Dansk Hoftealloplastik Register

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Hoftealloplastik Register"

Transkript

1 b Dansk Hoftealloplastik Register National Årsrapport 2014 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december Aktuelle periode fra 1. januar til 31. december Primæroperationer Antal revisioner Komplethedsgrad i Primær THA 96,1% (95,7-96,5) Revisioner 89,6% (88,0-91,1)

2 Hvorfra udgår rapporten Rapporten er udarbejdet af styregruppen for DHR i samarbejde med Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Nord og Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet & Sundhedsinformatik Vest. Kontaktperson for DHR i styregruppen er registerleder, professor, overlæge, dr. med. Søren Overgaard, Ortopædkirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital, Tlf.: , sekretær fax og e- mail: Kontaktperson for DHR i Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Nord er afdelingslæge, ph.d. Alma B. Pedersen, Olof Palmes Allé 43-45, 8200 Århus N, Tlf.: og Kontaktperson for DHR i Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet & Sundhedsinformatik Vest (KCKS-Vest) er kvalitetskonsulent Anne Haagen Hjelm, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N, Tlf.: og

3 Indhold FORORD KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER RESUMÉ OVERSIGT OVER ALLE INDIKATORER INDIKATORRESULTATER PÅ LANDS-, REGIONS- OG AFDELINGSNIVEAU...6 INDIKATOR 1A - KOMPLETHEDSGRAD FOR DHR - PRIMÆR OPERATIONER... 6 INDIKATOR 1B - KOMPLETHEDSGRAD FOR DHR - REVISIONER INDIKATOR 2 - TRANSFUSIONER INDEN FOR 7 DAGE EFTER PRIMÆR THA MED GRUNDLIDELSE PRIMÆR ARTROSE INDIKATOR 3 - GENINDLÆGGELSE AF MEDICINSKE ÅRSAGER INDIKATOR 4A IMPLANTATOVERLEVELSE. ALLE PRIMÆRE THA OPERATIONER OG ALLE 1. GANGSREVISIONER UANSET ÅRSAG INDIKATOR 4B IMPLANTATOVERLEVELSE. ALLE PRIMÆR THA OPERATIONER MED GRUNDLIDELSE PRIMÆR ARTROSE OG ALLE 1. GANGSREVISIONER UANSET ÅRSAG INDIKATOR 4C IMPLANTATOVERLEVELSE. ALLE PRIMÆR THA OPERATIONER MED GRUNDLIDELSE PRIMÆR ARTROSE OG ALLE 1. GANGSREVISIONER PÅ GRUND AF ASEPTISK LØSNING INDIKATOR 5A - REOPERATION* I SAMME HOFTE INDEN FOR 2 ÅR EFTER PRIMÆR THA- ALLE DIAGNOSER INDIKATOR 5B - REOPERATION* I SAMME HOFTE INDEN FOR 2 ÅR EFTER PRIMÆR THA MED GRUNDLIDELSE PRIMÆR ARTROSE INDIKATOR 5C - REOPERATION* I SAMME HOFTE INDEN FOR 2 ÅR EFTER PRIMÆR THA MED GRUNDLIDELSE FRISK ELLER FØLGER EFTER PROKSIMAL FEMURFRAKTUR INDIKATOR 6 - GENINDLÆGGELSE PÅ GRUND AF PROBLEMER MED DEN OPEREREDE PRIMÆR THA BESKRIVELSE AF SYGDOMSOMRÅDET OG MÅLING AF BEHANDLINGSKVALITET DATAGRUNDLAG STYREGRUPPENS MEDLEMMER INDBERETNINGER AF PRIMÆR THA OG REVISIONSALLOPLASTIKKER PRIMÆR THA GENEREL BESKRIVELSE RESURFACING ARTIKULATIONER PRIMÆR THA: RISIKO FOR REVISION INDENFOR 2 ÅR EFTER PRIMÆR THA PRIMÆR THA: RISIKO FOR REVISION I HELE PERIODEN. EFFEKT AF ALDER OG KØN PRIMÆR THA: OVERLEVELSEKURVER. EFFEKT AF OPERATIONSTYPE PRIMÆR THA: OVERLEVELSEKURVER. EFFEKT AF OPERATIONSPERIODE PRIMÆR THA: OVERLEVELSEKURVER. EFFEKT AF DIAGNOSE IMPLANTATOVERLEVELSE VED PROTESEKOMBINATIONER REVISIONSALLOPLASTIKKER REVISIONSALLOPLASTIKKER. OVERLEVELSESKURVER KOMPONENTOVERLEVELSE BEREGNINGSGRUNDLAG FOR ÅRSRAPPORT STATISTISKE ANALYSER OG KOMMENTARER HERTIL FORSKNING...133

4 Forord Det er en stor glæde for DHR s styregruppe at præsentere årsrapporten for Der er nu i alt indberettet primære og revisioner til DHR i perioden. DHR har længe levet op til de gældende krav for indrapportering, og dette års komplethedsgrad på 96,6 % for primære THA er meget tilfredsstillende, mens kompletheden for revisions THA ligger på 89,6% (88,0-91,1), hvilket er den højeste i DHR s historie. Der skal lyde en stor tak fra styregruppen til alle læger, sekretærer og andet personale, der yder et stort stykke arbejde for at vores datakomplethed fra de fleste afdelinger, er god. Også en stor tak til vores sekretariat, der sørger for den gode kontakt til afdelingerne. Årets rapport I denne rapport præsenteres 18 års follow-up af de første indrapporterede patienter til registeret. Antal indberetninger for såvel primære som revisioner er nogenlunde uændret de sidste 3 år. Der er desværre afdelinger, der igennem flere år har haft en utilfredsstillende komplethedsgrad, hvorfor der i denne rapport er lavet en tabel over de afdelinger, der ikke opfylder basiskravene for indrapportering. En systematisk manglende indrapportering giver et upålideligt resultat for en given afdeling samt for landsresultatet. Nyheder i DHR-rapporten. Der er i denne årsrapport tilføjet analyser på komponentniveau mhp risiko for tidlig revision. Skemaændringer Der er ikke foretaget justeringer i indberetningsskemaet. Internationalt samarbejde DHR indgår sammen med DKR i et samarbejde med de øvrige nordiske alloplastik-registre (Norge, Finland og Sverige) i sammenslutningen: Nordic Arthroplasty Register Association (NARA). Det overordnede formål er at afdække forhold, som kræver større patientvolumen og der igennem at forbedre patientbehandlingen. NARA samarbejdet har ført til flere publikationer (se mere under kapitel omkring forskning). DHR er sammen med DKR medlem af International Society of Arthroplasty Registries (ISAR). Adgang til data og forskningsprojekter Igennem det sidste år er der givet udtræk til 6 projekter. Dataudtræk søges iht. gældende procedure som beskrevet på hjemmesiden (www.dhr.dk). DHR har igennem årene publiceret en række studier, der har taget udgangspunkt i registerdata. Sidst i rapporten er der en liste over publikationer hvor data fra DHR har været bærende. Sådan læses rapporten Enkelte afdelinger/klinikker har i perioder haft lave komplethedsgrader, hvorfor man må tage forbehold for deres resultater. Sammenligning af afdelinger skal gøres med forbehold, idet der f.eks. ikke er taget hensyn til case-mix (alder, køn, diagnose, co-morbiditet, Charnley-kategori, etc) i alle analyser. Med henblik på tolkning af resultaterne, er det vigtigt at læse afsnittet omkring statistisk analyse samt indledningen til hvert afsnit, da der her gives nogle generelle betragtninger over, hvorledes resultaterne tolkes. Husk at rapporten skal læses med alle de forbehold, vi kender for videnskabelige publikationer fra registre. Fremtidige udfordringer Der er behov for videreudvikling af DHR mhp at øge patientsikkerheden igennem bedre kvalitet af data. Der foregår derfor i øjeblikket studier omkring validering af revisionsårsager. Yderligere er der behov for mere sikker indrapportering af implantater. Derfor har vi behov for et implantatregister hvortil der indrapporteres balnd andet katalog-numre eventuelt ved hjælp af indscanning af streg-koder. Dette vil ud over mere valide data give mulighed for implantatsporing, hvilket er et krav iht Sundhedsstyrelsens vejledning omkring brug af implantater. Der mangler desværre økonomi til gennemførelse af den nationale implantatdatabase, hvilket er et grundlæggende problem, som sygehusejerne hurtigst muligt må løse. God læselyst! Med venlig hilsen Søren Overgaard, registerleder Professor, dr. med. Odense Universitetshospital Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 1

5 1. Konklusioner og anbefalinger Det anbefales at nedenstående diskuteres såvel lokalt som i regionale grupper: afdelingerne sikrer, at kompletheden af alloplastikker, og at datakvaliteten er optimal afdelingerne efterregistrerer iht. mangellister på privatklinikker gør særlige tiltag for at indrapportere i henhold til bekendtgørelsen. I lighed med det offentlige sygehusvæsen, skal privatklinikker indberette på matrikel-niveau der udarbejdes lokale regler for håndtering af indberetninger samt mangellister med henblik på at optimere komplethedsgraden for både primær- og revisionsalloplastik afdelingerne oplærer deres ansatte læger i omhyggelig registrering og indrapportering afdelingerne opretter en logistik således, at der indtastes dagligt de enkelte afdelinger følger udviklingen i frekvensen af genindlæggelser hver afdeling/ klinik nøje gennemlæser denne rapport samt egne resultater (trækkes ud regionalt) med henblik på at diskutere problemer, der kan forbedre behandlingspraksis afdelingerne foretager audit på de patienter, der får foretaget revision indenfor 2 år der udarbejdes lokale instrukser omkring indikation for blodtransfusion i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer med henblik på at nedsætte antallet af blodtransfusioner samt, at transfusions praksis diskuteres i de regionale faggrupper der anvendes veldokumenterede implantater og protesekoncepter 1.1. Resumé Indikator 1a - Komplethedsgrad for DHR - primær operationer På landsplan blev 96,1% af patienterne med primær THA indberettet til DHR sammenlignet med Landspatientregisteret. Dette resultat er i lighed med de sidste to opgørelsesperiode. Alle fem regioner opfylder standarden. Der ses en efterregistrering af operationer fra 2012 og 2011 med stigende komplethedsgrad for disse år. Der er fortsat et antal offentlige afdelinger og privathospitaler som ikke opfylder standarden. Indikator 1b - Komplethedsgrad for DHR - revisioner På landsplan blev 89,6% af patienterne med revisions THA indberettet til DHR sammenlignet med Landspatientregisteret. Indikatoren er opfyldt på landsplan i år hvis den statistiske usikkerhed tages i betragtning. På regionsniveau ses en variation fra 87,4% i Region Hovedstaden til 94,4% i Region Sjælland, og alle fem regioner opfylder standarden, hvis den statistiske usikkerhed tages i betragtning. Privathospitaler opfylder samlet standarden, hvis den statiske usikkerhed tages i betragtning. Komplethedsgraden er fortsat ikke så høj som for primær operationer. Hvis man korrigerer for fejlregistreringer af primær operationer med tidligere hemialloplastik eller osteosyntese, som i LPR er registreret som revision, bliver komplethedsgraden 94,3%. Indikator 2 (blodtransfusion) I, fik 9,4% af de primære THA-patienter blodtransfusion indenfor 7 dage efter operation. Transfusionshyppigheden har været faldende siden 2006, hvor 21,3 % fik blodtransfusion. Indikator 3 (Genindlæggelse af medicinske årsager) Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 2

6 I blev 1,2 % af primære THA-patienter på landsplan indlagt på grund af de udvalgte medicinske diagnoser. Dette er uændret sammenlignet med 2011 og Indikator 4 (Implantatoverlevelse) 18-års protese-overlevelsen af primære THA er 83,1 %. Til sammenligning er 15-års protese-overlevelsen ved alle primære THA 86,8% og 10 års implantat-overlevelsen er 92,3%. Indikator 5 (Reoperation) 3,3% af de patienter, som fik indsat en primær THA i 2011 blev reopereret indenfor 2 år. Der er tale om en uændret revisionsfrekvens sammenlignet med tidligere år. Indikatorer 6 (Genindlæggelse pga problemer med primær THA) I blev 3,7% af de primære THA-patienter genindlagt indenfor 3 måneder efter operation. Frekvensen af genindlæggelser har været konstant gennem de sidste 12 år. Primær THA Diagnose, incidens samt alders- og kønsfordeling. Hvad angår diagnosen ved primær operation, andrager idiopatisk artrose knap 80 % af den samlede diagnosegruppe. Gruppen, senfølger efter proksimal femur fraktur, er over årene faldet i antal, hvilket måske kan forklares ved, at flere patienter med disloceret collum femoris fraktur primært behandles med hemialloplastik eller THA. I var incidensen 160 per indbyggere, hvilket er uændret igennem de sidste 3 år. Gennemsnitsalderen ved primær THA har ligget nogenlunde konstant igennem årene og er ca. 3 år højere for kvinder end for mænd. Operativ adgang, protesekoncepter og typer. Den bagre adgang er stærkt dominerende i Danmark, idet ca. 96 % af operationerne er udført hermed. Det ucementerede koncept tegner sig for 70 % af de primære operationer, hvilket er uændret i forhold til Andelen af hybrid THA og cementeret THA er uændret i forhold til Ca. 25 % af de ucementerede cupper og 35 % af ucementerede stems er hydroxyapatit (HA)-coatede, trods at der ikke er studier, der har vist effekt af HA på proteseoverlevelsen. Der er over de senere år sket en klar ændring imod anvendelse af større caput diametre. Andelen af caput med diameter 32 og 36 mm udgør nu 84 % af alle hovedstørrelser. Kun 10 % af ledhovederne er nu med en diameter på 28 mm, hvor dette tal i 2004 var helt oppe på 87 %. Udviklingen er sandsynligvis med til at forklare faldet i den relative risiko for revision på baggrund af luksation. Længden af tromboseprofylakse perioden er registreret i DHR siden februar I disse år er der er sket et fald i antallet af patienter, der får den forlængede profylakse ud over de 20 dage. Resurfacing Der er registreret i alt 1380 resurfacing operationer ved primær operation i perioden Heraf er (9,7 %) revideret. Der er stor forskel på revisionsraten på de forskellige afdelinger. Muligvis som følge af anvendelse af forskellige protese koncepter. ASR klarer sig signifikant dårligere end Recap, hvorimod der ikke er forskel mellem Recap og Durom eller BHR. Artikulationer Ved primæroperation fraset resurfacing i perioden 2002-, er Metal/PE den hyppigst anvendte artikulation (72,2%), efterfulgt af Keramik/PE (12,7%), Metal/Metal (5,1%) og Keramik/Keramik (4,0%). Der er de senere år en tendens til øget brug af Metal/PE med (90,7%) i. Med endepunkt 1 gangs revision af alle årsager, er der signifikant dårligere overlevelse af Metal / Metal sammenlignet med Metal / PE. Keramik / PE har en signifikant bedre overlevelse end Metal / PE, hvorimod der ikke er forskel mellem Keramik / Keramik og Metal / PE. Metal /Metal Der er anvendt et meget stort antal forskellige Metal / Metal protese kombinationer, Med en revisionsrate på (20,4%) er kombinationen ASR / ASR resurfacing protesen med største revisionsrate. Revisionsraten af standard primær THA med Metal / Metal artikulation er i alt (7,4%). Corail / ASR er kombinationen med højst revisionsrate (30,4%). Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 3

7 Primær hoftealloplastik: Overlevelseskurver Den samlede proteseoverlevelse for alle diagnoser og revisionsårsager er 84 % efter 17 år. Alle operationstyper samt førstegangs revision alle diagnoser og årsager samt effekt af alder og køn. Ung alder defineret som patienter yngre end 50 år har en klart øget risiko for revision i forhold til ældre uanset diagnose og revisionsårsag. Mandligt køn er generelt en risikofaktor, dog ikke gældende i patienter yngre end 50 år. Overlevelseskurver ved primær hoftealloplastik. Effekt af operationstype: Ucementeret, hybrid og cementeret THA. Hos patienter under 50 år er der ingen forskel i proteseoverlevelse imellem cementerede og ucementerede, når alle revisionsårsager er endepunkt. Kun i aldersgruppen år klarer ucementeret alloplastik sig bedre end hybrid konceptet, mens der er en øget risiko for aldersgrupperne og +75 år i forhold til den cementerede hofte. Overlevelseskurver ved primær hoftealloplastik. Effekt af diagnose THA udført på baggrund af traume og caputnekrose har dårligere overlevelse i forhold til primær artrose, hvorimod overlevelsen ved diagnosen artrit (reumatoid artrit og anden artrit) er bedre end ved primær artrose. Sidstnævnte kan muligvis relateres til forskelle i aktivitetsniveau. Overlevelseskurver ved primær hoftealloplastik. Effekt af operationsperiode 1. gangsrevision, alle diagnoser og alle revisions årsager. Der har igennem årerne og været en signifikant forbedring i proteseoverlevelsen i forhold til 1998, mens dette desværre ikke er tilfældet, når sammenlignes med Fundene gælder både de cementerede og ucementerede THA. Revisionsalloplastik Der er i foretaget 1061 revisionsalloplastikker. Hyppigste årsag er fortsat aseptisk løsning, men den relative revisionsbyrde viser stigning af luksation og infektion som revisionsårsag. Femurfraktur som revisionsårsag er ligeledes steget siden perioden, men tallene skal bedømmes med forsigtighed, da der er tale om relative tal. Ved 2. gangs revision er infektion den hyppigste årsag og udgør 39 % af revisionerne disse operationer har også størst risiko for yderligere revision, idet 40 % af disse patienter må revideres igen. Det ser ud til at revision af cuppen har en dårligere prognose end revision af femurkomponenten. Moderne modulære proteser, som kan kompensere for stort knogletab kan være årsagen til femurrevisionernes bedre overlevelse. Ucementeret revision er fremherskende; 93 % af acetabularrevisionerne er ucementerede, og 75 % af femurrevisionerne er uden cement. Hos mere end halvdelen anvendes protesehoveder, som er større end 32 mm. Revision af primær THA indenfor 2 år Hos både mænd og kvinder ældre end 70 år ses færre revisioner indenfor 2 år ved cementeret THA. Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 4

8 2. Oversigt over alle indikatorer Komplethedsgrad Indikatornavn Type Standard 1A. Andel af primær total hoftealloplastik (THA) operationer som indberettes til DHR. Proces Mindst 90% Komplethedsgrad 1B. Andel af revision operationer som indberettes til DHR. Proces Mindst 90% Transfusion Medicinske genindlæggelser 2. Andel af primær THA operationer, hvor der gives transfusion indenfor 7 dage efter operation 3. Andel af patienter som genindlægges af medicinske årsager indenfor 90 dage efter primær THA med grundlidelse primær artrose. Implantatoverlevelse 4A. Implantatoverlevelse, Revisioner uanset årsag efter alle primær THA operation Implantatoverlevelse 4B: Implantatoverlevelse, Revisioner uanset årsag efter alle primær THA operation med grundlidelse primær artrose Implantatoverlevelse 4C: Implantatoverlevelse, Revisioner på grund af aseptisk løsning efter alle primær THA operation med grundlidelse primær artrose Reoperation Reoperation Reoperation Hofte relaterede genindlæggelser 5A. Reoperation, Andel af alle primær THA som reopereres på grund af dyb infektion, luksation eller femurfraktur i samme hofte inden for 2 år efter dato for primær THA. 5B. Reoperation, Andel af alle primær THA med grundlidelse primær artrose, som reopereres på grund af dyb infektion, luksation eller femurfraktur i samme hofte inden for 2 år efter dato for primær THA. 5C. Reoperation, Andel af primær THA med grundlidelse frisk eller følger efter proksimal femurfraktur, som reopereres på grund af dyb infektion, luksation eller femurfraktur i samme hofte inden for 2 år efter dato for primær THA. 6. Andel af primær THA som genindlæggelse på grund af problemer med den opererede hofte inden for 90 dage efter dato for primær THA. Proces Landsgennemsnit Resultat Højst 5% Resultat Resultat Resultat Resultat Højst 3% Resultat Højst 3% Resultat Højst 3% Landsgennemsnit, Indikator opgjort efter 5, 10 og 18 år Landsgennemsnit, Indikator opgjort efter 5, 10 og 18 år Landsgennemsnit, Indikator opgjort efter 5, 10 og 18 år Resultat Højst 5% Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 5

9 3. Indikatorresultater på lands-, regions- og afdelingsniveau Indikator 1a - Komplethedsgrad for DHR - primær operationer Andel af primær total hoftealloplastik (THA) operationer som indberettes til DHR Standard: >= 90% Kommentar: På landsplan blev 96,1% af patienterne med primær THA indberettet til DHR sammenlignet med Landspatientregisteret. Dette er i lighed med de sidste to opgørelsesperioder. Indikatorværdien har været opfyldt på landsplan i de sidste 3 år. Sammenlignet med årsrapport ses at komplethedsgraden for 2012 i Danmark er steget fra 96,6% i, til 97,6 % i Der er således sket en efterregistrering af operationer fra foregående år, hvilket er tilfredsstillende. På regionsniveau er der lille variation i komplethedsgrad fra 92,9% i Region Nordjylland til 98,0% i Region Sjælland og Midtjylland, og alle fem regioner opfylder standarden. Komplethedsgraden af registrering af primær operationer har været over 90% i alle regioner i de sidste 3 år. Der er 5 offentlige afdelinger og 10 privathospitaler, som ikke opfylder standarden, herunder 2 offentlige afdelinger og 4 privathospitaler som ikke indberettede primær THA til DHR i, trods registrering af operationer i LPR. Selvom der er tale om et meget lille samlet antal operationer, er det ikke tilfredsstillende. Det er meget tilfredsstillende, at så mange offentlige afdelinger opfylder standarden. Privathospitalerne opfylder med 78,8 % samlet ikke længere standarden. Det er ikke tilfredsstillende. For flertallet af privathospitalerne er der registreret et éncifret antal patienter i LPR, og der er sammenlignet med 2012 sket et fald i samlet antal patienter registreret i LPR fra 492 i 2012 til 364 i. Med de fusioner og navneskift der har været af såvel private som offentlige afdelinger gennem de senere år, er det muligt, at anførsel af tidligere og dermed forkert matrikel, kan være årsag til fejl registreringer. Følgende afdelinger opfylder ikke standarden: Offentlige sygehuse: Hovedstaden: Rigshospitalet (56,7) Region Sjælland: Slagelse Sygehus (0) Region Nordjylland: Farsø (87,4%) Syddanmark: Sygehus Lillebælt Kolding (67,3), Sygehus Sønderjylland Aabenraa (0) Privat hospitaler: Aleris Hamlet Esbjerg (0), Aleris Hamlet Aarhus: (0), Københavns Privat Hospital (0), Privathospitalet Skørping (4,3), Teres Hospital Aalborg (16,7), Teres Hospital Parken (0), Hjertecenter Varde (77,8 %), OPA Ortopædisk Privathospital Århus (77,8 %), Privathospital Kollund (71,4 %), Privathospitalet Valdemar (89,5 %) Indikator 1a - Komplethedsgrad for DHR - primær operationer Std. Ja*: indikerer at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet i resultater indeholder standarden. Uoplyst: ikke relevant. Kolonne Tæller/Nævner for Danmark inkluderer samlet antal af patienter behandlet i de fem regioner plus antal af patienter behandlet på privathospitaler. Aktuelle periode Tidligere periode Std. 90% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI 2012 % (95% CI) 2011 % (95% CI) Danmark ja 9041 / (0) 96.1 ( ) 97.6 ( ) 96.8 ( ) Hovedstaden ja 2621 / (0) 97.1 ( ) 96.2 ( ) 93.2 ( ) Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 6

10 Aktuelle periode Tidligere periode Std. 90% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI 2012 % (95% CI) 2011 % (95% CI) Sjælland ja 1209 / (0) 98.0 ( ) 99.4 ( ) 99.4 ( ) Syddanmark ja 2037 / (0) 96.1 ( ) 98.0 ( ) 99.5 ( ) Midtjylland ja 2136 / (0) 98.0 ( ) 98.4 ( ) 98.4 ( ) Nordjylland ja 751 / (0) 92.9 ( ) 99.3 ( ) 97.7 ( ) Hovedstaden ja 2621 / (0) 97.1 ( ) 96.2 ( ) 93.2 ( ) Bispebjerg Hospital ja 238 / (0) 98.8 ( ) 99.5 ( ) 92.1 ( ) Bornholms Hospital ja 68 / 72 0 (0) 94.4 ( ) 83.5 ( ) 96.7 ( ) Frederiksberg Hospital ja 497 / (0) 99.8 ( ) 99.0 ( ) 99.3 ( ) Gentofte Hospital ja 709 / (0) ( ) 99.7 ( ) 99.9 ( ) Herlev Hospital ja 249 / (0) 99.2 ( ) 98.6 ( ) 46.5 ( ) Hillerød Hospital ja 276 / (0) 97.2 ( ) 98.4 ( ) 93.0 ( ) Hvidovre Hospital ja 508 / (0) 99.6 ( ) 99.6 ( ) 98.3 ( ) Rigshospitalet nej 76 / (0) 56.7 ( ) 53.2 ( ) 96.3 ( ) Sjælland ja 1209 / (0) 98.0 ( ) 99.4 ( ) 99.4 ( ) Holbæk Sygehus ja 189 / (0) 96.9 ( ) 97.2 ( ) 99.0 ( ) Køge Sygehus ja 317 / (0) 99.1 ( ) ( ) 99.7 ( ) Nykøbing F Sygehus ja 242 / (0) 98.4 ( ) ( ) 98.0 ( ) Næstved Sygehus ja 461 / (0) 97.7 ( ) 99.8 ( ) ( ) Slagelse Sygehus ja* 0 / 1 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Syddanmark ja 2037 / (0) 96.1 ( ) 98.0 ( ) 99.5 ( ) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus ja 644 / (0) 98.3 ( ) Ortopædkirurgisk afdeling Es ja 169 / (0) 99.4 ( ) ( ) 98.9 ( ) Ortopædkirurgisk afdeling Gr ja 159 / (0) 98.1 ( ) ( ) 99.6 ( ) Sygehus Lillebælt Kolding nej 107 / (0) 67.3 ( ) 97.9 ( ) 98.2 ( ) Sygehus Lillebælt Vejle ja 529 / (0) 98.7 ( ) ( ) ( ) Sygehus Sønderjylland Aabenraa nej 0 / 8 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Sygehus Sønderjylland Sønderborg ja 429 / (0) ( ) ( ) ( ) Midtjylland ja 2136 / (0) 98.0 ( ) 98.4 ( ) 98.4 ( ) Aarhus Universitetshospital ja 236 / (0) 97.1 ( ) 96.1 ( ) 97.7 ( ) HE Midt - Rh Silkeborg ja 784 / (0) 97.1 ( ) 98.9 ( ) 99.6 ( ) HE Midt Rh Viborg ja 106 / (0) ( ) 99.7 ( ) 97.1 ( ) Hospitalsenheden Horsens ja 194 / (0) 99.5 ( ) 92.6 ( ) 94.5 ( ) Hospitalsenheden Vest ja 591 / (0) 97.8 ( ) 99.7 ( ) 98.9 ( ) Regionshospitalet Randers ja 225 / (0) ( ) ( ) ( ) Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 7

11 Aktuelle periode Tidligere periode Std. 90% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI 2012 % (95% CI) 2011 % (95% CI) Nordjylland ja 751 / (0) 92.9 ( ) 99.3 ( ) 97.7 ( ) Aalborg Universitetshospital Aalborg ja 79 / 82 0 (0) 96.3 ( ) ( ) 97.1 ( ) Aalborg Universitetshospital Farsø ja* 285 / (0) 87.4 ( ) 98.8 ( ) ( ) Aalborg Universitetshospital Frederikshavn ja 279 / (0) 98.6 ( ) 99.7 ( ) 94.4 ( ) Aalborg Universitetshospital Thisted ja 108 / (0) 92.3 ( ) 99.1 ( ) 99.3 ( ) Privathospitaler nej 287 / (0) 78.8 ( ) 93.2 ( ) 94.0 ( ) Aleris Privathospitaler Esbjerg ja* 0 / 1 0 (0) 0.0 ( ) 75.0 ( ) ( ) Aleris-Hamlet Hospitaler Aarhus nej 0 / 2 0 (0) 0.0 ( ) 83.3 ( ) 80.0 ( ) Aleris-Hamlet Hospitaler Søborg ja 59 / 62 0 (0) 95.2 ( ) 98.7 ( ) 98.1 ( ) Bekkevold Klinikken ja 31 / 31 0 (0) ( ) 92.6 ( ) ( ) Gildhøj Privathospital ja 25 / 26 0 (0) 96.2 ( ) 96.0 ( ) 95.8 ( ) Hjertecenter Varde ja* 7 / 9 0 (0) 77.8 ( ) ( ) Københavns Privathospital; nej 0 / 8 0 (0) 0.0 ( ) ( ) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus ja* 7 / 9 0 (0) 77.8 ( ) 50.0 ( ) 64.7 ( ) Privathospitalet Danmark ja 7 / 7 0 (0) ( ) 97.3 ( ) 97.7 ( ) Privathospitalet Kollund ja* 5 / 7 0 (0) 71.4 ( ) ( ) ( ) Privathospitalet Mølholm ja 101 / (0) ( ) 96.3 ( ) 95.9 ( ) Privathospitalet Skørping nej 2 / 46 0 (0) 4.3 ( ) 54.8 ( ) 56.4 ( ) Privathospitalet Valdemar ja* 34 / 38 0 (0) 89.5 ( ) 99.2 ( ) 95.0 ( ) Teres Hospital Aalborg nej 1 / 6 0 (0) 16.7 ( ) ( ) ( ) Teres Hospitalet Parken nej 0 / 3 0 (0) 0.0 ( ) ( ) ( ) Viborg Privathospital ja 8 / 8 0 (0) ( ) ( ) ( ) Operationskoder LPR: KNFB20, KNFB30, KNFB40 Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 8

12 Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 9

13 Indikator 1b - Komplethedsgrad for DHR - revisioner Andel af revision operationer som indberettes til DHR Standard:>=90% Kommentar: På landsplan blev 89,6% af patienterne med revisions THA indberettet til DHR sammenlignet med Landspatientregisteret. Indikatoren er opfyldt på landsplan i år, hvis den statistiske usikkerhed tages i betragtning. På regionsniveau ses en variation fra 87,4% i Region Hovedstaden til 94,4% i Region Sjælland, og alle fem regioner opfylder standarden, hvis den statistiske usikkerhed tages i betragtning.. 11 offentlige afdelinger opfylder ikke standarden. Der er kun udført et mindre antal revisioner (n=17) på privathospitaler. Privathospitalerne opfylder samlet standarden, mens 4 privathospitaler ikke opfylder standarden. Komplethedsgraden er fortsat ikke så høj som for primær operationer. En mulig forklaring herpå kan være fejlregistrering af operationer som revision, selvom der er tale om en primær operation. Tabellen: Primær operationer med tidligere hemialloplastik eller osteosyntese og deres registrering i LPR viser, at der i på adskillige afdelinger fejlagtigt er indrapporteret samlet 78 operationer til DHR som primær THA med tidligere hemialloplastik eller osteosyntese, som samtidigt er registreret som revision i LPR. Fratrækker vi dette antal nævneren for antal revisioner indberettet til DHR, stiger komplethedsgraden til (1420/( )x100)%= 94,3%. Hvilket er i lighed med sidste år. En forklaring på denne fejlregistrering kan være, at der ofte er tale om teknisk vanskelige og langvarige indgreb, måske med behov for anvendelse af revisions komponenter, og at operationerne derfor af den enkelte kirurg fejlagtigt opfattes som en revision i stedet for et primær indgreb, eller kodes som revision for at få den DRG takst som synes at svare til indgrebet. En anden årsag kan være, at nogle af disse operationer f.eks. bløddels indgreb ved akut infektion, foretages af afdelingernes vagtberedskab af kirurger som ikke laver hofteprotese kirurgi til dagligt. Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 10

14 . Følgende afdelinger opfylder ikke indikatoren: Hovedstaden: Herlev (63,2), Rigshospitalet (70,1), Bornholm Hospital (50), Hvidovre Hospital (87,7) Region Sjælland: Nykøbing F Sygehus: (83,3) Syddanmark: Sygehus Lillebælt Kolding (46,2), Sygehus Lillebælt Aabenraa (0) Region Midtjylland: Hospitalsenheden Vest (85,9) Region Nordjylland: Aalborg Universitets Hospital Farsø (50), Aalborg Universitetshospital Frederikshavn (71,4), Aalborg Universitetshospital Thisted (75) Privathospitaler:Aleris Hamlet Hospital Søborg: (50), Gildhøj Privathospital (0), Kysthospitalet Skodsborg (0), Privathospitalet Mølholm (87,5) Anbefalinger til indikator 1b: Det anbefales, at afdelingerne holder sig opdateret i gældende registreringspraksis, specielt at der er fokus på korrekt registrering af operationer hos patienter med tidligere hoftebrud, og tidligere operation med hemialloplastik eller osteosyntese. Det anbefales, at afdelingerne gennemgår mangellister mhp. korrekt efterregistrering af revisioner, således at komplethedsgraden fremadrettet bedres. Mangellister kan tilgås på Det anbefales at opererende kirurg taster data direkte ind i DHR databasen og uploader data. Indikator 1b - Komplethedsgrad for DHR revisioner Std. Ja*: indikerer at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet i resultater indeholder standarden. Uoplyst: ikke relevant. Kolonne Tæller/Nævner for Danmark inkluderer samlet antal af patienter behandlet i de fem regioner plus antal af patienter behandlet på privathospitaler. Aktuelle periode Tidligere periode Std. 90% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI 2012 % (95% CI) 2011 % (95% CI) Danmark ja* 1420 / (0) 89.6 ( ) 92.1 ( ) 88.2 ( ) Hovedstaden ja* 506 / (0) 87.4 ( ) 92.0 ( ) 83.9 ( ) Sjælland ja 186 / (0) 94.4 ( ) 89.8 ( ) 92.0 ( ) Syddanmark ja* 330 / (0) 88.9 ( ) 89.8 ( ) 95.4 ( ) Midtjylland ja 281 / (0) 92.1 ( ) 94.5 ( ) 85.7 ( ) Nordjylland ja 104 / (0) 90.4 ( ) 96.3 ( ) 87.0 ( ) Hovedstaden ja* 506 / (0) 87.4 ( ) 92.0 ( ) 83.9 ( ) Bispebjerg Hospital ja 69 / 71 0 (0) 97.2 ( ) 96.3 ( ) 80.5 ( ) Bornholms Hospital ja* 1 / 2 0 (0) 50.0 ( ) ( ) 25.0 ( ) Frederiksberg Hospital ja 49 / 50 0 (0) 98.0 ( ) 98.0 ( ) 96.8 ( ) Gentofte Hospital ja 114 / (0) 99.1 ( ) ( ) 99.1 ( ) Herlev Hospital nej 36 / 57 0 (0) 63.2 ( ) 93.9 ( ) 43.2 ( ) Hillerød Hospital ja 62 / 67 0 (0) 92.5 ( ) 91.3 ( ) 62.9 ( ) Hvidovre Hospital ja* 114 / (0) 87.7 ( ) 87.7 ( ) 79.0 ( ) Rigshospitalet nej 61 / 87 0 (0) 70.1 ( ) 75.3 ( ) 92.0 ( ) Sjælland ja 186 / (0) 94.4 ( ) 89.8 ( ) 92.0 ( ) Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 11

15 Aktuelle periode Tidligere periode Std. 90% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI 2012 % (95% CI) 2011 % (95% CI) Holbæk Sygehus ja 60 / 63 0 (0) 95.2 ( ) 94.1 ( ) ( ) Køge Sygehus ja 47 / 48 0 (0) 97.9 ( ) 98.3 ( ) 95.1 ( ) Nykøbing F Sygehus ja* 25 / 30 0 (0) 83.3 ( ) 64.5 ( ) 68.8 ( ) Næstved Sygehus ja 54 / 56 0 (0) 96.4 ( ) 96.1 ( ) 90.6 ( ) Syddanmark ja* 330 / (0) 88.9 ( ) 89.8 ( ) 95.4 ( ) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus ja 140 / (0) 92.1 ( ) Ortopædkirurgisk afdeling Es ja 71 / 74 0 (0) 95.9 ( ) 96.6 ( ) ( ) Sygehus Lillebælt Kolding nej 12 / 26 0 (0) 46.2 ( ) 79.5 ( ) 87.2 ( ) Sygehus Lillebælt Vejle ja 63 / 64 0 (0) 98.4 ( ) ( ) ( ) Sygehus Sønderjylland Aabenraa nej 0 / 9 0 (0) 0.0 ( ) Sygehus Sønderjylland Sønderborg ja 44 / 46 0 (0) 95.7 ( ) 77.0 ( ) 95.3 ( ) Midtjylland ja 281 / (0) 92.1 ( ) 94.5 ( ) 85.7 ( ) Aarhus Universitetshospital ja 82 / 89 0 (0) 92.1 ( ) 95.1 ( ) 80.0 ( ) HE Midt - Rh Silkeborg ja 86 / 92 0 (0) 93.5 ( ) 95.8 ( ) 94.2 ( ) HE Midt Rh Viborg ja 27 / 27 0 (0) ( ) 95.3 ( ) 95.0 ( ) Hospitalsenheden Horsens ja 17 / 18 0 (0) 94.4 ( ) 69.2 ( ) 92.3 ( ) Hospitalsenheden Vest ja* 55 / 64 0 (0) 85.9 ( ) 94.9 ( ) 55.2 ( ) Regionshospitalet Randers ja 14 / 15 0 (0) 93.3 ( ) ( ) ( ) Nordjylland ja 104 / (0) 90.4 ( ) 96.3 ( ) 87.0 ( ) Aalborg Universitetshospital Aalborg ja 93 / 98 0 (0) 94.9 ( ) 97.4 ( ) 88.8 ( ) Aalborg Universitetshospital Farsø nej 3 / 6 0 (0) 50.0 ( ) 85.7 ( ) 85.0 ( ) Aalborg Universitetshospital Frederikshavn ja* 5 / 7 0 (0) 71.4 ( ) ( ) 87.5 ( ) Aalborg Universitetshospital Thisted ja* 3 / 4 0 (0) 75.0 ( ) 0.0 ( ) 60.0 ( ) Privathospitaler ja* 13 / 17 0 (0) 76.5 ( ) 92.3 ( ) 70.8 ( ) Aleris-Hamlet Hospitaler Søborg ja* 1 / 2 0 (0) 50.0 ( ) 87.5 ( ) 0.0 ( ) Bekkevold Klinikken ja 4 / 4 0 (0) ( ) ( ) Gildhøj Privathospital ja* 0 / 1 0 (0) 0.0 ( ) Hjertecenter Varde ja 1 / 1 0 (0) ( ) Kysthospitalet, Skodsborg ja* 0 / 1 0 (0) 0.0 ( ) ( ) 33.3 ( ) Privathospitalet Mølholm ja* 7 / 8 0 (0) 87.5 ( ) ( ) ( ) Operationskoder LPR:KNFC 2, KNFC3, KNFC4, KNFU10, KNFU11, KNFU12, KNFU19. Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 12

16 Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 13

17 Supplerende tabel: Primære operationer registreret i DHR med tidligere hemialloplastik eller osteosyntese som er på same operationsdato registrering i LPR som revision Sygehus Primær THA med tidligere hemialloplastik eller osteosyntese Registreret samtidig i LPR som revision Aalborg Universitetshospital Aalborg 30 1 Aalborg Universitetshospital Farsø 11 1 Aalborg Universitetshospital Frederikshavn 10 0 Aalborg Universitetshospital Thisted 12 1 Aarhus Universitetshospital 25 3 Bekkevold Klinikken 1 0 Bispebjerg Hospital 30 1 Bornholms Hospital 2 1 Frederiksberg Hospital 11 1 Gentofte Hospital 24 2 HE Midt - Rh Silkeborg 21 1 HE Midt Rh Viborg 17 0 Herlev Hospital Hillerød Hospital 61 4 Holbæk Sygehus 27 1 Hospitalsenheden Horsens 9 1 Hospitalsenheden Vest 29 2 Hvidovre Hospital Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 14

18 Køge Sygehus 27 1 Nykøbing F Sygehus 20 3 Næstved Sygehus 13 0 OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Ortopædkirurgisk afdeling Es Ortopædkirurgisk afdeling Gr Privathospitalet Danmark 1 0 Privathospitalet Mølholm 3 1 Regionshospitalet Randers 8 0 Rigshospitalet 7 2 Sygehus Lillebælt Kolding 13 4 Sygehus Lillebælt Vejle 27 1 Sygehus Sønderjylland Sønderborg 15 0 Landsresultat Indikator 2 - Transfusioner inden for 7 dage efter primær THA med grundlidelse primær artrose Andel af primær THA operationer, hvor der gives transfusion indenfor 7 dage efter operation Standard: Landsgennemsnit =9,4% Kommentar: Transfusionshyppigheden er blevet halveret siden indikatoren blev introduceret. I fik 9,4% af patienterne transfusion indenfor 7 dage efter operation, mens tallet var 21,3 % i Der er fortsat betydelige forskelle i anvendelsen af blodtransfusion såvel mellem afdelingerne som på de enkelte afdelinger i løbet af registreringsperioden. Dette afspejler både patienternes comorbiditet, anæstesiologiske regimer og afdelingernes holdning til indikationen for blodtransfusion. Afdelinger som afviger væsentligt fra landsgennemsnittet er blevet kontaktet af DHR. Indikatorens standard sat til landsgennemsnittet. Indikator 2 - Transfusioner inden for 7 dage efter primær THA med grundlidelse primær artrose Std. Ja*: indikerer at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet i resultater indeholder standarden. Uoplyst: ikke relevant. Kolonne Tæller/Nævner for Danmark inkluderer samlet antal af patienter behandlet i de fem regioner plus antal af patienter behandlet på privathospitaler. Aktuelle periode Tidligere periode Std. 9.4% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI 2012 % (95% CI) 2011 % (95% CI) Danmark ja* 664 / (0) 9.4 ( ) 10.2 ( ) 13.4 ( ) Hovedstaden ja 194 / (0) 9.3 ( ) 10.9 ( ) 17.0 ( ) Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 15

19 Aktuelle periode Tidligere periode Std. 9.4% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI 2012 % (95% CI) 2011 % (95% CI) Sjælland ja* 99 / (0) 9.7 ( ) 11.9 ( ) 13.3 ( ) Syddanmark ja* 161 / (0) 10.0 ( ) 9.5 ( ) 11.1 ( ) Midtjylland ja 106 / (0) 6.9 ( ) 8.4 ( ) 11.2 ( ) Nordjylland nej 93 / (0) 16.2 ( ) 14.9 ( ) 21.3 ( ) Hovedstaden ja 194 / (0) 9.3 ( ) 10.9 ( ) 17.0 ( ) Bispebjerg Hospital ja 10 / (0) 6.8 ( ) 10.8 ( ) 22.1 ( ) Bornholms Hospital ja* 10 / 65 0 (0) 15.4 ( ) 13.8 ( ) 11.8 ( ) Frederiksberg Hospital ja 38 / (0) 8.2 ( ) 10.7 ( ) 21.2 ( ) Gentofte Hospital ja 28 / (0) 4.5 ( ) 5.0 ( ) 7.7 ( ) Herlev Hospital ja 14 / (0) 8.5 ( ) 8.9 ( ) 12.0 ( ) Hillerød Hospital ja* 20 / (0) 11.1 ( ) 14.0 ( ) 31.1 ( ) Hvidovre Hospital nej 68 / (0) 17.1 ( ) 20.0 ( ) 24.9 ( ) Rigshospitalet ja* 6 / 28 0 (0) 21.4 ( ) 9.5 ( ) 22.2 ( ) Sjælland ja* 99 / (0) 9.7 ( ) 11.9 ( ) 13.3 ( ) Holbæk Sygehus ja* 21 / (0) 14.2 ( ) 13.3 ( ) 19.1 ( ) Køge Sygehus ja 22 / (0) 9.1 ( ) 5.6 ( ) 10.2 ( ) Nykøbing F Sygehus ja* 28 / (0) 13.8 ( ) 26.6 ( ) 24.4 ( ) Næstved Sygehus ja 28 / (0) 6.5 ( ) 8.8 ( ) 10.4 ( ) Syddanmark ja* 161 / (0) 10.0 ( ) 9.5 ( ) 11.1 ( ) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus ja 33 / (0) 7.3 ( ) Ortopædkirurgisk afdeling Es nej 20 / (0) 17.2 ( ) 15.0 ( ) 24.2 ( ) Ortopædkirurgisk afdeling Gr ja 6 / (0) 4.0 ( ) 12.0 ( ) 20.9 ( ) Sygehus Lillebælt Kolding ja 5 / 79 0 (0) 6.3 ( ) 5.9 ( ) 8.0 ( ) Sygehus Lillebælt Vejle ja* 44 / (0) 10.2 ( ) 5.6 ( ) 5.5 ( ) Sygehus Sønderjylland Sønderborg nej 53 / (0) 13.7 ( ) 16.6 ( ) 17.3 ( ) Midtjylland ja 106 / (0) 6.9 ( ) 8.4 ( ) 11.2 ( ) Aarhus Universitetshospital ja 1 / (0) 0.7 ( ) 7.1 ( ) 7.7 ( ) HE Midt - Rh Silkeborg ja 32 / (0) 5.4 ( ) 4.3 ( ) 4.9 ( ) HE Midt Rh Viborg ja* 12 / (0) 9.8 ( ) 14.1 ( ) 28.4 ( ) Hospitalsenheden Horsens ja 10 / (0) 6.8 ( ) 12.4 ( ) 14.3 ( ) Hospitalsenheden Vest ja 22 / (0) 6.5 ( ) 7.3 ( ) 4.3 ( ) Regionshospitalet Randers nej 29 / (0) 14.9 ( ) 17.3 ( ) 24.7 ( ) Nordjylland nej 93 / (0) 16.2 ( ) 14.9 ( ) 21.3 ( ) Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 16

20 Aktuelle periode Tidligere periode Std. 9.4% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI 2012 % (95% CI) 2011 % (95% CI) Aalborg Universitetshospital Aalborg ja* 3 / 18 0 (0) 16.7 ( ) 11.9 ( ) 42.1 ( ) Aalborg Universitetshospital Farsø ja 18 / (0) 7.8 ( ) 3.5 ( ) 8.7 ( ) Aalborg Universitetshospital Frederikshavn nej 37 / (0) 15.9 ( ) 17.5 ( ) 24.1 ( ) Aalborg Universitetshospital Thisted nej 35 / 90 0 (0) 38.9 ( ) 36.7 ( ) 46.5 ( ) Privathospitaler ja 11 / (0) 5.1 ( ) 5.1 ( ) 4.0 ( ) Aleris-Hamlet Hospitaler Søborg ja 5 / 58 0 (0) 8.6 ( ) 1.4 ( ) 1.0 ( ) Bekkevold Klinikken ja 0 / 25 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 10.0 ( ) Gildhøj Privathospital ja 0 / 17 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Hjertecenter Varde ja 0 / 7 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus ja* 1 / 3 0 (0) 33.3 ( ) 50.0 ( ) 0.0 ( ) Privathospitalet Danmark ja 0 / 3 0 (0) 0.0 ( ) 2.9 ( ) 4.0 ( ) Privathospitalet Kollund ja* 1 / 4 0 (0) 25.0 ( ) 40.0 ( ) 44.4 ( ) Privathospitalet Mølholm ja 0 / 57 0 (0) 0.0 ( ) 2.9 ( ) 5.3 ( ) Privathospitalet Skørping ja* 1 / 2 0 (0) 50.0 ( ) 6.3 ( ) 0.0 ( ) Privathospitalet Valdemar ja 2 / 32 0 (0) 6.3 ( ) 9.5 ( ) 0.0 ( ) Teres Hospital Aalborg ja 0 / 1 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Viborg Privathospital ja* 1 / 5 0 (0) 20.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 17

21 Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 18

22 Indikator 3 - Genindlæggelse af medicinske årsager Andel af patienter som genindlægges af medicinske årsager indenfor 90 dage efter primær THA med grundlidelse primær artrose Standard: <= 5% Kommentar: De medicinske indlæggelsesdiagnoser er venøs thrombose, embolus, thrombophlebitis, AMI, cardiel iskæmi, cerebral hæmorrhagi, cerebralt infarkt, apoplexia cerebri, eller pneumoni. I blev 1,2 % af patienterne indlagt af ovennævnte årsager indenfor 3 måneder efter, at de havde fået indsat en primær THA. Siden 1996 har den nationale genindlæggelsesfrekvens været konstant omkring ca. 1.5 %. Indlæggelse med disse diagnoser efter primær THA er naturligvis ikke givet at være afledt af THA-operationen. Indikator 3- Genindlæggelse af medicinske årsager* indenfor 90 dage efter primær THA med grundlidelse primær artrose Std. Ja*: indikerer at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidens intervallet i resultater indeholder standarden. Uoplyst: Antal patienter som ikke er blevet udskrevet efter primær operation. Kolonne Tæller/Nævner for Danmark inkluderer samlet antal af patienter behandlet i de fem regioner plus antal af patienter behandlet på privathospitaler. Aktuelle periode Tidligere periode Std. 5% opfyldt Tæller/ nævner Uoply st Antal (%) % 95% CI 2012 % (95% CI) 2011 % (95% CI) Danmark Ja 82 / (1) 1.2 ( ) 1.5 ( ) 1.4 ( ) Hovedstaden Ja 29 / (1) 1.4 ( ) 1.7 ( ) 2.0 ( ) Sjælland Ja 14 / (1) 1.4 ( ) 1.4 ( ) 1.8 ( ) Syddanmark Ja 16 / (0) 1.0 ( ) 1.1 ( ) 1.2 ( ) Midtjylland Ja 16 / (1) 1.1 ( ) 1.2 ( ) 0.9 ( ) Nordjylland Ja 4 / 565 6(1) 0.7 ( ) 2.7 ( ) 0.2 ( ) Hovedstaden Ja 29 / (1) 1.4 ( ) 1.7 ( ) 2.0 ( ) Bispebjerg Hospital Ja 4 / 145 1(1) 2.8 ( ) 0.8 ( ) 2.9 ( ) Bornholms Hospital Ja 0 / 62 3(5) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 6.0 ( ) Frederiksberg Hospital Ja 7 / 465 1(0) 1.5 ( ) 2.3 ( ) 3.3 ( ) Gentofte Hospital Ja 5 / 622 2(0) 0.8 ( ) 0.8 ( ) 0.9 ( ) Herlev Hospital Ja 1 / 163 2(1) 0.6 ( ) 1.5 ( ) 1.2 ( ) Hillerød Hospital Ja 6 / 178 2(1) 3.4 ( ) 1.4 ( ) 1.5 ( ) Hvidovre Hospital Ja 6 / 393 4(1) 1.5 ( ) 2.8 ( ) 1.3 ( ) Rigshospitalet Ja 0 / 25 3(11) 0.0 ( ) 10.0 ( ) 2.3 ( ) Sjælland Ja 14 / (1) 1.4 ( ) 1.4 ( ) 1.8 ( ) Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 19

23 Holbæk Sygehus ja 2 / (0) 1.4 ( ) 2.5 ( ) 4.5 ( ) Køge Sygehus Ja 1 / 240 2(1) 0.4 ( ) 0.4 ( ) 1.2 ( ) Nykøbing F Sygehus Ja 5 / (0) 2.5 ( ) 3.3 ( ) 2.6 ( ) Næstved Sygehus Ja 6 / 421 8(2) 1.4 ( ) 1.0 ( ) 1.3 ( ) Syddanmark Ja 16 / (0) 1.0 ( ) 1.1 ( ) 1.2 ( ) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Ja 2 / 448 2(0) 0.4 ( ) Ortopædkirurgisk afdeling Es Ja 3 / 114 1(1) 2.6 ( ) 1.7 ( ) 0.0 ( ) Ortopædkirurgisk afdeling Gr Ja 1 / (0) 0.7 ( ) 1.7 ( ) 0.9 ( ) Sygehus Lillebælt Kolding Ja 0 / 76 3(4) 0.0 ( ) 2.2 ( ) 0.9 ( ) Sygehus Lillebælt Vejle Ja 5 / (0) 1.2 ( ) 1.3 ( ) 0.8 ( ) Sygehus Sønderjylland Sønderborg Ja 5 / 387 1(0) 1.3 ( ) 0.6 ( ) 2.2 ( ) Midtjylland Ja 16 / (1) 1.1 ( ) 1.2 ( ) 0.9 ( ) Aarhus Universitetshospital Ja 1 / 142 1(1) 0.7 ( ) 1.0 ( ) 0.0 ( ) HE Midt - Rh Silkeborg Ja 5 / 591 1(0) 0.8 ( ) 0.2 ( ) 0.5 ( ) HE Midt Rh Viborg Ja 3 / 121 2(2) 2.5 ( ) 2.9 ( ) 1.4 ( ) Hospitalsenheden Horsens Ja 0 / 146 1(1) 0.0 ( ) 0.7 ( ) 1.6 ( ) Hospitalsenheden Vest Ja 4 / 327 9(3) 1.2 ( ) 1.8 ( ) 0.7 ( ) Regionshospitalet Randers Ja 3 / (0) 1.5 ( ) 2.4 ( ) 1.1 ( ) Nordjylland Ja 4 / 565 6(1) 0.7 ( ) 2.7 ( ) 0.2 ( ) Aalborg Universitetshospital Aalborg Ja 0 / 17 0 (0) 0.0 ( ) 5.2 ( ) 0.0 ( ) Aalborg Universitetshospital Farsø Ja 2 / 229 2(1) 0.9 ( ) 2.3 ( ) 0.4 ( ) Aalborg Universitetshospital Frederikshavn Ja 0 / 231 2(1) 0.0 ( ) 1.7 ( ) 0.0 ( ) Aalborg Universitetshospital Thisted Ja 2 / 88 2(2) 2.3 ( ) 2.6 ( ) 0.0 ( ) Privathospitaler Ja 3 / (11) 1.6 ( ) 1.3 ( ) 2.0 ( ) Aleris-Hamlet Hospitaler Søborg Ja 0 / 50 8(14) 0.0 ( ) 2.3 ( ) 0.0 ( ) Bekkevold Klinikken Ja 0 / 19 6(24) 0.0 ( ) 12.5 ( ) 0.0 ( ) Gildhøj Privathospital Ja 0 / 15 2(12) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Hjertecenter Varde Ja 0 / 7 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Ja 0 / 2 1(33) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Privathospitalet Danmark 0 / 0 3(100) ( ) 3.6 ( ) Privathospitalet Kollund Ja 0 / 4 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Privathospitalet Mølholm Ja 0 / 56 1(2) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 20

24 Privathospitalet Skørping 0 / 0 2(100) ( ) 0.0 ( ) Privathospitalet Valdemar Ja 1 / 31 1(3) 3.2 ( ) Teres Hospital Aalborg Ja 0 / 1 0 (0) 0.0 ( ) Viborg Privathospital ja* 2 / 5 0 (0) ( ) 0.9 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) * I80.1-I80.9, I82.1-I82.9, I26, I21-I23, I61-I64, J12, A48.1, A70.9 Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 21

25 Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 22

26 Indikator 4a Implantatoverlevelse. Alle primære THA operationer og alle 1. gangsrevisioner uanset årsag Alle primære THA operationer og alle 1. gangsrevisioner uanset årsag (Andel af alle primær THA operationer som ikke er revideret. Standard: landsgennemsnit) Kommentar for indikatorerne 4a, b og c: Implantatoverlevelsen ved alle primære THA er angivet med første-gangs revision uanset årsag som end-point. Resultaterne er opdelt i 3 sub-indikatorer: A) Alle primære THA operationer og alle 1. gangsrevisioner uanset årsag. B) Alle primær THA operationer med grundlidelse primær artrose og alle 1. gangsrevisioner uanset årsag. C) Alle primær THA operationer med grundlidelse primær artrose og alle 1. gangsrevisioner på grund af aseptisk løsning. Data er angivet for såvel de enkelte afdelinger som for regionerne. Landsgennemsnittet med 18-års opfølgning er 83,1 % (95% CI:82,3%-83,8%) for primære THA indsat på alle indikationer. Til sammenligning er 15-års protese-overlevelsen ved alle primære THA 86,8% (95%CI; 86,2% - 87,5%) (DHR-Årsrapport 2011); 10 års implantat-overlevelsen er 92,3% (95% CI;92,1%- 92,5%)); 5 års overlevelsen er 95,5% (95% CI;95,4% - 95,6%)). Der er ingen forskelle i revisionsraten mellem indikator 4a (THA på alle indikationer) og 4b (THA pga primær artrose). Efter 18 års opfølgning har indikationen for knap halvdelen af de udførte revisioner været aseptisk løsning (8,3% (Indikator 4c) af 16,9% (indikator 4a). Ved sammenligning af de forskellige afdelinger er det vigtig at tage højde for forskelle i patientsammensætningen. Det er stadig vigtigt at bemærke, at implantatoverlevelsen dokumenterer historisk praksis, og er således ikke direkte sammenlignelig med den aktuelle behandling. Implantatoverlevelse på de enkelte afdelinger med operationer i 2012 og. Alle primære THA operationer og alle 1. gangsrevisioner uanset årsag Region Afdeling Perio de Antal 5 år 95% CI 10 år 95% CI 18 år 95% CI Danmark I alt Hovedstaden Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital 2012 Herlev Hospital Bornholms Hospital Hillerød Hospital I alt Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 23

27 Region Afdeling Perio de Antal 5 år 95% CI 10 år 95% CI 18 år 95% CI Sjælland Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Nykøbing F Sygehus I alt Syddanmark OUH Odense Universitetshospital OUH Svendborg Sygehus Sygehus Sønderjylland Sønderborg Ortopædkirurgisk afdeling Es Ortopædkirurgisk afdeling Gr Sygehus Lillebælt Kolding Sygehus Lillebælt Vejle I alt Midtjylland Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Vest HE Midt - Rh Silkeborg Århus Sygehus Tage- Hansens Gade Regionshospitalet Randers HE Midt Rh Viborg I alt Nordjylland Aalborg Universitetshospital Thisted Aalborg Universitetshospital Aalborg Aalborg Universitetshospital Farsø Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 24

28 Region Afdeling Perio de Antal 5 år 95% CI 10 år 95% CI 18 år 95% CI Aalborg Universitetshospital Frederikshavn I alt Privathospitaler Aleris-Hamlet Hospitaler Søborg Gildhøj Privathospital Privathospitalet Mølholm Privathospitalet Skørping Kysthospitalet, Skodsborg OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Ortopædkirurgisk Center Varde Aleris Privathospitaler Esbjerg Teres Hospital Aalborg Privathospitalet Danmark Bekkevold Klinikken Privathospitalet Valdemar Privathospitalet Kollund Aleris-Hamlet Hospitaler Aarhus Viborg Privathospital Aleris Privathospitaler, Herning Teres Hospitalet Parken I alt Følgende sygehuse har ikke 5 års follow-up på deres operationer: Aarhus Universitetshospital, Hjertecenter Varde, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 25

29 Indikator 4a - Implantatoverlevelse på de enkelte afdelinger uden operationer i 2012 og Alle primære THA operationer og alle 1. gangsrevisioner uanset årsag (Andel af alle primær THA operationer som ikke er revideret. Standard landsgennemsnit) Region Afdeling Perio de Antal 5 år 95% CI 10 år 95% CI 18 år 95% CI Hovedstaden Amager Hospital 2010 Helsingør Hospital 2005 Hørsholm Hospital Fredrikssund Sygehus 2003 Sjælland Slagelse Sygehus 2001 Ringsted Sygehus 2010 Syddanmark Middelfart Sygehus Sygehus Sønderjylland Haderslev Sygehus Sønderjylland Aabenraa Fredericia Sygehus Midtjylland Regionshospitalet Herning Nordjylland Århus Sygehus Nørrebrogade 2001 Grenå Sygehus 2003 Skive Sygehus 2002 Aalborg Universitetshospital Hjørring Privathospitaler Erichsens Privathospital Privatsygehus Danmark Tønder Furesø Privathospital Aleris Privathospitaler, Aalborg Opereret i udlandet Følgende sygehuse har ikke 5 års follow-up på deres operationer: Aleris Privathospitaler, Odense, Arresødal Privathospital, Københavns Privathospital Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 26

30 Indikator 4b Implantatoverlevelse. Alle primær THA operationer med grundlidelse primær artrose og alle 1. gangsrevisioner uanset årsag Alle primær THA operationer med grundlidelse primær artrose og alle 1. gangsrevisioner uanset årsag (Andel af alle primær THA operationer som ikke er revideret. Standard landsgennemsnit) Implantatoverlevelse på de enkelte afdelinger med operationer i 2012 og. Region Afdeling Perio de Antal 5 år 95% CI 10 år 95% CI 18 år 95% CI Danmark I alt Hovedstaden Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 27

31 Region Afdeling Perio de Antal 5 år 95% CI 10 år 95% CI 18 år 95% CI Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital 2012 Herlev Hospital Bornholms Hospital Hillerød Hospital I alt Sjælland Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Nykøbing F Sygehus I alt Syddanmark OUH Odense Universitetshospital OUH Svendborg Sygehus Sygehus Sønderjylland Sønderborg Ortopædkirurgisk afdeling Es Ortopædkirurgisk afdeling Gr Sygehus Lillebælt Kolding Sygehus Lillebælt Vejle I alt Midtjylland Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Vest HE Midt - Rh Silkeborg Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 28

32 Region Afdeling Perio de Antal 5 år 95% CI 10 år 95% CI 18 år 95% CI Århus Sygehus Tage- Hansens Gade Regionshospitalet Randers 2012 HE Midt Rh Viborg I alt Nordjylland Aalborg Universitetshospital Thisted Aalborg Universitetshospital Aalborg Aalborg Universitetshospital Farsø Aalborg Universitetshospital Frederikshavn I alt Privathospitaler Aleris-Hamlet Hospitaler Søborg Gildhøj Privathospital Privathospitalet Mølholm Privathospitalet Skørping Kysthospitalet, Skodsborg OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Ortopædkirurgisk Center Varde Aleris Privathospitaler Esbjerg Teres Hospital Aalborg Privathospitalet Danmark Bekkevold Klinikken Privathospitalet Valdemar Privathospitalet Kollund Aleris-Hamlet Hospitaler Aarhus Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 29

33 Region Afdeling Perio de Antal 5 år 95% CI 10 år 95% CI 18 år 95% CI Viborg Privathospital Aleris Privathospitaler, Herning Teres Hospitalet Parken I alt Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 30

34 Indikator 4b - Implantatoverlevelse på de enkelte afdelinger uden operationer i 2012 og Alle primær THA operationer med grundlidelse primær artrose og alle 1. gangsrevisioner uanset årsag (Andel af alle primær THA operationer som ikke er revideret. Standard: landsgennemsnit) Region Afdeling Perio de Antal 5 år 95% CI 10 år 95% CI 18 år 95% CI Hovedstaden Amager Hospital 2010 Helsingør Hospital 2004 Hørsholm Hospital Fredrikssund Sygehus 2003 Sjælland Slagelse Sygehus 2001 Ringsted Sygehus 2010 Syddanmark Middelfart Sygehus Sygehus Sønderjylland Haderslev Sygehus Sønderjylland Aabenraa Fredericia Sygehus Midtjylland Regionshospitalet Herning Århus Sygehus Nørrebrogade Grenå Sygehus 2003 Skive Sygehus Nordjylland Aalborg Universitetshospital Hjørring Privathospitaler Erichsens Privathospital Privatsygehus Danmark Tønder Furesø Privathospital Aleris Privathospitaler, Aalborg Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 31

35 Indikator 4c Implantatoverlevelse. Alle primær THA operationer med grundlidelse primær artrose og alle 1. gangsrevisioner på grund af aseptisk løsning Alle primær THA operationer med grundlidelse primær artrose og alle 1. gangsrevisioner på grund af aseptisk løsning. (Andel af alle primær THA operationer som ikke er revideret. Standard landsgennemsnit) Implantatoverlevelse på de enkelte afdelinger med operationer i 2011 og Region Afdeling Perio de Antal 5 år 95% CI 10 år 95% CI 18 år 95% CI Danmark I alt Hovedstaden Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital 2012 Herlev Hospital Bornholms Hospital Hillerød Hospital I alt Sjælland Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Nykøbing F Sygehus I alt Syddanmark OUH Odense Universitetshospital OUH Svendborg Sygehus Sygehus Sønderjylland Sønderborg Ortopædkirurgisk afdeling Es Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 32

36 Region Afdeling Perio de Antal 5 år 95% CI 10 år 95% CI 18 år 95% CI Ortopædkirurgisk afdeling Gr Sygehus Lillebælt Kolding Sygehus Lillebælt Vejle I alt Midtjylland Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Vest HE Midt - Rh Silkeborg Århus Sygehus Tage- Hansens Gade Nordjylland Regionshospitalet Randers HE Midt Rh Viborg I alt Aalborg Universitetshospital Thisted Aalborg Universitetshospital Aalborg Aalborg Universitetshospital Farsø Aalborg Universitetshospital Frederikshavn I alt Privathospitaler Aleris-Hamlet Hospitaler Søborg Gildhøj Privathospital Privathospitalet Mølholm Privathospitalet Skørping Kysthospitalet, Skodsborg OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Ortopædkirurgisk Center Varde Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 33

37 Region Afdeling Perio de Antal 5 år 95% CI 10 år 95% CI 18 år 95% CI Aleris Privathospitaler Esbjerg Teres Hospital Aalborg Privathospitalet Danmark Bekkevold Klinikken Privathospitalet Valdemar Privathospitalet Kollund Aleris-Hamlet Hospitaler Aarhus Viborg Privathospital Aleris Privathospitaler, Herning Teres Hospitalet Parken I alt Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 34

38 Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 35

39 Indikator 4c - Implantatoverlevelse på de enkelte afdelinger uden operationer i 2012 og Alle primær THA operationer med grundlidelse primær artrose og alle 1. gangsrevisioner på grund af aseptisk løsning. (Andel af alle primær THA operationer som ikke er revideret. Standard: landsgennemsnit) Region Afdeling Perio de Antal 5 år 95% CI 10 år 95% CI 18 år 95% CI Hovedstaden Amager Hospital 2010 Helsingør Hospital 2004 Hørsholm Hospital Fredrikssund Sygehus 2003 Sjælland Slagelse Sygehus 2001 Ringsted Sygehus 2010 Syddanmark Middelfart Sygehus Sygehus Sønderjylland Haderslev Sygehus Sønderjylland Aabenraa Fredericia Sygehus Midtjylland Regionshospitalet Herning Århus Sygehus Nørrebrogade Grenå Sygehus 2003 Skive Sygehus Nordjylland Aalborg Universitetshospital Hjørring Privathospitaler Erichsens Privathospital Privatsygehus Danmark Tønder Furesø Privathospital Aleris Privathospitaler, Aalborg Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 36

40 Indikator 5a - Reoperation* i samme hofte inden for 2 år efter primær THA- alle diagnoser Andel af alle primær THA, som reopereres på grund af kombination af nedennævnte diagnosekoder og operationskoder i samme hofte inden for 2 år efter dato for primær THA Standard: <= 3% Dataudtrækket er foretaget via LPR, ved at kombinere mindst en af følgende diagnoser; DT840, Mekanisk komplikation til ledprotese DT845, Infektion eller inflammation omkring ledprotese DT848 Anden komplikation til intern ortopædisk protese, implantat eller transplantat med mindst en af følgende operationskoder; KNFH22, Åben reposition af lukseret ledprotese i hofte KNFW59, Reoperation ved overfladisk infektion efter operation på hofte eller lår KNFW69, Reoperation ved dyb infektion efter operation på hofte eller lår KNFJ, Frakturbehandlinger i lårben KNFC20, Sekundær indsættelse af begge komponenter af ucementeret totalprotese i hofteled KNFC21, Sekundær indsættelse af proksimal komponent af ucementeret totalprotese i hofteled KNFC22, Sekundær indsættelse af distal komponent af ucementeret totalprotese i hofteled KNFC29, Sekundær indsættelse af ucementeret totalprotese i hofteled uden specifikation KNFC30, Sekundær indsættelse af begge komponenter af hybrid totalprotese i hofteled KNFC31, Sekundær indsættelse af proksimal komponent af hybrid totalprotese i hofteled KNFC32, Sekundær indsættelse af distal komponent af hybrid totalprotese i hofteled KNFC39, Sekundær indsættelse af hybrid totalprotese i hofteled uden specifikation KNFC40, Sekundær indsættelse af begge komponenter af cementeret totalprotese i hofteled KNFC41, Sekundær indsættelse af proksimal komponent af cementeret totalprotese i hofteled KNFC42, Sekundær indsættelse af distal komponent af cementeret totalprotese i hofteled KNFC49 Sekundær indsættelse af cementeret totalprotese i hofteled uden specifikation Der er tre sub-indikatorer: A. Alle indikationer B. THA på indikation primær artrose C. THA indsat på baggrund af proximal femurfraktur. Kommentar: Landsresultatet for alle patienter reopereret efter primær THA i 2011 er 3,3% med nogen variation afdelingerne imellem. For primær artrose er reoperationsfrekvensen 3,0%, mens reoperation i samme hofte inden for 2 år efter primær THA indsat på baggrund af proksimal femurfraktur igen i år er faldet betydeligt til 4,1%. Direkte sammenligning af afdelinger kan ikke foretages på grund af forskellige case-mix. Patienter skal være i live på operationsdato plus første dag for primær THA. Patienter som døde inden for 2 år og ikkeblev reopereret er ekskluderet fra analysen. Der er taget hensyn til reoperationsside. Std. Ja*: indikerer at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet i resultater indeholder standarden. Uoplyst: ikke relevant. Kolonne Tæller/Nævner for Danmark inkluderer samlet antal af patienter behandlet i de fem regioner plus antal af patienter behandlet på privathospitaler. Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 37

41 Indikator 5a - Reoperation* i samme hofte inden for 2 år efter primær THA - alle primær THA diagnoser Aktuelle periode 2011 Tidligere periode Std. 3% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI 2010 % (95% CI) 2009 % (95% CI) Danmark ja* 277 / (0) 3.3 ( ) 3.1 ( ) 3.5 ( ) Hovedstaden nej 110 / (0) 4.6 ( ) 3.6 ( ) 5.6 ( ) Sjælland ja* 34 / (0) 4.0 ( ) 3.7 ( ) 3.3 ( ) Syddanmark ja 57 / (0) 3.0 ( ) 4.0 ( ) 3.6 ( ) Midtjylland ja 41 / (0) 2.2 ( ) 2.0 ( ) 2.2 ( ) Nordjylland ja 19 / (0) 2.4 ( ) 1.5 ( ) 1.8 ( ) Hovedstaden nej 110 / (0) 4.6 ( ) 3.6 ( ) 5.6 ( ) Bispebjerg Hospital nej 13 / (0) 9.2 ( ) 6.4 ( ) 7.9 ( ) Bornholms Hospital ja 2 / 76 0 (0) 2.6 ( ) 1.6 ( ) 0.0 ( ) Frederiksberg Hospital ja 16 / (0) 2.8 ( ) 3.3 ( ) 5.2 ( ) Gentofte Hospital ja* 27 / (0) 4.2 ( ) 1.2 ( ) 5.0 ( ) Glostrup Hospital ja 3 / (0) 1.6 ( ) 3.5 ( ) 5.5 ( ) Herlev Hospital nej 13 / (0) 12.0 ( ) 4.3 ( ) 6.1 ( ) Hillerød Hospital ja* 12 / (0) 6.2 ( ) 7.9 ( ) 10.5 ( ) Hvidovre Hospital ja* 15 / (0) 4.7 ( ) 4.5 ( ) 8.3 ( ) Hørsholm Hospital ja* 1 / 22 0 (0) 4.5 ( ) 3.2 ( ) 4.4 ( ) Rigshospitalet ja* 8 / (0) 7.3 ( ) 2.2 ( ) 4.1 ( ) Sjælland ja* 34 / (0) 4.0 ( ) 3.7 ( ) 3.3 ( ) Holbæk Sygehus ja* 7 / 95 0 (0) 7.4 ( ) 8.9 ( ) 7.5 ( ) Køge Sygehus ja 3 / (0) 1.0 ( ) 3.3 ( ) 2.8 ( ) Nykøbing F Sygehus ja* 6 / (0) 4.7 ( ) 5.9 ( ) 4.4 ( ) Næstved Sygehus ja* 18 / (0) 5.8 ( ) 4.7 ( ) 2.7 ( ) Syddanmark ja 57 / (0) 3.0 ( ) 4.0 ( ) 3.6 ( ) Middelfart Sygehus ja 0 / 67 0 (0) 0.0 ( ) 2.2 ( ) 1.6 ( ) OUH Odense Universitetshospital ja 5 / (0) 2.5 ( ) 4.5 ( ) 4.2 ( ) OUH Svendborg Sygehus ja 5 / (0) 1.8 ( ) 1.9 ( ) 1.6 ( ) Ortopædkirurgisk afdeling Es nej 7 / 77 0 (0) 9.1 ( ) 9.3 ( ) 11.9 ( ) Ortopædkirurgisk afdeling Gr ja* 10 / (0) 4.2 ( ) 7.8 ( ) 7.5 ( ) Sygehus Lillebælt Kolding ja* 11 / (0) 4.3 ( ) 6.3 ( ) 4.0 ( ) Sygehus Lillebælt Vejle ja 13 / (0) 2.8 ( ) 3.5 ( ) 1.9 ( ) Sygehus Sønderjylland Sønderborg ja 6 / (0) 1.7 ( ) 2.8 ( ) 3.9 ( ) Midtjylland ja 41 / (0) 2.2 ( ) 2.0 ( ) 2.2 ( ) Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 38

42 Aktuelle periode 2011 Tidligere periode Std. 3% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI 2010 % (95% CI) 2009 % (95% CI) Aarhus Universitetshospital ja* 1 / 17 0 (0) 5.9 ( ) 6.7 ( ) HE Midt - Rh Silkeborg ja* 20 / (0) 3.1 ( ) 2.2 ( ) 2.2 ( ) HE Midt Rh Viborg ja 4 / (0) 1.7 ( ) 3.0 ( ) 4.8 ( ) Hospitalsenheden Horsens ja 1 / (0) 0.6 ( ) 1.7 ( ) 1.2 ( ) Hospitalsenheden Vest ja 6 / (0) 1.5 ( ) 0.5 ( ) 0.8 ( ) Regionshospitalet Randers ja 3 / (0) 1.6 ( ) 1.0 ( ) 1.7 ( ) Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ja 6 / (0) 2.5 ( ) 4.2 ( ) 2.9 ( ) Nordjylland ja 19 / (0) 2.4 ( ) 1.5 ( ) 1.8 ( ) Aalborg Universitetshospital Aalborg ja 0 / 55 0 (0) 0.0 ( ) 2.9 ( ) 0.0 ( ) Aalborg Universitetshospital Farsø ja 6 / (0) 1.8 ( ) 1.6 ( ) 1.8 ( ) Aalborg Universitetshospital Frederikshavn ja* 10 / (0) 3.6 ( ) 1.7 ( ) 2.6 ( ) Aalborg Universitetshospital Thisted ja 3 / (0) 2.2 ( ) 0.0 ( ) 0.8 ( ) Privathospitaler ja 16 / (0) 2.6 ( ) 3.1 ( ) 2.6 ( ) Aleris Privathospitaler Esbjerg ja 0 / 2 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Aleris Privathospitaler, Herning ja 0 / 3 0 (0) 0.0 ( ) 16.7 ( ) 0.0 ( ) Aleris-Hamlet Hospitaler Aarhus ja 0 / 4 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Aleris-Hamlet Hospitaler Søborg ja 2 / (0) 2.0 ( ) 1.1 ( ) 2.6 ( ) Arresødal Privathospital ja 0 / 1 0 (0) 0.0 ( ) Bekkevold Klinikken ja* 1 / 13 0 (0) 7.7 ( ) Gildhøj Privathospital ja 0 / 22 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Kysthospitalet, Skodsborg ja* 1 / 13 0 (0) 7.7 ( ) 5.3 ( ) 0.0 ( ) Københavns Privathospital ja 0 / 13 0 (0) 0.0 ( ) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus ja 0 / 11 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Ortopædkirurgisk Center Varde ja 0 / 4 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Privathospitalet Danmark ja* 10 / (0) 3.5 ( ) 8.7 ( ) 5.9 ( ) Privathospitalet Kollund ja* 1 / 11 0 (0) 9.1 ( ) 0.0 ( ) 14.3 ( ) Privathospitalet Mølholm ja 1 / 90 0 (0) 1.1 ( ) 2.6 ( ) 2.3 ( ) Privathospitalet Skørping ja 0 / 18 0 (0) 0.0 ( ) 3.4 ( ) 0.0 ( ) Privathospitalet Valdemar ja 0 / 18 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 2.9 ( ) Teres Hospital Aalborg ja 0 / 3 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 2.3 ( ) Teres Hospitalet Parken ja 0 / 2 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Viborg Privathospital ja 0 / 2 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) * Operationskoder indberettet til LPR: KNFH22, KNFW59, KNFW69, KNFJ, KNFC20, KNFC21, KNFC22, KNFC29, KNFC30, KNFC31, KNFC32, KNFC39, KNFC40, KNFC41, KNFC42, KNFC49. Diagnosekoder indberettet til LPR: DT840, DT845, DT848 Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 39

43 1. Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 40

44 Indikator 5b - Reoperation* i samme hofte inden for 2 år efter primær THA med grundlidelse primær artrose Andel af alle primær THA med grundlidelse primær artrose, som reopereres på grund af dyb infektion, luksation eller femurfraktur i samme hofte inden for 2 år efter dato for primær THA Standard: <= 3% Indikator 5b - Reoperation* i samme hofte inden for 2 år efter primær THA med grundlidelse primær artrose Std. 3% opfyldt Tæller/ nævner Aktuelle periode 2011 Tidligere periode Uoplyst Antal (%) % 95% CI 2010 % (95% CI) 2009 % (95% CI) Danmark ja* 208 / (0) 3.0 ( ) 2.9 ( ) 3.1 ( ) Hovedstaden ja* 75 / (0) 3.9 ( ) 3.6 ( ) 4.8 ( ) Sjælland ja* 30 / (0) 4.2 ( ) 3.1 ( ) 2.5 ( ) Syddanmark ja 43 / (0) 2.8 ( ) 3.7 ( ) 3.3 ( ) Midtjylland ja 32 / (0) 2.2 ( ) 1.7 ( ) 2.0 ( ) Nordjylland ja 14 / (0) 2.2 ( ) 1.4 ( ) 1.7 ( ) Hovedstaden ja* 75 / (0) 3.9 ( ) 3.6 ( ) 4.8 ( ) Bispebjerg Hospital nej 9 / (0) 8.7 ( ) 5.3 ( ) 4.9 ( ) Bornholms Hospital ja 2 / 67 0 (0) 3.0 ( ) 1.7 ( ) 0.0 ( ) Frederiksberg Hospital ja 11 / (0) 2.1 ( ) 3.7 ( ) 4.8 ( ) Gentofte Hospital ja* 24 / (0) 4.2 ( ) 1.4 ( ) 5.7 ( ) Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 41

45 Aktuelle periode 2011 Tidligere periode Std. 3% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI 2010 % (95% CI) 2009 % (95% CI) Glostrup Hospital ja 2 / (0) 1.2 ( ) 4.0 ( ) 5.5 ( ) Herlev Hospital nej 8 / 81 0 (0) 9.9 ( ) 5.0 ( ) 6.4 ( ) Hillerød Hospital ja* 6 / (0) 4.5 ( ) 0.0 ( ) 33.3 ( ) Hvidovre Hospital ja* 11 / (0) 4.7 ( ) 5.4 ( ) 5.0 ( ) Hørsholm Hospital ja 0 / 19 0 (0) 0.0 ( ) 3.0 ( ) 3.8 ( ) Rigshospitalet ja* 2 / 44 0 (0) 4.5 ( ) 0.0 ( ) 4.2 ( ) Sjælland ja* 30 / (0) 4.2 ( ) 3.1 ( ) 2.5 ( ) Holbæk Sygehus ja* 6 / 66 0 (0) 9.1 ( ) 6.9 ( ) 2.9 ( ) Køge Sygehus ja 3 / (0) 1.2 ( ) 3.0 ( ) 2.8 ( ) Nykøbing F Sygehus ja* 5 / (0) 4.6 ( ) 3.9 ( ) 3.8 ( ) Næstved Sygehus ja* 16 / (0) 5.5 ( ) 4.8 ( ) 2.1 ( ) Syddanmark ja 43 / (0) 2.8 ( ) 3.7 ( ) 3.3 ( ) Middelfart Sygehus ja 0 / 58 0 (0) 0.0 ( ) 1.9 ( ) 2.0 ( ) OUH Odense Universitetshospital ja 1 / (0) 0.8 ( ) 3.4 ( ) 1.6 ( ) OUH Svendborg Sygehus ja 5 / (0) 2.3 ( ) 1.6 ( ) 1.9 ( ) Ortopædkirurgisk afdeling Es ja* 3 / 32 0 (0) 9.4 ( ) 12.0 ( ) 15.0 ( ) Ortopædkirurgisk afdeling Gr ja* 10 / (0) 4.5 ( ) 8.4 ( ) 7.1 ( ) Sygehus Lillebælt Kolding ja* 10 / (0) 4.6 ( ) 5.0 ( ) 3.6 ( ) Sygehus Lillebælt Vejle ja 9 / (0) 2.4 ( ) 3.2 ( ) 1.9 ( ) Sygehus Sønderjylland Sønderborg ja 5 / (0) 1.6 ( ) 2.6 ( ) 3.2 ( ) Midtjylland ja 32 / (0) 2.2 ( ) 1.7 ( ) 2.0 ( ) Aarhus Universitetshospital ja 0 / 12 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) HE Midt - Rh Silkeborg ja* 19 / (0) 3.2 ( ) 2.1 ( ) 2.1 ( ) HE Midt Rh Viborg ja* 4 / (0) 3.0 ( ) 2.2 ( ) 5.2 ( ) Hospitalsenheden Horsens ja 0 / (0) 0.0 ( ) 0.7 ( ) 0.7 ( ) Hospitalsenheden Vest ja 4 / (0) 1.5 ( ) 0.7 ( ) 0.5 ( ) Regionshospitalet Randers ja 1 / (0) 0.6 ( ) 1.1 ( ) 1.0 ( ) Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ja 4 / (0) 2.4 ( ) 3.6 ( ) 3.6 ( ) Nordjylland ja 14 / (0) 2.2 ( ) 1.4 ( ) 1.7 ( ) Aalborg Universitetshospital Aalborg ja 0 / 13 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Aalborg Universitetshospital Farsø ja 5 / (0) 1.8 ( ) 1.3 ( ) 1.2 ( ) Aalborg Universitetshospital Frederikshavn ja 7 / (0) 2.9 ( ) 2.0 ( ) 2.9 ( ) Aalborg Universitetshospital Thisted ja 2 / (0) 2.0 ( ) 0.0 ( ) 1.0 ( ) Privathospitaler ja 14 / (0) 2.6 ( ) 3.1 ( ) 2.7 ( ) Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 42

46 Aktuelle periode 2011 Tidligere periode Std. 3% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI 2010 % (95% CI) 2009 % (95% CI) Aleris Privathospitaler Esbjerg ja 0 / 2 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Aleris Privathospitaler, Herning ja 0 / 2 0 (0) 0.0 ( ) 16.7 ( ) 0.0 ( ) Aleris-Hamlet Hospitaler Aarhus ja 0 / 3 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Aleris-Hamlet Hospitaler Søborg ja 2 / (0) 2.0 ( ) 1.1 ( ) 2.6 ( ) Arresødal Privathospital ja 0 / 1 0 (0) 0.0 ( ) Bekkevold Klinikken ja 0 / 10 0 (0) 0.0 ( ) Gildhøj Privathospital ja 0 / 16 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Kysthospitalet, Skodsborg ja 0 / 10 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Københavns Privathospital ja 0 / 13 0 (0) 0.0 ( ) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus ja 0 / 11 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Ortopædkirurgisk Center Varde ja 0 / 4 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Privathospitalet Danmark ja* 10 / (0) 3.7 ( ) 8.4 ( ) 5.9 ( ) Privathospitalet Kollund ja* 1 / 9 0 (0) 11.1 ( ) 0.0 ( ) 14.3 ( ) Privathospitalet Mølholm ja 1 / 56 0 (0) 1.8 ( ) 4.3 ( ) 0.0 ( ) Privathospitalet Skørping ja 0 / 16 0 (0) 0.0 ( ) 4.2 ( ) 0.0 ( ) Privathospitalet Valdemar ja 0 / 14 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 3.1 ( ) Teres Hospital Aalborg ja 0 / 3 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 2.4 ( ) Teres Hospitalet Parken ja 0 / 1 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Viborg Privathospital ja 0 / 2 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Operationskoder indberettet til LPR: KNFH22, KNFW59, KNFW69, KNFJ, KNFC20, KNFC21, KNFC22, KNFC29, KNFC30, KNFC31, KNFC32, KNFC39, KNFC40, KNFC41, KNFC42, KNFC49. Diagnosekoder indberettet til LPR: DT840, DT845, DT848 Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 43

47 Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 44

48 Indikator 5c - Reoperation* i samme hofte inden for 2 år efter primær THA med grundlidelse frisk eller følger efter proksimal femurfraktur Andel af primær THA med grundlidelse frisk eller følger efter proksimal femurfraktur, som reopereres på grund af dyb infektion, luksation eller femurfraktur i samme hofte inden for 2 år efter dato for primær THA Standard: <= 3% Indikator 5c - Reoperation* i samme hofte inden for 2 år efter primær THA med grundlidelse frisk eller følger efter proksimal femurfraktur Aktuelle periode 2011 Tidligere periode Std. 3% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI 2010 % (95% CI) 2009 % (95% CI) Danmark ja* 37 / (0) 4.1 ( ) 4.7 ( ) 5.4 ( ) Hovedstaden nej 18 / (0) 8.4 ( ) 4.3 ( ) 8.8 ( ) Sjælland ja* 3 / 99 0 (0) 3.0 ( ) 7.6 ( ) 6.6 ( ) Syddanmark ja* 7 / (0) 3.5 ( ) 5.9 ( ) 4.6 ( ) Midtjylland ja 4 / (0) 1.5 ( ) 3.1 ( ) 2.8 ( ) Nordjylland ja* 4 / (0) 3.8 ( ) 4.1 ( ) 2.9 ( ) Hovedstaden nej 18 / (0) 8.4 ( ) 4.3 ( ) 8.8 ( ) Bispebjerg Hospital ja* 2 / 29 0 (0) 6.9 ( ) 9.1 ( ) 21.4 ( ) Bornholms Hospital ja 0 / 8 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Frederiksberg Hospital ja 0 / 18 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 14.3 ( ) Gentofte Hospital ja* 1 / 11 0 (0) 9.1 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 45

49 Aktuelle periode 2011 Tidligere periode Std. 3% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI 2010 % (95% CI) 2009 % (95% CI) Glostrup Hospital ja* 1 / 9 0 (0) 11.1 ( ) 0.0 ( ) 2.8 ( ) Herlev Hospital nej 5 / 26 0 (0) 19.2 ( ) 0.0 ( ) 5.7 ( ) Hillerød Hospital ja* 4 / 52 0 (0) 7.7 ( ) 8.8 ( ) 6.3 ( ) Hvidovre Hospital ja* 4 / 49 0 (0) 8.2 ( ) 2.7 ( ) 19.4 ( ) Hørsholm Hospital ja 0 / 0 0 (0) ( ) 8.0 ( ) Rigshospitalet ja* 1 / 12 0 (0) 8.3 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Sjælland ja* 3 / 99 0 (0) 3.0 ( ) 7.6 ( ) 6.6 ( ) Holbæk Sygehus ja* 1 / 27 0 (0) 3.7 ( ) 10.3 ( ) 10.8 ( ) Køge Sygehus ja 0 / 53 0 (0) 0.0 ( ) 3.7 ( ) 3.6 ( ) Nykøbing F Sygehus ja 0 / 9 0 (0) 0.0 ( ) 18.8 ( ) 6.7 ( ) Næstved Sygehus ja* 2 / 10 0 (0) 20.0 ( ) 5.6 ( ) 0.0 ( ) Syddanmark ja* 7 / (0) 3.5 ( ) 5.9 ( ) 4.6 ( ) Middelfart Sygehus ja 0 / 3 0 (0) 0.0 ( ) 5.6 ( ) 0.0 ( ) OUH Odense Universitetshospital ja* 1 / 33 0 (0) 3.0 ( ) 6.7 ( ) 0.0 ( ) OUH Svendborg Sygehus ja 0 / 33 0 (0) 0.0 ( ) 5.7 ( ) 0.0 ( ) Ortopædkirurgisk afdeling Es ja* 4 / 42 0 (0) 9.5 ( ) 4.2 ( ) 10.5 ( ) Ortopædkirurgisk afdeling Gr ja 0 / 11 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 10.0 ( ) Sygehus Lillebælt Kolding ja* 1 / 24 0 (0) 4.2 ( ) 15.0 ( ) 4.8 ( ) Sygehus Lillebælt Vejle ja 0 / 34 0 (0) 0.0 ( ) 8.3 ( ) 2.2 ( ) Sygehus Sønderjylland Sønderborg ja* 1 / 20 0 (0) 5.0 ( ) 0.0 ( ) 10.3 ( ) Midtjylland ja 4 / (0) 1.5 ( ) 3.1 ( ) 2.8 ( ) Aarhus Universitetshospital ja 0 / 1 0 (0) 0.0 ( ) ( ) HE Midt - Rh Silkeborg ja 0 / 25 0 (0) 0.0 ( ) 8.3 ( ) 4.2 ( ) HE Midt Rh Viborg ja 0 / 77 0 (0) 0.0 ( ) 3.7 ( ) 0.0 ( ) Hospitalsenheden Horsens ja 0 / 23 0 (0) 0.0 ( ) 5.6 ( ) 0.0 ( ) Hospitalsenheden Vest ja 2 / (0) 1.8 ( ) 0.0 ( ) 2.4 ( ) Regionshospitalet Randers ja* 1 / 9 0 (0) 11.1 ( ) 0.0 ( ) 7.7 ( ) Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ja* 1 / 18 0 (0) 5.6 ( ) 5.6 ( ) 5.0 ( ) Nordjylland ja* 4 / (0) 3.8 ( ) 4.1 ( ) 2.9 ( ) Aalborg Universitetshospital Aalborg ja 0 / 33 0 (0) 0.0 ( ) 5.3 ( ) 0.0 ( ) Aalborg Universitetshospital Farsø ja* 1 / 21 0 (0) 4.8 ( ) 8.3 ( ) 10.5 ( ) Aalborg Universitetshospital Frederikshavn ja* 2 / 19 0 (0) 10.5 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Aalborg Universitetshospital Thisted ja* 1 / 31 0 (0) 3.2 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Privathospitaler ja* 1 / 20 0 (0) 5.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 46

50 Aktuelle periode 2011 Tidligere periode Std. 3% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI 2010 % (95% CI) 2009 % (95% CI) Gildhøj Privathospital ja 0 / 2 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Kysthospitalet, Skodsborg ja* 1 / 1 0 (0) ( ) Privathospitalet Danmark ja 0 / 9 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Privathospitalet Kollund ja 0 / 1 0 (0) 0.0 ( ) Privathospitalet Mølholm ja 0 / 3 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Privathospitalet Valdemar ja 0 / 4 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Operationskoder indberettet til LPR: KNFH22, KNFW59, KNFW69, KNFJ, KNFC20, KNFC21, KNFC22, KNFC29, KNFC30, KNFC31, KNFC32, KNFC39, KNFC40, KNFC41, KNFC42, KNFC49. Diagnosekoder indberettet til LPR: DT840, DT845, DT848 Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 47

51 Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 48

52 Indikator 6 - Genindlæggelse på grund af problemer med den opererede primær THA Andel af primær THA som genindlæggelse på grund af problemer med den opererede hofte inden for 90 dage efter dato for primær THA Standard: <=5% Dataudtrækket er foretaget via LPR, ved at kombinere mindst en af følgende diagnoser; DT840, Mekanisk komplikation til ledprotese DT845, Infektion eller inflammation omkring ledprotese DT848 Anden komplikation til intern ortopædisk protese, implantat eller transplantat med mindst en af følgende operationskoder; KNFH20, Lukket reposition af lukseret ledprotese i hofte KNFH22, Åben reposition af lukseret ledprotesei hofte KNFW59, Reoperation ved overfladisk infektion efter operation på hofte eller lår KNFW69, Reoperation ved dyb infektion efter operation på hofte eller lår KNFC20, Sekundær indsættelse af begge komponenter af ucementeret totalprotese i hofteled KNFC21, Sekundær indsættelse af proksimal komponent af ucementeret totalprotese i hofteled KNFC22, Sekundær indsættelse af distal komponent af ucementeret totalprotese i hofteled KNFC29, Sekundær indsættelse af ucementeret totalprotese i hofteled uden specifikation KNFC30, Sekundær indsættelse af begge komponenter af hybrid totalprotese i hofteled KNFC31, Sekundær indsættelse af proksimal komponent af hybrid totalprotese i hofteled KNFC32, Sekundær indsættelse af distal komponent af hybrid totalprotese i hofteled KNFC39, Sekundær indsættelse af hybrid totalprotese i hofteled uden specifikation KNFC40, Sekundær indsættelse af begge komponenter af cementeret totalprotese i hofteled KNFC41, Sekundær indsættelse af proksimal komponent af cementeret totalprotese i hofteled KNFC42, Sekundær indsættelse af distal komponent af cementeret totalprotese i hofteled KNFC49 Sekundær indsættelse af cementeret totalprotese i hofteled uden specifikation Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 49

53 Kommentar: Indlæggelser med og uden operativ aktivitet er registreret. Men antallet af diagnose- og operationskoder kan være insufficient for at give dækkende dataudtræk. Som landsgennemsnit blev 3,7% af patienterne i genindlagt indenfor 3 måneder efter primær THA på ovennævnte indikation(er). Frekvensen af genindlæggelser har været konstant gennem de sidste 12 år. Dog er der er nogen spredning afdelingerne imellem. Denne spredning kan ikke direkte kan sammenlignes på grund af case-mix faktoren samt eventuelt andre forhold som f.eks. praksis for indlæggelse af patienter efter luksation. Indikator 6 - Genindlæggelse på grund af problemer med den opererede primær THA Std. Ja*: indikerer at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet i resultater indeholder standarden. Uoplyst: Antal patienter som ikke er blevet udskrevet efter primær operation Aktuelle periode Tidligere periode Std. 5% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI 2012 % (95% CI) 2011 % (95% CI) Danmark ja 323 / (2) 3.7 ( ) 4.1 ( ) 4.0 ( ) Hovedstaden ja* 127 / (2) 5.2 ( ) 5.8 ( ) 4.7 ( ) Sjælland ja 41 / (1) 3.5 ( ) 4.4 ( ) 3.9 ( ) Syddanmark ja 61 / (2) 3.1 ( ) 3.0 ( ) 3.6 ( ) Midtjylland ja 68 / (1) 3.3 ( ) 3.4 ( ) 3.9 ( ) Nordjylland ja 21 / (3) 3.0 ( ) 3.4 ( ) 3.9 ( ) Hovedstaden ja* 127 / (2) 5.2 ( ) 5.8 ( ) 4.7 ( ) Bispebjerg Hospital ja* 12 / 195 5(3) 6.2 ( ) 7.9 ( ) 6.5 ( ) Bornholms Hospital ja 1 / 64 4(6) 1.6 ( ) 5.4 ( ) 3.8 ( ) Frederiksberg Hospital ja 16 / 513 2(0) 3.1 ( ) 0.9 ( ) 2.4 ( ) Gentofte Hospital ja 27 / 688 3(0) 3.9 ( ) 5.4 ( ) 4.6 ( ) Herlev Hospital ja* 15 / (7) 6.9 ( ) 7.0 ( ) 9.3 ( ) Hillerød Hospital nej 24 / 262 4(2) 9.2 ( ) 7.6 ( ) 5.1 ( ) Hvidovre Hospital ja* 28 / (3) 5.9 ( ) 9.2 ( ) 6.3 ( ) Rigshospitalet ja* 4 / 56 9(14) 7.1 ( ) 3.4 ( ) 2.7 ( ) Sjælland ja 41 / (1) 3.5 ( ) 4.4 ( ) 3.9 ( ) Holbæk Sygehus ja* 10 / 181 1(1) 5.5 ( ) 9.1 ( ) 10.2 ( ) Køge Sygehus ja 9 / 307 3(1) 2.9 ( ) 3.7 ( ) 1.8 ( ) Nykøbing F Sygehus ja 5 / 230 3(1) 2.2 ( ) 1.8 ( ) 1.4 ( ) Næstved Sygehus ja 17 / 444 8(2) 3.8 ( ) 5.3 ( ) 5.2 ( ) Syddanmark ja 61 / (2) 3.1 ( ) 3.0 ( ) 3.6 ( ) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus ja 19 / (2) 3.0 ( ) Ortopædkirurgisk afdeling Es ja 6 / 159 4(2) 3.8 ( ) 4.5 ( ) 8.4 ( ) Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 50

54 Aktuelle periode Tidligere periode Std. 5% opfyldt Tæller/ nævner Uoplyst Antal (%) % 95% CI 2012 % (95% CI) 2011 % (95% CI) Ortopædkirurgisk afdeling Gr ja 5 / (0) 3.2 ( ) 4.5 ( ) 6.6 ( ) Sygehus Lillebælt Kolding ja* 7 / 98 8(8) 7.1 ( ) 3.6 ( ) 4.2 ( ) Sygehus Lillebælt Vejle ja 11 / 522 1(0) 2.1 ( ) 2.7 ( ) 2.9 ( ) Sygehus Sønderjylland Sønderborg ja 13 / 419 4(1) 3.1 ( ) 2.3 ( ) 0.8 ( ) Midtjylland ja 68 / (1) 3.3 ( ) 3.4 ( ) 3.9 ( ) Aarhus Universitetshospital ja 11 / 233 3(1) 4.7 ( ) 2.7 ( ) 0.0 ( ) HE Midt - Rh Silkeborg ja 20 / 651 2(0) 3.1 ( ) 4.1 ( ) 4.9 ( ) HE Midt Rh Viborg ja 8 / 207 5(2) 3.9 ( ) 5.1 ( ) 4.0 ( ) Hospitalsenheden Horsens ja 5 / 189 2(1) 2.6 ( ) 1.2 ( ) 1.9 ( ) Hospitalsenheden Vest ja 18 / (2) 3.3 ( ) 3.1 ( ) 3.7 ( ) Regionshospitalet Randers ja 6 / (0) 2.7 ( ) 3.1 ( ) 5.1 ( ) Nordjylland ja 21 / (3) 3.0 ( ) 3.4 ( ) 3.9 ( ) Aalborg Universitetshospital Aalborg ja 0 / 67 6(8) 0.0 ( ) 4.6 ( ) 3.3 ( ) Aalborg Universitetshospital Farsø ja 9 / 275 5(2) 3.3 ( ) 1.1 ( ) 1.5 ( ) Aalborg Universitetshospital Frederikshavn ja 12 / 268 2(1) 4.5 ( ) 4.3 ( ) 7.4 ( ) Aalborg Universitetshospital Thisted ja 0 / 100 7(7) 0.0 ( ) 3.0 ( ) 2.9 ( ) Privathospitaler ja 5 / (11) 2.0 ( ) 4.6 ( ) 2.9 ( ) Aleris-Hamlet Hospitaler Søborg ja 2 / 50 8(14) 4.0 ( ) 4.7 ( ) 3.3 ( ) Bekkevold Klinikken ja 0 / 24 7(23) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 10.0 ( ) Gildhøj Privathospital ja* 2 / 23 2(8) 8.7 ( ) 4.8 ( ) 0.0 ( ) Hjertecenter Varde ja 0 / 7 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus ja 0 / 4 1(20) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Privathospitalet Danmark 0 / 0 6(100) ( ) 2.6 ( ) Privathospitalet Kollund ja 0 / 5 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 18.2 ( ) Privathospitalet Mølholm ja 1 / 95 3(3) 1.1 ( ) 1.0 ( ) 2.8 ( ) Privathospitalet Skørping 0 / 0 2(100) ( ) 0.0 ( ) Privathospitalet Valdemar ja 0 / 32 1(3) 0.0 ( ) 6.9 ( ) 0.0 ( ) Teres Hospital Aalborg ja 0 / 1 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Viborg Privathospital ja 0 / 8 0 (0) 0.0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) * Operationskoder indberettet til LPR: KNFH20, KNFH22, KNFW59, KNFW69, KNFC20, KNFC21, KNFC22, KNFC29, KNFC30, KNFC31, KNFC32, KNFC39, KNFC40, KNFC41, KNFC42, KNFC49 Diagnosekoder: T84.0, T84.5, T84.8 Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 51

55 Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 52

56 4. Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet Formålet med DHR Som national kvalitetsdatabase har DHR flere formål. at forbedre behandlingen af patienter, der får indsat primær eller revisions THA at afdække risikofaktorer for såvel tidlig som sen revision i forhold til f.eks. alder, diagnoser, operationsmetoder, protesekomponenter, co-morbiditet. at måle hvorvidt at afdelingerne opfylder en række kvalitetsindikatorer Måleparametre Kvaliteten af behandlingen vurderes fortløbende ud fra en række indikatorer herunder proteseoverlevelse (se nedenfor). Kvalitetsindikatorer skal være et hjælpende værktøj for afdelingerne i forbindelse med at sikre og forbedre kvaliteten af THA. Kvalitetsindikatorer defineres som målbare variable, der anvendes til at overvåge processer og evaluere behandlingskvaliteten. DHR har to procesindikatorer, komplethed og blodtransfusion og fire resultatindikatorer (se boks). Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 53

57 Sygdomsområde og case-mix De hyppigste årsager til primær operation er idiopatisk artrose (78%) og hoftenære frakturer (12%). Mere sjældne årsager er følger efter caputnekrose (2,5%) og børnesygdomme (3,2%) samt reumatoid artrit (1,6%). Ud over selve grundsygdommen har case-mix en betydning for opfyldelsen af indikatorerne. Case-mix kan være meget forskellig fra afdeling til afdeling, hvorfor der skal tages højde for dette, når afdelinger sammenlignes. Afdelinger med højtspecialiserede funktioner opererer typisk patienter, der tilhører gruppen med dårligere prognose end landsgennemsnittet (Se tabellen omkring case-mix). De 5 parametre der indgår, har alle vist sig at være af prognostisk betydning for primær THA (se boks). En kvinde over 70 år med primær artrose uden co-morbiditet og kun én afficeret hofte har den bedste prognose for proteseoverlevelse. Comorbiditet er udregnet ud fra udtræk fra LPR. Ingen comorbiditet betyder at patienten ikke er registreret i LPR før operation med en af følgende diagnose grupper: kardiovaskulær sygdom, cerebrovaskulær sygdom, hjertesvigt, perifer vaskulær sygdom, demens, kronisk obstruktive lungesygdom, bindevævssygdom, ulcus, lever sygdom, diabetes, hemiplegi, nyre sygdom, alle slags tumor, leukæmi, lymfom, eller AIDS. Tilstedeværelse eller ej af disse diagnose grupper er baseret på ICD-8 og ICD-10 koder registreret i LPR. Case- Mix for operationer lavet i perioden Kvinde over 70 år Primær artrose En hofte afficeret Comorbiditet ja ja ja ja ja % % % % % Danmark Hovedstaden I alt Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hillerød Hospital Hvidovre Hospital Hørsholm Hospital Rigshospitalet Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 54

58 Kvinde over 70 år Primær artrose En hofte afficeret Comorbiditet ja ja ja ja ja % % % % % Sjælland I alt Holbæk Sygehus Køge Sygehus Nykøbing F Sygehus Næstved Sygehus Ringsted Sygehus Syddanmark I alt Middelfart Sygehus OUH Odense Universitetshospital OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus OUH Svendborg Sygehus Ortopædkirurgisk afdeling Es Ortopædkirurgisk afdeling Gr Sygehus Lillebælt Kolding Sygehus Lillebælt Vejle Sygehus Sønderjylland Sønderborg Midtjylland I alt Aarhus Universitetshospital HE Midt - Rh Silkeborg HE Midt Rh Viborg Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Herning Regionshospitalet Randers Århus Sygehus Tage-Hansens Gade Nordjylland I alt Aalborg Universitetshospital Aalborg Aalborg Universitetshospital Farsø Aalborg Universitetshospital Frederikshavn Aalborg Universitetshospital Thisted Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 55

59 Kvinde over 70 år Primær artrose En hofte afficeret Comorbiditet ja ja ja ja ja % % % % % Privathospitaler I alt Aleris Privathospitaler Esbjerg Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Aleris-Hamlet Hospitaler Aarhus Aleris-Hamlet Hospitaler Søborg Arresødal Privathospital Bekkevold Klinikken Erichsens Privathospital Furesø Privathospital Gildhøj Privathospital Hjertecenter Varde Kysthospitalet, Skodsborg Københavns Privathospital OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Ortopædkirurgisk Center Varde Privathospitalet Danmark Privathospitalet Kollund Privathospitalet Mølholm Privathospitalet Skørping Privathospitalet Valdemar Privatsygehus Danmark Tønder Teres Hospital Aalborg Teres Hospitalet Parken Viborg Privathospital Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 56

60 5. Datagrundlag KMS data udtræk (operationer udført i perioden 1.janaur 31. december ); LPR data fra 10.januar 2014 (for detaljeret beskrivelse af diagnosekoder og operationskoder anvendt, se afsnittet om beregningsgrundlag). For indikatorerne 3 og 6: LPR udtræk fra 10. april 2014 Vitalstatus per Dansk Transfusions Database: udtræk fra januar 2014 for patienter opereret til og med Følgende patienter ekskluderes fra basis population til årsrapport, undtaget beregning af komplethed: Patienter med op dato efter dødsdato bliver ekskluderet. Patienter med registrering af flere primær THA på den samme side inklusiv evt. efterfølgende revision på samme side bliver ekskluderet. Patienter uden status i CPR register er ekskluderet fra indikator beregninger, undtagende komplethed. 6. Styregruppens medlemmer Professor, overlæge, dr. med. Søren Overgaard, Odense Universitetshospital (registerleder) (Region Syddanmark) Overlæge Jens Retpen, Gentofte Hospital (Region Hovedstaden) Overlæge, dr.med. Michael Ulrich Vinther, Aalborg Universitetshospital (Region Nordjylland) Overlæge Martin Lamm, Aarhus Universitetshospital (Region Midtjylland) Ledende overlæge Jens-Erik Varmarken, Næstved-Slagelse Sygehus (Region Sjælland) Overlæge dr.med. Søren Solgaard, Gentofte Hospital (Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastikkirurgi) Afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d. Alma Becic Pedersen, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital (repræsenterer Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Nord) Cheflæge, afdelingschef Hans Peder Graversen, Region Midtjylland (repræsenterer den registeransvarlige myndighed) 7. Indberetninger af primær THA og revisionsalloplastikker Man skal være opmærksom på, at antallet af primæroperationer i DHR i tabellen omkring komplethed er (baseret på LPR udtræk), hvilket er forskellig fra de angivet nedenfor (baseret på KMS udtræk). Forskellen skyldes, at 2141 primæroperationer er ekskluderet pga. fejlregistrering, der kan være registrering af flere primære THA på den samme side, eller registrering af operationsdato efter dødsdato. Ligeledes er 20 revisioner ekskluderet, idet antal revisioner i overstående tabel er 1.420, mens den er revisioner i DHR i tabellen Indikator 1b - Komplethedsgrad for DHR revisioner. Kommentar: I indberettede 48 afdelinger/klinikker i alt 8900 primære THA og 1400 revisioner til DHR mod 8786 primære THA og 1443 revisioner i Det samlede antal indberettede primære THA for hele perioden 1995 til er primære THA og revisioner. Der er i forekommet en lille stigning i antallet af primære THA, stigningen er dog så beskeden, at den ikke kan tillægges nogen større betydning, men det kan måske være en strømpil for at steady state med hensyn til antallet af primære THA, der skal opereres nu er ved at indfinde sig omkring ca / pr. år. Antallet af privatklinikker der i har udført primære THA er 12 mod de 29 i den offentlige sektor. Det er værd at bemærke, at 7 ud af de 12 privatklinikker har udført færre end 10 primære THA i hele. I forhold til det setup der kræves for at lave hofteprotese kirurgi kan man stille spørgsmålstegn ved om dette antal er tilstrækkeligt. Andelen af primære THA opereret i privat regi er ca. 3% af det samlede antal og er faldet jævnt fra 2008, hvor antallet i den private sektor var højest.. Der er ingen offentlige klinikker, der har udført under 60 primære THA i. Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 57

61 Revisions THA udførtes i på 28 offentlige klinikker og 4 private. Af disse 32 klinikker er det værd at lægge mærke til at 3 offentlige og 3 private klinikker lavede under 5 revisioner hver i. I forhold til det setup der kræves for at lave hofteprotese kirurgi kan man stille spørgsmålstegn ved om dette antal er tilstrækkeligt. Antallet af afdelinger og privatklinikker der udfører THA er igen faldet i. Man ser en tendens mod, at en del afdelinger laver et betydeligt antal (over 300) THA, hvilket er en naturlig udvikling i den omstrukturering, som sygehusvæsenet gennemgår i disse år. En yderigere centralisering af opgaver kan formentlig ses af tallene i de kommende års rapporter. Indberetninger af primære og revisions hoftealloplastikker Sygehus I alt Prim Rev Prim Rev Prim Rev Prim Rev n n n n n n n n Landsresultat Region Hovedstaden I alt Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Frederiksberg Hospital Fredrikssund Sygehus Gentofte Hospital Glostrup Hospital Helsingør Hospital Herlev Hospital Hillerød Hospital Hvidovre Hospital Hørsholm Hospital Rigshospitalet Sjælland I alt Holbæk Sygehus Køge Sygehus Nykøbing F Sygehus Næstved Sygehus Ringsted Sygehus Slagelse Sygehus Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 58

62 Syddanmark I alt Fredericia Sygehus Middelfart Sygehus OUH Odense Universitetshospital OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus OUH Svendborg Sygehus Ortopædkirurgisk afdeling Es Ortopædkirurgisk afdeling Gr Sygehus Lillebælt Kolding Sygehus Lillebælt Vejle Sygehus Sønderjylland Aabenraa Sygehus Sønderjylland Haderslev Sygehus Sønderjylland Sønderborg Midtjylland I alt Aarhus Universitetshospital Grenå Sygehus HE Midt - Rh Silkeborg HE Midt Rh Viborg Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Herning Regionshospitalet Randers Skive Sygehus Århus Sygehus Nørrebrogade Århus Sygehus Tage-Hansens Gade Nordjylland I alt Aalborg Universitetshospital Aalborg Aalborg Universitetshospital Farsø Aalborg Universitetshospital Frederikshavn Aalborg Universitetshospital Hjørring Aalborg Universitetshospital Thisted Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 59

63 Privathospitaler I alt Aleris Privathospitaler Esbjerg Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Aleris-Hamlet Hospitaler Aarhus Aleris-Hamlet Hospitaler Søborg Arresødal Privathospital Bekkevold Klinikken Erichsens Privathospital Furesø Privathospital Gildhøj Privathospital Hjertecenter Varde Kysthospitalet, Skodsborg Københavns Privathospital OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Opereret i udlandet Ortopædkirurgisk Center Varde Privathospitalet Danmark Privathospitalet Kollund Privathospitalet Mølholm Privathospitalet Skørping Privathospitalet Valdemar Privatsygehus Danmark Tønder Teres Hospital Aalborg Teres Hospitalet Parken Viborg Privathospital Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 60

64 Antal primæroperationer og revisioner År I alt Primær Revision N N I alt Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 61

65 Indberetninger af alle hoftealloplastikker fordelt på offentlig- og privathospitaler År Privatklinikker og - hospitaler Offentlige hospitaler N % N % I alt Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 62

66 8. Primær THA 8.1. Generel beskrivelse Diagnose Hvad angår diagnosen ved primær operation, er det fortsat således, at idiopatisk artrose er den enkeltstående diagnose, der bidrager med flest patienter svarende til 79%. Gruppen, senfølger efter proksimal femur fraktur, er over årene faldet i antal, men er dog over de seneste 3 år stabiliseret omkring 5 %. Over de seneste 2 år er der flere patienter der ved frisk proksimal femur fraktur behandles med en primær THA. Incidens samt alders- og kønsfordeling I var incidensen 160 per indbyggere, hvilket er uændret igennem de sidste 3 år. Kønsfordelingen fra 2012 til er uændret, således at 58 % af de opererede er kvinder. Gennemsnitsalderen ved primær THA har ligget næsten konstant igennem årene, for kvinder er den nu er 70 år og 67 år for mænd. Gennemsnitsalderen for brugen af den ucementerede protese for mænd er 64 år og 66 år for kvinder. Den cementerede protese for kvinder ligger med stationær gennemsnitsalder på knap 70 år. Man bemærker sig, at gennemsnitsalderen for brugen af hybridprotesen hos både mænd og kvinder er steget siden 2010 og den ligger for kvinder på 76 år og for mænd på 75år. Operativ adgang, protesekoncepter, typer, artikulation, samt tromboseprofylakse Den bagre adgang er forsat stærkt dominerende, idet 96 % af operationerne er udført med denne adgang. Den laterale adgang udgør stort set de sidste procenter. Dette billede har været nærmest uforandret i de senere år, og man kan godt tillade sig at konkludere, at den bagre operationsadgang er standarden i Danmark. Den ucementerede THA tegner sig for næsten 70 % af de primære operationer, hvilket er nærmest uændret i forhold til 2011 og fremefter. Andelen af hybrid THA og cementeret THA er samlet set uændret i brug i forhold til Ca. 25% af de ucementerede cupper og 35% af ucementerede stems er hydroxyapatit (HA)-coatede, trods at der ikke er studier, der har vist effekt af HA på proteseoverlevelsen. Der findes dog protesekomponenter, der udelukkende leveres med HA som har vist gode langtids-resultater. Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 63

67 Der anvendes fortsat mange forskellige komponent-typer, både hvad angår cementerede og ucementerede. Det er dog således, at der for både cup og stem ved cementeret såvel som ucementeret koncept er 5 produkter, der står for hovedparten af de anvendte proteser. Omkring 93 % af de anvendte ledhoveder er lavet af metal. Keramikandelen ligger nu på ca. 6%, mens kompositmaterialer udgør ca. 1%. Der er således igen i år sket et skift i retning mod brug af flere metalhoveder og færre keramikhoveder. Forklaringen er sandsynligvis risiko for komponent fraktur samt utilstrækkelig dokumentation for nedsat slid af polyethylenindsatsen ved brug af et keramikhoved. Yderligere er der stor prisforskel mellem metal og keramikhoveder. Der er over de senere år sket en klar ændring over imod anvendelse af større caput diametre. Andelen af ledhoveder med diameter 32 og 36 mm udgør nu hhv. 30 og 54% af alle hovedstørrelser, dog således at brugen af hovedstørrelse på 36 mm igen er steget. Kun 10% af ledhovederne er nu med en diameter på 28 mm, hvor dette tal i 2004 var helt oppe på 87%. Det er nu således, at den hyppigst anvendte hovedstørrelse er 36 mm. Der er dog ingen studier der viser, at man reducerer reoperationsraten pga. luksation ved at gå fra 32 til 36 mm hoveder i primære THA. Teoretisk set vil en større caput diameter betyde større slid i en metal-pe artikulation. Tromboseprofylakse Længden af tromboseprofylakse i perioden er registreret i DHR siden februar 2010, hvilket forklarer nogle af de manglende registreringer, mens der kun er 8% missing i.tidsrammen for varigheden af thromboseprofylakse ses nu at fordele sig med 33% til en behandling på 0-5 dage, og 35% for 6 til 10 dage og ligeledes 23% som får over 20 dage. Dette afspejler referenceprogrammet på dette område, samt at der i en række afdelinger der kører "fast track" regime udelukkende gives profylakse under indlæggelse. Diagnoser ved primæroperationer () Diagnose I alt n % n % n % n % Primær (idiopatisk) artrose Senflg. e. proks. femurfraktur Frisk proks. femurfraktur Atraumatisk caputnekrose Acetabulumdysplasi Reumatoid artrit Andet Kongenit hofteluksation Mb. Calve-Legg-Perthes Acetabulumfraktur Anden artrit Epifysiolyse Traumatisk hofteluksation Mb. Bekhterew I alt Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 64

68 Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 65

69 Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 66

70 Fordeling på aldersgrupper ved primæroperation Alder Kvinder Mænd Total n % n % n % 0-9 år år år år år år år år år år I alt Operativ adgang ved primæroperationer Operativ adgang Total n % n % n % n % Bagre Lateral Minimal invasiv surgery Forreste Andet Missing I alt Fordeling på operationstyper ved primær total hoftealloplastik Operationstype Total n % N % n % N % Ucementeret Cementeret Hybrid A+B I alt Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 67

71 Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport Side 68

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register b Dansk Hoftealloplastik Register National årsrapport 2015 Dækker perioden fra 1. januar 1995 til 31. december Aktuelle periode fra 1. januar til 31. december 9.410 Primæroperationer 2015 1.366 Antal revisioner

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler Esbjerg Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december 2012 Opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 120988 Primæroperationer 1995-2012 19282 Antal

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december 2011 Opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 111.907 Primæroperationer 1995-2011 17.791 Antal

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital DAMP Sundhedscenter Tønder Danske Privathospitaler Esbjerg Danske Privathospitaler, Aalborg Danske

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler Esbjerg Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register b Dansk Hoftealloplastik Register National årsrapport 2016 Dækker perioden fra 1. januar 1995 til 31. december 2015 Aktuelle periode fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 9674 Primæroperationer 2015

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register b Dansk Hoftealloplastik Register Danish Hip Arthroplasty Register National årsrapport 2017 10.413 Primæroperationer 2016 1.440 Revisioner 2016 161.968 Primæroperationer 1995-2016 25.208 Revisioner 1995-2016

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Komplethedsgrad 2013 93% Antal

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer Dansk Knæalloplastikregister Kvalitetsindikatorer Årsrapport 2014 Aktuelle opgørelsesperioder: 1.1.2013 31.12.2013 1.1.2014 31.7.2014 www.dkar.dk Årsrapporten 2014 Rapporten er udarbejdet af styregruppen

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Styregruppen vil gerne informere om en række ændringer vedrørende DHR. Ændringer i styregruppen For Region Nordjylland erstattes Michael Ulrich Vinther

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011. Sidste opgørelsesperiode er fra 1.januar 2011 til 31. december 2011. Komplethedsgrad

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2015

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2015 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2015 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2014 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2014 til 31. december 2014 Komplethedsgrad 2014 94% Antal

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Ho)e alloplas-k Register (DHR) 8 Oktober 2013

Dansk Ho)e alloplas-k Register (DHR) 8 Oktober 2013 Dansk Ho)e alloplas-k Register (DHR) 8 Oktober 2013 Mar-n Lamm Overlæge, Sektorchef Ho)esektoren Ortopædkirurgisk afdeling E, AUH. Primært Klinikker. NIP ansvarlig ho)ebrud ON Siden 2012 medlem styregruppe

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2014

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2014 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2014 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Hvorfra udgår

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2015

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2015 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2015 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2014 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2014 til 31. december 2014 Hvorfra udgår

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2011 - Ambulante Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Ambulante patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%)

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%) Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for,, og. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP - Afdeling for Epidemiologi og Biostatistik af datamanager Morten Sverdrup-Jensen

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Nykøbing F Sygehus

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register

Dansk Skulderalloplastik Register Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Dansk Skulderalloplastik

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader 2007-2009 1 Indholdsfortegnelse Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på dækningsområder (hele landet)...3 Anmeldelser fordelt

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013.

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013. DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013 Endelig udgave 6.april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register Amager Hospital ARTROS - Aalborg Privathospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Danske Privathospitaler, Esbjerg Eira Privathospitalet Skejby Erichsens Klinik Frederiksberg Hospital

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt opraar alder sygehus (Alle) (Alle) (Alle) Værdier operation Sum af antal Antal af personer KKGH60 Operation for

Læs mere

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Uoplyst 1 Præoperativ optimering

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211 og 212. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital DAMP Sundhedscenter Tønder Erichsens Klinik Farsø Sygehus Fredericia Sygehus Frederiksberg Hospital Frederikshavn Sygehus Gentofte Hospital Glostrup

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 37.957 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012 Dansk Anæstesi database National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2014 1. december 2013 30. november 2014 Endelig udgave 24. april 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader 2008-2010 12.0.06.201.2011 1 Indholdsfortegnelse Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på dækningsområder (hele landet)...3 Anmeldelser

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XII delrapport udviklingen fra til. Rapporten

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2016 1. september 2015-31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital. Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder

Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital. Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder Disposition Dækningsgrad og dataregistrering Antal + fordeling af hysterektomier Indikatorresultater

Læs mere

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog Revideret marts 2017

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog Revideret marts 2017 Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Bemærkninger/uplyst 1 Præoperativ optimering Andelen af patienter der er set og vurderet af speciallæge eller af læge i hoveduddannelses

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2014 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2014 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Dansk Knæalloplastik Register

Dansk Knæalloplastik Register Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Erichsens Klinik Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Gildhøj Privathospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Dansk Knæalloplastik

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2016 1. juli 2015 30. juni 2016 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Bemærkninger/uplyst

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 34.678 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Esbjerg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Aleris Privathospitaler, Århus Allerød

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Hvorfra udgår rapporten?

Hvorfra udgår rapporten? Hvorfra udgår rapporten? Rapporten er udarbejdet af styregruppen for DKR i samarbejde med Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Nord. Kontaktperson for DKR i styregruppen er overlæge, dr. med,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere