Dansk fiskeri og akvakultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk fiskeri og akvakultur"

Transkript

1 Dansk fiskeri og akvakultur Nye rammer, ny vækst BILAG Bidrag fra erhverv og interessenter Oktober 2014 VækstTeam Fisk 1

2 Indhold 1. Bidrag fra Danmarks Fiskeriforening... 3 Regler... 3 Discard... 4 Redskabsudvikling... 5 Bæredygtighedscertificering... 7 Generationsskifte... 8 DIS skatteordning Bidrag fra Dansk Akvakultur Fleksible kvælstofkvoter Strukturudviklingspakke Bidrag fra Pelagisk PO Dansk Fisk et globalt brand Bidrag fra Marine Ingredients Denmark Styrk råvaregrundlaget for produktionen af fiskemel og fiskeolie Udarbejdelse af en strategi for industrifiskeriet Nedsættelse af afgifter og gebyrer Bidrag fra Danske Havne National strategi for industrifiskeri Fasthold industrien og fiskerne Energi- og procesoptimering i faciliteter og produktion Eksport indsats Mere direkte salg til danske forbrugere Omstilling af gammel industri i havne Bidrag fra Danish Seafood Association Bidrag fra Danmarks Fiskehandlere Bidrag fra Madkulturen

3 1. Bidrag fra Danmarks Fiskeriforening Regler Overskrift Regelsanering (1) Vi skal ikke overimplementere i Danmark Problemstilling (Hvilke af tre konkurrencemæssige problemstillinger relaterer forslaget sig til: Råvaregrundlag, markedsafsætning eller værdikædeoptimering?) Alle 3 Værdikæde (En kort beskrivelse af hvor i fiskerisektorens værdikæde forslaget retter sig og hvorfor det kommer hele værdikæden til gavn) Det kommer alle i kæden til gavn. Regler er nu blevet lagt på regler i 20 år. Et eftersyn med fokus på at EU s regler ikke skal overimplementeres Danmark, vil utvivlsomt fjerne mange såvel store som små forhindringer. Rammevilkår En gennemgang vil utvivlsomt medvirke til en generel forbedring af rammevilkår således forstået at der vil blive færre hindringer. Resume (Her udarbejdes en kort opsummerende beskrivelse af forslaget til politisk indsatsområde på max 10 linjer) Der ske en samlet gennemgang af reglerne i fiskerisektoren, men henblik på at fjerne evt. overimplementering af EU s regler samt fjerne andre unødvendige hindringer. Udfordringer og muligheder (En kort beskrivelse af en konkret udfordring for vækst i fiskerisektoren, hvor der er basis for via en politisk indsats at skabe konkrete løsninger. Der må meget gerne trækkes på kilder) Fiskerisektoren er meget detailreguleret. Og mange af detaljerne kommer fra EU, men hvis bare nogle detaljer kan fjerner ved en regelgennemgang, så vil meget være nået. Hvorfor foretage ændringer (En kort beskrivelse af hvorfor der er behov for at foretage ændringer af de pågældende politiske rammevilkår, herunder konsekvenser hidtil og/eller konsekvenser, hvis der ikke gøres noget) Målsætning (I forbindelse med det politiske indsatsområde skal der peges på konkrete målsætninger. Der kan godt være tale om delmål i forhold til at nå et større og mere langsigtet mål) Målsætningen er at skabe større råderum i sektoren for udvikling og innovation af fartøjer, redskaber, transport, markeder mv. Konkrete tiltag (En kort beskrivelse af nødvendige politiske tiltag med henblik på realisering af målsætningen samt evt. behov for ændringer ift. lovgivning og regulering) 3

4 Forudsætninger En kort beskrivelse af de danske forudsætninger for at løfte den foreslåede indsats, fx viden- og erhvervsmæssige styrker på området. Det kan også kort beskrives, hvorfor Danmark set i et internationalt perspektiv skal forbedre sig yderligere på området. Effekter og potentialer (En kort beskrivelse af forventede effekter og potentialer af den foreslåede politiske indsats på kort til mellemlang sigt. Herunder i forhold til fx vækst, produktivitetsforbedringer, styrket konkurrenceevne og - allervigtigst - beskæftigelse. Angiv om muligt effekten i tal) Discard Overskrift Anvendelse af discard Problemstilling (Hvilke af tre konkurrencemæssige problemstillinger relaterer forslaget sig til: Råvaregrundlag, markedsafsætning eller værdikædeoptimering?) Her principielt mulighed for både at udvide råvaregrundlaget og skabe nye produkter til afsætning. Effektiv anvendelse af discard vil blive helt nødvendig, hvis det kommende discardforbud skal bidrage til vækst og udvikling. Modsat hvis ikke der findes veje til effektivt at anvende de fremtidige discardmængder, så kan det kommende discardforbud blive en møllesten om halsen på erhvervet. Værdikæde (En kort beskrivelse af hvor i fiskerisektorens værdikæde forslaget retter sig og hvorfor det kommer hele værdikæden til gavn) Rammevilkår Resume (Her udarbejdes en kort opsummerende beskrivelse af forslaget til politisk indsatsområde på max 10 linjer) Fiskerne skal i landbringe al den fisk de fanger fra hhv. 1. januar 2015 (industrifiskeri) og 1. januar 2016 (demersalt fiskeri). Dvs. en del af fartøjernes lastekapacitet skal anvendes til discardfisk som ikke må omsættes til konsum. Her bliver det dels vigtigt at skabe mulighed for tilpasning af fartøjernes lastekapacitet dels mulighed for afsætning til ikkekonsum. Der bliver utvivlsomt behov for at understøtte forsøg og udvikling på området og der bliver behov for at være meget åben for nye ideer og innovation. Dertil kommer der bliver behov for at det går hurtigt. Dvs. åbne, simple støtteordninger, hvor også praktiske forsøg kan understøttes. Udfordringer og muligheder (En kort beskrivelse af en konkret udfordring for vækst i fiskerisektoren, hvor der er basis for via en politisk indsats at skabe konkrete løsninger. Der må meget gerne trækkes på kilder) 4

5 Anvendelse af discard kan blive et nøgleområde for udvikling og vækst i fiskerisektoren. Men det vil kræve en stor indsats, og det vil blive forbundet med stor usikkerhed. Foreløbig er det nok primært effektiv håndtering samt afsætning til mink/foder der skal være fokus på Hvorfor foretage ændringer (En kort beskrivelse af hvorfor der er behov for at foretage ændringer af de pågældende politiske rammevilkår, herunder konsekvenser hidtil og/eller konsekvenser, hvis der ikke gøres noget) Nødvendigt, fordi EU s fiskeripolitik kræver at discard ilandbringes. Derfor vigtigt at få en værdi i produktet. Målsætning (I forbindelse med det politiske indsatsområde skal der peges på konkrete målsætninger. Der kan godt være tale om delmål i forhold til at nå et større og mere langsigtet mål) At gøre discard til en værdi frem for en omkostning. Konkrete tiltag (En kort beskrivelse af nødvendige politiske tiltag med henblik på realisering af målsætningen samt evt. behov for ændringer ift. lovgivning og regulering) Forudsætninger En kort beskrivelse af de danske forudsætninger for at løfte den foreslåede indsats, fx viden- og erhvervsmæssige styrker på området. Det kan også kort beskrives, hvorfor Danmark set i et internationalt perspektiv skal forbedre sig yderligere på området. Effekter og potentialer (En kort beskrivelse af forventede effekter og potentialer af den foreslåede politiske indsats på kort til mellemlang sigt. Herunder i forhold til fx vækst, produktivitetsforbedringer, styrket konkurrenceevne og - allervigtigst - beskæftigelse. Angiv om muligt effekten i tal) Jf. tidligere det bliver afgørende at ændre discard fra omkostning til værdi. Redskabsudvikling Overskrift Fokus på redskabsudvikling Problemstilling (Hvilke af tre konkurrencemæssige problemstillinger relaterer forslaget sig til: Råvaregrundlag, markedsafsætning eller værdikædeoptimering?) Kan medvirke til at styrke råvaregrundlag og samtidig bidrage til at reducere omkostninger for det primære fiskeri. Jo mere effektivt og målrettet fiskeriet kan foregå, jo bedre mulighederne for at fange de fisk man går efter så effektiv (brændstof & tid) som muligt. Med det pres der forventeligt vil være på fiskepriserne er det altafgørende at fiskeriet foregår effektivt. Effektiv redskabsudvikling vil både virke til fordel for det primære fiske og de redskabsproducenter, der bidrager til udviklingen. Danmark har en væsentlig produktion 5

6 og eksport af fiskeredskaber. Værdikæde (En kort beskrivelse af hvor i fiskerisektorens værdikæde forslaget retter sig og hvorfor det kommer hele værdikæden til gavn) Det primære fiskeri og redskabsproducenter. Rammevilkår Resume (Her udarbejdes en kort opsummerende beskrivelse af forslaget til politisk indsatsområde på max 10 linjer) Det bliver vigtigt at etablere simple rammer for samarbejde om redskabsudvikling. Centrale aktører er fiskere, redskabsproducenter og forskere. Der skal dels etablere rammer for udviklingsprojekter, dels overvejs om der er behov for at styrke samarbejdsstrukturer. Udfordringer og muligheder (En kort beskrivelse af en konkret udfordring for vækst i fiskerisektoren, hvor der er basis for via en politisk indsats at skabe konkrete løsninger. Der må meget gerne trækkes på kilder) Det er ingen tvivl om at forudsætningerne for at arbejde med redskabsudvikling er til stede i Danmark. Derfor vil det give god mening at sætte fokus på dette arbejde. Dels med udvikling og måske endnu vigtigere skal skabe større rum for udvikling ved at mindre detailregulering på området. Hvorfor foretage ændringer (En kort beskrivelse af hvorfor der er behov for at foretage ændringer af de pågældende politiske rammevilkår, herunder konsekvenser hidtil og/eller konsekvenser, hvis der ikke gøres noget) Dansk fiskeri er på vej til ind i et sæt helt nye rammer, hvor behovet for redskabsudvikling - både for bedre fangsteffektivitet og for bedre selektivitet vil blive efterspurgt. Målsætning (I forbindelse med det politiske indsatsområde skal der peges på konkrete målsætninger. Der kan godt være tale om delmål i forhold til at nå et større og mere langsigtet mål) Danmark skal være e væsentligt aktør for redskabsudvikling i EU. Både på fartøjsproducent og forskningsniveau. Konkrete tiltag (En kort beskrivelse af nødvendige politiske tiltag med henblik på realisering af målsætningen samt evt. behov for ændringer ift. lovgivning og regulering) Forudsætninger En kort beskrivelse af de danske forudsætninger for at løfte den foreslåede indsats, fx viden- og erhvervsmæssige styrker på området. Det kan også kort beskrives, hvorfor Danmark set i et internationalt perspektiv skal forbedre sig yderligere på området. Effekter og potentialer (En kort beskrivelse af forventede effekter og potentialer af den foreslåede politiske indsats på kort til mellemlang sigt. Herunder i forhold til fx vækst, produktivitetsforbedringer, styrket konkurrenceevne og - allervigtigst - beskæftigelse. Angiv om muligt effekten i tal) 6

7 Redskabseffektivitet kan blive en vigtig konkurrenceparameter i det primære fiskeri de kommende år. Derfor må også forudses at hvis danske virksomheder kan blive synlige på området, så vil være et væsentligt vækstpotentiale for producenterne. For fiskeriet redskabseffektivitet også en vigtig parameter for de miuligheder der bliver for at opretholde et effektivt fiskeri under et discardforbud. Bæredygtighedscertificering Overskrift Bæredygtighedscertificering af alt dansk fiskeri. Forslaget er at gøre en ekstra indsat for at få alle danske fiskerier bæredygtighedscertificerede. Problemstilling (Hvilke af tre konkurrencemæssige problemstillinger relaterer forslaget sig til: Råvaregrundlag, markedsafsætning eller værdikædeoptimering?) Primært markedsafsætning, men på sigt muligvis også råvaregrundlaget. Værdikæde (En kort beskrivelse af hvor i fiskerisektorens værdikæde forslaget retter sig og hvorfor det kommer hele værdikæden til gavn) Forslaget retter sig dels mod det primære fiskeri, dels mod afsætning. Selve certificeringen sker i det primære fiskeri men der er behov for en myndighedsindsats med henblik på at certificeringen understøttes bl.a. forskningsmæssigt. Værdien af certificeringen skal komme på markedet. Hvis (næsten) alt dansk fiskeri bæredygtighedscertificeres vil det utvivlsomt understøtte dansk fiskeris gode ry og medvirke til bedre priser. Samtidig vil det sikre markedsadgang. Myndighederne kan gøre en stor indsats for at understøtte effekten ved at ligestille bæredygtighedscertificerede fisk med økologisk landbrugsprodukter, Rammevilkår Resume (Her udarbejdes en kort opsummerende beskrivelse af forslaget til politisk indsatsområde på max 10 linjer) Vigtigste politiske indsats er, at fiskeriets bæredygtighedscertificering MSC i Danmark ligestilles med det økologiske mærke. Udfordringer og muligheder (En kort beskrivelse af en konkret udfordring for vækst i fiskerisektoren, hvor der er basis for via en politisk indsats at skabe konkrete løsninger. Der må meget gerne trækkes på kilder) Forslaget vil kunne skabe vækst både i det primære fiskeri og i afsætningsleddet. Med bæredygtighedscertificeret dansk fisk antages forudsætningerne for at opnå en merpris for produkterne være til stede, hvilket vil være til gavn for investeringer, udvikling af fiskerfartøjerne og den tilknyttede servicevirksomheder. Hvorfor foretage ændringer (En kort beskrivelse af hvorfor der er behov for at foretage ændringer af de pågældende politiske rammevilkår, herunder konsekvenser hidtil og/eller konsekvenser, hvis der ikke 7

8 gøres noget) Danmarks Fiskeriforening PO (og enkelte andre) har de senere år arbejdet på at bæredygtighedscertificere dansk fisk. Dette med både moralsk og økonomisk støtte fra myndighederne. Den forskel som dette forslag skal gøre er, at der bliver en målrettet satsning fra myndigheder og erhverv på at al dansk fiskeri bliver bæredygtighedscertificeret, med alle de fælles afsætningsfordele det kan givne både nationalt om internationalt. Myndighederne kan tage et første skrid ved at medvirke til at kortlægge, hvad der skal til, for at få de fiskerier der mangler med? Samtidig kan gøres en forskel ved at ligestille MSC med Økologi en række sammenhænge, fx ved indkøb til offentlige kantiner. Målsætning (I forbindelse med det politiske indsatsområde skal der peges på konkrete målsætninger. Der kan godt være tale om delmål i forhold til at nå et større og mere langsigtet mål) At dansk fisk skal være bæredygtighedscertificeret i 2020 Konkrete tiltag (En kort beskrivelse af nødvendige politiske tiltag med henblik på realisering af målsætningen samt evt. behov for ændringer ift. lovgivning og regulering) Det vil være stærkt at lægge ud med at de danske myndigheder ligestiller certificeret bæredygtigt fiskeri med økologi (Bæredygtig landbrugsproduktion ). Og dernæst at erhvervet og myndigheder i fællesskab finder en prioritere indsatsen for det videre arbejde. Forudsætninger En kort beskrivelse af de danske forudsætninger for at løfte den foreslåede indsats, fx viden- og erhvervsmæssige styrker på området. Det kan også kort beskrives, hvorfor Danmark set i et internationalt perspektiv skal forbedre sig yderligere på området. Der vil blive behov for markante indsatser både fra fiskeri, myndighed og forskere, hvis målet skal nås! Til gengæld forventes processen og en fælles dansk bæredygtighedscertificering at kunne blive en markant konkurrenceparameter/konkurrenceevneforbedring. Effekter og potentialer (En kort beskrivelse af forventede effekter og potentialer af den foreslåede politiske indsats på kort til mellemlang sigt. Herunder i forhold til fx vækst, produktivitetsforbedringer, styrket konkurrenceevne og - allervigtigst - beskæftigelse. Angiv om muligt effekten i tal) Hvis det lykkes antages projektet at kunne skabe en markant velbegrundet ekstra pris. Både direkte som betaling for bæredygtighed og indirekte ved at skabe dansk bæredygtighedsbrand Det vil resultere i mere beskæftigelse i primære sektor (her ikke mindst afledede effekter ift. servicesektor) og ekstra beskæftigelse hos eksportvirksomheder. Generationsskifte Overskrift Generationsskifte Problemstilling (Hvilke af tre konkurrencemæssige problemstillinger relaterer forslaget sig til: 8

9 Råvaregrundlag, markedsafsætning eller værdikædeoptimering?) Generationsskifte Fiskeriudvikling og iværksætter- og etableringsordning Det er vigtigt at erhvervet kan tiltrække og fastholde unge til erhvervet. Her er det også vigtigt at der er konkurrencedygtige muligheder for at få foden på eget dæk. Her skal sætte fokus på 2 forhold. For det første er der mulighed af støtte unge fiskeres etablering med eget fartøj i Fiskeriudviklingsfonden. Brug den. Dernæst er det en kendsgerning at fiskere er et omskifteligt erhverv som ikke altid følger andre erhvervs svingninger. Netop derfor er det vigtigt at fiskere sikres de bedst mulige vilkår for generationsskifte/opsparing til generationsskifte. Et forslag kunne være at en ordning om forhøjet afskrivningsgrundlag for fiskefartøjer i forbindelse med generationsskifte. En ordning der svarer til den ordning der var for solcelleanlæg. Desuden foreslås at undersøge om der er unødvendige regler, som hindrer generationsskifte Værdikæde (En kort beskrivelse af hvor i fiskerisektorens værdikæde forslaget retter sig og hvorfor det kommer hele værdikæden til gavn) Styrkelse og udvikling af det primære fiskeri. Rammevilkår Bedre vilkår for generationsskifte er vel et centralt rammevilkår. Resume (Her udarbejdes en kort opsummerende beskrivelse af forslaget til politisk indsatsområde på max 10 linjer) Politisk er det vigtigt at fiskerisektoren får mulighed for at anvende samme ordninger som andre sektorer. Det gælder ikke mindst de fremtidige finansieringsvilkår. Udfordringer og muligheder (En kort beskrivelse af en konkret udfordring for vækst i fiskerisektoren, hvor der er basis for via en politisk indsats at skabe konkrete løsninger. Der må meget gerne trækkes på kilder) Hvorfor foretage ændringer (En kort beskrivelse af hvorfor der er behov for at foretage ændringer af de pågældende politiske rammevilkår, herunder konsekvenser hidtil og/eller konsekvenser, hvis der ikke gøres noget) Målsætning (I forbindelse med det politiske indsatsområde skal der peges på konkrete målsætninger. Der kan godt være tale om delmål i forhold til at nå et større og mere langsigtet mål) Målsætningen er at flere unge skal etablere sig i dansk fiskeri og at gennemsnitsalderen skal til at falde! Konkrete tiltag (En kort beskrivelse af nødvendige politiske tiltag med henblik på realisering af målsætningen samt evt. behov for ændringer ift. lovgivning og regulering) j. ovenfor. Forudsætninger En kort beskrivelse af de danske forudsætninger for at løfte den foreslåede indsats, fx viden- og erhvervsmæssige styrker på området. Det kan også kort beskrives, hvorfor 9

10 Danmark set i et internationalt perspektiv skal forbedre sig yderligere på området. Effekter og potentialer (En kort beskrivelse af forventede effekter og potentialer af den foreslåede politiske indsats på kort til mellemlang sigt. Herunder i forhold til fx vækst, produktivitetsforbedringer, styrket konkurrenceevne og - allervigtigst - beskæftigelse. Angiv om muligt effekten i tal) DIS skatteordning Overskrift DIS-skatteordning for fiskeri Problemstilling (Hvilke af tre konkurrencemæssige problemstillinger relaterer forslaget sig til: Råvaregrundlag, markedsafsætning eller værdikædeoptimering?) Dis skatteordning skal primært forsvare det primære fiskeris konkurrenceevne i forhold til konkurrence om mandskab af andre erhverv (Off shore mv. ) samt i forhold til anvendelse af 3. lands arbejdskraft. Værdikæde (En kort beskrivelse af hvor i fiskerisektorens værdikæde forslaget retter sig og hvorfor det kommer hele værdikæden til gavn) Retter sig mod det primære fiskere. De senere år er set en stigende tendens til at veluddannede skippere søger over i off shore eller andre nærfartsområder, hvor lønnen kan understøttes med tilbud om at komme under DIS-skatteordning. Det betyder at fiskerisektoren mister veluddannet arbejdskraft, men de problemer det skabe i forhold til at have kontinuerlig og effektiv drift. Dertil kommer at denne udvikling kan medføre yderligere afvandring fra yderområder off. shore havne ikke de samme som fiskerihavne. Samtidig er dansk fiskeri under et vist pres fra andre EU-medlemslange, hvor man i stigende omfang (især Skotland, Holland og sydlige lande) anvender 3. lands arbejdskraft for at spare på omkostningerne. En DIS skatteordning kunne også være et godt modsvar på en tilsvarende dansk udvikling. Rammevilkår Forslag vil udgøre en markant forbedring af fiskeriet rammevilkår. Resume (Her udarbejdes en kort opsummerende beskrivelse af forslaget til politisk indsatsområde på max 10 linjer) Det vil formentlig være nødvendigt at ændre eksisterende EU-lovgivning for at kunne gennemgøre en DIS-skat for danskfiskeri. Udfordringer og muligheder (En kort beskrivelse af en konkret udfordring for vækst i fiskerisektoren, hvor der er basis for via en politisk indsats at skabe konkrete løsninger. Der må meget gerne trækkes på kilder) 10

11 Hvorfor foretage ændringer (En kort beskrivelse af hvorfor der er behov for at foretage ændringer af de pågældende politiske rammevilkår, herunder konsekvenser hidtil og/eller konsekvenser, hvis der ikke gøres noget) Hvis ikke der gøres noget vil fiskerisektoren fortsat miste uddannet arbejdskraft (med deraf følgende tab og yderligere omkostninger til at uddanne flere). Mangel på uddannet arbejdskraft vil medføre tab i sektoren. På længere sigt vil forslaget også medvirke til danske ansatte fiskere kan bevare deres konkurrenceevne i forhold til fiskere fra 3. lande, hvilket vil være til sektorens og til Yderområderens fordel. Målsætning (I forbindelse med det politiske indsatsområde skal der peges på konkrete målsætninger. Der kan godt være tale om delmål i forhold til at nå et større og mere langsigtet mål) Styrke dansk fiskeris konkurrenceevne. Konkrete tiltag (En kort beskrivelse af nødvendige politiske tiltag med henblik på realisering af målsætningen samt evt. behov for ændringer ift. lovgivning og regulering) Tage et stærkt initiativ i EU for at fiskeri omfattes af DIS ordning. Forudsætninger En kort beskrivelse af de danske forudsætninger for at løfte den foreslåede indsats, fx viden- og erhvervsmæssige styrker på området. Det kan også kort beskrives, hvorfor Danmark set i et internationalt perspektiv skal forbedre sig yderligere på området. Effekter og potentialer (En kort beskrivelse af forventede effekter og potentialer af den foreslåede politiske indsats på kort til mellemlang sigt. Herunder i forhold til fx vækst, produktivitetsforbedringer, styrket konkurrenceevne og - allervigtigst - beskæftigelse. Angiv om muligt effekten i tal) Se ovenfor. 2. Bidrag fra Dansk Akvakultur Fleksible kvælstofkvoter No. 1: Tildeling af fleksible kvælstofkvoter til dambrug og havbrug og marin zoneplanlægning for havbrug Akvakulturudvalgets overordnede anbefaling er, at akvakultur skal reguleres gennem en resultatbaseret forvaltning. Det forudsætter, at der tildeles kvælstofkvoter til dambrug og havbrug, og at disse kvoter afstemmes med kravene i vandplanerne, den danske havstrategi og 11

12 Helcom aftaler. Tildeling af det nødvendige miljømæssige råderum for udledning af kvælstof er den mest kritiske forudsætning for vækst. På den baggrund tildeles dambrug og havbrug en samlet årlig kvælstoframme på tons, der fordeles som følger (udledning i vandplansområder svarer til de nuværende rammer): Dambrug Havbrug Vandplaner Havstrategi Bedre muligheder for at sammenlægge kvoter vil fremme en aktiv strukturudvikling. Ved at samle mindre kvoter kan der skabes tilstrækkelig kritisk masse for investeringer i større anlæg. Derfor skal tildeling af kvælstofkvoter suppleres med en bindende og gennemskuelig forvaltningspraksis for flytning og sammenlægning af kvælstofkvoter. EU Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret påpeger, at koordineret fysisk planlægning er en afgørende forudsætning for vækst. En sådan planlægning vil reducere de administrative omkostninger for virksomhederne og mindske usikkerheden i godkendelsesprocedurer. Det bidrager samlet set til at gøre nye investeringer mere attraktive. Erfaringer viser, at etablering af nye anlæg i det marine miljø kan give anledning til betydende interessekonflikter med andre brugere af vandområder. Derfor skal der gennemføres en marin fysisk planlægning, som inddrager både udvikling af de eksisterende havbrug gennem kompensationsopdræt inden for vandområder og etablering af nye offshore anlæg inden for havstrategidirektivet. Planlægning skal kortlægge egnede lokaliteter til vækst og vurdere den samlede miljøeffekt af den ønskede vækst i havbrugssektoren. Strukturudviklingspakke No. 2: Strukturudviklingspakke til dambrugserhvervet En række mindre traditionelle dambrug, hvoraf mange ikke er miljøgodkendt, står overfor betydelige udfordringer. Vandrammedirektivets krav om kontinuitet og bedre fiskepassage indebærer, at der skal fjernes spærringer ved en række dambrug. Dambrugsbekendtgørelsens krav til brug af bedste tilgængelige teknik kræver investeringer. Det er ikke realistisk at forvente, at alle dambrug kan bære de nødvendige investeringer. 12

13 Heroverfor står dambrugere, som gerne vil investere, men hvor dambruget er for lille til at kunne bære investeringer. De har behov for ekstra N- kvoter for at opnå tilstrækkelig kritisk masse. Der er behov for et initiativ, der kan fremme investeringer i ny teknologi og løse problemstillingerne vedrørende manglende miljøgodkendelser og fjernelse af spærringer. På den baggrund gennemføres en strukturudviklingspakke med to elementer: 1. Statslige midler til fjernelse af spærringer og 2. Statslige midler til opkøb af foder(kvælstof)kvoter; der klausuleres, så de kun kan videresælges til de dambrugere, der ønsker at investere i og udvikle deres virksomheder. Pakken omfatter ca. 40 dambrug med en samlet foderkvote på ca tons og fjernelse af ca. 40 spærringer. Pakken tilbydes som et frivilligt tilbud til dambrugere, der ønsker at træde ud af erhvervet. Den løber frem til 2025 (10 år), hvor det forventes, at alle dambrug skal være omlagt til emissionsbaseret regulering. Staten tilbyder 1 mio. kr. som erstatning per spærring og 16 kr. per kg foder svarende til i alt 88 mio.kr. Foderet videresælges til markedspris, som vurderes at være ca. 6 kr. per kg svarende til en indtægt på ca. 18 mio. kr. Nettoudgiften er derfor ca. 70 mio. kr. svarende til ca. 7 mio. kr. per i perioden 2015 til Omlægning af tons foder til ny teknologi giver basis for en produktion på ca tons fisk svarende til en årlig omsætning på 110 mio. kr. Hertil kommer et antal nye arbejdspladser og afledte positive miljøeffekter. Forslaget understøttes af akvakulturudvalgets anbefaling om, at ikke miljøgodkendte dambrug skal godkendes snarest, og at der som led i fjernelse af spærringer oprettes en central pulje til dækning af de økonomiske omkostninger, herunder erstatninger til de berørte dambrug. No. 3: Fast sagsbehandlingsfrist ved ansøgning om miljøgodkendelser Ansøgninger om miljøgodkendelse af dambrug eller havbrug kan strække sig over lang tid. Det er ikke unormalt, at processen strækker sig over mere end 18 måneder. I grelle tilfælde kan der gå flere år. Tilladelser til akvakultur er fordelt over flere ministerier hvilket komplicerer ansøgningsproces og behandlingstid. 13

14 Lange og uigennemskuelige sagsbehandlingstider hæmmer vækst i produktion og kapacitet. Det begrænser virksomhedens muligheder for at planlægge og gennemføre lønsomme investeringer, og det skaber usikkerhed og forsinkelser i forhold til støttemulighederne i fiskeriprogrammet. EU Kommissionen og den Europæiske Revisionsret peger på behovet for at forenkle de administrative procedurer for udstedelse af tilladelser til akvakultur. Kommissionen gør gældende, at administrative omkostninger og proces tid har afgørende indflydelse på konkurrenceevnen. Kommissionen henviser bl.a. til Norge, hvor sagsbehandlingstiden for tildeling af licenser er reduceret fra 12 til 6 måneder. Derfor skal der indføres en tidsbegrænset sagsbehandlingstid på maksimum 6 måneder ved ansøgning om miljøgodkendelse for etablering eller udvidelse af produktion. Erfaringer fra kommuner, som har indført LEAN-metoder i sagsbehandling af miljøgodkendelser, skal inddrages. 3. Bidrag fra Pelagisk PO Dansk Fisk et globalt brand Overskrift Dansk Fisk et globalt brand? Case: KINA Problemstilling Markedsafsætning Værdikæde Hovedparten af danskfanget fisk er bæredygtighedscertificeret, alligevel er danskfanget fisk på de traditionelle kernemarkeder i benhård konkurrence med fisk fra andre europæiske lande og import fra bl.a. fjernøsten. Yderligere påvirkes markeder af politisk ustabilitet og fortsat recession i SydEuropa. Resultatet er lavere priser i hele værdikæden. En måde at skabe nye markeder og erobre markedsandele på de eksisterende er ved differentiering af danske fiske fiskeprodukter. At skabe en særlig efterspørgsel efter danske fiskeprodukter. Udgangspunktet er en analyse af markedspotentialet i Kina for danske fiskevarer. Forslaget retter sig især imod grossist og forarbejdningssektoren, men involvere og fangstsektoren som skal medvirke i brandingen. Rammevilkår Hovedparten af danskfanget fisk er bæredygtighedscertificerede, alligevel er potentialerne for salg af danske fiskeprodukter i Kina er endnu ikke afdækkede. Der er pt. ikke en koordineret indsats for danske fiskeprodukter i Kina. Det er ikke undersøgt hvad der skal til for at skabe et særligt dansk brand for fiskeprodukter og hvilke potentialer der eksisterer i et sådant brand. Resume Konkurrencen på det globale marked for fisk er hårdere end nogensinde. På trods af MSC 14

15 certificering og effektivisering er de danske fiskere og forarbejdningsvirksomheder udfordret på økonomien. Traditionelle markeder i SydEuropa svigter og nye markeder i ØstEuropa og Afrika har vist sig ustabile og skrøbelige. Omvendt er relationerne imellem Danmark og Kina tætte. Særligt på fødevareområdet har Danmark opnået en særlig position på det Kinesiske marked. Det gælder dog endnu ikke for danskfanget fisk, et bæredygtigt produkt med mange af de egenskaber som en ny generation af købestærke kinesere efterspørger: Sundhed, bæredygtighed og ansvarlighed. Potentialerne for etableringen af dansk fisk som et særligt brand bør undersøges med vækstmarkedet i Kina som fokusområde. En virkningsfuld indsats i Kina kræver politisk opbakning og aktiv deltagelse fra politisk side. Udfordringer og muligheder Udfordringen er at skabe nye markeder for dansk fisk og at sikre bedre indtjening på de eksisterende markeder. Muligheden er at udnyttet de særlige tætte bånd imellem Kina og DK til at etablere en særlig markedsposition i Kina for dansk fisk. En platform, som kan lede til andre markeder. Hvorfor foretage ændringer Hvorfor ikke udnytte det momentum som Danmark har pt. i Kina Hvorfor ikke tilbyde kineserne det bedste Danmark har at tilbyde på fødevareområdet: Frisk fisk. Hvorfor ikke etablere sig på et hastigt voksende marked med betydelige aftagerpotentiale i alle prissegmenter. Hvorfor ikke koordinere den indsats? Målsætning Delmål: -Potentialer i udviklingen af et egentligt brand for dansk fisk skal afsøges og analyseres. - Markedspotentialer i Kina skal undersøges og analyseres. Mål: - Dansk fisk skal etablere sig som et efterspurgt brand i Kina + EU og globalt) - Kina udvikler sig til et betydeligt marked for dansk fisk. Konkrete tiltag Regeringen skal facilitere markedstudie i Kina og understøtte et fremstød i Kina med deltagelse af Minister, ambassader, embedsmænd mv. Forudsætninger Danmark er globalt blandt de førende når det gælder bæredygtigt fiskeri og højkvalitets fiskevarer. Danmark har pt. en stor stjerne i Kina, det momentum kan udnyttes. Dansk fiskeriforvaltning er model for forvaltningstiltag i resten af verden. Kina kunne være modtager af dansk ekspertise på forvaltningsområdet og indenfor dambrugsproduktion. Effekter og potentialer Det forventes at tiltaget vil føre til etableringen af nye markeder for dansk fisk, højer priser på dansk fisk i alle led i værdikæden. En afledt effekt af nye markeder er en forøget robusthed i kraft af større spredning på markeder globalt. Merværdien vil umiddelbart medvirke til forøget indtjening og jobfastholdelse i forarbejdningssektoren, på sigt vil resultaterne sikre en markedsdreven og finansieret nødvendig fornyelse af fiskeflåden og dele af produktionsapparatet. Branding af dansk fisk vil tilføre kystdanmark merværdi i form øget turisme og revitalisering i form af jobs og mulig tilflytning. 15

16 4. Bidrag fra Marine Ingredients Denmark Styrk råvaregrundlaget for produktionen af fiskemel og fiskeolie Overskrift Styrke råvaregrundlaget for produktionen af fiskemel og fiskeolie Problemstilling Forslaget relaterer sig til råvaregrundlag. Værdikæde Den danske produktion af fiskemel er tons årligt, og fiskeolieproduktionen er tons årligt. Der eksporteres årligt fiskemel og fiskeolie for mere end 3. mia kr. Den danske forarbejdningsindustri har en væsentlig uudnyttet kapacitet og et forbedret råvaregrundlag vil kunne styrke indtjeningen væsentligt til gavn for hele værdikæden. Rammevilkår Råvaregrundlaget for den danske fiskemel- og fiskeolieindustri er blevet halveret siden I perioden modtog man i gennemsnit 1,5 mio. tons råvarer, hvilket faldt til gennemsnitligt tons råvarer i perioden Kvoteudnyttelsen for de danske industriarter var i 2012 på 60%. De uudnyttede kvoter svarer til 172 mia. kr i tabt omsætning for industrien. Resume Den danske forarbejdningsindustri har en væsentlig uudnyttet kapacitet og et forbedret råvaregrundlag vil kunne styrke indtjeningen væsentligt til gavn for hele værdikæden Udfordringer og muligheder Råvaregrundlaget kan styrkes gennem fire indsatsområder: 1. En mindre restriktiv forvaltning og et styrket biologisk rådgivningsgrundlag for tobis 2. En bedre udnyttelse af de danske industrikvoter 3. En større andel af udenlandske landinger i DK 4. Udforskning af mulighederne for at udvikle et industrifiskeri efter nye arter Hvorfor foretage ændringer Konsekvenserne af de faldende råvaremængder har været et fald i antallet af fiskemelsfabrikker i Danmark fra 19 i til i dag tre produktionsanlæg fordelt på to selskaber. Overkapaciteten i branchen påvirker fabrikkernes mulighed for indtjening negativt og konsekvenserne ved et fortsat fald i råvaretilgang kan være yderligere lukninger. 16

17 Målsætning På såvel kort som lang sigt at øge produktionen og derved øge indtjeningsgrundlaget for industrien og forbedre indtjeningsmulighederne for fiskeriet. På længere sigt at sikre en fortsat dansk produktion af fiskemel og fiskeolie. Konkrete tiltag Ændre tobisforvaltningen fra den nuværende områdeforvaltning til ét forvaltningsområde og styrke det biologiske rådgivningsgrundlag. Vurdere konkrete tiltag, der kan sikre en bedre udnyttelse af industriarterne Forudsætninger Den globale efterspørgsel efter marine ingredienser som fiskemel og fiskeolie er stigende og Danmark har en global styrkeposition på dette område. Der er brug for fiskemel og fiskeolie for at sikre en fremtidig vækst i akvakultur og fra dansk side bør man sammenkæde de politiske ønsker om at udvikle akvakulturen med visioner om at styrke den del af industrien, der kan medvirke til en global og dansk - vækst i akvakultur. Effekter og potentialer. Udarbejdelse af en strategi for industrifiskeriet Overskrift Udarbejdelse af en strategi for industrifiskeriet Problemstilling Værdikædeoptimering/råvaregrundlag Værdikæde Et styrket grundlag for industrifiskeriet vil komme såvel fiskeri, forarbejdningsindustri, havne og lokalsamfund til gode, ligesom et forbedret produktionsgrundlag vil medføre øgede eksportindtægter til Danmark. Formål: Sikre bedre udnyttelse af potentialet og den danske styrkeposition Rammevilkår Danmark har den altovervejende del af kvoterne for industriarter i EU. Industrilandinger udgør i gennemsnit ca. 1/4 af værdien af de danske konsumlandinger og de samlede industrikvoter repræsenterer en gennemsnitlig landingsværdi på over 1 mia. kr. Industrifiskeriet udgør 16 pct. af eksporten med 3, 2 mia. kr. i Resume En national strategi for industrifiskeri. På grund af den store økonomiske betydning af dette fiskeri bør grundvilkårene for såvel fiskeri som forarbejdningsindustri ses i en sammenhæng. Området er meget politisk afhængigt og politiske beslutninger kan få vidtrækkende konsekvenser for fiskeriet og 17

18 branchen. Eksempelvis blev industrifiskeriet næsten halveret i 2012 med et politisk indgreb i tobis kvoten. Det kostede sektoren op mod en halv mia. kr. Der findes i dag ikke en konkret plan for industrifiskeriet på trods af den danske styrkeposition på markedet. Desuden forventes globalt en stigende efterspørgsel efter fiskemel og fiskeolie (FAO, OECD m.fl.). Den danske eksport vil derved kunne øges og den danske førerposition styrkes yderligere. Udfordringer og muligheder På grund af den store økonomiske betydning af dette fiskeri bør grundvilkårene for såvel fiskeri som forarbejdningsindustri ses i en sammenhæng. Området er meget politisk afhængigt og politiske beslutninger kan få vidtrækkende konsekvenser for fiskeriet og branchen. Arbejdsgruppen for indsutrifiskeriet bør videreføres i selvstændigt regi. : skabe stabil indtjening i erhvervet og sikre arbejdspladser. Vigtigt at sikre stabile råvaretilførsler. Øget forskning i industrifiskeriet kan lede til mere langsigtede investeringsmuligheder. Hvorfor foretage ændringer Den arbejdsgruppe for industrifiskeriet, der blev nedsat af Fødevareministeriet i 2012 understregede betydningen af industrifiskeriet og adresserede udfordringerne: skabe stabil indtjening i erhvervet og sikre arbejdspladser. Vigtigt at sikre stabile råvaretilførsler. Øget forskning i industrifiskeriet kan lede til mere langsigtede investeringsmuligheder. Dette arbejde bør videreføres i selvstændigt regi og indgå som del af en strategi for industrifiskeriet. Målsætning Sikre at det store potentiale og den danske styrkeposition udnyttes og udvikles. Konkrete tiltag Industrifiskeriet har selvstændige udfordringer, som bør adresseres særskilt. DK står alene i EU. Strategien bør adressere: - Udvikling og afstemning af rammevilkår for fiskeri og forarbejdning - Udvikling og koordination af forskningsprojekter på industriområdet - Udvikling af forvaltningskoncepter - Udvikling af viden og dataindsamling - Forbedre kvotegrundlag ved hjælp af nye arter - Udvikle og forstærke fiskeri/forsker samarbejde Forudsætninger Kræver involvering af Fødevareministeriet og Erhvervsministeriet. Involvering af alle interessenter 18

19 Effekter og potentialer Henvisning: afrapportering fra Arbejdsgruppen for industrifiskeriet, Fødevareministeriets regi. Nedsættelse af afgifter og gebyrer Overskrift Nedsættelse af afgifter og gebyrer Problemstilling Forslaget relaterer sig til værdikædeoptimering Værdikæde Den danske fiskemelsforarbejdningsindustri modtager ca t råvarer/år fra fiskerierhvervet. Afregningsprisen for råvarer afhænger af salgsprisen på verdensmarkedet for fiskemel og olie, samt af de afgifter og gebyrer der pålægges branchen. En del af gebyrerne er direkte konkurrenceforvridende for eksporten. Rammevilkår Den danske fiskemelsindustri producerer fiskemel og olie på samme teknologiske niveau som konkurrenterne, men den danske industri har dels investeret store millionbeløb for at opfylde meget skrappe miljøkrav, og dels betaler den en lang række gebyrer og afgifter, som løber op i tocifrede millionbeløb: Mængdeafgift, veterinærkontrol, foderkontrol, eksportcertifikatgebyr, grænsekontrol, energiafgifter, elafgifter, PSO afgifter, spildevandsafgifter. Resume Hvis den danske fiskemelsindustri fortsat skal kunne konkurrere globalt, skal omkostningerne på gebyrer og afgifter sættes væsentligt ned. Udfordringer og muligheder Fiskerierhvervets og fiskemelsindustriens værdigrundlag kan styrkes ved, at myndighederne gennemgår alle afgifter og gebyrer og fastsætter disse ud fra en konkurrencemæssig sammenhæng, og ikke som nu ud fra at skabe et indtægtsgrundlag for staten, der ikke er baseret på de reelle omkostninger. Hvorfor foretage ændringer En reduktion af afgifter og gebyrer vil dels styrke fiskemelsfabrikkernes konkurrenceevne og dels give mulighed for at øge afregningsprisen over for fiskerne, og derigennem forbedre indtægtsgrundlaget for fiskeriet. Målsætning På såvel kort som lang sigt at øge indtjeningsgrundlaget for industrien og forbedre indtjeningsmulighederne for fiskeriet. På længere sigt at sikre en fortsat dansk produktion af fiskemel og fiskeolie. Konkrete tiltag 19

20 Mængdeafgiften bør (igen)fordeles på samtlige foderstoffer. De øvrige afgifter og gebyrer bør revideres ud fra et princip om, at de alene skal dække de absolut nødvendige omkostninger. Forudsætninger En gennemgang af alle eksisterende afgifter og gebyrer pålagt fiskeriforarbejdningsindustrien med henblik på reduktioner - forudsætter et tværgående samarbejde mellem relevante myndigheder: Fødevareministeriet, Skatteministeriet, Erhvervsministeriet og øvrige berørte brancher. Effekter og potentialer 5. Bidrag fra Danske Havne Danske fiskerihavnes rolle i fiskerisektorens værdikæde. 1. Formål Mulige udviklingsområder i fiskerisektoren National strategi for industrifiskeri Fasthold industrien og fiskerne Energi- og procesoptimering i faciliteter og produktion Eksport indsats Mere direkte salg til danske forbrugere Omstilling af gammel industri i havne Fiskerihavnes rolle i sektoren Fiskerihavnes værdiskabelse Baggrund Formål Det er Danske Havnes ønske at bidrage aktivt til arbejdet med en strategi for dansk fiskeris fremtidige udvikling og styrke gennem en afdækning af synergieffekter og muligheder for konstruktivt samarbejde på tværs af sektorens aktører. Fiskerisektoren skal i en koordineret indsats fremsætte prioriterede udfordringer og vækstpotentialer med dertil hørende resultatbaserede anbefalinger til konkrete handlinger med tværgående effekt. Med en koordineret indsats forstår Danske Havne områder, som parterne i fiskerisektoren er fælles om. 20

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF Bekendtgørelsen indeholder 4 tilskudsordninger, der i 2015 var udstedt i 4 separate bekendtgørelser. Den

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

N O TAT. Evaluering af udviklingsprogram EFF 2007-2013. Fiskerihavnes rolle i sektoren

N O TAT. Evaluering af udviklingsprogram EFF 2007-2013. Fiskerihavnes rolle i sektoren Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Telefon 33 70 31 37 Giro nr. 200 30 31 N O TAT Bjarne Løf Henriksen blh@danskehavne.dk Dir. 3370 3441 www.danskehavne.dk 3. oktober 2014 Evaluering af udviklingsprogram

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14.

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 519 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Dep Sagsnr.:27154 Dok.: 716914

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen 1 Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen På Danmarks areal skal der være plads til at producere sunde og velsmagende fødevarer af høj

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg

Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg onsdag den 30. april 2014 kl. 15.00-18.30 i forbindelse med Fiskerihavnsudvalgets studietur til Portugal og Spanien Indholdsfortegnelse Punkt 0 Meddelelser

Læs mere

Veje til vækst i fødevarebranchen

Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Danmark befinder sig i en vækstklemme. Vi risikerer at falde stille og roligt ned på velstandsstigen, hvis ikke vi igen evner at blive

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget.

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget. FORSLAGET FRA VKO Forslag til folketingsbeslutning om fødevare- og landbrugspakke. Folketinget opfordrer regeringen til at vedtage en fødevare- og landbrugspakke, der skal sikre en dansk fødevare- og landbrugssektor

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Leder af Marin Gruppe Per Dolmer Orbicon

Leder af Marin Gruppe Per Dolmer Orbicon Blå vækstområder i Guldborgsund Kommune Leder af Marin Gruppe Per Dolmer Orbicon pdol@orbicon.dk 21347781 FN verdensmål 2030 Forbrug i EU Fokusområder Produktion af muslinger og tang Etablering eller

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab. v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab. v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november Forventninger til efterspørgslen i 2050 Befolkning 9,1 mia. Årlig kornproduktion 3 mia. t Årlig kødproduktion 470 mio.

Læs mere

Det talte ord gælder. vandrammedirektivet? Samråd om råderum i Kattegat

Det talte ord gælder. vandrammedirektivet? Samråd om råderum i Kattegat Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 851 Offentligt Det talte ord gælder Samråd om råderum i Kattegat Samrådsspørgsmål AZ Ministeren bedes redegøre for den videnskabelige

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Kapitel 1 side 2 528.480

Kapitel 1 side 2 528.480 Kapitel 1 side 2 9.035 641.751 528.480 567.350 666.295 653.709 Fiskeri i tal De fleste fiskere ved, hvordan deres eget fiskeri ser ud, og hvordan det har udviklet sig i de seneste år. Modsat har de færreste

Læs mere

Fiskeriets samfundsøkonomiske

Fiskeriets samfundsøkonomiske 2 April 2014 FISKERIKONFERENCE 2. og 3. april 2014 Dagsorden Fiskeriets for økonomien Hvordan øges fiskeriets for økonomien? Fiskeriets for økonomien Fiskeriets for økonomien Fiskeriet bidrager med 13%

Læs mere

Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed

Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed NOTAT 15. april 2015 Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed Både patienterne og lægemiddelindustrien har brug for en selvstændig, fagligt stærk og effektiv lægemiddelmyndighed

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 12. august 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Kort version 1 Forord Økologien er gået fra at være biodynamisk idealisme i små butikker til i dag at være en naturlig del af supermarkedernes udbud. Den udvikling

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at udnytte mulighederne gennem proaktive og målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at udnytte mulighederne gennem proaktive og målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter. Dansk akvakulturs forsknings- Indledning Moderne akvakultur er et videnbaseret erhverv understøttet af udvikling og forskning. Det bidrager til at sikre en bæredygtig vækst, og det styrker fødevarekvaliteten

Læs mere

FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN

FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN AARHUS UNI VERSITET NLK I KORTE TRÆK Del af regeringsgrundlaget oktober 2011 Udpeget af regeringen marts 2012 Statusrapport 26. september 2012 Endelig rapport 18. april 2013

Læs mere

POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME

POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME FORORD Danmarks fødevare- og landbrugssektor er stærk, men også under stigende pres fra voksende global konkurrence.

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om fælles indsatser fiskeri, fælles indsatser akvakultur samt fiskeri, natur og miljø

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om fælles indsatser fiskeri, fælles indsatser akvakultur samt fiskeri, natur og miljø Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om fælles indsatser fiskeri, fælles indsatser akvakultur samt fiskeri, natur og miljø Bekendtgørelsen indeholder tre tilskudsordninger. Den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013

Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 47 Offentligt Danske fiskerihavne mod 2013 Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013 Mål og temaer for en fælles

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer

Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer Dansk selskab for marinbiologi Et realistisk fremtidsscenarie for dansk akvakultur et bæredygtigt erhverv i det marine miljø? 18. marts

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Kolofon Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Denne strategi er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Udspil vedr. erhvervsfremme:

Udspil vedr. erhvervsfremme: Udspil vedr. erhvervsfremme: Forenkling af klynge- og netværksindsatsen på fødevareområdet December 2017 1 Problemet Regeringens eftersyn af erhvervsfremme og en regional analyse af fødevarelandskabet

Læs mere

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden Dambrug Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 2006 Dambrug i oplandet til Limfjorden Teknisk notat lavet af dambrugsarbejdsgruppen

Læs mere

FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur

FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur 1 Om medier & miljø & eksperter & lobbyisme FEM er har et lige så hårdt liv som alle andre I bruger de forkerte eksperter: pindsvin i

Læs mere

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Politik Dansk Akvakultur arbejder proaktivt for at sikre et bæredygtigt Dansk opdræt af ål. Det kræver tiltag på en række centrale områder,

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008 Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 30. juni 2008 FVM 554 SUPPLERENDE

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Structure and economy of the Danish coastal fleet. Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources

Structure and economy of the Danish coastal fleet. Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources Structure and economy of the Danish coastal fleet Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi IFRO Udredning 2013/1 Instiut

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Høringssvar: Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 20.

Høringssvar: Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 20. Center for Fiskeri (e post: fiskeri@naturerhverv.dk) Den 24. marts 2014 J. nr. 12 7133 000001 Høringssvar: Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 20. Vi kvitterer

Læs mere

Informationsformidling om dansk akvakultur

Informationsformidling om dansk akvakultur om dansk akvakultur Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-2 Rapport for projekt informationsformidling om dansk akvakultur DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti. Fødevareministeriet 3. november 2005 Aftale om Ny Regulering af dansk fiskeri Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Ressourcerenteafgifter på fiskeriet i Grønland

Ressourcerenteafgifter på fiskeriet i Grønland Ressourcerenteafgifter på fiskeriet i Grønland 2 Finansdepartementet Hilmar Ögmundsson, chefkonsulent 31. August 2016 Rejeafgift Afgift på rejer blev først opkrævet i 1984 produktionsafgift fastsat i forbindelse

Læs mere

Økonomisk analyse. Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport

Økonomisk analyse. Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport Økonomisk analyse 23. november 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport Highlights:

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres Én indgang til det offentlige på miljøområdet (Miljøministeriet) Én indgang er særlig relevant på miljøområdet, idet virksomheder blandt

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Mastercase 2011 Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til at udfordre os. Så

Læs mere

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020 FORKORTET VERSION Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. Salget af økologiske varer har nået nye højder og øko-begivenheder, som køernes forårsfest og høstmarkeder,

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti. Fødevareministeriet 26. oktober 2005 Aftale om Ny Regulering af dansk fiskeri Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Læs mere

Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk

Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk Nærværende ansøgning omhandler et 1-årig forprojekt til udviklingsprojektet Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

DI Energibranchens opskrift på grøn vækst

DI Energibranchens opskrift på grøn vækst Den 24. februar 2010 DI Energibranchens opskrift på grøn vækst Grundlæggende må det konstateres, at den grønne vækstdagsorden ikke er en sparedagsorden, men en investeringsdagsorden, hvor Danmark skal

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark.

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. 60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. Eko-Mat Centrum 21.nov.2012 v. Phd. kandidat, Dorte Ruge, Aalborg Universitet, Forskningsgruppen Måltidsvidenskab og Folkesundhedsernæring.

Læs mere

Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0

Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0 Den. 9. april 2010 Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0 Landbrugs- og fødevareerhvervet bidrager væsentligt til den danske eksport og beskæftigelse. Der er i alt 139.000 beskæftigede

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 12. november 2002 PE 319.376/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 319.376) Patricia McKenna Akvakultur

Læs mere