Her er tre eksempler (0), der viser systemet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her er tre eksempler (0), der viser systemet:"

Transkript

1 Sprogtest. Opgave 1: Komma I nogle af linjerne i teksten nedenfor er der én og kun én kommafejl. Nogle linjer er fejlfri. I alt er der 15 fejl i linjerne 1-33 (bemærk, at der også er tekst på næste side). Du skal finde stedet, hvor der er et komma for meget, eller hvor der mangler et, og markere de to ord på hver side af stedet, hvor der enten mangler et komma eller er et komma for meget. Du får ét point for hver fejl, du finder og retter. Du får ikke point for at rette kommaer, hvor det er valgfrit, om man vil sætte komma eller ej. Du skal anvende traditionelt grammatisk komma og altså sætte startkomma før ledsætninger: Vi forventer, at det bliver regnvejr. OBS! Du skal koncentrere dig om kommaer og ikke rette punktummer eller andre tegn. Her er tre eksempler (0), der viser systemet: 0 I 1969 lavede Jack og Jeanne Block psykologer ved University of California, en undersøgelse af treårige børnehavebørn, for at finde ud af, om politiske præferencer har deres rod i personligheds- 0 strukturen, altså om det er personligheden, der afgør, hvor man som voksen sætter sit kryds til et valg. Y- kromosomet mandens lille hjælper 1 Mænd har generelt ikke udsigt til et så langt liv som kvinder: Gennemsnitligt dør de 2 fem år, før medlemmerne af det såkaldt svage køn. Årsagen til mænds kortere liv har 3 man bl.a. ment hang sammen med, at mænd generelt arbejder fysisk hårdere, end 4 kvinder og at de pga. deres meget højere testosteronniveau lettere kaster sig ud i 5 risikofyldte handlinger end kvinder. Nu har forskere med tilknytning til universitetet 6 i Uppsala imidlertid fremlagt endnu en interessant forklaring på mænds kortere 7 levetid: Y- kromosomet. Kvinder har to X- kromosomer i deres celler mens mænd har 8 ét X- og ét Y- kromosom. Man har hidtil ment, at Y- kromosomet først og fremmest har 9 som funktion, at bestemme kønnet. Det lille Y- kromosom er på en måde et forvitret 10 X- kromosom, som i løbet af evolutionen, har mistet to tredjedele af sin størrelse. Der 11 er de forskere, der mener, at Y- kromosomet kan undværes, og derfor i tidens løb helt 12 vil forsvinde. Men nu siger forskerne fra Uppsala Universitet, at Y- kromosomet har 13 andre funktioner, end at bestemme kønnet og sørge for produktion af sædceller: 14 Y- kromosomet fungerer også som sygdomsbekæmper. 15 Forskerne kom på sporet af denne hidtil ubekendte funktion, da de sammenlignede 16 hvide blodlegemer i blodet hos ca ældre mænd i alderen år. I prøverne 17 fra mænd, der røg fandt de forholdsvis oftere celler, hvor der ikke mere var nogen 18 Y- kromosomer end hos mænd, der ikke røg. Det overraskede ikke forskerne, at 19 ældre mænd undertiden mister Y- kromosomer, men man har ikke tidligere betragtet 20 det som andet end en ganske naturlig ufarlig proces, der har med aldring at gøre. 21 Men sådan forholder det sig åbenbart ikke, for forskerne opdagede, at de mænd, 22 der havde mistet Y- kromosomer i en stor del af blodcellerne havde en kortere 23 overlevelse end de mænd, der ikke havde. Og det gjaldt uanset dødsårsag. Desuden 24 kunne forskerne konstatere, at der åbenbart også er en sammenhæng mellem tab af 25 Y- kromosomer, og øget risiko for at dø af kræft. Og da der så var forholdsvis flere 26 mænd, der havde mistet Y- kromosomer hos de mænd, der røg, kunne det tyde på, at 1

2 27 skadelige stoffer i cigaretrøgen åbenbart kan ødelægge Y- kromosomer. Dette kan 28 også forklare hvorfor mandlige rygere bortset fra lungekræft hyppigere bliver syge 29 af kræft end kvindelige og generelt lever kortere end kvindelige rygere, som er 30 udstyret med et langt bedre sygdomsforsvar gennem deres to X- kromosomer. Så 31 det er nok vigtigt, at mænd hæger om deres enlige Y- kromosom og ikke igennem 32 en usund livsstil ødelægger det, og dermed risikerer ikke alene at miste symbolet 33 på deres mandlighed, men også deres velbefindende og i sidste ende livet. 2

3 Sprogtest. Opgave 2: Retskrivning I nogle af linjerne i teksten nedenfor er der én og kun én fejl ifølge dansk retskrivning. Nogle linjer er fejlfri. I alt er der 15 fejl i linjerne En del af fejlene er typisk nogle, en elektronisk stavekontrol ville finde. Du skal finde fejlene og skrive ordene i korrigeret form. Du får ét point for hver fejl, du finder og retter. Du får ikke point for at rette fra én valgfri form til en anden. OBS! Du skal ikke rette stavning af egennavne. Du skal ikke rette små/store bogstaver. Du skal ikke rette kommaer eller andre tegn. Her er to eksempler (0), der viser systemet: 0 Darwin var ophavsmand til teorien om, at arterne har udviklet sig gennem naturlig selektion, forstået på 0 den måde, at det er de sundeste og mest tilpasningsdygtige individder, der overlever. Bismarck en modsætningsfyldt personlighed 34 Otto von Bismarck blev i 1815 født ind i en familie, der på fædrende side tilhørte den preussiske 35 landadel. At det skulle blive ham, der samlede de mange små tyske fyrstendømmer, som Tyskland 36 bestod af i det 19. århundrede., til én tysk stat med en kejser som overhovede, stod ikke skrevet ved 37 hans vugge. Men var Bismarck så et udsædvanligt menneske? Ja, det var han nok, og han var også et 38 menneske med mange facetter. På den ene side var det ham, der med jernhård diciplin styrede 39 udviklingen i Tyskland i anden halvdel af det 19. århundrede, en udvikling, som også fik 40 vidtrækkene konsekvenser i det 20. århundrede. På den anden side var han en ædedolk, der 41 frådsede så hæmningsløst i al den mad, der blev sat på bordet, at han blev syg af det. Hvis han kunne 42 komme til det for sit regeringsarbejde, sov han til langt op ad formiddagen. Når han så vågnede, 43 satte han sig til bords og spiste et morgenmåltid, der fx kunne bestå af kolde koteletter, gåsebryst, 44 røget ål, røget makrel, masser af æg, pølse, smør og honning. Og sådan fortsatte han resten af 45 dagen. Dertil kom al den væske, han nedsvælgede i løbet af dagen. Han drak umådelige mængder af 46 øl og alle slags vine og champagner, franske likøre og tysk brændevin. Han havde allerede i sin 47 tidelige ungdom vænnet sig til et umådeholdent drikkeri, og lige meget hvor meget han drak, blev 48 han aldrig beruset. I en periode af sit liv så han en stor fornøjelse i at invitere venner og bekendte til 49 drikkegilde og derefter drikke dem under bordet. Til hans kones og hans livlæges fortvivelse var 50 det svært at få ham til at leve sundere, og de slankekurer, de foreslog ham, havde kun begrænset 51 effekt. Til sidst vejede han knap 150 kg, og virvaret af sygdomme var næsten helt uoverskueligt. På 52 listen over hans ubehagelige og mere eller mindre invaliderende sygdomme finder vi bl.a. for højt 53 blodtryk, gallesten, diabetes 2, hæmorider, hjerte- og kredsløbsproblemer, gigt, årebetændelse, 54 fordøjelsesproblemer, heftig kolik og svær søvnløshed. Dertil kom, at han led af depressioner og 55 indimellem døjede med voldsomme smerter i ansigtet. I en periode var han også afhængig af opium, 56 fordi han ikke kunne falde i søvn. Man kan så undre sig over, hvordan en person med en så hasaderet 57 levevis og et så elendigt helbred kunne få så kollossal stor betydning for samfundsudviklingen både i 58 Tyskland og i resten af Europa. Datidens tyske læger debaterede ivrigt sammenhængen mellem 59 personlighed og fedme, og uenigheden var stor. Nogle mente, at overvægtige mænd var kendetegnet 60 ved apati og fysisk og psykisk ladhed, mens andre mente, at de tværtimod var energiske, slagfærdige 61 og hurtige i hovedet. Som et argument for dette synspunkt anførte de, at man kunne finde mange 3

4 62 eksempler på mænd, der trods fedme havde bragt det vidt. Da man ikke just kan påstå, at Bismarck lå 63 på den lade side, bekræftiger han nærmest den sidste tese. 4

5 Sprogtest. Opgave 3: Forkerte ord I nogle af linjerne i teksten nedenfor er der én fejl. Fejlen er enten en ordvalgsfejl, dvs. et ord, der er brugt forkert, eller et ord i en forkert form eller fejl i en ordforbindelse, dvs. to eller flere ord, der er skrevet som ét, eller ét ord, der er skrevet som to eller flere. Nogle linjer er fejlfri. I alt er der 15 fejl i linjerne Fejlene er typisk nogle, stavekontrollen ikke vil finde. Du skal finde fejlene og skrive ordet i korrigeret form. Du får ét point for hver fejl, du finder og retter. Du får ikke point for at rette fra én valgfri form til en anden. OBS! Du skal ikke rette stavning af egennavne. Du skal ikke rette små/store begyndelsesbogstaver. Du skal ikke rette kommaer eller andre tegn. Du skal ikke rette til synonymer. Her er to eksempler (0), som viser systemet. 0 Alle ældre medborger skal som minimum have ret til at komme i bad to gange om ugen. Det var et 0 krav, der bragte sindene i kog her i landet under finanslovsforhandlingerne i efteråret Sukker et dunkelt dansk handelseventyr 64 I vore dage svømmer verden i sukker, og det forbindes med alt, hvad der er billigt og usundt. Det 65 er svært at forstille sig, at det engang var lige omvendt. Men det var det, og den mand, der ejede en 66 sukkerplantage i Vestindien, blev ofte hovedrige. Danmark havde allerede midt i det 17. årh. sat sig 67 på den vestindiske ø St. Thomas, og i det 18. årh. erhvervede man endnu to øer: St. Jan og St. Croix. 68 Det havde nemlig vidst sig, at klimaet på de tre øer egnede sig fortrinligt til dyrkning af bomuld og 69 sukkerrør, to af tidens meget eftertragtet varer. Handelsfolk fra København flyttede til øerne og 70 slog sig ned som plantageejere, men de medbragte ikke folk til arbejdet i produktionen. I stedet 71 brugte de slaver, som blev købt på Guldkysten i Vestafrika og der efter fragtet til Vestindien på de 72 berygtede slaveskibe. Og så var deres skæbne besejlet, og de var dømt til et liv i elendighed. 73 Indimellem skete det uundværligt, at de gjorde oprør. Men enhver form for oprør blev slået ned med 74 kradse midler. Straffen for at stikke af kunne være, at det ene ben blev hugget af, og hvis slaverne 75 vågede at klage over et eller andet, kunne det medføre piskning. Men ikke mange interesserede sig 76 for slaveriet end sige protesterede over det. Der var dog én: Struensee. Han var imod slaveri og ville 77 forbyde det, men han vandt ikke meget genhør i København og slet ikke hos Schimmelmann. 78 Schimmelmann var tysker og havde bl.a. som leverandør til den preussiske hær opbygget en stor 79 formue. I 1762 trådte han til som økonomisk redningsmand for den danske stat, som på det tidspunkt 80 var i økonomisk uføre. For Schimmelmann var den handel lige med nye økonomiske muligheder. Den 81 betød nemlig, at han i 1763 kunne købe kongens sukkerplantager på de vestindiske øer for en slik. På 82 den måde kom han ind i den såkaldte trekantshandel. Denne form for handel var opbygget vha. tre 83 skibsruter i form af en trekant. Et eksempel: fremstilling af rom. I København blev der fremstillet rom 84 af det vestindiske sukker. Rommen blev brugt som betaling for slaver på Guldkysten. Slaverne blev 85 fragtet til Vestindien, hvor de blev solgt til ejerne af sukkerplantagerne, så der for en billig penge 86 kunne blive produceres sukker, som derefter kunne fragtes til København og blive til rom, som kunne 87 blive til slaver, som kunne blive til sukker og så fremdeles. Han fandt hurtigt ud ad, at det mest 88 lukrative var at eje hele trekanten. Så han havde adskillelige kasketter på: plantageejer og slaveholder i 89 Vestindien, i Danmark fabrikant af geværer, kattun og snaps, som han som slavehandler på Guldkysten 5

6 90 kunne omsætte til slaver. Men denne dunkle side ved hans metier blev der ikke talt meget om i 91 København, hvor han var højt estimeret og respekteret og endte med at blive adlet af kongen. 6

7 Sprogtest. Opgave 4: Naboord Hver opgave består af tre tekster, hvor der mangler et ord. Du skal finde ét og kun ét ord der passer ind i alle tre tekster. Skriv det korrekte ord. Ordet skal både skrives i korrekt form og være stavet rigtigt. Opgaven begynder med et eksempel (0), som viser systemet. Eksempel 0 Omvendt fremhæves de danske produktioner som skudsikre i deres originale.. med sprog og virkemidler. Lad ikke debatten om denne lov drukne i politisk nid og nag eller i endnu en.. struktursnak, hvor man mister af syne, hvad det hele skal bruges til. Der er både en blød og en hård massage. Jeg har holdt mig til den bløde, som er virkelig god, og de, der har prøvet den hårde, fortæller, at det er en barsk... 0 omgang 92 Under overenskomstforhandlingerne i 2011 var den borgerlige regering tæt på at tage opgøret, men finansminister Claus Hjort Frederiksen (V).. bak måske af frygt for ballade med offentligt ansatte tæt på et folketingsvalg. De havde ikke mærket noget som helst til et oprør, som de danske aviser netop i de dage.. stort op, fortalte de. Tværtimod så de et lykkeligt folk under dygtig politisk ledelse. Mange af husene i kvarteret blev solgt i løbet af få uger og til en god pris, men selv om Jens Jensen.. af på prisen, blev køberne væk. 93 Hun blev svimmel, mistede balancen, men nåede at.. for sig, så hun ikke kom til skade, da hun faldt. Det begynder at.. om sig, det med at bygge sin egen mobil. Nu er kinesiske ZTE klar med et interessant byg-selv-koncept. De har nu fået renoveret køkkenet og alle værelserne, men mangler badeværelset, som de ikke rigtig ved, hvordan de skal.. an. 94 Det endelige resultat blev, at kommissionerne fastslog, at der nok var begået fejl, men at der ikke var grundlag for at.. nogen til ansvar. Det blev tydeligt på baggrund af dialogen med medlemmerne, at flere af dem kunne.. nytte af juridisk rådgivning. Nogle pårørende forventer det umulige af sig selv og er så påvirkede af hele situationen, at de ikke formår at.. omsorg for egne basale behov for mad, drikke og søvn. 95 Den dag i april sluttede 102 år med soldater i Sønderborg, da kasernen.. flaget for sidste gang. Til gengæld fik ukrainerne pludselig lov til at bringe sig foran 2-1, da et frispark gled hele vejen igennem den danske defensiv og.. i mål ved den bagerste stolpe. De ville gerne redde deres ægteskab, så de begyndte at gå i parterapi. Men da psykologen ikke.. manden med hårene, blev han sur og meddelte, at han stoppede. 7

8 96 Rockeren blev afsløret, da en tidligere forretningsforbindelse valgte at lægge.. på bordet over for politiet. Han fortalte, at han i flere år havde købt store mængder ulovlige stoffer gennem rockeren. Præsentationen af varianterne som synoptisk tekst til genfortællingerne giver os mulighed for at kigge Grundtvig i.. og se, hvorledes han konstruerede sig frem til, hvad der efter hans opfattelse var den mest oprindelige form. Det lå ikke i.., at han skulle bryde ud og blive den første student i familien. Han er vokset op i en forstad til Esbjerg. Forældrene er ufaglærte, og der var ingen ambitioner på hans vegne. Det er egen vilje og kraft, der har drevet ham frem. 97 Større skibe.. så dybt, at de måtte ankre op i fjorden og møjsommeligt sejle varer ind til land i mindre pramme. Der var et af billederne, der.. ud fra de andre, og som var så fascinerende, at hun slet ikke kunne løsrive sig fra det. Når færgen på udvalgte lørdage.. til søs fra Fåborg Havn, blev der serveret en lækker menu, som gæsterne nød på sejlturen til Gelting. 98 Mange danske virksomheder vendte på det tidspunkt blikket mod især Polen, men ingen vidste noget om, hvordan og under hvilke vilkår man.. forretning i øst. Hun blev taget til fange af russerne, og først efter et halvt år i interneringslejr i Moskva kunne hun rejse hjem til Danmark - til en sigtelse for landsskadelig virksomhed og et radikalt opgør med alt det, der.. hende i armene på et af historiens mest forbryderiske regimer. Og hvor sympatisk ligefrem den tidligere underbuksemodel end virker, kommer hans tre mulige ansigtsudtryk nu engang aldrig til at gøre det ud for nuanceret skuespil selv om Humphrey Bogart.. det vidt i samme rollefag med nogenlunde lige så begrænset mimisk register. 99 Anklageren mente, at dommen burde være på mindst fire måneders fængsel, men da dommen blev.., lød den kun på 70 dages ubetinget fængsel. Han var amerikansk præsident fra 1968 til 1974, hvor han blev.. af journalister i Watergate-skandalen efter at have aflyttet sine politiske modstandere. Dagen igennem blev der.. tårer, lagt blomster og danset moonwalk ved den amerikanske ambassade i København. 100 Der findes bakterier, som har en indbygget baglomme. Bakterierne stopper alle de ting ned i baglommen, som er farlige for dem, og som de derfor gerne vil holde fra... Arsen, der normalt er giftigt for levende organismer, kunne være et af de stoffer, som havner her. Et fredet egetræ måtte lade.., fordi ukendte gerningsmænd havde ringet det, hvilket vil sige, at de havde skrællet barken af i en bred ring hele vejen rundt. Et ophold på sprogskole i Rusland vil give dig chancen for at lære et helt nyt sprog at kende og komme ind på.. af den særegne russiske kultur. 101 Det blev naturligvis ikke gjort som en hovsa-beslutning, men efter.. overvejelse i bestræbelserne på at placere P1 stærkest muligt i mediebilledet. Efter endt uddannelse og et par års erhvervserfaring er tiden.. til at lægge en karriereplan. 8

9 Efter første akt var man parat til at skrive under på, at instruktøren var.. til indlæggelse. Denne tanke var så meget desto mere nærliggende, fordi handlingen foregik på et sindssygehospital. 9

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Ungdom og skoleliv I Seoul

Ungdom og skoleliv I Seoul Uddannelsesfeber Ungdom og skoleliv I Seoul Testokrati Børns kundskaber Velfærdssamfundets overlevelse Vesten Jeg har hørt, at I Vesten der kan unge mennesker rejse. Rejse verden rundt, hvis de vil. Det

Læs mere

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen Skibet Fredensborg En storyline om trekantshandelen Der fremstilles et en planche forestillende et tværsnit af et skib i målestoksforhold 1:10 og et kort over Atlanten med Europa, Afrika og Amerika. Året

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema Hvad er et resumé? Artikel fra nyheder Hvad er en kommentar? Hvad er en blog og hvordan skriver jeg på en blog? Hvad er en

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp Prøve i Dansk 3 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Teksthæfte Delprøve 2A: Sundhed og faste Delprøve 2B: Nabohjælp Der er et teksthæfte og et opgavehæfte. Læs først instruktionen i opgavehæftet.

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer?

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? KØNSFORSKELLE I PSYKISKE SYGDOMME Depression er en folkesygdom:

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Hverdagsliv i det gamle Egypten

Hverdagsliv i det gamle Egypten Historiefaget.dk: Hverdagsliv i det gamle Egypten Hverdagsliv i det gamle Egypten Vi kender i dag det gamle Egypten fra floden Nilen, pyramiderne, store templer, de spændende faraoer, mumierne og de mærkelige

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde Historiefaget.dk: Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen foto Kildekritiske spørgsmål til forordning om negerhandelen af 16. marts 1792. (50 minutter i 7.-9.

Læs mere

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Rester Min gamle klassekammerat Thomas ringer og fortæller mig, at hans kone er død. Det er sket pludseligt og uden sygdom; han vågnede en morgen for ni uger

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

God Alkoholkultur. Kanonbådsvej 8 1437 København K. Fakta om alkohol

God Alkoholkultur. Kanonbådsvej 8 1437 København K. Fakta om alkohol F God Alkoholkultur Kanonbådsvej 8 1437 København K Fakta om alkohol Emne: Unge og alkohol Sådan påvirker alkoholen din krop Sådan påvirker alkoholen dig psykisk Hvad tror du om unges alkoholforbrug? Og

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Krop og sundhed. Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag. Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander

Krop og sundhed. Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag. Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander Krop og sundhed Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag C Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander og Gustav Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 3 Hvorfor bliver der serveret

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det? DK 2013 Mænds mentale sundhed fordi: Mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det Kun halvdelen af de mænd, der har depression, er

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner Helbredskontrol af natarbejdere Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner 2003 1 Helbredskontrol af natarbejdere Formålet med spørgeskemaet Natarbejde kan være forbundet med helbredsproblemer. De

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning Registerundersøgelse N= 25.645 (1990 2009) Interviewundersøgelse (N=30) Uddybende interviewundersøgelse

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Bibelløb med spørgsmål

Bibelløb med spørgsmål Bibelløb med spørgsmål Ved gennemførelsen af dette bibelløb bliver der et spørgsmål til hvert kapitel i Børnebibelen. Ubemandede poster Løbet lægger op til poster uden bemanding, hvor børnene i stedet

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent.

Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent. FYSISK SUNDHED JUNI 2011 DE TYNDFEDE AF PROFESSOR BENTE KLARLUND PEDERSEN Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent. Jeg er ikke af den opfattelse,

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Ny sorgforståelse stiller krav til plejepersonalet. Jorit Tellervo, projektleder PAVI November 2014

Ny sorgforståelse stiller krav til plejepersonalet. Jorit Tellervo, projektleder PAVI November 2014 Ny sorgforståelse stiller krav til plejepersonalet Jorit Tellervo, projektleder PAVI November 2014 Nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen december 2011 - Indsatsen er målrettet alle patienter med livstruende

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Med kurs mod kærligheden

Med kurs mod kærligheden Med kurs mod kærligheden Dating-junglen: Henrik Gehrt opgav de krævende danske kvinder og søgte i stedet en østeuropæisk. Hans nye kæreste er fra Ukraine, og alt virker bedre og nemmere Af Rikke Struck

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Hjælp med hjertet. Gør en forskel. Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme. Sådan passer du på dit hjerte.

Hjælp med hjertet. Gør en forskel. Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme. Sådan passer du på dit hjerte. Det gode råd gør forskellen www.matas.dk Det gode råd gør forskellen Gør en forskel Hjælp med hjertet Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme. Sådan passer du på dit hjerte.

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE?

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? FYSISK SUNDHED JANUAR 2010 BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? Selv blandt danske forskere inden for folkesundhed kan der være forskellige holdninger til sundhed. Denne artikel er fremkommet

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Stor dansk triumf ved EM

Stor dansk triumf ved EM Stor dansk triumf ved EM 14 Åbningsceremonien ved EM politi i Prag Prag i brydning i De danske brydere hentede historisk flot EM-sølv og en plads. Af Morten Ahlefeldt Hansen - landstræner politilandsholdet

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen Hvorfor overvægt Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job Elevator i stedet for trapper Bussen i stedet for cyklen Pizza, Fast food i stedet for sund mad Færdiglavet mad i stedet for hjemmelavet

Læs mere

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem.

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem. Både og begge Både og Både er en konjunktion, der altid følges af og. Den binder to ord, udtryk eller sætninger sammen til 105 procent udtrykket betyder ikke bare men også. På den måde overvinder både

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere