APP. Drømmejob DESIGNER. FACEBOOK Er du ven med chefen? TYS TYS Løn-tabu gavner kun din chef. TRIVSEL Der er milliarder i glade medarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APP. Drømmejob DESIGNER. FACEBOOK Er du ven med chefen? TYS TYS Løn-tabu gavner kun din chef. TRIVSEL Der er milliarder i glade medarbejdere"

Transkript

1 NYT OM KOMMUNIKATION, MEDIER & IT SEPTEMER MEDLEMSLAD HK/PRIVAT g TRIVSEL Dr r mrr g mrbjr APP DESIGNER UDDANNELSE Prktk unt gvr bonu på cv t DIT NYE JO? FACEOOK Er u vn m chfn? TYS TYS M HV E DI GE OR VÆN L T E RDØN R L LØ ÆS? Å Løn-tbu gvnr kun n chf Drømmjob NS FÅ DET ULTIMATIVE TEMAER I DETTE NUMMER KAN DU LÆSE OM NETVÆRK TYPO VS. WORDPRESS TA R ET TE S ST IK FASHION FONTE SEPTEMER KOM1T HK/PRIVAT 1

2 LEDER LØNFEST & LØNFALD Gnnmntønnn for HK/Prvt mmmr r tgt 2,4 procnt øbt f 2010, og v hr rm opvt t f rønnn m n uvkng prrn på 2,6 procnt. Er r t kk nogn potv t øntttk mmnhæng? Jo, bout br kk for mng ønmotgr: Sn krårt 2008 r ugftrn t flønnng f rktørrn nt 16 tørt børnotr vrkomhr tgt m 23 procnt, å t rktørrn hr t væntgt br m r røn n før krn Drktørrn hr jo hr kk ggt på n. For nyg vt n mång fr Epnon, t hvrt fjr mm f HK/Prvt vr bvt fyrt nn for t to år. Hvr fjr! Dt btyr, t krn hr åt hårt og brutt n mng fmr og m, r r bvt tbg på rbjpn, hr mng tfæ fåt n hårr og mr trn hvrg. Og for t fun bt: D mgt må øntgnngr, om r gvt, tgor ærg gr mænn, t vor ugøn HK/Prvt t år r tgt fr 12 t 13 procnt øbt f Du kn æ mgt mr om årt øntttk på og på brnchktonrn mtn f bt. Mn pontn r værr kr: Rønnn r ft, og ugønnn mm mæn og kvnr vokr. Dt må få g op f ton. For mtg vokr ovrkun nog vrkomhr r t t ggntk tørrr, og mng tfæ må jg mpthn konkur: Krn r ut. På m vntn! Dt cntr ønytm hr jo n for, t t tgr hnyn t ok forho n nkt vrkomh. Mn kn rfor kk kær ovr én km, og t r rfor, t v å tjrt urbjr øntttkkn og krvr å tjrt om n. Dn k å kombnr m forho, r øvrgt gær på n rbjp. Du k tå tjkk n gn øn og u k gør brug f n ovrnkomtmæg rt t t få vurrt ønnn n gng om årt mnt! Snk m n trpræntnt om gn. Og mng, mng tfæ v u m nro kunn g: Lønnn k op! Smtg må v HK/Prvt fortærk vor rbj for krv t n ænrt gønovgvnng, hvor rgrngn værr hr ørgt for t ægg mgt tor tn på vjn mo g bhnng f mæn og kvnr. Krn Rtvg Formn for HK/Prvt 2 KOM1T HK/PRIVAT SEPTEMER t ærrn prntr opgvrn u på mknr, om Ron hr t op t formåt kntnn. Dt v forgå ftn, nt og morgn. V trtn k mør Mrnn Nn fr ørncncrfonn. Hun tr opgvn, om r n kmpgn, r k brn fonn gnrt. Kmpgnn k ætt foku på fonn g på n må, å n kk ruknr mængn f nr go gr. Fonn vægr t fokur på v, håb, gæ og optmm og ønkr kk t kræmm fok t t tøtt. Ført n k Sn krårt 2008 r ugftrn t flønnng f rktørrn nt 16 tørt børnotr vrkomhr tgt m 23 procnt. Før tgrn ktr g ovr kmpgnmtrrn på US-nøgr, hvor finr ogor, kbonr og foto, får t pr or m på vjn fr kmpgnrågvr J Vttng fr firmt Oprt og Jpr Jørgnn, Ron DG. Mrnn Nn, J Vttng og Jpr Jørgnn ugør ogå ommrpnt mmn m fgærr Ln Rønnng Robrt. Dn ført bunn opgv btår f to trmr t højr og vntr f n bu, 200 x 45 cntmtr. Dn k flvr k t prnt. Mn ærr prntr, rbjr tgrn vr m n nn bunn opgv, r hr n k Dt r n umyknng t ørn på n Suzuk Swft. Trj bunn opgv hr n k og r umyknng t n bærbr computr. 60 grfk vr yt 24 tmr. Nummr to bv ogå nummr ét»er r nogn, r v hv kff?«spørgmåt r t to nr gruppn, for vrn r kk tørr, mn r rbj. Støjn fr 19 nr gruppr hør kk. Kun n kngr ærrtmm, r kn bry ymurn, når r k gv t got fif r rtt mfortår. Svføgg tgr mn m t to nr, når r hnt forynngr kntnn. Er ho HK Ungom, om r på bøg m n tn m frugt og k, nmbnkttr og fggt nyt fr HK. Kmho Young, Ln orr Chrtnn og Am Mth Chrtnn ugør grupp 13. D tgr ogå forynngr m t hnnn og rbjr got mmn. Så got, t gruppn får n ktr præm på kronr fr HK for got mrbj. Afngformn HK t, m & nutr Hovtn Smon Tøgrn flvrr chckn og ror vrn mrbj. Gruppn ng kmpgnforg opnår n nnp konkurrncn for n nk, kr og tyg kmpgn m go tknk mntr og opfinomm tjr. SEPTEMER KOM1T HK/PRIVAT 11

3 KOM1T MEDLEMSLAD HK/PRIVAT p Inho v r t k n n Gr fi Af U Nygr Ftn på Tknk Sko for grfik fg Købnhvn r omnnt t t ggntk rbjok for 60 grfik vr. D ytr 24 tmr om t kb n bt kmpgn for ørncncrfonn årt Ron Chng. 10 c n c rfo n kmp for ør IDEER Dyt på KOM1T HK/PRIVAT SEPTEMER N og f 30 vr fr Aborg hr vært opp n kokkn fm morgn for t nå flyt t Købnhvn. D r frmm på Tknk Sko Juu Thomn G Købnhvn v ntn for t tg n konkurrnc, om ogå hr tg f 30 vr fr grfik tknkrunnn og mgrfikrunnn Købnhvn. Eftr konkurrncn v r gå yrgr fm tmr m prnt og bømm, før når t præmovrrækk og frgbrn næt ftrmg. Dt r trj gng, t Ron tr prntr t rågh for konkurrncn Ron Chng bnt vr fr to grfik fgg unnr. Ønkt om t tg hr vært å tort, t r hr vært ukøb bnt 60 vr Købnhvn for t fin 30 t ytn mo 30 vr fr Aborg. Opgvn før k Dtgrn rbjr gruppr tr, og r nnt t n tgr ok opgv på hvr f korn. D knr kk opgvn på forhån. D v kun, t hr 24 tmr t r rågh, t ærrtbn v hjæp m tknk unrvj, mt LEDER Af Krn Rtvg, formn for HK Prvt NU DAGES DET Srktk tgnr VOXPOP Anog r gt? ƆɄżƅɄƌɄ ɄžżŽŽ NETVÆRKET ER VIGTIGT Grfik tmønn hr ht unkk mughr DYST PÅ IDÉER Grfik vr t kmp for ørncncrfonn Ugvr HK/Prvtbt ugv f HK/Prvt v. ktorformn Krn Rtvg mrbj m HK/Dnmrk Wkmpg Købnhvn C tfon: tfx: m: Anvrhvn rktør Ag Lungr (DJ) tfon: m: Rktonkrtær Dorth Nrvng (DJ) tfon: m: Journtr Annmtt Schou Rfgr (DJ) tfon: m: Jpr Prn (DJ) tfon: m: DEAT Er run hjørnr t hottt g nu, r r på vj u? FASHION FONTE V r nærmr på hvk typr r bvr brugt mo-yout DIN LØN ER MINDRE VÆRD Læ øntttkkn og om u får n rgtg øn APPLIKATIONER Ny jobmughr nnfor gn og konng TYPO VS. WORDPRESS Læ om for og umpr FACEOOK Er u vn m n chf? UDDANNELSE Prktk unt gvr bonu på cv t TRIVSEL Dr r mrr g mrbjr NYT & NYTTIGT Læ om nyt tnnr og hvorn u kn ntgrr m t rbj Mortn Munkhom (DJ) tfon: m: Ru Skov Dmkjær (DJ) tfon: m: Amntrton Antt Wnthr Mkkn tfon: m: Sunn Thomn tfon: m: HK/Dnmrk rkton Krtn Mr Ju Jnn (DJ) tfon: m: Rpro og Tryk SP3 og Coorprnt Opg N Mør Mn (DJ) tfon: m: Grf k trttægnng Jkob H. Dnn tfon: m: ISSN Foto Coourbox SEPTEMER KOM1T HK/PRIVAT 3

4 Orgntonr KOM1T HK/PRIVAT SEPTEMER IT, M & Kommunkton Prvt Srvc HK Luftfrt Proukton Trnport & Turm Sunh & Vvær Orgntonr Prvt Srvc I gnnmnt Mæn IT, M & Kommunkton HK Luftfrt Proukton Sunh & Vvær Forbr ønforhnngn på mthk.k Gnnmntg pnon** Kvnr Trnport & Turm I gnnmnt * HK/Prvt mmmr thørr ogå n brnchkton, t ftr hv vr. ** Gnnmntgt pnonbrg, nbtt f rbjgvrn. Dr ngår ønopynngr fr mmmr tbn. Kvnr Mæn 2,6% 3.0% 2.0% 2,1% 3,5% 4,2% 4,9% 4,7% 4,1% 4.0% 4,9% 5.0% 4,8% vkng nog år, mn nu r v bvt åt tbg t D mgt v øntgnngr hr gjort, t r kk hr vært p t t rbj m gøn mn t r vgtgt, t v får gng ønrbjt u på rbjprn gn,«gr formn for HK/Prvt, Krn Rtvg. Dt r HK/Prvt opftt, t ugøn ær k bkæmp gnnm fggt rbj og ovrnkomtrn. V ovrnkomtforhnngrn 2010 bv r opnåt ngh om t nætt t gønnævn, r ættr foku på gøn t fgg rbj.»lgønnævnt kn got vær m t t ætt gøn på gornn u på rbjprn, mn for t t vrkg k rykk v ugønnn, k ovgvnngn ogå trækk n rgtg rtnng. Dt k kk kun vær rbjgvr, om hr mnt 35 ntt og 10 f hvrt køn, r vr præc t mm, r k urbj n årg kønopt øntttk. Dt r vært t få grn frm yt un n orntg øntttk,«gr Krn Rtvg. Lønforkn vrr vt u. For kvnr får ogå mnr pnon, for brgt brgn f n procnt f ønnn.et kvngt mm f HK/Prvt får gnnmnt t kronr n på n pnonornng f rbjgvrn hvr mån, mn t mngt mm får kronr pr. mån t n trj r. Gnnmntg månøn rnchkton* 2,5% Lønnn for t mm f HK/Prvt ggr gnnmntgt t på kronr om månn. DET TJENER KVINDER OG MÆND Ant nbrtnngr gn ftr flr år nnævrng f forkn mm kønnn øn. Sn 2006 r kvng mmmr øn r procntut tgt m nog cmr mr n r mng fgfær. Dt hr gjort, t forkn for t år n vr nåt n på 12 procnt, mn m tn fr n nt øntttk, nmt ftrårt 2010, r forkn nu gn nåt op på 13 procnt. Kvnrn øn tg gnnmnt 2,5 procnt t år, mn mænn mång ntægt tg 2,1 procnt.»dt r n mgt uhg uvkng, om v k gør t for t brm. V hr hft n go u- 1.0% 0.0% Fm år øntgnngr for mng og kvng mmmr f HK/Prvt. SEPTEMER KOM1T HK/PRIVAT 9

5 DEAT DIN LØN ER MINDRE VÆRD Af Dorth Nrvng Hv u før, u hr fåt færr png mm hænrn på t nt, hr u ht rt. Lønnn tg 2,4 procnt, mn prrn bv 2,6 procnt højr. For ført gng mng år r r crt årgt nyt n årg øntttk for HK/Prvt mmmr: rønngng. Infltonn r nmg 0,2 procntpont tørr n øntgnngrn. Gnnmntønnn for HK/Prvt mmmr r tgt 2,4 procnt fr ptmbr 2009 t ptmbr I mm pro krv prrn 2,6 procnt vjrt. Fgg chf HK/Prvt Cro Sønrgr kommntrr:»sv om v unr ovrnkomtforhnngrn 2010 ov hnnn t kr rønnn, må mn konttr, t t kk hr vært nok t t ho trt m prtgnngrn. Dr r kk nogt t råb hurr for. Mmmrn to brnchktonr unr HK/Prvt hr og fåt 3,0 procnt ønforhøj. Dt rjr g om brnchktonrn Prvt Srvc og 8 KOM1T HK/PRIVAT SEPTEMER Sunh & Vvær. I Prvt Srvc rbjr fok rågvnngrhvrvn, for kmp ho voktr, rvorr og bnkr. I Sunh & Vvær r mmmrn typk bkæftgt ho ægr, tnægr, fyotrputr og fitnbrnchn. Dt kommr kk bg på HK/Prvt fgg chf, t ønmotgrn ntop rhvrv hr fåt t mr n rtn.i krtr r r nnu mr brug for voktr og rvorr. Og fok k jo tg t tnægn og n g. Så t r vt t mpt pørgmå om ftrpørg,«forkrr Cro Sønrgr. Lønnn for t mm f HK/Prvt ggr gnnmntgt t på kronr om månn. Hv rbjgvrn på n vrkomh ogå hr ont v t fin flr ønkronr frm, opforrr Cro Sønrgr t, t u hr trntvr m v ønforhnngn. Hn forår kmpv: ƌʉ Eftrunn. At uprvgtgt, og ær tr m tgn gh. ƌʉ Mr frh. En nkt frg vrr t 0,43 procnt f n øn. ƌʉ tt frokotpu. DESIGN APPS FOR ALVOR App t ny mrtphon r kommt for t bv. Mn hvorn gnr mn gntg n go pp, om på mgt p vrr mr f nformton? Og om mtg r pæn t på og t t btjn m n tommfingr? Læ hr om n bg nvng pp. Og få b rå t uformnngn. Af Tmm gr Munk Løngbt vokr»skrækkgt og kttroft.«sån bkrvr HK/Prvt formn, Krn Rtvg, t fktum, t øngbt mm mæn og kvnr r vokt SEPTEMER KOM1T HK/PRIVAT 5

6 Fyv Ln nogt å krævn om t tt tkt n m tor kum fingr. T n rågh hr u n ttrgt kærm, hvkt krævr, t u bgrænr gn og nformtonr t t bout nøvng. Dt hnr om t vær bhovffktv, rgonomk bhgg og mnmt kogntvt btn på ægt App-mnér. Mng f rån t brugrvngh gær unt ptform. Rån r og pct vgtg og fgørn for ppktonr, for btngrn r å mgt krppr. Dgn rgonomk ftr tommfingrrgn D t bgynt m -hn g otcom-g. Eftr t rmtk mmnbru forttt t m oc mr og n hytrk hyp, om utt for t hvt år n, n mormor og rtn f Dnmrk kom på Fcbook. Så vr t kk mrt ængr. Vntr pngtg prpg ukk ngt Fcbook-fbrn m n tvnngoptrngr. Så g nu r ung på vj væk fr Fcbook og kggr mobn ftr n værg flør. Fornmmn Scon Vy r, t mobn r n ny ngng t nttt. ggrunn r, t mobtfonr, r kn mr, j f flr. Ikk mnt for App og Goog m r Phon, P og Anro hr kbt t mmrk for ppktonr, om bot vokr og vokr g for g. Tchtrn-tkrftt Wr rktør, Chr Anron, hr gfrm rkært nttt for øt og nrgt rtttt f mob ppktonr. Hv rktørn mnr, r, t ntrnttt om frt og åbnt ntværk flø f n ukkt vrn f mob ppktonr, r kn køb og æg m t nkt tryk på tfonn og træk på t krtkort. Mn hvorn gnr mn gntg n go mob-ppkton, om fok gr trykk på? Hvorfor r t å vært? Uvkngn f n go pp krævr, t u for vor fttr, hvor umugt t r t gn n. Du 6 KOM1T HK/PRIVAT SEPTEMER må n, t konkurrncn r ufttg tor, og t kunrn r uopmærkomm og krævn. Og u må fortå, t kærmn t for, og htghn mgt ngommr, n u knr t fr n ktop. Et tryk pp-butkkn, og ppktonn r købt. Lt, mn n kn ogå tt m t nkt tryk, r gmm. Unrøgr vr, t t ftr to månr kun r hvr fjr pp, r ovrhovt bvr brugt. Ovr t r t tå mgt få pp, om kn ftho brugrn ntr. D flt bvr kun brugt 20 gng, hvorftr bvr mt u. Et mvæk-t, om r mng gng højr for popuær pøg og kæmt-pp, r kn prutt r rkk ø. Un tvv hr n ntn konkurrnc n f nvrt. For hvr go fin r mnt t pp, r r ør opgvn, og mng f m r ovn købt grt. For flt pp r ét ovrhovt t bv owno rfor n jæn og tor ær; mn ngt flt pp forvnr pp-butkkn ung ubu om hngmt hyvrr. D umug btngr tr krv t n é, n tbut brugropv og t gn. Krv, om kun bvr tørr f, t mobn r t muttkngm, om bvr brugt t flr tng på én gng. Dn pp tjkk, mn brugrn pr morgnm, gvr børnn tøj på r r byn. Du hr kk brugrn fu opmærkomh, og t btyr, t u k vær ktr pægogk og rg kræv for mgt åom Appktonr btjn ht hångrbgt v tryk m ntn pgfingrn r tommtottn. Dt hr nog rgonomk konkvnr og ættr krv t t gn. Fngrn r mr upræc n n mup. A knppr k rfor vær rtvt tor og trykføomm nok t t bv rmt fr forkg vnk m n t kot hån. Tfonn r ntn vntr hån, mn mn brugr højr pgfingr, r højr hån, hvor mn å kun brugr tommfingrn. Dt btyr, t toppn f kærmn r tt, om brugrn umbrt r, og om rfor bør nho vgtgt nformtonr. Når ppktonr bvr hot én hån, om oft gør, fr tommfingrn nturgt n på mtn f kærmn. Runt om tt nturg nfpunkt r områt, hvor tommfingrn m mnt bvær kn trykk. Hr bør vgtgt tryk og funktonr gg. Mot bør knppr, om u jænt ønkr brugrn k trykk på, gg un for tt områ. Dt kn utrr m føgn tgnng f tommfingrftryk fr bogn Tppworthy. Dgn t mnm kogntv btnng Mn k rg brugrn tænk for mgt. Dt hnr om t bgræn kogntv rurr, tå hjrnkpcttn, om brugrn k brug t t ø n opgvr og tfrt n bhov. En nyn, tryg og ytfyt brugropv frmmr føn f t vær kontro og kunn, hv mn v. Dt r hmmghn bg App mor-fi oofi. Omrjnngpunktt r, t form r unrornt funkton, og rg ættk for ættkkn ky. Succfu ppktonr r rfor kk finrt v t kunn gør, hv r r mugt, mn gør, hv r r nøvngt. Prncppt kunn ogå k mr nho for mnr form. Dt kn utrykk gngurun Ewr Tuft brømt t/grfi k-rto, hvor måt r, t mn k p mnt mug p på gn og gv mt mug p t nformtonrn, tå nhot. Mtmtk utrykt om å tor n mæng t om mugt pr. nh grfi k. Føgr u mp tommfingrrgr, r u got på vj t t gn pp for vor. bho Hv mn v fyv r n t fy, kn mn bygg n kompk fymutor. Mn mn kn ogå br trykk på knppn»fyv«r»n«. Prncppt om nkh kn ovrfør t pp. v:. pr v. rk. og v opg g k t v æ n t r k r p mrrn k o c r r ug n, kom on. t ø m 1 r o c tf rn v r k mob rbn r ug o f r 2 g f, hv rn v u u omkrn r ug n fi t g n 3 rn v r ug r k utur 4 t c ftr n g D SEPTEMER KOM1T HK/PRIVAT 7

app Drømmejob DESiGNEr FaCEBOOK Er du ven med chefen? tys-tys Løn-tabu gavner kun din chef Trivsel Der er milliarder i glade medarbejdere

app Drømmejob DESiGNEr FaCEBOOK Er du ven med chefen? tys-tys Løn-tabu gavner kun din chef Trivsel Der er milliarder i glade medarbejdere NYt OM KOMMUNKatON, MEDEr & t SEPtEMBEr 2011 09 MEDLEMSBLaD HK/Prvat Trvs Dr r marr ga marbjr app DESGNEr UDDanns Praktk uant gvr bonus på cv t Dt NYE JOB? FaCEBOOK Er u vn m chfn? tys-tys M Hv D g or

Læs mere

FREDENS KIRKE. SogneNyt ÅND. Menighedsrådsvalg 2014 Nyt kor i Fredens Kirke Koncert med Sigurd Barrett TRADITION EVANGELIET OM JESUS KRISTUS

FREDENS KIRKE. SogneNyt ÅND. Menighedsrådsvalg 2014 Nyt kor i Fredens Kirke Koncert med Sigurd Barrett TRADITION EVANGELIET OM JESUS KRISTUS FREDENS KIRKE sptmbr - cmbr 2014 Mnghsråsvalg 2014 Nyt kor Frns Krk Koncrt m Sgur Barrtt ÅND NÆR- VÆR FÆLLESSKAB MØDE MED MENNESKER I ALLE ALDRE FORNYELSE TRADITION NÆSTEKÆRLIGHED GUDS- TJENESTER EVANGELIET

Læs mere

Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle

Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle VEJVI SER T L E S R A ADV m ligh n Enhv gh vikli j g i hø t tiligt on n v h, m o in Et tmmg t på bå v li k i v å l p globl hn g hlvkugl li y g o g n noli SPIL SPIL SPIL FOR FOR FOR IL DIT L IV DIT L IV

Læs mere

4 5 Per Gregersen Carsten Hedegaard Helle Thorbjørnsen

4 5 Per Gregersen Carsten Hedegaard Helle Thorbjørnsen Pr Grgrsn Crstn Hgr Hll Thorjørnsn Toms Højgr Jnsn Lon Kthrin Ptrsn Mtmtrix r t fgligt strukturrt mtmtiksystm. Aktivittrn i grunøgrn r rfor strukturrt u fr hvilkt mtmtisk gr, r sætts fokus på. Forstålsn

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

Jensen og Sørensens Plantage

Jensen og Sørensens Plantage Jnsn o Sørnsns Pnt Dtpn 2011-2015 Sovyrrornnn Vstyn 1. Introuton o måsætnn 2. Lovvnn o srvtuttr 3. Drtstt o pnort 2011 4. Drtstt o pnort 2012 5. Drtstt o pnort 2013 6. Drtstt o pnort 2014 7. Drtstt o pnort

Læs mere

Er du klar til den nye sæson?

Er du klar til den nye sæson? Værgo, 2 fribillttr til Dt Fy Dyru SIDE 19 Ivtrigr i huyrproutio rævr timig SIDE 6 SIDE 14 Er u lar til y æo? SIDE 10 3 go rå om i pio NR 6 JUNI 2015 Væt BRYLLUP? INDHOLD Rgrig givr - og tagr... 3 Rapovrvågig

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

Middelfart i top på velstand og vækst

Middelfart i top på velstand og vækst Milfart i to å lstan og ækst Fionia Bank har offntliggjort n analys, som gir Milfart n samlt 1. las å Fyn, når man målr å inkomstniau, rhrsfrkns, uiklingn i husrisr, ækst i antal arbjslasr og fal i lighn.

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger Massa Grundkursus All kan giv massa, og i løbt af fm oplvlssri da lærr du at giv n fuld kropsmassa ftr Nordlysmtodn. En bhalig, sund massa for krop og sjæl. Vi nnmgår all d vigtigst massagrb og strøg.

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Affald 2011. Til villaer, rækkehuse og jordbrugere. Dagrenovation Papir og glas Farligt affald Storskrald Haveaffald Genbrugsstationen

Affald 2011. Til villaer, rækkehuse og jordbrugere. Dagrenovation Papir og glas Farligt affald Storskrald Haveaffald Genbrugsstationen Al 2011 Til villr, rækkus o jorrur Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn Al 2011 Hr i Al 2011 år u inormtion om: Drnovtion si 3 Alssttivr

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

Sociale medier. Introduktion

Sociale medier. Introduktion Scal mdr Scal mdr brugs stgnd grad frrtnngsøjmd. Dt skr fx, når vrksmhdr va Facbk nvlvrr kundr g brugr nnvatnsprcssr, hvr man udvkslr dér g vdn, llr dcdrt c-cratn, hvr man samarbjdr m at skab værd g plvlsr,

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere