k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!"

Transkript

1 l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f!

2 kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill bol m v. Vit møk ti, hvo vi fj jul og ytå mm m m, vi hol f. Et øjblik kåh m fyvæki k og bt y, t ømm lukk... t v ikk k væ m til t pill fobol læg, ll t øm mjobbt om pilot bliv hlt uopålig øm. RESPEK TER fy væki Fyvæki fligt, m i D mk h vi t hitoik lvt t l k, foi vi go til t p på og følg fyvæk iå, om t t læighæf t omh l. Dt ltfgø, t vi bliv v m t mi hi om vigtigh t å, hvi tllt f k kl u læg. Vi kl bj m bt yig f å bå h jmm og i kol. Vi kl kb læi g, og t gø vi v t b j m å på fokllig må. M g S m Målt m fyvækikmpg ikk b t læ bø t tæk ov følg v t k ig lv ll i v. Dt t tækt øk, t vi få kbt ogl go ollmo ll i bø, å k læ t bhl fyvæki m pkt. Vi håb, t I bå hjmm og på kol vil bj m m m bø om kmpg bukb: Rpkté i v, pk té fy væki. Vlig hil Fyvækikmpg i Opgv i hæftt Læighæf tt fylt m illuttio og opgv, om tg uggpukt i fyvæk iå. Mtilt målttt mo kol. ågg. Bliv klog på fy væki H i hæf tt k u mø Ak, Lut, Fut t og Spægf, om h ækk øvl, k gø ig klog på fyvæki. Til hvt å kot og lg opgv, om vi opfo til, t bj m bå hjm m og i kol. Hv opgv giv poit. D lvgupp, om opå flt poit, bliv kåt til kl kutmt. Du k ogå pill m og yt på fyvækivi på pkt.k Fl f opgv ubj t, å bø l kl øg ifomtio på t tt og h t vi gm ilog m foæl og v, og l kl utill opgv på kol ll i æmiljøt, å kmpg bukb ub. Fyvækikmpg i Dm D f yvæk iå Dmk Køb og lv lig ulovligt fyvæki Hol ikk fyvæki i hå Bug bkyttlbill Kt lig m fyvæki Gå lig tilbg til fu Bug po til fyvækit Yi Yg Bgh k g i mbj m: Opfoig L lv utill opgv på kol og/ll bibliotkt, å vi p vi om fyvækiå. tv igt igt p kt!. k p å

3 K øb og 2 lv lig ulovligt f yvæki 1 1 fjl Fi 4 kot 2 D S got på billt og fi fjl. kot hitoi Nå fjl fut, kl I kiv. lij på mit 10 Hitoi kl bgy m: å i hitoi) Tæk u hvi (All fjl kl ig (Abj mm 2 og 2 4 Hol ikk f yvæki i hå Fi fjl 0 D lg 2 D kot 0 D lg 2) Skiv tl. Bug it ttt ll itviw j foæl, læ ll lv på kol om følg fy vækiå : Køb og lv lig ulovlig t fy væki Hv fokll på lov ligt og ulovlig t fy væk i? Næv mit t fok ll. B j læ om k t ppi til t kiv tl på. A. Fi Ak, g om ikk h kt i hå B. Tæl, hvo mg på tgig: Vok= Dy= Bø= Rkt t=. Lv plkt m tgig og tkt, om fotæ ll lv i 2. kl om, hvofo t fligt t hol fyvæ ki i hå, og hv k k, hvi m gø t lligvl. Dilog på kl Dilog på kl Hvofo køb ll lv og ulovligt fyvæki, å got v, t t k væ fligt? Hvofo køb ll lv og ulovligt fyvæki, å got v, t t k væ fligt? Hvo to I, t m kl bhl kt, å m ikk komm til k? Hvo to I, t m kl bhl kt, å m ikk komm til k?

4 B ug b k 4 y ttl bill 2 D kot Fi Dig j g bk yttlbill å bliv up j. Kig i j kuff hjmm, og lv ogl j bill f t, u k fi. Måk t tåltå, tomm toiltull, gml potkot, pib tc. Ku fti ætt gæ b fi på, og lv jt bill. Ht kblo til bill på pkt.k 1 f jl lg 0 D Abj mm 2 og 2) 4 K t lig m f yvæki Fi f jl t 1 Dbjko mm 2 og 2) (A, om I t h Lv plkt ll utillig m foto I h låt på kol., tgt m mobiltlfo ll t km fm. vi bill t På plkt kl ll m tv f ot: Hvo mg o k I f bog FYRVÆRKERIKAST fl. Ek. Y, Rit, Kt... fi lv på. ppi k tyk t om B j læ I få 1 miutt. Hv t o giv: 1 poit. 0 D lg (Abj mm 2 og 2) Skiv t bv hv til j foæl ll btfo æl om, hv I h læ t om fy væki. I bvt, k l I læ t højt fo hi. B j foæl ll btfoæl om t k iv t bv tilbg om, hvo læ t om fy vækiå, v bø og gik i kol. Huk bvt kl m i kol, å t k bliv læt højt fo lv i kl. Dilog på kl Dilog på kl Hvo og hvoå bug m ll bkyttlbill? Hv bty t t hv pkt fo fyvæki og pkt fo hi?

5 Gå lig tilbg til fu 2 D kot Gå lig tilbg til fu. Fotæl m j g o, hv ætig bty. B j læ om t tykk ppi til t kiv på. Fi 0 D lg Hv mgl j v? J bt v hv glmt, t h/hu ikk mått hol fyvækit i i hå. Tg, hv kt m hm ll h, fyvækit pg. B j læ om t tykk ppi til t tg jl f Bug po til f yvækit 0 D kot Hvi I kull fotæll j øk og foæl om, hv I huk bt f bjt m fyvæ kiå, hv vill I å ig? Skiv ot h og fob lill tl, om I kl hol fo j klkmmt. lg 0 D lig), om k bug Lv t pil (bætpil, tigpil ll fyvækiå. Slvom til t fotæll j kmmt om t ligom j, t got t bliv ogå h læt og bjt m hæft, å vi huk m ytåft. v m t mi hi om å på. B j læ om kt ppi til t Fi fjl kiv tl på. Dilog på kl Dilog på kl Hv vill u gø, hvi i bt v gik tilbg til fu? Vill u topp hm? Hvofo to I, t t vigtigt t bug po til fyvækit?

6 Ekt opgv I k lv hjmm ll på kol #1 Du h mitt fig, foi u glmt t... Tg tgig f tol m mu. #2 Du glmt f bug... Tg gulo og t æbl m bi fo øj. # Di høj m lmmt, foi i bt v... Hjælp i v m t pi guk m kiv og gffl. Di v må bug i vt m, og u må bug i høj. ht pkt tig Rigto, wllpp, m-ly, poittvl, billkblo, løig, iplom... pkt.k huk ogå t læ i mo og i f om go fyvækiå HVEM GEMMER SIG BAG PUNK TERNE? #4 Du glmt, t u ikk mått hol kt i hå, v jo å lill, å...!#?puff!?# Hol i høj (ll vt, hvi u vthåt) m på ygg og bug ku vt/høj m til t kiv t bv m. Du kl kiv ø hil til i bt v, fol ppit mm og lægg t i kuvt. # Gupplg Du h kut kt f og fåt git i øj... M bi fo øj kl u u gætt, hv t, i kmmt bkiv fo ig. D ig ikk, hv t, m kl bkiv tig, å u k gætt t. Hvi u gætt igtigt, få u lov til t vælg y tig og y kmmt, å lg k fotætt. Gætt u ikk, å må u vt og pøv ig. Aftl m i kmmt ll i læ, hvo lg ti hv gættlg må tg gg. Fy f m pkt! St-up Hio H væt i vo pil på pkt.k. H k u film, hvo Hio læ ig og i v, hvo I fy igtigt f! Tjk i på pkt.k ll c ko h Oply fmili og v om fyvækiå... mm m i f ll mo på fcbook.com/pkt.k Ugiv: Fyvækikmpg i Dmk, 2012 Dig, tkt og pouktio: OPENING / Opgv: Chlott Agby Schultz, Uivity Collg Lillbælt Tg: Fk M Oplg: Hio H

7 ? t k p h u SK mi film t om æ l f y i u B hvo k t.k p og læ å gt f, p i t g i tt f f v i vi VIND PRÆMIER HVER UGE OG DYSt OM EN NYTÅRSFEST il pil p Sjovt pil: Dyt mo i v på pkt.k Sc ko, pil m, jov film og mgt m * Sc QR-ko m i kmtlfo. Avl f 2D mobilko og m k til lm. m- og ttkt og btl vi mobilgig. f m p k t fy fcbook.com/pkt.k

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub O Fotogafik Amatøklb ofa-fotoklbk oktob-cmb 2005 a lm o H g li E to o F Foma ha ot I kokc, bå klbb it og atioal i SDF, vi oft bill af atioll tig, fmm miljø ll måk hlt abtakt motiv Alt amm bill, om ligg

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE DN RIGTIG GUIDSKOL RUN Bøg o ogå på: SPANIN 5 UGRS GUIDSKOL I S I ØSTN DRJSLDRUDDANNL DN JOBGARANTI I HL VR DNING UNIK RFUNDRINGSOR OG KARRIR PRSONLIG UDVIKLING VNNR FOR LIVT SUS D! SPORTSGUIDKUR NYH LAD

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle

Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle VEJVI SER T L E S R A ADV m ligh n Enhv gh vikli j g i hø t tiligt on n v h, m o in Et tmmg t på bå v li k i v å l p globl hn g hlvkugl li y g o g n noli SPIL SPIL SPIL FOR FOR FOR IL DIT L IV DIT L IV

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L P R O F I L MAGASIN Kultu- o byliv Ehvv Tm Gstoomi Pofil MAJ 2011 tis msi til syfy Hé t æt Svbo J k t i, t u vil op hlt y si f Svbo, som u måsk ikk ksist o så måsk li ut hjøt i it t loklomå! Læs oså om:

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE CO-Msit N/Å 06/2014 GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4-5 HRNING VND FÅR CO-INDUTRI MRBJDPRI 2014 ID 6 UDDNN HITTR IG ID 7 TR PÅ TOPMØD ID 8-9 MRBJDPRI: GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4 TRÆNING I FORHNDIN FTRY

Læs mere

Velkommen til Film- og Kulturfest i Svendborg MAGASIN 12 SIDERS TILLÆG OM SVEND13. AUGUST 2013 4. årgang

Velkommen til Film- og Kulturfest i Svendborg MAGASIN 12 SIDERS TILLÆG OM SVEND13. AUGUST 2013 4. årgang MAGASIN AUGUST 2013 4. å Vlkmm til Film- Kultuft i Sb DANMARKS FILM - OG KULTURDAGE 12 SIDERS TILLÆG OM SVEND13 Læ å m: Cyklby Rck ll i 20 å Bbybt Hi:fi 20 å m Hmi 2020 li m jøt INDHOLD LEDER Fttik fmml

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Roskilde Universitet, CBIT. Poul Dines. Branding. Fælles brandingstrategi for fødevareerhvervet i Region Sjælland. GRO Grønne regionale madoplevelser

Roskilde Universitet, CBIT. Poul Dines. Branding. Fælles brandingstrategi for fødevareerhvervet i Region Sjælland. GRO Grønne regionale madoplevelser Rokile Uiveitet, CBIT Pol Die Big Fælle igttegi fo føeveehvevet i Regio Sjæll Big 3 Væktøje og ipitio til pki Et mitiøt føevepojekt GRO gøe egiole moplevele h i peioe 2012-2014 ejet fo t ke vækt i Regio

Læs mere

golfmagasin 100.000 15% med husstandsindkomst medieinformation 2015 Danmarks største husstande 1.000.000 kr. Unik mulighed: 153.

golfmagasin 100.000 15% med husstandsindkomst medieinformation 2015 Danmarks største husstande 1.000.000 kr. Unik mulighed: 153. MAGASIN FRA DANSK GOLF UNION 2015 Uik mulh: Få js kaalog u il all golfspill Damaks søs 153.000 golfspill golfmagasi 114.000 læs 153.000 golfspill Posoml il m 100.000 hussa miifomaio 2015 m hussasikoms

Læs mere

MC Hansen. Se side 19

MC Hansen. Se side 19 faxbug NR. - ONSDAG DEN 2. JANUAR 203 - ÅRGANG WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgav: www.faxbug.dk Billig D jæld a oplv a og bliv billig, di va fald i pi i å - hvi du få d fa Fax Fjva...

Læs mere

Når monsterregnen kommer

Når monsterregnen kommer ISBN 978-87-991224-8-6 Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål INDENFOR 4 TRE100TRESGRADER Tmmgs lukk FOKUS 16 FOKUS: MIG Slp go løs UDENFOR 10 ARTIKELSALG Få pg fo d od SEPTEMBER 2007 9. ÅRGANG NR. 5 Gov fosklsbhdlg f sudd P Fæg m, d v od, d hu lod é sudd flv fo

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

DANSK BLINDESAMFUND OG GEBR. HEINEMANN BUREAU VERITAS HSE. low cost PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA OPFORDRING TIL DIALOG DM LYDBOG TEMA

DANSK BLINDESAMFUND OG GEBR. HEINEMANN BUREAU VERITAS HSE. low cost PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA OPFORDRING TIL DIALOG DM LYDBOG TEMA low cost Dirct marktig-løsigr m t bugt på højst 250.000 kr. kskl. moms (itr omkostigr i virksomh skal ikk rgs m). Dr r fokus på valu for moy og kotaktpris. TDC ERHVERV PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA

Læs mere

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse!

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse! CSI Kiilkik uøl ici D blv bå fbyl! Bviføl fø... Vi kl fi ly p, k pkl fbyl! Hv h bå fbyl hv få? Sæ flih på fi! Bliv ipi f kiil v-kii, læ i uvii kl ll fiki viklih i pæ pklibj. D hæf ihl ipii il ækk pæ fø

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere