Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2013"

Transkript

1 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad % Antal primære korsbånds operationer i alt Antal flerligamentoperationer i alt Antal korsbåndsrevisioner i alt

2 Hvorfra udgår rapporten Rapporten er udarbejdet af styregruppen for DKRR i samarbejde med Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Nord og Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest. Kontaktperson for DKRR i Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Nord er afdelingslæge, phd Alma B. Pedersen, Olof Palmes Allé 43-45, 8200 Århus N, Tlf.: og Kontaktperson for DKRR i Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet & Sundhedsinformatik Vest er kvalitetskonsulent Anne Haagen Hjelm, Oluf Palmes Allé 15, 8200 Århus N, Tlf.: og Kontaktperson for DKRR i styregruppen er formand Martin Lind, professor, sektorchef, dr.med., ph.d., Idrætssektoren, Ortopædkirurgisk Afdeling, Århus Sygehus,Tage Hansens Gade 2, 8000 Århus C, Tlf: / 7465 og

3 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner og anbefalinger Oversigtstabel over de samlede indikatorresultater Kvalitetsindikatorer Indikator I: Stabilitetsmåling Indikator II: Komplethed af 1 års klinisk kontrol Indikator III: Sideforskel i knæløshed Indikator IV: Revisioner inden for 2 år Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet Oversigt over alle indikatorer Datagrundlag Styregruppens medlemmer Appendiks Indberetninger og komplethedsgrad Resultater generelt Primær ACL operationer KOOS og Tegner score for primær ACL operation Overlevelse efter primær ACL operation Sammenligning af operationstekniker ved primær ACL operation Sammenligning mellem Patellasene graft (BPTB) og Hamstringssene graft (ST/GR) ACL revision Flerligament operationer DVT profylakse Komplikationer og reoperationer Case mix analyser Forskning Beregningsgrundlag for indikatorer...86

4 1. Konklusioner og anbefalinger Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register (DKRR) har nu eksisteret i 8 år, og denne årsrapport indeholder data fra de første 7 år. Der er nu indrapporteret over operationer i DKRR. Af disse er primær operationer, revisionsoperationer og flerligament/kollateral ligament operationer. 20 offentlige afdelinger foretager korsbåndsrekonstruktioner, og 13 privat klinikker foretager korsbåndsrekonstruktion. Der er sket en klar reduktion i antallet af opererende afdelinger de seneste år, hvilket sandsynligvis skyldes implementering af sundhedsvæsenets strukturplan og en reduktion i antallet af privatklinikker, som tilbyder korsbåndsrekonstruktionsbehandling. I 2012 er komplethedsgrad på 92 % i forhold til Landspatientregistret sammenlignet med 89% komplethedsgrad i Det er første gang, at kompletheden er kommet over de ønskede 90%. 30% af patienterne indtaster præoperativt subjektive scores over nettet. Ved 1-års kontrol er 24% af patienterne inde og indtaste subjektive scores. Disse værdier er faldet støt de seneste år, og det er registrets største udfordring at forbedre den patient baserede indtastnings komplethed. For registrets forskellige indikatorer er der følgende resultater: Der udføres instrumenteret objektiv stabilitetsmåling hos 90% af alle patienter, hvilket er tilfredsstillende. Et års kontrol gennemføres hos 49% af alle patienter, hvilket bør forbedres. Vedrørende indikatoren Hyppighed revisioner inden 2 år, ligger denne på 2,5% for patienter opereret i 2010, hvilket er et mindre fald fra tidligere år, og stadig acceptabelt. Endelig har 83% af patienterne < 3 mm sideforskel i instrumenteret knæløsheds måling, hvilket er tilfredsstillende. Der ses for få patienter til 1-års kontrol. Der kan være flere forskellige årsager til dette, og hovedårsagerne er sandsynligvis, at patienterne ikke møder op til kontrol, og at man aktivt fravælger at indkalde patienter af ressource hensyn. Det må forventes, at der her er en forbedringsmulighed, så kompletheden kan komme op på mellem 60-70%. Dette kan gøres ved, at afdelingerne anvender uafhængige evaluatorer ved et års kontrol, som aktivt kontakter udeblevne patienter. Dansk Korsbånds Rekonstruktions Registers fortsatte største problem er komplethedsgrad for subjektive patientdata. Her har påmindelse om at gå på nettet og registrere ikke været sufficient, og et forsøg med skriftlig rykkerbrev overfor manglende patientindtastning til et års kontrollen har ikke givet sufficient tilbagemelding. For at optimere præoperativ patient indtastning opfordres alle afdelinger til at have computere tilgængelige i deres ambulatorier, så patienter kan indtaste samtidig med, at de bliver skrevet op til operation. Der er aktuelt planer om at indføre et baseret påmindelsessystem, som skal forbedre registrering af subjektive patientdata. Med hensyn til forskelle mellem operationsteknikker er der foretaget sammenligning mellem anvendelse af patellasene-graft og hamstrings-graft. Der blev ikke fundet forskelle i subjektivt klinisk resultat og objektiv knæstabilitet. Undersøgelse af revisionsrater viser følgende tendenser: Patellasene grafter revideres mindre hyppigt end hamstrings grafter. Dette forsøges nu eftervist i skandinavisk projekt. Anvendelse af anteromedial portal til femur kanal placering øger revisionshyppighed i mindre grad i forhold til transtibial metode. At den nye mere anatomisk korrekte anteromediale portal anvendelse medfører en mindre øgning i revisions hyppighed, skyldes mest sandsynligt, at der er tale om indførsel af en ny og teknisk sværere operations teknik, som har en vis learning-curve. Der er planlagt nye studier, som skal vise om revisions hyppigheden forbedres efterhånden, som den danske kirurg population lærer den kirurgiske teknik. Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Side 2

5 2. Oversigtstabel over de samlede indikatorresultater Indikatoropfyldelse Indikator Standard Indikator I: Stabilitetsmåling Mindst 90% 89.8 ( ) 89.0 ( ) 88.7 ( ) 84.4 ( ) 84.1 ( ) Indikator II: Komplethed af 1 års klinisk kontrol Mindst 60% 49.2 ( ) 47.7 ( ) 48.5 ( ) 42.5 ( ) Indikator III: Sideforskel i knæløshed Mindst 90% 82.7 ( ) 83.3 ( ) 83.4 ( ) 84.8 ( ) Indikator IV: Revisioner inden for 2 år Højst 5% 2.1 ( ) 2.6 ( ) 2.1 ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Side 3

6 3. Kvalitetsindikatorer 3.1. Indikator I: Stabilitetsmåling Andel af alle operationer i 2012 der får vurderet knæstabilitet præoperativ ved hjælp af kvantitativ mekanisk udmåling. Standard: >90% Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: Patienter med manglende svar under Måleudstyr er ikke med i beregningen, idet vi ikke ved, om de har fået vurderet knæstabilitet præoperativt eller ej. Dvs. hvis patienten var til klinisk kontrol, men der ikke er angivet måleudstyr, vil patienten ikke tælle med i denne indikatorberegning. Kolonnen Uoplyst viser antallet af patienter, hvor der manglede indberetning af Måleudstyr. Antal uoplyste er årsag til manglende overensstemmelse mellem antal af patienter vist i tabel Antal indrapporterede operationer til Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register fordelt på afdelinger og tabel 3.1. Indikator I: Stabilitetsmåling. På landsplan fik 89,8% af patienterne vurderet knæstabilitet præoperativt ved hjælp af kvantitativ mekanisk udmåling. Dette er en stigning på ca. 1% procentpoint i forhold til de sidste to opgørelsesperioder. Indikatorværdien er opfyldt på landsplan, i lighed med de sidste to perioder. På regionsniveau er variationen fra 89,4% til 97,6%. Alle regioner opfylder standarden i denne periode, inklusiv Region Syddanmark, når den statistiske usikkerhed tages i betragtning. Dette er fremskridt i forhold til sidste periode, hvor fire ud af fem regioner opfyldte standarden. Det er dog fortsæt betydelig variation på afdelingsniveau. Faglig klinisk kommentar: Langt de fleste afdelinger anvender instrumenteret stabilitetsmåling i deres præoperative diagnostik. På landsbasis har 90,7% af alle patienter fået foretaget præoperativ stabilitetsmåling. Samtlige offentlige klinikker og private klinikker anvender stabilitetsmåling på nær to klinikker. Der kan ikke forventes 100% anvendelse af instrumenteret stabilitetsmåling, idet visse akutte patienter og patienter med svær instabilitet eller patienter med svær overvægt ikke kan få foretaget en sådan måling. Stabilitetsmåling udføres med tilfredsstillende hyppighed i den præoperative diagnostik og på en tilfredsstillende andel af landets sygehuse og privatklinikker. Siden oprettelse af Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register har der været en væsentlig fremgang i anvendelsen af instrumenteret stabilitetsmåling fra 70% til nu mere end 90% af alle patienter, hvilket må ses som tilfredsstillende. Anbefaling til indikator 1: Det anbefales, at klinikker som ikke anvender instrumenteret stabilitetsmåling i præoperativ vurdering, iværksætter dette. Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Side 4

7 Std. Ja*: indikerer at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidenceinterval i resultater indeholder standarden. Uoplyst Antal %: Andel af operationer med manglende svar under måleudstyr. Kolonne Tæller/Nævner for Danmark inkluderer samlet antal af patienter behandlet i de fem regioner plus antal af patienter behandlet på privathospitaler. Indikator I: Stabilitetsmåling Aktuelle år 2012 Tidligere år Std. 90% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI Danmark ja* 2355 / (1) 89.8 ( ) 89.0 ( ) 88.7 ( ) Hovedstaden ja 573 / 614 1(0) 93.3 ( ) 88.6 ( ) 87.5 ( ) Sjælland ja 73 / 78 0 (0) 93.6 ( ) 88.9 ( ) 84.7 ( ) Syddanmark ja* 432 / 483 4(1) 89.4 ( ) 80.8 ( ) 87.4 ( ) Midtjylland ja 512 / 541 5(1) 94.6 ( ) 97.3 ( ) 91.6 ( ) Nordjylland ja 163 / (0) 97.6 ( ) 93.7 ( ) 98.4 ( ) Hovedstaden ja 573 / 614 1(0) 93.3 ( ) 88.6 ( ) 87.5 ( ) Amager Hospital ja 118 / 131 1(1) 90.1 ( ) 97.5 ( ) 92.8 ( ) Bispebjerg Hospital ja 239 / (0) 99.2 ( ) 99.1 ( ) ( ) Bornholms Hospital ja 9 / 9 0 (0) ( ) ( ) ( ) Frederiksberg Hospital ja* 69 / 79 0 (0) 87.3 ( ) 96.6 ( ) ( ) Gentofte Hospital ja 95 / (0) 92.2 ( ) 92.2 ( ) 98.0 ( ) Glostrup Hospital nej 0 / 3 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 3.1 ( ) Hillerød Hospital ja* 43 / 48 0 (0) 89.6 ( ) 87.9 ( ) ( ) Sjælland ja 73 / 78 0 (0) 93.6 ( ) 88.9 ( ) 84.7 ( ) Køge Sygehus ja 67 / 68 0 (0) 98.5 ( ) 90.7 ( ) ( ) Nykøbing F Sygehus nej 4 / 8 0 (0) 50.0 ( ) ( ) 40.0 ( ) Næstved Sygehus ja 2 / 2 0 (0) ( ) 87.3 ( ) ( ) Syddanmark ja* 432 / 483 4(1) 89.4 ( ) 80.8 ( ) 87.4 ( ) Kolding Sygehus nej 33 / 45 0 (0) 73.3 ( ) 10.9 ( ) 12.2 ( ) Middelfart Sygehus ja 31 / 34 1(3) 91.2 ( ) 92.8 ( ) 95.6 ( ) OUH Odense Universitetshospital ja 63 / 64 1(2) 98.4 ( ) 85.0 ( ) 87.8 ( ) OUH Svendborg Sygehus nej 36 / 53 0 (0) 67.9 ( ) 60.9 ( ) ( ) Sydvestjysk Sygehus Esbjerg ja 60 / 65 2(3) 92.3 ( ) 91.5 ( ) 93.2 ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Side 5

8 Aktuelle år 2012 Tidligere år Std. 90% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI Sygehus Sønderjylland Haderslev ja 120 / (0) 90.2 ( ) 92.4 ( ) 95.0 ( ) Vejle Sygehus ja 89 / 89 0 (0) ( ) 96.3 ( ) ( ) Midtjylland ja 512 / 541 5(1) 94.6 ( ) 97.3 ( ) 91.6 ( ) Aarhus Universitetshospital ja 216 / 234 2(1) 92.3 ( ) 97.5 ( ) 88.9 ( ) Regionshospitalet Herning ja 109 / (0) ( ) ( ) ( ) Regionshospitalet Horsens ja 67 / 69 2(3) 97.1 ( ) 97.3 ( ) 86.1 ( ) Regionshospitalet Randers ja 42 / 42 1(2) ( ) 98.1 ( ) ( ) Regionshospitalet Silkeborg ja 37 / 40 0 (0) 92.5 ( ) 95.7 ( ) 92.8 ( ) Regionshospitalet Viborg ja* 41 / 47 0 (0) 87.2 ( ) 92.7 ( ) 93.3 ( ) Nordjylland ja 163 / (0) 97.6 ( ) 93.7 ( ) 98.4 ( ) Klinik Aalborg ja 74 / 78 0 (0) 94.9 ( ) 91.4 ( ) 97.5 ( ) Klinik Hjørring ja 75 / 75 0 (0) ( ) 93.1 ( ) 98.4 ( ) Sygehus Thy-Mors ja 14 / 14 0 (0) ( ) ( ) ( ) Privathospitaler nej 602 / 739 5(1) 81.5 ( ) 87.6 ( ) 87.2 ( ) ARTROS - Aalborg Privathospital nej 20 / 27 0 (0) 74.1 ( ) 66.7 ( ) 95.1 ( ) Aleris Privathospitaler, Aalborg ja 30 / 33 0 (0) 90.9 ( ) 92.0 ( ) 88.2 ( ) Aleris Privathospitaler, Esbjerg ja 5 / 5 0 (0) ( ) ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Herning nej 24 / 37 0 (0) 64.9 ( ) 84.6 ( ) 94.1 ( ) Aleris Privathospitaler, Århus nej 0 / 2 0 (0) 0.0 ( ) 75.0 ( ) Allerød Privathospital og Idrætsklinik ja 1 / 1 0 (0) ( ) ( ) 66.7 ( ) Amartro Privathospital og Idrætsklinik ja 15 / 15 0 (0) ( ) ( ) ( ) Bekkevold Privathospital Odense ja 3 / 3 0 (0) ( ) Ciconia Privathospital ja 23 / 23 0 (0) ( ) ( ) 96.0 ( ) Eira Privathospitalet Skejby nej 60 / 85 0 (0) 70.6 ( ) 80.5 ( ) 66.4 ( ) Gildhøj Privathospital ja 82 / 87 1(1) 94.3 ( ) 96.5 ( ) 98.6 ( ) Herlev Privatklinik ja 4 / 4 0 (0) ( ) ( ) ( ) Hjertecenter Varde ja 2 / 2 0 (0) ( ) Nørmark Privathospital nej 0 / 17 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 6.3 ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Side 6

9 Aktuelle år 2012 Tidligere år Std. 90% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI OPA Ortopædisk Hospital Aarhus ja 25 / 25 0 (0) ( ) ( ) ( ) Ortopædkirurgisk Center Varde ja* 6 / 8 0 (0) 75.0 ( ) 81.5 ( ) 95.7 ( ) Ortopædkirurgisk Speciallægepraksis ja* 3 / 4 0 (0) 75.0 ( ) ( ) Parkens Privathospital nej 23 / 34 0 (0) 67.6 ( ) 77.6 ( ) 94.6 ( ) Privathospitalet Danmark nej 3 / 13 0 (0) 23.1 ( ) 71.4 ( ) ( ) Privathospitalet Hamlet Frederiksberg ja* 135 / 154 4(3) 87.7 ( ) 94.7 ( ) 97.7 ( ) Privathospitalet Kollund ja 14 / 15 0 (0) 93.3 ( ) ( ) ( ) Privathospitalet Mølholm ja 54 / 58 0 (0) 93.1 ( ) ( ) 91.8 ( ) Privathospitalet Valdemar nej 12 / 19 0 (0) 63.2 ( ) ( ) 79.5 ( ) Privatklinikken Bondovej ja 32 / 32 0 (0) ( ) ( ) ( ) Viborg Privathospital nej 26 / 36 0 (0) 72.2 ( ) 71.4 ( ) 56.5 ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Side 7

10 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Side 8

11 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Side 9

12 3.2. Indikator II: Komplethed af 1 års klinisk kontrol Andel af alle operationer foretaget i 2011, som har været til 1 års kontrol. Standard >60% Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: På landsplan fik 49,2% af patienterne registreret klinisk kontrol 1 år efter operation. Der er tale om en stigning på 1 procentpoint. Indikatoren er ikke opfyldt på landsplan. På regionsniveau dækker indikatoropfyldelse over en variation fra 23,0% i Region Nordjylland til 70,1% i Region Midtjylland. To regioner opfylder standarden, nemlig Region Syddanmark og Midtjylland, og har også gjort det i de sidste to opgørelsesperioder. De andre tre regioner har haft lav registrering af 1 års klinisk kontrol i de sidste tre år. Faglig klinisk kommentar: Registrering af patient outcome data til 1-års kontrol har i 2011 vist en let stigende tendens. Således er der i 2012 set ca. 49 % til 1-års kontrol i forhold til 46 % i Der er store regionale forskelle med region Sjælland og Nordjylland, som har væsentlig lavere andel af patienter til 1-års kontrol end landsgennemsnittet. De regionale forskelle kan muligvis forklares ved forskellige transportafstande i.f.m. kontrol besøg. I forhold til tidligere år har privat klinikkerne forbedret deres andel af patienter til afsluttende 1-års kontrol. Standard er reduceret til 60%, idet det ikke er realistisk at se flere patienter til afsluttende kontrol, når patienterne fysisk skal møde op til dette. Andel af patienter som ses til 1-års kontrol er stadig for lav med ca. 49%. Det er positivt, at der indenfor det private område er sket forbedringer af denne vigtige kvalitetssikring. Fremtidig forbedringsmulighed vil være tilstede, når diverse hospitals struktur ændringer er iværksat, hvor større enheder vil give mulighed for optimeret patient kontakt i.f.m. 1 års kontrol. Anbefaling til indikator 2: Det anbefales systematisk at indkalde alle patienter til 1 års kontrol også i privat regi,selvom der ikke kan opnåes betaling for dette. Udeblevne patienter bør genindkaldes. Std. Ja*: indikerer at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidenceinterval i resultater indeholder standarden. Uoplyst: Antal %: Ikke relevant. Kolonne Tæller/Nævner for Danmark inkluderer samlet antal af patienter behandlet i de fem regioner plus antal af patienter behandlet på privathospitaler. Indikator II: Komplethed af 1 års klinisk kontrol Aktuelle år 2011 Tidligere år Std. 60% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI Danmark nej 1341 / (0) 49.2 ( ) 47.7 ( ) 48.5 ( ) Hovedstaden nej 259 / (0) 45.6 ( ) 48.8 ( ) 52.2 ( ) Sjælland nej 29 / (0) 27.6 ( ) 20.9 ( ) 49.4 ( ) Syddanmark ja 318 / (0) 64.9 ( ) 60.4 ( ) 55.1 ( ) Midtjylland ja 391 / (0) 70.1 ( ) 71.1 ( ) 70.2 ( ) Nordjylland nej 32 / (0) 23.0 ( ) 20.8 ( ) 34.6 ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Side 10

13 Aktuelle år 2011 Tidligere år Std. 60% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI Hovedstaden nej 259 / (0) 45.6 ( ) 48.8 ( ) 52.2 ( ) Amager Hospital ja 72 / (0) 60.5 ( ) 68.5 ( ) 52.7 ( ) Bispebjerg Hospital nej 108 / (0) 52.4 ( ) 44.2 ( ) 48.9 ( ) Bornholms Hospital ja* 2 / 5 0 (0) 40.0 ( ) 28.6 ( ) 60.0 ( ) Frederiksberg Hospital ja 51 / 77 0 (0) 66.2 ( ) 62.0 ( ) 76.9 ( ) Gentofte Hospital nej 1 / 76 0 (0) 1.3 ( ) 2.0 ( ) 20.3 ( ) Glostrup Hospital nej 13 / 49 0 (0) 26.5 ( ) 50.0 ( ) 15.8 ( ) Hillerød Hospital nej 12 / 34 0 (0) 35.3 ( ) 85.7 ( ) Hørsholm Hospital ja* 0 / 2 0 (0) 0.0 ( ) 68.0 ( ) 72.2 ( ) Sjælland nej 29 / (0) 27.6 ( ) 20.9 ( ) 49.4 ( ) Køge Sygehus ja* 17 / 34 0 (0) 50.0 ( ) 0.0 ( ) 7.1 ( ) Nykøbing F Sygehus ja 2 / 3 0 (0) 66.7 ( ) 0.0 ( ) 75.0 ( ) Næstved Sygehus nej 10 / 68 0 (0) 14.7 ( ) 25.6 ( ) 53.0 ( ) Syddanmark ja 318 / (0) 64.9 ( ) 60.4 ( ) 55.1 ( ) Kolding Sygehus ja 31 / 49 0 (0) 63.3 ( ) 15.0 ( ) 18.2 ( ) Middelfart Sygehus ja 44 / 64 0 (0) 68.8 ( ) 57.4 ( ) 59.3 ( ) OUH Odense Universitetshospital ja* 19 / 34 0 (0) 55.9 ( ) 68.4 ( ) 58.3 ( ) OUH Svendborg Sygehus nej 17 / 46 0 (0) 37.0 ( ) 28.0 ( ) 28.3 ( ) Sydvestjysk Sygehus Esbjerg ja 79 / (0) 73.8 ( ) 70.8 ( ) 70.0 ( ) Sygehus Sønderjylland Haderslev ja 80 / (0) 73.4 ( ) 74.3 ( ) 62.4 ( ) Vejle Sygehus ja* 48 / 81 0 (0) 59.3 ( ) 83.0 ( ) 81.6 ( ) Midtjylland ja 391 / (0) 70.1 ( ) 71.1 ( ) 70.2 ( ) Aarhus Universitetshospital ja 165 / (0) 79.3 ( ) 75.8 ( ) 72.8 ( ) Regionshospitalet Herning ja 84 / (0) 80.0 ( ) 81.7 ( ) 64.3 ( ) Regionshospitalet Horsens ja* 42 / 71 0 (0) 59.2 ( ) 65.7 ( ) 68.9 ( ) Regionshospitalet Randers ja 42 / 52 0 (0) 80.8 ( ) 87.5 ( ) Regionshospitalet Silkeborg nej 22 / 68 0 (0) 32.4 ( ) 53.5 ( ) 63.6 ( ) Regionshospitalet Viborg ja 36 / 54 0 (0) 66.7 ( ) 68.4 ( ) 74.7 ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Side 11

14 Aktuelle år 2011 Tidligere år Std. 60% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI Nordjylland nej 32 / (0) 23.0 ( ) 20.8 ( ) 34.6 ( ) Klinik Aalborg nej 1 / 59 0 (0) 1.7 ( ) 0.0 ( ) 6.9 ( ) Klinik Hjørring nej 23 / 53 0 (0) 43.4 ( ) 31.3 ( ) 45.2 ( ) Sygehus Thy-Mors nej 8 / 27 0 (0) 29.6 ( ) 30.4 ( ) 38.1 ( ) Privathospitaler nej 312 / (0) 36.1 ( ) 33.2 ( ) 34.0 ( ) ARTROS - Aalborg Privathospital nej 1 / 21 0 (0) 4.8 ( ) 10.0 ( ) 10.7 ( ) Aleris Privathospitaler, Aalborg nej 0 / 23 0 (0) 0.0 ( ) 2.9 ( ) 0.0 ( ) Aleris Privathospitaler, Esbjerg ja* 5 / 9 0 (0) 55.6 ( ) 44.4 ( ) 54.2 ( ) Aleris Privathospitaler, Herning nej 14 / 37 0 (0) 37.8 ( ) 31.3 ( ) 31.1 ( ) Allerød Privathospital og Idrætsklinik nej 0 / 9 0 (0) 0.0 ( ) 33.3 ( ) 33.3 ( ) Amartro Privathospital og Idrætsklinik ja* 7 / 14 0 (0) 50.0 ( ) 47.1 ( ) 46.2 ( ) Ciconia Privathospital ja* 6 / 15 0 (0) 40.0 ( ) 62.5 ( ) 61.9 ( ) DAMP Sundhedscenter Tønder ja* 4 / 9 0 (0) 44.4 ( ) 30.8 ( ) 54.5 ( ) Eira Privathospitalet Skejby ja* 37 / 71 0 (0) 52.1 ( ) 39.0 ( ) 48.5 ( ) Gildhøj Privathospital nej 1 / (0) 0.9 ( ) 1.4 ( ) 0.0 ( ) Herlev Privatklinik ja* 7 / 15 0 (0) 46.7 ( ) 73.7 ( ) 40.0 ( ) Kysthospitalet, Skodsborg nej 0 / 13 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Nørmark Privathospital ja* 11 / 24 0 (0) 45.8 ( ) 6.3 ( ) 44.9 ( ) OPA Ortopædisk Hospital Aarhus nej 4 / 39 0 (0) 10.3 ( ) 9.1 ( ) 2.1 ( ) Ortopædkirurgisk Center Varde ja 20 / 27 0 (0) 74.1 ( ) 85.0 ( ) 85.2 ( ) Ortopædkirurgisk Speciallægepraksis ja* 0 / 2 0 (0) 0.0 ( ) Parkens Privathospital nej 6 / 79 0 (0) 7.6 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Privathospitalet Danmark nej 0 / 14 0 (0) 0.0 ( ) 33.3 ( ) 0.0 ( ) Privathospitalet H.C. Andersen Klinikken ja 5 / 5 0 (0) ( ) ( ) 66.7 ( ) Privathospitalet Hamlet Frederiksberg nej 67 / (0) 38.1 ( ) 32.6 ( ) 36.8 ( ) Privathospitalet Kollund ja 14 / 19 0 (0) 73.7 ( ) 72.7 ( ) 66.7 ( ) Privathospitalet Mølholm ja 31 / 37 0 (0) 83.8 ( ) 81.7 ( ) 47.1 ( ) Privathospitalet Sorana ja* 1 / 3 0 (0) 33.3 ( ) ( ) 0.0 ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Side 12

15 Aktuelle år 2011 Tidligere år Std. 60% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI Privathospitalet Valdemar ja 18 / 19 0 (0) 94.7 ( ) 75.0 ( ) 80.9 ( ) Privatklinikken Bondovej ja 31 / 37 0 (0) 83.8 ( ) 70.3 ( ) 81.6 ( ) Privatklinikken Guldborgsund ja* 0 / 2 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Specialhospitalet Akselholm nej 0 / 5 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) ( ) Viborg Privathospital ja 22 / 33 0 (0) 66.7 ( ) 58.5 ( ) 50.0 ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Side 13

16 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Side 14

17 3.3. Indikator III: Sideforskel i knæløshed Andel af alle primær ACL operationer foretaget i 2011 som har mindre end 3 mm side forskel i knæløshed ved 1 år klinisk kontrol. Standard > 90% Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: På landsplan havde 82,7% af patienterne mindre end 3 mm side forskel i knæløshed ved 1 års klinisk kontrol, hvilket er i lighed med de to sidste perioder. Indikatoren er ikke opfyldt på landsplan. På regionsniveau dækker indikatoropfyldelse over en variation fra 73.2% i Region Midtjylland til 100% i Region Nordjylland. To regioner opfylder standarden i år, når den statistiske usikkerhed tages i betragtning, sammenlignet med tre regioner sidste år. Det må haves in mente, at der er regionale og afdelings forskelle i andelen af patienter, hvor side forskel ikke kunne beregnes. Faglig klinisk kommentar: Andelen, som har mindre end 3 mm sagittal sideløshedsforskel er 83%. Vurdering af behandlingsresultaterne mellem afdelingerne er vanskelige, idet der anvendes forskelligt udstyr til måling af den mekaniske stabilitet. Endvidere er der en væsentlig bias mulighed, idet det ofte vil være den opererende kirurg, som foretager bedømmelsen og udmålingen. Der er, undertegnede bekendt, kun ét sted i landet, hvor der foretages bedømmelse ved hjælp af uafhængig fysioterapeut. Databasens resultat, med mere end 83% som har acceptabel knæstabilitet 1-års postoperativt, betragtes som et acceptabelt resultat. Kun forbedrede operations teknikker som resulterer i forbedret knæ stabilitet vil kunne forbedre denne indikator. Anbefaling til indikator 3: Det anbefales, at der etableres uafhængig vurdering af stabilitet ved 1-års kontrol for at eliminere bias mulighed. Et forskningsprojekt som undersøger bias ved stabilitets udmåling kunne være interessant. Std. Ja*: indikerer at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidenceinterval i resultater indeholder standarden. Uoplyst: Antal %: operationer uden svar til POSTOPACLLOESHOEJRE eller POSTOPACLLOESVENSTRE. Kolonne Tæller/Nævner for Danmark inkluderer samlet antal af patienter behandlet i de fem regioner plus antal af patienter behandlet på privathospitaler. Indikator III: Sideforskel i knæløshed Aktuelle år 2011 Tidligere år Std. 90% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI Danmark nej 934 / (3) 82.7 ( ) 83.3 ( ) 83.4 ( ) Hovedstaden nej 169 / (5) 79.0 ( ) 81.5 ( ) 81.7 ( ) Sjælland ja* 18 / 24 1(4) 75.0 ( ) 96.0 ( ) 91.4 ( ) Syddanmark nej 245 / 286 5(2) 85.7 ( ) 87.9 ( ) 87.1 ( ) Midtjylland nej 235 / 321 5(2) 73.2 ( ) 76.5 ( ) 73.6 ( ) Nordjylland ja 11 / 11 1(8) ( ) 87.5 ( ) 87.0 ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Side 15

18 Aktuelle år 2011 Tidligere år Std. 90% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI Hovedstaden nej 169 / (5) 79.0 ( ) 81.5 ( ) 81.7 ( ) Amager Hospital nej 51 / 66 0 (0) 77.3 ( ) 78.3 ( ) 75.6 ( ) Bispebjerg Hospital ja* 81 / 96 0 (0) 84.4 ( ) 86.1 ( ) 84.4 ( ) Bornholms Hospital ja 2 / 2 0 (0) ( ) ( ) 33.3 ( ) Frederiksberg Hospital ja* 24 / 29 4(12) 82.8 ( ) 64.0 ( ) 75.6 ( ) Gentofte Hospital ja 1 / 1 0 (0) ( ) 0.0 ( ) ( ) Glostrup Hospital ja* 3 / 5 8(62) 60.0 ( ) - - Hillerød Hospital nej 6 / 14 0 (0) 42.9 ( ) 80.0 ( ) Hørsholm Hospital ja 1 / 1 0 (0) ( ) 90.2 ( ) 93.5 ( ) Sjælland ja* 18 / 24 1(4) 75.0 ( ) 96.0 ( ) 91.4 ( ) Køge Sygehus ja* 10 / 13 0 (0) 76.9 ( ) - - Nykøbing F Sygehus ja* 1 / 2 0 (0) 50.0 ( ) ( ) Næstved Sygehus ja* 7 / 9 1(10) 77.8 ( ) ( ) 98.0 ( ) Syddanmark nej 245 / 286 5(2) 85.7 ( ) 87.9 ( ) 87.1 ( ) Kolding Sygehus ja* 15 / 19 4(17) 78.9 ( ) ( ) Middelfart Sygehus ja 43 / 46 0 (0) 93.5 ( ) 97.3 ( ) ( ) OUH Odense Universitetshospital ja* 11 / 13 0 (0) 84.6 ( ) 88.2 ( ) 81.0 ( ) OUH Svendborg Sygehus ja* 15 / 17 0 (0) 88.2 ( ) 80.0 ( ) 93.3 ( ) Sydvestjysk Sygehus Esbjerg ja* 68 / 78 0 (0) 87.2 ( ) 98.1 ( ) 87.9 ( ) Sygehus Sønderjylland Haderslev ja* 55 / 63 1(2) 87.3 ( ) 97.1 ( ) 97.8 ( ) Vejle Sygehus nej 38 / 50 0 (0) 76.0 ( ) 58.3 ( ) 77.8 ( ) Midtjylland nej 235 / 321 5(2) 73.2 ( ) 76.5 ( ) 73.6 ( ) Aarhus Universitetshospital nej 70 / 102 4(4) 68.6 ( ) 82.0 ( ) 68.2 ( ) Regionshospitalet Herning ja* 68 / 82 0 (0) 82.9 ( ) 89.0 ( ) 79.5 ( ) Regionshospitalet Horsens nej 28 / 43 0 (0) 65.1 ( ) 65.7 ( ) 70.8 ( ) Regionshospitalet Randers nej 25 / 37 0 (0) 67.6 ( ) 42.9 ( ) Regionshospitalet Silkeborg ja 21 / 21 1(5) ( ) 86.7 ( ) 90.3 ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Side 16

19 Aktuelle år 2011 Tidligere år Std. 90% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI Regionshospitalet Viborg nej 23 / 36 0 (0) 63.9 ( ) 52.8 ( ) 70.8 ( ) Nordjylland ja 11 / 11 1(8) ( ) 87.5 ( ) 87.0 ( ) Klinik Aalborg ja 1 / 1 0 (0) ( ) ( ) Klinik Hjørring ja 9 / 9 0 (0) ( ) 87.5 ( ) 89.3 ( ) Sygehus Thy-Mors ja 1 / 1 1(50) ( ) ( ) Privathospitaler ja 256 / (5) 93.4 ( ) 88.4 ( ) 90.9 ( ) ARTROS - Aalborg Privathospital ja 1 / 1 0 (0) ( ) ( ) 66.7 ( ) Aleris Privathospitaler, Aalborg nej 0 / 0 0 (0) ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Esbjerg ja* 4 / 5 0 (0) 80.0 ( ) 75.0 ( ) ( ) Aleris Privathospitaler, Herning ja 14 / 14 0 (0) ( ) ( ) 84.6 ( ) Allerød Privathospital og Idrætsklinik ja* 2 / 3 0 (0) 66.7 ( ) ( ) 50.0 ( ) Amartro Privathospital og Idrætsklinik ja 7 / 7 0 (0) ( ) ( ) ( ) Ciconia Privathospital ja* 8 / 9 0 (0) 88.9 ( ) ( ) 44.4 ( ) DAMP Sundhedscenter Tønder ja 3 / 3 0 (0) ( ) 81.8 ( ) 91.1 ( ) Eira Privathospitalet Skejby ja* 17 / 20 0 (0) 85.0 ( ) ( ) 91.8 ( ) Gildhøj Privathospital ja 1 / 1 0 (0) ( ) ( ) - Herlev Privatklinik ja 5 / 5 0 (0) ( ) ( ) 60.0 ( ) Kysthospitalet, Skodsborg nej 0 / 0 0 (0). - - Nørmark Privathospital nej 0 / 0 9(100) OPA Ortopædisk Hospital Aarhus ja 6 / 6 0 (0) ( ) 83.3 ( ) ( ) Ortopædkirurgisk Center Varde ja 19 / 19 0 (0) ( ) 93.8 ( ) ( ) Ortopædkirurgisk Speciallægepraksis nej 0 / 0 0 (0). - Parkens Privathospital ja 4 / 4 0 (0) ( ) ( ) Privathospitalet Danmark nej 0 / 0 0 (0) ( ) - Privathospitalet H.C. Andersen Klinikken ja 5 / 5 0 (0) ( ) ( ) ( ) Privathospitalet Hamlet Frederiksberg ja 55 / 61 0 (0) 90.2 ( ) 57.7 ( ) 85.7 ( ) Privathospitalet Kollund ja* 11 / 13 0 (0) 84.6 ( ) ( ) ( ) Privathospitalet Mølholm ja 28 / 31 0 (0) 90.3 ( ) 85.5 ( ) 94.7 ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Side 17

20 Aktuelle år 2011 Tidligere år Std. 90% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI Privathospitalet Sorana nej 0 / 0 1(100) Privathospitalet Valdemar ja 17 / 17 0 (0) ( ) 74.1 ( ) 95.7 ( ) Privatklinikken Bondovej ja 33 / 33 0 (0) ( ) ( ) 83.9 ( ) Privatklinikken Guldborgsund nej 0 / 0 0 (0) ( ) Specialhospitalet Akselholm nej 0 / 0 0 (0) ( ) Viborg Privathospital ja 16 / 17 4(19) 94.1 ( ) ( ) ( ) Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Side 18

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad

Læs mere

Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2006

Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2006 Dansk Korsbåndsregister Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse 1 1. RESUME... 4 2. BAGGRUND... 4 3. STYREGRUPPE... 5 4. INDIKATORER... 5 5. RESULTATER (INDRAPPORTERING OG INDIKATORER)... 7 Antal indrapporterede

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Esbjerg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Aleris Privathospitaler, Århus Allerød

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register b Dansk Hoftealloplastik Register National Årsrapport 2014 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december Aktuelle periode fra 1. januar til 31. december 129.970 Primæroperationer 20.711 Antal revisioner Komplethedsgrad

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Nykøbing F Sygehus

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register

Dansk Skulderalloplastik Register Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Dansk Skulderalloplastik

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler Esbjerg Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg

Læs mere

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere:

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Jylland Privathospitaler og klinikker Aleris Privathospitaler (Herning, Esbjerg, Århus, Ålborg) Birk Centerpark 28 7400 Herning Tlf.: 36

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december 2011 Opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 111.907 Primæroperationer 1995-2011 17.791 Antal

Læs mere

Dansk Knæalloplastik Register

Dansk Knæalloplastik Register Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Erichsens Klinik Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Gildhøj Privathospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Dansk Knæalloplastik

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december 2012 Opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 120988 Primæroperationer 1995-2012 19282 Antal

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2012 21. juni 2011 20. juni 2012 Version 1.0 19. november 2012 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler Esbjerg Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013.

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013. DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013 Endelig udgave 6.april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Revideret udkast 20. april 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave 12. maj 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2013 1. juni 2013 31. maj 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Årsrapport 2009 (Data fra 2007 og 2008) De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer: Brug af erytrocytkomponenter Dansk Transfusionsdatabase Resumé Hermed foreligger

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Årsrapport 2007 (Data fra 2005 og 2006) De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer: Brug af komponenter DTDB Dansk Transfusionsdatabase Resumé Hermed foreligger

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

National Database for Søvnapnø. National årsrapport 2012

National Database for Søvnapnø. National årsrapport 2012 National Database for Søvnapnø National årsrapport 1. januar 31. december Udarbejdning af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central søvnapnø.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade ACL rekonstruktion Patientinformation Forreste korsbåndsskade En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark, hvoraf ca. 3.000

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Sclerosebehandlingsregistret

Sclerosebehandlingsregistret Sclerosebehandlingsregistret Register for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Årsrapport 01.10.2013-30.09.2014 Version 4 Februar 2015 Hvorfra udgår rapporten Denne årsrapport, som dækker

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Forreste korsbåndsoperation. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken

Forreste korsbåndsoperation. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken Forreste korsbåndsoperation Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken Information vedrørende forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader Sportsmedicin Region Midt Patient information vedr. forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark,

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser 2014 FLIS Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser En introduktion til afrapporteringen af resultater fra de Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Årsrapport 2013 Første halvdel af tredje nationale screeningsrunde 05. december 2013 1 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske

Læs mere

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ Patientvejledning HemiCAP Miniprotese i knæ Beskadigelse af brusken i knæet sker typisk i forbindelse med udøvelse af sport eller ved ekstreme fysiske belastninger af knæet under arbejde. Oftest opstår

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011) Revideret udgave 19. april 2012 2 Dansk Fedmekirurgiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi Patientvejledning Meniskskade Knæartroskopi Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse. Uden menisken ville knoglebrusken

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2013 30. juni 2014 18. december 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. oktober 2013 30. september 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2013

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2013 DANBIO Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Dataoprensning og -udtræk er foretaget

Læs mere