punkt SIDE 12 SIDE 3 SIDE 8 Dinoerne venter grønt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "punkt SIDE 12 SIDE 3 SIDE 8 Dinoerne venter www.gront3fpunkt.dk grønt"

Transkript

1 DANMARKS STØRSTE GRØNNE BRANCHE MAGASIN Dinoerne venter Se side 15 NR. 2 IKKE MEGET AT HENTE PÅ OK SIDE 3 KUNSTEN AT FLYTTE FISK SIDE 8 DEN MODERNE HERREMAND SIDE 12 LYSPUNKTER TRODS MANGE DØDSFALD - se side 6 magasinet for Anlægsgartnere blomsterbindere Groundsmen dyrepassere Elever frilandsgartnere garneriarbejdere landarbejdere greenkeepere AGRO-industrien dyreassister maskinfører planteskolegartnere servicegartnere skovarbejdere væksthusgartnere kirkegårdsansatte grønne gårdmænd jordbrugsteknologer

2 LEDER tema I OK-13 KOLOFON 37. årgang ISSN Grønt 3FPunkt er Danmarks største fagmagasin for den grønne branche. UDGIVER Grønt3FPunkt udgives af Forlaget K-K Media I/S på vegne af repræsentantskabet for Den Grønne Landsbrancheklub i 3F. Adresse: K-K Media I/S, Bollervej 4, Fiskbæk, 8831 Løgstrup. CVR REDAKTION Grønt3FPunkt redigeres af et udvalg under repræsentantskabet. Magasinet er uafhængigt af 3F. Artikler i bladet er ikke nødvendigvis dækkende for repræsentantskabets holdninger. Ansvarshavende redaktør: Flemming Grønsund, 3F Valby, Mølle Allé 26, 2500 Valby. Redaktionen består af. Kenneth Wöhlisfelt, journalist (Sjælland): T: E: Kristian Melgaard, journalist (Jylland): T: E: INDLÆG OG ARTIKLER Har du en god ide til en artikel eller sag, du mener bladet skal omtale, så ring eller skriv til journalisterne eller send en mail til: OPLAG Grønt3FPunkt udsendes til medlemmerne af Den grønne Landsbrancheklub, eksterne abonnenter, uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer indenfor den grønne branche. Oplag 1. halvår 2013: ANNONCESALG Sats & Tegn, Viborg v/ Jan Thorup. tlf mail: LAYOUT GREAT Communications FORSIDEFOTO Adam Mørk DEN BLÅ PLANET Artiklen er skrevet af Emil Norsker, DJ BRANCHER Den grønne Landsbrancheklubs repræsentantskab: Valg på repræsentantskabsmødet 18. januar 2013: Formand: Flemming Grønsund, 3F BJMF / Kasserer: Rita Olsen, 3F Århus Rymarken / rita. Bente Madsen, PKM, 3F Odense GOPS, Formand for Produktionsgartnerne. John Jensen, Søren Ribergaard Anlæg, 3F Odense GOPS, formand for Anlægsgartnerne. Anders Mortensen, 3F Holbæk, formand for Jordbruget. Lars Henriksen, Løveholm Skov, 3F Djursland, formand for Skovbruget Afdelinger med kollektivt abonnement Bygge,- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening København, 3F København, 3F Frederiksborg, 3F Nordøstsjælland, 3F Nordsjælland Syd, 3F Frederiksværk - Frederikssund, 3F Slagelse, 3F Storebælt, 3F Midt og Østsjælland, 3F Bornholm, 3F-Aalborg, 3F Midtfjord, 3F Bjerringbro & Omegn, 3F Randers, 3F Rymarken - Århus, 3F Silkeborg, 3F Vejle, 3F Vestlolland, 3F Esbjerg, 3F Fredericia, 3F Als, 3F Skiveegnen, 3F Ringkøbing Skjern, 3F Holstebro, 3F Vest. Ny afdelingsabonnent: 3F Vest-lolland Deadline næste udgivelse: 15. MAJ 2013 LEDER Forlig med muligheder Natten mellem 8. og 9. februar skete der en historisk begivenhed. For første gang i mere end 10 år lykkedes det GLS-A og 3F at indgå ny overenskomst uden at skulle ulejlige forligsmanden. Indholdet i forliget følger i hovedtræk det resultat, som blev indgået på DA og LO området i 2012 med samme lønstigninger og forbedringer på de sociale områder som blev aftalt på f. eks. transportområdet. Det nok vigtigste resultat var at indsatsen mod løndumping blev forstærket. Arbejdsgiverne skal nu indenfor 72 timer oplyse om omfanget af entrepriseaftalerne på virksomheden, samt hvilket firma, der udfører arbejdet. Forbedringen er ikke på højde med de aftaler, der er indgået på bygge- og anlægsområdet, men det er et godt redskab som vil gøre det vanskeligere for arbejdsgiverne at snyde med løn og andre arbejdsvilkår. På de næste sider af Grønt3FPunkt kan du læse mere om resultatet. På trods af en fornuftig aftale, giver overenskomstresultatet og forhandlingsforløbet også anledning til eftertanke. Hvorfor skal de grønne overenskomster på GLS-A området altid forhandles et år efter det øvrige private arbejdsmarked, særligt når forligene alligevel følger det, som er aftalt på DA og LO området? Forsinkelsen betyder, at de fleste forbedringer og forandringer først bliver indarbejdet i de grønne overenskomster 12 måneder efter alle andre, og det giver ingen fornuftig mening. 3F bør derfor arbejde for at bringe overenskomstforhandlingerne i takt med det øvrige private arbejdsmarked. En anden udfordring som parterne skal finde en løsning på, er de alt for centraliserede forhandlinger, hvor der ikke gives plads til behandling af de enkelte brancheoverenskomster. Derved går mange gode medlemsforslag tabt. Skal brancheoverenskomsterne have en fremtid skal parterne i 2015 sikre at der gives mulighed for detailforhandlinger af de enkelte overenskomster. Ellers kan man lige så godt beslutte at indgå én fælles grøn overenskomst på GLS-A området med enkelte brancheprotokollater. Det vil både spare ressourcer og være mere fair overfor 3F medlemmerne og virksomhederne. Overenskomstforliget er i skrivende stund til urafstemning blandt 3F medlemmerne og resultatet offentliggøres 18. marts. Nye overenskomster Ikke det store at hente Lønnen stiger ikke meget de kommende to år. Til gengæld er der kommet et værn mod løndumpning Krisen kradser fortsat. I hvert fald er der ikke meget at hente i de nye overenskomster på det grønne område. Din løn stiger beskedent, og om den kan holde takt med prisudviklingen er nok tvivlsomt. Til gengæld har 3F bl.a. fået bedre muligheder for at kontrollere arbejdsgivernes brug af underentreprenører og dermed er der kommet et værn mod løndumpning. Her på siderne kan du læse om de vigtigste forbedringer af din overenskomst. De seneste overenskomstforhandlinger mellem 3F og GLS-A er endt i Forligsinstitutionen, men denne gang blev parterne selv enige. Her ses Arne Grevsen (tv) og og Gerner Wolff-Sneedorff (th) ved underskriftceremonien. Resultat som forventet Efter fire runder med forhandlinger i timevis lykkedes det parterne at blive enige uden indblanding fra forligsmanden i modsætning til de tre seneste forhandlinger siden Formanden for GLS-A, Gerner Wolff-Sneedorff, siger: Jeg er glad for, at det lykkedes parterne selv at lave et forlig i god ro og orden. Resultatet er som forventet. Hvis vi ikke havde været tilfredse, så havde vi ikke skrevet under på overenskomsten, siger Gerner Wolff-Sneedorff. GLS-A aftalen Grundlønnen stiger over to år med ca. 700 kr. incl. feriepenge og pension. Genetillæg stiger 1,4 pct. Akkordsatser Skovbrug stiger 1 pct. Lærlinge får ca. den samme krone-øre-stigning på lønnen som deres voksne kolleger. Lærlinge over 25 år, med erfaring, sikres løn som voksne. Forældreorloven gøres mere fleksibel, så den kan placeres frit inden for de første 52 uger. Ansatte får ret til løn under sygdom, når de har været ansat i 9 mdr. Før var det 12 mdr. Pensionsbidrag betales fra det 18. år. Før var det ved det 20. år. Seniorer over 60 år får ret til at gå ned i tid. Gartneri og planteskole: Normal arbejdstid udvides om lørdagen med 1,5 time til GASA Transport-overenskomsten: Normal arbejdstid om lørdagen udvides med 1,5 time. For jordbrug, Golf og Agroindustri: Ved fremmøde på søn- og helligdage skal medarbejdere forlange betaling for en minimumsperiode (2-3 timer) Læs hele GLS-A forliget på 2 3

3 FEBRUAR 2013 tema I OK-13 tema I OK-13 FEBRUAR 2013 Ansatte hos HedeDanmark: Fin overenskomst Det er en fin overenskomst. Jeg er glad for at fagforeningen nu får mere kontrol med underentreprenørerne. Arbejdsgiverne havde et forslag om, at de skulle kunne tilrettelægge vores arbejde om lørdagen også, men det kom de heldigvis ikke igennem med. Vi ville gerne have haft, at det overtidstillæg, vi får på vintertjeneste og som bliver udbetalt, kunne indsættes på vores afspadseringskonto, men det blev altså ikke denne gang, siger Marianne Bynk Jørgensen, der er tillidskvinde i Grøn Service i HedeDanmark i Slagelse. De ansatte hos PKM: Tilfredse med resultatet Jeg er tilfreds. Det er en god aftale i disse tider. Gartneribranchen er jo en hård branche, der er hårdt ramt af mange afgifter. Mine kollegaer synes også det er en fin overenskomst, siger Bente Madsen, der er tillidsrepræsentant for de timelønnede på gartneriet PKM på Fyn. Og hun fortsætter: For to år siden blev os, der havde en 100 % sundhedsforsikring i forvejen tvunget med i en anden ordning omkring sundhedsforsikring - og den ville jeg gerne have været af med, men det kom vi desværre ikke. Her hos PKM har vi jo noget der er bedre. Den nye aftale indebærer også, at den normale arbejdstid udvides om lørdagen. Hvordan har I det med det? Det har ingen betydning for os. Vi arbejder normalt ikke weekenderne, slutter Bente Madsen. Gartneriet PKM har ca. 200 ansatte og råder over kvm. væksthuse og fem hektar friland. Forlig: Kommunalt forlig ikke til at blive fed af Det kommunale område får en kompetencefond Søndag 3. marts blev der indgået et forlig på det kommunale og regionale område. Det betyder lønstigninger, men det er ikke nogle man bliver fed af. Det er et forlig, der er lavet i krisetid og pengene hænger ikke på træerne. Til gengæld er der på det kommunale område kommet et gennembrud på en kompetencefond, som vi håber rigtig mange medlemmer vil få glæde af, siger Hanne Gram fra Den Offentlige Gruppe i 3F. Aftalen betyder, at alle får hævet deres grundlønstillæg til kr. herunder får vokseneleverne også stigningen. Minipensionen fjernes, så man efter ni måneders ansættelses får 14,55% i pension, et løft på 1,55%. Elever på 21 år stiger fra skalatrin fire til skalatrin fem. Gartnerne i København/Frederiksberg får hævet deres pensionsprocent fra 18,41% til 18,63%. Elever på 21 år stiger fra skalatrin fire til skalatrin fem. I regionerne stiger grundlønstillægget til kr. mens minipensionen hæves fra 12,5% til 13,9%. Eleverne stiger i løn når man fra uddannelsesstart er 21 år. Løntrinet her ændres fra fire til løntrin fem. STATEN IKKE PÅ PLADS I staten er det uvist, hvordan verdenen ser ud på grund af at Moderniseringsstyrelsen har lockoutet undervisningsområdet. Det betyder, at CFU-forliget er endt i forlisinstitutionen. Om det får betydning for forliget vides ikke, siger Hanne Gram og fortsætter: Men hvis ikke det får betydning, så ser det således ud: I staten var man uheldig at have en gæld, da de privatansattes lønninger var gået lønmæssigt i stå, hvilket betød et minus på 0,82% derfor er der ingen lønstigninger i 2013 og mindre lønstigninger i Der er forsat sat penge af til kompetencefonden og forliget betyder også, at folkekirken nu skal beskæftige sig med samarbejde lokalt. Der har ikke været sat penge af til de enkelte overenskomster og organisationsaftaler, så man er kun blevet enige om at lave periode-projekter bl.a. vil man arbejde på en grøn-organisationsaftale, så der kun findes én aftale for kirkegårdsområdet og resten af det grønne område. Ikke tilfreds Jeg er selvfølgelig ikke tilfreds, men hvad skal jeg gøre? Vi fik jo ingenting. Hvis man kigger logisk på det, så kan vi jo ikke få 10 kr. mere i timen. Det er svære tider, vi må trække på skulderen og sige, det var det. Det nytter jo ikke at strejke og stemme det ned, tiderne er ikke til det. Mine kolleger håber, de kan få noget mere næste gang. Der er ikke noget at hente på de normale lønstigninger. Skal vi hente noget, så er det på ny løn, dér ligger pengene og der kan vi trække procenterne hjem. Jeg frygter, at folk slet ikke vil stemme, når overenskomsten skal godkendes. Jeg havde håbet på at vi kunne holde reallønnen, men sådan gik det jo slet ikke, siger Jan Rasmussen, der er fællestillidsrepræsentant for de grønne på Århus Universitet. Tag dit AMU-kursus på Landbrugs- og Gartnerskolen Selandia tilbyder målrettet undervisning på kurser og efteruddannelse Plantevækst og etablering af grønne anlæg 15 dage Dato: april 2013 Ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse 5 dage Dato: april 2013 Pleje af grønne områder 10 dage Dato: april 2013 Anvendelse af stauder i grønne anlæg 5 dage Dato: 29. april 3. maj 2013 Pleje af grønne områder, sommerbeskæring 5 dage Dato: maj 2013 Etablering og pleje af kirkegårdsanlæg 15 dage Dato: juni 2013 Selandia tilbyder også uddannelsesplanlægning og IKV Individuel Kompetence Vurdering med henblik på afklaring og individuelle mål, for eksempel faglært anlægsgartner. Tilmeld dig på kurser.sceu.dk eller ring til Ingrid Nystrup for yderligere information på telefon eller mail DEN OFFENTLIGE OVERENSKOMST En to-årig OK-periode Ingen lønstigning i ,10 pct. i 2014 Der er plads til lokal lønudvikling Reguleringsordningen videreføres uændret Ny samarbejdsaftale Partsprojekt om tillid og samarbejde Samarbejde i folkekirken Præcisering af TR s vilkår på geografisk spredte institutioner Yderligere midler til kompetenceudvikling Muligheden for valg af mere end én TR pr. medarbejdergruppe De offentlige forlig er kun vedtaget, hvis der bliver indgået aftale for alle områder, herunder for lærerne... AMU Vejen til en grøn fremtid Roskilde Tekniske Skole Akademiet for grønne udddannelser AMU og efteruddannelse inden for det grønne område Vi tilbyder kurser og uddannelser inden for følgende områder: Anlæg, golf- og idrætsanlæg, landbrug, planteskole, væksthus, skov- og natur, dyrehandel, vej og maskiner, blomsterbinding, kirkegård samt have- og parkingeniør. Aktuelle kurser: Kode Dato Dage Anlæg i betonsten, lige linier Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat Træer og buske om sommeren Læs nærmere på eller kontakt en uddannelsesog erhvervsvejleder, eller uddannelsesleder Claus Cornelius på telefon Minimumskravet er 10 deltagere pr. kursus. Ved færre tilmeldinger forbeholdes ret til aflysning. Deltagerbetaling udgør 120 kr. pr. kursusdag for AMU målgruppen. Roskilde Tekniske Skole 4 5

4 FAGLIGT FAGLIGT Landbrugsaktion - med succes 2012 blev et rigtigt dårligt år, når det drejer sig om dødsulykker i landbruget men der er dog lyser 2012 blev et rigtigt kedeligt år, når det handler om dødsulykker i landbruget. Hele 15 personer mistede livet ved ulykker på landbrugsejendomme, og set over de seneste 10 år, var kun 2006 lige så slemt. Arbejdsmiljøchef i Videncentret for Landbrug, Helle Birk Domino, har gennemgået årets statistik, som tæller dødsulykker af enhver art, og altså ikke kun arbejdsulykker. Ifølge Helle Birk Domino er der flere forklaringer på, at landbruget har mange flere ulykker end andre brancher. Et landbrug er en praktisk orienteret virksomhed, og alle faremomenter er der. Du har store dyr og store maskiner, og du har en alsidig hverdag, hvor du skal tage hånd om mange forskellige ting, siger hun og fortæller samtidig, at hun mener, at sikkerheden er kommet mere i fokus. Landbrugsbedrifterne bliver større og større, og det betyder, at der er flere ansatte og elever på den enkelte bedrift. Min umiddelbare fornemmelse er, at der på større landbrug er yderligere fokus på sikkerhed, fordi der er flere krav fra medarbejderne og naturligt større fokus på det ledelsesmæssige aspekt, herunder sikkerhed. Landbrugseleverne, der har tæt kontakt med skolerne, bringer jo viden om sikkerhed og arbejdsmiljø med sig ud på bedrifterne, og nogle landbrug er så store, at der er krav om arbejdsmiljørepræsentant, hvilket yderligere er med til at skærpe fokus, vurderer siger Helle Birk Domino. KAMPAGNE FOR SIKKERHED I 2012 gennemførte BAR Fra-Jord-til-Bord en række arrangementer, hvor landmænd, der havde været udsat for en ulykke, fortalte andre om ulykken og de følger, der havde haft. Med baggrund i den realistiske historie kunne eksperterne så fortælle om forebyggelse, sikkerhedsrunderinger, fremvisning af værnemidler og skabe god snak mellem de fremmødte Det var lidt svært at få de første arrangementer op at stå pga. for få tilmeldte, men konceptet bredte sig og til det sidst afholdte arrangement var der 60 fremmødte, fortæller Helle Birk Domino. Endelig uddeler Landbrug og Fødevarer hvert år en Arbejdsmiljøpris, og det er også med til at skærpe fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø. Foto: Gert Skærlund Andersen Landmand Søren Madsen fra Salsbjerggård ved Vordingborg fik Årets Arbejdsmiljøpris Han ses her i anden række til venstre sammen med det store folkehold. Dialog er vejen frem Minkkampagnen skrider godt frem samtlige samlecentraler og mange pelserier er nu organiseret Den kampagne, som en lang række jyske 3F-afdelinger startede omkring juletid, for at få ordnede forhold på landets pelserier, skrider fint fremad. Det er et langt, sejt træk, men vi har en rigtig god dialog med branchen, siger forhandlingssekretær i Den grønne Gruppe, Vagn Henriksen. Vi har fået lavet overenskomster på en halv snes af de store pelserier, og samtlige de samlecentraler, der leverer skind til Kopenhagen Fur er kommet med i Dansk Industri. Det er et særdeles tilfredsstillende resultat. I forbindelse med kampagnens start, kom nogle fra pelsdyrbranchen med trusler om at sende arbejdet ud af Danmark. Har I hørt mere til det? Nej, den snak er forstummet. Da vi holdt op med at forhandle gennem pressen, faldt gemytterne til ro, og alle trusler om at udflage produktionen faldt til jorden. Jeg hører fra afdelingerne, at der er god kontakt, så jeg er sikker på, at vi nok skal få ordnede forhold i hele branchen, slutter Vagn Henriksen. Bliv forsikret blandt ligesindede GF - Skov og Natur er en forsikringsklub specielt for ansatte inden for skov, natur og miljøområdet. Hos os får du netop de forsikringer, der passer dig. Hverken mere eller mindre. Ring eller besøg gf-skov-natur.dk og få et godt tilbud GF Skov og Natur Kattesund Horsens Foto. Kopenhagen Fur Flere folketingsmedlemmer var på besøg på Kopenhagen Fur ved den sidste auktion. Her er det Mette Reissmann (S) med masken, mens Sofie Carsten Nielssen (R) ser til. REKORD IGEN-IGEN Minkbranchen oplever et sandt boom i disse år. Skindpriserne stiger fra hver auktion på Kopenhagen Fur, og steg alene i løbet af 2012 med 12%. Sæsonens sidste auktion i februar slog således igen alle rekorder For første gang kom omsætningen på en enkelt auktion over 3 milliarder kr. Helt præcist endte kasseapparatets tæller på kr. Auktionen varede 5 dage. Der blev solgt næsten 5,7 mio. minkskind, og auktionen trak pelskunder fra hele verden til Danmark. Antallet af kunder satte også rekord, oig det er især de kinesiske opkøbere, der strømmer til Glostrup med næsten 800 stk. Prisen på minkskind steg godt 6 % på pelsauktionen, og dermed endte gennemsnitsprisen på 614 kr. Det er også en ny rekord, for aldrig har minkskind været dyrere. Skovningssæt Danmarks største udvalg af godkendt, påkrævet beklædning til motorsavsbrug. Sætpris fra 995,- kr (model standard gummistøvler, overall og hjelmsæt) til 3500,- kr (goretex airstream læderstøvler og stretch-air kevlar extreme bukser, hjelmsæt efter ønske). Priser excl. moms. Lagerføres i størrelse 46-58/41-47, nogle læderstøvler str Dansk Skovkontor A/S. Tlf

5 SPECIELLE JOB SPECIELLE JOB Foto: Adam Mørk Kunsten at flytte tusinder af fisk I løbet af vinteren er alle dyrene fra det gamle Danmarks Akvarium flyttet til den nye store attraktion Den Blå Planet. Her er de blevet familiesammenført med masser af nye arter i langt større omgivelser fra hele verden. Dyrepasser Mathias Skov fortæller her om den specielle opgave og det udfordrende job, han fik med støtte fra 3F Da Mathias Skov var færdig uddannet dyrepasser havde han ét mål. Han ville have én bestemt stilling i én bestemt virksomhed. Desværre var firmaet Danmarks Akvarium, og på det tids var der kun en håndfuld fastansatte og ikke megen rotation. Men Mathias var fast besluttet. Derfor tog han blandt andet til Norge og arbejdede frivilligt i Atlanterhavsparken, der er et akvarium i Ålesund, og han uddannede sig også videre til erhvervsdykker. Det er lidt specielt at sige, at man går efter en helt specifik stilling. Ikke mindst i disse tider. Men jeg er virkelig glad for den opbakning, jeg fik i 3F s A-kasse. De gav mig mulighed for at nå mit mål, fortæller Mathias til Grønt3FPunkt. Heldigvis for Mathias Skov havde Danmarks Akvarium store flytteplaner. I oktober sidste år lukkede man det gamle akvarium efter 73 år og begyndte at flytte personale og dyr til Den Blå Planet i Kastrup. Når dørene åbnes 22. marts for Den Blå Planet bliver det Nordeuropas største akvarium. Det er det eneste akvarium i Danmark, som fokuserer på hele verdens liv under vandet. Her kan du opleve fisk fra koldt og varmt vand fersk og salt. Du kan i spektakulære nye omgivelser se udstillinger fra det kolde nord til den fugtige hede i Amazonas. Næsten 7 mio. liter vand fylder akvarierne på Den Blå Foto: Martin Macnaughton FAKTA om Den Blå Planet Her har man bygget Nordeuropas største akvarium, der 22. marts åbner med mere end dyr fordelt på 450 arter. Med de mange nye dyr er der også opstået behov for flere dyrepassere, og det har været Mathias Skovs vej ind til sit drømmejob. Her kan jeg være med til at forme mit arbejde selv. Der er ikke skrevet nogen manual, og vi er med til at bygge noget helt nyt op. Det er virkelig spændende. Hvordan skal de her dyr have det, og hvordan skal de leve i de nye omgivelser? Det er vi ved at finde ud af. STRESSENDE Da det gamle Danmarks Akvarium i Charlottenlund skulle lukke ned, var det en stor opgave at flytte alle dyrene til deres nye hjem. Hajer, piratfisk, havskildpadder og de elektriske ål skulle alle op af deres vante vande og køres Planet. Det svarer til, hvad alle mennesker i hele Øresundsregionen bruger på én dag. Det største enkelt-akvarium indeholder fire millioner liter vand, og nogle af de største dyr vil være hammerhajerne de kan blive 3-4 meter. Den Blå Planet er blevet gjort muligt gennem donationer fra Realdania, Knud Højgaards Fond, Tårnby Kommune og Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond. Læs mere på Foto: Adam Mørk gennem København. Ligesom for mennesker er en flytning en ekstremt stressende oplevelse. Det er heldigvis gået godt. Men det har været hårdt. I takt med at vi fik flyttet dyrene fra det gamle til det nye sted, skulle vi på et tids køre to akvarier. Det krævede meget. Vi har heller ikke kunnet fylde det nye sted med dyrene fra det gamle, så vi har fået mange tusinde flere nye fra alle dele af verden. Vi har virkelig været begrænset af, at der kun er 24 timer i døgnet. Vi kunne godt have brugt mere, fortæller Mathias Skov. EN NORMAL DAG På en normal dag på Den Blå Planet starter dyrepassere med at se til dyrene. Er der nogle, der er syge, og er der noget teknik, som kræver eftersyn. I Mathias team, der har at gøre med fisk fra varmt saltvand, er de tre dyrepassere. Hver morgen fordeler de opgaverne, som i øjeblikket primært går på at sørge for, at dyrene trives og akvarierne er klar til publikum om få uger. Når der kommer lidt mere ro, skal de også til at lave aktiviteter med dyrene. Blandt andet skal hajerne trænes. Basalt set træner man en haj, som man ville træne en hund eller en søløve. Man skal nok ikke forvente, at man kan få den til at hente en pind. Det er dens hjerne ikke til. Men man kan træne nogle hajer til, at man f.eks. må løfte dem op, og det kan være rigtig godt, hvis man skal veje og under- Mathias Skov, dyrepasser Foto: Martin Macnaughton søge dem. Målet er, at vi skal kunne få dem til at svømme hen til os. Det ville være en stor hjælp i stedet for, at vi skulle have dykkere ned i det kæmpe akvarium og jagte dem. Det store akvarium Mathias hentyder til er Oceantanken og rummer fire millioner liter vand. Det er her akvariets allerstørste beboere som hammerhajerne, basserne og de sorttippet hajer svømmer rundt. Et spektakulært syn. Jeg håber, at når publikum kommer, vil de gøre store øjne og synes, det er et fascinerende og fantastisk sted. Og så håber jeg selvfølgelig, at de kommer igen og igen. Dræn og vandmiljø Den øgede mængde nedbør skaber problemer i det bynære miljø. Udfordringerne kræver alternative løsninger. Har du den rette viden? AMU Nordjylland tilbyder to aktuelle kurser: Etablering af basis for tagbeplantning med belægning (AMU mål: 40742) Opstart: 26/8 Varighed: 4 dage Afvanding og nedsivning fra belægningsarealer (AMU mål: 46659) Opstart: 8/4, 2/9, 11/11 Varighed: 5 dage Se Sandmoseskolens samlede udbud af uddannelser inden for det grønne område på: Vi ses på Grøn fagmesse torsdag den 13. juni 13! Sandmoseskolen Sandmosevej 486, 9460 Brovst tlf , 8 9

6 NYHEDER FAGLIGT NYT Eksport skal give flere økologiske jobs Eksporten af dansk økologi er i vækst, og der er mange muligheder på verdensmarkedet. Det kræver flere folk at dyrke økologiske varer derfor kan det økologiske landbrug være en af vejene frem for mere beskæftigelse i Danmark. Man kan godt spørge sig selv om det er i økologiens ånd at producere en vare i Danmark og så sende den tusinder af kilometer væk for at blive spist. Det virker ikke ret økologisk. Landbrug & Fødevarer har denne kommentar: Det er helt nødvendigt, at eksporten af økologiske varer stiger. Selvom vores andel på hjemmemarkedet forventes at stige med 5-7 pct. næste år, gør regeringens mål om en fordobling af det økologiske areal i 2020, at vi skal ud og finde flere kunder til vores produkter, siger økologichef Kirsten Lund Jensen. Eksporten af danske økologiske varer forventes at stige VI UDDANNER FOLK 19 danske virksomheder var med i Tyskland. Her en stand fra det midtjyske grossistfirma, Solhjulet. Foto : Landbrug & Fødevarer Læs mere på med ca. 150 millioner til ca. 1,2 milliarder i Den danske stand på BioFach var arrangeret af Økologisk Landsforening i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og med støtte fra Fødevareministeriet og EU. Årets TR blev grøn For første gang nogensinde er en grøn tillidsmand blevet valgt til Årets Tillidsvalgte for Region Sjælland. Det blev Hans Henrik Hansen, der til dagligt arbejder hos HedeDanmark i Slagelse. Det var hans kolleger i 3F Storebælt, der havde indstillet ham som regionens kandidat til den ærefulde titel, og han blev så valgt som den første nogensinde fra det grønne område. Udnævnelsen fandt sted ved en lille højtidelighed i 3Fbygningen i København, og den stolte TR kunne drage hjem efter håndtryk og klapsavler med et diplom, blomster og et weekendophold enten i Karrebæksminde eller på Langsøhus for sig selv og familien. I begrundelsen for udnævnelsen skriver forbundssekretær Claus Jørgensen: Du arbejder hårdt for dine kolleger i en branche, hvor vilkårene for at varetage et tillidshverv mange gange udfordres, og du har gjort en særlig stor indsats i forbindelse med virksomhedsoverdragelse. Dit humør har ingen kunnet tage fra dig, heller ikke en svær overgangstid. En super tillidsrepræsentant for dine kolleger. De grønne håndbøger til fagmanden VÆLG MELLEM VORES MANGE KURSER, BL.A.: en verden af muligheder Grønne AMU-kurser holder dig opdateret Etablering af mindre anlæg med fliser og planter (44276) Anlæg i betonsten lige/buede linier (42306/42307) Grundlæggende/udvidet beskæring (40842/40843) Planteliv, økologi og miljølære (45728) Motorsav/mindre gartnerimaskiner (42383/42302) Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat (42389) Etablering og pleje af kirkegårdsanlæg (42340) Uanset om du er ny eller gammel i fagene gartner eller ejendomsservice, er det altid en god idé at holde dig orienteret og opdateret i dit fag. Derfor tilbyder KTS dig kurser inden for Etablering og pleje Anlæg jord og planter Anlæg sten og fliser Betjening af maskiner Ejendomsservice Københavns Tekniske Skole Fabriksparken Glostrup Har du spørgsmål, så ring til kursussekretær Iben Sandemand på tlf eller send en mail til Læs mere på RING OG HØR NÆRMERE PÅ TLF Er du i AMUs målgruppe, har du mulighed for at søge løntabsgodtgørelse på 640,80 kr. pr. dag. Bortset fra en deltagerbetaling på 120/180 kr. pr. dag, er kurserne gratis. Hvis du er ledig og har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, kan du deltage på kurserne uden selv at betale deltagerbetalingen. Petersmindevej Odense C C. F. Tietgens Boulevard Odense SØ Tlf Vi uddanner folk Hans Henrik Hansen har i flere år arbejdet tæt sammen med faglig sekretær ved 3F Storebælt, Heidi Slesvig, der var draget med til København til overrækkelsen. Foto. Flemming Grønsund Beskæring kr Se mere & Havens pleje kr bestil på Plante- og plejeteknik kr Anlægsteknik kr. 50 ef.dk 00 Priserne er ekskl. moms 10 11

7 FAGLIGT FAGLIGT Den moderne herremand Hvorfor har den moderne landmand det så svært med overenskomster og aftaler? Vi søger svaret i denne artikel Stort set dagligt kan Fagbladet og andre kilder i 3F berette om landmænd, der ikke overholder overenskomster og aftaler, og omkring juletid kunne vi fortælle om besværlighederne med at få pelsdyravlere til at indgå overenskomster på deres område. I denne udgave af Grønt3FPunkt har vi to historier om landbrugsmedhjælpere, der er blevet mødt med voldsomme modkrav, bare fordi de har krævet deres retmæssige løn. I sagen fra Fyn ville en landbrugsmedhjælper have kr. i overtidsbetaling, men han blev i stedet mødt med et krav på kroner, fordi han angiveligt skulle have ødelagt en halmpresser. Smidt ud uden varsel I juni 2012 blev den 31-årige erfarne landmand Michael Bendtsen ansat som maskinfører hos godsejer Morten Bang Jensen på Biskopstorp Hovedgård i Ullerslev. Morten Bang Jensen driver også slægtsgården Nygård i samme landsby. 21. august går halmpresseren i stykker midt under høsten. Det viser sig, at et leje er brændt sammen, og presseren bliver sendt til reparation. Ved samme lejlighed blev presseren bygget om og rettet til. Endelig lejede gårdejeren en maskinstation til at presse resten af halmen. Hele regningen ender hos til den 31-årige landbrugsmedhjælper. Det sker således: Dagen efter kan man ikke arbejde på grund af regnvejr, og Michael møder som aftalt mandag 26. august. Han bliver mødt med en fyreseddel, og bliver bortvist med øjeblikkelig virkning. Han skriver under på en seddel, hvoraf det fremgår at han er indforstået med opsigelsen uden yderligere krav. Da lønnen for august ikke tikker ind på Michaels konto, ringer han til sin tidligere arbejdsgiver. Denne siger, at Irene Christensen Lars Mark Jensen I sagen fra Nordjylland krævede to medarbejdere kroner i efterbetaling af løn, feriepenge og pension. Dagen efter 3F i Aalborg rejste den sag, modtog parret en regning fra arbejdsgiveren på knap kr. for husleje og olie i det lejede hus. Men hvorfor får vi alle disse sager, hvor landmænd som det er med vilje, og at Michael kan regne med at få en regning for den ødelagte presser 2. september henvender Michael sig i 3F Nordhøjfyn, der rejser et krav på kr. Det er dels løn for 363 timer i august, og en måneds løn i opsigelsesperioden. AFVISER KRAV Morten Bang Jensen nægter at betale, og fremlægger I stedet regninger fra maskinstation og værksted, ligesom han fremlægger to vidneudsagn. Ifølge det siger begge vidner, at Michael Bendtsen trods flere opfordringer ikke smurte halmpresserens lejer, og at det var årsag til sammenbruddet. Morten Bang Jensen glemte blot at fortælle, at det ene vidne var hans egen søn, og at det andet var hans fodermester, som aldrig var med i marken. 3F Nordhøjfyn bad en advokat om at indkræve pengene, og det endte med, at herremanden på Biskoptorp betalte de kr. plus feriepenge m.v. eller i alt kroner. Morten Bang Jensen har ikke reageret på henvendelser fra Grønt3FPunkt. arbejdsgivere ikke enten vil indgå overenskomst, eller ikke vil overholde dem? Grønt3FPunkt har søgt et svar, og vi har bl.a. spurgt formanden for Den Grønne Gruppe i Aalborg, Lars Mark Jensen. HERREMANDSMENTALITET Jeg kender mange fornuftige og dygtige landmænd, der som medlemmer i bestyrelserne for deres egne organisationer opfører sig som moderne erhvervsledere med masser af ansatte i deres brød. Her er der ingen problemer med at overholde overenskomster og aftaler med de ansatte. Jeg møder dem jo i praktikudvalg, i bestyrelser og fonde og oplever dem her som fornuftige dygtige erhvervsledere, der driver deres organisationer flot, og som har mange ansatte her, fortæller Lars Mark Jensen. Men når de så kommer hjem, tager jakkesættet af og arbejdstøjet på, så er det som om der sker noget med dem. Så glemmer de, at de er erhvervsledere eller direktører med indtil flere ansatte. De bliver en slags moderne herremænd, hvor deres ord er lov. De er herre på egen gård, og ingen skal komme og fortælle dem, hvordan de skal drive den og behandle deres ansatte. Det er da en underlig opførsel, som jeg ikke kan se nogen fornuftig forklaring på, slutter Lars Mark Jensen fra 3F Aalborg. DEN FYNSKE HERREMAND Faglig sekretær hos 3F Nordhøjfyn, Irene Christensen, har en tilsvarende erfaring fra sin seneste sag. Her præsenterede landmanden sin medhjælper for en regning på kr., fordi han angiveligt havde ødelagt en halmpresser. Det viste sig, at den pågældende proprietær har for vane at true sine tidligere medarbejdere med kæmpemæssige regninger, hvis de kræver overtidsbetaling i f.eks. høsten, hvor arbejdsdagene ofte er lange. Flere, som jeg har talt med, har lavet timeopgørelser for overarbejde, men har i stedet fået krav om betaling for reparationer af de redskaber, som de har arbejdet med. Jeg synes det er en mærkelig opførsel her i 2012, og jeg kan kun opfordre folk til at melde sig hos os så skal vi nok tage os af det, slutter Irene Christensen. Mødt med modkrav 25-årige Cristina og hendes 27-årige mand Stefan Rusu blev hentet til Danmark i begyndelsen af 2008 som elever på Borris Landbrugsskole. Senere samme år blev de ansat som praktikanter hos svineavler Jens Mølgaard. Han er medlem af arbejdsgiverforeningen GLS-A, og han har dermed forpligtiget sig til at betale løn efter overenskomsten mellem 3F og GLS-A I 2009 blev parret ansat som almindelige medhjælpere i hans svinestald. De boede til leje i et lille hus, der tilhørte arbejdsgiveren, og betalte som aftalt husleje. I november 2012 fandt de med hjælp fra 3F s Grønne Gruppe i Aalborg ud af, at de ikke havde fået den rigtige løn og feriepenge, ligesom der ikke var indbetalt pensionsbidrag. 3F opgjorde det samlede krav til kroner, som blev afleveret til arbejdsgiveren. Fire dage efter troppede svineavleren op i huset med en håndskrevet regning på hele kroner. De mange penge skulle de to unge rumænere angiveligt skylde for fyringsolie, andre forbrugsafgifter og manglende husleje. Regningen var som sagt håndskrevet, og de bilag, som regningen henviste til var også håndskrevne og uden dokumentation for beløbene. Det rumænske par nægtede naturligvis at betale og hele fire gange mødte deres abrejdsgiver op og truede dem med ekstra rykkergebyrer, hvis de ikke betalte. 3F Aalborg overtog sagen, og indgik i december 2012 forlig med arbejdsgiveren. Han indbetale de kr., og droppede sit eget krav mod parret. I januar sagde de deres stilling hos svineavlerne op, og fandt arbejde på fabrik i området. Jeg er meget tilfreds med, at vores medlemmer nu endelig har fået den løn for deres arbejde, som de hele tiden har haft krav på efter overenskomsten. Der er tale om endnu en sag, hvor arbejdsgiveren ikke har brugt tid på at sætte sig ind i overenskomsten, siger formanden for Den Grønne Gruppe i Aalborg, Lars Mark Jensen. Regningen fra Jens Mølgaard 12 13

vejviser UD I DET GRØNNE

vejviser UD I DET GRØNNE vejviser UD I DET GRØNNE dengronneportal.dk Magasinet for anlægsgartnere blomsterbindere groundsmen dyrepassere elever frilandsgartnere gartneriarbejdere landarbejdere greenkeepere agro-industrien dyreassistenter

Læs mere

VEJVISER UD I DET GRØNNE kursusguide for 1. halvår 2014 danmarks største kursusguide

VEJVISER UD I DET GRØNNE kursusguide for 1. halvår 2014 danmarks største kursusguide VEJVISER UD I DET GRØNNE kursusguide for 1. halvår 2014 danmarks største kursusguide 752 kurser dengronneportal.dk magasinet for AnlægsgArtnere BlomsterBindere groundsmen dyrepassere elever frilandsgartnere

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 1. HALVÅR 2015 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE

VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 1. HALVÅR 2015 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 1. HALVÅR 2015 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE 325 KURSER dengronneportal.dk MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE BLOMSTERBINDERE GROUNDSMEN DYREPASSERE ELEVER FRILANDSGARTNERE

Læs mere

OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger

OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger FAKTABOKS JESPER DUE og JØRGEN STEEN MADSEN 11. april 2008: Urafstemningen om mæglingsforslaget om fornyelsen af overenskomsten mellem 3F s Grønne Gruppe

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn 600 medarbejdere fik ved en fejl dobbelt betaling for overarbejde i seks måneder. Arbejdsretten afgjorde, at virksomheden kunne modregne i medarbejdernes løn,

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 2. HALVÅR 2014 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE

VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 2. HALVÅR 2014 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE VEJVISER 4 K URS ER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR. HALVÅR 014 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE dengronneportal.dk MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE BLOMSTERBINDERE GROUNDSMEN DYREPASSERE ELEVER FRILANDSGARTNERE

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Dyr, planter og natur

Dyr, planter og natur Vil du arbejde med: Dyr, planter og natur Skov- og naturtekniker Greenkeeper Anlægsgartner Produktionsgartner Dyrepasser Væksthusgartner Landbrugsuddannelsen Indhold Dyr, planter og natur... 3 Grundforløbet...

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Vejviser ud i det grønne

Vejviser ud i det grønne Vejviser ud i det grønne Danmarks største guide til de grønne efteruddannelser 2. halvår 2007 Alle kurser indenfor skov, jordbrug, gartneri og ejendomsservice Vejviser ud i det grønne Danmarks største

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Dagbladsundersøgelse 2006

Dagbladsundersøgelse 2006 Dagbladsundersøgelse 2006 I forlængelse af mødet med Fællesoverenskomsten i Torvehallerne i Vejle i forsommeren, besluttede FreelanceGruppen, at vi ville lave en undersøgelse, der så godt som muligt skulle

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015. Tilstede: Pia Nymann, Annette Nielsen, Roxana Vasiliu, John Stampe, Claus Søgaard Andersen, Henriette Eriksen, Simona Honoré, Siva,

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre

Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre Maskinmestrenes forening Overenskomstforhandlingerne Maskinmestrenes Forening har indgået aftaler med Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner (RLTN)

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter.

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE HVEM KAN FÅ TILSKUD? 5 SÅDAN GØR DU 6 HVIS JEG GERNE VIL

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

GRØNT. 08 Mød den nye fødevareminister 12 Lukket vikarfirma fortsætter. 03 OK på Den Blå Planet 13 Betalte for at blive snydt

GRØNT. 08 Mød den nye fødevareminister 12 Lukket vikarfirma fortsætter. 03 OK på Den Blå Planet 13 Betalte for at blive snydt GRØNT JANUAR 2014 NR. 1 XXX Magasinet for os, der arbejder grønt 08 Mød den nye fødevareminister 12 Lukket vikarfirma fortsætter 03 OK på Den Blå Planet 13 Betalte for at blive snydt dengronneportal.dk

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Skærpede krav til svejsere

Skærpede krav til svejsere Skærpede krav til svejsere skærpede krav til svejsere 2013 1 Skærpede krav til svejsere Senest 1. juli 2014 skal stål- og aluminiumkonstruktioner være CE-mærket, når de bliver leveret til brug i bygge-

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre

Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre Maskinmestrenes Forening Nr. 1 april 2010 Indhold 1. Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor 1. 4. kvartal 2008-2009 2. KONZENS - Fokus på de tre

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Maj 2014 NYHEDSBREV. Sektionerne Nordjylland. Fagforeninger henter medlemmer på rastepladserne

Maj 2014 NYHEDSBREV. Sektionerne Nordjylland. Fagforeninger henter medlemmer på rastepladserne Maj 2014 Fagforeninger henter medlemmer på rastepladserne På gode dage kan vi tjene 300 kroner hver. På dårlige dage må vi vente. Og så tjener man intet. Den og lignende historier er der masser af, når

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

2014 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2014 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2014 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER 2 TILLYKKE Du har valgt en grøn uddannelse. De

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

guide TIL GRØNNE ELEVER 2012

guide TIL GRØNNE ELEVER 2012 QUICK guide TIL GRØNNE ELEVER 2012 QUICK GUIDE FOR ELEVER INDEN FOR DE GRØNNE BRANCHER ANLÆGSGARTNER JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSER LANDBRUG PLANTESKOLE SKOVBRUG VÆKSTHUS GOLFBANE kolofon Quick guiden

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1 OK2014 Urafstemning information om aftalen 1 Kære kollega Vi har nu indgået en aftale med arbejdsgiverne om forbedringer af industriens overenskomster. I forhandlingerne har vi især lagt vægt på at få

Læs mere

JA Nyhedsbrev onsdag den 20. marts 2013

JA Nyhedsbrev onsdag den 20. marts 2013 JA Nyhedsbrev giver dig friske nyheder fra foreningen, de faglige og sociale netværk samt en kalender, hvor du kan tilmelde dig vores arrangementer. Kan du ikke læse dette nyhedsbrev, så klik her JA Nyhedsbrev

Læs mere

Styr på din lønseddel?

Styr på din lønseddel? Styr på din lønseddel? Hele 54 procent af danskerne har prøvet at finde en fejl på deres lønseddel. Det viser en Gallup-undersøgelse fra oktober i år. Men hvad med dig? Hvor tit tjekker du din lønseddel?

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus StilladsInformation nr 86 - marts 2008 side 9 manden Navn: Bopæl: Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 Start i branchen: 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus Nuværende firma: Langborg Stilladser,

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport

Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport Natur og Landbrugskommissionen Den 19. dec. 2012 J.nr. Sekretariatet Ref. carni Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport Beskæftigelse: Der er ca. 134.000 fuldtidsbeskæftigede i det jordbrugsindustrielle

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud.

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE 6 INDUSTRIENS OVERENSKOMST OG INDUSTRIENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

RTM Insurance Brokers A/S Juni 2015. Indledning. Hermed fremsendes RTM Insurance Brokers nyhedsbrev. ARKEN. Aktuelle udstillinger

RTM Insurance Brokers A/S Juni 2015. Indledning. Hermed fremsendes RTM Insurance Brokers nyhedsbrev. ARKEN. Aktuelle udstillinger I denne måneds nyhedsbrev: - Indledning - Arken - Nyheder Industri - Tysk gigant på det danske forsikringsmarked - Firma ramt af hackerangreb: Husk at tage backup - Festivaltid: Hvordan er jeg som frivillig

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere