Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. November 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. November 2010"

Transkript

1 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift November

2 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej 23, 3700 Rønne

3 Indholdsfortegnelse Danvifo, forlængelse 1. jan juni Green Solution House, fase Bornholms Middelalderunivers - Del Østbornholms Kutterservice ApS - investering i ny teknologi...9 Den Bornholmske Sennepsfabrik Kommercialisering af Know-how på energiområdet Innovation i arbejdet Bornholms Sports og Kulturcenter Udvikling af Port of Green Tech Energy Borgerdrevent 2. generations bioethanolanlæg Ny teknologi i turistinformation Bornholm som konference Ø - Foranalyse Forlængelse af projekt "Tilflytterguiden" Overgangsomkostninger fra BEC til BCB Karameller med sjæl Centralrørselementer EnergiCamp Bornholm Film- og erhvervsturisme Glas- og Keramikskolen - udvikling af teorimodul Glasinstallationen "Forunderlig Bobbelbar" Informationskampagne Tilflytterguide - pilotprojekt Landbrugsstrategi Web 123 integreret til Microsoft ERP-systemet C Rønne Elværk - analyse Udvikling af turisme-bacheloruddannelse Bornholms Middelalderunivers Brandingstrategi Glasbiennale Udviklingskontrakt for Bornholms Erhvervscenter Klyngeudvikling / Vækst via klynger Danvifo - Dansk Videncenter for oplevelsesøkonomi

4 4

5 Fakta om Vækstforums samlede projektportefølje 1. april november 2010 Antal projekter i alt - heraf regionale udviklingsmiddelprojekter* - heraf regionalfondsprojekter* - heraf socialfondsprojekter* Afsluttede projekter, antal 32 Regionale udviklingsmidler Regionalfondsmidler Socialfondsmidler Indstillet i alt Medfinansiering i øvrigt Samlede projektomkostninger i alt 42,6 mio. kr. 22,3 mio. kr. 45,1 mio. kr. 110 mio. kr. 156 mio. kr. 266 mio. kr. *Nogle projekter har modtaget tilskud fra både de regionale udviklingsmidler og fra regional- eller socialfond og tæller derfor med på begge finansieringskilder. I hæftet her er kun de afsluttede projekter oplistet. En samlet oversigt over igangværende og afsluttede projekter findes på 5

6 Danvifo, forlængelse 1. jan juni 2010 Formålet med den administrative forlængelse i første halvår af 2010 er at videreføre og udbygge aktiviteterne fra Danvifos hidtidige virke. Der vil i forlængelsen være øget fokus på at nå endnu dybere ind i det bornholmske erhvervsliv og opmuntre og vejlede til vækst bla. gennem oplevelsesøkonomi. Et vigtigt delformål med Danvifos projekt er videnspredning på Bornholm. 200 virksomheder kontaktes med tilbud om information og hjælp til at komme ind i oplevelsesindustriens muligheder; Yderligere 20 virksomheder kontaktes med tilbud om konkret hjælp til forretnings- og produktudvikling i forhold til oplevelsesindustrien; 2 unikke virksomheder med potentiale inden for oplevelsesindustrien vil blive fundet; 2 seminarer vil blive afholdt; 2 bornholmske Master-cases inden for oplevelsesøkonomi vil blive produceret. Det er lykkedes at etablere et fortsættende Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi - for "Innovationsnetværk for Videnbaseret Oplevelsesøkonomi" - InViO. En lang proces som har ført til dannelsen af et konsortium, hvor overordnede projekter under oplevelsesøkonomien sættes i værk fra august Partnerne er AAU, RUC, CKO og TI, og projekterne søges gennemført i et tæt samarbejde på tværs af de enkelte projekter og med stærke regional og lokale partnere. Danvifo har således udført sine sidste opgaver i juni 2010 på Bornholm, men vil i fremtiden også lave oplevelsesøkonomiske aktiviteter på Bornholm - nu i InViO-regi - med og igennem de etablerede rammeaftaler ("Letter of Intend") med 2 væsentlige erhvervs-og oplevelsesaktører på Bornholm, nemlig Business Center Bornholm og Destination Bornholm. Danvifos aktiviteter falder i tråd med flere af de indsatsområder, som Vækstforum prioriterer, herunder "Anvendelse af ny teknologi". Danvifo er nævnt i 2009-tillægsaftalen til Partnerskabsaftalen Georg Julin Teknologisk Institut Forsknings- og Innovationsstyrelsen , , , Ø

7 Green Solution House, fase 2 Formålet med fase 2 er at få udarbejdet et materiale, der kan danne grundlag for vækstforums og kommunalbestyrelsens beslutning om en eventuel etalering af Green Solution House. På baggrund af markedsanalysen og arbejdsgruppens anbefaling skal der udarbejdes et salgsprospekt, der inkluderer en visualisering af Green Solution House. Dette salgsprospekt skal anvendes dels til at understøtte Bornholms Vækstforums og Kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag for realisering af projektet, dels i forhold til at tiltrække mulige investorer. Der skal endvidere på basis af en præcisering af konceptet udarbejdes en dyberegående økonomisk analyse og en forretningsplan, der inkorporerer et højere prisniveau end den gennemsnitlige markedspris. Mulige ejerformer og dermed finansieringsformer skal ligeledes belyses. Nærværende projekt skaber ikke vækst i sig selv, men såfremt Green Solution House realiseres, vil det på kort sigt medføre øget arbejde til lokale rådgivere og håndværkere og øget kendskab til Bornholm via det opsøgende salg, og på lang sigt en markant forøgelse af mødeturismen på Bornholm, en udvidelse af turistsæsonen via et helårsåbent kongrescenter med positiv effekt for hotelbranchen samt forventet skabelse af nye jobs på Bornholm. I forbindelse med at gøre energiområdet til et nyt væksterhverv på Bornholm, vil realiseringen af Green Solution House vil være et konkret eksempel på bæredygtigt byggeri, der på grund af innovative, bæredygtige byggemetoder i sig selv vil være en attraktion. Projektet blev afrapporteret på Vækstorums møde 27. september Der foreligger nu et konkret projekt med en konkret placering, og der er fundet en investor. Der er givet bevilling til et nyt forprojekt i form af en projektchef, der skal lede projekt hen mod realisering og bidrage til tilvejebringelse af restfinansieringen. Vækstforum har endvidere reserveret 10 mio. kr. til det fysiske projekt. Projektet understøtter således Erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområder "Markedsføring af Bornholm", "Bornholm - åbent hele året" og "Grøn energi" Regionalfonden Trine Richter Business Center Bornholm (BCB) , , , Ø

8 Bornholms Middelalderunivers - Del 2 Projektet omfatter en videreudvikling af et nyt turismefyrtårn på Bornholm: helårsattraktionen Bornholms Middelaldercenter. er at forankre Bornholms Middelalderunivers på Bornholm og tiltrække investorer, dels til udbygning af det eksisterende middelaldercenter, dels til etablering af et "Historama" - et indendørs oplevelsescenter. Et andet formål er at genetablere Oplevelsesklyngen under Bornholms Vækstforum med inddragelse af alle relevante aktører blandt andet med henblik på produktudvikling. Såfremt det fysiske projekt realiseres, vil der blive skabt en helårsattraktion, der kan fungere som lokomotiv for øget turisme året rundt. Projektet forventes endvidere at medføre 21 nye fuldtidsarbejdspladser. Beregninger viser, at Bornholms Middelaldercenter vil være driftsmæssigt bæredygtigt ved udgangen af 2012, såfremt det fysiske projekt realiseres. Projektet er afsluttet per den 31. august Projektet har overholdt budgettet. Projektet havde 3 formål: Søge finansiering til udbygning af det eksisterende Middelaldercenter; søge finansiering til etablering af et overdækket oplevelsescenter (et experimentarium) kaldet Historama og endelig en etablering af et Bornholmsk Oplevelsesunivers, der skulle fremme samarbejdet blandt de mange lokale turismeaktører på Bornholm. Ved udgangen af projektet er der etableret en ny Oplevelsesklynge på Bornholm som omdrejningspunkt for oplevelsesudvikling- og samarbejde på øen. Der er desuden indhentet tilsagn fra Arbejdsmarkedets Feriefond på 10 mio. kr. til opbygning af Historama. Tilsagnet forudsætter imidlertid en driftsgaranti fra Bornholms Regionskommune, for at kunne udløses. En sådan garanti, ønsker kommunen ikke at give. Projektgruppen overvejer derfor p.t., hvordan man kan komme videre med projektet, og er i dialog med AFF herom. Projektet understøtter erhvervsudviklingsstrategiens 4.8 Bornholm - åbent hele året Kim Caspersen Destination Bornholm Visit Denmark , , , Ø

9 Østbornholms Kutterservice ApS - investering i ny teknologi Østbornholms Kutterservice ApS beskæftiger sig med underleverandørarbejde og samarbejde med udviklingsafdelinger i førende danske virksomheder inden for fødevaremaskiner, rumindustrien m.v. Det er især prototypeudvikling/-fremstilling og mindre serier, der er hovedproduktet % af omsætningen kommer fra udenøs kunder, og efterspørgslen er stigende. Virksomheden er i gang med et glidende generationsskifte, og ejerne har i samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen fastlagt en udviklings- og vækstplan for de kommende år, som bl.a. nødvendiggør investeringer i den nyeste teknologi, hvis man skal fastholde og udbygge samarbejdet med udviklingsafdelinger i førende danske virksomheder inden for prototypeudvikling og -fremstilling. Det vurderes, at projektet vil give virksomheden større udenøs markedsmuligheder, øget konkurrencekraft og vækst, større lønsomhed samt øgede kompetencer. Projektet forventes ikke at medføre flere jobs men at bidrage til fastholdelse af de nuværende 11 medarbejdere. Investeringen er foretaget i overensstemmelse med ansøgningen og forventes at opfylde de mål virksomheden har sat sig. Kunderne er begyndt at komme igen - eksisterende såvel som nye, og den nyanskafne teknologi har forbedret samarbejdsmulighederne med nye kunder. Projektet understøtter målet i erhvervsudviklingsstrategiens pkt. 4.6: Anvendelse af ny teknologi, om øget teknologianvendelse i virksomhederne Projektet understøtter endvidere erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde 4.4: Menneskelige ressourcer - uddannelse og kompetence, idet projektet medfører øgede kompetencer i virksomheden Regionalfonden Privat egenfinansiering Peter Finne Østbornholms Kutterservice ApS , , , Ø

10 Den Bornholmske Sennepsfabrik Den 1. november 2007 etablerede Hans Hansen Den bornholmske Sennepsfabrik i samme bygning som Lehnsgaard Rapsolie i Aakirkeby. Produktkonceptet, der har navnet "Kofoeds Sennep", omfatter indtil videre 4 smagsvarianter, hvor der indgår andre lokale råvarer, som f.eks. rapsolie og sennepsfrø fra Lehnsgaard og øl fra Svaneke Bryghus. Der arbejdes nu på flere varianter. Efterspørgslen er stigende, og det er derfor nødvendigt at etablere en egentlig produktionsfabrik og investere i et fremadrettet produktionsanlæg. Ansøger forventer, at det udenøs salg vil kunne øges fra 15% til 60% af produktionen. Virksomheden indfører nye produktionsprocesser og forventes at udvikle nye produkter i samarbejde med andre producenter. Projekt er fuldført og fungerer til fuld tilfredshed. Projektet er fuldført. Ombygningen og maskininvesteringerne fungerer tilfredsstillende. I selve produktionslokalet er sennepskværn og tanke opsat. Virksomheden er nu i stand til at producere sennep i størrelser fra 20 g til 1 kg med den special etiketmaskine, der er investeret i, der både kan sætte topetiketter og 2 stk. sideetiketter på, på både små og store sennepsglas, runde og sekskantede glas samt plastbøtter. Der har været afholdt diverse åbent hus arrangementer og fremvisninger i forbindelser med madkulturbus hver onsdag i sommer perioden. Der har været gennemført virksomhedsbesøg for gourmetkokke, erhvervsskoleelever og interesseorganisationer. Virksomheden har haft både en kok og en sennepsekspert til hjælp med at lave en bornholmsk sennep fra bunden. Den første sennep har været ude til smagsprøvning, tilbage meldingerne er meget positive, og diverse salgskontorer efterspørger allerede senneppen. Egenkontrol programmet er på plads, så virksomheden er klar til at finde den rigtige branding, og markedsføringsplaner er ved at blive udarbejdet sammen med salgskontoret, så markedet rammes på rettet måde. Salgsopgørelse for 2009 viser, at mere end 60 % af den producerede mængede er solgt udenøs. Projektet understøtter målene i erhvervsudviklingsstrategiens pkt. 4.6: Anvendelse af ny teknologi, om øget teknologianvendelse i virksomhederne og teknologianvendelse i produktudvikling af bornholmske fødevarespecialiteter med fokus på rationalisering og kvalitet. Projektet understøtter endvidere erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde 4.3: Markedsføring af Bornholm og 4.9: Landdistriktsudvikling, der begge har fokus på fødevareområdet Regionalfonden Privat egenfinansiering Hans Hansen Lehnsgaard/Den bornholmske sennepsabrik , , , Ø

11 Kommercialisering af Know-how på energiområdet Projektet har til formål at dyrke de nye forretningsmuligheder, der opstår i kølvandet på Vækstforums projekt, Grøn Energi i Innovative Netværk. Projektet skal skabe opmærksomhed omkring Bornholm ved bl.a. at udvikle standinventar og materialer til Bright Green Expo messen og til senere brug, herunder en folder samt en gadget til at skabe opmærksomhed omkring innovative løsninger på en ny måde. Projektet skal endvidere udvikle forretningsideen omkring de bornholmske aktiver på energiområdet som eksportvare - kommercialisering af teknologi og know how som produkt. Bright Green Expo blev afviklet den december Deltagerne på den bornholmske stand var: Østkraft, BRK, Qualibyg/Estatemæglerne, Bright Green Laundry Technology, Bornbiofuel og BCB. Herudover var Steenbergs Tegnestue, Bornholms Forsyning og BOFA repræsenteret i Energy Tours kataloget, som var en del af Bornholms præsentationsmateriale. Der har været møder med internationale kontakter fra Hong Kong, Venezuela, Washington, Tyskland m.fl. EnergyMap og EnergyTours er i proces og har allerede tiltrukket folk fra bl.a. Japan og Australien samt Sydkoreas ambassadør og Færøernes Erhvervsministerium. Okt 2010: projektet har afrapporteret og er afsluttet. Projektet understøtter erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområder 4.5. Innovation, videndeling og videnopbygning, 4.8 Bornholm - åbent hele året, 4.10 Bornholm i et globalt perspektiv, og 4.11 Grøn energi. Endvidere understøtter projektet brandingstrategien og Vækstforums energistrategi Anden offentlig medfinansiering Privat egenfinansiering Kommunal medfinansiering Lene Grønning Business Center Bornholm (BCB) , , , , , Ø

12 Innovation i arbejdet Innovation i arbejdet har til formål at øge innovationen i arbejdet gennem fokus på muligheder, motivation og læring. Dette gøres ved at uddanne mellemledere i Bornholms Regionskommune til at fungere som coaches og til at kunne gennemføre nyskabende udviklingsprojekter på tværs af organisatoriske og faglige skel. Derudover etableres 8 netværkssaloner, hvor ansatte i Bornholms Regionskommune og ledere fra det private erhvervsliv videndeler og sætter fokus på stadig innovation i opgaveløsningen og udvikling af potentialerne i de menneskelige ressourcer. Bornholms Regionskommune forventer at 40 deltagere vil blive opkvalificeret i forhold til deres nuværende funktioner, heraf vil 24 deltagere blive opkvalificeret til at varetage nye jobfunktioner. Projektet er gennemført og afsluttet. Projekt har været opdelt i 2 etaper. Første etape blev gennemført for de regionskommunale deltagere med det formål at udvikle og opnå erfaring med coaching som redskab til udvikling af medarbejderes potentialer. Anden etape blev der gennemført med 8 såkaldte netværkssaloner med deltagere fra det private erhvervsliv samt de regionskommunale medarbejdere. Formålet med denne etape var at opnå et forum for vidensdeling med henblik på stadig innovation i opgaveløsningen i begge sektorer og med henblik på udvikling af potentialerne i de menneskelige ressourcer. Innovation i arbejdet understøtter erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde 4.4 "Menneskelige ressourcer - uddannelse og kompetence" Socialfonden Indtægter Deltagermedfinansiering Torben Munch BRK / Løn og Personale , , , , Ø

13 Bornholms Sports og Kulturcenter Der har i en årrække været tanker fremme om at etablere et større idræts- og kulturcenter på Bornholm, der kan danne rammerne for sports- og kulturaktiviteter af høj kvalitet samt fungere som kraft- og udviklingscenter både lokalt, nationalt og internationalt. Som grundlag for etableringen af et sådant center ønsker bestyrelsen for Bornholms Sports- og Kulturcenter S/I at foretage en grundig analyse af marked og kundepotentiale samt diverse analyser i relation til centrets kernevirksomhed, konkurrenter m.v. Analysen skal danne grundlag for en evt. efterfølgende udarbejdelse af en egentlig forretningsplan. Det vurderes, at en foranalyse vil være et nødvendigt grundlag for overvejelserne om etablering af et sports- og kulturcenter. Det vurderes endvidere, at et sports- og kulturcenter - såfremt resultaterne af foranalysen er positive - kan udgøre et vækstpotentiale for Bornholm i form af nye arbejdspladser og øget omsætning for det bornholmske forenings- og erhvervsliv. Den konsulent, der blev hyret til at udarbejde markedsanalysen, har beklageligvis ikke kunnet løfte opgaven. Det har ført til opsigelse af samarbejdet og reduceret honorar i forhold til kontrakt. DGI Huse og Haller, der var hyret til de økonomiske beregninger, har nu også påtaget sig ansvaret for markedsanalysen, endog til nedsat pris. Dette har dog alligevel afstedkommet et behov for yderligere finansiering på kr. DGI Bornholm, BBU og Bornholms Brand har bidraget med de kr., og der er blevet bevilget yderligere kr. fra Vækstforums analysepulje. Projektet er afsluttet, og analysens resultater er præsenteret for Vækstforum. Etablering af Bornholms Sports- og Kulturcenter vil understøtte følgende indsatsområder i den bornholmske erhvervsudviklingsstrategi: Markedsføring af Bornholm - Bornholms Sports- og Kulturcenter vil være med til at brande Bornholm. Bornholm åbent hele året - Bornholms Sports- og Kulturcenter vil via aktiviteter, events og oplevelser bidrage til at gøre Bornholm attraktiv hele året. Bornholm i et globalt perspektiv - Bornholms Sports- og Kulturcenter vil være med til at tiltrække turister/kunder fra hele Østersøområdet Kim Bjelstrand Bornholms Sports- og Kulturcenter Privat egenfinansiering Anden offentlig medfinansiering , , , , Ø

14 Udvikling af Port of Green Tech Energy Projektet omfatter en forundersøgelse af, hvilke bornholmske havne, der kan danne rammerne for "Port of Green Tech Energy" samt udvikling af et prospekt, som i givet fald skal kunne tiltrække investorer til at bygge "grønne boliger" på en sådan havn. Boligerne tænkes dels anvendt som tilflytterboliger, hvor familier, der overvejer at flytte til Bornholm kan bo i en prøveperiode, dels til et antal boliger uden bopælspligt, dels til forskerboliger, hvor forskere tilknyttet forskellige projekter kan bo i en periode. Projektet er nødvendigt for at kunne tiltrække investorer og for at der kan blive arbejdet videre med en lokalplan. Projektet er afsluttet. Projektet har indebåret en forundersøgelse af, hvilke bornholmske havne, der kan danne rammerne for "Port of Green Tech Energy" samt udvikling af et prospekt, som skal tiltrække investorer til at bygge grønne boliger på en sådan havn. Blandt 5 lokale havne (Rønne, Hasle, Allinge, Tejn og Nexø) blev Nexø valgt som den bedst egnede havn til ideen, og der er udarbejdet et prospekt for at tiltrække investorer. Prospektet blev omdelt ved vækstforummødet 1. februar Projektet understøtter brandingstrategien og bidrager til at fremme målene under indsatsområderne 4.3. Markedsføring af Bornholm, 4.4. Menneskelige ressourcer - styrkelse af uddannelsesniveauet. Projektet understøtter ligeledes Handlingsplan 2009 og ideen om at omdanne en traditionel fiskerihavn til et videnmiljø med fokus på bæredygtige løsninger inden for fiskeri og akvakultur Offentlig egenfinansiering Lene Grønning Business Center Bornholm (BCB) , , , Ø

15 Borgerdrevent 2. generations bioethanolanlæg Det er formålet med projektet at indsamle viden om, hvordan borgere i et lokalsamfund kan motiveres til at inddrages i driften af et 2. generations bioethanolanlæg og anvende bæredygtig energi i deres hverdag. Via metoder fra den brugerdrevne innovationsproces skal det undersøges, hvorledes der kan leveres affald til anlægget på en driftsikker og effektiv måde, og hvorledes brugerne kan motiveres til at købe energi baseret på biomasse. Projektet vil bidrage til, at borgere og virksomheder får forøget viden om mulighederne i anvendelse af grøn energi og om indsamling og salg af organisk affald som en ny, lokal indkomstkilde, der på sigt kan have en positiv effekt på beskæftigelsen for alle involverede virksomheder og organisationer. Såfremt et 2. generations bioethanolanlæg etableres, vil det betyde nye arbejdspladser samt en betydelig mængde sparet CO2 på Bornholm. Projektet har gennem interviews, undersøgelser, studier samt tests og afprøvninger forsøgt at finde frem til, hvor meget og hvilke biomasser, der kan forventes at være til rådighed på Bornholm. Projektet har også undersøgt, hvilke biomasser der ikke udnyttes i dag, og som i fremtiden med fordel vil kunne udnyttes enten i BornBioFuel eller i et af de andre bornholmske bioenergianlæg, så den samlede biomasse udnyttes bedst muligt. Projektet har gennem studier og undersøgelser også gennemgået andre lignende Brugerdrevne Innovationsprojekter, der har givet meget brugbare informationer. Projektet beskriver rigtig mange løsninger og muligheder, men det har også skabt en masse nye spørgsmål, der i fremtiden skal undersøges. Projektet har kørt i et partnerskab mellem BioGasol, Social Action og BOFA. Projektet er afsluttet med en rapport, en informationshjemmeside samt to små film, der kan se på projektets hjemmeside Projektet relaterer sig til indsatsområdet "Energi" i den regionale partnerskabsaftale, der omfatter samarbejde om fremme af vedvarende energi og etablering af et 2. generations bioethanolanlæg, og indsatsområdet "Innovation", der omfatter igangsættelse af Brugerdreven Innovation projekter Thor Gunnar Kofoed BornBioFuel Brugerdreven Innovation Regionalfonden , , , Ø

16 Ny teknologi i turistinformation Projektets mål er at tilbyde Bornholms turister spændende, anderledes turistinformation formidlet på en ny måde gennem ny teknologi - GPS og bluetooth på mobiltelefon. Styrkelse af turismen på Bornholm gennem en ny, spændende måde at formidle turistinformation og viden om Bornholm, styrkelse af Bornholm som kreativ ø og styrkelse af Bornholm som helårsdestination. Der er etableret et teknologihjørne i Bornholms Velkomstcenter, bestående af: - Et interaktivt gulv - et visuelt multimedie-display, der aktiveres ved brugerens bevægelser med informationer om de 9 største attraktioner på Bornholm - En væg med 4 antenner til bluetooth-download, hvor man ved at holde sin mobiltelefon op til en af antennerne kan man downloade følgende: a) Bornholmske ringetoner - lyden af Bornholm (imagemarkedsføring ved hjælp af mågeskrig og det bornholmske sprog), b) Links til nyudviklet mobilsite med turistinformation, Bornholms Museums mobilguider c) Animation, som appetitvækker til de mobile muligheder nyudviklet bornholmsk aktivitetskalender i samarbejde med Kultunaut og NaturBornholm. d) 3 små videofilm, som viser spændende aktiviteter for store børn i Bornholms natur. Der er blevet udviklet et GPS-rollespil, som udspiller sig på Bornholms Middelaldercenter. Der er også taget hul på brugen af GPS til skattejagter og guidede ture, der kan udgå fra Bornholms Velkomstcenter og som kan benyttes året rundt. er at styrke turismen på Bornholm gennem en ny, spændende måde at formidle turistinformation og viden om Bornholm på Susanne Sachs Destination Bornholm Regionalfonden Offentlig egenfinansiering , , , , Ø

17 Bornholm som konference Ø - Foranalyse At lave en markedsundersøgelse af mulighederne for etablering af et konferencecenter på Bornholm. Forventer en markedsundersøgelse, der påviser at der ligger et stort marked på Bornholm som konferenceø. Samt en case, der direkte kan skaffe investorer til projektet. En første fase er udarbejdet i notat, hvor der er samlet konklusioner på, om der er et marked for et konferencecenter på Bornholm. Konklusionen var, at branchen er enig i, at der både er marked og behov. Anden fase, som dette tilskud går til, er at gå mere i dybden med: - størrelse på og lokalisering af et konferencecenter - økonomi og finansiering - mulige organisationsmodeller - break-even analyser - afdækning af evt. samarbejdsparter, der ønsker at investere i projektet. Ekstern konsulent har afsluttet arbejdet. Hovedkonklusionerne er præsenteret på Vækstforums møde den 30. marts Konklusionerne var positive og har resulteret i et nyt projekt, "Green Solution House - Fase 2" - udarbejdelse af forretningsplan og prospekt. Primært en styrkelse af øens erhvervsturisme under indsatsområdet "Bornholm - åbent hele året" samt indsatsområde i Branding strategien Lene Grønning Business Center Bornholm (BCB) , , G

18 Forlængelse af projekt "Tilflytterguiden" Vækstforum besluttede at anvende op til 1,2 mio. til en udadvendt markedsførings- og rådgivningsindsats. Af disse 1,2 mio. blev anvendt 0,7 mio. til medfinansiering af et regionalfondsprojekt der sluttede 31. juli Da dette projekt også indeholdt aktiviteter frem til udgangen af 2008 var det nødvendigt at anvende kr. til en forlængelse. Målet er som beskrevet under projekt "Tilflytterguide - Kvalificeret arbejdskraft via tilflytning" Projektet indeholder en opfølgning på den omfattende undersøgelse af den bornholmske til- og fraflytning, der blev udført i 2000 af CRT. Med en opdateret undersøgelse, er det forventningen, at indsatsen vil kunne målrettes bedre. Det forventes dels at Bornholm brandes og markedsføres og dels at der med tiden flytter flere og flere til Bornholm. Projektet er afsluttet. Der er udarbejdet en analyse vedr. til- og fraflytning. Projektet understøtter erhvervsudviklingsstrategiens målsætning om at sikre de bornholmske virksomheder kvalificeret arbejdskraft Lene Grønning Business Center Bornholm (BCB) , , G

19 Overgangsomkostninger fra BEC til BCB Som følge af at BCB s etablering trak ud var der projekter, der ikke blev ansøgt til tiden, hvilket medførte en omkostning for "at holde gryden i kog". Der var tale om lønudgifter til en fortsættelse af klyngetovholderfunktionen fra 1. juli 2008 samt aflønning af en medarbejder på Bornholms Erhvervsskole, som afholdt udgifter til projektet "Kompetence Forum Bornholm", der skulle være en del af den service til erhvervet, som BCB skulle levere. Endvidere besluttede Vækstforum at udbetale yderligere til BEC i henhold til indgået udviklingskontrakt (For perioden fra 1/7 og indtil BCB var etableret). En undgåelse af ekstraomkostninger som følge af at projekter skulle lukke ned og startes op igen - og dermed yderligere forsinkelser i forhold til en bedre og koordineret erhvervsindsats på Bornholm. Projekt "Kompetence Forum Bornholm" blev forelagt Vækstforum til afgørelse 1. oktober 2008 og klyngetovholderfunktionen indgår i BCB s udviklingskontrakt fra 1. september Erhvervsudviklingsstrategien tilsiger: * En mere koordineret og udbygget erhvervsfremmeindsats. * En optimal organisering, koordinering og placering af indsatsen for erhvervsudvikling på øen Lene Grønning Business Center Bornholm (BCB) , , G

20 Karameller med sjæl Indretning af nye lokaler og investering i ny teknologi i forbindelse med produktion af en række nye produkter. Vækstforum vil prioritere projekter, der resulterer i en service eller et produkt, der efterspørges af kunder uden for øen, og som fremmer virksomhedernes eksport. Endelig bidrager virksomheden og dens produkter til brandingen af Bornholm og de bornholmske fødevarer. Projektet er afsluttet med lidt forsinkelse. De nye produktionsfaciliteter i Tejn har været i gang siden oktober Der produceres og pakken begge steder, hovedsagelig i Tejn i lavsæsonen og i Gudhjem i højsæsonen. De nye produkter forventes lanceret i forsommeren. Projektet har foreløbig medført ansættelse af 1,5 medarbejder. Projektet imødekommer målsætningerne i den bornholmske erhvervsudviklingsstrategi om at skabe vækst og arbejdspladser. Endvidere fremgår det af erhvervsudviklingsstrategien, at Bornholms Vækstforum vil prioritere projekter, der resulterer i en service eller et produkt, der efterspørges af kunder uden for øen, og som fremmer virksomhedernes eksport. Endelig bidrager virksomheden og dens produkter til brandingen af Bornholm og de bornholmske fødevarer Regionalfonden Privat egenfinansiering Carsten Niberg-Zehngraff Karamel Kompagniet Aps , , , Ø

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Handlingsplan

Handlingsplan Bornholms Vækstforums splan 2011 2012 på aktiviteter November 2011 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø splan 2011-2012 vedtaget af Bornholms Vækstforum den 4. april 2011 Journalnummer 24.10.00P00-0011

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Afrapportering til Vækstforum, november 2011.

Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Sekretariatet har nu været i drift siden medio maj 2010. Ved afrapporteringen til Vækstforum 2010 blev de mange opstarts og indsatsområder gennemgået. Således

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 Bornholms Vækstforums Handlingsplan 2011 2012 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Vedtaget af Bornholms Vækstforum den 4. april 2011 Journalnummer 24.10.00P00-0011 Yderlig information: Vækstforumsekretariatet

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 Forslag til Bilag til pkt. 6 Bornholms Vækstforum 4. april 2011 Bornholms Vækstforums Handlingsplan 2011 2012 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Erhvervsudviklingsstrategien

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

www.eventbornholm.info Event Bornholm F.M.B.A. CVR-nummer 33756941

www.eventbornholm.info Event Bornholm F.M.B.A. CVR-nummer 33756941 Foreningen Event Bornholm www.eventbornholm.info Event Bornholm F.M.B.A. CVR-nummer 33756941 Musikklyngen Etableret t i april 2010 Del af Klyngeprojektet Videndeling d og gode idéer fra første møde Markedsføring,

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8 1 2 Indhold Grundfortællingen 3 Bornholm nærhed i centrum 4 Målgrupper 6 Budskaber 8 3 Grundfortællingen Hvad er en grundfortælling? Grundfortællingen er det koncentrerede produkt af hovedbudskaberne om

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Det unikke Bornholm Vækst via kreativitet og kvalitet. Handlingsplan 2008

Det unikke Bornholm Vækst via kreativitet og kvalitet. Handlingsplan 2008 Det unikke Bornholm Vækst via kreativitet og kvalitet Handlingsplan 2008 Bornholms Vækstforum Vedtaget den 12. december 2007 1 Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Bornholms Regionskommune/Regional Udvikling

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. Januar 2013

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. Januar 2013 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift Januar 2013 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Formål Projektet er et offentligt/privat samarbejde med det formål at samle Bornholms Regionskommune, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner

Læs mere

EVENTS, DER ER VÆRD AT REJSE EFTER

EVENTS, DER ER VÆRD AT REJSE EFTER EVENTS, DER ER VÆRD AT REJSE EFTER EVENT BORNHOLM F.M.B.A STRATEGI 2012-2015 UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED VIBE - VIDENCENTER FOR BEGIVENHEDER & PANKOKE CONSULT DEN EURO PÆISKE UNION Den Europæiske Fond

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer

9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer 9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3094886 Resume Vækstforum Sjælland vedtog den 19. maj 2016 at igangsætte to

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006 Turisme Status over forretningsplaner. Her ses en oversigt over status for forretningsplanerne inden for turismeområdet. Handlinger: Rød = ej gennemført Gul = igangværende Grøn = gennemført sion NR 1.

Læs mere

Handlingsplan 11. Business Center Bornholms operatøropgaver for Bornholms Vækstforum. Bright Green Island Bornholm, en grøn vækst-ø

Handlingsplan 11. Business Center Bornholms operatøropgaver for Bornholms Vækstforum. Bright Green Island Bornholm, en grøn vækst-ø Bilag til Vækstforum Den 6/6-2011, pkt. 19 Handlingsplan 11 Business Center Bornholms operatøropgaver for Bornholms Vækstforum Bright Green Island Bornholm, en grøn vækst-ø Bornholms Vækstforum vedtog

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting til Danske Havne 26. April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND...

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Referat fra. Skriftlig høring. Bornholms Vækstforum

Referat fra. Skriftlig høring. Bornholms Vækstforum Referat fra Skriftlig høring Høring i med svartfrist den 27. februar 2017, kl. 12:00 kl. 12:00 Side 2 af 6 Medlemmer: Bente Johansen Christian Faurholdt Jeppesen Erik Lund Hansen Gabriella Jantzen Henrik

Læs mere

Fem fælles MÅLSÆTNINGER BORNHOLM. 1:..tilbyder DK s bedste fødevaremiljø. 2:..producerer DK s bedste fødevarefortælling

Fem fælles MÅLSÆTNINGER BORNHOLM. 1:..tilbyder DK s bedste fødevaremiljø. 2:..producerer DK s bedste fødevarefortælling Fem fælles MÅLSÆTNINGER BORNHOLM 1:..tilbyder DK s bedste fødevaremiljø 2:..producerer DK s bedste fødevarefortælling 3:..vælger den lokale råvare & produktion 4:..fremtidssikrer gennem mangfoldighed 5:..søger

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI FOLDER 2013 2012 Sponsorbrochure for Region Bornholm www.ffe-ye.dk Som medlem af Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise kan du være med til at styrke det lokale erhvervsliv!

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere