Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark"

Transkript

1 Bilag 8

2 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord

3 P O frederiks Plads Åen Multimedie huset PARKER OG BYRUM PARKER OG BYRUM FREDERIKS PLADS UDGØR EN NY TYPE BYRUM SOM SUPPLEMENT TIL FREDERIKS PLADS UDGØR EN OG PLADSER DE EKSISTERENDE PARKER NY TYPE BYRUM SOM SUPPLEMENT TIL DE EKSISTERENDE PARKER OG PLADSER FREDERIKS PLADS KOMBINERER KARRÉ-GÅRDRUMMENES INTIME FREDERIKS PLADS KOMBINERER KARRÉ-GÅRDRUMMENES HAVEKARAKTER MED INTIME PLADSERNE OG HAVEKARAKTER MED PLADSERNE OG GADERNES FRIE OFFENTLIGE FLOW. Rutebilstationen Filmbyen Rådhus Parken Arealet er komponeret som en bydel i byen, hvor bygningsvolumenerne langs grundens ydre geometri favner en indre, grøn byplads. Byrummet planlægges som både et dynamisk rum, hvor folk passerer igennem, og samtidig et venligt, grønt opholdssted for både beboere og dem, der arbejder på stedet. Der vil i særdeleshed blive skabt fine forbindelser mod syd til Marselisborg Allé og mod vest til KPMG-huset og hovedbanegården. Mod øst fører opholdstrappepassager til Spanien og havnearealerne. Frederiks Plads PRIMÆRT OF Banegård Frederiksbjerg ERALT ERHV ERV KULTUR/OFF ENLIGT pladsen HANDEL/LIB FENLIGT FLOW Udviklingsområde Banegårds Udviklingsområde Frederiksbjerg PRIMÆRT OFFENLIGT FLOW OG BYRUM PRIVATE UDERUM OFFENTLIGE PARKRUM OG FORBINDELSER Skanseparken Nord Bebyggelsen skal fremstå med en skulpturel profil i byens kommende skyline og være i harmoni med byens lavere bygninger ved Jægergårdsgade og samtidig tilføre midtbyen ved hovedbanegården masser af liv. GADERNES FRIE OFFENTLIGE FLOW. BOLIG FREDERIKS PLADS SOM CENTRALT KOBLINGSPU NKT HAVNEUDVIKL MELLEM KOMMENDE ING OG EKSI STERENDE HANDELS-AK SE FUNKTIONEL LE FORHOLD Letbane Sigtet med Frederiks Plads har været at skabe et tilpasset højhusbyggeri i det centrale Aarhus lige ved siden af hovedbanegården og rutebilstationen. PRIMÆRT OFFENLIGT FLOW OG BYRUM PRIVATE UDERUM Bygningernes volumener tilpasser sig byens højder og vokser gradvist mod nord med etager ved Jægergårdsgade til 14 og 19 etager ved Værkmestergade. OFFENTLIGE PARKRUM OG FORBINDELSER Åen Multimedie huset Letbane FUNKTIONELLE FORHOLD FUNKTIONELLE FORHOLD FREDERIKS PLADS SOM CENTRALT KOBLINGSPUNKT MELLEM KOMMENDE FREDERIKS PLADS SOM CENTRALT HAVNEUDVIKLING OG EKSISTERENDE KOBLINGSPUNKT MELLEM KOMMENDE HANDELS-AKSE HAVNEUDVIKLING OG EKSISTERENDE HANDELS-AKSE Rutebilstationen Filmbyen Rådhus Parken Banegårds pladsen Udviklingsområde Frederiks Plads Banegård Frederiksbjerg Udviklingsområde Frederiksbjerg PRIMÆRT OFFENLIGT FLOW BOLIG HANDEL/LIBERALT ERHVERV Nord PRIMÆRT OFFENLIGT KULTUR/OFFENLIGT FLOW BOLIG HANDEL/LIBERALT ERHVERV KULTUR/OFFENLIGT De høje bygninger har en god dialog med den kommende genbos 25 etager. Sammen med KPMGhusets 17 etager vil bydelen fremstå med en ny profil, der fortæller om dette nye byområdes indhold og dynamik. Bebyggelsen består af 7 individuelt udformede bygninger af forskellig højde: 3 bygninger indeholder boliger med butik i stueetagen, og 4 er planlagt til erhverv og butikker. Bygningerne er fordelt, så der mod de om givende gader både er erhverv, boliger og butikker. Alle bygningerne er disponeret med butikker, café eller restauranter mod det nye byrum og mod Spanien. Frederiks Plads skal være et nyt supplement til byens pladser, hvor der udspiller sig aktiviteter i alle dets afskygninger fra meditation, caféliv og hygge, shopping, møder mellem erhvervsfolk, legende børn til sports- og kulturelleaktiviteter. Pladsen får mangfoldighed, er begrønnet, menneskevenlig og fleksibel, så den kan indrettes efter årstiden. Byrummet møbleres med øer til spontant ophold og til caféliv. Centralt skabes der en aktivitetsplads til mange forskellige muligheder som giver stemning og liv året rundt byens nye mødested. Bæredygtighed er indarbejdet i den overordnede planlægning og design. Målet er at reducere energiforbruget i henhold til 2015-kravene. Der vil bl.a. blive arbejdet med intelligent brug af bygningerne, minimering af tekniske installationer, facadernes udformning med henblik på sol- og skyggeforhold. Tagene og pladserne vil blive udformet med forskellig begrønning og beplantning. Der vil på pladsen og omkring højhusene blive udformet bygningsfremspiring og arkader for at modvirke vindturbulens. De 7 bygningers arkitektur vil i formgivning og materialevalg få et gennemgående slægtsskab med hinanden og med flere af de betydelige bygninger i området, bl.a. hovedbanegården og de bevarede bygninger fra Centralværkstederne. Bygningerne vil fremtræde i lys gul tegl, skærm tegl eller natursten kombineret med partier i glas og metal. Mod omgivelserne fremstår projekt overvejende med tegl facader mens det mod pladsen trappes ned og også åbnes for brugen af mere lette partier i særdeleshed i erhvervsbebyggelsen. Facadernes forskellige udtryk i boliger, butikker og kontorer vil fortælle om bydelens mangfoldighed.

4 Princip oversigts visualisering (dette er en arbejdsvisualisering som illusterer intentioner og principper)

5 Banelegme HL-huset Banegård Skitse af bygning fra konkurrence om ny rutebilstation og udvikling af eksist. rutebilstations område. Erhverv Erhverv KPMG huset Bolig Erhverv Skitsebygninger fra udviklingsplaner fra helhedsplan for de bynære havnearealer Frederiks Plads Bolig Bruuns Galleri DGI-huset Erhverv Skitsebygninger fra udviklingsplaner fra helhedsplan for de bynære havnearealer Bolig Oversigtsplan

6 Skitse af bygning fra konkurrence om ny rutebilstation og udvikling af eksist. rutebilstations område. Erhverv 19 etager Erhverv 14 etager HL-huset Erhverv 10 etager Bolig 10 etager Bolig 10 etager Frederiks Plads Skitsebygninger fra udviklingsplaner fra helhedsplan for de bynære havnearealer Erhverv etager Bolig 7 etager Princip axometri (dette er en arbejdsvisualisering som illusterer intentioner og principper)

7 Bolig Bolig Bolig Princip stueplan Frederiks Plads (tegninger er vejlende og illusterer intentioner og principper) Nord

8 Princip visualisering ved Spanien og Værkmestergade (dette er en arbejdsvisualisering som illusterer intentioner og principper)

9 Parkering Komponentværkstedet Beregningsgrundlag: Aarhus Kommune, Retningslinier for anlæg af parkeringsarealer Zone 1 Anvendelse Areal Antal Bilparkering Bilparkering Bilparkering Bilparkering Cykelparkering Cykelparkering Cykelparkering Cykelparkering m2 Stk Norm antal i alt på terræn kælder Norm antal i alt på terræn kælder Boliger < 50 m2 ca /4 pr. bolig 5 1 pr. bolig Boliger > 50 m2 ca /2 pr. bolig 49 2 p.r bolig Restauranter, butikker pr. 100 m pr. 100 m Kontor, liberalt erhverv pr. 100 m pr. 100 m SUM Samtidighedsfaktor Parkering i flere etager 0,9 0,7 Antal udlagte pladser 0 0 Antal anlagte pladser stk. HCP Mellembygning Turrater Komponentværkstedet Beregningsgrundlag: Aalborg Kommune, Turrater Butikker, tankstationer og fastfoodrestauranter 2011 Parkering i flere etager Anvendelse Areal Antal Ture pr. Bolig Turrate bilture Antal bilture Spidstime m2 stk pr. 100 m2 pr. døgn 0,12 Boliger < 50 m2 ca Boliger > 50 m2 ca , Restauranter, butikker * Kontor, liberalt erhverv , SUM *De 50 bilture pr. 100 m2 for restaurenter og butikker er valgt som et gennemsnitligt skøn, da den præcise arealfordeling ikke kendes. Typen af restaurenter vurderes til at skabe en del færrere ture end fastfoodrestaurenter. Principplan kælder og Spanien niveau (tegninger er vejlende og illusterer intentioner og principper) Opdateret beregning Parkeringsberegning Anvendelse Areal Antal Bilparkering Bilparkering Bilparkering Bilparkering Cykelparkering Cykelparkering Cykelparkering Cykelparkering m2 Stk Norm antal i alt på terræn kælder Norm antal i alt på terræn kælder Boliger < 50 m2 ca /4 pr. bolig 0 1 pr. bolig 0 13 Boliger > 50 m2 ca /2 pr. bolig 68 2 p.r bolig Restauranter, butikker pr. 100 m pr. 100 m Kontor, liberalt erhverv pr. 100 m pr. 100 m SUM Samtidighedsfaktor 0,9 0,7 Antal udlagte pladser 0 0 Antal anlagte pladser stk. HCP

10 Princip visualisering af Frederiks Plads (dette er en arbejdsvisualisering som illusterer intentioner og principper)

11 Oversigt ophold på boliger (ophold altaner ikke vist) Projektareal /matrikel m 2 Bruttoetage areal ca m 2 Bebyggelsesprocent ca. 357 % (for matriklen) Erhverv ca m 2 Bolig + Butikker ca m 2 Parkering biler 389 stk. (jf. århus kom. retningslinjer, samtidsfaktor og 8 HC pladser) Oversigt ophold på Frederiks Plads Parkering cykler 984 stk. (jf. århus kom. retningslinjer og samtidsfaktor) Opholdsarealer (Bolig 30% / erhverv 2%) Bolig m2 = m 2 x 30% = m 2 Butik / lib. erhverv = m 2 x 2% = 30 m 2 Erhverv = m 2 x 2% = 700 m 2 i alt = m 2 Tegnet i projekt i alt = m 2 (altaner mod Jægergårdsgade, de øverste tagterrasser på bygning G+H samt ophold på erhvervsbyggeri ikke indeholdt) I øvrigt henvises til de andre anmodningsabilag for blandt andet vind, trafik, støj o.lign. Princip køremønster på Frederiks Plads Parkeringskælderranpe

12 Princip visualisering set fra Marselis Allé (dette er en arbejdsvisualisering som illusterer intentioner og principper)

13 21. juni kl juni kl juni kl marts / sept. kl marts / sept. kl marts / sept. kl. 15

14 Princip visualisering set ned af Spanien mod midtbyen (dette er en arbejdsvisualisering som illusterer intentioner og principper)

15 Facade syd - Jægergårdsgade Facade øst - Spanien

16 Princip visualisering set fra enden af Fredensgade mod rutebilstationen. (dette er en arbejdsvisualisering som illusterer intentioner og principper. Skitse for nyt område på rutebilsstationsgrunden ikke medtaget da det vil dække for Frederiks Plads)

17 Tvær snit B-B Skitse rutebil projekt udvikling Længde snit A-A

18

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej

Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej Tillæg 1 til til Lokalplan 132 for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

LANDGREVEN Forslag til lokalplan

LANDGREVEN Forslag til lokalplan LANDGREVEN Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 3. juni 2010 vedtaget forslag til lokalplan Landgreven. Lokalplanområdet ligger i bydelen Indre By. Offentlig høringsperiode fra den 16.

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

KUBE OFFICE FLINTHOLM. Enestående kontorlejemål fra 500-4.400 m² ved Flintholm Station

KUBE OFFICE FLINTHOLM. Enestående kontorlejemål fra 500-4.400 m² ved Flintholm Station KUBE OFFICE FLINTHOLM Enestående kontorlejemål fra 500-4.400 m² ved Flintholm Station //INDHOLDSFORTEGNELSE (Foreløbig) KUBE OFFICE FLINTHOLM 3 Området - Flintholm kvarteret 4 - Sammenhæng med byen 5 -

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer Helhedsplan for De Bynære Havnearealer Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer skal bringe byen, havnen og bugten i nær kontakt med hinanden. Helhedsplanens hovedelementer er formgivningen af en sammenhængende,

Læs mere

Etape 2. Da Vinci Parken et liv med perspektiv. 78 lejeboliger i Aalborgs nye grønne bydel med smuk beliggenhed og attraktiv husleje

Etape 2. Da Vinci Parken et liv med perspektiv. 78 lejeboliger i Aalborgs nye grønne bydel med smuk beliggenhed og attraktiv husleje Etape 2 Da Vinci Parken et liv med perspektiv 78 lejeboliger i Aalborgs nye grønne bydel med smuk beliggenhed og attraktiv husleje Da Vinci Parken og den nye bydel Fuldt udbygget omfatter Da Vinci Parken

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 JANUAR 2012 NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 AABENRAA NÆROMRÅDET VISION PROJEKTBESKRIVELSE SITUATIONSPLAN SNIT SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6

Læs mere

SPIDSEN - Ny Ellebjerg

SPIDSEN - Ny Ellebjerg SPIDSEN - Ny Ellebjerg 10.2014 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Oversigtsplan 4 Udbygningspotentiale 5 Før-situation Under-situation Efter-situation Volumenstudier 6 Spidsen Stangen Stængerne Eksempel

Læs mere

ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY. Boris Brorman Jensen

ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY. Boris Brorman Jensen ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY + + Grontmij + ICP + Boris Brorman Jensen BAGGRUND OG VISION SILKEBORG OG MOTORVEJSNETTET I DK Silkeborg vil i 2016 blive en del af det overordnede danske motorvejsnet.

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 3-11.5 ULFELDTKARREEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Lokalplanens formål & indhold. Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

Lokalplan 1.56.9. Taastrup Bymidte Taastrup

Lokalplan 1.56.9. Taastrup Bymidte Taastrup Lokalplan 1.56.9 Taastrup Bymidte Taastrup 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.56.9 Indhold: Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed... 3 Baggrund og formål med lokalplanen... 3 Lokalplanens

Læs mere

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede VORES BY REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede Deltagere ca. 50 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover deltagere fra Carlsberg Ejendomme, Entasis

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Boliger og erhverv, Flintebakken

Boliger og erhverv, Flintebakken Boliger og erhverv, Flintebakken Lokalplan 2-2012, Horsens by Flintebakken TEKNIK OG MILJØ Vedtagelse lanforslaget blev vedtaget af Horsens Byråd den 28. februar 2012 Forslaget blev offentliggjort den

Læs mere

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Miljø- og Teknikforvaltnigen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. T 43 68 67 00 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 orgerrepræsentationen har den 20. september 2012 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan Carlsberg II med tilhørende tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2011 Planerne

Læs mere