GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS INDHOLD. 1 Baggrund for opgaven. 1 Baggrund for opgaven 1. 2 Resume og konklusion 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS INDHOLD. 1 Baggrund for opgaven. 1 Baggrund for opgaven 1. 2 Resume og konklusion 2"

Transkript

1 REBILD KOMMUNE GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund for opgaven 1 2 Resume og konklusion 2 3 Baggrund for vurderingen Arbejdslokalernes indretning Ventilation Varme og træk Støj og akustik Dagslystilgang Kunstig belysning Opbevaring af brandfarlige væsker 7 1 Baggrund for opgaven Rebild Kommune ønsker at Nørager Rådhus skal renoveres, så de fysiske forhold er tidssvarende. COWI blev derfor bedt om at screene de fysiske forhold på Nørager Rådhus, for at vurdere, hvilke forandringer/forbedringer der skal foretages for at de fysiske forhold på Nørager Rådhus lever op til Arbejdstilsynets krav. COWI ved Bent Lyhne, Thomas G. Lotzfeldt og Inga Mortensen var på Terndrup Rådhus, Jernbane 13, 9610 Nørager, den 6. juni 2013, hvor rådhuset blev gennemgået. Klimaskærmen blev, efter aftale, ikke undersøgt for utætheder. Rebild Kommune PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 1 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT TGLO/BENL/INMO ELAN INMO Projekt dokumenter/nørager Rådhus/Nørager Rådhus_ver1.docx

2 2/7 GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ TERNDRUP RÅDHUS undersøger selv klimaskærm for utætheder. Gennemgangen af Nørager Rådhus indledtes med et møde med Jacob Holst Kiib, Christian, teknisk medarbejder og arbejdsmiljørepræsentant Karin Bak, hvor det blev gennemgået hvilke gener med indeklimaet som medarbejderne oplever. 2 Resume og konklusion I forbindelse med gennemgangen af Nørager Rådhus blev der registreret følgende forhold som skal adresseres: Klimaskærm skal undersøges for utætheder, som kan være medvirkende årsag til trækproblemer. Varmeproblemer skal løses med solafskærmning og i nogen omfang suppleret med mekanisk ventilation. Problemer med blænding fra solen skal løses. Ventilation i mødelokaler skal etableres, hvis de ofte bliver brugt. Udsugning i kopirum 2.3 skal repareres. Akustikken skal forbedres i lokale 1.8 (er planlagt). Brandfarlige væsker skal opbevares forsvarligt. Følgende forhold er registreret som forbedringsforslag: Der bør gøres hovedrent. Gulvtæpper udskiftes. Støj for ventilationsanlæg undersøges og eventuel reparation udføres. Det undersøges om udsugningen over komfuret er tilstrækkelig, hvis der skal laves mad i køkkenet. 3 Baggrund for vurderingen Terndrup Rådhus er vurderet på baggrund af reglerne i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 96 om faste arbejdssteders indretning. 3.1 Arbejdslokalernes indretning Arbejdslokalernes indretning er vurderet i henhold til reglerne i: At-vejledning A.1.9;Marts 2003; Faste arbejdssteders indretning Projekt dokumenter/nørager Rådhus/Nørager Rådhus_ver1.docx

3 GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ TERNDRUP RÅDHUS 3/7 At-vejledning A.1.11; Juni 2007; Arbejdsrum på faste arbejdspladser. At-vejledning A.1.2; Januar 2008; Indeklima. At-vejledning A.1.5; Februar 2002; Kunstig belysning. At-vejledning A.1.16; December 2008; Akustik i arbejdsrum. At-vejledning C.0.9; August 2005; Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære 3.2 Ventilation Hvert arbejdsrum skal have tilstrækkelig tilførsel af frisk luft uden generende træk. Hvis der ikke på forsvarlig måde kan opnås tilstrækkelig luftfornyelse gennem vinduer, døre, ventiler og vinduer til det fri, skal der indrettes en mekanisk ventilation, der giver tilstrækkelig tilførsel af frisk luft af passende temperatur og fugtighed. I kontorer anbefaler Arbejdstilsynet normalt ca. 4 liter udeluft pr. sekund pr. person ved mindst 13 m 3 luftrum per person. Nedenstående forhold om ventilation skal ses i sammenhæng med efterfølgende afsnit om solafskærmning. Det er vores vurdering at det på enmandskontorer kan etableres tilstrækkelig med ventilation gennem åbning af vinduer og døre for at begrænse rumtemperaturen. I det øvrige rådhus, herunder kontorer med mere end 1 person, bør der være mekanisk ventilation, for at undgå uenighed om trækproblemer, når vinduer åbnes og for at begrænse varmebelastningen Udsugning Der skal være udsugning fra kopirum, som fungerer. Der var klage over lugt af mad fra køkkenet. Der er udsugning over komfuret, som fungerer. Køkkenet er et anrette køkken. Hvis det forsat påtænkes at køkkenet skal anvendes til madlavning, bør det kontrolleres om udsugningen er tilstrækkelig. 3.3 Varme og træk "En temperatur på C er passende ved let fysisk aktivitet i f.eks. skoler, daginstitutioner og kontorer. Ved temperatur på 23 C eller derover stiger antallet af klager over indeklimasymptomer ofte, og der bør træffes foranstaltninger til at nedbringe temperaturen. Temperaturen ved stillesiddende arbejde og normale klima- og arbejdsforhold må ikke overstige 25 C. Om vinteren kan dårligt isolerede vægge, gulve og vinduer ofte give kuldenedfald eller kuldestråling, der føles som træk. Utætte døre og vinduer giver ofte trækge- Projekt dokumenter/nørager Rådhus/Nørager Rådhus_ver1.docx

4 4/7 GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ TERNDRUP RÅDHUS ner, især i forbindelse med udsugningsanlæg. Lufthastigheden i rum, hvor der er personer, bør holdes under 0,15 m/sek." Temperaturen er flere steder over 25 C, både sommer og vinter. Der høje temperatur skyldes primært solindfald gennem vinduer. Varmebelastningen kan begrænses ved at etablere udvendig solafskærmning og i udvalgte rum, ved ventilation af lokalerne. Om vinteren opleves trækgener med kold luft - primært ved facaden. Dette skyldes sandsynligvis utætte vinduespartier (fra 1977) og evt. utætte facadesamlinger. Rebild Kommune undersøger selv i hvilket omfang trækgener skyldes utæt klimaskærm, herunder facadesamlinger Solafskærmning Varmebelastningen begrænses mest med udvendig solafskærmning. Vær opmærksom på at solafskærmning er medvirkende til at begrænse dagslystilgangen til rummet. Forskellige typer solafskærmning beskrives i SBIs publikation. "Integreret regulering af solafskærmning, dagslys og kunstlys". 3.4 Støj og akustik I forbindelse med møde på Nørager Rådhus er der foretaget summarisk vurdering af akustikken i kontor- og møderum. Vurderingerne er baserede på enkelte målinger og subjektive indtryk af arbejdsområderne på besøgsdagen Krav Arbejdstilsynets retningslinjer er baseret på dels bygningsreglementernes grænseværdier, dels de værdier, der er angivet i bilaget til At-vejledning A.1.16: "Akustik i arbejdsrum". Byggemyndighederne anser funktionskravene for opfyldt, når virksomhederne følger reglementets grænseværdier for efterklangstid og absorptionsareal. Værdierne i bygningsreglementerne er vejledende, hvilket betyder, at mindre afvigelser er acceptable. I flerpersonkontorer mindre end 300 m3 bør absorptionsarealet være mindst svarende til 0,8 gange gulvarealet mellem 500 Hz og 2kHz. For 1/1-oktaverne 125 Hz og 250 Hz tillades en afvigelse på 0,2 gange gulvarealet. For rum med loftshøjde på 2,5 meter, svarer dette krav til en efterklangstid på 0,5 sekunder (hhv. 0,7 s for frekvenser lavere end 250 Hz). I enkeltpersonkontorer og møderum bør efterklangstiden ikke overstige 0,6 sekunder. Projekt dokumenter/nørager Rådhus/Nørager Rådhus_ver1.docx

5 GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ TERNDRUP RÅDHUS 5/7 Bygningsreglementets vejledende projekteringsværdier vedrørende lydisolation R'W er mellem kontorer minimum 40 db og mellem møderum og andre rum minimum 48 db. Støj fra tekniske installationer i møblerede kontorer bør ikke være højere end LAeq 35 db Resultater Der er foretaget måling af efterklangstiden i tre lokaler som anses for repræsentative i bygningen. Efterklangstid [s] 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz Mødelokale 4.1 0,62 0,66 0,44 0,42 0,50 0,52 Kontor 1.8 0,44 0,55 0,69 0,70 0,61 0,55 Åbne område, ,46 0,52 0,54 0,47 0,45 0,37 I mødelokale 4.1 (ca. 14 m 2 ) og rum 02.3 overholdes den vejledende grænseværdi for flerpersonkontoranvendelse. Rummene er med tæppe på gulvet, delvist perforeret gipsloft og gipsvægge, ligesom størstedelen af de øvrige rum i bygningen. I kontorlokale 1.8 er efterklangstiden længere end 0,6 sekunder. Det er oplyst at der planlægges gulvtæppe på gulvet. Desuden anbefales det at ophænge ca. 2 m 2 lydabsorberende materiale på vægfladen modsat indgangsdøren (f.eks. en lydabsorberende opslagstavle). Mellem nogle kontorer opleves lydisolationen mellem lokalerne som mangelfuld og ganske sikkert noget lavere end de vejledende grænseværdier, som er minimum 40 db mellem kontorlokaler og minimum 48 db mellem møderum og andre rum, jævnfør SBI-anvisning 230. Rumadskillelserne er opbygget af lette demonterbare vægge, som ikke alle steder er ført gennem akustikloftet. Ovenstående vurderes dog kun at være problematisk, hvis der er rum som benyttes til fortrolige samtaler eller anden følsom anvendelse. Da ventilationsanlægget ikke fungerede i flere af lokalerne, er der kun udført støjmålinger i "Borgerservice" og lokale Den vejledende grænseværdi på 35 dba er overskredet i begge lokaler. Støj fra installationer L Aeq,30s dba Borgerservice Lokale dba Ca. 40 dba Projekt dokumenter/nørager Rådhus/Nørager Rådhus_ver1.docx

6 6/7 GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ TERNDRUP RÅDHUS Konklusion De rumakustiske forhold i bygningen vurderes acceptable og overholder kravene i At. vejledning A Dog skal efterklangstiden i lokale 1.8 reduceres, som allerede planlagt og beskrevet ovenfor. Lydisolationen mellem kontorlokaler opfylder sandsynligvis ikke vejledende krav, hvilket dog ikke nødvendigvis er problematisk i forhold til rummenes anvendelse. Der er ikke udført målinger af lydisolationen. Støj fra ventilationsanlæg kunne kun måles i to lokaler, da ventilationsanlæggene var ude af drift. I disse to lokaler er der konstateret mindre overskridelse af grænseværdien. Efter behov kan der udføres målinger af støj fra ventilationen når anlæggene kommer i almindelig drift. 3.5 Dagslystilgang Der skal være en tilstrækkelig tilgang af dagslys til arbejdsrum. Dagslystilgangen vil normalt være tilstrækkelig, når vinduesarealet ved sidelys svarer til mindst 10 pct. af gulvarealet. Rudearealet skal forøges forholdsmæssigt ved reduceret lysgennemgang (f.eks. solafskærmede ruder.) Dagslyset kan ligeledes anses for at være tilstrækkeligt, når der ved beregning eller måling kan eftervises at der er en dagslysfaktor på 2 pct. ved arbejdspladserne. Vinduesarealet på Nørager Rådhus svarer til mindst 10 % af gulvarealet, men nogle lokaler virker mørke Blænding Der er blænding på vest-, syd- og østvendte kontorer. På sydvendte kontorer er der en udvendig solafskærmning. Denne virker ikke, når solen står lavt. Der skal derfor etableres solafskærmning, som begrænser blænding af solen. Problemet med blænding er delvist løst ved at etablere indvendig solafskærmning. Det er planlagt, at der skal opsættes lamelgardiner i alle vinduer på rådhuset. Lamelgardiner fungerer, men det skal sikres at de dækker hele vinduet. Problemet med blænding kan løses samtidig med at varmeproblemerne løses. Her anbefales udvendig solafskærmning. Vær opmærksom på at skærme placeres parallelt med vinduer, således at blænding fra vinduerne begrænses begrænses i skærmene. 3.6 Kunstig belysning Kunstig belysning skal være opsat, så arbejde og færdsel kan foregå forsvarligt. Man skal tage hensyn til følgende forhold: Hvor meget lys der skal være i rummet Hvor meget lys der skal være på selve arbejdsstedet Projekt dokumenter/nørager Rådhus/Nørager Rådhus_ver1.docx

7 GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ TERNDRUP RÅDHUS 7/7 Hvilken kvalitet lyset skal have Hvilken fordeling lyset skal have At belysningen ikke må blænde At belysningen ikke må give generende reflekser Der er ved gennemgangen er visuelt vurderet om belysningen i loftet virker generende f.eks. om det giver reflekser i skærmen. Der er ikke foretaget målinger af belysningsstyrken. Vær opmærksom på at arbejdspladser placeres, så der ikke er blænding i skærmen fra loftlys. Der er foretaget stikprøverkontrol af lysarmaturers lyskilder. Lyskilderne er generelt acceptable og afgiver ikke megen unødig varme. I et enkelt flermandskontor blev der dog konstateret stor installeret effekt, hvilket også har indflydelse på temperaturen i lokalet, og alle lokalers belysning bør gennemgås. Alle lokaler bør gennemgås for at sikre, at lyskilderne er passende. Husk at slukke lyset, når et lokale ikke er i brug også i frokostpauser. 3.7 Opbevaring af brandfarlige væsker I kælderen opbevares 96% ethanol i dunke (16 kg). Ethanolen bliver muligvis tappet til andre beholdere. Ved opbevaring og brug af ethanol (Flammepunkt 13 C, Væskeklasse I-2), skal der foretages en vurdering af om der er risiko for eksplosiv atmosfære. (ATEX- APV). Det er COWI s vurdering, at der kan være tale om risiko for eksplosiv atmosfære. Lokalet er ikke indrettet til oplag af brandfarlige væsker. Projekt dokumenter/nørager Rådhus/Nørager Rådhus_ver1.docx

8 Bilag 1 -Nørager - Gennemgang af fysiske forhold Emne Problem Placering Anbefaling Arbejdstilsynets krav Foto KLIMASKÆRM OG VINDUER Træk og skiftende temperatur COWI har ikke vurderet kvaliteten af klimaskærm. Der er klager over træk og skiftende temperatur på hele rådhuset. Dette kan have sammenhæng med utætheder og dårlig isoleret klimaskærm og vinduer. Vinduer er fra Det blev aftalt at Jacob Holst Kiib undersøger utætheder i klimaskærm Vinduer og klimaskærm på hele rådhuset Klimaskærmen undersøges. Utætheder repareres og evt dårlig isolering forbedres. Påbudsområde VARME- BELASTNING Varmebelastning og skiftende temperatur På syd og østvendte kontorer bliver det meget varmt om sommeren og om vinteren. Klimaskærm undersøges. Se ovenover. Der etableres solafskærmning. Påbudsområde Det blev oplyst at der i lokale 2.7 er der i januar måned målt temperatur fra 18 C 38 C. Ventilation kontorerne, hvor det ikke er muligt at åbne vinduer. Medarbejderne i lokale 2.9 er dog tilfredse med temperaturen. Der er gode til at lufte ud. Sluk lyset, når I forlader lokalerne. "TØR LUFT" "Tør luft" Medarbejderne i kælderlokalerne er generet af tørre øjne. Luften føles "tør". Lokalerne 01 og 02 Der gøres hovedrent. Gulvtæpper udskiftes. Temperaturen holdes i området fra C. Mulighed for at måle temperatur og luftfugtighed i en vinterperiode. Side 1 af 6

9 Bilag 1 -Nørager - Gennemgang af fysiske forhold Emne Problem Placering Anbefaling Arbejdstilsynets krav Foto LYS Dagslystilgang Nogle kontorer virker mørke. F.eks. kontor 4.4. I mødelokale i kælder er der ikke tilstrækkelig med dagslys. Arbejdstilsynets krav mht. dagslystilgang svarende til 10 % af gulvarealet er opfyldt. Undgå mørke gardiner og solafskærmning. Anvend kun gardiner/solafskærmning foran vinduer, når der er behov for det. LYS Blænding I sydvendte kontorer er der blænding om vinteren, når solen står lavt.der er monteret solskærme mod syd, men disse virker ikke når solen står lavt. Der med lamelgardiner på det meste af rådhuset. De steder hvor der ikke er lamelgardiner, vil de blive monteret. Lamelgardiner skal monteres, så det er muligt at skærme af mod solen. Nogle steder er der blænding selvom solafskærmning er rullet for. F.eks. i lokale 03 kan rullegardiner ikke dække helt for solen. Sydvendte, øst og vestvendte kontorer Det anbefales, at der der monteres udvendig solafskærmning. Lamelgardiner monteres, så de kan trækkes helt for Påbudsområde Der er desuden kalger over genskin i biler (lokale 2.13) Side 2 af 6

10 Bilag 1 -Nørager - Gennemgang af fysiske forhold Emne Problem Placering Anbefaling Arbejdstilsynets krav Foto LYS Kunstig lys På Nørager Rådhus var der på kontorer hovedsageligt lysstofatmaturer, med lysstofrør 3 36 W. Hele rådhuset Vær opmærksom på placering af kunstig lys i forhold til arbejdspladser. Der er ikke konstateret ploblemer med den type loftbelysning, men vær opmærksom på at loftlyset er placeret korrekt i forhhold til arbejdspladsen. På kontor 4.2 er der placeret der placeret 4 belysningsarmaturer med pærer á 230 W. Dette kan medvirke til varmebelastningen på kontoret. På kontor 3.9 er der loftlys placeret over en skærm. Dette vurderes at være utilstrækkelig belysning. I kantinen er der halogen spot-lys, som kan medvirke til varmebelastning. Dette er ikke en fast arbejdsplads. Medarbejderne åbner døren ud, hvis det er for varmt. VENTILATION For at undgå træk fra åbne vinduer, når der skal luftes ud, bør der være mekanisk ventilation i kontorlokaler, hvor der arbejder mere end 1 person samt i mødelokaler. Kontorer med mere end 1 person. Der skal mekanisk ventilation i møde-lokaler, hvis der jævnligt er møder, hvor der deltager flere personer. Påbudsområde Mekanisk ventilation kan medvirke til at undgå for varme kontorer. Der mangler mekanisk ventilation i mødelokale. Side 3 af 6

11 Bilag 1 -Nørager - Gennemgang af fysiske forhold Emne Problem Placering Anbefaling Arbejdstilsynets krav Foto UDSUGNING Udsugning i kopirum 2.10 fungerer ikke Kopirum 2.10 Udsug i kopirum skal køre Påbudsområde UDSUGNING Der er emhætte over komfur. Det blev oplyst at lugt fra køkkenet fordelte sig til flere lokaler, når der blev lavet mad. Det blev konstateret at udsuget fungerede, men det er ikke konstateret hvor meget den suger. Køkenet Der bør undersøges om emhætten suger tilstrækkeligt, hvis der skal laves mad i køkkenet. Køkkenet er en anrettekøkken og ikke beregnet til at lave mad. UDSUGNING Arkivrum i kælderen virkede meget støvede. Luften i arkivrum kan forbedres ved at etablere en udsugning i arkivrummene Arkivrum Der installeres udsugning i arkivrum. PERSONTRAFIK Medarbejderne ved 2.3 er generet af meget persontrafik Område 2.3 LYDISOLATION MELLEM Der er støj mellem lokalerne. Medarbejder f.eks generet af støj fra toilet 5.10 Hele rådhuset Anvendelsen af lokalet bør vurderes. De steder hvor medarbejder bliver generet af støj. Side 4 af 6

12 Bilag 1 -Nørager - Gennemgang af fysiske forhold Emne Problem Placering Anbefaling Arbejdstilsynets krav Foto LOKALERNE fra nabolokaler, bør vægge lydisoleres GULV- BELÆGNING Gulvtæpper er snavsese. Tæpper i kælderen (lokale 01 og 02) er fra 1995 andre tæpper er ældre. Tæpper ældre end 10 år påvirker indeklimaet negativt Aller tæpper Det anbefales at udskifte gulvtæpper. På grund af akustikken, kan det i nogle rum være nødvendigt at udskifte gamle gulvtæpper med nye tæpper. RENGØRING Der virker støvet i flere rum. Manglende rengøring kan være en medvirkende årsag til at luften føles tør og at medarbejderne får gener i øjnene. Hele rådhuset Det anbefales at der bliver gjort hovedrent på hele rådhuset og gardiner bliver vasket Dårlig lugt i trapperum Side 5 af 6

13 Bilag 1 -Nørager - Gennemgang af fysiske forhold Emne Problem Placering Anbefaling Arbejdstilsynets krav Foto BRANDFARE Opbevaring og omhældning af brandfarlige væsker Teknikrum 0g blev brugt til opbevaring af 96 % ethanol (sprit). Der blev opbevaret ca. 80 kg. Det virkede også som om sprit blem omhældt i dette rum. Rummet overholder ikke kravend til opbevaring af brandfarligs væsker. Der er ingen steder i rummet, som er indrettet til omhældning af brandfarlige væsker Teknikrum 05 Sprit fjernes fra lokalet. Påbudsområde Side 6 af 6

14

15

TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 2 Byrådssalen. 1 Indledning 1. 2 Byrådssalen 1. 3 Storrumskontor 2.

TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 2 Byrådssalen. 1 Indledning 1. 2 Byrådssalen 1. 3 Storrumskontor 2. REBILD KOMMUNE TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk DELPROJEKT - ARBEJDSMILJØVURDERING INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv Senior og Arbejdsliv - De ældre vil behandles individuelt efter kvalifikationer Mænd fyres for at gå på barsel - en tendens der er stigende En uddannelse i trivsel SONOFON fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16 Akustik i arbejdsrum December 2008 Erstatter At-anvisning nr. 1.1.0.1 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

BEDRE INDEKLIMA I ÅBNE KONTORMILJØER

BEDRE INDEKLIMA I ÅBNE KONTORMILJØER Guide Dit indeklima er også mit Udfordringen for indeklimaet i åbne kontorer er, at mange medarbejderes forskellige behov skal tilfredsstilles samtidig. Løser vi fx én gruppes problem, risikerer vi at

Læs mere

UBST-Indeklimavejledning

UBST-Indeklimavejledning UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Januar 2008 UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen

Læs mere

Indeklima i kontorbyggeri

Indeklima i kontorbyggeri Bygningskonstruktøruddannelsen 7 semester speciale Forfatter: Vejleder: Bo Sørensen Afleveringsdato: 28.11.2011 Via University College, Aarhus. TITELBLAD RAPPORT TITEL: Indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER:

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener INDRETNING AF DET GODE KØKKEN Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Side 3 Kapitel 2 Planlægning af byggeriet Side 5 Kapitel 3 Generelle

Læs mere

Dansk standard DSF 3033. Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer

Dansk standard DSF 3033. Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer Dansk standard DSF 3033 Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer Classification of the quality of the indoor climate in residential houses, schools,

Læs mere

Indeklimaklassificering

Indeklimaklassificering Indeklimaklassificering Firkanten I 1, 2630 Taastrup Konsulent Lasse Michaelsen / BK Consult / 19.09.2011 1 af 14 Beskrivelse af ejendommen Gadenavn Firkanten I 1 Postnr. og by 2630 Taastrup Kommune Høje

Læs mere

GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER. BAR Privat Kontor og Administration

GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER. BAR Privat Kontor og Administration GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 GODT LYS PÅ KONTORET 4 5 6 10 13 14 16 17 18 19 BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER

Læs mere

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om INDEKLIMA på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

AM 2010 Seniorkonsulent Finn Stabell

AM 2010 Seniorkonsulent Finn Stabell Gør noget ved indeklimaet AM 2010 Seniorkonsulent Finn Stabell Oplægsholder: Seniorkonsulent Finn Stabell Tlf. : 3010 9612 Mail: fst@alectia.com DR 3.11. 2010 Indeklima Temperatur Lufthastighed/træk Lys/belysning

Læs mere

Indeklima i skoler Status og konsekvenser

Indeklima i skoler Status og konsekvenser F O A F A G O G A R B E J D E Indeklima i skoler Status og konsekvenser Udarbejdet af: Jørn Toftum, Pawel Wargocki og Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg Arbejdsmiljøhåndbog for idræts- og sportsanlæg Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Få et godt arbejdsmiljø... 3 Det psykiske arbejdsmiljø... 6 Samarbejde, tillid og retfærdighed... 6 Seks

Læs mere

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe Stinkskabe Vejledning om arbejde i stinkskabe Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Skoler og lys. Specialkursus. Martin Grün Roien (s082462)

Skoler og lys. Specialkursus. Martin Grün Roien (s082462) Skoler og lys Specialkursus Martin Grün Roien () DTU Byg Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske Universitet Vejleder: Anne Iversen Dato: 28. februar 2012 Forord Denne rapport er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM INDEKLIMA PÅ KONTORER INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET INDHOLD 5 FORORD 7 HVAD ER INDEKLIMA? 8 HVEM TAGER SIG AF INDEKLIMAET? 11 TÆNK

Læs mere

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 At-VEJLEDNING A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Rumhøje, oplukkelige glaspartier i etagebolig Bergsøe, Niels Christian; Thomsen, Kirsten Engelund; Rose, Jørgen

Rumhøje, oplukkelige glaspartier i etagebolig Bergsøe, Niels Christian; Thomsen, Kirsten Engelund; Rose, Jørgen Aalborg Universitet Rumhøje, oplukkelige glaspartier i etagebolig Bergsøe, Niels Christian; Thomsen, Kirsten Engelund; Rose, Jørgen Publication date: 009 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

Indeklima. Bygningsreglement 2010

Indeklima. Bygningsreglement 2010 Indeklima Bygningsreglement 2010 Forord De fleste mennesker tilbringer størstedelen af deres liv i boligen. Et godt indeklima er afgørende for, at beboerne befinder sig godt og har et sundt liv. Ingen

Læs mere

Arbejdsmiljø i værksteder

Arbejdsmiljø i værksteder Arbejdsmiljø i værksteder Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om Arbejdsmiljø i værksteder med konkrete anvisninger, der gælder ved indretning af serviceværksteder

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere