AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG"

Transkript

1 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

2 SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af Sundhed og Omsorgs områder. 81 % af medarbejderne er meget tilfreds eller tilfreds med jobbet som helhed. 5% er utilfreds og 1% er meget utilfreds Der ses høj tilfredshed på: At mine arbejdsopgaver er meningsfulde At jeg føler mig engageret og motiveret i mit arbejde At min viden og mine evner bruges godt i arbejdet I mit team hjælper og støtter vi hinanden Der ses lavere tilfredshed på: Jeg har indflydelse på mængden af mit arbejde og hvem jeg arbejder sammen med Jeg har tid nok til mit arbejde og mit arbejde bringer mig sjældent i følelsesmæssigt belastende situationer Nærmeste leder samt stress og søvn fremstår som de vigtigste drivere i forhold til at øge medarbejdernes jobtilfredshed. Resultaternes fokus på nærmeste leder er en generel tendens, som ofte ses på tværs af landets kommuner. Særligt nærmeste leder og oplevelsen af at blive anerkendt for sin indsats adskiller de tilfredse og de meget tilfredse medarbejdere. AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG 2

3 STRUKTUR FOR RAPPORTEN Læsevejledning og svarprocent (side 4-5) Del 1. SAMLEDE RESULTATER (side 6-13) - Overordnede resultater på tilfredshed. - Resultater på hovedområder. - Mest tilfredse og mindst tilfredse de umiddelbare styrker og udfordringer Del 2. RESULTATER PÅ TVÆRS (side 14-25) - Forskelle på tværs af områder og forvaltningen i Sundhed og Omsorg. - Forskelle på tværs af baggrunds-faktorer. - Krænkende adfærd. Del 3. INSPIRATION (side 26-29) - Vigtige drivere og mulige fokusområder for at opnå større jobtilfredshed. - Faktorer der adskiller meget tilfredse medarbejdere fra tilfredse medarbejdere. AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG 3

4 SÅDAN LÆSES SIDERNE 1. KONKLUSION 2. KORTE TEKSTER DER MERE DETALJERET BESKRIVER DE VÆSENTLIGE RESULTATER 3. SELVE FIGUREN, SOM KAN LÆSES, HVIS MAN ØNSKER FULD DETAL- JERINGSGRAD AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG 4

5 SAMLET SVARPROCENT PÅ 75% - DOG STOR FORSKEL PÅ TVÆRS AF SUNDHED OG OMSORG SVARPROCENT OPDELT PÅ TJENESTESTED Sundhed og Omsorg Total (n=3518) 75% En særlig høj svarprocent i Vikærgården, Forvaltningen og Område Marselisborg Sundheds- og omsorgshotellet Vikærgården (n=77) Forvaltningen (n=370) Område - Marselisborg (n=389) 89% 86% 85% DemensCentrum Aarhus (n=117) 82% Område - Vest (n=333) 81% Område - Nord (n=301) 80% Område Hasle - Åbyhøj (n=338) 75% Område - Christiansbjerg (n=285) 73% Område - Midtbyen (n=302) 72% Område - Syd (n=372) 71% Laveste svarprocent i Område Vejlby - Risskov Område Viby - Højbjerg (n=365) 70% Område Vejlby - Risskov (n=261) 57% 0% 20% 40% 60% 80% 100% AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG 5

6 DEL 1. SAMLEDE RESULTATER RESUME: SAMLEDE RESULTATER - 81 % af medarbejderne er tilfreds eller meget tilfreds med jobbet som helhed. - 3 ud af 4 medarbejdere ønsker at være ansat i Aarhus Kommune om to år. Kun 6 % ønsker ikke at være ansat i Aarhus Kommune om to år. - Sundhed og Omsorgs jobtilfredshed ligger på niveau med andre organisationer. - Relativt store forskelle i vurderingen af hovedområderne - højeste score på Min udvikling. - Ift. begrebet social kapital vurderes Social støtte fra ledelse og kolleger højest. - Gode resultater på forhold vedrørende arbejdsopgaver og hvad angår sammenhold og fællesskab - mens indflydelse på hvem man arbejder sammen med og indflydelse på mængden af arbejde, stress og søvn, tilstrækkelig tid og nærmeste leder scorer lavere. AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG 6

7 81% AF MEDARBEJDERNE ER TILFREDSE ELLER MEGET TILFREDSE MED DERES JOB ALT TAGET I BETRAGTNING HVOR TILFREDS ER DU MED DIT JOB SOM HELHED, ALT TAGET I BETRAGTNING? 81% af medarbejderne er meget tilfredse eller tilfredse med jobbet som helhed Meget tilfreds Tilfreds 24% 57% Hverken eller 14% Utilfreds 5% 6% er utilfredse eller meget utilfredse Meget utilfreds 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2012 (gns=) Note: Tallene summerer ikke til 100% grundet afrunding. AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG 7

8 VURDERINGEN AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED LIGGER PÅ NIVEAU MED ANDRE ORGANISATIONER TILFREDSHED ALT I ALT INDEKS FOR 21 RAMBØLL KUNDER MED ANSATTE Aarhus kommune, Sundhed og omsorg 3,6 3,8 4,2 4,4 4,6 Primært funktionærarbejdspladser ansatte med højere uddannelse (Finans, rådgivning, administration) Blandet medarbejdersammensætning (Industri, bygge- og anlæg, handel, rengøring, kommuner, sundhedssektor) Andre kommuner (hele kommunen, ikke kun ældre og sundhedsområdet) AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG 8

9 75% AF MEDARBEJDERE ØNSKER AT VÆRE ANSAT I AARHUS KOMMUNE OM TO ÅR JEG ØNSKER AT VÆRE ANSAT I AARHUS KOMMUNE OM 2 ÅR 75% ønsker at være ansat i Aarhus Kommune om to år Helt enig 31% Enig 44% Hverken eller 20% 6% ønske ikke at være ansat i Aarhus Kommune om to år Uenig Helt uenig 2% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2012 (gns=) Note: Tallene summerer ikke til 100% grundet afrunding. AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG 9

10 RELATIVT STORE FORSKELLE I VURDERINGEN AF HOVED- OMRÅDERNE - HØJESTE SCORE PÅ MIN UDVIKLING INDEKS FOR HOVEDOMRÅDER Min arbejdssituation 3,5 Min udvikling Forskelle i vurderingen af hovedområderne. Højeste score ift. Min udvikling, laveste score hvad angår Min arbejdssituation og Helbred, stress og søvn Mit team Min nærmeste leder 3,7 3,6 Sundhed og Omsorg 3,6 Helbred, stress og søvn 3,5 Tilfredshed med dit job som helhed Helt uenig Helt enig AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG 10

11 IFT. SOCIAL KAPITAL VURDERES SOCIAL STØTTE FRA LEDELSE OG KOLLEGER HØJEST ELEMENTER I SOCIAL KAPITAL Social kapital 3,5 Mening i arbejdet (sammenhæng og formål) Indflydelse på eget arbejde 3,0 Hvad angår vurderingen af social kapital vurderes Social støtte fra ledelse og kolleger højest, mens Indflydelse på eget arbejde vurderes lavest Forudsigelighed (tryghed og relevant information) Social støtte fra ledelse og kolleger 3,3 Belønning - anerkendelse 3,6 Krav balance mellem krav og ressourcer 3, Helt uenig Helt enig Note: Social kapital er de relationer, som udvikler sig i samarbejdet om kerneopgaven. Det afgørende er, om de er præget af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG 11

12 GODE RESULTATER PÅ FORHOLD VEDR. ARBEJDSOPGAVER OG HVAD ANGÅR SAMMENHOLD OG FÆLLESSKAB TOP 12 SPØRGSMÅL Generelt et godt helbred 50. Jeg har generelt et godt helbred 4,2 Gode resultater på forhold vedrørende arbejdsopgaver og hvad angår sammenhold og fællesskab 9. Mine arbejdsopgaver er meningsfulde 10. Jeg føler mig motiveret og engageret i mit arbejde 4. Det er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo 20. Min viden og mine evner bruges godt i mit arbejde 19. Jeg har muligheder for at lære noget nyt gennem mit arbejde 15. Jeg føler mig som en del af et fællesskab på arbejdspladsen 22. I mit team hjælper og støtter vi hinanden 28. I mit team stoler vi i almindelighed på hinanden 33. Min nærmeste leder bakker mig op, når det er nødvendigt 4,2 4,2 4,1 Medarbejderne er klar over, hvad der forventes af dem 41. Min arbejdsplads har stor personlig betydning for mig 14. Jeg ved, hvad der forventes af mig på arbejdet Helt uenig Helt enig Note: Top 12 spørgsmål blandt de spørgsmål, som kan betragtes som midler til at øge den samlede tilfredshed. Derfor indgår spørgsmål 1, 42 og 43 ikke i denne figur. AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG 12

13 MENS INDFLYDELSE, STRESS OG SØVN SAMT TILSTRÆKKELIG TID SCORER LAVERE BUND 12 SPØRGSMÅL Spørgsmål vedr. indflydelse scorer relativt lavt om end spørgsmålet Jeg har en passende indflydelse på min egen arbejdssituation scorer noget højere (3,4) Udfordringer hvad angår følelsesmæssigt belastende situationer, udkørthed og stress Lav score på tilstrækkelig tid Forholdsvist lave score på nærmeste leders evne til at planlægge og fordele arbejdet, give feedback og håndtere konflikter 8. Jeg har indflydelse på mængden af mit arbejde 7. Jeg har indflydelse på, hvem jeg arbejder sammen med 17. Jeg føler mig sluppet fri som medarbejder 5. Mit arbejde bringer mig sjældent i følelsesmæssigt belastende situationer 51. Jeg føler mig sjældent udkørt 52. Jeg oplever sjældent negativ stress, som gør mig utilpas 3. Jeg har som regel tid nok til mine arbejdsopgaver 30. Min nærmeste leder er god til at planlægge arbejdet 34. Min nærmeste leder giver mig tilstrækkelige tilbagemeldinger på mit arbejde 36. Min nærmeste leder er god til at fordele arbejdsopgaverne på en retfærdig måde 35. Min nærmeste leder håndterer konflikter og uenighed på en god måde 44. På min arbejdsplads får jeg informationer i god tid 2,7 2,8 3,3 2,9 3,1 3,3 2,9 3,3 3,4 3,4 3,4 3, Helt uenig Helt enig Note: Bund 12 spørgsmål blandt de spørgsmål, som kan betragtes som midler til at øge den samlede tilfredshed. Derfor indgår spørgsmål 1, 42 og 43 ikke i denne figur. AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG 13

14 AFSNIT 2. RESULTATER PÅ TVÆRS RESUME: RESULTATER PÅ TVÆRS -Lille forskel i tilfredsheden på tværs af områder og forvaltningen i Sundhed og Omsorg. -Der ses dog forskelle på tværs af områder og forvaltningen ift. samarbejdsrelationer i teamet og udkørthed/stress. -Betydelig spredning i jobtilfredsheden på tværs af de enkelte enheder i Sundhed og Omsorg. -Ligeledes er der en række forhold relateret til den nærmeste leder, som ser ud til at adskille enheder med høj og lav generel tilfredshed. -På tværs af stillingskategori ses også større forskelle i tilfredsheden. AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG 14

15 LILLE FORSKEL I TILFREDSHEDEN PÅ TVÆRS AF OMRÅDER OG FORVALTNINGEN I SUNDHED OG OMSORG HVOR TILFREDS ER DU ALT TAGET I BETRAGTNING MED DIT JOB? TVÆRS AF ORGANISATIONEN Den gennemsnitlige tilfredshed i Sundhed og Omsorg er Sundhed og Omsorg Total (n=3518) Forvaltningen (n=370) 4,2 DemensCentrum Aarhus (n=117) 4,1 Område - Vest (n=333) 4,1 Sundheds- og omsorgshotellet Vikærgården (n=77) 4,1 Den højeste tilfredshed ses i forvaltningen, men meget lille forskel i tilfredsheden på tværs af områderne i Sundhed og Omsorg Område - Nord (n=301) Område - Christiansbjerg (n=285) Område - Marselisborg (n=389) Område - Midtbyen (n=302) Område - Syd (n=372) Område Hasle - Åbyhøj (n=338) Område Vejlby - Risskov (n=261) Område Viby - Højbjerg (n=365) Meget utilfreds Meget tilfreds AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG 15

16 SÆRLIGT VURDERINGEN AF MIN NÆRMESTE LEDER OG MIT TEAM VARIERER PÅ TVÆRS AF OMRÅDER RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER PÅ TVÆRS AF ORGANISATIONEN Min arbejdssituation Min udvikling Mit team Din nærmeste leder Sundhed og Omsorg Helbred, stress og søvn Sundhed og Omsorg Total 3,5 3,7 3,6 3,6 3,5 DemensCentrum Aarhus 3,6 4,1 3,8 3,8 3,7 Forvaltningen 3,7 4,1 3,7 3,7 3,7 Område - Christiansbjerg 3,5 3,7 3,6 3,5 3,4 Område - Marselisborg 3,6 3,7 3,6 3,6 3,5 Område - Midtbyen 3,5 3,8 3,8 3,7 3,5 3,4 Område - Nord 3,6 3,8 3,6 3,6 3,6 Område - Syd 3,4 3,8 3,5 3,6 3,5 3,4 Område - Vest 3,6 3,8 3,7 3,8 3,6 Område Hasle - Åbyhøj 3,5 3,6 3,5 3,5 3,4 Område Vejlby - Risskov 3,5 3,8 3,6 3,4 3,5 3,6 Område Viby - Højbjerg 3,5 3,8 3,5 3,5 3,5 Sundheds- og omsorgshotellet Vikærgården 3,5 3,4 3,6 3,7 Forvaltningen og DemensCentrum Aarhus ligger generelt højt på samtlige hovedområder Den største variation ses ift. vurderingen af Din nærmeste leder og Mit team Note: Bemærk at tallene er afrundede, hvorfor to celler med samme score kan være farvelagt forskelligt. AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG 16

17 Antal enheder BETYDELIG SPREDNING I JOBTILFREDSHEDEN PÅ TVÆRS AF DE ENKELTE ENHEDER I SUNDHED OG OMSORG FORDELING AF TILFREDSHEDEN PÅ TVÆRS AF ALLE 156 UNDERENHEDER % af enhederne har en samlet tilfredshed under 3,6 15% har en tilfredshed over 4, ,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 Jobtilfredshed Note: I analysen indgår 156 enheder med mindst 10 besvarelser. AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG 17

18 SÆRLIGT VURDERINGEN AF NÆRMESTE LEDER ADSKILLER MEST OG MINDST TILFREDSE ENHEDER TOP 10 SPØRGSMÅL, DER ADSKILLER SIG MEST MELLEM ENHEDER MED HØJ OG LAV TILFREDSHED De mest tilfredse enheder har et bedre arbejdsmiljø og oplever generelt mere arbejdsglæde 16. Jeg har et godt arbejdsmiljø 25. I mit team er der arbejdsglæde 2,8 2,8 4,1 samt oplever en større grad af frihed og indflydelse end de mindst tilfredse enheder 17. Jeg føler mig sluppet fri som medarbejder 6. Jeg har en passende indflydelse på min egen arbejdssituation 2,7 2,9 29. Min nærmeste leder tager ansvar for trivslen på arbejdspladsen 3,1 4,2 30. Min nærmeste leder er god til at planlægge arbejdet 2,9 Der er også stor forskel i vurderingen af nærmeste leder 39. Min nærmeste leder inspirerer mig til at afprøve nye ideer 3,0 4,1 35. Min nærmeste leder håndterer konflikter og uenighed på en god måde 3,0 34. Min nærmeste leder giver mig tilstrækkelige tilbagemeldinger på mit arbejde 3,0 52. Jeg oplever sjældent negativ stress, som gør mig utilpas 2,7 3, Helt uenig Helt enig Mest tilfredse enheder Mindst tilfredse enheder Note: Top 10 spørgsmål blandt de spørgsmål, som kan betragtes som midler til at øge den samlede tilfredshed. AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG 18

19 Er du leder? Anciennitet Alder Køn SMÅ FORSKELLE I TILFREDSHEDEN OPDELT PÅ BAGGRUND - TENDENS TIL AT TILFREDSHEDEN STIGER MED ALDEREN TILFREDSHED OPDELT PÅ BAGGRUNDSOPLYSNINGER Ingen forskel i tilfredsheden mellem mænd og kvinder Mand (n=357) Kvinde (n=3161) Under 30 år (n=346) Tendens til at tilfredsheden stiger med alderen år (n=652) år (n=925) år (n=1286) 60 år og derover (n=309) 4,2 Mindre end 1 år (n=207) 4,1 Små forskelle på tværs af anciennitet 1-3 år (n=463) 4-9 år (n=980) år (n=979) 20 år eller mere (n=889) Nej (n=3311) Ledere er mere tilfredse end medarbejdere Ja, leder af ledere (n=24) Ja, leder af ledere og medarbejdere (n=20) 4,2 4,7 Ja, leder af medarbejdere (n=163) 4, Meget utilfreds Meget tilfreds AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG 19

20 SÆRLIGT VURDERINGEN AF INDFLYDELSE, UDVIKLING OG NÆRMESTE LEDER ADSKILLER LEDERE OG MEDARBEJDERE TOP 10 SPØRGSMÅL, DER ADSKILLER SIG MEST MELLEM LEDER OG MEDARBEJDERE Lederne er mere tilfredse med graden af indflydelse end medarbejderne 17. Jeg føler mig sluppet fri som medarbejder 7. Jeg har indflydelse på, hvem jeg arbejder sammen med 6. Jeg har en passende indflydelse på min egen arbejdssituation 2,7 3,2 3,4 3,4 Derudover ser lederne i højere grad mulighed for udvikling 21. Jeg har mulighed for at udvikle mine evner gennem mit arbejde 19. Jeg har muligheder for at lære noget nyt gennem mit arbejde 3,8 4,4 4,4 samt vurderer deres nærmeste leder højere 39. Min nærmeste leder inspirerer mig til at afprøve nye ideer 40. Min nærmeste leder støtter mig i, at jeg arbejder med udgangspunkt i de fem ledetråde 35. Min nærmeste leder håndterer konflikter og uenighed på en god måde 3,4 4,2 3,6 3,8 3,4 Lederne oplever i højere grad end medarbejderne at nye ideer bliver godt modtaget 48. Ledelsen er åben for nye ideer og forslag 27. I mit team bliver nye ideer hørt 3,5 3,7 4, Helt uenig Helt enig Leder Medarbejder Note: Top 10 spørgsmål blandt de spørgsmål, som kan betragtes som midler til at øge den samlede tilfredshed. AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG 20

21 STØRRE FORSKELLE I TILFREDSHEDEN PÅ TVÆRS AF STILLINGSKATEGORI TILFREDSHED OPDELT PÅ STILLINGSKATEGORI Medarbejderne i direktionsstabene og akademiske medarbejdere er mest tilfredse Sundhed og Omsorg Total (n=3518) Stabene (n=26) Akademisk medarbejder (n=84) Anden (n=98) 4,3 4,3 4,5 mens sygeplejersker og borgerkonsulenter er mindst tilfredse Leder (n=188) Flexjob (n=13) Elev (n=125) Teknisk Servicemedarbejder (n=75) Ufaglært personale (n=126) Administrativt personale (n=210) Ernæringsassisten/økonoma (n=137) Visitator (n=38) Social og Sundhedsassistent (n=687) Social og Sundhedshjælper (n=1172) Terapeut (n=210) Sygeplejerske (n=268) Borgerkonsulent (n=61) 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 3,8 3, Meget tilfreds Meget utilfreds AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG 21

22 Fra hvem?* Uønsket seksuel opmærksomhed 92% HAR IKKE OPLEVET UØNSKET SEKSUEL OPMÆRKSOMHED KRÆNKENDE ADFÆRD UØNSKET SEKSUEL OPMÆRKSOMHED Ja, dagligt (n=14) 0% Ja, ugentligt (n=29) 1% 7% af medarbejderne oplever i en eller anden grad at være udsat for uønsket seksuel opmærksomhed Ja, månedligt (n=17) 0% Ja, af og til (n=219) 6% Nej (n=3239) 92% Kolleger (n=9) 3% De 7% oplever især uønsket seksuel opmærksomhed fra borgere en mindre andel oplever det også fra kolleger og pårørende En leder (n=2) Borgere (n=263) 1% 94% Pårørende (n=10) 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% * Kun respondenter, der angiver at have været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed, er blevet spurgt. Medarbejderne kunne angive flere parter, som de oplever har udsat dem for uønsket seksuel opmærksomhed. AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG 22

23 Fra hvem?* Trusler om vold 83% AF MEDARBEJDERNE HAR IKKE VÆRET UDSAT FOR TRUSLER OM VOLD INDENFOR DE SENESTE 12 MDR. KRÆNKENDE ADFÆRD TRUSLER OM VOLD Ja, dagligt n=(29) 1% Ja, ugentligt n=(81) 2% 16% af medarbejderne oplever i en eller anden grad at være udsat for trusler om vold Ja, månedligt n=(47) 1% Ja, af og til n=(438) 12% Nej n=(2923) 83% Kolleger (n=6) 1% De 16% oplever især trusler om vold fra borgere en mindre andel oplever det også fra pårørende En leder (n=2) Borgere (n=574) 0% 96% Pårørende (n=35) 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% * Kun respondenter, der angiver at have været udsat for trusler om vold, er blevet spurgt. Medarbejderne kunne angive flere parter, som de oplever har udsat dem for trusler om vold. AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG 23

24 Fra hvem?* Fysisk vold 85% AF MEDARBEJDERNE HAR IKKE OPLEVET AT VÆRE UDSAT FOR FYSISK VOLD KRÆNKENDE ADFÆRD FYSISK VOLD Ja, dagligt (n=21) 1% Ja, ugentligt (n=62) 2% 15% af medarbejderne oplever i en eller anden grad at være udsat for fysisk vold Ja, månedligt (n=41) 1% Ja, af og til (n=387) 11% Nej (n=3007) 85% Kolleger (n=4) 1% De 15% oplever især fysisk vold fra borgere En leder (n=0) Borgere (n=505) 0% 99% Pårørende (n=8) 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% * Kun respondenter, der angiver at have været udsat for fysisk vold, er blevet spurgt. Medarbejderne kunne angive flere parter, som de oplever har udsat dem for fysisk vold. AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG 24

25 Fra hvem?* Mobning 8% AF MEDARBEJDERNE OPLEVER I EN ELLER ANDEN GRAD AT VÆRE UDSAT FOR MOBNING KRÆNKENDE ADFÆRD MOBNING Ja, dagligt (n=13) 0% Ja, ugentligt (n=21) 1% 8% af medarbejderne oplever i en eller anden grad at være udsat for mobning Ja, månedligt (n=11) 0% Ja, af og til (n=243) 7% Nej (n=3230) 92% Kolleger (n=241) 84% De 8% oplever især at være udsat for mobning fra kolleger men også fra en leder og borgere En leder (n=44) Borgere (n=50) 15% 17% Pårørende (n=11) 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% * Kun respondenter, der angiver at have været udsat for mobning, er blevet spurgt. Medarbejderne kunne angive flere parter, som de oplever har udsat dem for mobning. AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG 25

26 DEL 3. INSPIRATION RESUME: INSPIRATION - Stress og søvn samt Nærmeste leder fremstår som de vigtigste driver i forhold til at øge medarbejdernes jobtilfredshed. - Især nærmeste leder og oplevelsen af at blive anerkendt for sin indsats adskiller de tilfredse og meget tilfredse medarbejdere. AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG 26

27 METODE TIL IDENTIFIKATION AF DE VIGTIGSTE INDSATSOMRÅDER FORMÅL - Vi ønsker at vide, hvilke faktorer der har betydning for, om medarbejderne samlet set har en høj tilfredshed. METODE - Scoren for medarbejdernes generelle tilfredshed (spørgsmål 1) anvendes som afhængig faktor i de efterfølgende analyser. Jo mere positivt medarbejderen besvarer hver enkelt spørgsmål, jo højere score. - Via statistiske analyser identificeres et antal underliggende dimensioner i datamaterialet. Eksempelvis viser besvarelsen af spørgsmålene vedr. nærmeste leder sig at være tæt forbundet, hvorfor de analytisk betragtes som værende udtryk for samme underliggende faktor. Disse faktorer er ikke nødvendigvis identiske med temaerne fra spørgeskemaet, men vil ofte ligge tæt heropad. - Ved hjælp af en statistisk regressionsanalyse er det muligt at beregne de forskellige faktorers betydning for medarbejdernes samlede tilfredshed. Dette giver et mål for, hvilke faktorer der betyder mest for medarbejderens tilfredshed. - Betydningen sammenholdes efterfølgende med medarbejdernes vurdering (tilfredshed) på samme områder i en prioriteringsmatrice. AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG 27

28 Tilfredshed FOKUS PÅ STRESS OG SØVN SAMT NÆRMESTE LEDER SOM DET VIGTIGSTE INDSATSOMRÅDE HVAD MAN BØR PRIORITERE FOR AT STYRKE TILFREDSHEDEN? DE PRIMÆRE INDSATSOMRÅDER: Høj Fokus på Nærmeste leder, blandt andre: Min nærmeste leder er nærværende og lyttende Min nærmeste leder tager ansvar for trivslen på arbejdspladsen Min nærmeste leder er god til at planlægge arbejdet Min nærmeste leder giver mig tilstrækkelige tilbagemeldinger på mit arbejde Fokus på Stress og søvn : - 5. Mit arbejde bringer mig sjældent i følelsesmæssigt belastende situationer Jeg føler mig sjældent udkørt Jeg oplever sjældent negativ stress, som gør mig utilpas Jeg sover generelt godt Balance Sundhed og Omsorg Udvikling Klar retning for arbejdet Mit team Nærmeste leder Stress og søvn Indflydelse ligger lavere, men har en mindre effekt på tilfredsheden generelt (det er primært spg. 7 og 8, der har en lavere score): 6. Jeg har en passende indflydelse på min egen arbejdssituation 7. Jeg har indflydelse på, hvem jeg arbejder sammen med 8. Jeg har indflydelse på mængden af mit arbejde 17. Jeg føler mig sluppet fri som medarbejder Lav Lav Indflydelse Effekten på tilfredshed Høj Note: Indsatsområderne er udvalgt på baggrund af en analyse af, hvilke områder der har den største effekt på medarbejdernes tilfredshed (x-aksen), men som samtidig vurderes lavest af medarbejderne (y-aksen). Her eksisterer en potentiel udfordring, hvor der med en dedikeret indsats er det største potentiale for at øge den samlede tilfredshed. AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG 28

29 ISÆR ANERKENDELSE AF INDSATS SAMT NÆRMESTE LE- DER ADSKILLER DE TILFREDSE OG MEGET TILFREDSE TOP 10 FORSKELLE MELLEM DEM, SOM ER MEGET TILFREDSE MED DERES JOB SOM HELHED (24%) OG DEM, DER ER TILFREDSE (57%) Meget tilfreds Tilfreds 24% 57% 17. Jeg føler mig sluppet fri som medarbejder 3,3 Hverken eller 14% 16. Jeg har et godt arbejdsmiljø 3,5 4,2 Utilfreds 5% Meget utilfreds 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 45. Ledelsen anerkender og påskønner mit arbejde 39. Min nærmeste leder inspirerer mig til at afprøve nye ideer 3,4 3,4 4,1 4,1 Undersøgelser viser, at meget tilfredse medarbejdere er betydeligt mere engagerede og dedikerede end tilfredse medarbejdere Det fremgår, at indflydelse, godt arbejdsmiljø, anerkendelse af arbejdsindsats, informationsniveau samt nærmeste leders evne til at inspirere, give feedback, tager ansvar for trivsel og planlægge arbejdet adskiller de to grupper fra hinanden 6. Jeg har en passende indflydelse på min egen arbejdssituation 44. På min arbejdsplads får jeg informationer om fx vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid 34. Min nærmeste leder giver mig tilstrækkelige tilbagemeldinger på mit arbejde 29. Min nærmeste leder tager ansvar for trivslen på arbejdspladsen 52. Jeg oplever sjældent negativ stress, som gør mig utilpas 30. Min nærmeste leder er god til at planlægge arbejdet 3,0 3,5 3,4 3,3 3,3 3,7 3,6 4,1 4, Helt uenig Helt enig Meget tilfreds Tilfreds AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG 29

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT

SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Hovedresultater 7 Resumé 9 Centrale indikatorer på en række centrale indikatorer. Udvalgte

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 PSYKISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 PSYKISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 12b. Bilag 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 PSYKISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT RESUMÉ 6.853 medarbejdere ud af 9.460 mulige har deltaget i undersøgelsen

Læs mere

MEDARBEJDERUNDERSØGELSE 2010 REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT

MEDARBEJDERUNDERSØGELSE 2010 REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT MEDARBEJDERUNDERSØGELSE 2010 REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT RESUME - 15.041 besvarelser giver en svarprocent på 67 store forskelle på tværs af de syv enheder (Sygehus

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80 Region Syddanmark Antal besvarelser: 1.885 MTU 2013 Svarprocent: 80 RESUMÉ Svarprocenten er 80 (76 i 2012). Svarprocent er dermed med på niveau med den samlede svarprocent for Region Syddanmark (ligeledes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92%

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92% total beelser: 1.67 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 9 3-i-1 Måling 217 RESULTATER PÅ TEMAER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73% Trivselsmåling Sønderborg 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Kommune Børn og Uddannelse Gråsten Skole Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 47 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 beelser: 2.353 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: %

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: % Køge Kommune Totalrapport April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 3002 79% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 6 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 7 SOCIAL

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE VEJEN KOMMUNE HOVEDRAPPORT 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE VEJEN KOMMUNE HOVEDRAPPORT 2016 TRIVSELSUNDERSØGELSE VEJEN KOMMUNE HOVEDRAPPORT 2016 HOVEDKONKLUSIONER I alt deltog 2.353 ud af 2.873 medarbejdere i trivselsundersøgelsen 2016. Svarprocenten landede således på 82% en væsentlig stigning

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Strategisk rapport Svarprocent: 86% (31217/36345) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af Trivsel og motivation Temaoversigt

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 ØKONOMIFORVALTNINGEN Svarprocent: 8% (88/89) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Økonomiforvaltningen Størst positiv og negativ forskel

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE. Svarprocent: 79% (28523/36039)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE. Svarprocent: 79% (28523/36039) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 KØBENHAVNS KOMMUNE Svarprocent: 9% (8/09) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Københavns Kommune Udvikling siden 0 (Top og bund ) Undersøgelsens

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (0/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr Krav i arbejdet Læring og udvikling Job & organisering Samarbejde Ledelsen Nærmeste leder Indflydelse Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 09-04-2013 Trivselsundersøgelsens resultater i SUF Resultaterne

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 9% (0/80) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 13. april Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Trivselsmålingen 2013

Trivselsmålingen 2013 Trivselsmålingen 2013 Skanderborg Kommune 25. februar 22. marts Udarbejdet af AM-Gruppen Trivselsmålingen, 2. version 25. februar 22. marts 2013 Rapporten er trykt af AM-Gruppen 16. april 2013 Sammenfatning

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Pensioner '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (000/880) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede i virksomheder i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold i det firma, du er ansat i:

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2014 Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvor u er du i følgende udsagn:

Læs mere

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 13. april Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille

Læs mere

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø - Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS 09-04-2010 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Metode... 3 Overordnet sammenligning... 4 Dimensionen kvantitative krav... 5

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Ovenpå Medarbejderrapport Ovenpå 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Julsøvej Medarbejderrapport Julsøvej 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere