K E N D E L S E. i sag nr. 204/04. afsagt den ******************************

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K E N D E L S E. i sag nr. 204/04. afsagt den ******************************"

Transkript

1 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 204/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Mauritius Faktisk afrejse fra Kastrup PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: kr. i alt. Transittid i Frankfurt for kort, hvorfor klageren ikke nåede flyet fra Frankfurt til Mauritius. Nedslag i rejsens pris for en mistet feriedag på Mauritius samt erstatning for udgifter til billeje, hotelovernatning mv. SAGEN INDBRAGT: 22. juli 2004.

2 2 SAGSFREMSTILLING: Klageren købte den 12. marts 2004 en rejse for 2 personer til Mauritius for perioden fra torsdag den 18. marts til søndag den 28. marts 2004 med indkvartering på hotel Paul & Virginie, Grand Gaube, Mauritius. Klageren skulle på udrejsen mellemlande i Frankfurt, og af klagerens rejseplan fremgår bl.a.: 18MAR 1740 SK1635 M AFG. KOEBENHAVN (NONSTOP) OK Check-in afsluttet 50 min. Foer afg. Afgang ternminal ANK. FRANKFURT Ankomst terminal 1 18MAR 2005 MK 033 V AFG. FRANKFURT (NONSTOP) OK Afgang terminal 1B Klageren gør gældende, at den afsatte tid til transit i Frankfurt var for kort, og at hun derfor ikke nåede sit fly videre til Mauritius. Klageren har i udateret brev til rejsearrangøren nærmere begrundet sin klage således: Desværre forløb rejsen ikke som forventet. Rejsen er købt gennem B i Ringsted, hvor der opstod en misforståelse omkring afrejsedato/afrejsedag. Denne fejl beror på en kommunikationsbrist, da vi har talt dag fredag hvor B har talt om dato. Denne fejl blev rettet, da vi stod i lufthavnen og vi kom af sted til Frankfurt. Så langt så godt, men så væltede problemerne ind: kl var flight SK 1635 på jorden kl on block kl ude af flyet og i terminal, da vi sad på 31c og 31a og flyet var tæt på fuldt kl kontakt til Lufthansa transferdesk, som vi var bedt om at kontakte ved check in CHP. Kø med 2 andre par der ligeledes skulle videre med det samme. Kl Bedt om at skynde os til direkte til gate B44 i Terminal 1B. K I kø ved terminal 1 paskontrol. Grundet en flok andre passager uden for EEC og kun 1 kontrol åben med 2 pasbetjente, fik vi ikke lov at gå hurtigere igennem. Kl Ved gate B44, hvor gaten var lukket og vi blev nægtet afgang til vores flight videre. Blev gjort opmærksom på, at Air Mauritius havde lov til at lukke gaten en halv time før afgang, som var kl , hvilket vil sige kl , hvor vi var fanget i paskontrollen. Vi blev tilbudt et flight ud fra München næste dag den 20/3 free of charge. Men da de

3 3 vurderede, at det var vores egen skyld, måtte vi selv finde vejen til München. Han anbefalede at leje en bil, da det var billigere end tog. Det er ikke vores oplevelse, at vi var skyld i, at vi først ankom til gate B44 i Frankfurt kl På intet tidspunkt fra kl til blev vores navne kaldt over højtaleranlægget på trods af at vores bagage var kommet frem og indikerede, at vi var i lufthavnen, ligesom damen ved Lufthansa desken ikke gav os besked om at gaten var lukket eller at hun ringede og gav besked om, vi var på vej. Klageren kræver refusion af sine udgifter til billeje (149,13 ), hotelovernatning (81 ) og forplejning (31,8 ) refunderet, i alt 261,93, samt et nedslag i rejsens pris for den mistede feriedag på Mauritius. Den indklagede rejsearrangør har i brev af 25. maj 2004 til klageren bl.a. anført: Vi har haft en længere dialog med Air Mauritius, som må beklage ikke at kunne hjælpe jer med dækning af jeres ekstraudgifter. De er i deres fulde ret til at handle som de gjorde, idet passagererne SKAL være ved gaten minimum 30 min. før afgangstid, hvilket I desværre ikke var i stand til at overholde. Det er naturligvis dybt beklageligt, at der ikke blev udvist en smule mere conduite rundt omkring i lufthavnen, men sagen er den, at overholder luftfartsselskaberne ikke deres take-off tider, er det med store ekstraudgifter til følge for dem. Arrangørens brev var vedlagt kopi af en af 14. maj 2004 fra luftfartsselskabet, hvori luftfartsselskabet skriver: flight MK033/19MAR departed at 19h56 It (offblock). The closing time is 30 mins before scheduled departure time. In this case closing time was 19h30 It. The two ladies told us that they did not find their way from the SK aircraft to the MK gate... Klageren har derefter i brev af 10. juni 2004 til rejsearrangøren fastholdt sin påstand om, at der var afsat for kort tid til flyskiftet i Frankfurt, hvorefter rejsearrangøren i brev af 24. juni 2004 til klageren bl.a. har anført: Vi refererer til dit brev af 10. juni, hvori du hævder, at A har reserveret et connecting flight ud af Frankfurt med alt for lidt connection-tid.

4 4 Ifølge de Internationale flyregler skal der i Frankfurt være en connection-tid på minimum 45 min., hvilket der også var, så vi må totalt afvise, at der er foretaget en forkert reservation. Vore forskellige booking-systemer er faktisk så snedigt indrettet, at de IKKE accepterer en reservation, såfremt minimum connection-time ikke er overholdt, og det er kundens eget ansvar, at være ved flyet til den påkrævede tid. Air Mauritius meddelte os endvidere, at de HAR kaldt jer ud flere gange over højtaleranlægget i Frankfurt, samt at de yderligere efterlyste jer ved ankomstgaten for at høre om I stadigvæk var der, - alt dette desværre uden held. Air Mauritius informerede os om, at I selv havde oplyst til dem, at I ikke kunne finde vej til gaten for Air Mauritius's afgang i Frankfurt lufthavn. Klageren har derefter i brev af 5. juli 2004 til Ankenævnet bl.a. anført: Vi har på intet tidspunkt den 19. marts 2004 givet udtryk for, at vi ikke kunne finde vej til Air Mauritius's afgang i Frankfurt, men gjort opmærksom på, at tiden var alt for kort grundet afstanden mellem de 2 gates, hvor der bl.a. var paskontrol samt 15 til 20 min gang og vi var bedt om ved check in i København, at vi skulle kontakte Lufthansas transfer desk i lufthavnsbygningen med det samme vi kom ind, hvilket vi gjorde. Der refereres til at vores navne blev kaldt i højtalerne, hvilket ikke er korrekt og hvilket ikke tidligere har været nævnt, ej heller da vi stod ved Air Mauritius's gate. Den indklagede arrangør har i brev af 16. november 2004 til Ankenævnet bl.a. gjort gældende: Kunderne nåede ikke deres videreforbindelse i Frankfurt lufthavn, hvor alle connectiontider ifølge de internationale flyregler er overholdt. Vi vedlægger kopier af udskrift fra bookingsystemet, hvor de samme flyforbindelser stadig oplyses som en accepteret flyforbindelse, såvel som oplysninger vedr. min. connection-tid som er 45 min. Yderligere vedlægges information om hvor det aktuelle fly ankommer til og det andet fly afrejser fra i Frankfurt, hvilket begge sker fra Terminal 1. I kundens udaterede brev har vi svært ved at kommentere kundernes udokumenterede tidsangivelser. København-Frankfurt-flyet har kunderne bekræftet landede til tiden, nemlig kl Derfra til flyafgang kl er 50 min., så hvorfor kunderne oplyser at der var tale om 15 min. må stå for deres egen regning.

5 5 Det indklagede bureau har i brev af 22. november 2004 til Ankenævnet bl.a. anført: Med hensyn til overgangstiden i Frankfurt kan vi oplyse, at der var 50 minutter mellem SAS' ankomst og Air Mauritius' afgang. Der krævedes "kun" 45 minutter for at forbindelsen kunne holdes og yderligere vises den anvendte forbindelse som legal i reservationssystemet. Klageren har derefter i brev af 29. november 2004 til Ankenævnet bl.a. anført: A henviser til, at de internationale flyregler er overholdt, men det hjælper ikke meget, når deres samarbejdspartner Air Mauritius har en anden intern praksis! Det fremgår af mail af 14. maj 2004 at Air Mauritius lukkede gaten kl.19.30, hvilket er 15 min. efter vi landede i Frankfurt. Vi sad på række 31, hvorfor vi først stod i terminalen kl Dette giver os 5 min. til at tilbagelægge minimum 15 min. gang samt en paskontrol med kø, selvom det var i terminal 1 dog lb og ikke lige rundt om hjørnet. Dette er jo logisk set ikke fysisk muligt. Ankenævnets afgørelse. Ankenævnet lægger ved sagens afgørelse til grund, at den officielle minimums forbindelsestid i Frankfurt Lufthavn er 45 minutter, og at der ifølge klagerens rejseplan var afsat 50 minutter, fra klagerens fly fra København skulle lande i Frankfurt kl , til klagerens fly fra Frankfurt til Mauritius skulle afgå kl Det lægges endvidere til grund, at Air Mauritius, som forestod flyvningen fra Frankfurt til Mauritius, kræver, at alle passagerer er ved gaten senest 30 minutter før afgang, og at flyselskabet i det konkrete tilfælde lukkede gaten ca. kl Yderligere lægges det til grund, at klagerens fly fra København landede planmæssigt kl , og at klageren således havde 15 minutter til at nå ud af dette fly, passere paskontrollen, og komme fra terminal 1 til den pågældende gate i terminal 1B. Efter Ankenævnets opfattelse har Air Mauritius praksis, hvorefter gaten lukkes 30 minutter før planlagt afgang, i det konkrete tilfælde medført, at klageren ikke havde tilstrækkelig tid til at nå den videre flyforbindelse. Da det efter det oplyste ikke kan bebrejdes klageren, at hun ikke nåede flyet til Mauritius, og da klageren som følge heraf kom en dag senere frem til rejsemålet end planlagt, findes rejsen at have været behæftet med en mangel, der berettiger klageren til et nedslag i rejsens pris. Det bemærkes herved, at bureauet/arrangøren hæfter for sine underleverandørers fejl, herunder flyselskabet, selvom bureauet/arrangøren intet selvstændigt måtte kunne kan bebrejdes ved den opståede mangel. Nedslaget fastsættes skønsmæssigt til kr.

6 6 Klageren har endvidere krav på erstatning for sine udgifter på i alt 230,13 til billeje og hotelovernatning, idet disse var en direkte følge af manglen ved rejsen. Da klageren ligeledes har haft udgifter til nødvendig forplejning på grund af manglen, har klageren krav på erstatning for afholdte udgifter på 31,80. Ifølge 28 i pakkerejseloven hæfter salgsbureauet og arrangøren solidarisk for det beløb, der tilkendes klageren. Ankenævnet har herved ikke taget stilling til, hvilket af de to selskaber der hæfter endeligt for klagerens krav. Det bemærkes, at Ankenævnets afgørelse ikke er til hinder for, at bureauet kan fremsætte et eventuelt regreskrav over for flyselskabet. Da klageren har fået medhold, skal arrangøren/bureauet betale et beløb til Ankenævnet for udgifterne til sagens behandling, jf. 24 i Ankenævnets vedtægter. Da arrangøren er tilsluttet Ankenævnet, fastsættes sagsomkostningsbeløbet til kr. (sagskategori 1). Hvis beløbet ikke betales inden 30 dage fra dato, har Forbrugerstyrelsen i medfør af forbrugerklagelovens 17, stk. 4, udpantningsret herfor. Som følge heraf b e s t e m m e s : Bureauet og arrangøren skal en for begge og begge for en inden 30 dage fra dato betale kr. samt modværdien i danske kroner af 261,93 til klageren. Endvidere skal bureauet og arrangøren ligeledes in solidum inden samme frist betaler et sagsomkostningsbeløb på kr. til Ankenævnet. Klagegebyret på 275 kr. tilbagebetales af Ankenævnet.

K E N D E L S E. i sag nr. 33/06. afsagt den 14. december 2006 ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 33/06. afsagt den 14. december 2006 ****************************** REJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 33/06 afsagt den 14. december 2006 ****************************** REJSEMÅL Safari, Sydafrika og Mozambique. 8.7.-24.7.2005. Sydafrika 9.7.- 16.7.2005 og Mozambique

Læs mere

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 260/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004.

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 260/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 260/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt 8.390 kr. Manglende bagage

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0298 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER HS (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Spar Tours ApS Lauritzen Rejser v/niels Lauritzen

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0070 afsagt den 28. september 2010 ****************************** KLAGER LS (1 person) 7870 Roslev SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 348/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Sunny Beach, Bulgarien. 2.9.-9.9.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 4.400 kr. kr. (inkl. flytillæg)

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0105 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alicante, Spanien. 14.12.-21.12.2009 PRIS I alt 9.400 kr. KLAGEN ANGÅR Utilfredsstillende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0094 afsagt den 5. marts 2015 ****************************** KLAGER EHJ (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Fyns Dykkercenter

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0026 afsagt den 1. juli 2015 ****************************** KLAGER MEV (1 person) v/ IAW SALGSBUREAU ARRANGØR GIBA Travel ApS GIBA Travel ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0041 afsagt den 18. december 2013 ****************************** KLAGER MA (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Maspalomas,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0015 afsagt den 21. november 2013 ****************************** KLAGER PPN (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV SAGEN

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0289 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER MI (4 voksne /2 børn) v/advokat TJ SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0208 afsagt den 17. april 2015 ****************************** KLAGER RKS (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Penguin

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0259 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER PS (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Erstatning på 2.003,50 SKK for hotel- og taxaudgift i anledning af aflyst tog. Spørgsmål om indsigelsesfristen er sprunget.

Erstatning på 2.003,50 SKK for hotel- og taxaudgift i anledning af aflyst tog. Spørgsmål om indsigelsesfristen er sprunget. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0186 Klageren: XX 8000 Århus Indklagede: DSBFirst Klagen vedrører: Erstatning på 2.003,50 SKK for hotel- og taxaudgift i anledning af

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0027 afsagt den 16. juni 2015 ****************************** KLAGER ES (3 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Trier Ski A/S Trier Ski A/S REJSEMÅL Skirejse.

Læs mere

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf.

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0044 Klageren: XX 9900 Frederikshavn Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12949 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 10 14 31 52 ES Motor ApS Vallensbækvej 6 2605 Brøndby Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr.

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0116 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti,

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0159 Klageren: XX som pendlerrepræsentant for ARRIVA-passagerer Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører:

Læs mere

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Poker Tours

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0011 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Dubai. 30.10.-7.11.09 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 8.236 kr. Afvist i Kastrup lufthavn pga.

Læs mere