Velkommen i HK-kontorklubben. på Aalborg Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen i HK-kontorklubben. på Aalborg Universitet"

Transkript

1 Velkommen i HK-kontorklubben på Aalborg Universitet

2 Revideret marts 2006

3 HK-kontorklubben på Aalborg Universitet byder dig velkommen og ønsker dig held og lykke i dit nye job Vi er mange Aalborg Universitet (AAU) er en stor arbejdsplads med ca ansatte, heraf er ca. 280 HK ere. Vi har flere slags medlemmer, fx kontorfunktionærer, korrespondenter, edbmedarbejdere og elever. Registrering En så stor arbejdsplads kan måske virke uoverskuelig. Derfor er HK-kontorklubben altid parat til at hjælpe dig, hvis du får faglige problemer. Hvis du allerede er medlem af HK, er du automatisk medlem af HK-kontorklubben på AAU. For at være sikker på en korrekt registrering, beder vi dig selv kontakte HK Aalborg på tlf. nr for at meddele, at du har skiftet arbejdsplads. Så er du sikker på at modtage relevant materiale så hurtigt som muligt efter at du er startet. For Esbjergs vedkommende skal registrering finde sted på tlf. nr Orientering HK-kontorklubben forsøger at holde medlemmerne orienteret så godt som muligt såvel skriftligt og pr. mail som ved afholdelse af medlemsmøder, konferencer og generalforsamlinger. Der er fast afholdelse af hovedgeneralforsamlingen i 1. kvartal hvert år. De lokale generalforsamlinger afholdes så vidt muligt inden udgangen af oktober måned. For Esbjergs vedkommende i december måned. Kontingent Kontingent til HK-kontorklubben på Aalborg Universitet udgør kr. 10,- pr. måned. Det opkræves sammen med dit kontingent til HK. HK-bestyrelsen HK-kontorklubben består af en bestyrelse på 7 personer. Bestyrelsen er sammensat, så den repræsenterer alle hovedområder. Bestyrelsen består af følgende: Fællestillidsrepræsentant Stedfortræder for fællestillidsrepræsentanten Kasserer Tillidsrepræsentanterne for henholdsvis: AUA, HUM, SAMF og TEK-NAT. De 3 førstnævnte poster er fælles for alle områder, og personerne er valgt på hovedgeneralforsamlingen. På de lokale generalforsamlinger vælges tillidsrepræsentanterne for de under pkt. 4 nævnte bestyrelsesmedlemmer. På de lokale generalforsamlinger vælges desuden stedfortrædere for de lokale tillidsrepræsentanter. Tillidsrepræsentanten Du vil normalt have behov for at tale med din tillidsrepræsentant om mere lokale problemer/ emner, så henvend dig trygt til denne. HUSK, at tillidsrepræsentanten også er til for dig og altid har tavshedspligt. Der er ingen grund til at sidde alene med eventuelle problemer. Tillidsrepræsentanterne er: Område Navn Tlf. nr. AUA Merete Wolder Lange HUM Lotte Brunø TEK-NAT Lene C. Bundgaard Esbjerg Lisbet Skou

4 Vores fællestillidsrepræsentant er Lisbeth Rosted. Fællestillidsrepræsentanten varetager de mere overordnede arbejdsopgaver såsom hovedsamarbejdsudvalget (HSU), personalepolitikudvalget m.v. Har du behov for at drøfte emner med fællestillidsrepræsentanten, er du velkommen til at henvende dig på Tlf.nr. arbejde: Mobiltlf.: Tlf.nr. privat: adresse: Vores stedfortræder for fællestillidsrepræsentanten er Merete Wolder Lange, som kan kontaktes: Tlf.nr. arbejde: Tlf.nr. privat: adresse: Vores kasserer i HK-kontorklubben er Joan Lunøe Tlf.nr. arbejde: adresse: Se endvidere HK klubbens hjemmeside på adressen: Her kan du finde klubbens vedtægter, referater fra bestyrelsesmøderne, arrangementer og meget andet Med venlig hilsen BESTYRELSEN 4

5 Praktiske oplysninger Som nyansat har du fået et ansættelsesbrev, der oplyser om stillingstype og lønindplacering. Personalekontoret kan være behjælpelig med svar på spørgsmål om dit ansættelsesforhold og kan kontaktes på tlf eller (Husk at meddele privat adresseændring til personalekontoret). Dit skattekort bør straks sendes til lønkontoret, hvis det ikke allerede er sket. Hvis lønkontoret ikke har dit skattekort, beskattes lønnen med 60 %. Arbejdstid Arbejdstiden er for heltidsansatte 37 timer pr. uge og er normalt placeret mandag - torsdag mellem kl og og fredag mellem kl og Nogle institutter og afdelinger har dog aftaler om flekstid. Ferie Ferie optjenes i ét kalenderår og afvikles det efterfølgende år i perioden 2. maj til 1. maj. Ønsker du at holde ferie udover optjeningen ved AAU, afkortes din løn for disse feriedage. Du skal melde ferie i det institut eller den afdeling, du er ansat i. Specielt for elever Elever, der begynder lære- eller praktiktid før 1. juli, har i samme ferieår - altså inden 2. maj året efter - ret til 5 ugers ferie med løn. Hvis ansættelsen er sket senere, har pågældende først ret til 5 ugers ferie med løn i det efterfølgende ferieår, der starter 2. maj. Har du ikke ret til 5 ugers ferie med løn, har du dog altid ret til 5 ugers ferie uden løn. I tvivlstilfælde kontakt personalekontoret. Sygdom Sygdom (din egen eller dit barns) skal meddeles til omstillingen, tlf For ansatte i Esbjerg er det tlf Sygemelding bedes så vidt muligt givet inden kl Det anbefales, at du også ringer til den afdeling, du er ansat i. Når du møder på arbejde igen, skal du raskmelde dig ved din afdeling/institut. Dette er vigtigt, da du ellers stadig vil stå registreret ved personalekontoret som værende sygemeldt. Hver gang du har været fraværende (i forbindelse med egen eller barns sygdom, sygdom i forbindelse med graviditet/barsel) modtager du en tro- og loveerklæring, som du skal udfylde, underskrive og returnere til personalekontoret. Ved sygdom af mere end to ugers varighed, vil du modtage en skrivelse fra personalekontoret, hvori de forlanger en varigheds- /lægeerklæring, som betales af AAU.

6 Styrelsesforhold AAU styres i et samspil mellem universitetets kollegiale organer og valgte eller ansatte lederne efter regler fastlagt i universitetsloven. Lederne forestår den daglige ledelse og træffer beslutninger inden for de rammer, der er fastlagt af kollegiale organer, i universitetsloven og ifølge delegation fra rektor. Universitetets øverste chef er rektor Finn Kjærsdam; prorektor er Hanne Krogstrup. AAU har tre fakulteter med et antal tilhørende institutter. Herudover er der en administration og et universitetsbibliotek. Ledelse: Rektor Finn Kjærsdam Prorektor Hanne Krogstrup Sekretær Mona Lynge Tlf.nr.: Universitetsdirektør Peter Plenge Sekretær Dorte Jensen Tlf.nr.: Fakulteter: Det humanistiske fakultet Dekan Ole Prehn Sekretariatschef Lis Kaarsberg Kring Frederik Bajers Vej 7F Tlf.nr.: Det Samfundsvidenskabelige fakultet Dekan Allan Næs Gjerding Fredrik Bajers Vej 7F Tlf.nr.: Det teknisk-naturvidenskabelige fakultet Dekan Frede Blaabjerg Sekretariatschef Niels Maarbjerg Olesen Niels Jernes Vej 10 Tlf.nr.: Aalborg Universitetsbibliotek (AUB): Langagervej 2 Tlf.nr.: Institutter: Institut 1 Institut 2 Institut for Sociale Forhold og Organisation Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Kroghstræde 7 Fibigerstræde 1 Leder: Søren Kristiansen Leder: Morten Lassen tlf tlf Sekretær: Marianne Morell Sekretær: Birthe Libergren tlf tlf

7 Institut 3 Institut 4 Institut for Erhvervsstudier Institut for Historie, Internationale studier og Fibigerstræde 4 Samfundsforhold Leder: Bent Dalum Fibigerstræde 2 tlf Leder: Ulf Hedetoft Sekretær: Inger Vejrum tlf tlf Sekretær: Lis Stern Thomsen tlf Institut 5 Institut 6 Institut for Byggeri- og anlæg Institut for Medieteknologi og ingeniørvidenskab Sohngårdsholmsvej 57 Leder: Erik Granum Leder: Peter B. Frigaard tlf / tlf Sekretær: Ulle Høeberg Hansen Sekretær: Pernille B. Pedersen tlf tlf Institut 7 Institut for Kemi og Anvendt Ingeniørvidenskab Niels Bohrs Vej 8, 6700 Esbjerg Leder: Torben Rosenørn tlf Sekretær: Ulla Gaarslev tlf Institut 8 Institut for Elektroniske Systemer Fredrik Bajers Vej 7A Leder: Børge Lindberg tlf Sekretær: Jette Thorbøll tlf Afdeling for Kommunikationsteknologi Niels Jernes Vej 12 Leder: Flemming B. Frederiksen tlf Sekretær: Kirsten R. Jensen tlf Afdeling for Proceskontrol Fredrik Bajers Vej 7C Leder: Kirsten M. Nielsen tlf Sekretær: Karen Drescher tlf Afdeling for Akustik Fredrik Bajers Vej 7B Leder: Sofus Birkedal Nielsen tlf Sekretær: Lone Engen tlf Institut 9 Institut 10 Institut for Produktion Institut for Uddannelse, læring og filosofi Fibigerstræde 16 Fibigerstræde 10 Leder: Karl Brian Nielsen Leder: Anette Lorentzen tlf tlf Sekretær: Lone Sørensen Sekretær: Tina Koprup tlf tlf Institut 11 Institut 12 Institut for Kommunikation Institut for Sprog, Kultur og Æstetik Langagervej 8 Kroghstræde 3 Leder: Christian Jantzen Leder: Inger Askehave tlf tlf Sekretær: Aase Andersen Sekretær: Elin Helledi tlf tlf

8 Institut 13 Institut 14 Institut for fysik og Nanoteknologi Institut for Energiteknik Skjernvej 4A Pontoppidanstræde 101 Leder: Kjeld Pedersen Leder: John Kim Pedersen tlf tlf Sekretær: Ulla Ponsaing Sekretær: Jette Finnemann tlf tlf Institut 15 Institut 16 Institut for Maskinteknik Institut for Datalogi Pontoppidanstræde 101 Fredrik Bajers Vej 7 E Leder: Ole Thybo Thomsen Leder: Kristian G. Olesen tlf tlf Sekretær: Line Nesgaard Sekretær: Helle Westmark tlf tlf Institut 17 Institut 18 Institut for Matematiske Fag Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi Fredrik Bajers Vej 7 E Sohngårdsholmsvej 49 Leder: Bjarne Højgaard Leder: Jens-Ole Frier tlf tlf Sekretær: Jette Mathiesen Sekretær: Kirsten Andersen tlf tlf.: Institut 19 Institut 20 Institut for Arkitektur og Design Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Gammel Torv 6 Fibigerstræde 11 Leder: Michael Mullins Leder: Arne Remmen tlf tlf Sekretær: Lene Grundahl Sekretær: Ole Schjødt Kjær tlf tlf Institut 21 Institut for Sundhedsvidenskab og -teknologi Fredrik Bajers Vej 7D Leder: Kim Dremstrup Nielsen tlf Sekretær: Tina Buus Andersen tlf Administrationen: Ledelsessekretariat Sekretariatschef: Anne Tonboe Tlf Sekretariat for Rektor og universitetsdirektør Journal/arkiv Informationskontor Videnskabsbutikken Patent- og kontraktenheden IT-afdeling Edb-chef: Klaus Kilt Tlf Systemer og netværk Pc-udvikling og support Databaser og programudvikling Teknisk service 8

9 Regnskabsforvaltning Fredrik Bajers Vej 7F Regnskabschef: Richard Gajhede Tlf Bogholderi Hovedkasse Lønkontor Rejsekontor FIK-kontor Teknisk forvaltning Myrdalstræde 268 Leder: Keld Toldbod Tlf Afdelingskontor Afdelingssekretariat Sikkerhed Indkøbskontor Omstilling Teknisk Sekretariat UNI.PRINT Driftsafdeling Vedligeholdelsessektion Bygningsservicesektion Rengøringssektion Gartnersektion Transportsektion AV-service Akademisk Forvaltning Kontorchef: Preben Sørensen Tlf Registratur SU-kontor Studievejledning Erhvervsvejledning Åben Uddannelse Forskningssekretariat Internationalt kontor, Fibigerstræde 2 Budget og Planlægning Kontorchef: Henrik Buhelt Tlf Budgetkontor Personaleafdelingen Fredrik Bajers Vej 7F Personalechef: Britta Graae Tlf Personaleudviklingssekretariatet Fredrik Bajers Vej 7F Leder: Lisbeth Rosted Tlf Sekretær: Helle H. Andersen Tlf Nogle af Aalborg Universitets forkortelser AAU: Aalborg Universitet AF: Akademisk Forvaltning AUB: Aalborg Universitetsbibliotek AUPAIR: Aalborg Universitets Person Aktivitets Informations Registreringssystem AUE: Aalborg Universitet Esbjerg HSU: Hovedsamarbejdsudvalget HUM: Det Humanistiske Fakultet PUS Personaleudviklingssekretariatet RF: Regnskabsforvaltningen SAMF: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet SN Studienævn STADS Studieadministrativt System SU Samarbejdsudvalg TAP Teknisk-administrativt personale TEK-NAT: Det Teknisk-naturvidenskabelige Fakultet TF Teknisk forvaltning VIP Videnskabeligt personale ØF: Økonomisk forvaltning 9

10 UDDANNELSE AK: Adgangskursus BU: Basisuddannelsen OB: Overbygningsuddannelse SG: Storgruppe STUDENTERORGANISATIONER S: Studentersamfundet ØKONOMI BO: FFL: FL: IB: SCL: SCR: TB: ÆB: ØSS: Budgetoverslagsår Forslag til finanslov Finanslov Intern bevilling Statens Centrale Lønanvisning Statens Centrale Regnskabsvæsen Tillægsbevillingslov Ændringsforslag til finanslov Regnskabssystem VELKOMMEN 10

11 Aalborg Universitet blev indviet i 1974 og har i dag ca studerende. På universitetet drives undervisning og forskning til højeste niveau inden for humaniora, ingeniør-, natur- og samfundsvidenskab. Budgettet har passeret 750 millioner kr. 11

Velkommen til Roskilde Universitet, RUC

Velkommen til Roskilde Universitet, RUC RUC Velkommen til Roskilde Universitet, RUC 1 Korallen i RUC s segl Velkommen til RUC Redaktion Kommunikationsenheden Layout Kommunikationsenheden Fotos Timme Hovind Tuala Hjarnø Per Lau Knudsen Tryk Prinfo

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne folder finder

Læs mere

Velkommen. ABC-guide til nye elever 15

Velkommen. ABC-guide til nye elever 15 Velkommen ABC-guide til nye elever 15 Kære nye 1.g-elev Dette hæfte er udformet som en ABC, en alfabetisk ordnet håndbog. Med den i tasken kan du få svar på de fleste spørgsmål vedrørende hvem, hvad,

Læs mere

Forord. Syddansk Universitet, den 1. august 2008

Forord. Syddansk Universitet, den 1. august 2008 Forord I henhold til 12 i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne skal alle universiteter udarbejde

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse På vej til ledighed Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Du bor til leje I et af Randers Boligforening af 1940 s ca. 2.300 lejemål i Randers, og det håber vi, at du er glad og tilfreds med.

Du bor til leje I et af Randers Boligforening af 1940 s ca. 2.300 lejemål i Randers, og det håber vi, at du er glad og tilfreds med. Kære lejer Du bor til leje I et af Randers Boligforening af 1940 s ca. 2.300 lejemål i Randers, og det håber vi, at du er glad og tilfreds med. Boligen betyder meget for os og vores familie, og vi tilbringer

Læs mere

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992 Bestemmelser og retningslinjer Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 1 INDHOLD Side2 Indledning Side 3 Vision Side 3 Vedtægter Side 4 til 8 Bestyrelsesmøder

Læs mere

Personalehåndbog for vikarer

Personalehåndbog for vikarer Personalehåndbog for vikarer Velkommen til Psykiatriens Vikarcenter. Vi ønsker dig velkommen som vikar i Vikarcentret, og vi glæder os til at arbejde sammen med dig. I psykiatrien arbejder vi ud fra et

Læs mere

GRATIS ØL D. 28/4! Apple gi r...

GRATIS ØL D. 28/4! Apple gi r... ISSN 0907-5658 MSR-formand Sabrina giver ignorante studerende høvl i ugens leder! GRATIS ØL D. 28/4! Apple gi r... 1 Nr. 25 d. 19. april 2006 Vi håber du har haft en dejlig påske Ulla... 2 ER I LIGEGLADE?

Læs mere

NY MAND I SPIDSEN FOR SUND

NY MAND I SPIDSEN FOR SUND MARTS 2015 AAU S NYE STRATEGI I PROCES NY MAND I SPIDSEN FOR SUND MØD CHRISTINA BREDDAM - NY DIREKTØR PÅ TEKNAT/SUND FAKULTETSKONTOR EUREGME 2015 - SUND S STUDERENDE STÅR BAG INTERNATIONAL KONFERENCE I

Læs mere

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 www.hvidovre-ungdomsskole.dk side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Administration Aflysning / ændring af undervisning

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR.

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. Malerinfo MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. 2 - NOVEMBER 2014 Dagpenge til jul side 4 Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 Velkommen! FAGLIG AFDELING Mariann Lauridsen Formand Tlf.: 6612 8395

Læs mere

STUDIEGUIDEN STUDIEGUIDE.AAU.DK

STUDIEGUIDEN STUDIEGUIDE.AAU.DK STUDIEGUIDEN STUDIEGUIDE.AAU.DK www.aau.dk AALBORG UNIVERSITET AAU.DK INDHOLDSFORTEGNELSE Kan læses i: Aalborg KØBENHAVN Esbjerg Adgangs- og enkeltfagskurser 88 Anvendt Filosofi 23 Arkitektur & Design

Læs mere

GODE RÅD. En håndbog om økonomi og jura. Udgivet af HK/DANMARK

GODE RÅD. En håndbog om økonomi og jura. Udgivet af HK/DANMARK GODE RÅD En håndbog om økonomi og jura Udgivet af HK/DANMARK Gode råd er udgivet af HK/DANMARK 1. oplag udgivet 1. marts 2005 i 20.000 eksemplarer Tekst og redaktion: Ingeborg Østergaard Illustration:

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Ditte (b) Referant: Trine (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Kolding, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

LOKALnyt Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling

LOKALnyt Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling LOKALnyt Medlemsblad for KAD Frederiksværk & Hillerød SiD Frederikssund, Frederiksværk, Skibby & Stenløse Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling INDHOLD Stiftelsesgeneralforsamling...........

Læs mere

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium Elevhåndbog STX - Alment Gymnasium 2015-2016 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 5 Uddannelsesleder Anne Birgitte Nielsen har ordet 6 ABC-INFORMATION Adresseændring 8 Biblioteket 8 Bogdepot

Læs mere

Studentersamfundets generalforsamling 2007

Studentersamfundets generalforsamling 2007 blabla Studentersamfundets generalforsamling 2007 Onsdag d. 28. februar 2007 kl. 14:00 I salen på Studenterhuset, Aalborg Indholdfortegnelse I Formelt 5 1 Dagsorden 6 2 Vedtægter 8 3 Retningslinjer for

Læs mere

Hjernen indtager Sydhavnen. AAU-logo får makeover. Statusløft til socialt arbejde. Største studiestart nogensinde. Minister indviede AAU København

Hjernen indtager Sydhavnen. AAU-logo får makeover. Statusløft til socialt arbejde. Største studiestart nogensinde. Minister indviede AAU København Nr. 6 oktober-november 2012 Hjernen indtager Sydhavnen Minister indviede AAU København AAU-logo får makeover Fra 80'er-stil til 2012 Statusløft til socialt arbejde To nye professorater Største studiestart

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

Informationspjece. - til aflastningspersoner

Informationspjece. - til aflastningspersoner Informationspjece - til aflastningspersoner Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du en alfabetisk opslagsliste, som

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26. Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: 35 32 64 04 E-mail: mok@mok.info

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere