anvendes uden anden kost. Gnaverblandinger med lækkerier som majs, solsikker og johannesbrød frarådes, det er for fed en blanding og giver ofte fedtet og blød afføring. Mængden af piller bør afpasses, så kaninen har ædt op et par timer efter fodring, ellers får den for meget. Spørg avleren om den normale daglige pillemængde for racen. Som tommelfingerregel kan nævnes at 45 gram piller pr. dag er en almindelig mængde til en voksen Dværg Vædder, 200 gram til en voksen Belgisk Kæmpe. Nogen bruger at blande lidt hel eller valset byg eller havre i pillerne. Grov- og grøntfoder Kaninen kan leve af kaninpiller, men kaninen er fra naturens hånd ikke skabt til kun at æde et kompakt ensidigt pillefoder. Pillerne sørger for, at kaninen får de vitaminer, den har brug for, men derudover trives den med en alsidig kost, - det er langt det sundeste for fordøjelsen og for kaninens velbefindende. På udyrkede områder Her kan du indsamle en mængde velegnede foderplanter såsom: Blade og blomster af mælkebøtte, vejbred, røllike, kulsukker, bynke, gåsefod, lucerne, kløver, tidsler, brændenælder, skvalderkål samt græsser af mange forskellige arter. Saml kun planter du kender, lån eventuelt en bog med billeder af de forskellige planter på biblioteket eller find dem på nettet, før du begiver dig ud i naturen. I køkkenhaven I køkkenhaven findes mange ting, som kan bruges som foder til kaninen. Gulerødder, gulerodstop, rødbedetop, grønærtebælge og selve ærteplanten, bladbeder, solsikkeblade og -stængler, rosenkål, blomkål og broccoli. Jordskokker både blade og stængler, julesalat, kålrabi (kålroer) er også populære afgrøder til både mennesker og kaniner. Derudover er der mange, der dyrker specielle afgrøder til kaninen som f.eks. ru kulsukker og fodermarvkål. Salat, kinakål, hvidkål, spidskål etc. er ikke meget andet end vand, og giver meget let diarre, så pas på kun i meget små mængder, selvom kaninen i hvert fald er helt vild med alm. salatblade. Grønkål er supersundt, men meget stærkt, så pas på, kun i små mængder.

Pasningsvejledning for kaniner

Pasningsvejledning for kaniner Pasningsvejledning for kaniner Kaninen er et populært kæledyr, men den har langt fra samme status som en hund eller kat. Mange kaniner mistrives i dag, fordi man ikke har sat sig ind i, hvilke behov kaninen

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND VEJLEDNING I HUNDEHOLD 1 FORORD Her finder du information om hunde og hundehold fra hunden er født til den går på pension. Det er ikke forsøgt at give

Læs mere

kompost Din håndbog om

kompost Din håndbog om Din håndbog om kompost Det er enkelt at lave kompost ud af det grønne affald fra køkken og have. Når affaldet bliver til kompost, gør det gavn hjemme i haven i stedet for at belaste miljøet. Brug denne

Læs mere

INTERNATHUND EL. OMPLACERINGSHUND

INTERNATHUND EL. OMPLACERINGSHUND INTERNATHUND EL. OMPLACERINGSHUND SKAL, SKAL IKKE? & HVAD BØR DU TÆNKE PÅ? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.... 4 Myte om internathunde... 5 Trin 1 Inden du tager på internat... 7 - Har du det der skal til?.

Læs mere

Indhold. Lærervejledning (revideret 2007) og idékatalog til elevbogen Råderum i køkkenet. Introduktion. En ramme for undervisningen

Indhold. Lærervejledning (revideret 2007) og idékatalog til elevbogen Råderum i køkkenet. Introduktion. En ramme for undervisningen 1 Lærervejledning (revideret 2007) og idékatalog til elevbogen Råderum i køkkenet Indhold Introduktion En ramme for undervisningen Kapitel 1 Det miljømæssige råderum Kapitel 2 Mad, miljø og sundhed Kapitel

Læs mere

Pasningsvejledning for silkeaber

Pasningsvejledning for silkeaber Pasningsvejledning for silkeaber Formålet med denne pasningsvejledning er at sikre at, silkeaber holdes korrekt og at udbrede kendskabet til silkeabehold så flere får glæde ved at holde disse fantastiske

