Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2013"

Transkript

1 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad % Antal primære korsbånds operationer i alt Antal flerligamentoperationer i alt Antal korsbåndsrevisioner i alt

2 Hvorfra udgår rapporten Rapporten er udarbejdet af styregruppen for DKRR i samarbejde med Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Nord og Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest. Kontaktperson for DKRR i Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Nord er afdelingslæge, phd Alma B. Pedersen, Olof Palmes Allé 43-45, 8200 Århus N, Tlf.: og Kontaktperson for DKRR i Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet & Sundhedsinformatik Vest er kvalitetskonsulent Anne Haagen Hjelm, Oluf Palmes Allé 15, 8200 Århus N, Tlf.: og Kontaktperson for DKRR i styregruppen er formand Martin Lind, professor, sektorchef, dr.med., ph.d., Idrætssektoren, Ortopædkirurgisk Afdeling, Århus Sygehus,Tage Hansens Gade 2, 8000 Århus C, Tlf: / 7465 og

3 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner og anbefalinger Oversigtstabel over de samlede indikatorresultater Kvalitetsindikatorer Indikator I: Stabilitetsmåling Indikator II: Komplethed af 1 års klinisk kontrol Indikator III: Sideforskel i knæløshed Indikator IV: Revisioner inden for 2 år Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet Oversigt over alle indikatorer Datagrundlag Styregruppens medlemmer Appendiks Indberetninger og komplethedsgrad Resultater generelt Primær ACL operationer KOOS og Tegner score for primær ACL operation Overlevelse efter primær ACL operation Sammenligning af operationstekniker ved primær ACL operation Sammenligning mellem Patellasene graft (BPTB) og Hamstringssene graft (ST/GR) ACL revision Flerligament operationer DVT profylakse Komplikationer og reoperationer Case mix analyser Forskning Beregningsgrundlag for indikatorer...86

4 1. Konklusioner og anbefalinger Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register (DKRR) har nu eksisteret i 8 år, og denne årsrapport indeholder data fra de første 7 år. Der er nu indrapporteret over operationer i DKRR. Af disse er primær operationer, revisionsoperationer og flerligament/kollateral ligament operationer. 20 offentlige afdelinger foretager korsbåndsrekonstruktioner, og 13 privat klinikker foretager korsbåndsrekonstruktion. Der er sket en klar reduktion i antallet af opererende afdelinger de seneste år, hvilket sandsynligvis skyldes implementering af sundhedsvæsenets strukturplan og en reduktion i antallet af privatklinikker, som tilbyder korsbåndsrekonstruktionsbehandling. I 2012 er komplethedsgrad på 92 % i forhold til Landspatientregistret sammenlignet med 89% komplethedsgrad i Det er første gang, at kompletheden er kommet over de ønskede 90%. 30% af patienterne indtaster præoperativt subjektive scores over nettet. Ved 1-års kontrol er 24% af patienterne inde og indtaste subjektive scores. Disse værdier er faldet støt de seneste år, og det er registrets største udfordring at forbedre den patient baserede indtastnings komplethed. For registrets forskellige indikatorer er der følgende resultater: Der udføres instrumenteret objektiv stabilitetsmåling hos 90% af alle patienter, hvilket er tilfredsstillende. Et års kontrol gennemføres hos 49% af alle patienter, hvilket bør forbedres. Vedrørende indikatoren Hyppighed revisioner inden 2 år, ligger denne på 2,5% for patienter opereret i 2010, hvilket er et mindre fald fra tidligere år, og stadig acceptabelt. Endelig har 83% af patienterne < 3 mm sideforskel i instrumenteret knæløsheds måling, hvilket er tilfredsstillende. Der ses for få patienter til 1-års kontrol. Der kan være flere forskellige årsager til dette, og hovedårsagerne er sandsynligvis, at patienterne ikke møder op til kontrol, og at man aktivt fravælger at indkalde patienter af ressource hensyn. Det må forventes, at der her er en forbedringsmulighed, så kompletheden kan komme op på mellem 60-70%. Dette kan gøres ved, at afdelingerne anvender uafhængige evaluatorer ved et års kontrol, som aktivt kontakter udeblevne patienter. Dansk Korsbånds Rekonstruktions Registers fortsatte største problem er komplethedsgrad for subjektive patientdata. Her har påmindelse om at gå på nettet og registrere ikke været sufficient, og et forsøg med skriftlig rykkerbrev overfor manglende patientindtastning til et års kontrollen har ikke givet sufficient tilbagemelding. For at optimere præoperativ patient indtastning opfordres alle afdelinger til at have computere tilgængelige i deres ambulatorier, så patienter kan indtaste samtidig med, at de bliver skrevet op til operation. Der er aktuelt planer om at indføre et baseret påmindelsessystem, som skal forbedre registrering af subjektive patientdata. Med hensyn til forskelle mellem operationsteknikker er der foretaget sammenligning mellem anvendelse af patellasene-graft og hamstrings-graft. Der blev ikke fundet forskelle i subjektivt klinisk resultat og objektiv knæstabilitet. Undersøgelse af revisionsrater viser følgende tendenser: Patellasene grafter revideres mindre hyppigt end hamstrings grafter. Dette forsøges nu eftervist i skandinavisk projekt. Anvendelse af anteromedial portal til femur kanal placering øger revisionshyppighed i mindre grad i forhold til transtibial metode. At den nye mere anatomisk korrekte anteromediale portal anvendelse medfører en mindre øgning i revisions hyppighed, skyldes mest sandsynligt, at der er tale om indførsel af en ny og teknisk sværere operations teknik, som har en vis learning-curve. Der er planlagt nye studier, som skal vise om revisions hyppigheden forbedres efterhånden, som den danske kirurg population lærer den kirurgiske teknik. Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Side 2

5 2. Oversigtstabel over de samlede indikatorresultater Indikatoropfyldelse Indikator Standard Indikator I: Stabilitetsmåling Mindst 90% 89.8 ( ) 89.0 ( ) 88.7 ( ) 84.4 ( ) 84.1 ( ) Indikator II: Komplethed af 1 års klinisk kontrol Mindst 60% 49.2 ( ) 47.7 ( ) 48.5 ( ) 42.5 ( ) Indikator III: Sideforskel i knæløshed Mindst 90% 82.7 ( ) 83.3 ( ) 83.4 ( ) 84.8 ( ) Indikator IV: Revisioner inden for 2 år Højst 5% 2.1 ( ) 2.6 ( ) 2.1 ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Side 3

6 3. Kvalitetsindikatorer 3.1. Indikator I: Stabilitetsmåling Andel af alle operationer i 2012 der får vurderet knæstabilitet præoperativ ved hjælp af kvantitativ mekanisk udmåling. Standard: >90% Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: Patienter med manglende svar under Måleudstyr er ikke med i beregningen, idet vi ikke ved, om de har fået vurderet knæstabilitet præoperativt eller ej. Dvs. hvis patienten var til klinisk kontrol, men der ikke er angivet måleudstyr, vil patienten ikke tælle med i denne indikatorberegning. Kolonnen Uoplyst viser antallet af patienter, hvor der manglede indberetning af Måleudstyr. Antal uoplyste er årsag til manglende overensstemmelse mellem antal af patienter vist i tabel Antal indrapporterede operationer til Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register fordelt på afdelinger og tabel 3.1. Indikator I: Stabilitetsmåling. På landsplan fik 89,8% af patienterne vurderet knæstabilitet præoperativt ved hjælp af kvantitativ mekanisk udmåling. Dette er en stigning på ca. 1% procentpoint i forhold til de sidste to opgørelsesperioder. Indikatorværdien er opfyldt på landsplan, i lighed med de sidste to perioder. På regionsniveau er variationen fra 89,4% til 97,6%. Alle regioner opfylder standarden i denne periode, inklusiv Region Syddanmark, når den statistiske usikkerhed tages i betragtning. Dette er fremskridt i forhold til sidste periode, hvor fire ud af fem regioner opfyldte standarden. Det er dog fortsæt betydelig variation på afdelingsniveau. Faglig klinisk kommentar: Langt de fleste afdelinger anvender instrumenteret stabilitetsmåling i deres præoperative diagnostik. På landsbasis har 90,7% af alle patienter fået foretaget præoperativ stabilitetsmåling. Samtlige offentlige klinikker og private klinikker anvender stabilitetsmåling på nær to klinikker. Der kan ikke forventes 100% anvendelse af instrumenteret stabilitetsmåling, idet visse akutte patienter og patienter med svær instabilitet eller patienter med svær overvægt ikke kan få foretaget en sådan måling. Stabilitetsmåling udføres med tilfredsstillende hyppighed i den præoperative diagnostik og på en tilfredsstillende andel af landets sygehuse og privatklinikker. Siden oprettelse af Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register har der været en væsentlig fremgang i anvendelsen af instrumenteret stabilitetsmåling fra 70% til nu mere end 90% af alle patienter, hvilket må ses som tilfredsstillende. Anbefaling til indikator 1: Det anbefales, at klinikker som ikke anvender instrumenteret stabilitetsmåling i præoperativ vurdering, iværksætter dette. Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Side 4

7 Std. Ja*: indikerer at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidenceinterval i resultater indeholder standarden. Uoplyst Antal %: Andel af operationer med manglende svar under måleudstyr. Kolonne Tæller/Nævner for Danmark inkluderer samlet antal af patienter behandlet i de fem regioner plus antal af patienter behandlet på privathospitaler. Indikator I: Stabilitetsmåling Aktuelle år 2012 Tidligere år Std. 90% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI Danmark ja* 2355 / (1) 89.8 ( ) 89.0 ( ) 88.7 ( ) Hovedstaden ja 573 / 614 1(0) 93.3 ( ) 88.6 ( ) 87.5 ( ) Sjælland ja 73 / 78 0 (0) 93.6 ( ) 88.9 ( ) 84.7 ( ) Syddanmark ja* 432 / 483 4(1) 89.4 ( ) 80.8 ( ) 87.4 ( ) Midtjylland ja 512 / 541 5(1) 94.6 ( ) 97.3 ( ) 91.6 ( ) Nordjylland ja 163 / (0) 97.6 ( ) 93.7 ( ) 98.4 ( ) Hovedstaden ja 573 / 614 1(0) 93.3 ( ) 88.6 ( ) 87.5 ( ) Amager Hospital ja 118 / 131 1(1) 90.1 ( ) 97.5 ( ) 92.8 ( ) Bispebjerg Hospital ja 239 / (0) 99.2 ( ) 99.1 ( ) ( ) Bornholms Hospital ja 9 / 9 0 (0) ( ) ( ) ( ) Frederiksberg Hospital ja* 69 / 79 0 (0) 87.3 ( ) 96.6 ( ) ( ) Gentofte Hospital ja 95 / (0) 92.2 ( ) 92.2 ( ) 98.0 ( ) Glostrup Hospital nej 0 / 3 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 3.1 ( ) Hillerød Hospital ja* 43 / 48 0 (0) 89.6 ( ) 87.9 ( ) ( ) Sjælland ja 73 / 78 0 (0) 93.6 ( ) 88.9 ( ) 84.7 ( ) Køge Sygehus ja 67 / 68 0 (0) 98.5 ( ) 90.7 ( ) ( ) Nykøbing F Sygehus nej 4 / 8 0 (0) 50.0 ( ) ( ) 40.0 ( ) Næstved Sygehus ja 2 / 2 0 (0) ( ) 87.3 ( ) ( ) Syddanmark ja* 432 / 483 4(1) 89.4 ( ) 80.8 ( ) 87.4 ( ) Kolding Sygehus nej 33 / 45 0 (0) 73.3 ( ) 10.9 ( ) 12.2 ( ) Middelfart Sygehus ja 31 / 34 1(3) 91.2 ( ) 92.8 ( ) 95.6 ( ) OUH Odense Universitetshospital ja 63 / 64 1(2) 98.4 ( ) 85.0 ( ) 87.8 ( ) OUH Svendborg Sygehus nej 36 / 53 0 (0) 67.9 ( ) 60.9 ( ) ( ) Sydvestjysk Sygehus Esbjerg ja 60 / 65 2(3) 92.3 ( ) 91.5 ( ) 93.2 ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Side 5

8 Aktuelle år 2012 Tidligere år Std. 90% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI Sygehus Sønderjylland Haderslev ja 120 / (0) 90.2 ( ) 92.4 ( ) 95.0 ( ) Vejle Sygehus ja 89 / 89 0 (0) ( ) 96.3 ( ) ( ) Midtjylland ja 512 / 541 5(1) 94.6 ( ) 97.3 ( ) 91.6 ( ) Aarhus Universitetshospital ja 216 / 234 2(1) 92.3 ( ) 97.5 ( ) 88.9 ( ) Regionshospitalet Herning ja 109 / (0) ( ) ( ) ( ) Regionshospitalet Horsens ja 67 / 69 2(3) 97.1 ( ) 97.3 ( ) 86.1 ( ) Regionshospitalet Randers ja 42 / 42 1(2) ( ) 98.1 ( ) ( ) Regionshospitalet Silkeborg ja 37 / 40 0 (0) 92.5 ( ) 95.7 ( ) 92.8 ( ) Regionshospitalet Viborg ja* 41 / 47 0 (0) 87.2 ( ) 92.7 ( ) 93.3 ( ) Nordjylland ja 163 / (0) 97.6 ( ) 93.7 ( ) 98.4 ( ) Klinik Aalborg ja 74 / 78 0 (0) 94.9 ( ) 91.4 ( ) 97.5 ( ) Klinik Hjørring ja 75 / 75 0 (0) ( ) 93.1 ( ) 98.4 ( ) Sygehus Thy-Mors ja 14 / 14 0 (0) ( ) ( ) ( ) Privathospitaler nej 602 / 739 5(1) 81.5 ( ) 87.6 ( ) 87.2 ( ) ARTROS - Aalborg Privathospital nej 20 / 27 0 (0) 74.1 ( ) 66.7 ( ) 95.1 ( ) Aleris Privathospitaler, Aalborg ja 30 / 33 0 (0) 90.9 ( ) 92.0 ( ) 88.2 ( ) Aleris Privathospitaler, Esbjerg ja 5 / 5 0 (0) ( ) ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Herning nej 24 / 37 0 (0) 64.9 ( ) 84.6 ( ) 94.1 ( ) Aleris Privathospitaler, Århus nej 0 / 2 0 (0) 0.0 ( ) 75.0 ( ) Allerød Privathospital og Idrætsklinik ja 1 / 1 0 (0) ( ) ( ) 66.7 ( ) Amartro Privathospital og Idrætsklinik ja 15 / 15 0 (0) ( ) ( ) ( ) Bekkevold Privathospital Odense ja 3 / 3 0 (0) ( ) Ciconia Privathospital ja 23 / 23 0 (0) ( ) ( ) 96.0 ( ) Eira Privathospitalet Skejby nej 60 / 85 0 (0) 70.6 ( ) 80.5 ( ) 66.4 ( ) Gildhøj Privathospital ja 82 / 87 1(1) 94.3 ( ) 96.5 ( ) 98.6 ( ) Herlev Privatklinik ja 4 / 4 0 (0) ( ) ( ) ( ) Hjertecenter Varde ja 2 / 2 0 (0) ( ) Nørmark Privathospital nej 0 / 17 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 6.3 ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Side 6

9 Aktuelle år 2012 Tidligere år Std. 90% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI OPA Ortopædisk Hospital Aarhus ja 25 / 25 0 (0) ( ) ( ) ( ) Ortopædkirurgisk Center Varde ja* 6 / 8 0 (0) 75.0 ( ) 81.5 ( ) 95.7 ( ) Ortopædkirurgisk Speciallægepraksis ja* 3 / 4 0 (0) 75.0 ( ) ( ) Parkens Privathospital nej 23 / 34 0 (0) 67.6 ( ) 77.6 ( ) 94.6 ( ) Privathospitalet Danmark nej 3 / 13 0 (0) 23.1 ( ) 71.4 ( ) ( ) Privathospitalet Hamlet Frederiksberg ja* 135 / 154 4(3) 87.7 ( ) 94.7 ( ) 97.7 ( ) Privathospitalet Kollund ja 14 / 15 0 (0) 93.3 ( ) ( ) ( ) Privathospitalet Mølholm ja 54 / 58 0 (0) 93.1 ( ) ( ) 91.8 ( ) Privathospitalet Valdemar nej 12 / 19 0 (0) 63.2 ( ) ( ) 79.5 ( ) Privatklinikken Bondovej ja 32 / 32 0 (0) ( ) ( ) ( ) Viborg Privathospital nej 26 / 36 0 (0) 72.2 ( ) 71.4 ( ) 56.5 ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Side 7

10 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Side 8

11 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Side 9

12 3.2. Indikator II: Komplethed af 1 års klinisk kontrol Andel af alle operationer foretaget i 2011, som har været til 1 års kontrol. Standard >60% Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: På landsplan fik 49,2% af patienterne registreret klinisk kontrol 1 år efter operation. Der er tale om en stigning på 1 procentpoint. Indikatoren er ikke opfyldt på landsplan. På regionsniveau dækker indikatoropfyldelse over en variation fra 23,0% i Region Nordjylland til 70,1% i Region Midtjylland. To regioner opfylder standarden, nemlig Region Syddanmark og Midtjylland, og har også gjort det i de sidste to opgørelsesperioder. De andre tre regioner har haft lav registrering af 1 års klinisk kontrol i de sidste tre år. Faglig klinisk kommentar: Registrering af patient outcome data til 1-års kontrol har i 2011 vist en let stigende tendens. Således er der i 2012 set ca. 49 % til 1-års kontrol i forhold til 46 % i Der er store regionale forskelle med region Sjælland og Nordjylland, som har væsentlig lavere andel af patienter til 1-års kontrol end landsgennemsnittet. De regionale forskelle kan muligvis forklares ved forskellige transportafstande i.f.m. kontrol besøg. I forhold til tidligere år har privat klinikkerne forbedret deres andel af patienter til afsluttende 1-års kontrol. Standard er reduceret til 60%, idet det ikke er realistisk at se flere patienter til afsluttende kontrol, når patienterne fysisk skal møde op til dette. Andel af patienter som ses til 1-års kontrol er stadig for lav med ca. 49%. Det er positivt, at der indenfor det private område er sket forbedringer af denne vigtige kvalitetssikring. Fremtidig forbedringsmulighed vil være tilstede, når diverse hospitals struktur ændringer er iværksat, hvor større enheder vil give mulighed for optimeret patient kontakt i.f.m. 1 års kontrol. Anbefaling til indikator 2: Det anbefales systematisk at indkalde alle patienter til 1 års kontrol også i privat regi,selvom der ikke kan opnåes betaling for dette. Udeblevne patienter bør genindkaldes. Std. Ja*: indikerer at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidenceinterval i resultater indeholder standarden. Uoplyst: Antal %: Ikke relevant. Kolonne Tæller/Nævner for Danmark inkluderer samlet antal af patienter behandlet i de fem regioner plus antal af patienter behandlet på privathospitaler. Indikator II: Komplethed af 1 års klinisk kontrol Aktuelle år 2011 Tidligere år Std. 60% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI Danmark nej 1341 / (0) 49.2 ( ) 47.7 ( ) 48.5 ( ) Hovedstaden nej 259 / (0) 45.6 ( ) 48.8 ( ) 52.2 ( ) Sjælland nej 29 / (0) 27.6 ( ) 20.9 ( ) 49.4 ( ) Syddanmark ja 318 / (0) 64.9 ( ) 60.4 ( ) 55.1 ( ) Midtjylland ja 391 / (0) 70.1 ( ) 71.1 ( ) 70.2 ( ) Nordjylland nej 32 / (0) 23.0 ( ) 20.8 ( ) 34.6 ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Side 10

13 Aktuelle år 2011 Tidligere år Std. 60% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI Hovedstaden nej 259 / (0) 45.6 ( ) 48.8 ( ) 52.2 ( ) Amager Hospital ja 72 / (0) 60.5 ( ) 68.5 ( ) 52.7 ( ) Bispebjerg Hospital nej 108 / (0) 52.4 ( ) 44.2 ( ) 48.9 ( ) Bornholms Hospital ja* 2 / 5 0 (0) 40.0 ( ) 28.6 ( ) 60.0 ( ) Frederiksberg Hospital ja 51 / 77 0 (0) 66.2 ( ) 62.0 ( ) 76.9 ( ) Gentofte Hospital nej 1 / 76 0 (0) 1.3 ( ) 2.0 ( ) 20.3 ( ) Glostrup Hospital nej 13 / 49 0 (0) 26.5 ( ) 50.0 ( ) 15.8 ( ) Hillerød Hospital nej 12 / 34 0 (0) 35.3 ( ) 85.7 ( ) Hørsholm Hospital ja* 0 / 2 0 (0) 0.0 ( ) 68.0 ( ) 72.2 ( ) Sjælland nej 29 / (0) 27.6 ( ) 20.9 ( ) 49.4 ( ) Køge Sygehus ja* 17 / 34 0 (0) 50.0 ( ) 0.0 ( ) 7.1 ( ) Nykøbing F Sygehus ja 2 / 3 0 (0) 66.7 ( ) 0.0 ( ) 75.0 ( ) Næstved Sygehus nej 10 / 68 0 (0) 14.7 ( ) 25.6 ( ) 53.0 ( ) Syddanmark ja 318 / (0) 64.9 ( ) 60.4 ( ) 55.1 ( ) Kolding Sygehus ja 31 / 49 0 (0) 63.3 ( ) 15.0 ( ) 18.2 ( ) Middelfart Sygehus ja 44 / 64 0 (0) 68.8 ( ) 57.4 ( ) 59.3 ( ) OUH Odense Universitetshospital ja* 19 / 34 0 (0) 55.9 ( ) 68.4 ( ) 58.3 ( ) OUH Svendborg Sygehus nej 17 / 46 0 (0) 37.0 ( ) 28.0 ( ) 28.3 ( ) Sydvestjysk Sygehus Esbjerg ja 79 / (0) 73.8 ( ) 70.8 ( ) 70.0 ( ) Sygehus Sønderjylland Haderslev ja 80 / (0) 73.4 ( ) 74.3 ( ) 62.4 ( ) Vejle Sygehus ja* 48 / 81 0 (0) 59.3 ( ) 83.0 ( ) 81.6 ( ) Midtjylland ja 391 / (0) 70.1 ( ) 71.1 ( ) 70.2 ( ) Aarhus Universitetshospital ja 165 / (0) 79.3 ( ) 75.8 ( ) 72.8 ( ) Regionshospitalet Herning ja 84 / (0) 80.0 ( ) 81.7 ( ) 64.3 ( ) Regionshospitalet Horsens ja* 42 / 71 0 (0) 59.2 ( ) 65.7 ( ) 68.9 ( ) Regionshospitalet Randers ja 42 / 52 0 (0) 80.8 ( ) 87.5 ( ) Regionshospitalet Silkeborg nej 22 / 68 0 (0) 32.4 ( ) 53.5 ( ) 63.6 ( ) Regionshospitalet Viborg ja 36 / 54 0 (0) 66.7 ( ) 68.4 ( ) 74.7 ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Side 11

14 Aktuelle år 2011 Tidligere år Std. 60% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI Nordjylland nej 32 / (0) 23.0 ( ) 20.8 ( ) 34.6 ( ) Klinik Aalborg nej 1 / 59 0 (0) 1.7 ( ) 0.0 ( ) 6.9 ( ) Klinik Hjørring nej 23 / 53 0 (0) 43.4 ( ) 31.3 ( ) 45.2 ( ) Sygehus Thy-Mors nej 8 / 27 0 (0) 29.6 ( ) 30.4 ( ) 38.1 ( ) Privathospitaler nej 312 / (0) 36.1 ( ) 33.2 ( ) 34.0 ( ) ARTROS - Aalborg Privathospital nej 1 / 21 0 (0) 4.8 ( ) 10.0 ( ) 10.7 ( ) Aleris Privathospitaler, Aalborg nej 0 / 23 0 (0) 0.0 ( ) 2.9 ( ) 0.0 ( ) Aleris Privathospitaler, Esbjerg ja* 5 / 9 0 (0) 55.6 ( ) 44.4 ( ) 54.2 ( ) Aleris Privathospitaler, Herning nej 14 / 37 0 (0) 37.8 ( ) 31.3 ( ) 31.1 ( ) Allerød Privathospital og Idrætsklinik nej 0 / 9 0 (0) 0.0 ( ) 33.3 ( ) 33.3 ( ) Amartro Privathospital og Idrætsklinik ja* 7 / 14 0 (0) 50.0 ( ) 47.1 ( ) 46.2 ( ) Ciconia Privathospital ja* 6 / 15 0 (0) 40.0 ( ) 62.5 ( ) 61.9 ( ) DAMP Sundhedscenter Tønder ja* 4 / 9 0 (0) 44.4 ( ) 30.8 ( ) 54.5 ( ) Eira Privathospitalet Skejby ja* 37 / 71 0 (0) 52.1 ( ) 39.0 ( ) 48.5 ( ) Gildhøj Privathospital nej 1 / (0) 0.9 ( ) 1.4 ( ) 0.0 ( ) Herlev Privatklinik ja* 7 / 15 0 (0) 46.7 ( ) 73.7 ( ) 40.0 ( ) Kysthospitalet, Skodsborg nej 0 / 13 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Nørmark Privathospital ja* 11 / 24 0 (0) 45.8 ( ) 6.3 ( ) 44.9 ( ) OPA Ortopædisk Hospital Aarhus nej 4 / 39 0 (0) 10.3 ( ) 9.1 ( ) 2.1 ( ) Ortopædkirurgisk Center Varde ja 20 / 27 0 (0) 74.1 ( ) 85.0 ( ) 85.2 ( ) Ortopædkirurgisk Speciallægepraksis ja* 0 / 2 0 (0) 0.0 ( ) Parkens Privathospital nej 6 / 79 0 (0) 7.6 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Privathospitalet Danmark nej 0 / 14 0 (0) 0.0 ( ) 33.3 ( ) 0.0 ( ) Privathospitalet H.C. Andersen Klinikken ja 5 / 5 0 (0) ( ) ( ) 66.7 ( ) Privathospitalet Hamlet Frederiksberg nej 67 / (0) 38.1 ( ) 32.6 ( ) 36.8 ( ) Privathospitalet Kollund ja 14 / 19 0 (0) 73.7 ( ) 72.7 ( ) 66.7 ( ) Privathospitalet Mølholm ja 31 / 37 0 (0) 83.8 ( ) 81.7 ( ) 47.1 ( ) Privathospitalet Sorana ja* 1 / 3 0 (0) 33.3 ( ) ( ) 0.0 ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Side 12

15 Aktuelle år 2011 Tidligere år Std. 60% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI Privathospitalet Valdemar ja 18 / 19 0 (0) 94.7 ( ) 75.0 ( ) 80.9 ( ) Privatklinikken Bondovej ja 31 / 37 0 (0) 83.8 ( ) 70.3 ( ) 81.6 ( ) Privatklinikken Guldborgsund ja* 0 / 2 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Specialhospitalet Akselholm nej 0 / 5 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Viborg Privathospital ja 22 / 33 0 (0) 66.7 ( ) 58.5 ( ) 50.0 ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Side 13

16 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Side 14

17 3.3. Indikator III: Sideforskel i knæløshed Andel af alle primær ACL operationer foretaget i 2011 som har mindre end 3 mm side forskel i knæløshed ved 1 år klinisk kontrol. Standard > 90% Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: På landsplan havde 82,7% af patienterne mindre end 3 mm side forskel i knæløshed ved 1 års klinisk kontrol, hvilket er i lighed med de to sidste perioder. Indikatoren er ikke opfyldt på landsplan. På regionsniveau dækker indikatoropfyldelse over en variation fra 73.2% i Region Midtjylland til 100% i Region Nordjylland. To regioner opfylder standarden i år, når den statistiske usikkerhed tages i betragtning, sammenlignet med tre regioner sidste år. Det må haves in mente, at der er regionale og afdelings forskelle i andelen af patienter, hvor side forskel ikke kunne beregnes. Faglig klinisk kommentar: Andelen, som har mindre end 3 mm sagittal sideløshedsforskel er 83%. Vurdering af behandlingsresultaterne mellem afdelingerne er vanskelige, idet der anvendes forskelligt udstyr til måling af den mekaniske stabilitet. Endvidere er der en væsentlig bias mulighed, idet det ofte vil være den opererende kirurg, som foretager bedømmelsen og udmålingen. Der er, undertegnede bekendt, kun ét sted i landet, hvor der foretages bedømmelse ved hjælp af uafhængig fysioterapeut. Databasens resultat, med mere end 83% som har acceptabel knæstabilitet 1-års postoperativt, betragtes som et acceptabelt resultat. Kun forbedrede operations teknikker som resulterer i forbedret knæ stabilitet vil kunne forbedre denne indikator. Anbefaling til indikator 3: Det anbefales, at der etableres uafhængig vurdering af stabilitet ved 1-års kontrol for at eliminere bias mulighed. Et forskningsprojekt som undersøger bias ved stabilitets udmåling kunne være interessant. Std. Ja*: indikerer at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidenceinterval i resultater indeholder standarden. Uoplyst: Antal %: operationer uden svar til POSTOPACLLOESHOEJRE eller POSTOPACLLOESVENSTRE. Kolonne Tæller/Nævner for Danmark inkluderer samlet antal af patienter behandlet i de fem regioner plus antal af patienter behandlet på privathospitaler. Indikator III: Sideforskel i knæløshed Aktuelle år 2011 Tidligere år Std. 90% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI Danmark nej 934 / (3) 82.7 ( ) 83.3 ( ) 83.4 ( ) Hovedstaden nej 169 / (5) 79.0 ( ) 81.5 ( ) 81.7 ( ) Sjælland ja* 18 / 24 1(4) 75.0 ( ) 96.0 ( ) 91.4 ( ) Syddanmark nej 245 / 286 5(2) 85.7 ( ) 87.9 ( ) 87.1 ( ) Midtjylland nej 235 / 321 5(2) 73.2 ( ) 76.5 ( ) 73.6 ( ) Nordjylland ja 11 / 11 1(8) ( ) 87.5 ( ) 87.0 ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Side 15

18 Aktuelle år 2011 Tidligere år Std. 90% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI Hovedstaden nej 169 / (5) 79.0 ( ) 81.5 ( ) 81.7 ( ) Amager Hospital nej 51 / 66 0 (0) 77.3 ( ) 78.3 ( ) 75.6 ( ) Bispebjerg Hospital ja* 81 / 96 0 (0) 84.4 ( ) 86.1 ( ) 84.4 ( ) Bornholms Hospital ja 2 / 2 0 (0) ( ) ( ) 33.3 ( ) Frederiksberg Hospital ja* 24 / 29 4(12) 82.8 ( ) 64.0 ( ) 75.6 ( ) Gentofte Hospital ja 1 / 1 0 (0) ( ) 0.0 ( ) ( ) Glostrup Hospital ja* 3 / 5 8(62) 60.0 ( ) - - Hillerød Hospital nej 6 / 14 0 (0) 42.9 ( ) 80.0 ( ) Hørsholm Hospital ja 1 / 1 0 (0) ( ) 90.2 ( ) 93.5 ( ) Sjælland ja* 18 / 24 1(4) 75.0 ( ) 96.0 ( ) 91.4 ( ) Køge Sygehus ja* 10 / 13 0 (0) 76.9 ( ) - - Nykøbing F Sygehus ja* 1 / 2 0 (0) 50.0 ( ) ( ) Næstved Sygehus ja* 7 / 9 1(10) 77.8 ( ) ( ) 98.0 ( ) Syddanmark nej 245 / 286 5(2) 85.7 ( ) 87.9 ( ) 87.1 ( ) Kolding Sygehus ja* 15 / 19 4(17) 78.9 ( ) ( ) Middelfart Sygehus ja 43 / 46 0 (0) 93.5 ( ) 97.3 ( ) ( ) OUH Odense Universitetshospital ja* 11 / 13 0 (0) 84.6 ( ) 88.2 ( ) 81.0 ( ) OUH Svendborg Sygehus ja* 15 / 17 0 (0) 88.2 ( ) 80.0 ( ) 93.3 ( ) Sydvestjysk Sygehus Esbjerg ja* 68 / 78 0 (0) 87.2 ( ) 98.1 ( ) 87.9 ( ) Sygehus Sønderjylland Haderslev ja* 55 / 63 1(2) 87.3 ( ) 97.1 ( ) 97.8 ( ) Vejle Sygehus nej 38 / 50 0 (0) 76.0 ( ) 58.3 ( ) 77.8 ( ) Midtjylland nej 235 / 321 5(2) 73.2 ( ) 76.5 ( ) 73.6 ( ) Aarhus Universitetshospital nej 70 / 102 4(4) 68.6 ( ) 82.0 ( ) 68.2 ( ) Regionshospitalet Herning ja* 68 / 82 0 (0) 82.9 ( ) 89.0 ( ) 79.5 ( ) Regionshospitalet Horsens nej 28 / 43 0 (0) 65.1 ( ) 65.7 ( ) 70.8 ( ) Regionshospitalet Randers nej 25 / 37 0 (0) 67.6 ( ) 42.9 ( ) Regionshospitalet Silkeborg ja 21 / 21 1(5) ( ) 86.7 ( ) 90.3 ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Side 16

19 Aktuelle år 2011 Tidligere år Std. 90% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI Regionshospitalet Viborg nej 23 / 36 0 (0) 63.9 ( ) 52.8 ( ) 70.8 ( ) Nordjylland ja 11 / 11 1(8) ( ) 87.5 ( ) 87.0 ( ) Klinik Aalborg ja 1 / 1 0 (0) ( ) ( ) Klinik Hjørring ja 9 / 9 0 (0) ( ) 87.5 ( ) 89.3 ( ) Sygehus Thy-Mors ja 1 / 1 1(50) ( ) ( ) Privathospitaler ja 256 / (5) 93.4 ( ) 88.4 ( ) 90.9 ( ) ARTROS - Aalborg Privathospital ja 1 / 1 0 (0) ( ) ( ) 66.7 ( ) Aleris Privathospitaler, Aalborg nej 0 / 0 0 (0) ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Esbjerg ja* 4 / 5 0 (0) 80.0 ( ) 75.0 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Herning ja 14 / 14 0 (0) ( ) ( ) 84.6 ( ) Allerød Privathospital og Idrætsklinik ja* 2 / 3 0 (0) 66.7 ( ) ( ) 50.0 ( ) Amartro Privathospital og Idrætsklinik ja 7 / 7 0 (0) ( ) ( ) ( ) Ciconia Privathospital ja* 8 / 9 0 (0) 88.9 ( ) ( ) 44.4 ( ) DAMP Sundhedscenter Tønder ja 3 / 3 0 (0) ( ) 81.8 ( ) 91.1 ( ) Eira Privathospitalet Skejby ja* 17 / 20 0 (0) 85.0 ( ) ( ) 91.8 ( ) Gildhøj Privathospital ja 1 / 1 0 (0) ( ) ( ) - Herlev Privatklinik ja 5 / 5 0 (0) ( ) ( ) 60.0 ( ) Kysthospitalet, Skodsborg nej 0 / 0 0 (0). - - Nørmark Privathospital nej 0 / 0 9(100) OPA Ortopædisk Hospital Aarhus ja 6 / 6 0 (0) ( ) 83.3 ( ) ( ) Ortopædkirurgisk Center Varde ja 19 / 19 0 (0) ( ) 93.8 ( ) ( ) Ortopædkirurgisk Speciallægepraksis nej 0 / 0 0 (0). - Parkens Privathospital ja 4 / 4 0 (0) ( ) ( ) Privathospitalet Danmark nej 0 / 0 0 (0) ( ) - Privathospitalet H.C. Andersen Klinikken ja 5 / 5 0 (0) ( ) ( ) ( ) Privathospitalet Hamlet Frederiksberg ja 55 / 61 0 (0) 90.2 ( ) 57.7 ( ) 85.7 ( ) Privathospitalet Kollund ja* 11 / 13 0 (0) 84.6 ( ) ( ) ( ) Privathospitalet Mølholm ja 28 / 31 0 (0) 90.3 ( ) 85.5 ( ) 94.7 ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Side 17

20 Aktuelle år 2011 Tidligere år Std. 90% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI Privathospitalet Sorana nej 0 / 0 1(100) Privathospitalet Valdemar ja 17 / 17 0 (0) ( ) 74.1 ( ) 95.7 ( ) Privatklinikken Bondovej ja 33 / 33 0 (0) ( ) ( ) 83.9 ( ) Privatklinikken Guldborgsund nej 0 / 0 0 (0) ( ) Specialhospitalet Akselholm nej 0 / 0 0 (0) ( ) Viborg Privathospital ja 16 / 17 4(19) 94.1 ( ) ( ) ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Side 18

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011. Sidste opgørelsesperiode er fra 1.januar 2011 til 31. december 2011. Komplethedsgrad

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2014

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2014 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2014 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Hvorfra udgår

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2015

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2015 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2015 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2014 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2014 til 31. december 2014 Hvorfra udgår

Læs mere

Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2006

Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2006 Dansk Korsbåndsregister Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse 1 1. RESUME... 4 2. BAGGRUND... 4 3. STYREGRUPPE... 5 4. INDIKATORER... 5 5. RESULTATER (INDRAPPORTERING OG INDIKATORER)... 7 Antal indrapporterede

Læs mere

Dansk korsbåndsregister Årsrapport 2005 1. Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2005

Dansk korsbåndsregister Årsrapport 2005 1. Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2005 Dansk korsbåndsregister Årsrapport 2005 1 Dansk Korsbåndsregister Årsrapport 2005 Dansk korsbåndsregister Årsrapport 2005 2 ÅRSRAPPORT 2005 DANSK KORSBÅNDSREGISTER Indholdfortegnelse 1. Resume... 3 2.

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Esbjerg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Aleris Privathospitaler, Århus Allerød

Læs mere

I tilfælde, hvor samme patient får bilateral operation under den samme seance, skal der udfyldes 2 separate registrering skema (en for hver side).

I tilfælde, hvor samme patient får bilateral operation under den samme seance, skal der udfyldes 2 separate registrering skema (en for hver side). Alma Becic Pedersen Side 1 09-07-2012 DATA DEFINITION FOR DANSK KORSBÅNDSREGISTER Inklusionskriterier Alle patienter som har fået korsbåndsoperation og flere-ligament operationer samt revision efter korsbåndsoperation,

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Esbjerg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Aleris Privathospitaler, Århus Allerød

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer Dansk Knæalloplastikregister Kvalitetsindikatorer Årsrapport 2014 Aktuelle opgørelsesperioder: 1.1.2013 31.12.2013 1.1.2014 31.7.2014 www.dkar.dk Årsrapporten 2014 Rapporten er udarbejdet af styregruppen

Læs mere

Dansk Korsbånds Register

Dansk Korsbånds Register Allerød privathospital Amager Hospital Amartro Privathospital og Idrætsklinik Arresødal Privathospital ARTROS - Aalborg Privathospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Ciconia Privathospital City

Læs mere

Dansk Korsbånds Register

Dansk Korsbånds Register Hvidovre Hospital Hørsholm Hospital Bornholms Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Nykøbing F Sygehus Regionshospitalet Viborg Frederiksberg Hospital Ringsted Sygehus Sygehus Vendsyssel Hjørring

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader 2007-2009 1 Indholdsfortegnelse Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på dækningsområder (hele landet)...3 Anmeldelser fordelt

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2011 - Ambulante Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Ambulante patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%)

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%) Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for,, og. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register b Dansk Hoftealloplastik Register National Årsrapport 2014 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december Aktuelle periode fra 1. januar til 31. december 129.970 Primæroperationer 20.711 Antal revisioner Komplethedsgrad

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP - Afdeling for Epidemiologi og Biostatistik af datamanager Morten Sverdrup-Jensen

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Komplethedsgrad 2013 93% Antal

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader 2008-2010 12.0.06.201.2011 1 Indholdsfortegnelse Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på dækningsområder (hele landet)...3 Anmeldelser

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register b Dansk Hoftealloplastik Register National årsrapport 2015 Dækker perioden fra 1. januar 1995 til 31. december Aktuelle periode fra 1. januar til 31. december 9.410 Primæroperationer 2015 1.366 Antal revisioner

Læs mere

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211 og 212. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Nykøbing F Sygehus

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Styregruppen vil gerne informere om en række ændringer vedrørende DHR. Ændringer i styregruppen For Region Nordjylland erstattes Michael Ulrich Vinther

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2015

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2015 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2015 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2014 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2014 til 31. december 2014 Komplethedsgrad 2014 94% Antal

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register

Dansk Skulderalloplastik Register Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Dansk Skulderalloplastik

Læs mere

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012 Dansk Anæstesi database National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR PROSBASE 2009

ÅRSRAPPORT FOR PROSBASE 2009 ÅRSRAPPORT FOR PROSBASE 2009 Omfatter med kirurgisk behandlingsdato 1/1 2009-31/12 2009, der er indberettet til ProsBase senest 27/7 2010. Rapporten er fortolket og kommenteret af Det Danske Råd for Prostatasygdomme,

Læs mere

Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår)

Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår) Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår) August 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 4 Anerkendelsesprocenter...

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler Esbjerg Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR PROSBASE 2010

ÅRSRAPPORT FOR PROSBASE 2010 ÅRSRAPPORT FOR PROSBASE 2010 Omfatter med kirurgisk behandlingsdato 1/1 2010-31/12 2010, der er indberettet til ProsBase senest 26/7 2011. Rapporten fortolket og kommenteret af Det Danske Råd for Prostatasygdomme,

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Dansk Knæalloplastik Register

Dansk Knæalloplastik Register Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Erichsens Klinik Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Gildhøj Privathospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Dansk Knæalloplastik

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2016 1. september 2015-31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december 2011 Opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 111.907 Primæroperationer 1995-2011 17.791 Antal

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister

Dansk Fedmekirurgiregister Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2016 (Perioden 1. januar - 31. december 2016) Endelig udgave 30. juni 2017 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015 Årsrapport nr. 1 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 215 1. januar 215-31. december 215 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital DAMP Sundhedscenter Tønder Danske Privathospitaler Esbjerg Danske Privathospitaler, Aalborg Danske

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december 2012 Opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 120988 Primæroperationer 1995-2012 19282 Antal

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere:

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Jylland Privathospitaler og klinikker Aleris Privathospitaler (Herning, Esbjerg, Århus, Ålborg) Birk Centerpark 28 7400 Herning Tlf.: 36

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler Esbjerg Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2012 21. juni 2011 20. juni 2012 Version 1.0 19. november 2012 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2016

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2016 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Dansk Anæstesi Database National årsrapport 2016 Høringsversion 1 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2016 1. juli 2015 30. juni 2016 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2014 1. december 2013 30. november 2014 Endelig udgave 24. april 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt opraar alder sygehus (Alle) (Alle) (Alle) Værdier operation Sum af antal Antal af personer KKGH60 Operation for

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XII delrapport udviklingen fra til. Rapporten

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2012 1. juni 2012 31. maj 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Revideret udkast 20. april 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015 Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2014/2015 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2014-30. juni 2015 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave 12. maj 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 37.957 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister

Dansk Fedmekirurgiregister Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2015 (Perioden 1. januar - 31. december 2015) Endelig udgave 29. juni 2016 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Side 2 af 182 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere