Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010"

Transkript

1 Valgte Prioriteter Projekt start dato: Projekt slut dato: Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter - Energi på Havet.pdf Effekter - Energi på Havet.pdf Partnere - Energi på Havet.pdf 1. Information fra Vækstforum Information fra Vækstforum til ansøger kan ses i selve ansøgningen. Vælg område Energi 2. Valg af indsatsområde og kategori Vælg indsatsområde Vælg kategori 1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning Regional innovationskapacitet Vælg tema 3. Stamoplysninger om ansøger Projektets navn Vælg CVR el. CPR Energi på Havet CVR CVR/CPR EAN Navn Offshore Center Danmark Adresse Niels Bohrs Vej 6 Postnr AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 1

2 By Esbjerg Telefon Telefax Hjemmeside Oplysning af medfører tilmelding til Erhvervs- og Byggestyrelsens nyhedsbrev om regional udvikling, der bl.a. indeholder nødvendige oplysninger til en korrekt gennemførelse af projektet. Ud over nyhedsbrevet vil adressen blive benyttet til at udsende øvrig information, som styrelsen vurderer er relevant. Projektansvarlig/kontaktperson fornavn Marianne Projektansvalig/kontaktperson efternavn Tølbøll Projektansvarlig/kontaktperson Telefon Projektansvarlig/kontaktperson Regnskabsansvarlig Lone Mau Thomsen Regnskabsansvarlig Telefon Regnskabsansvarlig Tegningsberettigede Ansøgers juridiske status Peter Blach Erhvervsdrivende fond Hvis andet, skriv Projektets adresse (skal kun udfyldes hvis det adskiller sig fra ansøgers adresse) Adresse Postnr. By Ansøgers pengeinstitut Navn Vestjysk Bank Adresse Kongensgade 70 Postnr By Esbjerg Kontonummer AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 2

3 4. Parter i projektet Part 1 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (max. 10 linjer) Plast Center Danmark (PCD) er tovholder på delprojeketet Substitution af materialer offshore. PCD er et videns- og kompetencecenter oprettet med det formål at øge kendskabet til plast samt at fremme og innovere anvendelsen af plast. Det sker gennem netværksdannelse, projektarbejde, teknisk rådgivning samt kursusvirksomhed. I 2008 opnåede PCD anerkendelse fra Videnskabsministeriet som facilitator for et nationalt innovationsnetværk med fokus på plast kaldet PlastNet. Derudover er PCD involveret i Region Syddanmarks klyngeprogram, hvor Vækstforum for Region Syddanmark har peget på PCD som facilitator for den spirende plastklynge i regionen. PCD har tidligere samarbejdet med offshoresektoren og med OCD. Senest gennem VTU-projektet Plastkompositter som konstruktionsmateriale til offshore olie/gas installationer. Navn Vælg CVR el. CPR Plast Center Danmark CVR CVR/CPR Adresse Niels Bohrs Vej 6 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Esbjerg Syddanmark Dorte Walzl Bælum Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 2 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) AMU-Vest er tovholder på delprojektet vedrørende samling af offshore uddannelser AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 3

4 AMU-Vest er en af Regionens største udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser. I 2008 var der kursister på AMU Vest og der opleves en stærk stigende kursusaktivitet i første halvår af Som en væsentlig del af AMU-Vest s aktiviteter er offshore/energisektoren, med kurser inden for: Kran, anhugning, rigning, stillads, overfladebehandling, faldsikring og højderedning, certifikatsvejsning, arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed. AMU Vest betjener såvel leverandører som underleverandører til sektoren. AMU-Vest gennemfører årligt ca. 700 besøg hos regionens virksomheder og organisationer og har herigennem opbygget en række samarbejdsrelationer til branchen. AMU-Vest er en selvejende institution. AMU Vest har en betydelig erfaring med forsøgs- og udviklingsprojekter fra EU-Projekter, TUP projekter i regi af undervisningsministeriet, Regionale projekter, udviklingsprojekter for de enkelte efteruddannelsesudvalg erfaringerne dækker ikke blot projektudførelse men også erfaringer med spredning af resultater. Det er væsentligt at uddannelsesinstitutioner samarbejder om at dække energisektorens uddannelsesbehov, idet de forskellige institutioner tilbyder uddannelse på alle niveauer og samtidig kan projektet lette virksomhedernes adgang til uddannelse. Navn Vælg CVR el. CPR AMU-Vest CVR CVR/CPR Adresse Sp. Møllevej Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Esbjerg Ø Syddanmark John Møller Jensen Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 3 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) COWI har igennem flere år været stærkt involveret i problematikkerne vedrørende rekruttering af medarbejdere, såvel i tilstrækkeligt antal som med tilstrækkeligt uddannelsesniveau. COWI har derfor udvist et enestående engagement på vegne af den samlede sektor i området, med henblik på, at ændre dette fakta, at det er vanskeligt at tiltrække tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejder. COWI har bidraget konstruktivt og idérigt til nærværende ansøgning vedr. Rekruttering, og vil i projektet være løbende involveret i processen bl.a. med at rekruttere nuværende ansatte til det ansøgte AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 4

5 task-force. COWI har tillige igennem ansøgningsprocessen allerede været i dialog med et stort antal nuværende og kommende aktører i projektet. COWI har gennem en årrække udviklet og afholdt kurser i samarbejde med Offshore Center Danmark målrettet personale i offshore sektoren. Navn Vælg CVR el. CPR COWI A/S CVR CVR/CPR Adresse Stormgade 2 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Esbjerg Syddanmark Jens Erik Beuchert Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 4 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Syddansk Universitet (SDU) varetager projektledelsen i delprojektet Offshore Vindsektoren. SDU har fra flere vinkler gennem de seneste år samarbejdet med offshore sektoren og Offshore Center Danmark. Campus Esbjerg har en ekspertice indenfor energi og erhvervsudvikling, hvorfor projektet kan gennemføres af forskere med anerkendte kompetencer indenfor relevante områder, der understøtter fokus i projektet og sektoren generelt. SDU har tidligere samarbejdet med OCD om forskingsprojekter, og har bl.a. tidligere udarbejdet en analyse af de små og mellemstore virksomheders muligheder for at kvalificere sig til leverandører i sektoren. Til delprojektet tilknyttes en projektkoordinator, som refererer til de samlede projekters overordnede projektledelse og styregruppe. Navn Vælg CVR el. CPR Syddansk Universitet CVR CVR/CPR Adresse Niels Bohrsvej 9-10 Postnr AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 5

6 By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Esbjerg Syddanmark Svend Ole Madsen Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 6

7 Part 5 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Virksomhedskonsulent Michael Ahring Petersen fra UdviklingsCentret for Erhverv & Turisme vil være projektleder på delprojektet Offshoresupply. UdviklingsCentret for Erhvervs & Turisme (UC) har lang erfaring med at lede og implementere projekter og har således allerede eksisterende systemer for registrering, kvalitetskontrol, evaluering og afrapportering. UC har i mange år arbejdet med vejledning og sparring af små og mellemstore virksomheder i Vejen kommune og har gentagne gange været involveret i udviklingsaktiviteter også på netværksbasis. UC ønsker at indgå i projektet for det første for at udnytte og udbygge eksisterende erfaringer som projektleder og for det andet at udvikle og udbrede de specifikke erfaringer projektet vil give og for det tredje indgå i dette tværregionale projekt for at indgå i dette lærende netværk. Navn Vælg CVR eller CPR UdviklingsCentret for Erhverv & Turisme CVR CPR/CVR Adresse Lindegade 10, 1. sal Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Vejen Syddanmark Michael Ahring Petersen Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 7

8 Part 6 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Esbjerg Institute of Technology - Aalborg Universitet, udbyder en række tekniske uddannelser på bachelor og kandidat niveau. AAUE vil medvirke til planlægningen af hhv. events og virksomhedstiltag. Derudover vil AAUE deltage i udarbejdelse erfaringsbank, der beskriver og formidler om projekt, praktik og studiejobs. Campus Esbjerg er den største leverandør af ingeniører til de offshore relaterede virksomheder i området. Campus Esbjerg har derfor en tosidet interesse i, at indgå som partner i nærværende projekt. Incitamentet er dels med afsæt i den fortsatte udvikling af studier og studie-retninger, herunder at indgå i arbejdet med at aktivere videnreserverne blandt de unge og øvrige potentielle studerende i området. Dels er incitamentet, at Campus Esbjerg besidder en faglig kompetence i forhold til offshore sektoren tillige med en kompetence i forhold til substituerende materialer. Navn Vælg CVR eller CPR Aalborg Universitet CVR CPR/CVR Adresse Niels Bohrs Vej 8 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Esbjerg Syddanmark Tove Morell Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 8

9 Part 7 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Esbjerg Erhvervs Udvikling (EEU) udvikler og formidler et samarbejde mellem erhvervslivet, turismen, det offentlige, vidensinstitutioner og andre nøgleinteressenter, der har fokus på innovation og vækst EEU har til opgave at medvirke til at rekruttere pilotvirksomhederne i delprojektet offshore supply. Desuden har EEU en generel interesse i projektets effekter, da det vil have en gavnlig effekt såvel på en del af Esbjergs virksomheder generelt, bosætningen og videnniveauet. Navn Vælg CVR eller CPR Esbjerg Erhvervsudvikling CVR CPR/CVR Adresse Niels Bohrs Vej 6 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Esbjerg Syddanmark Kristian Bendix Drejer Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 9

10 Part 8 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Varde Erhvervs- og Turistråd (VET) er en service- og udviklings-organisationen for erhverv og turisme i Varde Kommune. VET arbejder bl.a. for en positiv udvikling i områdets nye og bestående virksomheder, heriblandt virksomheder inden for offshore branchen. VET har til opgave at medvirke til at rekruttere pilotvirksomhederne i delprojektet offshore supply. Desuden har VET en generel interesse i projektets effekter, da det vil have en gavnlig effekt såvel på en del af Vardes virksomheder generelt, bosætningen og videnniveauet. Navn Vælg CVR eller CPR Varde Erhvervs- og Turistråd CVR CPR/CVR Adresse Torvet 7 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Varde Syddanmark Per Rask Jensen Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 10

11 Part 9 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Tønder Kommunes Erhvervsforum (TE), der blev opstartet i oktober 2006, er et centralt omdrejningspunkt for erhvervsudvikling og erhvervssamarbejdet i Tønder Kommune. TE har til opgave at medvirke til at rekruttere pilotvirksomhederne i delprojektet offshore supply. Desuden har TE en generel interesse i projektets effekter, da det vil have en gavnlig effekt såvel på en del af Vardes virksomheder generelt, bosætningen og videnniveauet. Navn Vælg CVR eller CPR Tønder Kommune CVR CPR/CVR Adresse Kongevej 57 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Tønder Syddanmark Thorkild Præstegaard Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 11

12 Part 10 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Mærsk Olie og Gas deltager i flere af delprojekterne, da virksomheden er en stor og vigtig spiller i sektoren og i regionen. Såvel rekruttering, uddannelse af nuværende og kommende medarbejdere, sikring af et tilstrækkeligt antal underleverandører, substituerende materialer samt sektorens og klyngens udvikling er parametre som virksomheden berøres af og gennem længere tid har involveret sig i. Navn Vælg CVR eller CPR Mærsk Olie og Gas AS CVR CPR/CVR Adresse Kanalen 2 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Esbjerg Syddanmark Mikael Tubæk Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 12

13 Part 11 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Jan C Design & Kommunikation er en grafisk virksomhed med mere end 6 års erfaring i at fremstille grafisk materiale målrettet offshore sektoren. Virksomheden besidder en unik viden om ordvalg og kommunikationsstrømme i sektoren. Det er væsentligt for projektet, at der er en ensartet grafisk og kommunikativ linie i det materiale der udsendes fra projekterne som helhed, hvilket sikres ved at anvende samme grafiker på alle publikationer. Navn Vælg CVR eller CPR Jan C Design & Kommunikation CVR CPR/CVR Adresse Fiolgade 10 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Helsingør Hovedstaden Jan Christiansen Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 13

14 Part 12 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Der deltager ud over allerede nævnte ca. 40 partnere i projektet. En fuldstændig oversigt over samtlige partnere, parnernes involvering samt navne på kontaktpersoner findes i vedhæftede fil: "Partnere - Energi på Havet" Navn Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 14

15 Part 13 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Navn Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 15

16 Part 14 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Navn Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 16

17 Part 15 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Navn Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson 5. Samtlige øvrige netværksdeltagere Netværksdeltager 1 Navn CVR-nr. Netværksdeltager 2 Navn CVR-nr. Netværksdeltager 3 Navn CVR-nr. Netværksdeltager 4 Navn AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 17

18 CVR-nr. Netværksdeltager 5 Navn CVR-nr. Samlet antal netværksdeltagere (inkl. partnere og tilsagnsmodtagere) Samlet antal netværksdeltagere AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 18

19 6. Økonomioplysninger om tilsagnsmodtagere (seneste regnskabsår) Tilsagnsmodtager 1 Navn på tilsagnsmodtager 1 Offshore Center Danmark Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) Statusbalance Egenkapital Antal ansatte 8 Tilsagnsmodtager 2 Navn på tilsagnsmodtager Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - Antal ansatte - Tilsagnsmodtager 3 Navn på tilsagnsmodtager Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - Antal ansatte - AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 19

20 7. Projektbeskrivelse Resuméet skal kort beskrive projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Resuméet skal kunne læses uafhængigt af resten af ansøgningen. I forbindelse med resuméet gøres opmærksom på, at eventuelle supplerende rapporter, analyser mv. med fordel kan vedhæftes ansøgningen. Materialet vedhæftes ved at benytte funktionen "Tilføj filer" i menuen til venstre. Kort resumé af projektet (max tegn) Projektet har til formål at bidrage til en videreudvikling af offshorebranchen og derved skabe fornyet vækst i beskæftigelsen. Branchen beskæftiger ca i Danmark (9.500 i Region Syddanmark) i dag og vækstmålene, som projektet søger at understøtte, er ansatte i Danmark i Projektet er således tænkt som en bred og ambitiøs satsning på tværs af branchen. Projektet vil både fokusere på en udvikling af den modne offshore olie & gas branche, ligesom den forholdsvis nye offshore vindbranche vil få tilført ny viden, der understøtter udviklingen af samme. Endelig vil projektet have fokus på rammebetingelserne i form af strategisk udvikling af uddannelsessektoren, ligesom virksomhederne i branchen vil gå ind og involvere sig direkte i forhold til rekruttering og profilering af branchen. For at opnå de ønskede effekter, så vil aktiviteterne udvikles i følgende delprojekter: Der arbejdes med konkrete værktøjer til understøttelse af SMV ers muligheder i offshore olie & gas branchen. På denne måde får flere virksomheder adgang til branchen, og samtidig får branchen tilført nye kompetencer og ny viden. Effekten er således større omsætning og dermed øget vækst i antal ansatte. Offshore olie & gas branchen er yderst konkurrencebetonet. Adgang til nye, innovative materialer kan være med til at reducere omkostningerne i branchen og derved styrke konkurrenceevnen. Derfor vil der blive sat fokus på substituering af stål med plast, der kan være med til at afhjælpe hhv. korrosions og vægtproblematikker offshore. Effekten er således omkostningsreduktioner og større vækst i branchen. Offshore vindbranchen er en ung branche med en række udfordringer. Værdikædeanalyser med viden om klyngeopbygning vil derfor give SMV er en større indsigt i branchen og dermed øgede muligheder i forhold til at kunne levere til branchen. Derudover vil undersøgelser omkring videnoverførsel mellem klynger være med til at udpege barrierer og muligheder for skift mellem klynger. Effekten vil således være den, at flere leverandører får kendskab til branchen og derved mulighed for at bearbejde samme. Rammebetingelser i forhold til viden og fremtidig arbejdskraft er en forudsætning for, at branchen kan udvikle sig yderligere. Projektet vil derfor på en ny og innovativ måde søge at nå ud til branchens fremtidige arbejdskraft via konkrete opsøgende og profilerende aktiviteter. Projektet vil endvidere søge at skabe samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner og derved synliggøre og udvikle konkrete tilbud. Dette sker via en række nye indsatser, der supplerer og videreudvikler bestående indsatser. Der arbejdes således med skabelsen af et uddannelsesråd, ligesom ny uddannelser og kurser vil blive udviklet i et tæt samspil med virksomhederne. Effekten af indsatserne i forhold til rammebetingelsen vedr. uddannelse, vil således være den, at branchen synliggøres, målrettes og profileres til gavn for beskæftigelsen. Delprojekterne samles i et overordnet projekt, der skal sikre udvikling, fremdrift og fremtidig forankring af resultaterne. Derudover vil der i det overordnede projekt være en række tværgående AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 20

21 aktiviteter, der understøtter videndeling mellem projektets partnere og arbejdet i delprojekterne. Kort beskrivelse af projektets erhvervspolitiske rationale Projektet har som overordnet ledetråd at skabe vækst i den danske offshoresektor. Med en dansk beskæftigelse på ansatte, hvoraf de alene er beskæftiget i Region Syddanmark, er der tale om branche med en betydelig regional forankring. Der er gennem årene samlet en stor og veldokumenteret viden om offshoresektoren, og det vurderes. at der nu er basis for en forøgelse af den samlede beskæftigelse, med afsæt i flere faktorer. Målet vil være at opnå en samlet beskæftigelse for offshoresektoren på personer i 2020 med en hovedvægt af væksten forankret regionalt i Region Syddanmark. Potentialet for beskæftigelse er tidligere dokumenteret i en særskilt rapport udarbejdet af Syddansk Universitet i Esbjerg, på foranledning af Offshore Center Danmark og den danske offshoresektor. For at nå ovennævnte mål søger projektet at understøtte den overordnede målsætning med en række tiltag, og skaber derved en række positive erhvervspolitiske effekter, der er yderligere beskrevet under de enkelte delprojekter. En redegørelse for projektidéen, projektets formål og beskrivelse af projektets hovedaktiviteter. I forbindelse med beskrivelsen af projektets formål og hovedaktiviteter gøres opmærksom på, at eventuelle supplerende rapporter, analyser mv. med fordel kan vedhæftes ansøgningen. Materialet vedhæftes ved at benytte funktionen "Tilføj filer" i menuen til venstre. Projektets formål og hovedaktiviteter Projektets baggrund Siden 1997 har Danmark været selvforsynende med energi. På toppunktet i 2004 var olie & gas produktionen fra dansk Nordsøsokkel 38 % større end det samlede danske energiforbrug og 111 % større end Danmarks samlede forbrug af olie og gas. Den danske offshoresektor er således en væsentlig international styrkeposition. Der er i dag ca fuldtidsbeskæftigede i sektoren, heraf ca i Region Syddanmark centreret omkring Esbjerg. Offshore eller energi på havet er endvidere et af 4 prioriterede forretningsområder i Region Syddanmarks samlede handlingsplan frem mod Region Syddanmark har på energiområdet sat sig nogle klare effektmål, idet man ønsker 10 % højere værditilvækst indenfor offshore erhvervet. Olie & Gas produktionen er og vil fortsat være af stor værdi i årene fremover, om end udvindingen som nævnt toppede i Nye teknologier vil givet vinde frem, hvilket vil være med til at sikre en betydelig indvinding af fossile brændstoffer over de kommende år. Samtidig med vil der være en stigende fokus på andre energiformer specielt offshore vindmølleparker. Projektet vil derfor have fokus på såvel den modne offshore olie & gas klynge, ligesom det vil fokusere på offshore vind klyngen, der kan betegnes som en ung branche, idet offshore vindmølleparker opfattet som kraftværker kun har eksisteret i relativt få år. Projektets formål AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 21

22 Offshorebranchen har primært været bygget op omkring olie & gas aktiviteterne på Nordsøen. Derudover har branchen oplevet og oplever fortsat en stigende internationalisering, hvilket betyder, at mange SMV er nu er til stede på en række udenlandske markeder med øget omsætning og vækst i antal ansatte til følge. Offshore vindbranchen er en forholdsvis ny branche, der oplever stor vækst i disse år. Alene i Nordsøen vil vi se en række nye vindmølleparker blive etableret over de kommende 10 år frem mod Danmark er førende indenfor vindenergi, og offshore vindbranchen er i en unik position, idet det i øjeblikket kun er Vestas og Siemens, der kan levere konkurrencedygtige møller, ligesom energiselskaberne Vattenfall A/S og DONG Energy A/S begge er meget aktive i forbindelse med udvikling af vindkraftparker. Med udgangspunkt i ovennævnte har projektet fokus på at være med til at understøtte udviklingen i offshorebranchen. Dette sker via konkrete aktiviteter målrettet den modne offshore olie & gas branche, ligesom projektet vil undersøge og komme med konkrete anbefalinger vedr. udvikling af offshore vind branchen, herunder videnoverførsel mellem de to delbrancher. Offshore olie & gas branchen har forholdsvis høje indtrængningsbarrierer. Dette medfører, at det kan være svært for SMV er at penetrere offshore markedet. En række SMV er søger endvidere at få del af de øgede internationale aktiviteter. Denne proces stiller ligeledes en række krav til SMV erne i forhold til fx prækvalificeringer og andre former for godkendelser. For at sikre at branchen fremadrettet råder over de rigtige kvalifikationer og at specielt SMV er får adgang til branchen vil projektet bl.a. søge at afhjælpe disse problematikker, idet der igangsættes en række analyser og konkrete aktiviteter i delprojektet Offshore Supply. Der er løbende fokus på at styrke konkurrenceevnen i offshore olie & gas branchen. Driften af olie & gas platforme er ressourcekrævende, men brug af nye, innovative materialer på platformene kan være med til at opnå besparelser i sektoren. Derfor vil et af delprojekterne fokusere på, hvordan nye materialer kan substituere traditionelle materialer offshore. Offshore vindbranchen vil blive undersøgt og dokumenteret. Makroøkonomiske forhold vil danne ramme for projektet, der kommer med konkrete bud på videnoverførsel mellem klynger, relevante værdikædeanalyser der beskriver klyngen, samt konkrete bud på udvikling af underleverandører, så disse kan fremstå som værende attraktive i forhold til aktiviteterne i klyngen. Rekruttering af arbejdskraft og samlet koordinering af offshore energiuddannelser til gavn for udviklingen af branchen er væsentlige rammebetingelser. I tæt samarbejde mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne vil projektet arbejde med at styrke og samle de energirelaterede uddannelser, så der opleves en større synlighed. Derudover vil projektet arbejde med rekruttering af fremtidens arbejdskraft til branchen via et forpligtende samarbejde mellem erhvervet og en række uddannelsesinstitutioner. Projektets opbygning og indhold Projektet består af et overordnet koordinerende projekt samt af en række underliggende delprojekter, jf. vedhæftede oversigt: Delprojekter Energi på Havet. Alle delprojekter understøtter med konkrete analyser og aktiviteter det overordnede mål en vækst i antal ansatte fra de nuværende ca ansatte til ca ansatte i Ansøgningsteknisk er projektet udformet således, at nærværende ansøgning behandler det overordnede AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 22

23 projekt mht. hovedaktiviteter og milepæle, men budgettet dækker både det overordnede projekt samt samtlige delprojekter. Det overordnede projekts udspecificerede budget samt delprojekternes beskrivelser og budgetter findes vedhæftet: Budget Energi på Havet. Nedenfor beskrives delprojekterne ganske kort, mens det overordnede projekts hovedaktiviteter og milepæle beskrives uddybende efterfølgende. Delprojekter Offshorebranchen udvikles løbende og der stilles store krav til virksomhederne. Derudover er det af stor betydning, at branchens virksomheder rent faktisk er kendte og interessante i forhold til at kunne tiltrække arbejdskraft. Delprojekterne, der alle er nytænkende og additionelle, søger derfor at understøtte udviklingen i offshorebranchen via udvikling af nye tiltag, værktøjer samt analyser og strategier i forhold virksomheder i og udenfor branchen og i forhold til fremtidens medarbejdere. Alle nye outputs vil blive formidlet på en fælles web-portal, der vil blive udviklet i projektforløbet. Derudover vil der blive etableret et intranet, hvortil projektets aktører får adgang. Samtlige delprojekter refererer og rapporterer til styregruppen i det overordnede projekt, og støtter derfor op om det overordnede vækstmål i antal ansatte i branchen. Delprojekterne kan kort beskrives, som følger: Offshore Supply Delprojektet Offshore Supply vil arbejde med at sikre, at SMV er i og udenfor offshore olie & gas sektoren er gearet til at matche branchens krav på en række områder som kvalitet, sikkerhed, miljø, ledelse m.m. Indtrængningsbarriererne kan således virke høje, men projektet vil søge at analysere kravene og komme med konkretet anbefalinger, overblik og hjælp til at konkurrere i branchen. Delprojektet bygger videre på en rapport, der blev udgivet i 2008, hvor offshore olie & gas branchen konkret kom med en række forslag, der kunne være med til at understøtte ovennævnte. Projektet er bygget op, som følger: En analysefase, hvor kravene i sektoren analyseres. Dette sker i tæt samarbejde med akkrediteringsvirksomheder, ligesom en række virksomheder fra offshorebranchen vil være tilknyttet projektet, for at sikre at udgangspunktet for projektet er på plads. En udviklingsfase, hvor der arbejdes med at udvikle konkrete værktøjer og templates. Projektets parter vil i denne fase fokusere på at afgrænse indsatsen til at omfatte de områder, hvor branchen forudser størst nytte for SMV erne i projektet. En afprøvningsfase, hvor værktøjerne og templates m.m. afprøves i en række pilotvirksomheder. Dette betyder, at de værktøjer, der udvikles, rent faktisk prøves af i virksomheder, der allerede er i branchen eller i virksomheder, der er på vej ind i branchen. Denne mulighed for at prøve tingene af vil AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 23

24 alt andet lige betyde, at outputtet bliver meget brugervenligt og tilpasset målgruppen. En formidlings og forankringsfase, der i første omgang betyder, at en række organisationer, virksomheder og erhvervsfremmeorganisationer bliver orienteret om forløbet. Dernæst vil værktøjerne blive forankret hos Offshore Center Danmark, der efter projektets ophør, vil gøre brug af de udviklede værktøjer og templates i forbindelse med centrets andre tilbud til branchen. De øvrige involverede partnere vil ligeledes kunne benytte sig af materialet. Delprojektet ledes af Udviklingscentret i Vejen, der har ansvaret for udvikling, afrapportering og videndeling i forhold til det overordnede projekt. Substituerende materialer Delprojektet Substitution af materialer offshore vil fokusere på, hvordan offshorebranchen rent strategisk kan arbejde med nye innovative materialer på offshore installationer. Virksomhederne i offshorebranchen vil være omdrejningspunkt i projektet, og vil sammen med Plast Center Danmark og udvalgte plastproducenter søge at udvikle et strategisk grundlag for brug af nye materialer på offshore installationer. Projektet kan kort skitseres, som følger: Systematisk afdækning af mulige materialer. Udarbejdelse af rapport der beskriver materialevalg, fokusområder m.m. Herefter følger design, prototype, test og installationsfaserne. Specielt mht. test og installationsfaserne vil der igen være et tæt samspil mellem PCD og de industrielle partnere i projektet. For at verificere og dokumentere de(t) valgte emne(r)s egenskaber overfor de(t) konventionelle materiale(r) vil der blive udført sammenlignende test mellem traditionelle materialer og plastmaterialer i korrosivt miljø eller det miljø, der har vist sig at være til havs for at dokumentere plasts overlegne egenskaber i forbindelse med de valgte anvendelser. For at inddrage den seneste forskning i projektet vil en eller flere forskere med speciale i plast og polymere materialer fra Esbjerg Institute of Technology - Aalborg Universitet blive involveret i projektarbejdet. Projektet vil således bidrage til at styrke konkurrencen i offshorebranchen gennem valg af nye innovative materialer med en række egenskaber, der medfører væsentlige besparelser i forhold til driften af platformene. Delprojektet ledes af Plast Center Danmark, der har ansvaret for udvikling, afrapportering og videndeling i forhold til det overordnede projekt. Koordinering og udvikling af offshore energiuddannelser Formålet med delprojektet Koordinering og udvikling af offshore energiuddannelser er at skabe et nationalt og internationalt kraftcenter vedrørende viden, uddannelse og forskning relateret til energifrembringelse offshore, som dels vil styrke regionen økonomisk og udviklingsmæssigt, men som også vil udgøre et væsentligt aktiv for dansk eksport af service, knowhow og udstyr til den internationale offshore energisektor. AnsøgerID: Version: 1- Dato: 1. Juli :19 24

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Energi

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Offshore Legal Risk Management EMUC & Offshore Center Danmark

Offshore Legal Risk Management EMUC & Offshore Center Danmark Offshore Legal Risk Management EMUC & Offshore Center Danmark Offshore Center Danmark Status på Udviklingsprojekter Energi på Havet Projektperiode: 2010 2013 Formål: Vækst i Offshore Sektoren Vækstmål:

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Historien om en brumbasse

Historien om en brumbasse OFFSHORE CENTER DANMARK Historien om en brumbasse eller: Hvordan skaber vi synlighed i pressen? Af Søren Dybdahl Kommunikationskonsulent FREMHÆVET SOM VELFUNGERENDE KLYNGE 2010: Offshore Center Danmark

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Evaluering af Energi på Havet

Evaluering af Energi på Havet Evaluering af Energi på Havet Udarbejdet af LB Analyse For Offshore Center Danmark FEBRUAR 2013 Evaluering af Energi på Havet Udarbejdet af LB Analyse For Offshore Center Danmark FEBRUAR 2013 Evaluering

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 25-1-2010 Projekt slut dato: 26-4-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer 2-Baggrund.doc Beskrivelse af tværgående

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Plast Center Danmark PlastNet og medio 2014 som administrator for Dansk Materiale Netværk

Plast Center Danmark PlastNet og medio 2014 som administrator for Dansk Materiale Netværk Hvem er vi? 1 Plast Center Danmark Plast Center Danmark, PCD, er en erhvervsdrivende fond, som blev oprettet med det formål at opbygge et videns- og kompetencemiljø indenfor plast- og polymerområdet PCD

Læs mere

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP)

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Dato 12-10-2012 Rev. 7-12-2012 1. Baggrund Baggrund Styregruppen Der har fra politisk side været ønske om et større fokus på energibesparelser i Svendborg kommune.

Læs mere

... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler...

... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... ... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-5-2009 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Konkurrencemidler: Socialfonden:

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog De første godt 2½ år Formål: Sikre kvalificeret arbejdskraft inden for offshore energibranchen i fremtiden.

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012 Review af Vækstforumprojekter Region Syddanmark Juni 2012 Resultatmål Effektmål Metoden, der er anvendt, har fokus på den effekt, projekterne har for virksomheder, der er deltagere som partnere i projekterne

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Følgende bør du have klar, inden du starter udfyldningen af ansøgningsskemaet (kontakt evt. Nationalparksekretariatet for vejledning): Personlige

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Basiskursus. Offshore Olie og Gas - Sikkerhed. Sikkerhed

Basiskursus. Offshore Olie og Gas - Sikkerhed. Sikkerhed Basiskursus Offshore Olie og Gas - Sikkerhed Sikkerhed Basiskursus - Offshore Olie og Gas - Sikkerhed Offshore Center Danmark inviterer i samarbejde med sikkerhedseksperter alle interesserede til kursus.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Netværksmøde 2009 Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009

Netværksmøde 2009 Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 2009 Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 1 Dagsorden Dagens program Velkommen ved Tommy Petersen Hvad betyder OCD s nye struktur for jer ved Peter Blach, Tommy Petersen Hvad

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-1-2010 Projekt slut dato: 31-12-2012 Bevilling A: Sjælland: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Vedhæftede filer Konsortiestruktur, bilag

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere