GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE"

Transkript

1 GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE FEBRUAR 2011

2 Kære netstuderende Du har valgt en studieform med mange fordele, men også et studie hvor du i høj grad selv skal være tovholder i dit eget uddannelsesforløb og derfor også holde tungen lige i munden! Derfor er det vigtigt, at du læser denne introduktion grundigt, inden du starter og måske også genlæser den undervejs i dit studie. Introduktionen er skrevet som en guide, der kan være med til at afstemme dine forventninger til studiet og skabe en forståelse for den uddannelse, du er i gang med, så du selv får mulighed for at være med til at påvirke dit uddannelsesforløb. Bagerst i guiden finder du to breve fra gamle netstuderende, som kan være gode at læse for dig, der skal til at i gang. Venlig hilsen Pædagoguddannelsen Midt-Vest Februar 2011 Indhold Kære netstuderende... 2 Om at være netstuderende... 3 Studiets organisering... 3 Dine forpligtigelser... 4 Undervisningen på uddannelsen... 4 Skriftlighed og synlighed... 4 Brug af websteder for undervisningsforløb... 4 Gruppearbejde... 5 Det sociale på holdet... 5 Forventninger og forpligtigelser i forhold til information om undervisningen... 6 IT-kompetencer... 7 IT-support... 7 God IT-skik... 7 Etik og jura i den netbaserede undervisning... 8 Faciliteter for netstuderende på uddannelsesinstitutionen... 8 Biblioteket for netstuderende... 8 Kontakt til studiet... 9 To breve fra gamle studerende: Kære nye studerende på netuddannelsen Kære nye netstuderende Side 2 Guide til netstuderende

3 Om at være netstuderende Som netstuderende følger du studieordningen for den almindelige pædagoguddannelse. Indholdet i din uddannelse svarer til en almindelig pædagoguddannelse, der er gennemført med dagligt fremmøde. Når du er færdig med uddannelsen, har du et eksamensbevis på lige fod med alle andre, der gennemfører pædagoguddannelsen. Det særlige for dig som netstuderende er, at 75 % af undervisningen foregår i vores læringsmiljøer på internettet, og du derfor ikke møder undervisere og personale ansigt til ansigt i hverdagen. Derfor kræver studieformen i høj grad, at du selv orienterer dig og skaber overblik. Det kan selvfølgelig være svært i starten af studiet men vi hjælper dig, så godt vi kan med at komme i gang. At studieformen kræver meget af dig opvejes i høj grad af, at du selv har mulighed for at være med til at planlægge dit forløb. Dit studieforløb er fleksibelt, hvilket giver dig mulighed for at lave andet end at gå på en uddannelse. Det er en god idé, at du allerede fra starten sætter dig godt ind i, hvordan du kan orientere dig om undervisningen og bruger det aktivt i din egen måde at tilrettelægge dit studie på. Studiets organisering Undervisningen på den netbaserede pædagoguddannelse foregår med ca. 75 % undervisning på nettet og 25 % fremmøde på pædagoguddannelsen. I praktikperioderne kræves der dagligt fremmøde. Den netbaserede del af undervisningen foregår på websteder, der er bygget op så hvert af de forløb, du følger på pædagoguddannelsen, har et tilhørende websted et såkaldt forløbswebsted. Fremmødet i uddannelsen er tilrettelagt som samlinger af to dages varighed. Samlingerne foregår i gennemsnit én gang om måneden og ligger oftest fra torsdag til fredag. Det vil sige, at du i princippet selv kan organisere 75 % af din uddannelsestid men dette skal du hele tiden gøre inden for de rammer, der er organiseret af uddannelsesstedet og underviserne. Rammerne beskrives bl.a. i læseplaner som laves for alle dine forløb. Her finder du overordnede beskrivelser af både fremmøde og de netbaserede dele af undervisningen. Du skal altid have overblik over læseplanen for det forløb, du deltager i, da det er her du får information om undervisningen samt hvilke deadlines og krav, der er for din deltagelse i de enkelte forløb. Læseplanerne finder du på dine forløbswebsteder, og de bliver lagt ud efterhånden som du når til de forskellige forløb i uddannelsen. Guide til netstuderende Side 3

4 Dine forpligtigelser Selvom du ikke er fysisk til stede i et klasseværelse, har du en forpligtigelse til at følge med i de forløb, du følger på de websider, der fungerer som læringsmiljø eller virtuelt klasseværelse. Undervisningen er baseret på, at du modtager de beskeder, vi lægger ud til dig, og vi forventer derfor også, at du logger ind på dit forløbswebsted flere gange om ugen, deltager og holder dig opdateret. Du har pligt til at deltage aktivt gennem hele studiet. Derfor registreres fremmøde af din deltagelse ved samlingerne samt dine afleveringer og andre aktiviteter på de websider, der er tilknyttet dit forløb. Hvis der er særlige forhold der gør sig gældende, som medfører at du i perioder ikke kan deltage helt optimalt, skal du kontakte din holdvejleder, så der evt. kan findes en løsning. Hvis vi registrerer, at du gennem en periode ikke har deltaget aktivt, vil vi kontakte dig for en vejledende samtale. Undervisningen på uddannelsen Undervisningen består i hovedtræk af tre forskellige typer af aktiviteter. Du vil møde opgaveskrivningen, hvor undervisere vil stille afgrænsede og definerede opgaver ofte med udgangspunkt i noget litteratur som du eller din studiegruppe skal svare på, for derefter at modtage respons. Der vil også være opgaver, hvor du skal planlægge, gennemføre og evaluere forløb i praksis. Derudover vil du møde værkstedsformen, hvor du kommer til at arbejde mere procesorienteret med et emne på et netforum sammen med flere studerende. Endelig vil du møde dialogformen, hvor du indgår i en faglig, men mere bred dialog med studerende og undervisere på forskellige netfora. Skriftlighed og synlighed Din deltagelse i den netbaserede undervisning vil primært bestå af skriftlige besvarelser af opgaver samt indlæg på websiderne. Dermed er din deltagelse i høj grad baseret på skriftlighed. Næsten alle de opgavebesvarelser og indlæg, du laver på webstederne kommer til at være synlige for de andre studerende på dit hold og det kan være svært at vænne sig til i starten. Men det er helt sikkert et spørgsmål om vane. Det handler om at kaste sig ud i det det er ens for alle! Ingen forventer, at man skriver 100 % gennemtænkte tekster og indlæg på forløbswebstederne. Uddannelsen består af en læreproces, ligesom når man prøver sig frem i en diskussion på fysisk fremmøde i et klasseværelse. Når deltagelsen baseres så meget på synlig skriftlighed, kan man ikke bare møde op i et klasseværelse og gemme sig på bagerste række. Det kræver aktiv deltagelse at være netstuderende. Til gengæld gennemgår de fleste netstuderende rigtig gode læreprocesser og bliver meget stærke til de skriftlige eksamensopgaver igennem studiet. Karaktergennemsnittet for de netstuderende er i gennemsnit højere ved de afsluttende eksamener. Brug af websteder for undervisningsforløb Alle de forløb du deltager i på din uddannelse har et forløbswebsted. Her ligger al den information, som er knyttet til undervisningen på forløbet. På forløbswebstedet finder du først og fremmest den læseplan, som danner ramme for forløbet. Du finder også beskeder fra underviserne på forløbet, samt beskri- Side 4 Guide til netstuderende

5 velse af de opgaver og den litteratur, der er knyttet til forløbet. Webstedet indeholder desuden elektroniske oplæg, litteratur og beskrivelser af opgaver. Samtidig er det her, studerende kan udveksle spørgsmål og erfaringer, ligesom der vil være debatindlæg og evt. andre aktiviteter knyttet til forløbet. Ved starten af uddannelsen får du en introduktion til brugen af forløbswebstederne men det handler lige så meget om selv at udforske brugen. Her er der hjælp at hente i de elektroniske vejledninger som findes på studienettet under: It, kopi og print. Hvis du er ny studerende på et gammelt nethold, kan du kontakte holdvejlederen for det nye hold, du er tilknyttet og få en introduktion til, hvordan man bruger websiderne. Gruppearbejde Mange af de aktiviteter, du skal deltage i, kommer til at foregå i grupper. Mange netstuderende fortæller os, at gruppearbejdet er noget af det vigtigste på deres studie. Det er her, I får udvekslet idéer, argumenter og synspunkter. Når man sidder derhjemme bagved sin computer er det netop vigtigt at kunne støtte hinanden i læreprocesserne det kan foregå ved løbende at mødes fysisk, tale i telefon, udveksle elektroniske dokumenter eller have kontakt via SKYPE eller Communicator. I gruppearbejdet er det vigtigt, at du som udgangspunkt er åben overfor, at der går mange forskellige mennesker på uddannelsen. Selvom du gerne vil være færdig med en opgave eller et indlæg hurtigst muligt, er det faktisk oftest i de lidt skæve processer, hvor der opstår tvivl og diskussion, at man virkelig kan lære noget. I dit fremtidige arbejde som pædagog kommer du til at samarbejde med mange forskellige kolleger, og kommer til at skulle fremføre dine synspunkter og argumenter over for mange forskellige grupper (forældre, tværprofessionelle samarbejdspartnere osv.) så de læreprocesser, der sker i grupperne er helt centrale i din uddannelse. Gruppedannelsen vil være forskellig fra forløb til forløb, men nogle netstuderende finder en studiegruppe, som de holder godt fast i undervejs i studiet. Det kan bl.a. være baseret på geografisk tilhørsforhold, erfaring, alder eller interesse i bestemte arbejdsområder. Men ingen grupper er faste under hele studiet der vil hele tiden blive lagt op til nye gruppekonstellationer. Det sociale på holdet Det er ikke umiddelbart socialt at sidde bagved en computer. Men mange oplever, at der opbygges mange sociale rum på uddannelsen. Bl.a. gennem gruppearbejdet som er beskrevet ovenfor. Herudover findes der mulighed for at opbygge forskellige virtuelle sociale rum og jeres websider er jo faktisk steder, hvor studerende og undervisere møder hinanden. Desuden ses hele holdet til samlingerne ca. en gang om måneden. Det er ofte op til holdet at tage initiativer til sociale aktiviteter efter samlinger osv. Vi stiller gerne lokaler til rådighed og opfordrer jer kraftigt til, at I bruger denne mulighed, da I i høj grad selv er med til at skabe kulturen på uddannelsen. Derudover kan du bruge alle de tilbud, der er på pædagoguddannelsen på lige fod med de andre studerende. Du kan løbende holde dig opdateret om, hvad der foregår på uddannelsens intranet. Som netstuderende har du selvfølgelig mulighed for at deltage i de arrangementer, der foregår på dit primære studiested i Viborg. Men da du også Guide til netstuderende Side 5

6 er studerende på VIA University College, som har uddannelsessteder mange forskellige steder i Midtjylland, har du desuden mulighed for at deltage i faglige arrangementer på andre uddannelsessteder. På Intranettet kan du orientere dig om faciliteter og eventuelle aktiviteter på andre af VIAs uddannelsessteder. Hvis du for eksempel bor i Århus, kan du således bruge uddannelsernes biblioteker i Århus, samt deltage i foredrag eller andre aktiviteter her. Forventninger og forpligtigelser i forhold til information om undervisningen Krav og information om undervisningen findes på forskellige niveauer. Nedenfor kan du få et overblik over de niveauer, der findes i organiseringen af din undervisning. Bemærk, at det er læseplanen der vil være mest relevant for dig. Bekendtgørelse Studieordning og vejledninger Studieplaner Læseplaner Skema Hvad er det? Ministeriets tekst som danner juridisk ramme for pædagoguddannelsen Studieordningen er pædagoguddannelsen Midt-Vests udlægning af bekendtgørelsen. Det er denne tekst, underviserne planlægger undervisningsforløbene indenfor. Der findes en eksamensvejledning og en praktikvejledning der udgør et uddybende supplement til studieordningen. Studerende skal orientere sig om krav i praktikken og bestemmelser i forhold til de forskellige eksamener i disse vejledninger. Studieplanerne er en mere detaljeret beskrivelse af de forskellige undervisningsforløb. Underviserne bruger typisk studieplanerne til at planlægge indholdet i undervisningen. Læseplanerne er en detaljeret beskrivelse af de forskellige undervisningsforløb for de enkelte hold. Her står beskrivelse af indhold, emner og angivelse af litteratur. Her finder holdet og den enkelte studerende angivelser af datoer og deadlines i forløbene. Den studerende skal orientere sig om undervisningsforløbene i læseplanerne. Skemaet er en angivelse af hvornår det enkelte hold skal mødes til samlinger. Hvor finder jeg det? Bemærk at flere links er til studienettet, hvor du skal bruge dit brugernavn og adgangskode Du kan finde teksten på Undervisningsministeriets hjemmeside På studienettet kan du finde mere om: Studieordning: Se under Studiekontoret Guides til eksamen og prøver: Se under Studiekontoret > Prøver og eksamen Praktikhåndbøger og andre dokumenter om praktikken: Se under Praktik Studieplanerne lægges ind imellem ud på holdenes websteder sammen med læseplanerne. Læseplanerne findes på det enkelte holds eller forløbs websted, og kan typisk findes senest 14 dage inden et forløb går i gang. Skemaerne findes på studienettet Se under: Skemaer Skemaer lægges ud for et semester ad gangen, og kan typisk findes senest et par uger inden semesterstart. Side 6 Guide til netstuderende

7 IT-kompetencer Det er ikke sikkert, at du er en IT-haj når du starter på studiet men som netstuderende kommer du til at sætte dig ind i brugen af holdsiden undervejs i studiet. Det vil sige, at du skal lære at orientere dig på websiderne. Du skal kunne placere beskeder og indlæg på opslagstavler og debatfora og håndtere dine tekstfiler, så du kan aflevere opgaver i de rigtige dokumentmapper. Samtidig skal du være åben over for at lære at håndtere videoklip. I starten af dit studie tilbyder vi en grundig introduktion i brugen af webstederne, og vi tilbyder samtidig elektronisk adgang til diverse manualer. Ud over de introduktioner og manualer vi tilbyder, forventer vi, at du bruger dine medstuderende samt dit private netværk til at lære at håndtere It-delen af studiet. Du er selvfølgelig velkommen til at spørge undervisere, sekretær og holdvejleder undervejs. Men det er vigtigt, at du selv gør opmærksom på, når der er noget du ikke kan håndtere. Vi har ikke overblik over, hvad der volder dig problemer. IT-support Vi har IT-support på uddannelsen som kan bruges i tilfælde af, at du ikke kan logge på de websteder vi udbyder, eller hvor der er fejl på webstederne. IT-supporten kan kun bruges i de tilfælde, hvor det er VIAs systemer, der er fejl på og kan ikke supportere fejl med din internetopkobling eller forhold, der har forbindelse til din private computer. Kontakt IT-Support på Her skal du angive dit navn, studienummer og uddannelsesinstitution samt en beskrivelse af problemet. God IT-skik For at kommunikationen i den netbaserede del af undervisningen ikke skal blive uoverskuelig, og for at vi kan finde relevante informationer, skal alle følge nogle generelle retningslinjer for brug af websteder. Både studerende og undervisere skal følge de retningslinjer, der er bygget op på webstederne og i den eventuelle mailudveksling, der foregår mellem studerende og undervisere. Retningslinjerne sikrer, at indlæg, filer og mails bliver set. Først og fremmest er det vigtigt, at du øver dig i at give diverse dokumenter, filer og mails indholdsrige navne. Ved opgaveafleveringer skal du tydeligt angive i filnavnet hvem du er, og hvad der er tale om. Eksempel på filnavn: Opgave 1, PKS, 08C, gruppe 7 eller: Opgave 1, PKS, 08C, Jens Hansen Alle sider i elektronisk afleverede opgaver skal påføres sidehoved hvor dit opgavenavn, dit navn/gruppens medlemmer og gruppens navn fremgår. I alle mails og beskeder til undervisere og medstuderende skal det tydeligt fremgå hvem I er og hvad det drejer sig om. Eksempel: Emil Laursen, 08C, Vejledning eller: Spørgsmål ang. pædagogik, Hanne Jensen, 06Z Derudover skal du overholde retningslinjer for hvor forskellige indlæg skal placeres, samt tidsangivelser for elektronisk aflevering, vejledning osv. Guide til netstuderende Side 7

8 Etik og jura i den netbaserede undervisning Undervisning på nettet kan indeholde nogle problemstillinger, som ikke er knyttet til fremmødeundervisning, især fordi undervisningen i højere grad dokumenteres på skrift. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på en række etiske og juridiske forhold. Først og fremmest opfordrer vi til, at alle skriver i en venlig tone. Du skal være opmærksom på, at det du skriver på websteder eller i mails ofte kan virke meget hårdt, fordi det ikke er fulgt op af ansigtsudtryk og anden kommunikation. Der er heller ikke altid mulighed for almindelig opfølgende kommunikation så derfor skal du også være opmærksom på at skrive præcist og forklarende for at undgå misforståelser. Dernæst er det vigtigt at slå fast, at de ting underviserne skriver på forløbswebsiderne altid skal ses i en sammenhæng med den undervisning, der foregår ved fremmøde og med anden undervisning. Det vil sige, at man ikke kan bruge en løsrevet påstand fra en underviser som juridisk belæg for underviserens holdning eller overbevisning. Det er vigtigt for dig at være opmærksom på, at alle de studerende, der er tilknyttet dit hold og forløb, har adgang til forløbswebsiderne. Derudover har alle dine undervisere som udgangspunkt fuld adgang til forløbswebsiderne ligesom alle undervisere ved pædagoguddannelsen Midt-Vest kan kigge med i undervisningen på den netbaserede uddannelse. Hvis du bruger eksempler fra dit daglige pædagogiske arbejde eller fra tidligere erfaringer i dine indlæg eller opgaver på websiderne, opfordrer vi derfor til, at det altid foregår i anonymiseret form. Lav altid dæknavne til institutioner og personer, så undgår du problemer med tavshedspligt og etiske tillidsbrud. Faciliteter for netstuderende på uddannelsesinstitutionen Samlingerne er oftest af to dages varighed, så det kan være en god lejlighed til at lære hinanden at kende at overnatte mellem de to dage. Du har mulighed for at overnatte i et lokale i Campus Viborg, men skal selv medbringe sovepose eller dyne, pude og andet sengelinned. Hvis du har en bærbar computer, opfordrer vi til, at du tager den med til samlingerne på uddannelsen. Desuden har vi en række stationære computere, du har adgang til at bruge, når du er på uddannelsesinstitutionen. Studiebetjeningen tilbyder forskellige former for service i forbindelse med dit studie. Du har her mulighed for at købe forskellige materialer til brug under studiet. I Studiebetjeningen har du også mulighed for lån af forskelligt av-udstyr. Der er vejledning i brugen af det udlånte udstyr, såvel som teknikken ude i huset. Studiebetjeningen står også for produktion af studiekort. Studiekortet har flere funktioner. Udover at være ID for studerende i VIA, benyttes det til adgangskontrol og i forbindelse med betalingssystemet der anvendes til kopi/print, i kantinen og ved køb af materialer. Biblioteket for netstuderende Som netstuderende på VIA Pædagoguddannelsen Midt-Vest har du mulighed for at benytte VIA biblioteket Campus Viborg på dit uddannelsessted. Biblioteket er åbent mandag , tirsdag onsdag , torsdag og fredag I bibliotekets søgebase (http://integrabib.dk/viauc-piv) kan du søge og bestille de materialer, som biblioteket råder over og se, om det materiale du søger, er hjemme, eller udlånt. Du kan forny dine lån og slette de reserveringer, du ikke længere ønsker. For at låne, reservere og forny materiale skal du anvende dit cpr.- nr., som er dit lånernummer. Pinkoden er de sidste 4 cifre af dit cpr.-nr., med mindre du har ønsket noget andet. Besked om reserverede materialer og hjemkaldelser fra biblioteket kommer til dig via den mail, som uddannelsesstedet har givet dig i forbindelse med studiestart. Vil du skrive en mail til bibliotekets personale kan du skrive til Hvis du ikke kan finde det du søger i CAMPUS Viborg bibliotekets base kan du bruge som er en database over, hvad der findes af bøger, artikler og andre materialer på danske offentlige biblioteker. Side 8 Guide til netstuderende

9 Send en bestilling til uddannelsens bibliotek eller til dit eget lokale folkebibliotek, hvor du selv er registreret som låner. Du vælger selv, hvilket bibliotek du henvender dig til, og du skal hente materialet på det bibliotek, du har valgt. På kan du søge international videnskabelig litteratur og undersøgelser med abstrakts fra tidsskrifter og en del artikler er tilgængelige i fuld-tekst. Biblioteket råder også over relevante elektroniske ressourcer som du har fjernadgang til via WAYF-login. Se vejledning til fjernadgang på www2.viauc.dk/bibliotekerne/tidsskrifter/documents/fjernadgang.pdf Kontakt til studiet Som studerende på den netbaserede uddannelse har du selvfølgelig adgang til kontakt til alle de almindelige funktioner på uddannelsen; undervisere, studievejleder, bibliotekar, praktikkoordinator, studieledelse osv. Se i den forbindelse den generelle velkomstguide til uddannelsen i Viborg. Da du ikke har din daglige gang på studiet, er der nogle centrale kontaktpersoner der har betydning for dig: Sekretær for den netbaserede uddannelse: Lenette Blok Pedersen Telefon: Henvendelse om alle studieadministrative forhold samt videreformidling af spørgsmål generelt. Koordinator for praktik samt meritkoordinator: Birte Ejlersen Telefon: Henvendelse om forhold omkring praktikken samt kontaktperson for meritstuderende. Holdvejleder: Alle hold har en holdvejleder, som har overblik over netop dit holds forløb. Her kan du henvende dig om forskellige forhold om studiet, der har relevans for det hold, du går på, og hvis du har spørgsmål om forskellige studieforhold. Guide til netstuderende Side 9

10 To breve fra gamle studerende Kære nye studerende på netuddannelsen Du skal nu til at starte på den netbaserede pædagoguddannelse en uddannelse der kræver modenhed og selvdisciplin. Det er vigtigt, at du gør op med dig selv, om du kan magte et forløb, hvor du i høj grad selv er ansvarlig for at tilegne dig den fornødne viden på de forskellige områder. Forvent ikke, at samlingerne er svaret på alle spørgsmål, tiden er knap og nye opgaver skal introduceres. Megen læring er baseret på eksamensopgaver hvor du sammen med vejleder, alene eller i grupper, udarbejder projekter. Sørg for at afstemme forventninger med vejleder. Gerne nedskrevet, da det er af stor betydning, at alle parter får det maksimale ud af disse forløb. I det hele taget er det vigtigt at afstemme forventninger mellem seminariet/underviser og studerende, i grupperne og i mellem de studerende på holdet. Lav gerne nedskrevne aftaler, da tid og afstande nogle gange gør, at det sagte fortaber sig. Så er det dejligt at kunne gå tilbage og se hvad der blev aftalt. Når alt dette så er sagt, står du nu også over for en enestående mulighed for tage en uddannelse med megen frihed og mulighed for at påvirke indholdet efter egne interesseområder. Du bestemmer selv hvornår du vil/kan studere, hvilket åbner muligheder for at kombinere uddannelsen med andre af livets nødvendige gøremål. Netuddannelsen er selvsagt en sårbar konstruktion, når man ser på det sociale liv og dynamikken i klassen. Det er vigtigt fra starten at præsentere sig med en profil på intranettet, fortælle lidt personligt om dig selv krydret med et billede. Det gør det nemmere at identificere dig for de andre, når de sidder der hjemme. Brug muligheden for at mødes med de andre fra klassen på intranettet og fortæl om studierelevante ting, men også om personlige (ikke private ting) for at skabe en tættere kontakt med dine studiekammerater. God vind med studierne og nyd den fantastiske mulighed det er at bo i et land hvor man (næsten) kan tage en uddannelse og blive klogere ganske gratis Jakob Skovbakke Hold 06C Side 10 Guide til netstuderende

11 Kære nye netstuderende Måske tænker du: Hvis jeg nu vælger at læse på nettet, bliver jeg så en rigtig pædagog? Til dig, der tænker sådan, vil jeg sige: Det er op til dig Det gode ved netuddannelsen er, at du selv planlægger din tid. For mig betyder det, at dagen er meget rationel. Ingen spildtid på vejen og kun små frikvarterer (fra pc til kaffemaskinen). Derudover bestemmer jeg selv, hvilke emner jeg gerne vil dykke ekstra ned i. For mig betyder det, at uddannelsen bliver meget spændende og lystpræget. Endelig betyder selvbestemmelsen også, at jeg kan have lange koncentrerede arbejdsdage, hvilket giver plads til en eller to fridage om ugen. Selvbestemmelsen er dejlig, men betyder dog, at du skal have selvjustits og være motiveret for at TAGE en uddannelse, den GIVES nemlig ikke. Hvis du gerne vil være netstuderende, er der nogle ting, du kan gøre for at lette det for dig selv. Jeg vil her nævne et par stykker: 1) Skal man have en bærbar for at læse på nettet? Nej absolut ikke. En stationær derhjemme, med god internethastighed, er ganske udmærket. Derudover vil en usb-pen, også kaldet traveldrive, være en god ide, så du kan have dine dokumenter med dig på seminariet eller i studiegruppen. 2) Hvilke programmer skal jeg have? Word bruges meget, derudover vil det være en god idé at installere og afprøve Skype og MSN med venner eller familie, så du er tryg ved brugen heraf. Det vil lette det meget, når studiegrupperne starter op. 3) Kan jeg have et arbejde imens jeg læser? Både ja og nej. Som beskrevet indledningsvis giver struktur og god planlægning mulighed for en til to fridage om ugen + weekend, hvilket giver mulighed for at arbejde sideløbende. Mit råd er at overveje hvad der er realistisk for dig. I dine overvejelser bør du have med, at uddannelsen bliver det, du gør den til. 4) Hvordan kommunikerer man med læreren? Du møder ingen lærere, for du går ikke i skole, altså er du heller ikke elev. Du er studerende som går på seminarium. Det betyder at det er væsentlig anderledes fra at gå i skole. Nu skal du TAGE en uddannelse, det betyder konkret, at du er den aktive, den der har ansvaret for egen læring og uddannelse. Underviserne er altid klar med hjælp pr. mail eller lignende, det betyder at uddannelsen bliver det du selv gør den til. 5) Er der mulighed for at diskutere med andre studerende, når man læser på nettet? Ja så absolut. Det afhænger dog igen af dig. Der bliver lige så meget diskussion som du arrangerer. En god idé vil være at overnatte på seminariets Nethotel mellem undervisningsdagene. Derudover vil en god planlægning med en aktiv studiegruppe give rig mulighed for diskussioner. Endelig er Intranettet (Lukket forum for seminariets studerende på Internettet) en god mulighed for at snakke med medstuderende. 6) Hvordan er det med praktiksteder, når jeg bor langt fra uddannelsen? Netuddannelsen er hele tiden under udvikling, og der er nye muligheder på vej. Pt. er det sådan, at du godt kan få en praktikplads tæt på din bopæl, men udvalget og bredden er snæver. Mit råd vil være, at du inden uddannelsesstart får en grundig snak med seminariet om mulighederne for dig, der hvor du bor, og derefter får det på skrift. Villy Kjeldsen Hold 07C Guide til netstuderende Side 11

12 Campus Viborg februar 2011

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

Kære nye studerende. Informationsmøde for nye netstuderende (KUN netstuderende)

Kære nye studerende. Informationsmøde for nye netstuderende (KUN netstuderende) Kære nye studerende I mailen her får du information om, hvordan din studiestart på sygeplejerskeuddannelsen på UCC kommer til at forløbe. OBS: Hvis du er på orlov eller af andre årsager først skal starte

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

L Æ R E R U D D A N N E L S E N I N Ø R R E N I S S U M

L Æ R E R U D D A N N E L S E N I N Ø R R E N I S S U M V E L K O M M E N P Å L Æ R E R U D D A N N E L S E N I N Ø R R E N I S S U M TUTORHOLDET 2011 PROGRAM INTRO 1. årgang Kære nye studerende på Læreruddannelsen i Nørre Nissum Vi glæder os til at se dig,

Læs mere

V E L K O M M E N INTROFORLØB

V E L K O M M E N INTROFORLØB V E L K O M M E N P Å L Æ R E R U D D A N N E L S E N I N Ø R R E N I S S U M INTROFORLØB Bachelor og merit FEBRUAR 2015 Kære nye studerende på Læreruddannelsen i Nørre Nissum Vi glæder os til at se dig,

Læs mere

V E L K O M M E N. LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM INTROFORLØB

V E L K O M M E N. LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM INTROFORLØB V E L K O M M E N PÅ LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM TUTORERNE INTROFORLØB Kære nye studerende på Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Nørre Nissum Vi glæder os til at møde dig, og til at

Læs mere

Læreruddannelsens. om ting der er værd at vide som studerende på Læreruddannelsen Aalborg

Læreruddannelsens. om ting der er værd at vide som studerende på Læreruddannelsen Aalborg Læreruddannelsens abc 2012 om ting der er værd at vide som studerende på Læreruddannelsen Aalborg Min første abc A Administrationen ligger på 1. sal. Det er her, du kan få svar på spørgsmål om dit studie

Læs mere

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Information om 2. praktik juni 2014 Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Arbejdsvilkår mv. i 2. og 3. praktik I 2.- og 3. praktikperiode har de studerende et gennemsnitligt timetal på 32,5 timer om

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

Studiestart med Canvas. for studerende ved radiografuddannelsen, UCN

Studiestart med Canvas. for studerende ved radiografuddannelsen, UCN for studerende ved radiografuddannelsen, UCN INDHOLD Velkommen til studiestart med Canvas... 3 Login på Canvas... 4 Undervisningsplaner, forberedelse og litteratur... 8 Opgaver, som skal løses... 8 Opgave:

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Vejledning til praktikkens papirer. Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland

Vejledning til praktikkens papirer. Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland Vejledning til praktikkens papirer Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland Udgivet d. 24.9.2013 Kære Praktikvejledere Vejledning til praktikkens papirer I det følgende vil vi give

Læs mere

Studiestart F17. Vi glæder os til at se dig!

Studiestart F17. Vi glæder os til at se dig! Billede af tutorkorpset, som tager imod dig den 1. februar 2017. De glæder sig til at møde dig og de andre nye pædagogstuderende! Studiestart F17 For at sikre, at du kommer godt i gang med din studiestart,

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Studiestart E17. Vi glæder os til at se dig!

Studiestart E17. Vi glæder os til at se dig! Studiestart E17 Billede af tutorkorpset, som tager imod dig den 1. september 2017. De glæder sig til at møde dig og de andre nye pædagogstuderende! For at sikre, at du kommer godt i gang med din studiestart,

Læs mere

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Dato: 27/11 2013 Ref. Lars Haase Indhold Indledning... 1 Fordeling af de studerende i CenterCampo... 2 Forbesøget... 2 Roller og ansvar... 3 Vejledning...

Læs mere

Læreruddannelsen som e-læring noget for dig?

Læreruddannelsen som e-læring noget for dig? Læreruddannelsen som e-læring noget for dig? I den følgende finder du en kort introduktion til studieformen på læreruddannelsen som e-læring. Beskrivelsens formål er kort at introducere væsentlige elementer

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS

ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Introduktion til VIA Studienet ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Vejledning for ERGO STUDERENDE Pæd. it-vejleder Heine Krogh hkro@viauc.dk ver. 3.0 marts 2011 1. Indledning VIA Studienet bygger på Microsoft

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

MASTER I MUSIKPÆDAGOGISK PRAKSIS

MASTER I MUSIKPÆDAGOGISK PRAKSIS MASTER I MUSIKPÆDAGOGISK PRAKSIS opkvalificering af pædagogiske og kunstneriske kompetencer specialiserede færdigheder inden for et bredere felt af musikpædagogisk praksis uddannelse og samarbejde i praksisfællesskaber

Læs mere

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Vejledning for FYS STUDERENDE Pæd. it-vejleder Heine Krogh hkro@viauc.dk ver. 3.0 januar 2011 1. Indledning VIA Studienet bygger på Microsoft SharePoint.

Læs mere

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Hvad ser I på, når I bedømmer min indsats? Det kommer an på, om det drejer sig om en eksamen eller om et forløb, der skal bestås. Eksamen:

Læs mere

UCN i Thisted Thy Uddannelsescenter Lerpyttervej Thisted

UCN i Thisted Thy Uddannelsescenter Lerpyttervej Thisted UCN i Thisted, den xxxx Kære kommende finansøkonomstuderende! Vi nærmer os den 1. september, og vedlagt finder du en række informationer, der gerne skal gøre dig klar til studiestart og forhåbentligt besvare

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Brugervejledning til netauonline

Brugervejledning til netauonline Brugervejledning til netauonline Hvis du har spørgsmål til det faglige på dit fag, skriver du til din underviser i Debatforum på dit fag. Se hvordan længere fremme i brugervejledningen. Hvis du har spørgsmål

Læs mere

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Guide For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Facebookvenner med eleverne? Ja og nej! Der kan være flere grunde til at være venner med sine elever på nettet, men først og fremmest bør

Læs mere

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik Skole- og fritidspædagogik 2. Praktikperiode Kompetenceområde: Udvikling og læringsrum Området retter sig mod pædagogisk

Læs mere

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice LMH august 2017 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål... 3 2. Organisering af prøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4

Læs mere

Uddannelsesplan Praktik 1.årgang

Uddannelsesplan Praktik 1.årgang Uddannelsesplan Praktik 1.årgang 2016 2017 Hadsten Skole Hadbjergvej 12 8370 Hadsten Tlf. 8964 4720 1 Om Hadsten Skole Hadsten Skole åbnede i 1969 og er i dag overbygningsskole for Bavnehøjskolen i Hadsten

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( )

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( ) Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang (2014-15) Kultur og særkende som uddannelsessted Mørke Skole er en fuldt udbygget distriktsskole, beliggende i Mørke by, Syddjurs Kommune. Skolen

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

Studiestart med itslearning. for studerende ved radiografuddannelsen, UCN

Studiestart med itslearning. for studerende ved radiografuddannelsen, UCN for studerende ved radiografuddannelsen, UCN 11. januar 2013 INDHOLD Velkommen til studiestart med itslearning... 3 Login på itslearning... 4 Undervisningsplaner, forberedelse og litteratur... 7 Opgaver,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Uddannelsesplan Skalmejeskolen som praktikskole

Uddannelsesplan Skalmejeskolen som praktikskole Uddannelsesplan Skalmejeskolen som praktikskole Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds Tlf: 96 28 76 10 Skalmejeskolen@herning.dk Kære Praktikant. Velkommen i praktik på Skalmejeskolen. I uddannelsesplanen

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015 Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

Frisholm Skole. Uddannelsesplan. Frisholm Skole som læreruddannelsessted. Frisholm Skole. Frisholmvej 20. Tlf. 89702835. Frisholmvej 20.

Frisholm Skole. Uddannelsesplan. Frisholm Skole som læreruddannelsessted. Frisholm Skole. Frisholmvej 20. Tlf. 89702835. Frisholmvej 20. Frisholm Skole Frisholmvej 20 8653 Them Tlf. 89702835 Frisholmskole@silkeborg.dk Silkeborg kommune Uddannelsesplan Frisholm Skole som læreruddannelsessted Frisholm Skole Frisholmvej 20 8653 Them Tlf. 89702835

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2016 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland. Fronter brugervejledning

Erhvervsakademi Sjælland. Fronter brugervejledning Erhvervsakademi Sjælland Fronter brugervejledning Indhold Kom godt i gang med Fronter: De studerendes manual Intro... 2 Jeg har brug for hjælp!... 2 Hvordan kommer jeg på Fronter?... 2 Gør dig selv synlig

Læs mere

Uddannelsesplan. Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære. Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande.

Uddannelsesplan. Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære. Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande. Uddannelsesplan Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande.dk Praktikkoordinator: Jan Moth: 30258672 Jan.Moth@skolekom.dk

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Generelle informationer: Skovsgård SFO Hovedgaden 71, Skovsgård 9460 Brovst Tlf. 72 57 81 55 Mobil : 41 91 31 55 Hjemmeside:

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål:

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål: BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Faglige kompetencemål for 2. praktikperiode, jf. bilag 7: Uddannelsesmål: Målet for 2. praktikperiode

Læs mere

Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland

Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne, så

Læs mere

01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske relation

01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske relation 01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske relation PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen

Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen 1 Beskrivelse af praktikstedet: Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og By: Hoved tlf.nr.: Lokal tlf.nr.: Fanummer Institutionens

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 1 Læreruddannelserne på Metropol og UCC. Virum Skoles praktikuddannelsesplan Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig): Pia Garde: pg@virumskole.dk Troels

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

Sådan navigerer du på VIA Studienet

Sådan navigerer du på VIA Studienet Sådan navigerer du på VIA Studienet VIA Studienet er en samarbejdsplatform for studerende og medarbejdere i VIA University College. Denne vejledning beskriver, hvordan VIA Studienet er opbygget. VIA IT

Læs mere

Velkommen på Ulfborg Bibliotek. Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem

Velkommen på Ulfborg Bibliotek. Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem Velkommen på Ulfborg Bibliotek Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem Velkommen til et bibliotek med både betjening og selvbetjening Det er os en stor glæde at byde dig velkommen på Ulfborg

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense

Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense Sygplejerskeuddannelsens hensigt med at etablere studierelevante jobs er at anvende studerendes erhvervede studiekompetencer i mødet med medstuderende

Læs mere

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på?

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på? Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (levnedsmiddel) Dokumentation af læringsproces via PhotoStory inden for levnedsmiddel 1. Introside PR-side om forløbet. - Hvad er det vigtigt at slå på?

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Social- og specialpædagogik. Uddannelsesplan for Modul 9

Social- og specialpædagogik. Uddannelsesplan for Modul 9 Social- og specialpædagogik Uddannelsesplan for Modul 9 Område 3: Relation og kommunikation 2. praktikperiode. Området retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

DRAMATURGI PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 DRAMATURGI INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

DRAMATURGI PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 DRAMATURGI INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET DRAMATURGI PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 DRAMATURGI INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN TIL DRAMATURGI! Du kan nu se frem til din kommende tid som dramaturgistuderende

Læs mere

Videregående uddannelser og eliteidræt. Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune

Videregående uddannelser og eliteidræt. Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune Videregående uddannelser og eliteidræt Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune Aalborg Universitet Aalborg Universitet Esbjerg udbyder ingeniør og IT-relaterede

Læs mere

Uddannelsesplan. for pædagogstuderende i praktik. Nørreskovskolens SFO/Klub Skolegade 9 6430 Nordborg

Uddannelsesplan. for pædagogstuderende i praktik. Nørreskovskolens SFO/Klub Skolegade 9 6430 Nordborg Uddannelsesplan for pædagogstuderende i praktik Nørreskovskolens SFO/Klub Skolegade 9 6430 Nordborg Velkommen! Hermed byder vi dig velkommen som pædagogstuderende i Nørreskovskolens SFO. Skolegade 9 6430

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder:

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Evalueringsskema vedrørende 3. semesters pædagogiske praktik på modul 6 Den studerendes praktikforløb skal afsluttes med

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET 10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546 5880

Læs mere

Velkomstbrev. Kære studerende

Velkomstbrev. Kære studerende Velkomstbrev Kære studerende Rigtig hjertelig velkommen som studerende i idrætsdus sen ved Vester Hassing Skole. Vi glæder os altid til at byde studerende velkommen i vores hus og derved få mulighed for

Læs mere

Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab

Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab September 2013 Bemærk at denne vejledning er et tillæg til SDU s regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver.

Læs mere

IT STUDIE-INTRO Maj 2017

IT STUDIE-INTRO Maj 2017 IT STUDIE-INTRO Maj 2017 Velkommen til introduktion i UCSyds IT-systemer m.m. University College Syd LÅN AF AV UDSTYR (Audio/Video) UCService udlåner AV-udstyr i forbindelse med opgaver, projekter m.m.:

Læs mere

eportfolio på Studienet

eportfolio på Studienet En introduktion til de vigtigste værktøjer og funktioner i eportfolio OBS! Gælder for eportfolio oprettet inden d. 30/8-2013 Sådan anvender du denne vejledning Brug diasshow visning Herved kan du anvende

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt

SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt STUDIEMILJØUNDERSØGELSE 2015 PÅ SYDDANSK UNIVERSITET SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt psykiske og sociale rammer. Derfor har vi

Læs mere