Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80"

Transkript

1 Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU 2013 Svarprocent: 80

2 RESUMÉ Svarprocenten er 80 (76 i 2012). Svarprocent er dermed med på niveau med den samlede svarprocent for Region Syddanmark (ligeledes 80). Der er ingen ændringer i den samlede sociale kapital (3,6), arbejdsglæde(3,9) og jobtilfredshed (3,9). Den samlede sociale kapital er fortsat lavere end regionsresultat (0,2 lavere). En mindre tilbagegang fra 3,8 til 3,7 på tilstrækkelig indflydelse på planlægningen af arbejdstid. Sundhedsassistenter scorer 0,3 lavere ift. indflydelse på planlægningen af arbejdstid. Samarbejdet med de næste kolleger vurderes fortsat højt (4,0-4,1 for spørgsmålene i samlende social kapital) og på niveau med regionsresultatet. Resultaterne for samarbejdet med nærmeste og overordnede ledelse er stort set uændrede - og resultaterne ligger ca. 0,3 lavere end regionsresultaterne. Størst afvigelse ses ift. tillid til den overordnede ledelse, der scorer 3,2 (3,6 i regionen). I spørgsmålet ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde scorer psykologer 0,5 lavere end Psykiatrien samlet set.

3 RESUMÉ Ingen ændringer i oplevelsen af samarbejdet mellem afdelinger ved Psykiatrien, faggrupper samt samarbejdet med patienterne. I spørgsmålet om Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af afdelingerne ved Psykiatrien i Region Syddanmark scores 3,1, mens regionsresultatet er 3,4. Ingen ændring i tilfredsheden med arbejdsopgaverne (4,1) eller oplevelse af den kvalitet, der leveres (3,8 i spørgsmål I min afdeling har vi høj kvalitet i løsningen af kerneopgaverne ). Psykologer svarer i gennemsnit 3,2 til spørgsmålet I min afdeling er vi gode til at opsøge nye ideer eller metoder, som kan give en bedre opgaveløsning, hvor det samlede resultat for Psykiatrien er 3,6. Resultater for krænkende adfærd svarer til sidste års resultater. Omkring en tredjedel har oplevet trusler om vold, og 15% har været udsat for fysisk vold. 15% angiver, at de har oplevet mobning. Knap 50 personer angiver, at de har oplevet mobning fra en leder. Afdelinger med et relativt lavt sygefravær scorer en anelse højere på flere spørgsmål, herunder spørgsmål om medarbejdernes personlige udvikling og mulighed for at planlægge sin egen arbejdstid.

4 DEL 1

5 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises senere i rapporten. Yderst til højre sammenlignes resultatet med evt. historik og overordnede organisatoriske niveauer. Resultatet vises som et gennemsnit målt på en skala fra 1 (lavest) til 5 (højest). Lokale og evt. sundhedssektor spørgsmål er ikke inkluderet i beregningen af resultatet for et hovedområde. Lokale spørgsmål er markeret med *. Sundhedssektorspørgsmål er markeret med **. Spørgsmålene i hovedområdet Spørgsmål til arbejdspladsen - fælles for de 5 regioner er aftalt indbyrdes mellem de fem regioner. Disse spørgsmål er stillet på en 7-punkts skala, der efterfølgende er omregnet til en 5-punktsskala for at kunne sammenligne med de øvrige hovedområder. I pilotafdelingerne har medarbejdere fået stillet udvalgte spørgsmål.

6 SOCIAL KAPITAL 02 Social Kapital handler om oplevelsen af tillid, retfærdighed og samarbejde mellem kolleger, nærmeste ledelse og overordnet ledelse. Social Kapital måles ved en række enkeltspørgsmål, der er grupperet inden for fire temaer: Samlende social kapital, Brobyggende social kapital, Forbindende social kapital (nærmeste leder) og Forbindende social kapital (overordnet ledelse). Samlende social kapital vedrører relationerne internt i gruppen (afsnittet/afdelingen). Brobyggende social kapital vedrører relationer på tværs af afdelingerne i enheden. Forbindende social kapital relaterer sig til nærmeste leder og overordnet ledelse. Forbindende social kapital (nærmeste leder) vedrører relationerne mellem medarbejdere og ledere internt i gruppen. Forbindende social kapital (overordnet ledelse) vedrører relationer mellem overliggende ledelsesniveauer.

7 SOCIAL KAPITAL 03

8 SOCIAL KAPITAL 04 Social kapital Samlende social kapital Brobyggende social kapital Forbindende social kapital (nærmeste leder) Forbindende social kapital (overordnet ledelse) Psykiatrien Total 3,6 4,0 3,7 3,6 3,2 PsykInfo 4,0 4,3 3,8 4,0 3,6 Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg 4,0 4,0 4,0 3,9 3,7 Psykiatrisk Afdeling Odense 3,9 4,0 3,7 3,8 3,5 Service 3,8 3,8 3,8 3,9 3,7 Psykiatrisk Afdeling Esbjerg/Ribe Psykiatrisk Afdeling Middelfart 3,8 4,2 3,8 3,7 3,3 3,8 4,0 3,6 3,8 3,7 Psykiatrisk Afdeling 3,7 4,1 3,7 3,6 3,2 Administrationen 3,6 3,7 3,9 3,4 3,6 Børne- og Ungdomspsykiatri Aug./Kol. Psykiatrisk Afdeling Kolding/Vejle Psykiatrisk Afdeling Aug./Had. samt Geronto og Oligofreni Psykiatrisk Afdeling Svendborg 3,6 4,2 3,7 3,6 3,1 3,6 4,0 3,6 3,5 2,8 3,6 4,1 3,6 3,5 2,8 3,5 3,8 3,6 3,4 3,1

9 ARBEJDSGLÆDE, SOCIAL KAPITAL OG SYGEFRAVÆR 05 Arbejdsglæde Social kapital Sygefravær Svarprocent Psykiatrien Total 3,9 3,6 3,7% 80% Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg 4,3 4,0 2,5% 71% PsykInfo 4,2 4,0 1,5% 78% Psykiatrisk Afdeling Esbjerg/Ribe 4,1 3,8 3,6% 75% Psykiatrisk Afdeling Middelfart 4,1 3,8 4,1% 71% Psykiatrisk Afdeling Odense 4,1 3,9 4,1% 83% Service 4,0 3,9 4,9% 79% Psykiatrisk Afdeling Aug./Had. samt Geronto og Oligofreni 3,9 3,6 4,1% 77% Psykiatrisk Afdeling Svendborg 3,9 3,5 5,5% 80% Administrationen 3,9 3,6 2,2% 93% Psykiatrisk Afdeling Kolding/Vejle Børne- og Ungdomspsykiatri Aug./Kol. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Afdeling for Traume- og Torturoverlevere 3,7 3,6 4,2% 84% 3,6 3,6 2,6% 90% 3,4 3,2 4,1% 87% 3,4 3,2 5,1% 83% Note: Sygefraværet er beregnet som summen af alle sygetimer i afdelingen divideret med summen af alle normtimer i afdelingen (som i HR nøgletal). Beregningen foretages for alle medarbejdere, der indgår i afdelingen. Bemærk venligst, at sygefraværsprocenten kan afvige fra den tilsvarende sygefraværsprocent i HR nøgletal. Det skyldes, at der kan være forskel på medarbejdernes tilhørsforhold i MTU-organisationen og organisationen i HR nøgletal.

10 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE VURDERINGER 06 Nedenfor fremgår de 5 spørgsmål, som er vurderet højest af medarbejderne, og de 5 spørgsmål, som er vurderet lavest af medarbejderne.

11 STØRSTE FORSKELLE - SAMMENLIGNING MED HISTORIK 07 Nedenfor fremgår de spørgsmål, som for medarbejderne afviger mest positivt i forhold til historik, og de spørgsmål, som for medarbejderne afviger mest negativt i forhold til historik.

12 STØRSTE FORSKELLE - SAMMENLIGNING MED BENCHMARK 08 Nedenfor fremgår de spørgsmål, som for medarbejderne afviger mest positivt i forhold til Region Syddanmark Total, og de spørgsmål, som for medarbejderne afviger mest negativt i forhold til Region Syddanmark Total.

13 DEL 2

14 Antal afdelinger/afsnit MTU 2013 SPREDNING I ARBEJDSGLÆDE 09 I figuren indgår 130 afdelinger, der har mindst 5 besvarelser. Figuren viser, at der er betydelig spredning i arbejdsglæde på tværs af enhederne. Arbejdsglæde varierer fra 2,9 til 4,9. De 20% højest scorende afdelinger har en arbejdsglæde på over 4,22. De 20% lavest scorende afdelinger har en arbejdsglæde under 3, Laveste 20% Højeste 20% ,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 Arbejdsglæde

15 Arbejdsglæde 2013 MTU 2013 UDVIKLING I ARBEJDSGLÆDE 10 I figuren indgår 102 afdelinger, der har resultater i 2012 og Figuren viser, at 44 afdelinger har opnået at ligge højere end gennemsnittet to år i træk Arbejdsglæde 2012

16 TOP 10 SPM. DER BESKRIVER AFDE- LINGER M. HØJ/LAV ARBEJDSGLÆDE 11 Figuren viser de 10 spørgsmål, hvor der er størst forskel på afdelinger med høj henholdsvis lav arbejdsglæde. Er du tilfreds med arbejdsmiljøet 2,5 4,0 I min afdeling er der arbejdsglæde Bliver konflikter løst på en retfærdig måde I min afdeling havde vi en god opfølgning på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i 2012 Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet 2,8 2,7 2,7 2,7 4,1 3,9 3,8 4,0 Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning Har du tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen Jeg oplever, at der er et godt samarbejde mellem min nærmeste leder/ledelse og medarbejderne Min nærmeste leder/ledelse træffer de rigtige beslutninger i forhold til løsningen af kerneopgaverne Min nærmeste leder/ledelse skaber sammenhæng i de tværgående arbejdsopgaver 3,3 2,8 3,1 3,1 3,0 4,3 4,0 4,2 4,2 4, Helt uenig Helt enig Top (Arbejdsglæde >4.22) Bund (Arbejdsglæde <3.68)

17 TOP 10 SPM. DER BESKRIVER AFDE- LINGER M. HØJ/LAV SYGEFRAVÆR 12 Figuren viser de 10 spørgsmål, hvor der er størst forskel på afdelinger med høj henholdsvist lav sygefravær. Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet 3,4 3,7 Jeg har gode muligheder for at udvikle mig 3,6 3,9 Jeg oplever gode muligheder for at udnytte mine kvalifikationer Jeg har tilstrækkelig indflydelse på planlægningen af min arbejdstid 3,8 3,8 4,1 4,2 Er du tilfreds med arbejdsmiljøet 3,4 3,8 I min afdeling er der arbejdsglæde 3,6 4,0 I min afdeling er vores møder effektive og udbytterige 3,4 3,7 I min afdeling har vi høj kvalitet i løsningen af kerneopgaverne 3,8 4,1 I min afdeling er der en fælles forståelse af, hvad der er vores kerneopgaver I min afdeling er vi gode til at opsøge nye ideer eller metoder, som kan give en bedre opgaveløsning 4,0 3,7 3,9 3, Helt uenig Top (Sygefravær< 1.75 pct.) Helt enig Bund (Sygefravær > 5.12 pct.)

18 Vurddering MTU 2013 VURDERING OG VARIATION I RESUL- TATER PÅ TVÆRS AF AFDELINGER 13 Figuren illustrerer de 15 spørgsmål med størst forskel i vurderingen på tværs af afdelingerne. Forskellen måles som interkvintil afstanden mellem afdelingerne. Det er afstanden mellem den lavest scorende afdeling af de 20% højeste scorende afdelinger og den højest scorende afdeling af de 20% laveste scorende afdelinger. 3,9 3,7 3,5 Nærmeste leder træffer rigtige beslutninger Arbejdsglæde i afdelingen Gode udviklingsmulighed er Nærmeste leder anerkender medarbejderne Nærmeste leder er handlekraftig Tillid til udmeldinger fra ledelsen Godt samarbejde ml. nærmeste leder og medarbejderne Tilfreds med fremtidsudsigter 3,3 3,1 Tilfreds med arbejdsmiljøet Overordnede ledelse træffer de rigtige beslutninger Overordnede ledelse er troværdig Retfærdig konfliktløsning Tillid til den overordnede ledelse God opfølgning på MTU 2012 Overordnede ledelse informerer tilstrækkeligt 2,9 0,8 0,9 1 1,1 1,2 Forskel på Top 20 pct. og Bund 20 pct.

19 Forskel på Top 20 pct. og Bund 20 pct. MTU 2013 SAMVARIATION MED LEDERS SAMAR- BEJDE MED MEDARBEJDERNE 14 Figuren illustrerer de 15 spørgsmål, som korrelerer mest med vurderingen af Godt samarbejde ml. nærmeste leder og medarbejdere. 1,1 Nærmeste leder træffer rigtige beslutninger Overordnede ledelse træffer de rigtige beslutninger Retfærdig konfliktløsning 0,9 Gode udviklingsmulighed er Tilfreds med arbejdsmiljøet Overordnede ledelse er troværdig Nærmeste leder er handlekraftig Tilfreds med fremtidsudsigter Godt samarbejde ml. nærmeste leder og medarbejderne Overordnede ledelse informerer tilstrækkeligt God opfølgning på MTU 2012 Tillid til den overordnede ledelse 0,7 Arbejdsglæde i afdelingen Tillid til udmeldinger fra ledelsen Nærmeste leder anerkender medarbejderne 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Korrelation (sammenhæng ml. spørgsmål)

20 DEL 3

21 ARBEJDSGLÆDE 15

22 DINE ARBEJDSOPGAVER 16

23 DIN UDVIKLING 17

24 DIN NÆRMESTE LEDER 18

25 DIN AFDELING 19

26 DIN AFDELING 20

27 DEN OVERORDNEDE LEDELSE 21

28 DIN ARBEJDSPLADS 22

29 SPØRGSMÅL TIL ARBEJDSPLADSEN FÆLLES FOR DE 5 REGIONER 23

30 DEL 4

31 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 24 Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads (n=1878) Fra hvem har du været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads (n=615)

32 KRÆNKENDE ADFÆRD - FYSISK VOLD 25 Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads (n=1878) Fra hvem har du været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads (n=277)

33 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 26 Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads (n=1878) Fra hvem har du været udsat for mobning på din arbejdsplads (n=158)

34 KRÆNKENDE ADFÆRD - KONFLIKTER 27 Har du inden for de seneste 12 måneder haft skænderier eller konflikter med nogen på din arbejdsplads (n=1877) Med hvem har du haft skænderier eller konflikter med på din arbejdsplads (n=640)

35 ARBEJDSULYKKER 28 Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for en eller flere arbejdsulykker, som medførte mere end én dags fravær (n=1875)

36 DEL 5

37 PLEJE OG BEHANDLING AF PATIENTER 29

38 ARBEJDS OG PRIVATLIV 30

39 DEL 6

40 Største negative afvigelser Største positive afvigelser MTU 2013 STØRSTE FORSKELLE ML. SYGE- PLEJERSKERE OG ANDRE MEDARB. 31 Top 5 forskelle positivt såvel som negativt mellem faggruppen og andre medarbejdere ved enheden. Resultatet i parentesen angiver gennemsnittet i den udvalgte faggruppe. Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på (3,8) 0,1 Jeg oplever gode muligheder for at udnytte mine kvalifikationer (3,9) Jeg er tilfreds med min seneste udv.samtale (kun stillet til dem med udv.samtale) (4) Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet (3,4) 0,1 0,1 0,1 Jeg har gode muligheder for at udvikle mig (3,6) 0,1 Jeg har tillid til mine kolleger i afdelingen (4,2) 0,1 Mine kolleger er med til at skabe et godt arbejdsmiljø for mig (4,2) 0,1 I min afdeling har vi det godt med hinanden (4,1) 0,1 Jeg har tillid til den overordnede leders/ledelses måde at lede arbejdspladsen på (3,2) Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af afdelingerne ved Psykiatrien i Region Syddanmark (3,0) -0,1-0,1-0,2-0,1 0,0 0,1 0,2

41 Største negative afvigelser Største positive afvigelser MTU 2013 STØRSTE FORSKELLE ML. SOCIAL- OG SUNDHEDSASS. OG ANDRE MEDARB. 32 Top 5 forskelle positivt såvel som negativt mellem faggruppen og andre medarbejdere ved enheden. Resultatet i parentesen angiver gennemsnittet i den udvalgte faggruppe. Psykiatrien i Region Syddanmark har et godt omdømme (3,6) Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat (3,9) Jeg ønsker fortsat at være ansat ved Psykiatrien i Region Syddanmark om 1 år (4,2) Jeg trives med den arbejdsmængde, jeg er underlagt i mit job (3,7) 0,2 0,2 0,2 0,2 Der er normalt en god balance mellem mit arbejdsliv og privatliv (3,9) 0,1 Jeg har tilstrækkelig indflydelse på planlægningen af min arbejdstid (3,5) -0,3 Jeg har gode muligheder for at udvikle mig (3,3) -0,3 Er du tilfreds med arbejdsmiljøet (3,2) -0,2 Jeg har tillid til den overordnede leders/ledelses måde at lede arbejdspladsen på (3,0) -0,2 Den overordnede leder/ledelse er troværdig (3,0) -0,2-0,4-0,3-0,2-0,1 0,0 0,1 0,2 0,3

42 Største negative afvigelser Største positive afvigelser MTU 2013 STØRSTE FORSKELLE PÅ SVAR FRA PSYKOLOGER OG ANDRE MEDARB. 33 Top 10 forskelle positivt såvel som negativt mellem faggruppen og andre medarbejdere ved enheden. Resultatet i parentesen angiver gennemsnittet i den udvalgte faggruppe. Mine kolleger er med til at skabe et godt arbejdsmiljø for mig (4,2) 0,1 Jeg har tillid til mine kolleger i afdelingen (4,2) 0,1 I min afdeling er der en fælles forståelse af, hvad der er vores kerneopgaver (3,8) 0,1 Jeg oplever et godt samarbejde med kunderne (4,1) 0,1 Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde (3,3) -0,5 Har du tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen (3,1) I min afdeling havde vi en god opfølgning på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i 2012 (2,9) Jeg er tilfreds med min seneste udv.samtale (kun stillet til dem med udv.samtale) (3,5) Jeg trives med den arbejdsmængde, jeg er underlagt i mit job (3,1) I min afdeling er vi gode til at opsøge nye ideer eller metoder, som kan give en bedre opgaveløsning (3,2) -0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,6-0,4-0,2 0,0 0,2

43 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 34 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på baggrundsspørgsmål. Opdelingen vises kun, såfremt der indgår min. 5 besvarelser i en gruppe. Køn Mand Kvinde Total Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning 4,0 3,9 3,9 Jeg føler mig motiveret i mit arbejde 3,9 4,0 4,0 Jeg er glad for at gå på arbejde 3,9 4,0 3,9 Psykiatrien i Region Syddanmark er for mig det ideelle sted at være ansat 3,8 3,8 3,8 Jeg er glad for mine arbejdsopgaver 4,0 4,1 4,1 Jeg har tilstrækkelig indflydelse på planlægningen af min arbejdstid 3,8 3,7 3,7 Jeg trives med den arbejdsmængde, jeg er underlagt i mit job 3,5 3,5 3,5 Der er normalt en god balance mellem mit arbejdsliv og privatliv 3,7 3,8 3,8 Jeg yder gerne en ekstra indsats, når det er nødvendigt 4,3 4,3 4,3 Jeg kommer ofte med forslag til at udvikle og forbedre vores processer og arbejdsgange 4,0 3,9 3,9 Jeg har gode muligheder for at udvikle mig 3,6 3,5 3,5 Jeg oplever gode muligheder for at udnytte mine kvalifikationer 3,8 3,8 3,8 Har du inden for de seneste 12 måneder haft en udviklingssamtale 3,7 3,9 3,8 Har du en aftale med din nærmeste leder om din kompetenceudvikling (kun stillet til dem med udviklingssamtale) 4,0 4,0 4,0 Jeg er tilfreds med min seneste udv.samtale (kun stillet til dem med udv.samtale) 3,9 3,9 3,9 Jeg oplever, at min nærmeste leder følger op på vores aftale om min kompetenceudv. (kun stillet til dem med udv.samt. og aftale om komp.udv.) 4,0 3,9 3,9 Min nærmeste leder/ledelse træffer de rigtige beslutninger i forhold til løsningen af kerneopgaverne 3,6 3,6 3,6 Min nærmeste leder/ledelse skaber sammenhæng i de tværgående arbejdsopgaver 3,6 3,6 3,6 Min nærmeste leder/ledelse er handlekraftig 3,6 3,6 3,6 Min nærmeste leder/ledelse støtter aktivt min faglige udvikling 3,6 3,6 3,6 Min nærmeste leder/ledelse anerkender medarbejderne for et godt stykke arbejde 3,8 3,8 3,8 Jeg oplever, at der er et godt samarbejde mellem min nærmeste leder/ledelse og medarbejderne 3,7 3,7 3,7 I min afdeling er der arbejdsglæde 3,6 3,6 3,6 I min afdeling har vi det godt med hinanden < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5 4,0 4,1 4,1 Mine kolleger er med til at skabe et godt arbejdsmiljø for mig 4,0 4,1 4,1

44 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 35 Køn Mand Kvinde Total Jeg har tillid til mine kolleger i afdelingen 4,1 4,1 4,1 Mine kolleger anerkender og påskønner mit arbejde 4,0 4,0 4,0 I min afdeling har vi et godt fagligt samarbejde 4,0 4,0 4,0 Jeg har et klart billede af kerneopgaverne i min afdeling 4,0 4,0 4,0 I min afdeling er der en fælles forståelse af, hvad der er vores kerneopgaver 3,7 3,7 3,7 I min afdeling har vi høj kvalitet i løsningen af kerneopgaverne 3,8 3,8 3,8 I min afdeling er vi gode til at opsøge nye ideer eller metoder, som kan give en bedre opgaveløsning 3,5 3,6 3,6 Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af afdelingerne ved Psykiatrien i Region Syddanmark 3,0 3,1 3,1 Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af faggrupper 3,8 3,9 3,9 Jeg oplever et godt samarbejde med kunderne 4,0 4,0 4,0 I min afdeling er vores møder effektive og udbytterige 3,3 3,4 3,4 I min afdeling havde vi en god opfølgning på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i ,2 3,3 3,3 Jeg har tillid til den overordnede leders/ledelses måde at lede arbejdspladsen på 3,3 3,2 3,2 Den overordnede leder/ledelse træffer de rigtige beslutninger i forhold til løsningen af kerneopgaven 3,3 3,1 3,1 Den overordnede leder/ledelse informerer medarbejderne tilstrækkeligt om, hvad der sker på arbejdspladsen 3,1 3,0 3,0 Den overordnede leder/ledelse er troværdig 3,4 3,3 3,3 Jeg ønsker fortsat at være ansat ved Psykiatrien i Region Syddanmark om 1 år 4,1 4,0 4,0 Psykiatrien i Region Syddanmark har et godt omdømme 3,5 3,5 3,5 Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat 3,7 3,7 3,7 Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde 3,7 3,5 3,5 Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde 3,8 3,8 3,8 Har du tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen 3,5 3,4 3,4 Bliver konflikter løst på en retfærdig måde 3,4 3,3 3,3 Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet 3,4 3,4 3,4 Er du tilfreds med arbejdsmiljøet 3,5 3,3 3,3 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

45 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 36 Køn Mand Kvinde Total Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på 3,7 3,7 3,7 Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning 3,9 3,8 3,9 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

46 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 37 Alder Under 30 år år år år 60 år og derover Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning 4,0 3,9 3,9 3,9 4,1 3,9 Jeg føler mig motiveret i mit arbejde 4,0 3,9 3,9 4,0 4,2 4,0 Jeg er glad for at gå på arbejde 4,0 3,9 3,9 4,0 4,2 3,9 Psykiatrien i Region Syddanmark er for mig det ideelle sted at være ansat 4,0 3,8 3,7 3,8 4,0 3,8 Jeg er glad for mine arbejdsopgaver 4,1 4,0 4,0 4,1 4,2 4,1 Jeg har tilstrækkelig indflydelse på planlægningen af min arbejdstid 3,6 3,7 3,7 3,8 3,9 3,7 Jeg trives med den arbejdsmængde, jeg er underlagt i mit job 3,7 3,5 3,4 3,4 3,7 3,5 Der er normalt en god balance mellem mit arbejdsliv og privatliv 3,8 3,7 3,7 3,8 4,0 3,8 Jeg yder gerne en ekstra indsats, når det er nødvendigt 4,4 4,2 4,3 4,4 4,4 4,3 Jeg kommer ofte med forslag til at udvikle og forbedre vores processer og arbejdsgange 3,8 3,9 3,9 4,0 3,9 3,9 Jeg har gode muligheder for at udvikle mig 3,7 3,5 3,4 3,5 3,7 3,5 Jeg oplever gode muligheder for at udnytte mine kvalifikationer 3,8 3,7 3,7 3,8 4,0 3,8 Har du inden for de seneste 12 måneder haft en udviklingssamtale 3,3 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 Har du en aftale med din nærmeste leder om din kompetenceudvikling (kun stillet til dem med udviklingssamtale) 3,6 4,2 4,0 3,9 3,7 4,0 Jeg er tilfreds med min seneste udv.samtale (kun stillet til dem med udv.samtale) 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,9 Jeg oplever, at min nærmeste leder følger op på vores aftale om min kompetenceudv. (kun stillet til dem med udv.samt. og aftale om komp.udv.) Total 4,0 3,9 3,8 3,9 4,1 3,9 Min nærmeste leder/ledelse træffer de rigtige beslutninger i forhold til løsningen af kerneopgaverne 3,7 3,6 3,5 3,7 3,7 3,6 Min nærmeste leder/ledelse skaber sammenhæng i de tværgående arbejdsopgaver 3,6 3,6 3,4 3,6 3,7 3,6 Min nærmeste leder/ledelse er handlekraftig 3,7 3,7 3,6 3,6 3,8 3,6 Min nærmeste leder/ledelse støtter aktivt min faglige udvikling 3,7 3,6 3,5 3,7 3,7 3,6 Min nærmeste leder/ledelse anerkender medarbejderne for et godt stykke arbejde 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8 Jeg oplever, at der er et godt samarbejde mellem min nærmeste leder/ledelse og medarbejderne 3,6 3,6 3,6 3,7 3,9 3,7 I min afdeling er der arbejdsglæde 3,7 3,6 3,5 3,6 3,7 3,6 I min afdeling har vi det godt med hinanden 4,2 4,1 4,0 4,1 4,2 4,1 Mine kolleger er med til at skabe et godt arbejdsmiljø for mig 4,3 4,2 4,0 4,1 4,2 4,1 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

47 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 38 Alder Under 30 år år år år 60 år og derover Jeg har tillid til mine kolleger i afdelingen 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 Mine kolleger anerkender og påskønner mit arbejde 4,1 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 I min afdeling har vi et godt fagligt samarbejde 4,1 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 Jeg har et klart billede af kerneopgaverne i min afdeling 3,9 4,0 3,9 4,0 4,1 4,0 I min afdeling er der en fælles forståelse af, hvad der er vores kerneopgaver 3,8 3,7 3,6 3,8 3,8 3,7 I min afdeling har vi høj kvalitet i løsningen af kerneopgaverne 3,8 3,7 3,7 3,8 3,9 3,8 I min afdeling er vi gode til at opsøge nye ideer eller metoder, som kan give en bedre opgaveløsning 3,6 3,5 3,5 3,7 3,7 3,6 Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af afdelingerne ved Psykiatrien i Region Syddanmark 3,2 3,1 3,0 3,1 3,3 3,1 Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af faggrupper 4,0 3,9 3,8 3,9 4,0 3,9 Jeg oplever et godt samarbejde med kunderne 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 4,0 I min afdeling er vores møder effektive og udbytterige 3,4 3,4 3,3 3,4 3,5 3,4 I min afdeling havde vi en god opfølgning på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i ,4 3,3 3,2 3,3 3,5 3,3 Jeg har tillid til den overordnede leders/ledelses måde at lede arbejdspladsen på 3,4 3,1 3,1 3,3 3,5 3,2 Den overordnede leder/ledelse træffer de rigtige beslutninger i forhold til løsningen af kerneopgaven 3,3 3,1 3,1 3,2 3,3 3,1 Den overordnede leder/ledelse informerer medarbejderne tilstrækkeligt om, hvad der sker på arbejdspladsen 3,1 2,9 2,9 3,0 3,3 3,0 Den overordnede leder/ledelse er troværdig 3,4 3,2 3,2 3,3 3,5 3,3 Jeg ønsker fortsat at være ansat ved Psykiatrien i Region Syddanmark om 1 år 4,2 4,1 4,0 4,1 4,1 4,0 Psykiatrien i Region Syddanmark har et godt omdømme 3,6 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat 4,2 3,8 3,6 3,7 3,8 3,7 Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde 3,7 3,5 3,4 3,6 3,7 3,5 Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde 3,9 3,7 3,7 3,8 3,9 3,8 Har du tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen 3,6 3,3 3,4 3,5 3,6 3,4 Bliver konflikter løst på en retfærdig måde 3,4 3,3 3,2 3,4 3,4 3,3 Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet 3,4 3,4 3,3 3,4 3,7 3,4 Er du tilfreds med arbejdsmiljøet 3,5 3,3 3,2 3,4 3,7 3,3 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5 Total

48 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 39 Alder Under 30 år år år år 60 år og derover Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på 3,7 3,6 3,6 3,7 3,9 3,7 Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning 3,9 3,8 3,8 3,9 4,1 3,9 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5 Total

49 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 40 Anciennitet ved Psykiatrien i Region Syddanmark Mindre end 2 år 2-5 år 6-10 år år Mere end 20 år Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning 3,9 3,9 3,8 4,0 4,1 3,9 Jeg føler mig motiveret i mit arbejde 4,1 3,9 3,8 4,0 4,2 4,0 Jeg er glad for at gå på arbejde 4,1 3,9 3,8 4,0 4,1 3,9 Psykiatrien i Region Syddanmark er for mig det ideelle sted at være ansat 3,8 3,8 3,7 3,8 3,9 3,8 Jeg er glad for mine arbejdsopgaver 4,1 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 Jeg har tilstrækkelig indflydelse på planlægningen af min arbejdstid 3,7 3,6 3,7 3,9 3,9 3,7 Jeg trives med den arbejdsmængde, jeg er underlagt i mit job 3,6 3,4 3,4 3,5 3,6 3,5 Der er normalt en god balance mellem mit arbejdsliv og privatliv 3,8 3,7 3,7 3,8 3,9 3,8 Jeg yder gerne en ekstra indsats, når det er nødvendigt 4,4 4,3 4,3 4,4 4,4 4,3 Jeg kommer ofte med forslag til at udvikle og forbedre vores processer og arbejdsgange 3,7 3,9 3,9 3,9 4,0 3,9 Jeg har gode muligheder for at udvikle mig 3,7 3,4 3,4 3,6 3,7 3,5 Jeg oplever gode muligheder for at udnytte mine kvalifikationer 3,8 3,7 3,7 3,8 4,0 3,8 Har du inden for de seneste 12 måneder haft en udviklingssamtale 3,1 3,9 3,9 4,0 3,9 3,8 Har du en aftale med din nærmeste leder om din kompetenceudvikling (kun stillet til dem med udviklingssamtale) 3,9 4,0 4,0 3,9 4,1 4,0 Jeg er tilfreds med min seneste udv.samtale (kun stillet til dem med udv.samtale) 3,8 3,9 3,8 4,0 4,1 3,9 Jeg oplever, at min nærmeste leder følger op på vores aftale om min kompetenceudv. (kun stillet til dem med udv.samt. og aftale om komp.udv.) Total 3,9 4,0 3,8 3,8 4,0 3,9 Min nærmeste leder/ledelse træffer de rigtige beslutninger i forhold til løsningen af kerneopgaverne 3,7 3,6 3,5 3,6 3,8 3,6 Min nærmeste leder/ledelse skaber sammenhæng i de tværgående arbejdsopgaver 3,6 3,5 3,4 3,6 3,7 3,6 Min nærmeste leder/ledelse er handlekraftig 3,7 3,6 3,5 3,7 3,8 3,6 Min nærmeste leder/ledelse støtter aktivt min faglige udvikling 3,6 3,6 3,5 3,6 3,8 3,6 Min nærmeste leder/ledelse anerkender medarbejderne for et godt stykke arbejde 3,9 3,8 3,7 3,8 4,0 3,8 Jeg oplever, at der er et godt samarbejde mellem min nærmeste leder/ledelse og medarbejderne 3,7 3,7 3,5 3,7 3,9 3,7 I min afdeling er der arbejdsglæde 3,7 3,5 3,4 3,6 3,7 3,6 I min afdeling har vi det godt med hinanden 4,1 4,0 4,0 4,1 4,2 4,1 Mine kolleger er med til at skabe et godt arbejdsmiljø for mig 4,2 4,1 4,1 4,1 4,2 4,1 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

50 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 41 Anciennitet ved Psykiatrien i Region Syddanmark Mindre end 2 år 2-5 år 6-10 år år Mere end 20 år Jeg har tillid til mine kolleger i afdelingen 4,2 4,1 4,1 4,1 4,2 4,1 Mine kolleger anerkender og påskønner mit arbejde 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 I min afdeling har vi et godt fagligt samarbejde 4,0 3,9 3,9 4,0 4,1 4,0 Jeg har et klart billede af kerneopgaverne i min afdeling 3,9 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 I min afdeling er der en fælles forståelse af, hvad der er vores kerneopgaver 3,7 3,7 3,6 3,7 3,8 3,7 I min afdeling har vi høj kvalitet i løsningen af kerneopgaverne 3,8 3,7 3,7 3,8 3,9 3,8 I min afdeling er vi gode til at opsøge nye ideer eller metoder, som kan give en bedre opgaveløsning 3,5 3,4 3,5 3,7 3,7 3,6 Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af afdelingerne ved Psykiatrien i Region Syddanmark 3,3 3,1 3,0 3,1 3,2 3,1 Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af faggrupper 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 Jeg oplever et godt samarbejde med kunderne 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 4,0 I min afdeling er vores møder effektive og udbytterige 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 I min afdeling havde vi en god opfølgning på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i ,2 3,3 3,2 3,3 3,5 3,3 Jeg har tillid til den overordnede leders/ledelses måde at lede arbejdspladsen på 3,4 3,2 3,1 3,2 3,4 3,2 Den overordnede leder/ledelse træffer de rigtige beslutninger i forhold til løsningen af kerneopgaven 3,2 3,1 3,0 3,2 3,2 3,1 Den overordnede leder/ledelse informerer medarbejderne tilstrækkeligt om, hvad der sker på arbejdspladsen 3,1 2,9 2,9 3,0 3,1 3,0 Den overordnede leder/ledelse er troværdig 3,5 3,2 3,2 3,3 3,4 3,3 Jeg ønsker fortsat at være ansat ved Psykiatrien i Region Syddanmark om 1 år 4,1 4,1 3,9 4,1 4,2 4,0 Psykiatrien i Region Syddanmark har et godt omdømme 3,5 3,5 3,4 3,4 3,6 3,5 Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat 3,9 3,8 3,6 3,6 3,7 3,7 Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde 3,7 3,5 3,4 3,5 3,7 3,5 Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde 4,0 3,7 3,7 3,8 4,0 3,8 Har du tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen 3,6 3,3 3,3 3,5 3,6 3,4 Bliver konflikter løst på en retfærdig måde 3,4 3,2 3,2 3,3 3,5 3,3 Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet 3,3 3,3 3,3 3,4 3,6 3,4 Er du tilfreds med arbejdsmiljøet 3,4 3,3 3,2 3,4 3,6 3,3 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5 Total

51 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 42 Anciennitet ved Psykiatrien i Region Syddanmark Mindre end 2 år 2-5 år 6-10 år år Mere end 20 år Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på 3,7 3,6 3,6 3,8 3,9 3,7 Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning 3,9 3,8 3,7 3,9 4,0 3,9 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5 Total

52 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 43 Hvad er dit ansættelsesforhold Fast stilling Tidsbegr. stilling/ vikariat Total Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning 3,9 4,1 3,9 Jeg føler mig motiveret i mit arbejde 4,0 4,2 4,0 Jeg er glad for at gå på arbejde 3,9 4,2 3,9 Psykiatrien i Region Syddanmark er for mig det ideelle sted at være ansat 3,8 3,9 3,8 Jeg er glad for mine arbejdsopgaver 4,1 4,2 4,1 Jeg har tilstrækkelig indflydelse på planlægningen af min arbejdstid 3,7 3,8 3,7 Jeg trives med den arbejdsmængde, jeg er underlagt i mit job 3,4 3,9 3,5 Der er normalt en god balance mellem mit arbejdsliv og privatliv 3,8 4,0 3,8 Jeg yder gerne en ekstra indsats, når det er nødvendigt 4,3 4,4 4,3 Jeg kommer ofte med forslag til at udvikle og forbedre vores processer og arbejdsgange 3,9 3,6 3,9 Jeg har gode muligheder for at udvikle mig 3,5 3,7 3,5 Jeg oplever gode muligheder for at udnytte mine kvalifikationer 3,8 3,9 3,8 Har du inden for de seneste 12 måneder haft en udviklingssamtale 3,9 2,5 3,8 Har du en aftale med din nærmeste leder om din kompetenceudvikling (kun stillet til dem med udviklingssamtale) 4,0 3,4 4,0 Jeg er tilfreds med min seneste udv.samtale (kun stillet til dem med udv.samtale) 3,9 3,9 3,9 Jeg oplever, at min nærmeste leder følger op på vores aftale om min kompetenceudv. (kun stillet til dem med udv.samt. og aftale om komp.udv.) 3,9 4,2 3,9 Min nærmeste leder/ledelse træffer de rigtige beslutninger i forhold til løsningen af kerneopgaverne 3,6 3,8 3,6 Min nærmeste leder/ledelse skaber sammenhæng i de tværgående arbejdsopgaver 3,5 3,7 3,6 Min nærmeste leder/ledelse er handlekraftig 3,6 3,8 3,6 Min nærmeste leder/ledelse støtter aktivt min faglige udvikling 3,6 3,7 3,6 Min nærmeste leder/ledelse anerkender medarbejderne for et godt stykke arbejde 3,8 3,9 3,8 Jeg oplever, at der er et godt samarbejde mellem min nærmeste leder/ledelse og medarbejderne 3,7 3,8 3,7 I min afdeling er der arbejdsglæde 3,5 3,8 3,6 I min afdeling har vi det godt med hinanden 4,1 4,2 4,1 Mine kolleger er med til at skabe et godt arbejdsmiljø for mig 4,1 4,1 4,1 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

53 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 44 Hvad er dit ansættelsesforhold Fast stilling Tidsbegr. stilling/ vikariat Total Jeg har tillid til mine kolleger i afdelingen 4,1 4,2 4,1 Mine kolleger anerkender og påskønner mit arbejde 4,0 4,2 4,0 I min afdeling har vi et godt fagligt samarbejde 4,0 4,2 4,0 Jeg har et klart billede af kerneopgaverne i min afdeling 4,0 4,1 4,0 I min afdeling er der en fælles forståelse af, hvad der er vores kerneopgaver 3,7 3,8 3,7 I min afdeling har vi høj kvalitet i løsningen af kerneopgaverne 3,8 3,9 3,8 I min afdeling er vi gode til at opsøge nye ideer eller metoder, som kan give en bedre opgaveløsning 3,6 3,6 3,6 Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af afdelingerne ved Psykiatrien i Region Syddanmark 3,1 3,4 3,1 Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af faggrupper 3,9 4,0 3,9 Jeg oplever et godt samarbejde med kunderne 4,0 4,1 4,0 I min afdeling er vores møder effektive og udbytterige 3,3 3,5 3,4 I min afdeling havde vi en god opfølgning på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i ,3 3,3 3,3 Jeg har tillid til den overordnede leders/ledelses måde at lede arbejdspladsen på 3,2 3,6 3,2 Den overordnede leder/ledelse træffer de rigtige beslutninger i forhold til løsningen af kerneopgaven 3,1 3,5 3,1 Den overordnede leder/ledelse informerer medarbejderne tilstrækkeligt om, hvad der sker på arbejdspladsen 3,0 3,4 3,0 Den overordnede leder/ledelse er troværdig 3,3 3,8 3,3 Jeg ønsker fortsat at være ansat ved Psykiatrien i Region Syddanmark om 1 år 4,0 4,2 4,0 Psykiatrien i Region Syddanmark har et godt omdømme 3,5 3,6 3,5 Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat 3,7 4,1 3,7 Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde 3,5 3,7 3,5 Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde 3,8 4,0 3,8 Har du tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen 3,4 3,7 3,4 Bliver konflikter løst på en retfærdig måde 3,3 3,5 3,3 Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet 3,4 3,3 3,4 Er du tilfreds med arbejdsmiljøet 3,3 3,6 3,3 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

54 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 45 Hvad er dit ansættelsesforhold Fast stilling Tidsbegr. stilling/ vikariat Total Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på 3,7 3,8 3,7 Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning 3,8 4,0 3,9 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

55 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 46 Hvilken faggruppe tilhører du Overlæge Læge Sygeplejerske Fysioterapeut Ergoterapeut Social- og sundheds -assistent Total Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning 4,0 3,9 3,9 4,0 3,9 3,9 3,9 Jeg føler mig motiveret i mit arbejde 4,1 4,2 4,0 4,0 3,9 3,9 4,0 Jeg er glad for at gå på arbejde 3,9 4,0 4,0 3,7 3,7 4,0 3,9 Psykiatrien i Region Syddanmark er for mig det ideelle sted at være ansat 3,5 3,5 3,8 3,4 3,6 4,0 3,8 Jeg er glad for mine arbejdsopgaver 4,0 4,0 4,1 4,0 3,9 4,1 4,1 Jeg har tilstrækkelig indflydelse på planlægningen af min arbejdstid 3,7 3,7 3,8 4,4 3,9 3,5 3,7 Jeg trives med den arbejdsmængde, jeg er underlagt i mit job 2,9 3,5 3,5 3,8 3,3 3,7 3,5 Der er normalt en god balance mellem mit arbejdsliv og privatliv 3,2 3,4 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 Jeg yder gerne en ekstra indsats, når det er nødvendigt 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 4,3 Jeg kommer ofte med forslag til at udvikle og forbedre vores processer og arbejdsgange 4,2 3,8 3,9 4,0 3,8 3,8 3,9 Jeg har gode muligheder for at udvikle mig 3,7 3,8 3,6 3,5 3,5 3,3 3,5 Jeg oplever gode muligheder for at udnytte mine kvalifikationer 4,0 3,9 3,9 3,6 3,6 3,7 3,8 Har du inden for de seneste 12 måneder haft en udviklingssamtale 3,3 2,8 3,8 4,7 4,5 3,7 3,8 Har du en aftale med din nærmeste leder om din kompetenceudvikling (kun stillet til dem med udviklingssamtale) 4,5 4,1 4,1 3,2 4,2 3,8 4,0 Jeg er tilfreds med min seneste udv.samtale (kun stillet til dem med udv.samtale) 4,0 3,9 4,0 3,6 3,9 3,9 3,9 Jeg oplever, at min nærmeste leder følger op på vores aftale om min kompetenceudv. (kun stillet til dem med udv.samt. og aftale om komp.udv.) 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 Min nærmeste leder/ledelse træffer de rigtige beslutninger i forhold til løsningen af kerneopgaverne 3,6 3,7 3,7 3,5 3,7 3,6 3,6 Min nærmeste leder/ledelse skaber sammenhæng i de tværgående arbejdsopgaver 3,4 3,6 3,6 3,3 3,6 3,6 3,6 Min nærmeste leder/ledelse er handlekraftig 3,6 3,8 3,7 3,7 3,7 3,5 3,6 Min nærmeste leder/ledelse støtter aktivt min faglige udvikling 3,4 3,7 3,7 3,5 3,7 3,5 3,6 Min nærmeste leder/ledelse anerkender medarbejderne for et godt stykke arbejde 3,7 3,6 3,8 3,6 3,9 3,7 3,8 Jeg oplever, at der er et godt samarbejde mellem min nærmeste leder/ledelse og medarbejderne 3,5 3,8 3,7 3,6 3,7 3,6 3,7 I min afdeling er der arbejdsglæde 3,5 3,8 3,6 3,3 3,5 3,5 3,6 I min afdeling har vi det godt med hinanden 4,0 4,2 4,1 4,0 4,0 4,0 4,1 Mine kolleger er med til at skabe et godt arbejdsmiljø for mig 4,0 4,2 4,2 4,1 4,0 4,0 4,1 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

56 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 47 Hvilken faggruppe tilhører du Overlæge Læge Sygeplejerske Fysioterapeut Ergoterapeut Social- og sundheds -assistent Total Jeg har tillid til mine kolleger i afdelingen 4,0 4,3 4,2 4,0 3,9 4,0 4,1 Mine kolleger anerkender og påskønner mit arbejde 4,0 4,2 4,1 3,9 3,9 3,9 4,0 I min afdeling har vi et godt fagligt samarbejde 4,0 4,1 4,0 3,8 3,7 3,9 4,0 Jeg har et klart billede af kerneopgaverne i min afdeling 4,2 3,9 4,0 4,0 3,8 4,0 4,0 I min afdeling er der en fælles forståelse af, hvad der er vores kerneopgaver 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 3,7 3,7 I min afdeling har vi høj kvalitet i løsningen af kerneopgaverne 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,8 I min afdeling er vi gode til at opsøge nye ideer eller metoder, som kan give en bedre opgaveløsning 3,6 3,6 3,6 3,7 3,3 3,5 3,6 Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af afdelingerne ved Psykiatrien i Region Syddanmark 3,0 3,0 3,0 2,9 3,1 3,1 3,1 Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af faggrupper 4,1 4,0 3,9 3,5 3,7 3,9 3,9 Jeg oplever et godt samarbejde med kunderne 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0 3,9 4,0 I min afdeling er vores møder effektive og udbytterige 3,4 3,6 3,4 3,4 3,3 3,3 3,4 I min afdeling havde vi en god opfølgning på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i ,3 3,3 3,3 3,2 3,4 3,3 3,3 Jeg har tillid til den overordnede leders/ledelses måde at lede arbejdspladsen på 3,6 3,7 3,2 3,1 3,2 3,0 3,2 Den overordnede leder/ledelse træffer de rigtige beslutninger i forhold til løsningen af kerneopgaven 3,5 3,5 3,1 3,3 3,2 3,0 3,1 Den overordnede leder/ledelse informerer medarbejderne tilstrækkeligt om, hvad der sker på arbejdspladsen 3,2 3,3 3,0 3,2 3,0 2,8 3,0 Den overordnede leder/ledelse er troværdig 3,6 3,9 3,2 3,2 3,3 3,0 3,3 Jeg ønsker fortsat at være ansat ved Psykiatrien i Region Syddanmark om 1 år 3,9 3,9 4,0 3,7 3,8 4,2 4,0 Psykiatrien i Region Syddanmark har et godt omdømme 3,1 3,3 3,5 3,1 3,3 3,6 3,5 Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat 3,3 3,5 3,7 3,6 3,4 3,9 3,7 Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde 3,6 3,7 3,6 3,3 3,4 3,6 3,5 Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde 3,9 3,9 3,8 3,9 3,6 3,8 3,8 Har du tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen 3,6 3,7 3,4 3,4 3,3 3,4 3,4 Bliver konflikter løst på en retfærdig måde 3,5 3,6 3,4 3,1 3,2 3,2 3,3 Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet 3,5 3,6 3,4 2,9 3,2 3,2 3,4 Er du tilfreds med arbejdsmiljøet 3,7 3,6 3,4 2,9 3,4 3,2 3,3 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

57 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 48 Hvilken faggruppe tilhører du Overlæge Læge Sygeplejerske Fysioterapeut Ergoterapeut Social- og sundheds -assistent Total Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på 3,7 3,7 3,8 3,5 3,5 3,6 3,7 Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

58 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 49 Hvilken faggruppe tilhører du Andet plejepersonale Lægesekretær Afdelings -sekretær Diætist Akademis k medarb. Adm. medarb. Total Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning 3,9 3,9 4,2 4,4 4,3 4,0 3,9 Jeg føler mig motiveret i mit arbejde 3,9 3,8 3,8 4,3 4,1 4,0 4,0 Jeg er glad for at gå på arbejde 4,0 4,0 4,0 4,4 4,1 3,9 3,9 Psykiatrien i Region Syddanmark er for mig det ideelle sted at være ansat 3,9 3,9 3,3 4,4 3,8 3,8 3,8 Jeg er glad for mine arbejdsopgaver 4,1 4,0 4,3 4,4 4,4 4,1 4,1 Jeg har tilstrækkelig indflydelse på planlægningen af min arbejdstid 3,6 3,9 4,0 4,4 4,2 4,1 3,7 Jeg trives med den arbejdsmængde, jeg er underlagt i mit job 3,8 3,4 3,9 3,5 3,6 3,4 3,5 Der er normalt en god balance mellem mit arbejdsliv og privatliv 4,0 4,0 3,9 4,0 3,4 3,8 3,8 Jeg yder gerne en ekstra indsats, når det er nødvendigt 4,4 4,4 4,8 4,8 4,8 4,7 4,3 Jeg kommer ofte med forslag til at udvikle og forbedre vores processer og arbejdsgange 3,5 4,0 3,8 4,3 4,7 4,0 3,9 Jeg har gode muligheder for at udvikle mig 3,1 3,7 4,2 3,8 4,1 3,5 3,5 Jeg oplever gode muligheder for at udnytte mine kvalifikationer 3,5 3,7 3,8 3,8 4,4 3,6 3,8 Har du inden for de seneste 12 måneder haft en udviklingssamtale 3,7 4,3 4,4 3,5 4,1 3,7 3,8 Har du en aftale med din nærmeste leder om din kompetenceudvikling (kun stillet til dem med udviklingssamtale) 3,4 4,3 5,0 4,2 4,1 3,9 4,0 Jeg er tilfreds med min seneste udv.samtale (kun stillet til dem med udv.samtale) 4,1 4,0 3,7 4,0 3,9 3,9 3,9 Jeg oplever, at min nærmeste leder følger op på vores aftale om min kompetenceudv. (kun stillet til dem med udv.samt. og aftale om komp.udv.) 4,1 4,0 3,3 3,5 4,0 3,7 3,9 Min nærmeste leder/ledelse træffer de rigtige beslutninger i forhold til løsningen af kerneopgaverne 3,6 3,5 3,3 3,7 3,7 4,1 3,6 Min nærmeste leder/ledelse skaber sammenhæng i de tværgående arbejdsopgaver 3,5 3,5 3,2 3,4 3,6 4,0 3,6 Min nærmeste leder/ledelse er handlekraftig 4,0 3,6 3,3 3,4 4,2 4,1 3,6 Min nærmeste leder/ledelse støtter aktivt min faglige udvikling 3,7 3,8 3,7 3,2 3,6 3,8 3,6 Min nærmeste leder/ledelse anerkender medarbejderne for et godt stykke arbejde 3,8 3,9 3,3 3,9 4,1 4,2 3,8 Jeg oplever, at der er et godt samarbejde mellem min nærmeste leder/ledelse og medarbejderne 3,9 3,7 3,1 3,4 3,8 3,6 3,7 I min afdeling er der arbejdsglæde 3,6 3,6 3,7 3,9 3,7 3,6 3,6 I min afdeling har vi det godt med hinanden 4,0 4,2 4,3 4,1 4,3 4,0 4,1 Mine kolleger er med til at skabe et godt arbejdsmiljø for mig 4,0 4,2 4,3 4,4 4,3 3,7 4,1 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

59 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 50 Hvilken faggruppe tilhører du Andet plejepersonale Lægesekretær Afdelings -sekretær Diætist Akademis k medarb. Adm. medarb. Total Jeg har tillid til mine kolleger i afdelingen 4,1 4,1 4,5 4,3 4,5 3,9 4,1 Mine kolleger anerkender og påskønner mit arbejde 3,8 4,1 3,8 4,4 4,3 3,7 4,0 I min afdeling har vi et godt fagligt samarbejde 3,9 4,1 4,1 4,3 3,9 3,8 4,0 Jeg har et klart billede af kerneopgaverne i min afdeling 3,7 4,1 3,8 3,6 3,8 3,9 4,0 I min afdeling er der en fælles forståelse af, hvad der er vores kerneopgaver 3,7 3,9 3,7 4,0 3,4 3,7 3,7 I min afdeling har vi høj kvalitet i løsningen af kerneopgaverne 3,7 4,0 3,5 4,1 4,0 4,0 3,8 I min afdeling er vi gode til at opsøge nye ideer eller metoder, som kan give en bedre opgaveløsning 3,5 3,7 3,5 3,8 3,9 3,6 3,6 Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af afdelingerne ved Psykiatrien i Region Syddanmark 3,2 3,5 3,7 3,6 3,1 3,6 3,1 Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af faggrupper 3,9 4,0 4,0 4,1 3,6 3,7 3,9 Jeg oplever et godt samarbejde med kunderne 4,1 4,0 3,6 4,4 4,1 4,2 4,0 I min afdeling er vores møder effektive og udbytterige 3,5 3,4 3,5 3,1 3,4 3,4 3,4 I min afdeling havde vi en god opfølgning på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i ,4 3,4 2,6 3,5 2,5 3,4 3,3 Jeg har tillid til den overordnede leders/ledelses måde at lede arbejdspladsen på 3,3 3,5 3,0 4,3 3,4 3,2 3,2 Den overordnede leder/ledelse træffer de rigtige beslutninger i forhold til løsningen af kerneopgaven 3,2 3,3 3,0 3,6 2,7 3,0 3,1 Den overordnede leder/ledelse informerer medarbejderne tilstrækkeligt om, hvad der sker på arbejdspladsen 3,3 3,2 2,7 3,5 2,7 2,9 3,0 Den overordnede leder/ledelse er troværdig 3,4 3,6 3,0 4,1 2,9 3,3 3,3 Jeg ønsker fortsat at være ansat ved Psykiatrien i Region Syddanmark om 1 år 4,0 4,1 3,8 4,5 4,3 4,1 4,0 Psykiatrien i Region Syddanmark har et godt omdømme 3,7 3,5 3,0 3,9 3,4 3,6 3,5 Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat 3,8 3,8 3,2 4,3 3,9 3,8 3,7 Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde 3,9 3,4 3,6 3,5 3,7 3,3 3,5 Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde 3,8 3,9 3,5 4,3 3,8 3,6 3,8 Har du tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen 3,6 3,7 3,4 3,9 3,5 3,3 3,4 Bliver konflikter løst på en retfærdig måde 3,7 3,3 3,3 3,6 3,2 3,1 3,3 Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet 3,6 3,4 3,6 3,6 3,8 3,4 3,4 Er du tilfreds med arbejdsmiljøet 3,7 3,4 3,2 3,8 3,5 3,2 3,3 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

60 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 51 Hvilken faggruppe tilhører du Andet plejepersonale Lægesekretær Afdelings -sekretær Diætist Akademis k medarb. Adm. medarb. Total Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på 3,8 3,8 3,6 4,0 3,9 3,8 3,7 Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning 3,9 3,9 3,7 4,4 3,9 3,7 3,9 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

61 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 52 Hvilken faggruppe tilhører du IT medarb. Socialrådgiver Socialpædagog Psykolog Portør Serviceassistent Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning 4,0 3,7 3,6 3,8 3,9 4,3 3,9 Jeg føler mig motiveret i mit arbejde 4,0 3,8 3,5 4,0 3,7 3,9 4,0 Jeg er glad for at gå på arbejde 4,3 3,9 3,4 3,9 3,7 4,3 3,9 Psykiatrien i Region Syddanmark er for mig det ideelle sted at være ansat 4,0 3,7 3,5 3,4 4,2 4,4 3,8 Jeg er glad for mine arbejdsopgaver 4,0 4,0 3,8 4,1 3,8 4,4 4,1 Jeg har tilstrækkelig indflydelse på planlægningen af min arbejdstid 4,3 3,7 3,5 3,4 3,4 4,4 3,7 Jeg trives med den arbejdsmængde, jeg er underlagt i mit job 4,3 3,3 3,4 3,1 3,8 4,1 3,5 Der er normalt en god balance mellem mit arbejdsliv og privatliv 4,1 3,7 3,6 3,4 4,0 4,2 3,8 Jeg yder gerne en ekstra indsats, når det er nødvendigt 5,0 4,4 4,4 4,2 4,3 4,5 4,3 Jeg kommer ofte med forslag til at udvikle og forbedre vores processer og arbejdsgange 5,0 3,8 4,0 3,8 3,8 4,0 3,9 Jeg har gode muligheder for at udvikle mig 4,0 3,3 2,8 3,5 3,3 3,6 3,5 Jeg oplever gode muligheder for at udnytte mine kvalifikationer 5,0 3,6 3,2 3,7 3,3 3,7 3,8 Har du inden for de seneste 12 måneder haft en udviklingssamtale 1,7 4,6 3,3 4,2 2,7 3,9 3,8 Har du en aftale med din nærmeste leder om din kompetenceudvikling (kun stillet til dem med udviklingssamtale) Total 3,0 3,8 3,3 3,8 2,6 2,5 4,0 Jeg er tilfreds med min seneste udv.samtale (kun stillet til dem med udv.samtale) 4,0 3,8 4,0 3,5 2,8 4,1 3,9 Jeg oplever, at min nærmeste leder følger op på vores aftale om min kompetenceudv. (kun stillet til dem med udv.samt. og aftale om komp.udv.) 4,0 4,0 4,1 3,7 3,0 4,8 3,9 Min nærmeste leder/ledelse træffer de rigtige beslutninger i forhold til løsningen af kerneopgaverne 4,0 3,6 3,2 3,5 3,6 3,7 3,6 Min nærmeste leder/ledelse skaber sammenhæng i de tværgående arbejdsopgaver 4,0 3,4 3,1 3,4 3,8 3,9 3,6 Min nærmeste leder/ledelse er handlekraftig 3,5 3,7 3,5 3,6 3,6 3,8 3,6 Min nærmeste leder/ledelse støtter aktivt min faglige udvikling 3,0 3,5 3,0 3,6 3,5 3,8 3,6 Min nærmeste leder/ledelse anerkender medarbejderne for et godt stykke arbejde 4,0 3,9 3,4 3,7 4,0 4,0 3,8 Jeg oplever, at der er et godt samarbejde mellem min nærmeste leder/ledelse og medarbejderne 4,0 3,8 3,1 3,6 3,6 3,8 3,7 I min afdeling er der arbejdsglæde 4,0 3,4 3,3 3,4 3,4 3,9 3,6 I min afdeling har vi det godt med hinanden 4,0 4,0 3,9 4,0 3,7 4,1 4,1 Mine kolleger er med til at skabe et godt arbejdsmiljø for mig 4,0 4,1 4,1 4,2 3,6 4,0 4,1 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

62 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 53 Hvilken faggruppe tilhører du IT medarb. Socialrådgiver Socialpædagog Psykolog Portør Serviceassistent Jeg har tillid til mine kolleger i afdelingen 4,0 4,1 4,0 4,2 3,5 4,1 4,1 Mine kolleger anerkender og påskønner mit arbejde 4,0 3,9 4,0 4,0 3,6 4,1 4,0 I min afdeling har vi et godt fagligt samarbejde 3,9 4,0 3,9 4,0 3,8 3,8 4,0 Jeg har et klart billede af kerneopgaverne i min afdeling 5,0 3,9 3,7 3,8 3,6 4,3 4,0 I min afdeling er der en fælles forståelse af, hvad der er vores kerneopgaver 4,0 3,5 3,5 3,8 3,6 3,9 3,7 I min afdeling har vi høj kvalitet i løsningen af kerneopgaverne 5,0 3,8 3,4 3,7 3,8 4,0 3,8 I min afdeling er vi gode til at opsøge nye ideer eller metoder, som kan give en bedre opgaveløsning 3,0 3,3 3,5 3,2 3,4 4,0 3,6 Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af afdelingerne ved Psykiatrien i Region Syddanmark 3,7 3,0 2,7 2,8 3,7 3,8 3,1 Jeg oplever et godt samarbejde på tværs af faggrupper 3,7 3,9 3,9 3,8 3,7 3,7 3,9 Jeg oplever et godt samarbejde med kunderne 4,4 4,3 3,9 4,1 3,9 3,9 4,0 I min afdeling er vores møder effektive og udbytterige 3,0 3,4 3,3 3,2 3,2 3,6 3,4 I min afdeling havde vi en god opfølgning på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i ,0 3,3 3,3 2,9 3,2 3,8 3,3 Jeg har tillid til den overordnede leders/ledelses måde at lede arbejdspladsen på 3,9 2,8 2,9 3,0 3,6 3,8 3,2 Den overordnede leder/ledelse træffer de rigtige beslutninger i forhold til løsningen af kerneopgaven 4,0 2,8 2,9 2,9 3,6 3,7 3,1 Den overordnede leder/ledelse informerer medarbejderne tilstrækkeligt om, hvad der sker på arbejdspladsen 3,0 2,7 2,8 2,8 3,1 3,6 3,0 Den overordnede leder/ledelse er troværdig 4,0 2,9 3,1 3,1 3,7 3,9 3,3 Jeg ønsker fortsat at være ansat ved Psykiatrien i Region Syddanmark om 1 år 4,0 3,9 3,7 3,9 4,3 4,6 4,0 Psykiatrien i Region Syddanmark har et godt omdømme 3,0 3,3 3,4 3,3 3,8 4,4 3,5 Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat 3,0 3,4 3,6 3,4 4,1 4,5 3,7 Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde 2,6 3,3 3,4 3,3 3,3 3,9 3,5 Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde 4,0 3,8 3,8 3,3 3,7 4,5 3,8 Har du tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen 3,8 3,2 3,3 3,1 3,7 4,2 3,4 Bliver konflikter løst på en retfærdig måde 3,2 3,1 3,3 3,0 3,7 3,6 3,3 Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet 2,7 3,3 2,9 3,4 3,2 3,9 3,4 Er du tilfreds med arbejdsmiljøet 3,3 3,1 3,0 3,2 3,3 4,2 3,3 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5 Total

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret 46 45 97,83% 08-09-2014 Trivselsmåling for [] Dimension

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

TRIVSELSMÅLING 2014. CUP Engelsborgskolen Enhedsrapport. Antal besvarelser: 25. Svarprocent: 36% LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

TRIVSELSMÅLING 2014. CUP Engelsborgskolen Enhedsrapport. Antal besvarelser: 25. Svarprocent: 36% LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CUP Antal besvarelser: 25 TRIVSELSMÅLING 214 Svarprocent: 36% INDLEDNING 1 er en måling af trivsel og psykisk arbejdsmiljø blandt alle ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune. I denne rapport fremlægges enhedens

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 9 Svarprocent: 1% (7/7) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 342 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 74% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for Haderslev Kommune fremgår

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s APV 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TRIVSELSUNDERSØGELSE OG TIDSPRES 2013 Totalrapport Maj 2013 Udarbejdet af interresearch a s INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

Rapport om Social Kapital 2014

Rapport om Social Kapital 2014 Danmarks Lærerforening, Kreds 13 Præstefælledvej 37, 2770 Kastrup Telefon: 32 51 08 21, Fax: 32 52 81 91 www.dlfkreds13.dk, E-mail: 013@dlf.org Lærernes Hus den 22. oktober 2014. Rapport om Social Kapital

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 1% (73/73) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22)

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22) Tilfredshed 12 Oktober 12 Region Nordjylland Svarprocent: 82% (18/22) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Social kapital Information og overordnede resultater

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013 HR-målingen 2. runde Forsvarskommandoen Rapport November 2013 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 167 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen Trivselsmåling 2011 - Dagplejen 1 Trivselsmåling 2011 Billund kommune har i starten af 2011 gennemført en trivselsmåling for hele kommunen. Trivselsmålingen er en del af KTO/Sundhedskartellets aftale om

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 83% (1626/1963) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Nørre Snede Gymnasium

Nørre Snede Gymnasium 5. maj 2015 Nørre Snede Gymnasium Afdækning af Professionel Kapital 2015 EKSEMPELRAPPORT (TILFÆLDIGE DATA) Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner.

Læs mere

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Bilag 1 til redegørelse i AT-sag: 20110009553/3 MSE A/S Entreprenørfirma Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 21. Marts 2011 Mads Bendixen Psykolog Artur Meinild Arbejdsmiljøkonsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Patient- og borgerorienteret ledelse det hospitalsrettede perspektiv

Patient- og borgerorienteret ledelse det hospitalsrettede perspektiv Patient- og borgerorienteret ledelse det hospitalsrettede perspektiv Dansk selskab for Interprofessionel Læring og Samarbejde Bispebjerg Hospital, den 14. november 2012 Adm. sygehusdirektør Niels Nørgaard

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

ESB-netværket. MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S

ESB-netværket. MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse ESB-netværket Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S MEDARBEJDERMÅLINGER KUNDEMÅLINGER BRUGERTILFREDSHEDSMÅLINGER ACT

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100%

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100% Social Kapital Rapportspecifikationer Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 10 OVERBLIK Social Kapital Gennemsnitlig score på spørgsmålene omkring Social Kapital 4 3 5 2 6 1 Meget uenig 7 Meget enig

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (71 besvarelser ud af 81 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES VIA University College Totalrapport Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 1608 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

TRIVELSUNDERSØGELSE 2010

TRIVELSUNDERSØGELSE 2010 TRIVELSUNDERSØGELSE 2010 IKAST-BRANDE KOMMUNE Maj 2010 HOVEDRESULTATER MED KOMMENTARER Antal besvarelser: 2.472 Svarprocent: 59 % Rapporten er udarbejdet af interresearch a s INDHOLD INDHOLD... 2 OM DENNE

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (15 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Notat om MTU 2013. Notat: MTU 2013. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk

Notat om MTU 2013. Notat: MTU 2013. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk Notat om MTU 2013 1 1. Baggrund Herningsholm Erhvervsskoles Medarbejderindflydelsesorgan (MIO) refererer i Aftale om Medarbejderindflydelsesorgan(MIO) 1 i 5, stk. 9 til at MIO skal fastlægge retningslinjer

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere