Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune"

Transkript

1 Pleje & Sundhed Myndighed Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune

2 2

3 Indholdsfortegnelse BOLIGTYPER... 4 GENERELLE OPLYSNINGER... 4 NÅR EN ANSØGNING MODTAGES... 4 VENTETID... 5 PLEJEBOLIGGARANTI... 5 BOLIGTILBUD... 5 OPHOLD PÅ MIDLERTIDIG AFLASTNINGSPLADS... 6 HVIS DU SIGER NEJ TIL BOLIGEN... 6 ÆLDREBOLIGER... 6 VISITATIONSKRITERIER... 6 INTERN FLYTNING I ÆLDREBOLIGER... 7 PLEJEBOLIGER MED HJEMMEHJÆLP (BESKYTTET BOLIG)... 7 VISITATIONSKRITERIER... 7 PLEJEBOLIGER MED FAST PERSONALE (PLEJEHJEM)... 8 VISITATIONSKRITERIER... 8 SÅDAN ANSØGER DU OM BOLIG... 8 OVERSIGT OVER GENTOFTE KOMMUNES BOLIGER... 8 ÆLDREBOLIGER... 9 PLEJEBOLIGER MED HJEMMEHJÆLP (BESKYTTEDE BOLIGER) PLEJEBOLIGER MED FAST PERSONALE (PLEJEHJEM)

4 Gentofte Kommune råder over et antal moderne og handicapvenlige boliger der kan søges af kommunens ældre og borgere med handicap som har svært ved at klare sig i nuværende bolig. Bevilling af disse boliger tager udgangspunkt i en vurdering af den enkelte ansøgers samlede situation og ud fra social- og sundhedsfaglige kriterier. Boligtyper Pleje & Sundhed Myndighed visiterer til tre typer boliger: Ældreboliger Plejeboliger med hjemmehjælp (beskyttet bolig) Plejeboliger med fast personale (plejehjem) Generelle oplysninger Er du ansøger til en bolig og ønsker at en anden person skal repræsentere dig, beder vi dig om, at udfylde dette punkt på ansøgningsskemaet. På ansøgningsskemaet skriver du også under på, at Pleje & Sundhed Myndighed må indhente relevante faglige oplysninger for at kunne træffe afgørelse i din sag. Du skal være indstillet på at flytte, så snart vi kan give dig et boligtilbud hvilket er gældende for alle 3 boligtyper. Det er ikke muligt at ønske konkrete boliger i de enkelte bebyggelser. Du kan ønske udvalgte plejehjem, plejebolig eller ældreboliger. Bor du i en anden kommune skal du både godkendes af din nuværende hjemkommune og af Gentofte Kommune for at komme i betragtning. Det samme gør sig gældende, hvis du bor i Gentofte og ønsker at bo i en anden kommune. Pleje & Sundhed Myndighed fremsender altid en skriftlig afgørelse på din boligansøgning. Får du afslag vil der medfølge en klagevejledning. Fra 1. november 2014 fremsendes al post i personsager fra kommunen via digital post du kan læse mere på: Når en ansøgning modtages Når Pleje & Sundhed Myndighed modtager din boligansøgning vil en 4

5 medarbejder aflægge et besøg i dit hjem. Ud fra social- og sundhedsfaglige kriterier vil din samlede situation og nuværende boligs egnethed blive vurderet. Der kan være behov for at indhente lægefaglige udtalelser eller andre relevante oplysninger, før der kan træffes en afgørelse. Det vil samtidig blive vurderet, hvorvidt et genoptræningsforløb kan forbedre din funktionsnedsættelse, og dermed øge muligheden for at du kan forblive i nuværende bolig. Ventetid Det kan variere, hvor lang tid der går, før du får et boligtilbud. Der kan derfor kun gives vejledende oplysninger om den generelle ventetid.en ledig bolig tildeles til den borger der har det største og mest aktuelle behov. Først når to borgere vurderes at have lige store og lige aktuelle behov for bolig, vil boligen blive tildelt efter anciennitet på ventelisten. Plejeboliggaranti Det er vedtaget ved lov at der er plejeboliggaranti, som skal sikre et hurtigt boligtilbud til borgere som har et akut behov. Søger du en plejebolig med hjemmehjælp (beskyttet bolig) eller plejebolig med fast personale (plejehjem) kan du bruge garantiordningen. Du vil få et boligtilbud i et af kommunens plejehjem eller plejeboliger, senest 8 uger efter du er godkendt og optaget på ventelisten. Hvis ikke du ønsker denne bolig, har du mulighed for igen at være omfattet af 8 ugers garantien. Garantien gælder for plejeboliger m. hjemmehjælp og plejebolig med fast personale Boligtilbud Du får et skriftligt boligtilbud. Boligtilbuddet indeholder oplysninger om størrelsen af indskud, den månedlige husleje samt udgifter til varme og elektricitet og fra hvornår boligen skal overtages svarende til d. 1 eller 15 i en måned. Det vil fremgå, hvem du skal kontakte for at besigtige den tilbudte bolig, og der vil være oplysning om tidsfrist for, hvornår du skal meddele, om du ønsker boligen. Boligstøtte kan søges hos Udbetaling Danmark via: eller telefon

6 Varmetillæg kan søges hos Udbetaling Danmark via: eller telefon Lån til indskud kan søges via Kommuneservice på tlf eller eller Ophold på midlertidig aflastningsplads Hvis du opholder dig på en aflastningsplads, mens du venter på en bolig, forventes det, at du accepterer Gentofte Kommunes boligtilbud. Hvis du siger nej til boligen Takker du nej til et boligtilbud flere gange, sættes din boligsag i bero. Det er muligt at komme på ventelisten igen ved henvendelse til Pleje og Sundhed Myndighed på telefon eller Ældreboliger Ældreboliger er moderne og handicapvenlige 1- og 2-værelses lejligheder, enten i stueplan eller med elevator. Visitationskriterier For at komme i betragtning til en ældrebolig skal du have en diagnosticeret varig funktionsnedsættelse, som medfører at der er tildelt hjælp af kommunen, enten i form af hjælpemidler, praktisk og/eller personlig hjælp i hjemmet, og adgangsforholdene til nuværende bolig skal være besværliggjorte og evt. kræve hjælpemidler. Ud fra faglige kriterier vil det blive vurderet hvorvidt et hjælpemiddel, en boligændring i nuværende bolig eller et genoptræningsforløb vil kunne tilgodese din mulighed for at forblive i egen bolig. I den samlede vurdering indgår også din mulighed for selv at kunne skaffe dig en egnet bolig på det almindelige boligmarked. I den forbindelse indhentes oplysninger om din formue og indtægtsforhold fra SKAT. Strandlund særlige kriterier: Boligerne i Strandlund er indrettet og beregnet til borgere, der kan klare sig med et minimum af hjælpemidler indendørs, dvs. stok, rolla- 6

7 tor eller badebænk. Ansøgere vil som hovedregel ikke kunne visiteres til Strandlund, hvis der er behov for større indendørs hjælpemidler, herunder kørestol. Er der ud fra en faglig vurdering behov for, eller udsigt til behov for, større hjælpemidler inde i boligen, vil det i stedet være muligt at søge om bolig i de øvrige ældreboligbebyggelser. Strandlunds boliger er røgfrie. Intern flytning i ældreboliger For at flytte internt fra en ældrebebyggelse til en anden, gælder lejelovens bestemmelser. Du skal have boet i din nuværende ældrebolig i mindst 3 år for at kunne benytte denne mulighed. Du kan kontakte Pleje og Sundhed Myndighed og få tilsendt et ansøgningsskema og komme på venteliste. Du ligestilles herefter med de øvrige ansøgere på ventelisten. Plejeboliger med hjemmehjælp (beskyttet bolig) Plejeboliger med hjemmehjælp er selvstændige, handicapvenlige lejligheder og har enten et eller to værelser, køkkenfaciliteter og et veludstyret badeværelse. Boligerne har kaldeanlæg og er en del af et byggeri med fælles faciliteter som styrker fællesskabet. Faciliteterne består typisk af en spise- og opholdsstue samt møde- og forsamlingslokaler. Lokalerne bliver blandt andet benyttet til de aktivitetstilbud som arrangeres af medarbejdere og beboere. Visitationskriterier For at komme i betragtning til en plejebolig med hjemmehjælp skal du have svært ved at klare dig i en almindelig bolig og være visiteret til praktisk og/eller personlig hjælp grundet mere udtalte psykiske eller fysiske handicaps. Du skal i nogen grad være i stand til at tage vare på dine egne behov og skal kunne drage nytte af de tilbud om fællesskab og aktiviteter, der er i plejeboligerne. Det er en forudsætning for at kunne bo i en plejebolig med hjemmehjælp, at du kan fungere med hjælp på aftalte tidspunkter og kan benytte nødkaldeanlæg, hvis der opstår akut behov for hjælp. Ønsker man som rask ægtefælle at flytte med sin syge ægtefælle i plejebolig med hjemmehjælp vil ventetiden være lang. Gentofte 7

8 Kommune råder over få plejeboliger med hjemmehjælp (beskyttet bolig) der er egnede til 2 personer. Plejeboliger med fast personale (plejehjem) Plejeboliger med fast personale er selvstændige handicapvenlige boliger, som alle har eget bad og toilet. Der er kaldeanlæg og fælles faciliteter, som styrker fællesskabet, fx spise- og opholdstue og lokalerne benyttes til aktivitetstilbud som arrangeres. Der er ansat plejepersonale i alle døgnets timer. Der tilbydes en individuel personlig pleje og praktisk hjælp tilpasset den enkeltes behov ud fra social og sundhedsfaglige kriterier. Ønsker man som rask ægtefælle at flytte med sin syge ægtefælle i plejebolig med fast personale (plejehjem) vil ventetiden være lang. Gentofte Kommune råder over meget få plejehjemsboliger der er egnede til 2 personer. Visitationskriterier For at bo på plejehjem skal du have behov for vedvarende pleje på grund af vidtgående fysiske og/eller psykiske handicaps, udtalt almen svækkelse eller alvorlig sygdom. Du kan ikke længere klare dig selv i eksisterende bolig på trods af omfattende hjælp og pleje i hjemmet. Sådan ansøger du om bolig Du kan søge om en af de tre boligtyper ved at rette henvendelse til: - Pleje & Sundhed Myndighed tlf /e -mail: - Din praktiserende læge Oversigt over Gentofte Kommunes boliger På de følgende sider findes en oversigt over alle Gentofte Kommunes boliger. Antallet af boliger i oversigten er opgjort november Der tages forbehold for løbende ændringer i antallet. 8

9 Ældreboliger Adresser Bagatelle Jægersborg Allé 147 & Ermelundsvej 58 Bækkebo Park 2A-B 2870 Dyssegård Charlottenlund Park Sophus Claussens Vej 2-12 & Fredensvej 4 Antal værelser i lejligheden 2 værelser (25 stk.) 3 værelser (1 stk.) 2 værelser (20 stk.) 3 værelser (4 stk.) 1 værelse (10 stk.) 2 værelser (46 stk.) 3 værelser (16 stk.) Antal lejligheder i alt 26 lejligheder 24 lejligheder 72 lejligheder Hyldegårdsvej værelser (alle) 16 lejligheder Kildeskovpark Springbanen værelser (alle) 128 lejligheder Ordrup Vænge værelse (32 stk.) 2 værelser (6 stk.) 38 lejligheder Ribisvej 7 2 værelser (alle) 6 lejligheder Strandlund (kun lige husnumre) Vangedevej 12 2 værelser (116 stk.) 3 værelser (28 stk.) 2 værelser (20 stk.) 3 værelser (4 stk.) 144 lejligheder Røgfrie boliger, Særlige kriterier 24 lejligheder 9

10 Plejeboliger med hjemmehjælp (beskyttede boliger) Navn Adresse Antal boliger Brogårdshøj Brogårdsvej 60 Kløckershave Dahlensstræde 6 Nymosehave Sognevej 39 & Stolpehøj 148, Rygårdcentret Niels Andersens Vej 6-16 & 22, 2920 Hellerup 44 stk. (1 og 2 værelser) 50 stk. (1 og 2 værelser) 54 stk. (1,2 og 3 værelser) 62 stk. (1 og 2 værelser) Søndersøhave Søndersøvej 41, afd. B-E 59 stk. (2 værelser) 10

11 Plejeboliger med fast personale (plejehjem) Navn Adresse Antal boliger Adelaide Ejgårdsvej 5 55 Egebjerg Særskilt visitation Sognevej 3 70 Holmegårdsparken Ordrupvej Jægersborghave Jægersborg Allé Lindely, Skt. Lukas Bernstorffsvej Hellerup 47 Ordruplund Hyldegårds Tværvej 12 Nymosehave Sognevej Rygårdcentret Egelunden Niels Andersens Vej Hellerup 40 Salem Mitchellstræde 5 45 Søndersøhave Særskilt visitation Søndersøvej 41, afd. A 11 11

12 Pleje & Sundhed, Myndighed Gentofte Rådhus Bernstorffsvej Telefon: Fra 1. november 2014 fremsendes al post fra kommunen via digital post du kan læse mere på: Revideret november

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd Børn, Kultur & Velfærd Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014 fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund bkv@albertslund.dk

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE

ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE Bakkeboparken - ældreboliger i Hornbæk INDHOLD INDLEDNING... 3 FORDEL AT FLYTTE MENS DU SELV KAN BESTEMME... 3 HAR DU BEHOV FOR EN ÆLDREBOLIG?... 4 VENTELISTE... 4 SÅDAN

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 2 3 Kære pensionist Borgerservice, Center for Sundhed & Forebyggelse og Socialsekretariatet har produceret denne håndbog for at oplyse dig om dine muligheder og rettigheder,

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Information om plejebolig 1

Information om plejebolig 1 gladsaxe.dk gladsaxe.dk Information om plejebolig 1 Indhold Ansøgning om plejebolig... 3 Tilbud... 4 Ansøgning om plejebolig i en anden kommune... 5 Seniorcenter Bakkegården... 6 Seniorcenter Egegården...

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Til ældre flygtninge og indvandrere: En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Dansk Forord Dansk flygtningehjælp og Ældre Sagen har udarbejdet denne informationspjece, som fortæller lidt om

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere