Her er tre eksempler (0), der viser systemet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her er tre eksempler (0), der viser systemet:"

Transkript

1 Sprogtest. Opgave 1: Komma I nogle af linjerne i teksten nedenfor er der én og kun én kommafejl. Nogle linjer er fejlfri. I alt er der 15 fejl i linjerne 1-33 (bemærk, at der også er tekst på næste side). Du skal finde stedet, hvor der er et komma for meget, eller hvor der mangler et, og markere de to ord på hver side af stedet, hvor der enten mangler et komma eller er et komma for meget. Du får ét point for hver fejl, du finder og retter. Du får ikke point for at rette kommaer, hvor det er valgfrit, om man vil sætte komma eller ej. Du skal anvende traditionelt grammatisk komma og altså sætte startkomma før ledsætninger: Vi forventer, at det bliver regnvejr. OBS! Du skal koncentrere dig om kommaer og ikke rette punktummer eller andre tegn. Her er tre eksempler (0), der viser systemet: 0 I 1969 lavede Jack og Jeanne Block psykologer ved University of California, en undersøgelse af treårige børnehavebørn, for at finde ud af, om politiske præferencer har deres rod i personligheds- 0 strukturen, altså om det er personligheden, der afgør, hvor man som voksen sætter sit kryds til et valg. Y- kromosomet mandens lille hjælper 1 Mænd har generelt ikke udsigt til et så langt liv som kvinder: Gennemsnitligt dør de 2 fem år, før medlemmerne af det såkaldt svage køn. Årsagen til mænds kortere liv har 3 man bl.a. ment hang sammen med, at mænd generelt arbejder fysisk hårdere, end 4 kvinder og at de pga. deres meget højere testosteronniveau lettere kaster sig ud i 5 risikofyldte handlinger end kvinder. Nu har forskere med tilknytning til universitetet 6 i Uppsala imidlertid fremlagt endnu en interessant forklaring på mænds kortere 7 levetid: Y- kromosomet. Kvinder har to X- kromosomer i deres celler mens mænd har 8 ét X- og ét Y- kromosom. Man har hidtil ment, at Y- kromosomet først og fremmest har 9 som funktion, at bestemme kønnet. Det lille Y- kromosom er på en måde et forvitret 10 X- kromosom, som i løbet af evolutionen, har mistet to tredjedele af sin størrelse. Der 11 er de forskere, der mener, at Y- kromosomet kan undværes, og derfor i tidens løb helt 12 vil forsvinde. Men nu siger forskerne fra Uppsala Universitet, at Y- kromosomet har 13 andre funktioner, end at bestemme kønnet og sørge for produktion af sædceller: 14 Y- kromosomet fungerer også som sygdomsbekæmper. 15 Forskerne kom på sporet af denne hidtil ubekendte funktion, da de sammenlignede 16 hvide blodlegemer i blodet hos ca ældre mænd i alderen år. I prøverne 17 fra mænd, der røg fandt de forholdsvis oftere celler, hvor der ikke mere var nogen 18 Y- kromosomer end hos mænd, der ikke røg. Det overraskede ikke forskerne, at 19 ældre mænd undertiden mister Y- kromosomer, men man har ikke tidligere betragtet 20 det som andet end en ganske naturlig ufarlig proces, der har med aldring at gøre. 21 Men sådan forholder det sig åbenbart ikke, for forskerne opdagede, at de mænd, 22 der havde mistet Y- kromosomer i en stor del af blodcellerne havde en kortere 23 overlevelse end de mænd, der ikke havde. Og det gjaldt uanset dødsårsag. Desuden 24 kunne forskerne konstatere, at der åbenbart også er en sammenhæng mellem tab af 25 Y- kromosomer, og øget risiko for at dø af kræft. Og da der så var forholdsvis flere 26 mænd, der havde mistet Y- kromosomer hos de mænd, der røg, kunne det tyde på, at 1

2 27 skadelige stoffer i cigaretrøgen åbenbart kan ødelægge Y- kromosomer. Dette kan 28 også forklare hvorfor mandlige rygere bortset fra lungekræft hyppigere bliver syge 29 af kræft end kvindelige og generelt lever kortere end kvindelige rygere, som er 30 udstyret med et langt bedre sygdomsforsvar gennem deres to X- kromosomer. Så 31 det er nok vigtigt, at mænd hæger om deres enlige Y- kromosom og ikke igennem 32 en usund livsstil ødelægger det, og dermed risikerer ikke alene at miste symbolet 33 på deres mandlighed, men også deres velbefindende og i sidste ende livet. 2

3 Sprogtest. Opgave 2: Retskrivning I nogle af linjerne i teksten nedenfor er der én og kun én fejl ifølge dansk retskrivning. Nogle linjer er fejlfri. I alt er der 15 fejl i linjerne En del af fejlene er typisk nogle, en elektronisk stavekontrol ville finde. Du skal finde fejlene og skrive ordene i korrigeret form. Du får ét point for hver fejl, du finder og retter. Du får ikke point for at rette fra én valgfri form til en anden. OBS! Du skal ikke rette stavning af egennavne. Du skal ikke rette små/store bogstaver. Du skal ikke rette kommaer eller andre tegn. Her er to eksempler (0), der viser systemet: 0 Darwin var ophavsmand til teorien om, at arterne har udviklet sig gennem naturlig selektion, forstået på 0 den måde, at det er de sundeste og mest tilpasningsdygtige individder, der overlever. Bismarck en modsætningsfyldt personlighed 34 Otto von Bismarck blev i 1815 født ind i en familie, der på fædrende side tilhørte den preussiske 35 landadel. At det skulle blive ham, der samlede de mange små tyske fyrstendømmer, som Tyskland 36 bestod af i det 19. århundrede., til én tysk stat med en kejser som overhovede, stod ikke skrevet ved 37 hans vugge. Men var Bismarck så et udsædvanligt menneske? Ja, det var han nok, og han var også et 38 menneske med mange facetter. På den ene side var det ham, der med jernhård diciplin styrede 39 udviklingen i Tyskland i anden halvdel af det 19. århundrede, en udvikling, som også fik 40 vidtrækkene konsekvenser i det 20. århundrede. På den anden side var han en ædedolk, der 41 frådsede så hæmningsløst i al den mad, der blev sat på bordet, at han blev syg af det. Hvis han kunne 42 komme til det for sit regeringsarbejde, sov han til langt op ad formiddagen. Når han så vågnede, 43 satte han sig til bords og spiste et morgenmåltid, der fx kunne bestå af kolde koteletter, gåsebryst, 44 røget ål, røget makrel, masser af æg, pølse, smør og honning. Og sådan fortsatte han resten af 45 dagen. Dertil kom al den væske, han nedsvælgede i løbet af dagen. Han drak umådelige mængder af 46 øl og alle slags vine og champagner, franske likøre og tysk brændevin. Han havde allerede i sin 47 tidelige ungdom vænnet sig til et umådeholdent drikkeri, og lige meget hvor meget han drak, blev 48 han aldrig beruset. I en periode af sit liv så han en stor fornøjelse i at invitere venner og bekendte til 49 drikkegilde og derefter drikke dem under bordet. Til hans kones og hans livlæges fortvivelse var 50 det svært at få ham til at leve sundere, og de slankekurer, de foreslog ham, havde kun begrænset 51 effekt. Til sidst vejede han knap 150 kg, og virvaret af sygdomme var næsten helt uoverskueligt. På 52 listen over hans ubehagelige og mere eller mindre invaliderende sygdomme finder vi bl.a. for højt 53 blodtryk, gallesten, diabetes 2, hæmorider, hjerte- og kredsløbsproblemer, gigt, årebetændelse, 54 fordøjelsesproblemer, heftig kolik og svær søvnløshed. Dertil kom, at han led af depressioner og 55 indimellem døjede med voldsomme smerter i ansigtet. I en periode var han også afhængig af opium, 56 fordi han ikke kunne falde i søvn. Man kan så undre sig over, hvordan en person med en så hasaderet 57 levevis og et så elendigt helbred kunne få så kollossal stor betydning for samfundsudviklingen både i 58 Tyskland og i resten af Europa. Datidens tyske læger debaterede ivrigt sammenhængen mellem 59 personlighed og fedme, og uenigheden var stor. Nogle mente, at overvægtige mænd var kendetegnet 60 ved apati og fysisk og psykisk ladhed, mens andre mente, at de tværtimod var energiske, slagfærdige 61 og hurtige i hovedet. Som et argument for dette synspunkt anførte de, at man kunne finde mange 3

4 62 eksempler på mænd, der trods fedme havde bragt det vidt. Da man ikke just kan påstå, at Bismarck lå 63 på den lade side, bekræftiger han nærmest den sidste tese. 4

5 Sprogtest. Opgave 3: Forkerte ord I nogle af linjerne i teksten nedenfor er der én fejl. Fejlen er enten en ordvalgsfejl, dvs. et ord, der er brugt forkert, eller et ord i en forkert form eller fejl i en ordforbindelse, dvs. to eller flere ord, der er skrevet som ét, eller ét ord, der er skrevet som to eller flere. Nogle linjer er fejlfri. I alt er der 15 fejl i linjerne Fejlene er typisk nogle, stavekontrollen ikke vil finde. Du skal finde fejlene og skrive ordet i korrigeret form. Du får ét point for hver fejl, du finder og retter. Du får ikke point for at rette fra én valgfri form til en anden. OBS! Du skal ikke rette stavning af egennavne. Du skal ikke rette små/store begyndelsesbogstaver. Du skal ikke rette kommaer eller andre tegn. Du skal ikke rette til synonymer. Her er to eksempler (0), som viser systemet. 0 Alle ældre medborger skal som minimum have ret til at komme i bad to gange om ugen. Det var et 0 krav, der bragte sindene i kog her i landet under finanslovsforhandlingerne i efteråret Sukker et dunkelt dansk handelseventyr 64 I vore dage svømmer verden i sukker, og det forbindes med alt, hvad der er billigt og usundt. Det 65 er svært at forstille sig, at det engang var lige omvendt. Men det var det, og den mand, der ejede en 66 sukkerplantage i Vestindien, blev ofte hovedrige. Danmark havde allerede midt i det 17. årh. sat sig 67 på den vestindiske ø St. Thomas, og i det 18. årh. erhvervede man endnu to øer: St. Jan og St. Croix. 68 Det havde nemlig vidst sig, at klimaet på de tre øer egnede sig fortrinligt til dyrkning af bomuld og 69 sukkerrør, to af tidens meget eftertragtet varer. Handelsfolk fra København flyttede til øerne og 70 slog sig ned som plantageejere, men de medbragte ikke folk til arbejdet i produktionen. I stedet 71 brugte de slaver, som blev købt på Guldkysten i Vestafrika og der efter fragtet til Vestindien på de 72 berygtede slaveskibe. Og så var deres skæbne besejlet, og de var dømt til et liv i elendighed. 73 Indimellem skete det uundværligt, at de gjorde oprør. Men enhver form for oprør blev slået ned med 74 kradse midler. Straffen for at stikke af kunne være, at det ene ben blev hugget af, og hvis slaverne 75 vågede at klage over et eller andet, kunne det medføre piskning. Men ikke mange interesserede sig 76 for slaveriet end sige protesterede over det. Der var dog én: Struensee. Han var imod slaveri og ville 77 forbyde det, men han vandt ikke meget genhør i København og slet ikke hos Schimmelmann. 78 Schimmelmann var tysker og havde bl.a. som leverandør til den preussiske hær opbygget en stor 79 formue. I 1762 trådte han til som økonomisk redningsmand for den danske stat, som på det tidspunkt 80 var i økonomisk uføre. For Schimmelmann var den handel lige med nye økonomiske muligheder. Den 81 betød nemlig, at han i 1763 kunne købe kongens sukkerplantager på de vestindiske øer for en slik. På 82 den måde kom han ind i den såkaldte trekantshandel. Denne form for handel var opbygget vha. tre 83 skibsruter i form af en trekant. Et eksempel: fremstilling af rom. I København blev der fremstillet rom 84 af det vestindiske sukker. Rommen blev brugt som betaling for slaver på Guldkysten. Slaverne blev 85 fragtet til Vestindien, hvor de blev solgt til ejerne af sukkerplantagerne, så der for en billig penge 86 kunne blive produceres sukker, som derefter kunne fragtes til København og blive til rom, som kunne 87 blive til slaver, som kunne blive til sukker og så fremdeles. Han fandt hurtigt ud ad, at det mest 88 lukrative var at eje hele trekanten. Så han havde adskillelige kasketter på: plantageejer og slaveholder i 89 Vestindien, i Danmark fabrikant af geværer, kattun og snaps, som han som slavehandler på Guldkysten 5

6 90 kunne omsætte til slaver. Men denne dunkle side ved hans metier blev der ikke talt meget om i 91 København, hvor han var højt estimeret og respekteret og endte med at blive adlet af kongen. 6

7 Sprogtest. Opgave 4: Naboord Hver opgave består af tre tekster, hvor der mangler et ord. Du skal finde ét og kun ét ord der passer ind i alle tre tekster. Skriv det korrekte ord. Ordet skal både skrives i korrekt form og være stavet rigtigt. Opgaven begynder med et eksempel (0), som viser systemet. Eksempel 0 Omvendt fremhæves de danske produktioner som skudsikre i deres originale.. med sprog og virkemidler. Lad ikke debatten om denne lov drukne i politisk nid og nag eller i endnu en.. struktursnak, hvor man mister af syne, hvad det hele skal bruges til. Der er både en blød og en hård massage. Jeg har holdt mig til den bløde, som er virkelig god, og de, der har prøvet den hårde, fortæller, at det er en barsk... 0 omgang 92 Under overenskomstforhandlingerne i 2011 var den borgerlige regering tæt på at tage opgøret, men finansminister Claus Hjort Frederiksen (V).. bak måske af frygt for ballade med offentligt ansatte tæt på et folketingsvalg. De havde ikke mærket noget som helst til et oprør, som de danske aviser netop i de dage.. stort op, fortalte de. Tværtimod så de et lykkeligt folk under dygtig politisk ledelse. Mange af husene i kvarteret blev solgt i løbet af få uger og til en god pris, men selv om Jens Jensen.. af på prisen, blev køberne væk. 93 Hun blev svimmel, mistede balancen, men nåede at.. for sig, så hun ikke kom til skade, da hun faldt. Det begynder at.. om sig, det med at bygge sin egen mobil. Nu er kinesiske ZTE klar med et interessant byg-selv-koncept. De har nu fået renoveret køkkenet og alle værelserne, men mangler badeværelset, som de ikke rigtig ved, hvordan de skal.. an. 94 Det endelige resultat blev, at kommissionerne fastslog, at der nok var begået fejl, men at der ikke var grundlag for at.. nogen til ansvar. Det blev tydeligt på baggrund af dialogen med medlemmerne, at flere af dem kunne.. nytte af juridisk rådgivning. Nogle pårørende forventer det umulige af sig selv og er så påvirkede af hele situationen, at de ikke formår at.. omsorg for egne basale behov for mad, drikke og søvn. 95 Den dag i april sluttede 102 år med soldater i Sønderborg, da kasernen.. flaget for sidste gang. Til gengæld fik ukrainerne pludselig lov til at bringe sig foran 2-1, da et frispark gled hele vejen igennem den danske defensiv og.. i mål ved den bagerste stolpe. De ville gerne redde deres ægteskab, så de begyndte at gå i parterapi. Men da psykologen ikke.. manden med hårene, blev han sur og meddelte, at han stoppede. 7

8 96 Rockeren blev afsløret, da en tidligere forretningsforbindelse valgte at lægge.. på bordet over for politiet. Han fortalte, at han i flere år havde købt store mængder ulovlige stoffer gennem rockeren. Præsentationen af varianterne som synoptisk tekst til genfortællingerne giver os mulighed for at kigge Grundtvig i.. og se, hvorledes han konstruerede sig frem til, hvad der efter hans opfattelse var den mest oprindelige form. Det lå ikke i.., at han skulle bryde ud og blive den første student i familien. Han er vokset op i en forstad til Esbjerg. Forældrene er ufaglærte, og der var ingen ambitioner på hans vegne. Det er egen vilje og kraft, der har drevet ham frem. 97 Større skibe.. så dybt, at de måtte ankre op i fjorden og møjsommeligt sejle varer ind til land i mindre pramme. Der var et af billederne, der.. ud fra de andre, og som var så fascinerende, at hun slet ikke kunne løsrive sig fra det. Når færgen på udvalgte lørdage.. til søs fra Fåborg Havn, blev der serveret en lækker menu, som gæsterne nød på sejlturen til Gelting. 98 Mange danske virksomheder vendte på det tidspunkt blikket mod især Polen, men ingen vidste noget om, hvordan og under hvilke vilkår man.. forretning i øst. Hun blev taget til fange af russerne, og først efter et halvt år i interneringslejr i Moskva kunne hun rejse hjem til Danmark - til en sigtelse for landsskadelig virksomhed og et radikalt opgør med alt det, der.. hende i armene på et af historiens mest forbryderiske regimer. Og hvor sympatisk ligefrem den tidligere underbuksemodel end virker, kommer hans tre mulige ansigtsudtryk nu engang aldrig til at gøre det ud for nuanceret skuespil selv om Humphrey Bogart.. det vidt i samme rollefag med nogenlunde lige så begrænset mimisk register. 99 Anklageren mente, at dommen burde være på mindst fire måneders fængsel, men da dommen blev.., lød den kun på 70 dages ubetinget fængsel. Han var amerikansk præsident fra 1968 til 1974, hvor han blev.. af journalister i Watergate-skandalen efter at have aflyttet sine politiske modstandere. Dagen igennem blev der.. tårer, lagt blomster og danset moonwalk ved den amerikanske ambassade i København. 100 Der findes bakterier, som har en indbygget baglomme. Bakterierne stopper alle de ting ned i baglommen, som er farlige for dem, og som de derfor gerne vil holde fra... Arsen, der normalt er giftigt for levende organismer, kunne være et af de stoffer, som havner her. Et fredet egetræ måtte lade.., fordi ukendte gerningsmænd havde ringet det, hvilket vil sige, at de havde skrællet barken af i en bred ring hele vejen rundt. Et ophold på sprogskole i Rusland vil give dig chancen for at lære et helt nyt sprog at kende og komme ind på.. af den særegne russiske kultur. 101 Det blev naturligvis ikke gjort som en hovsa-beslutning, men efter.. overvejelse i bestræbelserne på at placere P1 stærkest muligt i mediebilledet. Efter endt uddannelse og et par års erhvervserfaring er tiden.. til at lægge en karriereplan. 8

9 Efter første akt var man parat til at skrive under på, at instruktøren var.. til indlæggelse. Denne tanke var så meget desto mere nærliggende, fordi handlingen foregik på et sindssygehospital. 9

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Sukker, slaver og skæbner

Sukker, slaver og skæbner Nationalmuseet 2007 CHRISTIAN VOLLMOND Tekst: Christian Vollmond Redaktion: Mette Boritz, Karl-Johann Hemmersam og Bodil Bundgaard Rasmussen Grafisk design: Nan Tøgern Tryk: Kailow Graphic ISBN: 87-7602-067-3

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Lys for enden af tunnellen

Lys for enden af tunnellen Lys for enden af tunnellen Det tager tid at komme videre efter en skilsmisse. De første måneder må man tage en dag ad gangen, og man er følelsesmæssigt meget berørt af skilsmissen. Tingene virker helt

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

SAMFUNDSTJENESTE. gavner alle parter

SAMFUNDSTJENESTE. gavner alle parter SAMFUNDSTJENESTE gavner alle parter SAMFUNDSTJENESTE FOREBYGGER NY KRIMINALITET Samfundstjeneste kan gives enten som vilkår for en betinget dom eller som vilkår for en prøveløsladelse. I 2013 fik 3.618

Læs mere

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse jakob kehlet forside indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom indimellem taber jeg salatskalen jakob kehlet Indimellem taber jeg salatskålen Jakob

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Navn: Susanne Alder: 51 By: Jylland Børn: Tre børn Job: Tandlæge Beskrivelse: Susanne har været gift i 20 år og har siden 2005 været kæreste med

Navn: Susanne Alder: 51 By: Jylland Børn: Tre børn Job: Tandlæge Beskrivelse: Susanne har været gift i 20 år og har siden 2005 været kæreste med Navn: Susanne Alder: 51 By: Jylland Børn: Tre børn Job: Tandlæge Beskrivelse: Susanne har været gift i 20 år og har siden 2005 været kæreste med Birgitte 1 For nogle år siden var jeg til en seance hos

Læs mere

oktober 2008 tema diabetes: en sygdom med mange ansigter s. 14

oktober 2008 tema diabetes: en sygdom med mange ansigter s. 14 diabetes oktober 2008 tema diabetes: en sygdom med mange ansigter s. 14 leder Screening kan redde liv Omkring 200.000 danskere går rundt med type 2-diabetes uden at vide det. Det koster liv. Konsekvensen

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer

Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer AT BINDE EN SLØJFE Hjælp til at fortælle om sit liv kan være en stor lindring Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer I 2009 døde min far på Hospice

Læs mere

SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner

SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner INDHOLD 1. Hvor 1. Rusmidlernes gammel var du, virkning da du... begyndte at drikke alkohol?...4 5 2. Hvor 2. Statistik

Læs mere

Poul Glargaards. Mette Glargaard Andersen

Poul Glargaards. Mette Glargaard Andersen Poul Glargaards Mette Glargaard Andersen Myten om Narcissus Myten stammer fra den gamle græske kultur og er fortællingen om to ulykkelige længselsfulde sjæle, der kun kan opnå ensidig kærlighed, men aldrig

Læs mere

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er Lina: Mit navn er Lina og jeg er barn af en alkoholiker. Havde du mødt mig for et par år siden, ville den sætning have været næsten umulig for mig at skrive, men sådan er det heldigvis ikke i dag. For

Læs mere

BRIKKER TIL ET FÆLLESSKAB JUNI 9. ÅRGANG NR. 1. Danmarks sigøjnere

BRIKKER TIL ET FÆLLESSKAB JUNI 9. ÅRGANG NR. 1. Danmarks sigøjnere BRIKKER TIL ET FÆLLESSKAB JUNI 9. ÅRGANG NR. 1 Danmarks sigøjnere Af Dorte Schmidt Fotos: Vibeke Toft De stjæler. De snyder og bedrager gamle damer og forretningsdrivende, hvis de kan slippe af sted med

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Seksuel mishandling. Incest og voldtægt. 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine. Uge 4 d. 23/01-09

Seksuel mishandling. Incest og voldtægt. 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine. Uge 4 d. 23/01-09 Seksuel mishandling Incest og voldtægt 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine Uge 4 d. 23/01-09 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering.. side 3 Produkt side 4 Incest & Voldtægt.. side 5-10

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Gravid igen eller ej?

Gravid igen eller ej? DETTE NUMMERS TEMA Gravid igen eller ej? For forældre, der har mistet deres barn, vil spørgsmålet om ny graviditet oftest melde sig før eller senere. Nogle af de spørgsmål, der typisk dukker op, er, om

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

ALFA-HAN eller TØFFELHELT

ALFA-HAN eller TØFFELHELT Kåre Fog: ALFA-HAN eller TØFFELHELT Uddrag af e-bog 169 KAPITELOVERSIGT Kapitel 1. Den flinke fyrs problemer Kapitel 2. Mændenes nye udfordringer Kapitel 3. Scoretrænernes baggrund Kapitel 4. Opdragelsens

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Hvad ved vi egentlig om lykke?... lykke og forskning

Hvad ved vi egentlig om lykke?... lykke og forskning KAPITEL 1 Hvad ved vi egentlig om lykke?... lykke og forskning Hvis du vil være lykkelig en dag, så drik dig fuld. Hvis du vil være lykkelig et år, så gift dig. Hvis du vil være lykkelig resten af dit

Læs mere

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Anja Nielsen og Anita Christensen Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Hjertevarm, inspirerende og lærerig bog fra Cert. konsulent i ernæring og sundhed Anja Nielsen og tidligere tredobbelt verdensmester

Læs mere