GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE"

Transkript

1 GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE FEBRUAR 2011

2 Kære netstuderende Du har valgt en studieform med mange fordele, men også et studie hvor du i høj grad selv skal være tovholder i dit eget uddannelsesforløb og derfor også holde tungen lige i munden! Derfor er det vigtigt, at du læser denne introduktion grundigt, inden du starter og måske også genlæser den undervejs i dit studie. Introduktionen er skrevet som en guide, der kan være med til at afstemme dine forventninger til studiet og skabe en forståelse for den uddannelse, du er i gang med, så du selv får mulighed for at være med til at påvirke dit uddannelsesforløb. Bagerst i guiden finder du to breve fra gamle netstuderende, som kan være gode at læse for dig, der skal til at i gang. Venlig hilsen Pædagoguddannelsen Midt-Vest Februar 2011 Indhold Kære netstuderende... 2 Om at være netstuderende... 3 Studiets organisering... 3 Dine forpligtigelser... 4 Undervisningen på uddannelsen... 4 Skriftlighed og synlighed... 4 Brug af websteder for undervisningsforløb... 4 Gruppearbejde... 5 Det sociale på holdet... 5 Forventninger og forpligtigelser i forhold til information om undervisningen... 6 IT-kompetencer... 7 IT-support... 7 God IT-skik... 7 Etik og jura i den netbaserede undervisning... 8 Faciliteter for netstuderende på uddannelsesinstitutionen... 8 Biblioteket for netstuderende... 8 Kontakt til studiet... 9 To breve fra gamle studerende: Kære nye studerende på netuddannelsen Kære nye netstuderende Side 2 Guide til netstuderende

3 Om at være netstuderende Som netstuderende følger du studieordningen for den almindelige pædagoguddannelse. Indholdet i din uddannelse svarer til en almindelig pædagoguddannelse, der er gennemført med dagligt fremmøde. Når du er færdig med uddannelsen, har du et eksamensbevis på lige fod med alle andre, der gennemfører pædagoguddannelsen. Det særlige for dig som netstuderende er, at 75 % af undervisningen foregår i vores læringsmiljøer på internettet, og du derfor ikke møder undervisere og personale ansigt til ansigt i hverdagen. Derfor kræver studieformen i høj grad, at du selv orienterer dig og skaber overblik. Det kan selvfølgelig være svært i starten af studiet men vi hjælper dig, så godt vi kan med at komme i gang. At studieformen kræver meget af dig opvejes i høj grad af, at du selv har mulighed for at være med til at planlægge dit forløb. Dit studieforløb er fleksibelt, hvilket giver dig mulighed for at lave andet end at gå på en uddannelse. Det er en god idé, at du allerede fra starten sætter dig godt ind i, hvordan du kan orientere dig om undervisningen og bruger det aktivt i din egen måde at tilrettelægge dit studie på. Studiets organisering Undervisningen på den netbaserede pædagoguddannelse foregår med ca. 75 % undervisning på nettet og 25 % fremmøde på pædagoguddannelsen. I praktikperioderne kræves der dagligt fremmøde. Den netbaserede del af undervisningen foregår på websteder, der er bygget op så hvert af de forløb, du følger på pædagoguddannelsen, har et tilhørende websted et såkaldt forløbswebsted. Fremmødet i uddannelsen er tilrettelagt som samlinger af to dages varighed. Samlingerne foregår i gennemsnit én gang om måneden og ligger oftest fra torsdag til fredag. Det vil sige, at du i princippet selv kan organisere 75 % af din uddannelsestid men dette skal du hele tiden gøre inden for de rammer, der er organiseret af uddannelsesstedet og underviserne. Rammerne beskrives bl.a. i læseplaner som laves for alle dine forløb. Her finder du overordnede beskrivelser af både fremmøde og de netbaserede dele af undervisningen. Du skal altid have overblik over læseplanen for det forløb, du deltager i, da det er her du får information om undervisningen samt hvilke deadlines og krav, der er for din deltagelse i de enkelte forløb. Læseplanerne finder du på dine forløbswebsteder, og de bliver lagt ud efterhånden som du når til de forskellige forløb i uddannelsen. Guide til netstuderende Side 3

4 Dine forpligtigelser Selvom du ikke er fysisk til stede i et klasseværelse, har du en forpligtigelse til at følge med i de forløb, du følger på de websider, der fungerer som læringsmiljø eller virtuelt klasseværelse. Undervisningen er baseret på, at du modtager de beskeder, vi lægger ud til dig, og vi forventer derfor også, at du logger ind på dit forløbswebsted flere gange om ugen, deltager og holder dig opdateret. Du har pligt til at deltage aktivt gennem hele studiet. Derfor registreres fremmøde af din deltagelse ved samlingerne samt dine afleveringer og andre aktiviteter på de websider, der er tilknyttet dit forløb. Hvis der er særlige forhold der gør sig gældende, som medfører at du i perioder ikke kan deltage helt optimalt, skal du kontakte din holdvejleder, så der evt. kan findes en løsning. Hvis vi registrerer, at du gennem en periode ikke har deltaget aktivt, vil vi kontakte dig for en vejledende samtale. Undervisningen på uddannelsen Undervisningen består i hovedtræk af tre forskellige typer af aktiviteter. Du vil møde opgaveskrivningen, hvor undervisere vil stille afgrænsede og definerede opgaver ofte med udgangspunkt i noget litteratur som du eller din studiegruppe skal svare på, for derefter at modtage respons. Der vil også være opgaver, hvor du skal planlægge, gennemføre og evaluere forløb i praksis. Derudover vil du møde værkstedsformen, hvor du kommer til at arbejde mere procesorienteret med et emne på et netforum sammen med flere studerende. Endelig vil du møde dialogformen, hvor du indgår i en faglig, men mere bred dialog med studerende og undervisere på forskellige netfora. Skriftlighed og synlighed Din deltagelse i den netbaserede undervisning vil primært bestå af skriftlige besvarelser af opgaver samt indlæg på websiderne. Dermed er din deltagelse i høj grad baseret på skriftlighed. Næsten alle de opgavebesvarelser og indlæg, du laver på webstederne kommer til at være synlige for de andre studerende på dit hold og det kan være svært at vænne sig til i starten. Men det er helt sikkert et spørgsmål om vane. Det handler om at kaste sig ud i det det er ens for alle! Ingen forventer, at man skriver 100 % gennemtænkte tekster og indlæg på forløbswebstederne. Uddannelsen består af en læreproces, ligesom når man prøver sig frem i en diskussion på fysisk fremmøde i et klasseværelse. Når deltagelsen baseres så meget på synlig skriftlighed, kan man ikke bare møde op i et klasseværelse og gemme sig på bagerste række. Det kræver aktiv deltagelse at være netstuderende. Til gengæld gennemgår de fleste netstuderende rigtig gode læreprocesser og bliver meget stærke til de skriftlige eksamensopgaver igennem studiet. Karaktergennemsnittet for de netstuderende er i gennemsnit højere ved de afsluttende eksamener. Brug af websteder for undervisningsforløb Alle de forløb du deltager i på din uddannelse har et forløbswebsted. Her ligger al den information, som er knyttet til undervisningen på forløbet. På forløbswebstedet finder du først og fremmest den læseplan, som danner ramme for forløbet. Du finder også beskeder fra underviserne på forløbet, samt beskri- Side 4 Guide til netstuderende

5 velse af de opgaver og den litteratur, der er knyttet til forløbet. Webstedet indeholder desuden elektroniske oplæg, litteratur og beskrivelser af opgaver. Samtidig er det her, studerende kan udveksle spørgsmål og erfaringer, ligesom der vil være debatindlæg og evt. andre aktiviteter knyttet til forløbet. Ved starten af uddannelsen får du en introduktion til brugen af forløbswebstederne men det handler lige så meget om selv at udforske brugen. Her er der hjælp at hente i de elektroniske vejledninger som findes på studienettet under: It, kopi og print. Hvis du er ny studerende på et gammelt nethold, kan du kontakte holdvejlederen for det nye hold, du er tilknyttet og få en introduktion til, hvordan man bruger websiderne. Gruppearbejde Mange af de aktiviteter, du skal deltage i, kommer til at foregå i grupper. Mange netstuderende fortæller os, at gruppearbejdet er noget af det vigtigste på deres studie. Det er her, I får udvekslet idéer, argumenter og synspunkter. Når man sidder derhjemme bagved sin computer er det netop vigtigt at kunne støtte hinanden i læreprocesserne det kan foregå ved løbende at mødes fysisk, tale i telefon, udveksle elektroniske dokumenter eller have kontakt via SKYPE eller Communicator. I gruppearbejdet er det vigtigt, at du som udgangspunkt er åben overfor, at der går mange forskellige mennesker på uddannelsen. Selvom du gerne vil være færdig med en opgave eller et indlæg hurtigst muligt, er det faktisk oftest i de lidt skæve processer, hvor der opstår tvivl og diskussion, at man virkelig kan lære noget. I dit fremtidige arbejde som pædagog kommer du til at samarbejde med mange forskellige kolleger, og kommer til at skulle fremføre dine synspunkter og argumenter over for mange forskellige grupper (forældre, tværprofessionelle samarbejdspartnere osv.) så de læreprocesser, der sker i grupperne er helt centrale i din uddannelse. Gruppedannelsen vil være forskellig fra forløb til forløb, men nogle netstuderende finder en studiegruppe, som de holder godt fast i undervejs i studiet. Det kan bl.a. være baseret på geografisk tilhørsforhold, erfaring, alder eller interesse i bestemte arbejdsområder. Men ingen grupper er faste under hele studiet der vil hele tiden blive lagt op til nye gruppekonstellationer. Det sociale på holdet Det er ikke umiddelbart socialt at sidde bagved en computer. Men mange oplever, at der opbygges mange sociale rum på uddannelsen. Bl.a. gennem gruppearbejdet som er beskrevet ovenfor. Herudover findes der mulighed for at opbygge forskellige virtuelle sociale rum og jeres websider er jo faktisk steder, hvor studerende og undervisere møder hinanden. Desuden ses hele holdet til samlingerne ca. en gang om måneden. Det er ofte op til holdet at tage initiativer til sociale aktiviteter efter samlinger osv. Vi stiller gerne lokaler til rådighed og opfordrer jer kraftigt til, at I bruger denne mulighed, da I i høj grad selv er med til at skabe kulturen på uddannelsen. Derudover kan du bruge alle de tilbud, der er på pædagoguddannelsen på lige fod med de andre studerende. Du kan løbende holde dig opdateret om, hvad der foregår på uddannelsens intranet. Som netstuderende har du selvfølgelig mulighed for at deltage i de arrangementer, der foregår på dit primære studiested i Viborg. Men da du også Guide til netstuderende Side 5

6 er studerende på VIA University College, som har uddannelsessteder mange forskellige steder i Midtjylland, har du desuden mulighed for at deltage i faglige arrangementer på andre uddannelsessteder. På Intranettet kan du orientere dig om faciliteter og eventuelle aktiviteter på andre af VIAs uddannelsessteder. Hvis du for eksempel bor i Århus, kan du således bruge uddannelsernes biblioteker i Århus, samt deltage i foredrag eller andre aktiviteter her. Forventninger og forpligtigelser i forhold til information om undervisningen Krav og information om undervisningen findes på forskellige niveauer. Nedenfor kan du få et overblik over de niveauer, der findes i organiseringen af din undervisning. Bemærk, at det er læseplanen der vil være mest relevant for dig. Bekendtgørelse Studieordning og vejledninger Studieplaner Læseplaner Skema Hvad er det? Ministeriets tekst som danner juridisk ramme for pædagoguddannelsen Studieordningen er pædagoguddannelsen Midt-Vests udlægning af bekendtgørelsen. Det er denne tekst, underviserne planlægger undervisningsforløbene indenfor. Der findes en eksamensvejledning og en praktikvejledning der udgør et uddybende supplement til studieordningen. Studerende skal orientere sig om krav i praktikken og bestemmelser i forhold til de forskellige eksamener i disse vejledninger. Studieplanerne er en mere detaljeret beskrivelse af de forskellige undervisningsforløb. Underviserne bruger typisk studieplanerne til at planlægge indholdet i undervisningen. Læseplanerne er en detaljeret beskrivelse af de forskellige undervisningsforløb for de enkelte hold. Her står beskrivelse af indhold, emner og angivelse af litteratur. Her finder holdet og den enkelte studerende angivelser af datoer og deadlines i forløbene. Den studerende skal orientere sig om undervisningsforløbene i læseplanerne. Skemaet er en angivelse af hvornår det enkelte hold skal mødes til samlinger. Hvor finder jeg det? Bemærk at flere links er til studienettet, hvor du skal bruge dit brugernavn og adgangskode Du kan finde teksten på Undervisningsministeriets hjemmeside På studienettet kan du finde mere om: Studieordning: Se under Studiekontoret Guides til eksamen og prøver: Se under Studiekontoret > Prøver og eksamen Praktikhåndbøger og andre dokumenter om praktikken: Se under Praktik Studieplanerne lægges ind imellem ud på holdenes websteder sammen med læseplanerne. Læseplanerne findes på det enkelte holds eller forløbs websted, og kan typisk findes senest 14 dage inden et forløb går i gang. Skemaerne findes på studienettet Se under: Skemaer Skemaer lægges ud for et semester ad gangen, og kan typisk findes senest et par uger inden semesterstart. Side 6 Guide til netstuderende

7 IT-kompetencer Det er ikke sikkert, at du er en IT-haj når du starter på studiet men som netstuderende kommer du til at sætte dig ind i brugen af holdsiden undervejs i studiet. Det vil sige, at du skal lære at orientere dig på websiderne. Du skal kunne placere beskeder og indlæg på opslagstavler og debatfora og håndtere dine tekstfiler, så du kan aflevere opgaver i de rigtige dokumentmapper. Samtidig skal du være åben over for at lære at håndtere videoklip. I starten af dit studie tilbyder vi en grundig introduktion i brugen af webstederne, og vi tilbyder samtidig elektronisk adgang til diverse manualer. Ud over de introduktioner og manualer vi tilbyder, forventer vi, at du bruger dine medstuderende samt dit private netværk til at lære at håndtere It-delen af studiet. Du er selvfølgelig velkommen til at spørge undervisere, sekretær og holdvejleder undervejs. Men det er vigtigt, at du selv gør opmærksom på, når der er noget du ikke kan håndtere. Vi har ikke overblik over, hvad der volder dig problemer. IT-support Vi har IT-support på uddannelsen som kan bruges i tilfælde af, at du ikke kan logge på de websteder vi udbyder, eller hvor der er fejl på webstederne. IT-supporten kan kun bruges i de tilfælde, hvor det er VIAs systemer, der er fejl på og kan ikke supportere fejl med din internetopkobling eller forhold, der har forbindelse til din private computer. Kontakt IT-Support på Her skal du angive dit navn, studienummer og uddannelsesinstitution samt en beskrivelse af problemet. God IT-skik For at kommunikationen i den netbaserede del af undervisningen ikke skal blive uoverskuelig, og for at vi kan finde relevante informationer, skal alle følge nogle generelle retningslinjer for brug af websteder. Både studerende og undervisere skal følge de retningslinjer, der er bygget op på webstederne og i den eventuelle mailudveksling, der foregår mellem studerende og undervisere. Retningslinjerne sikrer, at indlæg, filer og mails bliver set. Først og fremmest er det vigtigt, at du øver dig i at give diverse dokumenter, filer og mails indholdsrige navne. Ved opgaveafleveringer skal du tydeligt angive i filnavnet hvem du er, og hvad der er tale om. Eksempel på filnavn: Opgave 1, PKS, 08C, gruppe 7 eller: Opgave 1, PKS, 08C, Jens Hansen Alle sider i elektronisk afleverede opgaver skal påføres sidehoved hvor dit opgavenavn, dit navn/gruppens medlemmer og gruppens navn fremgår. I alle mails og beskeder til undervisere og medstuderende skal det tydeligt fremgå hvem I er og hvad det drejer sig om. Eksempel: Emil Laursen, 08C, Vejledning eller: Spørgsmål ang. pædagogik, Hanne Jensen, 06Z Derudover skal du overholde retningslinjer for hvor forskellige indlæg skal placeres, samt tidsangivelser for elektronisk aflevering, vejledning osv. Guide til netstuderende Side 7

8 Etik og jura i den netbaserede undervisning Undervisning på nettet kan indeholde nogle problemstillinger, som ikke er knyttet til fremmødeundervisning, især fordi undervisningen i højere grad dokumenteres på skrift. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på en række etiske og juridiske forhold. Først og fremmest opfordrer vi til, at alle skriver i en venlig tone. Du skal være opmærksom på, at det du skriver på websteder eller i mails ofte kan virke meget hårdt, fordi det ikke er fulgt op af ansigtsudtryk og anden kommunikation. Der er heller ikke altid mulighed for almindelig opfølgende kommunikation så derfor skal du også være opmærksom på at skrive præcist og forklarende for at undgå misforståelser. Dernæst er det vigtigt at slå fast, at de ting underviserne skriver på forløbswebsiderne altid skal ses i en sammenhæng med den undervisning, der foregår ved fremmøde og med anden undervisning. Det vil sige, at man ikke kan bruge en løsrevet påstand fra en underviser som juridisk belæg for underviserens holdning eller overbevisning. Det er vigtigt for dig at være opmærksom på, at alle de studerende, der er tilknyttet dit hold og forløb, har adgang til forløbswebsiderne. Derudover har alle dine undervisere som udgangspunkt fuld adgang til forløbswebsiderne ligesom alle undervisere ved pædagoguddannelsen Midt-Vest kan kigge med i undervisningen på den netbaserede uddannelse. Hvis du bruger eksempler fra dit daglige pædagogiske arbejde eller fra tidligere erfaringer i dine indlæg eller opgaver på websiderne, opfordrer vi derfor til, at det altid foregår i anonymiseret form. Lav altid dæknavne til institutioner og personer, så undgår du problemer med tavshedspligt og etiske tillidsbrud. Faciliteter for netstuderende på uddannelsesinstitutionen Samlingerne er oftest af to dages varighed, så det kan være en god lejlighed til at lære hinanden at kende at overnatte mellem de to dage. Du har mulighed for at overnatte i et lokale i Campus Viborg, men skal selv medbringe sovepose eller dyne, pude og andet sengelinned. Hvis du har en bærbar computer, opfordrer vi til, at du tager den med til samlingerne på uddannelsen. Desuden har vi en række stationære computere, du har adgang til at bruge, når du er på uddannelsesinstitutionen. Studiebetjeningen tilbyder forskellige former for service i forbindelse med dit studie. Du har her mulighed for at købe forskellige materialer til brug under studiet. I Studiebetjeningen har du også mulighed for lån af forskelligt av-udstyr. Der er vejledning i brugen af det udlånte udstyr, såvel som teknikken ude i huset. Studiebetjeningen står også for produktion af studiekort. Studiekortet har flere funktioner. Udover at være ID for studerende i VIA, benyttes det til adgangskontrol og i forbindelse med betalingssystemet der anvendes til kopi/print, i kantinen og ved køb af materialer. Biblioteket for netstuderende Som netstuderende på VIA Pædagoguddannelsen Midt-Vest har du mulighed for at benytte VIA biblioteket Campus Viborg på dit uddannelsessted. Biblioteket er åbent mandag , tirsdag onsdag , torsdag og fredag I bibliotekets søgebase (http://integrabib.dk/viauc-piv) kan du søge og bestille de materialer, som biblioteket råder over og se, om det materiale du søger, er hjemme, eller udlånt. Du kan forny dine lån og slette de reserveringer, du ikke længere ønsker. For at låne, reservere og forny materiale skal du anvende dit cpr.- nr., som er dit lånernummer. Pinkoden er de sidste 4 cifre af dit cpr.-nr., med mindre du har ønsket noget andet. Besked om reserverede materialer og hjemkaldelser fra biblioteket kommer til dig via den mail, som uddannelsesstedet har givet dig i forbindelse med studiestart. Vil du skrive en mail til bibliotekets personale kan du skrive til Hvis du ikke kan finde det du søger i CAMPUS Viborg bibliotekets base kan du bruge som er en database over, hvad der findes af bøger, artikler og andre materialer på danske offentlige biblioteker. Side 8 Guide til netstuderende

9 Send en bestilling til uddannelsens bibliotek eller til dit eget lokale folkebibliotek, hvor du selv er registreret som låner. Du vælger selv, hvilket bibliotek du henvender dig til, og du skal hente materialet på det bibliotek, du har valgt. På kan du søge international videnskabelig litteratur og undersøgelser med abstrakts fra tidsskrifter og en del artikler er tilgængelige i fuld-tekst. Biblioteket råder også over relevante elektroniske ressourcer som du har fjernadgang til via WAYF-login. Se vejledning til fjernadgang på www2.viauc.dk/bibliotekerne/tidsskrifter/documents/fjernadgang.pdf Kontakt til studiet Som studerende på den netbaserede uddannelse har du selvfølgelig adgang til kontakt til alle de almindelige funktioner på uddannelsen; undervisere, studievejleder, bibliotekar, praktikkoordinator, studieledelse osv. Se i den forbindelse den generelle velkomstguide til uddannelsen i Viborg. Da du ikke har din daglige gang på studiet, er der nogle centrale kontaktpersoner der har betydning for dig: Sekretær for den netbaserede uddannelse: Lenette Blok Pedersen Telefon: Henvendelse om alle studieadministrative forhold samt videreformidling af spørgsmål generelt. Koordinator for praktik samt meritkoordinator: Birte Ejlersen Telefon: Henvendelse om forhold omkring praktikken samt kontaktperson for meritstuderende. Holdvejleder: Alle hold har en holdvejleder, som har overblik over netop dit holds forløb. Her kan du henvende dig om forskellige forhold om studiet, der har relevans for det hold, du går på, og hvis du har spørgsmål om forskellige studieforhold. Guide til netstuderende Side 9

10 To breve fra gamle studerende Kære nye studerende på netuddannelsen Du skal nu til at starte på den netbaserede pædagoguddannelse en uddannelse der kræver modenhed og selvdisciplin. Det er vigtigt, at du gør op med dig selv, om du kan magte et forløb, hvor du i høj grad selv er ansvarlig for at tilegne dig den fornødne viden på de forskellige områder. Forvent ikke, at samlingerne er svaret på alle spørgsmål, tiden er knap og nye opgaver skal introduceres. Megen læring er baseret på eksamensopgaver hvor du sammen med vejleder, alene eller i grupper, udarbejder projekter. Sørg for at afstemme forventninger med vejleder. Gerne nedskrevet, da det er af stor betydning, at alle parter får det maksimale ud af disse forløb. I det hele taget er det vigtigt at afstemme forventninger mellem seminariet/underviser og studerende, i grupperne og i mellem de studerende på holdet. Lav gerne nedskrevne aftaler, da tid og afstande nogle gange gør, at det sagte fortaber sig. Så er det dejligt at kunne gå tilbage og se hvad der blev aftalt. Når alt dette så er sagt, står du nu også over for en enestående mulighed for tage en uddannelse med megen frihed og mulighed for at påvirke indholdet efter egne interesseområder. Du bestemmer selv hvornår du vil/kan studere, hvilket åbner muligheder for at kombinere uddannelsen med andre af livets nødvendige gøremål. Netuddannelsen er selvsagt en sårbar konstruktion, når man ser på det sociale liv og dynamikken i klassen. Det er vigtigt fra starten at præsentere sig med en profil på intranettet, fortælle lidt personligt om dig selv krydret med et billede. Det gør det nemmere at identificere dig for de andre, når de sidder der hjemme. Brug muligheden for at mødes med de andre fra klassen på intranettet og fortæl om studierelevante ting, men også om personlige (ikke private ting) for at skabe en tættere kontakt med dine studiekammerater. God vind med studierne og nyd den fantastiske mulighed det er at bo i et land hvor man (næsten) kan tage en uddannelse og blive klogere ganske gratis Jakob Skovbakke Hold 06C Side 10 Guide til netstuderende

11 Kære nye netstuderende Måske tænker du: Hvis jeg nu vælger at læse på nettet, bliver jeg så en rigtig pædagog? Til dig, der tænker sådan, vil jeg sige: Det er op til dig Det gode ved netuddannelsen er, at du selv planlægger din tid. For mig betyder det, at dagen er meget rationel. Ingen spildtid på vejen og kun små frikvarterer (fra pc til kaffemaskinen). Derudover bestemmer jeg selv, hvilke emner jeg gerne vil dykke ekstra ned i. For mig betyder det, at uddannelsen bliver meget spændende og lystpræget. Endelig betyder selvbestemmelsen også, at jeg kan have lange koncentrerede arbejdsdage, hvilket giver plads til en eller to fridage om ugen. Selvbestemmelsen er dejlig, men betyder dog, at du skal have selvjustits og være motiveret for at TAGE en uddannelse, den GIVES nemlig ikke. Hvis du gerne vil være netstuderende, er der nogle ting, du kan gøre for at lette det for dig selv. Jeg vil her nævne et par stykker: 1) Skal man have en bærbar for at læse på nettet? Nej absolut ikke. En stationær derhjemme, med god internethastighed, er ganske udmærket. Derudover vil en usb-pen, også kaldet traveldrive, være en god ide, så du kan have dine dokumenter med dig på seminariet eller i studiegruppen. 2) Hvilke programmer skal jeg have? Word bruges meget, derudover vil det være en god idé at installere og afprøve Skype og MSN med venner eller familie, så du er tryg ved brugen heraf. Det vil lette det meget, når studiegrupperne starter op. 3) Kan jeg have et arbejde imens jeg læser? Både ja og nej. Som beskrevet indledningsvis giver struktur og god planlægning mulighed for en til to fridage om ugen + weekend, hvilket giver mulighed for at arbejde sideløbende. Mit råd er at overveje hvad der er realistisk for dig. I dine overvejelser bør du have med, at uddannelsen bliver det, du gør den til. 4) Hvordan kommunikerer man med læreren? Du møder ingen lærere, for du går ikke i skole, altså er du heller ikke elev. Du er studerende som går på seminarium. Det betyder at det er væsentlig anderledes fra at gå i skole. Nu skal du TAGE en uddannelse, det betyder konkret, at du er den aktive, den der har ansvaret for egen læring og uddannelse. Underviserne er altid klar med hjælp pr. mail eller lignende, det betyder at uddannelsen bliver det du selv gør den til. 5) Er der mulighed for at diskutere med andre studerende, når man læser på nettet? Ja så absolut. Det afhænger dog igen af dig. Der bliver lige så meget diskussion som du arrangerer. En god idé vil være at overnatte på seminariets Nethotel mellem undervisningsdagene. Derudover vil en god planlægning med en aktiv studiegruppe give rig mulighed for diskussioner. Endelig er Intranettet (Lukket forum for seminariets studerende på Internettet) en god mulighed for at snakke med medstuderende. 6) Hvordan er det med praktiksteder, når jeg bor langt fra uddannelsen? Netuddannelsen er hele tiden under udvikling, og der er nye muligheder på vej. Pt. er det sådan, at du godt kan få en praktikplads tæt på din bopæl, men udvalget og bredden er snæver. Mit råd vil være, at du inden uddannelsesstart får en grundig snak med seminariet om mulighederne for dig, der hvor du bor, og derefter får det på skrift. Villy Kjeldsen Hold 07C Guide til netstuderende Side 11

12 Campus Viborg februar 2011

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

STUDIESTART 2012 - 1 - Indholdsfortegnelse

STUDIESTART 2012 - 1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til studiet... 2 Studiemiljø... 2 Rusturen 2012... 3 Praktisk omkring rusturen... 3 Vigtige ting at have på plads inden studiestart... 5 Den første tid på universitetet...

Læs mere

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen Specialeskrivning Når det er svært Studenterrådgivningen Indhold Forord... 2 Specialeproblemer... 3 Tal med andre om dine besværligheder med specialet... 3... 4 Vejledere... 4... 5 Struktur og rammer...

Læs mere

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø 12 ugers projekt Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø Kommunikationsplatforme i netbaseret studieforløb af Tillike Jørgensen 12 uges projekt: individuel opgave, efterår 2007 Eksaminator:

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om:

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om: Studiehåndbog Læsevejledning KEAs studiehåndbog er til for at give dig et indblik i KEA. Vi vil gerne hjælpe dig med hurtigt at falde til og kunne fokusere på dit studie. Studiehåndbogen orienterer dig

Læs mere

E-læring på læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen

E-læring på læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen E-læring på læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen E-læring på læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen 2014 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT E-læring på læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14 HHX og HTX Elevhåndbog 2013-14 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 4 Uddannelsesleder Ann Due har ordet 5 Adgang til skolen 6 Bøger 6 Eksamener og prøver 6 Elevråd og elevdemokrati 7

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til biblioteker vedrørende undervisning i formationssøgning i gymnasiet zzz 07-10-2011 Indhold 1.

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32]

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (2 of 39) [19-09-2001 16:32:32] Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Læs mere

og problemformulering

og problemformulering bibliotek wiki weblog RSS Af Randi Clemmensen, University College Nordjylland & Lene Herskind, H. Lundbeck A/S Skriftlig opgave i faget web 2.0 Danmarks Biblioteksskole København, maj 2009 Underviser:

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

Akademisk Studieteknik - for studiestartere

Akademisk Studieteknik - for studiestartere PÆDAGOGISK CENTER SAMFUNDSVIDENSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET Akademisk Studieteknik - for studiestartere AKADEMISK STUDIETEKNIK for studiestartere Pædagogisk Center Samfundsvidenskab. Københavns Universitet

Læs mere

Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen. udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004.

Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen. udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004. Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004. Resumé I 2004 har Dansk Oplysnings Forbund søsat pilotprojektet Teknologistøttet

Læs mere

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk Elevinformation 2012/2013 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg og elevråd...6

Læs mere