LSD - videnskabelige muligheder og kulturelle begrænsninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LSD - videnskabelige muligheder og kulturelle begrænsninger"

Transkript

1 STOF nr. 14, 2009 LSD - videnskabelige muligheder og kulturelle begrænsninger Historien om LSD tager os med fra laboratoriet gennem psykiatrien, mind control, hippiebevægelsen og de ydre galakser. Og historien fortsætter. AF BJARKE SKÆRLUND RISAGER Denne artikel vil gennemgå det hallucinogene stof LSD s videnskabelige og kulturelle betydning fra dets opfindelse i 1938 og frem til i dag. Gennemgangen vil primært være historisk, idet der vil blive fokuseret på stoffets medicinske såvel som rekreative brug og ikke mindst på, hvordan disse forskellige måder at bruge stoffet på har interageret med hinanden. Hofmanns syntetisering LSD, der er en forkortelse for Lysergsyre Diethylamid, er et semisyntetisk stof, der syntetiseres fra meldrøjens alkaloider, en kornsvamp, der typisk gror på rug. Det tilhører den kategori af psykoaktive stoffer, der benævnes psykedelika, hallucinogener, bevidsthedsudvidende stoffer etc. LSD eller LSD-25, som det også betegnes med henvisning til, at det er den 25. lysergsyreafledning, bliver første gang syntetiseret i 1938 i Sandoz-laboratorierne af den schweiziske kemiker Albert Hofmann under et forskningsprojekt, der undersøger meldrøjens medicinske anvendelsesmuligheder. LSD viser ingen ekstraordinære positive resultater i dyretest, og inden stoffets psykedeliske egenskaber kendes, indstilles forskningen. Fem år senere syntetiserer Hofmann endnu engang stoffet efter at have haft, hvad han i bogen LSD - My Problem Child betegner som en underlig forudanelse. 1 Under processen optager han angiveligt en lille mængde LSD gennem huden. I BBCdokumentarfilmen LSD The Beyond Within forklarer Hofmann, at han efter syntesens afslutning befinder sig i en meget mærkelig psykisk tilstand; en form for drømmeverden fremtræder for ham. Tre dage efter denne episode, den 19. april 1943, indtager Hofmann intentionelt 250 mikrogram LSD, hvilket han tror er en mild dosis. 2 En dosis i denne størrelsesorden er dog op til 10 gange så stor som det, der kan betegnes som en mild dosis. 3 På sin cykel på vej hjem fra laboratoriet kort tid efter starter verdens første LSD-trip, hvorfor dagen senere er blevet refereret til som Bicycle Day. 4 Den tidlige psykiatriske forskning Hofmann bliver hurtigt klar over, at LSD har mulige psykiatriske potentialer, og Sandoz begynder at sælge LSD under det kommercielle navn Delysid. I slutningen af 1940 erne kommer der for alvor gang i forskningen af disse potentialer. I starten opereres der med en hypotese om, at LSD er et såkaldt psykotomimetisk stof, dvs. et stof, der imiterer en psykotisk tilstand, hvorfor Sandoz opfordrer psykiatere til selv at tage stoffet for at opnå en subjektiv forståelse af deres patienters mentale til- 1

2 stande. I forlængelse heraf udvikles hypoteser om, at LSD kan have positive effekter i psykiatrisk behandling. 5 Man forestiller sig, at stoffet kan fungere som en nøgle til den ubevidste del af det menneskelige sind. Således er formålet med at give det til psykiatriske patienter at frigøre de undertrykte minder og mentale konflikter, som psykoanalysen ser som årsagen til mentale lidelser. 6 LSD bliver i slutningen af 50 erne af blandt andre Humphry Osmond (psykiateren, der fandt på ordet psychedelic), også brugt i behandlingen af alkoholikere med en succesrate på %. 7 Endvidere forskes der med succes i LSD som smertestillende middel til blandt andre cancerpatienter. 8 Således synes der i det hallucinogene stofs unge år at stå en verden af medicinske muligheder åben. Mind control og rekreativt brug Uden for de psykiatriske hospitalers mure er der imidlertid også andre, der begynder at interessere sig for LSD s potentialer. I 50 erne og 60 erne undersøger CIA under projekt MKULTRA i al hemmelighed forskellige stoffers egnethed til mind control. Blandt disse stoffer er det LSD, der dominerer forskningen i projektet. Forfatteren til The CIA and the Cult of Intelligence, John Marks, påpeger, at LSD er et potentielt instrument til at opnå kontrol, hvilket er essensen af efterretningsvirksomhed. 9 Hvor psykiatrien kan siges at benytte LSD i behandlinger for at give patienterne kontrol over deres eget liv, ønsker CIA derimod at benytte stoffet til at tage kontrol over andre menneskers liv. I et MKULTRA-dokument fra 1955 udspecificeres projektets mål i 17 punkter. Eksempelvis vil man finde: substanser, der vil fremme ulogisk tænkning og impulsivitet i en sådan grad, at modtageren af disse vil blive offentligt miskrediteret og et: stof, som vil forårsage mental forvirring af en sådan type, at et individ, der er under dets indflydelse, vil finde det svært at opretholde en opdigtet forklaring under afhøring. 10 Marks uddyber, at CIA ønsker at vide, hvordan udenlandske diplomater og statsledere vil reagere, hvis de eksempelvis får LSD umiddelbart, inden de skal holde en tale, hvordan stoffet kan bruges i forhørssammenhæng etc. 11 Med henblik på disse mål er det i de fleste forsøg altafgørende, at forsøgspersonerne er uvidende om, at de har indtaget LSD, og at de i det hele taget er uforberedte på den oplevelse, der venter dem. Også det amerikanske militær udfører eksperimenter med det bevidsthedsudvidende stof på uvidende forsøgspersoner med henblik på at finde et middel, der kan gøre fjenden ukampdygtig, ligesom den britiske efterretningstjeneste, MI6, i jagten på et sandhedsserum benytter sig af lignende uetiske metoder, der er i åbenlys modstrid med Nürnberg-erklæringen. 12 Ud over de etiske problematikker, der senere fører til flere erstatningssager, har de mange forskellige forsøg det til fælles, at de alle konkluderer, at LSD er for utilregneligt til at være anvendeligt som et middel til mind control. 13 Personerne bag projekt MKULTRA holder i disse år samtidigt et vågent øje med den videre psykiatriske forskning i LSD s potentialer. Eksempelvis er der interesse for det arbejde med stoffet, der foregår i Danmark på Frederiksberg Hospital. I Alex Frank Larsens bog De sprængte sind Hemmelige forsøg med LSD beskriver han, hvordan især denne danske institution i 1960 erne under ledelse af overlæge Einar Geert-Jørgensen udfører behandlinger, der i højere grad kan karakteriseres som forsøg (hvilket det også blev af Geert-Jørgensen selv), på flere hundrede sindslidende personer. Behandlingerne er ud fra et psykiatrisk-videnskabeligt synspunkt dybt problematiske. Blandt andet på grund af, at den psykoaktive påvirkning ikke ledsages af terapi, hvilket ellers understreges som yderst nødvendigt af mange af de danske lægers udenlandske kollegaer inden for området. Desuden foregår forsøgene på en måde, der ud fra et videnskabsetisk perspektiv er dybt 2

3 kritisabelt. De implicerede patienter er i vid udstrækning uvidende om eller ligefrem misinformeret om karakteren af behandlingsformen og de forbundne risici, ligesom der i flere tilfælde kan stilles spørgsmålstegn ved, om eksperimenterne foregår med patienternes frivillige samtykke. Igen ignoreres Nürnberg-erklæringen. Sidenhen begår flere af de danske forsøgspersoner selvmord, mens andre må kæmpe med livsvarige psykiske mén. I 1986 vedtager Folketinget en særlov, der giver 154 overlevende patienter erstatning og tilbud om efterbehandling. 14 Psykedeliske stoffers rekreative potentiale uden for hospitalerne vækker op igennem 1950 erne interesse blandt psykiatere og intellektuelle som den britiske forfatter Aldous Huxley, som blandt andet er kendt for bogen The Doors of Perception. Humphy Osmond giver i 1953 Huxley meskalin, og det er oplevelsen med dette stof, Huxley skildrer i denne bog. I 1958 udtaler han i et tvinterview, at indtagelse af psykedeliske stoffer vil være godt for alle, der føler sig sikre på hvad, der er hvad for at erkende, at den verden, de har konstrueret, langt fra er den eneste verden. 15 Det er dog først i 60 erne, at idéen om at sprede LSD og andre psykedeliske stoffer til masserne for alvor begynder at blomstre, og stofferne bliver populære hos den oprørske ungdom. Forfatteren Ken Kesey mener, at den amerikanske regerings mange forsøg med LSD, der involverer omkring amerikanere, 16 herunder Kesey selv, som en bivirkning vækker befolkningens interesse for stoffet. Han bemærker, at det paradoksalt nok er CIA, der får USA turned on. 17 Finansieret af overskuddet fra Keseys succesroman Gøgereden fra 1962 køber han med vennerne i The Merry Prankster en brugt skolebus, som de maler i alskens psykedeliske mønstre og motiver og døber Further. I 1964 kører de tværs igennem USA og introducerer endnu flere amerikanere til det i deres øjne vidunderlige bevidsthedsudvidende stof. 18 Samtidigt udforsker den tidligere Harvard-professor i psykologi, Timothy Leary, der er blevet fyret fra universitetet efter at have uddelt psykedeliske stoffer til studerende, sammen med en gruppe af tilhængere hallucinogenernes psykoterapeutiske og ikke mindst spirituelle potentialer i deres store villa i landsbyen Millbrooke i staten New York. Vores mål er, som alle nystartede religiøse gruppers mål, at forandre det amerikanske samfund. [ ] Det amerikanske folk er fuldstændigt optaget af materiel besiddelse, af magt, af krigsførelse Det er en galeanstalt herovre. Og det er vores mål at løfte det amerikanske folks spirituelle niveau. Vi vil prøve at frembringe en religiøs renæssance og en spirituel revolution, udtaler han i en videooptagelse. 19 For Leary og hans ligesindede er LSD det hellige middel til at turn on, tune in, drop out og gennemføre den spirituelle revolution, der skal omvælte den borgerlige galeanstalt kaldet USA, som de ikke kan identificere sig med, og i 1966 danner han The League for Spiritual Discovery. 20 Denne subversive idé er selvsagt ikke populær i det officielle USA, og Leary bliver senere af Richard Nixon betragtet som det amerikanske samfunds fjende nummer ét. 21 Også i Danmark vinder LSD indpas som rekreativt middel blandt en politisk bevidst ungdom. Ifølge Ebbe Reich, der i august 1967 skriver en leder i tidsskriftet Politisk Revy om psykedeliske stoffer, er der på dette tidspunkt et firecifret antal danske LSD-brugere. Kort tid efter arrangerer Politisk Revy og Ebbe Reich, hvad de kalder det første officielle LSD-trip i Danmark i Dyrehaven. Med Reich som ædru observatør tager flere unge mennesker her deres første LSD-trip i de grønne omgivelser, mens det psykedeliske stof endnu er lovligt. Idéen om at sprede det potente stof til masserne findes også på Politisk Revys redaktion, der proklamerer, at et hjørne af den efterfølgende 3

4 udgave af tidsskriftet er imprægneret med LSD. Dette er dog blot en joke, der ikke desto mindre udløser en politianmeldelse. Koblingen mellem det bevidsthedsudvidende stof og politisk handlen er heller ikke en idé, som den amerikanske ungdom har monopol på, om end ambitionerne ikke helt når de samme højder som hos Leary og hans tilhængere. Således skriver Ebbe Reich i samme udgave af Politisk Revy, at et psykedelisk drop out kan være en lige så eller mere bevidst handling end en arbejdsnedlæggelse i protest mod en skurvogn uden træk og slip. 22 Illegitimisering og paranoia Mens mange mennesker i den vestlige verden op igennem 50 erne og 60 erne stifter bekendtskab med LSD, enten igennem CIA og andre statslige organisationers ovenfor beskrevne forsøg eller gennem disses ideologiske modpol, hippiebevægelsen, ser Albert Hofmann og hans kollegaer bekymret til fra Sandoz-laboratorierne i Schweiz, der på daværende tidspunkt stadig er den eneste leverandør af stoffet på det legale marked. Hofmann er imod efterretningstjenesternes uetiske forsøg. Han påpeger, at det er en kriminel handling at give mennesker LSD uden deres vidende, ligesom han heller ikke billiger hippiebevægelsens i hans øjne lemfældige omgang med den potente substans. Da Timothy Leary i 1963 bestiller intet mindre end 100 gram LSD fra Sandoz, anbefaler Hofmann virksomheden at afvise ordren, hvilket de gør. I 1965 stopper Sandoz produktionen af LSD, men på dette tidspunkt produceres stoffet allerede i illegale laboratorier i USA. 23 I slutningen af 60 erne tager den offentlige modstand mod LSD for alvor fat, og der sættes fokus på de negative aspekter af LSD-rusen såsom bad trips bestående af panikanfald og paranoia og efterfølgende risiko for flashbacks. Omkring en million unge amerikanere har på dette tidspunkt prøvet stoffet, der frem til 1966 har været legalt, men nu har præsident Lyndon B. Johnson fået nok: Tiden er kommet til at stoppe salget af slaveri til ungdommen! 24 I 1967 forbydes LSD i USA, og i 1970 kommer det i selskab med de farligste stoffer på USA s Schedule I. Stoffer på denne liste har per definition blandt andet et højt misbrugspotentiale og ingen accepteret medicinsk anvendelse. I 1971 vælger FN på baggrund af Psykotropkonventionen at anbefale dets medlemslande at forbyde LSD og andre hallucinogener, og denne konvention tilsluttes af blandt andre Danmark, der placerer stoffet på listen over de farligste rusmidler, den såkaldte Liste A, sammen med cannabis, heroin med flere, hvilket vil sige, at hallucinogenet ikke må forefindes i landet end ikke til medicinsk eller videnskabelig brug. 25 Op igennem 1970 erne og 80 erne falder forbruget af LSD støt i den vestlige verdens befolkning. Der er som nævnt et øget fokus på stoffets negative aspekter. Stoffet er nu forbudt, og hippieæraen rinder lige så stille ud. Med LSD og andre psykedeliske stoffers placering på Schedule I er der samtidig lagt låg på den videnskabelige anvendelse af disse. En psykedelisk renæssance? Fra 1990 erne og frem har LSD og andre psykedeliske stoffer oplevet en rekreativ renæssance ikke mindst grundet en interesse i visse elektroniske musikmiljøer for disse stoffers bevidsthedsudvidende potentialer. Der er dog her tale om et subkulturelt fænomen, og stoffernes popularitet har ikke nået tilnærmelsesvis samme højder som i 60 ernes modkultur, der var identitetsdannende for en hel generation af unge mennesker. 4

5 Den psykedeliske forskning synes ligeså at være på kanten af en videnskabelig renæssance med organisationer som den amerikanske MAPS (Multidisciplinay Association for Psychedelic Studies), der dog må operere inden for rammerne af den strenge lovgivning. Organisationen, der blev stiftet i 1986, har som sit førstnævnte mål at behandle lidelser, som den konventionelle medicin kun i begrænset omfang kan lindre såsom posttraumatisk stresslidelse (PTSD), smerter, stofafhængighed, angst og depression forbundet med end-of-life-problemer ved at udvikle psykedeliske stoffer og marihuana til receptmedicin. 26 Eksempelvis får Dr. Peter Gasser i december 2007 med støtte fra MAPS de endelige tilladelser fra de schweiziske myndigheder til som den første i 35 år at gennemføre et studie af LSD s terapeutiske potentiale. Med projektet, der efter planen er færdigt i efteråret 2010, ønsker Gasser at klarlægge det psykedeliske stofs muligheder for at afhjælpe den angst, som cancerpatienter og lignende måtte opleve i forbindelse med deres livstruende sygdom. Et andet igangværende forskningsprojekt støttet af MAPS, omhandler LSD s og psilocybins smertestillende egenskaber hos patienter, der lider af klyngehovedpine. 27 LSD ens fader, Albert Hofmann, døde 102 år gammel tirsdag den 29. april MAPS formand Rick Doblin var sammen med Hofmann på hans fødselsdag tidligere på året. Han virkede Jeg ved det ikke fredfuld på en eller anden måde; tryg ved at lade den næste generation fortsætte i hans ånd. Og han udtrykte, hvor fuldt ud taknemmelig han var for, at vi havde fået mulighed for at genstarte LSD-forskningen at hans problembarn var kommet hjem; var blevet et vidunderbarn, fortæller Doblin. 28 Videnskab og misbrug Målet med ovenstående gennemgang har været at illustrere både LSD s videnskabelige og rekreative historie, da disse i en særlig grad er sammenflettede. Denne sammenfletning er let at få øje på fra den tidlige psykiatriske forskning i 1940 erne over den intellektuelle og spirituelle psykedeliske fascination i 50 erne frem til starten af 70 erne, hvor illegitimiseringen satte en (midlertidig?) stopper for videnskabelig såvel som rekreativ brug af stoffet. Historien rejser flere interessante problemstillinger om samspillet mellem videnskab, teknologi og kultur. Som det er tilfældet med de fleste innovationer, om end i større eller mindre grad, er der et misbrugspotentiale forbundet med psykedeliske stoffer som LSD, og som i så mange andre tilfælde svarer samfundet med et forbud. Ud over det åbenlyse problem i at ville bekæmpe misbrug (hvad enten der tales om efterretningstjenesters eller privatpersoners), med et forbud giver historien om LSD anledning til en yderst relevant diskussion af, om man bør lade misbrug i den (mod)kulturelle sfære begrænse de videnskabelige muligheder? FORFATTER BJARKE SKÆRLUND RISAGER, IDÉHISTORIESTUDERENDE AARHUS UNIVERSITET 5

6 LITTERATUR ACHRE (Avisory Committee on Human Radiation Experiments): Chapter 3: Supreme Court Dissents Invoke the Nuremberg Code: CIA and DOD Human Subjects Research Scandals i ACHRE Report, fra URL = kortlink.dk/59sm Carey, B.: A Psychedelic Problem Child Comes Full Circle, fra URL = kortlink.dk/59sk (8. Oktober) DEA (U.S. Drug Enforcement Administration): LSD, fra URL = usdoj.gov/dea/concern/lsd.html Erowid: LSD Dosage, fra URL = kortlink.dk/59sp (8. oktober) Evans, R.: MI6 Pays out over Secret LSD Mind Control Tests: i The Guardian, den 24. februar, fra URL = guardian.co.uk/uk/2006/feb/24/military.past FN (Forenede Nationer): Convention on Psychotropic Substances, fra URL = unodc.org/pdf/convention_1971_en.pdf Frood, A.: Dropping Acid May Help Headaches, 13. September, fra URL = nature.com//news/2006/060911/full/news html Hofmann, A.: LSD: My Problem Child, fra URL = maps.org/books/mpc Larsen, A.F.: De sprængte sind. Hemmelige forsøg med LSD. Informations Forlag. Kbh Larsen, A.F.: Punktum for lsd-opgør, Information. Her brugt fra infomedia.dk Kast, E.: Attenuation of Anticipation: A Therapeutic Use of Lysergic Acid Diethylamide: i Psychiat. Quart., 41, pp , fra URL = kortlink.dk/59sq Martinov, N.: Ungdomsoprøret i Danmark Et portræt af årene, der rystede musikken, billedkunsten, teatret, litteraturen, filmen og familien. Aschehoug. København MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Research) : Mission Statement and Purpose, fra URL = maps.org/mission.html (8. oktober). 2009a. MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Research): LSD and Psilocybin Research, fra URL = maps.org/research/cluster/psilo-lsd/ (8. oktober). 2009b. Michaelis, B.T.: LSD-guruen døde i går: i Politiken, Kultur og Debat, side 8, den 1. juni, her brugt fra infomedia.dk Moreno, J.D.: Lessons Learned: A Half-Century of Experimenting on Humans - U.S. Army Experiments : i Humanist, Sept., vol. 59, nr.5, fra URL = kortlink.dk/59sb Movin, L.: Nekrolog: Den sidste Prankster: i Information, 1. sektion, side 6, den 16. november, her brugt fra infomedia.dk Nichols, D.: Hypothesis on Albert Hofmann's Famous 1943 Bicycle Day. Foredrag holdt på konferencen Mindstates IV den 24. maj, fra URL = kortlink.dk/59s Stevens, J.: Storming Heaven: LSD & The American Dream, fra URL = erowid.org/library/books_online/storming_heaven.pdf Sundhedsstyrelsen: Lovgivning, fra URL = kortlink.dk/59se Tanne, J.H.: Obituary: Osmond Humphry, den 20. marts, fra URL = kortlink.dk/59s United States Senate: Senate Hearing on MKULTRA, fra URL = arts.rpi.edu/~pellr/lansberry/mkultra.pdf Whitby, M.: LSD The Beyond Within. Part I: The Rise of LSD, BBC. 1986a. Whitby, M.: LSD The Beyond Within. Part II: The Fall of LSD, BBC. 1986b. 6

7 NOTE-HENVISNINGER referencer til litteraturlisten 1 Hofmann 1979: kap. 1 2 Whitby 1986a 3 Erowid Nichols Hofmann 1979: kap. 4 6 Whitby 1986a 7 Tanne Kast Whitby 1986a 10 United States Senate 1977: Whitby 1986a 12 ibid.; Moreno 1999; ACHRE Evans Larsen Whitby 1986a 16 Moreno Whitby 1986a 18 ibid.; Movin Whitby 1986b 20 Stevens 1988: 9 21 Michaelis Martinov 2000: Whitby 1986a; Hofmann 1979: kap Whitby 1986a 25 DEA 2006; FN 1971; Sundhedsstyrelsen MAPS 2009a 27 MAPS 2009b; Frood, Carey

lsd den 25. lysergsyreafledning, bliver første gang syntetiseret i 1938 i Sandoz-laboratorierne

lsd den 25. lysergsyreafledning, bliver første gang syntetiseret i 1938 i Sandoz-laboratorierne syre lsd En rejse gennem laboratorier, psykiatrien,mind control og hippiebevægelsen. Får stoffet en renæssance? AF BJARKE SKÆRLUND RISAGER Det hallucinogene stof LSD s videnskabelige og kulturelle betydning

Læs mere

Information om BEHANDLING MED ECT

Information om BEHANDLING MED ECT Til voksne Information om BEHANDLING MED ECT Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ECT? 03 Hvem kan behandles med ECT? 05 Hvordan virker ECT? 05 Hvem møder du i ECT-teamet? 06 Forundersøgelse

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 57 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg Anledning: Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske bocentre på

Læs mere

LSD, svampe og nye psykoaktive stoffer

LSD, svampe og nye psykoaktive stoffer LSD, svampe og nye psykoaktive stoffer Af Rasmus Axelsson, Sociolog og chefkonsulent i KABS, Partner i Global Drug Survey Det globale NGO Global Drug Survey indsamler hvert år erfaringer med rusmidler

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

Borderline forstået som mentaliseringssvigt

Borderline forstået som mentaliseringssvigt Borderline forstået som mentaliseringssvigt PsykInfo Af specialsygeplejerske i psykiatri Nadine Benike PsykInfo Den mest almindelige diagnose inden for personlighedsforstyrrelser er borderline. Det er

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

23-05-2016. Livets knubs set i et psykologisk perspektiv. De svære følelser. De brugbare tanker. Opbygning af robusthed. Spørgsmål fra salen..

23-05-2016. Livets knubs set i et psykologisk perspektiv. De svære følelser. De brugbare tanker. Opbygning af robusthed. Spørgsmål fra salen.. Irene Oestrich, Chefpsykolog., Ph.D. PSYKIATRISK CENTER FREDERIKSBERG HOSPITAL REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Livets knubs set i et psykologisk perspektiv De svære følelser De brugbare tanker Opbygning

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0737 Offentligt

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0737 Offentligt Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0737 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2000 KOM(2000) 737 endelig om ketamin i henhold til den fælles aktion vedrørende nye former

Læs mere

Artikler

Artikler 1 af 5 09/06/2017 13.26 Artikler 19 artikler. adfærd måde som et individ eller en gruppe af individer udfører en aktivitet på Adfærd skal her forstås som aktiviteter, der kan iagttages af udøveren selv

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0021 (NLE) 10010/15 CORDROGUE 49 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Udkast RÅDETS

Læs mere

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden Historien bag FIA-metoden Baggrund: Drivkræfter i den videnskabelige proces Opfindermyten holder den? Det er stadig en udbredt opfattelse, at opfindere som typer er geniale og nogle gange sære og ensomme

Læs mere

Indblik: 70 år med LSD

Indblik: 70 år med LSD Indblik: 70 år med LSD Mennesker på lsd har oplevet deres egen fødsel. Andre deres død. Mennesker på lsd har været ét med et kalejdoskopisk univers i en enorm lykkerus. Eller været suget ind i et uendeligt

Læs mere

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK NOTAT 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK Høring om forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

De to stoffer man typisk taler om i forbindelse med medicinsk cannabis er:

De to stoffer man typisk taler om i forbindelse med medicinsk cannabis er: 1. Hvad er cannabis? Cannabis, også kaldet hash, pot, marihuana mv. - kommer ofte fra planten Cannabis sativa. Cannabis indeholder mange forskellige aktive stoffer(cannabinoider). De to stoffer man typisk

Læs mere

FORBRUG KONTRA AFHÆNGIGHED. Mette Kronbæk Ph.d. og sociolog Adjunkt på Institut for Socialt arbejde Metropol

FORBRUG KONTRA AFHÆNGIGHED. Mette Kronbæk Ph.d. og sociolog Adjunkt på Institut for Socialt arbejde Metropol FORBRUG KONTRA AFHÆNGIGHED Mette Kronbæk Ph.d. og sociolog Adjunkt på Institut for Socialt arbejde Metropol PLAN Misbrug og afhængighed Rekreativt og problematisk forbrug af rusmidler. Hvorfor tager unge

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Primær Sundhed sbpe@sum.dk København den 5.9.2014 J.nr. 3.4.4/kmb Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Børnerådet vil indledningsvist

Læs mere

ECT (Electro-Convulsiv-Terapi)

ECT (Electro-Convulsiv-Terapi) Specialistgangen ECT (Electro-Convulsiv-Terapi) Information til patienter og pårørende Århus Universitetshospital Hospital, Risskov 2010 Hvad er ECT-behandling? ECT-behandlingen er en meget sikker og effektiv

Læs mere

Retslægerådet og medicinsk etik. Retslægerådet. Retslægerådets opgave

Retslægerådet og medicinsk etik. Retslægerådet. Retslægerådets opgave Retslægerådet og medicinsk etik Annie Vesterby 2011 Retslægerådet Et uafhængigt råd under justitsministeriet Rådets medlemmer er læger (op til 12) To afdelinger: Én varetager retspsykiatriske spørgsmål

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0369 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0369 Bilag 4 Offentligt 2012 KOM (2012) 0369 Bilag 4 Offentligt Sundhedsudvalget En gennemgang af akutforsøg i Danmark uden samtykke fra patienten fra 2006 til 2013 med et forslag, der skal sikre individets ret til frit valg

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.8.2016 COM(2016) 548 final 2016/0262 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om at underkaste det nye psykoaktive stof methyl-2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1h-indol-3-

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Information om PTSD Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig og af og til kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker,

Læs mere

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Lisa Korsbek Seniorforsker Region Hovedstadens Psykiatri og styregruppemedlem Peer-Netværket Betydningen af peer-støtte fra et brugerperspektiv

Læs mere

Kategorisering i psykiatrien. Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Post.doc, Institut for antropologi, KU

Kategorisering i psykiatrien. Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Post.doc, Institut for antropologi, KU Kategorisering i psykiatrien Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Post.doc, Institut for antropologi, KU Mit forskningsprojekt Steder Retspsykiatrisk afdeling, SHH Almen psykiatrisk afdeling,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Type: AT-synopsis Fag: Fysik og Historie Karakter: 7

Type: AT-synopsis Fag: Fysik og Historie Karakter: 7 Indledning og problemformulering Anden verdenskrig blev afsluttet i 1945 og det lod USA i en fronts krig med Japan. Den 6. august 1945 kastet USA bomben little boy over Hiroshima. Man har anslået at 80.000

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Ulla Søgaard Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler BILLESØ & BALTZER Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler 2004 Billesø & Baltzer, Værløse Forfatter: Ulla Søgaard Omslag: Frank Eriksen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Apoteket må sælge medicin med cannabis til personer med en recept på medicinen fra lægen.

Apoteket må sælge medicin med cannabis til personer med en recept på medicinen fra lægen. 1. Hvad er cannabis? Cannabis, også kaldet hash, pot, marihuana mv. - kommer ofte fra planten Cannabis sativa. Cannabis indeholder mange forskellige aktive stoffer(cannabinoider). De to stoffer man typisk

Læs mere

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge hvad med rettighederne?, Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Hvad er socialkonstruktivisme?

Hvad er socialkonstruktivisme? Hvad er socialkonstruktivisme? Af: Niels Ebdrup, Journalist 26. oktober 2011 kl. 15:42 Det multikulturelle samfund, køn og naturvidenskaben. Konstruktivisme er en videnskabsteori, som har enorm indflydelse

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Handicapbegrebet i dag

Handicapbegrebet i dag Handicapbegrebet i dag Elisabeth Kampmann sociolog www.elisabethkampmann.dk Det medicinske handicapbegreb Klinisk perspektiv med fokus på den enkeltes defekt eller funktionsnedsættelse Funktionsnedsættelsen

Læs mere

deltagelsesbegrænsning

deltagelsesbegrænsning Mar 18 2011 12:32:44 - Helle Wittrup-Jensen 47 artikler. funktionsevnenedsættelse nedsat funktionsevne nedsættelse i funktionsevne, der vedrører kroppens funktion, kroppens anatomi, aktivitet eller deltagelse

Læs mere

Eksistentiel krise og åndelig omsorg

Eksistentiel krise og åndelig omsorg Eksistentiel krise og åndelig omsorg Ved Jens Rasmussen Se Livsanskuelser, 2012, s. 102-126. Jens Rasmussen Side 1 Sundhedsstyrelsens definition af åndelig omsorg: eksistentielle og religiøse problemstillinger.

Læs mere

Den Forbudte Medicin.

Den Forbudte Medicin. Den Forbudte Medicin. Cannabis: Den Forbudte Medicin med sundhedsmæssige fordele du ikke hører om i nyhederne. Ja det kan jo ikke undre nogen, at medicinal industrien ikke fortæller folk om planten. De

Læs mere

Jagten på nydelse styrer alt hvad vi laver

Jagten på nydelse styrer alt hvad vi laver Jagten på nydelse styrer alt hvad vi laver Af: Sybille Hildebrandt 14. august 2008 kl. 10:41 Nydelse er drivkraften i alle vores handlinger - vi gør alt for at opnå nydelse, men paradoksalt har vi meget

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Interview med hospitalsdirektør Rachel Santini foretaget af Malene Frederiksen og Sacha Lucassen, Patientforeningen Spis for Livet

Interview med hospitalsdirektør Rachel Santini foretaget af Malene Frederiksen og Sacha Lucassen, Patientforeningen Spis for Livet Ortoreksi er blevet danskernes nye religion 24. september 2015 Interview med hospitalsdirektør Rachel Santini foretaget af Malene Frederiksen og Sacha Lucassen, Patientforeningen Spis for Livet Sundhed

Læs mere

Retur til indholdsfortegnelse

Retur til indholdsfortegnelse Retur til indholdsfortegnelse Den ustyrlige psykiatri per vestergaard Den ustyrlige psykiatri Mellem adfærdsforstyrrelse og sygdoms- problem: en idehistorisk analyse aarhus universitetsforlag Den ustyrlige

Læs mere

ETISKE SPØRGSMÅL VED ANVENDELSE AF DIAGNOSER

ETISKE SPØRGSMÅL VED ANVENDELSE AF DIAGNOSER ETISKE SPØRGSMÅL VED ANVENDELSE AF DIAGNOSER SIDE 1 INDHOLD ETISKE SPØRGSMÅL VED ANVENDELSE AF DIAGNOSER 3 Kort om baggrunden for Rådets arbejde 4 Fokus på adhd, depression og funktionelle lidelser 4 Diagnosen

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

Siden 2006 har godt danskere været med i et forskningsprojekt om høj levealder og sund aldring sammen med ca amerikanere.

Siden 2006 har godt danskere været med i et forskningsprojekt om høj levealder og sund aldring sammen med ca amerikanere. Siden 2006 har godt 1.250 danskere været med i et forskningsprojekt om høj levealder og sund aldring sammen med ca. 3.600 amerikanere. Deltagerne er blevet udvalgt fra familier, hvor mange har opnået en

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015 Sygeplejerskemanual Individuelle støttende samtaler med psykoedukation Opdateret maj 2015 Udarbejdet af: Charlotte Mohr og Marianne Østerskov Sygeplejersker ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Islamisk Overbevisning og Rationalitet I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige At tro på en skaber betragtes af mange som værende lig med at følge noget blindt. Og videnskabens og teknologiens stigende

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg PANSAID PAracetamol og NSAID i kombinationsbehandling Forsøgsansvarlige: Kasper H. Thybo, læge, ph.d.-studerende, Anæstesiologisk afdeling,

Læs mere

SIRT1, levetid og kontroverser

SIRT1, levetid og kontroverser Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Nye experimenter viser SIRT1's roller i HS - eller gør det? Flere laboratoriers arbejde antyder

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende?

Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende? Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende? (Forskningsprojektets titel: Psykoedukation af pårørende til forebyggelse af nye depressive episoder: en lodtrækningsundersøgelse

Læs mere

NOTAT: MULIGHEDER FOR FORBEDRING AF ADGANGEN TIL HJÆLP TIL SELVSKADENDE BØRN OG UNGE

NOTAT: MULIGHEDER FOR FORBEDRING AF ADGANGEN TIL HJÆLP TIL SELVSKADENDE BØRN OG UNGE Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 731 Offentligt NOTAT: MULIGHEDER FOR FORBEDRING AF ADGANGEN TIL HJÆLP TIL SELVSKADENDE BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse Muligheder for forbedring af

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Unge, rusmidler og psykiske problemer

Unge, rusmidler og psykiske problemer Unge, rusmidler og psykiske problemer SSP Konference d. 18 november 2010 PsykiatriFondens UngdomsProjekt 2010 www.tabu.dk PsykiatriFonden Fonden er en privat humanitær organisation Formål PsykiatriFonden

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om kloning.

Det Etiske Råds udtalelse om kloning. Til forside Det Etiske Råds udtalelse om kloning. Resumé. * Det Etiske Råd er imod kloning af mennesker. * Det Etiske Råd mener, at man i Danmark bør opretholde et forbud mod kloning af mennesker og arbejde

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende Ældre, sundhed og Forfatter: Af Julie Bønnelycke, videnskabelig assistent, Center

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN?

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? I Danmark kan man på 6 af landets offentlige sygehuse få foretaget indirekte prænatale gentests. Dette er eksempelvis muligt,

Læs mere

Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen

Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen Interview med Søren Hertz bragt i Indput 4/2012, De psykologistuderende på Københavns Universitets blad. Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen Af Anne Rogne, stud.psych. (Igennem de mere

Læs mere

Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer?

Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer? ANALYSE November 2010 Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer? Mehmet Ümit Necef Hvordan skal man f.eks. som forælder, som beboer eller blot som privat individ agere i forhold til de

Læs mere

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Formål At bibringe kursusdeltagere en viden både teoretisk og praktisk om mentaliseringsbaseret (MBT) gruppeterapi; samt en forståelse for de dele af den gruppeanalytiske

Læs mere

Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002

Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002 Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002 Anders Fogh Rasmussen overtog magten i 2001 efter en markant sejr over den siddende regering. I sin første nytårstale skitserede han sine visioner for

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Neuropædagogisk efterudddannelse, VISS.dk, Landsbyen Sølund

Neuropædagogisk efterudddannelse, VISS.dk, Landsbyen Sølund Neuropædagogisk efterudddannelse,, Landsbyen Sølund Begrebet neuropædagogik er en konstruktion af begreberne neuro, som henviser til nerve og pædagogik, der henviser til opdragelseskunst. Neuropædagogik

Læs mere

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010 Mennesket er ved at udvikle en ny hjerne Den forreste del af hjernen, kaldet frontallapperne, er som hjernens uland i gang med at få en mere fremtrædende rolle hos mennesket. Den udvikling vil fundamentalt

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

v/jens Peter Dam Eckardt, BEDRE PSYKIATRI

v/jens Peter Dam Eckardt, BEDRE PSYKIATRI v/jens Peter Dam Eckardt, BEDRE PSYKIATRI I anledning af arrangementet "Fup og fakta om psykofarmaka" Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatriforeningernes Fællesråd den 27. januar 2015 MX, 22. januar

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Oplyser vejen: En ny biomarkør for Huntingtons Sygdom

Oplyser vejen: En ny biomarkør for Huntingtons Sygdom Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Oplyser vejen: En ny biomarkør for Huntingtons Sygdom En ny biomarkør afslører hjerneforandringer

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Grænser. Overordnede problemstillinger

Grænser. Overordnede problemstillinger Grænser Overordnede problemstillinger Grænser er skillelinjer. Vi sætter, bryder, sprænger, overskrider, forhandler og udforsker grænser. Grænser kan være fysiske, og de kan være mentale. De kan være begrænsende

Læs mere

Guide: Spis vitaminer og undgå kræft

Guide: Spis vitaminer og undgå kræft Guide: Spis vitaminer og undgå kræft Helt almindelige multi-vitaminpiller kan nedsætte risikoen for kræft. Den opsigtsvækkende forskning præsenteres på en stor international forskerkongres i dag Af Torben

Læs mere

Nikolaj Lubanski og Birgitte Klæsøe. Velfærds innovation. En introduktion. Aarhus Universitetsforlag

Nikolaj Lubanski og Birgitte Klæsøe. Velfærds innovation. En introduktion. Aarhus Universitetsforlag Nikolaj Lubanski og Birgitte Klæsøe Velfærds innovation En introduktion Aarhus Universitetsforlag VELFÆRDSINNOVATION Nikolaj Lubanski og Birgitte Klæsøe VELFÆRDSINNOVATION En introduktion Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Stress & Depression. Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013. PsykInfo Midt

Stress & Depression. Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013. PsykInfo Midt Stress & Depression Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013 Stress Når man bliver ramt af arbejdsrelateret stress og bliver sygemeldt, er det som regel ikke udelukkende arbejdet eller

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Kort projekttitel: CAT-studiet Forsøgets titel: Dansk: Kompressionsbehandling af ankelbrud. Engelsk: Compression in Anklefracture Treatment,

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Opgave 1B. Billede 1 - The Liberator på Transmediale

Opgave 1B. Billede 1 - The Liberator på Transmediale Opgave 1B Denne opgave tager udgangspunkt i den årlige festival for mediekunst og digital kultur, Transmediale, der i Februar 2016 fandt sted i Berlin, Tyskland. Opgaven forsøger at tage højde for et bestemt

Læs mere

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d.

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d. Introduktion til systemisk tænkning & praksis Reinhard Stelter Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk Program til dagen 09.15 Kaffe og morgenbrød 09.30 Systemet mellem stabilitet og forandring Kort

Læs mere

INDRE MOTIVATION ER NØGLEN TIL SUCCES

INDRE MOTIVATION ER NØGLEN TIL SUCCES INDRE MOTIVATION ER NØGLEN TIL SUCCES Af Fitnews.dk - onsdag 05. marts, 2014 http://www.fitnews.dk/artikler/indre-motivation-er-noeglen-til-succes/ ER NØGLEN TIL SUCCES INDRE MOTIVATION Træning giver øget

Læs mere

HØRINGSSVAR fra Psykotraumatologisk Fagnævn og Styrelsen for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab:

HØRINGSSVAR fra Psykotraumatologisk Fagnævn og Styrelsen for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab: HØRINGSSVAR fra Psykotraumatologisk Fagnævn og Styrelsen for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab: Esbjerg den 26. oktober 2013 Til: Dansk Psykologforenings Bestyrelse Stockholmsgade 2100 København

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Hvordan foregår forandring? Hvordan begynder den, og hvad gør, at den fortsætter? Hvordan ligger det med modstand mod forandring og ambivalens?

Hvordan foregår forandring? Hvordan begynder den, og hvad gør, at den fortsætter? Hvordan ligger det med modstand mod forandring og ambivalens? STOF nr. 3, 2004 Forandring Forandringscirklen Hvordan foregår forandring? Hvordan begynder den, og hvad gør, at den fortsætter? Hvordan ligger det med modstand mod forandring og ambivalens? af Morten

Læs mere

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R Sundheds- og Ældreministeriet Social- og Integrationsministeriet chc@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K P H O N E 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E C T 3 2 6 9 8 9 7 9 C E L L 3 2 6 9 8 9 7

Læs mere

PSYKOLOGI 1. FORELÆSNING

PSYKOLOGI 1. FORELÆSNING PSYKOLOGI 1. FORELÆSNING Introduktion af jer og mig Introduktion til bogen Pas på dig selv Grundbegreber i praktisk psykologi Begrebsafklaring om psykologi Socialpsykologi 1. del Litteratur er udvalgt

Læs mere