Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010"

Transkript

1 Valgte Prioriteter Projekt start dato: Projekt slut dato: Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter - Energi på Havet.pdf Effekter - Energi på Havet.pdf Partnere - Energi på Havet.pdf 1. Information fra Vækstforum Information fra Vækstforum til ansøger kan ses i selve ansøgningen. Vælg område Energi 2. Valg af indsatsområde og kategori Vælg indsatsområde Vælg kategori 1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning Regional innovationskapacitet Vælg tema 3. Stamoplysninger om ansøger Projektets navn Vælg CVR el. CPR Energi på Havet CVR CVR/CPR EAN Navn Offshore Center Danmark Adresse Niels Bohrs Vej 6 Postnr AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 1

2 By Esbjerg Telefon Telefax Hjemmeside Oplysning af medfører tilmelding til Erhvervs- og Byggestyrelsens nyhedsbrev om regional udvikling, der bl.a. indeholder nødvendige oplysninger til en korrekt gennemførelse af projektet. Ud over nyhedsbrevet vil adressen blive benyttet til at udsende øvrig information, som styrelsen vurderer er relevant. Projektansvarlig/kontaktperson fornavn Marianne Projektansvalig/kontaktperson efternavn Tølbøll Projektansvarlig/kontaktperson Telefon Projektansvarlig/kontaktperson Regnskabsansvarlig Lone Mau Thomsen Regnskabsansvarlig Telefon Regnskabsansvarlig Tegningsberettigede Ansøgers juridiske status Peter Blach Erhvervsdrivende fond Hvis andet, skriv Projektets adresse (skal kun udfyldes hvis det adskiller sig fra ansøgers adresse) Adresse Postnr. By Ansøgers pengeinstitut Navn Vestjysk Bank Adresse Kongensgade 70 Postnr By Esbjerg Kontonummer AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 2

3 4. Parter i projektet Part 1 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (max. 10 linjer) Plast Center Danmark (PCD) er tovholder på delprojeketet Substitution af materialer offshore. PCD er et videns- og kompetencecenter oprettet med det formål at øge kendskabet til plast samt at fremme og innovere anvendelsen af plast. Det sker gennem netværksdannelse, projektarbejde, teknisk rådgivning samt kursusvirksomhed. I 2008 opnåede PCD anerkendelse fra Videnskabsministeriet som facilitator for et nationalt innovationsnetværk med fokus på plast kaldet PlastNet. Derudover er PCD involveret i Region Syddanmarks klyngeprogram, hvor Vækstforum for Region Syddanmark har peget på PCD som facilitator for den spirende plastklynge i regionen. PCD har tidligere samarbejdet med offshoresektoren og med OCD. Senest gennem VTU-projektet Plastkompositter som konstruktionsmateriale til offshore olie/gas installationer. Navn Vælg CVR el. CPR Plast Center Danmark CVR CVR/CPR Adresse Niels Bohrs Vej 6 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Esbjerg Syddanmark Dorte Walzl Bælum Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 2 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) AMU-Vest er tovholder på delprojektet vedrørende samling af offshore uddannelser AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 3

4 AMU-Vest er en af Regionens største udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser. I 2008 var der kursister på AMU Vest og der opleves en stærk stigende kursusaktivitet i første halvår af Som en væsentlig del af AMU-Vest s aktiviteter er offshore/energisektoren, med kurser inden for: Kran, anhugning, rigning, stillads, overfladebehandling, faldsikring og højderedning, certifikatsvejsning, arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed. AMU Vest betjener såvel leverandører som underleverandører til sektoren. AMU-Vest gennemfører årligt ca. 700 besøg hos regionens virksomheder og organisationer og har herigennem opbygget en række samarbejdsrelationer til branchen. AMU-Vest er en selvejende institution. AMU Vest har en betydelig erfaring med forsøgs- og udviklingsprojekter fra EU-Projekter, TUP projekter i regi af undervisningsministeriet, Regionale projekter, udviklingsprojekter for de enkelte efteruddannelsesudvalg erfaringerne dækker ikke blot projektudførelse men også erfaringer med spredning af resultater. Det er væsentligt at uddannelsesinstitutioner samarbejder om at dække energisektorens uddannelsesbehov, idet de forskellige institutioner tilbyder uddannelse på alle niveauer og samtidig kan projektet lette virksomhedernes adgang til uddannelse. Navn Vælg CVR el. CPR AMU-Vest CVR CVR/CPR Adresse Sp. Møllevej Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Esbjerg Ø Syddanmark John Møller Jensen Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 3 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) COWI har igennem flere år været stærkt involveret i problematikkerne vedrørende rekruttering af medarbejdere, såvel i tilstrækkeligt antal som med tilstrækkeligt uddannelsesniveau. COWI har derfor udvist et enestående engagement på vegne af den samlede sektor i området, med henblik på, at ændre dette fakta, at det er vanskeligt at tiltrække tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejder. COWI har bidraget konstruktivt og idérigt til nærværende ansøgning vedr. Rekruttering, og vil i projektet være løbende involveret i processen bl.a. med at rekruttere nuværende ansatte til det ansøgte AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 4

5 task-force. COWI har tillige igennem ansøgningsprocessen allerede været i dialog med et stort antal nuværende og kommende aktører i projektet. COWI har gennem en årrække udviklet og afholdt kurser i samarbejde med Offshore Center Danmark målrettet personale i offshore sektoren. Navn Vælg CVR el. CPR COWI A/S CVR CVR/CPR Adresse Stormgade 2 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Esbjerg Syddanmark Jens Erik Beuchert Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 4 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Syddansk Universitet (SDU) varetager projektledelsen i delprojektet Offshore Vindsektoren. SDU har fra flere vinkler gennem de seneste år samarbejdet med offshore sektoren og Offshore Center Danmark. Campus Esbjerg har en ekspertice indenfor energi og erhvervsudvikling, hvorfor projektet kan gennemføres af forskere med anerkendte kompetencer indenfor relevante områder, der understøtter fokus i projektet og sektoren generelt. SDU har tidligere samarbejdet med OCD om forskingsprojekter, og har bl.a. tidligere udarbejdet en analyse af de små og mellemstore virksomheders muligheder for at kvalificere sig til leverandører i sektoren. Til delprojektet tilknyttes en projektkoordinator, som refererer til de samlede projekters overordnede projektledelse og styregruppe. Navn Vælg CVR el. CPR Syddansk Universitet CVR CVR/CPR Adresse Niels Bohrsvej 9-10 Postnr AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 5

6 By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Esbjerg Syddanmark Svend Ole Madsen Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 6

7 Part 5 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Virksomhedskonsulent Michael Ahring Petersen fra UdviklingsCentret for Erhverv & Turisme vil være projektleder på delprojektet Offshoresupply. UdviklingsCentret for Erhvervs & Turisme (UC) har lang erfaring med at lede og implementere projekter og har således allerede eksisterende systemer for registrering, kvalitetskontrol, evaluering og afrapportering. UC har i mange år arbejdet med vejledning og sparring af små og mellemstore virksomheder i Vejen kommune og har gentagne gange været involveret i udviklingsaktiviteter også på netværksbasis. UC ønsker at indgå i projektet for det første for at udnytte og udbygge eksisterende erfaringer som projektleder og for det andet at udvikle og udbrede de specifikke erfaringer projektet vil give og for det tredje indgå i dette tværregionale projekt for at indgå i dette lærende netværk. Navn Vælg CVR eller CPR UdviklingsCentret for Erhverv & Turisme CVR CPR/CVR Adresse Lindegade 10, 1. sal Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Vejen Syddanmark Michael Ahring Petersen Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 7

8 Part 6 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Esbjerg Institute of Technology - Aalborg Universitet, udbyder en række tekniske uddannelser på bachelor og kandidat niveau. AAUE vil medvirke til planlægningen af hhv. events og virksomhedstiltag. Derudover vil AAUE deltage i udarbejdelse erfaringsbank, der beskriver og formidler om projekt, praktik og studiejobs. Campus Esbjerg er den største leverandør af ingeniører til de offshore relaterede virksomheder i området. Campus Esbjerg har derfor en tosidet interesse i, at indgå som partner i nærværende projekt. Incitamentet er dels med afsæt i den fortsatte udvikling af studier og studie-retninger, herunder at indgå i arbejdet med at aktivere videnreserverne blandt de unge og øvrige potentielle studerende i området. Dels er incitamentet, at Campus Esbjerg besidder en faglig kompetence i forhold til offshore sektoren tillige med en kompetence i forhold til substituerende materialer. Navn Vælg CVR eller CPR Aalborg Universitet CVR CPR/CVR Adresse Niels Bohrs Vej 8 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Esbjerg Syddanmark Tove Morell Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 8

9 Part 7 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Esbjerg Erhvervs Udvikling (EEU) udvikler og formidler et samarbejde mellem erhvervslivet, turismen, det offentlige, vidensinstitutioner og andre nøgleinteressenter, der har fokus på innovation og vækst EEU har til opgave at medvirke til at rekruttere pilotvirksomhederne i delprojektet offshore supply. Desuden har EEU en generel interesse i projektets effekter, da det vil have en gavnlig effekt såvel på en del af Esbjergs virksomheder generelt, bosætningen og videnniveauet. Navn Vælg CVR eller CPR Esbjerg Erhvervsudvikling CVR CPR/CVR Adresse Niels Bohrs Vej 6 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Esbjerg Syddanmark Kristian Bendix Drejer Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 9

10 Part 8 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Varde Erhvervs- og Turistråd (VET) er en service- og udviklings-organisationen for erhverv og turisme i Varde Kommune. VET arbejder bl.a. for en positiv udvikling i områdets nye og bestående virksomheder, heriblandt virksomheder inden for offshore branchen. VET har til opgave at medvirke til at rekruttere pilotvirksomhederne i delprojektet offshore supply. Desuden har VET en generel interesse i projektets effekter, da det vil have en gavnlig effekt såvel på en del af Vardes virksomheder generelt, bosætningen og videnniveauet. Navn Vælg CVR eller CPR Varde Erhvervs- og Turistråd CVR CPR/CVR Adresse Torvet 7 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Varde Syddanmark Per Rask Jensen Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 10

11 Part 9 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Tønder Kommunes Erhvervsforum (TE), der blev opstartet i oktober 2006, er et centralt omdrejningspunkt for erhvervsudvikling og erhvervssamarbejdet i Tønder Kommune. TE har til opgave at medvirke til at rekruttere pilotvirksomhederne i delprojektet offshore supply. Desuden har TE en generel interesse i projektets effekter, da det vil have en gavnlig effekt såvel på en del af Vardes virksomheder generelt, bosætningen og videnniveauet. Navn Vælg CVR eller CPR Tønder Kommune CVR CPR/CVR Adresse Kongevej 57 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Tønder Syddanmark Thorkild Præstegaard Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 11

12 Part 10 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Mærsk Olie og Gas deltager i flere af delprojekterne, da virksomheden er en stor og vigtig spiller i sektoren og i regionen. Såvel rekruttering, uddannelse af nuværende og kommende medarbejdere, sikring af et tilstrækkeligt antal underleverandører, substituerende materialer samt sektorens og klyngens udvikling er parametre som virksomheden berøres af og gennem længere tid har involveret sig i. Navn Vælg CVR eller CPR Mærsk Olie og Gas AS CVR CPR/CVR Adresse Kanalen 2 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Esbjerg Syddanmark Mikael Tubæk Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 12

13 Part 11 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Jan C Design & Kommunikation er en grafisk virksomhed med mere end 6 års erfaring i at fremstille grafisk materiale målrettet offshore sektoren. Virksomheden besidder en unik viden om ordvalg og kommunikationsstrømme i sektoren. Det er væsentligt for projektet, at der er en ensartet grafisk og kommunikativ linie i det materiale der udsendes fra projekterne som helhed, hvilket sikres ved at anvende samme grafiker på alle publikationer. Navn Vælg CVR eller CPR Jan C Design & Kommunikation CVR CPR/CVR Adresse Fiolgade 10 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Helsingør Hovedstaden Jan Christiansen Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 13

14 Part 12 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Der deltager ud over allerede nævnte ca. 40 partnere i projektet. En fuldstændig oversigt over samtlige partnere, parnernes involvering samt navne på kontaktpersoner findes i vedhæftede fil: "Partnere - Energi på Havet" Navn Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 14

15 Part 13 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Navn Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 15

16 Part 14 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Navn Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 16

17 Part 15 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Navn Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson 5. Samtlige øvrige netværksdeltagere Netværksdeltager 1 Navn CVR-nr. Netværksdeltager 2 Navn CVR-nr. Netværksdeltager 3 Navn CVR-nr. Netværksdeltager 4 Navn AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 17

18 CVR-nr. Netværksdeltager 5 Navn CVR-nr. Samlet antal netværksdeltagere (inkl. partnere og tilsagnsmodtagere) Samlet antal netværksdeltagere AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 18

19 6. Økonomioplysninger om tilsagnsmodtagere (seneste regnskabsår) Tilsagnsmodtager 1 Navn på tilsagnsmodtager 1 Offshore Center Danmark Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) Statusbalance Egenkapital Antal ansatte 8 Tilsagnsmodtager 2 Navn på tilsagnsmodtager Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - Antal ansatte - Tilsagnsmodtager 3 Navn på tilsagnsmodtager Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - Antal ansatte - AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 19

20 7. Projektbeskrivelse Resuméet skal kort beskrive projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Resuméet skal kunne læses uafhængigt af resten af ansøgningen. I forbindelse med resuméet gøres opmærksom på, at eventuelle supplerende rapporter, analyser mv. med fordel kan vedhæftes ansøgningen. Materialet vedhæftes ved at benytte funktionen "Tilføj filer" i menuen til venstre. Kort resumé af projektet (max tegn) Projektet har til formål at bidrage til en videreudvikling af offshorebranchen og derved skabe fornyet vækst i beskæftigelsen. Branchen beskæftiger ca i Danmark (9.500 i Region Syddanmark) i dag og vækstmålene, som projektet søger at understøtte, er ansatte i Danmark i Projektet er således tænkt som en bred og ambitiøs satsning på tværs af branchen. Projektet vil både fokusere på en udvikling af den modne offshore olie & gas branche, ligesom den forholdsvis nye offshore vindbranche vil få tilført ny viden, der understøtter udviklingen af samme. Endelig vil projektet have fokus på rammebetingelserne i form af strategisk udvikling af uddannelsessektoren, ligesom virksomhederne i branchen vil gå ind og involvere sig direkte i forhold til rekruttering og profilering af branchen. For at opnå de ønskede effekter, så vil aktiviteterne udvikles i følgende delprojekter: Der arbejdes med konkrete værktøjer til understøttelse af SMV ers muligheder i offshore olie & gas branchen. På denne måde får flere virksomheder adgang til branchen, og samtidig får branchen tilført nye kompetencer og ny viden. Effekten er således større omsætning og dermed øget vækst i antal ansatte. Offshore olie & gas branchen er yderst konkurrencebetonet. Adgang til nye, innovative materialer kan være med til at reducere omkostningerne i branchen og derved styrke konkurrenceevnen. Derfor vil der blive sat fokus på substituering af stål med plast, der kan være med til at afhjælpe hhv. korrosions og vægtproblematikker offshore. Effekten er således omkostningsreduktioner og større vækst i branchen. Offshore vindbranchen er en ung branche med en række udfordringer. Værdikædeanalyser med viden om klyngeopbygning vil derfor give SMV er en større indsigt i branchen og dermed øgede muligheder i forhold til at kunne levere til branchen. Derudover vil undersøgelser omkring videnoverførsel mellem klynger være med til at udpege barrierer og muligheder for skift mellem klynger. Effekten vil således være den, at flere leverandører får kendskab til branchen og derved mulighed for at bearbejde samme. Rammebetingelser i forhold til viden og fremtidig arbejdskraft er en forudsætning for, at branchen kan udvikle sig yderligere. Projektet vil derfor på en ny og innovativ måde søge at nå ud til branchens fremtidige arbejdskraft via konkrete opsøgende og profilerende aktiviteter. Projektet vil endvidere søge at skabe samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner og derved synliggøre og udvikle konkrete tilbud. Dette sker via en række nye indsatser, der supplerer og videreudvikler bestående indsatser. Der arbejdes således med skabelsen af et uddannelsesråd, ligesom ny uddannelser og kurser vil blive udviklet i et tæt samspil med virksomhederne. Effekten af indsatserne i forhold til rammebetingelsen vedr. uddannelse, vil således være den, at branchen synliggøres, målrettes og profileres til gavn for beskæftigelsen. Delprojekterne samles i et overordnet projekt, der skal sikre udvikling, fremdrift og fremtidig forankring af resultaterne. Derudover vil der i det overordnede projekt være en række tværgående AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 20

21 aktiviteter, der understøtter videndeling mellem projektets partnere og arbejdet i delprojekterne. Kort beskrivelse af projektets erhvervspolitiske rationale Projektet har som overordnet ledetråd at skabe vækst i den danske offshoresektor. Med en dansk beskæftigelse på ansatte, hvoraf de alene er beskæftiget i Region Syddanmark, er der tale om branche med en betydelig regional forankring. Der er gennem årene samlet en stor og veldokumenteret viden om offshoresektoren, og det vurderes. at der nu er basis for en forøgelse af den samlede beskæftigelse, med afsæt i flere faktorer. Målet vil være at opnå en samlet beskæftigelse for offshoresektoren på personer i 2020 med en hovedvægt af væksten forankret regionalt i Region Syddanmark. Potentialet for beskæftigelse er tidligere dokumenteret i en særskilt rapport udarbejdet af Syddansk Universitet i Esbjerg, på foranledning af Offshore Center Danmark og den danske offshoresektor. For at nå ovennævnte mål søger projektet at understøtte den overordnede målsætning med en række tiltag, og skaber derved en række positive erhvervspolitiske effekter, der er yderligere beskrevet under de enkelte delprojekter. En redegørelse for projektidéen, projektets formål og beskrivelse af projektets hovedaktiviteter. I forbindelse med beskrivelsen af projektets formål og hovedaktiviteter gøres opmærksom på, at eventuelle supplerende rapporter, analyser mv. med fordel kan vedhæftes ansøgningen. Materialet vedhæftes ved at benytte funktionen "Tilføj filer" i menuen til venstre. Projektets formål og hovedaktiviteter Projektets baggrund Siden 1997 har Danmark været selvforsynende med energi. På toppunktet i 2004 var olie & gas produktionen fra dansk Nordsøsokkel 38 % større end det samlede danske energiforbrug og 111 % større end Danmarks samlede forbrug af olie og gas. Den danske offshoresektor er således en væsentlig international styrkeposition. Der er i dag ca fuldtidsbeskæftigede i sektoren, heraf ca i Region Syddanmark centreret omkring Esbjerg. Offshore eller energi på havet er endvidere et af 4 prioriterede forretningsområder i Region Syddanmarks samlede handlingsplan frem mod Region Syddanmark har på energiområdet sat sig nogle klare effektmål, idet man ønsker 10 % højere værditilvækst indenfor offshore erhvervet. Olie & Gas produktionen er og vil fortsat være af stor værdi i årene fremover, om end udvindingen som nævnt toppede i Nye teknologier vil givet vinde frem, hvilket vil være med til at sikre en betydelig indvinding af fossile brændstoffer over de kommende år. Samtidig med vil der være en stigende fokus på andre energiformer specielt offshore vindmølleparker. Projektet vil derfor have fokus på såvel den modne offshore olie & gas klynge, ligesom det vil fokusere på offshore vind klyngen, der kan betegnes som en ung branche, idet offshore vindmølleparker opfattet som kraftværker kun har eksisteret i relativt få år. Projektets formål AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 21

22 Offshorebranchen har primært været bygget op omkring olie & gas aktiviteterne på Nordsøen. Derudover har branchen oplevet og oplever fortsat en stigende internationalisering, hvilket betyder, at mange SMV er nu er til stede på en række udenlandske markeder med øget omsætning og vækst i antal ansatte til følge. Offshore vindbranchen er en forholdsvis ny branche, der oplever stor vækst i disse år. Alene i Nordsøen vil vi se en række nye vindmølleparker blive etableret over de kommende 10 år frem mod Danmark er førende indenfor vindenergi, og offshore vindbranchen er i en unik position, idet det i øjeblikket kun er Vestas og Siemens, der kan levere konkurrencedygtige møller, ligesom energiselskaberne Vattenfall A/S og DONG Energy A/S begge er meget aktive i forbindelse med udvikling af vindkraftparker. Med udgangspunkt i ovennævnte har projektet fokus på at være med til at understøtte udviklingen i offshorebranchen. Dette sker via konkrete aktiviteter målrettet den modne offshore olie & gas branche, ligesom projektet vil undersøge og komme med konkrete anbefalinger vedr. udvikling af offshore vind branchen, herunder videnoverførsel mellem de to delbrancher. Offshore olie & gas branchen har forholdsvis høje indtrængningsbarrierer. Dette medfører, at det kan være svært for SMV er at penetrere offshore markedet. En række SMV er søger endvidere at få del af de øgede internationale aktiviteter. Denne proces stiller ligeledes en række krav til SMV erne i forhold til fx prækvalificeringer og andre former for godkendelser. For at sikre at branchen fremadrettet råder over de rigtige kvalifikationer og at specielt SMV er får adgang til branchen vil projektet bl.a. søge at afhjælpe disse problematikker, idet der igangsættes en række analyser og konkrete aktiviteter i delprojektet Offshore Supply. Der er løbende fokus på at styrke konkurrenceevnen i offshore olie & gas branchen. Driften af olie & gas platforme er ressourcekrævende, men brug af nye, innovative materialer på platformene kan være med til at opnå besparelser i sektoren. Derfor vil et af delprojekterne fokusere på, hvordan nye materialer kan substituere traditionelle materialer offshore. Offshore vindbranchen vil blive undersøgt og dokumenteret. Makroøkonomiske forhold vil danne ramme for projektet, der kommer med konkrete bud på videnoverførsel mellem klynger, relevante værdikædeanalyser der beskriver klyngen, samt konkrete bud på udvikling af underleverandører, så disse kan fremstå som værende attraktive i forhold til aktiviteterne i klyngen. Rekruttering af arbejdskraft og samlet koordinering af offshore energiuddannelser til gavn for udviklingen af branchen er væsentlige rammebetingelser. I tæt samarbejde mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne vil projektet arbejde med at styrke og samle de energirelaterede uddannelser, så der opleves en større synlighed. Derudover vil projektet arbejde med rekruttering af fremtidens arbejdskraft til branchen via et forpligtende samarbejde mellem erhvervet og en række uddannelsesinstitutioner. Projektets opbygning og indhold Projektet består af et overordnet koordinerende projekt samt af en række underliggende delprojekter, jf. vedhæftede oversigt: Delprojekter Energi på Havet. Alle delprojekter understøtter med konkrete analyser og aktiviteter det overordnede mål en vækst i antal ansatte fra de nuværende ca ansatte til ca ansatte i Ansøgningsteknisk er projektet udformet således, at nærværende ansøgning behandler det overordnede AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 22

23 projekt mht. hovedaktiviteter og milepæle, men budgettet dækker både det overordnede projekt samt samtlige delprojekter. Det overordnede projekts udspecificerede budget samt delprojekternes beskrivelser og budgetter findes vedhæftet: Budget Energi på Havet. Nedenfor beskrives delprojekterne ganske kort, mens det overordnede projekts hovedaktiviteter og milepæle beskrives uddybende efterfølgende. Delprojekter Offshorebranchen udvikles løbende og der stilles store krav til virksomhederne. Derudover er det af stor betydning, at branchens virksomheder rent faktisk er kendte og interessante i forhold til at kunne tiltrække arbejdskraft. Delprojekterne, der alle er nytænkende og additionelle, søger derfor at understøtte udviklingen i offshorebranchen via udvikling af nye tiltag, værktøjer samt analyser og strategier i forhold virksomheder i og udenfor branchen og i forhold til fremtidens medarbejdere. Alle nye outputs vil blive formidlet på en fælles web-portal, der vil blive udviklet i projektforløbet. Derudover vil der blive etableret et intranet, hvortil projektets aktører får adgang. Samtlige delprojekter refererer og rapporterer til styregruppen i det overordnede projekt, og støtter derfor op om det overordnede vækstmål i antal ansatte i branchen. Delprojekterne kan kort beskrives, som følger: Offshore Supply Delprojektet Offshore Supply vil arbejde med at sikre, at SMV er i og udenfor offshore olie & gas sektoren er gearet til at matche branchens krav på en række områder som kvalitet, sikkerhed, miljø, ledelse m.m. Indtrængningsbarriererne kan således virke høje, men projektet vil søge at analysere kravene og komme med konkretet anbefalinger, overblik og hjælp til at konkurrere i branchen. Delprojektet bygger videre på en rapport, der blev udgivet i 2008, hvor offshore olie & gas branchen konkret kom med en række forslag, der kunne være med til at understøtte ovennævnte. Projektet er bygget op, som følger: En analysefase, hvor kravene i sektoren analyseres. Dette sker i tæt samarbejde med akkrediteringsvirksomheder, ligesom en række virksomheder fra offshorebranchen vil være tilknyttet projektet, for at sikre at udgangspunktet for projektet er på plads. En udviklingsfase, hvor der arbejdes med at udvikle konkrete værktøjer og templates. Projektets parter vil i denne fase fokusere på at afgrænse indsatsen til at omfatte de områder, hvor branchen forudser størst nytte for SMV erne i projektet. En afprøvningsfase, hvor værktøjerne og templates m.m. afprøves i en række pilotvirksomheder. Dette betyder, at de værktøjer, der udvikles, rent faktisk prøves af i virksomheder, der allerede er i branchen eller i virksomheder, der er på vej ind i branchen. Denne mulighed for at prøve tingene af vil AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 23

24 alt andet lige betyde, at outputtet bliver meget brugervenligt og tilpasset målgruppen. En formidlings og forankringsfase, der i første omgang betyder, at en række organisationer, virksomheder og erhvervsfremmeorganisationer bliver orienteret om forløbet. Dernæst vil værktøjerne blive forankret hos Offshore Center Danmark, der efter projektets ophør, vil gøre brug af de udviklede værktøjer og templates i forbindelse med centrets andre tilbud til branchen. De øvrige involverede partnere vil ligeledes kunne benytte sig af materialet. Delprojektet ledes af Udviklingscentret i Vejen, der har ansvaret for udvikling, afrapportering og videndeling i forhold til det overordnede projekt. Substituerende materialer Delprojektet Substitution af materialer offshore vil fokusere på, hvordan offshorebranchen rent strategisk kan arbejde med nye innovative materialer på offshore installationer. Virksomhederne i offshorebranchen vil være omdrejningspunkt i projektet, og vil sammen med Plast Center Danmark og udvalgte plastproducenter søge at udvikle et strategisk grundlag for brug af nye materialer på offshore installationer. Projektet kan kort skitseres, som følger: Systematisk afdækning af mulige materialer. Udarbejdelse af rapport der beskriver materialevalg, fokusområder m.m. Herefter følger design, prototype, test og installationsfaserne. Specielt mht. test og installationsfaserne vil der igen være et tæt samspil mellem PCD og de industrielle partnere i projektet. For at verificere og dokumentere de(t) valgte emne(r)s egenskaber overfor de(t) konventionelle materiale(r) vil der blive udført sammenlignende test mellem traditionelle materialer og plastmaterialer i korrosivt miljø eller det miljø, der har vist sig at være til havs for at dokumentere plasts overlegne egenskaber i forbindelse med de valgte anvendelser. For at inddrage den seneste forskning i projektet vil en eller flere forskere med speciale i plast og polymere materialer fra Esbjerg Institute of Technology - Aalborg Universitet blive involveret i projektarbejdet. Projektet vil således bidrage til at styrke konkurrencen i offshorebranchen gennem valg af nye innovative materialer med en række egenskaber, der medfører væsentlige besparelser i forhold til driften af platformene. Delprojektet ledes af Plast Center Danmark, der har ansvaret for udvikling, afrapportering og videndeling i forhold til det overordnede projekt. Koordinering og udvikling af offshore energiuddannelser Formålet med delprojektet Koordinering og udvikling af offshore energiuddannelser er at skabe et nationalt og internationalt kraftcenter vedrørende viden, uddannelse og forskning relateret til energifrembringelse offshore, som dels vil styrke regionen økonomisk og udviklingsmæssigt, men som også vil udgøre et væsentligt aktiv for dansk eksport af service, knowhow og udstyr til den internationale offshore energisektor. AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 24

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Energi

Læs mere

J.nr.: 09/9388. Energi på Havet. Projektnavn: Offshore Center Danmark. Ansøger: Adresse: Niels Bohrs vej Esbjerg Kontaktperson:

J.nr.: 09/9388. Energi på Havet. Projektnavn: Offshore Center Danmark. Ansøger: Adresse: Niels Bohrs vej Esbjerg Kontaktperson: Bilag 21b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 17.924.666,50 kr. 17.924.666,50 kr. Ansøger

Læs mere

Tænk fremtid tænk plast

Tænk fremtid tænk plast Tænk fremtid tænk plast Nyt marked for plastmaterialer i offshoreindustrien Udviklingsprojektet Substitution af materialer offshore skaber vækst i plastbranchen og forøget indtjening i offshoreindustrien

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato:

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2007 Projekt slut dato: 1-11- Bevilling A: Syddanmark: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra Vækstforum

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Konference : REG LAB 05. Offshore Center Danmark Workshop - Torsdag d.10 februar 2005

Konference : REG LAB 05. Offshore Center Danmark Workshop - Torsdag d.10 februar 2005 1 Konference : REG LAB 05 Offshore Center Danmark Workshop - Torsdag d.10 februar 2005 Workshop 1. Offshore Center Danmark (OCD) Formål/mission Ydelse/koncept Organisations grundlag Resultater/målopfyldelse

Læs mere

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr.

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr. Bilag 21b Indstillingsskema til vækstforum Oprindelig ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Offshore Legal Risk Management EMUC & Offshore Center Danmark

Offshore Legal Risk Management EMUC & Offshore Center Danmark Offshore Legal Risk Management EMUC & Offshore Center Danmark Offshore Center Danmark Status på Udviklingsprojekter Energi på Havet Projektperiode: 2010 2013 Formål: Vækst i Offshore Sektoren Vækstmål:

Læs mere

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 7. oktober 2015 Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Formål Som EnergiMetropol er der i Esbjerg en klar strategi for at understøtte virksomhederne

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Historien om en brumbasse

Historien om en brumbasse OFFSHORE CENTER DANMARK Historien om en brumbasse eller: Hvordan skaber vi synlighed i pressen? Af Søren Dybdahl Kommunikationskonsulent FREMHÆVET SOM VELFUNGERENDE KLYNGE 2010: Offshore Center Danmark

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2009

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2009 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2009 Projekt slut dato: 29-2-2012 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Bilag vedr. initiativ 4-7.doc Budget

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Skal du have en del af kagen?

Skal du have en del af kagen? Skal du have en del af kagen? Sådan bliver du leverandør til offshore industrien Erhvervsinitiativet Offshore Supply hjælper din virksomhed med at tage de første skridt ud på nye markeder. 50.000 milliarder

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore 2007 Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Offshore Innovationsnetværk. Offshore Center Danmark. Esbjerg Kommune. Samlet projekt 1. januar 2009 Klynger

Offshore Innovationsnetværk. Offshore Center Danmark. Esbjerg Kommune. Samlet projekt 1. januar 2009 Klynger Bilag 18b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 29 Ansøgning

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1. december 2010 Netværksmøde 2010 Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1 Dagsorden Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Foredrag,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater:

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Hvordan kan Levelized Cost Of Energy reduceres så energi fra vindmølleparker bliver konkurrencedygtig med traditionel energi? Lektor Tove Brink, Syddansk Universitet,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi for internationalt samarbejde 2020

Strategi for internationalt samarbejde 2020 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. junij 2016 Strategi for internationalt samarbejde 2020 Esbjerg Kommune 2016 I Vision 2020 og Vækststrategi 2020 er det et mål, at Esbjerg Kommune bliver mere international.

Læs mere

- Offshore Supply. Få andel i fremtidens ordremuligheder. - Olie og Gas industrien. 17. januar 2012

- Offshore Supply. Få andel i fremtidens ordremuligheder. - Olie og Gas industrien. 17. januar 2012 - Offshore Supply Få andel i fremtidens ordremuligheder - Olie og Gas industrien 17. januar 2012 Program: 14:00 Velkomst og indledning v/michael Ahring Petersen, projektleder 14:10 Internationale muligheder

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer. Innovativ brug af Big Data. 1. Oplysninger om ansøger

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer. Innovativ brug af Big Data. 1. Oplysninger om ansøger Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Innovativ brug af Big Data 1. Oplysninger om ansøger 2. Indhold (formål, mål og aktiviteter) Navn, adresse, kontaktperson, tlf, mailadr,

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet Anbefalinger til realisering af Strategi -2018, jf. strategiske spor Den politiske styregruppe nedsatte i oktober 2015 tre arbejdsgrupper, der skulle komme med anbefalinger til realiseringen af Business

Læs mere

ENERGI PÅ HAVET BILAGSSAMLING INDEHOLDENDE PROJEKTBESKRIVELSER AF 5 DELPROJEKTER SAMT DIVERSE BILAG

ENERGI PÅ HAVET BILAGSSAMLING INDEHOLDENDE PROJEKTBESKRIVELSER AF 5 DELPROJEKTER SAMT DIVERSE BILAG BILAGSSAMLING INDEHOLDENDE PROJEKTBESKRIVELSER AF 5 DELPROJEKTER SAMT DIVERSE BILAG TIL ANSØGNING VEDRØRENDE: ENERGI PÅ HAVET FRA OFFSHORE CENTER DANMARK OM ØKONOMISK STØTTE FRA DEN EUROPÆISKE FOND FOR

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme En ansøgning er ikke en Passe-partout nøgle, For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme men en Systemnøgle, der skal passe til alle låse i den pågældende serie! Byggestenene i Lov om erhvervsfremme

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet 1 Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Olie & gas : Helikopteren Dansk Offshore Centerets

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting til Danske Havne 26. April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Præsentation af must win battles Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Synlighed At opbygge et markant højere kendskab til såvel det enkelte akademi som

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Konkurrencemidler, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder 1.2.2 Finansiering

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden Partnerskabsaftale mellem og UCN uc:n u r n im Partnerskabsaftale mellem og UCN 1 Indledning For at fremme fælles interesser indgår og UCN en partnerskabsaftale for perioden 1. april 2016-1. april 2018.

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Offshore Center Danmark Præsentation

Offshore Center Danmark Præsentation 1 Offshore Center Danmark Workshop d. 17 juni 2003 Genbrug fra: Gå Hjem Møde Aalborg Universitet Esbjerg Torsdag den 11. april 2002 Af Kai B. Olsen RAMBØLL Den Jysk-fynske erhvervsredegørelse Offshore

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson:

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson: Indstillingsskema til vækstforum Bilag 20 Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 4.186.541,65 kr. 4.186.541,65 kr. Ansøger

Læs mere

Danish Subsea Network, AAU, 6. maj 2014. Danish Subsea Network

Danish Subsea Network, AAU, 6. maj 2014. Danish Subsea Network Danish Subsea Network, AAU, 6. maj 2014 Danish Subsea Network Præsentation - Kort præsentation af Offshoreenergy.dk - Strategiske indsatsområder - Oil/Gas O&M Center - Danish Subsea Network Danish Subsea

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Halvårsrapport for perioden til Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark

Halvårsrapport for perioden til Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark Halvårsrapport for 01.01.2009 til 30.06.2009 Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark A. Rapport om generelle aktiviteter og faglige projekter Generelle aktiviteter Generelt Der har været afholdt 2

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere