Velkommen til møde om energiforbedringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til møde om energiforbedringer"

Transkript

1 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 22. maj 13 Velkommen til møde om energiforbedringer Formand Erling Duus DI Sønderjylland

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 22. maj Energiaftalens betydning for virksomhederne? Branchedirektør Hans Peter Slente, DI Energi Sådan tilbyder vi energibesparelser til erhvervslivet; Salgsdirektør Lars Grønbæk, Scanenergi Virksomhedscase: Sådan sparer vi på energien hos Linak; Environmental & Maintenance Manager Morten Kragh, Linak gronets tilbud i relation til energibesparelser; Harald Karlsen, rådgiver i Energi- og Miljøledelse Pause Virksomhedscase: Omstilling til vedvarende energi i proces hos Sophus Fuglsang Maltfabrik A/S, Teknisk direktør Claes Fuglsang Sådan får du tilskud til anlæg af vedvarende energi i procesindustri; Nikolaj Ladegaard og Michael Bøgh, Energistyrelsen Spørgsmål og debat Afslutning Program 2

26 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 22. maj 13 Energiaftalen 2012 Muligheder for erhvervslivet frem mod 2020

27 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 22. maj 13 Energiaftale indgået i marts 2012 Bred, langsigtet, grøn Et bredt politisk forlig, der sætter en klar kurs for grøn omstilling En aftale med fokus på udvikling Hensyn til konkurrenceevnen og omkostningerne for virksomhederne Eftersyn af energiafgifterne, herunder påvirkning af konkurrenceevnen 4

28 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 22. maj 13 Energiaftalens mål 36 pct. vedvarende energi (VE) i pct. vindandel i elforbrug i pct. fald i bruttoenergiforbrug fra 2006 til pct. fald i drivhusgasudledning fra 1990 til 2020 Danmark uafhængig af kul, olie og gas i

29 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 22. maj 13 Energieffektivisering Fordobling af energiselskabernes energispareindsats Strategi for energirenovering af eksisterende bygninger 6

30 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 22. maj 13 Vedvarende energi 1000MW ekstra havvindmøller 500 MW ekstra kystnære vindmøller 500 MW ekstra vindmøller på land Omlægning fra kul til biomasse på centrale kraftvarmeværker Øget støtte til biogas Stop for olie- og gasfyr i nye bygninger fra 2013 (dog undtaget steder med manglende alternative tilslutningsmuligheder) 7

31 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 22. maj 13 Muligheder for virksomheder Energieffektiviseringer Virksomhederne få tilskud til energieffektivisering via den øgede energispareindsats fra energiselskaberne Tilskud til mere VE i erhverv Der vil kunne gives pct. støtte til investeringer i omlægning til biomasse og varmepumper samt energieffektivitet ifm. omstillingen. (250 mio. kr. i 2013, 500 mio. kr. årligt i ) Tilskud til industriel kraftvarme Støtte til industriel kraftvarme, ca. 30 mio. kr. årligt i

32 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 22. maj 13 Energieffektivitet giver mening Energispareaftalen er fundamentet for et selvbærende dansk energisparemarked - og den virker Stærke traditioner for partnerskaber mellem produktionsvirksomheder og energispareaktører skaber nye løsninger Energiselskaber, rådgivende ingeniører og ESCO-virksomheder giver brede muligheder for industrien Industrien har allerede fokus på energibesparelser, men der er meget mere at hente Fokus på rentable investeringer til fordel for konkurrenceevnen nu og her 9

33 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 22. maj 13 Energispareaftalen november Elnetselskaber 4,5 PJ 4,5 PJ 5,0 PJ Naturgasselskaber 2,0 PJ 2,0 PJ 2,3 PJ Fjernvarmeselskaber 3,7 PJ 3,7 PJ 4,3 PJ Olieselskaber 0,5 PJ 0,5 PJ 0,6 PJ I alt 10,7 PJ 10,7 PJ 12,2 PJ 10

34 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 22. maj 13 Dansk industri er allerede energieffektiv Energiintensitet i EU27 i 2011 TJ/mio Anm.: Energiintensiteten er beregnet som endeligt energiforbrug pr. BNP Kilde: Eurostat og DI-beregninger 11

35 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 22. maj 13 Industrien leverer store besparelser til energispareindsatsen 12

36 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 22. maj 13 Effektivt energiforbrug er et værn mod stigende energipriser Produktionserhvervenes endelige energiforbrug 2011 DKK/GJ 120 Fremskrivning af energipriser Råolie Naturgas Kul Anm.: WEO prognose efter 2011, for New Policy Scenariet. Kilde: World Energy Outlook 2012 og DI beregninger 13

37 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 22. maj 13 Nye muligheder for omstilling til VE Helt ny ordning om omstilling til vedvarende energi i proces DI undersøgelse: der er stor interesse blandt virksomhederne Ordningen forventes give en reduktion af fossil energi på 16 PJ 14

38 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 22. maj 13 Afgiftsbesparelse ved Vækstplan DK på el til proces Mio kr Total besparelse,alle brancher: 1,8 mia. kr Industri Handel Anm.: Besparelsen angiver forskellen på branchernes omkostninger ved de nuværende 2014-afgiftsatser og afgiftsomkostningen efter afskaffelsen af energispareafgiften, el-distributionsbidraget og sænkelsen af energiafgiften til 0,4 øre/kwh Kilde: Vækstplan DK og DI-beregninger 15

39 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 22. maj 13 Besparelse fordelt efter afgift - virksomhedseksempel - Fremstillingsvirksomhed m. elforbrug på 70 GWh Energiafgift: t. kr. 23 pct. El-distributionsbidrag: 150 t. kr. 3 pct. 75 pct. Energispareafgift: t. kr. Anm.: Besparelsen angiver forskellen på virksomhedernes omkostninger ved de nuværende 2014-afgiftsatser og afgiftsomkostningen efter afskaffelsen af energispareafgiften, el-distributionsbidraget og sænkelsen af energiafgiften til 0,4 øre/kwh Kilde: Vækstplan DK og DI-beregninger 16

40 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 22. maj 13 Vækstfondens grønne vækstlån - Lån til grønne investeringer Finansiering af kommercielle serviceydelser, produkter og processer, som effektiviserer brugen af ressourcer og gavner miljøet. Både for virksomheder, som ønsker at implementere nye grønne løsninger, og de leverandører, som udvikler og implementerer løsningerne.

41 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 22. maj 13 DI fokuserer på EE og VE i virksomhederne DI Sydvestjylland Onsdag den 13. marts 2013 kl DI Aalborg Tirsdag den 9. april 2013 kl DI Hovedstaden Onsdag den 10. april 2013 kl DI Randers/Norddjurs, DI Silkeborg og DI Østjylland Torsdag den 2. maj kl DI Sønderjylland Onsdag den 22. maj kl DI Hovedstaden Torsdag den 16. september kl Netværk for energieffektivisering, bioenergi, smart grid med mere 18

42 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 22. maj 13 Du kan optimere virksomhedens energiforbrug og omkostninger Energieffektivisering Vedvarende energi Reducerede energiafgifter Kompensation for NOx-afgifter Udnyttelse af spildvarme Fleksibelt energiforbrug smart grid smart energy Grønne lån og investeringer Grøn innovation: EUDP, Markedsmodningsfonden, Grøn omstillingsfond 19

43 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 22. maj 13 Vil du vide mere? Energieffektivisering Energipolitisk konsulenter Nethe Veje Laursen, og Casper Andersen, Tilmeld dig DI s netværk for energieffektivisering Vedvarende energi til proces Energipolitisk konsulent Nethe Veje Laursen, og Troels Yde Toftdahl, Vækstfonden / Tlf Følg med på DI s og DI Energibranchens hjemmesider / - og tilmeld dig DI Energibranchens nyhedsbrev 20

44 Energioptimering på LINAK A/S GREEN LEAN LINAK

45 Hvad handler det om? Kroner / ører Til hverdag Ingen BC Ingen midler Branding Tiltag ud over normen Ting der ikke nødvendigvis kan eftervises, men som gøres fordi vi er overbeviste om princippet 2

46 Hvad driver det? Målsætninger Pas på hvilke mål man efterfølger Opfølgninger Sørg for nogle KPI er der giver mening Passion Konstant stræben efter det bedre MANTRA: Det må kunne gøre bedre 3

47 Hvordan gør vi? Prioritering, prioritering, prioritering Vi er 26 vedligeholdere (2 ledere, 1 ingeniørpraktikant, 4 bygningsvedligeholdere, 19 produktionsvedligeholdere og 2 lærlinge Vi har m2 produktions- og kontorfaciliteter Opsøge og beregne NEXT STEP Rettidig omhu Lytte til sælgerne (dem der har noget fornuftigt at sige) 4

48 Hvad kræver det? Viden Det er vigtigt at have et godt vidensgrundlag for at træffe de rette beslutninger Kunnen Hvilke kompetencer har vi og hvad har vi brug for Vilje For at sikre vi kommer i mål med vores planer 5

49 Vores DASHBOARD 6

50 Aktivitetsoversigt energi & miljø Reduktion gas [m3 / år] Reduktion el [kwh / år] Reduktion CO2 [ton / år] Forventet omkostning [kr] Afsluttede projekter Varmegenvinding fra malerkabine (Ventilationsluft) Afsluttet Gasfyr Deskline (22 % reduktion) Afsluttet Kompressor Nord (22kW til 15kW) Afsluttet Kompressor Syd (22kW til 11kW) Afsluttet Kompressor DESKLINE (30kW til 15kW) Afsluttet Intern reduktion i lækage trykluftforbrug Afsluttet Nye kontrolbokse på vores skriveborde (0,1 W standby) Afsluttet Igangværende projekter Belysning (LED) Min. 40 % besparelse Projekteres Varmegenvinding malerkabine (processvarme fra afkast) ? Aktiv Kompressor Øst (Udskiftning 2 stk. Last/aflast til VLT Ialt ca. 75 kw) Aktiv Nye computere på LINAK A/S Aktiv Kommende projekter Varmegenvinding luft kompressorer Planlagt Ventilationsoptimering Planlagt Cirkulationspumper Planlagt Gasfyr LINAK A/S (Udskiftning til kondenserende enheder) % Planlagt Grøn energi Solcelleanlæg med LINAK trackingsystem Afsluttet Biogas anlæg & grøn fjernvarme. AFLYST Status LINAK målsætning (5% reduktion af el og gas) INGEN CO2 2011/ /13. Besparelse El forbrug CO2 udledning Gas forbrug CO23 udledning I alt CO2 - El: 303 g/kwh (2012) 378 g/kwh (2011) 448 g/kwh (2010) (Derfor er det et dårligt mål ) CO2 - Gas: 2284 g/m3 7

51 Hvad har vi til at hjælpe os? CTS anlæg Overvåger alle ventilations-, køle- og procesanlæg LEAN Root cause, 5 x hvorfor, problemknusning Resten bruger vi vores måleinstrumenter, gå-ben og sunde fornuft til at kortlægge (og selvfølgelig lommeregnere ;) 8

52 Hvor skal vi hen? Facility Management Alt vedligehold skal foregå planlagt og budgetteret Fast fordeling mellem need to have og nice to have Energy Management Overvågning af alt vores energiforbrug (BMS) Kilde overvågning, standby-forbrug og ikke mindst OPMÆRKSOMHED og oplysning 9

53 Hvad skal vi have fokus på? Vores produkter DESKLINE har udgivet ny type kontrolboks Vi sælger stk % hvert år Vi reducerer standby forbruget fra 1-2 W til 0,1 W Det er en energibesparelse på kwh og 2000 ton CO2 pr. år. Det svarer næsten til vores årsforbrug af strøm på LINAK A/S 10

54 Så har vi fat i den lange ende 11

55

56 Energiledelse og kommunikation Kursus og kompetence udvikling gronet Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Udarbejdet af Harald Karlsen Støttet af EU

57 Udfordringer i Danske Virksomheder Produktivitetstilvæksten i DK er blandt den laveste i EU Konkurrence evnen er blevet reduceret Omkostningsniveauet er steget Større krav til at differentiere sig Det stiller store krav til virksomhederne. Strategi Resultater Opgaver Kompetencer gronet - Bjerggade 4 K Aabenraa udarbejdet af Harald Karlsen

58 Produktivitetstilvækst Slovatiet Sydkorea Polen Tjekkiet Slovenien Irland Ungarn Grækenland Storbritannien USA Island Japan Sverige OECD Finland Frankrig Østrig Tyskland Norge Portugal New Zealand Australien Holland Canada Euro-zone Belgien Mexico Schweiz Luxembourg Spanien Danmark Italien Kilde: OECD Produktivitetsforøgelsen i DK er blandt de mindste Vækst i BNP pr. præsteret arbejdstime gronet - Bjerggade 4 K Aabenraa udarbejdet af Harald Karlsen

59 Dansk Konkurrence Evne Konkurrence evnen i Danmark er over en 10 årig periode blevet forringet Kilde: Danmark Statistik, Eurostat og OECD. gronet - Bjerggade 4 K Aabenraa udarbejdet af Harald Karlsen

60 Udvikling i Energi priser Pris udvikling råolie (US$ pr tønde) Historisk set er energi priserne steget eksplosivt gronet - Bjerggade 4 K Aabenraa udarbejdet af Harald Karlsen

61 jan-05 apr-05 jul-05 okt-05 jan-06 apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 Udvikling i Energi priser 100,0 Udvikling i El pris for små virksomheder i Danmark 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Selv på kort sigt er priserne steget fx- er el-prisen steget med ca. 40% siden 2005 Kurven viser den gennemsnitlige elpris for små virksomheder (< kwh pr år) samlet pris excl. moms men incl. PSO, net og system tarif og transmission bidrag m.m. gronet - Bjerggade 4 K Aabenraa udarbejdet af Harald Karlsen

62 Omkostning Omkostningsfordeling 1% 19% Lønninger m.m. 8% Energi og miljø ink. rengøring 54% Reparation og vedligehold 18% Afskrivninger & genvinst af salg Løn udgiften er typisk den største omkostningspost i de fleste virksomheder Energi og miljø er i mange virksomheder den 2. eller 3. post og i visse virksomheder nr 1! Mange virksomheder betragter energi og miljøomkostninger som en fast udgift gronet - Bjerggade 4 K Aabenraa udarbejdet af Harald Karlsen

63 Danske afgifter de højeste i Europa

64 Danske afgifter de højeste i Europa Danmark har de største Energiafgifter i Danmark. I 2012 udgør de estimerede indtægter fra de samlede energiafgifter for erhverv 17,2 mia. kr. sammenlignet med 13,3 mia. kr. i Omkostningerne forbundet med at fremme miljøvenlig elproduktion finansieres over den såkaldte PSO-ordning og er ikke medregnet her. Dette er en stigning på 29,2 pct., hvoraf knap halvdelen kan forklares af den generelle prisstigningstakt gronet - Bjerggade 4 K Aabenraa udarbejdet af Harald Karlsen

65 Differentiering et must Kilde: Boston Consulting Group, MIT Sloan Managment Review Artikel bragt i Mandag morgen 16 marts 2009

66 Energi Politik på EU Topmøde høje energipriser er grunden til EU's faldende konkurrenceevne overfor blandt andet USA. Dette er angiveligt også årsagen til, at europæiske virksomheder flytter ud af EU, og at vi derfor skal sænke energipriserne. -Virksomhedernes samlede energiomkostninger består som nævnt af pris gange mængde, og ved at hjælpe vores virksomheder til at producere mere effektivt, nedbringer vi de samlede produktionsomkostninger, og styrker dermed konkurrenceevnen. Det er investeringer i vores produktionsapparat, som bidrager til langsigtet og varig vækst, siger Ulrich Bang..

67 Udfordringer i Danske Virksomheder Det stiller således store krav til virksomhederne om at. Blive mere produktive Reducere Omkostninger Øge effektiviteten Reducere energi forbruget Differentiering fx gennem Grønt og miljø venligt produkt, produktion CSR Strategi Resultater Opgaver Kompetencer gronet - Bjerggade 4 K Aabenraa udarbejdet af Harald Karlsen

68 Udfordringer i Danske Virksomheder Stiller også større krav til den Energiansvarlige Ikke bare nok med fagteknisk viden og kunnen Energilederen skal også udvise Coache ledelsen herunder frembringe det nødvendige beslutningsgrundlag, rådgive på det strategiske niveau Leaderskab og kunne lede opad, nedad og på tværs Strategi Resultater Opgaver Kompetencer gronet - Bjerggade 4 K Aabenraa udarbejdet af Harald Karlsen

69 Energilederen som Multi kunsteren Den moderne energiansvarlige skal kunne dække over mange roller, opgaver og indeholde mange kompetencer Den moderne energiansvarlige skal også kunne samarbejde og få mange forskellige mennesker til at samarbejde Strategi Resultater Opgaver Kompetencer gronet - Bjerggade 4 K Aabenraa udarbejdet af Harald Karlsen

70 Energilederen som LEDER og Multikunster Strategi Struktur Kompetencer Systemer og værktøjer Aktører Den moderne energiansvarlige skal kunne dække over mange roller, (Medarb.) opgaver og indeholde mange kompetencer Værdi- Den moderne energiansvarlige skal også kunne grundlag samarbejde og få mange forskellige mennesker til at samarbejde Strategi Resultater Opgaver Kompetencer gronet - Bjerggade 4 K Aabenraa udarbejdet af Harald Karlsen

71 Den Energiansvarlige som leder Lederskab er den grundlæggende forudsætning for, at en organisation lykkes med sine aktiviteter. Det er balance mellem management og lederskabet, der sikrer, at arbejdsprocesserne fungerer. Lederskabet er at kunne skabe balance mellem: at se ud, fremad m.m. og sikre driften at have struktur og være fleksibel at motivere og tilpasse kontrol at have beslutningskraft og skabe involvering at være gennemslagskraftig og skabe samspil at have personlig autoritet gronet - Bjerggade 4 K Aabenraa udarbejdet af Harald Karlsen

72 Det handler om ledelse Herunder også kompetencer

73 Energilederen som leder og coach Samarbejde og udfordre Kommunikere & snakke samme sprog Indgå i virksomheden fastlæggelse af strategi til at styrke virksomhedens overordnede mål Energiansvarlig

74 Hvorfor er energiledelse attraktiv? Økonomi Besparelsespotentialet i danske virksomheder er på 10-20% med en TBT på 2-4 år De fleste virksomheder fokuserer på tekniske forbedringer men glemmer at op til 40% af besparelsespotentialet kan realiseres gennem effektivisering af energiledelsessystemet Rentabiliteten er ofte langt bedre (Tilbagebetalingstid TBT < 1-1,5 år) Effektivisering af det eksisterende energiledelsessystem De fleste virksomheder har energiledelse.. men kun få kan dokumentere værdien og resultater som følge af energiledelse. Fx er mindre end 5-10% af processerne reelt værdiskabende Der er mange faldgruber og udfordringer fx hvordan får man den nødvendige opbakning fra ledelse, et rimeligt budget til tiltag, inddraget andre afdelinger, etableret en troværdig energistyring etc.. Synliggøre og dokumenterer resultater Fx synliggøre fx realiserede besparelser / reduceret energiomkostninger Indirekte resultater fx forbedret processer, kompetence udviklingen og eff. af energiledelsessystem Fastholde allerede realiserede besparelser og best practice gronet - Bjerggade 4 K Aabenraa udarbejdet af Harald Karlsen

75 Hvorfor er energiledelse attraktiv? Forrentning Tilbagebetalingstid Energistyring Lean Energy Medarbejder involvering m.m. 1 år 2 år 4 år Tekniske forbedring Vedvarende energi (Grøn energi) Operationelle (Lavt hængende frugter) God Økonomi! Strategisk Investering Besparelser % 40% af besparelsespotentialet er indenfor effektivisering af Energiledelsessystemet herunder medarbejder involvering, industriel energistyring og løbende forbedringer. Tilbagebetalingstiden er kort - typisk mindre en 1-1,5 år gronet - Bjerggade 4 K Aabenraa udarbejdet af Harald Karlsen

76 Energi effektivisering ikke kun besparelser Styrket Konkurrence evne eller øget indtjening Produktionsomkostninger reduceres Indenfor affald kan udgifter endda vendes til indtægter Styrket Grøn / SCR image både overfor kunder og lokal samfund Flere virksomheder stiller krav til leverandører om forhold vedr. SCR inkl. miljø og klima 3. part organisationer måler/benchmarker virksomhedernes SCR Skaber overskrifter og sikrer positiv omtale Mindre miljø belastning til gavn for både klima og nærmiljø Ekstra salgs og marketing feature ifht. konkurrenter og overfor kunder Kan bruges aktivt i markedsføring til at skabe mersalg & styrke brand Gør virksomheden klar til at kunne agere i et fremtidig marked med CO2 footprint labeling Styrket samarbejde med intern og eksternt Attraktiv virksomhed og brand Skaber et klart signal om virksomhedens grund værdier og arbejdsmiljø Fastholder nuværende medarbejdere og attraktiv virksomhed for nye medarbejdere Tiltrækker kunder og investorer gronet - Bjerggade 4 K Aabenraa udarbejdet af Harald Karlsen

77 Kursus - Energiledelse og kommunikation Projektet har til formål at styrke den energiansvarliges kompetencer og forståelse kommunikationen i virksomhederne Den Energilederen skal kunne: Coache ledelsen og tilvejebringe det nødvendige beslutningsgrundlag på strategisk, taktisk og operationelt niveau samt synliggøre udfordringer & eventuelle barrierer. Kommunikere og dokumentere de fx de økonomiske fordele ved energieffektive investeringer Lede og inspirere andre medarbejdere Kursusforløbet klæder energilederen på til at kunne udarbejde og formidle den nødvendige dokumentation De energiansvarlige bliver desuden tilført kompetencer, der gør dem i stand til at motivere virksomhedens øvrige ansatte til adfærdsændringer, der kan generere energibesparelser. I forløbet kommer der endvidere til at indgå en slags Praktisk ERFA, hvor de enkelte energiledere får mulighed for at følge en kollega i en anden virksomhed og lære af dennes erfaringer med helt konkrete opgaver. gronet - Bjerggade 4 K Aabenraa udarbejdet af Harald Karlsen

78 Kursus - Energiledelse og kommunikation 5 moduls kompetence udviklings kursusforløb Opstart i Efteråret Oktober Uge 43 Slut i forår 2014 Indhold Energiledelse med fokus på ledelsesopgaven Energistyring Medarbejder involvering Løbende forbedringer Kortlægning af virksomhedens energiledelsessystem Kompetencer m.m. Opstilling af handlingsplaner Tager udgangspunkt i hver enkelte deltager / deltager virksomhed gronet - Bjerggade 4 K Aabenraa udarbejdet af Harald Karlsen

79 Kursus - Energiledelse og kommunikation Er du interesseret eller vide noget mere så tag venligst kontakt til Karen Hansen gronet Tlf: eller Harald Karlsen Tlf: gronet - Bjerggade 4 K Aabenraa udarbejdet af Harald Karlsen

80 Sophus Fuglsang Export-Maltfabrik A/S Claes Fuglsang, Teknisk direktør

81 Fuglsang-historien

82 Sophus Fuglsang Export-Maltfabrik A/S

83 Energiforbruget KWh/tons malt Varme (Thisted) Varme (Haderslev) El (Haderslev) El (Thisted)

84 Prisen for energien Kr./100 kg malt , , ,

85 Køllen Frisk luft Glasrørsveksler RECIRKULATION DELSTRØM C C C C C C C C VARME VARME VARME VARME

86 Køllen med eldreven varmepumpe VP COP 4,4 VARME kw 700 KW el Frisk luft Glasrørsveksler Evt. ekstra opvarmning RECIRKULATION DELSTRØM C C C C C C C C VARME VARME VARME VARME

87 Investering i el-dreven varmepumpe Energiforbrug i dag: Varme MWh/år: x 350 kr./mwh El-forbrug MWh/år: x 700 kr./mwh Energiforbruget efter investering Varme MWh/år: x 350 kr./mwh El-forbrug MWh/år: x 700 kr./mwh = kr = kr = kr = kr = kr = kr Total besparelse = kr

88 Rentabilitet Total investering: kr Salg af energibesparelse: Mindre varmeforbrug Højere el-forbrug Nettosalg af besparelsen: MWh MWh MWh Salgspris? F.eks. salgspris på 4 mio. kr. nettoinvestering på 7 mio. kr. Tilbagebetalingstid på 2-3 år afhængig af endeligt projektdesign.

89 Alternativ investering i biomassedreven absorbtions-varmepumpe Biomasse-/fliis-fyr Absorbtionsvarmepumpe Frisk luft Glasrørsveksler Evt. ekstra opvarmning RECIRKULATION DELSTRØM C C C C C C C C VARME VARME VARME VARME

90 Tak!

91 Oplæg ved Energistyrelsen Nikolaj Ladegaard Michael Bøgh DI medlemsmøde Padborg 22. maj 2013

92 Nyt fra Energistyrelsen Status for politiske udspil Vækstplan.dk VE til proces tilskudsordningen

93 Status for politiske udspil Vækstplan.dk betydning for virksomheder. Energispareafgiften (CO2-afgift) afskaffes Tilskudspulje til gartnerier og andre el-intensive virksomheder Yderligere tilskud til industriel kraftvarme(noxafgift) Tilskudspulje til udnyttelse af overskudsvarme Energiafgifter til brændsel til proces nedsættes til EU s minimumsafgift Eldistributionsbidraget bortfalder Selskabsskatten nedsættes

94 VE til proces tilskudsordningen Morten Pedersen (Chef) Kristian H. Sørensen (projektleder) Jette Ellegaard Vejen Eva Lembke Thomas Drivsholm Nikolaj Ladegaard Michael Bøgh Dorthe W. Christensen Helle Liemann

95 VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv konvertering til vedvarende energi i virksomhedernes produktionsprocesser. Støtte gives til: 1. Anlægstilskud til konvertering til vedvarende energi 2. Anlægstilskud til konvertering til fjernvarme 3. Energieffektiviseringer i direkte tilknytning til 1 og Kraftvarme- og varmeværker, der omstiller til biomasse og leverer fjernvarme til proces.

96 VE til proces effekter Forventede effekter i 2020: Reduktion af fossil energi: ca. 16 PJ/år Forøgelse af VE andel: ca. 1,1% Reduktion i CO 2 udledning: ca. 1,5% (1990) svarende til 1 mio. tons CO 2 e/år

97 VE til proces midler Der er afsat følgende midler: 2013: 250 mio. kr : 500 mio. kr. pr. år I alt: 3,75 mia. kr. Sigtelinie: 23 kr/gj

98 Støtte gives som Anlægstilskud VE (biomasse, solvarme, varmepumper) Fjernvarme Energieffektivisering Kraftvarme-/varmeværker, som omstiller til biomasse og leverer procesvarme. Enten eller Solceller Vindmøller Biogas

99 Forventet tidsplan, med forbehold Emne April Maj Juni Juli August Lovforslag Fremsættelse i Folketinget X Forventet vedtagelse X I kraft X Bekendtgørelse Udarbejde udkast Høring Vejledning og ansøgningsskema Udarbejde udkast Test Ordningen starter X

100 Den videre proces med bekendtgørelse, vejledning m.m. Fastsætte endelige rammer for: Kriterier for tildeling af støtte Energi til procesformål Energieffektivitet Energisyn Procesoptimering Varmepumper Overskudsvarme m.m. Støtteberettigede omkostninger Ombygninger Nyanlæg

101 Den videre proces med bekendtgørelse, vejledning m.m Tilskuddets størrelse EU rammer (gruppefritagelsesforordningen) Konvertering: max 45% - 65% Energieffektivisering: max 20% - 40% Ordningens rammer Rentabilitet Ansøgningsprocedure Klagemuligheder m.v.

102 Procedure for ansøgning om og modtagelse af tilskud 1. Indsendelse af ansøgning Elektronisk ansøgningsmateriale m.m. på Energistyrelsens hjemmeside 2. Sagsbehandling i Energistyrelsen 3. Godkendelse og tilsagn Husk, først start på projektet efter tilsagn 4. Projektet gennemføres 5. Indsendelse af anmodning om udbetaling På baggrund af regnskab og dokumentation 6. Udbetaling af tilskud

103 Tidlig interessetilkendegivelse DI og Dansk Gartneri har udsendt spørgeskema til medlemmer i januar og februar 2013 Landbrug & Fødevarer er i gang Stor interesse for ordningen i form af planer om støtteberettigede projekter

104 Følg med på Energistyrelsens hjemmeside Se mere her: Tilmeld jer til vores nyhedsbrev

105 Tak for jeres opmærksomhed! Spørgsmål?

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal VE til proces DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014 Charlotte Forsingdal VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv

Læs mere

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces teamet Morten Pedersen (chef) Jette Ellegaard Vejen(projektleder) Eva Lembke Nikolaj Ladegaard(barselsorlov)

Læs mere

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen VE til proces Temadag: VE til proces 27. november 2013 Jette Ellegaard Vejen VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv konvertering til vedvarende

Læs mere

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces teamet Astrid Rathe (chef) Ásbjørg Abrahamsen Astrid Hostrup Charlotte Forsingdal Christine Ravnholt Hartmann Eva Lembke Helle

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Scandic Aalborg den 21. januar 2014 Per Jan Pedersen Energisynskonsulent Mobilnr. 045 2964 6562 Energi Nord A/S Over Bækken

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Danmarks årlige rapportering i henhold til Energieffektivitetsdirektivet artikel

Danmarks årlige rapportering i henhold til Energieffektivitetsdirektivet artikel N O T AT 24. august 2015 Danmarks årlige rapportering i henhold til Energieffektivitetsdirektivet artikel 24, stk. 1 Danmark vejledende mål i henhold til artikel 3 er et absolut primært energiforbrug (bruttoenergiforbrug

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Velkommen til medlemsmøde om energiomlægning

Velkommen til medlemsmøde om energiomlægning Velkommen til medlemsmøde om energiomlægning Allan H. Schmidt Formand for DI Lolland-Falster 29. okt. 13 Hans Peter Slente DI Medlemsmøde 29. okt. 13 Energieffektivisering og -besparelser Muligheder for

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

AFGIFTER OG AFGIFTSFRITAGELSE. Pia Clausen, Viegand Maagøe

AFGIFTER OG AFGIFTSFRITAGELSE. Pia Clausen, Viegand Maagøe AFGIFTER OG AFGIFTSFRITAGELSE Pia Clausen, Viegand Maagøe AFGIFTER OG AFGIFTSFRITAGELSE 30 min. om: Status: Hvad er der sket på området de seneste år? Før nu Overskudsvarmeafgift PSO-afgiften: Hvad er

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Afgifter bremser genbrug af energi

Afgifter bremser genbrug af energi Organisation for erhvervslivet 9. februar 2009 Afgifter bremser genbrug af energi AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK Danmark går glip af varmegenanvendelse for mindst 1,2 mia. kroner om året. Det

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets Notatark Sagsnr. 1.5.12-G-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff 27.3.215 Hedensted Kommune har forpligtet sig til at reducere udledningen af CO 2 med 2% fra 1,1 tons pr. borger i 1995 til 8.1 tons pr. borger

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014)...

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Varmepumper i fjernvarmen

Varmepumper i fjernvarmen Varmepumper i fjernvarmen Niels From, PlanEnergi Varmepumper i fjernvarmen Energipolitisk Konference København, den 4. september 2014 Niels From 1 Hvorfor skal vi omstille til VE? Forsyningssikkerhed /

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Energicenter Aalborg Byrådet traf i 1992 beslutning om etablering af Energicenter Aalborg

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD Pia Clausen Seniorprojektleder Reg. Energisynskonsulent Tlf. 31 75 17 05 Nr. Farimagsgade 37-1364 København K Danmark Storegade 1-8382 Hinnerup Danmark

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Agenda Politiske rammer og varmepumper Ecodesign og energimærkning Effekter Barrierer mod og tiltag

Læs mere

En virksomhed med visioner

En virksomhed med visioner En virksomhed med visioner Muligheder på elmarkedet Elmarkedet i korte træk Spot Sikring Influenter på prisen Udbuddet af strøm Hvor meget er der tilråde i markedet Efterspørgslen Dagsbasis Årskontrakter

Læs mere

Vedvarende energi til procesformål

Vedvarende energi til procesformål Energistyrelsens støttepulje til Vedvarende energi til procesformål Kom i gang med ansøgningen Guiden er et sammendrag af Energistyrelsens vejledninger, SKATs definitioner og Energistyrelsen rapport VE

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Fem myter om mellem- og topskat

Fem myter om mellem- og topskat Fem myter om mellem- og topskat Hvad er sandt og falsk i skattedebatten 2 Danmark skal have lavere skat Statsministeren har bebudet, at regeringen til næste forår vil forsøge at samle et bredt politisk

Læs mere

Hvad er der af muligheder for energi og proces optimering?

Hvad er der af muligheder for energi og proces optimering? Hvad er der af muligheder for energi og proces optimering? 1 SESAM, Kolding den 19. juni 2013 Flemming Sæderup Rytter Stærkstrømsingeniør 23 års erfaring med energieffektivisering. - Reg. Energisynskonsulent

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016 Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Evalueringen resultater

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Den 29. april 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har samlet indberettet energi på 9,2 PJ i 2014. Dette

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag,

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015 Nyt fra Energistyrelsen Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Opfyldelse af sparemålet Omkostninger Hvad viser evalueringen? Aktiviteter og

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct.

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i OECD-landene i 2007. Den sammensatte

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere