punkt SIDE 12 SIDE 3 SIDE 8 Dinoerne venter grønt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "punkt SIDE 12 SIDE 3 SIDE 8 Dinoerne venter www.gront3fpunkt.dk grønt"

Transkript

1 DANMARKS STØRSTE GRØNNE BRANCHE MAGASIN Dinoerne venter Se side 15 NR. 2 IKKE MEGET AT HENTE PÅ OK SIDE 3 KUNSTEN AT FLYTTE FISK SIDE 8 DEN MODERNE HERREMAND SIDE 12 LYSPUNKTER TRODS MANGE DØDSFALD - se side 6 magasinet for Anlægsgartnere blomsterbindere Groundsmen dyrepassere Elever frilandsgartnere garneriarbejdere landarbejdere greenkeepere AGRO-industrien dyreassister maskinfører planteskolegartnere servicegartnere skovarbejdere væksthusgartnere kirkegårdsansatte grønne gårdmænd jordbrugsteknologer

2 LEDER tema I OK-13 KOLOFON 37. årgang ISSN Grønt 3FPunkt er Danmarks største fagmagasin for den grønne branche. UDGIVER Grønt3FPunkt udgives af Forlaget K-K Media I/S på vegne af repræsentantskabet for Den Grønne Landsbrancheklub i 3F. Adresse: K-K Media I/S, Bollervej 4, Fiskbæk, 8831 Løgstrup. CVR REDAKTION Grønt3FPunkt redigeres af et udvalg under repræsentantskabet. Magasinet er uafhængigt af 3F. Artikler i bladet er ikke nødvendigvis dækkende for repræsentantskabets holdninger. Ansvarshavende redaktør: Flemming Grønsund, 3F Valby, Mølle Allé 26, 2500 Valby. Redaktionen består af. Kenneth Wöhlisfelt, journalist (Sjælland): T: E: Kristian Melgaard, journalist (Jylland): T: E: INDLÆG OG ARTIKLER Har du en god ide til en artikel eller sag, du mener bladet skal omtale, så ring eller skriv til journalisterne eller send en mail til: OPLAG Grønt3FPunkt udsendes til medlemmerne af Den grønne Landsbrancheklub, eksterne abonnenter, uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer indenfor den grønne branche. Oplag 1. halvår 2013: ANNONCESALG Sats & Tegn, Viborg v/ Jan Thorup. tlf mail: LAYOUT GREAT Communications FORSIDEFOTO Adam Mørk DEN BLÅ PLANET Artiklen er skrevet af Emil Norsker, DJ BRANCHER Den grønne Landsbrancheklubs repræsentantskab: Valg på repræsentantskabsmødet 18. januar 2013: Formand: Flemming Grønsund, 3F BJMF / Kasserer: Rita Olsen, 3F Århus Rymarken / rita. Bente Madsen, PKM, 3F Odense GOPS, Formand for Produktionsgartnerne. John Jensen, Søren Ribergaard Anlæg, 3F Odense GOPS, formand for Anlægsgartnerne. Anders Mortensen, 3F Holbæk, formand for Jordbruget. Lars Henriksen, Løveholm Skov, 3F Djursland, formand for Skovbruget Afdelinger med kollektivt abonnement Bygge,- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening København, 3F København, 3F Frederiksborg, 3F Nordøstsjælland, 3F Nordsjælland Syd, 3F Frederiksværk - Frederikssund, 3F Slagelse, 3F Storebælt, 3F Midt og Østsjælland, 3F Bornholm, 3F-Aalborg, 3F Midtfjord, 3F Bjerringbro & Omegn, 3F Randers, 3F Rymarken - Århus, 3F Silkeborg, 3F Vejle, 3F Vestlolland, 3F Esbjerg, 3F Fredericia, 3F Als, 3F Skiveegnen, 3F Ringkøbing Skjern, 3F Holstebro, 3F Vest. Ny afdelingsabonnent: 3F Vest-lolland Deadline næste udgivelse: 15. MAJ 2013 LEDER Forlig med muligheder Natten mellem 8. og 9. februar skete der en historisk begivenhed. For første gang i mere end 10 år lykkedes det GLS-A og 3F at indgå ny overenskomst uden at skulle ulejlige forligsmanden. Indholdet i forliget følger i hovedtræk det resultat, som blev indgået på DA og LO området i 2012 med samme lønstigninger og forbedringer på de sociale områder som blev aftalt på f. eks. transportområdet. Det nok vigtigste resultat var at indsatsen mod løndumping blev forstærket. Arbejdsgiverne skal nu indenfor 72 timer oplyse om omfanget af entrepriseaftalerne på virksomheden, samt hvilket firma, der udfører arbejdet. Forbedringen er ikke på højde med de aftaler, der er indgået på bygge- og anlægsområdet, men det er et godt redskab som vil gøre det vanskeligere for arbejdsgiverne at snyde med løn og andre arbejdsvilkår. På de næste sider af Grønt3FPunkt kan du læse mere om resultatet. På trods af en fornuftig aftale, giver overenskomstresultatet og forhandlingsforløbet også anledning til eftertanke. Hvorfor skal de grønne overenskomster på GLS-A området altid forhandles et år efter det øvrige private arbejdsmarked, særligt når forligene alligevel følger det, som er aftalt på DA og LO området? Forsinkelsen betyder, at de fleste forbedringer og forandringer først bliver indarbejdet i de grønne overenskomster 12 måneder efter alle andre, og det giver ingen fornuftig mening. 3F bør derfor arbejde for at bringe overenskomstforhandlingerne i takt med det øvrige private arbejdsmarked. En anden udfordring som parterne skal finde en løsning på, er de alt for centraliserede forhandlinger, hvor der ikke gives plads til behandling af de enkelte brancheoverenskomster. Derved går mange gode medlemsforslag tabt. Skal brancheoverenskomsterne have en fremtid skal parterne i 2015 sikre at der gives mulighed for detailforhandlinger af de enkelte overenskomster. Ellers kan man lige så godt beslutte at indgå én fælles grøn overenskomst på GLS-A området med enkelte brancheprotokollater. Det vil både spare ressourcer og være mere fair overfor 3F medlemmerne og virksomhederne. Overenskomstforliget er i skrivende stund til urafstemning blandt 3F medlemmerne og resultatet offentliggøres 18. marts. Nye overenskomster Ikke det store at hente Lønnen stiger ikke meget de kommende to år. Til gengæld er der kommet et værn mod løndumpning Krisen kradser fortsat. I hvert fald er der ikke meget at hente i de nye overenskomster på det grønne område. Din løn stiger beskedent, og om den kan holde takt med prisudviklingen er nok tvivlsomt. Til gengæld har 3F bl.a. fået bedre muligheder for at kontrollere arbejdsgivernes brug af underentreprenører og dermed er der kommet et værn mod løndumpning. Her på siderne kan du læse om de vigtigste forbedringer af din overenskomst. De seneste overenskomstforhandlinger mellem 3F og GLS-A er endt i Forligsinstitutionen, men denne gang blev parterne selv enige. Her ses Arne Grevsen (tv) og og Gerner Wolff-Sneedorff (th) ved underskriftceremonien. Resultat som forventet Efter fire runder med forhandlinger i timevis lykkedes det parterne at blive enige uden indblanding fra forligsmanden i modsætning til de tre seneste forhandlinger siden Formanden for GLS-A, Gerner Wolff-Sneedorff, siger: Jeg er glad for, at det lykkedes parterne selv at lave et forlig i god ro og orden. Resultatet er som forventet. Hvis vi ikke havde været tilfredse, så havde vi ikke skrevet under på overenskomsten, siger Gerner Wolff-Sneedorff. GLS-A aftalen Grundlønnen stiger over to år med ca. 700 kr. incl. feriepenge og pension. Genetillæg stiger 1,4 pct. Akkordsatser Skovbrug stiger 1 pct. Lærlinge får ca. den samme krone-øre-stigning på lønnen som deres voksne kolleger. Lærlinge over 25 år, med erfaring, sikres løn som voksne. Forældreorloven gøres mere fleksibel, så den kan placeres frit inden for de første 52 uger. Ansatte får ret til løn under sygdom, når de har været ansat i 9 mdr. Før var det 12 mdr. Pensionsbidrag betales fra det 18. år. Før var det ved det 20. år. Seniorer over 60 år får ret til at gå ned i tid. Gartneri og planteskole: Normal arbejdstid udvides om lørdagen med 1,5 time til GASA Transport-overenskomsten: Normal arbejdstid om lørdagen udvides med 1,5 time. For jordbrug, Golf og Agroindustri: Ved fremmøde på søn- og helligdage skal medarbejdere forlange betaling for en minimumsperiode (2-3 timer) Læs hele GLS-A forliget på 2 3

3 FEBRUAR 2013 tema I OK-13 tema I OK-13 FEBRUAR 2013 Ansatte hos HedeDanmark: Fin overenskomst Det er en fin overenskomst. Jeg er glad for at fagforeningen nu får mere kontrol med underentreprenørerne. Arbejdsgiverne havde et forslag om, at de skulle kunne tilrettelægge vores arbejde om lørdagen også, men det kom de heldigvis ikke igennem med. Vi ville gerne have haft, at det overtidstillæg, vi får på vintertjeneste og som bliver udbetalt, kunne indsættes på vores afspadseringskonto, men det blev altså ikke denne gang, siger Marianne Bynk Jørgensen, der er tillidskvinde i Grøn Service i HedeDanmark i Slagelse. De ansatte hos PKM: Tilfredse med resultatet Jeg er tilfreds. Det er en god aftale i disse tider. Gartneribranchen er jo en hård branche, der er hårdt ramt af mange afgifter. Mine kollegaer synes også det er en fin overenskomst, siger Bente Madsen, der er tillidsrepræsentant for de timelønnede på gartneriet PKM på Fyn. Og hun fortsætter: For to år siden blev os, der havde en 100 % sundhedsforsikring i forvejen tvunget med i en anden ordning omkring sundhedsforsikring - og den ville jeg gerne have været af med, men det kom vi desværre ikke. Her hos PKM har vi jo noget der er bedre. Den nye aftale indebærer også, at den normale arbejdstid udvides om lørdagen. Hvordan har I det med det? Det har ingen betydning for os. Vi arbejder normalt ikke weekenderne, slutter Bente Madsen. Gartneriet PKM har ca. 200 ansatte og råder over kvm. væksthuse og fem hektar friland. Forlig: Kommunalt forlig ikke til at blive fed af Det kommunale område får en kompetencefond Søndag 3. marts blev der indgået et forlig på det kommunale og regionale område. Det betyder lønstigninger, men det er ikke nogle man bliver fed af. Det er et forlig, der er lavet i krisetid og pengene hænger ikke på træerne. Til gengæld er der på det kommunale område kommet et gennembrud på en kompetencefond, som vi håber rigtig mange medlemmer vil få glæde af, siger Hanne Gram fra Den Offentlige Gruppe i 3F. Aftalen betyder, at alle får hævet deres grundlønstillæg til kr. herunder får vokseneleverne også stigningen. Minipensionen fjernes, så man efter ni måneders ansættelses får 14,55% i pension, et løft på 1,55%. Elever på 21 år stiger fra skalatrin fire til skalatrin fem. Gartnerne i København/Frederiksberg får hævet deres pensionsprocent fra 18,41% til 18,63%. Elever på 21 år stiger fra skalatrin fire til skalatrin fem. I regionerne stiger grundlønstillægget til kr. mens minipensionen hæves fra 12,5% til 13,9%. Eleverne stiger i løn når man fra uddannelsesstart er 21 år. Løntrinet her ændres fra fire til løntrin fem. STATEN IKKE PÅ PLADS I staten er det uvist, hvordan verdenen ser ud på grund af at Moderniseringsstyrelsen har lockoutet undervisningsområdet. Det betyder, at CFU-forliget er endt i forlisinstitutionen. Om det får betydning for forliget vides ikke, siger Hanne Gram og fortsætter: Men hvis ikke det får betydning, så ser det således ud: I staten var man uheldig at have en gæld, da de privatansattes lønninger var gået lønmæssigt i stå, hvilket betød et minus på 0,82% derfor er der ingen lønstigninger i 2013 og mindre lønstigninger i Der er forsat sat penge af til kompetencefonden og forliget betyder også, at folkekirken nu skal beskæftige sig med samarbejde lokalt. Der har ikke været sat penge af til de enkelte overenskomster og organisationsaftaler, så man er kun blevet enige om at lave periode-projekter bl.a. vil man arbejde på en grøn-organisationsaftale, så der kun findes én aftale for kirkegårdsområdet og resten af det grønne område. Ikke tilfreds Jeg er selvfølgelig ikke tilfreds, men hvad skal jeg gøre? Vi fik jo ingenting. Hvis man kigger logisk på det, så kan vi jo ikke få 10 kr. mere i timen. Det er svære tider, vi må trække på skulderen og sige, det var det. Det nytter jo ikke at strejke og stemme det ned, tiderne er ikke til det. Mine kolleger håber, de kan få noget mere næste gang. Der er ikke noget at hente på de normale lønstigninger. Skal vi hente noget, så er det på ny løn, dér ligger pengene og der kan vi trække procenterne hjem. Jeg frygter, at folk slet ikke vil stemme, når overenskomsten skal godkendes. Jeg havde håbet på at vi kunne holde reallønnen, men sådan gik det jo slet ikke, siger Jan Rasmussen, der er fællestillidsrepræsentant for de grønne på Århus Universitet. Tag dit AMU-kursus på Landbrugs- og Gartnerskolen Selandia tilbyder målrettet undervisning på kurser og efteruddannelse Plantevækst og etablering af grønne anlæg 15 dage Dato: april 2013 Ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse 5 dage Dato: april 2013 Pleje af grønne områder 10 dage Dato: april 2013 Anvendelse af stauder i grønne anlæg 5 dage Dato: 29. april 3. maj 2013 Pleje af grønne områder, sommerbeskæring 5 dage Dato: maj 2013 Etablering og pleje af kirkegårdsanlæg 15 dage Dato: juni 2013 Selandia tilbyder også uddannelsesplanlægning og IKV Individuel Kompetence Vurdering med henblik på afklaring og individuelle mål, for eksempel faglært anlægsgartner. Tilmeld dig på kurser.sceu.dk eller ring til Ingrid Nystrup for yderligere information på telefon eller mail DEN OFFENTLIGE OVERENSKOMST En to-årig OK-periode Ingen lønstigning i ,10 pct. i 2014 Der er plads til lokal lønudvikling Reguleringsordningen videreføres uændret Ny samarbejdsaftale Partsprojekt om tillid og samarbejde Samarbejde i folkekirken Præcisering af TR s vilkår på geografisk spredte institutioner Yderligere midler til kompetenceudvikling Muligheden for valg af mere end én TR pr. medarbejdergruppe De offentlige forlig er kun vedtaget, hvis der bliver indgået aftale for alle områder, herunder for lærerne... AMU Vejen til en grøn fremtid Roskilde Tekniske Skole Akademiet for grønne udddannelser AMU og efteruddannelse inden for det grønne område Vi tilbyder kurser og uddannelser inden for følgende områder: Anlæg, golf- og idrætsanlæg, landbrug, planteskole, væksthus, skov- og natur, dyrehandel, vej og maskiner, blomsterbinding, kirkegård samt have- og parkingeniør. Aktuelle kurser: Kode Dato Dage Anlæg i betonsten, lige linier Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat Træer og buske om sommeren Læs nærmere på eller kontakt en uddannelsesog erhvervsvejleder, eller uddannelsesleder Claus Cornelius på telefon Minimumskravet er 10 deltagere pr. kursus. Ved færre tilmeldinger forbeholdes ret til aflysning. Deltagerbetaling udgør 120 kr. pr. kursusdag for AMU målgruppen. Roskilde Tekniske Skole 4 5

4 FAGLIGT FAGLIGT Landbrugsaktion - med succes 2012 blev et rigtigt dårligt år, når det drejer sig om dødsulykker i landbruget men der er dog lyser 2012 blev et rigtigt kedeligt år, når det handler om dødsulykker i landbruget. Hele 15 personer mistede livet ved ulykker på landbrugsejendomme, og set over de seneste 10 år, var kun 2006 lige så slemt. Arbejdsmiljøchef i Videncentret for Landbrug, Helle Birk Domino, har gennemgået årets statistik, som tæller dødsulykker af enhver art, og altså ikke kun arbejdsulykker. Ifølge Helle Birk Domino er der flere forklaringer på, at landbruget har mange flere ulykker end andre brancher. Et landbrug er en praktisk orienteret virksomhed, og alle faremomenter er der. Du har store dyr og store maskiner, og du har en alsidig hverdag, hvor du skal tage hånd om mange forskellige ting, siger hun og fortæller samtidig, at hun mener, at sikkerheden er kommet mere i fokus. Landbrugsbedrifterne bliver større og større, og det betyder, at der er flere ansatte og elever på den enkelte bedrift. Min umiddelbare fornemmelse er, at der på større landbrug er yderligere fokus på sikkerhed, fordi der er flere krav fra medarbejderne og naturligt større fokus på det ledelsesmæssige aspekt, herunder sikkerhed. Landbrugseleverne, der har tæt kontakt med skolerne, bringer jo viden om sikkerhed og arbejdsmiljø med sig ud på bedrifterne, og nogle landbrug er så store, at der er krav om arbejdsmiljørepræsentant, hvilket yderligere er med til at skærpe fokus, vurderer siger Helle Birk Domino. KAMPAGNE FOR SIKKERHED I 2012 gennemførte BAR Fra-Jord-til-Bord en række arrangementer, hvor landmænd, der havde været udsat for en ulykke, fortalte andre om ulykken og de følger, der havde haft. Med baggrund i den realistiske historie kunne eksperterne så fortælle om forebyggelse, sikkerhedsrunderinger, fremvisning af værnemidler og skabe god snak mellem de fremmødte Det var lidt svært at få de første arrangementer op at stå pga. for få tilmeldte, men konceptet bredte sig og til det sidst afholdte arrangement var der 60 fremmødte, fortæller Helle Birk Domino. Endelig uddeler Landbrug og Fødevarer hvert år en Arbejdsmiljøpris, og det er også med til at skærpe fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø. Foto: Gert Skærlund Andersen Landmand Søren Madsen fra Salsbjerggård ved Vordingborg fik Årets Arbejdsmiljøpris Han ses her i anden række til venstre sammen med det store folkehold. Dialog er vejen frem Minkkampagnen skrider godt frem samtlige samlecentraler og mange pelserier er nu organiseret Den kampagne, som en lang række jyske 3F-afdelinger startede omkring juletid, for at få ordnede forhold på landets pelserier, skrider fint fremad. Det er et langt, sejt træk, men vi har en rigtig god dialog med branchen, siger forhandlingssekretær i Den grønne Gruppe, Vagn Henriksen. Vi har fået lavet overenskomster på en halv snes af de store pelserier, og samtlige de samlecentraler, der leverer skind til Kopenhagen Fur er kommet med i Dansk Industri. Det er et særdeles tilfredsstillende resultat. I forbindelse med kampagnens start, kom nogle fra pelsdyrbranchen med trusler om at sende arbejdet ud af Danmark. Har I hørt mere til det? Nej, den snak er forstummet. Da vi holdt op med at forhandle gennem pressen, faldt gemytterne til ro, og alle trusler om at udflage produktionen faldt til jorden. Jeg hører fra afdelingerne, at der er god kontakt, så jeg er sikker på, at vi nok skal få ordnede forhold i hele branchen, slutter Vagn Henriksen. Bliv forsikret blandt ligesindede GF - Skov og Natur er en forsikringsklub specielt for ansatte inden for skov, natur og miljøområdet. Hos os får du netop de forsikringer, der passer dig. Hverken mere eller mindre. Ring eller besøg gf-skov-natur.dk og få et godt tilbud GF Skov og Natur Kattesund Horsens Foto. Kopenhagen Fur Flere folketingsmedlemmer var på besøg på Kopenhagen Fur ved den sidste auktion. Her er det Mette Reissmann (S) med masken, mens Sofie Carsten Nielssen (R) ser til. REKORD IGEN-IGEN Minkbranchen oplever et sandt boom i disse år. Skindpriserne stiger fra hver auktion på Kopenhagen Fur, og steg alene i løbet af 2012 med 12%. Sæsonens sidste auktion i februar slog således igen alle rekorder For første gang kom omsætningen på en enkelt auktion over 3 milliarder kr. Helt præcist endte kasseapparatets tæller på kr. Auktionen varede 5 dage. Der blev solgt næsten 5,7 mio. minkskind, og auktionen trak pelskunder fra hele verden til Danmark. Antallet af kunder satte også rekord, oig det er især de kinesiske opkøbere, der strømmer til Glostrup med næsten 800 stk. Prisen på minkskind steg godt 6 % på pelsauktionen, og dermed endte gennemsnitsprisen på 614 kr. Det er også en ny rekord, for aldrig har minkskind været dyrere. Skovningssæt Danmarks største udvalg af godkendt, påkrævet beklædning til motorsavsbrug. Sætpris fra 995,- kr (model standard gummistøvler, overall og hjelmsæt) til 3500,- kr (goretex airstream læderstøvler og stretch-air kevlar extreme bukser, hjelmsæt efter ønske). Priser excl. moms. Lagerføres i størrelse 46-58/41-47, nogle læderstøvler str Dansk Skovkontor A/S. Tlf

5 SPECIELLE JOB SPECIELLE JOB Foto: Adam Mørk Kunsten at flytte tusinder af fisk I løbet af vinteren er alle dyrene fra det gamle Danmarks Akvarium flyttet til den nye store attraktion Den Blå Planet. Her er de blevet familiesammenført med masser af nye arter i langt større omgivelser fra hele verden. Dyrepasser Mathias Skov fortæller her om den specielle opgave og det udfordrende job, han fik med støtte fra 3F Da Mathias Skov var færdig uddannet dyrepasser havde han ét mål. Han ville have én bestemt stilling i én bestemt virksomhed. Desværre var firmaet Danmarks Akvarium, og på det tids var der kun en håndfuld fastansatte og ikke megen rotation. Men Mathias var fast besluttet. Derfor tog han blandt andet til Norge og arbejdede frivilligt i Atlanterhavsparken, der er et akvarium i Ålesund, og han uddannede sig også videre til erhvervsdykker. Det er lidt specielt at sige, at man går efter en helt specifik stilling. Ikke mindst i disse tider. Men jeg er virkelig glad for den opbakning, jeg fik i 3F s A-kasse. De gav mig mulighed for at nå mit mål, fortæller Mathias til Grønt3FPunkt. Heldigvis for Mathias Skov havde Danmarks Akvarium store flytteplaner. I oktober sidste år lukkede man det gamle akvarium efter 73 år og begyndte at flytte personale og dyr til Den Blå Planet i Kastrup. Når dørene åbnes 22. marts for Den Blå Planet bliver det Nordeuropas største akvarium. Det er det eneste akvarium i Danmark, som fokuserer på hele verdens liv under vandet. Her kan du opleve fisk fra koldt og varmt vand fersk og salt. Du kan i spektakulære nye omgivelser se udstillinger fra det kolde nord til den fugtige hede i Amazonas. Næsten 7 mio. liter vand fylder akvarierne på Den Blå Foto: Martin Macnaughton FAKTA om Den Blå Planet Her har man bygget Nordeuropas største akvarium, der 22. marts åbner med mere end dyr fordelt på 450 arter. Med de mange nye dyr er der også opstået behov for flere dyrepassere, og det har været Mathias Skovs vej ind til sit drømmejob. Her kan jeg være med til at forme mit arbejde selv. Der er ikke skrevet nogen manual, og vi er med til at bygge noget helt nyt op. Det er virkelig spændende. Hvordan skal de her dyr have det, og hvordan skal de leve i de nye omgivelser? Det er vi ved at finde ud af. STRESSENDE Da det gamle Danmarks Akvarium i Charlottenlund skulle lukke ned, var det en stor opgave at flytte alle dyrene til deres nye hjem. Hajer, piratfisk, havskildpadder og de elektriske ål skulle alle op af deres vante vande og køres Planet. Det svarer til, hvad alle mennesker i hele Øresundsregionen bruger på én dag. Det største enkelt-akvarium indeholder fire millioner liter vand, og nogle af de største dyr vil være hammerhajerne de kan blive 3-4 meter. Den Blå Planet er blevet gjort muligt gennem donationer fra Realdania, Knud Højgaards Fond, Tårnby Kommune og Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond. Læs mere på Foto: Adam Mørk gennem København. Ligesom for mennesker er en flytning en ekstremt stressende oplevelse. Det er heldigvis gået godt. Men det har været hårdt. I takt med at vi fik flyttet dyrene fra det gamle til det nye sted, skulle vi på et tids køre to akvarier. Det krævede meget. Vi har heller ikke kunnet fylde det nye sted med dyrene fra det gamle, så vi har fået mange tusinde flere nye fra alle dele af verden. Vi har virkelig været begrænset af, at der kun er 24 timer i døgnet. Vi kunne godt have brugt mere, fortæller Mathias Skov. EN NORMAL DAG På en normal dag på Den Blå Planet starter dyrepassere med at se til dyrene. Er der nogle, der er syge, og er der noget teknik, som kræver eftersyn. I Mathias team, der har at gøre med fisk fra varmt saltvand, er de tre dyrepassere. Hver morgen fordeler de opgaverne, som i øjeblikket primært går på at sørge for, at dyrene trives og akvarierne er klar til publikum om få uger. Når der kommer lidt mere ro, skal de også til at lave aktiviteter med dyrene. Blandt andet skal hajerne trænes. Basalt set træner man en haj, som man ville træne en hund eller en søløve. Man skal nok ikke forvente, at man kan få den til at hente en pind. Det er dens hjerne ikke til. Men man kan træne nogle hajer til, at man f.eks. må løfte dem op, og det kan være rigtig godt, hvis man skal veje og under- Mathias Skov, dyrepasser Foto: Martin Macnaughton søge dem. Målet er, at vi skal kunne få dem til at svømme hen til os. Det ville være en stor hjælp i stedet for, at vi skulle have dykkere ned i det kæmpe akvarium og jagte dem. Det store akvarium Mathias hentyder til er Oceantanken og rummer fire millioner liter vand. Det er her akvariets allerstørste beboere som hammerhajerne, basserne og de sorttippet hajer svømmer rundt. Et spektakulært syn. Jeg håber, at når publikum kommer, vil de gøre store øjne og synes, det er et fascinerende og fantastisk sted. Og så håber jeg selvfølgelig, at de kommer igen og igen. Dræn og vandmiljø Den øgede mængde nedbør skaber problemer i det bynære miljø. Udfordringerne kræver alternative løsninger. Har du den rette viden? AMU Nordjylland tilbyder to aktuelle kurser: Etablering af basis for tagbeplantning med belægning (AMU mål: 40742) Opstart: 26/8 Varighed: 4 dage Afvanding og nedsivning fra belægningsarealer (AMU mål: 46659) Opstart: 8/4, 2/9, 11/11 Varighed: 5 dage Se Sandmoseskolens samlede udbud af uddannelser inden for det grønne område på: Vi ses på Grøn fagmesse torsdag den 13. juni 13! Sandmoseskolen Sandmosevej 486, 9460 Brovst tlf , 8 9

6 NYHEDER FAGLIGT NYT Eksport skal give flere økologiske jobs Eksporten af dansk økologi er i vækst, og der er mange muligheder på verdensmarkedet. Det kræver flere folk at dyrke økologiske varer derfor kan det økologiske landbrug være en af vejene frem for mere beskæftigelse i Danmark. Man kan godt spørge sig selv om det er i økologiens ånd at producere en vare i Danmark og så sende den tusinder af kilometer væk for at blive spist. Det virker ikke ret økologisk. Landbrug & Fødevarer har denne kommentar: Det er helt nødvendigt, at eksporten af økologiske varer stiger. Selvom vores andel på hjemmemarkedet forventes at stige med 5-7 pct. næste år, gør regeringens mål om en fordobling af det økologiske areal i 2020, at vi skal ud og finde flere kunder til vores produkter, siger økologichef Kirsten Lund Jensen. Eksporten af danske økologiske varer forventes at stige VI UDDANNER FOLK 19 danske virksomheder var med i Tyskland. Her en stand fra det midtjyske grossistfirma, Solhjulet. Foto : Landbrug & Fødevarer Læs mere på med ca. 150 millioner til ca. 1,2 milliarder i Den danske stand på BioFach var arrangeret af Økologisk Landsforening i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og med støtte fra Fødevareministeriet og EU. Årets TR blev grøn For første gang nogensinde er en grøn tillidsmand blevet valgt til Årets Tillidsvalgte for Region Sjælland. Det blev Hans Henrik Hansen, der til dagligt arbejder hos HedeDanmark i Slagelse. Det var hans kolleger i 3F Storebælt, der havde indstillet ham som regionens kandidat til den ærefulde titel, og han blev så valgt som den første nogensinde fra det grønne område. Udnævnelsen fandt sted ved en lille højtidelighed i 3Fbygningen i København, og den stolte TR kunne drage hjem efter håndtryk og klapsavler med et diplom, blomster og et weekendophold enten i Karrebæksminde eller på Langsøhus for sig selv og familien. I begrundelsen for udnævnelsen skriver forbundssekretær Claus Jørgensen: Du arbejder hårdt for dine kolleger i en branche, hvor vilkårene for at varetage et tillidshverv mange gange udfordres, og du har gjort en særlig stor indsats i forbindelse med virksomhedsoverdragelse. Dit humør har ingen kunnet tage fra dig, heller ikke en svær overgangstid. En super tillidsrepræsentant for dine kolleger. De grønne håndbøger til fagmanden VÆLG MELLEM VORES MANGE KURSER, BL.A.: en verden af muligheder Grønne AMU-kurser holder dig opdateret Etablering af mindre anlæg med fliser og planter (44276) Anlæg i betonsten lige/buede linier (42306/42307) Grundlæggende/udvidet beskæring (40842/40843) Planteliv, økologi og miljølære (45728) Motorsav/mindre gartnerimaskiner (42383/42302) Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat (42389) Etablering og pleje af kirkegårdsanlæg (42340) Uanset om du er ny eller gammel i fagene gartner eller ejendomsservice, er det altid en god idé at holde dig orienteret og opdateret i dit fag. Derfor tilbyder KTS dig kurser inden for Etablering og pleje Anlæg jord og planter Anlæg sten og fliser Betjening af maskiner Ejendomsservice Københavns Tekniske Skole Fabriksparken Glostrup Har du spørgsmål, så ring til kursussekretær Iben Sandemand på tlf eller send en mail til Læs mere på RING OG HØR NÆRMERE PÅ TLF Er du i AMUs målgruppe, har du mulighed for at søge løntabsgodtgørelse på 640,80 kr. pr. dag. Bortset fra en deltagerbetaling på 120/180 kr. pr. dag, er kurserne gratis. Hvis du er ledig og har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, kan du deltage på kurserne uden selv at betale deltagerbetalingen. Petersmindevej Odense C C. F. Tietgens Boulevard Odense SØ Tlf Vi uddanner folk Hans Henrik Hansen har i flere år arbejdet tæt sammen med faglig sekretær ved 3F Storebælt, Heidi Slesvig, der var draget med til København til overrækkelsen. Foto. Flemming Grønsund Beskæring kr Se mere & Havens pleje kr bestil på Plante- og plejeteknik kr Anlægsteknik kr. 50 ef.dk 00 Priserne er ekskl. moms 10 11

7 FAGLIGT FAGLIGT Den moderne herremand Hvorfor har den moderne landmand det så svært med overenskomster og aftaler? Vi søger svaret i denne artikel Stort set dagligt kan Fagbladet og andre kilder i 3F berette om landmænd, der ikke overholder overenskomster og aftaler, og omkring juletid kunne vi fortælle om besværlighederne med at få pelsdyravlere til at indgå overenskomster på deres område. I denne udgave af Grønt3FPunkt har vi to historier om landbrugsmedhjælpere, der er blevet mødt med voldsomme modkrav, bare fordi de har krævet deres retmæssige løn. I sagen fra Fyn ville en landbrugsmedhjælper have kr. i overtidsbetaling, men han blev i stedet mødt med et krav på kroner, fordi han angiveligt skulle have ødelagt en halmpresser. Smidt ud uden varsel I juni 2012 blev den 31-årige erfarne landmand Michael Bendtsen ansat som maskinfører hos godsejer Morten Bang Jensen på Biskopstorp Hovedgård i Ullerslev. Morten Bang Jensen driver også slægtsgården Nygård i samme landsby. 21. august går halmpresseren i stykker midt under høsten. Det viser sig, at et leje er brændt sammen, og presseren bliver sendt til reparation. Ved samme lejlighed blev presseren bygget om og rettet til. Endelig lejede gårdejeren en maskinstation til at presse resten af halmen. Hele regningen ender hos til den 31-årige landbrugsmedhjælper. Det sker således: Dagen efter kan man ikke arbejde på grund af regnvejr, og Michael møder som aftalt mandag 26. august. Han bliver mødt med en fyreseddel, og bliver bortvist med øjeblikkelig virkning. Han skriver under på en seddel, hvoraf det fremgår at han er indforstået med opsigelsen uden yderligere krav. Da lønnen for august ikke tikker ind på Michaels konto, ringer han til sin tidligere arbejdsgiver. Denne siger, at Irene Christensen Lars Mark Jensen I sagen fra Nordjylland krævede to medarbejdere kroner i efterbetaling af løn, feriepenge og pension. Dagen efter 3F i Aalborg rejste den sag, modtog parret en regning fra arbejdsgiveren på knap kr. for husleje og olie i det lejede hus. Men hvorfor får vi alle disse sager, hvor landmænd som det er med vilje, og at Michael kan regne med at få en regning for den ødelagte presser 2. september henvender Michael sig i 3F Nordhøjfyn, der rejser et krav på kr. Det er dels løn for 363 timer i august, og en måneds løn i opsigelsesperioden. AFVISER KRAV Morten Bang Jensen nægter at betale, og fremlægger I stedet regninger fra maskinstation og værksted, ligesom han fremlægger to vidneudsagn. Ifølge det siger begge vidner, at Michael Bendtsen trods flere opfordringer ikke smurte halmpresserens lejer, og at det var årsag til sammenbruddet. Morten Bang Jensen glemte blot at fortælle, at det ene vidne var hans egen søn, og at det andet var hans fodermester, som aldrig var med i marken. 3F Nordhøjfyn bad en advokat om at indkræve pengene, og det endte med, at herremanden på Biskoptorp betalte de kr. plus feriepenge m.v. eller i alt kroner. Morten Bang Jensen har ikke reageret på henvendelser fra Grønt3FPunkt. arbejdsgivere ikke enten vil indgå overenskomst, eller ikke vil overholde dem? Grønt3FPunkt har søgt et svar, og vi har bl.a. spurgt formanden for Den Grønne Gruppe i Aalborg, Lars Mark Jensen. HERREMANDSMENTALITET Jeg kender mange fornuftige og dygtige landmænd, der som medlemmer i bestyrelserne for deres egne organisationer opfører sig som moderne erhvervsledere med masser af ansatte i deres brød. Her er der ingen problemer med at overholde overenskomster og aftaler med de ansatte. Jeg møder dem jo i praktikudvalg, i bestyrelser og fonde og oplever dem her som fornuftige dygtige erhvervsledere, der driver deres organisationer flot, og som har mange ansatte her, fortæller Lars Mark Jensen. Men når de så kommer hjem, tager jakkesættet af og arbejdstøjet på, så er det som om der sker noget med dem. Så glemmer de, at de er erhvervsledere eller direktører med indtil flere ansatte. De bliver en slags moderne herremænd, hvor deres ord er lov. De er herre på egen gård, og ingen skal komme og fortælle dem, hvordan de skal drive den og behandle deres ansatte. Det er da en underlig opførsel, som jeg ikke kan se nogen fornuftig forklaring på, slutter Lars Mark Jensen fra 3F Aalborg. DEN FYNSKE HERREMAND Faglig sekretær hos 3F Nordhøjfyn, Irene Christensen, har en tilsvarende erfaring fra sin seneste sag. Her præsenterede landmanden sin medhjælper for en regning på kr., fordi han angiveligt havde ødelagt en halmpresser. Det viste sig, at den pågældende proprietær har for vane at true sine tidligere medarbejdere med kæmpemæssige regninger, hvis de kræver overtidsbetaling i f.eks. høsten, hvor arbejdsdagene ofte er lange. Flere, som jeg har talt med, har lavet timeopgørelser for overarbejde, men har i stedet fået krav om betaling for reparationer af de redskaber, som de har arbejdet med. Jeg synes det er en mærkelig opførsel her i 2012, og jeg kan kun opfordre folk til at melde sig hos os så skal vi nok tage os af det, slutter Irene Christensen. Mødt med modkrav 25-årige Cristina og hendes 27-årige mand Stefan Rusu blev hentet til Danmark i begyndelsen af 2008 som elever på Borris Landbrugsskole. Senere samme år blev de ansat som praktikanter hos svineavler Jens Mølgaard. Han er medlem af arbejdsgiverforeningen GLS-A, og han har dermed forpligtiget sig til at betale løn efter overenskomsten mellem 3F og GLS-A I 2009 blev parret ansat som almindelige medhjælpere i hans svinestald. De boede til leje i et lille hus, der tilhørte arbejdsgiveren, og betalte som aftalt husleje. I november 2012 fandt de med hjælp fra 3F s Grønne Gruppe i Aalborg ud af, at de ikke havde fået den rigtige løn og feriepenge, ligesom der ikke var indbetalt pensionsbidrag. 3F opgjorde det samlede krav til kroner, som blev afleveret til arbejdsgiveren. Fire dage efter troppede svineavleren op i huset med en håndskrevet regning på hele kroner. De mange penge skulle de to unge rumænere angiveligt skylde for fyringsolie, andre forbrugsafgifter og manglende husleje. Regningen var som sagt håndskrevet, og de bilag, som regningen henviste til var også håndskrevne og uden dokumentation for beløbene. Det rumænske par nægtede naturligvis at betale og hele fire gange mødte deres abrejdsgiver op og truede dem med ekstra rykkergebyrer, hvis de ikke betalte. 3F Aalborg overtog sagen, og indgik i december 2012 forlig med arbejdsgiveren. Han indbetale de kr., og droppede sit eget krav mod parret. I januar sagde de deres stilling hos svineavlerne op, og fandt arbejde på fabrik i området. Jeg er meget tilfreds med, at vores medlemmer nu endelig har fået den løn for deres arbejde, som de hele tiden har haft krav på efter overenskomsten. Der er tale om endnu en sag, hvor arbejdsgiveren ikke har brugt tid på at sætte sig ind i overenskomsten, siger formanden for Den Grønne Gruppe i Aalborg, Lars Mark Jensen. Regningen fra Jens Mølgaard 12 13

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 1. HALVÅR 2016 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE

VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 1. HALVÅR 2016 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE VEJVISER 4 5 6 K URS ER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 1. HALVÅR 2016 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE dengronneportal.dk GRØNT MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE BLOMSTERBINDERE GROUNDSMEN DYREPASSERE ELEVER FRILANDSGARTNERE

Læs mere

vejviser UD I DET GRØNNE

vejviser UD I DET GRØNNE vejviser UD I DET GRØNNE dengronneportal.dk Magasinet for anlægsgartnere blomsterbindere groundsmen dyrepassere elever frilandsgartnere gartneriarbejdere landarbejdere greenkeepere agro-industrien dyreassistenter

Læs mere

VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 1. HALVÅR 2016 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE

VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 1. HALVÅR 2016 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR. HALVÅR 206 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE 456 KURSER dengronneportal.dk GRØNT MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE BLOMSTERBINDERE GROUNDSMEN DYREPASSERE ELEVER FRILANDSGARTNERE

Læs mere

VEJVISER UD I DET GRØNNE kursusguide for 1. halvår 2014 danmarks største kursusguide

VEJVISER UD I DET GRØNNE kursusguide for 1. halvår 2014 danmarks største kursusguide VEJVISER UD I DET GRØNNE kursusguide for 1. halvår 2014 danmarks største kursusguide 752 kurser dengronneportal.dk magasinet for AnlægsgArtnere BlomsterBindere groundsmen dyrepassere elever frilandsgartnere

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Afsnit Vigtige telefonnumre og adresser. a. 3F Afdelinger. b. Opmålerforeninger. c. Opmålere afsnit 2

Afsnit Vigtige telefonnumre og adresser. a. 3F Afdelinger. b. Opmålerforeninger. c. Opmålere afsnit 2 Afsnit 2 1. Vigtige telefonnumre og adresser a. 3F er b. Opmålerforeninger c. Opmålere Region Hovedstaden, Kampmannsgade 4, 2, 1790, København V, Tlf: 70 300 980 3F Bornholm 70 300 800 3F Bygge-, Jord-

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst HOTEL OG RESTAURATION 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Det blev en hæsblæsende slutspurt på overenskomstforhandlingerne

Læs mere

Vejviser ud i det grønne Danmarks største guide til de grønne efteruddannelser

Vejviser ud i det grønne Danmarks største guide til de grønne efteruddannelser Vejviser ud i det grønne Danmarks største guide til de grønne efteruddannelser 1. halvår 2013 www.gront3f.dk 618 Grønne efteruddannelseskurser på det grønne område efterudannelsesguide for Anlægsgartnere

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d?

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d? Fritid d job j Nog et for dig? h o s e n landma nd? Martin Thomsen, 14 år, i gang med at fodre kalve. HAR DU LYST TIL ET FRITIDSJOB... med udfordringer? der giver mening? som er varieret? hvor du kan bruge

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Referat af. Regionsudvalgsmøde i Landsbrancheklubben for Kommunale og Regionale. Region Sjælland

Referat af. Regionsudvalgsmøde i Landsbrancheklubben for Kommunale og Regionale. Region Sjælland Referat af Regionsudvalgsmøde i Landsbrancheklubben for Kommunale og Regionale Region Sjælland Mødet afholdtes hos 3F Køge Bugt Lykkebækvej 4 Køge, torsdag d. 22. maj 1. Velkomst valg af ordstyrer samt

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Til stede : Gitte Hansen, Villy Sørensen, Henriette Eriksen, Siva, Kirsten Johansen, Annette Nielsen, Birthe Thorenfeldt,

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister i Italien Af Morten Olsen Tirsdag den 27. juni 2017 Nye tal viser, at det er sværere end nogensinde for danske virksomheder

Læs mere

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh arbejder som serviceassistent på OUH Odense Universitets Hospital. Dinesh historie Dinesh kommer fra Nepal og kom til Danmark

Læs mere

Referat af gruppe bestyrelses møde 1.september 2014

Referat af gruppe bestyrelses møde 1.september 2014 Referat af gruppe bestyrelses møde 1.september 2014 Afbud: Gitte, Bente, Siva Tilstede: Kirsten, Hanne, Claus, Villy, John, Jonas, Birthe, Simona, Henriette, Annette og Roxana. 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Velkommen til alle vore medlemmer forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben Siden sidste konference,

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Badminton sælger fynske fødevarer. Mange fynboer oplever fejl på lønsedlen. Bagere og konditorer skal udfordre faggrænser 4/2015

Lillebælt-Fyn. Badminton sælger fynske fødevarer. Mange fynboer oplever fejl på lønsedlen. Bagere og konditorer skal udfordre faggrænser 4/2015 4/2015 Lillebælt-Fyn Badminton sælger fynske fødevarer Mange fynboer oplever fejl på lønsedlen Kold College: Bagere og konditorer skal udfordre faggrænser Pauls leder Husk trivslen! De fleste kender deres

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F BYGGEGRUPPE OG DANSK BYGGERI Stem om din nye overenskomst BYGGERIET 2017-2020 Pæne lønstigninger og nye redskaber i kampen mod social dumping Det er lykkedes at få et udmærket overenskomstresultat

Læs mere

Grøn Gruppe Generalforsamling 19/2 2015 Bestyrelsens beretning

Grøn Gruppe Generalforsamling 19/2 2015 Bestyrelsens beretning Side 1 Grøn Gruppe Generalforsamling 19/2 2015 Bestyrelsens beretning Velkommen Jeg vil på vegne af Gruppebestyrelsen byde jer kollegaer velkommen til Grøn Gruppes Generalforsamling. I året 2014 har ikke

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Overskrifter - Støjberg: Ekstraordinær europæisk situation retfærdiggør ændring af Schengen-regler - Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet - Venstre

Læs mere

VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 1. HALVÅR 2015 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE

VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 1. HALVÅR 2015 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 1. HALVÅR 2015 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE 325 KURSER dengronneportal.dk MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE BLOMSTERBINDERE GROUNDSMEN DYREPASSERE ELEVER FRILANDSGARTNERE

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER 2016

LOKALFORHANDLINGER 2016 LOKALFORHANDLINGER T I P S O G I N S P I R A T I O N 2016 Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det også være muligt at få firmaets regnskab

Læs mere

OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger

OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger FAKTABOKS JESPER DUE og JØRGEN STEEN MADSEN 11. april 2008: Urafstemningen om mæglingsforslaget om fornyelsen af overenskomsten mellem 3F s Grønne Gruppe

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013.

Bestyrelsens beretning 2013. Bestyrelsens beretning 2013. Velkommen til alle vore medlemmer - forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben. Igen i år har vi

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Overenskomst 2013-2015

Overenskomst 2013-2015 Overenskomst 2013-2015 Kristelig Arbejdsgiverforening Kristelig Fagforening Overblik 2 årig aftale Mindstelønninger stiger generelt 1,4-2,2% over 2 år. SH-henlæggelser stiger fra 3,5% til 3,75%. Fleksibel

Læs mere

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen:

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen: 4/2015 Midt-Vestjylland Thise Mejeri: Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet På besøg i Polen: Noget af en øjenåbner Arbejdstilsynets rådgivning spares væk: Jensens køkken Kaj Andersen er fællestillidsrepræsentant

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vejviser ud i det grønne

Vejviser ud i det grønne Vejviser ud i det grønne Danmarks største guide til de grønne efteruddannelser 1. halvår 2009 mere end 500 efteruddannelseskurser på det grønne område Efteruddannelsesguide for ansatte i: Anlægsgartnerier

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som ansat i Social- og Sundhedssektoren 2 Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er noget særligt. Du er

Læs mere

Vi er også elektrikere!

Vi er også elektrikere! Vi sørger for Danmarks elektrikere Vi er også elektrikere! Der er en ting, der gør Dansk El-forbund til noget særligt. Vi beskæftiger os med dit fag. Faktisk har de fleste af os selv en baggrund som elektrikere.

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV

Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1 af marts 2009 3F-medlemmer i Staten

NYHEDSBREV NR. 1 af marts 2009 3F-medlemmer i Staten NYHEDSBREV NR. 1 af marts 3F-medlemmer i Staten læs i dette nummer Status aftaler og overenskomster Staten lønninger pr. 1. april Særlige ydelser pr. 1. april Nye satserne for jubilæumsgratiale pr. 1.

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Kommune Navne Mødt / Afbud Sønderborg Kaj Rasmussen Haderslev Ole Larsen mødt Haderslev Hans Gehlert afbud Kolding Conni Hahn Iversen

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Dijana er godt på vej videre. Sydjylland FRA DIN LOKALAFDELING. Dialog er vejen frem. Nu skal der sættes fokus på arbejdsmiljørepræsentanterne

Dijana er godt på vej videre. Sydjylland FRA DIN LOKALAFDELING. Dialog er vejen frem. Nu skal der sættes fokus på arbejdsmiljørepræsentanterne LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SYDJYLLAND Sydjylland FRA DIN LOKALAFDELING Dialog er vejen frem Nu skal der sættes fokus på arbejdsmiljørepræsentanterne Vigtigt at man tager et ansvar Den tidligere

Læs mere