Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010"

Transkript

1 Valgte Prioriteter Projekt start dato: Projekt slut dato: Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter - Energi på Havet.pdf Effekter - Energi på Havet.pdf Partnere - Energi på Havet.pdf 1. Information fra Vækstforum Information fra Vækstforum til ansøger kan ses i selve ansøgningen. Vælg område Energi 2. Valg af indsatsområde og kategori Vælg indsatsområde Vælg kategori 1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning Regional innovationskapacitet Vælg tema 3. Stamoplysninger om ansøger Projektets navn Vælg CVR el. CPR Energi på Havet CVR CVR/CPR EAN Navn Offshore Center Danmark Adresse Niels Bohrs Vej 6 Postnr AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 1

2 By Esbjerg Telefon Telefax Hjemmeside Oplysning af medfører tilmelding til Erhvervs- og Byggestyrelsens nyhedsbrev om regional udvikling, der bl.a. indeholder nødvendige oplysninger til en korrekt gennemførelse af projektet. Ud over nyhedsbrevet vil adressen blive benyttet til at udsende øvrig information, som styrelsen vurderer er relevant. Projektansvarlig/kontaktperson fornavn Marianne Projektansvalig/kontaktperson efternavn Tølbøll Projektansvarlig/kontaktperson Telefon Projektansvarlig/kontaktperson Regnskabsansvarlig Lone Mau Thomsen Regnskabsansvarlig Telefon Regnskabsansvarlig Tegningsberettigede Ansøgers juridiske status Peter Blach Erhvervsdrivende fond Hvis andet, skriv Projektets adresse (skal kun udfyldes hvis det adskiller sig fra ansøgers adresse) Adresse Postnr. By Ansøgers pengeinstitut Navn Vestjysk Bank Adresse Kongensgade 70 Postnr By Esbjerg Kontonummer AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 2

3 4. Parter i projektet Part 1 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (max. 10 linjer) Plast Center Danmark (PCD) er tovholder på delprojeketet Substitution af materialer offshore. PCD er et videns- og kompetencecenter oprettet med det formål at øge kendskabet til plast samt at fremme og innovere anvendelsen af plast. Det sker gennem netværksdannelse, projektarbejde, teknisk rådgivning samt kursusvirksomhed. I 2008 opnåede PCD anerkendelse fra Videnskabsministeriet som facilitator for et nationalt innovationsnetværk med fokus på plast kaldet PlastNet. Derudover er PCD involveret i Region Syddanmarks klyngeprogram, hvor Vækstforum for Region Syddanmark har peget på PCD som facilitator for den spirende plastklynge i regionen. PCD har tidligere samarbejdet med offshoresektoren og med OCD. Senest gennem VTU-projektet Plastkompositter som konstruktionsmateriale til offshore olie/gas installationer. Navn Vælg CVR el. CPR Plast Center Danmark CVR CVR/CPR Adresse Niels Bohrs Vej 6 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Esbjerg Syddanmark Dorte Walzl Bælum Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 2 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) AMU-Vest er tovholder på delprojektet vedrørende samling af offshore uddannelser AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 3

4 AMU-Vest er en af Regionens største udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser. I 2008 var der kursister på AMU Vest og der opleves en stærk stigende kursusaktivitet i første halvår af Som en væsentlig del af AMU-Vest s aktiviteter er offshore/energisektoren, med kurser inden for: Kran, anhugning, rigning, stillads, overfladebehandling, faldsikring og højderedning, certifikatsvejsning, arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed. AMU Vest betjener såvel leverandører som underleverandører til sektoren. AMU-Vest gennemfører årligt ca. 700 besøg hos regionens virksomheder og organisationer og har herigennem opbygget en række samarbejdsrelationer til branchen. AMU-Vest er en selvejende institution. AMU Vest har en betydelig erfaring med forsøgs- og udviklingsprojekter fra EU-Projekter, TUP projekter i regi af undervisningsministeriet, Regionale projekter, udviklingsprojekter for de enkelte efteruddannelsesudvalg erfaringerne dækker ikke blot projektudførelse men også erfaringer med spredning af resultater. Det er væsentligt at uddannelsesinstitutioner samarbejder om at dække energisektorens uddannelsesbehov, idet de forskellige institutioner tilbyder uddannelse på alle niveauer og samtidig kan projektet lette virksomhedernes adgang til uddannelse. Navn Vælg CVR el. CPR AMU-Vest CVR CVR/CPR Adresse Sp. Møllevej Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Esbjerg Ø Syddanmark John Møller Jensen Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 3 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) COWI har igennem flere år været stærkt involveret i problematikkerne vedrørende rekruttering af medarbejdere, såvel i tilstrækkeligt antal som med tilstrækkeligt uddannelsesniveau. COWI har derfor udvist et enestående engagement på vegne af den samlede sektor i området, med henblik på, at ændre dette fakta, at det er vanskeligt at tiltrække tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejder. COWI har bidraget konstruktivt og idérigt til nærværende ansøgning vedr. Rekruttering, og vil i projektet være løbende involveret i processen bl.a. med at rekruttere nuværende ansatte til det ansøgte AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 4

5 task-force. COWI har tillige igennem ansøgningsprocessen allerede været i dialog med et stort antal nuværende og kommende aktører i projektet. COWI har gennem en årrække udviklet og afholdt kurser i samarbejde med Offshore Center Danmark målrettet personale i offshore sektoren. Navn Vælg CVR el. CPR COWI A/S CVR CVR/CPR Adresse Stormgade 2 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Esbjerg Syddanmark Jens Erik Beuchert Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 4 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Syddansk Universitet (SDU) varetager projektledelsen i delprojektet Offshore Vindsektoren. SDU har fra flere vinkler gennem de seneste år samarbejdet med offshore sektoren og Offshore Center Danmark. Campus Esbjerg har en ekspertice indenfor energi og erhvervsudvikling, hvorfor projektet kan gennemføres af forskere med anerkendte kompetencer indenfor relevante områder, der understøtter fokus i projektet og sektoren generelt. SDU har tidligere samarbejdet med OCD om forskingsprojekter, og har bl.a. tidligere udarbejdet en analyse af de små og mellemstore virksomheders muligheder for at kvalificere sig til leverandører i sektoren. Til delprojektet tilknyttes en projektkoordinator, som refererer til de samlede projekters overordnede projektledelse og styregruppe. Navn Vælg CVR el. CPR Syddansk Universitet CVR CVR/CPR Adresse Niels Bohrsvej 9-10 Postnr AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 5

6 By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Esbjerg Syddanmark Svend Ole Madsen Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 6

7 Part 5 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Virksomhedskonsulent Michael Ahring Petersen fra UdviklingsCentret for Erhverv & Turisme vil være projektleder på delprojektet Offshoresupply. UdviklingsCentret for Erhvervs & Turisme (UC) har lang erfaring med at lede og implementere projekter og har således allerede eksisterende systemer for registrering, kvalitetskontrol, evaluering og afrapportering. UC har i mange år arbejdet med vejledning og sparring af små og mellemstore virksomheder i Vejen kommune og har gentagne gange været involveret i udviklingsaktiviteter også på netværksbasis. UC ønsker at indgå i projektet for det første for at udnytte og udbygge eksisterende erfaringer som projektleder og for det andet at udvikle og udbrede de specifikke erfaringer projektet vil give og for det tredje indgå i dette tværregionale projekt for at indgå i dette lærende netværk. Navn Vælg CVR eller CPR UdviklingsCentret for Erhverv & Turisme CVR CPR/CVR Adresse Lindegade 10, 1. sal Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Vejen Syddanmark Michael Ahring Petersen Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 7

8 Part 6 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Esbjerg Institute of Technology - Aalborg Universitet, udbyder en række tekniske uddannelser på bachelor og kandidat niveau. AAUE vil medvirke til planlægningen af hhv. events og virksomhedstiltag. Derudover vil AAUE deltage i udarbejdelse erfaringsbank, der beskriver og formidler om projekt, praktik og studiejobs. Campus Esbjerg er den største leverandør af ingeniører til de offshore relaterede virksomheder i området. Campus Esbjerg har derfor en tosidet interesse i, at indgå som partner i nærværende projekt. Incitamentet er dels med afsæt i den fortsatte udvikling af studier og studie-retninger, herunder at indgå i arbejdet med at aktivere videnreserverne blandt de unge og øvrige potentielle studerende i området. Dels er incitamentet, at Campus Esbjerg besidder en faglig kompetence i forhold til offshore sektoren tillige med en kompetence i forhold til substituerende materialer. Navn Vælg CVR eller CPR Aalborg Universitet CVR CPR/CVR Adresse Niels Bohrs Vej 8 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Esbjerg Syddanmark Tove Morell Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 8

9 Part 7 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Esbjerg Erhvervs Udvikling (EEU) udvikler og formidler et samarbejde mellem erhvervslivet, turismen, det offentlige, vidensinstitutioner og andre nøgleinteressenter, der har fokus på innovation og vækst EEU har til opgave at medvirke til at rekruttere pilotvirksomhederne i delprojektet offshore supply. Desuden har EEU en generel interesse i projektets effekter, da det vil have en gavnlig effekt såvel på en del af Esbjergs virksomheder generelt, bosætningen og videnniveauet. Navn Vælg CVR eller CPR Esbjerg Erhvervsudvikling CVR CPR/CVR Adresse Niels Bohrs Vej 6 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Esbjerg Syddanmark Kristian Bendix Drejer Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 9

10 Part 8 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Varde Erhvervs- og Turistråd (VET) er en service- og udviklings-organisationen for erhverv og turisme i Varde Kommune. VET arbejder bl.a. for en positiv udvikling i områdets nye og bestående virksomheder, heriblandt virksomheder inden for offshore branchen. VET har til opgave at medvirke til at rekruttere pilotvirksomhederne i delprojektet offshore supply. Desuden har VET en generel interesse i projektets effekter, da det vil have en gavnlig effekt såvel på en del af Vardes virksomheder generelt, bosætningen og videnniveauet. Navn Vælg CVR eller CPR Varde Erhvervs- og Turistråd CVR CPR/CVR Adresse Torvet 7 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Varde Syddanmark Per Rask Jensen Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 10

11 Part 9 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Tønder Kommunes Erhvervsforum (TE), der blev opstartet i oktober 2006, er et centralt omdrejningspunkt for erhvervsudvikling og erhvervssamarbejdet i Tønder Kommune. TE har til opgave at medvirke til at rekruttere pilotvirksomhederne i delprojektet offshore supply. Desuden har TE en generel interesse i projektets effekter, da det vil have en gavnlig effekt såvel på en del af Vardes virksomheder generelt, bosætningen og videnniveauet. Navn Vælg CVR eller CPR Tønder Kommune CVR CPR/CVR Adresse Kongevej 57 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Tønder Syddanmark Thorkild Præstegaard Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 11

12 Part 10 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Mærsk Olie og Gas deltager i flere af delprojekterne, da virksomheden er en stor og vigtig spiller i sektoren og i regionen. Såvel rekruttering, uddannelse af nuværende og kommende medarbejdere, sikring af et tilstrækkeligt antal underleverandører, substituerende materialer samt sektorens og klyngens udvikling er parametre som virksomheden berøres af og gennem længere tid har involveret sig i. Navn Vælg CVR eller CPR Mærsk Olie og Gas AS CVR CPR/CVR Adresse Kanalen 2 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Esbjerg Syddanmark Mikael Tubæk Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 12

13 Part 11 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Jan C Design & Kommunikation er en grafisk virksomhed med mere end 6 års erfaring i at fremstille grafisk materiale målrettet offshore sektoren. Virksomheden besidder en unik viden om ordvalg og kommunikationsstrømme i sektoren. Det er væsentligt for projektet, at der er en ensartet grafisk og kommunikativ linie i det materiale der udsendes fra projekterne som helhed, hvilket sikres ved at anvende samme grafiker på alle publikationer. Navn Vælg CVR eller CPR Jan C Design & Kommunikation CVR CPR/CVR Adresse Fiolgade 10 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Helsingør Hovedstaden Jan Christiansen Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 13

14 Part 12 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Der deltager ud over allerede nævnte ca. 40 partnere i projektet. En fuldstændig oversigt over samtlige partnere, parnernes involvering samt navne på kontaktpersoner findes i vedhæftede fil: "Partnere - Energi på Havet" Navn Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 14

15 Part 13 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Navn Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 15

16 Part 14 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Navn Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 16

17 Part 15 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Navn Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson 5. Samtlige øvrige netværksdeltagere Netværksdeltager 1 Navn CVR-nr. Netværksdeltager 2 Navn CVR-nr. Netværksdeltager 3 Navn CVR-nr. Netværksdeltager 4 Navn AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 17

18 CVR-nr. Netværksdeltager 5 Navn CVR-nr. Samlet antal netværksdeltagere (inkl. partnere og tilsagnsmodtagere) Samlet antal netværksdeltagere AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 18

19 6. Økonomioplysninger om tilsagnsmodtagere (seneste regnskabsår) Tilsagnsmodtager 1 Navn på tilsagnsmodtager 1 Offshore Center Danmark Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) Statusbalance Egenkapital Antal ansatte 8 Tilsagnsmodtager 2 Navn på tilsagnsmodtager Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - Antal ansatte - Tilsagnsmodtager 3 Navn på tilsagnsmodtager Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - Antal ansatte - AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 19

20 7. Projektbeskrivelse Resuméet skal kort beskrive projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Resuméet skal kunne læses uafhængigt af resten af ansøgningen. I forbindelse med resuméet gøres opmærksom på, at eventuelle supplerende rapporter, analyser mv. med fordel kan vedhæftes ansøgningen. Materialet vedhæftes ved at benytte funktionen "Tilføj filer" i menuen til venstre. Kort resumé af projektet (max tegn) Projektet har til formål at bidrage til en videreudvikling af offshorebranchen og derved skabe fornyet vækst i beskæftigelsen. Branchen beskæftiger ca i Danmark (9.500 i Region Syddanmark) i dag og vækstmålene, som projektet søger at understøtte, er ansatte i Danmark i Projektet er således tænkt som en bred og ambitiøs satsning på tværs af branchen. Projektet vil både fokusere på en udvikling af den modne offshore olie & gas branche, ligesom den forholdsvis nye offshore vindbranche vil få tilført ny viden, der understøtter udviklingen af samme. Endelig vil projektet have fokus på rammebetingelserne i form af strategisk udvikling af uddannelsessektoren, ligesom virksomhederne i branchen vil gå ind og involvere sig direkte i forhold til rekruttering og profilering af branchen. For at opnå de ønskede effekter, så vil aktiviteterne udvikles i følgende delprojekter: Der arbejdes med konkrete værktøjer til understøttelse af SMV ers muligheder i offshore olie & gas branchen. På denne måde får flere virksomheder adgang til branchen, og samtidig får branchen tilført nye kompetencer og ny viden. Effekten er således større omsætning og dermed øget vækst i antal ansatte. Offshore olie & gas branchen er yderst konkurrencebetonet. Adgang til nye, innovative materialer kan være med til at reducere omkostningerne i branchen og derved styrke konkurrenceevnen. Derfor vil der blive sat fokus på substituering af stål med plast, der kan være med til at afhjælpe hhv. korrosions og vægtproblematikker offshore. Effekten er således omkostningsreduktioner og større vækst i branchen. Offshore vindbranchen er en ung branche med en række udfordringer. Værdikædeanalyser med viden om klyngeopbygning vil derfor give SMV er en større indsigt i branchen og dermed øgede muligheder i forhold til at kunne levere til branchen. Derudover vil undersøgelser omkring videnoverførsel mellem klynger være med til at udpege barrierer og muligheder for skift mellem klynger. Effekten vil således være den, at flere leverandører får kendskab til branchen og derved mulighed for at bearbejde samme. Rammebetingelser i forhold til viden og fremtidig arbejdskraft er en forudsætning for, at branchen kan udvikle sig yderligere. Projektet vil derfor på en ny og innovativ måde søge at nå ud til branchens fremtidige arbejdskraft via konkrete opsøgende og profilerende aktiviteter. Projektet vil endvidere søge at skabe samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner og derved synliggøre og udvikle konkrete tilbud. Dette sker via en række nye indsatser, der supplerer og videreudvikler bestående indsatser. Der arbejdes således med skabelsen af et uddannelsesråd, ligesom ny uddannelser og kurser vil blive udviklet i et tæt samspil med virksomhederne. Effekten af indsatserne i forhold til rammebetingelsen vedr. uddannelse, vil således være den, at branchen synliggøres, målrettes og profileres til gavn for beskæftigelsen. Delprojekterne samles i et overordnet projekt, der skal sikre udvikling, fremdrift og fremtidig forankring af resultaterne. Derudover vil der i det overordnede projekt være en række tværgående AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 20

21 aktiviteter, der understøtter videndeling mellem projektets partnere og arbejdet i delprojekterne. Kort beskrivelse af projektets erhvervspolitiske rationale Projektet har som overordnet ledetråd at skabe vækst i den danske offshoresektor. Med en dansk beskæftigelse på ansatte, hvoraf de alene er beskæftiget i Region Syddanmark, er der tale om branche med en betydelig regional forankring. Der er gennem årene samlet en stor og veldokumenteret viden om offshoresektoren, og det vurderes. at der nu er basis for en forøgelse af den samlede beskæftigelse, med afsæt i flere faktorer. Målet vil være at opnå en samlet beskæftigelse for offshoresektoren på personer i 2020 med en hovedvægt af væksten forankret regionalt i Region Syddanmark. Potentialet for beskæftigelse er tidligere dokumenteret i en særskilt rapport udarbejdet af Syddansk Universitet i Esbjerg, på foranledning af Offshore Center Danmark og den danske offshoresektor. For at nå ovennævnte mål søger projektet at understøtte den overordnede målsætning med en række tiltag, og skaber derved en række positive erhvervspolitiske effekter, der er yderligere beskrevet under de enkelte delprojekter. En redegørelse for projektidéen, projektets formål og beskrivelse af projektets hovedaktiviteter. I forbindelse med beskrivelsen af projektets formål og hovedaktiviteter gøres opmærksom på, at eventuelle supplerende rapporter, analyser mv. med fordel kan vedhæftes ansøgningen. Materialet vedhæftes ved at benytte funktionen "Tilføj filer" i menuen til venstre. Projektets formål og hovedaktiviteter Projektets baggrund Siden 1997 har Danmark været selvforsynende med energi. På toppunktet i 2004 var olie & gas produktionen fra dansk Nordsøsokkel 38 % større end det samlede danske energiforbrug og 111 % større end Danmarks samlede forbrug af olie og gas. Den danske offshoresektor er således en væsentlig international styrkeposition. Der er i dag ca fuldtidsbeskæftigede i sektoren, heraf ca i Region Syddanmark centreret omkring Esbjerg. Offshore eller energi på havet er endvidere et af 4 prioriterede forretningsområder i Region Syddanmarks samlede handlingsplan frem mod Region Syddanmark har på energiområdet sat sig nogle klare effektmål, idet man ønsker 10 % højere værditilvækst indenfor offshore erhvervet. Olie & Gas produktionen er og vil fortsat være af stor værdi i årene fremover, om end udvindingen som nævnt toppede i Nye teknologier vil givet vinde frem, hvilket vil være med til at sikre en betydelig indvinding af fossile brændstoffer over de kommende år. Samtidig med vil der være en stigende fokus på andre energiformer specielt offshore vindmølleparker. Projektet vil derfor have fokus på såvel den modne offshore olie & gas klynge, ligesom det vil fokusere på offshore vind klyngen, der kan betegnes som en ung branche, idet offshore vindmølleparker opfattet som kraftværker kun har eksisteret i relativt få år. Projektets formål AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 21

22 Offshorebranchen har primært været bygget op omkring olie & gas aktiviteterne på Nordsøen. Derudover har branchen oplevet og oplever fortsat en stigende internationalisering, hvilket betyder, at mange SMV er nu er til stede på en række udenlandske markeder med øget omsætning og vækst i antal ansatte til følge. Offshore vindbranchen er en forholdsvis ny branche, der oplever stor vækst i disse år. Alene i Nordsøen vil vi se en række nye vindmølleparker blive etableret over de kommende 10 år frem mod Danmark er førende indenfor vindenergi, og offshore vindbranchen er i en unik position, idet det i øjeblikket kun er Vestas og Siemens, der kan levere konkurrencedygtige møller, ligesom energiselskaberne Vattenfall A/S og DONG Energy A/S begge er meget aktive i forbindelse med udvikling af vindkraftparker. Med udgangspunkt i ovennævnte har projektet fokus på at være med til at understøtte udviklingen i offshorebranchen. Dette sker via konkrete aktiviteter målrettet den modne offshore olie & gas branche, ligesom projektet vil undersøge og komme med konkrete anbefalinger vedr. udvikling af offshore vind branchen, herunder videnoverførsel mellem de to delbrancher. Offshore olie & gas branchen har forholdsvis høje indtrængningsbarrierer. Dette medfører, at det kan være svært for SMV er at penetrere offshore markedet. En række SMV er søger endvidere at få del af de øgede internationale aktiviteter. Denne proces stiller ligeledes en række krav til SMV erne i forhold til fx prækvalificeringer og andre former for godkendelser. For at sikre at branchen fremadrettet råder over de rigtige kvalifikationer og at specielt SMV er får adgang til branchen vil projektet bl.a. søge at afhjælpe disse problematikker, idet der igangsættes en række analyser og konkrete aktiviteter i delprojektet Offshore Supply. Der er løbende fokus på at styrke konkurrenceevnen i offshore olie & gas branchen. Driften af olie & gas platforme er ressourcekrævende, men brug af nye, innovative materialer på platformene kan være med til at opnå besparelser i sektoren. Derfor vil et af delprojekterne fokusere på, hvordan nye materialer kan substituere traditionelle materialer offshore. Offshore vindbranchen vil blive undersøgt og dokumenteret. Makroøkonomiske forhold vil danne ramme for projektet, der kommer med konkrete bud på videnoverførsel mellem klynger, relevante værdikædeanalyser der beskriver klyngen, samt konkrete bud på udvikling af underleverandører, så disse kan fremstå som værende attraktive i forhold til aktiviteterne i klyngen. Rekruttering af arbejdskraft og samlet koordinering af offshore energiuddannelser til gavn for udviklingen af branchen er væsentlige rammebetingelser. I tæt samarbejde mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne vil projektet arbejde med at styrke og samle de energirelaterede uddannelser, så der opleves en større synlighed. Derudover vil projektet arbejde med rekruttering af fremtidens arbejdskraft til branchen via et forpligtende samarbejde mellem erhvervet og en række uddannelsesinstitutioner. Projektets opbygning og indhold Projektet består af et overordnet koordinerende projekt samt af en række underliggende delprojekter, jf. vedhæftede oversigt: Delprojekter Energi på Havet. Alle delprojekter understøtter med konkrete analyser og aktiviteter det overordnede mål en vækst i antal ansatte fra de nuværende ca ansatte til ca ansatte i Ansøgningsteknisk er projektet udformet således, at nærværende ansøgning behandler det overordnede AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 22

23 projekt mht. hovedaktiviteter og milepæle, men budgettet dækker både det overordnede projekt samt samtlige delprojekter. Det overordnede projekts udspecificerede budget samt delprojekternes beskrivelser og budgetter findes vedhæftet: Budget Energi på Havet. Nedenfor beskrives delprojekterne ganske kort, mens det overordnede projekts hovedaktiviteter og milepæle beskrives uddybende efterfølgende. Delprojekter Offshorebranchen udvikles løbende og der stilles store krav til virksomhederne. Derudover er det af stor betydning, at branchens virksomheder rent faktisk er kendte og interessante i forhold til at kunne tiltrække arbejdskraft. Delprojekterne, der alle er nytænkende og additionelle, søger derfor at understøtte udviklingen i offshorebranchen via udvikling af nye tiltag, værktøjer samt analyser og strategier i forhold virksomheder i og udenfor branchen og i forhold til fremtidens medarbejdere. Alle nye outputs vil blive formidlet på en fælles web-portal, der vil blive udviklet i projektforløbet. Derudover vil der blive etableret et intranet, hvortil projektets aktører får adgang. Samtlige delprojekter refererer og rapporterer til styregruppen i det overordnede projekt, og støtter derfor op om det overordnede vækstmål i antal ansatte i branchen. Delprojekterne kan kort beskrives, som følger: Offshore Supply Delprojektet Offshore Supply vil arbejde med at sikre, at SMV er i og udenfor offshore olie & gas sektoren er gearet til at matche branchens krav på en række områder som kvalitet, sikkerhed, miljø, ledelse m.m. Indtrængningsbarriererne kan således virke høje, men projektet vil søge at analysere kravene og komme med konkretet anbefalinger, overblik og hjælp til at konkurrere i branchen. Delprojektet bygger videre på en rapport, der blev udgivet i 2008, hvor offshore olie & gas branchen konkret kom med en række forslag, der kunne være med til at understøtte ovennævnte. Projektet er bygget op, som følger: En analysefase, hvor kravene i sektoren analyseres. Dette sker i tæt samarbejde med akkrediteringsvirksomheder, ligesom en række virksomheder fra offshorebranchen vil være tilknyttet projektet, for at sikre at udgangspunktet for projektet er på plads. En udviklingsfase, hvor der arbejdes med at udvikle konkrete værktøjer og templates. Projektets parter vil i denne fase fokusere på at afgrænse indsatsen til at omfatte de områder, hvor branchen forudser størst nytte for SMV erne i projektet. En afprøvningsfase, hvor værktøjerne og templates m.m. afprøves i en række pilotvirksomheder. Dette betyder, at de værktøjer, der udvikles, rent faktisk prøves af i virksomheder, der allerede er i branchen eller i virksomheder, der er på vej ind i branchen. Denne mulighed for at prøve tingene af vil AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 23

24 alt andet lige betyde, at outputtet bliver meget brugervenligt og tilpasset målgruppen. En formidlings og forankringsfase, der i første omgang betyder, at en række organisationer, virksomheder og erhvervsfremmeorganisationer bliver orienteret om forløbet. Dernæst vil værktøjerne blive forankret hos Offshore Center Danmark, der efter projektets ophør, vil gøre brug af de udviklede værktøjer og templates i forbindelse med centrets andre tilbud til branchen. De øvrige involverede partnere vil ligeledes kunne benytte sig af materialet. Delprojektet ledes af Udviklingscentret i Vejen, der har ansvaret for udvikling, afrapportering og videndeling i forhold til det overordnede projekt. Substituerende materialer Delprojektet Substitution af materialer offshore vil fokusere på, hvordan offshorebranchen rent strategisk kan arbejde med nye innovative materialer på offshore installationer. Virksomhederne i offshorebranchen vil være omdrejningspunkt i projektet, og vil sammen med Plast Center Danmark og udvalgte plastproducenter søge at udvikle et strategisk grundlag for brug af nye materialer på offshore installationer. Projektet kan kort skitseres, som følger: Systematisk afdækning af mulige materialer. Udarbejdelse af rapport der beskriver materialevalg, fokusområder m.m. Herefter følger design, prototype, test og installationsfaserne. Specielt mht. test og installationsfaserne vil der igen være et tæt samspil mellem PCD og de industrielle partnere i projektet. For at verificere og dokumentere de(t) valgte emne(r)s egenskaber overfor de(t) konventionelle materiale(r) vil der blive udført sammenlignende test mellem traditionelle materialer og plastmaterialer i korrosivt miljø eller det miljø, der har vist sig at være til havs for at dokumentere plasts overlegne egenskaber i forbindelse med de valgte anvendelser. For at inddrage den seneste forskning i projektet vil en eller flere forskere med speciale i plast og polymere materialer fra Esbjerg Institute of Technology - Aalborg Universitet blive involveret i projektarbejdet. Projektet vil således bidrage til at styrke konkurrencen i offshorebranchen gennem valg af nye innovative materialer med en række egenskaber, der medfører væsentlige besparelser i forhold til driften af platformene. Delprojektet ledes af Plast Center Danmark, der har ansvaret for udvikling, afrapportering og videndeling i forhold til det overordnede projekt. Koordinering og udvikling af offshore energiuddannelser Formålet med delprojektet Koordinering og udvikling af offshore energiuddannelser er at skabe et nationalt og internationalt kraftcenter vedrørende viden, uddannelse og forskning relateret til energifrembringelse offshore, som dels vil styrke regionen økonomisk og udviklingsmæssigt, men som også vil udgøre et væsentligt aktiv for dansk eksport af service, knowhow og udstyr til den internationale offshore energisektor. AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 24

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Hovedstaden, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.3 Organisations-/strategiudvikling

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 Indhold 0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 PROJEKTETS BAGGRUND... 4 Fra offline til online kommunikation... 4 Fra foreningsdrift til professionel virksomhed... 5 Fra turistinformation til turistservice...

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

GTS Performanceregnskab

GTS Performanceregnskab GTS Performanceregnskab 28 GTS Performanceregnskab 28 29 Indhold 1 Omsætning og overskud skaber ny viden s. 4 28 var et godt år for GTS-institutterne. Både omsætning og overskud steg mærkbart i forhold

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Afrapportering af pilotprojekt i regi af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteker 1 Indhold 1 English summary... 3 2 Indledning...

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN RAPPORT Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS

Læs mere

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland September 2004 Indhold RESUMÉ 1. Indledning... 1 1.1. Evalueringens genstandsfelt... 1 1.2. Evalueringens indhold... 2 1.3. Evalueringens metode

Læs mere

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse:

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse: Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Projekttitel: CAT Invest Zealand A/S Projektperiode: Startdato: 01.11.2009 Slutdato: 31.12.2014 Projektets

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere