Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. November 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. November 2010"

Transkript

1 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift November

2 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej 23, 3700 Rønne

3 Indholdsfortegnelse Danvifo, forlængelse 1. jan juni Green Solution House, fase Bornholms Middelalderunivers - Del Østbornholms Kutterservice ApS - investering i ny teknologi...9 Den Bornholmske Sennepsfabrik Kommercialisering af Know-how på energiområdet Innovation i arbejdet Bornholms Sports og Kulturcenter Udvikling af Port of Green Tech Energy Borgerdrevent 2. generations bioethanolanlæg Ny teknologi i turistinformation Bornholm som konference Ø - Foranalyse Forlængelse af projekt "Tilflytterguiden" Overgangsomkostninger fra BEC til BCB Karameller med sjæl Centralrørselementer EnergiCamp Bornholm Film- og erhvervsturisme Glas- og Keramikskolen - udvikling af teorimodul Glasinstallationen "Forunderlig Bobbelbar" Informationskampagne Tilflytterguide - pilotprojekt Landbrugsstrategi Web 123 integreret til Microsoft ERP-systemet C Rønne Elværk - analyse Udvikling af turisme-bacheloruddannelse Bornholms Middelalderunivers Brandingstrategi Glasbiennale Udviklingskontrakt for Bornholms Erhvervscenter Klyngeudvikling / Vækst via klynger Danvifo - Dansk Videncenter for oplevelsesøkonomi

4 4

5 Fakta om Vækstforums samlede projektportefølje 1. april november 2010 Antal projekter i alt - heraf regionale udviklingsmiddelprojekter* - heraf regionalfondsprojekter* - heraf socialfondsprojekter* Afsluttede projekter, antal 32 Regionale udviklingsmidler Regionalfondsmidler Socialfondsmidler Indstillet i alt Medfinansiering i øvrigt Samlede projektomkostninger i alt 42,6 mio. kr. 22,3 mio. kr. 45,1 mio. kr. 110 mio. kr. 156 mio. kr. 266 mio. kr. *Nogle projekter har modtaget tilskud fra både de regionale udviklingsmidler og fra regional- eller socialfond og tæller derfor med på begge finansieringskilder. I hæftet her er kun de afsluttede projekter oplistet. En samlet oversigt over igangværende og afsluttede projekter findes på 5

6 Danvifo, forlængelse 1. jan juni 2010 Formålet med den administrative forlængelse i første halvår af 2010 er at videreføre og udbygge aktiviteterne fra Danvifos hidtidige virke. Der vil i forlængelsen være øget fokus på at nå endnu dybere ind i det bornholmske erhvervsliv og opmuntre og vejlede til vækst bla. gennem oplevelsesøkonomi. Et vigtigt delformål med Danvifos projekt er videnspredning på Bornholm. 200 virksomheder kontaktes med tilbud om information og hjælp til at komme ind i oplevelsesindustriens muligheder; Yderligere 20 virksomheder kontaktes med tilbud om konkret hjælp til forretnings- og produktudvikling i forhold til oplevelsesindustrien; 2 unikke virksomheder med potentiale inden for oplevelsesindustrien vil blive fundet; 2 seminarer vil blive afholdt; 2 bornholmske Master-cases inden for oplevelsesøkonomi vil blive produceret. Det er lykkedes at etablere et fortsættende Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi - for "Innovationsnetværk for Videnbaseret Oplevelsesøkonomi" - InViO. En lang proces som har ført til dannelsen af et konsortium, hvor overordnede projekter under oplevelsesøkonomien sættes i værk fra august Partnerne er AAU, RUC, CKO og TI, og projekterne søges gennemført i et tæt samarbejde på tværs af de enkelte projekter og med stærke regional og lokale partnere. Danvifo har således udført sine sidste opgaver i juni 2010 på Bornholm, men vil i fremtiden også lave oplevelsesøkonomiske aktiviteter på Bornholm - nu i InViO-regi - med og igennem de etablerede rammeaftaler ("Letter of Intend") med 2 væsentlige erhvervs-og oplevelsesaktører på Bornholm, nemlig Business Center Bornholm og Destination Bornholm. Danvifos aktiviteter falder i tråd med flere af de indsatsområder, som Vækstforum prioriterer, herunder "Anvendelse af ny teknologi". Danvifo er nævnt i 2009-tillægsaftalen til Partnerskabsaftalen Georg Julin Teknologisk Institut Forsknings- og Innovationsstyrelsen , , , Ø

7 Green Solution House, fase 2 Formålet med fase 2 er at få udarbejdet et materiale, der kan danne grundlag for vækstforums og kommunalbestyrelsens beslutning om en eventuel etalering af Green Solution House. På baggrund af markedsanalysen og arbejdsgruppens anbefaling skal der udarbejdes et salgsprospekt, der inkluderer en visualisering af Green Solution House. Dette salgsprospekt skal anvendes dels til at understøtte Bornholms Vækstforums og Kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag for realisering af projektet, dels i forhold til at tiltrække mulige investorer. Der skal endvidere på basis af en præcisering af konceptet udarbejdes en dyberegående økonomisk analyse og en forretningsplan, der inkorporerer et højere prisniveau end den gennemsnitlige markedspris. Mulige ejerformer og dermed finansieringsformer skal ligeledes belyses. Nærværende projekt skaber ikke vækst i sig selv, men såfremt Green Solution House realiseres, vil det på kort sigt medføre øget arbejde til lokale rådgivere og håndværkere og øget kendskab til Bornholm via det opsøgende salg, og på lang sigt en markant forøgelse af mødeturismen på Bornholm, en udvidelse af turistsæsonen via et helårsåbent kongrescenter med positiv effekt for hotelbranchen samt forventet skabelse af nye jobs på Bornholm. I forbindelse med at gøre energiområdet til et nyt væksterhverv på Bornholm, vil realiseringen af Green Solution House vil være et konkret eksempel på bæredygtigt byggeri, der på grund af innovative, bæredygtige byggemetoder i sig selv vil være en attraktion. Projektet blev afrapporteret på Vækstorums møde 27. september Der foreligger nu et konkret projekt med en konkret placering, og der er fundet en investor. Der er givet bevilling til et nyt forprojekt i form af en projektchef, der skal lede projekt hen mod realisering og bidrage til tilvejebringelse af restfinansieringen. Vækstforum har endvidere reserveret 10 mio. kr. til det fysiske projekt. Projektet understøtter således Erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområder "Markedsføring af Bornholm", "Bornholm - åbent hele året" og "Grøn energi" Regionalfonden Trine Richter Business Center Bornholm (BCB) , , , Ø

8 Bornholms Middelalderunivers - Del 2 Projektet omfatter en videreudvikling af et nyt turismefyrtårn på Bornholm: helårsattraktionen Bornholms Middelaldercenter. er at forankre Bornholms Middelalderunivers på Bornholm og tiltrække investorer, dels til udbygning af det eksisterende middelaldercenter, dels til etablering af et "Historama" - et indendørs oplevelsescenter. Et andet formål er at genetablere Oplevelsesklyngen under Bornholms Vækstforum med inddragelse af alle relevante aktører blandt andet med henblik på produktudvikling. Såfremt det fysiske projekt realiseres, vil der blive skabt en helårsattraktion, der kan fungere som lokomotiv for øget turisme året rundt. Projektet forventes endvidere at medføre 21 nye fuldtidsarbejdspladser. Beregninger viser, at Bornholms Middelaldercenter vil være driftsmæssigt bæredygtigt ved udgangen af 2012, såfremt det fysiske projekt realiseres. Projektet er afsluttet per den 31. august Projektet har overholdt budgettet. Projektet havde 3 formål: Søge finansiering til udbygning af det eksisterende Middelaldercenter; søge finansiering til etablering af et overdækket oplevelsescenter (et experimentarium) kaldet Historama og endelig en etablering af et Bornholmsk Oplevelsesunivers, der skulle fremme samarbejdet blandt de mange lokale turismeaktører på Bornholm. Ved udgangen af projektet er der etableret en ny Oplevelsesklynge på Bornholm som omdrejningspunkt for oplevelsesudvikling- og samarbejde på øen. Der er desuden indhentet tilsagn fra Arbejdsmarkedets Feriefond på 10 mio. kr. til opbygning af Historama. Tilsagnet forudsætter imidlertid en driftsgaranti fra Bornholms Regionskommune, for at kunne udløses. En sådan garanti, ønsker kommunen ikke at give. Projektgruppen overvejer derfor p.t., hvordan man kan komme videre med projektet, og er i dialog med AFF herom. Projektet understøtter erhvervsudviklingsstrategiens 4.8 Bornholm - åbent hele året Kim Caspersen Destination Bornholm Visit Denmark , , , Ø

9 Østbornholms Kutterservice ApS - investering i ny teknologi Østbornholms Kutterservice ApS beskæftiger sig med underleverandørarbejde og samarbejde med udviklingsafdelinger i førende danske virksomheder inden for fødevaremaskiner, rumindustrien m.v. Det er især prototypeudvikling/-fremstilling og mindre serier, der er hovedproduktet % af omsætningen kommer fra udenøs kunder, og efterspørgslen er stigende. Virksomheden er i gang med et glidende generationsskifte, og ejerne har i samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen fastlagt en udviklings- og vækstplan for de kommende år, som bl.a. nødvendiggør investeringer i den nyeste teknologi, hvis man skal fastholde og udbygge samarbejdet med udviklingsafdelinger i førende danske virksomheder inden for prototypeudvikling og -fremstilling. Det vurderes, at projektet vil give virksomheden større udenøs markedsmuligheder, øget konkurrencekraft og vækst, større lønsomhed samt øgede kompetencer. Projektet forventes ikke at medføre flere jobs men at bidrage til fastholdelse af de nuværende 11 medarbejdere. Investeringen er foretaget i overensstemmelse med ansøgningen og forventes at opfylde de mål virksomheden har sat sig. Kunderne er begyndt at komme igen - eksisterende såvel som nye, og den nyanskafne teknologi har forbedret samarbejdsmulighederne med nye kunder. Projektet understøtter målet i erhvervsudviklingsstrategiens pkt. 4.6: Anvendelse af ny teknologi, om øget teknologianvendelse i virksomhederne Projektet understøtter endvidere erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde 4.4: Menneskelige ressourcer - uddannelse og kompetence, idet projektet medfører øgede kompetencer i virksomheden Regionalfonden Privat egenfinansiering Peter Finne Østbornholms Kutterservice ApS , , , Ø

10 Den Bornholmske Sennepsfabrik Den 1. november 2007 etablerede Hans Hansen Den bornholmske Sennepsfabrik i samme bygning som Lehnsgaard Rapsolie i Aakirkeby. Produktkonceptet, der har navnet "Kofoeds Sennep", omfatter indtil videre 4 smagsvarianter, hvor der indgår andre lokale råvarer, som f.eks. rapsolie og sennepsfrø fra Lehnsgaard og øl fra Svaneke Bryghus. Der arbejdes nu på flere varianter. Efterspørgslen er stigende, og det er derfor nødvendigt at etablere en egentlig produktionsfabrik og investere i et fremadrettet produktionsanlæg. Ansøger forventer, at det udenøs salg vil kunne øges fra 15% til 60% af produktionen. Virksomheden indfører nye produktionsprocesser og forventes at udvikle nye produkter i samarbejde med andre producenter. Projekt er fuldført og fungerer til fuld tilfredshed. Projektet er fuldført. Ombygningen og maskininvesteringerne fungerer tilfredsstillende. I selve produktionslokalet er sennepskværn og tanke opsat. Virksomheden er nu i stand til at producere sennep i størrelser fra 20 g til 1 kg med den special etiketmaskine, der er investeret i, der både kan sætte topetiketter og 2 stk. sideetiketter på, på både små og store sennepsglas, runde og sekskantede glas samt plastbøtter. Der har været afholdt diverse åbent hus arrangementer og fremvisninger i forbindelser med madkulturbus hver onsdag i sommer perioden. Der har været gennemført virksomhedsbesøg for gourmetkokke, erhvervsskoleelever og interesseorganisationer. Virksomheden har haft både en kok og en sennepsekspert til hjælp med at lave en bornholmsk sennep fra bunden. Den første sennep har været ude til smagsprøvning, tilbage meldingerne er meget positive, og diverse salgskontorer efterspørger allerede senneppen. Egenkontrol programmet er på plads, så virksomheden er klar til at finde den rigtige branding, og markedsføringsplaner er ved at blive udarbejdet sammen med salgskontoret, så markedet rammes på rettet måde. Salgsopgørelse for 2009 viser, at mere end 60 % af den producerede mængede er solgt udenøs. Projektet understøtter målene i erhvervsudviklingsstrategiens pkt. 4.6: Anvendelse af ny teknologi, om øget teknologianvendelse i virksomhederne og teknologianvendelse i produktudvikling af bornholmske fødevarespecialiteter med fokus på rationalisering og kvalitet. Projektet understøtter endvidere erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde 4.3: Markedsføring af Bornholm og 4.9: Landdistriktsudvikling, der begge har fokus på fødevareområdet Regionalfonden Privat egenfinansiering Hans Hansen Lehnsgaard/Den bornholmske sennepsabrik , , , Ø

11 Kommercialisering af Know-how på energiområdet Projektet har til formål at dyrke de nye forretningsmuligheder, der opstår i kølvandet på Vækstforums projekt, Grøn Energi i Innovative Netværk. Projektet skal skabe opmærksomhed omkring Bornholm ved bl.a. at udvikle standinventar og materialer til Bright Green Expo messen og til senere brug, herunder en folder samt en gadget til at skabe opmærksomhed omkring innovative løsninger på en ny måde. Projektet skal endvidere udvikle forretningsideen omkring de bornholmske aktiver på energiområdet som eksportvare - kommercialisering af teknologi og know how som produkt. Bright Green Expo blev afviklet den december Deltagerne på den bornholmske stand var: Østkraft, BRK, Qualibyg/Estatemæglerne, Bright Green Laundry Technology, Bornbiofuel og BCB. Herudover var Steenbergs Tegnestue, Bornholms Forsyning og BOFA repræsenteret i Energy Tours kataloget, som var en del af Bornholms præsentationsmateriale. Der har været møder med internationale kontakter fra Hong Kong, Venezuela, Washington, Tyskland m.fl. EnergyMap og EnergyTours er i proces og har allerede tiltrukket folk fra bl.a. Japan og Australien samt Sydkoreas ambassadør og Færøernes Erhvervsministerium. Okt 2010: projektet har afrapporteret og er afsluttet. Projektet understøtter erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområder 4.5. Innovation, videndeling og videnopbygning, 4.8 Bornholm - åbent hele året, 4.10 Bornholm i et globalt perspektiv, og 4.11 Grøn energi. Endvidere understøtter projektet brandingstrategien og Vækstforums energistrategi Anden offentlig medfinansiering Privat egenfinansiering Kommunal medfinansiering Lene Grønning Business Center Bornholm (BCB) , , , , , Ø

12 Innovation i arbejdet Innovation i arbejdet har til formål at øge innovationen i arbejdet gennem fokus på muligheder, motivation og læring. Dette gøres ved at uddanne mellemledere i Bornholms Regionskommune til at fungere som coaches og til at kunne gennemføre nyskabende udviklingsprojekter på tværs af organisatoriske og faglige skel. Derudover etableres 8 netværkssaloner, hvor ansatte i Bornholms Regionskommune og ledere fra det private erhvervsliv videndeler og sætter fokus på stadig innovation i opgaveløsningen og udvikling af potentialerne i de menneskelige ressourcer. Bornholms Regionskommune forventer at 40 deltagere vil blive opkvalificeret i forhold til deres nuværende funktioner, heraf vil 24 deltagere blive opkvalificeret til at varetage nye jobfunktioner. Projektet er gennemført og afsluttet. Projekt har været opdelt i 2 etaper. Første etape blev gennemført for de regionskommunale deltagere med det formål at udvikle og opnå erfaring med coaching som redskab til udvikling af medarbejderes potentialer. Anden etape blev der gennemført med 8 såkaldte netværkssaloner med deltagere fra det private erhvervsliv samt de regionskommunale medarbejdere. Formålet med denne etape var at opnå et forum for vidensdeling med henblik på stadig innovation i opgaveløsningen i begge sektorer og med henblik på udvikling af potentialerne i de menneskelige ressourcer. Innovation i arbejdet understøtter erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde 4.4 "Menneskelige ressourcer - uddannelse og kompetence" Socialfonden Indtægter Deltagermedfinansiering Torben Munch BRK / Løn og Personale , , , , Ø

13 Bornholms Sports og Kulturcenter Der har i en årrække været tanker fremme om at etablere et større idræts- og kulturcenter på Bornholm, der kan danne rammerne for sports- og kulturaktiviteter af høj kvalitet samt fungere som kraft- og udviklingscenter både lokalt, nationalt og internationalt. Som grundlag for etableringen af et sådant center ønsker bestyrelsen for Bornholms Sports- og Kulturcenter S/I at foretage en grundig analyse af marked og kundepotentiale samt diverse analyser i relation til centrets kernevirksomhed, konkurrenter m.v. Analysen skal danne grundlag for en evt. efterfølgende udarbejdelse af en egentlig forretningsplan. Det vurderes, at en foranalyse vil være et nødvendigt grundlag for overvejelserne om etablering af et sports- og kulturcenter. Det vurderes endvidere, at et sports- og kulturcenter - såfremt resultaterne af foranalysen er positive - kan udgøre et vækstpotentiale for Bornholm i form af nye arbejdspladser og øget omsætning for det bornholmske forenings- og erhvervsliv. Den konsulent, der blev hyret til at udarbejde markedsanalysen, har beklageligvis ikke kunnet løfte opgaven. Det har ført til opsigelse af samarbejdet og reduceret honorar i forhold til kontrakt. DGI Huse og Haller, der var hyret til de økonomiske beregninger, har nu også påtaget sig ansvaret for markedsanalysen, endog til nedsat pris. Dette har dog alligevel afstedkommet et behov for yderligere finansiering på kr. DGI Bornholm, BBU og Bornholms Brand har bidraget med de kr., og der er blevet bevilget yderligere kr. fra Vækstforums analysepulje. Projektet er afsluttet, og analysens resultater er præsenteret for Vækstforum. Etablering af Bornholms Sports- og Kulturcenter vil understøtte følgende indsatsområder i den bornholmske erhvervsudviklingsstrategi: Markedsføring af Bornholm - Bornholms Sports- og Kulturcenter vil være med til at brande Bornholm. Bornholm åbent hele året - Bornholms Sports- og Kulturcenter vil via aktiviteter, events og oplevelser bidrage til at gøre Bornholm attraktiv hele året. Bornholm i et globalt perspektiv - Bornholms Sports- og Kulturcenter vil være med til at tiltrække turister/kunder fra hele Østersøområdet Kim Bjelstrand Bornholms Sports- og Kulturcenter Privat egenfinansiering Anden offentlig medfinansiering , , , , Ø

14 Udvikling af Port of Green Tech Energy Projektet omfatter en forundersøgelse af, hvilke bornholmske havne, der kan danne rammerne for "Port of Green Tech Energy" samt udvikling af et prospekt, som i givet fald skal kunne tiltrække investorer til at bygge "grønne boliger" på en sådan havn. Boligerne tænkes dels anvendt som tilflytterboliger, hvor familier, der overvejer at flytte til Bornholm kan bo i en prøveperiode, dels til et antal boliger uden bopælspligt, dels til forskerboliger, hvor forskere tilknyttet forskellige projekter kan bo i en periode. Projektet er nødvendigt for at kunne tiltrække investorer og for at der kan blive arbejdet videre med en lokalplan. Projektet er afsluttet. Projektet har indebåret en forundersøgelse af, hvilke bornholmske havne, der kan danne rammerne for "Port of Green Tech Energy" samt udvikling af et prospekt, som skal tiltrække investorer til at bygge grønne boliger på en sådan havn. Blandt 5 lokale havne (Rønne, Hasle, Allinge, Tejn og Nexø) blev Nexø valgt som den bedst egnede havn til ideen, og der er udarbejdet et prospekt for at tiltrække investorer. Prospektet blev omdelt ved vækstforummødet 1. februar Projektet understøtter brandingstrategien og bidrager til at fremme målene under indsatsområderne 4.3. Markedsføring af Bornholm, 4.4. Menneskelige ressourcer - styrkelse af uddannelsesniveauet. Projektet understøtter ligeledes Handlingsplan 2009 og ideen om at omdanne en traditionel fiskerihavn til et videnmiljø med fokus på bæredygtige løsninger inden for fiskeri og akvakultur Offentlig egenfinansiering Lene Grønning Business Center Bornholm (BCB) , , , Ø

15 Borgerdrevent 2. generations bioethanolanlæg Det er formålet med projektet at indsamle viden om, hvordan borgere i et lokalsamfund kan motiveres til at inddrages i driften af et 2. generations bioethanolanlæg og anvende bæredygtig energi i deres hverdag. Via metoder fra den brugerdrevne innovationsproces skal det undersøges, hvorledes der kan leveres affald til anlægget på en driftsikker og effektiv måde, og hvorledes brugerne kan motiveres til at købe energi baseret på biomasse. Projektet vil bidrage til, at borgere og virksomheder får forøget viden om mulighederne i anvendelse af grøn energi og om indsamling og salg af organisk affald som en ny, lokal indkomstkilde, der på sigt kan have en positiv effekt på beskæftigelsen for alle involverede virksomheder og organisationer. Såfremt et 2. generations bioethanolanlæg etableres, vil det betyde nye arbejdspladser samt en betydelig mængde sparet CO2 på Bornholm. Projektet har gennem interviews, undersøgelser, studier samt tests og afprøvninger forsøgt at finde frem til, hvor meget og hvilke biomasser, der kan forventes at være til rådighed på Bornholm. Projektet har også undersøgt, hvilke biomasser der ikke udnyttes i dag, og som i fremtiden med fordel vil kunne udnyttes enten i BornBioFuel eller i et af de andre bornholmske bioenergianlæg, så den samlede biomasse udnyttes bedst muligt. Projektet har gennem studier og undersøgelser også gennemgået andre lignende Brugerdrevne Innovationsprojekter, der har givet meget brugbare informationer. Projektet beskriver rigtig mange løsninger og muligheder, men det har også skabt en masse nye spørgsmål, der i fremtiden skal undersøges. Projektet har kørt i et partnerskab mellem BioGasol, Social Action og BOFA. Projektet er afsluttet med en rapport, en informationshjemmeside samt to små film, der kan se på projektets hjemmeside Projektet relaterer sig til indsatsområdet "Energi" i den regionale partnerskabsaftale, der omfatter samarbejde om fremme af vedvarende energi og etablering af et 2. generations bioethanolanlæg, og indsatsområdet "Innovation", der omfatter igangsættelse af Brugerdreven Innovation projekter Thor Gunnar Kofoed BornBioFuel Brugerdreven Innovation Regionalfonden , , , Ø

16 Ny teknologi i turistinformation Projektets mål er at tilbyde Bornholms turister spændende, anderledes turistinformation formidlet på en ny måde gennem ny teknologi - GPS og bluetooth på mobiltelefon. Styrkelse af turismen på Bornholm gennem en ny, spændende måde at formidle turistinformation og viden om Bornholm, styrkelse af Bornholm som kreativ ø og styrkelse af Bornholm som helårsdestination. Der er etableret et teknologihjørne i Bornholms Velkomstcenter, bestående af: - Et interaktivt gulv - et visuelt multimedie-display, der aktiveres ved brugerens bevægelser med informationer om de 9 største attraktioner på Bornholm - En væg med 4 antenner til bluetooth-download, hvor man ved at holde sin mobiltelefon op til en af antennerne kan man downloade følgende: a) Bornholmske ringetoner - lyden af Bornholm (imagemarkedsføring ved hjælp af mågeskrig og det bornholmske sprog), b) Links til nyudviklet mobilsite med turistinformation, Bornholms Museums mobilguider c) Animation, som appetitvækker til de mobile muligheder nyudviklet bornholmsk aktivitetskalender i samarbejde med Kultunaut og NaturBornholm. d) 3 små videofilm, som viser spændende aktiviteter for store børn i Bornholms natur. Der er blevet udviklet et GPS-rollespil, som udspiller sig på Bornholms Middelaldercenter. Der er også taget hul på brugen af GPS til skattejagter og guidede ture, der kan udgå fra Bornholms Velkomstcenter og som kan benyttes året rundt. er at styrke turismen på Bornholm gennem en ny, spændende måde at formidle turistinformation og viden om Bornholm på Susanne Sachs Destination Bornholm Regionalfonden Offentlig egenfinansiering , , , , Ø

17 Bornholm som konference Ø - Foranalyse At lave en markedsundersøgelse af mulighederne for etablering af et konferencecenter på Bornholm. Forventer en markedsundersøgelse, der påviser at der ligger et stort marked på Bornholm som konferenceø. Samt en case, der direkte kan skaffe investorer til projektet. En første fase er udarbejdet i notat, hvor der er samlet konklusioner på, om der er et marked for et konferencecenter på Bornholm. Konklusionen var, at branchen er enig i, at der både er marked og behov. Anden fase, som dette tilskud går til, er at gå mere i dybden med: - størrelse på og lokalisering af et konferencecenter - økonomi og finansiering - mulige organisationsmodeller - break-even analyser - afdækning af evt. samarbejdsparter, der ønsker at investere i projektet. Ekstern konsulent har afsluttet arbejdet. Hovedkonklusionerne er præsenteret på Vækstforums møde den 30. marts Konklusionerne var positive og har resulteret i et nyt projekt, "Green Solution House - Fase 2" - udarbejdelse af forretningsplan og prospekt. Primært en styrkelse af øens erhvervsturisme under indsatsområdet "Bornholm - åbent hele året" samt indsatsområde i Branding strategien Lene Grønning Business Center Bornholm (BCB) , , G

18 Forlængelse af projekt "Tilflytterguiden" Vækstforum besluttede at anvende op til 1,2 mio. til en udadvendt markedsførings- og rådgivningsindsats. Af disse 1,2 mio. blev anvendt 0,7 mio. til medfinansiering af et regionalfondsprojekt der sluttede 31. juli Da dette projekt også indeholdt aktiviteter frem til udgangen af 2008 var det nødvendigt at anvende kr. til en forlængelse. Målet er som beskrevet under projekt "Tilflytterguide - Kvalificeret arbejdskraft via tilflytning" Projektet indeholder en opfølgning på den omfattende undersøgelse af den bornholmske til- og fraflytning, der blev udført i 2000 af CRT. Med en opdateret undersøgelse, er det forventningen, at indsatsen vil kunne målrettes bedre. Det forventes dels at Bornholm brandes og markedsføres og dels at der med tiden flytter flere og flere til Bornholm. Projektet er afsluttet. Der er udarbejdet en analyse vedr. til- og fraflytning. Projektet understøtter erhvervsudviklingsstrategiens målsætning om at sikre de bornholmske virksomheder kvalificeret arbejdskraft Lene Grønning Business Center Bornholm (BCB) , , G

19 Overgangsomkostninger fra BEC til BCB Som følge af at BCB s etablering trak ud var der projekter, der ikke blev ansøgt til tiden, hvilket medførte en omkostning for "at holde gryden i kog". Der var tale om lønudgifter til en fortsættelse af klyngetovholderfunktionen fra 1. juli 2008 samt aflønning af en medarbejder på Bornholms Erhvervsskole, som afholdt udgifter til projektet "Kompetence Forum Bornholm", der skulle være en del af den service til erhvervet, som BCB skulle levere. Endvidere besluttede Vækstforum at udbetale yderligere til BEC i henhold til indgået udviklingskontrakt (For perioden fra 1/7 og indtil BCB var etableret). En undgåelse af ekstraomkostninger som følge af at projekter skulle lukke ned og startes op igen - og dermed yderligere forsinkelser i forhold til en bedre og koordineret erhvervsindsats på Bornholm. Projekt "Kompetence Forum Bornholm" blev forelagt Vækstforum til afgørelse 1. oktober 2008 og klyngetovholderfunktionen indgår i BCB s udviklingskontrakt fra 1. september Erhvervsudviklingsstrategien tilsiger: * En mere koordineret og udbygget erhvervsfremmeindsats. * En optimal organisering, koordinering og placering af indsatsen for erhvervsudvikling på øen Lene Grønning Business Center Bornholm (BCB) , , G

20 Karameller med sjæl Indretning af nye lokaler og investering i ny teknologi i forbindelse med produktion af en række nye produkter. Vækstforum vil prioritere projekter, der resulterer i en service eller et produkt, der efterspørges af kunder uden for øen, og som fremmer virksomhedernes eksport. Endelig bidrager virksomheden og dens produkter til brandingen af Bornholm og de bornholmske fødevarer. Projektet er afsluttet med lidt forsinkelse. De nye produktionsfaciliteter i Tejn har været i gang siden oktober Der produceres og pakken begge steder, hovedsagelig i Tejn i lavsæsonen og i Gudhjem i højsæsonen. De nye produkter forventes lanceret i forsommeren. Projektet har foreløbig medført ansættelse af 1,5 medarbejder. Projektet imødekommer målsætningerne i den bornholmske erhvervsudviklingsstrategi om at skabe vækst og arbejdspladser. Endvidere fremgår det af erhvervsudviklingsstrategien, at Bornholms Vækstforum vil prioritere projekter, der resulterer i en service eller et produkt, der efterspørges af kunder uden for øen, og som fremmer virksomhedernes eksport. Endelig bidrager virksomheden og dens produkter til brandingen af Bornholm og de bornholmske fødevarer Regionalfonden Privat egenfinansiering Carsten Niberg-Zehngraff Karamel Kompagniet Aps , , , Ø

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. Januar 2013

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. Januar 2013 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift Januar 2013 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej

Læs mere

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over indstillede projekter med formål, effekter og fremdrift. Maj 2011

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over indstillede projekter med formål, effekter og fremdrift. Maj 2011 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over indstillede projekter med formål, effekter og fremdrift Maj 2011 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej

Læs mere

Oversigt over primære effekter af projekter, der er indstillet til støtte fra Bornholms Vækstforum, status juni 2012

Oversigt over primære effekter af projekter, der er indstillet til støtte fra Bornholms Vækstforum, status juni 2012 Oversigt over primære effekter af projekter, der er til støtte fra Bornholms, status juni 2012 Bilag til d. 4/6-12 pkt. 7 Opsummering Projekttyper 1 Budget i alt kr. støtte kr 2. fra 1. april 2006 til

Læs mere

Danmarks bedste erhvervsservice?

Danmarks bedste erhvervsservice? Erhvervsservice Bornholm - Danmarks bedste? Bliv klogere på, hvem der kan hjælpe dig og din virksomhed videre med udvikling og vækst Center for Regionalog Turistmeforskning Business Center Bornholm DESTINATION

Læs mere

Erhvervsudviklingsstrategi

Erhvervsudviklingsstrategi Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Senest gemt: 20. september 2010 2 Indhold Forord... 4 Hvordan skabes økonomisk vækst og udvikling på Bornholm?... 6 Rammevilkår... 7 Vision og

Læs mere

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 Forslag til Bilag til pkt. 6 Bornholms Vækstforum 4. april 2011 Bornholms Vækstforums Handlingsplan 2011 2012 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Erhvervsudviklingsstrategien

Læs mere

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Center for Regional og Turismeforskning Evaluering Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Karin Topsø Larsen og Michael Lambæk Nielsen 02 12 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Evaluering af Business Center Bornholm Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Indhold DEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Forhistorie, formål

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15.

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008,

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Slutrapport for Både og Bornholms havne de skjulte skatte Brugerdreven innovation på Bornholms havne

Slutrapport for Både og Bornholms havne de skjulte skatte Brugerdreven innovation på Bornholms havne Slutrapport for Både og Bornholms havne de skjulte skatte Brugerdreven innovation på Bornholms havne Evaluering af resultater og effekter af udviklingsprojekt gennemført af Bornholms Regionskommune i 2011-2013.

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

Strategi for erhvervsudvikling, 2015-2020 Vilje til vækst

Strategi for erhvervsudvikling, 2015-2020 Vilje til vækst OFFENTLIG HØRING 26. februar - 24. april 2015 Strategi for erhvervsudvikling, 2015-2020 Vilje til vækst Behovet for at skabe økonomisk vækst, øget beskæftigelse, sikre kvalificeret arbejdskraft og udvikling

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING 2013 2 Forord Spændende og travlt år for Business Center Bornholm 2013 var et både spændende og travlt år for Business Center

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere