Pjece om kaniner DANMARKS KANINAVLERFORENING. Klargøring til udstilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pjece om kaniner DANMARKS KANINAVLERFORENING. Klargøring til udstilling"

Transkript

1 Ved større udstillinger skal der udnævnes en fællesdommer. Fællesdommeren har til opgave at arbejde på en ensartet bedømmelse af alle udstillingens dyr. 16. DANMARKS KANINAVLERFORENING Fællesdommeren må dog ikke rette i andre dommeres bedømmelser, medmindre bedømmelsen er i strid med Nordisk Kaninstandards bestemmelser, racebeskrivelser eller skalaer. Klargøring til udstilling Kaninerne skal vejes, og der skal klippes kløer. Der skal eventuelt renses kløer, ører og kønsorganer. Ligeledes skal transportkasser rengøres (og eventuelt vaskes) og fyldes med rent halm inden brug. Det er ikke tilladt at ændre eller påvirke dyrets udseende for at snyde (overtrimning). For eksempel farve kløer eller pels, klippe eller behandle pelsen kemisk. Dyrene afleveres til udstillingen på det af udstillingsledelsens bestemte sted, dag og tidsrum. Husk vandtrug til éndagsudstillinger og vand- og fodertrug hvis udstillingen varer flere dage. Udstillingsledelsen sørger normalt for fodring og vanding. Der ud over er der kun at sige: HELD OG LYKKE! Danmarks Kaninavlerforenings hjemmeside er Her finde du relevante adresser og tlf. nr. på formænd, salgskontor, redaktør, hovedkontor, avlerkatalog, pjecer om forskellige emner osv. Pjece om kaniner Hovedkontorets adresse Danmarks Kaninavlerforening v/ Susanna Mørck Kristensen Holstebrovej 73, 6900 Skjern

2 2. Kaninavlerforening for alle Danmarks Kaninavlerforening (DK) er en forening for alle, der er interesseret i kaniner på den ene eller anden måde. DK har medlemmer over hele landet. DK er både for opdrættere af racekaniner, slagteproducenter, pelsproducenter, kaninhoppere og ejere af kælekaniner. Hvad får du ud af et medlemskab af DK? 1. Du vil først og fremmest få glæden ved at dele din interesse for et lille dejligt dyr med en masse andre kaninglade mennesker. 2. Du får retten til at deltage på udstillinger i hele Danmark og få din(e) kanin(er) bedømt efter gældende retningslinjer med efterfølgende optagelse i Dansk Kanin Stambogsregister. 3. Du får Tidsskrift for Kaninavl tilsendt 11 gange årligt. Tidsskriftet er fyldt med artikler, råd og gode tips om pasning af kaniner samt oversigter over arrangementer og udstillinger. 4. Mulighed for at deltage i kaninhopkonkurrencer. 5. Du kan deltage i et fællesskab med ligestillede i lokalforeningen eller på tværs af foreningsskel - endda på tværs af landegrænser, da DK har nære forbindelser til især Norge, Sverige, Finland og Tyskland. Desuden er DK medlem af Europaforeningen. 6. Mulighed for råd og vejledning fra erfarne medlemmer og bestyrelsen i lokalforeningen. 7. Du vil desuden få gode forbindelser til forhandlere af redskaber, inventar, foder og litteratur. Alt sammen til og om kaniner. NB - Der er specielle regler ved medlemskab af Stampe. 15. Tatoveringstang købes ved Salgskontoret men mange avlere kan lokkes til både at vise dig, hvordan det gøres og mærke kaninerne for dig. Spørg i din lokalforening, hvem der evt. kan hjælpe. De arrangerende foreninger kan når som helst kontrollere oplysninger om de tilmeldte dyr. Konstateres det, at en udstiller mod bedre vidende har givet urigtige oplysninger om dyrene, kan udstilleren få frataget retten til at få dyrene bedømt. Udstillerne bærer i almindelighed selv ansvaret for de udstillede kaniner såvel under selve udstillingen som under transporten til og fra udstillingen. Det er absolut forbudt at anvende dyr til parring under selve udstillingen. Følgende kaniner er udelukket fra bedømmelse: Påviseligt syge dyr, misdannede eller lemlæstede dyr, højdrægtige hunner, kastrater eller krydsningskaniner. Mange foreninger afholder både Stampe- og Kældedyrsudstilling sammen med Racekaninudstillingen. Her behøver kaninen ikke være en racekanin, også krydsninger er velkomne. Hvis du godt kunne tænke dig at udstille på Stampe- eller Kæledyrsudstilling, så spørg din forening, om de ikke vil arrangere det. Dommere Den eller de arrangerende foreninger vælger dommere, der skal være autoriserede til at bedømme efter Nordisk Kaninstandard. Bedømmelse kan foretages af en dommer eller flere dommere i fællesskab. Dommere fra de øvrige nordiske lande kan indkaldes til bedømmelse på lige fod med danske dommere, men det kræver dog, at der skal være mindst en dansk dommer tilstede.

3 (stadepenge). Udstillingsoversigten bliver også bragt på Ved alle udstillinger og andre bedømmelser, der forestås af foreninger under Danmarks Kaninavlerforening, benyttes Nordisk Kaninstandard 6. udgave. Der kan udstilles kaniner og produkter fra kaniner - for eksempel skind, skindprodukter, strikkede, hæklede og filtede produkter af angoragarn og meget andet, kun fantasien sætter grænser. De udstillede kaniner skal være af en race, der er optaget i Nordisk Kaninstandard. Udstilleren skal være ejer af de udstillede kaniner. For produkter gælder, at udstilleren både skal være ejer og producent af produktet. Dyrene tilmeldes på udfyldte anmeldelsesblanketter. De kan fås hos din lokalforening og anvendes også som ejererklæring og sundhedsattest. Ved aflevering af dyrene på udstillingen skal bedømmelseskortet medbringes i udfyldt stand. Bedømmelseskort kan ligeledes købes ved salgskontoret, men også mange lokalforeninger ligger inde med dem. Vejledning i at udfylde anmeldelsesblanketter og bedømmelseskort kan du få i din lokalforening. Arbejdet med helt at undgå bedømmelseskort er i fuld gang her ved årsskiftet 2009/2010, om kort tid vil det hele nok kunne klares via EDB. Spørg i din lokalforening, hvor langt man er. Dyrene skal være kuldmærkede i venstre øre med fortløbende numre og kun med tal - minimum 3 cifre. Og samtidig skal dyrene være tatoveret i højre øre med et avlernummer, som udleveres af Hovedkontoret, når du bliver medlem. Tatovering af dyrene skal ske inden ungerne er 10 uger gamle. Er ørenummeret ulæseligt kan kaninen ikke bedømmes. DK's historie DK blev stiftet den 6. marts Indtil 1937 var navnet "Foreningen til Kaninavlens Fremme". I formålsparagraffen hedder det: "Det er foreningens formål på enhver måde at fremme kaninavlen i Danmark, især ved udgivelsen af et medlemsblad". Målet var at gøre kaninkød ligestillet med kartofler som næringsmiddel. Allerede i samme måned udkom Tidsskrift for Kaninavl for første gang, og har gjort det lige siden. I løbet af få måneder var der oprettet lokalforeninger rundt omkring i landet. I 1898 var der 24 lokalforeninger, og medlemstallet var på Til sammenligning er der i dag 40 lokalforeninger med ca medlemmer. Kaninernes historie Alle tamme kaninracer stammer fra vildkaniner. Disse lever stadig over det meste af Europa; også enkelte steder i Danmark. I årtusinder har mennesker og dyr jaget kaninerne som fødeemne. Men for nogle tusinde år siden fandt man i Middelhavsområdet ud af at holde kaniner i store murede folde, for at beskytte dem mod hunde og rovdyr, og der blev plantet buske i foldene for at beskytte mod rovfugle og den brændende sol. Man fandt ud af, at dyrene formerede sig særdeles villigt under de beskyttede forhold, og opdrættet af tamkaniner bredte sig over Europa med klostre og herresæder som foregangssteder. Kaninhold blev efterhånden så udbredt, at kaninen blev hvermands eje. Blandt de "tamme" kaniner opstod der nogle forandringer i størrelse, pels og farve. Ved at sætte kaninerne i enkeltbure kunne man bedre styre avlen af disse nye typer. Dermed opstod det, som vi i dag kender som raceavl. Indkøb Har du valgt at ville avle kaniner er det første spørgsmål: Hvilken race skal jeg vælge? Dette afhænger af mange ting. Hvor meget plads har du? Hvad vil du bruge kaninerne til? Hvor meget tid har du? Ja, spørgsmålene er mange, men de bør alle besvares, inden du anskaffer de første kaniner til avl.

4 4. Henvend dig til lokalforeningen i dit område. Der vil du kunne få råd og vejledning. Besøg en udstilling - det er det værd. Kom i kontakt med nogle avlere og stil spørgsmål! Når du har valgt race, skal du finde en avler af denne race. Det gælder om at få en rigtig start med sunde og veludviklede dyr. Det er betingelsen for, at du fremover kan få udbytte af dit kaninhold. Derfor bør følgende punkter tages i betragtning ved indkøb af avlsdyr: Start i det små med 1 han og 1-3 hunner og lad dig "vokse ind i foretagendet. Også hvis du planlægger at ende med rigtig mange kaniner. Spring ikke hovedkulds ud i det, men overvej og undersøg indgående forholdene, inden du starter. Det er fejlagtigt at tro, at kaninavl er det nemmeste her i verden. Køb om muligt dyrene beset - og helst i stalden, hvor man kan danne sig et indtryk af besætningens sundhedstilstand. 13. Skind-, uld- og slagteproduktion. Der foregår ikke meget egentlig produktion indenfor kaninavl i dag. Der er nogle få, der producerer Rexskind til Pelsauktionen på linje med minkskind. Det er en rimelig god forretning, hvis man er dygtig! Angoraavlere kan pt. komme af med alt det uld, de klipper af deres kaniner, - men mange bruger det også til selv at strikke af m.m.. Der er ingen kaninslagteri mere i Danmark, og der foregår så vidt vides heller ingen eksport til andre lande fra Danmark. Der bliver slagtet kaniner hos mange avlere, men de bliver spist af dem selv, og der bliver handlet lidt ved stalddørene. Kaninkød er magert og proteinrigt, det minder lidt om kyllingekød, og det siges at være særdeles godt for diabetikere og folk med kolesterolproblemer. Det er næsten kun en rød bøf, man ikke kan lave af kaninkød. I Tidsskrift for Kaninavl er der hver måned en ny opskrift. Se mere om slagtning på og så pjece om slagtning. Sygdomme Indkøb så vidt muligt kun dyr fra én besætning og ikke alle mulige steder fra. På den måde reduceres risikoen for sygdomme. Avlerens udstillingsresultater og viden giver en ide om, hvor racetypiske og gode dyr, der avles i stalden. Undersøg dyrene for øreskab og snue. Konstateres der nysen med udflåd fra næsen i besætningen, er der tale om en ondartet snue - en sygdom, som kan være vanskelig at få bugt med og er meget uheldig at starte med. Det er bedst at starte med unge hunner, som vænner sig til stald- og foderforhold, inden de parres 1. gang. Men det går som regel også fint, hvis man køber et par ifolede hunner. En af grundene til, at vi anbefaler at starte med få dyr, er også at lade dig finde ud af, om du kan lide at arbejde med kaniner. Hvis det er tilfældet, kan du forholdsvis hurtigt udvide besætningen til den ønskede størrelse ved at udvælge de bedste ungdyr efter de bedste avlsdyr i besætningen. Kaninen er ikke et sart dyr, men som alle andre dyr kan den selvfølgelig blive syg. Desværre får dyrlæger meget lidt undervisning i kaniner under deres uddannelse, så mange ved ikke så meget om kaninsygdomme. Pjecen om sygdomme, som findes på er skrevet af en af vore store kaninavlere gennem mange år og han er samtidig dyrlæge, så han ved, hvad han skriver om. Generelt må man sige, at det er bedre at forebygge end helbrede. Frisk foder og vand, alsidigt foder, tørt bur af passende størrelse, strø ofte med god halm og rens ud med passende mellemrum, ikke træk, ikke for mange store unger/ungdyr sammen er alt sammen med til at holde sygdomme væk. Udstillingsregler Kaninudstillinger afholdes af foreninger under Danmarks Kaninavlerforening. Udstillinger bliver annonceret i Tidsskrift for Kaninavl med angivelse af tid og sted for afholdelse, hvilke klasser der kan udstilles i, tilmeldingsfrist, kontaktperson og prisen pr. udstillet kanin

5 12. så de kan se og lugte hinanden, snuse og slikke hinanden, ligge op ad hinanden, men de kan også komme væk fra hinanden og dermed ikke skade hinanden. Så kan man - når man har tid og lyst lade dem rende frit sammen et neutral sted, hvor ingen af dem bestemmer, f.eks. i et værelse, på terrassen etc. Pas på elektriske ledninger kaniner kan ikke stå for dem, og det er rent bogstavelig LIVSFARLIGT. Kaninhop Mange har set kaninhop på TV eller til en opvisning eller stævne et sted og er blevet fascineret af det. Det ligner meget ridebanespringning med heste, men kaninen er unægtelig nemmere og billigere end en hest! Man starter med at vænne kaninen til sele, og så lister man og lokker den til at springe små bitte spring. Bortset fra sele, kræves der ikke en masse investering, de første spring kan være lavet af mælkekartoner med lidt sand i. Men det kræver tålmodighed at lære en kanin at hoppe! Det er vigtigt at kaninen ikke slår sig og bliver bange for at springe, derfor laves mange forhindringer f.eks. af plastik elektrikerrør. Inden du starter med at lære din kanin at springe, bør du besøge træning eller et stævne, hvor du kan spørge og lære noget, så du får startet rigtigt. Du kan læse meget mere om kaninhop i pjecen om kaninhop, som du finder på Danmarks Kaninavlerforenings hjemmeside og ligeledes kan du der finde informationer om både træning og stævner. Avl og parring Man kan tjekke om hunnen er parringsvillig ved at se på kønslæberne. er de hvide og rynkede, er der næppe chance for vellykket parring, er de hævede, glatte og røde så er der gode chancer. Sæt altid hunnen ind i hannens bur. En parring tager kun nogle ganske få minutter. Så snart hunnen er parret, fjernes den igen. Én vellykket parring er nok, når hannen bruges jævnligt. Nogle hunner kan være ret aggressive, pas på de ikke skader hannen, Især unge hanner kan gå helt i baglås, hvis hunnen er for voldsom. 5. Brug dobbeltparring af hunnen. Hermed menes, at hunnen parres igen 6-8 timer efter første parring. Dette system må især anbefales i de varme sommermåneder og om efteråret, hvor det kan være vanskeligt at få hunnen parret og få den drægtig. Det vil i mange tilfælde bevirke højere drægtighedsprocent. Den nemmeste tid at få hunner drægtige på er månederne fra februar til juni. Én han kan nemt klare 5-7 hunner. Hvis et kuld går tabt ved fødslen, lad da hunnen parre 3 dage senere. Normalt vænnes hunnen fra ungerne, når ungerne er 6-7 uger gamle. Hunnen er derefter nemmest at parre igen med godt resultat 2-3 dage efter. Venter man for længe med at parre, kan det blive svært at få hunnen drægtig igen. Skal hunnen ikke parres igen, er der mange, der lader ungerne gå ved hunnen et par uger mere end de 6-7 uger. Bure Bure kan bygges i forskellige variationer, størrelser og materialer. De kan bygges i en eller flere etager. Etagebure er plads- og materialebesparende. Indendørs bure bygges ofte i eksisterende huse eller i let byggeri.

6 De bygges i lette materialer og skal både være tætte og ventilerende. Indendørs stalde kan give problemer med stillestående luft og dermed større risiko for sygdomme. 6. Udendørs bure skal give læ mod blæst og nedbør. De skal give skygge og beskytte mod stærk varme. Derfor er det vigtigt med den rigtige placering. Materialerne skal være vind- og vandtætte. Kaniner dør ikke af kulde men af varme. Anbefalede mål Højde i burene Dværgracer cm Tre etager Små racer cm Tre etager Mellemstore racer cm Tre etager Store racer cm To etager Kæmperacer cm To etager Afstand fra gulv cm Kan varieres Max. dybde cm Min. areal for Eksempel hunner med unger dybde bredde Dværgracer 0,50 m 2 60 cm 80 cm Små racer 0,75 m 2 70 cm 110 cm Mellemstore racer 1,00 m 2 80 cm 125 cm Store racer 1,25 m 2 80 cm 160 cm Kæmperacer 1,50 m 2 80 cm 190 cm Forbræt, højde cm Burene kan hurtigere blive for små end for store! Det kan anbefales at bygge burene så store, at de med en (aftagelig) skillevæg kan deles til 2 enkeltrum. Folde er velegnede til enkeltdyr og flokke af ungdyr, men er pladskrævende. Det kan være en fordel at hæve bunden over gulvhøjde. Foldene skal være så høje, at kaninerne ikke springer over. En overdækning kan være nødvendig. En sammenklappelig forside kan lette arbejdet med foldene. 11. om morgenen det tager ikke meget tid og så fodre med alt det sjove og hyggelige senere på dagen. HUSK kaninen har fået tænder for at bruge dem. Hvis ikke man tilbyder dem et foder, hvor de får tilgodeset deres behov for at gnave, så kan det gå hårdt ud over bur, skåle osv. Derfor giv dem noget fornuftigt at beskæftige deres tænder med. Et stykke tørt brød eller knækbrød er et hit for mange kaniner Kaninen som kæledyr Mange køber kanin som kæledyr uden tanke om at avle. Mange kaniner bliver lige så tamme som en hund, lærer at være renlige osv. Man kan få utrolig meget fornøjelse af sådan en lille kælepotte. Ikke alle racer er lige velegnet som kæledyr, nogle kræver en større indsats end andre for at blive kælne, men næsten alle kan blive kælne. Spørg evt. i din forening hvilken race man vil anbefale dig. Mange synes, det er synd kun at have en kanin, man læser også at kaninen er et flokdyr. Men kaninen er kun et flokdyr, hvis den har masser af plads til at udfolde sig på og gemme sig på. Han og hun sammen giver unger 2 hanner sammen, der vil den dominerende kastrere den anden 2 hunner sammen kan af og til fungere, men selv ikke kuldsøskende trives med sikkerhed sammen, når de bliver kønsmodne. Kønsmodne hunner ønsker at have deres EGET hus, og vil meget ofte prøve at smide den anden ud. Dette foregår ikke konstant. Ind imellem kan de ligge fredeligt sammen og hygge sig, for i næste øjeblik at slås så pelstotterne flyver. Tænk på at du ikke observerer dem døgnet rundt, der foregår meget i de sene nattetimer. Synes man, at man gerne vil give sin kanin selskab, så er den sikreste metode at anskaffe 2 hunner og bygge et dobbeltbur med tråd imellem,

7 10. Særligt sundt for kaninen er krydderurter såsom: Persille, salvie, kommen, hjulkrone, bjergmynte, dild, løvstikke og mange andre. Pærer og specielt æbler spises med stor fornøjelse af kaninen, ligeledes grene fra frugtbuske og frugttræer. Ved frugttræer bør ikke fodres med grene fra træer med stenfrugt (blommer, kirsebær etc.), da disse indeholder blåsyre. Blade og grene fra birk, ask, fyr, elm, poppel, gran, gyvel og sargensæble er også godt foder og tidsfordriv. HUSK altid - pluk ikke grønt lige op ad trafikerede veje og vær sikker på, at det ikke er sprøjtet med gift. Sørg for ikke at give mere af grøntfoder m.m. end der er ædt op, inden der fodres igen, ellers skal det smides ud. Giftige planter Visse planter er giftige for kaninen. Hundepersille, tidløs, skarntyde, galnebær, sort natskygge, vår brandbæger, guldregn og taksvækster. Fra køkkenhaven bør du undgå kartoffelspirer og rå bønner. Generelt må frarådes at fodre med buske og blomster fra haven. Du må ikke stole på, at din kanin selv undgår disse giftplanter - så undlad at fodre med dem. Drikkevand Det er meget vigtigt, at kaninen altid har adgang til frisk drikkevand. Der er ikke saft nok i planter og grøntfoder til at dække kaninens behov for væske. Hun med unger drikker specielt masser af vand. Vandskåle skal ofte tømmes, skylles/vaskes og fyldes med frisk vand. Fodringen De fleste fodrer kun en gang dagligt. Hunner med unger har ofte brug for at få fyldt vand op 2 gange dagligt. Mange bruger også at give piller Græsningsbure kan bruges i sommermånederne. De bygges med et lærum og ellers med trådvæv, også i bunden. Det er altid en god ide at besøge andre stalde for at få gode ideer. Materialer Til bygning af bure kan bruges brædder, lister, lægter og krydsfinerplader (vandfaste). Materialer af træ er nemme at arbejde med men kræver vedligeholdelse, da træ ikke er bestandig eller bidefast. Træ er velegnet til bund, sider, lågerammer, stolper og understøtning. 7. Eternit er mere bestandig og kan anvendes til bund, sider, forbræt, let staldbyggeri og tagbyggeri. Eternit er holdbart, bidefast og er let at rengøre, men vanskeligt at arbejde med. Trådvæv kan bruges helt eller delvist til bure, men primært som låger og høhække. Til låger skal der bruges punktsvejset tråd (minktråd), for at beskytte tilstrækkeligt mod hunde, ræve etc. Trådvæv er meget holdbart og nemt at arbejde med. I øvrigt kan bruges trapezplader (aluminium eller plast) og tagpap til beklædning af udendørs bure og let staldbyggeri. Cementmørtel kan med fordel anvendes som bund. Tagasfalt og asfaltfugemasse er velegnet til tætning af bund og sider. Desuden skal der bruges hængsler, beslag, søm og skruer. Inventar i bure Foder- og vandskåle i plast, galvaniseret metal, keramik eller glas. Det anbefales at placere disse i trådvæv eller på bursiden. HUSK de skal være store nok, så der er plads til alle. Vandtrug bør ofte rengøres, især i den varme tid, ellers dannes der alger i vandet. Hø-/grønthække i trådvæv for at forhindre at kaniner "vader" i hø og grønt. Dermed er foderet altid friskt. En hæk kan desuden virke som skillerum mellem 2 bure. Forbræt - med metalkant - for at hindre at strøelsen falder ud. For at gøre det nemt at muge ud, bør brættet være aftageligt.

8 8 9. Fodring Det er yderst vigtigt for kaninens trivsel, at den får den rigtige kost. Det, du tilbyder din kanin, skal være af en god kvalitet, samme kvalitet som den mad du selv spiser - med de rigtige vitaminer og altid friskt. Kaninens kost må ikke ændres pludseligt - men skal ske gradvis enten det er sommer eller vinter. Ellers er der risiko for diarré. Husk ALTID sommer som vinter frisk vand hver dag, rigelig halm og gerne hø. Kaninen har brug for godt halm for at få dækket sit behov for træstof, - godt hø er altid et superfoder. Pas på muggent halm, hø og piller, det er gift for kaninen. I vintersæsonen kan foderet bestå af rodfrugter, grøntsager, frugt og tørfoder (kaninpiller, halm og hø). Om sommeren kan foderet bestå af diverse grønt, grøntsager, frugt og tørfoder. Kaninpiller Der er udviklet foderblandinger, der er velegnet til kaniner. Foderet indeholder alle de vitaminer, en kanin har brug for. Foderet kan købes hos foderstoffer, detailhandlere og specialbutikker med dyrefoder. Foderblandingerne er et fuldfoder og kan anvendes uden anden kost. Gnaverblandinger med lækkerier som majs, solsikker og johannesbrød frarådes, det er for fed en blanding og giver ofte fedtet og blød afføring. Mængden af piller bør afpasses, så kaninen har ædt op et par timer efter fodring, ellers får den for meget. Spørg avleren om den normale daglige pillemængde for racen. Som tommelfingerregel kan nævnes at 45 gram piller pr. dag er en almindelig mængde til en voksen Dværg Vædder, 200 gram til en voksen Belgisk Kæmpe. Nogen bruger at blande lidt hel eller valset byg eller havre i pillerne. Grov- og grøntfoder Kaninen kan leve af kaninpiller, men kaninen er fra naturens hånd ikke skabt til kun at æde et kompakt ensidigt pillefoder. Pillerne sørger for, at kaninen får de vitaminer, den har brug for, men derudover trives den med en alsidig kost, - det er langt det sundeste for fordøjelsen og for kaninens velbefindende. På udyrkede områder Her kan du indsamle en mængde velegnede foderplanter såsom: Blade og blomster af mælkebøtte, vejbred, røllike, kulsukker, bynke, gåsefod, lucerne, kløver, tidsler, brændenælder, skvalderkål samt græsser af mange forskellige arter. Saml kun planter du kender, lån eventuelt en bog med billeder af de forskellige planter på biblioteket eller find dem på nettet, før du begiver dig ud i naturen. I køkkenhaven I køkkenhaven findes mange ting, som kan bruges som foder til kaninen. Gulerødder, gulerodstop, rødbedetop, grønærtebælge og selve ærteplanten, bladbeder, solsikkeblade og -stængler, rosenkål, blomkål og broccoli. Jordskokker både blade og stængler, julesalat, kålrabi (kålroer) er også populære afgrøder til både mennesker og kaniner. Derudover er der mange, der dyrker specielle afgrøder til kaninen som f.eks. ru kulsukker og fodermarvkål. Salat, kinakål, hvidkål, spidskål etc. er ikke meget andet end vand, og giver meget let diarre, så pas på kun i meget små mængder, selvom kaninen i hvert fald er helt vild med alm. salatblade. Grønkål er supersundt, men meget stærkt, så pas på, kun i små mængder.

Pasningsvejledning til marsvin

Pasningsvejledning til marsvin Pasningsvejledning til marsvin Fakta om marsvin: Alder og størrelse: Marsvin bliver omkring 4-5 år, enkelte helt op til 10 år. Et fuldvoksent marsvin vejer omkring 900-1200 g. Enkelte racer bliver lidt

Læs mere

Pasningsvejledning for kaniner

Pasningsvejledning for kaniner Pasningsvejledning for kaniner Kaninen er et populært kæledyr, men den har langt fra samme status som en hund eller kat. Mange kaniner mistrives i dag, fordi man ikke har sat sig ind i, hvilke behov kaninen

Læs mere

Pasningsvejledning for kaniner

Pasningsvejledning for kaniner Pasningsvejledning for kaniner Kaninen er et populært kæledyr, men den har langt fra samme status som en hund eller kat. Mange kaniner mistrives i dag, fordi man ikke har sat sig ind i, hvilke behov kaninen

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Skinny/Skinnybærer vejledning

Skinny/Skinnybærer vejledning Denne vejledning er lavet i samarbejde mellem: Christina Jensen, Von Sortfods Opdræt www.von-sortfod.dk samt Benedikte Jensen, Von Fancy Opdræt www.von-fancy.dk. Skinny/Skinnybærer vejledning Vejledningen

Læs mere

Skinny/Skinnybærer vejledning. Von Sortfods Opdræt Von Fancy Opdræt

Skinny/Skinnybærer vejledning. Von Sortfods Opdræt Von Fancy Opdræt Skinny/Skinnybærer vejledning Von Sortfods Opdræt Von Fancy Opdræt Hvad er en Skinny? En Skinny er et marsvin, som næsten ingen pels har og dermed mere eller mindre er hårløst. Pelsmængden kan variere

Læs mere

MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS

MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS ØSTERBRO LÅNEHØNS Høns er en god idé! De er bæredygtige affaldskværne, de producerer friske æg hver dag, de laver den bedste gødning til dine planter, de er ret tamme, og

Læs mere

Ansvar og forpligtelser Den voksne til hver en tid En eller to?

Ansvar og forpligtelser Den voksne til hver en tid En eller to? Tillykke med din nye undulat! For at du og resten af familien får den bedst mulige start som undulatejere, får du her en lille standard pasningsvejledning med hjem. Vejledningen er en kombination af gode

Læs mere

En god start med din nye kat

En god start med din nye kat En god start med din nye kat Ny kat i hjemmet At få en kat i familien er dejligt for alle parter. Og der vil ikke gå lang tid, før den lille ny har indtaget sin plads i familien. Der er dog et par ting,

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

Gode råd til kattens adfærd

Gode råd til kattens adfærd Gode råd til kattens adfærd Adfærdsproblemer hos katte Ind imellem udvikler kattens adfærd sig til at blive et problem for familien. Det kan være frustrerende, at katten pludselig bliver urenlig eller

Læs mere

MARSVIN & HAMSTER FØRSTE BOG OM. Se alle dyrebøgerne på www.atelier.dk. Ingrid Andersson Illustrationer: Lena Furberg Fotos: Lotta Gyllensten

MARSVIN & HAMSTER FØRSTE BOG OM. Se alle dyrebøgerne på www.atelier.dk. Ingrid Andersson Illustrationer: Lena Furberg Fotos: Lotta Gyllensten FØRSTE BOG OM ANDERSSON / FURBERG / GYLLENSTEN Bogens første del handler om marsvin. De er gode kæledyr, som godt kan lide at blive aet og krammet. De findes i forskellige racer og farver og kan have lang

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Grøntliste. Abrikos - Betegnes som stenfrugt, og frarådes pga. de indeholder blåsyre som ophobes i kroppen.

Grøntliste. Abrikos - Betegnes som stenfrugt, og frarådes pga. de indeholder blåsyre som ophobes i kroppen. Grøntliste Tekst markeret med rødt er ting jeg fraråder da de er/kan være giftige for marsvin/kaniner. Listen kan bruges både til at fodre marsvin men også kaniner efter. Med alt grønt gælder at man vænner

Læs mere

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen NORDISK MILJØMÆRKNING Grundlæg fremtiden Grundvand betyder meget i Danmark. I modsætning til andre lande er dansk drikkevand baseret på grundvand, der kun kræver en let rensning. Vi bor ovenpå vores drikkevand.

Læs mere

Oceaner af klasse og stil

Oceaner af klasse og stil Oceaner af klasse og stil 80 cm MOVE Kom godt igang Når du får lyst til at udsmykke dit hjem med et dekorativt akvarium, bør du starte med at vælge den bedst egnede plads. Placeringen skal være der, hvor

Læs mere

Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. Gulerødder. Planter er også mad Tema om rodfrugter INDSKOLINGen: 1.-3. klasse 1

Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. Gulerødder. Planter er også mad Tema om rodfrugter INDSKOLINGen: 1.-3. klasse 1 Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn Tema om rodfrugter Gulerødder Indskolingen: 1.-3. klasse Planter er også mad Tema om rodfrugter INDSKOLINGen: 1.-3. klasse 1 Delemne 1: Plantekendskab Planter

Læs mere

SÅDAN PASSER DU DIN HEST

SÅDAN PASSER DU DIN HEST SÅDAN PASSER DU DIN HEST Den måde, hvorpå hesten bliver opstaldet og passet, har stor indflydelse på hestens velfærd. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig godt ind i, hvilke behov din hest har, inden

Læs mere

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP musefangst NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Frugt og grønsager

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Frugt og grønsager Frugt og grønsager tema Frugt og grønsager Indhold Intro Frugt- og grøntbrikker Tænk og tegn dit kvarter Rabarber på syretrip Hør om og smag på asparges Kongegrøntbold Quiz Ord på spil Slå en streg få

Læs mere

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE?

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE? Indeholder de nyopgravede gulerødder flere vitaminer end dem, du graver frem i frysedisken? Er almindeligt sukker mindre usundt end kunstige sødestof- fer? Bør man undlade at drikke mælk, når man er ude

Læs mere

Racespecifik avls strategi for Border-Terrier

Racespecifik avls strategi for Border-Terrier Racespecifik avls strategi for Border-Terrier 1. Racen historiske baggrund og udvikling 2. Beskrivelse af den nuværende situation 3. Målsætning og prioriteringer for fremtiden Historisk Borderterrieren

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Vovse idet vi ønsker at stimulere Vovse s behov som hund således at Vovse ikke lider afsavn i forhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Sådan passer du heste

Sådan passer du heste Sådan passer du heste 1 Pjecen fortæller, hvordan du giver din hest den bedste pasning og pleje 10 gode råd Vær kritisk, når du vælger opstaldningssted, og tænk primært på din hests behov Sørg for, at

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

100 hoteller i Randers

100 hoteller i Randers nye 100 hoteller i Randers Byg et insek thote l - baggr und/tips/tricks Hvad er et insekthotel? Vores velplejede haver og parker ser måske nok flotte ud for os mennesker, men for insekterne giver det boligmangel.

Læs mere

Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt. Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning.

Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt. Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning. Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning. Af Line Felholt, måned 2012 03 Kom af med det uønskede fedt

Læs mere

Spørgeskema, adfærdsproblemer hund

Spørgeskema, adfærdsproblemer hund Spørgeskema, adfærdsproblemer hund Ejeroplysninger: Dato: Navn: Adresse: Telefon: Hvor mange medlemmer består familien af: Skriv navne og alder på alle: Har du haft hund før? Ja hvilken race? Har du andre

Læs mere

Sygdomstegn hos kaniner

Sygdomstegn hos kaniner Sygdomstegn hos kaniner Er min kanin syg hvad betyder symptomet? Dette er ikke en fyldestgørende afdækning af sygdomme hos kaniner. Det kan jeg ikke give, da jeg ikke er dyrlæge. Skemaet er udarbejdet

Læs mere

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun BY DIN EEN SHELTER I BAHAVEN: Og kom helt tæt på naturen 28 Tekst og foto eert Mørk. Tegning: Christian Raun ør Det Selv 12/2003 Shelter betyder beskyttelse, og det er lige præcis, hvad du opnår, hvis

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien GEK-nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Nu vender vi tilbage til de vante rammer, efter vi og især vores heste forhåbentlig har haft en dejlig afslappet sommer. Noget vi (red.) har savnet i lang tid

Læs mere

KEDER HUNDEN SIG? KORT FORTALT

KEDER HUNDEN SIG? KORT FORTALT KEDER HUNDEN SIG? KORT FORTALT www.dyrefondet.dk ... KEDER HUNDEN SIG? KEDER HUNDEN SIG? Kærlighed til hunde samt grundig viden om den tid, det ansvar og de udgifter, der følger med at holde hund skulle

Læs mere

Pasningsvejledning Marsvin

Pasningsvejledning Marsvin Pasningsvejledning Marsvin Sværhedsgrad: Lidt krævende Kort om dyret Det domesticerede marsvin er blevet holdt af mennesker i flere tusinde år og anses som en selvstændig art, der ikke naturligt forekommer

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

500 kr /måned. 975 kr /måned. 1) Pensionsprisen i henhold til gældende prisliste betales månedsvis forud. Der udsendes faktura pr mail.

500 kr /måned. 975 kr /måned. 1) Pensionsprisen i henhold til gældende prisliste betales månedsvis forud. Der udsendes faktura pr mail. KONTRAKT VEDRØRENDE OPSTALDNING AF HESTE. Vilkår for opstaldning af heste på Holtegaard Ridecenter. Prisliste 3 er pony med halm/hø +fodring/udlukning på 1 er pony + 2 er pony med halm/hø +fodring/udlukning

Læs mere

Sheik flytter ind, men...

Sheik flytter ind, men... Sheik flytter ind, men... - Heste burde ligge på en stegepande, driller far. - Det er da det dummeste, jeg nogensinde har hørt, fnyser Mia. - Du kan da selv ligge på en stegepande, og du skal slet ikke

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

7 DAGES JUICECHALLENGE for begyndere..

7 DAGES JUICECHALLENGE for begyndere.. 7 DAGES JUICECHALLENGE for begyndere.. TIL SPORTSFOLK, SKØNHEDER, VITAMINHUNGRENDE, LÆKKERTØRSTIGE, MÆND, KVINDER OG BØRN! Ønsker du at optimere din energi, din vitalitet og booste dit immunforsvar på

Læs mere

Den første tid med hunden

Den første tid med hunden Den første tid med hunden 1 Tillykke med din nye hund. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et nyt hjem, især hvis den er hvalp og kommer lige fra sin moder og sine kuldsøskende. Nedenfor

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft

Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft Konservering af grøntsager og frugtsaft kan effektivt gøres ved mælkesyregæring. Gæringen gør faktisk vitaminer og mineraler mere tilgængelige for den menneskelige

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Godt at vide: Godt at vide:

Godt at vide: Godt at vide: giraf elefant giraf 1. Giraffen er verdens højeste landlevende dyr. 2. En voksen hangiraf måler cirka 5 meter og vejer cirka 1.100 kg. 3. Giraffer er drøvtyggere og lever på den afrikanske savanne. 4.

Læs mere

KØNSMODNING OG NEUTRALISERING AF KATTE

KØNSMODNING OG NEUTRALISERING AF KATTE KØNSMODNING OG NEUTRALISERING AF KATTE Det er vigtigt, at du tager ansvar for dine katte. Det betyder blandt andet, at du får dem neutraliseret, hvis de enten lever som udekatte, eller du har flere katte

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. Før du køber hund 1 Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

2. Orientering vedr. LU v/formanden for DFfR Niels Rasmussen

2. Orientering vedr. LU v/formanden for DFfR Niels Rasmussen Referat af specialklubmøde den 23. marts 2013. 1. Velkomst og navneopråb v/erik Vestergård 2. Orientering vedr. LU v/formanden for DFfR Niels Rasmussen LU foregik i Fredericia sammen med Dueforeningen.

Læs mere

JEG er din KARTOFFEL!

JEG er din KARTOFFEL! JEG er din KARTOFFEL! I dette hæfte kan du lære noget om mig. Skriv dit navn: Ha det sjovt! Jeg er din Kartoffel! side 2 af 14 Mit kartoffelliv: Fra knold til kartoffelplante til knold. Jeg bliver lagt

Læs mere

www.vomoghundemat.dk

www.vomoghundemat.dk www.vomoghundemat.dk Vom og Hundemat Vom og Hundemat er et norskproduceret vådfoder beregnet til hunde. Foderet er udelukkende lavet af norske råvarer og består hovedsagligt af animalske produkter. Råvarer,

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

MADSPILD OG EMBALLAGE

MADSPILD OG EMBALLAGE FORLØB NR. 6 Hvad er din madpakke pakket ind i? Det er ikke helt lige meget, hvad du eller dine forældre pakker din madpakke ind i. Det betyder nemlig noget for madens holdbarhed, og der er brugt ressourcer

Læs mere

Dansk Primat Sammenslutning Foreningen for Exotiske pattedyr

Dansk Primat Sammenslutning Foreningen for Exotiske pattedyr Dansk Primat Sammenslutning Foreningen for Exotiske pattedyr Indholdsfortegnelses: Side 3 Formand: Allan Larsen København tlf. 38 19 50 96 e-mail: kontakt@aber.dk Kasserer: Michael Olsen Svebølle tlf.

Læs mere

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN DEN FØRSTE TID MED HUNDEN Tillykke med din nye hund. I denne pjece kan du læse om, hvordan du bedst muligt byder din nye hund velkommen i dit hjem. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013 Optimal ernæring 1 KVIK TRI, MAJ 2013 Sara Sig Møller Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (jan. 2009) Underviser Teknisk Skole, 2009-2010 Foredragsholder,

Læs mere

Gulerødder. Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse

Gulerødder. Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn Tema om rodfrugter Gulerødder MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse Planter er også mad Tema om rodfrugter MELLEMTRINnet: 4.-6. klasse 1 Delemne 1: Plantekendskab Planter

Læs mere

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Spørgsmål & svar 2011 Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste

Læs mere

Naturhistorisk Museum. Lisbeth Jørgensen og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum. Lisbeth Jørgensen og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum EMNE SVÆRHEDSRAD HVOR LØSES OPAVEN? PRODUKTION O COPYRIHT TENINER Skovens fødekæder Svær 7.-10. klasse) Danmarkshallens skovafsnit Henrik Sell og Lisbeth Jørgensen, Naturhistorisk Museum Lisbeth Jørgensen

Læs mere

Aktiviteter 3.-4. klasse

Aktiviteter 3.-4. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir,

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Tillykke med din beslutning om at rense din krop ud samt at øge bevidstheden om hvad din krop har brug for af brændstof, og ikke mindst hvad den IKKE skal have.

Læs mere

Kolde facts for friskere fødevarer.

Kolde facts for friskere fødevarer. 2012 BSH Hvidevarer A/S Ret til ændringer forbeholdes. Forbehold for trykfejl. R16 194 372 0 4/2012 BSH Hvidevarer A/S Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 siemens-home.dk Kolde facts for friskere

Læs mere

De seje kvinders fodspor

De seje kvinders fodspor Årstid: Hele året rundt Forløbets varighed: 4 trin + en dag Trin for trin Formål Det har ikke altid været en selvfølge, at kvinder kunne få lov til lige så meget som mænd. Derfor findes der en lang række

Læs mere

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI 02c STOMI INFO Spis godt Lev godt ILEOSTOMI Gode råd til dig som har en ileostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd, der er indeholdt i denne brochure er

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Sådan dyrker du økologiske LØG. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt

Sådan dyrker du økologiske LØG. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt Sådan dyrker du økologiske LØG Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt SUNDHED Løg er godt for helbredet. Det har man vidst så at sige altid. Da de ægyptiske pyramider blev bygget, fik arbejderne

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Opdrætteren bør være åben og interesseret i at svare uddybende på dine spørgsmål.

Opdrætteren bør være åben og interesseret i at svare uddybende på dine spørgsmål. Hvalpen flytter ind Hvalpen flytter ind Når hvalpen skal flytte fra mor og kuldsøskende til sit nye hjem, er det en kæmpe omvæltning. På de følgende sider følger vejledning og gode råd til, hvordan du

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

Ernæring & Udholdenhedssport V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5

Ernæring & Udholdenhedssport V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5 Ernæring & Udholdenhedssport 1 V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5 Hvem er jeg? 2 Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (2005-2009) Master in Human

Læs mere

En T-shirts livscyklus

En T-shirts livscyklus En T-shirts livscyklus Når du køber en ny bomulds T-shirt, har den allerede været på en lang rejse og krævet en masse ressourcer. Måske er bomulden, som T-shirten er lavet af, dyrket i Afrika, spundet

Læs mere

Rask & Ren med grønne smoothies af Gitte Koldtoft

Rask & Ren med grønne smoothies af Gitte Koldtoft Rask & Ren med grønne smoothies af Gitte Koldtoft Energi-vendepunkt I 8 år var min energi i bund, og lamperne lyste rødt. Det var ikke sjovt, at jeg udadtil skulle virke som et energi-bundt, imens jeg

Læs mere

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige Læs før du handler { august 2011 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } skvalderkål utroskab løbetur motorcykler forsikringer rabarber tema: smerte Av! Vi dulmer vores hverdag med panodil, også selv

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. FØR DU KØBER HUND Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

Velkommen til Umbrien

Velkommen til Umbrien Velkommen til Umbrien Hermed en række nyttige informationer. Området. Svømmebad. Nærmeste offentlige svømmehal ligger i Montecchio, til venstre lige inden man kører op i byen. Seværdigheder. Domkirken

Læs mere

MANUAL TIL SÆLGER 19. SEPTEMBER 2015 1

MANUAL TIL SÆLGER 19. SEPTEMBER 2015 1 MANUAL TIL SÆLGER 19. SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERVEJELSER INDEN TILMELDING TIL AUKTION... 4 1.1 PERSONLIGE OVERVEJELSER...4 1.2 MARKEDSFØRING AF EGEN HJEMMESIDE.4 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4

Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4 Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4 Sara Sig Møller Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (2005-2009) Master

Læs mere