NETVÆRKSBRUGSANVISNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NETVÆRKSBRUGSANVISNING"

Transkript

1 NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internet-fax og Windows - internetudskrivning Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) er stedet, hvor du kan finde alle de ressourcer, du måtte have brug for til din printer. Download de seneste drivere og hjælpeprogrammer til din maskine, og læs de ofte stillede spørgsmål (FAQ) og tip til problemløsning. Version 0

2 Definitioner af advarsler, forholdsregler og bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver tip om, hvordan operationen fungerer med andre funktioner. Varemærker Brother og Brother-logoet er registrerede varemærker og BRAdmin Professional er et varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd. UNIX er et registreret varemærke tilhørende The Open Group. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Alle andre betegnelser samt mærke- og produktnavne, der er nævnt i denne brugsanvisning, er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende de respektive virksomheder. Kompilerings- og publikationsbekendtgørelse Denne brugsanvisning er kompileret og udgivet under tilsyn af Brother Industries Ltd. Den indeholder de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer. Indholdet af denne vejledning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer af specifikationerne og materialet heri og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader (herunder følgeskader), der er forårsaget af tillid til de præsenterede materialer, herunder (men ikke begrænset til) typografiske fejl og andre fejl i publikationen Brother Industries, Ltd. i

3 VIGTIGT: Hvis du ønsker teknisk support og driftssupport skal du ringe til det land, hvor du købte maskinen. Opkaldet skal foretages fra det pågældende land. I USA I Canada BROTHER I Europa Besøg for at finde kontaktinformation om dit lokale Brother-kontor. Hvis du har kommentarer eller forslag, er du velkommen til at skrive til os: I Europa I USA I Canada European Technical Services 1 Tame Street Audenshaw Manchester, M34 5JE Storbritannien Customer Support Brother International Corporation 100 Somerset Corporate Boulevard Bridgewater, NJ , USA Brother International Corporation (Canada), Ltd. - Marketing Dept. 1, rue Hôtel de Ville Dollard-des-Ormeaux, PQ, Canada H9B 3H6 Brother fax-back system (USA) Brother has set up an easy-to-use fax-back system so you can get instant answers to common technical questions and information about all our products. This is available 24 hours a day, seven days a week. You can use the system to send the information to any fax machine. Call the number below and follow the recorded instructions to receive a fax about how to use the system and an Index of the subjects you can get information about. In USA only Service center locator (USA) For the location of a Brother authorized service center, call Service center locations (Canada) For the location of a Brother authorized service center, call BROTHER. Internetadresser Brothers globale websted: Ofte stillede spørgsmål (FAQ), produktsupport samt opdaterede drivere og hjælpeprogrammer findes på følgende adresse: (Kun i USA) For Brother Accessories & Supplies: ii

4 Indholdsfortegnelse 1 Internet-fax 1 Oversigt...1 Tilslutning...1 Tastfunktioner på kontrolpanelet...1 Sådan sendes en Internet-fax...2 Modtagelse af eller Internet-fax...3 Modtagelse af en Internet-fax på en pc...3 Videresendelse af modtagne s og faxmeddelelser...4 med bekræftelse af overførsel...4 Setup mail TX...4 Setup mail Rx...4 Fejlmail...5 Videresendelse...5 Vigtige oplysninger om Internet-fax Windows -internetudskrivning 8 Installation af Internetudskrivning...8 Oversigt...8 Generelle oplysninger om Brother Internet Print...8 Brother Internet Print: Konfiguration af Brother-printernetkort...9 Brother Internet Print: Konfiguration af printernetkort ved hjælp af BRAdmin Professional...9 Brother Internet Print: Installation af programmet BIP på Windows 98/98SE/Me/2000/XP/XP Professional x64 Edition...10 Tilføjelse af en ekstra Brother Internet-port...12 Andre informationskilder Indstilling ved hjælp af kontrolpanelet 13 LAN-menu...13 Setup TCP/IP...13 Setup Internet...18 Setup mail Rx...20 Setup mail TX...22 Setup relay...23 Opsætn. div Scan til ( Server)...25 Udskrivning af netværkskonfigurationslisten...26 Tilbagestilling af netværksindstillingerne til fabriksindstillingerne...26 A Appendiks A 27 Indtastning af tekst...27 B Indeks 28 iii

5 1 Internet-fax 1 1 Oversigt 1 Internet-faxkommunikation (I-fax) giver dig mulighed for at sende og modtage faxdokumenter via Internettet. Dokumenter overføres i s som vedhæftede TIFF-F-filer. Det betyder, at dokumenter også kan modtages og sendes via en pc, hvis den har et program, der kan generere og åbne TIFF-F-filer. Du kan bruge Microsoft Imaging eller et TIFF-F-visningsprogram. Dokumenter, der sendes via maskinen, vil automatisk blive konverteret til TIFF-F-format. Hvis du vil sende og modtage beskeder via maskinen, skal pc ens mailprogram understøtte MIME-formatet. Videresendelse af fax (G3 TX) Internet Internet Internet-fax Videresendelse af Bemærk! I-fax er kun tilgængelig i sort-hvid Tilslutning 1 Før du kan sende eller modtage en Internet-fax, skal du konfigurere din Brother-maskine, så den kan kommunikere med netværket og mailserveren. Du skal have og kontrollere følgende: en korrekt konfigureret IP-adresse samt en -adresse for maskinen, mailserverens IP-adresse, navnet på og adgangskoden til postkassen på Brother-maskinen. Hvis du er usikker mht. nogle af disse punkter, skal du kontakte din systemadministrator. Hvis du vil vide mere om, hvordan du konfigurerer disse oplysninger, skal du se Setup Internet på side 18. Tastfunktioner på kontrolpanelet 1 Search/Speed Dial Bruges til at ændre inputtilstanden. Du kan bruge tasterne på det numeriske tastatur til at skrive bogstaver. (26 bogstaver) space! # % & () + / : ; < > =? [ ] ^ - $, _ og tal. 1

6 Internet-fax Search/Speed Dial Bruges til at skifte mellem store og små bogstaver ved indtastning af -adressen og I-fax-adressen. 1 d eller c 1 Flytter LCD-markøren til venstre eller højre, når du indtaster tekst. OK 1 Bruges til at lagre flere numre. Start 1 Starter overførslen af dokumentet. Stop/Exit 1 Sletter indtastede data og stopper scannings- eller overførselsprocessen. Search/Speed Dial 1 Disse funktioner fungerer på samme måde som i konventionelle maskiner. Bemærk dog, at du ikke kan bruge kædeopkald for -adresser. Search/Speed Dial + Mono Start 1 Bruges til at modtage manuelt fra POP3-serveren. Bemærk! Search/Speed Dial fungerer på samme måde som i konventionelle maskiner. Bemærk dog, at du ikke kan bruge kædeopkald for -adresser. Sådan sendes en Internet-fax 1 At sende en Internet-fax er det samme som at sende en almindelig fax. Hvis du allerede har indprogrammeret adresserne på de modtagende Internet-faxmaskiner som hurtigopkaldsnumre, kan du sende Internet-faxen ved at indsætte dokumentet i maskinen, indstille den ønskede opløsning ved hjælp af tasten Fax Resolution, vælge et hurtigopkaldsnummer og trykke på Mono Start. Hvis du ønsker at indtaste Internet-faxadressen manuelt, skal du indsætte dokumentet i maskinen og trykke på Search/Speed Dial og 1 samtidigt for at skifte til alfabettilstanden. Hvis du vil indtaste Internet-faxadressen manuelt, skal du se Indtastning af tekst på side 27. Hvis du angiver mere end 16 tegn, ruller navnet til venstre tegn for tegn på LCD-panelet. Du kan indtaste op til 60 tegn. a Tryk på Mono Start for at sende dokumentet. Når dokumentet er scannet, overføres det automatisk til den modtagende Internet-faxmaskine via din SMTP-server. Du kan annullere overførslen ved at trykke på knappen Stop/Exit under scanningen. Når overførslen er færdig, går maskinen i standbytilstand. Se Setup Internet på side 18 2

7 Internet-fax Visse -servere tillader ikke store -dokumenter (systemadministratoren vil ofte sætte en grænse for, hvor store s kan være). Du kan aktivere størrelsesbegrænsningen i funktionen for sendte s (se Begrænsning på side 22). Når denne funktion er slået til, viser maskinen Hukommelse fuld, hvis du forsøger at sende -dokumenter, der er større end 1 Mbyte. Dokumentet sendes ikke, og der udskrives en fejlrapport. Dokumentet skal opdeles i flere små dokumenter, som mailserveren vil acceptere. Du kan slå denne funktion til via LAN-menuens funktioner. 1 Modtagelse af eller Internet-fax 1 Der er to måder, hvorpå du kan modtage s: POP3-modtagelse med jævne mellemrum POP3-modtagelse (manuelt aktiveret) Ved POP3-modtagelse skal maskinen sende forespørgsler til -serveren for at modtage udskriftsjobbene (se Setup Internet på side 18). Disse forespørgsler kan finde sted med faste intervaller (du kan f.eks. konfigurere maskinen til at sende forespørgsler til -serveren hver 10. minut, se Poll frekvens på side 20), eller du kan sende forespørgsler manuelt ved at trykke på knappen Search/Speed Dial + Mono Start. Hvis maskinen begynder at modtage -udskrivningsjob, afspejler LCD-panelet denne aktivitet. For eksempel vil du se Modtager på LCD-panelet fulgt af antallet af s. Hvis du trykker på knappen Search/Speed Dial + Mono Start for at sende forespørgsler manuelt til -serveren, og der ikke er nogen dokumenter, som venter på at blive udskrevet, vises Ingen mail på LCD-panelet i to sekunder. Hvis maskinen løber tør for papir, når den modtager data, opbevares dataene i maskinens hukommelse. Hvis du vil udskrive disse data, skal du trykke på Mono Start, når der er lagt papir i maskinen igen. (For europæiske, asiatiske og oceaniske maskiner: Huk.modtagelse skal være slået TIL ). Hvis den modtagne mail ikke er i tekstformat, eller hvis en vedhæftet fil ikke er i TIFF-F-format, udskrives følgende fejlmeddelelse: TILFØJET FILFORMAT ER IKKE UNDERSTØTTET. FILNAVN:XXXXXX.doc. Hvis den modtagne mail er for stor, udskrives følgende fejlmeddelelse: -FIL ER FOR STOR. Hvis Delete POP Receive Error Mail er slået til (standard), slettes den fejlbehæftede mail automatisk fra -serveren (se Slet fejl mail på side 21). Modtagelse af en Internet-fax på en pc 1 Når en pc modtager et Internet-faxdokument, er dokumentet vedhæftet en , der oplyser pc en om, at den har modtaget et Internet-faxdokument. Dette angives i emnefeltet på den modtagne mail (se Sender subject på side 22). Hvis den pc, du vil sende et dokument til, ikke har operativsystemet Windows 98/98SE/Me/2000/XP/XP Professional x64 Edition, skal du oplyse ejeren af pc en om, at vedkommende skal installere software, der kan vise TIFF-F-filer. Du kan bruge Microsoft Imaging, der leveres med Windows 98/Me/2000, og Windows Picture and Fax Viewer med Windows XP/XP Professional x64 Edition. 3

8 Internet-fax Videresendelse af modtagne s og faxmeddelelser 1 Du kan videresende modtagne s eller standard-faxmeddelelser til en anden -adresse eller faxmaskine. Modtagne meddelelser kan videresendes via til en pc eller Internet-fax. De kan også videresendes via en standardtelefonlinje til en anden maskine. Indstillingen kan også aktiveres via maskinens kontrolpanel. I brugsanvisningen, der blev leveret sammen med maskinen, finder du fremgangsmåden til konfiguration af faxvideresendelse. Se den brugsanvisning, der fulgte med maskinen, for at sikre dig, at denne funktion er understøttet. 1 med bekræftelse af overførsel 1 med bekræftelse af overførsel understøtter to separate funktioner. med bekræftelse af afsendelse giver mulighed for at anmode om bekræftelse fra modtagerstationen om, at I-faxen eller en er modtaget og behandlet. med bekræftelse af modtagelse giver mulighed for at sende en standardrapport tilbage til sendestationen, når en I-fax eller er modtaget og behandlet. For at kunne bruge denne funktion skal du vælge Meddelelse i indstillingerne Setup mail Rx og Setup mail TX. Setup mail TX 1 Du kan indstille Meddelelse i Setup mail TX til enten TIL eller FRA. Når indstillingen er Til, sendes der et ekstra felt med informationer sammen med billeddataene. Dette felt hedder Mdn (se Meddelelse på side 22). Mdn 1 Mail Disposition Notification dette felt anmoder om status for I-fax-meddelelsen eller en efter levering via SMTP-transportsystemet (Send Mail Transfer Protocol). Når meddelelsen er ankommet til modtagerstationen, bruges disse data, når maskinen eller brugeren læser eller udskriver den modtagne I-fax eller . Hvis meddelelsen f.eks. åbnes eller udskrives, sender modtagerstationen en besked tilbage til den oprindelige afsender (maskine eller bruger). Modtagerstationen skal understøtte Mdn-feltet for at kunne afsende en modtagelsesrapport. I modsat fald ignoreres forespørgslen. Setup mail Rx 1 Der er tre muligheder for denne indstilling: TIL/Mdn/FRA. Modtagelse af meddelelse indstillet til TIL Når indstillingen er Til, sendes en fast besked tilbage til sendestationen for at angive, at meddelelsen er modtaget og behandlet. Disse faste beskeder afhænger af, hvilken handling sendestationen har anmodet om. Rapporten består af SUCCESS: Modtaget fra < -adresse> Modtagelse af meddelelse indstillet til Mdn Når indstillingen er Mdn, sendes der en rapport som ovenfor beskrevet til sendestationen, hvis den oprindelige station har sendt Mdn -feltet som anmodning om bekræftelse. 4

9 Internet-fax Modtagelse af meddelelse indstillet til FRA FRA Slår alle typer modtagelsesbesked fra. Der sendes ingen beskeder tilbage til sendestationen på trods af eventuelle anmodninger (se Meddelelse på side 21). 1 Fejlmail 1 Hvis der opstår en leveringsfejl under overførslen af en Internet-fax, sender mailserveren en fejlmeddelelse tilbage til maskinen, som derefter udskrives. Hvis der opstår en fejl ved modtagelse af en mail, udskrives der en fejlmeddelelse. (Eksempel: The message being sent to the machine was not in a TIFF-F format. ). Videresendelse 1 Med denne funktion kan Brother-maskinen modtage et dokument via Internettet og derefter videresende det til andre faxmaskiner via konventionelle telefonlinjer (se Setup relay på side 23). Hvis du vil bruge maskinen til videresendelse, skal du angive et betroet domænenavnet på maskinen, dvs. den del af domænenavnet, der befinder sig -tegnet (se Videres domæne på side 23). Et betroet domæne henviser til -adressen. Hvis den anden parts adresse f.eks. er identificerer vi domænet som brother.com. Hvis -adressen er identificerer vi domænet som brother.co.uk. Vælg et betroet domæne med omtanke, da enhver bruger på et betroet domæne vil kunne foretage en videresendelse. Du kan registrere op til 5 domænenavne. Denne form for videresendelse kan understøtte videresendelsen af et dokument til op til 48 faxmaskiner via konventionelle telefonlinjer. Videresendelse fra en maskine Internet I dette eksempel har maskinen -adressen Hvis du vil sende et dokument fra denne maskine til en anden maskine i England med -adressen videresender denne maskine dokumentet til en standard-faxmaskine via en konventionel telefonlinje. Hvis din -adresse er skal du konfigurere det betroede domænenavn brother.com på maskinen i England, der skal videresende dokumentet til den konventionelle faxmaskine. Hvis du ikke angiver oplysningerne om domænenavnet, vil maskinen i midten (maskinen, der videresender dokumentet) ikke acceptere nogen Internet-job, som den modtager fra maskinen Når det betroede domæne er fastsat, kan du sende dokumentet fra din maskine [I.E. ved at angive -adressen for den maskine [I.E. der videresender dokumentet, 5

10 Internet-fax efterfulgt af telefonnummeret på den fax, der modtager dokumentet. I det følgende gives et eksempel på, hvordan -adresse og telefonnummer skal indtastes. (fax# ) 1 -adresse Faxnummer Ordet fax# skal være inkluderet med telefonnummeret inde i parentesen. Afsendelse til flere telefonnumre: 1 Hvis du vil have dokumentet videresendt til mere end én standardfaxmaskine, kan adressen indtastes ved hjælp af følgende metode: a Indtast telefonnummeret på den første faxmaskine b Tryk på OK. c Indtast telefonnummeret på den anden faxmaskine d Tryk på Mono Start. Videresendelse fra en pc 1 Din pc Internet (fax# ) Du kan også sende fra din pc og få den videresendt til en konventionel faxmaskine. Hvordan du skal indtaste telefonnummeret på den konventionelle faxmaskine, der skal modtage den videresendte , afhænger af, hvilket mailprogram du bruger. Nedenfor ses nogle eksempler på forskellige mailprogrammer: Visse -programmer kan ikke sende til flere telefonnumre. Hvis dit -program ikke kan sende til flere telefonnumre, bliver du nødt til at videresende til én faxmaskine ad gangen. Indtast adressen på videresendelsesmaskinen og telefonnummeret på faxen i TIL -feltet efter samme fremgangsmåde som ved afsendelse fra en maskine. (fax# ) 6

11 Internet-fax Outlook 97/98/2000/2002/2003: 1 Adresseoplysningerne skal indtastes i adressebogen som følger: Navn: fax# adresse: 1 Vigtige oplysninger om Internet-fax 1 Internet-faxkommunikation på et LAN-system fungerer stort set som kommunikation via . Det er dog anderledes end faxkommunikation, der benytter standardtelefonlinjer. Følgende punkter indeholder vigtige oplysninger om brug af Internet-fax: Faktorer såsom modtagerens beliggenhed, LAN-systemets struktur, samt hvor belastet kredsløbet er (f.eks. Internettet), kan medføre, at systemet tager lang tid om at sende en fejlbehæftet mail tilbage (normalt sekunder). På grund af Internettets lave sikkerhedsniveau anbefaler vi, at du anvender standardtelefonlinjer til at sende fortrolige dokumenter. Hvis modtagerens mailsystem ikke er kompatibelt med MIME-formatet, kan du ikke overføre et dokument til modtageren. Afhængig af modtagerens server kan der være visse tilfælde, hvor fejlmailen ikke sendes tilbage. Hvis dokumentet indeholder meget store billeddata, er det ikke sikkert, at transmissionen lykkes. Du kan ikke ændre skrifttypen og skriftstørrelsen i de Internet-mails, du modtager. 7

12 2 Windows -internetudskrivning 2 Installation af Internetudskrivning 2 2 Oversigt 2 Brother Internet Print (BIP)-software til Windows 98/98SE/Me/2000/XP/XP Professional x64 Edition gør det muligt for en pc-bruger at sende et udskriftsjob til en Brother-printer, der er placeret langt væk, via Internettet. For eksempel kan en pc-bruger i New York udskrive et dokument direkte i Microsoft Excel på en printer i Paris. Brother Internet Print-softwaren ligger på den cd-rom, der følger med maskinen. Generelle oplysninger om Brother Internet Print 2 Programmet BIP installeres med standardinstallationsguiden i Windows 98/98SE/Me/2000/XP/XP Professional x64 Edition. Den opretter en virtuel port på pc'en, som fungerer stort set på samme måde som en standard-lpt1-printerport. Brugeren kan oprette en printer med Udskriftstyring, der kan bruge denne port sammen med en standardprinter, som er kompatibel med Windows 98/98SE/Me/2000/XP/XP Professional x64 Edition. Ethvert Windows 98/98SE/Me/2000/XP/XP Professional x64 Edition-program kan derfor udskrive på denne printer (og således også til den virtuelle port) uden ændringer eller funktionsprocedurer. Når et job sendes til den virtuelle BIP-port, MIME-krypteres det (konverteres til en Internet-standard- ) og sendes til et eksternt Brother-printernetkort. Dette betyder, at BIP er kompatibel med de fleste almindelige -programmer. Det eneste krav er, at -serveren skal kunne sende s over Internettet. Proceduren kan forklares på følgende måde: Hvis du er tilsluttet et lokalt netværk, overføres en til -serveren. Ved hjælp af protokollen SMTP (Simple Mail Transport Protocol) overfører serveren en til internettet og videre til det eksterne printernetkort. Hvis du har en direkte modemforbindelse til en Internetudbyder (ISP), sender ISP'en en videre til det eksterne printernetkort. en modtages på den eksterne -server. Det eksterne printer-/faxnetkort, der har sin egen -adresse, henter en fra -serveren med protokollen POP3 (Post Office Protocol 3). Den afkoder derefter indholdet og udskriver det på printeren. Bemærk! Hvis der modtages en , der ikke er konfigureret til at bruge den virtuelle BIP-port, udskrives en som et tekstdokument. 8

13 Windows -internetudskrivning Brother Internet Print: Konfiguration af Brother-printernetkort 2 Printernetkortet kan konfigureres ved hjælp af BRAdmin Professional. Huskeliste til konfiguration af printernetkort 2 2 Bemærk! Før printernetkortet kan konfigureres til at modtage BIP-job, skal du sørge for, at den eksterne -server (hos modtageren) er konfigureret til at håndtere protokollerne TCP/IP POP3 og SMTP (SMTP er kun nødvendig, hvis funktionen Meddelelse er aktiveret). a Konfigurer POP3-serveren på -serveren på fjernlokationen med en postkonto (postkassenavn) og en adgangskode for Brother-printernetkortet (navnet på postkontoen er som regel den første del af e- mail-adressen. Hvis -adressen f.eks. er er postkontonavnet printer) (se Setup Internet på side 18). b Sørg for, at printernetkortet er installeret, og at TCP/IP er slået til og har en gyldig IP-adresse (se Setup TCP/IP på side 13). På de fleste netværk er der adgangsbegrænsning til -serveren. Du skal eventuelt lade netværksadministratoren kontrollere konfigurationen og tilføje postkontoen. Brother Internet Print: Konfiguration af printernetkort ved hjælp af BRAdmin Professional 2 Bemærk! Hvis du bruger BRAdmin Professional, kan du konfigurere Brother-printernetkortet med TCP/IP-protokollen. Hvis du vil konfigurere printernetkortet til at modtage udskriftsjob fra en Windows 98/98SE/Me/2000/XP/XP Professional x64 Edition-pc, der har BIP-programmet installeret, skal du følge nedenstående trin: a Start BRAdmin Professional. b Vælg Brother-printernetkortets Nodenavn på listen, og dobbeltklik på navnet. Standardnodenavnet er normalt BRN_xxxxxx (xxxxxx angiver de seks sidste cifre i Ethernet-adressen (MAC-adresse)). Du bliver bedt om en adgangskode. Standardadgangskoden er access. Bemærk! Du kan finde nodenavnet og MAC-adressen ved at udskrive maskinens konfigurationsside. Hvis du ønsker information om, hvordan du udskriver konfigurationssiden på dit printernetkort, skal du se Udskrivning af netværkskonfigurationslisten på side 26. c Klik på fanen POP3/SMTP. d Indtast adressen på POP3-serveren (hvis du ikke kender denne adresse, kan du spørge din netværksadministrator). 9

14 Windows -internetudskrivning e Indtast POP3-kontonavn på det eksterne Brother-printernetkort. Det er som regel den første del af -adressen (hvis printernetkortets -adresse f.eks. er vil POP3- kontonavn være printer). f Indtast postkassens adgangskode, hvis en sådan findes. g Printernetkortet er som standard konfigureret til at sende forespørgsler til POP3-serveren med et interval på 10 minutter. Du kan ændre intervallet, hvis du ønsker det. 2 h Hvis du har aktiveret funktionen Meddelelse, skal du indtaste adressen på din SMTP-server (hvis du ikke kender denne adresse, kan du spørge din netværksadministrator). i Klik på OK, og gem ændringerne. Afslut derefter BRAdmin Professional. Du har nu konfigureret printernetkortet til at modtage udskriftsjob. Brother Internet Print: Installation af programmet BIP på Windows 98/98SE/Me/2000/XP/XP Professional x64 Edition 2 Følg nedenstående trin for at installere programmet BIP på en pc: Bemærk! Sørg for, at der er installeret et -program på pc'en (f.eks. Microsoft Outlook), der kan sende s med Winsock. Sørg for, at din -server kan sende meddelelser over Internettet. Installation fra cd-rom 2 a Start installationsprogrammet fra cd-rom'en som beskrevet i Hurtig installationsvejledning. b Vælg modellen, og vælg menuen Installer andre drivere/hjælpeprogr.. Vælg derefter installationsprogrammet Network Print Software. c Klik på knappen Næste for at fortsætte fra velkomstbeskeden. d Klik på knappen Brother Internet Print. e Vælg det ønskede bibliotek, hvor BIP-filerne skal installeres, og klik på Næste. Hvis du ikke allerede har oprettet et bibliotek, opretter installationsprogrammet et bibliotek for dig. f Du bliver derefter bedt om et portnavn. Indtast portnavnet. Det skal begynde med BIP og slutte med et tal, f.eks. BIP1. g Klik på OK for at fortsætte. h Du bliver derefter bedt om at indtaste portindstillingerne for det eksterne printernetkort: Indtast en unik, gyldig -adresse for det eksterne printernetkort (f.eks. Bemærk, at -adresser ikke må indeholde mellemrum. Indtast din -adresse og IP-adresse for din SMPT- -server (hvis du ikke kender denne adresse, kan du spørge din netværksadministrator). Angiv også, om du vil bruge funktionen Brug delvis udskrivning af og Meddelelse. 10

15 Windows -internetudskrivning i Klik på OK for at fortsætte. Du bliver derefter bedt om at genstarte din computer. j Når din computer er genstartet, skal du oprette en printer på dit Windows 98/98SE/Me/2000/XP/XP Professional x64 Edition-system med standardproceduren for printerinstallation i Windows. Det gør du ved at klikke på knappen Start, vælge Indstillinger og derefter Printere (Windows 98/98SE/Me/2000). Hvis du er Windows XP/XP Professional x64 Edition-bruger, skal du klikke på knappen Start og vælge Printere og faxenheder. 2 k Vælg Tilføj printer (eller Tilføj en printer I Windows XP/XP Professional x64 Edition) for at starte printerinstallationen. l Klik på Næste, når guiden Tilføj printer vises. m Funktionsmåderne varierer afhængig af, hvilket operativsystem du bruger. Følg en af nedenstående fremgangsmåder. Windows 98/98SE/Me-brugere Vælg Lokal printer, når du bliver spurgt om, hvordan printerne er forbundet til din computer, og klik på Næste. Windows 2000/XP/XP Professional x64 Edition-brugere Vælg Lokal printer, og slet derefter markeringen i afkrydsningsfeltet Plug and Play. Klik derefter på Næste. n Funktionsmåderne varierer afhængig af, hvilket operativsystem du bruger. Følg en af nedenstående fremgangsmåder. Windows 98/98SE/Me-brugere 1 Vælg den ønskede model for den eksterne printer (f.eks. Brother HL-serien). Klik eventuelt på Har diskette/cd for at indlæse driveren fra cd-rom'en. Klik på Næste, når du er færdig. 2 Hvis du har valgt en printerdriver, der allerede er i brug, har du mulighed for at beholde den eksisterende driver (anbefales) eller erstatte den. Vælg den ønskede funktion, og klik på Næste. 3 Vælg den Brother Internet-port (BIP...), som du valgte i f, og klik på Næste. Windows 2000/XP/XP Professional x64 Edition-brugere 1 Vælg den Brother Internet-port (BIP...), som du valgte i f, og klik på Næste. 2 Vælg den ønskede model for den eksterne printer (f.eks. Brother HL-serien). Klik eventuelt på Har diskette/cd for at indlæse driveren fra cd-rom'en. Klik på Næste, når du er færdig. 3 Hvis du har valgt en printerdriver, der allerede er i brug, har du mulighed for at beholde den eksisterende driver (anbefales) eller erstatte den. Vælg den ønskede funktion, og klik på Næste. 4 Indtast et navn for den eksterne BIP-printer, og klik på Næste. Bemærk, at dette navn ikke behøver at svare til det portnavn, som du angav i f, eller den -adresse, som du tildelte i i. 5 Klik på Nej, når du bliver spurgt, om du vil udskrive en testside, medmindre du allerede har konfigureret det eksterne printernetkort til at kunne modtage BIP-udskriftsjob. Du har nu installeret BIP-programmet. Hvis du vil konfigurere et nyt eksternt printernetkort, skal du gå videre til næste afsnit, Tilføjelse af en ekstra Brother Internet-port på side

16 Windows -internetudskrivning Tilføjelse af en ekstra Brother Internet-port 2 Du skal ikke køre hele installationsprogrammet igen for at tilføje en ny Brother Internet-port. Klik i stedet på knappen Start, vælg Indstillinger, og åbn vinduet Printere. Klik på ikonet for en printer, der bruger BIP, og vælg Egenskaber i menuen Filer. Klik på fanen Detaljer (Porte i Windows 2000/XP/XP Professional x64 Edition), og klik på knappen Tilføj port. 2 Marker alternativknappen Anden (kun i Windows 98/98SE/Me)i dialogboksen Tilføj port, og vælg derefter Brother Internet Port. Klik på OK (Ny port i Windows 2000/XP/XP Professional x64 Edition). Herefter vises tekstboksen Portnavn. Angiv et unikt navn. Navnet skal begynde med BIP, og der må ikke være to porte med det samme navn. Andre informationskilder 2 Besøg Microsofts website for at hente programmet Microsoft Internet Print Services til Windows 98/98SE/Me. 12

17 3 Indstilling ved hjælp af kontrolpanelet 3 LAN-menu 3 Kontrolpanelets LAN-menu kan bruges til at konfigurere netværksindstillinger. Tryk på Menu, 5 for LAN, og gå derefter videre til det menupunkt, du vil konfigurere. Bemærk, at maskinen leveres med softwaren BRAdmin Professional Windows, BRAdmin Light Macintosh og Fjernindstilling, som også kan bruges til at konfigurere netværksindstillinger (se netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en, der følger med maskinen). 3 Bemærk! Hvis du allerede har installeret maskinen til netværksforbindelse ved hjælp af trinene i Hurtig installationsvejledning, er TCP/IP-indstillingerne allerede konfigureret. Du behøver kun at konfigurere indstillingerne for Internet-fax. Gå til Setup Internet på side 18. Setup TCP/IP 3 Denne menu består af ni punkter: Boot metode, IP-adresse, Subnet mask, Router, Nodenavn, Wins config, Wins server, Dns server og APIPA. Boot metode 3 Dette punkt styrer, hvordan maskinen selv får fat i IP-adresserne. Standardindstillingen er Auto. a Tryk på Menu, 5, 1, 1. b Tryk på a eller b for at vælge Auto, Static, RARP, BOOTP eller DHCP. Auto-tilstand 3 I denne tilstand scanner maskinen netværket for en DHCP-server. Hvis den kan finde en, og hvis DHCPserveren er konfigureret til at tildele en IP-adresse til maskinen, bruges den IP-adresse, DHCP-serveren oplyser. Hvis der ikke kan findes nogen DHCP-server, leder maskinen efter en BOOTP-server. Hvis der findes en korrekt konfigureret BOOTP-server, tager maskinen sin IP-adresse fra denne. Hvis der ikke kan findes nogen BOOTP-server, leder maskinen efter en RARP-server. Hvis en RARP-server heller ikke svarer, scannes IP-adressen via APIPA-funktionen. Når maskinen tændes for første gang, kan det tage den et par minutter at scanne netværket for en server. DHCP-tilstand 3 Protokollen Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) er en af de mange automatiske mekanismer, der kan bruges til allokering af en IP-adresse. Hvis netværket er tilkoblet en DHCP-server (ofte et UNIX - eller 13

18 Indstilling ved hjælp af kontrolpanelet Windows 2000/XP-netværk), finder printernetkortet automatisk sin IP-adresse på en DHCP-server og registrerer navnet på enhver dynamisk navneservice, der er RFC og 1002-kompatibel. Bemærk! Hvis du ikke ønsker, at printernetkortet skal konfigureres ved hjælp af DHCP, BOOTP eller RARP, skal du angive Boot metode som Static. Dette vil hindre printernetkortet i at prøve at finde IP-adressen på et af disse systemer. Du kan ændre Boot metode ved hjælp af maskinens kontrolpanel eller BRAdmin Professional. 3 I mindre netværk er DHCP-serveren muligvis routeren. Static-tilstand 3 I denne tilstand skal maskinens IP-adresse tildeles manuelt. Når IP-adressen er indtastet, fastlåses den til den tildelte adresse. RARP-tilstand 3 Du kan konfigurere IP-adressen på Brother-printernetkortet ved hjælp af servicen Reverse ARP (RARP), som du finder på din værtscomputer. Du skal redigere filen /etc/ethers (hvis denne fil ikke findes, kan du oprette den) med et element, der ligner følgende: 00:80:77:31:01:07 BRN_ Det første element er printernetkortets Ethernet-adresse, og det andet element er navnet på printernetkortet (navnet skal svare til det navn, som du angav i filen /etc/hosts). Hvis rarp daemon ikke allerede kører, skal du starte den (afhængigt af systemet kan kommandoen hedde rarpd, rarpd -a, in.rarpd -a eller lignende. Indtast man rarpd, eller se dokumentationen til systemet, hvis du vil vide mere). Hvis du vil kontrollere, om rarp daemon kører på et Berkeley UNIX -baseret system, skal du indtaste følgende kommando: ps -ax grep -v grep grep rarpd Hvis der er tale om et AT&T UNIX -baseret system, skal du indtaste: ps -ef grep -v grep grep rarpd Brother-printernetkortet vil få IP-adressen fra rarp daemon, når printeren tændes. BOOTP-tilstand 3 BOOTP kan bruges i stedet for rarp og har den fordel, at du også har mulighed for at konfigurere undernetmasken og gatewayen. Hvis du vil konfigurere IP-adressen ved hjælp af BOOTP, skal du sørge for, at BOOTP er installeret og kører på din værtscomputer (dette vises som en service i værtscomputeren i filen /etc/services. Indtast man bootpd, eller se dokumentationen til systemet, hvis du vil vide mere). BOOTP startes normalt via filen /etc/inetd.conf, så du skal eventuelt aktivere den ved at fjerne # forrest i filens bootpelement. Et eksempel på et typisk bootp-element i filen /etc/inetd.conf kunne være: #bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i Bemærk! Elementet kan hedde bootps i stedet for bootp afhængig af systemet. 14

19 Indstilling ved hjælp af kontrolpanelet Hvis du vil aktivere BOOTP, skal du blot bruge en editor til at slette # (hvis du ikke kan se en #, betyder det, at BOOTP allerede er aktiveret). Rediger derefter BOOTP-konfigurationsfilen (som regel /etc/bootptab), og indtast navn, netværkstype (1 ved Ethernet), Ethernet-adresse og IP-adresse, undernetmaske og printernetkortets gateway. Der findes desværre ikke en standard, som fortæller, hvordan du skal indtaste oplysningerne, så du skal læse dokumentationen til dit system (mange UNIX -systemer opgiver standardeksempler i filen bootptab, og du kan eventuelt bruge et sådant eksempel som reference). Typiske /etc/bootptab-elementer kunne omfatte følgende: og: BRN_ :80:77:31:01: BRN_310107:ht=ethernet:ha= :ip= : Nogle BOOTP-værtsprogrammer reagerer ikke på BOOTP-forespørgsler, hvis du ikke har medtaget et download-filnavn i konfigurationsfilen. Hvis dette er tilfældet, skal du blot oprette en null-fil på værtscomputeren og angive navnet og stien på denne fil i konfigurationsfilen. Som det var tilfældet med rarp, henter printernetkortet sin IP-adresse fra BOOTP-serveren, når printeren tændes. IP-adresse 3 Dette felt viser maskinens aktuelle IP-adresse. Hvis du har valgt Static som Boot metode, skal du indtaste den IP-adresse, du vil tildele maskinen (spørg din netværksadministrator, hvilken IP-adresse du skal bruge). Hvis du har valgt en anden metode end Static, vil maskinen forsøge at finde sin IP-adresse ved hjælp af protokollerne DHCP eller BOOTP. Standard-IP-adressen for maskinen er sandsynligvis inkompatibel med netværkets IP-adresse. Vi anbefaler, at du kontakter din netværksadministrator for at få en IP-adresse til det netværk, enheden skal forbindes til. a Tryk på Menu, 5, 1, 2. b Vælg 1 for at foretage ændringer. Indtast IP-adressen. Subnet mask 3 Dette felt indeholder den aktuelle undernetmaske, der bruges af maskinen. Hvis du ikke bruger DHCP eller BOOTP til at angive undernetmasken, skal du indtaste den ønskede undernetmaske. Spørg din netværksadministrator, hvilken undernetmaske du skal bruge. a Tryk på Menu, 5, 1, 3. b Vælg 1 for at foretage ændringer. Indtast undernetmaskeadressen. 15

20 Indstilling ved hjælp af kontrolpanelet Router 3 Dette felt indeholder den aktuelle gateway- eller routeradresse, der bruges af maskinen. Hvis du ikke bruger DHCP eller BOOTP til at angive gateway- eller routeradressen, skal du indtaste den adresse, du vil tildele. Hvis du ikke har en gateway eller router, skal du lade dette felt være tomt. Spørg din netværksadministrator, hvis du er i tvivl. a Tryk på Menu, 5, 1, 4. 3 b Vælg 1 for at foretage ændringer. Indtast gatewayadressen. Nodenavn 3 Du kan registrere maskinens navn på netværket. Dette navn kaldes ofte et NetBIOS-navn. Det er det navn, der er registreret af Wins-serveren på dit netværk. Brother anbefaler navnet BRN_xxxxxx (xxxxxx er de sidste seks cifre i Ethernet-adressen) (op til 15 tegn). a Tryk på Menu, 5, 1, 5. b Vælg 1 for at foretage ændringer. Indtast nodenavnet. Wins config 3 Dette punkt styrer, hvordan maskinen får fat i IP-adressen til Wins-serveren. a Tryk på Menu, 5, 1, 6. b Tryk på a eller b for at vælge Auto eller Static. Auto 3 Bruger automatisk en DHCP-forespørgsel for at bestemme IP-adresserne for de primære og sekundære Wins-servere. Boot metode skal være indstillet til Auto, for at denne funktion virker. 16

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før

Læs mere

NETVÆRK BRUGSANVISNING

NETVÆRK BRUGSANVISNING Internt printer-/scannernetkort til flere protokoller NETVÆRK BRUGSANVISNING MFC-7225N MFC-7820N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af denne enhed på dit netværk. Du kan til enhver tid udskrive

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSf BRUGSANVISNING HL-5250DN HL-5270DN Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Intern Ethernet-printserver med multiprotokolunderstøttelse Netværksbrugsanvisning TD-serien Læs denne vejledning grundigt, inden du bruger maskinen. Opbevar CD-ROM en et praktisk sted, så du nemt kan

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON NETWORK i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook Opsætning af e-mail mail-konti I dette kapitel vil jeg hjælpe dig med, hvordan du sætter Outlook 2007 op, så du får forbindelse til din e-mail-konto (eller flere) og en evt. HTTP-konto, som fx Windows

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt.

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Copyright 2005. Den krævede ophavsretslige beskyttelse omfatter alle former for og indhold i ophavsretlig

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 4.1x server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Installation og konfiguration af Netware IP

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGSANVISNING HL-2150N HL-2170W Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren.

Læs mere

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5 IAU printeropsætning 23. marts 2006 Lars Mogensen, s001684 Indhold 1 Indledning 2 2 SSH opsætning 3 3 Printer installation 5 4 Dupleks print 7 5 Brug af dupleks print 8 Ørsted DTU 2 1 Indledning Dette

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokol Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs (IEEE 802.11b/g) Ethernet-multifunktionsprintserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du installerer

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Vejledning til forskellige mail programmer

Vejledning til forskellige mail programmer Vejledning til forskellige mail programmer Opdateret d. 4/1-2012 /PI Opsætning af Outlook Express 5.x / 6.x 1. Start Outlook Express - Hvis Windows prøver at ringe op skal du klikke på [Annuller] 2. I

Læs mere

FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner

FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner FS-1118MFP Vejledning til opsætning af netværksscanner Introduktion Om denne vejledning Varemærker Denne vejledning indeholder anvisninger til grundlæggende opsætning af scannerens funktioner og beskriver,

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning PT-E550W PT-E550W Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om konfiguration af trådløse netværk og Wireless Direct-indstillinger med din Brother-printer. Du kan

Læs mere

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual Synology 2009-05-06 Synology Disk Station Mail Station bruger manual Indledning Synology Synology Inc. 2009 Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må gengives, lagres

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie 100820 Version 3.2 Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk

Læs mere

Vejledning til opsætning af mail

Vejledning til opsætning af mail Vejledning til opsætning af mail Microsoft Outlook 2010... 2 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook 2010... 6 Microsoft Outlook 2007... 9 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Netværksintroduktion. Version 0 DAN

Netværksintroduktion. Version 0 DAN Netværksintroduktion I denne Netværksintroduktion finder du grundlæggende oplysninger om avancerede netværksfunktioner til Brothermaskiner sammen med generelle netværk og fælles begreber. De understøttede

Læs mere

E-mail. Outlook. Outlook.com

E-mail. Outlook. Outlook.com E-mail Outlook Outlook.com Indhold e-mail elektronisk post... 3 e-mail adresse... 3 Opstart af Microsoft Outlook.com... 4 Skærmbilledet i Outlook... 5 Arbejd med e-mail... 6 Sende e-mail... 7 Modtage og

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne Netværksbrugsanvisning giver nyttige informationer om indstilling af kabelbaseret

Læs mere

Indstillingsvejledning for hurtig scanning. Indstilling af Scan til e-mail

Indstillingsvejledning for hurtig scanning. Indstilling af Scan til e-mail Indstillingsvejledning for hurtig scanning XE3024DA0-2 Denne vejledning indeholder instruktioner om: Indstilling af Scan til e-mail på side 1 Indstilling af Scan til postboks på side 6 Indstilling af Netværksscanning

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro Sektornet VPN Log på Windows-domæne med Windows XP Pro UNI C februar 2004 Sektornet VPN UNI C februar 2004 v2.5 Af Anders Raun og Jesper Skou Jensen 1 Log på Windwos-domæne med Windows XP Pro 1.1 Forudsætninger

Læs mere

WorkCentre Pro 65/75/90

WorkCentre Pro 65/75/90 WorkCentre Pro 65/75/90 604S14210 Netværks- installations- instruktioner Læs dette inden installering Distribuer materialer Xerox-installationspersonale leverer, udpakker og installerer printeren. De

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Introduktion til IT på IVA

Introduktion til IT på IVA Introduktion til IT på IVA Logge på IVA s computere... 2 Mappen Dokumenter... 3 Email... 4 Studienet... 6 Print... 7 Logge af computeren... 8 Huskeliste... 9 Brug for hjælp... 9 (Denne guide er baseret

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere