Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. November 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. November 2010"

Transkript

1 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift November

2 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej 23, 3700 Rønne

3 Indholdsfortegnelse Danvifo, forlængelse 1. jan juni Green Solution House, fase Bornholms Middelalderunivers - Del Østbornholms Kutterservice ApS - investering i ny teknologi...9 Den Bornholmske Sennepsfabrik Kommercialisering af Know-how på energiområdet Innovation i arbejdet Bornholms Sports og Kulturcenter Udvikling af Port of Green Tech Energy Borgerdrevent 2. generations bioethanolanlæg Ny teknologi i turistinformation Bornholm som konference Ø - Foranalyse Forlængelse af projekt "Tilflytterguiden" Overgangsomkostninger fra BEC til BCB Karameller med sjæl Centralrørselementer EnergiCamp Bornholm Film- og erhvervsturisme Glas- og Keramikskolen - udvikling af teorimodul Glasinstallationen "Forunderlig Bobbelbar" Informationskampagne Tilflytterguide - pilotprojekt Landbrugsstrategi Web 123 integreret til Microsoft ERP-systemet C Rønne Elværk - analyse Udvikling af turisme-bacheloruddannelse Bornholms Middelalderunivers Brandingstrategi Glasbiennale Udviklingskontrakt for Bornholms Erhvervscenter Klyngeudvikling / Vækst via klynger Danvifo - Dansk Videncenter for oplevelsesøkonomi

4 4

5 Fakta om Vækstforums samlede projektportefølje 1. april november 2010 Antal projekter i alt - heraf regionale udviklingsmiddelprojekter* - heraf regionalfondsprojekter* - heraf socialfondsprojekter* Afsluttede projekter, antal 32 Regionale udviklingsmidler Regionalfondsmidler Socialfondsmidler Indstillet i alt Medfinansiering i øvrigt Samlede projektomkostninger i alt 42,6 mio. kr. 22,3 mio. kr. 45,1 mio. kr. 110 mio. kr. 156 mio. kr. 266 mio. kr. *Nogle projekter har modtaget tilskud fra både de regionale udviklingsmidler og fra regional- eller socialfond og tæller derfor med på begge finansieringskilder. I hæftet her er kun de afsluttede projekter oplistet. En samlet oversigt over igangværende og afsluttede projekter findes på 5

6 Danvifo, forlængelse 1. jan juni 2010 Formålet med den administrative forlængelse i første halvår af 2010 er at videreføre og udbygge aktiviteterne fra Danvifos hidtidige virke. Der vil i forlængelsen være øget fokus på at nå endnu dybere ind i det bornholmske erhvervsliv og opmuntre og vejlede til vækst bla. gennem oplevelsesøkonomi. Et vigtigt delformål med Danvifos projekt er videnspredning på Bornholm. 200 virksomheder kontaktes med tilbud om information og hjælp til at komme ind i oplevelsesindustriens muligheder; Yderligere 20 virksomheder kontaktes med tilbud om konkret hjælp til forretnings- og produktudvikling i forhold til oplevelsesindustrien; 2 unikke virksomheder med potentiale inden for oplevelsesindustrien vil blive fundet; 2 seminarer vil blive afholdt; 2 bornholmske Master-cases inden for oplevelsesøkonomi vil blive produceret. Det er lykkedes at etablere et fortsættende Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi - for "Innovationsnetværk for Videnbaseret Oplevelsesøkonomi" - InViO. En lang proces som har ført til dannelsen af et konsortium, hvor overordnede projekter under oplevelsesøkonomien sættes i værk fra august Partnerne er AAU, RUC, CKO og TI, og projekterne søges gennemført i et tæt samarbejde på tværs af de enkelte projekter og med stærke regional og lokale partnere. Danvifo har således udført sine sidste opgaver i juni 2010 på Bornholm, men vil i fremtiden også lave oplevelsesøkonomiske aktiviteter på Bornholm - nu i InViO-regi - med og igennem de etablerede rammeaftaler ("Letter of Intend") med 2 væsentlige erhvervs-og oplevelsesaktører på Bornholm, nemlig Business Center Bornholm og Destination Bornholm. Danvifos aktiviteter falder i tråd med flere af de indsatsområder, som Vækstforum prioriterer, herunder "Anvendelse af ny teknologi". Danvifo er nævnt i 2009-tillægsaftalen til Partnerskabsaftalen Georg Julin Teknologisk Institut Forsknings- og Innovationsstyrelsen , , , Ø

7 Green Solution House, fase 2 Formålet med fase 2 er at få udarbejdet et materiale, der kan danne grundlag for vækstforums og kommunalbestyrelsens beslutning om en eventuel etalering af Green Solution House. På baggrund af markedsanalysen og arbejdsgruppens anbefaling skal der udarbejdes et salgsprospekt, der inkluderer en visualisering af Green Solution House. Dette salgsprospekt skal anvendes dels til at understøtte Bornholms Vækstforums og Kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag for realisering af projektet, dels i forhold til at tiltrække mulige investorer. Der skal endvidere på basis af en præcisering af konceptet udarbejdes en dyberegående økonomisk analyse og en forretningsplan, der inkorporerer et højere prisniveau end den gennemsnitlige markedspris. Mulige ejerformer og dermed finansieringsformer skal ligeledes belyses. Nærværende projekt skaber ikke vækst i sig selv, men såfremt Green Solution House realiseres, vil det på kort sigt medføre øget arbejde til lokale rådgivere og håndværkere og øget kendskab til Bornholm via det opsøgende salg, og på lang sigt en markant forøgelse af mødeturismen på Bornholm, en udvidelse af turistsæsonen via et helårsåbent kongrescenter med positiv effekt for hotelbranchen samt forventet skabelse af nye jobs på Bornholm. I forbindelse med at gøre energiområdet til et nyt væksterhverv på Bornholm, vil realiseringen af Green Solution House vil være et konkret eksempel på bæredygtigt byggeri, der på grund af innovative, bæredygtige byggemetoder i sig selv vil være en attraktion. Projektet blev afrapporteret på Vækstorums møde 27. september Der foreligger nu et konkret projekt med en konkret placering, og der er fundet en investor. Der er givet bevilling til et nyt forprojekt i form af en projektchef, der skal lede projekt hen mod realisering og bidrage til tilvejebringelse af restfinansieringen. Vækstforum har endvidere reserveret 10 mio. kr. til det fysiske projekt. Projektet understøtter således Erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområder "Markedsføring af Bornholm", "Bornholm - åbent hele året" og "Grøn energi" Regionalfonden Trine Richter Business Center Bornholm (BCB) , , , Ø

8 Bornholms Middelalderunivers - Del 2 Projektet omfatter en videreudvikling af et nyt turismefyrtårn på Bornholm: helårsattraktionen Bornholms Middelaldercenter. er at forankre Bornholms Middelalderunivers på Bornholm og tiltrække investorer, dels til udbygning af det eksisterende middelaldercenter, dels til etablering af et "Historama" - et indendørs oplevelsescenter. Et andet formål er at genetablere Oplevelsesklyngen under Bornholms Vækstforum med inddragelse af alle relevante aktører blandt andet med henblik på produktudvikling. Såfremt det fysiske projekt realiseres, vil der blive skabt en helårsattraktion, der kan fungere som lokomotiv for øget turisme året rundt. Projektet forventes endvidere at medføre 21 nye fuldtidsarbejdspladser. Beregninger viser, at Bornholms Middelaldercenter vil være driftsmæssigt bæredygtigt ved udgangen af 2012, såfremt det fysiske projekt realiseres. Projektet er afsluttet per den 31. august Projektet har overholdt budgettet. Projektet havde 3 formål: Søge finansiering til udbygning af det eksisterende Middelaldercenter; søge finansiering til etablering af et overdækket oplevelsescenter (et experimentarium) kaldet Historama og endelig en etablering af et Bornholmsk Oplevelsesunivers, der skulle fremme samarbejdet blandt de mange lokale turismeaktører på Bornholm. Ved udgangen af projektet er der etableret en ny Oplevelsesklynge på Bornholm som omdrejningspunkt for oplevelsesudvikling- og samarbejde på øen. Der er desuden indhentet tilsagn fra Arbejdsmarkedets Feriefond på 10 mio. kr. til opbygning af Historama. Tilsagnet forudsætter imidlertid en driftsgaranti fra Bornholms Regionskommune, for at kunne udløses. En sådan garanti, ønsker kommunen ikke at give. Projektgruppen overvejer derfor p.t., hvordan man kan komme videre med projektet, og er i dialog med AFF herom. Projektet understøtter erhvervsudviklingsstrategiens 4.8 Bornholm - åbent hele året Kim Caspersen Destination Bornholm Visit Denmark , , , Ø

9 Østbornholms Kutterservice ApS - investering i ny teknologi Østbornholms Kutterservice ApS beskæftiger sig med underleverandørarbejde og samarbejde med udviklingsafdelinger i førende danske virksomheder inden for fødevaremaskiner, rumindustrien m.v. Det er især prototypeudvikling/-fremstilling og mindre serier, der er hovedproduktet % af omsætningen kommer fra udenøs kunder, og efterspørgslen er stigende. Virksomheden er i gang med et glidende generationsskifte, og ejerne har i samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen fastlagt en udviklings- og vækstplan for de kommende år, som bl.a. nødvendiggør investeringer i den nyeste teknologi, hvis man skal fastholde og udbygge samarbejdet med udviklingsafdelinger i førende danske virksomheder inden for prototypeudvikling og -fremstilling. Det vurderes, at projektet vil give virksomheden større udenøs markedsmuligheder, øget konkurrencekraft og vækst, større lønsomhed samt øgede kompetencer. Projektet forventes ikke at medføre flere jobs men at bidrage til fastholdelse af de nuværende 11 medarbejdere. Investeringen er foretaget i overensstemmelse med ansøgningen og forventes at opfylde de mål virksomheden har sat sig. Kunderne er begyndt at komme igen - eksisterende såvel som nye, og den nyanskafne teknologi har forbedret samarbejdsmulighederne med nye kunder. Projektet understøtter målet i erhvervsudviklingsstrategiens pkt. 4.6: Anvendelse af ny teknologi, om øget teknologianvendelse i virksomhederne Projektet understøtter endvidere erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde 4.4: Menneskelige ressourcer - uddannelse og kompetence, idet projektet medfører øgede kompetencer i virksomheden Regionalfonden Privat egenfinansiering Peter Finne Østbornholms Kutterservice ApS , , , Ø

10 Den Bornholmske Sennepsfabrik Den 1. november 2007 etablerede Hans Hansen Den bornholmske Sennepsfabrik i samme bygning som Lehnsgaard Rapsolie i Aakirkeby. Produktkonceptet, der har navnet "Kofoeds Sennep", omfatter indtil videre 4 smagsvarianter, hvor der indgår andre lokale råvarer, som f.eks. rapsolie og sennepsfrø fra Lehnsgaard og øl fra Svaneke Bryghus. Der arbejdes nu på flere varianter. Efterspørgslen er stigende, og det er derfor nødvendigt at etablere en egentlig produktionsfabrik og investere i et fremadrettet produktionsanlæg. Ansøger forventer, at det udenøs salg vil kunne øges fra 15% til 60% af produktionen. Virksomheden indfører nye produktionsprocesser og forventes at udvikle nye produkter i samarbejde med andre producenter. Projekt er fuldført og fungerer til fuld tilfredshed. Projektet er fuldført. Ombygningen og maskininvesteringerne fungerer tilfredsstillende. I selve produktionslokalet er sennepskværn og tanke opsat. Virksomheden er nu i stand til at producere sennep i størrelser fra 20 g til 1 kg med den special etiketmaskine, der er investeret i, der både kan sætte topetiketter og 2 stk. sideetiketter på, på både små og store sennepsglas, runde og sekskantede glas samt plastbøtter. Der har været afholdt diverse åbent hus arrangementer og fremvisninger i forbindelser med madkulturbus hver onsdag i sommer perioden. Der har været gennemført virksomhedsbesøg for gourmetkokke, erhvervsskoleelever og interesseorganisationer. Virksomheden har haft både en kok og en sennepsekspert til hjælp med at lave en bornholmsk sennep fra bunden. Den første sennep har været ude til smagsprøvning, tilbage meldingerne er meget positive, og diverse salgskontorer efterspørger allerede senneppen. Egenkontrol programmet er på plads, så virksomheden er klar til at finde den rigtige branding, og markedsføringsplaner er ved at blive udarbejdet sammen med salgskontoret, så markedet rammes på rettet måde. Salgsopgørelse for 2009 viser, at mere end 60 % af den producerede mængede er solgt udenøs. Projektet understøtter målene i erhvervsudviklingsstrategiens pkt. 4.6: Anvendelse af ny teknologi, om øget teknologianvendelse i virksomhederne og teknologianvendelse i produktudvikling af bornholmske fødevarespecialiteter med fokus på rationalisering og kvalitet. Projektet understøtter endvidere erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde 4.3: Markedsføring af Bornholm og 4.9: Landdistriktsudvikling, der begge har fokus på fødevareområdet Regionalfonden Privat egenfinansiering Hans Hansen Lehnsgaard/Den bornholmske sennepsabrik , , , Ø

11 Kommercialisering af Know-how på energiområdet Projektet har til formål at dyrke de nye forretningsmuligheder, der opstår i kølvandet på Vækstforums projekt, Grøn Energi i Innovative Netværk. Projektet skal skabe opmærksomhed omkring Bornholm ved bl.a. at udvikle standinventar og materialer til Bright Green Expo messen og til senere brug, herunder en folder samt en gadget til at skabe opmærksomhed omkring innovative løsninger på en ny måde. Projektet skal endvidere udvikle forretningsideen omkring de bornholmske aktiver på energiområdet som eksportvare - kommercialisering af teknologi og know how som produkt. Bright Green Expo blev afviklet den december Deltagerne på den bornholmske stand var: Østkraft, BRK, Qualibyg/Estatemæglerne, Bright Green Laundry Technology, Bornbiofuel og BCB. Herudover var Steenbergs Tegnestue, Bornholms Forsyning og BOFA repræsenteret i Energy Tours kataloget, som var en del af Bornholms præsentationsmateriale. Der har været møder med internationale kontakter fra Hong Kong, Venezuela, Washington, Tyskland m.fl. EnergyMap og EnergyTours er i proces og har allerede tiltrukket folk fra bl.a. Japan og Australien samt Sydkoreas ambassadør og Færøernes Erhvervsministerium. Okt 2010: projektet har afrapporteret og er afsluttet. Projektet understøtter erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområder 4.5. Innovation, videndeling og videnopbygning, 4.8 Bornholm - åbent hele året, 4.10 Bornholm i et globalt perspektiv, og 4.11 Grøn energi. Endvidere understøtter projektet brandingstrategien og Vækstforums energistrategi Anden offentlig medfinansiering Privat egenfinansiering Kommunal medfinansiering Lene Grønning Business Center Bornholm (BCB) , , , , , Ø

12 Innovation i arbejdet Innovation i arbejdet har til formål at øge innovationen i arbejdet gennem fokus på muligheder, motivation og læring. Dette gøres ved at uddanne mellemledere i Bornholms Regionskommune til at fungere som coaches og til at kunne gennemføre nyskabende udviklingsprojekter på tværs af organisatoriske og faglige skel. Derudover etableres 8 netværkssaloner, hvor ansatte i Bornholms Regionskommune og ledere fra det private erhvervsliv videndeler og sætter fokus på stadig innovation i opgaveløsningen og udvikling af potentialerne i de menneskelige ressourcer. Bornholms Regionskommune forventer at 40 deltagere vil blive opkvalificeret i forhold til deres nuværende funktioner, heraf vil 24 deltagere blive opkvalificeret til at varetage nye jobfunktioner. Projektet er gennemført og afsluttet. Projekt har været opdelt i 2 etaper. Første etape blev gennemført for de regionskommunale deltagere med det formål at udvikle og opnå erfaring med coaching som redskab til udvikling af medarbejderes potentialer. Anden etape blev der gennemført med 8 såkaldte netværkssaloner med deltagere fra det private erhvervsliv samt de regionskommunale medarbejdere. Formålet med denne etape var at opnå et forum for vidensdeling med henblik på stadig innovation i opgaveløsningen i begge sektorer og med henblik på udvikling af potentialerne i de menneskelige ressourcer. Innovation i arbejdet understøtter erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde 4.4 "Menneskelige ressourcer - uddannelse og kompetence" Socialfonden Indtægter Deltagermedfinansiering Torben Munch BRK / Løn og Personale , , , , Ø

13 Bornholms Sports og Kulturcenter Der har i en årrække været tanker fremme om at etablere et større idræts- og kulturcenter på Bornholm, der kan danne rammerne for sports- og kulturaktiviteter af høj kvalitet samt fungere som kraft- og udviklingscenter både lokalt, nationalt og internationalt. Som grundlag for etableringen af et sådant center ønsker bestyrelsen for Bornholms Sports- og Kulturcenter S/I at foretage en grundig analyse af marked og kundepotentiale samt diverse analyser i relation til centrets kernevirksomhed, konkurrenter m.v. Analysen skal danne grundlag for en evt. efterfølgende udarbejdelse af en egentlig forretningsplan. Det vurderes, at en foranalyse vil være et nødvendigt grundlag for overvejelserne om etablering af et sports- og kulturcenter. Det vurderes endvidere, at et sports- og kulturcenter - såfremt resultaterne af foranalysen er positive - kan udgøre et vækstpotentiale for Bornholm i form af nye arbejdspladser og øget omsætning for det bornholmske forenings- og erhvervsliv. Den konsulent, der blev hyret til at udarbejde markedsanalysen, har beklageligvis ikke kunnet løfte opgaven. Det har ført til opsigelse af samarbejdet og reduceret honorar i forhold til kontrakt. DGI Huse og Haller, der var hyret til de økonomiske beregninger, har nu også påtaget sig ansvaret for markedsanalysen, endog til nedsat pris. Dette har dog alligevel afstedkommet et behov for yderligere finansiering på kr. DGI Bornholm, BBU og Bornholms Brand har bidraget med de kr., og der er blevet bevilget yderligere kr. fra Vækstforums analysepulje. Projektet er afsluttet, og analysens resultater er præsenteret for Vækstforum. Etablering af Bornholms Sports- og Kulturcenter vil understøtte følgende indsatsområder i den bornholmske erhvervsudviklingsstrategi: Markedsføring af Bornholm - Bornholms Sports- og Kulturcenter vil være med til at brande Bornholm. Bornholm åbent hele året - Bornholms Sports- og Kulturcenter vil via aktiviteter, events og oplevelser bidrage til at gøre Bornholm attraktiv hele året. Bornholm i et globalt perspektiv - Bornholms Sports- og Kulturcenter vil være med til at tiltrække turister/kunder fra hele Østersøområdet Kim Bjelstrand Bornholms Sports- og Kulturcenter Privat egenfinansiering Anden offentlig medfinansiering , , , , Ø

14 Udvikling af Port of Green Tech Energy Projektet omfatter en forundersøgelse af, hvilke bornholmske havne, der kan danne rammerne for "Port of Green Tech Energy" samt udvikling af et prospekt, som i givet fald skal kunne tiltrække investorer til at bygge "grønne boliger" på en sådan havn. Boligerne tænkes dels anvendt som tilflytterboliger, hvor familier, der overvejer at flytte til Bornholm kan bo i en prøveperiode, dels til et antal boliger uden bopælspligt, dels til forskerboliger, hvor forskere tilknyttet forskellige projekter kan bo i en periode. Projektet er nødvendigt for at kunne tiltrække investorer og for at der kan blive arbejdet videre med en lokalplan. Projektet er afsluttet. Projektet har indebåret en forundersøgelse af, hvilke bornholmske havne, der kan danne rammerne for "Port of Green Tech Energy" samt udvikling af et prospekt, som skal tiltrække investorer til at bygge grønne boliger på en sådan havn. Blandt 5 lokale havne (Rønne, Hasle, Allinge, Tejn og Nexø) blev Nexø valgt som den bedst egnede havn til ideen, og der er udarbejdet et prospekt for at tiltrække investorer. Prospektet blev omdelt ved vækstforummødet 1. februar Projektet understøtter brandingstrategien og bidrager til at fremme målene under indsatsområderne 4.3. Markedsføring af Bornholm, 4.4. Menneskelige ressourcer - styrkelse af uddannelsesniveauet. Projektet understøtter ligeledes Handlingsplan 2009 og ideen om at omdanne en traditionel fiskerihavn til et videnmiljø med fokus på bæredygtige løsninger inden for fiskeri og akvakultur Offentlig egenfinansiering Lene Grønning Business Center Bornholm (BCB) , , , Ø

15 Borgerdrevent 2. generations bioethanolanlæg Det er formålet med projektet at indsamle viden om, hvordan borgere i et lokalsamfund kan motiveres til at inddrages i driften af et 2. generations bioethanolanlæg og anvende bæredygtig energi i deres hverdag. Via metoder fra den brugerdrevne innovationsproces skal det undersøges, hvorledes der kan leveres affald til anlægget på en driftsikker og effektiv måde, og hvorledes brugerne kan motiveres til at købe energi baseret på biomasse. Projektet vil bidrage til, at borgere og virksomheder får forøget viden om mulighederne i anvendelse af grøn energi og om indsamling og salg af organisk affald som en ny, lokal indkomstkilde, der på sigt kan have en positiv effekt på beskæftigelsen for alle involverede virksomheder og organisationer. Såfremt et 2. generations bioethanolanlæg etableres, vil det betyde nye arbejdspladser samt en betydelig mængde sparet CO2 på Bornholm. Projektet har gennem interviews, undersøgelser, studier samt tests og afprøvninger forsøgt at finde frem til, hvor meget og hvilke biomasser, der kan forventes at være til rådighed på Bornholm. Projektet har også undersøgt, hvilke biomasser der ikke udnyttes i dag, og som i fremtiden med fordel vil kunne udnyttes enten i BornBioFuel eller i et af de andre bornholmske bioenergianlæg, så den samlede biomasse udnyttes bedst muligt. Projektet har gennem studier og undersøgelser også gennemgået andre lignende Brugerdrevne Innovationsprojekter, der har givet meget brugbare informationer. Projektet beskriver rigtig mange løsninger og muligheder, men det har også skabt en masse nye spørgsmål, der i fremtiden skal undersøges. Projektet har kørt i et partnerskab mellem BioGasol, Social Action og BOFA. Projektet er afsluttet med en rapport, en informationshjemmeside samt to små film, der kan se på projektets hjemmeside Projektet relaterer sig til indsatsområdet "Energi" i den regionale partnerskabsaftale, der omfatter samarbejde om fremme af vedvarende energi og etablering af et 2. generations bioethanolanlæg, og indsatsområdet "Innovation", der omfatter igangsættelse af Brugerdreven Innovation projekter Thor Gunnar Kofoed BornBioFuel Brugerdreven Innovation Regionalfonden , , , Ø

16 Ny teknologi i turistinformation Projektets mål er at tilbyde Bornholms turister spændende, anderledes turistinformation formidlet på en ny måde gennem ny teknologi - GPS og bluetooth på mobiltelefon. Styrkelse af turismen på Bornholm gennem en ny, spændende måde at formidle turistinformation og viden om Bornholm, styrkelse af Bornholm som kreativ ø og styrkelse af Bornholm som helårsdestination. Der er etableret et teknologihjørne i Bornholms Velkomstcenter, bestående af: - Et interaktivt gulv - et visuelt multimedie-display, der aktiveres ved brugerens bevægelser med informationer om de 9 største attraktioner på Bornholm - En væg med 4 antenner til bluetooth-download, hvor man ved at holde sin mobiltelefon op til en af antennerne kan man downloade følgende: a) Bornholmske ringetoner - lyden af Bornholm (imagemarkedsføring ved hjælp af mågeskrig og det bornholmske sprog), b) Links til nyudviklet mobilsite med turistinformation, Bornholms Museums mobilguider c) Animation, som appetitvækker til de mobile muligheder nyudviklet bornholmsk aktivitetskalender i samarbejde med Kultunaut og NaturBornholm. d) 3 små videofilm, som viser spændende aktiviteter for store børn i Bornholms natur. Der er blevet udviklet et GPS-rollespil, som udspiller sig på Bornholms Middelaldercenter. Der er også taget hul på brugen af GPS til skattejagter og guidede ture, der kan udgå fra Bornholms Velkomstcenter og som kan benyttes året rundt. er at styrke turismen på Bornholm gennem en ny, spændende måde at formidle turistinformation og viden om Bornholm på Susanne Sachs Destination Bornholm Regionalfonden Offentlig egenfinansiering , , , , Ø

17 Bornholm som konference Ø - Foranalyse At lave en markedsundersøgelse af mulighederne for etablering af et konferencecenter på Bornholm. Forventer en markedsundersøgelse, der påviser at der ligger et stort marked på Bornholm som konferenceø. Samt en case, der direkte kan skaffe investorer til projektet. En første fase er udarbejdet i notat, hvor der er samlet konklusioner på, om der er et marked for et konferencecenter på Bornholm. Konklusionen var, at branchen er enig i, at der både er marked og behov. Anden fase, som dette tilskud går til, er at gå mere i dybden med: - størrelse på og lokalisering af et konferencecenter - økonomi og finansiering - mulige organisationsmodeller - break-even analyser - afdækning af evt. samarbejdsparter, der ønsker at investere i projektet. Ekstern konsulent har afsluttet arbejdet. Hovedkonklusionerne er præsenteret på Vækstforums møde den 30. marts Konklusionerne var positive og har resulteret i et nyt projekt, "Green Solution House - Fase 2" - udarbejdelse af forretningsplan og prospekt. Primært en styrkelse af øens erhvervsturisme under indsatsområdet "Bornholm - åbent hele året" samt indsatsområde i Branding strategien Lene Grønning Business Center Bornholm (BCB) , , G

18 Forlængelse af projekt "Tilflytterguiden" Vækstforum besluttede at anvende op til 1,2 mio. til en udadvendt markedsførings- og rådgivningsindsats. Af disse 1,2 mio. blev anvendt 0,7 mio. til medfinansiering af et regionalfondsprojekt der sluttede 31. juli Da dette projekt også indeholdt aktiviteter frem til udgangen af 2008 var det nødvendigt at anvende kr. til en forlængelse. Målet er som beskrevet under projekt "Tilflytterguide - Kvalificeret arbejdskraft via tilflytning" Projektet indeholder en opfølgning på den omfattende undersøgelse af den bornholmske til- og fraflytning, der blev udført i 2000 af CRT. Med en opdateret undersøgelse, er det forventningen, at indsatsen vil kunne målrettes bedre. Det forventes dels at Bornholm brandes og markedsføres og dels at der med tiden flytter flere og flere til Bornholm. Projektet er afsluttet. Der er udarbejdet en analyse vedr. til- og fraflytning. Projektet understøtter erhvervsudviklingsstrategiens målsætning om at sikre de bornholmske virksomheder kvalificeret arbejdskraft Lene Grønning Business Center Bornholm (BCB) , , G

19 Overgangsomkostninger fra BEC til BCB Som følge af at BCB s etablering trak ud var der projekter, der ikke blev ansøgt til tiden, hvilket medførte en omkostning for "at holde gryden i kog". Der var tale om lønudgifter til en fortsættelse af klyngetovholderfunktionen fra 1. juli 2008 samt aflønning af en medarbejder på Bornholms Erhvervsskole, som afholdt udgifter til projektet "Kompetence Forum Bornholm", der skulle være en del af den service til erhvervet, som BCB skulle levere. Endvidere besluttede Vækstforum at udbetale yderligere til BEC i henhold til indgået udviklingskontrakt (For perioden fra 1/7 og indtil BCB var etableret). En undgåelse af ekstraomkostninger som følge af at projekter skulle lukke ned og startes op igen - og dermed yderligere forsinkelser i forhold til en bedre og koordineret erhvervsindsats på Bornholm. Projekt "Kompetence Forum Bornholm" blev forelagt Vækstforum til afgørelse 1. oktober 2008 og klyngetovholderfunktionen indgår i BCB s udviklingskontrakt fra 1. september Erhvervsudviklingsstrategien tilsiger: * En mere koordineret og udbygget erhvervsfremmeindsats. * En optimal organisering, koordinering og placering af indsatsen for erhvervsudvikling på øen Lene Grønning Business Center Bornholm (BCB) , , G

20 Karameller med sjæl Indretning af nye lokaler og investering i ny teknologi i forbindelse med produktion af en række nye produkter. Vækstforum vil prioritere projekter, der resulterer i en service eller et produkt, der efterspørges af kunder uden for øen, og som fremmer virksomhedernes eksport. Endelig bidrager virksomheden og dens produkter til brandingen af Bornholm og de bornholmske fødevarer. Projektet er afsluttet med lidt forsinkelse. De nye produktionsfaciliteter i Tejn har været i gang siden oktober Der produceres og pakken begge steder, hovedsagelig i Tejn i lavsæsonen og i Gudhjem i højsæsonen. De nye produkter forventes lanceret i forsommeren. Projektet har foreløbig medført ansættelse af 1,5 medarbejder. Projektet imødekommer målsætningerne i den bornholmske erhvervsudviklingsstrategi om at skabe vækst og arbejdspladser. Endvidere fremgår det af erhvervsudviklingsstrategien, at Bornholms Vækstforum vil prioritere projekter, der resulterer i en service eller et produkt, der efterspørges af kunder uden for øen, og som fremmer virksomhedernes eksport. Endelig bidrager virksomheden og dens produkter til brandingen af Bornholm og de bornholmske fødevarer Regionalfonden Privat egenfinansiering Carsten Niberg-Zehngraff Karamel Kompagniet Aps , , , Ø

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 Forslag til Bilag til pkt. 6 Bornholms Vækstforum 4. april 2011 Bornholms Vækstforums Handlingsplan 2011 2012 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Erhvervsudviklingsstrategien

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. Januar 2013

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. Januar 2013 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift Januar 2013 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej

Læs mere

Det unikke Bornholm Vækst via kreativitet og kvalitet. Handlingsplan 2008

Det unikke Bornholm Vækst via kreativitet og kvalitet. Handlingsplan 2008 Det unikke Bornholm Vækst via kreativitet og kvalitet Handlingsplan 2008 Bornholms Vækstforum Vedtaget den 12. december 2007 1 Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Bornholms Regionskommune/Regional Udvikling

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Bornholms Vækstforum. Handlingsplan 10. Fra strategi til mål. Det unikke Bornholm vækst via kreativitet og kvalitet

Bornholms Vækstforum. Handlingsplan 10. Fra strategi til mål. Det unikke Bornholm vækst via kreativitet og kvalitet Bornholms Vækstforum Handlingsplan 10 Fra strategi til mål Det unikke Bornholm vækst via kreativitet og kvalitet Vedtaget af Bornholms Vækstforum den 23. november 2009 Der er efterfølgende foretaget enkelte

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2012 Samt status for perioden 2011

HANDLINGSPLAN 2012 Samt status for perioden 2011 Bilag til Udviklingskontrakt mellem Bornholms Vækstforum/Bornholms Regionskommune og Bornholms Akademi HANDLINGSPLAN 2012 Samt status for perioden 2011 Indstillet af Bornholms Vækstforum den XX.XX.XXX

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi

Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi Yderligere information: Bornholms Akademi Snorrebakken 66 3700 Rønne akademi@brk.dk, tlf. 56 92 16 10 Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi Nedenstående dokument

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv PROJEKTPLAN PROJEKT: MODELCENTER ERHVERV Fokus på udvikling af DLBR Erhverv Ansvarlig projektleder: Ivan Damgaard, Markedschef DanRåd & Regnskab 10. juni 2009 1) Projekt Modelcenter Erhverv Formål Modelcenter

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere