Katalog over virkemidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katalog over virkemidler"

Transkript

1 der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning af fyr... 3 H3a. Stop for oliefyring nu... 4 H3b. Stop for olie- og gasfyr... 5 K. Indførelse af fossilt klippekort... 6 Transport... 7 T1. Bilfri søndage, ingen privatbiler må køre om søndagen... 7 T2. Vejafgifter (på motorveje og ved indkørsel til større byer), ekstra busser og tog... 8 T3. Øgede benzin- og dieselafgifter, ekstra busser og tog... 9 Fly. Afgifter på flybrændstof, begrænsning af antal billetter og afgange Erhvervsliv: Industri og landbrug E1. Gratis energitjek for industri og landbrug, statsgaranterede lån til energibesparelser E2. Energiafgifter på olie og gas til industri og landbrug E3. Statstilskud til omstilling til vedvarende energi for industri El- og varmeforsyning F1. Overgang fra gas til kul på kraft-varmeværker F2. Genindsættelse af A-kraftværker der er taget ud F3. Tvangsomstilling til biobrændsel på de kraft-varmeværker der kan gøre dette hurtigt.. 16 Har EU styr på energien? 1 Rollespil udviklet med støtte fra

2 Kortsigtede virkemidler Katalog over virkemidler Byggeri H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren Kampagne for 18 C i stuen (i dag er gennemsnit omkring 21 C) For hver grad man sænker temperaturen sænkes energiforbruget ca. 5 % 1. Hvis man sænker fra 21 C til 18 C sænkes energiforbruget 15 %. Omkostninger 50 % følger opfordringen, nettobesparelse 7,5 % af olie og gasforbrug i husholdninger og serviceerhverv. Kampagne koster 2 kr/indbygger. (eksempel: i Danmark med 5 mio. indbyggere spares 10 mio. kr.) Staten. en varer ikke længe: 1 år. Al sparet olie og gas reducerer drivhusgasudslip. Sammenhæng Andre varmesparetiltag skal dele besparelsen med dette tiltag. 1 Ifølge Energistyrelsen: Har EU styr på energien? 2 Rollespil udviklet med støtte fra

3 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning af fyr Alle huse med olie- og gasfyr skal spare på varmen, og får gratis energitjek og statsgaranterede lån til isolering og solvarme. Gratis energitjek til kr/hus. Statsgaranterede lån til alle huse, der gennemfører besparelser. 50 % af alle husejere med olie og gasfyr får energitjek i løbet af et år. 80 % af dem, der får energitjek investerer i energibesparelser (40 % af alle husejere). 50 % af dem, der får energitjek skifter til fjernvarme, varmepumper, brænde/træflisfyr (25 % af alle husejere med olie- og gasfyr). Omkostninger Energitjek kr/hus. Folk investerer 50 kr. pr. liter olie eller m 3 gas (5 kr/kwh), de sparer pr. år. Folk, der skifter fra olie- og gasfyr investerer kr. hver. Staten betaler energitjek. Private betaler investeringer. Staten giver statsgaranti til private og 2 % af husejerne betaler ikke tilbage, så staten får en udgift på 2 % af investeringen. Investeringen i besparelser sker det første år. Investeringerne virker i 15 år i gennemsnit. Besparelser: boligejere sparer mindst 20 % ved energitjek ifølge erfaringer fra Energitjenesten. Her antager vi en gennemsnitlig besparelse på 30 % for de 40 % af boligerne, der både får energitjek og investerer inden for et år, i alt 12 % af alle boligers varmeforbrug spares. Energibesparelser reducerer drivhusgasudslip, også med 12 %. Omstillingen erstatter olie/gas med fjernvarme, brænde/træpillefyr og varmepumper, 1/3 til hver. Varmepumper erstatter olie/gasforbrug med 1/3 elforbrug (f.eks. erstattes kwh olie = liter olie med kwh el). Det første år omstiller 12 % af alle boligejere. Sammenhæng Andre varmebesparelser skal dele besparelsen og investeringer med dette tiltag Hvis dette kombineres med forslag 3 og 4, skal kun besparelsen medregnes, ikke udskiftningen af fyr, der er med i 3 eller 4. Har EU styr på energien? 3 Rollespil udviklet med støtte fra

4 H3a. Stop for oliefyring nu Der iværksættes en kampagne hvor alle der har oliefyr skal skifte til anden teknologi inden et år, og i stedet have fjernvarme, varmepumpe eller brænde/træpillefyr (efter eget valg). De skal selv betale for omstillingen, men får lån med statsgaranti, så ingen mangler penge til omstillingen. 80 % af alle oliefyr udskiftes med fjernvarme, varmepumper eller brænde/træpillerfyr efter eget valg (de sidste 20 % af husene forventes nedrevet inden 5 år og skal derfor ikke udskifte dem). Hver af de tre muligheder vælges af 1/3. Omkostninger Kampagne koster 2 kr/indbygger. Hver husejer investerer i gennemsnit kr., som dækkes af med statsgaranterede lån. Staten betaler kampagnen. Private betaler investeringer. Staten giver statsgaranti til private og 2 % af husejerne betaler ikke tilbage, så staten får en udgift på 2 % af investeringen. Husejerne skifter det første år. Fyrene holder i gennemsnit i 15 år. Fjernvarme erstatter olie/gas med fjernvarme, brænde/træpillefyr erstatter olie/gas med brænde/træpiller, varmepumper erstatter olie/gas med 1/3 elforbrug (f.eks. erstattes kwh olie= liter med kwh el). Sammenhæng Hvis der laves andre ordninger til omstilling af oliefyr, skal effekten ved omstilling deles mellem de forskellige ordninger. Har EU styr på energien? 4 Rollespil udviklet med støtte fra

5 H3b. Stop for olie- og gasfyr Der iværksættes en kampagne hvor alle der har oliefyr eller gasfyr skal skifte til anden opvarmning inden et år, og i stedet have fjernvarme, varmepumpe eller brænde/træpillefyr (efter eget valg). De skal selv betale for omstillingen, men får lån med statsgaranti, så ingen mangler penge til omstillingen. 80 % af alle oliefyr og gasfyr udskiftes med fjernvarme, varmepumper eller brænde/træpillefyr efter eget valg (de sidste 20 % af husene forventes nedrevet inden 5 år og skal derfor ikke udskifte dem), 50 % vælger fjernvarme, 25 % varmepumpe og 25 % brænde/træpillefyr. Omkostninger Kampagne koster 2 kr/indbygger. Hver husejer investerer i gennemsnit kr., som dækkes af med statsgaranterede lån. Staten betaler kampagnen. Private betaler investeringer. Staten giver statsgaranti til private og 2% af husejerne betaler ikke tilbage, så staten får en udgift på 2% af investeringen. Husejerne skifter det første år. Fyrene holder i gennemsnit i 15 år. Fjernvarme erstatter olie/gas med fjernvarme, brænde/træpillefyr erstatter olie/gas med brænde/træpiller, varmepumper erstatter olie/gas med 1/3 elforbrug (f.eks. erstattes kwh olie = liter med kwh el). Sammenhæng Hvis der laves andre ordninger til omstilling af oliefyr eller gasfyr, skal effekten ved omstilling deles mellem de forskellige ordninger. Har EU styr på energien? 5 Rollespil udviklet med støtte fra

6 K. Indførelse af fossilt klippekort Hvis man skal tilkøbe mere fossilt brændsel er det noget man skal betale ekstra for. Alle med olie- og gasfyrede huse og med biler får en kvote (et klippekort) på 75 % af deres hidtidige forbrug. Al anden olie og gas sælges med en ekstraafgift på 20 kr. pr. liter olie og 20 kr. pr. m 3 gas, så benzinen kommer til at koste 32 kr. pr. liter og gas 30 kr. pr. m 3 gas, svarende til ca. 3 kr/kwh Flertallet (80 %) følger opfordringen og sparer 25 % af olie- og gasforbrug til opvarmning og til private biler. Man sparer på varmen, isolerer, kører mindre i bil, køber elbiler og biler, der kører 30 km/liter. Resten (20 %) betaler ekstra frem for at spare. Omkostninger Flertallet sparer 10 % gratis ved at køre mindre bil og skrue ned for varmen, og investerer 50 kr. pr. liter olie eller m 3 gas (de yderligere sparer), så de i alt sparer 25 % (50 kr/liter olie svarer til 5 kr/kwh). Private. Staten får en indtægt på 2 kr/kwh af den energi, der ikke spares. Det er 5 % det første år (20 % af forbrugerne sparer ikke de 25 %) og 1 % de følgende år; men halvdelen af indtægten betales tilbage som socialhjælp til forbrugere, der ikke kan betale deres regninger. Besparelsen ved at skrue ned for varmen og køre mindre i bil holder kun et år (eller så længe ordningen eksisterer). Investeringer holder 15 år. Gennemsnitlig virkning af besparelser er derfor 8 år for huse og 1 år for transport. Al sparet olie og gas reducerer drivhusgasudslip. Sammenhæng Andre varme- og transporttiltag skal dele besparelsen med dette tiltag. Har EU styr på energien? 6 Rollespil udviklet med støtte fra

7 Transport T1. Bilfri søndage, ingen privatbiler må køre om søndagen Private må ikke køre bil om søndagen. Man sparer 10 % af personbilers energiforbrug (folk kører mindre i bil om søndagen end andre dage, derfor spares ikke 1/7). Omkostninger Kampagne og ekstra politi koster 0,5 kr/indbygger. Staten. Virker øjeblikkeligt og så længe reglen gælder, dvs. 1 år. Al sparet brændsel reducerer olieforbrug og drivhusgasudslip. Sammenhæng Hvis der er andre tiltag for at spare på bilers energiforbrug, skal besparelsen deles mellem de forskellige tiltag. Har EU styr på energien? 7 Rollespil udviklet med støtte fra

8 T2. Vejafgifter (på motorveje og ved indkørsel til større byer), ekstra busser og tog Der indføres afgifter på motorveje og ved indfaldsveje til København, Aarhus og Odense, så det bliver lige så dyrt at køre med bil som med bus/tog, hvis der er to i bilen (dvs. dobbelt så dyrt, hvis der kun er en i bilen). Uden ekstra tog og busser: 20 % af biler på motorveje langs hovedbaner og til de større byer skifter til tog og bus. For hele landet spares 10 % af personbilernes brændsel. Med ekstra tog og busser, så der er god plads til de ny passagerer: 40 % af bilister på motorveje langs hovedbaner og til de større byer skifter til tog og bus. For hele landet spares 20 % af personbilernes brændsel; men pga. de ekstra tog og bussers forbrug er besparelsen kun 18 %. Omkostninger Uden ekstra tog og busser: De bilister, der ikke skifter, og som kører på motorveje eller til de større byer, betaler i gennemsnit 100 kr/biltur og de som skifter sparer 25 kr/tur (det er billigere at køre med tog/bus end med bil alene). Investeringen i systemet er 100 kr/indbygger. Staten tjener 100 kr/tur for de bilister, som ikke skifter. Med ekstra tog og busser: De bilister, der ikke skifter, og som kører på motorveje eller til de større byer, betaler 100 kr/biltur til staten og de som skifter sparer 25 kr/tur. Staten tjener 100 kr/tur for de bilister, som ikke skifter, og investerer kr. til nye tog og busser pr. passager, der skifter. Beløbet tjenes dog hjem ved salg af billetter over 10 år, og er derfor ikke en nettoudgift. Bilisterne. Ved køb af nye busser og tog: staten investerer, men får pengene tilbage ved øget billetsalg. Investeringerne holder i gennemsnit 15 år. Sparet brændsel reducerer olieforbrug og drivhusgasudslip. Besparelsen skal dog reduceres for evt. ekstra energiforbrug ved busser og tog. Omkring København og Aarhus sparer bilisterne i gennemsnit ½ time/dag pga. færre trafikkøer Sammenhæng Hvis der er andre tiltag til reduktion af bilers energiforbrug, skal besparelsen deles mellem de forskellige tiltag. Har EU styr på energien? 8 Rollespil udviklet med støtte fra

9 T3. Øgede benzin- og dieselafgifter, ekstra busser og tog Benzin- og dieselafgifter øges med 10 kr/liter. Det bliver 50 % dyrere at køre bil, så folk køber biler, der kører 30 km/liter, arrangerer samkørsel og flere skifter til tog og bus. 10 % af bilisterne laver samkørsel, så der på den måde reduceres transport og energiforbrug med 10 %. Uden ekstra tog og busser: 10 % af bilister tager tog og bus. Med ekstra tog og busser, så der er god plads til de ny passagerer: 20 % af bilister på motorveje langs hovedbaner og til de større byer skifter til tog og bus; men pga. de ekstra tog og bussers forbrug er besparelsen kun 18 %. Omkostninger Uden ekstra tog og busser: De bilister, der ikke skifter, betaler i gennemsnit ekstra 20 kr/biltur (gennemsnitstur bruger 2 liter benzin/diesel) og de som skifter sparer 25 kr/tur (det er billigere at køre med tog/bus end med bil alene). Staten tjener 20 kr/tur for de bilister, som ikke skifter. Med ekstra tog og busser: De bilister, der ikke skifter, betaler i gennemsnit 20 kr/biltur til staten og de som skifter sparer 25 kr/tur. Staten tjener 20 kr/tur for de bilister, som ikke skifter, og investerer kr. i nye tog og busser pr. passager, der skifter. Beløbet tjenes dog hjem ved salg af billetter over 10 år. Bilisterne. Ved køb af nye busser og tog: staten. Investeringerne holder i gennemsnit 15 år. Sparet brændsel reducerer olieforbrug og drivhusgasudslip, besparelsen skal dog reduceres for evt. ekstra energiforbrug ved busser og tog. Omkring København og Aarhus sparer bilisterne i gennemsnit ½ time/dag pga. færre trafikkøer. Sammenhæng Hvis der er andre tiltag til reduktion af bilers energiforbrug, skal besparelsen deles mellem de forskellige tiltag. Har EU styr på energien? 9 Rollespil udviklet med støtte fra

10 Fly. Afgifter på flybrændstof, begrænsning af antal billetter og afgange Der indføres afgift på flybrændstof på 10 kr/liter og begrænsning så man kun kan tage en flytur t/r pr. år som ferie/fritidstur. Flyvning reduceres med 25 %. Omkostninger Ingen. Staten får indtægten, men den bruges til at holde flyselskaber skadesløse, så de ikke går konkurs. Så længe reglerne er i kraft, 1 år. Sparet brændsel reducerer olieforbrug og drivhusgasudslip. Da fly påvirker klimaet dobbelt så kraftigt som brændstofforbrug ved jorden er forbedringen for klimaet dobbelt så stor som for andre tiltag. Sammenhæng Besparelse skal deles med andre tiltag, der reducerer flytrafik. En del af ferierejserne vil flytte til rejser, hvor der ikke er begrænsninger: tog og busser. Det ekstra energiforbrug ved tog og busser er så lille at det ikke i praksis betyder noget for det samlede forbrug. Dette skyldes at både tog og bus bruger langt mindre pr. km rejse end fly og fordi ferier med bus og tog er kortere. Har EU styr på energien? 10 Rollespil udviklet med støtte fra

11 Erhvervsliv: Industri og landbrug E1. Gratis energitjek for industri og landbrug, statsgaranterede lån til energibesparelser Industrivirksomheder og landbrug tilbydes gratis energitjek og der gives statsgaranterede lån til de energibesparelser, der findes ved energitjekkene. 50 % af industrivirksomheder og landbrug med olie- og gasfyr får energitjek i løbet af et år. 80 % af dem, der får energitjek investerer i energibesparelser (40 % af virksomheder+ landbrug). 50 % af dem, der får energitjek skifter til fjernvarme, varmepumper, brænde/træflisfyr. Omkostninger Energitjek kr. pr. industrivirksomhed og landbrug Industri og landbrug investerer 25 kr. pr. liter olie eller m 3 gas (2,5 kr/kwh), de sparer pr. år. Virksomheder/landbrug, der skifter fra olie- og gasfyr investerer 1 mio. kr. hver. Staten betaler energitjek. Industri og landbrug betaler investeringer. Staten giver statsgaranti til industri og landbrug. 4 % betaler ikke tilbage, så staten får en udgift på 4 % af investeringen. Investeringerne holder 10 år. Besparelser: Energibesparelser reducerer drivhusgasudslip. Omstilling: Fjernvarme erstatter olie/gas med fjernvarme, brænde/træpillefyr erstatter olie/gas med brænde/træpiller, varmepumper erstatter olie/gas med 1/3 elforbrug (f.eks. erstattes kwh olie = liter med kwh el). Sammenhæng Andre varmebesparelser for industri og landbrug skal dele besparelsen og investeringer med dette tiltag. Har EU styr på energien? 11 Rollespil udviklet med støtte fra

12 E2. Energiafgifter på olie og gas til industri og landbrug Der indføres afgifter på olie og gas til industri og landbrug, 2 kr. pr. liter olie eller m 3 gas. Stor protest fra industri og landbrug. Uden andre tiltag: 5 % reduktion af olie og gasforbrug i industri og landbrug. Ved kombination med tiltag E1: 15 % reduktion i industri og landbrug udover hvad der er regnet med i tiltag E1. Omkostninger Industri og landbrug betaler investering, 25 kr. pr. liter olie eller m 3 gas (2,5 kr. pr. kwh), de sparer pr. år. Industri og landbrug. Hvis dette kombineres med E1: Staten giver statsgaranti og 4 % betaler ikke tilbage, så staten får en udgift på yderligere 4 % af investeringen. Investeringerne holder i gennemsnit 10 år. Besparelser: Energibesparelser reducerer drivhusgasudslip. Omstilling: Fjernvarme erstatter olie/gas med fjernvarme, brænde/træpillefyr erstatter olie/gas med brænde/træpiller, varmepumper erstatter olie/gas med 1/3 elforbrug (f.eks. erstattes kwh olie = liter med kwh el). Sammenhæng Tredobbelt effekt sammen med forslag E1 og 14 (15 % skift frem for 5 % skift) Andre varmebesparelser for industri og landbrug skal dele besparelsen og investeringer med dette tiltag Har EU styr på energien? 12 Rollespil udviklet med støtte fra

13 E3. Statstilskud til omstilling til vedvarende energi for industri. Staten giver 30 % tilskud til omstilling fra olie og naturgas til vedvarende energi inkl. effektive varmepumper Uden andre tiltag: 5 % omstiller til vedvarende energi. Hvis det kombineres med E1 eller 14 eller begge: 15 % omstiller til vedvarende energi udover hvad de ellers ville gøre. Halvdelen skifter til varmepumper med et elforbrug på 1/3 af den varme, de leverer. Derfor er der et ekstra elforbrug på 1/6 af det olie- og gasforbrug der spares. Omkostninger Staten betaler tilskud, 12 kr. pr. liter olie eller m 3 gas (1,2 kr/kwh), der spares pr. år. Industri og landbrug betaler resterende investeringer, 28 kr. pr. liter olie eller m 3 gas (2,5 kr/kwh), de sparer pr. år. Staten (30 %), virksomheder og landbrug (70 %). Hvis dette kombineres med E1: Staten giver statsgaranti og 4 % betaler ikke tilbage, så staten får en udgift på 4 % af investeringen. Investeringerne holder i gennemsnit 15 år. Omstilling: Brænde/træpillefyr erstatter olie/gas med brænde/træpiller, varmepumper erstatter olie/gas med 1/3 elforbrug (f.eks. erstattes kwh olie = liter med kwh el). Sammenhæng Andre varmebesparelser for industri og landbrug skal dele besparelsen og investeringer med dette tiltag Har EU styr på energien? 13 Rollespil udviklet med støtte fra

14 El- og varmeforsyning F1. Overgang fra gas til kul på kraft-varmeværker Kraft-varmeværker med mulighed for omstilling fra gas- til kulfyring omstilles. Det er et mindre antal af de største værker. 40 % af kraft-varmeværkernes gasforbrug erstattes af kulforbrug. Omkostninger Omstillingen koster 1 kr/m 3 årligt gasforbrug der omstilles til kul. Det svarer til 55 mio. kr. pr. PJ årligt gasforbrug, der omstilles. Elværkerne, men de tjener det ind igen, da kul er billigere end gas. Investeringen holder 5 år, da kul skal udfases igen pga. klimaforhold. Ved omstillingen øges CO2 udslippet med 40 %. Samtidig øges forureningen med svovldioxid (SO2), kvælstofoxider (NO x ) og partikler/støv. Sammenhæng Kan ikke kombineres med F2 eller F3, da det er de samme kraftværker/det samme gasforbrug. Har EU styr på energien? 14 Rollespil udviklet med støtte fra

15 F2. Genindsættelse af A-kraftværker der er taget ud af drift Et eller flere atomkraftværker, der er stoppet, startes igen. Dette kan kun gøres i Tyskland, Frankrig og Spanien, der har den slags værker. Gasforbrug til el-produktion erstattes af atomkraft. I Tyskland kan startes 4 reaktorer på i alt 2000 MW, som erstatter 50 PJ gas /år. I Spanien kan startes 2 reaktorer på i alt 800 MW, som erstatter 20 PJ gas/år. Der er risiko ved at starte ældre reaktorer, deres driftstid kan være begrænset af uheld. Omkostninger Genstarten koster 3,60 kr/m 3 årligt gasforbrug der omstilles til a-kraft. Det svarer til 200 mio. kr. pr. PJ årligt gasforbrug, der omstilles. Elværkerne, men de tjener det ind igen da a-kraft er billigere end gas. Genstarten tager 3 måneder. Der er for hvert år en af de gamle reaktorer kører en risiko på 10 % for uheld, som gør at de må lukke igen permanent og 0,1 % risiko for uheld med stor radioaktiv forurening af omgivelserne (disse reaktorer er taget ud af drift fordi de var de mindst sikre reaktorer). Investeringen holder derfor i gennemsnit 7 år. Hvis der sker uheld uden større udslip er der en ekstraomkostning på 2 mia. til oprydning Ved genstarten reduceres udslip med CO 2, men der kommer øget forurening fra uranminer og der skabes atomaffald, der skal opbevares op til år. Samtidig er der øget risiko for radioaktiv forurening Sammenhæng Kan ikke kombineres med F1 eller F3, da det er de samme kraftværker/det samme gasforbrug. Har EU styr på energien? 15 Rollespil udviklet med støtte fra

16 F3. Tvangsomstilling til biobrændsel på de kraft-varmeværker der kan gøre dette hurtigt Kraft-varmeværker med mulighed for omstilling fra gas til træflis, træpiller eller halm (biobrændsler) omstilles. Det er et mindre antal af værkerne. 40 % af kraft-varmeværkernes gasforbrug erstattes af biobrændsler. Omkostninger Omstillingen koster 1,5 kr. pr. m 3 årligt gasforbrug der omstilles til biobrændsler. Det svarer til 80 mio. kr. pr. PJ årligt gasforbrug, der omstilles Elværkerne, men de tjener det ind igen da biobrændsler er billigere end gas. Omstillingen tager 3 måneder, værkerne holder 15 år. Ved omstillingen reduceres CO2-udslippet, svarende til det reducerede gasforbrug (forudsat at biobrændslerne er bæredygtige, så træer og korn har optaget lige så meget CO2, som der frigøres ved afbrænding). Samtidig øges forureningen med kvælstofoxider (NO x ) og partikler/støv. Sammenhæng Kan ikke kombineres med F1 eller F2, da det er de samme kraftværker/det samme gasforbrug. Har EU styr på energien? 16 Rollespil udviklet med støtte fra

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.3 Solenergi 10/3-2014, Gunnar Boye Olesen 5.3.1. Opsummering Der er store muligheder for at dække en del af Danmarks el- og varmeforbrug med solenergi,

Læs mere

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision "Hurtig omstilling til vedvarende energi. 10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen og Kresten

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet

Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet Den nationale energipolitik og de kommunale strategier Eksempel: Energibyen Skive Reference til regeringens energipolitiske oplæg Vores energi, november 2011 Klaus

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar Skat der virker Grønnere stærkere sundere Tag ansvar Skat der virker Radikale Venstre ønsker en skat, der virker. Et skattesystem, der gør Danmark grønnere, stærkere og sundere. Regeringens skattereform,

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

side 4-5 Hvad kan Danmark gøre forslag og visioner Sådan kan vi nå Kyotomålet Vi kan gå langt videre Nul CO 2

side 4-5 Hvad kan Danmark gøre forslag og visioner Sådan kan vi nå Kyotomålet Vi kan gå langt videre Nul CO 2 Klimakatastrofe eller bare tidligere forår... Hvad vi kan og bør gøre for at bremse klimaændringerne side 2 Klimanyt udvalgte korte nyheder side 3 Klimaproblemerne kort fortalt side 45 Hvad kan Danmark

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i.

Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i. Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i. Udarbejdet af Dan Belusa, marts 2014 Indhold Side 2 Side 3 Sammendrag Intro og betragtninger

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag Virkemiddel- katalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe August 2013 Virkemiddelkatalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Velkommen til Skrot oliefyret!

Velkommen til Skrot oliefyret! Velkommen til Skrot oliefyret! 19. marts 2015 Program 19.00 Velkomst 19.10 ProjectZero og fokus på boligejerne 19.20 Skift af olie og gasfyr - overvejelser ved konvertering v/energivejleder Charlie Lemtorp

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

Din nabo tjener penge - hvad med dig?

Din nabo tjener penge - hvad med dig? 10 cases om energirenovering i Morsø Kommune: Din nabo tjener penge - hvad med dig? MORSØ KOMMUNE Se hvordan din nabo har fået bedre økonomi I denne folder finder du 10 cases om energirenovering af boliger.

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

alle de møller? Tjener den energien hjem igen? Allerede på under et halv år har en vindmølle produceret den mængde

alle de møller? Tjener den energien hjem igen? Allerede på under et halv år har en vindmølle produceret den mængde 12 mytedræbere Debatten om nye vindmøller bølger i lokalaviser, på borgermøder, på sidelinjen til fodboldkampen. Her er den saglige, sobre og konkret viden, debatten skriger efter. Danmarks Vindmølleforening

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere