punkt SIDE 12 SIDE 3 SIDE 8 Dinoerne venter grønt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "punkt SIDE 12 SIDE 3 SIDE 8 Dinoerne venter www.gront3fpunkt.dk grønt"

Transkript

1 DANMARKS STØRSTE GRØNNE BRANCHE MAGASIN Dinoerne venter Se side 15 NR. 2 IKKE MEGET AT HENTE PÅ OK SIDE 3 KUNSTEN AT FLYTTE FISK SIDE 8 DEN MODERNE HERREMAND SIDE 12 LYSPUNKTER TRODS MANGE DØDSFALD - se side 6 magasinet for Anlægsgartnere blomsterbindere Groundsmen dyrepassere Elever frilandsgartnere garneriarbejdere landarbejdere greenkeepere AGRO-industrien dyreassister maskinfører planteskolegartnere servicegartnere skovarbejdere væksthusgartnere kirkegårdsansatte grønne gårdmænd jordbrugsteknologer

2 LEDER tema I OK-13 KOLOFON 37. årgang ISSN Grønt 3FPunkt er Danmarks største fagmagasin for den grønne branche. UDGIVER Grønt3FPunkt udgives af Forlaget K-K Media I/S på vegne af repræsentantskabet for Den Grønne Landsbrancheklub i 3F. Adresse: K-K Media I/S, Bollervej 4, Fiskbæk, 8831 Løgstrup. CVR REDAKTION Grønt3FPunkt redigeres af et udvalg under repræsentantskabet. Magasinet er uafhængigt af 3F. Artikler i bladet er ikke nødvendigvis dækkende for repræsentantskabets holdninger. Ansvarshavende redaktør: Flemming Grønsund, 3F Valby, Mølle Allé 26, 2500 Valby. Redaktionen består af. Kenneth Wöhlisfelt, journalist (Sjælland): T: E: Kristian Melgaard, journalist (Jylland): T: E: INDLÆG OG ARTIKLER Har du en god ide til en artikel eller sag, du mener bladet skal omtale, så ring eller skriv til journalisterne eller send en mail til: OPLAG Grønt3FPunkt udsendes til medlemmerne af Den grønne Landsbrancheklub, eksterne abonnenter, uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer indenfor den grønne branche. Oplag 1. halvår 2013: ANNONCESALG Sats & Tegn, Viborg v/ Jan Thorup. tlf mail: LAYOUT GREAT Communications FORSIDEFOTO Adam Mørk DEN BLÅ PLANET Artiklen er skrevet af Emil Norsker, DJ BRANCHER Den grønne Landsbrancheklubs repræsentantskab: Valg på repræsentantskabsmødet 18. januar 2013: Formand: Flemming Grønsund, 3F BJMF / Kasserer: Rita Olsen, 3F Århus Rymarken / rita. Bente Madsen, PKM, 3F Odense GOPS, Formand for Produktionsgartnerne. John Jensen, Søren Ribergaard Anlæg, 3F Odense GOPS, formand for Anlægsgartnerne. Anders Mortensen, 3F Holbæk, formand for Jordbruget. Lars Henriksen, Løveholm Skov, 3F Djursland, formand for Skovbruget Afdelinger med kollektivt abonnement Bygge,- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening København, 3F København, 3F Frederiksborg, 3F Nordøstsjælland, 3F Nordsjælland Syd, 3F Frederiksværk - Frederikssund, 3F Slagelse, 3F Storebælt, 3F Midt og Østsjælland, 3F Bornholm, 3F-Aalborg, 3F Midtfjord, 3F Bjerringbro & Omegn, 3F Randers, 3F Rymarken - Århus, 3F Silkeborg, 3F Vejle, 3F Vestlolland, 3F Esbjerg, 3F Fredericia, 3F Als, 3F Skiveegnen, 3F Ringkøbing Skjern, 3F Holstebro, 3F Vest. Ny afdelingsabonnent: 3F Vest-lolland Deadline næste udgivelse: 15. MAJ 2013 LEDER Forlig med muligheder Natten mellem 8. og 9. februar skete der en historisk begivenhed. For første gang i mere end 10 år lykkedes det GLS-A og 3F at indgå ny overenskomst uden at skulle ulejlige forligsmanden. Indholdet i forliget følger i hovedtræk det resultat, som blev indgået på DA og LO området i 2012 med samme lønstigninger og forbedringer på de sociale områder som blev aftalt på f. eks. transportområdet. Det nok vigtigste resultat var at indsatsen mod løndumping blev forstærket. Arbejdsgiverne skal nu indenfor 72 timer oplyse om omfanget af entrepriseaftalerne på virksomheden, samt hvilket firma, der udfører arbejdet. Forbedringen er ikke på højde med de aftaler, der er indgået på bygge- og anlægsområdet, men det er et godt redskab som vil gøre det vanskeligere for arbejdsgiverne at snyde med løn og andre arbejdsvilkår. På de næste sider af Grønt3FPunkt kan du læse mere om resultatet. På trods af en fornuftig aftale, giver overenskomstresultatet og forhandlingsforløbet også anledning til eftertanke. Hvorfor skal de grønne overenskomster på GLS-A området altid forhandles et år efter det øvrige private arbejdsmarked, særligt når forligene alligevel følger det, som er aftalt på DA og LO området? Forsinkelsen betyder, at de fleste forbedringer og forandringer først bliver indarbejdet i de grønne overenskomster 12 måneder efter alle andre, og det giver ingen fornuftig mening. 3F bør derfor arbejde for at bringe overenskomstforhandlingerne i takt med det øvrige private arbejdsmarked. En anden udfordring som parterne skal finde en løsning på, er de alt for centraliserede forhandlinger, hvor der ikke gives plads til behandling af de enkelte brancheoverenskomster. Derved går mange gode medlemsforslag tabt. Skal brancheoverenskomsterne have en fremtid skal parterne i 2015 sikre at der gives mulighed for detailforhandlinger af de enkelte overenskomster. Ellers kan man lige så godt beslutte at indgå én fælles grøn overenskomst på GLS-A området med enkelte brancheprotokollater. Det vil både spare ressourcer og være mere fair overfor 3F medlemmerne og virksomhederne. Overenskomstforliget er i skrivende stund til urafstemning blandt 3F medlemmerne og resultatet offentliggøres 18. marts. Nye overenskomster Ikke det store at hente Lønnen stiger ikke meget de kommende to år. Til gengæld er der kommet et værn mod løndumpning Krisen kradser fortsat. I hvert fald er der ikke meget at hente i de nye overenskomster på det grønne område. Din løn stiger beskedent, og om den kan holde takt med prisudviklingen er nok tvivlsomt. Til gengæld har 3F bl.a. fået bedre muligheder for at kontrollere arbejdsgivernes brug af underentreprenører og dermed er der kommet et værn mod løndumpning. Her på siderne kan du læse om de vigtigste forbedringer af din overenskomst. De seneste overenskomstforhandlinger mellem 3F og GLS-A er endt i Forligsinstitutionen, men denne gang blev parterne selv enige. Her ses Arne Grevsen (tv) og og Gerner Wolff-Sneedorff (th) ved underskriftceremonien. Resultat som forventet Efter fire runder med forhandlinger i timevis lykkedes det parterne at blive enige uden indblanding fra forligsmanden i modsætning til de tre seneste forhandlinger siden Formanden for GLS-A, Gerner Wolff-Sneedorff, siger: Jeg er glad for, at det lykkedes parterne selv at lave et forlig i god ro og orden. Resultatet er som forventet. Hvis vi ikke havde været tilfredse, så havde vi ikke skrevet under på overenskomsten, siger Gerner Wolff-Sneedorff. GLS-A aftalen Grundlønnen stiger over to år med ca. 700 kr. incl. feriepenge og pension. Genetillæg stiger 1,4 pct. Akkordsatser Skovbrug stiger 1 pct. Lærlinge får ca. den samme krone-øre-stigning på lønnen som deres voksne kolleger. Lærlinge over 25 år, med erfaring, sikres løn som voksne. Forældreorloven gøres mere fleksibel, så den kan placeres frit inden for de første 52 uger. Ansatte får ret til løn under sygdom, når de har været ansat i 9 mdr. Før var det 12 mdr. Pensionsbidrag betales fra det 18. år. Før var det ved det 20. år. Seniorer over 60 år får ret til at gå ned i tid. Gartneri og planteskole: Normal arbejdstid udvides om lørdagen med 1,5 time til GASA Transport-overenskomsten: Normal arbejdstid om lørdagen udvides med 1,5 time. For jordbrug, Golf og Agroindustri: Ved fremmøde på søn- og helligdage skal medarbejdere forlange betaling for en minimumsperiode (2-3 timer) Læs hele GLS-A forliget på 2 3

3 FEBRUAR 2013 tema I OK-13 tema I OK-13 FEBRUAR 2013 Ansatte hos HedeDanmark: Fin overenskomst Det er en fin overenskomst. Jeg er glad for at fagforeningen nu får mere kontrol med underentreprenørerne. Arbejdsgiverne havde et forslag om, at de skulle kunne tilrettelægge vores arbejde om lørdagen også, men det kom de heldigvis ikke igennem med. Vi ville gerne have haft, at det overtidstillæg, vi får på vintertjeneste og som bliver udbetalt, kunne indsættes på vores afspadseringskonto, men det blev altså ikke denne gang, siger Marianne Bynk Jørgensen, der er tillidskvinde i Grøn Service i HedeDanmark i Slagelse. De ansatte hos PKM: Tilfredse med resultatet Jeg er tilfreds. Det er en god aftale i disse tider. Gartneribranchen er jo en hård branche, der er hårdt ramt af mange afgifter. Mine kollegaer synes også det er en fin overenskomst, siger Bente Madsen, der er tillidsrepræsentant for de timelønnede på gartneriet PKM på Fyn. Og hun fortsætter: For to år siden blev os, der havde en 100 % sundhedsforsikring i forvejen tvunget med i en anden ordning omkring sundhedsforsikring - og den ville jeg gerne have været af med, men det kom vi desværre ikke. Her hos PKM har vi jo noget der er bedre. Den nye aftale indebærer også, at den normale arbejdstid udvides om lørdagen. Hvordan har I det med det? Det har ingen betydning for os. Vi arbejder normalt ikke weekenderne, slutter Bente Madsen. Gartneriet PKM har ca. 200 ansatte og råder over kvm. væksthuse og fem hektar friland. Forlig: Kommunalt forlig ikke til at blive fed af Det kommunale område får en kompetencefond Søndag 3. marts blev der indgået et forlig på det kommunale og regionale område. Det betyder lønstigninger, men det er ikke nogle man bliver fed af. Det er et forlig, der er lavet i krisetid og pengene hænger ikke på træerne. Til gengæld er der på det kommunale område kommet et gennembrud på en kompetencefond, som vi håber rigtig mange medlemmer vil få glæde af, siger Hanne Gram fra Den Offentlige Gruppe i 3F. Aftalen betyder, at alle får hævet deres grundlønstillæg til kr. herunder får vokseneleverne også stigningen. Minipensionen fjernes, så man efter ni måneders ansættelses får 14,55% i pension, et løft på 1,55%. Elever på 21 år stiger fra skalatrin fire til skalatrin fem. Gartnerne i København/Frederiksberg får hævet deres pensionsprocent fra 18,41% til 18,63%. Elever på 21 år stiger fra skalatrin fire til skalatrin fem. I regionerne stiger grundlønstillægget til kr. mens minipensionen hæves fra 12,5% til 13,9%. Eleverne stiger i løn når man fra uddannelsesstart er 21 år. Løntrinet her ændres fra fire til løntrin fem. STATEN IKKE PÅ PLADS I staten er det uvist, hvordan verdenen ser ud på grund af at Moderniseringsstyrelsen har lockoutet undervisningsområdet. Det betyder, at CFU-forliget er endt i forlisinstitutionen. Om det får betydning for forliget vides ikke, siger Hanne Gram og fortsætter: Men hvis ikke det får betydning, så ser det således ud: I staten var man uheldig at have en gæld, da de privatansattes lønninger var gået lønmæssigt i stå, hvilket betød et minus på 0,82% derfor er der ingen lønstigninger i 2013 og mindre lønstigninger i Der er forsat sat penge af til kompetencefonden og forliget betyder også, at folkekirken nu skal beskæftige sig med samarbejde lokalt. Der har ikke været sat penge af til de enkelte overenskomster og organisationsaftaler, så man er kun blevet enige om at lave periode-projekter bl.a. vil man arbejde på en grøn-organisationsaftale, så der kun findes én aftale for kirkegårdsområdet og resten af det grønne område. Ikke tilfreds Jeg er selvfølgelig ikke tilfreds, men hvad skal jeg gøre? Vi fik jo ingenting. Hvis man kigger logisk på det, så kan vi jo ikke få 10 kr. mere i timen. Det er svære tider, vi må trække på skulderen og sige, det var det. Det nytter jo ikke at strejke og stemme det ned, tiderne er ikke til det. Mine kolleger håber, de kan få noget mere næste gang. Der er ikke noget at hente på de normale lønstigninger. Skal vi hente noget, så er det på ny løn, dér ligger pengene og der kan vi trække procenterne hjem. Jeg frygter, at folk slet ikke vil stemme, når overenskomsten skal godkendes. Jeg havde håbet på at vi kunne holde reallønnen, men sådan gik det jo slet ikke, siger Jan Rasmussen, der er fællestillidsrepræsentant for de grønne på Århus Universitet. Tag dit AMU-kursus på Landbrugs- og Gartnerskolen Selandia tilbyder målrettet undervisning på kurser og efteruddannelse Plantevækst og etablering af grønne anlæg 15 dage Dato: april 2013 Ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse 5 dage Dato: april 2013 Pleje af grønne områder 10 dage Dato: april 2013 Anvendelse af stauder i grønne anlæg 5 dage Dato: 29. april 3. maj 2013 Pleje af grønne områder, sommerbeskæring 5 dage Dato: maj 2013 Etablering og pleje af kirkegårdsanlæg 15 dage Dato: juni 2013 Selandia tilbyder også uddannelsesplanlægning og IKV Individuel Kompetence Vurdering med henblik på afklaring og individuelle mål, for eksempel faglært anlægsgartner. Tilmeld dig på kurser.sceu.dk eller ring til Ingrid Nystrup for yderligere information på telefon eller mail DEN OFFENTLIGE OVERENSKOMST En to-årig OK-periode Ingen lønstigning i ,10 pct. i 2014 Der er plads til lokal lønudvikling Reguleringsordningen videreføres uændret Ny samarbejdsaftale Partsprojekt om tillid og samarbejde Samarbejde i folkekirken Præcisering af TR s vilkår på geografisk spredte institutioner Yderligere midler til kompetenceudvikling Muligheden for valg af mere end én TR pr. medarbejdergruppe De offentlige forlig er kun vedtaget, hvis der bliver indgået aftale for alle områder, herunder for lærerne... AMU Vejen til en grøn fremtid Roskilde Tekniske Skole Akademiet for grønne udddannelser AMU og efteruddannelse inden for det grønne område Vi tilbyder kurser og uddannelser inden for følgende områder: Anlæg, golf- og idrætsanlæg, landbrug, planteskole, væksthus, skov- og natur, dyrehandel, vej og maskiner, blomsterbinding, kirkegård samt have- og parkingeniør. Aktuelle kurser: Kode Dato Dage Anlæg i betonsten, lige linier Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat Træer og buske om sommeren Læs nærmere på eller kontakt en uddannelsesog erhvervsvejleder, eller uddannelsesleder Claus Cornelius på telefon Minimumskravet er 10 deltagere pr. kursus. Ved færre tilmeldinger forbeholdes ret til aflysning. Deltagerbetaling udgør 120 kr. pr. kursusdag for AMU målgruppen. Roskilde Tekniske Skole 4 5

4 FAGLIGT FAGLIGT Landbrugsaktion - med succes 2012 blev et rigtigt dårligt år, når det drejer sig om dødsulykker i landbruget men der er dog lyser 2012 blev et rigtigt kedeligt år, når det handler om dødsulykker i landbruget. Hele 15 personer mistede livet ved ulykker på landbrugsejendomme, og set over de seneste 10 år, var kun 2006 lige så slemt. Arbejdsmiljøchef i Videncentret for Landbrug, Helle Birk Domino, har gennemgået årets statistik, som tæller dødsulykker af enhver art, og altså ikke kun arbejdsulykker. Ifølge Helle Birk Domino er der flere forklaringer på, at landbruget har mange flere ulykker end andre brancher. Et landbrug er en praktisk orienteret virksomhed, og alle faremomenter er der. Du har store dyr og store maskiner, og du har en alsidig hverdag, hvor du skal tage hånd om mange forskellige ting, siger hun og fortæller samtidig, at hun mener, at sikkerheden er kommet mere i fokus. Landbrugsbedrifterne bliver større og større, og det betyder, at der er flere ansatte og elever på den enkelte bedrift. Min umiddelbare fornemmelse er, at der på større landbrug er yderligere fokus på sikkerhed, fordi der er flere krav fra medarbejderne og naturligt større fokus på det ledelsesmæssige aspekt, herunder sikkerhed. Landbrugseleverne, der har tæt kontakt med skolerne, bringer jo viden om sikkerhed og arbejdsmiljø med sig ud på bedrifterne, og nogle landbrug er så store, at der er krav om arbejdsmiljørepræsentant, hvilket yderligere er med til at skærpe fokus, vurderer siger Helle Birk Domino. KAMPAGNE FOR SIKKERHED I 2012 gennemførte BAR Fra-Jord-til-Bord en række arrangementer, hvor landmænd, der havde været udsat for en ulykke, fortalte andre om ulykken og de følger, der havde haft. Med baggrund i den realistiske historie kunne eksperterne så fortælle om forebyggelse, sikkerhedsrunderinger, fremvisning af værnemidler og skabe god snak mellem de fremmødte Det var lidt svært at få de første arrangementer op at stå pga. for få tilmeldte, men konceptet bredte sig og til det sidst afholdte arrangement var der 60 fremmødte, fortæller Helle Birk Domino. Endelig uddeler Landbrug og Fødevarer hvert år en Arbejdsmiljøpris, og det er også med til at skærpe fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø. Foto: Gert Skærlund Andersen Landmand Søren Madsen fra Salsbjerggård ved Vordingborg fik Årets Arbejdsmiljøpris Han ses her i anden række til venstre sammen med det store folkehold. Dialog er vejen frem Minkkampagnen skrider godt frem samtlige samlecentraler og mange pelserier er nu organiseret Den kampagne, som en lang række jyske 3F-afdelinger startede omkring juletid, for at få ordnede forhold på landets pelserier, skrider fint fremad. Det er et langt, sejt træk, men vi har en rigtig god dialog med branchen, siger forhandlingssekretær i Den grønne Gruppe, Vagn Henriksen. Vi har fået lavet overenskomster på en halv snes af de store pelserier, og samtlige de samlecentraler, der leverer skind til Kopenhagen Fur er kommet med i Dansk Industri. Det er et særdeles tilfredsstillende resultat. I forbindelse med kampagnens start, kom nogle fra pelsdyrbranchen med trusler om at sende arbejdet ud af Danmark. Har I hørt mere til det? Nej, den snak er forstummet. Da vi holdt op med at forhandle gennem pressen, faldt gemytterne til ro, og alle trusler om at udflage produktionen faldt til jorden. Jeg hører fra afdelingerne, at der er god kontakt, så jeg er sikker på, at vi nok skal få ordnede forhold i hele branchen, slutter Vagn Henriksen. Bliv forsikret blandt ligesindede GF - Skov og Natur er en forsikringsklub specielt for ansatte inden for skov, natur og miljøområdet. Hos os får du netop de forsikringer, der passer dig. Hverken mere eller mindre. Ring eller besøg gf-skov-natur.dk og få et godt tilbud GF Skov og Natur Kattesund Horsens Foto. Kopenhagen Fur Flere folketingsmedlemmer var på besøg på Kopenhagen Fur ved den sidste auktion. Her er det Mette Reissmann (S) med masken, mens Sofie Carsten Nielssen (R) ser til. REKORD IGEN-IGEN Minkbranchen oplever et sandt boom i disse år. Skindpriserne stiger fra hver auktion på Kopenhagen Fur, og steg alene i løbet af 2012 med 12%. Sæsonens sidste auktion i februar slog således igen alle rekorder For første gang kom omsætningen på en enkelt auktion over 3 milliarder kr. Helt præcist endte kasseapparatets tæller på kr. Auktionen varede 5 dage. Der blev solgt næsten 5,7 mio. minkskind, og auktionen trak pelskunder fra hele verden til Danmark. Antallet af kunder satte også rekord, oig det er især de kinesiske opkøbere, der strømmer til Glostrup med næsten 800 stk. Prisen på minkskind steg godt 6 % på pelsauktionen, og dermed endte gennemsnitsprisen på 614 kr. Det er også en ny rekord, for aldrig har minkskind været dyrere. Skovningssæt Danmarks største udvalg af godkendt, påkrævet beklædning til motorsavsbrug. Sætpris fra 995,- kr (model standard gummistøvler, overall og hjelmsæt) til 3500,- kr (goretex airstream læderstøvler og stretch-air kevlar extreme bukser, hjelmsæt efter ønske). Priser excl. moms. Lagerføres i størrelse 46-58/41-47, nogle læderstøvler str Dansk Skovkontor A/S. Tlf

5 SPECIELLE JOB SPECIELLE JOB Foto: Adam Mørk Kunsten at flytte tusinder af fisk I løbet af vinteren er alle dyrene fra det gamle Danmarks Akvarium flyttet til den nye store attraktion Den Blå Planet. Her er de blevet familiesammenført med masser af nye arter i langt større omgivelser fra hele verden. Dyrepasser Mathias Skov fortæller her om den specielle opgave og det udfordrende job, han fik med støtte fra 3F Da Mathias Skov var færdig uddannet dyrepasser havde han ét mål. Han ville have én bestemt stilling i én bestemt virksomhed. Desværre var firmaet Danmarks Akvarium, og på det tids var der kun en håndfuld fastansatte og ikke megen rotation. Men Mathias var fast besluttet. Derfor tog han blandt andet til Norge og arbejdede frivilligt i Atlanterhavsparken, der er et akvarium i Ålesund, og han uddannede sig også videre til erhvervsdykker. Det er lidt specielt at sige, at man går efter en helt specifik stilling. Ikke mindst i disse tider. Men jeg er virkelig glad for den opbakning, jeg fik i 3F s A-kasse. De gav mig mulighed for at nå mit mål, fortæller Mathias til Grønt3FPunkt. Heldigvis for Mathias Skov havde Danmarks Akvarium store flytteplaner. I oktober sidste år lukkede man det gamle akvarium efter 73 år og begyndte at flytte personale og dyr til Den Blå Planet i Kastrup. Når dørene åbnes 22. marts for Den Blå Planet bliver det Nordeuropas største akvarium. Det er det eneste akvarium i Danmark, som fokuserer på hele verdens liv under vandet. Her kan du opleve fisk fra koldt og varmt vand fersk og salt. Du kan i spektakulære nye omgivelser se udstillinger fra det kolde nord til den fugtige hede i Amazonas. Næsten 7 mio. liter vand fylder akvarierne på Den Blå Foto: Martin Macnaughton FAKTA om Den Blå Planet Her har man bygget Nordeuropas største akvarium, der 22. marts åbner med mere end dyr fordelt på 450 arter. Med de mange nye dyr er der også opstået behov for flere dyrepassere, og det har været Mathias Skovs vej ind til sit drømmejob. Her kan jeg være med til at forme mit arbejde selv. Der er ikke skrevet nogen manual, og vi er med til at bygge noget helt nyt op. Det er virkelig spændende. Hvordan skal de her dyr have det, og hvordan skal de leve i de nye omgivelser? Det er vi ved at finde ud af. STRESSENDE Da det gamle Danmarks Akvarium i Charlottenlund skulle lukke ned, var det en stor opgave at flytte alle dyrene til deres nye hjem. Hajer, piratfisk, havskildpadder og de elektriske ål skulle alle op af deres vante vande og køres Planet. Det svarer til, hvad alle mennesker i hele Øresundsregionen bruger på én dag. Det største enkelt-akvarium indeholder fire millioner liter vand, og nogle af de største dyr vil være hammerhajerne de kan blive 3-4 meter. Den Blå Planet er blevet gjort muligt gennem donationer fra Realdania, Knud Højgaards Fond, Tårnby Kommune og Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond. Læs mere på Foto: Adam Mørk gennem København. Ligesom for mennesker er en flytning en ekstremt stressende oplevelse. Det er heldigvis gået godt. Men det har været hårdt. I takt med at vi fik flyttet dyrene fra det gamle til det nye sted, skulle vi på et tids køre to akvarier. Det krævede meget. Vi har heller ikke kunnet fylde det nye sted med dyrene fra det gamle, så vi har fået mange tusinde flere nye fra alle dele af verden. Vi har virkelig været begrænset af, at der kun er 24 timer i døgnet. Vi kunne godt have brugt mere, fortæller Mathias Skov. EN NORMAL DAG På en normal dag på Den Blå Planet starter dyrepassere med at se til dyrene. Er der nogle, der er syge, og er der noget teknik, som kræver eftersyn. I Mathias team, der har at gøre med fisk fra varmt saltvand, er de tre dyrepassere. Hver morgen fordeler de opgaverne, som i øjeblikket primært går på at sørge for, at dyrene trives og akvarierne er klar til publikum om få uger. Når der kommer lidt mere ro, skal de også til at lave aktiviteter med dyrene. Blandt andet skal hajerne trænes. Basalt set træner man en haj, som man ville træne en hund eller en søløve. Man skal nok ikke forvente, at man kan få den til at hente en pind. Det er dens hjerne ikke til. Men man kan træne nogle hajer til, at man f.eks. må løfte dem op, og det kan være rigtig godt, hvis man skal veje og under- Mathias Skov, dyrepasser Foto: Martin Macnaughton søge dem. Målet er, at vi skal kunne få dem til at svømme hen til os. Det ville være en stor hjælp i stedet for, at vi skulle have dykkere ned i det kæmpe akvarium og jagte dem. Det store akvarium Mathias hentyder til er Oceantanken og rummer fire millioner liter vand. Det er her akvariets allerstørste beboere som hammerhajerne, basserne og de sorttippet hajer svømmer rundt. Et spektakulært syn. Jeg håber, at når publikum kommer, vil de gøre store øjne og synes, det er et fascinerende og fantastisk sted. Og så håber jeg selvfølgelig, at de kommer igen og igen. Dræn og vandmiljø Den øgede mængde nedbør skaber problemer i det bynære miljø. Udfordringerne kræver alternative løsninger. Har du den rette viden? AMU Nordjylland tilbyder to aktuelle kurser: Etablering af basis for tagbeplantning med belægning (AMU mål: 40742) Opstart: 26/8 Varighed: 4 dage Afvanding og nedsivning fra belægningsarealer (AMU mål: 46659) Opstart: 8/4, 2/9, 11/11 Varighed: 5 dage Se Sandmoseskolens samlede udbud af uddannelser inden for det grønne område på: Vi ses på Grøn fagmesse torsdag den 13. juni 13! Sandmoseskolen Sandmosevej 486, 9460 Brovst tlf , 8 9

6 NYHEDER FAGLIGT NYT Eksport skal give flere økologiske jobs Eksporten af dansk økologi er i vækst, og der er mange muligheder på verdensmarkedet. Det kræver flere folk at dyrke økologiske varer derfor kan det økologiske landbrug være en af vejene frem for mere beskæftigelse i Danmark. Man kan godt spørge sig selv om det er i økologiens ånd at producere en vare i Danmark og så sende den tusinder af kilometer væk for at blive spist. Det virker ikke ret økologisk. Landbrug & Fødevarer har denne kommentar: Det er helt nødvendigt, at eksporten af økologiske varer stiger. Selvom vores andel på hjemmemarkedet forventes at stige med 5-7 pct. næste år, gør regeringens mål om en fordobling af det økologiske areal i 2020, at vi skal ud og finde flere kunder til vores produkter, siger økologichef Kirsten Lund Jensen. Eksporten af danske økologiske varer forventes at stige VI UDDANNER FOLK 19 danske virksomheder var med i Tyskland. Her en stand fra det midtjyske grossistfirma, Solhjulet. Foto : Landbrug & Fødevarer Læs mere på med ca. 150 millioner til ca. 1,2 milliarder i Den danske stand på BioFach var arrangeret af Økologisk Landsforening i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og med støtte fra Fødevareministeriet og EU. Årets TR blev grøn For første gang nogensinde er en grøn tillidsmand blevet valgt til Årets Tillidsvalgte for Region Sjælland. Det blev Hans Henrik Hansen, der til dagligt arbejder hos HedeDanmark i Slagelse. Det var hans kolleger i 3F Storebælt, der havde indstillet ham som regionens kandidat til den ærefulde titel, og han blev så valgt som den første nogensinde fra det grønne område. Udnævnelsen fandt sted ved en lille højtidelighed i 3Fbygningen i København, og den stolte TR kunne drage hjem efter håndtryk og klapsavler med et diplom, blomster og et weekendophold enten i Karrebæksminde eller på Langsøhus for sig selv og familien. I begrundelsen for udnævnelsen skriver forbundssekretær Claus Jørgensen: Du arbejder hårdt for dine kolleger i en branche, hvor vilkårene for at varetage et tillidshverv mange gange udfordres, og du har gjort en særlig stor indsats i forbindelse med virksomhedsoverdragelse. Dit humør har ingen kunnet tage fra dig, heller ikke en svær overgangstid. En super tillidsrepræsentant for dine kolleger. De grønne håndbøger til fagmanden VÆLG MELLEM VORES MANGE KURSER, BL.A.: en verden af muligheder Grønne AMU-kurser holder dig opdateret Etablering af mindre anlæg med fliser og planter (44276) Anlæg i betonsten lige/buede linier (42306/42307) Grundlæggende/udvidet beskæring (40842/40843) Planteliv, økologi og miljølære (45728) Motorsav/mindre gartnerimaskiner (42383/42302) Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat (42389) Etablering og pleje af kirkegårdsanlæg (42340) Uanset om du er ny eller gammel i fagene gartner eller ejendomsservice, er det altid en god idé at holde dig orienteret og opdateret i dit fag. Derfor tilbyder KTS dig kurser inden for Etablering og pleje Anlæg jord og planter Anlæg sten og fliser Betjening af maskiner Ejendomsservice Københavns Tekniske Skole Fabriksparken Glostrup Har du spørgsmål, så ring til kursussekretær Iben Sandemand på tlf eller send en mail til Læs mere på RING OG HØR NÆRMERE PÅ TLF Er du i AMUs målgruppe, har du mulighed for at søge løntabsgodtgørelse på 640,80 kr. pr. dag. Bortset fra en deltagerbetaling på 120/180 kr. pr. dag, er kurserne gratis. Hvis du er ledig og har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, kan du deltage på kurserne uden selv at betale deltagerbetalingen. Petersmindevej Odense C C. F. Tietgens Boulevard Odense SØ Tlf Vi uddanner folk Hans Henrik Hansen har i flere år arbejdet tæt sammen med faglig sekretær ved 3F Storebælt, Heidi Slesvig, der var draget med til København til overrækkelsen. Foto. Flemming Grønsund Beskæring kr Se mere & Havens pleje kr bestil på Plante- og plejeteknik kr Anlægsteknik kr. 50 ef.dk 00 Priserne er ekskl. moms 10 11

7 FAGLIGT FAGLIGT Den moderne herremand Hvorfor har den moderne landmand det så svært med overenskomster og aftaler? Vi søger svaret i denne artikel Stort set dagligt kan Fagbladet og andre kilder i 3F berette om landmænd, der ikke overholder overenskomster og aftaler, og omkring juletid kunne vi fortælle om besværlighederne med at få pelsdyravlere til at indgå overenskomster på deres område. I denne udgave af Grønt3FPunkt har vi to historier om landbrugsmedhjælpere, der er blevet mødt med voldsomme modkrav, bare fordi de har krævet deres retmæssige løn. I sagen fra Fyn ville en landbrugsmedhjælper have kr. i overtidsbetaling, men han blev i stedet mødt med et krav på kroner, fordi han angiveligt skulle have ødelagt en halmpresser. Smidt ud uden varsel I juni 2012 blev den 31-årige erfarne landmand Michael Bendtsen ansat som maskinfører hos godsejer Morten Bang Jensen på Biskopstorp Hovedgård i Ullerslev. Morten Bang Jensen driver også slægtsgården Nygård i samme landsby. 21. august går halmpresseren i stykker midt under høsten. Det viser sig, at et leje er brændt sammen, og presseren bliver sendt til reparation. Ved samme lejlighed blev presseren bygget om og rettet til. Endelig lejede gårdejeren en maskinstation til at presse resten af halmen. Hele regningen ender hos til den 31-årige landbrugsmedhjælper. Det sker således: Dagen efter kan man ikke arbejde på grund af regnvejr, og Michael møder som aftalt mandag 26. august. Han bliver mødt med en fyreseddel, og bliver bortvist med øjeblikkelig virkning. Han skriver under på en seddel, hvoraf det fremgår at han er indforstået med opsigelsen uden yderligere krav. Da lønnen for august ikke tikker ind på Michaels konto, ringer han til sin tidligere arbejdsgiver. Denne siger, at Irene Christensen Lars Mark Jensen I sagen fra Nordjylland krævede to medarbejdere kroner i efterbetaling af løn, feriepenge og pension. Dagen efter 3F i Aalborg rejste den sag, modtog parret en regning fra arbejdsgiveren på knap kr. for husleje og olie i det lejede hus. Men hvorfor får vi alle disse sager, hvor landmænd som det er med vilje, og at Michael kan regne med at få en regning for den ødelagte presser 2. september henvender Michael sig i 3F Nordhøjfyn, der rejser et krav på kr. Det er dels løn for 363 timer i august, og en måneds løn i opsigelsesperioden. AFVISER KRAV Morten Bang Jensen nægter at betale, og fremlægger I stedet regninger fra maskinstation og værksted, ligesom han fremlægger to vidneudsagn. Ifølge det siger begge vidner, at Michael Bendtsen trods flere opfordringer ikke smurte halmpresserens lejer, og at det var årsag til sammenbruddet. Morten Bang Jensen glemte blot at fortælle, at det ene vidne var hans egen søn, og at det andet var hans fodermester, som aldrig var med i marken. 3F Nordhøjfyn bad en advokat om at indkræve pengene, og det endte med, at herremanden på Biskoptorp betalte de kr. plus feriepenge m.v. eller i alt kroner. Morten Bang Jensen har ikke reageret på henvendelser fra Grønt3FPunkt. arbejdsgivere ikke enten vil indgå overenskomst, eller ikke vil overholde dem? Grønt3FPunkt har søgt et svar, og vi har bl.a. spurgt formanden for Den Grønne Gruppe i Aalborg, Lars Mark Jensen. HERREMANDSMENTALITET Jeg kender mange fornuftige og dygtige landmænd, der som medlemmer i bestyrelserne for deres egne organisationer opfører sig som moderne erhvervsledere med masser af ansatte i deres brød. Her er der ingen problemer med at overholde overenskomster og aftaler med de ansatte. Jeg møder dem jo i praktikudvalg, i bestyrelser og fonde og oplever dem her som fornuftige dygtige erhvervsledere, der driver deres organisationer flot, og som har mange ansatte her, fortæller Lars Mark Jensen. Men når de så kommer hjem, tager jakkesættet af og arbejdstøjet på, så er det som om der sker noget med dem. Så glemmer de, at de er erhvervsledere eller direktører med indtil flere ansatte. De bliver en slags moderne herremænd, hvor deres ord er lov. De er herre på egen gård, og ingen skal komme og fortælle dem, hvordan de skal drive den og behandle deres ansatte. Det er da en underlig opførsel, som jeg ikke kan se nogen fornuftig forklaring på, slutter Lars Mark Jensen fra 3F Aalborg. DEN FYNSKE HERREMAND Faglig sekretær hos 3F Nordhøjfyn, Irene Christensen, har en tilsvarende erfaring fra sin seneste sag. Her præsenterede landmanden sin medhjælper for en regning på kr., fordi han angiveligt havde ødelagt en halmpresser. Det viste sig, at den pågældende proprietær har for vane at true sine tidligere medarbejdere med kæmpemæssige regninger, hvis de kræver overtidsbetaling i f.eks. høsten, hvor arbejdsdagene ofte er lange. Flere, som jeg har talt med, har lavet timeopgørelser for overarbejde, men har i stedet fået krav om betaling for reparationer af de redskaber, som de har arbejdet med. Jeg synes det er en mærkelig opførsel her i 2012, og jeg kan kun opfordre folk til at melde sig hos os så skal vi nok tage os af det, slutter Irene Christensen. Mødt med modkrav 25-årige Cristina og hendes 27-årige mand Stefan Rusu blev hentet til Danmark i begyndelsen af 2008 som elever på Borris Landbrugsskole. Senere samme år blev de ansat som praktikanter hos svineavler Jens Mølgaard. Han er medlem af arbejdsgiverforeningen GLS-A, og han har dermed forpligtiget sig til at betale løn efter overenskomsten mellem 3F og GLS-A I 2009 blev parret ansat som almindelige medhjælpere i hans svinestald. De boede til leje i et lille hus, der tilhørte arbejdsgiveren, og betalte som aftalt husleje. I november 2012 fandt de med hjælp fra 3F s Grønne Gruppe i Aalborg ud af, at de ikke havde fået den rigtige løn og feriepenge, ligesom der ikke var indbetalt pensionsbidrag. 3F opgjorde det samlede krav til kroner, som blev afleveret til arbejdsgiveren. Fire dage efter troppede svineavleren op i huset med en håndskrevet regning på hele kroner. De mange penge skulle de to unge rumænere angiveligt skylde for fyringsolie, andre forbrugsafgifter og manglende husleje. Regningen var som sagt håndskrevet, og de bilag, som regningen henviste til var også håndskrevne og uden dokumentation for beløbene. Det rumænske par nægtede naturligvis at betale og hele fire gange mødte deres abrejdsgiver op og truede dem med ekstra rykkergebyrer, hvis de ikke betalte. 3F Aalborg overtog sagen, og indgik i december 2012 forlig med arbejdsgiveren. Han indbetale de kr., og droppede sit eget krav mod parret. I januar sagde de deres stilling hos svineavlerne op, og fandt arbejde på fabrik i området. Jeg er meget tilfreds med, at vores medlemmer nu endelig har fået den løn for deres arbejde, som de hele tiden har haft krav på efter overenskomsten. Der er tale om endnu en sag, hvor arbejdsgiveren ikke har brugt tid på at sætte sig ind i overenskomsten, siger formanden for Den Grønne Gruppe i Aalborg, Lars Mark Jensen. Regningen fra Jens Mølgaard 12 13

GRØNT. 08 Mød den nye fødevareminister 12 Lukket vikarfirma fortsætter. 03 OK på Den Blå Planet 13 Betalte for at blive snydt

GRØNT. 08 Mød den nye fødevareminister 12 Lukket vikarfirma fortsætter. 03 OK på Den Blå Planet 13 Betalte for at blive snydt GRØNT JANUAR 2014 NR. 1 XXX Magasinet for os, der arbejder grønt 08 Mød den nye fødevareminister 12 Lukket vikarfirma fortsætter 03 OK på Den Blå Planet 13 Betalte for at blive snydt dengronneportal.dk

Læs mere

GRØNT. 05 Trællene på Grevegården 08 Hvor folk og fæ trives KURSER

GRØNT. 05 Trællene på Grevegården 08 Hvor folk og fæ trives KURSER NOVEMBER 2013 NR. 6 GRØNT 752 KURSER Magasinet for os, der arbejder grønt 05 Trællene på Grevegården 08 Hvor folk og fæ trives 06 Odenses alternative udlicitering 10 Arbejdsgiver om tillidsfolk: De er

Læs mere

GRØNT. 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen. 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade, når vi mobber

GRØNT. 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen. 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade, når vi mobber DECEMBER 2013 NR. 7 GRØNT Magasinet for os, der arbejder grønt Redaktionen ønsker jer alle en glædelig jul 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade,

Læs mere

GRØNT. 03 Kvindernes kamp fortsætter 08 Stort tema om tiden efter udlicitering 24 SIDER. 14 Grebet strammes om landbrugspraktik

GRØNT. 03 Kvindernes kamp fortsætter 08 Stort tema om tiden efter udlicitering 24 SIDER. 14 Grebet strammes om landbrugspraktik GRØNT Magasinet for os, der arbejder grønt Magasinet for os, der arbejder grønt APRIL 2014 NR. 3 XXX 24 SIDER med OK-overblik og tema 03 Kvindernes kamp fortsætter 08 Stort tema om tiden efter udlicitering

Læs mere

GRØNT. 08 7.000 3F er smittet 03 Blokade hjalp. 06 SLP ramt af blokade 11 Vind og skæv dengronneportal.dk. Magasinet for os, der arbejder grønt

GRØNT. 08 7.000 3F er smittet 03 Blokade hjalp. 06 SLP ramt af blokade 11 Vind og skæv dengronneportal.dk. Magasinet for os, der arbejder grønt GRØNT OKTOBER 2014 NR. 6 XXX Magasinet for os, der arbejder grønt 08 7.000 3F er smittet 03 Blokade hjalp 06 SLP ramt af blokade 11 Vind og skæv dengronneportal.dk MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE BLOMSTERBINDERE

Læs mere

MINKKRIGEN RASER SIDE 4 UDLICITERING VI VANDT SIDE 7 GARTNERIERNE DE TJENER KASSEN SIDE 15 KOM MED I CIRKUS SE SIDE 22. www.gront3fpunkt.

MINKKRIGEN RASER SIDE 4 UDLICITERING VI VANDT SIDE 7 GARTNERIERNE DE TJENER KASSEN SIDE 15 KOM MED I CIRKUS SE SIDE 22. www.gront3fpunkt. www.gront3fpunkt.dk APRIL 2012 NR. 3 UDLICITERING VI VANDT SIDE 7 GARTNERIERNE DE TJENER KASSEN SIDE 15 MINKKRIGEN RASER SIDE 4 VIND BILL ETTER KOM MED I CIRKUS SE SIDE 22 MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE

Læs mere

GRØNT. 12 Store. grandækkerdag. 3-5 LK Gruppens konkurs 8-9 Analyse af udlicitering dengronneportal.dk. Magasinet for os, der arbejder grønt

GRØNT. 12 Store. grandækkerdag. 3-5 LK Gruppens konkurs 8-9 Analyse af udlicitering dengronneportal.dk. Magasinet for os, der arbejder grønt GRØNT DECEMBER 2014 NR. 8 XXX Magasinet for os, der arbejder grønt 12 Store grandækkerdag 3-5 LK Gruppens konkurs 8-9 Analyse af udlicitering dengronneportal.dk MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE BLOMSTERBINDERE

Læs mere

Storhed står for fald

Storhed står for fald December 2010 Danmarks største grønne branchemagasin Nr. 8 Storhed står for fald side 4-5 Turen går mod Nødebo side 10-12 Svært ved at læse? side 16-18 Tænk, hvis ingen taler med dig side 19-21 www.gront3fpunkt.dk

Læs mere

GRØNT. 8-9 Hvad kan vi spise 6-7 Ulovlige rejsepenge til vikarer. 04 Den er gal i Gribskov 16 Så er det kursustid dengronneportal.

GRØNT. 8-9 Hvad kan vi spise 6-7 Ulovlige rejsepenge til vikarer. 04 Den er gal i Gribskov 16 Så er det kursustid dengronneportal. GRØNT AUGUST 2014 NR. 5 XXX Magasinet for os, der arbejder grønt 8-9 Hvad kan vi spise 6-7 Ulovlige rejsepenge til vikarer 04 Den er gal i Gribskov 16 Så er det kursustid dengronneportal.dk MAGASINET FOR

Læs mere

FRA HELVEDE TIL PARADIS

FRA HELVEDE TIL PARADIS FRA HELVEDE TIL PARADIS NÆSTEN DA magasinet for os der arbejder grønt APRIL 2015 NR. 3 LÆS MERE SIDE 8-9 MARKANT JA TIL OVERENSKOMSTER LÆS MERE SIDE 3 MØD GLS-A S NYE FORMAND LÆS SIDE 7 SLUT MED FROSNE

Læs mere

Det er stadig fyringsgrund at blive gravid. Juni 2007 Den Grønne Landsbrancheklubs Repræsentantskab Nr. 4. se side 12-13

Det er stadig fyringsgrund at blive gravid. Juni 2007 Den Grønne Landsbrancheklubs Repræsentantskab Nr. 4. se side 12-13 Juni 2007 Den Grønne Landsbrancheklubs Repræsentantskab Nr. 4 Det er stadig fyringsgrund at blive gravid se side 12-13 Overenskomstkravet, er højere løn, s. 4-7 De store gartnerier har stigende overskud,

Læs mere

Projekt Fælles ansvar: Læs side 4-6

Projekt Fælles ansvar: Læs side 4-6 31. årgang September/oktober 2006 Nr. 3 Den Grønne Landsbrancheklub Projekt Fælles ansvar: Læs side 4-6 Lærling fik 50.000 kroner efterbetalt, side 8 Ny lønstatistik for gartnere, side 16-17 Ny lønstatistik

Læs mere

Jeg har det bedste job i landet

Jeg har det bedste job i landet 31. årgang Marts 2006 Nr. 1 Den Grønne Landsbrancheklub Jeg har det bedste job i landet Besøg på forskningscenter Flakkebjerg se side 22-24 Arbejdsgiverforening undergraver overenskomstsystemet, side 3

Læs mere

Efteruddannelsestillæg

Efteruddannelsestillæg 31. årgang Juni 2006 Nr. 2 Den Grønne Landsbrancheklub Efteruddannelsestillæg 2. halvår 2006 Tag ud og gem, tillæg på 24 sider midt i bladet ISSN 0109-2324. Grønt3Fpunkt er medlemsblad for repræsentantskabet

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

TIVOLI TVANGSARBEJDE I JYSK ARBEJDERDRENGEN BLEV BOSS VIND LO PLUS. 157.848 kroner til hestepige. Seniorjob: Fri til at slå på tromme

TIVOLI TVANGSARBEJDE I JYSK ARBEJDERDRENGEN BLEV BOSS VIND LO PLUS. 157.848 kroner til hestepige. Seniorjob: Fri til at slå på tromme ARBEJDERDRENGEN BLEV BOSS VIND KONCERT BILLETTER LO PLUS 20% RABAT PÅ LANGELANDS- FESTIVAL TVANGSARBEJDE I JYSK TIVOLI Rumænsk ægtepar fik tilsammen ned til 3.000 kroner om måneden for job i jysk tivoli.

Læs mere

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr.

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr. Magasinet Nr. 3 marts 2003 Succes med jobsøgning Tillidsrepræsentantens nye rolle Vikararbejde vinder frem Undgår ny Ikadan-konflikt Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side

Læs mere

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 1 2 0 1 2 METAL MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN VIRKSOMHEDSPRAKTIK: KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET NY TEKNIK: ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION 190

Læs mere

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang Redderen Nr. 3 April 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

CO-Magasinet OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O

CO-Magasinet OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O CO-Magasinet Nr/År 02/2014 OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O SIDE 6-9 OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE

Læs mere

Nr. 2 2013. Medlemsblad for Dansk El-Forbund. Man skal passe på med at tage kunderne med ved jobskifte

Nr. 2 2013. Medlemsblad for Dansk El-Forbund. Man skal passe på med at tage kunderne med ved jobskifte Nr. 2 2013 Medlemsblad for Dansk El-Forbund Nej til dumping DEF s afdelinger får 600.000 kroner til indsats mod dumping Nej til kunde-tyveri Man skal passe på med at tage kunderne med ved jobskifte Nej

Læs mere

PÅ PILLER OG FYRET 3F SLÅR KRISTELIGE MED 6.600 KRONER 3F-FORMAND: DERFOR SLÅS VI BOSS TVANG KOK TIL AT SIGE OP CHEFER SKJULER ARBEJDSULYKKER

PÅ PILLER OG FYRET 3F SLÅR KRISTELIGE MED 6.600 KRONER 3F-FORMAND: DERFOR SLÅS VI BOSS TVANG KOK TIL AT SIGE OP CHEFER SKJULER ARBEJDSULYKKER Konflikt i Vejle 3F SLÅR KRISTELIGE MED 6.600 KRONER 3F-FORMAND: DERFOR SLÅS VI BOSS TVANG KOK TIL AT SIGE OP CHEFER SKJULER ARBEJDSULYKKER PÅ PILLER OG FYRET TEMA Ebbe Skov Hansen (51) blev ramt af 230

Læs mere

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken Træfferen eren Medlemsblad for 3F AArhus rymarken. Nr. 5 / oktober 2013 / 9. Årgang TEMA Kommunevalg: Aarhus og Odder Træfferen, 3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Aarhus V Danmarks stærkeste fagforening

Læs mere

Brian Nielsen. tema: Løntjek. Oliver Twist: Lokalt. Fødevarearbejderen. Mælkemanden der blev Danmarks bedste bokser

Brian Nielsen. tema: Løntjek. Oliver Twist: Lokalt. Fødevarearbejderen. Mælkemanden der blev Danmarks bedste bokser MEDLEMSMAGASIN FOR FØDEVAREARBEJDERE Brian Nielsen Mælkemanden der blev Danmarks bedste bokser 32014 tema: Fødevarearbejderen 2014 Lokalt Vend bladet 5 sider fra din afdeling Løntjek Tre ud af fire har

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere

METAL. Kikkerter klar til kamp MAGASINET TATOVERING KOSTEDE LÆREPLADSEN TAG EFTERUDDANNELSE OG ØG DIN VÆRDI. Vind billetter til fodbold og speedway

METAL. Kikkerter klar til kamp MAGASINET TATOVERING KOSTEDE LÆREPLADSEN TAG EFTERUDDANNELSE OG ØG DIN VÆRDI. Vind billetter til fodbold og speedway M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 2 2 0 1 2 METAL MAGASINET Vind billetter til fodbold og speedway TATOVERING KOSTEDE LÆREPLADSEN JOBCENTER: SKUFFEJERN BEDRE END SVEJSEKURSUS TAG

Læs mere