Læs mere

Dansk Primat Sammenslutning Foreningen for Exotiske pattedyr

Dansk Primat Sammenslutning Foreningen for Exotiske pattedyr Dansk Primat Sammenslutning Foreningen for Exotiske pattedyr Formand: Allan Larsen København tlf. 38 19 50 96 e-mail: kontakt@aber.dk Kasserer: Michael Olsen Svebølle tlf. 31 14 42 66 e-mail: kasserer@aber.dk

Læs mere

Maj 2013 - årgang 32 - nr. 2

Maj 2013 - årgang 32 - nr. 2 Maj 2013 - årgang 32 - nr. 2 MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle med interesse i Kattehjemmets arbejde er velkomne som bidragsydere. Der tegnes ikke medlemsskab med et fast årligt kontingent, men det overlades

Læs mere

November 2011 - årgang 30 - nr. 4. KattensJul

November 2011 - årgang 30 - nr. 4. KattensJul November 2011 - årgang 30 - nr. 4 KattensJul MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle med interesse i Kattehjemmets arbejde er velkomne som bidragsydere. Der tegnes ikke medlemsskab med et fast årligt kontingent,

Læs mere

Praktisk guide for kogræsserforeninger

Praktisk guide for kogræsserforeninger Praktisk guide for kogræsserforeninger Oprettelse og drift af naturpleje- og kogræsserforeninger Praktisk guide for kogræsserforeninger Danmarks Naturfredningsforening 2006 1 Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Opdrætteren bør være åben og interesseret i at svare uddybende på dine spørgsmål.

Opdrætteren bør være åben og interesseret i at svare uddybende på dine spørgsmål. Hvalpen flytter ind Hvalpen flytter ind Når hvalpen skal flytte fra mor og kuldsøskende til sit nye hjem, er det en kæmpe omvæltning. På de følgende sider følger vejledning og gode råd til, hvordan du

Læs mere

Februar 2009 - årgang 28 - nr. 1. Kræft hos katte Brand på Kattehjemmet Værd at vide om foder

Februar 2009 - årgang 28 - nr. 1. Kræft hos katte Brand på Kattehjemmet Værd at vide om foder Februar 2009 - årgang 28 - nr. 1 Kræft hos katte Brand på Kattehjemmet Værd at vide om foder MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle, der er interesseret i Kattehjemmets arbejde, er velkomne som bidragsydere. Der

Læs mere

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius.

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius. INDHOLD 03 Planlægning af haven 07 Ny græsplæne 11 Større projekter i haven 15 Mindre projekter i haven 19 Hvad er en god terrasse 23 Terrasser af sten 28 Terrasser af træ 34 Udekøkkener 37 Sådan anlægger

Læs mere

Praktisk Økologi. januar / februar 1 / 2007. tema Børn og haveliv

Praktisk Økologi. januar / februar 1 / 2007. tema Børn og haveliv Praktisk Økologi januar / februar 1 / 2007 tema Børn og haveliv landsforeningen praktisk økologi Sekretariatet Maglevænget 61, 4571 Grevinge Tlf.: 70 20 83 83 Fax: 59 65 90 15 Bankkonto: 0537-802 - 56-15639

Læs mere

Februar 2014 - årgang 33 - nr. 1

Februar 2014 - årgang 33 - nr. 1 Februar 2014 - årgang 33 - nr. 1 MEDLEMSKAB - KATTEBLADET Alle med interesse i Kattehjemmets arbejde er velkomne som bidragsydere. Der tegnes ikke medlemskab med et fast årligt kontingent, men det overlades

Læs mere

Tillykke MED DIN TOLLERHVALP

Tillykke MED DIN TOLLERHVALP Tillykke MED DIN TOLLERHVALP Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub er specialklubben for tollere. Du kan læse mere om klubben og indmelde dig på www.tollerklubben.dk Du er nu den heldige ejer af

Læs mere

Maj 2015 - årgang 34 - nr. 2 TEMA. Dump. ALDRIG dyr

Maj 2015 - årgang 34 - nr. 2 TEMA. Dump. ALDRIG dyr Maj 2015 - årgang 34 - nr. 2 TEMA Dump ALDRIG dyr MEDLEMSKAB - KATTEBLADET Alle med interesse i Kattehjemmets arbejde er velkomne som bidragsydere. Der tegnes ikke medlemskab med et fast, årligt kontingent,

Læs mere

En god start med din nye kat

En god start med din nye kat En god start med din nye kat Ny kat i hjemmet At få en kat i familien er dejligt for alle parter. Og der vil ikke gå lang tid, før den lille ny har indtaget sin plads i familien. Der er dog et par ting,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Hegn til Heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda hegn Danmark A/S Øde Hastrupvej 65 4000 Roskilde Tlf.

Hegn til Heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda hegn Danmark A/S Øde Hastrupvej 65 4000 Roskilde Tlf. Hegn til Heste Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Indledning Pt. side 1.0 3 Hestenes reaktionsmønster 1.1 3 Foldenes formål, udstyr og størrelse 1.2 5 Hvad er årsagen til heste

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN DEN FØRSTE TID MED HUNDEN Tillykke med din nye hund. I denne pjece kan du læse om, hvordan du bedst muligt byder din nye hund velkommen i dit hjem. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et

Læs mere

moveyou Personlig Træning, Holistisk Kost & Llivsstil Coach Henrik Thinggaard kontakt@moveyou.dk www.moveyou.dk

moveyou Personlig Træning, Holistisk Kost & Llivsstil Coach Henrik Thinggaard kontakt@moveyou.dk www.moveyou.dk 1 Vigtig information De anbefalinger og kostråd, jeg giver i denne plan, er baseret på mere end 10 års studie, personlig og klient erfaring, samt mine uddannelser til Personlig Træner, CHEK Hollistic Livsstils

Læs mere

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet - af Karl-Henrik Arendt, www.akvariesiden.dk Læs vejledningen evt. før der købes akvarium, eller senest inden der købes fisk! Er det hele allerede købt, så kan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Poda Hegn Manual. 1.0 Forord om hegn... side 4-13. 2.0 Hegn til får & geder... side 14-19. 3.0 Hegn til kvæg...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Poda Hegn Manual. 1.0 Forord om hegn... side 4-13. 2.0 Hegn til får & geder... side 14-19. 3.0 Hegn til kvæg... INDHOLDSFORTEGNELSE Poda Hegn Manual 1.0 Forord om hegn.................................. side 4-13 2.0 Hegn til får & geder.............................. side 14-19 3.0 Hegn til kvæg...................................

Læs mere

MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS

MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS ØSTERBRO LÅNEHØNS Høns er en god idé! De er bæredygtige affaldskværne, de producerer friske æg hver dag, de laver den bedste gødning til dine planter, de er ret tamme, og

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Book et besøg for klassen Ring til skolebookingen på tlf. 39 25 72 72 kl. 9-15 på skoledage. Bestil altid i god tid, gerne 1-2 uger før besøget.

Book et besøg for klassen Ring til skolebookingen på tlf. 39 25 72 72 kl. 9-15 på skoledage. Bestil altid i god tid, gerne 1-2 uger før besøget. Skolemateriale Book et besøg for klassen Ring til skolebookingen på tlf. 39 25 72 72 kl. 9-15 på skoledage. Bestil altid i god tid, gerne 1-2 uger før besøget. Ved bookingen opnår du: Særlig skolepris:

Læs mere

Din guide til amning.

Din guide til amning. AmmeGuiden Din guide til amning. I denne bog finder du svar på mange af de spørgsmål, som kan opstå i forbindelse med amning af dit lille nye barn. Modermælken er en vigtig ernæringskilde for barnet, og

Læs mere

STOMI INFORMATION. Forventning. og erfaring. Forventning. og erfaring. Nyt SenSura filter. Midt i en rejsetid

STOMI INFORMATION. Forventning. og erfaring. Forventning. og erfaring. Nyt SenSura filter. Midt i en rejsetid STOMI INFORMATION For dig med stomi 1/2010 Forventning Forventning og erfaring og erfaring om livet efter om livet efter stomioperationen Nyt SenSura filter mindre luft i posen Midt i en rejsetid tips

Læs mere