Velkommen til medlemsmøde om energiomlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til medlemsmøde om energiomlægning"

Transkript

1 Velkommen til medlemsmøde om energiomlægning Allan H. Schmidt Formand for DI Lolland-Falster 29. okt. 13

2 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 29. okt. 13 Energieffektivisering og -besparelser Muligheder for erhvervslivet frem mod 2020

3 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 29. okt. 13 Energiaftale indgået i marts 2012 Bred, langsigtet, grøn Et bredt politisk forlig, der sætter en klar kurs for grøn omstilling En aftale med fokus på udvikling Hensyn til konkurrenceevnen og omkostningerne for virksomhederne Eftersyn af energiafgifterne, herunder påvirkning af konkurrenceevnen 3

4 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 29. okt. 13 Energiaftalens mål 36 pct. vedvarende energi (VE) i pct. vindandel i elforbrug i pct. fald i bruttoenergiforbrug fra 2006 til pct. fald i drivhusgasudledning fra 1990 til 2020 Danmark uafhængig af kul, olie og gas i

5 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 29. okt. 13 Energieffektivisering Fordobling af energiselskabernes energispareindsats Strategi for energirenovering af eksisterende bygninger 5

6 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 29. okt. 13 Vedvarende energi 1000MW ekstra havvindmøller 500 MW ekstra kystnære vindmøller 500 MW ekstra vindmøller på land Omlægning fra kul til biomasse på centrale kraftvarmeværker Øget støtte til biogas Stop for olie- og gasfyr i nye bygninger fra 2013 (dog undtaget steder med manglende alternative tilslutningsmuligheder) 6

7 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 29. okt. 13 Muligheder for virksomheder Energieffektiviseringer Virksomhederne få tilskud til energieffektivisering via den øgede energispareindsats fra energiselskaberne Tilskud til mere VE i erhverv Der vil kunne gives pct. støtte til investeringer i omlægning til biomasse og varmepumper samt energieffektivitet ifm. omstillingen. (250 mio. kr. i 2013, 500 mio. kr. årligt i ) Tilskud til industriel kraftvarme Støtte til industriel kraftvarme, ca. 30 mio. kr. årligt i

8 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 29. okt. 13 Energieffektivitet giver mening Energispareaftalen er fundamentet for et selvbærende dansk energisparemarked - og den virker Stærke traditioner for partnerskaber mellem produktionsvirksomheder og energispareaktører skaber nye løsninger Energiselskaber, rådgivende ingeniører og ESCO-virksomheder giver brede muligheder for industrien Industrien har allerede fokus på energibesparelser, men der er meget mere at hente Fokus på rentable investeringer til fordel for konkurrenceevnen nu og her 8

9 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 29. okt. 13 Energispareaftalen november Elnetselskaber 4,5 PJ 4,5 PJ 5,0 PJ Naturgasselskaber 2,0 PJ 2,0 PJ 2,3 PJ Fjernvarmeselskaber 3,7 PJ 3,7 PJ 4,3 PJ Olieselskaber 0,5 PJ 0,5 PJ 0,6 PJ I alt 10,7 PJ 10,7 PJ 12,2 PJ 9

10 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 29. okt. 13 EU er presset af høje omkostninger Anm.: Basisår 2005 Kilde: Europa-Kommissionen 10

11 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 29. okt. 13 Dansk industri er allerede energieffektiv Energiintensitet i EU27 i 2011 TJ/mio Anm.: Energiintensiteten er beregnet som endeligt energiforbrug pr. BNP Kilde: Eurostat og DI-beregninger 11

12 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 29. okt. 13 Industrien leverer store besparelser til energispareindsatsen 12

13 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 29. okt. 13 Lempelser med Vækstplan DK Afgiftsbesparelse ved Vækstplan DK på el og brændsler til proces Mio. kr Fremstillingsindustrien Service Handel Anm.: Besparelsen angiver forskellen på branchernes omkostninger ved de nuværende 2014-afgiftsatser og afgiftsomkostningen efter afskaffelsen af energispareafgiften, el-distributionsbidraget, sænkelsen af energiafgiften til 0,4 øre/kwh og lempelse af afgifter på brændsel til proces. Lempelse på brændsler til proces træder først i kraft fra Kilde: Vækstplan DK, Energistyrelsen og DI-beregninger 13

14 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 29. okt. 13 Nye muligheder i Vækstplan DK Tilskud til betaling af PSO - Højst 10 GWh - El-intensive virksomheder (omfattet af proceslisten) - Omfatter VE-elektricitet (i øre / kwh) - Indgå aftale om energieffektivisering Tilskud til industriel kraftvarme - Tilskud hæves fra 3 til 7 øre / kwh el produceret Tilskud til udnyttelse af overskudsvarme mio. kroner årligt i (endnu ikke udmøntet) Kilde: Vækstplan DK, Energistyrelsen og Skatteministeriet 14

15 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 29. okt. 13 Nye muligheder for omstilling til VE Ny ordning om omstilling til vedvarende energi i proces DI undersøgelse: Stor interesse blandt virksomhederne Ordningen forventes give en reduktion af fossil energi på 16 PJ 15

16 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 29. okt. 13 Vækstfondens grønne vækstlån - Lån til grønne investeringer Finansiering af kommercielle serviceydelser, produkter og processer, som effektiviserer brugen af ressourcer og gavner miljøet. Både for virksomheder, som ønsker at implementere nye grønne løsninger, og de leverandører, som udvikler og implementerer løsningerne.

17 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 29. okt. 13 DI fokuserer på EE og VE i virksomhederne DI Trekantsområdet / DI Vejle Onsdag den 3. oktober 2013 DI Sydsjælland /DI Lolland-Falster Tirsdag den 29. oktober 2013 DI Vestsjælland /DI Roskilde Mandag den 18. november Netværk for energieffektivisering Netværk for smart grid Netværk for bioenergi Netværk for VE 17

18 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 29. okt. 13 Du kan optimere virksomhedens energiforbrug og omkostninger Energieffektivisering Vedvarende energi Reducerede energiafgifter Kompensation for NOx-afgifter Udnyttelse af spildvarme Fleksibelt energiforbrug smart grid smart energy Grønne lån og investeringer Grøn innovation: EUDP, Markedsmodningsfonden, Grøn omstillingsfond 18

19 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 29. okt. 13 Vil du vide mere? Energieffektivisering Energipolitisk konsulenter Nethe Veje Laursen, Vedvarende energi til proces Energipolitisk konsulent Nethe Veje Laursen, Vækstfonden / Tlf Følg med på DI s og DI Energibranchens hjemmesider / - og tilmeld dig DI Energis nyhedsbrev 19

20 SEAS-NVE Energirådgivning Få andel i fremtiden Energieffektivisering i virksomheden sådan! DI Energibranchen d. 29. oktober 2013

21 SEAS-NVE Energirådgivning november Agenda 1. Energipolitiske dagsorden 2. Energirådgivning og identifikation af besparelser 3. Projektgrundlag/-forudsætninger 4. Salg af besparelser til energiselskab 5. Cases og next step

22 SEAS-NVE Energirådgivning november

23 SEAS-NVE Energirådgivning november FORDELING AF BESPARELSESMÅL Mål > PJ % af base PJ % af base PJ % af base Olie 0,2 0,91 0,5 2,22 0,6 2,65 Naturgas 1,1 1,58 2,0 2,90 2,3 3,33 El 2,9 2,37 4,5 3,69 ~11 % 5,0 4,11 Fjv. 1,9 1,39 3,7 2,71 4,3 3, GWh I alt 6,1 1,74 10,7 3,06 ~5% 12,2 3,39

24 SEAS-NVE Energirådgivning november FREMTIDENS ENERGIFORBRUG, el bliver centrale energibærer Varmepumper i husholdninger, fjernvarme og industri El i transporten => primært elbiler og tog

25 SEAS-NVE Få andel i fremtiden I 5. november Energirådgivning - del af den grønne omstilling, sammenhæng til fremtidens energisystem - kommercielle muligheder ved energisalg og effektivisering - understøtter SEAS-NVEs CSR Produkter: 1. teknisk energirådgivning 2. lovpligtige additionelle energibesparelser (141,5 GWh i 2013) 3. energimærkning 4. lovpligtig ventilationsanlæg

26 SEAS-NVE Energirådgivning november VEJE TIL ENERGIBESPARELSER Reduktion i bygningers energibehov: 1. isolering, lufttæt klimaskærm, ventilation med varmegenvinding 2. energieffektiv belysning, apparater og ventilation 3. behovsstyret belysning, ventilation, opvarmning og køling 4. forsyningsaftale, energiart, valg af CO2 neutral energikilde + IT/server, proces, andet energiforbrugende udstyr

27 SEAS-NVE Energirådgivning november SEAS-NVE Energirådgivning Energirådgivning der styrker bundlinjen Målsæt ninger Opfølgning Analyse Energist yr ing Hand lingsplaner Implement er ing

28 SEAS-NVE Energirådgivning november SCREENINGSSKEMA FOR Knuthenborg Godskontor

29 SEAS-NVE Energirådgivning november VEJE TIL ENERGISPARETILSKUD - -

30 SEAS-NVE Få andel i fremtiden I 5. november UBRUDT AFTALEKÆDE 1. Kundekontakt 2. Vurdering af opgaven 3. Beregning af tilskud 4. Tilbud til kunden med oplysning om tilskud 5. Accept fra kunden 6. Arbejdet udføres 7. Faktura med fratrukket tilskud 8. Indberetning til portal 9. Udbetaling af tilskud

31 SEAS-NVE Energirådgivning november DOKUMENTATION Ubrudt aftalekæde - indgåelse af aftale skal dokumenteres (underskrifter, datoer, ydelser, priser) Beregning og dokumentation af energibesparelse (før og efter situation) Tilskud må ikke bringe TBT ned under 1 år ved specifikt opgjort projekter Type af energieffektivisering - specifikke regler ved kapacitetsudvidelse, nedlæggelse og sammenlægning af produktionsanlæg, nye anlæg og vedligeholdelse (alm. vedligeholdelse er ikke besparelse) Aftaletidspunktet (kladde) er gældende for pris og dokumentation - ikke realiseringstidspunkt Etablering af verifikationsenhed

32 SEAS-NVE Energirådgivning november STATISTIK ENERGISCREENINGER I 2012 & 2013 Antal virksomheder 158 Besparelsesprojekter identificeret/screening 11 Forbrug/besparelse Virksomhedernes samlede gennemsnitlige elforbrug kwh Reduktion identificeret kwh (30%) Virksomhedernes samlede gennemsnitlige varmeforbrug kwh Reduktion identificeret kwh (28%) Energiudgifter (hver år) Virksomhedernes samlede gennemsnitlige udgift ,- kr. Reduktion ,- kr. (23%) Projektøkonomi Projektudgifter, brutto ,- kr. Tilskud fra SEAS-NVE ,- kr. Simpel TBT 3,5 år

33 SEAS-NVE Energirådgivning november INDUSTRI ENERGISCREENINGER I 2012 & 2013 Antal virksomheder 34 Besparelsesprojekter identificeret 10 Forbrug/besparelse Virksomhedernes samlede gennemsnitlige elforbrug kwh Reduktion identificeret kwh (27%) Virksomhedernes samlede gennemsnitlige varmeforbrug kwh Reduktion identificeret kwh (33%) Energiudgifter (hver år) Virksomhedernes samlede gennemsnitlige udgift ,- kr. Reduktion ,- kr. (14%) Projektøkonomi Projektudgifter, brutto ,- kr. Tilskud fra SEAS-NVE ,- kr. Simpel TBT 4,3 år

34 SEAS-NVE Energirådgivning november BESPARELSESPROJEKTER I 2012 I alt projekter - svarende til realiseret kwh Portal indberetninger projekter / i alt kwh (41%) Aktøraftaler 116 projekter / i alt kwh (45%) SEAS-NVE rådgivning 136 projekter / i alt KWh (14%)

35 SEAS-NVE Energirådgivning NEXT STEP

36 PROJEKT AFTALEGRUNDLAG Kunde underskreven aftalegrundlag Faktura krediteret energisparetilskud 0,XX + 0,03 kr./kwh Aktør Energispare aftale Energispare faktura 0,XX + 0,03 kr./kwh Verifikationsfaktura 0,03 kr./kwh Energispare faktura 0,XX + 0,03 kr./kwh SEAS-NVE, SERE energirådgiver

37 SEAS-NVE Energirådgivning 2013 Spørgsmål? Thorkild Thomsen Business Manager Stine R. Pedersen KAM, Erhverv

38 Room acoustic solutions for a better quality of life This slide is used for start page and chaptering. Insert your image here (The image should cover the whole grey square by doing that you automatically follow the new graphic manual)

39 A sound effect on people Our mission and vision Th e Ecophon Story Com pany facts Pa rt of Saint-Gobain Care for environment Ma rket segments Pr oduction and logistics Our way to the market Pr oducts and sy stems References En ding Benefits of a good sound environment For people to learn, work, heal and feel better Better grades in schools Higher productivity for companies Faster recovery of patients More workerfriendly industries wherever people work and communicate

40 A sound effect on people Our mission and vision Th e Ecophon Story Com pany facts Pa rt of Saint-Gobain Care for environment Ma rket segments Pr oduction and logistics Our way to the market Pr oducts and sy stems References En ding The Ecophon Mission Our mission is to contribute to a good working environment for the eye, the ear and the mind

41 A sound effect on people Our mission and vision Th e Ecophon Story Com pany facts Pa rt of Saint-Gobain Care for environment Ma rket segments Pr oduction and logistics Our way to the market Pr oducts and sy stems References En ding Ecophon Group company facts This slide is used for start page and chaptering. Insert your image here (The image should cover the whole grey square by doing that you automatically follow the new graphic manual)

42 A sound effect on people Our mission and vision Th e Ecophon Story Com pany facts Pa rt of Saint-Gobain Care for environment Ma rket segments Pr oduction and logistics Our way to the market Pr oducts and sy stems References En ding Supply chain Hyllinge Næstved Forssa Chalon Production unit Distribution center Gliwice

43 A sound effect on people Our mission and vision Th e Ecophon Story Com pany facts Pa rt of Saint-Gobain Care for environment Ma rket segments Pr oduction and logistics Our way to the market Pr oducts and sy stems References En ding Streamlined distribution Short lead times 2-3 days for MTS Plus 3 weeks for MTO 200 deliveries per day 99% correct deliveries Experienced and dedicated staff

44 A sound effect on people Our mission and vision Th e Ecophon Story Com pany facts Pa rt of Saint-Gobain Care for environment Ma rket segments Pr oduction and logistics Our way to the market Pr oducts and sy stems References En ding (M ) Financial development (organic growth)

45 A sound effect on people Our mission and vision Th e Ecophon Story Com pany facts Pa rt of Saint-Gobain Care for environment Ma rket segments Pr oduction and logistics Our way to the market Pr oducts and sy stems References En ding Part of Saint-Gobain This slide is used for start page and chaptering. Insert your image here (The image should cover the whole grey square by doing that you automatically follow the new graphic manual)

46 A sound effect on people Our mission and vision Th e Ecophon Story Com pany facts Pa rt of Saint-Gobain Care for environment Ma rket segments Pr oduction and logistics Our way to the market Pr oducts and sy stems References En ding Saint-Gobain One of the world s 100 leading industry groups Focusing on habitat and construction Established in 1665 Present in 64 countries employees ~ 40 billion in sales

47 A sound effect on people Our mission and vision Th e Ecophon Story Com pany facts Pa rt of Saint-Gobain Care for environment Ma rket segments Pr oduction and logistics Our way to the market Pr oducts and sy stems References En ding Early on the green train Outdoor and indoor environment Early to get third part certifications Certified with Nordic Swan since 1995 Oct 2013 Certified ISO 14001

48 A sound effect on people Our mission and vision Th e Ecophon Story Com pany facts Pa rt of Saint-Gobain Care for environment Ma rket segments Pr oduction and logistics Our way to the market Pr oducts and sy stems References En ding Raw materials Glass wool natural material from sand and soda More than 70% recycled glass Water-based paint First ceiling manufacturer to implement renewable binder 2010

49 A sound effect on people Our mission and vision Th e Ecophon Story Com pany facts Pa rt of Saint-Gobain Care for environment Ma rket segments Pr oduction and logistics Our way to the market Pr oducts and sy stems References En ding Environmental friendly production Energy usage 55% renewable energy 2010 Aim to increase renewable part of energy Reduced paint consumption Recycling of production dust EcoDrain Recyclable cardboard boxes Recyclable plastic wrap

50 A sound effect on people Our mission and vision Th e Ecophon Story Com pany facts Pa rt of Saint-Gobain Care for environment Ma rket segments Pr oduction and logistics Our way to the market Pr oducts and sy stems References En ding EcoDrain the new drainage material

51 A sound effect on people Our mission and vision Th e Ecophon Story Com pany facts Pa rt of Saint-Gobain Care for environment Ma rket segments Pr oduction and logistics Our way to the market Pr oducts and sy stems References En ding Supply chain Hyllinge Næstved Forssa Chalon Production unit Distribution center Gliwice

52 Saint-Gobain Ecophon Production AS This slide is used for start page and chaptering. Insert your image here (The image should cover the whole grey square by doing that you automatically follow the new graphic manual)

53 SG Ecophon Production A/S 2008: 2009: 2010: 2011: 2012: Produceret 1.5 Mio M² færdigvarer, og havde 150 medarbejdere. Produceret 0.5 Mio M² færdigvarer, og havde 100 medarbejdere Produceret 0.3 Mio M² færdigvarer, og havde 90 medarbejdere Produceret 0.16 Mio M² færdigvarer, og havde 50 medarbejdere Produceret 0.3 Mio M² færdigvarer, og havde 80 medarbejdere FC2013: Producere 0.4 Mio M² og har pt. 85 medarbejdere Prod x10000 m² FC 2013

54 Projekter og Energibesparende aktiviteter - Udskiftning af alle amature i produktions områderne. - Bevægelsescensorer hvor konstant belysning ikke er nødvendigt. - Energibesparende komponenter er det foretrukne valg. - Kildesortering af affald

55 LCA

56 Targets and KPI Targets Key Performance Indicators

57 Achievement 2012 Higher production of EcoDrain. Usage of the waste water in the production of EcoDrain.

58 Achievement 2012 No major reduction has not been seen yet. Mainly due to low activity at the end of the year. Significant shear of the energy are used for heating.

59 Achievement 2012 In 2012 all electricity are coming from hydropower plants.

60 Achivements 2012 Zero CO 2 emission from hydropower electricity. CO 2 emitting energy sources are Light fuel, natural gas and Propane gas

61 The Certificate An integrated management system on Environment and Occupational health and safety has been certified to ISO and OPSAS 18001

62 A sound effect on people Our mission and vision Th e Ecophon Story Com pany facts Pa rt of Saint-Gobain Care for environment Ma rket segments Pr oduction and logistics Our way to the market Pr oducts and sy stems References En ding References This slide is used for start page and chaptering. Insert your image here (The image should cover the whole grey square by doing that you automatically follow the new graphic manual) Product: Solo Circle, Project: Google Dublin EMEA HQ, Photographer: Peter Wuermli Photography

63 A sound effect on people Our mission and vision Th e Ecophon Story Com pany facts Pa rt of Saint-Gobain Care for environment Ma rket segments Pr oduction and logistics Our way to the market Pr oducts and sy stems References En ding References Product: Soundlight Comfort Ceiling A, Project: Soundlight Comfort, Photographer: Marcel Briaire

64 A sound effect on people Our mission and vision Th e Ecophon Story Com pany facts Pa rt of Saint-Gobain Care for environment Ma rket segments Pr oduction and logistics Our way to the market Pr oducts and sy stems References En ding References Product: Solo Square, Focus Ds, Project: Sky Tower, Photographer: Bartosz Makowski

65 A sound effect on people Our mission and vision Th e Ecophon Story Com pany facts Pa rt of Saint-Gobain Care for environment Ma rket segments Pr oduction and logistics Our way to the market Pr oducts and sy stems References En ding References Product: Wall panel, Solo Heptagon, Project: Wooninc, Photographer: Hugo de Jong Fotografi

66 A sound effect on people Our mission and vision Th e Ecophon Story Com pany facts Pa rt of Saint-Gobain Care for environment Ma rket segments Pr oduction and logistics Our way to the market Pr oducts and sy stems References En ding Product: Hygiene Advance A, Project: St. Sophie Hospital, Photographer: Szymon Polanski

67 This slide is used for start page and chaptering. Insert your image here (The image should cover the whole grey square by doing that you automatically follow the new graphic manual)

68 VE til proces 28. oktober 2013

69 Baggrund for VE-proces ordningen Hvordan kommer man i gang? Processen i Energistyrelsen

70 Baggrund for VE-proces ordningen

71 VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv konvertering til vedvarende energi i virksomhedernes produktionsprocesser. Støtte gives til: 1. Anlægstilskud til konvertering til vedvarende energi 2. Anlægstilskud til konvertering til fjernvarme 3. Energieffektiviseringer i direkte tilknytning til 1 og 2.

72 VE til proces midler Der er afsat følgende midler: 2013: 250 mio. kr : 500 mio. kr. pr. år I alt: 3,75 mia. kr.

73 VE til proces effekter Forventede effekter i 2020: Reduktion af fossil energi: ca. 16 PJ/år Forøgelse af VE andel: ca. 1,1% Reduktion i CO 2 udledning: ca. 1,5% (1990) svarende til 1 mio. tons CO 2 e/år

74 Støtte gives som anlægstilskud Anlægstilskud til fjernvarme og VE (vedvarende energi) f.eks. biomasse såsom træpiller, halm og træflis, solvarme, varmepumper Energieffektivisering (dvs. energisyn, procesoptimeringer, overskudsvarme m.m.)

75 Bemærk! Nødvendige omkostninger er rådgivning, miljøundersøgelse, anskaffelser, udførelse m.m. Energieffektiviseringer er energisyn, procesoptimering, brug af overskudsvarme m.m.. Energieffektivisering tilskud kun ved omstilling. Der kan ikke både modtages støtte fra VE til proces og sælges energibesparelser til forsyningsselskaber. Enten eller (solceller, vindmøller, biogas)

76 Tilskudsrammer Tilskuddets størrelse EU rammer (Gruppefritagelsesforordningen) Konvertering: max 45% - 55% - 65% Energieffektivisering: max 20% - 30% - 40% EU rammer (Miljøramme < 55 mio. kr. ) 5 års cost/benefits indregnes Konvertering: max 60% - 70% - 80% Energieffektivisering: max 60% - 70% - 80% Virksomhedsstørrelse/omsætning Lille: < 50 medarb. < 10 mio. Euro Mellem: < 250 medarb. < 50 mio. Euro Stor: Ordningens rammer >250 medarb. > 50 mio. Euro Energieffektivitet: 23 kr/gj/10 år Rentabilitet 2 års simpel tilbagebetalingstid

77 Hvordan kommer man i gang?

78 Ansøgningsskemaer

79 Ansøgning Ansøgningsskema udfyldes Tilhørende ansøgningsregneark udfyldes Energi Økonomi (anlægsomkostninger og drift) Virksomhedstørrelse Foreløbig beregning af tilskud Projektbeskrivelse Detaljeret beskrivelse (skal være fyldestgørende!) Tidsplan Beregninger Detaljeret budget Principtegninger

80 Dokumentation Tilbud ikke accepterede/evt. forstudie Energipriser Energisynsrapport eller andre energirapporter Afgiftspligtig procesenergi Seneste årsrapport Fuldmagter hvis ansøgningen vedrører en gruppe af virksomheder Evt. erklæring om brugsret (ved anden ejer)

81 Særligt om store virksomheder og nyanlæg/kapacitetsudvidelser Store virksomheder Beskrivelse af tilskyndelsesvirkning Ombygning vs. nyanlæg /kapacitetsudvidelse Referenceanlæg Komplekse projekter > Kontakt Energistyrelsen Eksempelvis varmepumper med kombination af jordvarme og gyllevarme

82 Særligt om energiforhold Kortlægning af energiforbruget opdelt på proces og ikke-proces energi Vigtigt for at bestemme energimængde, som konverteres Krav om vurdering af rentable energibesparelser Energibevidst projektering Eksempelvis overvejelse omkring udnyttelse af overskudsvarme ved træflisanlæg m.v.

83 Processen i Energistyrelsen

84 Procedure for ansøgning inden projektet igangsættes 1. Indsendelse af ansøgning Elektronisk ansøgningsmateriale m.m. på Energistyrelsens hjemmeside 2. Sagsbehandling i Energistyrelsen 3. Godkendelse og tilsagn Husk, start projektet efter tilsagn 4. Projektet gennemføres

85 Procedure for ansøgning når projektet er gennemført 1. Indsendelse af anmodning om udbetaling På baggrund af regnskab og dokumentation i form af kopi af bilag. HUSK! Krav om revision af projekter og ratevis udbetaling over 0,5 millioner kr. Der er udarbejdet en Revisionsinstruks. Ved ratevis udbetaling samme krav. 2. Herefter udbetaling

86 Status medio oktober 2013 Mio. kr. Sager Beløb Ansøgt Tilsagn Store sager 2 25

87 VE til proces teamet Morten Pedersen (chef) Kristian H. Sørensen (projektleder) Jette Ellegaard Vejen Eva Lembke Nikolaj Ladegaard Michael Bøgh Helle Liemann

88 Følg med på Energistyrelsens hjemmeside Tilmeld jer til vores nyhedsbrev Husk også fakta ark for mere information

89 Tak for jeres opmærksomhed! Spørgsmål?