PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PAKKEREJSE-ANKENÆVNET"

Transkript

1 PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0222 afsagt den 19. november 2012 ****************************** KLAGER ES (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Selskabet af 30. november 2011 A/S (SunCharter A/S) Selskabet af 30. november 2011 A/S (SunCharter A/S) REJSEMÅL Palmanova, Mallorca PRIS KLAGEN ANGÅR kr. (ekskl. forsikring) Utilfredsstillende indkvartering navnlig pga. andet hotel end bestilt. Utilfredsstillende standard pga. manglende tennisbane, køleskab og hårtørrer samt utilfredsstillende ekstraopredning. Manglende mulighed for at vælge en anden rejse. KRAV Kompensation for manglende køleskab / hårtørrer / tennisbane / ringe seng / ringere hotelstandard og manglende mulighed for at vælge en anden rejse. SAGEN INDBRAGT 21. september 2011 Inden ankenævnsbehandlingen har bureauet tilbudt et kompensationsbeløb til klageren på 500 kr. for manglende køleskab på værelset. ****************************** Ankenævnets afgørelse Selskabet af 30. november 2011 A/S (SunCharter A/S) skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale kr. til klageren ES. Endvidere skal Selskabet af 30. november 2011 A/S (SunCharter A/S) inden samme frist betale et sagsomkostningsbeløb på kr. til Ankenævnet. Klagegebyret på 275,00 kr. tilbagebetales af Ankenævnet til klageren.

2 2 Sagsfremstilling Klageren købte den 23. februar 2011 på bureauets hjemmeside en rejse for 3 personer til Palmanova, Mallorca, for perioden fra tirsdag den 5. juli 2011 til tirsdag den 12. juli 2011 med indkvartering i dobbeltværelse på Hotel Marina Torrenova. Med All Inclusive. Klageren gør gældende, at han fik anvist et andet hotel, Hotel Sol Mirlos, end det bestilte Hotel Marina Torrenova. Klageren gør endvidere gældende, at Hotel Sol Mirlos havde en lavere standard end det bestilte Hotel Marina Torrenova, og at værelset ikke indeholdt køleskab og hårtørrer ligesom ekstraopredningen var af dårlig kvalitet. Klageren har i mail af 15. juli 2011 til bureauet nærmere begrundet sin klage således:... Rejsen havde følgende mangler: 3. I forbindelse med indlogering på diverse hoteller blev vi i bussen pludselig kaldt ud og oplyst om, at vi skulle bo på Hotel Sol Mirlos i stedet for Marina Torrenova. Vi havde på intet tidspunkt hørt om, at der var foretaget ændringer, hvilket var særdeles utilfredsstillende. 4. Vi har efterfølgende konstateret, at Marina Torrenova er et væsentligt bedre hotel end Hotel Sol Mirlos. F.eks. værelserne har en højere kvalitet med bl.a. køleskab - kaffemaskine hårtørrer, sovesofa ligesom der ej heller var tennisbane, så vi kunne få glæde af de medbragte ketsjere.... Inden ankenævnsbehandlingen har bureauet tilbudt et kompensationsbeløb til klageren på 500 kr. Klageren stiller sig ikke tilfreds hermed. Klageren gør krav på Kompensation for manglende køleskab / hårtørrer / tennisbane / ringe seng / ringere hotelstandard og manglende mulighed for at vælge en anden rejse. I brev af 25. august 2011 til klageren anfører bureauet bl.a.:... Først skal jeg naturligvis beklage, at I ikke som bestilt blev indkvarteret på Hotel Marina Torrenova. Årsagen til dette var, at hotellet på ankomstdagen den 5. juli havde foretaget en intern overbooking og at vores gæster derfor ikke kunne blive indkvarteret som aftalt. Indkvarteringen skete i stedet på Hotel Sol Mirlos/Tordos, der som Marina Torrenova er et trestjernet hotel med samme afstand til strand og centrum. Til jeres nævnte punkter, har vi følgende kommentarer:

3 3 3. Da vi på afrejsedagen blev bekendt med ændringen af hotellet, forsøgte vi flere gange at kontakte jer på telefon xxxx xxxx og mobil xxxx xxxx der var desværre ingen svar på nogle af numrene. 4. Det er korrekt, at der er en kvalitetsforskel på henholdsvis Marina Torrenova og Sol Mirlos/Tordos. Kaffemaskine er ikke standard men kan lejes mod tillæg. Hotellet har ingen tennisbane, da denne er ændret til poolområde. Det er dog korrekt, at der på Marina Torrenovas værelser er mini køleskab. Ved booking på de respektive hotellers hjemmesider (marina-hotels.com, solmelia.com) er priserne for de to hoteller identiske. BEMÆRK, at Marina Hotels viser prisen pr. dobbeltværelse for to personer pr. nat Sol viser den samlede pris pr. dobbeltværelse for to personer for hele perioden. Generelt er priserne på Sol Hotellerne på Mallorca højere end Marina Hotellerne, da Sol er en international kæde mod Marina, som er en lokal Mallorca kæde. Vores guide på destinationen oplyser, at I efter flytning til et bedre værelse på hotellet gav udtryk for, at det var et rigtig dejligt værelse og at der nu var styr på det hele, hvorfor hun ikke behøvede at komme til jer på hoteltræf. Med baggrund i ovennævnte vurderer vi, at den bestilte vare med dertilhørende kvalitet er blevet leveret. Dog er vi naturligvis indstillet på at kompensere for det manglende køleskab på værelset. Et sådant kan typisk lejes for en pris på mellem kr. for en uge. Vi tilbyder i den forbindelse at refundere 500 kr.... I mail af 8. september 2011 til bureauet anfører klageren bl.a.: Vi har ikke registreret opkald om ændring af hotel, men kan pt. Ikke afvise, at disse har fundet sted. Som vi ser det, er der kvalitetsforskel på de 2 hoteller der må vel være en grund til, at Marina Torrenova et en 3 stjernet plus. Vi kan altså ikke andet end at konstatere dette ved at gå ind på de respektive hotellers hjemmeside. Det indklagede bureau har ikke trods opfordring hertil besvaret Ankenævnets henvendelser om udtalelse i sagen. Brev af 21. november 2011 lyder således: Pakkerejse-Ankenævnet har ikke modtaget svar på sit brev af 19. oktober Ankenævnet gør derfor opmærksom på, at sagen vil blive afgjort på det foreliggende grundlag, hvis Ankenævnet ikke har modtaget svar inden 8 dage fra dato.

4 4 Ankenævnets afgørelse Da det indklagede bureau ikke har udtalt sig i sagen trods Ankenævnets opfordringer hertil, afgøres sagen på baggrund af klagerens fremstilling og indholdet af det medsendte materiale. Det er ubestridt, at bureauet på afrejsedagen den 5. juli 2011 inden afrejsen fra Danmark var klar over, at klageren ikke kunne blive indkvarteret på det bestilte hotel. Ankenævnet finder, at bureauet - der efter det oplyste forgæves havde forsøgt at komme i telefonisk kontakt med klageren - i hvert fald senest ved klagerens fremmøde i Billunds Lufthavn, og således inden flyafgangen, burde have underrettet klageren om indkvarteringsproblemet. Ved at undlade at underrette klageren herom har bureauet overtrådt pakkerejselovens 15, idet klageren ikke fik reel mulighed for at tage stilling til en alternativ indkvartering eller adgang til at hæve aftalen og få rejsens samlede pris tilbagebetalt. Det følger af underretningspligten efter lov om pakkerejselovens 15, stk. 1 og 2, at bureauet bør have tilrettelagt sin forretningsgang samt sin informations- og kommunikationspraksis på en sådan måde, at der tilvejebringes sikkerhed for, at underretningspligten også rent faktisk efterleves. Ankenævnet finder, at hotellet, klageren pga. overbooking blev indkvarteret på, var utilfredsstillende for klageren navnlig pga. manglende tennisbane, manglende køleskab og hårtørrer på værelset samt utilfredsstillende ekstraopredning. Det bemærkes, at bureauet over for klageren hæfter for sine underleverandørers fejl, herunder hotellet, selvom bureauet intet selvstændigt måtte kunne bebrejdes ved den skete overbooking. På denne baggrund finder Ankenævnet, at rejsen har været behæftet med mangler, der berettiger klageren til et nedslag i rejsens pris. Nedslaget fastsættes efter en samlet skønsmæssig vurdering til kr. Da klageren har fået medhold, skal bureauet betale sagsomkostninger til Ankenævnet, jf. vedtægternes 24. Sagsomkostningsbeløbet fastsættes til kr. (sagskategori 1). Hvis beløbet ikke betales inden 30 dage fra dato, er der i medfør af 10 og 11 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige udpantningsret herfor. Det bemærkes, at Ankenævnet finder det kritisabelt, at bureauet ikke har besvaret Ankenævnets henvendelser.

5 5 Som følge heraf b e s t e m m e s : Selskabet af 30. november 2011 A/S (SunCharter A/S) skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale kr. til klageren ES. Endvidere skal Selskabet af 30. november 2011 A/S (SunCharter A/S) inden samme frist betale et sagsomkostningsbeløb på kr. til Ankenævnet. Klagegebyret på 275,00 kr. tilbagebetales af Ankenævnet til klageren. Mikael Kragh Formand

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0298 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER HS (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Spar Tours ApS Lauritzen Rejser v/niels Lauritzen

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2012/0168 afsagt den 15. maj 2013 ****************************** KLAGER MAU (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR 1st Fashion Group International v/peter Hjorth

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0026 afsagt den 1. juli 2015 ****************************** KLAGER MEV (1 person) v/ IAW SALGSBUREAU ARRANGØR GIBA Travel ApS GIBA Travel ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0096 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER TL (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Take Offer ApS Take Offer ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0105 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alicante, Spanien. 14.12.-21.12.2009 PRIS I alt 9.400 kr. KLAGEN ANGÅR Utilfredsstillende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0259 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER PS (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 348/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Sunny Beach, Bulgarien. 2.9.-9.9.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 4.400 kr. kr. (inkl. flytillæg)

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0104 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER KKM (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Kuoni Scandinavia Danmark, filial af

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0253 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER CCO (2 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL Menorca,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0041 afsagt den 18. december 2013 ****************************** KLAGER MA (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Maspalomas,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0234 afsagt den 19. maj 2014 ****************************** KLAGER HKA (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Hurghada,

Læs mere

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 260/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004.

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 260/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 260/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt 8.390 kr. Manglende bagage

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0027 afsagt den 16. juni 2015 ****************************** KLAGER ES (3 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Trier Ski A/S Trier Ski A/S REJSEMÅL Skirejse.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2015/0042 afsagt den 1. juli 2015 ****************************** KLAGER IO (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Nortlander Skinetwork A/S Nortlander Skinetwork

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0150 afsagt den 5. marts 2015 ****************************** KLAGER PL (4 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Bravo Tours A/S Bravo Tours A/S REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0234 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Petra, Lesbos. 18.7.-25.7.2010 Faktisk hjemrejse 26.7.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 13.622 kr.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0068 afsagt den 21. november 2013 ****************************** KLAGER KDS (4 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV FDM Travel

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0289 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER MI (4 voksne /2 børn) v/advokat TJ SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 204/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 204/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 204/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Mauritius. 18.03. -28.03.2004. Faktisk afrejse fra Kastrup 19.03.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV:

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 359/04. afsagt den ****************************** Mexico (rundrejse). 10.11.-25.11.2004 samt på egen hånd til 30.11.2004.

K E N D E L S E. i sag nr. 359/04. afsagt den ****************************** Mexico (rundrejse). 10.11.-25.11.2004 samt på egen hånd til 30.11.2004. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 359/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: Mexico (rundrejse). 10.11.-25.11.2004 samt på egen hånd til 30.11.2004.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0125 afsagt den 5. december 2014 ****************************** KLAGER FEP (8 voksne/3 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Take Offer ApS Detur Denmark A/S

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 13/06. afsagt den 14. august 2006 ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 13/06. afsagt den 14. august 2006 ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 13/06 afsagt den 14. august 2006 ****************************** REJSEMÅL Antalya, Tyrkiet. 7. 21.9.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 3404 kr. Ødelagt bagage på hjemrejsen.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 59/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 59/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 59/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: London, 28.11.-30.11.2003. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 9.870 kr. Klagerne blev indkvarteret på et andet

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2011/0096 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER HJ (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Strobel Travel ApS Strobel Travel ApS

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0094 afsagt den 5. marts 2015 ****************************** KLAGER EHJ (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Fyns Dykkercenter

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 33/06. afsagt den 14. december 2006 ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 33/06. afsagt den 14. december 2006 ****************************** REJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 33/06 afsagt den 14. december 2006 ****************************** REJSEMÅL Safari, Sydafrika og Mozambique. 8.7.-24.7.2005. Sydafrika 9.7.- 16.7.2005 og Mozambique

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0208 afsagt den 17. april 2015 ****************************** KLAGER RKS (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Penguin

Læs mere