NETVÆRKSBRUGSANVISNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NETVÆRKSBRUGSANVISNING"

Transkript

1 NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internet-fax og Windows - internetudskrivning Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) er stedet, hvor du kan finde alle de ressourcer, du måtte have brug for til din printer. Download de seneste drivere og hjælpeprogrammer til din maskine, og læs de ofte stillede spørgsmål (FAQ) og tip til problemløsning. Version 0

2 Definitioner af advarsler, forholdsregler og bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver tip om, hvordan operationen fungerer med andre funktioner. Varemærker Brother og Brother-logoet er registrerede varemærker og BRAdmin Professional er et varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd. UNIX er et registreret varemærke tilhørende The Open Group. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Alle andre betegnelser samt mærke- og produktnavne, der er nævnt i denne brugsanvisning, er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende de respektive virksomheder. Kompilerings- og publikationsbekendtgørelse Denne brugsanvisning er kompileret og udgivet under tilsyn af Brother Industries Ltd. Den indeholder de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer. Indholdet af denne vejledning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer af specifikationerne og materialet heri og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader (herunder følgeskader), der er forårsaget af tillid til de præsenterede materialer, herunder (men ikke begrænset til) typografiske fejl og andre fejl i publikationen Brother Industries, Ltd. i

3 VIGTIGT: Hvis du ønsker teknisk support og driftssupport skal du ringe til det land, hvor du købte maskinen. Opkaldet skal foretages fra det pågældende land. I USA I Canada BROTHER I Europa Besøg for at finde kontaktinformation om dit lokale Brother-kontor. Hvis du har kommentarer eller forslag, er du velkommen til at skrive til os: I Europa I USA I Canada European Technical Services 1 Tame Street Audenshaw Manchester, M34 5JE Storbritannien Customer Support Brother International Corporation 100 Somerset Corporate Boulevard Bridgewater, NJ , USA Brother International Corporation (Canada), Ltd. - Marketing Dept. 1, rue Hôtel de Ville Dollard-des-Ormeaux, PQ, Canada H9B 3H6 Brother fax-back system (USA) Brother has set up an easy-to-use fax-back system so you can get instant answers to common technical questions and information about all our products. This is available 24 hours a day, seven days a week. You can use the system to send the information to any fax machine. Call the number below and follow the recorded instructions to receive a fax about how to use the system and an Index of the subjects you can get information about. In USA only Service center locator (USA) For the location of a Brother authorized service center, call Service center locations (Canada) For the location of a Brother authorized service center, call BROTHER. Internetadresser Brothers globale websted: Ofte stillede spørgsmål (FAQ), produktsupport samt opdaterede drivere og hjælpeprogrammer findes på følgende adresse: (Kun i USA) For Brother Accessories & Supplies: ii

4 Indholdsfortegnelse 1 Internet-fax 1 Oversigt...1 Tilslutning...1 Tastfunktioner på kontrolpanelet...1 Sådan sendes en Internet-fax...2 Modtagelse af eller Internet-fax...3 Modtagelse af en Internet-fax på en pc...3 Videresendelse af modtagne s og faxmeddelelser...4 med bekræftelse af overførsel...4 Setup mail TX...4 Setup mail Rx...4 Fejlmail...5 Videresendelse...5 Vigtige oplysninger om Internet-fax Windows -internetudskrivning 8 Installation af Internetudskrivning...8 Oversigt...8 Generelle oplysninger om Brother Internet Print...8 Brother Internet Print: Konfiguration af Brother-printernetkort...9 Brother Internet Print: Konfiguration af printernetkort ved hjælp af BRAdmin Professional...9 Brother Internet Print: Installation af programmet BIP på Windows 98/98SE/Me/2000/XP/XP Professional x64 Edition...10 Tilføjelse af en ekstra Brother Internet-port...12 Andre informationskilder Indstilling ved hjælp af kontrolpanelet 13 LAN-menu...13 Setup TCP/IP...13 Setup Internet...18 Setup mail Rx...20 Setup mail TX...22 Setup relay...23 Opsætn. div Scan til ( Server)...25 Udskrivning af netværkskonfigurationslisten...26 Tilbagestilling af netværksindstillingerne til fabriksindstillingerne...26 A Appendiks A 27 Indtastning af tekst...27 B Indeks 28 iii

5 1 Internet-fax 1 1 Oversigt 1 Internet-faxkommunikation (I-fax) giver dig mulighed for at sende og modtage faxdokumenter via Internettet. Dokumenter overføres i s som vedhæftede TIFF-F-filer. Det betyder, at dokumenter også kan modtages og sendes via en pc, hvis den har et program, der kan generere og åbne TIFF-F-filer. Du kan bruge Microsoft Imaging eller et TIFF-F-visningsprogram. Dokumenter, der sendes via maskinen, vil automatisk blive konverteret til TIFF-F-format. Hvis du vil sende og modtage beskeder via maskinen, skal pc ens mailprogram understøtte MIME-formatet. Videresendelse af fax (G3 TX) Internet Internet Internet-fax Videresendelse af Bemærk! I-fax er kun tilgængelig i sort-hvid Tilslutning 1 Før du kan sende eller modtage en Internet-fax, skal du konfigurere din Brother-maskine, så den kan kommunikere med netværket og mailserveren. Du skal have og kontrollere følgende: en korrekt konfigureret IP-adresse samt en -adresse for maskinen, mailserverens IP-adresse, navnet på og adgangskoden til postkassen på Brother-maskinen. Hvis du er usikker mht. nogle af disse punkter, skal du kontakte din systemadministrator. Hvis du vil vide mere om, hvordan du konfigurerer disse oplysninger, skal du se Setup Internet på side 18. Tastfunktioner på kontrolpanelet 1 Search/Speed Dial Bruges til at ændre inputtilstanden. Du kan bruge tasterne på det numeriske tastatur til at skrive bogstaver. (26 bogstaver) space! # % & () + / : ; < > =? [ ] ^ - $, _ og tal. 1

6 Internet-fax Search/Speed Dial Bruges til at skifte mellem store og små bogstaver ved indtastning af -adressen og I-fax-adressen. 1 d eller c 1 Flytter LCD-markøren til venstre eller højre, når du indtaster tekst. OK 1 Bruges til at lagre flere numre. Start 1 Starter overførslen af dokumentet. Stop/Exit 1 Sletter indtastede data og stopper scannings- eller overførselsprocessen. Search/Speed Dial 1 Disse funktioner fungerer på samme måde som i konventionelle maskiner. Bemærk dog, at du ikke kan bruge kædeopkald for -adresser. Search/Speed Dial + Mono Start 1 Bruges til at modtage manuelt fra POP3-serveren. Bemærk! Search/Speed Dial fungerer på samme måde som i konventionelle maskiner. Bemærk dog, at du ikke kan bruge kædeopkald for -adresser. Sådan sendes en Internet-fax 1 At sende en Internet-fax er det samme som at sende en almindelig fax. Hvis du allerede har indprogrammeret adresserne på de modtagende Internet-faxmaskiner som hurtigopkaldsnumre, kan du sende Internet-faxen ved at indsætte dokumentet i maskinen, indstille den ønskede opløsning ved hjælp af tasten Fax Resolution, vælge et hurtigopkaldsnummer og trykke på Mono Start. Hvis du ønsker at indtaste Internet-faxadressen manuelt, skal du indsætte dokumentet i maskinen og trykke på Search/Speed Dial og 1 samtidigt for at skifte til alfabettilstanden. Hvis du vil indtaste Internet-faxadressen manuelt, skal du se Indtastning af tekst på side 27. Hvis du angiver mere end 16 tegn, ruller navnet til venstre tegn for tegn på LCD-panelet. Du kan indtaste op til 60 tegn. a Tryk på Mono Start for at sende dokumentet. Når dokumentet er scannet, overføres det automatisk til den modtagende Internet-faxmaskine via din SMTP-server. Du kan annullere overførslen ved at trykke på knappen Stop/Exit under scanningen. Når overførslen er færdig, går maskinen i standbytilstand. Se Setup Internet på side 18 2

7 Internet-fax Visse -servere tillader ikke store -dokumenter (systemadministratoren vil ofte sætte en grænse for, hvor store s kan være). Du kan aktivere størrelsesbegrænsningen i funktionen for sendte s (se Begrænsning på side 22). Når denne funktion er slået til, viser maskinen Hukommelse fuld, hvis du forsøger at sende -dokumenter, der er større end 1 Mbyte. Dokumentet sendes ikke, og der udskrives en fejlrapport. Dokumentet skal opdeles i flere små dokumenter, som mailserveren vil acceptere. Du kan slå denne funktion til via LAN-menuens funktioner. 1 Modtagelse af eller Internet-fax 1 Der er to måder, hvorpå du kan modtage s: POP3-modtagelse med jævne mellemrum POP3-modtagelse (manuelt aktiveret) Ved POP3-modtagelse skal maskinen sende forespørgsler til -serveren for at modtage udskriftsjobbene (se Setup Internet på side 18). Disse forespørgsler kan finde sted med faste intervaller (du kan f.eks. konfigurere maskinen til at sende forespørgsler til -serveren hver 10. minut, se Poll frekvens på side 20), eller du kan sende forespørgsler manuelt ved at trykke på knappen Search/Speed Dial + Mono Start. Hvis maskinen begynder at modtage -udskrivningsjob, afspejler LCD-panelet denne aktivitet. For eksempel vil du se Modtager på LCD-panelet fulgt af antallet af s. Hvis du trykker på knappen Search/Speed Dial + Mono Start for at sende forespørgsler manuelt til -serveren, og der ikke er nogen dokumenter, som venter på at blive udskrevet, vises Ingen mail på LCD-panelet i to sekunder. Hvis maskinen løber tør for papir, når den modtager data, opbevares dataene i maskinens hukommelse. Hvis du vil udskrive disse data, skal du trykke på Mono Start, når der er lagt papir i maskinen igen. (For europæiske, asiatiske og oceaniske maskiner: Huk.modtagelse skal være slået TIL ). Hvis den modtagne mail ikke er i tekstformat, eller hvis en vedhæftet fil ikke er i TIFF-F-format, udskrives følgende fejlmeddelelse: TILFØJET FILFORMAT ER IKKE UNDERSTØTTET. FILNAVN:XXXXXX.doc. Hvis den modtagne mail er for stor, udskrives følgende fejlmeddelelse: -FIL ER FOR STOR. Hvis Delete POP Receive Error Mail er slået til (standard), slettes den fejlbehæftede mail automatisk fra -serveren (se Slet fejl mail på side 21). Modtagelse af en Internet-fax på en pc 1 Når en pc modtager et Internet-faxdokument, er dokumentet vedhæftet en , der oplyser pc en om, at den har modtaget et Internet-faxdokument. Dette angives i emnefeltet på den modtagne mail (se Sender subject på side 22). Hvis den pc, du vil sende et dokument til, ikke har operativsystemet Windows 98/98SE/Me/2000/XP/XP Professional x64 Edition, skal du oplyse ejeren af pc en om, at vedkommende skal installere software, der kan vise TIFF-F-filer. Du kan bruge Microsoft Imaging, der leveres med Windows 98/Me/2000, og Windows Picture and Fax Viewer med Windows XP/XP Professional x64 Edition. 3

8 Internet-fax Videresendelse af modtagne s og faxmeddelelser 1 Du kan videresende modtagne s eller standard-faxmeddelelser til en anden -adresse eller faxmaskine. Modtagne meddelelser kan videresendes via til en pc eller Internet-fax. De kan også videresendes via en standardtelefonlinje til en anden maskine. Indstillingen kan også aktiveres via maskinens kontrolpanel. I brugsanvisningen, der blev leveret sammen med maskinen, finder du fremgangsmåden til konfiguration af faxvideresendelse. Se den brugsanvisning, der fulgte med maskinen, for at sikre dig, at denne funktion er understøttet. 1 med bekræftelse af overførsel 1 med bekræftelse af overførsel understøtter to separate funktioner. med bekræftelse af afsendelse giver mulighed for at anmode om bekræftelse fra modtagerstationen om, at I-faxen eller en er modtaget og behandlet. med bekræftelse af modtagelse giver mulighed for at sende en standardrapport tilbage til sendestationen, når en I-fax eller er modtaget og behandlet. For at kunne bruge denne funktion skal du vælge Meddelelse i indstillingerne Setup mail Rx og Setup mail TX. Setup mail TX 1 Du kan indstille Meddelelse i Setup mail TX til enten TIL eller FRA. Når indstillingen er Til, sendes der et ekstra felt med informationer sammen med billeddataene. Dette felt hedder Mdn (se Meddelelse på side 22). Mdn 1 Mail Disposition Notification dette felt anmoder om status for I-fax-meddelelsen eller en efter levering via SMTP-transportsystemet (Send Mail Transfer Protocol). Når meddelelsen er ankommet til modtagerstationen, bruges disse data, når maskinen eller brugeren læser eller udskriver den modtagne I-fax eller . Hvis meddelelsen f.eks. åbnes eller udskrives, sender modtagerstationen en besked tilbage til den oprindelige afsender (maskine eller bruger). Modtagerstationen skal understøtte Mdn-feltet for at kunne afsende en modtagelsesrapport. I modsat fald ignoreres forespørgslen. Setup mail Rx 1 Der er tre muligheder for denne indstilling: TIL/Mdn/FRA. Modtagelse af meddelelse indstillet til TIL Når indstillingen er Til, sendes en fast besked tilbage til sendestationen for at angive, at meddelelsen er modtaget og behandlet. Disse faste beskeder afhænger af, hvilken handling sendestationen har anmodet om. Rapporten består af SUCCESS: Modtaget fra < -adresse> Modtagelse af meddelelse indstillet til Mdn Når indstillingen er Mdn, sendes der en rapport som ovenfor beskrevet til sendestationen, hvis den oprindelige station har sendt Mdn -feltet som anmodning om bekræftelse. 4

9 Internet-fax Modtagelse af meddelelse indstillet til FRA FRA Slår alle typer modtagelsesbesked fra. Der sendes ingen beskeder tilbage til sendestationen på trods af eventuelle anmodninger (se Meddelelse på side 21). 1 Fejlmail 1 Hvis der opstår en leveringsfejl under overførslen af en Internet-fax, sender mailserveren en fejlmeddelelse tilbage til maskinen, som derefter udskrives. Hvis der opstår en fejl ved modtagelse af en mail, udskrives der en fejlmeddelelse. (Eksempel: The message being sent to the machine was not in a TIFF-F format. ). Videresendelse 1 Med denne funktion kan Brother-maskinen modtage et dokument via Internettet og derefter videresende det til andre faxmaskiner via konventionelle telefonlinjer (se Setup relay på side 23). Hvis du vil bruge maskinen til videresendelse, skal du angive et betroet domænenavnet på maskinen, dvs. den del af domænenavnet, der befinder sig -tegnet (se Videres domæne på side 23). Et betroet domæne henviser til -adressen. Hvis den anden parts adresse f.eks. er identificerer vi domænet som brother.com. Hvis -adressen er identificerer vi domænet som brother.co.uk. Vælg et betroet domæne med omtanke, da enhver bruger på et betroet domæne vil kunne foretage en videresendelse. Du kan registrere op til 5 domænenavne. Denne form for videresendelse kan understøtte videresendelsen af et dokument til op til 48 faxmaskiner via konventionelle telefonlinjer. Videresendelse fra en maskine Internet I dette eksempel har maskinen -adressen Hvis du vil sende et dokument fra denne maskine til en anden maskine i England med -adressen videresender denne maskine dokumentet til en standard-faxmaskine via en konventionel telefonlinje. Hvis din -adresse er skal du konfigurere det betroede domænenavn brother.com på maskinen i England, der skal videresende dokumentet til den konventionelle faxmaskine. Hvis du ikke angiver oplysningerne om domænenavnet, vil maskinen i midten (maskinen, der videresender dokumentet) ikke acceptere nogen Internet-job, som den modtager fra maskinen Når det betroede domæne er fastsat, kan du sende dokumentet fra din maskine [I.E. ved at angive -adressen for den maskine [I.E. der videresender dokumentet, 5

10 Internet-fax efterfulgt af telefonnummeret på den fax, der modtager dokumentet. I det følgende gives et eksempel på, hvordan -adresse og telefonnummer skal indtastes. (fax# ) 1 -adresse Faxnummer Ordet fax# skal være inkluderet med telefonnummeret inde i parentesen. Afsendelse til flere telefonnumre: 1 Hvis du vil have dokumentet videresendt til mere end én standardfaxmaskine, kan adressen indtastes ved hjælp af følgende metode: a Indtast telefonnummeret på den første faxmaskine b Tryk på OK. c Indtast telefonnummeret på den anden faxmaskine d Tryk på Mono Start. Videresendelse fra en pc 1 Din pc Internet (fax# ) Du kan også sende fra din pc og få den videresendt til en konventionel faxmaskine. Hvordan du skal indtaste telefonnummeret på den konventionelle faxmaskine, der skal modtage den videresendte , afhænger af, hvilket mailprogram du bruger. Nedenfor ses nogle eksempler på forskellige mailprogrammer: Visse -programmer kan ikke sende til flere telefonnumre. Hvis dit -program ikke kan sende til flere telefonnumre, bliver du nødt til at videresende til én faxmaskine ad gangen. Indtast adressen på videresendelsesmaskinen og telefonnummeret på faxen i TIL -feltet efter samme fremgangsmåde som ved afsendelse fra en maskine. (fax# ) 6

11 Internet-fax Outlook 97/98/2000/2002/2003: 1 Adresseoplysningerne skal indtastes i adressebogen som følger: Navn: fax# adresse: 1 Vigtige oplysninger om Internet-fax 1 Internet-faxkommunikation på et LAN-system fungerer stort set som kommunikation via . Det er dog anderledes end faxkommunikation, der benytter standardtelefonlinjer. Følgende punkter indeholder vigtige oplysninger om brug af Internet-fax: Faktorer såsom modtagerens beliggenhed, LAN-systemets struktur, samt hvor belastet kredsløbet er (f.eks. Internettet), kan medføre, at systemet tager lang tid om at sende en fejlbehæftet mail tilbage (normalt sekunder). På grund af Internettets lave sikkerhedsniveau anbefaler vi, at du anvender standardtelefonlinjer til at sende fortrolige dokumenter. Hvis modtagerens mailsystem ikke er kompatibelt med MIME-formatet, kan du ikke overføre et dokument til modtageren. Afhængig af modtagerens server kan der være visse tilfælde, hvor fejlmailen ikke sendes tilbage. Hvis dokumentet indeholder meget store billeddata, er det ikke sikkert, at transmissionen lykkes. Du kan ikke ændre skrifttypen og skriftstørrelsen i de Internet-mails, du modtager. 7

12 2 Windows -internetudskrivning 2 Installation af Internetudskrivning 2 2 Oversigt 2 Brother Internet Print (BIP)-software til Windows 98/98SE/Me/2000/XP/XP Professional x64 Edition gør det muligt for en pc-bruger at sende et udskriftsjob til en Brother-printer, der er placeret langt væk, via Internettet. For eksempel kan en pc-bruger i New York udskrive et dokument direkte i Microsoft Excel på en printer i Paris. Brother Internet Print-softwaren ligger på den cd-rom, der følger med maskinen. Generelle oplysninger om Brother Internet Print 2 Programmet BIP installeres med standardinstallationsguiden i Windows 98/98SE/Me/2000/XP/XP Professional x64 Edition. Den opretter en virtuel port på pc'en, som fungerer stort set på samme måde som en standard-lpt1-printerport. Brugeren kan oprette en printer med Udskriftstyring, der kan bruge denne port sammen med en standardprinter, som er kompatibel med Windows 98/98SE/Me/2000/XP/XP Professional x64 Edition. Ethvert Windows 98/98SE/Me/2000/XP/XP Professional x64 Edition-program kan derfor udskrive på denne printer (og således også til den virtuelle port) uden ændringer eller funktionsprocedurer. Når et job sendes til den virtuelle BIP-port, MIME-krypteres det (konverteres til en Internet-standard- ) og sendes til et eksternt Brother-printernetkort. Dette betyder, at BIP er kompatibel med de fleste almindelige -programmer. Det eneste krav er, at -serveren skal kunne sende s over Internettet. Proceduren kan forklares på følgende måde: Hvis du er tilsluttet et lokalt netværk, overføres en til -serveren. Ved hjælp af protokollen SMTP (Simple Mail Transport Protocol) overfører serveren en til internettet og videre til det eksterne printernetkort. Hvis du har en direkte modemforbindelse til en Internetudbyder (ISP), sender ISP'en en videre til det eksterne printernetkort. en modtages på den eksterne -server. Det eksterne printer-/faxnetkort, der har sin egen -adresse, henter en fra -serveren med protokollen POP3 (Post Office Protocol 3). Den afkoder derefter indholdet og udskriver det på printeren. Bemærk! Hvis der modtages en , der ikke er konfigureret til at bruge den virtuelle BIP-port, udskrives en som et tekstdokument. 8

13 Windows -internetudskrivning Brother Internet Print: Konfiguration af Brother-printernetkort 2 Printernetkortet kan konfigureres ved hjælp af BRAdmin Professional. Huskeliste til konfiguration af printernetkort 2 2 Bemærk! Før printernetkortet kan konfigureres til at modtage BIP-job, skal du sørge for, at den eksterne -server (hos modtageren) er konfigureret til at håndtere protokollerne TCP/IP POP3 og SMTP (SMTP er kun nødvendig, hvis funktionen Meddelelse er aktiveret). a Konfigurer POP3-serveren på -serveren på fjernlokationen med en postkonto (postkassenavn) og en adgangskode for Brother-printernetkortet (navnet på postkontoen er som regel den første del af e- mail-adressen. Hvis -adressen f.eks. er er postkontonavnet printer) (se Setup Internet på side 18). b Sørg for, at printernetkortet er installeret, og at TCP/IP er slået til og har en gyldig IP-adresse (se Setup TCP/IP på side 13). På de fleste netværk er der adgangsbegrænsning til -serveren. Du skal eventuelt lade netværksadministratoren kontrollere konfigurationen og tilføje postkontoen. Brother Internet Print: Konfiguration af printernetkort ved hjælp af BRAdmin Professional 2 Bemærk! Hvis du bruger BRAdmin Professional, kan du konfigurere Brother-printernetkortet med TCP/IP-protokollen. Hvis du vil konfigurere printernetkortet til at modtage udskriftsjob fra en Windows 98/98SE/Me/2000/XP/XP Professional x64 Edition-pc, der har BIP-programmet installeret, skal du følge nedenstående trin: a Start BRAdmin Professional. b Vælg Brother-printernetkortets Nodenavn på listen, og dobbeltklik på navnet. Standardnodenavnet er normalt BRN_xxxxxx (xxxxxx angiver de seks sidste cifre i Ethernet-adressen (MAC-adresse)). Du bliver bedt om en adgangskode. Standardadgangskoden er access. Bemærk! Du kan finde nodenavnet og MAC-adressen ved at udskrive maskinens konfigurationsside. Hvis du ønsker information om, hvordan du udskriver konfigurationssiden på dit printernetkort, skal du se Udskrivning af netværkskonfigurationslisten på side 26. c Klik på fanen POP3/SMTP. d Indtast adressen på POP3-serveren (hvis du ikke kender denne adresse, kan du spørge din netværksadministrator). 9

14 Windows -internetudskrivning e Indtast POP3-kontonavn på det eksterne Brother-printernetkort. Det er som regel den første del af -adressen (hvis printernetkortets -adresse f.eks. er vil POP3- kontonavn være printer). f Indtast postkassens adgangskode, hvis en sådan findes. g Printernetkortet er som standard konfigureret til at sende forespørgsler til POP3-serveren med et interval på 10 minutter. Du kan ændre intervallet, hvis du ønsker det. 2 h Hvis du har aktiveret funktionen Meddelelse, skal du indtaste adressen på din SMTP-server (hvis du ikke kender denne adresse, kan du spørge din netværksadministrator). i Klik på OK, og gem ændringerne. Afslut derefter BRAdmin Professional. Du har nu konfigureret printernetkortet til at modtage udskriftsjob. Brother Internet Print: Installation af programmet BIP på Windows 98/98SE/Me/2000/XP/XP Professional x64 Edition 2 Følg nedenstående trin for at installere programmet BIP på en pc: Bemærk! Sørg for, at der er installeret et -program på pc'en (f.eks. Microsoft Outlook), der kan sende s med Winsock. Sørg for, at din -server kan sende meddelelser over Internettet. Installation fra cd-rom 2 a Start installationsprogrammet fra cd-rom'en som beskrevet i Hurtig installationsvejledning. b Vælg modellen, og vælg menuen Installer andre drivere/hjælpeprogr.. Vælg derefter installationsprogrammet Network Print Software. c Klik på knappen Næste for at fortsætte fra velkomstbeskeden. d Klik på knappen Brother Internet Print. e Vælg det ønskede bibliotek, hvor BIP-filerne skal installeres, og klik på Næste. Hvis du ikke allerede har oprettet et bibliotek, opretter installationsprogrammet et bibliotek for dig. f Du bliver derefter bedt om et portnavn. Indtast portnavnet. Det skal begynde med BIP og slutte med et tal, f.eks. BIP1. g Klik på OK for at fortsætte. h Du bliver derefter bedt om at indtaste portindstillingerne for det eksterne printernetkort: Indtast en unik, gyldig -adresse for det eksterne printernetkort (f.eks. Bemærk, at -adresser ikke må indeholde mellemrum. Indtast din -adresse og IP-adresse for din SMPT- -server (hvis du ikke kender denne adresse, kan du spørge din netværksadministrator). Angiv også, om du vil bruge funktionen Brug delvis udskrivning af og Meddelelse. 10

15 Windows -internetudskrivning i Klik på OK for at fortsætte. Du bliver derefter bedt om at genstarte din computer. j Når din computer er genstartet, skal du oprette en printer på dit Windows 98/98SE/Me/2000/XP/XP Professional x64 Edition-system med standardproceduren for printerinstallation i Windows. Det gør du ved at klikke på knappen Start, vælge Indstillinger og derefter Printere (Windows 98/98SE/Me/2000). Hvis du er Windows XP/XP Professional x64 Edition-bruger, skal du klikke på knappen Start og vælge Printere og faxenheder. 2 k Vælg Tilføj printer (eller Tilføj en printer I Windows XP/XP Professional x64 Edition) for at starte printerinstallationen. l Klik på Næste, når guiden Tilføj printer vises. m Funktionsmåderne varierer afhængig af, hvilket operativsystem du bruger. Følg en af nedenstående fremgangsmåder. Windows 98/98SE/Me-brugere Vælg Lokal printer, når du bliver spurgt om, hvordan printerne er forbundet til din computer, og klik på Næste. Windows 2000/XP/XP Professional x64 Edition-brugere Vælg Lokal printer, og slet derefter markeringen i afkrydsningsfeltet Plug and Play. Klik derefter på Næste. n Funktionsmåderne varierer afhængig af, hvilket operativsystem du bruger. Følg en af nedenstående fremgangsmåder. Windows 98/98SE/Me-brugere 1 Vælg den ønskede model for den eksterne printer (f.eks. Brother HL-serien). Klik eventuelt på Har diskette/cd for at indlæse driveren fra cd-rom'en. Klik på Næste, når du er færdig. 2 Hvis du har valgt en printerdriver, der allerede er i brug, har du mulighed for at beholde den eksisterende driver (anbefales) eller erstatte den. Vælg den ønskede funktion, og klik på Næste. 3 Vælg den Brother Internet-port (BIP...), som du valgte i f, og klik på Næste. Windows 2000/XP/XP Professional x64 Edition-brugere 1 Vælg den Brother Internet-port (BIP...), som du valgte i f, og klik på Næste. 2 Vælg den ønskede model for den eksterne printer (f.eks. Brother HL-serien). Klik eventuelt på Har diskette/cd for at indlæse driveren fra cd-rom'en. Klik på Næste, når du er færdig. 3 Hvis du har valgt en printerdriver, der allerede er i brug, har du mulighed for at beholde den eksisterende driver (anbefales) eller erstatte den. Vælg den ønskede funktion, og klik på Næste. 4 Indtast et navn for den eksterne BIP-printer, og klik på Næste. Bemærk, at dette navn ikke behøver at svare til det portnavn, som du angav i f, eller den -adresse, som du tildelte i i. 5 Klik på Nej, når du bliver spurgt, om du vil udskrive en testside, medmindre du allerede har konfigureret det eksterne printernetkort til at kunne modtage BIP-udskriftsjob. Du har nu installeret BIP-programmet. Hvis du vil konfigurere et nyt eksternt printernetkort, skal du gå videre til næste afsnit, Tilføjelse af en ekstra Brother Internet-port på side

16 Windows -internetudskrivning Tilføjelse af en ekstra Brother Internet-port 2 Du skal ikke køre hele installationsprogrammet igen for at tilføje en ny Brother Internet-port. Klik i stedet på knappen Start, vælg Indstillinger, og åbn vinduet Printere. Klik på ikonet for en printer, der bruger BIP, og vælg Egenskaber i menuen Filer. Klik på fanen Detaljer (Porte i Windows 2000/XP/XP Professional x64 Edition), og klik på knappen Tilføj port. 2 Marker alternativknappen Anden (kun i Windows 98/98SE/Me)i dialogboksen Tilføj port, og vælg derefter Brother Internet Port. Klik på OK (Ny port i Windows 2000/XP/XP Professional x64 Edition). Herefter vises tekstboksen Portnavn. Angiv et unikt navn. Navnet skal begynde med BIP, og der må ikke være to porte med det samme navn. Andre informationskilder 2 Besøg Microsofts website for at hente programmet Microsoft Internet Print Services til Windows 98/98SE/Me. 12

17 3 Indstilling ved hjælp af kontrolpanelet 3 LAN-menu 3 Kontrolpanelets LAN-menu kan bruges til at konfigurere netværksindstillinger. Tryk på Menu, 5 for LAN, og gå derefter videre til det menupunkt, du vil konfigurere. Bemærk, at maskinen leveres med softwaren BRAdmin Professional Windows, BRAdmin Light Macintosh og Fjernindstilling, som også kan bruges til at konfigurere netværksindstillinger (se netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en, der følger med maskinen). 3 Bemærk! Hvis du allerede har installeret maskinen til netværksforbindelse ved hjælp af trinene i Hurtig installationsvejledning, er TCP/IP-indstillingerne allerede konfigureret. Du behøver kun at konfigurere indstillingerne for Internet-fax. Gå til Setup Internet på side 18. Setup TCP/IP 3 Denne menu består af ni punkter: Boot metode, IP-adresse, Subnet mask, Router, Nodenavn, Wins config, Wins server, Dns server og APIPA. Boot metode 3 Dette punkt styrer, hvordan maskinen selv får fat i IP-adresserne. Standardindstillingen er Auto. a Tryk på Menu, 5, 1, 1. b Tryk på a eller b for at vælge Auto, Static, RARP, BOOTP eller DHCP. Auto-tilstand 3 I denne tilstand scanner maskinen netværket for en DHCP-server. Hvis den kan finde en, og hvis DHCPserveren er konfigureret til at tildele en IP-adresse til maskinen, bruges den IP-adresse, DHCP-serveren oplyser. Hvis der ikke kan findes nogen DHCP-server, leder maskinen efter en BOOTP-server. Hvis der findes en korrekt konfigureret BOOTP-server, tager maskinen sin IP-adresse fra denne. Hvis der ikke kan findes nogen BOOTP-server, leder maskinen efter en RARP-server. Hvis en RARP-server heller ikke svarer, scannes IP-adressen via APIPA-funktionen. Når maskinen tændes for første gang, kan det tage den et par minutter at scanne netværket for en server. DHCP-tilstand 3 Protokollen Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) er en af de mange automatiske mekanismer, der kan bruges til allokering af en IP-adresse. Hvis netværket er tilkoblet en DHCP-server (ofte et UNIX - eller 13

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før

Læs mere

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSf BRUGSANVISNING HL-5250DN HL-5270DN Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Intern Ethernet-printserver med multiprotokolunderstøttelse Netværksbrugsanvisning TD-serien Læs denne vejledning grundigt, inden du bruger maskinen. Opbevar CD-ROM en et praktisk sted, så du nemt kan

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGSANVISNING HL-2150N HL-2170W Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren.

Læs mere

Printerserver til flere protokoller. NC-5100h. Brugervejledning for netværksbrugere

Printerserver til flere protokoller. NC-5100h. Brugervejledning for netværksbrugere Printerserver til flere protokoller NC-5100h Brugervejledning for netværksbrugere Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen fra

Læs mere

Brugervejledning for netværksbrugere

Brugervejledning for netværksbrugere Printerserver til flere protokoller Brugervejledning for netværksbrugere Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen fra cd-rom'en.

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning PT-E550W PT-E550W Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om konfiguration af trådløse netværk og Wireless Direct-indstillinger med din Brother-printer. Du kan

Læs mere

Brother Laser Printer HL-1270N. Network built in model. Network Brugsanvisning

Brother Laser Printer HL-1270N. Network built in model. Network Brugsanvisning Brother Laser Printer HL-1270N Network built in model Network Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan udskrive eller læse den fra CD ROM. Opbevar CD-ROMmen på et let tilgængeligt

Læs mere

Sikkerhedsinformation

Sikkerhedsinformation Brugermanual Sikkerhedsinformation Ved brugen af dette udstyr skal nedenstående sikkerhedsforskrifter altid følges. Sikkerhed under brugen I denne manual bruges følgende vigtige symboler: ADVARSEL: Indikerer

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D Version B DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Brother QL-serien Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte

Læs mere

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON NETWORK i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner

FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner FS-1118MFP Vejledning til opsætning af netværksscanner Introduktion Om denne vejledning Varemærker Denne vejledning indeholder anvisninger til grundlæggende opsætning af scannerens funktioner og beskriver,

Læs mere

Manual abstract:...... 7 Understøttede printerservere......... 8 Understøttede netværksprotokoller...... 9 Sikkerhedsprotokoller......

Manual abstract:...... 7 Understøttede printerservere......... 8 Understøttede netværksprotokoller...... 9 Sikkerhedsprotokoller...... Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte specifikationer

Læs mere

WorkCentre Pro 65/75/90

WorkCentre Pro 65/75/90 WorkCentre Pro 65/75/90 604S14210 Netværks- installations- instruktioner Læs dette inden installering Distribuer materialer Xerox-installationspersonale leverer, udpakker og installerer printeren. De

Læs mere

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brugsanvisning

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brugsanvisning QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N Brugsanvisning Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Brugervejledning NPD4756-02 DA

Brugervejledning NPD4756-02 DA NPD4756-02 DA Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ophavsret og varemærker... 11 Brug af denne vejledning.... 12 Konventioner... 12 Ulovlige kopier og udskrifter.... 13 Produktfunktioner... 13 Funktioner...

Læs mere

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe og Acrobat-logoet er registrerede

Læs mere

SmartSolutions Brugervejledning

SmartSolutions Brugervejledning SmartSolutions Brugervejledning 2009 www.lexmark.com Indhold Om SmartSolutions...4 Hvad er SmartSolutions?...4 Anbefalede systemkrav...5 Om Løsningscenter...7 Om Løsningscenter...7 Brug af løsningsbiblioteket...7

Læs mere

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt.

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Copyright 2005. Den krævede ophavsretslige beskyttelse omfatter alle former for og indhold i ophavsretlig

Læs mere

HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer

HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer HP LaserJet 1022nw trådløs printer Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

hp integreret webserver hp LaserJet 4345mfp

hp integreret webserver hp LaserJet 4345mfp brug use hp integreret webserver hp LaserJet 5mfp HP Integreret Webserver Brugervejledning Copyright 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog Norman Personal Firewall Version 1.4 Brugerhåndbog ii! Brugerhåndbog til Norman Personal Firewall Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte diskette/cd-rom og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere

Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3

Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3 Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA August 2010 208-10665-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærker

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren

Læs mere

Brugermanual. til webbrugerflade 4664-064-01

Brugermanual. til webbrugerflade 4664-064-01 Brugermanual til webbrugerflade DHP-R 4664-064-01 2 Danfoss 4664-064-01 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 5 2 Forbindelse til en computer 7 2.1 Forudsætninger 7 2.2 Tilslutning ved hjælp af den præ-konfigurerede

Læs mere

Phaser 7500. User Guide. Color Printer. English Français Italiano Deutsch Español Português. Magyar Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser 7500. User Guide. Color Printer. English Français Italiano Deutsch Español Português. Magyar Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 7500 Color Printer Phaser 7500 User Guide English Français Italiano Deutsch Español Português Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do usuário Nederlands Gebruikershandleiding

Læs mere