H A RBOES B RYGGER I A/S Å R SRAPPORT 2011/2012 ÅRSRAPPORT 2011/2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H A RBOES B RYGGER I A/S Å R SRAPPORT 2011/2012 ÅRSRAPPORT 2011/2012"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011/2012

2 Vi er overbeviste om, at den langsigtede værdiskabelse i Harboe starter med, at vores kunder kan have tillid til os og vores produkter. Det gør vi os meget umage med at leve op til, og det skaber anerkendelse og resultater både på nye og eksisterende markeder. Bernhard Griese Adm. direktør

3

4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Internationalt fokus skaber resultater 4 Resume af regnskabsåret for koncernen 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning 11 Ledelsespåtegning 38 Den uafhængige revisors erklæringer 40 Medlemmer af bestyrelsen 42 Resultatopgørelse for 2011/12 47 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 48 Balance pr. 30. april Pengestrømsopgørelse for 2011/12 51 Egenkapitalopgørelse 52 Noteoversigt 53 Resultatopgørelse for 2011/ Totalindkomstopgørelse for 2011/ Balance pr. 30. april Pengestrømsopgørelse for 2011/ Egenkapitalopgørelse for 2011/ Noteoversigt 106 Selskabsoplysninger 138 Årsrapport 2011/12 3

6 INTERNATIONALT FOKUS SKABER RESULTATER Det er enhver virksomheds målsætning at skabe resultater. I Harboe betyder det også, at vi vil skabe en fantastisk virksomhed, som vi er stolte af. Vi vil være en god samarbejdspartner, en attraktiv arbejdsplads og en ansvarlig medspiller i de samfund, vi opererer i Vi formåede i det forgangne år at fastholde vores solide position på de vigtige nordeuropæiske markeder og kunne levere øgede volumener trods udfordrende markedsvilkår, intensiv konkurrence og kraftig sæsonpåvirkning af en trist sommer i hele Nordeuropa. Udviklingen er resultatet af et målrettet salg og løbende optimering af produktsortimentet i tæt samarbejde med vores store kunder i detailhandlen, ligesom salgsaktiviteter over for restaurations- og conveniencesegmentet har skabt positive resultater. Et øget fokus på nye europæiske markeder og stigende afsætning af mindre sæsonafhængige produkter medvirker også til den positive udvikling. Udviklingen afspejler fundamentalt de gode og tillidsfulde relationer, vi har med kunderne, som i samarbejdet med Harboe får tidsvarende produkter af høj kvalitet og stabile leverancer, der imødekommer den løbende efterspørgsel. ØGET EKSPONERING MOD VÆKSTMARKEDER Det er også dette enkle udgangspunkt, som Harboes strategi for den videre internationale ekspansion af forretningen tager afsæt i. Vi har i årets løb fortsat det strategiske arbejde med at markedsføre Harboes produkter og egne varemærker på stadig flere internationale markeder, og vi bliver overalt mødt med stor interesse og anerkendelse blandt nye kunder og samarbejdspartnere. Det har i årets løb materialiseret sig i vigtige nye aftaler, øget salg og fortsat udbygning af vores position i de regioner, vi har under bearbejdning. Det bidrager løbende til at øge vores relative eksponering mod vækstmarkeder, hvor vi i endnu højere grad kan positionere os gennem egne varemærker og i produktkategorier, som kan markedsføres med mere attraktive indtjeningsmarginer. Vores resultater i år understreger Harboes aktuelle følsomhed over for udsving i råvareomkostninger, stigende afgifter og andre markedsmæssige risici, som vi har begrænset indflydelse på. Det er denne følsomhed, vi ønsker at reducere. Årets fremskridt på de internationale markeder understøtter vores overbevisning om, at de strategiske initiativer fører os i den rigtige retning, og at vores forretningsmodel er bæredygtig og i stand til at sikre den langsigtede værdiskabelse, vi ønsker for vores aktionærer, kunder og medarbejdere. POTENTIALE FOR IKKE-ALKOHOLISKE DRIKKEVARER I Mellemøsten, hvor vi både markedsfører drikkevarer og nye unikke produkter inden for maltekstrakt, har vi trods politisk uro og relaterede markedsmæssige udfordringer fastholdt indsatsen, selvom salget har udviklet sig lidt langsommere end ventet i starten af året. Vi fortsætter imidlertid bearbejdningen af regionen, hvor det samlede forbrug af drikkevarer fortsat stiger og hvor Harboe med et attraktivt sortiment af bl.a. ikke-alkoholiske produkter ser et meget attraktivt langsigtet potentiale. POSITIONERING AF EGNE VAREMÆRKER I Afrika har Harboe markedsført sine produkter på udvalgte markeder gen- 4 Årsrapport 2011/12

7 nem en årrække. I samarbejde med erfarne distributører vinder vi ind på stadig flere markeder, hvor efterspørgslen er i hastig vækst, og Harboes varemærker vinder stigende anerkendelse. Vi fortsætter udbygningen af vores salgsorganisation og venter i de kommende år at ekspandere yderligere på det afrikanske kontinent. Også i Asien har vi formået at åbne døre med vores produkter og varemærker, som i flere lande har indtaget stærke positioner og markedsføres af landsdækkende kæder og restauranter. Økonomisk vækst og øget købekraft blandt forbrugerne er med til at drive et stigende forbrug af kvalitetsdrikkevarer på de asiatiske markeder. Vi er i færd med at etablere os med eget salgskontor i regionen og vil i de kommende år systematisk ekspandere vores aktiviteter yderligere. FORTSAT GEOGRAFISK EKSPANSION Den løbende ekspansion på de internationale markeder tager udgangspunkt i markedsanalyser, risikovurderinger og strategisk samarbejde med partnere og distributører, som kender markedsmuligheder og markedsbetingelser indgående. Det er også udgangspunktet for næste skridt i vækststrategien, der vil være rettet mod udvalgte markeder Syd- og Latinamerika, der repræsenterer en ny og interessant vækstregion. Vi forventer, at den strategiske udvikling af de internationale aktiviteter i stigende grad vil påvirke koncernens omsætning og resultater i positiv retning. Vi har gennem de seneste år investeret i opbygningen af en effektiv og moderne produktion, der er i stand til at levere de stigende volumener af målrettede produkter i specialdesignede emballager, som vi skal sælge på de internationale markeder i de kommende år. Samtidig har vi styrket organisationen gennem fortsat uddannelse og rekruttering af nye dygtige medarbejdere, så vi kan fortsætte udviklingen af produkter, emballager og produktionsteknologier og fastholde det solide momentum, vi har skabt. STYRKET FUNDAMENT FOR VÆRDISKABELSE Vi forventer, at resultaterne i det kommende år vil være påvirket af fortsat pres på indtjeningsmarginerne og meget udfordrende markedsvilkår på hovedmarkederne i Nordeuropa. Men vi forventer også, at de fortsatte strategiske initiativer vil bane vej for nye positive resultater og en stadig stigende international anerkendelse af Harboes produkter, varemærker og værdi som samarbejdspartner, som vi allerede mærker. Det vil vi arbejde målrettet for, og med den enestående opbakning og det engagement, vi oplever hver dag fra ledere og medarbejdere i hele koncernen, er jeg overbevist om, at vi i det kommende år vil lægge nye vigtige sten til fundamentet for den fortsatte værdiskabelse. BERNHARD GRIESE Adm. direktør Årsrapport 2011/12 5

8

9 RESUME AF REGNSKABSÅRET FOR KONCERNEN HARBOES BRUTTOOMSÆTNING blev på mio. kr. mod mio. kr. sidste år. NETTOOMSÆTNINGEN steg med 6,8 % til mio. kr. Stigningen er resultatet af en positiv udvikling på de nordeuropæiske hovedmarkeder og en fortsat stigende aktivitet på de internationale markeder. Mere end 70% af den samlede omsætning ligger således udenfor Danmark. AFSÆTNINGEN AF ØL OG LÆSKEDRIKKE herunder maltdrikke og malturtprodukter udgør 6,52 mio. hl mod 5,94 mio. hl sidste år. En stigning på 9,8 %. Mere end 75% af den samlede afsætning ligger nu udenfor Danmark. RESULTAT AF EBITDA udgør 141,0 mio. kr. mod sidste år 217,7 mio. kr. RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT (EBIT) blev 59,5 mio. kr. mod 74,2 mio. kr. sidste år. Udviklingen skyldes især højere omkostninger til råvarer og fortsatte investeringer i udvikling og udbygning af den internationale salgsorganisation. KONCERNRESULTAT FØR SKAT blev 51,1 mio. kr., og i overensstemmelse med forventningerne om et resultat i intervallet mio. kr., der senest blev udtrykt i forbindelse med delårsrapporten for 3. kvartal 2011/12. Resultat før skat faldt således med 25,2% i forhold til året før, hvor resultatet udgjorde 68,3 mio. kr. KONCERNEN HAR I REGNSKABSÅRET foretaget investeringer for 95,0 mio. kr. Afkast af den investerede kapital udgør 6,0 %. PENGESTRØMMENE fra drift og frit cash flow (ændring i likvider) udgør henholdsvis 91,3 mio. kr. og 49,6 mio. kr. FORVENTNINGER TIL 2012/13 I 2012/13 forventer Harboe en samlet omsætningsvækst på niveau med væksten i 2011/12. Ligeledes forventer koncernen et resultat før afskrivninger, finansielle poster og skat (EBITDA) samt et resultat før skat på niveau med 2011/12. Der er i regnskabsåret 2012/13 planlagt investeringer for mio. kr. Investeringerne vil primært være fokuseret på løbende vedligehold og effektivitetsoptimeringer. Årsrapport 2011/12 7

10 HOVED- OG NØGLETAL / / /10* 2008/09* 2007/08* mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. HOVEDTAL INDTJENING Bruttoomsætning 1.677, , , , ,4 Øl- og vandafgifter (267,0) (263,5) (279,3) (261,8) (236,5) Nettoomsætning 1.410, , , , ,9 EBITDA 141,0 217,7 188,9 162,9 130,6 Resultat af primær drift (EBIT) 59,5 74,2 64,3 40,9 21,6 Finansielle poster, netto (8,4) (5,9) (6,2) (5,8) (5,3) Resultat før skat 51,1 68,3 58,1 35,1 16,3 Årets resultat 38,7 51,1 43,0 25,6 20,1 BALANCE Samlede aktiver 1.575, , , , ,3 Egenkapital 790,0 753,4 730,3 664,5 696,9 Nettorentebærende gæld 146,6 140,6 152,3 119,6 80,0 INVESTERINGER MV. Investeringer i immaterielle aktiver 1 1,9 5,7 8,2 3,0 6,1 Investeringer i materielle aktiver 2 60,1 141,8 166,0 115,9 180,3 Af- og nedskrivninger 81,5 130,7 124,6 121,9 109,0 PENGESTRØMME Pengestrømme fra drift 91,3 192,2 94,2 148,6 56,9 Pengestrømme fra investeringer 6,8 (148,4) (152,7) (438,9) (97,5) Pengestrømme fra finansiering (48,6) (63,8) 22,9 259,2 (9,6) Ændring i likvider 49,5 (20,0) (35,7) (31,1) (50,2) *Sammenligningstal for disse perioder er ikke tilrettet for så vidt angår ophørte aktiviteter. 3 Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforening Anbefalinger og nøgletal jf. beskrivelse i note 1. 8 Årsrapport 2011/12

11 2011/ / /10* 2008/09* 2007/08* mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. NØGLETAL I % Overskudsgrad 4,2 5,6 4,3 2,6 1,6 Soliditetsgrad 50,1 44,7 44,4 41,4 58,2 EBITDA-margin 10,1 14,0 12,4 10,5 9,5 Gearing 18,6 18,7 20,9 18,0 11,5 Likviditetsgrad 107,1 85,5 91,4 95,5 99,0 Afkast af investeret kapital (ROIC) 6,0 10,2 8,2 6,2 2,0 BØRSRELATEREDE NØGLETAL Resultat pr. aktie á 10 kr., kr. (EPS) 6,9 10,6 7,3 4,4 3,4 Cash flow pr. aktie á 10 kr., kr. (CFPS) 13,1 33,7 16,1 25,5 9,6 Indre værdi pr. aktie á 10 kr., kr. 131,6 125,6 123,8 114,0 117,1 Børskurs ultimo året 89,5 127,0 112,0 112,0 137,0 Price/earnings 13,0 12,0 15,4 25,4 40,4 Udbytte pr. aktie, á 10 kr., kr. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 MEDARBEJDERE Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte *Sammenligningstal for disse perioder er ikke tilrettet for så vidt angår ophørte aktiviteter. Årsrapport 2011/12 9

12

13 LEDELSESBERETNING HOVEDAKTIVITET Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboekoncernen. Koncernens hovedaktivitet er produktion og salg af øl, læskedrikke, maltdrikke samt malturtprodukter. KONCERNOVERSIGT Darguner Brauerei GmbH Tyskland 100% 98,69% AS Viru Ölu Estland 100% Harboe Norge A/S Norge Harboes Bryggeri A/S Danmark 100% Harboe Sverige AB Sverige 100% 100% Harboes Poland Sp. z o.o. Polen 100% Skælskør Bryghus A/S Danmark Harboe Ejendomme A/S Danmark 100% GourmetBryggeriet ApS Danmark Årsrapport 2011/12 11

14 LEDELSESBERETNING KONCERNENS FORRETNINGSMÆSSIGE UDVIKLING FINANSIEL REDEGØRELSE OMSÆTNING Koncernens nettoomsætning blev i regnskabsåret 2011/12 på mio. kr. mod mio. kr. året før. Det svarer til en stigning på 6,8 %. Udviklingen er nærmere beskrevet under gennemgang af koncernens markeder. INDTJENING EBITDA udgjorde 141,0 mio. kr. Resultatet af primær drift (EBIT) udgjorde 59,5 mio. kr. mod 74,2 mio. kr. sidste år. Det svarer til en nedgang på 19,8 %. Udviklingen skyldes især højere omkostninger til råvarer og fortsatte investeringer i udvikling og udbygning af den internationale salgsorganisation. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver indgår i resultatet af primær drift med 81,5 mio. kr. mod 130,7 mio. kr. året før. Nedgangen i koncernens afskrivninger skyldes bortfald af afskrivninger i Harboe Ejendomme A/S (tidligere Harboefarm A/S og Gourmetbryggeriet A/S) som følge af salg af anlægsaktiver (produktionsudstyr). Herudover er koncernens afskrivninger påvirket af den gennemførte revurdering af restlevetider for tekniske anlæg. Koncernens samlede afskrivninger, som følge af de ændrede skøn, er faldet med 31,0 mio. kr. i regnskabsåret 2011/12. Resultatet før skat blev på 51,1 mio. kr. mod 68,3 mio. kr. året før. En nedgang på 25,3 %. Resultatet før skat er i overensstemmelse med forventninger om et resultat i intervallet mio. kr. der blev udtrykt i delårsrapporten for 3. kvartal 2011/12. Årets resultat efter skat udgjorde for 2011/12 38,4 mio. kr. mod 51,1 mio. kr. året før. EGENKAPITAL Egenkapital udgjorde pr ,0 mio. kr. mod 753,4 mio. kr. året før. Egenkapitalen er påvirket af periodens resultat, valutakursreguleringer for udenlandske datterselskaber, køb af egne aktier og regulering af reserve for dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponibel for salg samt udbetaling af udbytte. INVESTERINGER Årets samlede investeringer udgjorde 95,0 mio. kr. Investeringerne omfatter fortsatte udbygninger i maltekstraktproduktionen, herunder kapacitetsforøgende investeringer. Herudover er der gennemført større investeringer i kapacitetsudvidelse og miljømæssig optimering af Harboes Bryggeris eget rensningsanlæg. Som led i koncernens fortsatte ekspansionsplaner, er der endvidere foretaget investeringer i opkøb af yderligere arealer i tilknytning til koncernens produktionsenheder i både Danmark og Tyskland. Koncernens investeringsstrategi har til formål at sikre en fortsat udbygning af koncernens position på såvel nye som på eksisterende hovedmarkeder. Herudover skal investeringerne bidrage til at optimere koncernens ressourceanvendelse og sikre, at effektiviseringer af produktionsapparatet, har en positiv indvirkning på både ressourceforbrug og udledning i forhold til udviklingen i produktionsvolumen. LIKVIDITET OG NETTORENTEBÆRENDE GÆLD Pengestrømme fra driften udgjorde i 2011/12 91,3 mio. kr. mod 192,2 mio. kr. året før. Harboe arbejder løbende på at styrke pengestrømmen, herunder stærk fokus på styring af varebeholdninger, tilgodehavender fra salg samt styring af leverandørgælden. Harboe vil også i det kommende år have strategisk fokus på styrkelse af pengestrømmen fra driften. 12 Årsrapport 2011/12

15 Pengestrømme vedrørende investering udgjorde 6,8 mio. kr., og pengestrømme fra finansiering androg -48,6 mio. kr. Den negative pengestrøm fra finansiering dækker over afdrag på prioritetsgæld samt køb af egne aktier. Køb af egne aktier udgjorde 3,7 mio. kr. Det frie cash flow ændringer i likvider udgjorde herefter 49,6 mio. kr. mod -20,0 mio. kr. året før. LIKVIDITETSBEREDSKAB Likviditetsberedskabet for koncernen er sammensat af likvide beholdninger og tilsagte uudnyttede kreditfaciliteter og udgjorde pr. 30. april ,4 mio. kr. Hertil kommer beholdningen af stk. egne aktier, svarende til 35,3 mio. kr. opgjort til børskursen pr. 30. april Endvidere kan tillægges dagsværdien af obligationsbeholdningen, der pr. 30. april 2012 udgjorde 183,1 mio. kr. Obligationsbeholdningen repræsenterer et strategisk kreditberedskab, som er etableret med henblik på at sikre Harboe handlefrihed til at gennemføre interessante opkøb, strategiske samarbejder eller lignende investeringer, som underbygger koncernens strategi. Koncernens rentebærende gæld udgjorde pr. 30. april ,8 mio. kr. mod 462,2 mio. kr. året før. Justeret for obligationsbeholdningen og likvide indeståender på 207,2 mio. kr. udgør koncernens nettorentebærende gæld pr. 30. april ,6 mio. kr. mod 140,6 mio. kr. året før. BEGIVENHEDER EFTER ÅRSREGNSKABETS AFSLUTNING Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som væsentligt påvirker vurderingen af årsrapporten.

16 14 Årsrapport 2011/12

17 LEDELSESBERETNING FORVENTNINGER TIL 2012/13 Harboe vil i det kommende år fokusere på at fastholde sin solide position på de nordeuropæiske hovedmarkeder og fortsætte den internationale ekspansion af sine aktiviteter. Udbygningen af aktiviteterne inden for øl, læskedrikke, energidrikke og ikkealkoholiske maltdrikke ventes at drive koncernens udvikling i det kommende år. Særligt markederne uden for Nordeuropa forventes at udvikle sig positivt med stigende efterspørgsel, og Harboe vil fortsætte investeringerne i den geografiske ekspansion af de internationale aktiviteter. Det ventes at skabe grundlag for en stigende afsætning, der især vil blive drevet af aktiviteterne i Afrika og på de asiatiske markeder. Harboe venter også, at de europæiske markeder for traditionel maltekstrakt vil udvikle sig positivt, og stadig produktudvikling inden for segmentet skal bidrage til at fastholde Harboes position på dette marked. Fortsatte investeringer i udvikling og markedsføring af nye produkter inden for maltekstrakt ventes også i det kommende år at styrke positioneringen af Harboe som innovativ samarbejdspartner over for kunder i drikkevareindustrien. Harboe forventer således, at lanceringen af nye produktvarianter og nye samarbejdsaftaler vil bidrage positivt til afsætningen. Investeringerne i den videre udvikling af virksomheden, høje omkostninger til råvarer og begrænsede muligheder for at overføre disse på salgspriserne vil imidlertid fortsætte med at sætte indtjeningsmarginerne under pres i det kommende regnskabsår. Også følsomheden over for sæsonudsving kan få indflydelse på det samlede resultat for koncernen i 2012/13. Det er dog Harboes forventning, at de igangværende strategiske investeringer og den videre udfoldelse af det internationale markedspotentiale vil skabe grundlag for en attraktiv langsigtet værdiskabelse til glæde for selskabets aktionærer og samtidig konsolidere Harboe som en dynamisk international virksomhed, der gør en positiv forskel for sine kunder, medarbejdere og de samfund, vi opererer i. I 2012/13 forventer Harboe en samlet omsætningsvækst på niveau med væksten i 2011/12. Ligeledes forventer koncernen et resultat før afskrivninger, finansielle poster og skat (EBITDA) samt et resultat før skat på niveau med 2011/12. Der er i regnskabsåret 2012/13 planlagt investeringer for mio. kr. Investeringerne vil primært være fokuseret på løbende vedligehold og effektivitetsoptimeringer. Årsrapport 2011/12 15

18 LEDELSESBERETNING STRATEGI OG FINANSIELLE MÅL Vi ser spændende muligheder for at udbygge vores position på en række vækstmarkeder i Afrika, Asien og Mellemøsten, hvor økonomisk vækst og stigende købekraft er vigtige markedskræfter, som arbejder for os INTERNATIONAL PRODUKTSTRATEGI Harboe producerer og afsætter en bred vifte af produkter til mere end 90 markeder verden over. Produktporteføljen er målrettet efterspørgsel og markedspotentiale i de enkelte markeder og omfatter tre hovedkategorier: Øl, læskedrikke, energidrikke og ikke-alkoholiske maltdrikke, som markedsføres til kunder i detailhandlen og via distributører på mere end 70 markeder verden over. Særligt på markederne uden for Europa opleves en stigende efterspørgsel. Harboe forfølger en strategi om en fortsat ekspansion af de internationale aktiviteter målrettet regioner, hvor den økonomiske og demografiske udvikling understøtter en stigende købekraft og efterspørgsel på kvalitetsprodukter. Traditionel maltekstrakt som markedsføres til fødevareindustrien på en række europæiske markeder. Markedet er voksende, og Harboe søger at drive væksten yderligere gennem fortsat produktudvikling. Nye egenudviklede, unikke produkter inden for maltekstrakt, som primært markedsføres til kunder i drikkevareindustrien både lokale drikkevareproducenter i bl.a. Mellemøsten og Centralasien og større internationale spillere. Harboe arbejder målrettet på at opdyrke dette marked yderligere og har indgået strategiske samarbejdsaftaler med en række internationale drikkevareproducenter om videreudvikling og anvendelse af de nye produkter. HØJ VOLUMEN OG STABIL POSITION PÅ DE NORDEUROPÆISKE HOVEDMARKEDER Afsætningen af Harboes produkter på de nordeuropæiske hovedmarkeder sker fortrinsvist til de store kæder i detailhandelssektoren og har historisk været markedsført til attraktive priser, som var konkurrencedygtige med de internationale varemærker. For at sikre fortsat værdiskabelse fokuserer Harboe uændret på at fastholde en høj volumen og sikre sin veletablerede position i de nordeuropæiske hovedmarkeder. Harboe vil drive udviklingen på sine hovedmarkeder og sikre kunderne en høj kvalitet, fleksibilitet og sikkerhed i leverancerne og et attraktivt og tidssvarende produktsortiment. Sideløbende tilstræber Harboe en optimal udnyttelse af koncernens produktionskapacitet og kompetencer gennem strategiske samarbejdsaftaler med andre drikkevareproducenter om kontraktproduktion, emballage- og produktudvikling inden for produktsegmenter, der ikke kannibaliserer på Harboes egen forretning. FORTSAT INTERNATIONALISERING De internationale markeder rummer et attraktivt potentiale med stigende efterspørgsel, der inden for en række produktkategorier og geografiske segmenter giver mulighed for at realisere højere indtjeningsmarginer end på de nordeuropæiske markeder. Harboe forfølger en diversificeret vækststrategi baseret på regionale og kulturelle efterspørgselsmønstre og individuelle markedsmuligheder for produktsortiment, emballagetyper samt salgs- og distributionsmodeller. På de internationale markeder markedsføres produkterne i vid udstrækning under egne varemærker suppleret med private label, hvor det er forretningsmæssigt attraktivt. Ekspansionen af Harboes internationale aktiviteter fokuserer på en fortsat udbygning af aktiviteterne i Mellemøsten, Afrika, Asien og en række øvrige markeder, herunder Syd- og Latinamerika. De internationale aktiviteter forventes i stadig større grad at bidrage til koncernens omsætning og EBITDA over de kommende år. UNIKT MARKEDSPOTENTIALE FOR MALTEKSTRAKT Harboe har gennem en årrække etableret en solid platform for afsætning af traditionel maltekstrakt til kunder i fødevareindustrien med primær fokus på Europa. Forretningen udvikler sig særdeles positivt og rummer et fortsat attraktivt vækstpotentiale i regionen, som koncernen ønsker at udnytte gennem videre udbygning af salgsorganisationen. Harboe investerer også løbende i udviklingsaktiviteter, der kan styrke forretningens fortsatte udvikling og konkurrencemæssige stilling. Den strategiske målsætning om at drive udviklingen af nye produkter har også resulteret i en unik klar maltekstrakt, som har vide anvendelsesmuligheder inden for drikkevareproduktion. I forhold til konkurrerende produkter er den klare maltekstrakt forædlet yderligere og kan således spare flere led i den sædvanlige fremstillingsproces hos drikkevareproducenten. Harboes klare maltekstrakt har således en attraktiv profil til markedsføring over for store drikkevareproducenter, som viser en betydelig interesse for produktet. Det har gennem det seneste år materialiseret sig i nye strategiske samarbejdsaftaler og ordrer. Området rummer et fortsat betydeligt potentiale, som Harboe ønsker at udnytte optimalt. Videre markedsføring af den klare maltekstrakt vil således være et centralt element i de kommende års strategiske udvikling. Den klare maltekstrakt indgår desuden i den videre udvikling af Harboes egne produkter, herunder især de ikke-alkoholiske maltdrikke som koncernen markedsfører på stadig flere internationale markeder. INVESTERING I LANGSIGTET VÆRDISKABELSE Forudsætningen for at fastholde markedspositionen i Nordeuropa og samtidig realisere den internationale vækststrategi er et effektivt og fleksibelt 16 Årsrapport 2011/12

19 Årsrapport 2011/12 17

20 LEDELSESBERETNING produktionsapparat, der kan levere høj kvalitet og imødekomme den ventede vækst i volumen. Ud over almindelig vedligeholdelse og vedvarende effektiviseringer vil Harboe derfor løbende vurdere behovet for investeringer i ny produktionskapacitet og -teknologi. FINANSIELLE MÅL FOR KONCERNEN Harboe forventer, at den intensive konkurrence vil fortsætte på de nordeuropæiske hovedmarkeder. Samtidig vil løbende udsving i priserne på Harboes primære råvarer fortsat udgøre en risikofaktor og begrænse mulighederne for varigt at hæve indtjeningsmarginen på denne del af forretningen. Det er dog forventningen, at den fortsatte realisering af koncernens internationale vækststrategi vil bidrage til en samlet mere robust indtjening både relativt og i absolutte termer. Det er Harboes målsætning at skabe en årlig omsætningsvækst i den fortsættende forretning på mellem 5-10 % og en langsigtet overskudsgrad på over 6-8 %. Det skal bidrage til, at afkastet på den investerede kapital varigt kan fastholdes på et attraktivt niveau på 8-10 %. Desuden vil Harboe løbende have fokus på at fastholde et stærkt cash flow fra koncernens drift. Koncernens målsætning for kapitalstruktur er fastlagt ud fra ønsket om løbende at opretholde et højt økonomisk beredskab. Det muliggør de investeringer i den fortsatte organiske vækst og værdiskabelse, som er nødvendige for at være på forkant med markedsudviklingen og kundernes behov. Det er endvidere koncernens målsætning, at det økonomiske beredskab i høj grad skal være egenfinansieret og med en fleksibilitet, der rummer mulighed for værdiskabende opkøb eller indgåelse i strategiske samarbejder. Samtidig er det koncernens målsætning at sikre en langsigtet værdiskabelse til aktionærerne ved en gradvis styrkelse af selskabets markedsværdi i takt med den planlagte udvikling af koncernens aktiviteter. Dette ønskes suppleret med et løbende afkast gennem fortsat udbetaling af udbytte eller tilbagekøbsprogrammer. KONCERNENS MARKEDER Vi glæder os over den anerkendelse, som vores produkter og varemærker møder på de internationale markeder. Det giver energi til vores ambitioner om en fortsat geografisk ekspansion Harboe markedsfører sine produkter i mere end 90 lande verden over. Med afsæt i sin solide position i Nordeuropa har Harboe de seneste år forfulgt en målrettet strategi for fortsat international ekspansion med primær fokus på fire geografiske regioner: Afrika, Mellemøsten, Asien og senest også Syd- og Latinamerika, hvor en salgsorganisation er under etablering. Mere end 70% af den samlede omsætning ligger således udenfor Danmark, ligesom mere end 75% af afsætningen nu ligger uden for Danmark. NORDEUROPA Nordeuropa er koncernens største marked og omfatter Danmark, Norge, Sverige, Baltikum og Tyskland samt grænsehandlen, der udgør et særligt marked for koncernens drikkevareprodukter. Desuden markedsføres et målrettet sortiment af produkter på udvalgte andre europæiske markeder. DRIKKEVARER I Nordeuropa markedsfører Harboe primært sine drikkevareprodukter til detailhandelssektoren, der gennem de senere år har gennemgået en løbende konsolidering især blandt discountkæderne, som fortsat øger sin relative andel af den samlede detailhandel. Også blandt Harboes konkurrenter er der sket en løbende konsolidering, som har skærpet konkurrencesituationen på disse markeder yderligere. Harboes nordeuropæiske produktsortiment inden for drikkevarer henvender sig både til private labelsegmentet og markedsføres under Harboes egne varemærker gennem de store supermarkedskæder til attraktive priser, Nettoomsætning 2011/ /12 Danmark Danmark Tyskland Tyskland Øvrige Øvrige markeder markeder Nettoomsætning 2010/ /11 Danmark Danmark Tyskland Tyskland Øvrige Øvrige markeder markeder 31% 31% 29% 29% 27% 27% 31% 31% 40% 40% 42% 42% 18 Årsrapport 2011/12

21 der typisk er lavere end priserne på de internationale mærkevarer i samme kategorier. I det meste af Europa øger dette segment sin relative andel af det traditionelle øl- og læskedrikmarked. Konkurrencen er intensiv på samtlige markeder. Konkurrenterne på det nordeuropæiske marked for drikkevarer er både lokale og regionale spillere, og segmentet udfordres løbende af de dyrere mærkevareprodukter, som i perioder markedsføres til discountpriser. Harboe markedsfører derudover en række produkter under egne varemærker, herunder bl.a. varemærkerne Darguner, Bear Beer og specialprodukterne fra GourmetBryggeriet. Ligeledes under egne varemærker markedsfører Harboe desuden en portefølje af specialprodukter, herunder bl.a. ikke-alkoholiske maltdrikke, ingefærdrik mv. Disse produkter er fortrinsvist henvendt til markeder, hvor det adresserer segmenter med en særlig kulturelt og etnisk baseret efterspørgsel. Det samlede salg af øl har gennem de seneste 10 år været faldende på de europæiske markeder, og denne overordnede udvikling er fortsat i det forgangne regnskabsår. Salget af læskedrikke er i fortsat vækst, og ikke mindst det sukkerfri segment udvikler sig positivt og udgør en stadig stigende del af det samlede læskedrikmarked. Udviklingen i salget af læskedrikke er også drevet af en fortsat produktudvikling inden for segmentet, herunder bl.a. energi- og sportsdrikke, som i stigende omfang vinder ind på markedet. Senest er også kildevand med smag og vitamindrikke trængt ind på markedet som nye interessante produkter, der kan drive en fortsat vækst i segmentet. Det europæiske marked for drikkevarer påvirkes imidlertid også af sæsonudsving. Særligt kvaliteten af sommervejret har markant indflydelse på den samlede efterspørgsel. Det er Harboes strategi at fastholde en høj volumen af koncernens drikkevareprodukter og sikre sin veletablerede position på det stærkt konkurrenceprægede marked i Nordeuropa. Harboe vil drive udviklingen og sikre kunderne en høj kvalitet, fleksibilitet og leveringssikkerhed. Samtidig vil Harboe gennem løbende udviklingsaktiviteter sikre kunderne et attraktivt produktsortiment, der til stadighed afspejler de internationale trends og efterspørgslen på drikkevaremarkedet. STRATEGISKE TILTAG OG RESULTATER Den våde og kolde sommer fik indflydelse på salget af øl i 2011/12 og medførte et lille fald i afsætningen. Tilbagegangen er dog opvejet af et øget salg til nye europæiske markeder, ligesom strategiske samarbejdsaftaler med nye kunder bidrager positivt til den samlede volumen og effektivitetsudnyttelsen på koncernens bryggerier. Også segmentet for læskedrikke og ikke-alkoholiske drikkevarer har været påvirket af sommerens vejrlig, og det har præget afsætningen på alle de nordeuropæiske markeder. For hele perioden samlet er der dog realiseret en stigning i afsætningen, som bl.a. er skabt via en styrket salgs- og markedsføringsaktivitet på udvalgte markeder inden for mindre sæsonafhængige produktkategorier, bl.a. mørke maltdrikke. Harboe har i løbet af året fortsat det tætte samarbejde med kunderne om til stadighed at sikre det rigtige produktsortiment, som kan skabe merværdi for både kunder og forbrugere. Sideløbende er der fokuseret på en fortsat udbygning af Harboes position inden for ontrade salget til cafeer, kantiner mv., ligesom salget til conveniencesegmentet løbende udbygges gennem en yderligere styrkelse af salgsorganisationen og en målrettet produktportefølje. TRADITIONEL MALTEKSTRAKT Harboe har gennem mere end 60 års markedsført maltekstrakt som ingrediens til fødevareindustrien i en række målrettede produkter. Maltekstrakten anvendes som et naturligt alternativ til sukker-, smags- og farvestof til produktion af en lang række fødevarer, herunder bl.a. brød, morgenmadsprodukter og chokolade. Ud over de naturlige farve- og sødmestoffer rummer maltekstrakten en række gode ernærings- og kvalitetsmæssige egenskaber, og den attraktive produktprofil er at væsentligt aktiv i markedsføringen over for udvalgte produktionsindustrier herunder især bagerier og andre fødevareproducenter. Viften af produkter inden for den traditionelle maltekstrakt afsættes til kunder i fødevareindustrien med primær fokus på det europæiske marked. Forretningen har de seneste år udviklet sig særdeles positivt og med solid vækst i afsætningen. Afsætningen drives af en stigende efterspørgsel og generel anerkendelse af Harboes produkter og certificerede produktionsprocesser i en industri, hvor fødevaresikkerhed og kvalitet er altafgørende faktorer. Dette understøttes yderligere af Harboes fortsatte produktudvikling inden for kategorien. Markedet for maltekstrakt rummer et attraktivt vækstpotentiale i regionen, som koncernen ønsker at udnytte gennem en fortsat målrettet styrkelse af produktporteføljen og videre udbygning af salgsorganisationen. STRATEGISKE TILTAG OG RESULTATER Afsætningen inden for den traditionelle maltekstrakt har udviklet sig positivt gennem fortsat godt samarbejde med eksisterende kunder og flere aftaler med nye kunder, som blev indgået i starten af kalenderåret. På produktudviklingsfronten har Harboe fortsat udviklingen, herunder udviklingen af nye varianter af maltekstrakt baseret på andre kornsorter. MELLEMØSTEN Harboe har gennem en årrække arbejdet systematisk på at ekspandere sine aktiviteter i Mellemøsten i tæt samarbejde med en række lokale og internationale distributører og samarbejdspartnere. Harboe afsætter en vifte af målrettede drikkevareprodukter, og regionen repræsenterer desuden et Årsrapport 2011/12 19

ÅRSRAPPORT 2012/2013

ÅRSRAPPORT 2012/2013 ÅRSRAPPORT 2012/2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord af den administrerende direktør 4 Resume af regnskabsåret for koncernen 7 Hoved- og nøgletal 8 Vi er i gang med en vigtig strategisk proces, hvor vi både

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/2014

ÅRSRAPPORT 2013/2014 ÅRSRAPPORT 2013/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord af den administrerende direktør 4 Resume af regnskabsåret for koncernen 7 Hoved- og nøgletal 8 Vi har fortsat mange vigtige opgaver at løse, inden vi når

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88

SELSKABSMEDDELELSE ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1.

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE ÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S. Årsrapport 01.05.2014-30.04.2015. Harboes Bryggeri A/S

SELSKABSMEDDELELSE ÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S. Årsrapport 01.05.2014-30.04.2015. Harboes Bryggeri A/S Harboes Bryggeri A/S Årsrapport 01.05.2014-30.04.2015 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør ÅRSRAPPORT

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07.

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07. SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

e world needs a cool beer

e world needs a cool beer ÅRSRAPPORT 2008/2009 The world needs a cool beer Smag den nye Harboe IceBeer. For hver solgte flaske donerer Harboe 25 øre til den nye IceBeer Klimafond, som har til formål at støtte forskning og initiativer,

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05-31.07.2015

Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05-31.07.2015 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Velkommen. til generalforsamling i. tirsdag, den 24. august 2010

Velkommen. til generalforsamling i. tirsdag, den 24. august 2010 Velkommen til generalforsamling i tirsdag, den 24. august 2010 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

F.E. Bording 31. maj 2011

F.E. Bording 31. maj 2011 m-1 j-1 j-1 a-1 s-1 o-1 n-1 d-1 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 211 Endelig peger pilen i den rigtige retning Bording opnåede endeligt - positive resultat for 1.

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Det er GourmetBryggeriet A/S vision at få det gode øl tilbage på middags- og frokostbordet. Harmoni er målsætningen for ethvert godt måltid. Godt

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017.

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017. Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 09/ CVR nr.: 24 93 28 18 26. maj TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. januar 31. marts 1.KVARTAL SOM FORVENTET

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13

Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13 Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13 Generalforsamling, Nuuk 10. februar 2014 CEO Mikael Thinghuus Årets resultat Omsætningsfremgang trods lavere rejekvoter Resultatopgørelse 2010/11 2011/12 2012/13

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere