Aalborg Havns betydning for erhvervsudviklingen i Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Havns betydning for erhvervsudviklingen i Nordjylland"

Transkript

1 Aalborg Havns betydning for erhvervsudviklingen i Nordjylland

2 Aalborg Havn - en dynamo i Nordjyllands erhvervsudvikling 2 3 Claus Holstein Adm. direktør Aalborg Havn A/S Aalborg Havn er en markant økonomisk dynamo i det regionale opland, og hvis de seneste års positive udvikling fortsætter, vil Aalborg Havn positionere sig som en endnu mere markant vækstdynamo de kommende år. ved vedligeholdelse af Limfjordens erhvervsmæssige besejling på strækningen fra Hals til Aalborg, og i det hele taget har de betydelige fælles interesser og udviklingsmuligheder. De tre Aalborg-havne kunne tilsammen være Danmarks femtestørste havn På den baggrund rummer rapporten også en helhedsvurdering af de tre havnes samlede betydning for den regionale erhvervsudvikling, og set på nationalt plan En samfundsøkonomisk analyse af de tre havne og de 72 virksomheder, der har medvirket i analysen i kraft af deres tilknytning til Aalborg Havn viser, at de samlede beskæftigelsesmæssige og økonomiske effekter af havneaktiviteter i Aalborg er: beskæftigede (Svarende til indbyggertallet i Aalborg Kommunes tredjestørste by, Svenstrup, eller den samlede beskæftigelse i Aalborgs bygge- anlægsbranche i begyndelsen af 2008) 1.093,6 mio. kr. i skatteprovenu (Lidt mere end Aalborg Kommunes drift af folkeskolerne i 2008) mio. kr. i indkomstskabelse, bruttoværditilvækst i de medvirkende virksomheder i havnene mio. kr. i produktionsværdi; den samlede økonomiske værdi af de produkter og tjenesteydelser, de havnerelaterede virksomheder afsætter. Til sammenligning er Aalborg Kommunes budgetterede skatteindtægter i 2008 på godt 7 mia. kr. de tre AALBORG-HAVNes SAMLEDE ØKONOMISKE EFFEKTER Beskæftigelse personer Indkomstskabelse mio. kr. Skatteprovenue mio. kr. Produktionsværdi mio. kr. Sådan konkluderer rapporten Aalborg Havns betydning for regionens erhvervsudvikling. Analysen er gennemført af COWI A/S som et grundlag for planlægningen af havnens fremtid og skal i et videre perspektiv også ses som en dokumentation forud for den udpegning af havne/ transportcentre af særlig national betydning, som følger i kølvandet på Infrastrukturkommissionens redegørelse i januar i år. Siden 2000 er godsomsætningen på Aalborgs havne vokset med 22%, mens de øvrige større havne i Danmark i samme periode havde en gennemsnitlig vækst på 14%. Sammen med de private havne Aalborg Portland og Vattenfall ved Nordjyllandsværket har Aalborg Havn A/S etableret et Fjordudvalg, der har som mål at sikre og styrke rammebetingelserne for havneaktiviteterne i Aalborg. De tre Aalborg-havne deler også omkostningerne har samspillet en markant placering. Tilsammen blev de tre havne i 2007 anløbet af skibe, og den samlede godsmængde var på 7 mio. ton. Det var over halvdelen af den samlede godsmængde i de nordjyske havne, og hvis de tre var samlet under én hat, ville de, målt på godsmængde, være Danmarks femtestørste havn. Den aktive medspiller. Stærk på samarbejde og transport I den periode, væksten i godsmængde på Aalborg Havn har ligget så markant over landsgennemsnittet, har havnens rolle været i fortsat forandring. Hvor den tidligere primært opererede som part i den samlede infrastruktur, er den i dag en langt mere aktiv medspiller for havnens kunder og for det samfund, den er en del af. Det er den rolle, COWI rapporten beskriver, og som også kommer til udtryk i havnens slogan: Stærk på samarbejde og transport. Aalborg Havn A/S s 4 Moderne multihavn s 6 Grønlandstrafikken s 9 Nordjysk Transport Center s 10 Alsidigt erhvervsområde s 12 De tre Aalborg havne s 14 Krydstogt s 15 Analyse og metode s 16 Nordjyske visioner s 18

3 Aalborg Havn Stærk på samarbejde og transport 4 5 I 2000 skiftede Aalborg Havn status fra at være kommunal til at være et A/S med mulighed for at operere på kommercielle vilkår ikke blot som havn, men også som transportcenter og udlejer af arealer og bygninger. Erhvervsetablering med Aalborg Havn A/S som medinvestor Med sloganet Stærk på samarbejde og transport har Aalborg Havn A/S tre overordnede forretningsområder: Aktiviteter i forbindelse med transport, håndtering og oplagring af gods Transportcentervirksomhed (Nordjysk Transport Center) Udlejning af arealer, bygninger og materiel. Aalborg Havn A/S udøver sin virksomhed gennem ejerskab eller medejerskab af en række servicevirksomheder i havneområdet og ejer sammen med datterselskaber ca m 2 kontor- og lagerbygninger til udlejning samt kraner og andre faciliteter til servicering af transportbranchen. Aalborg Havn A/S ejer 320 ha erhvervsareal, hvoraf de 279 ha er i Østhavnen. Konsoliderede dattervirksomheder Associerede virksomheder Foruden kajstrækninger og deres tilhørende bagland i Østhavnen disponerer Aalborg Havn A/S over tilstødende arealer på godt 200 ha, hvoraf de 100 er byggemodnet. Næsten 50 virksomheder har allerede etableret sig i Østhavnen og dens nærhed. Nogle af dem har haft Aalborg Havn A/S eller et af dets datterselskaber som medinvestor i anskaffelse af både faciliteter, bygninger og udstyr. Aalborg Havn A/S - koncernstruktur 100% NTC Ejendom A/S 50% Grønlandshavnens Ejendomme A/S 50% Nordjysk Kombi Terminal A/S 20% Artic Container Operation A/S 20% Aalborg Toldoplag A/S de 3 aalborg havne: Samlet godsomsætning 2007 Aalborg Havn Aalborg Portland Havn Nordjyllandsværkets Havn tons tons tons Samlet tons I 2007 havde Aalborg Havn en godsmængde på ton og en nettoomsætning på 84,2 mio. kr.. Bruttoresultatet var 35,9 mio. kr. og resultatet af ordinær drift 19,6 mio begge dele en fremgang i forhold til Egenkapitalen, der er vokset støt de senere år, var ved udgangen af mio. kr.

4 Den moderne multihavn med den historiske ballast havnen. Der havde længe været talt om at forskyde Aalborg Havn mod øst for at få mere plads og mere hensigtsmæssig håndtering, og fra januar 1973 fungerede den tørdok, der var blevet anvendt til bygning af Limfjordstunnelens elementer, som havneanlæg for KGH. En havn til alle former for gods Aalborg Havn A/S har i modsætning til de to privathavne, der næsten udelukkende håndterer bulk en bred profil. 6 7 Omkring 1070 omtaler kanniken Adam af Bremen Aalborg som en velkendt by og som Danmarks udfaldshavn mod nord, og i Christian den Førstes andet privilegium til Aalborgs købmænd omtales Aalborg som lovlig havn. Dokumentets nøjagtige årstal kan ikke fastslås, men i 1976 markerede Aalborg havn sit 500 års jubilæum. Allerede for 532 år siden var Aalborg både fjordhavn og oceanhavn. Mængden af gods til søtransport voksede, skibene blev større og større, og vanddybden over Hals Barre var blot tre meter. I 1885 skabte havnens nyanskaffede muddermaskine Hals et 100 fod bredt og 15 fod dybt løb over barren, og siden blev både bredde og dybde øget med jævne mellemrum. Aalborg Havn og de to privathavne: Aalborg Portland fra 1860 og Vattenfall fra 1966 kan i dag med sikkerhed besejles af skibe med op til 9,5 meters dybgang. Aalborg havn rykkede mod øst for at skaffe plads til KGH Da det i 1971 blev besluttet at Den kongelige grønlandske Handel, KGH, skulle flytte sin trafikafdeling til Aalborg, var det et afgørende stød til etableringen af Øst- Siden er Østhavnen, der kan nås med en times sejlads fra Hals, ligger 5 km fra motorvejssystemet og et kvarters kørsel fra Aalborg Lufthavn, til stadighed blevet udbygget, og i samme takt er Centralhavnen i midtbyen blevet rømmet. Det giver plads til Aalborgs nye havnefront med rækken af kulturelle og rekreative aktiviteter. Danmarks bedst planlagte havneområde I dag består Aalborg Havn af Nordhavnen i Nørresundby, Multigodsterminalen umiddelbart vest for Limfjordstunnelen, Oliehavnen øst for tunnelen og det store, sammenhængende område i Østhavnen med Bulkterminalen, Multiterminalen og Containerterminalen. I tilknytning til Bulkterminalen er etableret en ekstraforstærket kajstrækning til udskibning af projektgods fra sværindustrien. Havnens masterplan fra 2003 med en tidshorisont på år om anvendelsen af arealerne i og ved Østhavnen berettiger Aalborg Havn A/S til at kalde sig Danmarks bedst planlagte havneområde. Siden er havnen blevet målt, vejer og vurderet. I 2005 udarbejdede det rådgivende ingeniørfirma Carl Bro A/S for Royal Arctic Line A/S en analyse af Aalborg Havn A/S og fire andre havne. Analysen indgik i Hjemmestyrets overvejelser, inden det den 1. marts 2006 besluttede, at placeringen af Grønlandstrafikkens basishavn skulle sendes i udbud mellem havnene i Aalborg, Esbjerg og Århus. Aalborg Havn A/S blev i Carl Bro rapporten vurderet som det bedste alternativ for det grønlandske samfund. I 2006 vurderede COWI A/S for hjemmestyret de tre havnes tilbud på objektive kriterier som pris, kvalitet, leveringssikkerhed og udviklingspotentiale. Især på potentialevurderingen blev Aalborg Havn A/S en sikker vinder, og kontrakten med Royal Arctic Line A/S (100% ejet af Hjemmestyret) blev i oktober 2006 fornyet, så den foreløbig løber til OVERSIGT OVER AALBORG HAVNS AREALER A B C Øster Uttrup Vej Losningen af mineralske olieprodukter i Oliehavnen er den største enkeltaktivitet og udgjorde i % af den samlede godsomsætning på Aalborg Havn. Næststørst omsætning inden for bulk er sten, sand og grus (15,5%). Rørdalsvej A - Nordhavnen B - Multigodsterminal C - Oliehavnen D - Bulkterminal E - Multiterminal Østhavnen F - Containerterminal G - Syd for Rørdalsvej GODSOMSÆTNING FORDELT PÅ VAREARTER (tons) Mælk, mejeri, fisk m.v. 1% Korn- og foderstof. m.v. 11% Salt, jord, stenarter 19% Malme, slagger og aske 1% Sphagnum 1% Olie 43% Gødningsstoffer m.v. 2% Tranholmvej G D Rørdalsvej E/F Træ m.v. 4% Stenvarer m.v. 2% Jern, metaller m.v. 4% Maskiner og uspecificeret gods 1% Containergods 11%

5 8 9 I bulkområderne er der mobil- og vippekraner i forskellige størrelser samt trucks, terminaltraktorer og andet kørende materiel. Den største af kranerne har en løftekapacitet på 45 ton. Aalborg Havn medvirker også til lagerstyring og til allerede på kajkanten at give bulkprodukterne den første værditilvækst. For en importør af biobrændsel er det Aalborg Havn, der efter screening for støv varetager pakkefunktion og udlevering, og for en saltkunde tager havnen sig af hele håndteringen frem til videredistribution. Stykgods bliver primært håndteret i Multigodsterminalen, der i dag er Aalborg Havns mest bynære kajstrækning på Limfjordens sydside. Den største enkeltkategori er byggematerialer. Der er trængsel i stykgodsområdet, hvorfra også den ugentlige linietrafik til Bornholm og Norge afgår. Aalborg Havns pakhuskapacitet til stykgods er på m 2, og til håndtering og oplagring er der udendørs arealer på OMSÆTNING FRA CONTAINERGODS, FORDELT PÅ HAVNE, 2007 (TOTAL: TEU) Aalborg Havn 8% Københavns Havn 21% Esbjerg Havn 4% Datagrundlag: Danmarks Statistik, SKIB49 Fredericia Havn 3% Århus Havn 64% over m 2. I Østhavnen er Nordjysk Kombi Terminal (50% ejet af Aalborg Havn A/S) direkte tilkoblet jernbanenettet. Statistisk set hører projektgods til i stykgodskategorien, men af hensyn til godsets omfang og vægt er der etableret en speciel projektgodskaj. I forbindelse med udskibningen af 91 fundamenter til verdens største offshore vindmøllepark, DONG Energy s Horns Rev 2, i foråret 2008 blev kajstrækningen forstærket til at kunne klare en belastning på maksimum ton. De 91 fundamenter blev bygget af Bladt Industries A/S, der som lejer hos NTC Ejendom A/S er nabo til projektkajen, og som også modtog de ca ton stål til møllefundamenterne på kajen. Forstærket projektkaj og m 2 ny containerterminal Containertrafikken udgør godt 10% af godsomsætningen på Aalborg Havn og placerer den som Danmarks tredjestørste containerhavn (efter Århus og København). Containeraktiviteten er placeret i Østhavnen med Royal Arctic Line A/S som langt den største operatør. I 2007 begyndte udbygningen af containerterminalen en udvidelse på m 2 til m 2, så havnen kan håndtere TEU containere årligt. Udbygningen er planlagt i tæt samarbejde med Arctic Container Operation A/S og igangsat som en direkte følge af aftaleforlængelsen om Aalborg som basishavn for Grønlandstrafikken. Projektet er fra Aalborg Havn også et signal om en forventet vækst i containermængden ud over de grønlandske destinationer. Den helt bygningsfri terminal har 12 øer med reeferstik til omkring 400 kølecontainere. Containeraktiviteterne omfatter også samarbejde om kombinerede transportløsninger og videredistribution af godset. Danske Fragtmænds terminal er integreret i Nordjysk Transport Center, der er beliggende kun 5 km fra motorvejsnettet. Det stærke bånd mellem Grønland og Aalborg I marts 1971 traf regeringen beslutning om, at KGH s trafikafdeling skulle flyttes fra København til Aalborg; til et nyt havneområde ved Romdrup Å s udløb i Limfjorden og i nær tilknytning til Aalborgs nye industricenter øst for Nr. Tranders. Det var en beslutning med vidtrækkende betydning for Aalborg Havns udvikling. Udskibningen fra Grønlandshavnen som det tidligere tunnel-element bassin hurtigt kom til at hedde blev indledt i januar På det tidspunkt var etableringen af ekspeditionspakhuse og pladser langt fremme, og i hele Aalborg-området blev der planlagt og iværksat aktiviteter til udnyttelse og opbakning af de nye muligheder. For Aalborg Havn A/S udgør de direkte Grønlands-relaterede aktiviteter 10-15%, men Grønlandstrafikken har hoveddelen af æren for, at Aalborg i dag er Danmarks tredjestørste containerhavn. Royal Arctic Line A/S beskæftiger alt efter sæson medarbejdere i Aalborg og varetager fragten af langt størstedelen af havnens samlede containertrafik, der i 2007 var på næsten ton. Aftaleforlængelse satte yderligere fart i udviklingen Koncernen Royal Arctic Line A/S, der ejes 100% af Hjemmestyret, ejer 80% af Arctic Container Operations A/S og Aalborg Havn A/S de resterende 20%. ACO står for den praktiske håndtering af omkring forsendelser årligt til Grønland. Da der i oktober 2006 blev indgået aftale med Royal Arctic Line A/S om forlængelse af basishavns-aftalen frem til foreløbigt 2012 kom der yderligere fart i de udviklingsog udvidelsesplaner, som havnen og virksomhederne på havnen havde forberedt. Tilbuddet fra Aalborg indeholdt en række forslag til, hvordan samarbejdet kunne gøres endnu bedre og endnu mere effektivt. Ud af samarbejdet mellem Aalborg Havn A/S og ACO omkring tilbuddet på opgaven kom en aftale om etablering af et nyt og mere tidssvarende pakhus, etablering af øgede køle-/frysehuskapacitet samt udvidelse af containerterminalen. De tre projekter er på vej til at blive realiseret og er med til at styrke havnens konkurrenceevne, når/hvis opgaven i 2012 igen udbydes i licitation. Samtidig kan færdiggørelsen af projekterne medvirke til ekspansion på havnens øvrige forretningsområder. I gennemsnit afsejler et af de fem specialbyggede, røde skibe fra Royal Arctic Line hver uge fra Grønlandshavnen, men i højsæsonen sker dubleringer, når Royal Arctic Line også besejler Grønlands østkyst så langt nordpå som Danmarkshavn, Ittorqortormiit og Sirius patruljens hovedkvarter i Daneborg. For at udbygge samarbejdet og samhandelen med Grønland deltager en række nordjyske virksomheder i Virksomheds Netværk Grønland Nordjylland. I april 2008 deltog 15 nordjyske virksomheder i en delegation, der besøgte Maniitsoq, Sisimiut og Nuuk, og et af resultaterne er, at der etableres en afdeling af netværket i Grønland. Aalborg Havn A/S er formandskab for Virksomheds Netværk Grønland Nordjylland, mens sekretariatsfunktionen varetages af Aalborg Kommunes erhvervsafdeling.

6 NTC skaber konkurrencedygtige transportkæder i alle retninger En lang række aktører inden for transportbranchen har etableret sig på havnens område og medvirker aktivt til det samlede udbud af service og kombinerede løsninger. Blandt andre har Danske Fragtmænd sin Aalborg-terminal som en integreret del af Østhavnen. Aalborg Havn er en af de 33 destinationer, der er udpeget til det treårige forsøg med de op til 25 meter lange modulvogntog. Forsøget løber fra 1. november 2008, og som en del af transportcentret er etableret en omkoblingsplads for sættevognstrækkere og de fire anhængertyper, der er godkendt til at indgå i forsøget Aalborg Havn A/S er under navnet Nordjysk Transport Center, NTC, det regionale godsknudepunkt og et udgangspunkt for konkurrencedygtige transportkæder. I samarbejde med transportbranchens aktører bliver skabt logistiske helheder. Service er et nøgleord; i form af fysiske ydelser, åbenhed og samarbejdsvilje. Plads til de nye modulvogntog og fælles sundhedshus Som led i det almindelige servicetilbud til virksomhederne er der etableret fælles kommunikationsløsninger inden for havnens område; løsninger for almindelig telefoni, mobiltelefoni og datatransmission. Desuden er der kantinefaciliteter for alle havnens brugere. I 2008 er der på havnens initiativ taget skridt til etablering af et sundhedshus for alle virksomheder på havnen. En lang række af virksomheder har fra starten givet tilsagn om medvirken til etableringen og fremtidig brug af sundhedshusets tilbud af både forebyggende og behandlende karakter. Nordjysk Transport Center indgår i det EUbaserede transportnetværk TEN-T, hvis mål er at udbygge et samlet fælleseuropæisk transportnet. I transportcentret er alle former for transport af alle typer gods samlet til brug for transportkæden mellem Nordatlanten, Norden, Østersøområdet og det øvrige Europa. Centret yder 24 timers service med lastning og losning af skibe og er specialiseret i at håndtere kombineret transport og videredistribution af gods. Med skib, bil, fly og jernbane.

7 12 13 Agri-Norcold A/S Akkr. Vejer & Måler i Aalborg Alba Shipping Arctic Import Arctic Container Operation A/S Blade Test Centre A/S Blue Water Shipping A/S BMC Brunø stål C. J. Shipping Conlan ApS Dan Pilot Limfjorden Lodseri Dankalk Danogips (Knauf- Danogips) Danske Fragtmænd Aalborg A/S DLG Region Nord Dong Energy Grønlandshavnens Ejendomme A/S H. J. Hansen Hans Nielsen A/S Hedegaard Agro A/S Heléns Rør A/S Hydro-Texaco / Samtank I/S Mokana International Diesel-Service, IDS Aalborg Itella Logistics A/S Janus Andersen & C0. Jens Jensen & Sønner A/S JMO 2000 ApS Kangamiut Seafood A/S Kran Ringen A/S Kroghs s Stensilo Nautico Diving Consult Nica ApS NTC Ejendom A/S NTU ApS O. W. Bunker & Trading Co. Ltd Pindstrup Mosebrug A/S Polar Seafood Greenland A/S Ramirent A/S Rechnitzer, Thomsen & Co. RGS 90 Royal Arctic Line A/S Royal Arctic Linieargentur A/S Royal Greenland A/S Schenker A/S ShipCargo Siemens Wind Power A/S SIS Skanska Asfalt A/S Aalborg Skat Stark Grønland Statoil A/S Stema Shipping Svend Flyvbjerg Sæby Godstransport Toldfunktionen (Grønlands Skattedirektorat) TRIP TRAP Træstudie Uniscrap Vattenfall - Nordjyllandsværket Wrist Europe (Aalborg) Wrist Shipping A/S Øbro Flytteforretning Aalborg Havn A/S Aalborg Kornterminal ApS Aalborg Portland A/S Aalborg Stevedore Company A/S Aalborg System Transport A/S Aalborg Sømandshjem Aalborg Toldoplag A/S Aalborg Trailerservice A/S Aalborg Transport & Spedition Aalborg Trosseføring Den attraktive placering af alle former for virksomhed Aalborg Havn A/S udlejer erhvervsarealer til en bred vifte af virksomheder inden for transport, handel, industri og håndværk. En stor del af virksomhederne har tæt relation til havnedriften, idet de modtager og videresender gods via havnen. Andre virksomheder er lejere af arealer eller bygninger, fordi deres aktiviteter enten er pladskrævende eller miljøbelastende. Til virksomheder, som af miljøhensyn har særlige beliggenhedskrav, er udlagt og godkendt et område øst for Romdrup Å. Der er bl.a. tilladt byggehøjde op til 100 meter. 100 ha af det areal, Aalborg Havn A/S ejer ved Østhavnen, er allerede byggemodnet og indgår i den langsigtede masterplan for udbygning af hele området som center for rationel havnedrift, som transportcenter og som lokaliseringsmulighed for virksomheder med behov for placering tæt på kombinerede transportløsninger. Virksomheder kan med kort tidshorisont etablere sig i det attraktive område, fordi alle de planmæssige godkendelser er på plads. Synergi mellem virksomhederne og havnens udbygning Aalborg Havn A/S har en klar strategi for ejerskab af arealerne: Nogle få områder, længst væk fra kaj, kan købes, men langt den største del af de over 200 ha (hvoraf de 10 ha er udlagt til en kommende jernbaneterminal) er til leje. Med eller uden bygninger, som Aalborg Havn A/S eller et af datterselskaberne er villig til at investere i. Næsten et halvt hundrede virksomheder har allerede etableret sig på området ved VIRKSOMHEDER MED TILKNYTNING TIL HAVNEN Virksomheder, som er lejere på havnen Direkte naboer til havnen, som skønnes at have en væsentlig tilknytning til havnen Virksomheder som bor længere væk, men har en væsentlig tilknytning til havnen Private erhvervshavne Østhavnen. Havnen har som målsætning at udleje/sælge arealerne i passende portioner i takt med udbygningen af hele Østhavnen, så der bliver skabt synergi til havnens aktiviteter og til den planlagte udbygning af kajkapaciteten. Af de 74 virksomheder, der indgår i udarbejdelsen af analysen Aalborg Havns betydning for regionens erhvervsudvikling, er de 49 lejere på havnen. VIRKSOMHEDER MED TILKNYTNING TIL HAVNEN - BRANCHEFORDELING Transport 38% Engros- og detailhandel 20% Fremstilling 14% (listning af 74 havnerelaterede virksomheder, som indgår i rapporten) 49 stk. 6 stk. 17 stk. 2 stk. Service og udlejning 11% Øvrige 17%

8 14 15 Samarbejde mellem tre havne med hver deres profil Med tilsammen 7 mio. ton gods i 2007 er de tre Aalborg-havne Danmarks femtestørste havneområde. Aalborg Havn, Aalborg Portlands havn i Rørdal og Vattenfalls havn på fjordens nordside har fælles interesser i Limfjordens besejlingsforhold fra Hals til Aalborg og samarbejder i Fjordudvalget (etableret 1925) også om bl.a. miljøberedskab og undersøgelser, vedligeholdelse af to fælles deponeringsområder samt isbrydning. Aalborg Havn har den bredeste profil med både bulk, stykgods, projektgods og containergods, mens de to private havne er specialiserede i bulk. På listen over Danmarks største havne indtager Aalborg Portlands havn en 11. plads med næsten 3 mio. ton godsomsætning i Omkring 73% af den samlede godsomsætning er udskibet gods, primært i form af bulk cement. Indskibet gods udgør resten af omsætningen og består dels af brændsler (primært kul, petcoke og olie), dels af råmateriale til cementproduktionen. Cement til det danske marked transporteres med tanksibe til siloanlæg i otte danske terminaler. Omkring halvdelen af produktionen eksporteres, og 90% af eksporten sker i form af bulkgods. Da Aalborg-Portland-Cement-Fabrik A/S blev grundlagt i 1889 med det formål at bygge en cementfabrik i Rørdal, blev der hurtigt bygget en skibsbro til losning af materialer til fabriksbyggeriet. Inden produktionens start i 1891 blev yderligere etableret en 46 meter lang cementbro. Siden er havnen udbygget mange gange i takt med behovet, og i dag råder Aalborg Portlands havn over 808 meter kajstrækning 443 meter udskibningskaj og 365 meter indskibningskaj. Havnen har i gennemsnit 700 anløb årligt. Vattenfall A/S i Danmark driver bl.a. kraftvarmeværket Nordjyllandsværket, en halv snes km øst for Nørresundby på Limfjordens nordside. I 2007 var godsomsætningen ton. Det er det højeste tal de seneste otte år, da den årlige godsomsætning har svinget mellem 0,6 og 1,2 mio. ton en variation betinget af udviklingen på det internationale elmarked. El-produktionen på Nordjyllandsværket eller som det hed ved indvielsen: Vendsysselværket blev indledt den 9. januar 1967, men allerede et halvt år tidligere var havnen færdigbygget. 99% af Vattenfall havnens godsomsætning var i 2007 fra indskibning; med kul som den dominerende godstype. Derudover indskibes mindre mængder sværolie. Den minimale udskibning består primært af svovlsyre og bundaske. Indskibning udgør 99% af Vattenfalls godsomsætning Nordjyllandsværkets havn råder over 345 meter sammenhængende kajstrækning, opdelt i tre kajpladser. Kajplads 1 og 2, der udgør 350 meter, er indrettet til losning af kul og olie, mens den sidste plads bruges til lastning af syre og til losning af tungt gods. På havnen er to kraner, der hver har kapacitet til at losse ton i timen, samt rørledningsanlæg til olie. Havnen har ca. 90 anløb årligt, hvoraf halvdelen foregår med pramme. Målt på godsmængde er Vattenfalls havn den 20. største i Danmark. DE 5 STØRSTE DANSKE HAVNE 2007 (1000 tons) 1. Fredericia Havn 2. Århus Havn 3. Københavns Havn 4. Statoil-havnen 5. Aalborgs havne* Datagrundlag: Danmarks Statistik, SKIB42 og SKIB421 *Samlet godsomsætning Aalborg Havn A/S, Aalborg Portlands havn og Vattenfalls havn. Krydstogtskibene er attraktive gæster i en by, der er Vild med verden Markedet for krydstogt-turisme er både på verdensplan og europæisk plan i vækst. I 2007 var der 4. mio. krydstogtpassagerer fra Europa en stigning på næsten 50% siden Med 60% af de europæiske krydstogt-turister er Middelhavsområdet den mest populære destination. Caribien tiltrak 24% og Nordeuropa/Baltikum 16%. Det voksende marked skyldes dels en moderat prispolitik, dels at der kommer stadig flere krydstogtskibe til. København er Danmarks førende krydtogtdestination med 289 anløb i 2007 og i alt passagerer. I 2000 var de tilsvarende tal 193 og Aalborg har i 2008 haft besøg af tre krydstogtskibe i perioden 30. juni 27. juli ( Prinsendam, Spirit of Adventure og Ruby Saga ). Det samlede passagertal var For 2009 har fem krydstogtskibe med et forventet passagerantal på kontrakt med Aalborg Havn. For alle skibes vedkommende gælder, at de bliver en enkelt dag i Aalborg. Det betyder, at de ikke skal betale passagerafgift. I 2006, da Aalborg Havn havde anløb af tre krydstogtskibe blev turisternes gennemsnitsforbrug i byen opgjort til 970 kr. pr. besøgende, mens niveauet i København og Århus var på henholdsvis 803 og kr.. Krydstogtturisternes forbrug i Aalborg i 2008 var kr. og forventes i 2009 at være på kr.. Dertil kommer værdien af lokale leverancer til skibene og de generelle afledte samfundsøkonomiske effekter af krydtstogtaktiviteten. Den fælles indsats på et marked med hård konkurrence Krydstogter er et konkurrencepræget marked, hvor succes for Aalborg ikke blot afhænger af havnemæssige faciliteter, men også af markedsføringen af Aalborgs og Nordjyllands oplevelsesmuligheder. Med omdannelsen af Aalborgs centrale havn fra overvejende at være industrihavn til nu at være et rekreativt og kulturelt område har Aalborg fået et nyt og spændende havnemiljø. Med sloganet Vild med verden er Aalborg Havn A/S og Aalborg Kommune i samarbejde med turistorganisationer og erhverv i færd med at bearbejde de krydstogtskibe og rederier, der overvejer Danmark som destination. Krydstogtskibene er ligesom andre besøg (Tall Ships Race, flådebesøg etc.) ikke medregnet i den samfundsøkonomiske annalyse.

9 Metoden og datagrundlaget bag analysen af Aalborg Havns betydning for regionens erhvervsudvikling Den anvendte metode bregner de danske havnes regionaløkonomiske værdi, mere specifikt i forhold til parametrene beskæftigelse, indkomstskabelse, skatteindkomst og produktionsværdi. BESKÆFTIGELSESEFFEKT (ANTAL PERSONER) Virksomheder på Aalborg Nordjyllands- Virksomheder Total havnen og naboer Portlands havn værkets havn uden for havnen effekt Direkte effekt Indirekte effekt Induceret effekt Total effekt (Baseret på COWIs beregninger) Der er indhentet beskæftigelsesdata fra de 74 virksomheder, som udgør grundlaget for analysen, dels via havneadministrationen, virksomhedsoplysninger indhentet fra D&B Danmark og via direkte kontakt til virksomhederne. Disse data er anvendt som grundlag for regionaløkonomiske beregninger. INDKOMSTSKABELSE (MIO. KR.) Virksomheder på Aalborg Nordjyllands- Virksomheder Total havnen og naboer Portlands havn værkets havn uden for havnen effekt Direkte effekt Indirekte effekt Induceret effekt Analysen Aalborg Havns betydning for regionens erhvervsudvikling er af COWI A/S gennemført efter en metode, som er udviklet af Syddansk Universitet, Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi og Institut for Maritim Forskning og Innovation. Metoden er baseret på analyse af data fra virksomheder, som er afhængige af Aalborg Havn, enten via deres beliggenhed på havnen, via deres havnerelaterede erhvervsaktiviteter eller på anden måde. Det samlede virksomhedsgrundlag for analysen er 74 virksomheder udvalgt efter kriterier defineret af Syddansk Universitet. Det er alle lejere (49) på havnen (med undtagelse af virksomheden SKAT), direkte naboer (6), hvis aktiviteter skønnes at have væsentlig tilknytning til havnen, og endelig virksomheder, som bor længere væk (17), men hvis aktiviteter har en væsentlig tilknytning til havnen som tommelfingerregel skal minimum 30% af deres aktiviteter have tilknytning til havnen. Der opereres i beregningerne med såvel direkte som afledte effekter. Direkte effekt: Den økonomiske eller beskæftigelsesmæssige effekt, der stammer direkte fra de virksomheder, som indgår i analysen. Indirekte effekt: Den økonomiske eller beskæftigelsesmæssige effekt, der opstår i kraft af, at virksomhederne med tilknytning til havnen køber varer og tjenesteydelser fra andre virksomheder og underleverandører. Induceret effekt: Den økonomiske eller beskæftigelsesmæssige effekt, der fremkommer, når den direkte og indirekte effekt resulterer i et øget privatforbrug, som betyder en stigning i effekten hos f.eks. detailhandel eller andre virksomheder, hvor private køber varer og tjenesteydelser. Total effekt (Baseret på COWIs beregninger) SKATTEPROVENU (MIO. KR.) PRODUKTIONSVÆRDI (MIO. KR.) Virksomheder på Aalborg Nordjyllands- Virksomheder Total havnen og naboer Portlands havn værkets havn uden for havnen effekt Direkte effekt Indirekte effekt Induceret effekt Total effekt (Baseret på COWIs beregninger) Virksomheder på Aalborg Nordjyllands- Virksomheder Total havnen og naboer Portlands havn værkets havn uden for havnen effekt Direkte effekt Udover disse virksomhedstyper indgår i analysen af Aalborg Havn desuden de to privatejede havne, Aalborg Portland og Vattenfall. Indirekte effekt Induceret effekt Total effekt (Baseret på COWIs beregninger)

10 I Danmarks bedst planlagte havn realiserer vi visionerne NØGLETAL FOR UDVALGTE HAVNES REGIONALØKONOMISKE BETYDNING (total effekt) Beskæftigelse Indkomstskabelse Skatteprovenu Produktionsværdi (antal personer) (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) Aalborgs havne Frederikshavn Havn* Hanstholm Havn Ikke oplyst Odense Havn Ikke oplyst Randers Havn Skagen Havn * Nøgletallene for Frederikshavn Havn inkluderer både effekterne fra aktiviteterne i erhvervshavnen og på flådestationen. Beskæftigelsestallet for flådestationen udgør 2076 personer af den samlede mængde på 4577 personer. (Kilder: samt enkelte havnes websites eller udarbejdede analy-ser, hvor disse er tilgængelige). Det er godt at have visioner og ambitioner. Det er endnu bedre at realisere dem. Da Aalborg Havn i 2000 overgik fra kommunalt regi til at være et aktieselskab med mulighed for at agere på kommercielle vilkår, blev arbejdet med en visionær masterplan for hele området ved Østhavnen sat i gang. Planen var færdig i 2002 og gjorde Aalborg Havn til Danmarks bedst planlagte som centrum for rationel havnedrift og som transportcenter. Fra både Aalborg byråd og Nordjyllands amtsråd fulgte de nødvendige godkendelser af planen. I dag ejer Aalborg Havn A/S 279 ha i og ved Østhavnen, og et halvt hundrede virksomheder er allerede etableret i området. Som ejere eller lejere, og i flere tilfælde med Aalborg Havn A/S som medinvestor. Lokalplanen giver mulighed for etablering af m sammenhængende kajstrækning med det fornødne bagland øst for containerterminalen. To skitserede havnebassiner øst for Grønlandshavnen er opgivet. Med nutidens højeffektive laste- og lossegrej er tiden løbet fra bassinløsningen. Endnu er den lange, sammenhængende kajstrækning på tegnebordet som en vision. Det er svært at fremskrive skibs- og godsmængden, men fra beslutningen bliver truffet, og til den ny bolværksstrækning er etableret, forventes kun at gå to år. Så er der alle de visioner, der allerede er etableret eller er tæt på. Nogle af dem fik undervejs karakter af nødvendighed. I havnens aftale med Royal Arctic Line A/S og dermed Hjemmestyret indgik også en forpligtelse til at rationalisere og forbedre faciliteterne. I samarbejde med virksomhederne på havnen har vi sat turbo på de Grønlands-relaterede projekter med en budgetteret investering på omkring 200 mio. kr. Containerterminalen er udvidet fra til m 2 Nyt logistikpakhus med CFS ekspedition er under projektering Forhandlingerne om et nyt køle-/ frysehus til m 3 er langt fremme. I renovering af oliehavnen har Aalborg Havn A/S indtil nu investeret 10 mio kr., og i samarbejde med virksomhederne på havnen er vi langt fremme med etablering af et sundhedshus. Alt sammen er det udtryk for ambitionerne om at være ikke blot Danmarks bedst planlagte havn, men også en af de mest effektive og et af de mest attraktive steder at etablere virksomheder med havnenærhed. Med udflytningen mod øst af havnens aktiviteter, er kajerne på den gamle centralhavns Aalborg-side under omdannelse til ikke blot en meget smuk havnefront, men også til et område med plads til aktiviteter for byens borgere og gæster. Aalborg er vild med verden Aalborgs slogan er Vild med verden. Vi vil opsøge globaliseringen, og vi vil tage godt mod vore gæster. I løbet af sommeren har Aalborg Havn haft besøg af tre store krydstogtskibe. Vi har en vision om, at tallet vil vokse i de kommende år, og også på det område arbejder Aalborg Havn A/S stenhårdt for at realisere visionen. Henning G. Jensen, Borgmester, Formand for bestyrelsen Aalborg Havn A/S

11 Stærk på samarbejde og transport Aalborg Havn A/S Langerak 19 postboks 8530 DK-9220 Aalborg Øst Tlf.: Fax:

Port of Aalborg Company profile

Port of Aalborg Company profile Port of Aalborg Company profile - stærk på logistik og samarbejde AALborg HAvN LogiSTiK A/S CompANy profile Danmarks intelligente havn Erhvervspark og transportcenter Stærk på logistik og samarbejde Danmarks

Læs mere

Fremtidens intelligente havn Delmøde H. Claus Holstein Dir. Aalborg Havn A/S

Fremtidens intelligente havn Delmøde H. Claus Holstein Dir. Aalborg Havn A/S Fremtidens intelligente havn Delmøde H Claus Holstein Dir. Aalborg Havn A/S Planlægning vs. marked Forretning vs. Infrastruktur Intelligent vs. Ikke intelligent 10 punkts Fokusplan Transportcenterkonceptet

Læs mere

Aalborg Havn - Profilbrochure

Aalborg Havn - Profilbrochure 13.106 - CASE/september 2013 Side 1 af 5 Aalborg Havn - Profilbrochure Opgaven: Brochureopdatering Port of Aalborg Company profile - stærk på logistik og samarbejde Side 2 af 5 AALborg HAvN LogiSTiK A/S

Læs mere

Årsberetning Aalborg Havn A/S 2014

Årsberetning Aalborg Havn A/S 2014 Årsberetning Aalborg Havn A/S 214 - stærk på logistik og samarbejde Ledelsesberetning Aalborg Havn A/S koncern 3 Virksomhedens hovedaktivitet Koncernen Aalborg Havn er en logistikvirksomhed inden for havne-

Læs mere

Stærk på samarbejde og transport

Stærk på samarbejde og transport Stærk på samarbejde og transport Shape:IT Seminar onsdag d. 18. november 2009. Organisationsformer Kommunal havn Kommunal selvstyrehavn Hel/delvis kommunalt aktieselskab Privat havn Statshavn Havne som

Læs mere

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23.

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail niraskon@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING Sammenfatning

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

regionaløkonomiske effekter

regionaløkonomiske effekter 14.023 - CASE/juni Side 1 af 11 Opgaven: 20 siders præsentation af s regionaløkonomiske effekter AAlborg HAvn regionaløkonomiske effekter uddrag Af cowi-analyse maj BESKÆFTIGELSE INDKOMSTSKABELSE SKATTEPROVENU

Læs mere

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Godskonference 2009 Havnen som vigtigt led i logistikkæden ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Cargo Service Største stevedoreselskab i havnen Håndterer ca. 5 mio. tons last årligt Driver

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

Titel: Valg af Basishavn i Danmark - En undersøgelse af 6 havne for RA (Royal Arctic)

Titel: Valg af Basishavn i Danmark - En undersøgelse af 6 havne for RA (Royal Arctic) Titel: Valg af Basishavn i Danmark - En undersøgelse af 6 havne for RA (Royal Arctic) Indlægsholdere: cand. polit. Henning L. Kristensen, Carl Bro as cand. tech. soc., ph. d. Kristen D. Nedergaard, Institut

Læs mere

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Det Blå Danmark er en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner.

Læs mere

Godsomsætning i danske havne set i et udviklingsperspektiv

Godsomsætning i danske havne set i et udviklingsperspektiv Korsbæk Kommune 1 Godsomsætning i danske havne set i et udviklingsperspektiv Præsentation på Trafikdage i Aalborg august 2006 www.tetraplan.dk 2 Korsbæk Godsomsætning Kommune i danske havne set i et udviklingsperspektiv

Læs mere

Aalborg Havn Company profile

Aalborg Havn Company profile Aalborg Havn Company profile - stærk på logistik og samarbejde AALBORG HAVN LOGISTIK A/S COMPANY PROFILE Danmarks Intelligente Havn Business Park og transportcenter Stærk på logistik og samarbejde Danmarks

Læs mere

PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN

PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN 1 ALT PÅ ET STED. NÅR DU VÆLGER PORT OF FREDERIKSHAVN, ER DU I KNUDEPUNKTET FOR DEN NORDEUROPÆISKE SØFART. EN HAVN MED maritim service i verdensklasse, miljø-

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Havneinfrastruktur Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Side 1 Organiseringen af infrastruktur i Danmark Hvem investerer i anlæg Infrastruktur Hvem foretager regulering af infrastrukturen?

Læs mere

AALBORG HAVN. Oplandsanalyse 2017 AALBORG HAVNS EFFEKT PÅ BESKÆFTIGELSE, VÆRDISKABELSE OG SKATTEPROVENU

AALBORG HAVN. Oplandsanalyse 2017 AALBORG HAVNS EFFEKT PÅ BESKÆFTIGELSE, VÆRDISKABELSE OG SKATTEPROVENU AALBORG HAVN Oplandsanalyse 2017 AALBORG HAVNS EFFEKT PÅ BESKÆFTIGELSE, VÆRDISKABELSE OG SKATTEPROVENU Oplandsanalysen er udarbejdet for Danske Havne af Syddansk Universitet og Center for Regional- og

Læs mere

Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi

Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi Havne er naturligt knudepunkter for trafikale aktiviteter og for erhvervsaktivitet knyttet hertil. Der

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting til Danske Havne 26. April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND...

Læs mere

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Input til overvejelser vedrørende specialisering Kilde:

Læs mere

WWW.Haderslevhavn.dk Afgrænsning af planlægnings- og konsekvensområder. Baggrund! Kommuneplanen for 2001 2012 udpeger Haderslev Havn som et særligt planlægningstema.! Byrådet har besluttet at give havneområdet

Læs mere

BELIGGENHED FORPLIGTER

BELIGGENHED FORPLIGTER BELIGGENHED FORPLIGTER Associated Danish Ports A/S (ADP) driver tre danske havne: Fredericia, Nyborg og Middelfart. Og det har vi gjort siden 2000. Vores havne har internationale standarder i forhold til

Læs mere

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN HAVNE 4 HAVNE ET NAVN Kære læser Det er mig en fornøjelse at kunne byde Dem velkommen til Guldborgsund Havne, der består af havnene; Nykøbing Falster, Orehoved, Stubbekøbing erhvervsog Fiskerihavn og Gedser

Læs mere

2012 var et godt år for ADP

2012 var et godt år for ADP Årsberetning 212 Årsberetning 212 212 var et godt år for ADP Vi nåede en omsætning på 13,4 mio. kr. en stigning på 2 % i forhold til 211. Omsætningen udviklede sig dermed helt som forventet. Resultatet

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

Oplandsanalyse Skive Havn

Oplandsanalyse Skive Havn Oplandsanalyse Skive Havn Skive Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne af GEMBA Seafood Consulting A/S September 2011 Indhold 1 Indledning... 3

Læs mere

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland Tema Eksport og globalisering I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten og jobskabelsen i Aalborg, at virksomhederne tænker og handler internationalt. Ved at udvide markedet fra

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting for Norddjurs Kommune 20. November 2007 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 RESUMÉ 2 OPLANDSANALYSENS

Læs mere

Årsberetning Aalborg Havn A /S 2015

Årsberetning Aalborg Havn A /S 2015 Årsberetning Aalborg Havn A /S 2015 - stærk på logistik og samarbejde 2 Ledelsesberetning Aalborg Havn A/S koncern 3 Indhold: Virksomhedens hovedaktivitet Virksomhedens hovedaktivitet... 3 Udvikling i

Læs mere

ÅRHUS HAVN. INDSTILLING Til Århus Byråd Den Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM/AV

ÅRHUS HAVN. INDSTILLING Til Århus Byråd Den Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM/AV ÅRHUS HAVN INDSTILLING Til Århus Byråd Den 07.12.2004 Tlf. nr.: 86 13 32 66 Jour. nr.: 12.30.0001.04 Ref.: 17172 BM/AV Indstilling om forhøjelse af anlægsrammen med 500 mio. kr. 1. Resume Med den politiske

Læs mere

Dry Port på Sjælland? TØF København, 21. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland

Dry Port på Sjælland? TØF København, 21. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Dry Port på Sjælland? TØF København, 21. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Studiets baggrund Mulighederne for en dry port terminal i Høje Tåstrup for containertransport til europæiske containerhavne

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn

Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 153 Offentligt Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn Holstebro Struer Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne

Læs mere

Baggrund undersøgende forprojekt

Baggrund undersøgende forprojekt Baggrund undersøgende forprojekt Hvem står bag forprojektet Partnere Hjørring Kommune Hirtshals Havn Hjørring ErhvervsCenter Støtte fra Region Nordjylland Endnu ikke helt færdig med at diskutere og konkludere

Læs mere

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1 The tall ships races 2015 Aalborg Nyhedsbrev nr. 1 Oktober 2014 Velkommen til det første nyhedsbrev for The Tall Ships Races 2015 Aalborg. Frem til begivenheden afholdes fra den 1. til den 4. august 2015,

Læs mere

Welcome to the Port of Esbjerg Østhavnen 2014

Welcome to the Port of Esbjerg Østhavnen 2014 DANCORE-temadag, Udvidelser i Esbjerg havn Welcome to the Port of Esbjerg Østhavnen 2014 UDVIDELSER I ESBJERG HAVN Om Esbjerg Havn Formål Planer, Masterplan Østhavn Beslutning Projektering Realisering

Læs mere

Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland

Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Studiets baggrund Mulighederne for en dry port terminal i Høje Tåstrup for containertransport til europæiske

Læs mere

Aarhus Havns årsrapport 2011, budget 2012 samt overslag 2013 og 2014

Aarhus Havns årsrapport 2011, budget 2012 samt overslag 2013 og 2014 Til Aarhus Byråd INDSTILLING 21. februar 212 Tlf.nr.: 86 13 32 66 J.nr.: 6.4.1.12 Brev:21764HMJ/jg Aarhus Havns årsrapport 211, budget 212 samt overslag 213 og 214 1. Resume Godsomsætningen faldt med 249.

Læs mere

2. Er det korrekt, at Transportkommissionen forudsatte gennemsnitlige årlige vækstrater i fragtmængderne til ny Nuuk Havn på 2,6%?

2. Er det korrekt, at Transportkommissionen forudsatte gennemsnitlige årlige vækstrater i fragtmængderne til ny Nuuk Havn på 2,6%? Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Inatsisartut IHer Svar på 37-spørgsmål

Læs mere

Når der kommer et skib!

Når der kommer et skib! Når der kommer et skib! Eksempler på erhvervsaktiviteter i forbindelse med anløb af skibe i danske havne. Skibstrafik medfører mange forskellige erhvervsaktiviteter på havnen. Det skaber omsætning og indtjening

Læs mere

Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013

Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 47 Offentligt Danske fiskerihavne mod 2013 Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013 Mål og temaer for en fælles

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Odense Havn og Lindø Industripark A/S

Odense Havn og Lindø Industripark A/S Odense Havn og Lindø Industripark A/S Historie 1918 Odense Staalskibsværft blev grundlagt som et personligt ejet firma af A.P. Møller 1959 Indvielse af Lindø Skibsværft ved Statsminister H.C. Hansen 2009

Læs mere

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Etableret 1884 Branche- og arbejdsgiverorganisation Sekretariat for Bilfærgernes Rederiforening

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Udgivet af Nordjyllands Amt, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst og Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig

Udgivet af Nordjyllands Amt, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst og Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig Titel VVM-redegørelse Udvidelse af Aalborg Østhavn Projektorganisation Styregruppe Kontorchef Jes Vestergaard, Nordjyllands Amt, formand Havnedirektør Svend Christensen, Aalborg Havn A/S Civilingeniør

Læs mere

Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013

Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013 Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013 Indhold 1. Forord 2. Udviklingstendenser 3. Aabenraa Havn 4. Nøgletal, godsomsætning 5. Fremtidsforventninger, omsætning 6. Brugerundersøgelse 7. Havnens

Læs mere

304 12 Sisimiut havn. Figur 12.1.1 Indhandling af fisk og skaldyr i forskellige havne, 2004-2008.

304 12 Sisimiut havn. Figur 12.1.1 Indhandling af fisk og skaldyr i forskellige havne, 2004-2008. 304 12 Sisimiut havn 12 Sisimiut havn Havnen i Sisimiut består af en række kajanlæg, som tjener forskellige formål, herunder bl.a. en fiskerikaj (60 m), en atlantkaj (60 m), en lossekaj (50 m), en forsyningskaj

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag Til VVM-redegørelse for A. Henriksen Shipping A/S på Hundested Havn xx 2013 Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Hanstholm Havn. Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn. Juli 2012

Hanstholm Havn. Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn. Juli 2012 Hanstholm Havn Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn Juli 2012 Udgivelsesdato : 15. august 2012 Projekt : 23.1410.11 Udarbejdet : Brian Gardner Mogensen & Henrik Tornblad Kontrolleret : Niels Lykkeberg

Læs mere

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg.

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg Seneste nøgletal: Industri i Aalborg 537 arbejdssteder med 23 i gennemsnit Vi ser nærmere på industri i Aalborg. Hvor mange job findes der i

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning nr. 2 2015 Nye virksomheder

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Kommuneplantillæg nr 11 for udvidelse af Rønne Havn

Kommuneplantillæg nr 11 for udvidelse af Rønne Havn Kommuneplantillæg > Kommuneplantillæg 11 Kommuneplantillæg nr 11 for udvidelse af Rønne Havn Kommuneplantillæg nr 11 for udvidelse af Rønne Havn har til formål at fastlægge rammer for lokalplanlægning,

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Befolkning nr. 1 2016 Nye CVR-numre i Aalborg

Læs mere

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år.

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Hvilke investeringer ligger der og venter; lufthavne, havne, kommunikation

Læs mere

Ordensreglement for Aalborg Havn A/S

Ordensreglement for Aalborg Havn A/S Ordensreglement for Aalborg Havn A/S Gældende fra 1. januar 2011 Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af 15 og 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med senere ændringer er i henhold

Læs mere

Oplandsanalyse Thisted Havn. Thisted Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Oplandsanalyse Thisted Havn. Thisted Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Oplandsanalyse Thisted Havn Thisted Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne af GEMBA Seafood Consulting A/S September 2011 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Dagsorden 24. juni 2013

Dagsorden 24. juni 2013 Dagsorden 24. juni 2013 Velkomst Præsentation af URS infrastrukturvision Pause Effektelektronik og regionale muligheder Eventuelt Frokost Velkomst Velkomst -Gæster og nye medlemmer af URS -Siden sidst

Læs mere

Udvikling af mindre danske havne Fokus på offshore vind Fredericia den 25.02.2013

Udvikling af mindre danske havne Fokus på offshore vind Fredericia den 25.02.2013 Udvikling af mindre danske havne Fokus på offshore vind Fredericia den 25.02.2013 Lektor Henning Jørgensen Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet hpj@sam.sdu.dk 6550 4187 1 Delprojekt:

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

orehoved havn på falster PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO

orehoved havn på falster PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO orehoved havn på falster PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO 1 OREHOVED HAVN SOM PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO Indhold 1. Forslag til placering af arbejdsplads... 3 2. OREHOVED HAVN SOM PRODUKTIONSSTED

Læs mere

Lindø. Et stærkt samarbejde mellem Odense Havn og Lindø Industripark. Infrastruktur - Offshore - Vind

Lindø. Et stærkt samarbejde mellem Odense Havn og Lindø Industripark. Infrastruktur - Offshore - Vind mellem Odense Havn og Lindø Industripark Infrastruktur - Offshore - Vind Lindø Et nyt stærkt samarbejde mellem Lindø Industripark og Odense Havn har taget form, og vi vil gerne præsentere mulighederne

Læs mere

Nøglen til. grøn transport. I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til. grøn transport

Nøglen til. grøn transport. I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til. grøn transport I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til grøn transport Nøglen til grøn transport Når vi flytter gods fra et sted til andet har det konsekvenser for vores omgivelser.

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-concept DARE - CARE - SHARE. - stærk på logistik og samarbejde

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-concept DARE - CARE - SHARE. - stærk på logistik og samarbejde CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CSR-concept DARE - CARE - SHARE - stærk på logistik og samarbejde CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DARE WE Den Intelligente Havn tør satse på og investere i samarbejde, både

Læs mere

Stena Recycling A/S. Lars Petersen CEO. Havnekonference 2011 Middelfart, den 4. november 2011

Stena Recycling A/S. Lars Petersen CEO. Havnekonference 2011 Middelfart, den 4. november 2011 Stena Recycling A/S Lars Petersen CEO Havnekonference 2011 Middelfart, den 4. november 2011 1 En del i Stena-sfæren Genvinding og handel Færgelinjer Offshore drilling Rederi Lejligheder Finans Adactum

Læs mere

Transport og Logistik i den nye Region Nordjylland. 05-05-2006 Hans Kjær - Hanstholm Havn 1

Transport og Logistik i den nye Region Nordjylland. 05-05-2006 Hans Kjær - Hanstholm Havn 1 Transport og Logistik i den nye Region Nordjylland 05-05-2006 Hans Kjær - Hanstholm Havn 1 Hanstholm Havn En ny havn i det i forvejen etablerede samarbejde blandt havne i det gamle Nordjyllands amt Andre

Læs mere

Strategi for byernes erhverv

Strategi for byernes erhverv Strategi for byernes erhverv Dansk byplanlaboratorium og Erhvervsstyrelsen 1 Virksomhederne er forskellige og ligger mange steder i byerne De store og miljøbelastende industrier 2 Virksomhederne er forskellige

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter

Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter Introduktion 2 Grontmij A/S har i foråret/sommeren 2012 udarbejdet en analyse og beregning af, hvilke effekter en udvidelse

Læs mere

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling AABENRAA HAVN Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling Godsomsætningen blev mindre end budgetteret Godsomsætning 2008-2012 2008 1.818.310 tons 2009 1.252.397 tons 2010 1.095.833 tons 2011

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

3.5 Havne og søtransport

3.5 Havne og søtransport 19-12-2005 18:16 Side 2 Odense Havn Foto: Fyns Amt 3.5 Havne og søtransport 3.5 Havne.qxd Amtsrådets mål Det er amtsrådets overordnede målsætninger på området, at: 104 at fastholde og fremme Odense Havn

Læs mere

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Telefon 3370 3137 Telefax 3370 3071 Giro nr. 200 30 31 FORSLAG TIL HAVNEPAKKE Ref JKS jks@danskehavne.dk Dir 3370 3137 www.danskehavne.dk 3. oktober 2008

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Beskæftigelse Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Færre nye virksomheder Nye

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Havnen skal efter havneloven styres af Byrådet, men som selvstyrehavn er det en selvstændig enhed med egen driftsøkonomi

Havnen skal efter havneloven styres af Byrådet, men som selvstyrehavn er det en selvstændig enhed med egen driftsøkonomi Assens Kommunes ejerstrategi for Assens Havn 6. UDKAST, april 2015 tilrettet efter Økonomiudvalgets indstilling til Byrådets møde den 29. april 2015 Sags id 14/16823 Indledning Assens Kommune ændrede organiseringen

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde Peter Høy, Projektdirektør Hvad kan CLS tilbyde? Omsætte den nyeste viden fra forskningsområdet og implementere det i virksomheder Samle virksomheder om fælles projekter

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 4. KVARTAL 216 13. februar 217 Ifølge det foreløbige nationalregnskab fra Grønlands Statistik voksede den grønlandske økonomi med 1,7% i 215. Dermed

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Royal Greenland A/S og Polar Seafood Greenland A/S

Samarbejdsaftale mellem Royal Greenland A/S og Polar Seafood Greenland A/S AFGØRELSE Sags nr. 2008-010186 03-04-2009 Samarbejdsaftale mellem Royal Greenland A/S og Polar Seafood Greenland A/S A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L

Læs mere

Århus Havns regnskab 2005, opdateret budget 2006 samt overslag 2007 og 2008

Århus Havns regnskab 2005, opdateret budget 2006 samt overslag 2007 og 2008 INDSTILLING Til Århus Byråd 7. marts 2006 Tlf.nr.: 86 13 32 66 J.nr.: 06.04.0001.06 Brev: 18298 Henrik Munch Jensen/JG Århus Havns regnskab 2005, opdateret budget 2006 samt overslag 2007 og 2008 1. Resume

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

Strategi for byernes erhverv

Strategi for byernes erhverv Strategi for byernes erhverv Dansk byplanlaboratorium og Erhvervsstyrelsen 1 Virksomhederne er forskellige og ligger mange steder i byerne De store og miljøbelastende industrier 2 Virksomhederne er forskellige

Læs mere

Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet.

Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet. 1 Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet. Der har igennem de senere år været en stigende interesse og fokus i offentligheden på havnenes økonomiske og lokaliseringsmæssige betydning

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning?

Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning? Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning? Jan Hylleberg Adm. direktør, Vindmølleindustrien Temadag om vindmølleplanlægning for kommunerne,

Læs mere