Helhedsplan for Den Hvide Kødby MUTOPIA arkitekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helhedsplan for Den Hvide Kødby. 21.03.2007 MUTOPIA arkitekter"

Transkript

1 Helhedsplan for Den Hvide Kødby MUTOPIA arkitekter i samarbejde med Københavns Kommune 2007

2

3 Indhold 1_Kødbyen i dag 2_Et nyt indgreb: K et 3_Strøget 4_Lyshaverne 5_Gaden 6_Realisering

4

5 1_Kødbyen i dag 2_Et nyt indgreb: K et 3_Strøget 4_Lyshaverne 5_Gaden 6_Realisering 1

6 Kødbyen i dag Kødbyen sammenbinder kvarterer 1 Den Hvide Kødby lever i dag sit eget liv midt i Københavns centrum. Som en bydel bestående af en unik samling af engros- og produktionsvirksomheder indenfor kød- og fødevareerhverv, har området et intenst netværk ud til Københavns restaurationserhverv, men uden at skabe forbindelser til dens umiddelbare naboer på centrale Vesterbro. Bydelen har i kraft af sin centrale placering og generøse pladsdannelser et stort potentiale til at sammenbinde de omkringliggende kvarterer.

7 Kødbyen i dag Skt. Jørgens sø & Planeta 1 Den Hvide Kødby er med dens centrale placering i København et omdrejningspunkt for forskellige ruter i byen. Det Ny Teater Vesterbros Torv DGI-Byen Øksnehallen Islandsbrygge Dybbølsbro Fisketorv Bryggebro

8 Kødbyen i dag Kødbyens bydele 1 SPORBYEN bagside - toglyde - råt - 'hemmeligt' - aflæsning BJERGBYEN tagterrasser udsigt topografi labyrintisk Den Hvide Kødby indeholder varierende karakterer, der nærmest kan beskrives som forskellige bydele indenfor Kødbyen. Disse bydele er forskelligartede i kraft af deres arkitektur, skala og materialevalg, som påvirker menneskets oplevelse af stedet. Denne interne diversitet er et stort potentiale, som helhedsplanenen drager på i dens udformning. LANDSBYEN små gyder mursten lille skala 'spontan' indtagelse af udearealer atmosfære potteplanter/grønt centrum torv kunder handel åbent klinisk hektisk asfalt DOWNTOWN HANDELSGADERNE MED INTIME GÅRDRUM handel strøg vinduesfacader

9 Kødbyen i dag 1 Downtown Torvet Handelsgade Hvide gårdrum Landsbyen Sporbyen Bjergbyen

10 Kødbyen i dag Programfordeling 1 Engros, produktion m.m. Ledige lejemål Stueplan 3 3 Ledige lejemål Øvre etager Kreative lejere stueplan Kreative lejere øvre etager 1 2 Butiksareal Butikfacader af offentlig interresse Allerede i dag indeholder Den Hvide Kødby et bredt udvalg af erhverv, både produktions-, engros-, detail- samt kreative erhverv, der i kraft af deres forskelligartethed appellerer til forskellige brugergrupper og besøgende. Især detailerhvervene såsom butikker og cafeer har interesse for udefrakommende, og kan med fordel fremhæves i helhedsplanen Butikker/ Caféer Åbningstider Inco man-fre Lørdag Jacobs full house man-fre Lør Søn Tilbehør Cohr Slagter detail tirs-ons tors-fre lør Kinesisk supermarked Danske Bank man-tors Tors Super Brugsen ma-fre lør Kongsbak tirs-frdag lør Chicky grill man-fre H. W. Larsen & sønner 12 Mesteren og lærlingen 13 Kødbyens vin & tobak

11 Kødbyen i dag Udlejede udearealer 1 Hotel & Rest.skolen 233m2 udbygning gård 296 m2 areal forareal inkl. vedligeholdspligt Brdr. A. & O. Grotenberg 331m2 areal (til udstilling af biler m.v.) + 200m2 (forventes inddraget tll vej) Erik Christensen 13 m2 overdækket gård + 40m2 gårdareal Jacobs Full House 648m2 gårdareal (til parkering) Centralkøkkenet 128m2 gårdareal + 23 m2 udhus 33m2 overdækket areal (afgivet til Zimbo) Zimbo 53m2 frostrum INCO areal under baldakinerne og over arealet på rampen (til ind- og udlæsning) m2 på jernbanerampee (skal være ryddet når Inco er lukket) + areal ud for baldakinen kan reserveres til ind- & udlejningsformål Hotel og Rest.skolen 60m2 udhus m2 åbent areal BEMERK 32m2 overdækning Khaled Mustafa Yahai 57m2 overdækning + 7m2 udhus DAT-Schaub 280m2 overdækket gård m2 tilbygning i gård Mogens Eggers overdækning af gård Favorit 11m2 udhus + 53m2 overdækket forareal I dag er en del udearealer allerede udlejet til bestemte virksomheder, som bruger disse arealer til frostrum, skure, opbevaring m.m. Disse arealer skal inkorporeres i helhedsplanen, så der stadig tages hensyn til virksomhedernes behov samtidig med, at skæmmende objekter ryddes. Møller & Melgaard A/S 795m2 til- & frakørsel 124m2 overdækket gård 174m2 gårdareal H.W. Larsen 18m2 fællesarealer Bjørn Jahn 37 m2 gårdareal og frostrum Kaj Jensen Kød 18m2 fællesareal G.J. Kødbyen 11m2 frostrum Kongsbak 60 m2 gårdareal m2 overdækning + 15m2 overdækket FDB frie tilkørselsforhold 5m Hartz Pickles 13m2 (mulighed for forøgelse af lokaler) Geert Nielsen Aps 33m2 tilbygning i gården Jens Pedersen & søn 52m2 garage + 11m2 kompressorrum (ledigt pr. 1/6/07) Danske Bank 102 m2 gårdareal arelaer med fortrinsret for Inco dimensioner og mulig placering på det udlejede areal lejemål, som har lejet udearealer

12 Kødbyen i dag Sol/skygge 1 Ved nærmere undersøgelse af Kødbyens sol- og skyggeforhold i løbet af et døgn udpeges potentielle opholdsrum med mange soltimer i døgnet. Især den østlige fløj af Flæsketorvet er solrig det meste af døgnet på en sommerdag, og er derfor velegnet til ophold.

13 1_Kødbyen i dag 2_Et nyt indgreb: K et 3_Strøget 4_Lyshaverne 5_Gågaden 6_Realisering 2

14 Et nyt indgreb: K et Den offentlige gennemstrømning forstærkes 2 Det Ny Teater Vesterbros Torv Strømmen af fodgængere ledes igennem Den Hvide Kødby i en karakteristisk K-fi gur. Ved Dybbølsbro står valget på to mulige ruter ind i området. DGI-Byen Øksnehallen S station Islandsbrygge Dybbølsbro

15 Et nyt indgreb: K et K et 2 Ved at tilgængeliggøre Den Hvide Kødby for dens omgivelser, ses muligheden for at inddrage de eksisterende trafi kale strømninger i området strømninger, som normalt undviger Kødbyens domæne på grund af afvisende porte, usikre fodgængerforhold, kaotisk biltrafi k samt manglende oplysninger omkring Kødbyens potentialer. Lyshaverne Disse strømninger ønskes inddraget i Den Hvide Kødbys areal som et hovedfl ow af fodgængere gennem området, som skaber en forbindelse mellem Dybbølsbro og Vesterbro/Brokvarterene, samt to mindre afstikkere mod Den Brune Kødby/Øksnehallen og mod DGI-byen. Disse fl ows manifesterer sig som et gennemgående mønster henover Den Hvide Kødbys udearealer i form af en karakteristisk K-fi gur. K et er et konceptuelt greb, der markerer hvor helhedsplanens indgreb fokuseres for derved at sammenbinde områder og styrke fl ows. K et er også en plan for at gøre biltrafi kfl owet mere overskueligt, samt at inddele parkeringsarealer i klare zoner. Gaden Strøget K et består af tre arme med hver sin karakter: Strøget, Lyshaverne og Gågaden, og disse tre områder behandles på forskellige måder i helhedsplanen.

16 Et nyt indgreb: K et Situationsplan 2

17 Et nyt indgreb: K et Trafikregulering 2 K et medfører omrokeringer mht. trafi k og parkering: nye parkerings-opstregninger og trafi kfl ows på dele af Flæsketorvet (Strøget), indførelse af sports- og caféaktiviter i den østlige del af Flæsketorvet (Lyshaverne), og i Den Grå Kødby på Slagtehusgade indføres en fodgængervenlig åre (Gaden). For at regulere trafi kken skal opstregning ledsages af et system af pullerter, som hindrer køretøjer fra at køre uhensigtsmæssigt. Samtidig vil fartdæmpning i form af bump stilne trafi kken og gøre fodgængerforholdene mere sikre. Hele området skal også have et tydeligt skiltningssystem for trafi k og parkering, så alle trafi kanter er indforstået med de gældende regler. 15 km/timen skilte Orienterings skilte: Lokalisering, & parkeringsregler Bump Hensyn til fodgængere

18 Et nyt indgreb: K et Blød trafik 2 Hovedåre bløde trafikanter Attraktive facader Attraktive Attraktive facader facader Sekundær åre åre Primær åre Alternativ indgang indgang via Skelbækgade via Skelbækgade Hovedåren Fodgængernes domæne For at styrke de omkringliggende strømninger af fodgængere, foreslås en tydeligt markeret fodgængersti fra Dybbølsbro over Kødboderne, Flæsketorvet og Slagterboderne og ud på Halmtorvet. Denne sti har flere afstikkere, som derved danner et sammenhængende fodgængersystem for Kødbyen. Dette system styrker også en gennemsivning af fodgængere over Staldgade fra Øksnehallen og DGI-byen, for derved at sammenbinde Den Hvide Kødby med Den Brune Kødby. Potentielle detailfacader Dette hovedstrøg markerer potentielle attraktive facader til eksempelvis detailhandel og cafeer, som vil finde stor fordel i de forbipasserende fodgængere.

19 Et nyt indgreb: K et Cykelparkering 2 Kødbyens brugere benytter sig allerede i dag af cykelparkering, og behovet vil sandsynligvis stige med åbningen af området. Derfor er det vigtigt med klare cykelparkeringsområder i helhedsplanen, som her er markeret med rødt. Cykelparkering

20 Et nyt indgreb: K et Trafikafvikling 2 Den eksisterende trafikafvikling i Den Hvide Kødby er organiseret efter klare og velmenende principper bestående af en ensrettet hovedrute langs den ydre del af Flæsketorvet, som sammenbinder forskellige parkeringsklynger, der er placeret både langs facaderne samt indeklemt mellem hovedrutens retninger. I praksis er det dog langtfra denne model, som bilisterne følger. Helhedsplanen foreslår en omlægning af trafikken, som læner sig op ad den eksisterende trafikafvikling i kraft af den ensrettede hovedrute langs de ydre facader af Flæsketorvet. Parkeringsarealerne er gjort mere kompakte, og selve kørselsbanerne er gjort smallere for at nedsænke farten på køretøjerne. Hovedruten er skråtstillet for derved at fremhæve det gennemgående strøg. Dette danner også et vigtigt knudepunkt på Flæsketorvet ved Høkerboderne, som fører den indkommende trafik ind på torvet i en klar bevægelse, hvorved forvirring formindskes.

21 Et nyt indgreb: K et Trafikafvikling 2 Trafikflows for køretøjer Parkeringszoner Den Hvide Kødby i dag Den Hvide Kødby i fremtiden

22 Et nyt indgreb: K et Parkering 2 Den eksisterende parkeringsplan på Flæsketorvet består af en del parkeringsklynger midt på torvet og langs facaderne. I helhedsplanen rykkes parkering hovedsagligt ind midt på torvet for at skabe overblik over hvor der må parkeres. Ved at fjerne parkering fra facaderne understøttes de oprindelig rene linier og hvide facader, som var tænkt ved områdets opførelse. Det nye parkeringsprincip vil gøre det nemmere at håndhæve 2-timers parkeringsreger, samt indføre parkeringsfrie zoner aften og nat. Sådan en parkeringsløsning kan også understøttes med placeringen af pullerter og kæder, som hindrer adgang til bestemte områder.

23 Et nyt indgreb: K et Parkering 2 Af/pålæsning ramper Aften/nat parkering af tunge køretøjer Den Hvide Kødby i dag 413 p-pladser + 76 gule x er = 489 Den Hvide Kødby i fremtiden 475 p-pladser + 14 gule x er =

24 Et nyt indgreb: K et Kødbyens døgnrytme 2 morgen (04-10) middag (10-14) Forslaget indfører en P-rytme, som understøtter den eksisterende døgnrytme. morgen (04-10) middag (10-14) eftermiddag (14-18) nat (18-04) Om morgenen er det meste af Den Hvide Kødby tilgængeligt for trafi k, parkering samt af- og pålæsning. Disse funktioner må i løbet af dagen indskrænke sig til bestemte zoner efterhånden som funktionerne også aftager. meget intens trafik/parkering en del trafik/parkering mindre trafik/parkering næsten ingen trafik/parkering Til sidst, om aftenen, må der kun parkeres på den del af Flæsketorvet markeret med det gennemgående strøg, hvor også natparkering vil foregå. natparkering meget Meget intens trafi trafik/parkering en En del trafi trafik/parkering eftermiddag (14-18) nat (18-04) mindre Mindre trafi trafik/parkering næsten Næsten ingen ingen trafi trafik/parkering natparkering Natparkering

25 Et nyt indgreb: K et P-kontrol 2 Helhedsplanen skal understøttes af en parkeringskontrol, hvor p-vagter holder opsyn med overholdelse af parkeringsreglerne. Dette vil medføre nye forhold for Den Hvide Kødby, som i dag kan beskrives som et tag-selv-bord for de besøgende, da der på ingen måde holdes opsyn med området. Parkeringskontrollen kan udføres af enten en offentlig reguleringsinstans (Parkering København) eller en privat reguleringsinstans (eksempelvis Europark eller Carpark). Med en offentlig regulering vil der være nogle begrænsninger mht. udformning, da bestemte krav til opstregning, skiltning m.m. skal opfyldes. Da Den Hvide Kødby ikke har status som offentlig vej, vil området fortsætte regulering ved hjælp af p-skiver (f.eks. 2-timers parkering), og dette tilfælde udelukker p-skilte i ruden for medarbejdere, og begrænser derved muligheden for medarbejderparkering på Flæsketorvet. Medarbejderparkering på Flæsketorvet kan foregå i en klart markeret og fysisk afgrænset zone, som ikke blandes med kundeparkering. Alternativt kan en privat regulering være mere fleksibel, da man selv kan fastsætte parkeringsregler såsom parkeringstid og p-skilte i ruden. En tredje mulighed er en kombination af de to reguleringsinstanser, med f.eks. Offentlig regulering af Flæsketorvet og privat regulering af randområderne, som anvist her. Offentlig kontrol Privat kontrol

26 Et nyt indgreb: K et Medarbejder- vs. kundeparkering 2 Medarbejderparkering ( privat zone) Kundeparkering (2-timers) Den Hvide Kødby har brug for en klar markering af områder med kundeparkering (dvs. 2-timers parkering) samt medarbejderparkering. Indtil i dag har medarbejdere parkeret på enten lejede parkeringspladser i randområderne, eller på Flæsketorvets 2-timers parkering. Med indførelse af en reguleringsinstans vi det udelukke medarbejdere at parkere på 2-timers parkering, hvorfor der skal laves deciderede zoner til medarbejderne. Dette kan gøres på flere måder, f.eks. kan hele Flæsketorvet udpeges til kundeparkering med medarbejderparkering i randområderne. I denne model skal der dog sandsynligvis anlægges ekstra p-pladser i randområderne, da der antageligt ikke er nok til alle medarbejdere. Alternativt kan den østlige arm af Flæsketorvet ved Lyshaverne udpeges til medarbejderparkering. Her skal medarbejderzonen dog klart markeres og skiltes i tilfælde af en offentlig reguleringsinstans.

27 Et nyt indgreb: K et Hvad sker der uden for K et? 2 K et angiver helhedsplanens indgriben i de eksisterende forhold i Den Hvide Kødby. Det forestilles derfor, at de hvide rum uden for K et vil forblive som de er i dag. Det er dog tænkt, at K et med tiden vil infl uere de hvide rum i kraft af de dynamikker, som K et sætter i gang. De hvide rum kan derfor ses som en art frirum, der ikke planlægges ovenfra, men giver plads til brugere, lejere og besøgende til at sætte deres præg. Dette kan for eksempel være i form af kunst og udstillinger, som lejerne selv kan igangsætte efter ønske.

28 Et nyt indgreb: K et Affaldshåndtering 2 Containere og dagsrenovation I dag er Den Hvide Kødby præget af det affald bydelens erhverv producerer, hvor brugte paller og emballage efterlades og roder i byrummet. Derfor er der behov for udarbejdelsen af en klar affaldsplan for områdets lejere, så de ved hvor de kan sortere og smide deres affald, og hvornår affaldet bliver tømt. Helhedsplanen giver et bud på hvor der skal gøres plads til affaldscontainere (markeret med grønt), som vil være fast inventar i byrummene.

29 1_Kødbyen i dag 2_Et nyt indgreb: K et 3_Strøget 4_Lyshaverne 5_Gaden 6_Realisering 3

30 Strøget Strøget 3 Strøgets funktionalistiske grafik og strenge linier tydeliggør parkeringszoner og fodgængerflows.

31 Strøget Planudsnit 3 Strøget ses som den mest urbane del af K et. Den skærer skråt igennem Den Hvide Kødby for derved at forbinde Dybbølsbro gennem Slagterboderne med udgang til Gasværksvej. Strøgets klare markering vil visuelt styrke den gennemgående forbindelse samt virke som en klar defi neret 2 timers parkeringszone 24 timer i døgnet. Fodgængere ledes henover Strøget i et separat fodgængerfelt. En oplagt mulighed er at åbne en ny fodgængerindgang i det sydlige hjørne mod Dybbølsbro, hvorfra man vil ledes direkte fra fortovet ved Ingerslevsgade ind på et system af tagterrasser, som ved hjælp af trapper fører ned til Kødbyens niveau. Et alternativt forslag er, at fodgængerne ledes langs Skelbækgade hen til indgangen ved Kødboderne.

32 Strøget Mulig indførelse af ekstra gangsti 3 En alternativ løsning for Strøgets opstregning foreslår en gangsti ved siden af kørebanen til kunder med indkøbsvogne, så de nemmere kan nå deres bil fra f.eks. Incos udgang.

33 Strøget Snit 3 Snittene viser hvordan parkering samles i en klar zone væk fra facaderne, hvilket skaber overblik for både fodgængere og bilister. Flæsketorvet i dag Flæsketorvet i fremtiden

34 Slagtehusgade Slagterboderne Strøget Byinventar 3 Containere til affald Cykelskure, evt. med inspiration fra det eksisterende design Bump Ingerslevgade Staldgade Kødboderne Skelbækgade Flæsketorvet Høkerboderne Halmtorvet Skiltning, eksempelvis et oversigtskort Pullerter Øget belysning (samme armatur som eksisterende belysning)

35 Strøget Attraktive facader 3 Strøgets facader vil vinde interesse hos detailbutikker, som er afhængige af offentlig eksponering og god tilgængelighed.

36 Strøget Travlhed og dynamik Flæsketorvet vil stadig bære præg af dets dynamiske og hektiske miljø som i dag, dog med øget sikkerhed for fodgængere og bilister 3

37 Strøget Forslag til nyt indgangsparti 3 En ny indgang ved Ingerslevsgade/Dybbølsbro station vil styrke strømningen af fodgængere gennem området. Opførelsen af et nyt indgangsparti vil kunne markere åbningen af Kødbyen for offentligheden, samt skabe en fl ot nedgang til området med udsigt over Kødbyens bygninger. Indgangspartiet består af en pladsdannelse ved rundkørslen i det sydlige hjørne, hvor belægningen fortsætter ind over tagene på Jacobs Full House. Trapper fører fodgængere ned til Kødboderne. Denne løsning er mulig i kraft af det niveauspring ved Ingerslevsgade der gør, at Kødbyens tage er i gadeniveau i det sydlige hjørne. Det nye indgangsparti vil være et stort aktiv for Den Hvide Kødbys fremtid, da den virker som en sluse for den store menneskefl ok, der hver dag vandrer over Dybbølsbro fra Fisketorvet Shoppingcenter. Evnen til at tiltrække folk ind i området og sikre et fl ow af mennesker kan for alvor sætte skub i områdets udvikling og hjæpe til en holdningsændring omkring Den Hvide Kødby som et offentligt rum. En alternativ mulighed er at lede fodgængerne ned ad Skelbækgade til Kødbodernes eksisterende indgang, en løsning som både er billigere og lettere at gå til. Dog indeholder denne løsning ikke de indbydede og rumlige kvaliteter som det foreslåede indgangsparti.

38 Strøget Snit af nyt indgangparti 3 Snit bjerget 1:500 Området i dag Området i fremtiden med et nyt indgangsparti Snit bjerget 1:500

39 Strøget 3

40 Strøget 3 Et nyt indgangsparti med tilhørende pladsdannelse virker indbydende for fodgængere og kan skabe opmærksomhed omkring Kødbyens aktiviteter.

41 1_Kødbyen i dag 2_Et nyt indgreb: K et 3_Strøget 4_Lyshaverne 5_Gaden 6_Realisering 4

42 Lyshaverne Lyshaverne 2 Lys i belægningen og opstregede boldbaner opfordrer til caféliv og boldspil når trafikken er faldet til ro.

43 Lyshaverne Planudsnit 2 Morgen og formiddag: Området benyttes som af- og pålæsningsområde for lastbiler, samt som parkeringsområde for kunder og medarbejdere. Som afstikker fra Hovedtrøget er Lyshaverne spredt ud over den eksisterende belægning. Området fungerer som parkeringsområde om morgenen og om formiddagen, hvorefter andre aktiviteter får lov til at indtage området om eftermiddagen, hvor området også er den mest solrige del af Flæsketorvet. Aktiviteter opfordres af opstregningen i asfalten, hvor sportsbaner træder frem når køretøjerne forlader området. Omkringliggende caféer kan livliggøre området med udeservering. Området er også oplagt til specielle arrangementer som eksempelvis markedsplads eller udstillingsrum, da det kan friholdes helt for biler i bestemte tidsrum.

44 Lyshaverne Planudsnit 2 Eftermiddag/aften: Nye aktiviteter indtager arealerne efterhånden som der opstår plads til sport, caféliv m.m. Enkelte lastbiler har stadig adgang til natparkering og af- og pålæsning. Markedsdag: Ved specielle arrangementer ryddes området, så f.eks. boder og overdækninger kan indtage området.

45 Lyshaverne Byinventar 2 Elefantriste med indlagt lys kan bruges til opstilling af forskellige møbler såsom beplantning, sport, fl ag og parasoller.

46 Lyshaverne Attraktive facader 3 Bygninger, der omkranser Lyshaverne, vil være ideelle til cafeer med udeservering.

47 Lyshaverne 2 Sport: Imellem Lyshaverne kan der spilles bold, på de opmalede baner.

48 Lyshaverne Lyshaverne indrammer og oplyser aftenaktiviteter på pladsen. Flytbare flag og telteoverdækninger kan sættes op i lyshaverne og flyttes igen til næste morgen.. 2

49 1_Kødbyen i dag 2_Et nyt indgreb: K et 3_Strøget 4_Lyshaverne 5_Gaden 6_Realisering 5

50 Gaden Gaden 2 Gadens grønne mødesteder og skiltning i belægningen skaber ro og overblik i den labyrintiske bydel.

51 Gaden Planudsnit 2 Gaden gennemstrømmer den Grå Kødby, en del af Kødbyen, som har en helt anden karakter i kraft af mindre skala, brug af materialer og landsbystemning. Her er indgrebet enkelt og fokuserer på en vejvisende grafi k i asfalten samt nogle udvalgte mødesteder markeret med træer. Med områdets labyrintiske karakter er det netop her, at ekstra skiltning er nødvendigt, hvilket er løst i belægningen, hvor vejvisende pile leder fodgængeren hen til det ønskede mål eller langs uforudsete ruter. HOTEL & RESTAURANTSKOLEN SLAGTEHUSGADE ØKSNEHALLEN STALDGADE SLAGTEHUSGADE 5 & 7 TV2 ZULU SLAGTEHUSGADE 1-6 HALMTORVET FLÆSKETORVET

52 Gaden Rydningsplan 2 Ryd op Helhedsplanen foreslår også en rydningsplan for Den Grå Kødby for at gøre området mere tilgængeligt for offentligheden. Her foreslås det, at udvalgte containere og skure skal fjernes for at give plads, samt fjerne syns- og lugtgener. Her ses også muligheden for opstilling af kunst og udstillinger på de frie facader. De blå arealer markerer zoner som skal ryddes for containere, affald og løse genstande. Facader til midlertidig til midlertidig kunst/udstillinger kunst /udstillinger Rydningsområder Facader til midlertidig kunst /udstillinger Rydningsområder

53 Gaden Byinventar 2 Ved mødestederne under rønnetræerne faststøbes stole i belægningen til ophold. Der foreslås cirka 10 nye rønnetræer til området, som sammen med det eksisterende træ vil øge karakterisikken af området og tiltrække spurvefugle. Facaderne i Slagtehusgade kan åbnes op som der også er gjort ved hotel- og restaurantskolen. Nye cykelstativer erstatter de gamle.

54 Gaden Attraktive facader 3 Gadens kringlede og labyrintiske karakter kan tiltrække kreative virksomheder og produktionsvirksomheder.

55 Gågaden Gaden Landsbystemning Gaden vil få en mere afslappet atmosfære med plads til spontanitet og rekreation. 2

56 Gaden Skiftende facadekunst Som et ekstra initiativ forslåes det at anvende facaderne omkring Gaden til kunst og udstillinger.

57 1_Kødbyen i dag 2_Et nyt indgreb: K et 3_Strøget 4_Lyshaverne 5_Gaden 6_Realisering 6

58 Realisering Fra K til Kryds 6 Helhedsplanen kan deles i etaper og er derfor en fleksibel og elastisk plan. Den tager udgangspunkt i en delvis åbning af Kødbyen, hvilket indebærer, at Flæsketorvet vil være åbent for fodgængere døgnet rundt, og at de resterende randområder lukkes med porte og hegn om aftenen. Derfor er der lagt vægt på en offentliggørelse af netop Flæsketorvet, hvorved randområderne er behandlet med lettere indgreb. På sigt kan helhedsplanen nemt tilpasses en eventuel hel åbning af Kødbyen, da den er med til at forberede randområderne på en åbning, og samtidig vil planen understøtte fremtidige erhverv som følger med en sådan åbning. Forslaget medfører en fremtidig udvidelse af K et med ekstra arme, som derved danner et kryds. Det er en måde at udfylde de negative rum uden for K et, hvor der tages fat i mindre gårdrum og passager til at styrke området.

59 Realisering Etapeinddeling 6 1 år 1 år 3 år 1 år 3 år 5 år 3 år 5 år 5 år Etape 1 Etape 2 Etape 3 Første skridt vil være anlæggelsen af Strøget, som danner hovedforbindelsen gennem Den Hvide Kødby. Herefter anlægges Lyshaverne, som derved udfylder resten af Flæsketorvet og danner forbindelse til DGI-byen og Ingerslevsgade. Derefter vil Gaden blive anlagt som en forbindelse til Øksnehallen og Den Brune Kødby, som vil styrke en gennemsivning af fodgængere fra øst. 1 år 1 år 3 år 3 år 5 år

60 Ingerslevsgade Ingerslevsgade Halmtorvet Ledige lejemål klar til indflytning af nye erhverv, som drages af Den Hvide Kødbys rå karakter. Erhvervene rykker ud på Kødbyens Halmtorvet udearealer og skaber liv i rummene samt positiv omtale. Ingerslevsgade 6 Skelb ækga de Skelb ækga d e Skelb ækga d e Et selvgenerende forslag Skelb ækga de Realisering Halmtorvet Den positive omtale og områdets nye Halmtorvet potentialer øger områdets værdi samt fordelene ved at investere i området. Ingerslevsgade Ingerslevsgade Helhedsplanen er et selvgenererende forslag, hvor forslaget i sig selv kan pege på ressourcer til den fysiskeingerslevsgade gennemførelse af planen, og at hver etape kan initierer den næste. $$ ade Halmtorvet Halmtorvet Halmtorvet Halmtorvet Halmtorvet Skelb ækga de $$ $$ Skelb $$ $$ ækga de $$ $$ Halmtorvet Halmtorvet Halmtorvet Halmtorvet Ingerslevsgade Ingerslevsgade $$ Arkitekter i samarbejde med Københavns Kommune 2007 Ingerslevsgade $$ Ingerslevsgade $$ $$ Halmtorvet Halmtorvet Skelb ækga de Ingerslevsgade Ingerslevsgade De næste etaper af planen kan geningerslevsgade nemføres. $$ Skelb ækga de Disse nye projekter skaber igen en værdingerslevsgade istigning af området. Skelb Skelb ækga ækga de de De første renoverings- og opstregningsopgaveringerslevsgade kan igangsættes for at understøtte områdets nye identitet, samt opførelse af et nyt indgangsparti. Skelb ækga de $$ Skelb ækg $$ I første omgang er helhedsplanen derfor en udlejningsstrategi, der indikerer hvilke slags erhverv, der kan finde fordel i bestemte lokationer i Den Hvide Kødby som den er i dag. Områdets værdi i dag består netop af Halmtorvet funktionelle ledige lejemål samt dets rå og industrielle miljø, et miljø som tiltrækker bestemte typer erhverv: fødevarerhverv og kreative virksomheder. Disse erhverv kan, sammen med Ingerslevsgade forslaget til en helhedsplan, generere håb og visioner omkring områdets potentiale, og derved skabe en værdistigning af området, som kan støtte de første fysiske omdannelser. Skelb ækga de $$ $$ $$ Skelb ækga de Skelb ækga de $$ Halmtorvet Ingerslevsgade $$ Skelb ækg Skelb Skelb ækga ækga de de Ingerslevsgade ade Ingerslevsgade På denne måde er det ikke en fysisk omdannelse af området alene, der åbner området op for nye erhverv, men at bygningerneshalmtorvet nye funktioner og facadernes åbenhed vil flyde ud i rummet, og initierer og tiltrække ressourcer for en fysisk omstrukturering.

61 Realisering K ets Udlejningsstrategi: Kobling af Kød og Kreative 6 kreative virksomheder værksteder Helhedsplanen opfordrer til en lettere fordeling af bestemte typer erhverv på forskellige lokationer i den Hvide Kødby. /restaurationer eserveringdette gøres på baggrund af Kødbyens eksisterende forhold som forstærkes- eller nye miljøer som ønskes etableret. Grundlaget for den fremtidige udlejning er ikke baseret på en opdeling af kreativeog fødevareerhverv, men at deres fælles behov og kompetencer samles, så de derved kan styrke hinanden. Dette er f.eks. ved at samle forskellige detail erhverv, både fødevarebaseret samt kreative, på Flæsketorvet, hvor tilgængelig og eksponering er i højsæde. Ved Gaden fokuseres der i højere grad på et backstage miljø med produktionsvirksomheder og værksteder for både kreative og køderhverv. kreative virksomheder værksteder produktion skoler små butikker kreative virksomheder caféer gallerier caféer/restaurationer med udeservering barer/spillesteder gallerier detailhandel cafér/restaurationer gallerier detailhandel caféer/restaurationer med udeservering o m områder som vil fungere med bestemte typer erhv Områder, som vil fungere optimalt i samspil med bestemte typer erhverv

62 Realisering Supplerende initiativer 6 Renovering og vedligehold Helhedsplanen er et redskab ved renovering af Den Hvide Kødby, da den indikerer hvor det vil være fordelagtigt at begynde renovering samt hvilket formål og tilhørende projektering, der skal tages hensyn til. Ligeledes peger helhedsplanen også hvilke supplerende initiativer der skal igangsættes. Realisering af helhedsplanen medfører netop en del offentlige initiativer, som skal gennemføres, eller retningslinier, som skal udarbejdes. Disse kan ses som tillæg til helhedsplanen for at garantere dens succes, og skal gennemføres med udgangspunkt i helhedsplanens koncept. 5 Sporarealet 4 Flæsketorvet (østlige fløj) 2 Kødboderne Langsigtet renoveringsplan (som skal sammenholdes med helhedsplanens etapeudvikling) Retningslinier for byinventar (se byinventar under Strøget, Lyshaverne og Gaden) Retningslinier for affaldshåndtering (se affaldshåndtering) Retningslinier for skiltning Oprettelse af en p-ordning til håndhævelse af parkeringsregler (se p-kontrol og medarbejder- vs kundeparkering) Oprydning af området (se rydningsplan) 6 Den Grå Kødby 1 Flæsketorvet & Slagterboderne 3Høkerboderne

63 Realisering Events & Aktiviteter 6 Oktoberfest Markedsdag/torvedag Loppemarked Lysfestival Art-fair Koncerter Messer Modeshow Basketballl/streetbasket Skatermiljø Kunst & udstillinger Marked/bazar Cafémiljø Ophold på tagterrasser Drive-in biograf Picnicområde Showroom Diskotek Gastronomisk centrum Slagterimuseum Rullehockey Kreativt marked Konkurrencer Loppemarked Naturområde Gøglershows Kulturel plads Mødested Fødevaremesse

64 N j a l s g a d e 7 6 D K K ø b e n h a v n S T e l e f o n E - m a i l. i n f m u t o p i a. d k W e b s i d e w w w. m u t o p i a. d k

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme Den Hvide Kødby - udvikling som kreativ bydel www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme 04.09.2007 Arkitekturen Den Hvide Kødby blev tegnet i 1930 af stadsarkitekt

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

Udlejningsprospekt Kulturelt udbud. Halmtorvet 9A og 9E (PH Cafeen)

Udlejningsprospekt Kulturelt udbud. Halmtorvet 9A og 9E (PH Cafeen) Udlejningsprospekt Kulturelt udbud Halmtorvet 9A og 9E (PH Cafeen) Lejemålet Attraktiv café i Den Brune Kødby udbydes til leje af Københavns Ejendomme pr. 1. april 2013. Lejemålet Halmtorvet 9A og 9E (PH

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt April 2007 1 Stenstuegade Løvegade Jernbanegade Nygade Casinotorvet Gl.Torv Klingeberg Nielsensminde Gørtlergade Anlægsstien Cityarkaden udvides, moderniseres og

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Oktober 2013 1 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

NYHEDSBREV TIL KØDBYENS LEJERE April 2015

NYHEDSBREV TIL KØDBYENS LEJERE April 2015 NYHEDSBREV TIL KØDBYENS LEJERE April 2015 Ny Hjemmeside til Kødbyen www.koedbyen.kk.dk, Københavns Ejendommes officielle hjemmeside om Kødbyen, har fået en ansigtsløftning. Den gamle hjemmeside var forældet,

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN GÅGADE REGULATIV Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN Regulativets bestemmelser m.h.t. gadeinventarets omfang og udformning herunder parasoller, afskærmninger,

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

HILLERØD Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008

HILLERØD Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008 HILLERØD KOMMUNE Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Regler for færdsel og handel... 3 Orienteringskort... 4 Kapitel 2 Gadernes indretning... 5 Kapitel 3 Færdsel

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

SØTORVET HVALSØ MARTS 2014 - REVIDERET OKTOBER 2014. Mangor & Nagel

SØTORVET HVALSØ MARTS 2014 - REVIDERET OKTOBER 2014. Mangor & Nagel SØTORVET HVALSØ MARTS 2014 - REVIDERET OKTOBER 2014 Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune.

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Indledning Anvendelsen af vej- og fortovsarealerne i kommunen skal først og fremmest sikre gode og sikre færdselsforhold, dog er det ofte

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb 1 Gladsaxe Cykler er Gladsaxe Kommunes overordnede indsats for at få flere til at benytte cyklen som transportmiddel. Et af flere indsatsområder, som Trafikog

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø Velkommen til SØLVSMEDJEN Ragnagade 7, 2100 København Ø Husorden Med henblik på at bevare en flot og præsentabel ejendom, er der udarbejdet et sæt retningslinjer for Sølvsmedjen, Ragnagade 7, 2100 København

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen Nøddebogade 1-5, Sjællandsgade 33-55, Refnæsgade 28-34 og Fensmarksgade 23-27. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

BORGER-HUSET. Kultur- & Borgerforeningen i Ikast s ønske til et hjemsted for sine mange aktiviteter

BORGER-HUSET. Kultur- & Borgerforeningen i Ikast s ønske til et hjemsted for sine mange aktiviteter BORGER-HUSET Huset var oprindelig Ikast Posthus, ældste del fra 1938. De sidste par år har bygningen været salg, for PostDanmark har flyttet først kundebetjeningen og senere brev- og pakkedistributionen

Læs mere

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN I DAG KARAKTERGIVENDE SÆRLIGE KIG INDUSTRIOMRÅDET KNUDEPUNKTET HAVNEN HAVNEN DOKKEN, VÆRFTET, TORVET, KLYNGEN De eksisterende bygninger rives ned og giver plads

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1 Jessens Mole 7-9 Prospekt for Byggefelt 1 december 2014 Fremtidens Havn Udviklingsplan for Svendborg Havn Område 2 Nordre Kaj ØSTRE HAVNEVEJ Område 3 Østre Kaj TOLDBODVEJ JESSENS MOLE Område1 Jessens mole

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

ENTRÉ AKTIVTITETER Langs den lokale gade kan der etableres mindre entrézoner med aftensol, god klimatisk beskyttelse og plads for ophold.

ENTRÉ AKTIVTITETER Langs den lokale gade kan der etableres mindre entrézoner med aftensol, god klimatisk beskyttelse og plads for ophold. ID É K ATAL O G Bryghusgrunden Liv OPHOLD OG ANKOMST MED TAXA Langs Vester Voldgade er der gode muligheder for at skabe fine opholdspladser ved indgangespartier der har sol om dagen. Her kan man etablere

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

4 BRUGERTYPER. Udgangspunktet er at motivere cyklisterne, så kommer man længst. Jeg sætter min cykel et godt sted og kommer tilbage!

4 BRUGERTYPER. Udgangspunktet er at motivere cyklisterne, så kommer man længst. Jeg sætter min cykel et godt sted og kommer tilbage! 4 BRUGERTYPER I forbindelse med cykelparkering i gågaderne er der tre bruger typer med hver deres adfærd og behov. Ved at matche brugertypernes behov kan man motivere brugerne til at parkere steder, der

Læs mere

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Til Borgermøde om Sankt Annæ Projektet 18. januar 2013 Fra Kvæsthusselskabet ddd Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Kvæsthusselskabet havde inviteret naboer og interessenter til borgermøde

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Skolebakken 7 Aarhus C - fantastisk beliggenhed midt i byen ved vandet - liebhaverejendom i centrum af den nye Domkirkeakse med udsigt til havnen, Aarhusbugten

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Resumé Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Nordjyllands Trafikselskab (NT) har igennem et stykket tid arbejdet med at opgradere Aalborg Busterminal

Læs mere

Politik: for kortvarigt udlån af arealer ejet af Skanderborg Kommune og for stadepladser

Politik: for kortvarigt udlån af arealer ejet af Skanderborg Kommune og for stadepladser Politik: for kortvarigt udlån af arealer ejet af Skanderborg Kommune og for stadepladser Godkendt i Byrådet 23. februar 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Formål...3 2 Afgrænsning...4 3

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 7 Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark Borgerdeltagelse:

Læs mere

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Offentlige arealer i dette regulativ er veje, fortove, torvepladser og lignende som ejes af Vesthimmerlands Kommune. Dette regulativ

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen.

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Margrethetårnet Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Mit forslag handler om, hvordan vi får fysiske rammer til

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Domicilejendom Masnedøgade 28 1.053m 2

Domicilejendom Masnedøgade 28 1.053m 2 Domicilejendom Masnedøgade 28 1.053m 2 Unik mulighed for egen domicilejendom Renoveret facade Nyistandsatte kontorer 6 overdækkede parkeringspladser i aflåst gård 1.175 kr. pr. m 2 Mulighed for hurtig

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

FØLGEBILER REGLER Aarhus- Odense- København

FØLGEBILER REGLER Aarhus- Odense- København FØLGEBILER REGLER Aarhus- Odense- København Følgebiler SKAL have løbets officielle streamers påsat. Udleveres i nummerafhentning samme sted som startnumre. Følgebiler SKAL overholde normale færdselsregler.

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Portfolie. Projekter. Studierelaterede arbejder

Portfolie. Projekter. Studierelaterede arbejder Stefan Urup Kaplan Portfolie Gennem mit studieforløb har jeg hovedsageligt været tilknyttet Studieafdeling 3, arkitektur, proces og metode, som skalamæssigt spænder fra rum til bebyggelse. Mit tredje studieår

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Ny daginstitution ved Arena Nord. Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn

Ny daginstitution ved Arena Nord. Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn Ny daginstitution ved Arena Nord Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn Proces A B C D E F A. 4 enheder (3 børnegrupper og 1 personaleafsnit) + fælles aktiviter i midten. B. Optimering af formen og generere

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Husorden & Retningslinier

Husorden & Retningslinier Husorden & Retningslinier www.louisegaarden.dk Opdateret 12. marts 2012 Affald Ejerforeningen er tilmeldt Århus Kommunes affaldsløsning med nedgravede containere, hvilket betyder, at du skal aflevere dit

Læs mere

UDLEJES BENLØSEPARKEN 2, 4100 RINGSTED

UDLEJES BENLØSEPARKEN 2, 4100 RINGSTED UDLEJES BENLØSEPARKEN 2, 4100 RINGSTED 18 lejemål til forskellige formål i nyrenoveret butikscenter. Centret i Benløse har haft svære vilkår de seneste år. Flere projektselskaber har forgæves forsøgt at

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Udviklingsstrategier for bymidter

Udviklingsstrategier for bymidter Udviklingsstrategier for bymidter Konference om planlægning og provinsbyer 25. november 2013 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 En mellemstor by på Sjælland, september 2013 3 4 5 6

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 By- og Teknikforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Per Jensen

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Lokalforeningsdyst #VindTilEP

Lokalforeningsdyst #VindTilEP Lokalforeningsdyst #VindTilEP Det er nu, at valget skal vindes! Vi skal ud og lave larm i gaden, se vælgerne i øjnene og få alle overbevist om at sætte kryds ved nr. 4 på den Konservative liste Nichlas

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere