GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE"

Transkript

1 GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE FEBRUAR 2011

2 Kære netstuderende Du har valgt en studieform med mange fordele, men også et studie hvor du i høj grad selv skal være tovholder i dit eget uddannelsesforløb og derfor også holde tungen lige i munden! Derfor er det vigtigt, at du læser denne introduktion grundigt, inden du starter og måske også genlæser den undervejs i dit studie. Introduktionen er skrevet som en guide, der kan være med til at afstemme dine forventninger til studiet og skabe en forståelse for den uddannelse, du er i gang med, så du selv får mulighed for at være med til at påvirke dit uddannelsesforløb. Bagerst i guiden finder du to breve fra gamle netstuderende, som kan være gode at læse for dig, der skal til at i gang. Venlig hilsen Pædagoguddannelsen Midt-Vest Februar 2011 Indhold Kære netstuderende... 2 Om at være netstuderende... 3 Studiets organisering... 3 Dine forpligtigelser... 4 Undervisningen på uddannelsen... 4 Skriftlighed og synlighed... 4 Brug af websteder for undervisningsforløb... 4 Gruppearbejde... 5 Det sociale på holdet... 5 Forventninger og forpligtigelser i forhold til information om undervisningen... 6 IT-kompetencer... 7 IT-support... 7 God IT-skik... 7 Etik og jura i den netbaserede undervisning... 8 Faciliteter for netstuderende på uddannelsesinstitutionen... 8 Biblioteket for netstuderende... 8 Kontakt til studiet... 9 To breve fra gamle studerende: Kære nye studerende på netuddannelsen Kære nye netstuderende Side 2 Guide til netstuderende

3 Om at være netstuderende Som netstuderende følger du studieordningen for den almindelige pædagoguddannelse. Indholdet i din uddannelse svarer til en almindelig pædagoguddannelse, der er gennemført med dagligt fremmøde. Når du er færdig med uddannelsen, har du et eksamensbevis på lige fod med alle andre, der gennemfører pædagoguddannelsen. Det særlige for dig som netstuderende er, at 75 % af undervisningen foregår i vores læringsmiljøer på internettet, og du derfor ikke møder undervisere og personale ansigt til ansigt i hverdagen. Derfor kræver studieformen i høj grad, at du selv orienterer dig og skaber overblik. Det kan selvfølgelig være svært i starten af studiet men vi hjælper dig, så godt vi kan med at komme i gang. At studieformen kræver meget af dig opvejes i høj grad af, at du selv har mulighed for at være med til at planlægge dit forløb. Dit studieforløb er fleksibelt, hvilket giver dig mulighed for at lave andet end at gå på en uddannelse. Det er en god idé, at du allerede fra starten sætter dig godt ind i, hvordan du kan orientere dig om undervisningen og bruger det aktivt i din egen måde at tilrettelægge dit studie på. Studiets organisering Undervisningen på den netbaserede pædagoguddannelse foregår med ca. 75 % undervisning på nettet og 25 % fremmøde på pædagoguddannelsen. I praktikperioderne kræves der dagligt fremmøde. Den netbaserede del af undervisningen foregår på websteder, der er bygget op så hvert af de forløb, du følger på pædagoguddannelsen, har et tilhørende websted et såkaldt forløbswebsted. Fremmødet i uddannelsen er tilrettelagt som samlinger af to dages varighed. Samlingerne foregår i gennemsnit én gang om måneden og ligger oftest fra torsdag til fredag. Det vil sige, at du i princippet selv kan organisere 75 % af din uddannelsestid men dette skal du hele tiden gøre inden for de rammer, der er organiseret af uddannelsesstedet og underviserne. Rammerne beskrives bl.a. i læseplaner som laves for alle dine forløb. Her finder du overordnede beskrivelser af både fremmøde og de netbaserede dele af undervisningen. Du skal altid have overblik over læseplanen for det forløb, du deltager i, da det er her du får information om undervisningen samt hvilke deadlines og krav, der er for din deltagelse i de enkelte forløb. Læseplanerne finder du på dine forløbswebsteder, og de bliver lagt ud efterhånden som du når til de forskellige forløb i uddannelsen. Guide til netstuderende Side 3

4 Dine forpligtigelser Selvom du ikke er fysisk til stede i et klasseværelse, har du en forpligtigelse til at følge med i de forløb, du følger på de websider, der fungerer som læringsmiljø eller virtuelt klasseværelse. Undervisningen er baseret på, at du modtager de beskeder, vi lægger ud til dig, og vi forventer derfor også, at du logger ind på dit forløbswebsted flere gange om ugen, deltager og holder dig opdateret. Du har pligt til at deltage aktivt gennem hele studiet. Derfor registreres fremmøde af din deltagelse ved samlingerne samt dine afleveringer og andre aktiviteter på de websider, der er tilknyttet dit forløb. Hvis der er særlige forhold der gør sig gældende, som medfører at du i perioder ikke kan deltage helt optimalt, skal du kontakte din holdvejleder, så der evt. kan findes en løsning. Hvis vi registrerer, at du gennem en periode ikke har deltaget aktivt, vil vi kontakte dig for en vejledende samtale. Undervisningen på uddannelsen Undervisningen består i hovedtræk af tre forskellige typer af aktiviteter. Du vil møde opgaveskrivningen, hvor undervisere vil stille afgrænsede og definerede opgaver ofte med udgangspunkt i noget litteratur som du eller din studiegruppe skal svare på, for derefter at modtage respons. Der vil også være opgaver, hvor du skal planlægge, gennemføre og evaluere forløb i praksis. Derudover vil du møde værkstedsformen, hvor du kommer til at arbejde mere procesorienteret med et emne på et netforum sammen med flere studerende. Endelig vil du møde dialogformen, hvor du indgår i en faglig, men mere bred dialog med studerende og undervisere på forskellige netfora. Skriftlighed og synlighed Din deltagelse i den netbaserede undervisning vil primært bestå af skriftlige besvarelser af opgaver samt indlæg på websiderne. Dermed er din deltagelse i høj grad baseret på skriftlighed. Næsten alle de opgavebesvarelser og indlæg, du laver på webstederne kommer til at være synlige for de andre studerende på dit hold og det kan være svært at vænne sig til i starten. Men det er helt sikkert et spørgsmål om vane. Det handler om at kaste sig ud i det det er ens for alle! Ingen forventer, at man skriver 100 % gennemtænkte tekster og indlæg på forløbswebstederne. Uddannelsen består af en læreproces, ligesom når man prøver sig frem i en diskussion på fysisk fremmøde i et klasseværelse. Når deltagelsen baseres så meget på synlig skriftlighed, kan man ikke bare møde op i et klasseværelse og gemme sig på bagerste række. Det kræver aktiv deltagelse at være netstuderende. Til gengæld gennemgår de fleste netstuderende rigtig gode læreprocesser og bliver meget stærke til de skriftlige eksamensopgaver igennem studiet. Karaktergennemsnittet for de netstuderende er i gennemsnit højere ved de afsluttende eksamener. Brug af websteder for undervisningsforløb Alle de forløb du deltager i på din uddannelse har et forløbswebsted. Her ligger al den information, som er knyttet til undervisningen på forløbet. På forløbswebstedet finder du først og fremmest den læseplan, som danner ramme for forløbet. Du finder også beskeder fra underviserne på forløbet, samt beskri- Side 4 Guide til netstuderende

5 velse af de opgaver og den litteratur, der er knyttet til forløbet. Webstedet indeholder desuden elektroniske oplæg, litteratur og beskrivelser af opgaver. Samtidig er det her, studerende kan udveksle spørgsmål og erfaringer, ligesom der vil være debatindlæg og evt. andre aktiviteter knyttet til forløbet. Ved starten af uddannelsen får du en introduktion til brugen af forløbswebstederne men det handler lige så meget om selv at udforske brugen. Her er der hjælp at hente i de elektroniske vejledninger som findes på studienettet under: It, kopi og print. Hvis du er ny studerende på et gammelt nethold, kan du kontakte holdvejlederen for det nye hold, du er tilknyttet og få en introduktion til, hvordan man bruger websiderne. Gruppearbejde Mange af de aktiviteter, du skal deltage i, kommer til at foregå i grupper. Mange netstuderende fortæller os, at gruppearbejdet er noget af det vigtigste på deres studie. Det er her, I får udvekslet idéer, argumenter og synspunkter. Når man sidder derhjemme bagved sin computer er det netop vigtigt at kunne støtte hinanden i læreprocesserne det kan foregå ved løbende at mødes fysisk, tale i telefon, udveksle elektroniske dokumenter eller have kontakt via SKYPE eller Communicator. I gruppearbejdet er det vigtigt, at du som udgangspunkt er åben overfor, at der går mange forskellige mennesker på uddannelsen. Selvom du gerne vil være færdig med en opgave eller et indlæg hurtigst muligt, er det faktisk oftest i de lidt skæve processer, hvor der opstår tvivl og diskussion, at man virkelig kan lære noget. I dit fremtidige arbejde som pædagog kommer du til at samarbejde med mange forskellige kolleger, og kommer til at skulle fremføre dine synspunkter og argumenter over for mange forskellige grupper (forældre, tværprofessionelle samarbejdspartnere osv.) så de læreprocesser, der sker i grupperne er helt centrale i din uddannelse. Gruppedannelsen vil være forskellig fra forløb til forløb, men nogle netstuderende finder en studiegruppe, som de holder godt fast i undervejs i studiet. Det kan bl.a. være baseret på geografisk tilhørsforhold, erfaring, alder eller interesse i bestemte arbejdsområder. Men ingen grupper er faste under hele studiet der vil hele tiden blive lagt op til nye gruppekonstellationer. Det sociale på holdet Det er ikke umiddelbart socialt at sidde bagved en computer. Men mange oplever, at der opbygges mange sociale rum på uddannelsen. Bl.a. gennem gruppearbejdet som er beskrevet ovenfor. Herudover findes der mulighed for at opbygge forskellige virtuelle sociale rum og jeres websider er jo faktisk steder, hvor studerende og undervisere møder hinanden. Desuden ses hele holdet til samlingerne ca. en gang om måneden. Det er ofte op til holdet at tage initiativer til sociale aktiviteter efter samlinger osv. Vi stiller gerne lokaler til rådighed og opfordrer jer kraftigt til, at I bruger denne mulighed, da I i høj grad selv er med til at skabe kulturen på uddannelsen. Derudover kan du bruge alle de tilbud, der er på pædagoguddannelsen på lige fod med de andre studerende. Du kan løbende holde dig opdateret om, hvad der foregår på uddannelsens intranet. Som netstuderende har du selvfølgelig mulighed for at deltage i de arrangementer, der foregår på dit primære studiested i Viborg. Men da du også Guide til netstuderende Side 5

6 er studerende på VIA University College, som har uddannelsessteder mange forskellige steder i Midtjylland, har du desuden mulighed for at deltage i faglige arrangementer på andre uddannelsessteder. På Intranettet kan du orientere dig om faciliteter og eventuelle aktiviteter på andre af VIAs uddannelsessteder. Hvis du for eksempel bor i Århus, kan du således bruge uddannelsernes biblioteker i Århus, samt deltage i foredrag eller andre aktiviteter her. Forventninger og forpligtigelser i forhold til information om undervisningen Krav og information om undervisningen findes på forskellige niveauer. Nedenfor kan du få et overblik over de niveauer, der findes i organiseringen af din undervisning. Bemærk, at det er læseplanen der vil være mest relevant for dig. Bekendtgørelse Studieordning og vejledninger Studieplaner Læseplaner Skema Hvad er det? Ministeriets tekst som danner juridisk ramme for pædagoguddannelsen Studieordningen er pædagoguddannelsen Midt-Vests udlægning af bekendtgørelsen. Det er denne tekst, underviserne planlægger undervisningsforløbene indenfor. Der findes en eksamensvejledning og en praktikvejledning der udgør et uddybende supplement til studieordningen. Studerende skal orientere sig om krav i praktikken og bestemmelser i forhold til de forskellige eksamener i disse vejledninger. Studieplanerne er en mere detaljeret beskrivelse af de forskellige undervisningsforløb. Underviserne bruger typisk studieplanerne til at planlægge indholdet i undervisningen. Læseplanerne er en detaljeret beskrivelse af de forskellige undervisningsforløb for de enkelte hold. Her står beskrivelse af indhold, emner og angivelse af litteratur. Her finder holdet og den enkelte studerende angivelser af datoer og deadlines i forløbene. Den studerende skal orientere sig om undervisningsforløbene i læseplanerne. Skemaet er en angivelse af hvornår det enkelte hold skal mødes til samlinger. Hvor finder jeg det? Bemærk at flere links er til studienettet, hvor du skal bruge dit brugernavn og adgangskode Du kan finde teksten på Undervisningsministeriets hjemmeside På studienettet kan du finde mere om: Studieordning: Se under Studiekontoret Guides til eksamen og prøver: Se under Studiekontoret > Prøver og eksamen Praktikhåndbøger og andre dokumenter om praktikken: Se under Praktik Studieplanerne lægges ind imellem ud på holdenes websteder sammen med læseplanerne. Læseplanerne findes på det enkelte holds eller forløbs websted, og kan typisk findes senest 14 dage inden et forløb går i gang. Skemaerne findes på studienettet Se under: Skemaer Skemaer lægges ud for et semester ad gangen, og kan typisk findes senest et par uger inden semesterstart. Side 6 Guide til netstuderende

7 IT-kompetencer Det er ikke sikkert, at du er en IT-haj når du starter på studiet men som netstuderende kommer du til at sætte dig ind i brugen af holdsiden undervejs i studiet. Det vil sige, at du skal lære at orientere dig på websiderne. Du skal kunne placere beskeder og indlæg på opslagstavler og debatfora og håndtere dine tekstfiler, så du kan aflevere opgaver i de rigtige dokumentmapper. Samtidig skal du være åben over for at lære at håndtere videoklip. I starten af dit studie tilbyder vi en grundig introduktion i brugen af webstederne, og vi tilbyder samtidig elektronisk adgang til diverse manualer. Ud over de introduktioner og manualer vi tilbyder, forventer vi, at du bruger dine medstuderende samt dit private netværk til at lære at håndtere It-delen af studiet. Du er selvfølgelig velkommen til at spørge undervisere, sekretær og holdvejleder undervejs. Men det er vigtigt, at du selv gør opmærksom på, når der er noget du ikke kan håndtere. Vi har ikke overblik over, hvad der volder dig problemer. IT-support Vi har IT-support på uddannelsen som kan bruges i tilfælde af, at du ikke kan logge på de websteder vi udbyder, eller hvor der er fejl på webstederne. IT-supporten kan kun bruges i de tilfælde, hvor det er VIAs systemer, der er fejl på og kan ikke supportere fejl med din internetopkobling eller forhold, der har forbindelse til din private computer. Kontakt IT-Support på Her skal du angive dit navn, studienummer og uddannelsesinstitution samt en beskrivelse af problemet. God IT-skik For at kommunikationen i den netbaserede del af undervisningen ikke skal blive uoverskuelig, og for at vi kan finde relevante informationer, skal alle følge nogle generelle retningslinjer for brug af websteder. Både studerende og undervisere skal følge de retningslinjer, der er bygget op på webstederne og i den eventuelle mailudveksling, der foregår mellem studerende og undervisere. Retningslinjerne sikrer, at indlæg, filer og mails bliver set. Først og fremmest er det vigtigt, at du øver dig i at give diverse dokumenter, filer og mails indholdsrige navne. Ved opgaveafleveringer skal du tydeligt angive i filnavnet hvem du er, og hvad der er tale om. Eksempel på filnavn: Opgave 1, PKS, 08C, gruppe 7 eller: Opgave 1, PKS, 08C, Jens Hansen Alle sider i elektronisk afleverede opgaver skal påføres sidehoved hvor dit opgavenavn, dit navn/gruppens medlemmer og gruppens navn fremgår. I alle mails og beskeder til undervisere og medstuderende skal det tydeligt fremgå hvem I er og hvad det drejer sig om. Eksempel: Emil Laursen, 08C, Vejledning eller: Spørgsmål ang. pædagogik, Hanne Jensen, 06Z Derudover skal du overholde retningslinjer for hvor forskellige indlæg skal placeres, samt tidsangivelser for elektronisk aflevering, vejledning osv. Guide til netstuderende Side 7

8 Etik og jura i den netbaserede undervisning Undervisning på nettet kan indeholde nogle problemstillinger, som ikke er knyttet til fremmødeundervisning, især fordi undervisningen i højere grad dokumenteres på skrift. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på en række etiske og juridiske forhold. Først og fremmest opfordrer vi til, at alle skriver i en venlig tone. Du skal være opmærksom på, at det du skriver på websteder eller i mails ofte kan virke meget hårdt, fordi det ikke er fulgt op af ansigtsudtryk og anden kommunikation. Der er heller ikke altid mulighed for almindelig opfølgende kommunikation så derfor skal du også være opmærksom på at skrive præcist og forklarende for at undgå misforståelser. Dernæst er det vigtigt at slå fast, at de ting underviserne skriver på forløbswebsiderne altid skal ses i en sammenhæng med den undervisning, der foregår ved fremmøde og med anden undervisning. Det vil sige, at man ikke kan bruge en løsrevet påstand fra en underviser som juridisk belæg for underviserens holdning eller overbevisning. Det er vigtigt for dig at være opmærksom på, at alle de studerende, der er tilknyttet dit hold og forløb, har adgang til forløbswebsiderne. Derudover har alle dine undervisere som udgangspunkt fuld adgang til forløbswebsiderne ligesom alle undervisere ved pædagoguddannelsen Midt-Vest kan kigge med i undervisningen på den netbaserede uddannelse. Hvis du bruger eksempler fra dit daglige pædagogiske arbejde eller fra tidligere erfaringer i dine indlæg eller opgaver på websiderne, opfordrer vi derfor til, at det altid foregår i anonymiseret form. Lav altid dæknavne til institutioner og personer, så undgår du problemer med tavshedspligt og etiske tillidsbrud. Faciliteter for netstuderende på uddannelsesinstitutionen Samlingerne er oftest af to dages varighed, så det kan være en god lejlighed til at lære hinanden at kende at overnatte mellem de to dage. Du har mulighed for at overnatte i et lokale i Campus Viborg, men skal selv medbringe sovepose eller dyne, pude og andet sengelinned. Hvis du har en bærbar computer, opfordrer vi til, at du tager den med til samlingerne på uddannelsen. Desuden har vi en række stationære computere, du har adgang til at bruge, når du er på uddannelsesinstitutionen. Studiebetjeningen tilbyder forskellige former for service i forbindelse med dit studie. Du har her mulighed for at købe forskellige materialer til brug under studiet. I Studiebetjeningen har du også mulighed for lån af forskelligt av-udstyr. Der er vejledning i brugen af det udlånte udstyr, såvel som teknikken ude i huset. Studiebetjeningen står også for produktion af studiekort. Studiekortet har flere funktioner. Udover at være ID for studerende i VIA, benyttes det til adgangskontrol og i forbindelse med betalingssystemet der anvendes til kopi/print, i kantinen og ved køb af materialer. Biblioteket for netstuderende Som netstuderende på VIA Pædagoguddannelsen Midt-Vest har du mulighed for at benytte VIA biblioteket Campus Viborg på dit uddannelsessted. Biblioteket er åbent mandag , tirsdag onsdag , torsdag og fredag I bibliotekets søgebase (http://integrabib.dk/viauc-piv) kan du søge og bestille de materialer, som biblioteket råder over og se, om det materiale du søger, er hjemme, eller udlånt. Du kan forny dine lån og slette de reserveringer, du ikke længere ønsker. For at låne, reservere og forny materiale skal du anvende dit cpr.- nr., som er dit lånernummer. Pinkoden er de sidste 4 cifre af dit cpr.-nr., med mindre du har ønsket noget andet. Besked om reserverede materialer og hjemkaldelser fra biblioteket kommer til dig via den mail, som uddannelsesstedet har givet dig i forbindelse med studiestart. Vil du skrive en mail til bibliotekets personale kan du skrive til Hvis du ikke kan finde det du søger i CAMPUS Viborg bibliotekets base kan du bruge som er en database over, hvad der findes af bøger, artikler og andre materialer på danske offentlige biblioteker. Side 8 Guide til netstuderende

9 Send en bestilling til uddannelsens bibliotek eller til dit eget lokale folkebibliotek, hvor du selv er registreret som låner. Du vælger selv, hvilket bibliotek du henvender dig til, og du skal hente materialet på det bibliotek, du har valgt. På kan du søge international videnskabelig litteratur og undersøgelser med abstrakts fra tidsskrifter og en del artikler er tilgængelige i fuld-tekst. Biblioteket råder også over relevante elektroniske ressourcer som du har fjernadgang til via WAYF-login. Se vejledning til fjernadgang på www2.viauc.dk/bibliotekerne/tidsskrifter/documents/fjernadgang.pdf Kontakt til studiet Som studerende på den netbaserede uddannelse har du selvfølgelig adgang til kontakt til alle de almindelige funktioner på uddannelsen; undervisere, studievejleder, bibliotekar, praktikkoordinator, studieledelse osv. Se i den forbindelse den generelle velkomstguide til uddannelsen i Viborg. Da du ikke har din daglige gang på studiet, er der nogle centrale kontaktpersoner der har betydning for dig: Sekretær for den netbaserede uddannelse: Lenette Blok Pedersen Telefon: Henvendelse om alle studieadministrative forhold samt videreformidling af spørgsmål generelt. Koordinator for praktik samt meritkoordinator: Birte Ejlersen Telefon: Henvendelse om forhold omkring praktikken samt kontaktperson for meritstuderende. Holdvejleder: Alle hold har en holdvejleder, som har overblik over netop dit holds forløb. Her kan du henvende dig om forskellige forhold om studiet, der har relevans for det hold, du går på, og hvis du har spørgsmål om forskellige studieforhold. Guide til netstuderende Side 9

10 To breve fra gamle studerende Kære nye studerende på netuddannelsen Du skal nu til at starte på den netbaserede pædagoguddannelse en uddannelse der kræver modenhed og selvdisciplin. Det er vigtigt, at du gør op med dig selv, om du kan magte et forløb, hvor du i høj grad selv er ansvarlig for at tilegne dig den fornødne viden på de forskellige områder. Forvent ikke, at samlingerne er svaret på alle spørgsmål, tiden er knap og nye opgaver skal introduceres. Megen læring er baseret på eksamensopgaver hvor du sammen med vejleder, alene eller i grupper, udarbejder projekter. Sørg for at afstemme forventninger med vejleder. Gerne nedskrevet, da det er af stor betydning, at alle parter får det maksimale ud af disse forløb. I det hele taget er det vigtigt at afstemme forventninger mellem seminariet/underviser og studerende, i grupperne og i mellem de studerende på holdet. Lav gerne nedskrevne aftaler, da tid og afstande nogle gange gør, at det sagte fortaber sig. Så er det dejligt at kunne gå tilbage og se hvad der blev aftalt. Når alt dette så er sagt, står du nu også over for en enestående mulighed for tage en uddannelse med megen frihed og mulighed for at påvirke indholdet efter egne interesseområder. Du bestemmer selv hvornår du vil/kan studere, hvilket åbner muligheder for at kombinere uddannelsen med andre af livets nødvendige gøremål. Netuddannelsen er selvsagt en sårbar konstruktion, når man ser på det sociale liv og dynamikken i klassen. Det er vigtigt fra starten at præsentere sig med en profil på intranettet, fortælle lidt personligt om dig selv krydret med et billede. Det gør det nemmere at identificere dig for de andre, når de sidder der hjemme. Brug muligheden for at mødes med de andre fra klassen på intranettet og fortæl om studierelevante ting, men også om personlige (ikke private ting) for at skabe en tættere kontakt med dine studiekammerater. God vind med studierne og nyd den fantastiske mulighed det er at bo i et land hvor man (næsten) kan tage en uddannelse og blive klogere ganske gratis Jakob Skovbakke Hold 06C Side 10 Guide til netstuderende

11 Kære nye netstuderende Måske tænker du: Hvis jeg nu vælger at læse på nettet, bliver jeg så en rigtig pædagog? Til dig, der tænker sådan, vil jeg sige: Det er op til dig Det gode ved netuddannelsen er, at du selv planlægger din tid. For mig betyder det, at dagen er meget rationel. Ingen spildtid på vejen og kun små frikvarterer (fra pc til kaffemaskinen). Derudover bestemmer jeg selv, hvilke emner jeg gerne vil dykke ekstra ned i. For mig betyder det, at uddannelsen bliver meget spændende og lystpræget. Endelig betyder selvbestemmelsen også, at jeg kan have lange koncentrerede arbejdsdage, hvilket giver plads til en eller to fridage om ugen. Selvbestemmelsen er dejlig, men betyder dog, at du skal have selvjustits og være motiveret for at TAGE en uddannelse, den GIVES nemlig ikke. Hvis du gerne vil være netstuderende, er der nogle ting, du kan gøre for at lette det for dig selv. Jeg vil her nævne et par stykker: 1) Skal man have en bærbar for at læse på nettet? Nej absolut ikke. En stationær derhjemme, med god internethastighed, er ganske udmærket. Derudover vil en usb-pen, også kaldet traveldrive, være en god ide, så du kan have dine dokumenter med dig på seminariet eller i studiegruppen. 2) Hvilke programmer skal jeg have? Word bruges meget, derudover vil det være en god idé at installere og afprøve Skype og MSN med venner eller familie, så du er tryg ved brugen heraf. Det vil lette det meget, når studiegrupperne starter op. 3) Kan jeg have et arbejde imens jeg læser? Både ja og nej. Som beskrevet indledningsvis giver struktur og god planlægning mulighed for en til to fridage om ugen + weekend, hvilket giver mulighed for at arbejde sideløbende. Mit råd er at overveje hvad der er realistisk for dig. I dine overvejelser bør du have med, at uddannelsen bliver det, du gør den til. 4) Hvordan kommunikerer man med læreren? Du møder ingen lærere, for du går ikke i skole, altså er du heller ikke elev. Du er studerende som går på seminarium. Det betyder at det er væsentlig anderledes fra at gå i skole. Nu skal du TAGE en uddannelse, det betyder konkret, at du er den aktive, den der har ansvaret for egen læring og uddannelse. Underviserne er altid klar med hjælp pr. mail eller lignende, det betyder at uddannelsen bliver det du selv gør den til. 5) Er der mulighed for at diskutere med andre studerende, når man læser på nettet? Ja så absolut. Det afhænger dog igen af dig. Der bliver lige så meget diskussion som du arrangerer. En god idé vil være at overnatte på seminariets Nethotel mellem undervisningsdagene. Derudover vil en god planlægning med en aktiv studiegruppe give rig mulighed for diskussioner. Endelig er Intranettet (Lukket forum for seminariets studerende på Internettet) en god mulighed for at snakke med medstuderende. 6) Hvordan er det med praktiksteder, når jeg bor langt fra uddannelsen? Netuddannelsen er hele tiden under udvikling, og der er nye muligheder på vej. Pt. er det sådan, at du godt kan få en praktikplads tæt på din bopæl, men udvalget og bredden er snæver. Mit råd vil være, at du inden uddannelsesstart får en grundig snak med seminariet om mulighederne for dig, der hvor du bor, og derefter får det på skrift. Villy Kjeldsen Hold 07C Guide til netstuderende Side 11

12 Campus Viborg februar 2011

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

V E L K O M M E N. LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM INTROFORLØB

V E L K O M M E N. LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM INTROFORLØB V E L K O M M E N PÅ LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM TUTORERNE INTROFORLØB Kære nye studerende på Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Nørre Nissum Vi glæder os til at møde dig, og til at

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016 s Velkommen til Cphbusiness Søerne 2015-2016 Velkommen til Cphbusiness Søerne Cphbusiness Søerne ligger mellem søerne og HC Ørstedsparken i Nansensgade med mange cafeer og små butikker. Afdelingen er Cphbusiness

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Vejledning for FYS STUDERENDE Pæd. it-vejleder Heine Krogh hkro@viauc.dk ver. 3.0 januar 2011 1. Indledning VIA Studienet bygger på Microsoft SharePoint.

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland. Fronter brugervejledning

Erhvervsakademi Sjælland. Fronter brugervejledning Erhvervsakademi Sjælland Fronter brugervejledning Indhold Kom godt i gang med Fronter: De studerendes manual Intro... 2 Jeg har brug for hjælp!... 2 Hvordan kommer jeg på Fronter?... 2 Gør dig selv synlig

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig eksamen via Studienet. Karen Louise Møller Thomas Bendsen Anne Sofie Landbo

IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig eksamen via Studienet. Karen Louise Møller Thomas Bendsen Anne Sofie Landbo IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig eksamen via Studienet Karen Louise Møller Thomas Bendsen Anne Sofie Landbo VF5 IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde merituddannelsen til pædagog - færøerne MOD For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde WWW.UCC.DK/meritpædagog 1 merituddannelse til pædagog - på færøerne Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Velkommen til Campus Aarhus N

Velkommen til Campus Aarhus N Velkommen til Campus Aarhus N version 1.7 27. august 2012 Bioanalytikeruddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Ernæring- og Sundhedsuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Bachelor s Degree Programme in Global

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske relation

01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske relation 01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske relation PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET 10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546 5880

Læs mere

Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune

Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune Infomøde: 16. august 2010 kl. 17-1830 sydhavns plads 4 PÆDAGOGUDDANNELSEN NORDSJÆLLAND i samarbejde med Københavns Kommunes Børne-

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Campus Viborg. Bygningerne er åbne. Informationens åbningstider. Telefonen er åben. Studiebetjeningens åbningstider. Serviceafdelingens åbningstider

Campus Viborg. Bygningerne er åbne. Informationens åbningstider. Telefonen er åben. Studiebetjeningens åbningstider. Serviceafdelingens åbningstider version 1.1 februar 2011 Campus Viborg VIA University College Prinsens Allé 2 8800 Viborg Tlf. 8755 0025 Fax 8755 3701 viborg@viauc.dk www.viauc.dk/campusviborg Bygningerne er åbne Mandag-fredag kl. 7.00-17.00

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR STUDERENDE -

EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR STUDERENDE - EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR STUDERENDE - INTRODUKTION TIL PRAKTIKPORTALEN Praktikportalen er en landsdækkende portal, der bruges til alle uddannelser, der hører ind under De Danske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Guide For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Facebookvenner med eleverne? Ja og nej! Der kan være flere grunde til at være venner med sine elever på nettet, men først og fremmest bør

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus

Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus Uddan dig til pædagog Pædagoguddannelsen Jydsk i århus www.viauc.dk/jydsk Pædagoguddannelsen Jydsk Du får varierede arbejds- og karrieremuligheder. Du bliver uddannet som professionel pædagog med et væld

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen Elevens ansvar Din uddannelse - dit ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal jeg være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

E-læring i University College Sjælland

E-læring i University College Sjælland E-læring i University College Sjælland (Notat til bestyrelsen i UCSJ) Karsten Gynther Sorø Oktober 2008 Indledning Der eksisterer mange myter om anvendelse af E-læring i professionsuddannelserne i Danmark,

Læs mere

Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime

Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime Side 1 Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime Det er vigtigt, at du gennemfører nedenstående punkter inden tirsdag 12. august for at sikre, at du kan bruge alle skolens it-faciliteter

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk Generelle vilkår for brug af IT ved skriftlige terminsprøver, årsprøver

Læs mere

Studiehåndbog 2015-2016. Administrationsøkonom Autoteknolog (DK/INT.) IT-Technology (DK/INT.) Markedsføringsøkonom (DK/INT.)

Studiehåndbog 2015-2016. Administrationsøkonom Autoteknolog (DK/INT.) IT-Technology (DK/INT.) Markedsføringsøkonom (DK/INT.) Studiehåndbog 2015-2016 Administrationsøkonom Autoteknolog (DK/INT.) IT-Technology (DK/INT.) Markedsføringsøkonom (DK/INT.) Indholdsfortegnelse Velkommen til Dania Campus Viborg...3 Personalet i Viborg...4

Læs mere

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Introduktion til IT på IVA

Introduktion til IT på IVA Introduktion til IT på IVA Logge på IVA s computere... 2 Mappen Dokumenter... 3 Email... 4 Studienet... 6 Print... 7 Logge af computeren... 8 Huskeliste... 9 Brug for hjælp... 9 (Denne guide er baseret

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF IT VED SKRIFTLIGE TERMINSPRØ- VER, ÅRSPRØVER

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Find vejen frem VIA University College Dato: 13. marts 2015 Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Formålet med at registrere og uploade dit afsluttende projekt til UC Viden er, at

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010 Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk It for alle It-kurser efterår 2010 05.2010 Parkvej 2 4140 Borup Tlf.: 5667 2727 borupbib@koege.dk Herfølge Bibliotek Billesborgvej

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Studér denne folder for vores sikkerheds skyld

Studér denne folder for vores sikkerheds skyld Studér denne folder for vores sikkerheds skyld Pas på vores værdifulde viden Vi fremskaffer og formidler viden. Elektronisk, skriftligt og mundtligt. Det er Københavns Universitets væsentligste aktivitet

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere